STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt STOKMEESTERSLAAN GM ZWOLLE

2 Studiegids EC Adapt

3 Studiegids EC Adapt Schooljaar Stokmeesterlaan GM Zwolle Studiegids EC Adapt

4 Voorwoord Inleiding Hierbij ontvangt u de eerste studiegids van EC Adapt. Een gids die voor het grootste deel bestaat uit de delen die we vorig jaar nog onder de vlag van SWV De Brug aanboden. Veel overeenkomsten, maar ook verschillen, nu het SWV De Brug formeel wordt opgeheven en de activiteiten onder EC Adapt gecontinueerd worden. In het aanbod is zorgvuldig gekeken naar een aantal ontwikkelingen die binnen het onderwijs gaande zijn, of gaan spelen in de komende periode zoals passend onderwijs. Aanbod In deze gids vindt u een volledig aanbod. Onze trainers komen uit de praktijk, kennen het werkveld door en door en zullen de vastgestelde theorie altijd koppelen aan uw praktijk. Heeft u vragen of deze cursus werkelijk aansluit op uw verwachtingen? Wilt u vanuit een cursus een specifiek op uw school gericht aanbod? Wilt u vooraf zeker weten wat een bepaalde cursus of opleiding uiteindelijk voor u oplevert? Neem dan gerust contact met ons op en in overleg met de begeleider/docent kunnen wij samen kijken of deze cursus voor u geschikt is. Prijzen, informatie en data vindt u bij de cursusinformatie. EC Adapt heeft geen commerciële doelstellingen en streeft daarin naar een eerlijke prijs. Incompany / Op locatie Veel scholen en besturen werken samen om scholing op de eigen locatie te verzorgen. Dat is een logische keuze: bespaart op reiskosten, locatiekosten en eventueel vervangingskosten aangezien u de cursus kunt plannen op een moment dat u het beste uitkomt. Voor het gehele aanbod geldt dat dit ook op uw locatie gegeven kan worden. De aangevraagde cursus is het uitgangspunt, het vastgestelde materiaal wordt na onderling overleg geleverd. Uiteraard wordt hier ingezoomd op de specifieke situatie van uw team. Maatwerk U bent de regisseur van uw eigen professionalisering. Goede scholing is belangrijk en daarom denken wij graag met u mee om de beste opbrengsten uit nascholing te halen. Wellicht ziet u in ons aanbod een cursus staan waar meer aandacht aan één specifiek onderwerp gegeven moet worden. Of misschien zou u onderwerpen uit verschillende cursussen willen samenvoegen tot 1 dag en hier een eigen - leervraag aan toe willen voegen. Dit alles is mogelijk bij EC Adapt. U kunt uw vraag stellen bij het informatiepunt van EC Adapt. De betreffende begeleider/docent neemt dan contact met u op zodat de inhoud goed afgestemd - en speciaal voor u ontwikkeld wordt. Indien u een vraag hebt die - niet in het aanbod staat genoemd, kunnen wij u eveneens van dienst zijn. Als EC Adapt onderhouden we een uitgebreid netwerk en verbinden indien eigen specialisme ontbreekt ook trainers van buiten EC Adapt. Bent u net als wij, gemotiveerd om u klaar te maken voor het onderwijs van morgen? Het beste rendement te halen uit uzelf, de school en het belangrijkste: de leerlingen? Want dat is waar wij het voor doen. Samen met u..want een goede leerkracht maakt HET verschil!. Henk ter Wee Voorzitter college van bestuur Vivente Studiegids EC Adapt

5 Inhoudsopgave Titel Thema Pagina 1 Handelingsgericht werken op Handelingsgericht werken 7 maat- schoolgeboden begeleidingstrajecten rondom HGW 2 Kenniskring / Intervisiebijeenkomsten Handelingsgericht werken 8 gekoppeld aan thema s m.b.t. handelingsgericht werken 3 Analyse van de zorgstructuur Handelingsgericht werken 9 4 Missie en visie op maat Misse en visie 10 5 Handelingsgericht arrangeren Handelingsgericht werken 11 6 Hoogbegaafdheid in de basisschool (hoog)begaafdheid 12 Mag het ietsje meer zijn? Kleuters 7 Slim aan zet bij slimme leerlingen (hoog)begaafdheid Kleuters 13 8 Verantwoord rekenonderwijs aan zwakke rekenaars 9 Gespreksvoering met (jonge) kinderen 10 Psycho-educatie m.b.t. kinderpsychiatrische problematiek - ADHD - ASS 11 Emotieregulatieproblematiek: vanuit observeren, signaleren, registreren van verstoord gehechtheids-gedrag, komen tot adequaat ondersteuningsaanbod 12 Omgang met faalangstig gedrag op school Rekenen Activeren van leerlingen Communicatie Handelingsgericht werken Gedrag sociaal emotioneel Kinder psychiatrische problematiek Gedrag sociaal emotioneel Kinders psychiatrische problematiek handelingsgerichtwerken Gedrag- Sociaal emotioneel Activeren van leerlingen 13 Echtscheiding, wat nu? Ouders sociaal emotioneel Communiceren met ouders Communicatie 20 Ouders 15 Werken vanuit een Ontwikkelingsperspectief 21 ontwikkelingsperspectief Opbrengstgericht werken Coöperatief leren Coöperatief leren Klassenmanagement Activerende directe instructie 22 Titel Thema Pagina Studiegids EC Adapt

6 17 Cursus spelling Spelling 23 Activerende directe instructie 18 Aan de slag met Sprint plus en Werken met hulpmiddelen dyslexie 24 Kurzweill Individuele begeleiding leerlingen gebruik Sprint Plus of Kurzweil 3000 Werken met hulpmiddelen dyslexie Ontluikende geletterdheid bij kleuters Kleuters Activeren leerlingen 21 Begrijpend lezen en woordenschat Begrijpend lezen 27 Woordenschat Activerende directe instructie 22 Wat een school moet weten over pesten Sociaal-emotionele ontwikkeling - pesten A 23 B 23 C 23 D Cursus reflectie op eigen handelen aan de hand van bevindingen van Marzano, Hattie en het boek Teach like a champion. Volgen van de ontwikkeling van kleuters werken met groepsplannen Cursus rondom executieve functies bij kinderen Cursus met betrekking tot de rol van de leerling 24 De oplossingsgerichte methode Kids Skills Effectief benutten van onderwijstijd Activeren leerlingen Taakgericht werken Kleuters Handelingsgericht werken Cognitieve vaardigheden 29 Activeren van leerlingen Activeren van leerlingen 29 Activerende directe instructie Gedrag sociaal emotioneel Taakspel Taakgericht werken 31 Activeren van leerlingen 26 School Video Interactie Professionele ontwikkeling 32 Begeleiding (SVIB) 27 Beoordelingstrajecten Professionele ontwikkeling Individuele coachingstrajecten Professionele ontwikkeling Niet-Schoolse Cognitieve Cognitieve vaardigheden leerling 35 Capaciteiten Test (NSCCT) 30 Niet-Schoolse Cognitieve Schoolse vaardigheden Leerling 36 Capaciteiten Test (NSCCT) 31 Fly-in team Crisis Bouwen aan jezelf en aan de groep Groepsdynamica sociaal emotioneel 38 gedrag coaching 33 Omgaan met moeilijke klassen 39 Aanmeldingsformulier Studiegids EC Adapt

7 1. Handelingsgericht werken op maat Schoolgebonden begeleidingstraject rondom HGW Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind het onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dit vraagt dus om vormgeving van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs aan leerlingen binnen je eigen basisschool. Handelingsgericht werken (HGW) is een succesvol middel om Passend Onderwijs verder in te voeren. In HGW staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen deze leerling, deze groep, deze leerkracht, deze school en deze ouders. Schoolteams Inhoud N.a.v. een intakegesprek worden de doelen voor de schoolbegeleiding gesteld. In de uitvoering ligt de nadruk op het in praktijk brengen van de 7 uitgangspunten van HGW. Werken met groepsplannen is hierbij een handig middel. Het HGW traject wordt op maat aangeboden en is vaak een combinatie van scholingsbijeenkomsten met het team, coaching van de IB-er, klassenbezoeken en overlegmomenten met de werkgroep HGW binnen de school. Het gaat hierbij dan vaak om een langlopend traject. Ook kortere trajecten zijn mogelijk. Hierbij kan het gaan om één onderdeel van HGW waar de school op dat moment mee bezig is en dat aan bod kan komen in een nascholingsmoment, wat besproken zal worden in een vooroverleg. Traject op maat Op eigen locatie Op offerte basis. Prijs afhankelijk van uitkomst intake/vooroverleg. Informatie Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

8 2. Kenniskring / intervisie gekoppeld aan thema s m.b.t. handelingsgericht werken Steeds meer scholen geven hun zorg/begeleiding vorm volgens de principes van handelingsgericht werken. Het implementeren van HGW is een traject dat meerdere jaren kost. Veel scholen zijn met dit traject bezig en worstelen met dezelfde vragen. Vragen die gesteld worden zijn: Hoe maak ik nu een goed groepsplan en hoe evalueer ik dit? Hoe stemmen we af op de onderwijsbehoeften van de kinderen? Hoe geef ik het arrangeren vorm binnen HGW? Hoe geef ik een groepsbespreking vorm volgens HGW? Hoe kom ik met mijn leerkrachten in gesprek over hun ondersteuningbehoefte? Hoe koppel ik HGW en opbrengstgericht werken? Welke mogelijkheden biedt Parnassys m.b.t. HGW? Vanuit het EC willen we daarom de mogelijkheid bieden aan mensen om hun kennis / ervaringen m.b.t. HGW uit te wisselen in een kenniskring of d.m.v. intervisie een ingebrachte casus te bespreken. Medewerkers van het SWV zullen deze uitwisseling begeleiden. Leerkrachten of IB-ers/directie en andere belangstellenden die op eigen scholen bezig zijn met HGW Informatiebijeenkomst voor belangstellenden op woensdagmiddag 17 september 2014 van uur tot uur. Tijdens deze bijeenkomst zal geïnventariseerd worden welke behoeften de mensen hebben en op welke manier dit vormgegeven kan worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bijeenkomsten van anderhalf tot 2 uur voor leerkrachten of IB-ers rondom een specifiek thema een aantal keren per jaar. Op kantoor EC Adapt Informatiebijeenkomst is gratis. Kenniskring is gratis voor deelnemers van scholen Deelregio De Brug. Van deelnemers van de scholen buiten Deelregio De Brug zal een vergoeding gevraagd worden. Informatie Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

9 3. Analyse van de Zorgstructuur De zorgstructuur is een veelgebruikt begrip en omvat alles wat te maken heeft met het (intern) handelen op een school als het gaat om kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Iedereen in school speelt hierin een bepaalde rol. Soms is het onduidelijk wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Of je hebt het idee dat de zorgstructuur op jouw school verbeterd kan worden. Maar hoe? Vanuit het EC kan er een analyse van de zorgstructuur gedaan worden, waarbij het kan gaan om: Bepalen wat sterke en zwakke kanten van de huidige zorgstructuur zijn Taken en verantwoordelijkheden van een ieder helder te krijgen De afstemming en wisselwerking tussen intern begeleider en leerkracht en ouders te verbeteren Effectiever omgaan met verschillen tussen kinderen Hierbij zal het gaan om een analyse van bestaande (zorg)documenten en het voeren van interviews met leerkrachten, intern begeleider en ouders om te komen tot een conclusie en concrete adviezen aan de school als het gaat om de interne zorgstructuur. Schoolteams Afhankelijk van intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte van het team gepeild en wordt er een traject op maat samengesteld. Op eigen locatie. Offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Informatie Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

10 4. Visie en missie Onze onderwijswereld heeft met veel veranderingen te maken, denk alleen al aan passend onderwijs. Hoe geven we daar als school vorm aan? Wat willen we als school en als team? Hoe komen we van onze wereld van vandaag naar de wereld van morgen? Afhankelijk van de specifieke vragen van de school kan tijdens een studiedag (of meer) ingezoomd worden op kernwaarden om op die manier de visie van de school aan te scherpen en een missie voor de toekomst uit te zetten. Van abstract naar concreet: waar staan we voor en waar gaan we voor? Zo krijg je meer zicht op de samenstelling en competenties van elk teamlid persoonlijk en van het team als geheel om te kunnen bepalen wat nog ontwikkeld moet worden om jouw team en school klaar te maken voor de wereld van morgen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: Kernwaarden Kwaliteiten en competenties Typen professionals Teamrollen Communicatiestijlen Professionele ontwikkeling Schoolteams Afhankelijk van intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte van het team gepeild en wordt er een traject op maat samengesteld. Op eigen locatie. Offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Informatie Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

11 5. Handelingsgericht Arrangeren De invoering van Passend Onderwijs zorgt voor een aantal veranderingen. Het curatieve karakter van de onderwijszorg verdwijnt. Het labellen wordt vervangen door handelingsgerichte ondersteuning van de leerling en de leerkracht. Er komt een grotere nadruk te liggen op het beschrijven van onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen en het bieden van ondersteuning daarop. Passend Onderwijs biedt de regionale samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om de ondersteuning van (groepen) leerlingen op een eigen wijze vorm te geven. Er zijn inhoudelijk weinig landelijk vastgestelde richtlijnen. Daarnaast is er bestuurlijk afgesproken dat de zorgmiddelen beheerd en ingezet worden op het niveau van het schoolbestuur. Om deze middelen goed te beheren en in te zetten zal gewerkt gaan worden met behulp van arrangementen. Tijdens deze bijeenkomst willen we met elkaar sparren over op welke manier het arrangeren vormgegeven kan gaan worden. Thema s die besproken worden: Verandering in denken van indiceren naar arrangeren Arrangeren binnen HGW de 1-zorg-route Samenwerking met externe partners Bepalen van een arrangement voor onderwijs a.d.h.v. een eigen casus IBers 1 bijeenkomst van 3 uur. In overleg in de plannen. Op kantoor EC Adapt 75.- per persoon (minimaal 8 deelnemers) Uitvoering Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

12 6. Hoogbegaafdheid in de basisschool - Mag het ietsje meer zijn? Van alle basisschoolleerlingen is 2,5 % hoogbegaafd. Dit betekent op een basisschool van 250 leerlingen 6 à 8 leerlingen! Het komt vaak voor dat deze leerlingen, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde leerlingen, laat worden herkend. Dit kan komen door het sociaal wenselijk gedrag dat ze laten zien en hun grote aanpassingsvermogen. Hoe (hoog)begaafdheid tot uiting komt, is afhankelijk van de persoonlijkheid van het kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Bekende risico s zijn onderpresteren en het niet willen leren door onvoldoende uitdaging, wat kan leiden tot negatief gedrag. De doorgaande lijn ontbreekt nog vaak op de scholen, waardoor leerkrachten het gevoel hebben ad hoc te moeten handelen met nog meer van hetzelfde. Om beter te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen is er een training ontwikkeld. Schoolteams Inhoud Deze training is bedoeld om samen met het hele schoolteam in te gaan op wat hoogbegaafdheid is, hoe deze leerlingen te herkennen zijn, welke valkuilen er zijn en hoe het specifieke onderwijsaanbod er uit kan zien. Er wordt nadrukkelijk ingezoomd op de visie van de school op passend onderwijs. Inhoudelijk is de training naast theorie ook sterk gericht op praktisch handelen voor de leerkrachten. De tijdsduur is afhankelijk van de vraag van de school. Het doel van de training is dat elke leerkracht in staat is om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde leerlingen te herkennen en een plan van aanpak voor deze leerlingen te kunnen maken en uitvoeren. Parallel aan de training is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij het opstellen van het deelzorgplan rondom hoogbegaafdheid, zodat de implementatie gewaarborgd wordt. Op eigen locatie Offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte van het team gepeild en wordt er een training op maat samengesteld. Informatie Joke Meuzelaar, specialist hoogbegaafdheid Petra van Dijk, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

13 7. Slim aan zet bij slimme leerlingen. (Hoog)begaafdheid is geen stoornis of probleem. Toch hebben kinderen die (hoog)begaafd zijn nog al eens problemen met leren, of op een ander gebied, bijvoorbeeld sociaal emotioneel. Slimme kleuters en (hoog)begaafde kinderen worden vaak laat herkend door sociaal wenselijk gedrag of door hun grote aanpassingsvermogen, wat kan leiden tot onderpresteren, perfectionisme, demotivatie of ander probleemgedrag. Wat kun je als onderwijsprofessional doen als het gaat om (hoog)begaafdheid qua didactische en pedagogische vaardigheden en vooral: hoe kun je problemen voorkomen? Om beter te begrijpen wat (hoog)begaafdheid is, wat slimme kleuters en (hoog)begaafde kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en hoe je als school kunt voldoen aan hun onderwijsbehoeften, is er een serie van 5 modules modules ontwikkeld. Deze modules zijn zowel gezamenlijk als los te volgen. Intern begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en andere belangstellenden 1. In de eerste module zal ingegaan worden op wat (hoog)begaafdheid inhoudt en de fasen van signaleren en diagnosticeren (algemeen). Hoe manifesteert hoogbegaafdheid zich? En waar moet je aan denken als je beleid op school wilt vormgeven? Welke protocollen zijn te gebruiken en welke vormen van begeleiding zijn er vervolgens voor deze kinderen? Dinsdag 07 oktober van tot uur. 2. In de tweede module zal specifiek ingegaan worden op slimme kleuters: hoe signaleer je deze kinderen en hoe kun je aansluiten bij hun ontwikkeling? Donderdag 30 oktober van tot uur. 3. De derde module zal zich juist richten op (hoog)begaafde kinderen in de midden- en bovenbouw: hoe signaleer je deze kinderen en hoe kun je aansluiten bij hun onderwijsbehoeften? Dinsdag 25 november van tot uur. 4. De vierde module zal ingevuld worden met praktijkervaringen: hoe begeleid je individuele begaafde leerlingen op een school; hoe geef je een plusgroep vorm; hoe zorg je voor een doorgaande lijn op je school? Woensdag 14 januari van tot uur. 5. De vijfde module zal bestaan uit het bespreken van eigen casuïstiek en/of het uitwisselen van ervaringen, afhankelijk van vragen van deelnemers. Ook kan casuïstiek besproken worden waar meer aan de hand is: hoogbegaafdheid i.c.m. AD(H)D, autisme of een leerprobleem. Hoe begeleid je deze leerlingen? Donderdag 12 februari van tot uur. Op kantoor EC Adapt Per bijeenkomst 50.- per persoon (minimaal 8 deelnemers). Vier bijeenkomsten voor 200 euro. Uitvoering: Petra van Dijk, orthopedagoog generalist en Joke Meuzelaar, specialist hoogbegaafdheid en anderen in de 4 e module) Studiegids EC Adapt

14 8. Verantwoord rekenonderwijs aan zwakke rekenaars : In ons huidige rekenonderwijs zien we dat een vrij grote groep leerlingen veel moeite heeft om met onze moderne rekenmethodieken tot goede resultaten te komen. Ze maken zich ondanks extra instructie en oefenstof de leerstof niet of onvoldoende eigen en hebben vaak tegen het einde van de basisschool een grote achterstand. Hoe komt dat? Waarom hebben deze leerlingen met onze huidige rekenmethodieken zoveel problemen? Hoe komen we tot een verantwoord aanbod voor deze leerlingen? : Leerkrachten en intern begeleiders Schoolteam Inhoud We bieden een tweetal scholingsbijeenkomst als aftrap voor de ontwikkeling van een goed programma voor zwakke rekenaars op de basisscholen. Onderdelen Theorie over hoe kinderen leren rekenen en waarom het bij een aantal kinderen zo moeizaam gaat ( bouwstenen voor leren rekenen) Het uitvoeren van een reken diagnostisch gesprek Diagnostiek van het rekenonderwijs waarbij het Protocol ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) gebruikt wordt Uitgangspunten voor goed rekenonderwijs voor zwakke rekenaars Hulpmiddelen en materialen / Alternatieve methodieken 2 bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag 21 januari van tot uur en op woensdagmiddag 4 maart van tot uur. Op Kantoor EC Adapt of eigen locatie 100 euro per persoon (minimaal 8 deelnemers). Bij schoolteam offerte op maat Studiegids EC Adapt

15 9. Gespreksvoering met (jonge) kinderen Binnen het onderwijs is het praten met kinderen een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om op een goede manier met een kind in gesprek te gaan en de informatie van het kind te krijgen die je nodig hebt. Martine Delfos heeft een boek geschreven over de gespreksvoering met kinderen ( Luister je wel naar mij ). Dit boek vormt de basis voor de cursus. Er zal aandacht zijn voor de wijze waarop volwassenen en kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan en hoe zij kunnen communiceren op basis van hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Hierbij komt zowel het jonge kind (kleuters) als het oudere kind aan bod. Tijdens de bijeenkomsten zal er informatie worden gegeven over de leefwereld van het kind, gespreksvoering en verschillende gesprekstechnieken. Ook komen materialen en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij gespreksvoering aan bod. Daarnaast zal er ruimte zijn voor praktische oefening. Om jezelf in de praktijk verder te bekwamen in de gespreksvoering met kinderen, zijn er praktische opdrachten tussen de bijeenkomsten door, waarbij je met een kind in gesprek gaat. IB-ers, RT-ers, leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners Inhoud Informatie over de leefwereld van het kind Informatie over gespreksvoering Informatie over verschillende gesprekstechnieken Informatie over materialen en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij gespreksvoering praktische oefeningen 3 bijeenkomsten van twee uur op dinsdag 3 maart 2014 van tot uur, op dinsdag 31 maart van tot uur en op donderdag 23 april om tot uur. Op Kantoor EC Adapt 150 euro per persoon (minimaal 8 deelnemers) Uitvoering Judith Huizenga, orthopedagoog Studiegids EC Adapt

16 10. Psycho-educatie m.b.t. kinderpsychiatrische problematiek. Er worden veel leerlingen met een diagnose als ADHD en Autisme Spectrum Stoornis op de basisschool of SBO-school opgevangen. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk te weten wat de verschillende stoornissen inhouden. In de workshop zal ingegaan worden op de verklaringen die ten grondslag liggen aan ADHD en ASS om vervolgens de overstap te maken naar een goede manier van begeleiden. Wat vraagt deze specifieke leerling nu van jou als begeleider? Ook het geven van psychoeducatie (voorlichting over de stoornis) aan de betreffende leerling zelf zal onderdeel zijn van de workshop. Indien gewenst kan ook casuïstiek ingebracht en uitgewisseld worden. Leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en andere belangstellenden 1 bijeenkomst van twee uur voor ADHD-problematiek. Datum in overleg in te plannen. 1 bijeenkomst van twee uur voor ASS-problematiek op woensdagmiddag 3 december 2014 van tot uur. Op kantoor EC Adapt Per bijeenkomst 50 per persoon (minimaal 8 deelnemers) Uitvoering Petra van Dijk, orthopedagoog Generalist Studiegids EC Adapt

17 11. Emotie-regulatieproblematiek: vanuit observeren, signaleren, registreren van verstoord gehechtheidsgedrag komen tot adequaat ondersteuningsaanbod. Leerlingen, ouders en leerkrachten vragen regelmatig hulp bij psychologen/ (ortho) pedagogen om diverse redenen variërend van onderwijs-/leerproblemen, gedrags- en opvoedingsproblemen. Er is dan ook binnen zorg en onderwijs voor leerlingen, ouders en leerkrachten een rijk arsenaal van hulp aanwezig, maar hoe sterk wordt er ingezet op preventie om handelingsverlegenheid van leerkrachten en ouders te voorkomen? Een sterke basis voor passend onderwijs in de scholen is goed onderwijs en gewoon opvoeden, juist door een schoolteam in samenwerking met ouders. Dat betekent dat alle teamleden een brede pedagogische en didactische deskundigheid en kennis van gedrag en leren moeten hebben. De leerlingen bij wie mogelijk sprake is van verstoorde gehechtheidsrelaties, blijken in de praktijk van alledag een sterk beroep te doen op de opvoedingsdraagkracht en genoemde deskundigheid van zowel leerkrachten als de ervaringsdeskundigheid van ouders. Tevens blijkt deze groep leerlingen in de onderwijsleersituaties moeilijker aan te sturen (m.n. in vrije situaties m.b.t. emotie-regulatie) en kunnen zij een sterk bepalende invloed hebben op de groep (c.q. groepsvorming). Leerkrachten, IB ers, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en schoolteams. Inhoud Vanuit observeren, signaleren, registreren van verstoord gehechtheidsgedrag komen tot een adequaat ondersteuningsaanbod. De cursus zal in ieder geval bestaan uit een theoretisch deel, praktische verwerking gericht op observeren en signaleren van verstoorde gehechtheidsrelaties (a.d.h.v. beelden). Daarnaast zal er ruimte zijn voor specifieke doelgroepen als ASS leerlingen en/of leerlingen met een traumatisch verleden b.v. door huiselijk geweld (graag casus vanuit eigen werkplek). Er is aandacht voor welke aanpak helpend is binnen de onderwijsleersituatie (eigen casus op klasse- en/of teamniveau) waarbij theorie van o.a. de cirkel van veiligheid en emotieregulatie zal worden meegenomen. Ook zal aan bod komen hoe binnen eigen LVS deze gegevens, eenduidig en effectief te rapporten, maar ook hoe deze te communiceren met ouders en/of andere betrokken. en locatie 2 bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag 11 en 18 februari 2015 van uur tot uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats op SBO De Brug. 100 euro per persoon (minimaal 8 personen). Cursus kan ook aangevraagd worden voor schoolteams op offerte basis. Uitvoering Lucy Wisse, orthopedagoog generalist SBO de Brug. Studiegids EC Adapt

18 12. Omgaan met faalangstig gedrag op school Binnen het onderwijs komen we regelmatig leerlingen tegen met faalangstig gedrag. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld blokkades, vluchtgedrag, teruggetrokken gedrag of juist opstandig gedrag. Tijdens de eerste bijeenkomst zal worden ingegaan op vragen als: Wat is faalangst? Hoe kan faalangstig gedrag (vroegtijdig) gesignaleerd worden? Wat kun je binnen school doen om faalangst te voorkomen? Hoe ga je als leerkracht om met kinderen in je klas die faalangstig gedrag laten zien? Hoe kun je deze leerlingen ondersteunen en begeleiden? Na de eerste bijeenkomst ga je met deze theorie aan de slag in de praktijk. In de tweede bijeenkomst zullen praktijkervaringen uitgewisseld worden en eigen casussen besproken worden. Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers, RT-ers en andere belangstellenden. Twee bijeenkomsten van twee uur op donderdagmiddag 13 november 2014 van tot uur en op donderdagmiddag 19 februari van tot uur. Op kantoor EC Adapt 100 euro per persoon (minimaal 8 personen) Uitvoering Daniëlle Mollink, orthopedagoog Studiegids EC Adapt

19 13. Echtscheiding, wat nu? Als onderwijsprofessional krijgen we steeds meer te maken met ouders die gescheiden zijn of niet getrouwd zijn geweest. Wat is het verschil tussen biologische ouders, juridische ouders en ouders met ouderlijk gezag? Van wie zijn handtekeningen nodig bij het aanvragen van een observatie of onderzoek? Aan wie moet je informatie verstrekken als school? Wat is het gevolg voor gezag bij een echtscheiding? Naast de juridische gevolgen heeft het ook enorm impact op het leven van het kind. Het kind verliest zijn of haar vaste basis? Hoe kun je als professional signaleren, welke gevolgen heeft een echtscheiding op dit kind in jouw klas. Hoe begeleidt je dit kind het beste? Dit zijn thema s die tijdens een studiebijeenkomst aanbod komen en er zal geoefend worden met casuïstiek. Intern begeleiders, leerkrachten, directie Onderwerpen: Ouderlijke verantwoordelijkheid/juridisch ouderschap? Gezag en voogdij; situatie na scheiding, ongehuwde ouders. Echtscheiding Casuïstiek 2 bijeenkomsten van 2 uur. Data in overleg in te plannen. Op kantoor EC Adapt : 100 euro per persoon (minimaal 8 personen) Uitvoering Annemieke Broekhuijisen NVO basis-orthopedagoog. Studiegids EC Adapt

20 Communiceren met ouders Vaak horen en zien wij dat het communiceren met ouders/verzorgers een lastig taakgebied is voor leerkrachten. Zeker als de ontwikkeling van de leerling de nodige zorgen oproept. Communicatie en professionele gesprekvoering zijn vakgebieden, die in de opleiding voor leerkrachten nog maar beperkt aandacht krijgen. Echter, we zijn ons er ook van bewust dat goede gesprekvoering (communicatie) de bouwsteen is voor succes. In deze cursus krijg je een aantal bouwstenen aangedragen en gaan we samen oefenen, zodat je in het vervolg met meer zelfvertrouwen de gesprekken met ouders/verzorgers durft aan te gaan en je rendement vanuit die gesprekken groter wordt. Leerkrachten Inhoud De basistheorie van communicatie / non-verbale communicatie/lichaamstaal Voortgangsgesprekken en slechtnieuwsgesprekken Probleemverhelderende gesprekken. Communicatie kun je vooral leren door te oefenen 1 bijeenkomst van 3 uur op woensdagmiddag 28 januari 2015 van tot uur Op Kantoor EC Adapt of op eigen locatie 75 euro per persoon (minimaal 8 deelnemers) Studiegids EC Adapt

21 15. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Passend Onderwijs bieden aan leerlingen betekent een goed beeld hebben van wat je van een leerling kunt verwachten en hierop je onderwijs afstemmen. Het bepalen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) is nodig wanneer kinderen aangewezen zijn op extra ondersteuning, omdat voor hen het basisprogramma van de school niet toereikend is. Een OPP bevat de doelen die een leerling kan behalen. Het biedt handvatten waarmee een leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften leerling (dus welk arrangement de leerling nodig heeft). Als laatste laat het zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en zijn ouders toewerkt. Leerkrachten, IB-ers, schoolteams Inhoud Wat is een ontwikkelingsperspectief en hoe stel je deze op? Hoe vertaal je dit perspectief naar een uitstroomniveau en verwachtingen op de verschillende vakgebieden (koppeling naar leerrendementen en vaardigsheidsscores)? Hoe vertaal je dit perspectief naar het aanbod voor de leerling? Hoe integreer je dit aanbod in je groepsplan? Hoe implementeer je deze manier van werken binnen je school? Ouders, leerling en ontwikkelingsperspectief. Voor IB-ers/leerkrachten worden 2 scholingsbijeenkomsten van 2 uur gepland. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 29 oktober 2014 van tot uur. De tweede bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 7 januari 2014 van tot uur. Voor schoolteams wordt een maatwerkpakket opgesteld n.a.v. de uitkomst van het intakegesprek. Kantoor EC Adapt of op eigen locatie Cursus 100 euro per persoon (minimaal 8 personen). Schoolteam offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek. Informatie Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist Studiegids EC Adapt

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 1 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015

DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 1 DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 2 DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 VOORWOORD De regioacademie is een samenwerking tussen de Samenwerkingsverbanden 41-07, 41.02, 41.1 en 41.04.

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011. Pagina 1

STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011. Pagina 1 STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011 Pagina 1 Beste collega s Komend schooljaar willen we kijken of we in Leeuwarden weer een aantal scholingstrajecten kunnen starten. Eén en ander hangt natuurlijk samen met

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zorgplan. Accent wsns

Zorgplan. Accent wsns Zorgplan Accent wsns 2013-2014 INHOUD Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent De functie van het zorgplan Kengetallen per 01 oktober 2012 De routing van het zorgplan De relatie van het zorgplan met

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering Professionaliseringsaanbod voor Primair Onderwijs in Zeeland Deskundigheidsbevordering Gids 2012-2013 2013 Scholingen Vensters Ateliers PLG s Coaching 2 De nieuwe 3L academie gids We zijn blij te constateren

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Poptahof Noord 448 2624 RZ Delft 0152612195

Schoolgids 2015-2016. Poptahof Noord 448 2624 RZ Delft 0152612195 Schoolgids 2015-2016 Poptahof Noord 448 2624 RZ Delft 0152612195 1 Inhoud Pagina: 1. Een woord vooraf 4 2. Kenmerken van de school 4 2.1 Algemene kenmerken 4 2.2 Locatie 4 2.3 Schooltijden 5 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest

Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest Gereformeerde Basisschool Het Zwaluwnest zorggids 2014-2015 Inhoud Aanleiding en doel... 2 Hoofdstuk 1: Handelingsgericht werken... 4 Hoofdstuk 2: Passend onderwijs... 5 Hoofdstuk 3: Waarnemen... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie