STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt STOKMEESTERSLAAN GM ZWOLLE

2 Studiegids EC Adapt

3 Studiegids EC Adapt Schooljaar Stokmeesterlaan GM Zwolle Studiegids EC Adapt

4 Voorwoord Inleiding Hierbij ontvangt u de eerste studiegids van EC Adapt. Een gids die voor het grootste deel bestaat uit de delen die we vorig jaar nog onder de vlag van SWV De Brug aanboden. Veel overeenkomsten, maar ook verschillen, nu het SWV De Brug formeel wordt opgeheven en de activiteiten onder EC Adapt gecontinueerd worden. In het aanbod is zorgvuldig gekeken naar een aantal ontwikkelingen die binnen het onderwijs gaande zijn, of gaan spelen in de komende periode zoals passend onderwijs. Aanbod In deze gids vindt u een volledig aanbod. Onze trainers komen uit de praktijk, kennen het werkveld door en door en zullen de vastgestelde theorie altijd koppelen aan uw praktijk. Heeft u vragen of deze cursus werkelijk aansluit op uw verwachtingen? Wilt u vanuit een cursus een specifiek op uw school gericht aanbod? Wilt u vooraf zeker weten wat een bepaalde cursus of opleiding uiteindelijk voor u oplevert? Neem dan gerust contact met ons op en in overleg met de begeleider/docent kunnen wij samen kijken of deze cursus voor u geschikt is. Prijzen, informatie en data vindt u bij de cursusinformatie. EC Adapt heeft geen commerciële doelstellingen en streeft daarin naar een eerlijke prijs. Incompany / Op locatie Veel scholen en besturen werken samen om scholing op de eigen locatie te verzorgen. Dat is een logische keuze: bespaart op reiskosten, locatiekosten en eventueel vervangingskosten aangezien u de cursus kunt plannen op een moment dat u het beste uitkomt. Voor het gehele aanbod geldt dat dit ook op uw locatie gegeven kan worden. De aangevraagde cursus is het uitgangspunt, het vastgestelde materiaal wordt na onderling overleg geleverd. Uiteraard wordt hier ingezoomd op de specifieke situatie van uw team. Maatwerk U bent de regisseur van uw eigen professionalisering. Goede scholing is belangrijk en daarom denken wij graag met u mee om de beste opbrengsten uit nascholing te halen. Wellicht ziet u in ons aanbod een cursus staan waar meer aandacht aan één specifiek onderwerp gegeven moet worden. Of misschien zou u onderwerpen uit verschillende cursussen willen samenvoegen tot 1 dag en hier een eigen - leervraag aan toe willen voegen. Dit alles is mogelijk bij EC Adapt. U kunt uw vraag stellen bij het informatiepunt van EC Adapt. De betreffende begeleider/docent neemt dan contact met u op zodat de inhoud goed afgestemd - en speciaal voor u ontwikkeld wordt. Indien u een vraag hebt die - niet in het aanbod staat genoemd, kunnen wij u eveneens van dienst zijn. Als EC Adapt onderhouden we een uitgebreid netwerk en verbinden indien eigen specialisme ontbreekt ook trainers van buiten EC Adapt. Bent u net als wij, gemotiveerd om u klaar te maken voor het onderwijs van morgen? Het beste rendement te halen uit uzelf, de school en het belangrijkste: de leerlingen? Want dat is waar wij het voor doen. Samen met u..want een goede leerkracht maakt HET verschil!. Henk ter Wee Voorzitter college van bestuur Vivente Studiegids EC Adapt

5 Inhoudsopgave Titel Thema Pagina 1 Handelingsgericht werken op Handelingsgericht werken 7 maat- schoolgeboden begeleidingstrajecten rondom HGW 2 Kenniskring / Intervisiebijeenkomsten Handelingsgericht werken 8 gekoppeld aan thema s m.b.t. handelingsgericht werken 3 Analyse van de zorgstructuur Handelingsgericht werken 9 4 Missie en visie op maat Misse en visie 10 5 Handelingsgericht arrangeren Handelingsgericht werken 11 6 Hoogbegaafdheid in de basisschool (hoog)begaafdheid 12 Mag het ietsje meer zijn? Kleuters 7 Slim aan zet bij slimme leerlingen (hoog)begaafdheid Kleuters 13 8 Verantwoord rekenonderwijs aan zwakke rekenaars 9 Gespreksvoering met (jonge) kinderen 10 Psycho-educatie m.b.t. kinderpsychiatrische problematiek - ADHD - ASS 11 Emotieregulatieproblematiek: vanuit observeren, signaleren, registreren van verstoord gehechtheids-gedrag, komen tot adequaat ondersteuningsaanbod 12 Omgang met faalangstig gedrag op school Rekenen Activeren van leerlingen Communicatie Handelingsgericht werken Gedrag sociaal emotioneel Kinder psychiatrische problematiek Gedrag sociaal emotioneel Kinders psychiatrische problematiek handelingsgerichtwerken Gedrag- Sociaal emotioneel Activeren van leerlingen 13 Echtscheiding, wat nu? Ouders sociaal emotioneel Communiceren met ouders Communicatie 20 Ouders 15 Werken vanuit een Ontwikkelingsperspectief 21 ontwikkelingsperspectief Opbrengstgericht werken Coöperatief leren Coöperatief leren Klassenmanagement Activerende directe instructie 22 Titel Thema Pagina Studiegids EC Adapt

6 17 Cursus spelling Spelling 23 Activerende directe instructie 18 Aan de slag met Sprint plus en Werken met hulpmiddelen dyslexie 24 Kurzweill Individuele begeleiding leerlingen gebruik Sprint Plus of Kurzweil 3000 Werken met hulpmiddelen dyslexie Ontluikende geletterdheid bij kleuters Kleuters Activeren leerlingen 21 Begrijpend lezen en woordenschat Begrijpend lezen 27 Woordenschat Activerende directe instructie 22 Wat een school moet weten over pesten Sociaal-emotionele ontwikkeling - pesten A 23 B 23 C 23 D Cursus reflectie op eigen handelen aan de hand van bevindingen van Marzano, Hattie en het boek Teach like a champion. Volgen van de ontwikkeling van kleuters werken met groepsplannen Cursus rondom executieve functies bij kinderen Cursus met betrekking tot de rol van de leerling 24 De oplossingsgerichte methode Kids Skills Effectief benutten van onderwijstijd Activeren leerlingen Taakgericht werken Kleuters Handelingsgericht werken Cognitieve vaardigheden 29 Activeren van leerlingen Activeren van leerlingen 29 Activerende directe instructie Gedrag sociaal emotioneel Taakspel Taakgericht werken 31 Activeren van leerlingen 26 School Video Interactie Professionele ontwikkeling 32 Begeleiding (SVIB) 27 Beoordelingstrajecten Professionele ontwikkeling Individuele coachingstrajecten Professionele ontwikkeling Niet-Schoolse Cognitieve Cognitieve vaardigheden leerling 35 Capaciteiten Test (NSCCT) 30 Niet-Schoolse Cognitieve Schoolse vaardigheden Leerling 36 Capaciteiten Test (NSCCT) 31 Fly-in team Crisis Bouwen aan jezelf en aan de groep Groepsdynamica sociaal emotioneel 38 gedrag coaching 33 Omgaan met moeilijke klassen 39 Aanmeldingsformulier Studiegids EC Adapt

7 1. Handelingsgericht werken op maat Schoolgebonden begeleidingstraject rondom HGW Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind het onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dit vraagt dus om vormgeving van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs aan leerlingen binnen je eigen basisschool. Handelingsgericht werken (HGW) is een succesvol middel om Passend Onderwijs verder in te voeren. In HGW staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen deze leerling, deze groep, deze leerkracht, deze school en deze ouders. Schoolteams Inhoud N.a.v. een intakegesprek worden de doelen voor de schoolbegeleiding gesteld. In de uitvoering ligt de nadruk op het in praktijk brengen van de 7 uitgangspunten van HGW. Werken met groepsplannen is hierbij een handig middel. Het HGW traject wordt op maat aangeboden en is vaak een combinatie van scholingsbijeenkomsten met het team, coaching van de IB-er, klassenbezoeken en overlegmomenten met de werkgroep HGW binnen de school. Het gaat hierbij dan vaak om een langlopend traject. Ook kortere trajecten zijn mogelijk. Hierbij kan het gaan om één onderdeel van HGW waar de school op dat moment mee bezig is en dat aan bod kan komen in een nascholingsmoment, wat besproken zal worden in een vooroverleg. Traject op maat Op eigen locatie Op offerte basis. Prijs afhankelijk van uitkomst intake/vooroverleg. Informatie Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

8 2. Kenniskring / intervisie gekoppeld aan thema s m.b.t. handelingsgericht werken Steeds meer scholen geven hun zorg/begeleiding vorm volgens de principes van handelingsgericht werken. Het implementeren van HGW is een traject dat meerdere jaren kost. Veel scholen zijn met dit traject bezig en worstelen met dezelfde vragen. Vragen die gesteld worden zijn: Hoe maak ik nu een goed groepsplan en hoe evalueer ik dit? Hoe stemmen we af op de onderwijsbehoeften van de kinderen? Hoe geef ik het arrangeren vorm binnen HGW? Hoe geef ik een groepsbespreking vorm volgens HGW? Hoe kom ik met mijn leerkrachten in gesprek over hun ondersteuningbehoefte? Hoe koppel ik HGW en opbrengstgericht werken? Welke mogelijkheden biedt Parnassys m.b.t. HGW? Vanuit het EC willen we daarom de mogelijkheid bieden aan mensen om hun kennis / ervaringen m.b.t. HGW uit te wisselen in een kenniskring of d.m.v. intervisie een ingebrachte casus te bespreken. Medewerkers van het SWV zullen deze uitwisseling begeleiden. Leerkrachten of IB-ers/directie en andere belangstellenden die op eigen scholen bezig zijn met HGW Informatiebijeenkomst voor belangstellenden op woensdagmiddag 17 september 2014 van uur tot uur. Tijdens deze bijeenkomst zal geïnventariseerd worden welke behoeften de mensen hebben en op welke manier dit vormgegeven kan worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bijeenkomsten van anderhalf tot 2 uur voor leerkrachten of IB-ers rondom een specifiek thema een aantal keren per jaar. Op kantoor EC Adapt Informatiebijeenkomst is gratis. Kenniskring is gratis voor deelnemers van scholen Deelregio De Brug. Van deelnemers van de scholen buiten Deelregio De Brug zal een vergoeding gevraagd worden. Informatie Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

9 3. Analyse van de Zorgstructuur De zorgstructuur is een veelgebruikt begrip en omvat alles wat te maken heeft met het (intern) handelen op een school als het gaat om kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Iedereen in school speelt hierin een bepaalde rol. Soms is het onduidelijk wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Of je hebt het idee dat de zorgstructuur op jouw school verbeterd kan worden. Maar hoe? Vanuit het EC kan er een analyse van de zorgstructuur gedaan worden, waarbij het kan gaan om: Bepalen wat sterke en zwakke kanten van de huidige zorgstructuur zijn Taken en verantwoordelijkheden van een ieder helder te krijgen De afstemming en wisselwerking tussen intern begeleider en leerkracht en ouders te verbeteren Effectiever omgaan met verschillen tussen kinderen Hierbij zal het gaan om een analyse van bestaande (zorg)documenten en het voeren van interviews met leerkrachten, intern begeleider en ouders om te komen tot een conclusie en concrete adviezen aan de school als het gaat om de interne zorgstructuur. Schoolteams Afhankelijk van intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte van het team gepeild en wordt er een traject op maat samengesteld. Op eigen locatie. Offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Informatie Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

10 4. Visie en missie Onze onderwijswereld heeft met veel veranderingen te maken, denk alleen al aan passend onderwijs. Hoe geven we daar als school vorm aan? Wat willen we als school en als team? Hoe komen we van onze wereld van vandaag naar de wereld van morgen? Afhankelijk van de specifieke vragen van de school kan tijdens een studiedag (of meer) ingezoomd worden op kernwaarden om op die manier de visie van de school aan te scherpen en een missie voor de toekomst uit te zetten. Van abstract naar concreet: waar staan we voor en waar gaan we voor? Zo krijg je meer zicht op de samenstelling en competenties van elk teamlid persoonlijk en van het team als geheel om te kunnen bepalen wat nog ontwikkeld moet worden om jouw team en school klaar te maken voor de wereld van morgen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: Kernwaarden Kwaliteiten en competenties Typen professionals Teamrollen Communicatiestijlen Professionele ontwikkeling Schoolteams Afhankelijk van intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte van het team gepeild en wordt er een traject op maat samengesteld. Op eigen locatie. Offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Informatie Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

11 5. Handelingsgericht Arrangeren De invoering van Passend Onderwijs zorgt voor een aantal veranderingen. Het curatieve karakter van de onderwijszorg verdwijnt. Het labellen wordt vervangen door handelingsgerichte ondersteuning van de leerling en de leerkracht. Er komt een grotere nadruk te liggen op het beschrijven van onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen en het bieden van ondersteuning daarop. Passend Onderwijs biedt de regionale samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om de ondersteuning van (groepen) leerlingen op een eigen wijze vorm te geven. Er zijn inhoudelijk weinig landelijk vastgestelde richtlijnen. Daarnaast is er bestuurlijk afgesproken dat de zorgmiddelen beheerd en ingezet worden op het niveau van het schoolbestuur. Om deze middelen goed te beheren en in te zetten zal gewerkt gaan worden met behulp van arrangementen. Tijdens deze bijeenkomst willen we met elkaar sparren over op welke manier het arrangeren vormgegeven kan gaan worden. Thema s die besproken worden: Verandering in denken van indiceren naar arrangeren Arrangeren binnen HGW de 1-zorg-route Samenwerking met externe partners Bepalen van een arrangement voor onderwijs a.d.h.v. een eigen casus IBers 1 bijeenkomst van 3 uur. In overleg in de plannen. Op kantoor EC Adapt 75.- per persoon (minimaal 8 deelnemers) Uitvoering Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

12 6. Hoogbegaafdheid in de basisschool - Mag het ietsje meer zijn? Van alle basisschoolleerlingen is 2,5 % hoogbegaafd. Dit betekent op een basisschool van 250 leerlingen 6 à 8 leerlingen! Het komt vaak voor dat deze leerlingen, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde leerlingen, laat worden herkend. Dit kan komen door het sociaal wenselijk gedrag dat ze laten zien en hun grote aanpassingsvermogen. Hoe (hoog)begaafdheid tot uiting komt, is afhankelijk van de persoonlijkheid van het kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Bekende risico s zijn onderpresteren en het niet willen leren door onvoldoende uitdaging, wat kan leiden tot negatief gedrag. De doorgaande lijn ontbreekt nog vaak op de scholen, waardoor leerkrachten het gevoel hebben ad hoc te moeten handelen met nog meer van hetzelfde. Om beter te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen is er een training ontwikkeld. Schoolteams Inhoud Deze training is bedoeld om samen met het hele schoolteam in te gaan op wat hoogbegaafdheid is, hoe deze leerlingen te herkennen zijn, welke valkuilen er zijn en hoe het specifieke onderwijsaanbod er uit kan zien. Er wordt nadrukkelijk ingezoomd op de visie van de school op passend onderwijs. Inhoudelijk is de training naast theorie ook sterk gericht op praktisch handelen voor de leerkrachten. De tijdsduur is afhankelijk van de vraag van de school. Het doel van de training is dat elke leerkracht in staat is om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde leerlingen te herkennen en een plan van aanpak voor deze leerlingen te kunnen maken en uitvoeren. Parallel aan de training is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij het opstellen van het deelzorgplan rondom hoogbegaafdheid, zodat de implementatie gewaarborgd wordt. Op eigen locatie Offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte van het team gepeild en wordt er een training op maat samengesteld. Informatie Joke Meuzelaar, specialist hoogbegaafdheid Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

13 7. Slim aan zet bij slimme leerlingen. (Hoog)begaafdheid is geen stoornis of probleem. Toch hebben kinderen die (hoog)begaafd zijn nog al eens problemen met leren, of op een ander gebied, bijvoorbeeld sociaal emotioneel. Slimme kleuters en (hoog)begaafde kinderen worden vaak laat herkend door sociaal wenselijk gedrag of door hun grote aanpassingsvermogen, wat kan leiden tot onderpresteren, perfectionisme, demotivatie of ander probleemgedrag. Wat kun je als onderwijsprofessional doen als het gaat om (hoog)begaafdheid qua didactische en pedagogische vaardigheden en vooral: hoe kun je problemen voorkomen? Om beter te begrijpen wat (hoog)begaafdheid is, wat slimme kleuters en (hoog)begaafde kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en hoe je als school kunt voldoen aan hun onderwijsbehoeften, is er een serie van 5 modules modules ontwikkeld. Deze modules zijn zowel gezamenlijk als los te volgen. Intern begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en andere belangstellenden 1. In de eerste module zal ingegaan worden op wat (hoog)begaafdheid inhoudt en de fasen van signaleren en diagnosticeren (algemeen). Hoe manifesteert hoogbegaafdheid zich? En waar moet je aan denken als je beleid op school wilt vormgeven? Welke protocollen zijn te gebruiken en welke vormen van begeleiding zijn er vervolgens voor deze kinderen? Dinsdag 07 oktober van tot uur. 2. In de tweede module zal specifiek ingegaan worden op slimme kleuters: hoe signaleer je deze kinderen en hoe kun je aansluiten bij hun ontwikkeling? Donderdag 30 oktober van tot uur. 3. De derde module zal zich juist richten op (hoog)begaafde kinderen in de midden- en bovenbouw: hoe signaleer je deze kinderen en hoe kun je aansluiten bij hun onderwijsbehoeften? Dinsdag 25 november van tot uur. 4. De vierde module zal ingevuld worden met praktijkervaringen: hoe begeleid je individuele begaafde leerlingen op een school; hoe geef je een plusgroep vorm; hoe zorg je voor een doorgaande lijn op je school? Woensdag 14 januari van tot uur. 5. De vijfde module zal bestaan uit het bespreken van eigen casuïstiek en/of het uitwisselen van ervaringen, afhankelijk van vragen van deelnemers. Ook kan casuïstiek besproken worden waar meer aan de hand is: hoogbegaafdheid i.c.m. AD(H)D, autisme of een leerprobleem. Hoe begeleid je deze leerlingen? Donderdag 12 februari van tot uur. Op kantoor EC Adapt Per bijeenkomst 50.- per persoon (minimaal 8 deelnemers). Vier bijeenkomsten voor 200 euro. Uitvoering: Petra van Dijk, orthopedagoog generalist en Joke Meuzelaar, specialist hoogbegaafdheid en anderen in de 4 e module) Studiegids EC Adapt

14 8. Verantwoord rekenonderwijs aan zwakke rekenaars : In ons huidige rekenonderwijs zien we dat een vrij grote groep leerlingen veel moeite heeft om met onze moderne rekenmethodieken tot goede resultaten te komen. Ze maken zich ondanks extra instructie en oefenstof de leerstof niet of onvoldoende eigen en hebben vaak tegen het einde van de basisschool een grote achterstand. Hoe komt dat? Waarom hebben deze leerlingen met onze huidige rekenmethodieken zoveel problemen? Hoe komen we tot een verantwoord aanbod voor deze leerlingen? : Leerkrachten en intern begeleiders Schoolteam Inhoud We bieden een tweetal scholingsbijeenkomst als aftrap voor de ontwikkeling van een goed programma voor zwakke rekenaars op de basisscholen. Onderdelen Theorie over hoe kinderen leren rekenen en waarom het bij een aantal kinderen zo moeizaam gaat ( bouwstenen voor leren rekenen) Het uitvoeren van een reken diagnostisch gesprek Diagnostiek van het rekenonderwijs waarbij het Protocol ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) gebruikt wordt Uitgangspunten voor goed rekenonderwijs voor zwakke rekenaars Hulpmiddelen en materialen / Alternatieve methodieken 2 bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag 21 januari van tot uur en op woensdagmiddag 4 maart van tot uur. Op Kantoor EC Adapt of eigen locatie 100 euro per persoon (minimaal 8 deelnemers). Bij schoolteam offerte op maat Studiegids EC Adapt

15 9. Gespreksvoering met (jonge) kinderen Binnen het onderwijs is het praten met kinderen een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om op een goede manier met een kind in gesprek te gaan en de informatie van het kind te krijgen die je nodig hebt. Martine Delfos heeft een boek geschreven over de gespreksvoering met kinderen ( Luister je wel naar mij ). Dit boek vormt de basis voor de cursus. Er zal aandacht zijn voor de wijze waarop volwassenen en kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan en hoe zij kunnen communiceren op basis van hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Hierbij komt zowel het jonge kind (kleuters) als het oudere kind aan bod. Tijdens de bijeenkomsten zal er informatie worden gegeven over de leefwereld van het kind, gespreksvoering en verschillende gesprekstechnieken. Ook komen materialen en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij gespreksvoering aan bod. Daarnaast zal er ruimte zijn voor praktische oefening. Om jezelf in de praktijk verder te bekwamen in de gespreksvoering met kinderen, zijn er praktische opdrachten tussen de bijeenkomsten door, waarbij je met een kind in gesprek gaat. IB-ers, RT-ers, leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners Inhoud Informatie over de leefwereld van het kind Informatie over gespreksvoering Informatie over verschillende gesprekstechnieken Informatie over materialen en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij gespreksvoering praktische oefeningen 3 bijeenkomsten van twee uur op dinsdag 3 maart 2014 van tot uur, op dinsdag 31 maart van tot uur en op donderdag 23 april om tot uur. Op Kantoor EC Adapt 150 euro per persoon (minimaal 8 deelnemers) Uitvoering Judith Huizenga, orthopedagoog Studiegids EC Adapt

16 10. Psycho-educatie m.b.t. kinderpsychiatrische problematiek. Er worden veel leerlingen met een diagnose als ADHD en Autisme Spectrum Stoornis op de basisschool of SBO-school opgevangen. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk te weten wat de verschillende stoornissen inhouden. In de workshop zal ingegaan worden op de verklaringen die ten grondslag liggen aan ADHD en ASS om vervolgens de overstap te maken naar een goede manier van begeleiden. Wat vraagt deze specifieke leerling nu van jou als begeleider? Ook het geven van psychoeducatie (voorlichting over de stoornis) aan de betreffende leerling zelf zal onderdeel zijn van de workshop. Indien gewenst kan ook casuïstiek ingebracht en uitgewisseld worden. Leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en andere belangstellenden 1 bijeenkomst van twee uur voor ADHD-problematiek. Datum in overleg in te plannen. 1 bijeenkomst van twee uur voor ASS-problematiek op woensdagmiddag 3 december 2014 van tot uur. Op kantoor EC Adapt Per bijeenkomst 50 per persoon (minimaal 8 deelnemers) Uitvoering Petra van Dijk, orthopedagoog Generalist Studiegids EC Adapt

17 11. Emotie-regulatieproblematiek: vanuit observeren, signaleren, registreren van verstoord gehechtheidsgedrag komen tot adequaat ondersteuningsaanbod. Leerlingen, ouders en leerkrachten vragen regelmatig hulp bij psychologen/ (ortho) pedagogen om diverse redenen variërend van onderwijs-/leerproblemen, gedrags- en opvoedingsproblemen. Er is dan ook binnen zorg en onderwijs voor leerlingen, ouders en leerkrachten een rijk arsenaal van hulp aanwezig, maar hoe sterk wordt er ingezet op preventie om handelingsverlegenheid van leerkrachten en ouders te voorkomen? Een sterke basis voor passend onderwijs in de scholen is goed onderwijs en gewoon opvoeden, juist door een schoolteam in samenwerking met ouders. Dat betekent dat alle teamleden een brede pedagogische en didactische deskundigheid en kennis van gedrag en leren moeten hebben. De leerlingen bij wie mogelijk sprake is van verstoorde gehechtheidsrelaties, blijken in de praktijk van alledag een sterk beroep te doen op de opvoedingsdraagkracht en genoemde deskundigheid van zowel leerkrachten als de ervaringsdeskundigheid van ouders. Tevens blijkt deze groep leerlingen in de onderwijsleersituaties moeilijker aan te sturen (m.n. in vrije situaties m.b.t. emotie-regulatie) en kunnen zij een sterk bepalende invloed hebben op de groep (c.q. groepsvorming). Leerkrachten, IB ers, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en schoolteams. Inhoud Vanuit observeren, signaleren, registreren van verstoord gehechtheidsgedrag komen tot een adequaat ondersteuningsaanbod. De cursus zal in ieder geval bestaan uit een theoretisch deel, praktische verwerking gericht op observeren en signaleren van verstoorde gehechtheidsrelaties (a.d.h.v. beelden). Daarnaast zal er ruimte zijn voor specifieke doelgroepen als ASS leerlingen en/of leerlingen met een traumatisch verleden b.v. door huiselijk geweld (graag casus vanuit eigen werkplek). Er is aandacht voor welke aanpak helpend is binnen de onderwijsleersituatie (eigen casus op klasse- en/of teamniveau) waarbij theorie van o.a. de cirkel van veiligheid en emotieregulatie zal worden meegenomen. Ook zal aan bod komen hoe binnen eigen LVS deze gegevens, eenduidig en effectief te rapporten, maar ook hoe deze te communiceren met ouders en/of andere betrokken. en locatie 2 bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag 11 en 18 februari 2015 van uur tot uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats op SBO De Brug. 100 euro per persoon (minimaal 8 personen). Cursus kan ook aangevraagd worden voor schoolteams op offerte basis. Uitvoering Lucy Wisse, orthopedagoog generalist SBO de Brug. Studiegids EC Adapt

18 12. Omgaan met faalangstig gedrag op school Binnen het onderwijs komen we regelmatig leerlingen tegen met faalangstig gedrag. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld blokkades, vluchtgedrag, teruggetrokken gedrag of juist opstandig gedrag. Tijdens de eerste bijeenkomst zal worden ingegaan op vragen als: Wat is faalangst? Hoe kan faalangstig gedrag (vroegtijdig) gesignaleerd worden? Wat kun je binnen school doen om faalangst te voorkomen? Hoe ga je als leerkracht om met kinderen in je klas die faalangstig gedrag laten zien? Hoe kun je deze leerlingen ondersteunen en begeleiden? Na de eerste bijeenkomst ga je met deze theorie aan de slag in de praktijk. In de tweede bijeenkomst zullen praktijkervaringen uitgewisseld worden en eigen casussen besproken worden. Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers, RT-ers en andere belangstellenden. Twee bijeenkomsten van twee uur op donderdagmiddag 13 november 2014 van tot uur en op donderdagmiddag 19 februari van tot uur. Op kantoor EC Adapt 100 euro per persoon (minimaal 8 personen) Uitvoering Daniëlle Mollink, orthopedagoog Studiegids EC Adapt

19 13. Echtscheiding, wat nu? Als onderwijsprofessional krijgen we steeds meer te maken met ouders die gescheiden zijn of niet getrouwd zijn geweest. Wat is het verschil tussen biologische ouders, juridische ouders en ouders met ouderlijk gezag? Van wie zijn handtekeningen nodig bij het aanvragen van een observatie of onderzoek? Aan wie moet je informatie verstrekken als school? Wat is het gevolg voor gezag bij een echtscheiding? Naast de juridische gevolgen heeft het ook enorm impact op het leven van het kind. Het kind verliest zijn of haar vaste basis? Hoe kun je als professional signaleren, welke gevolgen heeft een echtscheiding op dit kind in jouw klas. Hoe begeleidt je dit kind het beste? Dit zijn thema s die tijdens een studiebijeenkomst aanbod komen en er zal geoefend worden met casuïstiek. Intern begeleiders, leerkrachten, directie Onderwerpen: Ouderlijke verantwoordelijkheid/juridisch ouderschap? Gezag en voogdij; situatie na scheiding, ongehuwde ouders. Echtscheiding Casuïstiek 2 bijeenkomsten van 2 uur. Data in overleg in te plannen. Op kantoor EC Adapt : 100 euro per persoon (minimaal 8 personen) Uitvoering Annemieke Broekhuijisen NVO basis-orthopedagoog. Studiegids EC Adapt

20 Communiceren met ouders Vaak horen en zien wij dat het communiceren met ouders/verzorgers een lastig taakgebied is voor leerkrachten. Zeker als de ontwikkeling van de leerling de nodige zorgen oproept. Communicatie en professionele gesprekvoering zijn vakgebieden, die in de opleiding voor leerkrachten nog maar beperkt aandacht krijgen. Echter, we zijn ons er ook van bewust dat goede gesprekvoering (communicatie) de bouwsteen is voor succes. In deze cursus krijg je een aantal bouwstenen aangedragen en gaan we samen oefenen, zodat je in het vervolg met meer zelfvertrouwen de gesprekken met ouders/verzorgers durft aan te gaan en je rendement vanuit die gesprekken groter wordt. Leerkrachten Inhoud De basistheorie van communicatie / non-verbale communicatie/lichaamstaal Voortgangsgesprekken en slechtnieuwsgesprekken Probleemverhelderende gesprekken. Communicatie kun je vooral leren door te oefenen 1 bijeenkomst van 3 uur op woensdagmiddag 28 januari 2015 van tot uur Op Kantoor EC Adapt of op eigen locatie 75 euro per persoon (minimaal 8 deelnemers) Studiegids EC Adapt

21 15. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Passend Onderwijs bieden aan leerlingen betekent een goed beeld hebben van wat je van een leerling kunt verwachten en hierop je onderwijs afstemmen. Het bepalen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) is nodig wanneer kinderen aangewezen zijn op extra ondersteuning, omdat voor hen het basisprogramma van de school niet toereikend is. Een OPP bevat de doelen die een leerling kan behalen. Het biedt handvatten waarmee een leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften leerling (dus welk arrangement de leerling nodig heeft). Als laatste laat het zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en zijn ouders toewerkt. Leerkrachten, IB-ers, schoolteams Inhoud Wat is een ontwikkelingsperspectief en hoe stel je deze op? Hoe vertaal je dit perspectief naar een uitstroomniveau en verwachtingen op de verschillende vakgebieden (koppeling naar leerrendementen en vaardigsheidsscores)? Hoe vertaal je dit perspectief naar het aanbod voor de leerling? Hoe integreer je dit aanbod in je groepsplan? Hoe implementeer je deze manier van werken binnen je school? Ouders, leerling en ontwikkelingsperspectief. Voor IB-ers/leerkrachten worden 2 scholingsbijeenkomsten van 2 uur gepland. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 29 oktober 2014 van tot uur. De tweede bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 7 januari 2014 van tot uur. Voor schoolteams wordt een maatwerkpakket opgesteld n.a.v. de uitkomst van het intakegesprek. Kantoor EC Adapt of op eigen locatie Cursus 100 euro per persoon (minimaal 8 personen). Schoolteam offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Informatie Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 1 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Arrangementen. Ondersteuning van leerlingen bij complexere problematiek. Arrangementen 1

Arrangementen. Ondersteuning van leerlingen bij complexere problematiek. Arrangementen 1 Arrangementen Ondersteuning van leerlingen bij complexere problematiek Arrangementen 1 Ondersteuning bij complexere problematiek Passend onderwijs: Alle leerlingen verdienen een zo passend mogelijke plek

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Bijgesteld dd: februari 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

Scholingsbrochure

Scholingsbrochure Scholingsbrochure 2017 2018 1 Inhoud Scholingsbrochure 2017 2018... 1 Inleiding... 3 Het aanbod... 3 Omschrijvingen van de trainingen:... 4 1. Master Class passend opbrengstgericht werken... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016) Groen van Prinstererschool school voor prot. chr. basisonderwijs Groen van Prinstererweg 2 3731 HB De Bilt tel: 030-2204652 e-mail: info@groenvanprinstererschool.nl Website : www.groenvanprinstererschool.nl

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 Evenals dit schooljaar willen we schooljaar 2011-2012 weer een stapje verder gaan in het aanbod van de academie. We merken dat steeds meer collega s de noodzaak van deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Professionaliseringstraject

Professionaliseringstraject Professionaliseringstraject Marieke Kokkeel Haarlem/Hoofddorp 2015 Inleiding Op de van Voorthuijsenschool werken in totaal ruim 50 personeelsleden. Leerkrachten, onderwijsondersteuners en assistenten.

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief

methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief methode doel doelgroep Begeleiding Rapportage van de commissie voor het Min. (OCW) PRIMA (Proef- Implementatie Antipestbeleid) preventief KiVaantipestprogramma preventief met curatief onderdeel Taakspel

Nadere informatie

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel FACTSHEET Cursus Bijlagen Professionaliseringsplan KOLOM Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Goed onderwijs voor alle leerlingen

Goed onderwijs voor alle leerlingen Leerlingbegeleiding Goed onderwijs voor alle leerlingen Scholen doen er alles aan om het beste uit kinderen te halen. Leerkrachten zijn hierin de spil. Soms lopen zij in de dagelijkse praktijk tegen leer-

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Nascholingsaanbod Taal-/leesonderwijs & dyslexie 2016/2017

Nascholingsaanbod Taal-/leesonderwijs & dyslexie 2016/2017 Leerkracht.nu! Nascholingsaanbod Taal-/leesonderwijs & dyslexie 2016/2017 Maart 2015 Jolanda Roelfsema, MA www.leerkracht.nu E.W. Roelfsema info@leerkracht.nu 06-28334595 Welkom bij Leerkracht.nu! Wilt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Harmpje Visser school Ingevuld op september 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Met onze schoolmissie: " Geloof in talenten" sluiten

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project wat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan.

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan. NIEUWSBRIEF Jaargang 2 April 2013 Voorwoord In dit nummer: - Voorwoord 1 - Kennismaken met 2 - Nieuw Aanbod 3 - Praktijkevaluatie 4 - Vraag het aan 4 Voor u ligt de tweede digitale nieuwsbrief van het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Uw producten en diensten in de etalage!

Uw producten en diensten in de etalage! Portal School aan Zet Toelichting aanbod onderwijsadviesbureaus Uw producten en diensten in de etalage! https://portal.schoolaanzet.nl 1 School aan Zet lanceert in september 2012 de online portal van School

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge

Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge Schooljaar 2014-2015 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde

Nadere informatie

Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015

Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015 Uitwerking 2 Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015 Uitgangspunt: Voor de vormgeving van het HB-beleid in de regio Midden blijft het HB-document van Berséba het uitgangspunt. Toelichting:

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Gebaseerd op format Qliq Primair Onderwijs Aanleiding In het kader van de wet Passend onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio s. Binnen elke regio

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Basisondersteuning op orde. Rekenproblemen en Dyscalculie

Basisondersteuning op orde. Rekenproblemen en Dyscalculie Basisondersteuning op orde Rekenproblemen en Dyscalculie Inhoudsopgave: Waarom pagina 3 Wie en wanneer pagina 4 Wat pagina 4 Werkwijze: Stap 1 Intake pagina 4 Stap 2 Verzamelen pagina 5 Stap 3 Analyse

Nadere informatie

Handelingsgericht (passend) begeleiden. 10 november 2016

Handelingsgericht (passend) begeleiden. 10 november 2016 Handelingsgericht (passend) begeleiden 10 november 2016 Thema uur Handelingsgericht begeleiden 1. Startoefening 2. Perspectief: ik wij het context 3. Passend begeleiden: verleden heden toekomst 4. Handelingsgericht?

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie