methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief"

Transcriptie

1 methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief KiVaantipestprogramma preventief met curatief onderdeel Taakspel Voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen van basisscholen en middelbare scholen en het verbeteren van onderlinge relaties leerlingen, leerkrachten en ouders treden adequaat op tegen pesten. Er ligt een grote nadruk op de rol van alle leerlingen in de groep bij het pesten. Door het pesten tegen te gaan, zullen welbevinden, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. het scheppen van een positief en veilig klassenklimaat, het bevorderen van taakgericht gedrag en het reduceren van maatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Ouders, leerkrachten en leerlingen worden betrokken bij het schoolniveau. Schoolbrede aanpak op leerling-, klas en school niveau. Alle leerlingen van een groep in het basisonderwijs. Gecertificeerde begeleiders vaak afkomstig uit GGD of onderwijsbegeleidingsdienst Op school is een KiVa-team. Deze volgt samen met de directie een tweedaagse training over preventie en aanpak van pesten. Er wordt kennis en vaardigheden bij gebracht om positieve groepsvorming te stimuleren en de rust in de groep te bewaren. Als pestincidenten voor doen, houdt het KiVa-team individuele gesprekken en groepsgesprekken met daders en slachtoffers en twee tot vier klasgenoten. Leerkracht moet een training volgen, daarna kan de leerkracht het taakspel uitvoeren met zijn groep Voorlopig goedgekeurd: veelbelovend preventief en curatief antipestprogramma. onvoldoende theoretisch en empirisch onderbouwd. Voorlopig goedgekeurd: goed doordacht ten aanzien van zowel theoretische, empirische onderbouwing als ook wat betreft de randvoorwaarden. veelbelovend als preventief en curatief antipestprogramma, nog onvoldoende empirische onderbouwd. Voorlopig goedgekeurd: veelbelovend preventief programma, dat mogelijk het risico op pesten kan reduceren door de focus op

2 PAD leerplan (Programma Alternatieve Denkstrategieën) Kanjertraining regelovertredend gedrag. het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool en speciaal onderwijs. sociaal vaardig en respectvol gedrag te Alle leerlingen van de groep De hele groep door de leerkracht Teamtraining, waarna de leerkracht het programma kan uitvoeren Training voor leerkrachten, waarna zij de training in hun groep kunnen groepsprocessen en verbetering van het klassenklimaat. Geschikt voor klasseninterventie, mits ingebed in een schoolbreed antipestbeleid. nog onvoldoende theoretisch en empirisch onderbouwd Voorlopig goedgekeurd. veelbelovend programma dat mogelijk preventief werkt inzake pesten. Geschikt voor klasseninterventie, mits ingebed in een schoolbreed anti-pestbeleid. heldere uitwerking voor zowel PO als VO gericht op verbetering van sociale vaardigheden en van emotionele controle. moet echter nog op doelstellingen, aanpak en evaluatie meer pestspecifiek worden onderbouwd en ontwikkeld om in een later stadium alsnog definitief goed gekeurd te worden. Voorlopig goedgekeurd. veelbelovend preventief

3 Mediatie door leerkrachten: Shared Concern-methode (voortgezet onderwijs) en de Support Groupmethode(heette No Blame/ sta op tegen pesten) (basisonderwijs) Vreedzame school stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. oplossing van specifieke pestproblemen in de klas door leerlingen zelf. De leerlingen worden gestimuleerd tot reflectie op hun eigen rol en die van de andere partij, waarbij het benoemen van gevoelens een belangrijk onderdeel vormt. Intensievere vorm door psycholoog bij vastgelopen groepen Trainingen door psychologen en orthopedagogen voor individuele kinderen Betrokken leerlingen (dader, slachtoffer, steungroepleden) Hele school uitvoeren en voor de tweede en derde vorm trainingen door psychologen en orthopedagogen. Leerkrachten kunnen zich scholen d.m.v. een cursus of literatuur. en/of curatief programma om sociaalvaardig gedrag te stimuleren en sociale problemen (waaronder pesten) te voorkomen en/of te verminderen. verdere ontwikkeling moet plaatsvinden ten aanzien de theoretische en empirische onderbouwing Afgewezen. Oplossingsgericht omgaan met pestgedrag wordt afgewezen omdat het niet voldoet aan theoretische onderbouwing, empirische onderbouwing en randvoorwaarden. Voorlopig goedgekeurd. Veelbelovend algemeen preventief programma dat zich richt op sociale vaardigheden. Het kan als zodanig ook preventief en curatief bijdragen aan het voorkomen en verminderen van pesten. nog onvoldoende theoretisch en empirisch onderbouwd Plezier op school Vergroten van sociale competentie van Zomercursus (2 dagen met een terugkommiddag na 6 Voorlopig goedgekeurd. veelbelovende geïndiceerde

4 Alles Kidzzz Zelfcontrole op school aanstaande brugklassers Het kind toont minder externaliserende gedragsproblemen Verminderen van agressief gedrag en zelfcontrole en prosociaal gedrag te bevorderen door sociaalcognitief inzicht en sociale vaardigheden weken) voor aanstaande brugklassers. Individuele deelname. Individuele kinderen van de bovenbouw van de basisschool (niet geschikt voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum) Individuele kinderen (groep 5 t/m 8) met gedragsproblemen Programma ontwikkelt bij Universiteit van Amsterdam Training uitgevoerd door GGZ medewerkers en selectieve preventieve interventie. een aanvulling op schoolbrede antipestprogramma s. oldoende theoretische onderbouwing. nog onvoldoende empirische onderbouwing. Voorlopig goedgekeurd. goede geïndiceerde preventieve interventie voor leerlingen met externaliserend probleemgedrag en als zodanig ook veelbelovend als geïndiceerd antipestprogramma. Inzetbaar als onderdeel van een schoolbreed beleid en programma inzake sociale veiligheid, waaronder pesten. verdere ontwikkeling ten aanzien van de theoretische en empirische onderbouwing nodig

5 Minder boos en opstandig Positieve groepsvorming Herstelrecht vijfsporenaanpak Challenge day Omgaan met elkaar van kinderen te verbeteren. prosociaal gedrag van het kind bevorderen en oppositioneel, agressief en antisociaal gedrag af te laten nemen. Ouders ondersteunen hun kinderen. Kinderen voelen zich veilig in hun groep en gebruiken hun kwaliteiten op een positieve manier voor de ander en voor zichzelf. Het herstellen van schade en verstoorde relaties, die veroorzaakt zijn door jouw gedrag. Alle betrokken partijen worden ingezet om het pesten te stoppen onverschilligheid en onbegrip tussen scholieren tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied Kinderen met gedragsproblemen en hun ouders Groep Individuele kinderen Allen die bij een pestincident betrokken zijn (slachtoffer, dader, omstanders, school, ouders) Leerlingen en leerkrachten van vooral voortgezet onderwijs Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van alle typen voortgezet onderwijs. Leerkrachten kunnen zich scholen d.m.v. een cursus of literatuur Training van 1 dag, door gecertificeerde trainers NJI beoordeelt dit programma als Effectief volgens goede aanwijzingen Geen anti-pestprogramma komt niet in aanmerking als antipestprogramma. veelbelovend preventief en curatief antipestprogramma. De theoretische verantwoording is

6 School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Zippy vrienden Pestkoppen stoppen van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af. Het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Bijbrengen van sociale en emotionele vaardigheden. Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op voorlichting en preventie. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs. Schoolteam kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar vervolgprogramma Apple's Vrienden is geschikt voor kinderen tot 10 jaar. Vanaf het schooljaar wordt de leerlijn doorgezet tot en met groep 8. uitstekend. Ook de relatie tussen theorie en aanpak wordt goed verantwoord. De randvoorwaarden zijn goed weergeven. voldoet nog niet aan de empirische onderbouwing veelbelovend preventief anti-pestprogramma. Het voldoet nog onvoldoende aan de theoretische onderbouwing en het voldoet nog niet de empirische onderbouwing; het is nog niet getoetst op effectiviteit in de Nederlandse onderwijscontext. aantrekkelijk, en als één van de weinige programma s die in principe geschikt zijn voor jonge kinderen. voldoet nog onvoldoende aan de theoretische onderbouwing de empirische onderbouwing Iedereen die gepest wordt in potentie interessante, goedkope en laagdrempelige computer-getailorde online interventie voor slachtoffers en dader/slachtoffers van

7 Sta Sterk Training weerbaarheid van de kinderen vergroten zodat zij effectiever reageren op pestgedrag om zodoende de negatieve invloed van het pesten te beperken en het risico op pesten te verkleinen. overlap met het programma Omgaan met elkaar, dat voor de hele klas is bedoeld en zich daarnaast ook explicieter richt op professionals en ouders. slachtoffers en buitenstaanders bij pesten cyberpesten jaar VMBO. onvoldoende theoretische onderbouwing, empirische onderbouwing, en aan het criterium betreffende de randvoorwaarden. theoretisch goed onderbouwd. Ook de randvoorwaarden zijn als goed beoordeeld. Het effectonderzoek is echter nog niet afgerond voldoet momenteel nog onvoldoende aan de empirische onderbouwing M5 School krijgt regie op zowel het zichtbare, als het onzichtbare grensoverschrijdend gedrag. Via gerichte maatregelen worden kinderen die over de grens gaan, geholpen om te stoppen. Kinderen die Team ouders leerlingen huidige vorm komt niet in aanmerking komt als antipestprogramma. voldoet niet aan theoretische onderbouwing en empirische onderbouwing

8 leefstijl zich slachtoffer voelen, hoeven niet langer bang te zijn. Ontwikkelen van sociaalemotionele vaardigheden programma voor kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs trainingen voor leerkrachten, met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs en voor begeleiders en kinderen in bso, welzijn en sport.

9 PRIMA (Proef-Implementatie Anti-pestbeleid) preventief Het doel is voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen van basisscholen en middelbare scholen en het verbeteren van onderlinge relaties. Maatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Ouders, leerkrachten en leerlingen worden betrokken bij het schoolniveau. Deze methode wordt uitgevoerd door gecertificeerde begeleiders vaak afkomstig uit GGD of onderwijsbegeleidingsdienst. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd; veelbelovend preventief en curatief anti-pestprogramma. Nog onvoldoende theoretisch en empirisch onderbouwd. KiVa-antipestprogramma preventief met curatief onderdeel Het doel is dat leerlingen, leerkrachten en ouders adequaat op treden tegen pesten. Er ligt een grote nadruk op de rol van alle leerlingen in de groep bij het pesten. Door het pesten tegen te gaan, zullen welbevinden, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Schoolbrede aanpak op leerling-, klas en school niveau. Op school is een KiVa-team. Deze volgt samen met de directie een tweedaagse training over preventie en aanpak van pesten. Er wordt kennis en vaardigheden bij gebracht om positieve groepsvorming te stimuleren en de rust in de groep te bewaren. Als pestincidenten voor doen, houdt het KiVa-team individuele gesprekken en groepsgesprekken met daders en slachtoffers en twee tot vier klasgenoten. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd; goed doordacht ten aanzien van zowel theoretische, empirische onderbouwing als ook wat betreft de randvoorwaarden. veelbelovend als preventief en curatief anti-pestprogramma, nog onvoldoende empirische onderbouwd. Taakspel Doel is het scheppen van een positief en veilig klassenklimaat, het bevorderen van taakgericht gedrag en het reduceren van regelovertredend gedrag. Het is voor alle leerlingen van een groep in het basisonderwijs. De leerkracht moet een training volgen, daarna kan de leerkracht het taakspel uitvoeren met zijn groep Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd; veelbelovend preventief programma, dat mogelijk het risico op pesten kan reduceren door de focus op groepsprocessen en verbetering van het klassenklimaat. Geschikt voor klasseninterventie, mits ingebed in een schoolbreed antipestbeleid. Het programma is nog onvoldoende theoretisch en empirisch onderbouwd.

10 PAD leerplan (Programma Alternatieve Denkstrategieën) Doel is het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool en speciaal onderwijs. Het leerplan is voor alle leerlingen van de groep. Geschikt voor klasseninterventie, mits ingebed in een schoolbreed anti-pestbeleid. Heldere uitwerking voor zowel PO als VO gericht op verbetering van sociale vaardigheden en van emotionele controle. Uit te voeren na een teamtraining, waarna de leerkracht het programma kan uitvoeren. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd. Het is een veelbelovend programma dat mogelijk preventief werkt inzake pesten. Het moet echter nog op doelstellingen, aanpak en evaluatie meer pest-specifiek worden onderbouwd en ontwikkeld om in een later stadium alsnog definitief goed gekeurd te worden. Kanjertraining Doel is sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. Doelgroep is de hele groep en de training kan door de leerkracht gegeven worden. Bij vastgelopen groepen is het aan te raden een intensievere vorm door een psycholoog te laten geven. Ook is het mogelijk trainingen door psychologen en orthopedagogen voor individuele kinderen te volgen. Uit te voeren na een training voor leerkrachten, waarna zij de training in hun groep kunnen uitvoeren. Voor de tweede en derde vorm moeten trainingen door psychologen en orthopedagogen gegeven worden. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd. Het is een veelbelovend preventief en/of curatief programma om sociaalvaardig gedrag te stimuleren en sociale problemen (waaronder pesten) te voorkomen en/of te verminderen. Verdere ontwikkeling moet plaatsvinden ten aanzien de theoretische en empirische onderbouwing. Vreedzame school De leerlingen worden gestimuleerd tot reflectie op hun eigen rol en die van de andere partij, waarbij het benoemen van gevoelens een belangrijk onderdeel vormt. Het programma moet gevolgd worden door de hele school. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd. Veelbelovend algemeen preventief programma dat zich richt op sociale vaardigheden. Het kan als zodanig ook preventief en curatief bijdragen aan het voorkomen en verminderen van pesten. Het is nog onvoldoende theoretisch en empirisch onderbouwd. Plezier op school Vergroten van sociale competentie van aanstaande brugklassers Het is een zomercursus (2 dagen met een terugkommiddag na 6 weken) voor aanstaande brugklassers. Individuele deelname.

11 Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd. Het is een veelbelovende geïndiceerde en selectieve preventieve interventie. Het is een aanvulling op schoolbrede anti-pestprogramma s. Voldoende theoretische onderbouwing, nog onvoldoende empirische onderbouwing. Alles Kidzzz Het kind toont minder externaliserende gedragsproblemen. Individuele kinderen van de bovenbouw van de basisschool (niet geschikt voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum) De training wordt uitgevoerd door GGZ medewerkers. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Voorlopig goedgekeurd. Goede geïndiceerde preventieve interventie voor leerlingen met externaliserend probleemgedrag en als zodanig ook veelbelovend als geïndiceerd anti-pestprogramma. Inzetbaar als onderdeel van een schoolbreed beleid en programma inzake sociale veiligheid, waaronder pesten. Er is nog een verdere ontwikkeling ten aanzien van de theoretische en empirische onderbouwing nodig. Omgaan met elkaar Doel is het pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af. Uit te voeren door leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): veelbelovend preventief en curatief antipestprogramma. De theoretische verantwoording is uitstekend. Ook de relatie tussen theorie en aanpak wordt goed verantwoord. De randvoorwaarden zijn goed weergeven. Het voldoet nog niet aan de empirische onderbouwing. School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Uit te voeren door schoolteam. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Een veelbelovend preventief antipestprogramma. Het voldoet nog onvoldoende aan de theoretische onderbouwing en het voldoet nog niet de empirische onderbouwing; het is nog niet getoetst op effectiviteit in de Nederlandse onderwijscontext. Zippy vrienden Doel is het bijbrengen van sociale en emotionele vaardigheden.

12 Geschikt voor kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar; het vervolgprogramma Apple's Vrienden is geschikt voor kinderen tot 10 jaar. Vanaf het schooljaar wordt de leerlijn doorgezet tot en met groep 8. Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): Aantrekkelijk, en als één van de weinige programma s die in principe geschikt zijn voor jonge kinderen. voldoet nog onvoldoende aan de theoretische onderbouwing de empirische onderbouwing. Sta Sterk Training Doel is de weerbaarheid van de kinderen vergroten zodat zij effectiever reageren op pestgedrag om zodoende de negatieve invloed van het pesten te beperken en het risico op pesten te verkleinen. Er is een overlap met het programma Omgaan met elkaar, dat voor de hele klas is bedoeld en zich daarnaast ook explicieter richt op professionals en ouders. Bedoeld voor slachtoffers en buitenstaanders bij pesten Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW): theoretisch goed onderbouwd. Ook de randvoorwaarden zijn als goed beoordeeld. Het effectonderzoek is echter nog niet afgerond. Het voldoet momenteel nog onvoldoende aan de empirische onderbouwing.

Doorlopende leerlijn Kanjertraining De vreedzame school Programma alternatieve denkstrategieën (PAD) Prima Kiva Taakspel

Doorlopende leerlijn Kanjertraining De vreedzame school Programma alternatieve denkstrategieën (PAD) Prima Kiva Taakspel Doorlopende leerlijn Basisonderwijs Kanjertraining Kanjertraining is bedoeld voor leerlingen van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten. Het doel is sociaal

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten

Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten Onderbouwing Uitgangsvraag Welke (evidencebased) instrumenten, methoden en programma s voor collectieve preventie van pesten zijn geschikt voor gebruik door de JGZ en haar

Nadere informatie

Beoordeling anti-pestprogramma s. Rapportage van de commissie voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Beoordeling anti-pestprogramma s. Rapportage van de commissie voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Beoordeling anti-pestprogramma s Rapportage van de commissie voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement. Van plagen tot pesten

Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement. Van plagen tot pesten Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement Van plagen tot pesten In het nieuwe jeugdstelsel richten gemeenten hun eigen preventie- en zorgaanbod voor kinderen, jongeren en ouders

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Interventies tegen pesten

Interventies tegen pesten Interventies tegen pesten Kiezen uit het aanbod? Matty van der Meulen, Rijksuniversiteit Groningen Marjolijn Vermande, Universiteit Utrecht Pesten op school: een reëel probleem Het komt veelvuldig voor

Nadere informatie

Goedgekeurde anti-pestprogramma s voor het onderwijs*

Goedgekeurde anti-pestprogramma s voor het onderwijs* Goedgekeurde anti-pest s voor het onderwijs* Conform het advies van de onafhankelijke Commissie Anti-pest s aan het Ministerie van OCW, d.d. mei 2014. Naam 1. KiVa KiVa is in Finland ontwikkeld speciaal

Nadere informatie

Workshop: Sociale vaardigheden Sociaal emotionele ontwikkeling Oplossingsgericht werken

Workshop: Sociale vaardigheden Sociaal emotionele ontwikkeling Oplossingsgericht werken Workshop: Sociale vaardigheden Sociaal emotionele ontwikkeling Oplossingsgericht werken Sociale vaardigheden Menselijke eigenschappen die er voor zorgen om goed met je medemens te kunnen omgaan. Deze vaardigheden

Nadere informatie

team De gelukkige groep

team De gelukkige groep pedagogisch klimaat... sociaal-emotionele ontwikkeling team Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren De gelukkige groep Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

welkom Inspiratie-seminar pesten 10-02-2015

welkom Inspiratie-seminar pesten 10-02-2015 welkom Inspiratie-seminar pesten 10-02-2015 Programma 1 13.00-14.00 Update over pesten Prof. dr. Ron Scholte 14.00-14.30 Pesten anders bekeken drs. Patrick van Veen 14.30-14.45 Vragen en Discussie 14.45-15.00

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool De Wilge Corn. Drebbelstraat 64 1222 SC Hilversum

Pestprotocol. Basisschool De Wilge Corn. Drebbelstraat 64 1222 SC Hilversum Pestprotocol Basisschool De Wilge Corn. Drebbelstraat 64 1222 SC Hilversum Opgesteld in schooljaar 2012-2013 Waarom een pestprotocol? In de missie van de Wilge staat dat wij een veilige, sfeervolle leeromgeving

Nadere informatie

De uitgangspunten van RKBS de Horizon ten aanzien van pesten en hoe dat het beste kan worden aangepakt worden in deze paragraaf beschreven.

De uitgangspunten van RKBS de Horizon ten aanzien van pesten en hoe dat het beste kan worden aangepakt worden in deze paragraaf beschreven. Anti-pestprotocol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Belang van een anti-pestprotocol... 5 1.2 Uitgangspunten... 5 1.3 Methode(s) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling... 5 1.4 Leerlingvolgsysteem...

Nadere informatie

Pesten is nooit gezond en los je op in de groep. Twitter: @KivaSchool. Routeschema. Oorsprong KiVa. Waarom KiVa zo goed is. Doelstellingen van KiVa

Pesten is nooit gezond en los je op in de groep. Twitter: @KivaSchool. Routeschema. Oorsprong KiVa. Waarom KiVa zo goed is. Doelstellingen van KiVa Routeschema Pesten is nooit gezond en los je op in de groep Twitter: @KivaSchool 3. Onderdelen van KiVa 4. Pesten signaleren 1 2 KiVa?! KiVa is een programma om pesten te voorkomen en terug te dringen

Nadere informatie

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme In deze hand-out vindt u een korte samenvatting terug van de deelonderwerpen die Helen Wildeboer, trainer van de Stichting Omgaan met

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

15/04/15. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Vandaag. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Overzicht Uitwerking & Verkenning Discussiepunten Eerste afspraken

15/04/15. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Vandaag. Wat Werkt Echt tegen Pesten? Overzicht Uitwerking & Verkenning Discussiepunten Eerste afspraken 15/04/15 Prof. dr. Bram Orobio de Castro Prof. dr. Toon Cillessen Prof. dr. Pol van Lier Prof. dr. Rene Veenstra Prof. dr. Maja Dekovic Prof. dr. Rutger Engels Prof. dr. Ron Scholte Prof. dr. Ernest Hodges

Nadere informatie

Plan van aanpak tegen pesten SWPBS-scholen binnen Consent en VCO

Plan van aanpak tegen pesten SWPBS-scholen binnen Consent en VCO Plan van aanpak tegen pesten SWPBS-scholen binnen Consent en VCO Vanaf 1 augustus 2015 moet elke school verplicht beschikken over een pestprotocol, waarin een structurele en schoolbrede aanpak voor pesten

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Deel 1 - Achtergrondinformatie over pesten 11. 1 Pesten, plagen en ruzie 13. Definities 13 Pesten in soorten en maten 18

Deel 1 - Achtergrondinformatie over pesten 11. 1 Pesten, plagen en ruzie 13. Definities 13 Pesten in soorten en maten 18 Inhoud Deel 1 - Achtergrondinformatie over pesten 11 1 Pesten, plagen en ruzie 13 Definities 13 Pesten in soorten en maten 18 2 De pester, het slachtoffer en de andere betrokkenen 22 De pester 23 Het slachtoffer

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

Uw keuze voor KiVa houdt in dat u kiest voor KiVa voor tenminste twee jaar. Na twee jaar is uw school KiVa-gecertificeerd.

Uw keuze voor KiVa houdt in dat u kiest voor KiVa voor tenminste twee jaar. Na twee jaar is uw school KiVa-gecertificeerd. Activiteit KiVa Doelgroep Groep 5 t/m 8. Doel Het reduceren van het pesten. Inhoud De kern van KiVa is een lesprogramma tegen pesten en voor een prettig en veilig sociaal klimaat. KiVa is méér dan alleen

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Voorkomen van en begeleiding bij pestproblemen door de Jeugdgezondheidszorg. Minne Fekkes

Voorkomen van en begeleiding bij pestproblemen door de Jeugdgezondheidszorg. Minne Fekkes Voorkomen van en begeleiding bij pestproblemen door de Jeugdgezondheidszorg Pesten Pesten en JGZ Pesten recente ontwikkelingen. Pesten - groepsproces, verschillende rollen Wat zijn de gevolgen van pesten?

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Inhoud. Feiten over pesten en conflicten in het leven van een kind Rol van de school Wat kan de leraar doen? Problemen vóór zijn Pestvrije school

Inhoud. Feiten over pesten en conflicten in het leven van een kind Rol van de school Wat kan de leraar doen? Problemen vóór zijn Pestvrije school 17 april Nieuwegein Inhoud Feiten over pesten en conflicten in het leven van een kind Rol van de school Wat kan de leraar doen? Problemen vóór zijn Pestvrije school Geen grapjes over pesten 16-4-2012 2

Nadere informatie

Preventie daar moet je wat mee?! Doel. Leven en leren in een positief, veilig schoolklimaat Columbine High School

Preventie daar moet je wat mee?! Doel. Leven en leren in een positief, veilig schoolklimaat Columbine High School Preventie daar moet je wat mee?! Doel Leven en leren in een positief, veilig schoolklimaat Dr. Kees van Overveld www.keesvanoverveld.nl Columbine High School 20-4-1999 1 Nieuwe competenties Teamtraining

Nadere informatie

Effecten Anti-pestprogramma s

Effecten Anti-pestprogramma s Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Effecten Anti-pestprogramma s 2015 Den Haag, december 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

De oorsprong van KiVa

De oorsprong van KiVa Heidedreef 82 2970 Schilde T 03 353 71 19 info@sint-ludgardis.be De oorsprong van KiVa Pesten is een probleem dat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen ernstig bedreigt. Wereldwijd wordt al jaren

Nadere informatie

Pesten op school Achtergronden en interventies

Pesten op school Achtergronden en interventies Pesten op school Pesten op school Achtergronden en interventies Redactie: Marjolijn Vermande Matty van der Meulen Albert Reijntjes Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord bij de tweede

Nadere informatie

Pestprotocol Versie maart 2015

Pestprotocol Versie maart 2015 Pestprotocol Versie maart 2015 Inleiding De Goudse Waarden heeft in de missie beschreven waar zij voor staat. In de missie staat dat De Goudse Waarden een scholengemeenschap is die herkenbaar wil zijn

Nadere informatie

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Sandra Koot en Monique Baard www.educote.nl 06-14980658 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM

PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM INHOUD Inhoud pagina 1 Inleiding pagina 2 Wat is pesten? De visie van school pagina 3 De preventieve aanpak op school pagina 4 - mentorles - gastles

Nadere informatie

Hebben we interventies onderzocht heeft de transitie de wereld veranderd!

Hebben we interventies onderzocht heeft de transitie de wereld veranderd! Hebben we interventies onderzocht heeft de transitie de wereld veranderd! Monique van Londen Universiteit Utrecht Sabine Stoltz Radboud Universiteit Theo Mathot Indigo Utrecht Charlotte Bergen Henegouwen

Nadere informatie

Pestprotocol van kindcentrum de Sprong

Pestprotocol van kindcentrum de Sprong Pestprotocol van kindcentrum de Sprong Pesten en agressie op de Sprong: hoe gaan wij er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Anti-pestbeleid Griendencollege

Anti-pestbeleid Griendencollege Anti-pestbeleid Griendencollege Wij zien en kennen de leerling is het motto van het Griendencollege. Als school vinden wij het erg belangrijk dat iedereen in ons gebouw zich veilig voelt. Het zien en kennen

Nadere informatie

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Taakspel binnen PBS Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Voor de volgorde van onze presentatie.. wie werkt er met PBS? wie werkt er met Taakspel? wie is met name geïnteresseerd in de inhoud van Taakspel?

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Basisschool t Kofschip. Volendam

Anti-pestprotocol. Basisschool t Kofschip. Volendam Anti-pestprotocol Basisschool t Kofschip Volendam Basisschool t Kofschip 2016 Voorwoord Iedere school is uniek. Het anti-pestprotocol kan er dan ook voor iedere school anders uitzien. Het is vooral belangrijk

Nadere informatie

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator 2-DAAGSE CURSUS Anti-pestcoördinator Naar een zo pestvrij mogelijke school! Deze cursus is iets voor uw school als u: Pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen Leerlingen alle kansen

Nadere informatie

Workshop SWPBS en Pestpreventie. Angeline van der Kamp MA

Workshop SWPBS en Pestpreventie. Angeline van der Kamp MA Workshop SWPBS en Pestpreventie Angeline van der Kamp MA SWPBS Conferentie Vrijdag 14 november 2014 De Staatsecretaris van OCW: Pestpreventie op school MOET!. en hoe gaan we dat doen met SWPBS? Workshopleider

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld Pestprotocol Versiedatum: oktober 2014 Status: versie 1 vastgesteld 1 Missie/visie van de Triangel: Missie Samen bereiken we meer. Visie Op de Triangel werken leerkrachten, kinderen en ouders samen om

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PESTEN PBS. Plan van aanpak tegen pesten voor SWPBS-scholen

PLAN VAN AANPAK PESTEN PBS. Plan van aanpak tegen pesten voor SWPBS-scholen 2016-01-07 PLAN VAN AANPAK PESTEN PBS Plan van aanpak tegen pesten voor SWPBS-scholen Vanaf 1 augustus 2015 moet elke school verplicht beschikken over een pestprotocol, waarin een structurele en schoolbrede

Nadere informatie

2. Preventie. Protocol tegen pesten

2. Preventie. Protocol tegen pesten Protocol tegen pesten 1. Inleiding Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en beroep doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent.

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. 1. DOEL: ANTI - PESTBELEID 1. Pestgedrag voorkomen en terugdringen door het

Nadere informatie

BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE

BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE GOOD PRACTICES De onderbouwing van de beperking van de onderwijsparticipatie blijkt uit het VO Aanmeldformulier Amsterdam 2009-2010, niet ouder dan een half jaar, plus diagnostische

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA antipestmethode

Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA antipestmethode Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA antipestmethode Auteurs: A. van Dorst, K. Wiefferink, E. Dusseldorp, F. Galindo Garre, M. Crone, Th. Paulussen; TNO, Leiden. Uit het in 2008 afgesloten

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid Beleid en protocollen OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Bij het beantwoorden van de vragenlijst is het handig om (indien aanwezig) de volgende zaken bij de hand te hebben: Schoolplan

Nadere informatie

Maar wat is pesten dan eigenlijk? En wat is het verschil tussen pesten en plagen?

Maar wat is pesten dan eigenlijk? En wat is het verschil tussen pesten en plagen? pestprotocol 2015 Doel Het anti-pestbeleid is bedoeld voor ouders en leerkrachten die gericht preventief en curatief willen handelen als het gaat om pesten. Het uitgangspunt van het beleid is dat het een

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. RKBS De Spinmolen. Volendam

Anti-pestprotocol. RKBS De Spinmolen. Volendam Anti-pestprotocol RKBS De Spinmolen Volendam 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belang van een anti-pestprotocol... 3 1.2 Uitgangspunten... 3 1.3 Methode(s) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling...

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein Pestprotocol Basisschool Kerensheide Stein Schooljaar 2016-2017 1 THEORETISCHE VERANTWOORDING Doelstelling: Wij, leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Kerensheide, streven naar een pestvrije

Nadere informatie

Pestprotocol CBS De Saenparel

Pestprotocol CBS De Saenparel Pestprotocol CBS De Saenparel Missie Ieder kind is uniek met eigen talenten. Wij bieden kinderen een veilige leeromgeving met ruimte voor plezier, verwondering, creativiteit en talentontwikkeling. We werken

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator 2-DAAGSE CURSUS Anti-pestcoördinator Naar een zo pestvrij mogelijke school! Deze cursus is iets voor uw school als u: Pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen Leerlingen alle kansen

Nadere informatie

Kanjertraining: een programma om sociaal gedrag op school te bevorderen. Lilian Vliek en Annemieke Oudman. Beschrijving programma

Kanjertraining: een programma om sociaal gedrag op school te bevorderen. Lilian Vliek en Annemieke Oudman. Beschrijving programma Kanjertraining: een programma om sociaal gedrag op school te bevorderen Lilian Vliek en Annemieke Oudman Beschrijving programma Doelen De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag

Nadere informatie

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek 1 Inhoudsopgave: Doelstelling van het gedrag- en pestprotocol. Pesten op school Signalen van pesterijen Hoe gaan wij op de Pater Eymardschool met

Nadere informatie

Infobrochure Anti-pestbeleid

Infobrochure Anti-pestbeleid Infobrochure Anti-pestbeleid 2 Beste ouder, Zoals u wellicht weet, besteden wij op school aandacht aan het zich goed voelen binnen de groep. Samen met de kinderen trachten wij een veilige omgeving te creëren

Nadere informatie

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal 15 mei 2013.................................................................. PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal Wim Krijbolder Inhoud: 1. Aanpak pesten en plagen 3 1.1 Plagen en pesten

Nadere informatie

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt. Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je. Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke

Nadere informatie

Pestprotocol CBS De Oase - Twello

Pestprotocol CBS De Oase - Twello 2013 Pestprotocol CBS De Oase - Twello Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Het doel van het pestprotocol...3 2. Voorwaarden voor de aanpak...4 3. De Vijfsporenaanpak...5 4. Consequenties...6 5. Contact...7

Nadere informatie

Wat wil de leerkracht in 2016? Probleemgedrag aanpakken Zo weinig mogelijk extra tijd Eenvoudig implementeerbaar

Wat wil de leerkracht in 2016? Probleemgedrag aanpakken Zo weinig mogelijk extra tijd Eenvoudig implementeerbaar Wat wil de leerkracht in 2016? Probleemgedrag aanpakken Zo weinig mogelijk extra tijd Eenvoudig implementeerbaar Wat zijn onze criteria? Effectief. Via literatuurstudie op zoek naar evidentie Trainen van

Nadere informatie

PBS conferentie Eindhoven Inge Reijnders 14/11/2014 inge.reijnders@yorneo.nl

PBS conferentie Eindhoven Inge Reijnders 14/11/2014 inge.reijnders@yorneo.nl School Wide Positive Behavior Support Yorneo In de school samenwerken met de zorg als alleen groene interventies niet voldoen PBS conferentie Eindhoven Inge Reijnders 14/11/2014 inge.reijnders@yorneo.nl

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Basisschool Bleijerheide

Anti-pestprotocol. Basisschool Bleijerheide Anti-pestprotocol Basisschool Bleijerheide Inhoudsopgave anti-pestprotocol Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definitie van pesten 4 3. Uitgangspunten van de school 5 4. Wat doen we ter preventie en hoe gaan

Nadere informatie

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator 2-DAAGSE CURSUS Anti-pestcoördinator Naar een zo pestvrij mogelijke school! Deze cursus is iets voor uw school als u: Pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen Leerlingen alle kansen

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Piet Mondriaan

Pestprotocol OBS Piet Mondriaan Pestprotocol OBS Piet Mondriaan 1.Plagen of pesten? Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Plagen gelijkwaardigheid Wisselend slachtofferschap humoristisch Af en

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas 17 juni 2015 13.30 16.00 uur Madeleine Vreeburg Miranda Noom Leerlijn Omgaan met

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Achtbaan

Gedragsprotocol De Achtbaan Gedragsprotocol De Achtbaan Aanbevelingen, consequenties en uitwerking INHOUD 1. Doelstelling van het protocol 2. Voorwaarden voor beleid 3. Wat wordt er onder pesten verstaan? 4. Signalen dat een kind

Nadere informatie

Pestprotocol Wiardaskoalle

Pestprotocol Wiardaskoalle Pestprotocol Wiardaskoalle 1.Plagen of pesten? Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Plagen gelijkwaardigheid Wisselend slachtofferschap humoristisch Af en toe

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Pestprotocol Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Pesten... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Signalering... 3 1.3 Preventie... 4 1.3.1 Mentorlessen... 4 1.3.2 Blijvende aandacht... 4 1.3.3 De rol van de ouderraad...

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Pestprotocol BS. St. Lambertus Zonnehof 2, 5721 AZ 0493-670068 @: info@.stlambertus@prodas.nl W : www.stlambertus.nl

PESTPROTOCOL. Pestprotocol BS. St. Lambertus Zonnehof 2, 5721 AZ 0493-670068 @: info@.stlambertus@prodas.nl W : www.stlambertus.nl PESTPROTOCOL 1. Pesten Een definitie van pesten op school luidt als volgt: Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol Mariaschool

Anti-pestprotocol Mariaschool Anti-pestprotocol Mariaschool Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belang van een anti-pestprotocol... 3 1.2 Uitgangspunten... 3 1.3 Methode(s) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 1.4 Leerlingvolgsysteem...

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten

Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten Richtlijn JGZ-richtlijn Pesten Onderbouwing Taken JGZ-medewerkers bij preventie, signalering en aanpak van pesten Preventie pesten tijdens contactmomenten signalering risicofactoren Tijdens de contactmomenten

Nadere informatie

Pestprotocol CBS Acaciahof

Pestprotocol CBS Acaciahof Pestprotocol CBS Acaciahof Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de universele verklaring van de rechten van het

Nadere informatie

Datum 22 januari 2013 Betreft De beantwoording van de vragen over pesten bij kinderen van 4 tot 18 jaar (ingezonden 5 december 2012, 2012Z21112)

Datum 22 januari 2013 Betreft De beantwoording van de vragen over pesten bij kinderen van 4 tot 18 jaar (ingezonden 5 december 2012, 2012Z21112) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. PESTPROTOCOL INHOUD 1. Doelstelling van het protocol 2. Voorwaarden voor beleid 3. Wat wordt er onder pesten verstaan? 4. Signalen dat een kind gepest wordt 5. Activiteiten in het kader van preventie 6.

Nadere informatie

Pestprotocol CBS de Citer

Pestprotocol CBS de Citer Pestprotocol CBS de Citer Inleiding In het pestprotocol is vastgelegd dat wij pestgedrag op school niet accepteren. CBS de Citer wil alle kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE GOLFBREKER

PESTPROTOCOL DE GOLFBREKER PESTPROTOCOL DE GOLFBREKER 1. Inleiding Dit pestprotocol is ter vervanging van het oude pestprotocol. Aanleiding is de nieuwe sociaal emotionele methode Kinderen en hun sociale talenten, waarop het protocol

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie