Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR STUDIEGIDS EC ADAPT

2 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT

3 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum Adapt en de eerste zin die je leest in deze scholingsgids. Fijn dat je deze gids openslaat! Dat betekent dat je geïnteresseerd bent in het scholingsaanbod van EC Adapt. Ben je op zoek naar een cursus of training waarmee jij je kennis en vaardigheden kunt vergroten? Dat is wat wij beogen met ons aanbod: wij willen jou in je kracht zetten als leerkracht, of andere medewerker in het onderwijs. Zodat jij nog beter in staat bent de kinderen in jouw klas, op jouw school het onderwijs te bieden die zij nodig hebben. En, in het kader van Passend Onderwijs, is dat beslist een uitdaging te noemen! Ons scholingsaanbod In deze gids vind je een keur aan cursussen, trainingen, workshops en studiebijeenkomsten. Al deze activiteiten zijn gericht op één doel: er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Voor het onderwijs betekent dit dat het goed moet aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Voor leerkrachten houdt dit in dat zij goed moeten kunnen inspelen op deze verschillende behoeften. En voor intern begeleiders betekent dit dat de zorgstructuur van de school gericht moet zijn op een zo optimaal mogelijke ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Onderwerpen De onderwerpen in ons scholingsaanbod zijn zeer divers en onderverdeeld in drie categorieën: n VAKINHOUDELIJK BEKWAAM Zoals: rekenonderwijs aan zwakke rekenaars, begrijpend lezen, spelling n VAKDIDACTISCH BEKWAAM Zoals coöperatief leren, ADI-model, klassenmanagement, hoogbegaafdheid n PEDAGOGISCH BEKWAAM Zoals: gespreksvoering met jonge kinderen, faalangst, omgaan met moeilijke klassen, psycho-educatie. Daarnaast bieden we een aantal activiteiten aan onder de kop Passend Onderwijs, zoals HGW 3.0, themamiddagen zoals (Z)MLK leerling in je groep en de IB-studiedag. STUDIEGIDS EC ADAPT

4 Certificaat Als je deelneemt aan één van onze activiteiten ontvang je een certificaat van deelname, met daarop het aantal studie/contacturen vermeld. Individueel deelnemen om met je team Je kunt je individueel aanmelden voor onze activiteiten, bij de cursus/training van je keuze vind je nadere informatie daartoe. Daarnaast is het mogelijk een cursus of training met je hele team te volgen, op een zelf gekozen tijdstip, bij jouw op school of in de cursuszaal van Adapt. Hiertoe kun je contact opnemen met Adapt, de adresgegevens vind je op de achterzijde van deze gids. Als je als school of team meer informatie wilt over ons aanbod op het gebied van diagnostiek, bijvoorbeeld over het afnemen van de NIO of de NSCCT, kun je ook contact met ons opnemen. We hopen dat deze scholingsgids je aanspreekt en het je verder in je kracht zet en dat we je komend schooljaar ontmoeten op EC Adapt of bij jou op school. Een hartelijke groet, namens het team van EC Adapt, Marjan de Wit Directeur EC Adapt 4 STUDIEGIDS EC ADAPT

5 INHOUDSOPGAVE n VAKINHOUDELIJK BEKWAAM Goed rekenonderwijs telt! Maar: wat als dan alle kinderen nog niet kunnen rekenen? 8 Cursus Spelling 9 Begrijpend lezen en woordenschat 10 n VAKDIDACTISCH BEKWAAM Coöperatief leren 11 ADI-model 12 Hoogbegaafdheid in de basisschool Mag het ietsje meer zijn? 13 Slim aan zet bij slimme leerlingen 14 NT2 en Passend Onderwijs 15 Individuele begeleiding leerlingen gebruik Sprint Plus of Kurzweil Taakspel informatiebijeenkomst 17 n PEDAGOGISCH BEKWAAM Gespreksvoering met (jonge) kinderen 18 In contact met ouders 19 Bouwen aan jezelf en aan de groep 20 Omgaan met moeilijke klassen 21 Psycho-educatie m.b.t. kinderpsychiatrische problematiek 22 Omgaan met faalangstig gedrag op school 23 Emotieregulatie en hechtingsproblematiek 24 De oplossingsgerichte methode Kids Skills 25 Een nieuwe koers. Effectieve aansturing van kinderen met ADHD in het basis en voortgezet onderwijs. 26 STUDIEGIDS EC ADAPT

6 PASSEND ONDERWIJS Handelingsgericht werken 3.0 Schoolgebonden begeleidingstraject rondom HGW 27 Analyse van de Zorgstructuur op school 28 Visie en missie 29 School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 30 Individuele coachingstrajecten 31 STUDIEDAGEN EN THEMAMIDDAGEN Themamiddag het jonge kind 32 Themamiddag Syndroom van Down 33 Themamiddag Rekenen signaleren en wat te doen? 34 Themamiddag: (Z)ML leerlingen in de groep 35 IB-studiedag Passend Onderwijs 36 DIAGNOSTIEK Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) 37 Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) 38 UNDER CONSTRUCTION Sociaal-emotionele ontwikkeling 39 Werken met combi-groepen 39 Strategieën voor denken en leren 39 Proces- en productfeedback 39 6 STUDIEGIDS EC ADAPT

7 AANMELDING / ALGEMENE VOORWAARDEN Je kunt je aanmelden voor een cursus door te gaan naar onze website (www.ecadapt.nl) en hier de desbetreffende cursus op te zoeken en op aanmelden te klikken. Door je aan te melden stem je in met onze algemene voorwaarden. Deze zijn ook na te lezen op de website. STUDIEGIDS EC ADAPT

8 VAKINHOUDELIJK BEKWAAM GOED REKENONDERWIJS TELT! Maar: wat als dan alle kinderen nog niet kunnen rekenen? Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is dat iedere leerling als volwassene adequaat kan handelen in dagelijkse (reken)situaties ( functionele gecijferd-heid ). Verschillende leerlingen hebben veel moeite om met onze moderne rekenmethodieken tot goede resultaten te komen, ondanks extra instructie en oefenstof. Dit leidt soms tot een grote achterstand in groep 8. In deze cursus wordt uitgelegd dat veel rekenproblemen zijn te voorkomen met goed rekenonderwijs. Juist risicoleerlingen zijn in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs, terwijl afstemming op datgene wat het kind nodig heeft alleen gerealiseerd kan worden als de leerkracht weet heeft van hoe kinderen zich normaal ontwikkelen op het gebied van rekenen. Leerkrachten en ib ers/schoolteams Locatie EC Adapt/op eigen school 3 bijeenkomsten: wo ; wo en wo van uur Kennis van goed rekenwiskundeonderwijs Kunnen afstemmen van het onderwijs op ontwikkeling van leerlingen Kunnen voorkomen van rekenwiskunde-problemen Kunnen begeleiden van leerlingen met rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Ontwikkelen van rekenbeleid en zorgbeleid 180 per persoon/op schoolniveau offerte op maat Sitie Pebesma, orthopedagoog 8 STUDIEGIDS EC ADAPT

9 VAKINHOUDELIJK BEKWAAM CURSUS SPELLING Het komen tot een heldere visie op spellingonderwijs, uitgewerkt in een eigen schoolbeleid waarbij visie leidt tot praktische handvatten op zorgniveau 1,2 en 3. Schoolteams Op eigen school 3 bijeenkomsten, data en tijd in overleg Kennis van theoretische achtergrond van spelling Kunnen toetsen van methodes en werkwijzen aan de theorie om te komen tot effectief spellingonderwijs Spellingsaanbod kunnen uitwerken op zorgniveau 1, 2 en 3 Offerte op maat na intake Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt STUDIEGIDS EC ADAPT

10 VAKINHOUDELIJK BEKWAAM BEGRIJPEND LEZEN EN WOORDENSCHAT Zo wordt begrijpend lezen en woordenschat-onderwijs leuk! Wij gaan ervan uit dat leerlingen hun kennis vergroten wanneer zij daarvoor gemotiveerd zijn. is een goede manier en welke middelen gebruik je daarvoor? Er is veel informatie beschikbaar over dit onderwerp, maar wat is belangrijk en hoe organiseer je het? Tijdens de cursus krijg je informatie over modern woordenschatonderwijs. uit bestaat een goede didactiek? Voor het begrijpend lezen informeren we je over instructie, voorbereiding, een lesmodel, de keuze van teksten, effectieve strategieën. Aan de orde komt eveneens de integratie van woordenschatonderwijs en begrijpend lezen met andere vakken. Aan de hand van theorie en praktische werkvormen krijg je handvatten om effectief met woordenschat en begrijpend lezen in je school aan de slag te gaan. Schoolteams Op eigen school Traject op maat Kennis van goede didactiek woordenschat en begrijpend lezen en integratie van beide Effectief omgaan met begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling Offerte op maat na intake Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt 10 STUDIEGIDS EC ADAPT

11 VAKDIDACTISCH BEKWAAM COÖPERATIEF LEREN In het kader van het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand onderwijs zien we een toenemende belangstelling voor coöperatief leren. Onderzoek heeft aangetoond dat het invoeren van coöperatieve werkvormen een positieve invloed heeft op de betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijsproces en dat daardoor het rendement en de opbrengsten op een hoger niveau komen. Daarnaast heeft het invoeren van coöperatieve werkvormen ook een positieve invloed op het pedagogisch klimaat in de school. Deze training is bedoeld om samen met het hele team kennis te nemen van coöperatief leren en hoe je dit in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. Schoolteams Op eigen school 2 bijeenkomsten van 2,5 uur, tijd en data in overleg Kennis van coöperatief leren en van verschillende werkvormen Zelf (werkvormen van) coöperatief leren kunnen toepassen in de klas Kunnen schrijven van een beleidsplan/invoeringsplan coöperatief leren op school Offerte op maat na intake Sitie Pebesma, orthopedagoog STUDIEGIDS EC ADAPT

12 VAKDIDACTISCH BEKWAAM ADI-MODEL De didactische aanpak van de leerkracht staat op nummer één van factoren op leerkrachtniveau die de leerprestaties van leerlingen positief beïnvloeden (Marzano/Hattie). Een goede instructieles is efficiënt en biedt voldoende mogelijkheden tot differentiatie en draagt zo bij aan een hogere kwaliteit van je onderwijs. In bijeenkomst 1 wordt ingegaan op voorwaarden voor en onderdelen van directe instructiemodel, tussendoor geef je een instructieles en in bijeenkomst 2 wordt die geanalyseerd. Voor schoolteams kan er ingezoomd worden op één vakgebied met klassenbezoeken tussen de bijeenkomsten. Individuele leerkrachten/schoolteams Locatie EC Adapt/eigen locatie 2 bijeenkomsten; do en do van tot uur. Kwalitatief goede instructie kunnen geven Kennis van ADI- en IGDI-model Coöperatieve werkvormen in kunnen zetten binnen ADI/IGDI Feedback op eigen instructieles 120 voor 2 bijeenkomsten/op schoolniveau offerte op maat Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 12 STUDIEGIDS EC ADAPT

13 VAKDIDACTISCH BEKWAAM HOOGBEGAAFDHEID IN DE BASISSCHOOL MAG HET IETSJE MEER ZIJN? Van alle basisschoolleerlingen is 2,5 % hoogbegaafd. Deze leerlingen worden vaak laat herkend door sociaal wenselijk gedrag en hun grote aanpassingsvermogen. Hoe (hoog)begaafdheid tot uiting komt, is afhankelijk van de persoonlijkheid van het kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Bekende risico s zijn onderpresteren en het niet willen of kunnen leren door onvoldoende uitdaging met als gevolg een zwakke werkhouding, weinig doorzettingsvermogen en zelfs negatief gedrag. Doel van deze training is om beter te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen en te zorgen voor een doorgaande lijn binnen de school. Schoolteams Eigen locatie Tijdsduur afhankelijk van wensen school Duidelijke visie op hoogbegaafdheid vormen en doorgaande lijn ontwikkelen Het kunnen signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde leerlingen Onderwijsaanbod kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften hoogbegaafde leerlingen en kunnen uitvoeren Deelzorgplan opstellen m.b.t. hoogbegaafdheid Offerte op maat Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

14 VAKDIDACTISCH BEKWAAM SLIM AAN ZET BIJ SLIMME LEERLINGEN (Hoog)begaafdheid is geen stoornis of probleem. Toch hebben kinderen die (hoog)begaafd zijn nog al eens problemen met leren leren, taakaanpak of zelfbeeld. Slimme kleuters en (hoog) begaafde kinderen worden vaak laat herkend door sociaal wenselijk gedrag of door hun grote aanpassingsvermogen, wat kan leiden tot onderpresteren, perfectionisme, demotivatie of ander probleemgedrag. In 5 modules wordt ingegaan op: definities van hoogbegaafdheid, signalering en diagnosticering; aansluiten bij slimme kleuters; aansluiten bij hoogbegaafde kinderen in de midden- en bovenbouw; ervaringen met een plusgroep; inbreng eigen casuïstiek en hoogbegaafdheid i.c.m. andere problematiek. Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt 5 modules op di ; do ; di ; wo en do Op di en do van tot uur; wo van tot uur Kennis van verschillende definities van hoogbegaafdheid en profielen van HB-leerlingen Kunnen signaleren en diagnosticeren bij vermoedens hoogbegaafdheid Verschillende vormen van begeleiding kennen Kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften slimme kleuters en hoogbegaafde leerlingen 60 per bijeenkomst en alle 5 voor de prijs van 4! Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 14 STUDIEGIDS EC ADAPT

15 VAKDIDACTISCH BEKWAAM NT2 EN PASSEND ONDERWIJS Steeds meer scholen komen in aanraking met kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen. Hoe kun je voor deze kinderen passend onderwijs bieden, het onderwijs op jouw school aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Deze middag is bedoeld om samen te kijken hoe voor kinderen met een NT2 problematiek passend onderwijs gerealiseerd kan worden. Hierbij worden voorbeelden gegeven hoe in Zwolle de NT2 klas wordt vormgegeven en welke materialen hierbij worden ingezet. Naast een stuk informatie geven (theorie) en delen (praktijk), gaat het ook om ervaringen delen. Hebben jullie ervaring op je school en hoe bieden jullie passend onderwijs? Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt 1 bijeenkomst op wo van tot uur. Praktische kennis van hoe Passend Onderwijs voor kinderen met NT2 problematiek kan worden gerealiseerd. Kunde over hoe je de ontwikkeling van deze kinderen gaat volgen en welke doelen je stelt. Uitwisselen van ervaringen rondom onderwijs aan kinderen met NT2 problematiek 120,- per bijeenkomst Annemieke Broekhuijsen STUDIEGIDS EC ADAPT

16 VAKDIDACTISCH BEKWAAM INDIVIDUELE BEGELEIDING LEERLINGEN GEBRUIK SPRINT PLUS OF KURZWEIL 3000 Veel scholen kennen ondersteunende software voor kinderen met dyslexie. Om ze hierin vaardig te kunnen maken is training nodig, zodat ze voorbereid zijn op het zelfstandig werken met deze software op het voortgezet onderwijs. Voorwaarde hierbij is dat de school of de leerling zelf in het bezit is van het programma Spint of Kurzweil. Leerlingen vanaf groep 6 met een begeleider vanuit school Op eigen school 3 à 4 bijeenkomsten van één uur op dinsdag of donderdag na schooltijd. Exacte data nader te bepalen. Leerling kan zelfstandig met Sprint Plus of Kurzweil 3000 werken. Leerling kan de volgende vaardigheden inzetten: laten voorlezen van documenten, scannen, ondersteuning bij het schrijven van teksten en het gebruiken van studeertools. Begeleider kan leerling ondersteunen bij werken met Sprint Plus of Kurzweil In overleg met school op basis van uren van de school of op offerte basis Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt 16 STUDIEGIDS EC ADAPT

17 VAKDIDACTISCH BEKWAAM TAAKSPEL INFORMATIEBIJEENKOMST Taakspel is gericht op het vermeerderen van taakgericht gedrag, het verminderen van regelovertredend gedrag bij kinderen en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat in de groepen 1-8 en binnen de buitenschoolse opvang. Leerlingen worden in teams ingedeeld en stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden, waarna beloning volgt. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium spelenderwijs te verminderen en om te buigen in positiever gedrag. Taakspel is ontwikkeld door CED groep/pi Rotterdam, erkend als effectieve pedagogische preventie en goedgekeurd als anti-pestprogramma. Subsidieaanvraag is mogelijk in het kader van De gezonde school, (ministerie OCW en VWS). Schoolteams, ib ers, leerkrachten groep 1-8; professionals in buitenschoolse opvang Locatie EC Adapt rmatiebijeenkomst op do van uur. Voor optimaal resultaat: in september nieuwe schooljaar starten met traject. Kennis van gedragstherapeutische principes Kennis van de fasen van Taakspel, investering in tijd voor de leerkrachten, rol van de ib er en het tijdpad van het spel. voor traject afhankelijk van intake Joke Meuzelaar en Hanneke Maurer, gediplomeerde trainers Taakspel STUDIEGIDS EC ADAPT

18 PEDAGOGISCH BEKWAAM GESPREKSVOERING MET (JONGE) KINDEREN Binnen het onderwijs is het praten met kinderen een dagelijkse bezigheid. Maar hoe doe je dit goed? Tijdens deze cursus wordt ingezoomd op de manier waarop volwassenen en kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan en hoe zij kunnen communiceren op basis van hun (on)mogelijkheden, zowel bij kleuters als bij het ouders kind. Daarnaast ga je in je eigen praktijk met een kind in gesprek, is er ruimte voor praktische oefening en reflectie. De rode draad door de bijeenkomsten heen is het boek Luister je wel naar mij?! (M. Delfos). Alle onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt 3 bijeenkomsten: di ; di ; do van uur Kennis van de leefwereld van het kind (verschillende leeftijdsfasen) Kennis over gespreksvoering en verschillende gesprekstechnieken bij kinderen Kennis van materialen en hulpmiddelen bij gespreksvoering en die ook zelf kunnen inzetten Versterken van gespreksvaardigheden door oefening en reflectie 180,- Judith Huizenga, orthopedagoog 18 STUDIEGIDS EC ADAPT

19 PEDAGOGISCH BEKWAAM IN CONTACT MET OUDERS Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Het welbevinden van het kind is een gezamenlijk belang van ouders en school. Maar een goed contact is niet altijd vanzelfsprekend. In deze training leer je hoe je de communicatie met ouders kunt beïnvloeden, zodat jullie beiden je doel bereiken, de relatie goed blijft en jij stevig in je schoenen blijft staan. Je eigen praktijk is steeds het uitgangspunt van de oefensituaties en theorie zorgt voor een basis. Een trainingsacteur helpt de situaties concreet te maken. Individuele leerkrachten/schoolteams/bovenschools Locatie EC Adapt/eigen school 3 bijeenkomsten: wo , wo ; wo van uur. Kennis van gesprekstechnieken en communicatietheorieën Versterken van eigen communicatie-vaardigheden Stevig blijven staan bij emotioneel of agressief reageren Meningsverschillen kunnen oplossen en afspraken maken 360,- per persoon/op (boven)schoolniveau offerte op maat Marjan de Wit, directeur EC Adapt STUDIEGIDS EC ADAPT

20 PEDAGOGISCH BEKWAAM BOUWEN AAN JEZELF EN AAN DE GROEP Trainer Als er sprake is van een onveilige groep, vanwege pestgedrag, buitensluiten of subgroepvorming; ordeproblemen of een leerkracht die de grip op de groep verliest, is een interventie noodzakelijk. Deze training is gericht op leren door te ervaren (leisure learning). Door middel van rollenspellen, samenwerkings- en discussieopdrachten leren de kinderen eigen competenties kennen en versterken, vanuit persoonlijk niveau naar steeds meer op groepsniveau. De leerkracht geeft elke les een onderdeel en krijgt hier na afloop feedback op. Thema s die aan de orde komen: kennismaken, vertrouwen, gevoelens, problemen, helpen, grenzen, samenwerken, vertrouwen in de groep, (cyber)pesten. Leerkracht(en) met hun groep Gymzaal of speellokaal eigen school Nader te bepalen. Intakegesprek en ouderavond vooraf; groepsobservatie; lessencyclus jongens/meisjes incl. examenles met ouders en terugkomles na 2 maanden. Kennis van groepdynamica en kunnen inzetten van groepsdynamische principes Veilig klimaat in de groep kunnen realiseren Versterken van begeleidingsvaardigheden van de leerkracht van de groep d.m.v. coaching Erik Faasen (Faasen training & coaching: 20 STUDIEGIDS EC ADAPT

21 PEDAGOGISCH BEKWAAM OMGAAN MET MOEILIJKE KLASSEN Trainer Moeilijke klassen vragen veel van de leerkracht. Om zo n klas goed te kunnen begeleiden, is kennis/vaardigheden m.b.t. groepsdynamica; groepsvorming; situationeel leiderschap; pest- en slachtoffergedrag; grensover-schrijdend gedrag richting de leraar en gedragsproblemen nodig. In de cursus krijg je beter zicht op de achtergronden van lastig gedrag en je leert om de relatie en het contact bij lastig gedrag van kinderen centraal te stellen. De training is interactief, gericht op leren door te ervaren d.m.v. rollenspelen en samenwerkingsopdrachten. Leerkrachten en ib ers/schoolteams Locatie EC Adapt of op eigen locatie 3 bijeenkomsten: di , do en do van uur (incl soep en broodjes) onder voorbehoud. Kennis van verschillende fases die groepen doorlopen, niveaus van communicatie en passende stijl van leidinggeven Effectief sturing kunnen geven aan lastig gedrag in onveilige groepen Versterken van vaardigheden in het kader van groepsdynamica als: empathie, bevorderen interactieniveau en effectief begrenzen Vergroten van zelfbewustzijn, met name eigen valkuilen en allergieën 300 euro per persoon/op schoolniveau op offertebasis na intake. Erik Faasen (Faasen training & coaching: Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

22 PEDAGOGISCH BEKWAAM PSYCHO-EDUCATIE M.B.T. KINDERPSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Trainer Er worden steeds meer leerlingen met kenmerken van of de diagnose ADHD en Autisme Spectrum Stoornis op de basisschool opgevangen. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk te weten wat de verschillende stoornissen inhouden. In de workshop zal ingegaan worden op de verklaringen die ten grondslag liggen aan ADHD en ASS om vervolgens de overstap te maken naar een goede manier van begeleiden. vraagt deze specifieke leerling nu van jou als leerkracht/begeleider? Ook het geven van psycho-educatie (voorlichting over de stoornis) aan de betreffende leerling zelf zal onderdeel zijn van de workshop. Casuïstiek kan eveneens ingebracht worden. Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt ADHD-problematiek: wo van uur ASS-problematiek: wo van uur Kennis van verklarende theorieën achter ADHD en ASS Kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen met ADHD- en/of ASS-problematiek Kennis van psycho-educatie aan leerling 60,- per persoon per bijeenkomst Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 22 STUDIEGIDS EC ADAPT

23 PEDAGOGISCH BEKWAAM OMGAAN MET FAALANGSTIG GEDRAG OP SCHOOL Trainer Binnen het onderwijs komen we regelmatig leerlingen tegen met faalangstig gedrag. Dit kan leiden tot blokkades, vluchtgedrag, teruggetrokken gedrag of juist opstandig gedrag. Tijdens de eerste bijeenkomst zal worden ingegaan op vragen als: is faalangst? Hoe kan faalangstig gedrag (vroegtijdig) gesignaleerd worden? kun je binnen school doen om faalangst te voorkomen? Hoe ga je als leerkracht om met kinderen in je klas die faalangstig gedrag laten zien? Hoe kun je deze leerlingen ondersteunen en begeleiden? Na de eerste bijeenkomst ga je met deze theorie aan de slag in de praktijk. In de tweede bijeenkomst zullen praktijkervaringen uitgewisseld worden en eigen casuïstiek besproken worden. Onderwijsprofessionals Locatie EC Adapt Twee bijeenkomsten: di en do van uur Kennis van faalangst en hoe te voorkomen Faalangstig gedrag kunnen signaleren Versterken van eigen begeleidingsvaardigheden bij faalangstige kinderen 120,- per persoon Daniëlle Mollink, orthopedagoog-generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

24 PEDAGOGISCH BEKWAAM EMOTIEREGULATIE EN HECHTINGSPROBLEMATIEK Trainer Passend onderwijs en verbrede instroom van leerlingen met meer verschillende psychiatrische problematieken kan het evenwicht in de groep beïnvloeden en verstoren. Daarnaast doen leerlingen met emotieregulatieproblemen een enorm sterk beroep op de draagkracht van een ieder. Dit heeft veel invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk en de communicatie met ouders en leerlingen. Binnen de onderwijsleersituatie wordt vaak veel aandacht besteed aan wat de leerling denkt, voelt en doet, maar veel minder aan de wijze waarop de leerling dan vervolgens met zijn gevoelens kan omgaan, terwijl het laatste effectiever blijkt te zijn. Onderwijsprofessionals SBO de Brug te Zwolle 2 bijeenkomsten: wo en van uur. Kennis van emotieregulatie en de samenhang met verstoorde gehechtheidsrelaties en verschillende kinder-psychiatrische stoornissen Zicht op eigen emotieregulatie en die van de ander (leerling en ouders) Kennis van middelen/methoden en welke aanpak positief kan werken Versterken van eigen vaardigheden om preventief te kunnen handelen bij emotieregulatieproblemen 120,- per persoon Lucy Wisse, orthopedagoog-generalist SBO De Brug 24 STUDIEGIDS EC ADAPT

25 PEDAGOGISCH BEKWAAM DE OPLOSSINGSGERICHTE METHODE KIDS SKILLS Trainer Kids Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van problemen waarmee kinderen geconfronteerd kunnen worden. Het is een oplossingsgerichte methode met als basisgedachte dat vrijwel alle problemen kunnen worden gezien als vaardigheden die geleerd of nog verbeterd kunnen worden. Kids Skills versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden Kids Skills leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd! Het kind bepaalt het tempo van de verandering. Ouders en eventueel de leerkracht en/of vriendjes worden om support gevraagd in het traject. Kids Skills is geschikt voor kinderen vanaf 4 12 jaar. Voor kinderen in de bovenbouw (vanaf 11 jaar) kan soms beter gebruik worden gemaakt van Mission Possible. Leerkrachten, ib ers/schoolteams Locatie EC Adapt/op eigen school 4 bijeenkomsten à 1,5-2 uur Kennis van methodiek Kids Skills Kids Skills kunnen inzetten bij begeleiding van leerlingen Offerte op maat Sitie Pebesma, orthopedagoog STUDIEGIDS EC ADAPT

26 PEDAGOGISCH BEKWAAM EEN NIEUWE KOERS. Effectieve aansturing van kinderen met ADHD in het basis en voortgezet onderwijs. Trainer Een leerling met ADHD in de klas voelt voor een leerkracht soms als rechtuit willen varen terwijl er een wervelwind om je heen waait. Dan is een nieuwe koers varen die bestand is tegen wervelwinden een regelrechte uitkomst. Door je aanpak te baseren op objectieve observaties van probleemsituaties, het analyseren van het gedrag in verschillende situaties en het toepassen van cognitief gedrags-therapeutische principes in de onderwijsleersituatie wordt een op de individuele leerling toegespitste behandeling in gang gezet. Nieuw is breder draagvlak creëren door nauw samen te werken met ouders en collega s. Het ontwikkelen van een professionele houding van de leerkracht vormt de rode draad door de training. Leerkrachten Locatie EC Adapt Zie website Kennis hoe probleemgedrag bij kinderen met ADHD te beïnvloeden Versterken van hanteren eigen emoties die ADHD-gedrag kunnen oproepen (professionele houding) Beter samenwerken met ouders in de aanpak van deze kinderen Zie website Hanneke Maurer, AB-er EC Adapt 26 STUDIEGIDS EC ADAPT

27 PASSEND ONDERWIJS HANDELINGSGERICHT WERKEN 3.0 Schoolgebonden begeleidingstraject rondom HGW Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind het onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dit vraagt dus om vormgeving van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs aan leerlingen binnen je eigen basisschool. Handelingsgericht werken (HGW) is een succesvol middel hierbij, het beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. HGW 3.0 is een manier om het HGW-werken in de school weer op te frissen en aan te scherpen aan de nieuwste inzichten vanuit de eigen onderwijspraktijk, waarin ook het opzetten van MDO/OT een plaats kan hebben. Schoolteams Op eigen school Traject op maat: combinatie van teamscholingsbijeenkomsten, coaching ib er, klassenbezoeken en overlegmomenten met de werkgroep HGW binnen school (kort of meerjarig traject) Kennis van nieuwste inzichten HGW Aanscherpen eigen onderwijspraktijk aan HGW Opzetten van MDO/OT Offerte op maat na intake STUDIEGIDS EC ADAPT

28 PASSEND ONDERWIJS ANALYSE VAN DE ZORGSTRUCTUUR OP SCHOOL De zorgstructuur is een veelgebruikt begrip en omvat alles wat te maken heeft met het (intern) handelen op een school als het gaat om kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Iedereen in school speelt hierin een bepaalde rol. Zeker nu Passend Onderwijs van kracht is, is het van belang dat de zorgstructuur op je school stevig staat en helder is voor iedereen (inclusief ouders). Hierbij zal het gaan om een analyse van bestaande (zorg)documenten en het voeren van interviews met leerkrachten, intern begeleider(s), directie en ouders om te komen tot een conclusie en concrete adviezen aan de school als het gaat om de interne zorgstructuur. Het opstellen van een plan van aanpak kan een volgende stap zijn. Schoolteams Op eigen school Traject op maat Bepalen wat sterke en zwakke kanten van de huidige zorgstructuur zijn Taken en verantwoordelijkheden van een ieder helder te krijgen Afstemming en wisselwerking tussen intern begeleider en leerkracht en ouders te verbeteren Effectiever omgaan met verschillen tussen kinderen Offerte op maat na intake Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist 28 STUDIEGIDS EC ADAPT

29 PASSEND ONDERWIJS VISIE EN MISSIE Onze onderwijswereld heeft met veel veranderingen te maken. Hoe geven we daar als school vorm aan? willen we als school en als team en waar willen we naar toe? Afhankelijk van de specifieke vragen van de school kan tijdens een studiedag(deel) (of meer) ingezoomd worden op kernwaarden om op die manier de visie van de school aan te scherpen en een missie voor de toekomst uit te zetten. Van abstract naar concreet: waar staan we voor en waar gaan we voor? Zo krijg je meer zicht op de samenstelling en competenties van elk teamlid persoonlijk en van het team als geheel om te kunnen bepalen wat nog ontwikkeld moet worden om jouw team en school klaar te maken voor de wereld van morgen. Schoolteams Op eigen school Traject op maat Missie en visie helder krijgen/aanscherpen Kernwaarden (team- en persoonlijk niveau) neerzetten Competenties en vaardigheden op team- en persoonlijk niveau in kaart brengen (typen professionals, teamrollen, In beeld brengen hoe het team acteert en communiceert (communicatiestijlen) en team versterken Offerte op maat na intake Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist STUDIEGIDS EC ADAPT

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief

methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief KiVaantipestprogramma preventief met curatief onderdeel Taakspel

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

Scholingsbrochure

Scholingsbrochure Scholingsbrochure 2017 2018 1 Inhoud Scholingsbrochure 2017 2018... 1 Inleiding... 3 Het aanbod... 3 Omschrijvingen van de trainingen:... 4 1. Master Class passend opbrengstgericht werken... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school ZIEN! en de fasen van het schoolontwikkelingsmodel ZIEN! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Tussenevaluatie n.a.v. klassenbezoeken Loeki Klarenbeek ( gedragsdeskundige Proloog)

Tussenevaluatie n.a.v. klassenbezoeken Loeki Klarenbeek ( gedragsdeskundige Proloog) een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. april 2017 Tussenevaluatie n.a.v. klassenbezoeken Loeki Klarenbeek ( gedragsdeskundige Proloog) In het jaarplan 2016-2017 zijn er doelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Bijgesteld dd: februari 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016) Groen van Prinstererschool school voor prot. chr. basisonderwijs Groen van Prinstererweg 2 3731 HB De Bilt tel: 030-2204652 e-mail: info@groenvanprinstererschool.nl Website : www.groenvanprinstererschool.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal.

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal. Aanbod Kortdurende Arrangementen Algemene informatie De AB Dienst van de Koetsveldschool biedt o.a. diverse korte trajecten aan om Zeer Moeilijk Lerende Leerlingen en hun begeleiders te ondersteunen. Alle

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Arrangementen. Ondersteuning van leerlingen bij complexere problematiek. Arrangementen 1

Arrangementen. Ondersteuning van leerlingen bij complexere problematiek. Arrangementen 1 Arrangementen Ondersteuning van leerlingen bij complexere problematiek Arrangementen 1 Ondersteuning bij complexere problematiek Passend onderwijs: Alle leerlingen verdienen een zo passend mogelijke plek

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Goed onderwijs voor alle leerlingen

Goed onderwijs voor alle leerlingen Leerlingbegeleiding Goed onderwijs voor alle leerlingen Scholen doen er alles aan om het beste uit kinderen te halen. Leerkrachten zijn hierin de spil. Soms lopen zij in de dagelijkse praktijk tegen leer-

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan.

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan. NIEUWSBRIEF Jaargang 2 April 2013 Voorwoord In dit nummer: - Voorwoord 1 - Kennismaken met 2 - Nieuw Aanbod 3 - Praktijkevaluatie 4 - Vraag het aan 4 Voor u ligt de tweede digitale nieuwsbrief van het

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Zorgaanbod JuniorCare 2016

Zorgaanbod JuniorCare 2016 Wat maakt JuniorCare bijzonder? De zelfontwikkelde best practice-methodiek Samen aan de Slag. Zo kort als mogelijk en lang en intensief als nodig met oog voor nazorg of inzetbaar bij levensgebeurtenissen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Bijgesteld dd 7 september 2017 Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat

Nadere informatie

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder!

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! De diensten AmbulantE Begeleiding in de regio Zeeland bundelen hun cursusaanbod 2 0 1 1 2 0 1 2 Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! Auris Dienstverlening Goes cluster 2 (0113) 32 32 64 www.aurisdienstverlening.nl

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen:

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen: HULPMIDDEL WERKEN MET EEN HANDELINGSPLAN Een mogelijke manier om de planmatige aanpak op school efficiënt te organiseren is het werken met een handelingsplan. Dat beschrijft de concrete aanpak en de interventies

Nadere informatie

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel FACTSHEET Cursus Bijlagen Professionaliseringsplan KOLOM Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel Algemeen

Nadere informatie

ERWD. Rekenpiloot 16 december 2011 Freudenthal Instituut

ERWD. Rekenpiloot 16 december 2011 Freudenthal Instituut ERWD Rekenpiloot 16 december 2011 Freudenthal Instituut Leidende vragen Wat houdt ERWD in en hoe herken je het? Protocol ERWD Wat kun je zelf doen in de rekenles? Welke hulmiddelen zijn er in de rekenles?

Nadere informatie

Ontmoetingsdag HGW. HGW en gedrag: een uitdaging? 15 september 2011 te Gent Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog

Ontmoetingsdag HGW. HGW en gedrag: een uitdaging? 15 september 2011 te Gent Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog Ontmoetingsdag HGW HGW en gedrag: een uitdaging? 15 september 2011 te Gent Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog 1 Doel en werkvormen Hoe is HGW toe te passen bij gedrag? doen we al Nu ook nog Theorie met

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school OBS De Regenboog Ingevuld op 10-11-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge

Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge Schooljaar 2014-2015 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november Expertisecentrum SVOL AKTIVITEITENSCHEMA Onderwerp Doelgroep Start Uitgevoerd door Bijzonderheden Studielast Coachopleiding OP (ervaren) September Windesheim Staat in het kader van samen opleiden 40 u

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

De basis voor de ondersteuning van elk kind ligt gewoon in de klas.

De basis voor de ondersteuning van elk kind ligt gewoon in de klas. Ook kinderen met leerproblemen kunnen met plezier naar school. Basis voor Passendonderwijs De basis voor de ondersteuning van elk kind ligt gewoon in de klas. Wat is dan precies die basis? Denk daarbij

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school

Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school 2017-2018 Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe je tegemoet kunt komen aan de (hoog)begaafde leerlingen in je klas, wanneer je 30 leerlingen wilt

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning Realisatie

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Beeldcoaching: Daar kun je wat mee! Beeldcoaching, voorheen SVIB 1, is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Schoolondersteuningsprofiel Imeldaschool Algemene gegevens School Imeldaschool BRIN 17UE Directeur Aziem Jarmohamed Adres Veurstraat 3-7 Telefoon 010-4652632 E-mail info@imeldaschool.nl Bestuur RVKO

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Gebaseerd op format Qliq Primair Onderwijs Aanleiding In het kader van de wet Passend onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio s. Binnen elke regio

Nadere informatie

De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Doelen Aanpak

De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Doelen Aanpak De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of

Nadere informatie

Jaarverslag Interne Begeleiding Kindcentrum Claus

Jaarverslag Interne Begeleiding Kindcentrum Claus Jaarverslag Interne Begeleiding Kindcentrum Claus 2010-2011 NSCCT De Nscct is afgelopen jaar voor de 4e keer afgenomen in de groepen 4 en 6. De Nscct is een intelligentietest, die we op alle 17 scholen

Nadere informatie

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol 11 december Henk Logtenberg Opbrengst 1. Kennis van de rollen en taken van een rekencoach bij het werken met het ERWD- Protocol 2.

Nadere informatie