Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE"

Transcriptie

1 Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1

2 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?... 3 Welke werknemers kunnen genieten van het aanvullend pensioen chemie?... 4 Moet een werknemer iets doen om aangesloten te worden aan het aanvullend pensioen chemie?... 4 Wie betaalt de bijdragen voor het aanvullend pensioen chemie?... 4 Hoe groot is de pensioenbijdrage voor het aanvullend pensioen chemie die uw werkgever voor u betaalt? 5 Hoe worden die pensioenbijdragen door de werkgever betaald?... 5 Hoeveel aanvullend pensioen zal u later krijgen?... 5 Hoe kan u zelf de evolutie van het aanvullend pensioen opvolgen?... 6 Moet u iets doen als u verhuist?... 6 Ik ben nieuw in de sector, en wil de opgebouwde pensioenreserve van de groepsverzekering of het pensioenfonds bij mijn vroegere werkgever overdragen naar het aanvullend pensioen chemie?... 6 Kan ik zelf een pensioenbijdrage betalen bovenop mijn aanvullend pensioen chemie?... 6 PENSIOEN... 7 Wanneer kunt u uw aanvullend pensioen chemie opvragen?... 7 Kan u het pensioenkapitaal op een andere manier vroeger krijgen?... 7 Kan er ook voor een maandelijks pensioen (= een rente) gekozen worden?... 7 Worden er nog belastingen afgehouden?... 7 Wat gebeurt er als de begunstigde in het buitenland woont?... 9 OVERLIJDEN Wat gebeurt er met uw pensioengeld als u overlijdt? Hoe kan u zelf een persoon aanduiden als begunstigde? Moet een overlijden worden aangegeven? Moeten er belastingen betaald worden op het overlijdenskapitaal? Moeten er nog erfenisrechten betaald worden op het overlijdenskapitaal? Is er nog recht op mijn opgespaarde overlijdenskapitaal indien ik het sectorpensioen heb verlaten op moment van overlijden, en overlijd voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal? IN DIENST Moet een werknemer iets doen om aangesloten te worden aan het aanvullend pensioen chemie? Ik ben nieuw in de sector, en wil de opgebouwde pensioenreserve van de groepsverzekering of het pensioenfonds bij mijn vroegere werkgever overdragen naar het aanvullend pensioen chemie? UIT DIENST Wat gebeurt er indien u van onderneming verandert? Wat kan u doen met het opgespaarde pensioenkapitaal? Wat gebeurt er als u het geld bij de verzekeringsmaatschappij laat staan? Wat als u maar voor een korte tijd hebt gewerkt in de chemiesector?

3 WIE EN WAT? Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen Het aanvullend pensioen chemie is een aanvulling op het wettelijk pensioen. Het vervangt het wettelijk rusten/of overlevingspensioen niet. Het komt er bovenop. Iedereen die dat wil, kan op het gratis nummer 1765 informatie krijgen over zijn wettelijke pensioenrechten en verplichtingen : In dit document vindt U, in de vorm van vragen en antwoorden, informatie over het aanvullend pensioen dat u via uw werk in de chemiesector opbouwt. Wat is het aanvullend pensioen chemie? De ondernemingen van de chemiesector die geen eigen groepsverzekering of pensioenfonds hebben, sluiten hun werknemers voor het aanvullend pensioen chemie aan bij de groepsverzekering die op sectoraal niveau georganiseerd wordt bij de verzekeringsmaatschappij RVP. Op deze website willen wij toelichten hoe dit aanvullend pensioen chemie eruit ziet, en welke rechten er voor u opgebouwd worden. U vindt een antwoord op een aantal veel gestelde vragen en leest wat u moet doen om uw aanvullend pensioen op te vragen. Het pensioenplan werkt als een pensioenspaarrekening waarop bijdragen worden gestort. Zodra u eenmaal vier trimesters ononderbroken werkzaam was in de sector, maakt u er aanspraak op. U kan het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het behaalde financiële rendement, opvragen zodra u de pensioenleeftijd bereikt. Het kapitaal komt bovenop uw wettelijk pensioen. Als u overlijdt vóór de pensioenleeftijd, komt het gespaarde pensioenkapitaal aan uw nabestaanden toe. Het aanvullend pensioen chemie is identiek voor de arbeiders en de bedienden. 3

4 Welke werknemers kunnen genieten van het aanvullend pensioen chemie? Alle arbeiders en bedienden die in de chemiesector werken, worden aangesloten aan het aanvullend pensioen chemie, tenzij er in hun onderneming een ondernemingspensioenstelsel bestaat dat minstens even goed is. Er wordt geen aanvullend pensioen gevormd voor werknemers met een vakantie of studentencontract of voor werknemers die met een contract van uitzendarbeid in de chemiesector werken. Om van een aanvullend pensioen te kunnen genieten, moet er voor u minstens gedurende 4 opeenvolgende trimesters bijdragen betaald zijn aan het sectoraal pensioenstelsel. Voor de jaren die u in de chemiesector werkte voor 2011 wordt er geen sectoraal aanvullend pensioen opgebouwd. De periode dat u gewerkt heeft, mag bij verschillende werkgevers die aan het aanvullend pensioen chemie deelnemen, gepresteerd zijn. De aard van uw arbeidscontract (bepaalde duur, onbepaalde duur, deeltijds, ) speelt geen rol. Sommige ondernemingen organiseren een aanvullend pensioen binnen de eigen onderneming in een groepsverzekering of een pensioenfonds. Hun werknemers worden niet aangesloten aan het sectorale aanvullend pensioen chemie. In dat geval levert het ondernemingsstelsel pensioenrechten die minstens even goed zijn als het aanvullend pensioen chemie. Welke rechten een werknemer die aan dergelijk stelsel aangesloten is, zal ontvangen, wordt in het pensioenreglement van het ondernemingsstelsel beschreven. Moet een werknemer iets doen om aangesloten te worden aan het aanvullend pensioen chemie? De verzekeringsmaatschappij (=RVP) wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer er een nieuwe werknemer begint te werken in een onderneming die deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie. Die nieuwe werknemer wordt automatisch aangesloten. Hij of zij kan aanspraak maken op het gespaarde pensioenkapitaal zodra hij of zij eenmaal vier trimesters ononderbroken werkzaam was in ondernemingen die deelnemen aan het aanvullend pensioen chemie. Wie betaalt de bijdragen voor het aanvullend pensioen chemie? Uw werkgever betaalt alle bijdragen. De werknemer moet zelf niets bijdragen. De lasten (sociale zekerheidsbijdragen) op de bijdragen voor het aanvullend pensioen chemie worden eveneens door de werkgever betaald. 4

5 Hoe groot is de pensioenbijdrage voor het aanvullend pensioen chemie die uw werkgever voor u betaalt? De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2011 voor iedere aangeslotene die tijdens een bepaald kwartaal tewerkgesteld is en een loon ontvangt, een bijdrage van 0,2297 % van het loon waarop de socialezekerheidbijdragen betaald worden (het aan de RSZ onderworpen loon), met een minimum van 57,41 EUR voor dat kwartaal. Voor arbeiders wordt het aan de RSZ onderworpen loon vermenigvuldigd met 108 %. In het loonpercentage en in het bedrag van 57,41 EUR zijn alle beheerskosten voor het sectorale pensioenstelsel inbegrepen. De RSZ zal aan de werkgever ook nog een sociale bijdrage bovenop die minimumbijdrage aanrekenen. Daardoor komt het bedrag dat geïnd wordt, op minstens 62,50 EUR per kwartaal, Voor wie gedurende 4 trimesters van het jaar werkt en een loon krijgt, bedraagt de werkgeverskost voor de pensioenbijdrage daardoor minstens 4 x 62,50 = 250 EUR op jaarbasis. Hoe worden die pensioenbijdragen door de werkgever betaald? Het zijn de sociale partners van de chemie sectoren die het pensioenstelsel inrichten. Ze hebben daarvoor 2 fondsen voor bestaanszekerheid opgericht, één voor de arbeiders en één voor de bedienden. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (de RSZ) int de pensioenbijdrage samen met de andere sociale bijdragen bij de werkgever, voor rekening van die fondsen voor bestaanszekerheid. De geïnde bijdragen worden vervolgens doorgestort aan de RVP die de aanvullende individuele pensioenrekeningen beheert. Hoeveel aanvullend pensioen zal u later krijgen? Het aanvullend pensioen chemie werkt als een individuele pensioenspaarrekening waarop de bijdragen worden gestort, en waarop een interest toegekend wordt. Uw aanvullend pensioenkapitaal is gelijk aan de som van alle voor u bestemde bijdragen, verhoogd met een rendement. Het rendement bedraagt momenteel minstens 3,25% per jaar. Dat is het bij wet gegarandeerd rendement. Dit rendement kan soms nog verhoogd worden met een winstverdeling van de verzekeraar. Deze winstverdeling wordt elk jaar meegedeeld. Een voorbeeld : Pensioenbijdrage voor trimester x : Beheerskosten (5 % van 57,41 euro) : Netto bedrag na beheerskosten dat op uw pensioenrekening komt : 5 57,41 euro 2,87 euro 54,54 euro

6 Die 54,54 euro beginnen intrest op te leveren vanaf de 7 de maand na het trimester waarop de pensioentoelagen betrekking hebben. Hoe kan u zelf de evolutie van het aanvullend pensioen opvolgen? Jaarlijks wordt u een individuele pensioenfiche bezorgd waarin al de gegevens over uw persoonlijke pensioenopbouw binnen het aanvullend pensioen chemie vermeld staan. Deze fiche wordt u bezorgd door de verzekeringsmaatschappij (= RVP) U vindt er onder meer terug hoeveel uw verworven reserve bedraagt, welk kapitaal er daarmee op uw 65ste overeenstemt, en hoeveel de begunstigden zouden ontvangen bij een vroegtijdig overlijden. Moet u iets doen als u verhuist? De verzekeringsmaatschappij wordt automatisch op de hoogte gebracht van elke adreswijziging in België. In dat geval hoeft u dus niets te doen. Wanneer u echter naar het buitenland verhuist, kan de verzekeringsmaatschappij RVP u niet langer terug vinden om u informatie over uw aanvullend pensioen chemie te geven. Wij raden u daarom aan om uw nieuw adres door te geven aan de verzekeringsmaatschappij RVP. U moet dat ook doen bij elke latere adreswijziging in het buitenland. Ik ben nieuw in de sector, en wil de opgebouwde pensioenreserve van de groepsverzekering of het pensioenfonds bij mijn vroegere werkgever overdragen naar het aanvullend pensioen chemie? In principe kan dit. U moet zelf afwegen of het voor u interessant is. Wil u de pensioenreserve overdragen naar de RVP, gebruik dan overdrachtsformulier (formulier 2): Heeft u bijkomende vragen contacteer dan de RVP. Kan ik zelf een pensioenbijdrage betalen bovenop mijn aanvullend pensioen chemie? Dat gaat niet binnen het stelsel van aanvullend pensioen chemie. U zal dus, voor het afsluiten van een bijkomende individuele verzekering contact moeten nemen met een door u gekozen verzekeringsmaatschappij of pensioenspaarfonds. 6

7 PENSIOEN Wanneer kunt u uw aanvullend pensioen chemie opvragen? U kunt zelf uw aanvullend pensioen chemie opvragen vanaf de eerste dag van de maand volgend op: de dag dat u 65 jaar wordt ; de dag dat u met wettelijk pensioen gaat ; de dag dat u met vervroegd pensioen gaat (tussen 60 en 65 jaar) ; of wanneer u met brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag) bent en minstens 60 jaar oud bent. Voordien de verworven rechten op de pensioenrekening afkopen kan niet. Als u 65 jaar wordt, zal de verzekeringsmaatschappij (=RVP) u een brief met uitleg en het formulier toesturen waarmee u uw pensioenkapitaal kan opvragen. Als u aan de voorwaarde voldoet om het pensioenkapitaal op te vragen vóór uw 65ste, kan u de uitbetaling vragen aan de hand van de formulieren 5 en 6 die u hier terugvindt: Kan u het pensioenkapitaal op een andere manier vroeger krijgen? De wet laat niet toe om een aanvullend pensioen voor 60 jaar uit te betalen. Ook voorschotten op het voorziene kapitaal kunnen niet, en het kapitaal kan ook niet in onderpand gegeven worden voor een lening. Kan er ook voor een maandelijks pensioen (= een rente) gekozen worden? Ja, het is mogelijk om het pensioenkapitaal om te zetten in een pensioen dat maandelijks betaald wordt, tenzij het gaat om heel kleine bedragen. Worden er nog belastingen afgehouden? In de huidige stand van de wetgeving moet de verzekeringsmaatschappij (=RVP) bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal ongeveer een vierde tot een vijfde inhouden afhankelijk van uw leeftijd op het ogenblik dat u het kapitaal ontvangt. Als u effectief tot uw 65ste actief blijft, wordt minder belasting ingehouden. In dat geval betaalt u ongeveer 13% belasting. Onder actief blijven wordt verstaan: u hebt gewerkt tot uw 65ste (of langer) u ontving een invaliditeitsuitkering tot uw 65ste u was uitkeringsgerechtigd werkloos tot uw 65ste. Bruggepensioneerden komen evenwel niet in aanmerking voor de lagere belasting. 7

8 Waaruit bestaan die inhoudingen op uw aanvullend pensioenkapitaal chemie? Een RIZIV-bijdrage van 3,55 %. Een solidariteitsbijdrage die afhankelijk is van de grootte van het pensioenkapitaal, en varieert tussen 0% tot 2 %. Van de overblijvende som wordt een fiscale bedrijfsvoorheffing afgehouden van 16,66 % als u het kapitaal voor 65 jaar ontvangt, en 10,09 % als u bleef werken tot 65 jaar. Niettegenstaande de verzekeringsmaatschappij al belasting inhoudt op het pensioenkapitaal, moet u het bedrag nog aangeven in uw belastingaangifte. Het jaar volgend op het jaar waarin u uw kapitaal ontvangen hebt, stuurt de verzekeraar u daartoe een fiscale fiche , die dient om de belastingaangifte in te vullen. De belasting die effectief aangerekend zal worden hangt af van de leeftijd waarop u het kapitaal ontvangt. Ontvangt u het kapitaal na uw 62 ste verjaardag, en woont u in een gemeente met gemiddelde belasting, dan zal de belasting die al afgehouden werd door de verzekeringsmaatschappij zo goed als voldoende zijn, en moet u verder heel weinig of geen belasting meer betalen op het kapitaal dat u ontving. De winstverdeling wordt niet belast in de personenbelasting. Indien u kiest om een jaarlijkse, levenslange rente op te nemen, bent u (bovenop de hiervoor vermelde inhoudingen) nog een bescheiden belasting verschuldigd. U moet de rente aangeven, maar zal daartoe van RVP een fiscale fiche ontvangen. De belasting bedraagt jaarlijks 15 % van 3 % van het netto aanvullend pensioenkapitaal. Globaal genomen mag u er van uit gaan dat u van de opname van uw pensioenkapitaal ongeveer 80 % zal overhouden. Een voorbeeld van de belasting op uw pensioenkapitaal Illustreren we dit aan de hand van een voorbeeld : Veronderstel even dat het bruto kapitaal dat bij vervroegd pensioen op 63 jaar uitgekeerd wordt euro bruto zou bedragen. Die euro bestaan uit euro verzekerd kapitaal en 200 euro winstdeelname. Nadat alle belastingen en inhoudingen afgehouden werden, krijgt u dan netto 2391,65. Verzekerd kapitaal 8 Kapitaal dat komt van de winstdeelname van de verzekeringsmaatschappij Beide samen Brutobedrag 2.800,00 euro 200,00 euro 3.000,00 euro RIZIV bijdrage (3,55 %) 99,40 euro 7,10 euro 106,50 euro Solidariteitsbijdrage (0 tot 2 % naargelang de grootte van

9 het kapitaal) Belastbaar gedeelte 2.700,60 euro 2.700,60 euro Voorheffing die direct door de verzekeringsmaatschappij afgehouden wordt (op 63 jaar : 448,30 euro 16,66 %) Saldo na de inhoudingen 2.252,30 euro 192,90 euro Netto op uw bankrekening 2.445,20 euro Het jaar volgend op het jaar waarin u uw kapitaal ontvangen hebt, stuurt de verzekeraar u daartoe een fiscale fiche , die dient om de belastingaangifte in te vullen. U moet 2.700,60 euro aangeven. De belasting voor de staat bedraagt 16,5 % van 2.700,60 = 445,60 euro. Stel even dat u in een gemeente woont die 7 % gemeentebelasting heft. De aanvullende gemeentebelasting bedraagt dan 7% van 445,60 = 26,74 euro. In totaal moet u 445, ,74 = 472,33 euro belasting betalen, maar bij de uitbetaling hield de verzekeringsmaatschappij al een voorheffing van 448,30 euro in. U zal wanneer u uw belastingaanslag ontvangt nog 24,03 euro moeten bijbetalen. Wat gebeurt er als de begunstigde in het buitenland woont? Indien de fiscale woonplaats in het buitenland gelegen is, is de verzekeringsmaatschappij tegenover de Belgische belasting instanties verplicht de bedrijfsvoorheffing in te houden bij de vereffening van het pensioenkapitaal, tenzij er tegelijk aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan : 1. U bent woonachtig in een land dat met België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, en waarin wordt bepaald dat het land waar u woont belastingen mag heffen op het pensioenkapitaal, en 2. U bezit op de datum van de werkelijke betaling of toekenning van de inkomsten daadwerkelijk de hoedanigheid van fiscaal inwoner van het betrokken land in de zin van het verdrag. Het bewijs van fiscale woonplaats moet in de meeste gevallen worden geleverd door middel van een speciaal daartoe bestemd attest dat van de betrokken belastingadministratie moet uitgaan. 9

10 OVERLIJDEN Wat gebeurt er met uw pensioengeld als u overlijdt? Het tot op het ogenblik van het overlijden opgespaarde pensioengeld (de bijdragen en het toegekende rendement) wordt uitbetaald aan de begunstigde(n). Het pensioenreglement voorziet in een volgorde van begunstigden : De echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding bevindt. De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn wanneer uit de bevolkingsregisters blijkt dat zij een verschillende woonplaats hebben; Bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant is van de aangeslotene; Bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene, of bij plaatsvervulling, hun nakomelingen; Bij ontstentenis de door de aangeslotene per aangetekend schrijven aangeduide perso(o)n(en), waarbij de laatst verstuurde aangetekende brief rechtsgeldig is; Bij ontstentenis de ouders van de aangeslotenen. Bij overlijden van één van hen komt het kapitaal toe aan de langstlevende; Bij ontstentenis de broers en zusters van de aangeslotene, bij plaatsvervulling hun kinderen; Bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen van de aangeslotene, met uitsluiting van de staat; Bij ontstentenis het financieringsfonds Indien er meerdere begunstigden zijn, wordt het voorziene kapitaal in gelijke delen onder hen verdeeld, Hoe kan u zelf een persoon aanduiden als begunstigde? Als u niet gehuwd bent, niet wettelijk samenwoont en geen kinderen hebt, kan u de persoon aanduiden die bij uw overlijden de begunstigde wordt van het geld op uw aanvullend pensioen chemierekening. Dit kan u doen door een speciaal daarvoor bestemd formulier (formulier 3) aangetekend naar de verzekeringsmaatschappij (=RVP) te sturen. De aangeduide persoon blijft begunstigde van uw aanvullende pensioenrekening bij overlijden zolang u: geen andere persoon als begunstigde aanduidt, niet huwt, niet wettelijk samenwoont, geen kinderen hebt, het pensioenkapitaal niet opvraagt naar aanleiding van uw pensionering. Moest nadien uw persoonlijke situatie veranderen, dan zal u op dat ogenblik misschien een nieuwe begunstigde moeten aanduiden. 10

11 Moet een overlijden worden aangegeven? De verzekeringsmaatschappij (= RVP) wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer een aangeslotene die in België woont, overlijdt. De verzekeringsmaatschappij stuurt dan de nodige documenten om het kapitaal uit te betalen. Als de aangeslotene niet in België woont, dan komt de verzekeringsmaatschappij dit niet automatisch te weten. De begunstigde moet dan het overlijden zelf aangeven. Daarvoor kan formulier 4 gebruikt worden: formulieren.html. Het moet samen met de nodige bewijsstukken naar de verzekeringsmaatschappij terug gestuurd worden. Moeten er belastingen betaald worden op het overlijdenskapitaal? In de huidige stand van de wetgeving moet de verzekeringsmaatschappij bij de uitbetaling van het overlijdenskapitaal ongeveer één vijfde inhouden. Het fiscale statuut van een kapitaal dat uitgekeerd wordt bij overlijden, loopt gelijk met het fiscaal statuut van een pensioenkapitaal dat tussen 62 en 65 jaar uitbetaald wordt. Moeten er nog erfenisrechten betaald worden op het overlijdenskapitaal? Het kapitaal dat uitgekeerd wordt is in principe onderworpen aan successierechten, tenzij het betaald wordt aan de echtgeno(o)t(e) of aan kinderen die jonger dan 21 jaar zijn. Is er nog recht op mijn opgespaarde overlijdenskapitaal indien ik het sectorpensioen heb verlaten op moment van overlijden, en overlijd voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal? Hebt u uw pensioengeld na uw vertrek uit de sector bij de RVP gelaten, en u zou nadien nog voor uw pensioen komen te overlijden, dan zal het opgespaarde pensioengeld aan uw begunstigde(n) betaald worden. 11

12 IN DIENST Moet een werknemer iets doen om aangesloten te worden aan het aanvullend pensioen chemie? De verzekeringsmaatschappij (=RVP) wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer er een nieuwe werknemer begint te werken in een onderneming die deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie. Die nieuwe werknemer wordt automatisch aangesloten. Hij of zij kan aanspraak maken op het gespaarde pensioenkapitaal zodra hij of zij eenmaal vier trimesters ononderbroken werkzaam was in ondernemingen die deelnemen aan het aanvullend pensioen chemie. Ik ben nieuw in de sector, en wil de opgebouwde pensioenreserve van de groepsverzekering of het pensioenfonds bij mijn vroegere werkgever overdragen naar het aanvullend pensioen chemie? In principe kan dit. U moet zelf afwegen of het voor u interessant is. Wil u de pensioenreserve overdragen naar de RVP gebruik dan het overdrachtsformulier (formulier 2): Heeft u bijkomende vragen contacteer dan de RVP. UIT DIENST Wat gebeurt er indien u van onderneming verandert? Indien u weggaat bij de onderneming waar u werkt, maar dadelijk gaat werken in de chemiesector bij een andere onderneming die ook deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie, dan verandert er niets. U blijft aangesloten aan het pensioenstelsel en u bouwt daarin verdere rechten op. Enkel is het nu de nieuwe werkgever die de pensioenbijdragen zal betalen. Indien u weggaat bij de onderneming waar u werkt, maar dadelijk gaat werken in de chemiesector bij een andere onderneming die niet deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie, maar wel een eigen groepsverzekering of pensioenfonds heeft, of weggaat bij de onderneming waar u werkt en gaat werken bij een andere onderneming buiten de chemiesector of weggaat bij de onderneming waar u werkt en niet dadelijk in een nieuwe job begint of weggaat bij de onderneming en overstapt in een statuut van zelfstandige dan zal de verzekeringsmaatschappij (=RVP) u na enkele maanden automatisch een brief toesturen met daarin een overzicht van uw pensioenspaarrekening, en met de verschillende mogelijkheden die u hebt voor uw gespaarde pensioenkapitaal. Uw pensioenbijdragen zullen tot op het ogenblik van vertrek minstens 3,25 % rendement opgebracht hebben. 12

13 Wat kan u doen met het opgespaarde pensioenkapitaal? Er bestaan drie mogelijkheden : 1. U laat het opgebouwde spaargeld bij de verzekeringsmaatschappij RVP. U blijft dan verder genieten van het gewaarborgd rendement (en eventuele winstdeelnames) op het opgebouwde spaargeld. Komt u te overlijden voor het spaargeld aan u uitbetaald werd, dan komt het toe aan de begunstigde(n) bij overlijden; 2. U draagt het opgebouwde spaargeld over naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever indien u daar van een aanvullend pensioen geniet; 3. U draagt het opgebouwde spaargeld over naar een andere daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij. U kan het kapitaal evenwel niet overdragen naar uw persoonlijk pensioensparen. Wat gebeurt er als u het geld bij de verzekeringsmaatschappij laat staan? De verzekeringsmaatschappij blijft ieder jaar het gewaarborgd rendement en eventueel nog een winstdeelname toekennen. U krijgt jaarlijks een pensioenfiche met de stand van uw aanvullend pensioen chemierekening. Als u later terug in de chemie sector komt werken bij een onderneming die aangesloten is aan het sectoraal pensioenstelsel chemie, dan zal uw aanvullend pensioen chemiespaarrekening terug actief worden. Dit houdt in dat u jaarlijks een overzicht krijgt met de bedragen die u hebt opgebouwd tijdens uw tewerkstelling in de sector, zowel tijdens de eerste periode als tijdens latere periodes. Wat als u maar voor een korte tijd hebt gewerkt in de chemiesector? U moet minstens eenmaal gedurende vier opeenvolgende trimesters ononderbroken gewerkt hebben in de chemiesector om aanspraak te maken op het aanvullend pensioen chemie. Indien dit niet het geval is, zal u geen rechten kunnen uitoefenen op het gespaarde pensioenkapitaal. De verzekeringsmaatschappij zal U in dat geval ook geen pensioenfiche meer sturen. De informatie die u in dit document vindt, vormt een samenvatting van het pensioenreglement en van de in de paritaire comités gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. U vindt deze teksten op deze website. Het pensioenreglement en de cao's vormen in geval van betwisting de enige juridisch bindende documenten. 13

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WAT MOET U DOEN?... 3 Het aanvullend pensioen chemie... 3 Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie?... 3 Hoe moet

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*)

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid

F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid Sectoraal aanvullend pensioenplan Bedienden voedingsnijverheid F2P PC220 Vanaf 1 januari 2013 ging het sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden in de voedingsindustrie van start. Dit betekent

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse

Nadere informatie

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur document bijgewerkt op datum van 17/07/2014 INHOUDSTAFEL: 1. Wat verstaan

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie PC 130 LABEUR Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Het sectoraal akkoord van 1 juli 2010: een aanvullend pensioen Met ingang van 1 juli 2010 werd, ingevolge het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Bewaar deze brochure zorgvuldig!

Bewaar deze brochure zorgvuldig! Verantwoordelijke uitgever Kamiel Van Loock Ravenstein Galerij 27/2 1000 Brussel La version en Français est également disponible Met het sectorale akkoord 1999-2000 werd voor alle arbeiders en arbeidsters,

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Brochure aanvullend pensioen Federale non-profit/social-profit Versie 09/2012

Brochure aanvullend pensioen Federale non-profit/social-profit Versie 09/2012 Brochure aanvullend pensioen Federale non-profit/social-profit Versie 09/2012 1. Wat is een aanvullend pensioen? Het woord zegt het zelf: het aanvullend pensioen is een aanvulling op het wettelijk pensioen.

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 Verworven rechten van de aangeslotene

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden Pensioenreglement Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32 (0)2 406 38 97 - FAX

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief Pensioenfiche als werknemer Afgedrukt op 20/12/2016 Mijn pensioenplan Pensioenplan van de werkgever Referentie : 1234-123456 Ingericht door mijn werkgever ondernemingsnummer 0807.790.161 Beheerd door Delta

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Uw pensioen in de scheikunde

Uw pensioen in de scheikunde U W P E N S I O E N / V O T R E Op onze website vind je: - de meest actuele informatie over jouw sector; - de recentste lonen; - vakbondsnieuws heet van de naald; - al onze brochures. P E N S I O N WWW.ACCG.BE

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Het is ons een genoegen u deze vierde brochure over het aanvullend pensioen, zoals dit sedert

Het is ons een genoegen u deze vierde brochure over het aanvullend pensioen, zoals dit sedert EDITIE 2013 Het is ons een genoegen u deze vierde brochure over het aanvullend pensioen, zoals dit sedert 1 april 2000 werd ingevoerd in de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw, voor te

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Scala Executive voor zelfstandigen

Scala Executive voor zelfstandigen Scala Executive voor zelfstandigen Technische fiche Geldig vanaf 3/07/2017 Type levensverzekering Groepsverzekering van het type cafetaria Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden;

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden; BIJLAGE 3 AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE TECHNISCHE NOTA Hoe de gelijkwaardigheid van een aanvullend ondernemingspensioenstelsel met het aanvullend sectoraal pensioenstelsel chemie toetsen? 1. Berekenen van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT CONTASSUR Société Naamloze Anonyme Vennootschap WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT 1 WAT IS EEN BEGUNSTIGDE? De begunstigde bij overlijden

Nadere informatie

Paule Nolens Beweging

Paule Nolens Beweging S O C I A A L S E C T O R A A L P E N S I O E N S T E L S E L E L E K T R I C I E N S B R O C H U R E S O C I A A L S E C T O R A A L P E N S I O E N S T E L S E L V O O R D E S E C T O R V A N D E E L

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be Naam Voornaam Adres Brussel, datum Geachte Mevrouw, Mijnheer, BETREFT: Sectoraal pensioen voor de arbeiders uit de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Uw individueel rekeningnummer:

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

F2PL. Fonds 2 de pijler PC 130 labeur fbz

F2PL. Fonds 2 de pijler PC 130 labeur fbz F2PL Fonds 2 de pijler PC 130 labeur fbz Deze gids is een gemeenschappelijke uitgave van: Nuttige adressen: BBTK Info & Com - ABVV Hoogstraat 42, 1000 Brussel Tel. 02 545 69 00 www.bbtk.org AC - ABVV Hoogstraat

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

KADERREGLEMENT TWEEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTANTEN

KADERREGLEMENT TWEEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTANTEN KADERREGLEMENT TWEEDE PENSIOENPIJLER CONTRACTANTEN Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage en hoe ze aangewend wordt... 3 4.1 Het

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche.

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche. Briefwisseling richten aan VIVIUM N.V. HP 0080 Desguinlei 92 2018 Antwerpen Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel. 03/244.66.77 - Fax 03/244.44.02 sceb-antwerpen@vivium.be

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie