Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen"

Transcriptie

1 Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

2 Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2

3 In deze infosessie Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende pensioenvragen. 1. Wanneer mag/moet ik met pensioen? 2. Hoe vraag ik het wettelijk pensioen aan? 3. Hoe wordt het wettelijk pensioen berekend? 4. Hoe robuust is het pensioensysteem? 5. Op welk wettelijk pensioen mag ik rekenen? 6. Hoe behoud ik mijn levensstandaard? 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 3

4 1. Wanneer mag/moet ik met pensioen? Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/2015 4

5 1. Wanneer mag/moet ik met pensioen? De wettelijke pensioenleeftijd is voor bijna alle Belgische mannen en vrouwen dezelfde. 65 jaar voor iedereen (behalve voor enkele uitzonderingen) Mogen of moeten? Vervroegd pensioen 2014: minimumleeftijd 61 jaar - 39 gewerkte jaren 2015: minimumleeftijd 61,5 jaar 40 gewerkte jaren 2016: minimumleeftijd 62 jaar - 40 gewerkte jaren Het jaar dat u met pensioen gaat, telt voortaan mee voor de pensioenberekening: Regeerakkoord Michel I Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 5

6 2. Hoe vraag ik het wettelijk pensioen aan? Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/2015 6

7 2. Hoe vraag ik het wettelijk pensioen aan? Zo vraagt u het wettelijk pensioen aan: breng uw werkgever op de hoogte vraag het wettelijk pensioen aan geef instructies door voor de uitbetaling. Uw wettelijk pensioen aanvragen kan online: Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 7

8 2. Hoe vraag ik het wettelijk pensioen aan? Nuttige adressen Pensioeninstellingen Pensioenaanvraag.be Pensioenpunt(.be) Pensioenlijn 1765 Deze informatie vindt u ook in de brochure Met pensioen gaan goed geïnformeerd, pagina 17. Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 8

9 3. Hoe wordt het wettelijk pensioen berekend? Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/2015 9

10 3. Hoe wordt het wettelijk pensioen berekend? Het wettelijk pensioen bestaat uit rustpensioenen en overlevingspensioenen. De berekening van het rustpensioen verschilt per pensioenstelsel. Twee soorten pensioenen Rustpensioen Overlevingspensioen /echtscheidingspensioen Pensioenberekening voor werknemers en zelfstandigen Geplafonneerd Beroepsinkomen x aantal loopbaanjaren/45 x 75% voor een gezinshoofd x 60% voor een alleenstaande Volledige loopbaan: 45 jaar Tip van de sluier op 55 jaar. Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

11 3. Hoe wordt het wettelijk pensioen berekend? Voor de pensioenen van ambtenaren en gemengde loopbanen gelden andere berekeningswijzen. Pensioenberekening voor ambtenaren (een geval apart) Referentiewedde x pensioengerechtigde dienstjaren x tantième 1/60 Contractuele ambtenaren (nog een geval apart) Gemengde loopbanen (derde geval apart) Volledige loopbaan: 45 jaar. Deze taartdiagrammen vindt u ook in de folder Pensioendilemma, pagina 5. Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

12 4. Hoe robuust is het pensioensysteem? Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/

13 4. Hoe robuust is het systeem? Het pensioensysteem staat onder druk. (1/2) Repartitiesysteem vs. kapitalisatiesysteem Het repartitiesysteem speelt ons parten. Waarom? Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

14 4. Hoe robuust is het pensioensysteem? Het pensioensysteem staat onder druk. (2/2) Minder actieve mensen... die te jong met pensioen gaan Meer gepensioneerden... die steeds langer leven Overheid? Toekomst is onzeker. Vandaag: 4 actieven voor 1 gepensioneerde: kost = 9% van BBP 2040: 2 actieven voor 1 gepensioneerde: kost = 19% van BBP Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/ Bronnen: StatBelGov bevolkingsstatistieken - RVP/ONP en PDOS/CDVU rapporten 2011 BBP Nationale Bank

15 5. Op welk wettelijk pensioen mag ik rekenen? Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/

16 5. Op welk wettelijk pensioen mag ik rekenen? Wat mag u verwachten qua wettelijk pensioen? En zal dat genoeg zijn om van te leven zoals u dat wilt? Gemiddelde pensioenen in de drie stelsels (staafdiagram = gem. wettelijk pensioen) 1776 Werknemers en zelfstandigen overschatten hun pensioen Ambtenaren onderschatten hun pensioen Werknemer Ambtenaar Zelfstandige Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

17 6. Hoe behoud ik mijn levensstandaard? Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/

18 6. Hoe behoud ik mijn levensstandaard? Hoe zit het straks met uw levensstandaard? Hoe berekent u uw ideale inkomen? Vuistregel: laatst verdiende maandloon x 70% Belgische pensioenen bij de laagste in Europa Ontoereikend voor 80% van de bevolking 20% heeft alleen wettelijk pensioen. Deze tabel vindt u ook in de brochure Met pensioen gaan goed geïnformeerd, pagina 4. Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

19 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/

20 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? Het wettelijk pensioen alleen zal dus waarschijnlijk vaak niet volstaan. Om het aan te vullen zijn er drie pijlers, bovenop de eerste pijler van het wettelijk pensioen. 1ste pijler: het wettelijk pensioen 2de pijler: aanvullend pensioen via de beroepsactiviteit (bvb. groepsverzekering) 3de pijler: individueel sparen met fiscaal voordeel (pensioensparen of langetermijnsparen) 4de pijler: individueel sparen zonder fiscaal voordeel Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

21 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? De 2de pijler: aanvullend pensioen via de beroepsactiviteit voor loontrekkende werknemers Bijdrage van werkgevers en werknemers Formules: groepsverzekering pensioenfonds Kapitaal komt vrij op de einddatum van het contract Hoe opvragen? Kapitaal of levenslange lijfrente? Contracten met voormalige werkgevers zullen vanaf eind 2016 te raadplegen zijn op de databank voor de aanvullende pensioenen (DB2p) via Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

22 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? De 2de pijler: het aanvullende pensioen voor zelfstandigen, zelfstandige bedrijfsleiders en medische vrije beroepen VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) Premies inbrengen als beroepskost Minder sociale bijdragen bij VAPZ Individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders RIZIV-contract voor geconventioneerde Artsen, apothekers en kinesitherapeuten Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

23 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? De 3de pijler: pensioensparen (1/2) Bedoeld voor elk stelsel Belastingvermindering van 30% + gemeentebelasting 2 formules: pensioenspaarfonds (44% van de Belgen) pensioenspaarverzekering (23% van de Belgen) Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

24 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? De 3de pijler: individueel pensioensparen en/of langetermijnsparen met fiscaal voordeel (2/2) Jong gespaard Nooit te oud Belastingvrij sparen tot 65, wel anticipatieve taks op 60 Contract aangegaan voor uw 55 ste Contract aangegaan na uw 55 ste Startleeftijd Aantal jaren sparen Bruto eindkapitaal (*) 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar 45 jaar / EUR EUR EUR EUR EUR /3 Bron: folder Pensioendilemma, Thuis in geldzaken / Antwoorden pagina 14. op 7 pensioenvragen 11/13/

25 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? De 3de pijler: langetermijnsparen. Lijkt op pensioensparen, maar verschilt op deze 5 punten: enkel via individuele levensverzekering hoger jaarbedrag mogelijk (tot EUR voor IJ 2015, maar afhankelijk van de hoogte van het beroepsinkomen) meestal niet of slechts beperkt mogelijk indien ook fiscale voordelen voor hypothecaire lening mogelijkheid om ook na de 65ste verjaardag verder te sparen 2% premietaks. Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

26 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? Ook in de andere pensioenpijlers betaalt u op het einde van de rit een eindbelasting. Groepsverzekering voor loontrekkenden gevormd door werkgeversbijdragen (standaardcase) en Individuele Pensioentoezegging: degressief regime (20%, 18%, 16,5%, 10%), dit laatste als de persoon tot 65 jaar actief blijft Aanvullende pensioenkapitalen gevormd door werknemersbijdragen: belastingregime 16,5% (<1993) en 10% (vanaf 1993) VAPZ en RIZIV (fictieve rente onder bepaalde voorwaarden) Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

27 7. Hoe vul ik mijn pensioen aan? De 4de pijler: individueel sparen zonder fiscaal voordeel Eigen woning, spaarboekje, kasbons, beleggingen, Afhankelijk van uw leeftijd en risicoprofiel Geen fiscale voordelen. Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

28 Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Summiere samenvatting in 7 sleutelvragen 1. Wanneer mag/moet ik met pensioen? 65 jaar is de wettelijke pensioenleeftijd voor bijna iedereen. 2. Hoe vraag ik het wettelijk pensioen aan? U brengt uw werkgever op de hoogte en volgt de eenvoudige procedure. 3. Hoe wordt het wettelijk pensioen berekend? O.m. uw pensioenstelsel, uw aantal gewerkte jaren en uw gezinssituatie zijn van tel. 4. Hoe robuust is het pensioensysteem? Dat staat onder druk: steeds minder actieven betalen voor véél gepensioneerden. 5. Op welk wettelijk pensioen mag ik rekenen? Verschilt sterk: werknemers en zelfstandigen over- en ambtenaren onderschatten. 6. Hoe behoud ik mijn levensstandaard? Onthoud vooral dat het wettelijk pensioen op zich voor 80% ontoereikend is. 7. Hoe vul ik mijn wettelijk pensioen aan? Groepsverzekering (2 de ), pensioensparen (3 de ) en individueel sparen (4 de pijler). Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/

29 In naam van BNP Paribas Fortis, hartelijk dank voor uw aanwezigheid Disclaimer: Dit document bevat een eenvoudige basis voor reflectie. Het houdt geen enkele contractuele verbintenis in en verbindt geenszins BNP Paribas Fortis met betrekking tot de inhoud. Thuis in geldzaken / Pensioen 11/13/

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag Zelfstandigenpensioen 7 tips voor een onbezorgde oude dag Eerst het minder goede nieuws... Thuis in geldzaken / Zelfstandigenpensioen 11/13/2015 2 Eerst het minder goede nieuws... Het (repartitie)systeem

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

U EN UW PENSIOEN. Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen

U EN UW PENSIOEN. Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen U EN UW PENSIOEN Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen En voor diegenen die zullen werken om het pensioen van de anderen te betalen! Dr. Jean VANDERICK Kliniekhoofd Radiotherapie CHU

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

U EN UW PENSIOEN. Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen

U EN UW PENSIOEN. Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen U EN UW PENSIOEN Gevolgen van de pensioenhervorming van 2016 voor de artsen En voor diegenen die zullen werken om het pensioen van de anderen te betalen! Dr. Jean VANDERICK Kliniekhoofd Radiotherapie CHU

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Met pensioen gaan Goed geïnformeerd

Met pensioen gaan Goed geïnformeerd Met pensioen gaan Goed geïnformeerd Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoudsopgave Met pensioen gaan 3 Drie pensioenstelsels 4 Het pensioen bij echtscheiding 6 Van wettelijk pensioen naar netto-inkomen

Nadere informatie

PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN

PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN Uw extralegaal pensioen, een onmisbare troef voor zelfstandige natuurlijke personen Bent u een zelfstandige zonder vennootschap en wilt u er zeker van zijn dat u

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

DE ONDERNEMERSBANK. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

DE ONDERNEMERSBANK. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen PENSION INVEST PLAN VAPZ DE ONDERNEMERSBANK Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen 5 EEN BETER PENSIOEN Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen 6 HET PENSION INVEST PLAN VAPZ exclusief

Nadere informatie

Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst!

Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! MIJN STERKSTE TROEF VOOR EEN STRALENDE TOEKOMST! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

PROFESSIONELEN. voor d un een wereld in verandering. qui change DE ONDERNEMERSBANK

PROFESSIONELEN. voor d un een wereld in verandering. qui change DE ONDERNEMERSBANK PENSION@WORK WERKNEMER PROFESSIONELEN DE ONDERNEMERSBANK La De banque bank voor d un een wereld monde in verandering qui change Verzekeringsproduct aangeboden door 4 PENSION@WORK Wat is een groepsverzekering

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

Grenzen jaar 2018 versie 01/09/2018 1

Grenzen jaar 2018 versie 01/09/2018 1 Grenzen jaar 2018 versie 01/09/2018 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond RIZIV 01/01/2018 43.598,51 EUR 01/09/2018 44.468,70 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2018

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Extralegale pensioenen. tips voor een comfortabel pensioen

Extralegale pensioenen. tips voor een comfortabel pensioen Extralegale pensioenen tips voor een comfortabel pensioen 02 Extralegale pensioenen tips voor een comfortabel pensioen De commissie Leven van FVF heeft altijd als doel gehad de productie van levensverzekeringen

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen Uitkeringsdatum aanvullend pensioen wet 18/12/2015, vanaf 1/1/2016 Kempische Verzekeringskring Luc.Vereycken@Vereycken.be Inhoud workshop 2 Overzicht van het pensioenlandschap Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Met pensioen gaan. goed geïnformeerd

Met pensioen gaan. goed geïnformeerd Met pensioen gaan goed geïnformeerd Met pensioen gaan Inhoud Met pensioen gaan 3 Drie pensioenstelsels 4 Vaak gestelde vragen Het pensioen bij echtscheiding 7 Van wettelijk pensioen naar netto-inkomen

Nadere informatie

Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst!

Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! MIJN STERKSTE TROEF VOOR EEN STRALENDE TOEKOMST! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN

DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN Welke bedragen mag uw cliënt jaarlijks inbrengen in zijn belastingaangifte? Heeft uw cliënt nog ruimte voor fiscaal langetermijnsparen?

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

Zomerakkoord. vennootschap, naast het VAPZ

Zomerakkoord. vennootschap, naast het VAPZ 54 POZ POZ 19 POZ: nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap Alle zelfstandigen (met of zonder vennootschap) hebben toegang tot het VAPZ, maar enkel de bedrijfsleiders (met vennootschap)

Nadere informatie

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pareto 5 actieve vennoten Team van 30 personen / 75% master diploma 1.400 families www.pareto.be Hoofdzetel te Brussel, uitbating te Zaventem, actief in heel

Nadere informatie

Met pensioen gaan Goed geïnformeerd

Met pensioen gaan Goed geïnformeerd Met gaan Goed geïnformeerd Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoudsopgave Met gaan Vaak gestelde vragen Met gaan 3 Drie stelsels 4 Het bij echtscheiding 6 Van wettelijk naar netto-inkomen 8 Het aanvragen

Nadere informatie

Fidea. Fiscaliteit Leven. Versie van 4/01/2018

Fidea. Fiscaliteit Leven. Versie van 4/01/2018 Fidea Fiscaliteit Leven Versie van 4/01/2018 2 Inhoudstafel Niet-fiscaal sparen Fiscaal sparen Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) Individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

pensioengids pensioengids

pensioengids pensioengids pensioengids pensioengids Zorgen over/voor morgen Zelden hebben zo veel mensen zo veel belangstelling getoond voor de toekomst van de pensioenen als nu. Langzaam maar zeker begint het tot ons door te dringen

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2016 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Infosessie fiscale beleggingen. Maak de juiste financiële keuzes

Infosessie fiscale beleggingen. Maak de juiste financiële keuzes Infosessie fiscale beleggingen Maak de juiste financiële keuzes Bank J.Van Breda & C Ons doel is dat ondernemers en vrije beroepen de juiste financiële keuzes maken. Zo kunnen ze met gemoedsrust focussen

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

DE ONDERNEMERSBANK UW ONDERNEMING. De bank voor een wereld in verandering. zorgt voor uw pensioen

DE ONDERNEMERSBANK UW ONDERNEMING. De bank voor een wereld in verandering. zorgt voor uw pensioen DE ONDERNEMERSBANK INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING UW ONDERNEMING zorgt voor uw pensioen De bank voor een wereld in verandering 4 INTRO Individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders 6

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 960 euro/jaar 2.310 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.920

Nadere informatie

Nieuwigheden pensioenopbouw. Roel Van Hemelen Docent Actuaclub Fiscaliteit

Nieuwigheden pensioenopbouw. Roel Van Hemelen Docent Actuaclub Fiscaliteit Nieuwigheden pensioenopbouw Roel Van Hemelen Docent Actuaclub Fiscaliteit Gastspreker Roel VAN HEMELEN Partner Belastingconsulent +32 479 90 15 88 roel.vanhemelen@taxquest.be https://www.taxquest.be https://www.facebook.com/taxquest/

Nadere informatie

DOSSIER VRIJ AANVULLEND PENSIOEN

DOSSIER VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VRIJ AANVULLEND PENSIOEN Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL OPBOUWEN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 01/10/2018 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik in voege was. Alle bedragen vermeld

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 6 8 12 13 14 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Overzicht van de maatregelen inzake pensioen en brugpensioen in het regeerakkoord Tijdens de regeringsverklaring van 7 december ll. noemde premier Di Rupo

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Hoe haalt u meer rendement uit uw spaargeld?

Hoe haalt u meer rendement uit uw spaargeld? Zeker van elkaar. Het beste alternatief voor uw spaarboekje p.2 Inleiding p.3 Oplossingen p.4 En er is meer p.5 Besluit Hoe haalt u meer rendement uit uw spaargeld? De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde

Nadere informatie

Infosessie fiscale beleggingen. Maak de juiste financiële keuzes

Infosessie fiscale beleggingen. Maak de juiste financiële keuzes Infosessie fiscale beleggingen Maak de juiste financiële keuzes Bank J.Van Breda & C Ons doel is dat ondernemers en vrije beroepen de juiste financiële keuzes maken. Zo kunnen ze met gemoedsrust focussen

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017

Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017 AANVULLEND PENSIOEN Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017 Er zijn verschillende mogelijkheden om een extralegaal aanvullend pensioen op te bouwen. Voor zelfstandigen

Nadere informatie

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 De sociale hervormingen van Di Rupo I Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 1. PENSIOENHERVORMING 2. WERKZAAMHEIDSGRAAD VERHOGEN 4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 3. COMBINATIE GEZIN

Nadere informatie

Korte intro Bank J.Van Breda & C

Korte intro Bank J.Van Breda & C Faculteit Geneeskunde Steve Wagemans Campuswerking Agenda Korte intro Bank J.Van Breda & C Waarom kiezen artsen voor JVB? Situatie arts-specialist in opleiding? Waarom kiezen jonge artsen voor JVB? 2 1930

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

Individuele levensverzekeringen van de derde pensioenpijler. Financiële Infofiche

Individuele levensverzekeringen van de derde pensioenpijler. Financiële Infofiche Individuele levensverzekeringen van de derde pensioenpijler Financiële Infofiche Type verzekering De individuele levensverzekeringen van de derde pensioenpijler van Xerius OVV zijn pensioenverzekeringen

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

DOSSIER VRIJ AANVULLEND PENSIOEN

DOSSIER VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VRIJ AANVULLEND PENSIOEN Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL OPBOUWEN EN VERHOGEN? Zodra u de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

BIJLAGE: CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN

BIJLAGE: CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN BIJLAGE: CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN Deze bijlage bevat enkele steekkaarten met kerncijfers over aanvullende pensioenen. Het gaat telkens om de situatie op 1 januari 2016, zoals die gekend was

Nadere informatie

CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN

CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN Dit document bevat enkele steekkaarten met kerncijfers over aanvullende pensioenen. Het gaat telkens om de situatie op 1 januari 2017, zoals die gekend was in DB2P (databank

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2013 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik sociale

Nadere informatie

Pensioenspaarfonds Verklarende fiche

Pensioenspaarfonds Verklarende fiche Pensioenspaarfonds Verklarende fiche Wat is een pensioenspaarfonds? Via een pensioenspaarrekening bij een financiële instelling kan iedere Belgische rijksinwoner of inwoner van de Europese Economische

Nadere informatie