JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

2

3 INHOUD: FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH Kerncijfers Belangrijkste Deelnemingen Jaarrekening Balans Resultatenrekening Resultaatverwerking Buitenbalansposities Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting bij de jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de Raad van Bestuur Verslag van de Raad van Bestuur Belangenconflicten Verslag van het Auditcomité 24 Verslag van de Commissaris 26 Verklaring over het getrouw beeld van de jaarrekening en het getrouw overzicht in het jaarverslag 26 Financiële kalender

4 KERNCIJFERS Resultaten van 31/12/2004 tot 31/12/ Samenstelling portefeuille en beurskapitalisatie op 31/12/ Cash + andere netto activa Genoteerde ondernemingen Niet - genoteerde ondernemingen Durfkapitaalfondsen Beurskapitalisatie 2 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

5 RATIO S 1/01/ /12/2009 1/01/ /12/2008 1/01/ /12/2007 1/01/ /12/2006 1/07/ /12/2005 Balans en resultaat (in ) Netto winst/verlies ( ) Gewoon dividend Totaal dividend Intrinsieke waarde (NIW) na winstuitkering Financiële Vaste Activa (aandelen en vorderingen) Liquide middelen en termijnbeleggingen Totaal der activa Cijfers per gewoon aandeel (in ) * Winst/verlies per aandeel 1,53 (4,11) 0,05 2,28 0,77 Bruto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,05 1,95 0,69 Netto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,05 1,93 0,68 NIW per aandeel voor winstuitkering 7,25 5,71 9,87 12,42 10,91 NIW per aandeel na winstuitkering 7,25 5,71 9,82 10,14 10,14 Informatie aandeel Aandelenkoers einde boekjaar ( ) 4,65 3,15 8,40 10,00 8,88 Totaal aantal uitstaande aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal warrants Beursvolume in aandelen Beursvolume ( 1000) Return NIW ** 26,83 % (41,81 %) 1,8 % 22,4 % 10,3 % Netto dividend rendement (t.o.v. koers einde boekjaar) 0,0 % 0,0 % 0,6 % 19,3 % 7,7 % Pay-out ratio 0,0 % 0,0 % 96,7 % 100,0 % 99,9 % Discount koers einde boekjaar t.o.v. NIW 35,84 % 44,87 % 14,9 % 19,5 % 18,6 % * berekend met totaal aantal uitstaande aandelen einde boekjaar, zonder aftrek ingekochte aandelen ** return van de NIW na winstuitkering, gecorrigeerd voor effecten van kapitaalinbreng (time weighted rate of return) FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 3

6 2009 BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN IN FINANCIEEL VASTE ACTIVA Genoteerde ondernemingen 62,88 % Medische uitrusting & diensten Farma & Biotech Electrical & Engineering Software & diensten Technologie Hardware Materialen 2,49 % 0,59 % 3,79 % 1,13 % 3,59 % 0,88 % 6,32 % 4,26 % 2,69 % 2,20 % 1,74 % 2,43 % 0,97 % 2,69 % 3,26 % 2,74 % 0,43 % 1,65 % 0,93 % 3,27 % 2,74 % 2,05 % 1,53 % 3,90 % 1,66 % 1,46 % 0,95 % 2,82 % 2,49 % 9,77 % 17,55 % 15,39 % 12,32 % 5,36 % 4 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

7 Niet-beursgenoteerde ondernemingen 18,87 % Leningen 2,12 % Durfkapitaalfondsen 9,59 % Technologie Farma & Biotech Technologie Farma & Biotech III 0,94 % 0,61 % 0,98 % 1,09 % 1,88 % I IV 6,27 % 2,34 % 0,35 % 1,87 % 0,18 % II 1,39 % 1,43 % 0,47 % 0,56 % 0,28 % 0,50 % 1,32 % Nantofen 0,32 % Co-investments 1,53 % 0,33 % 1,98 % 0,18 % 1,76 % 0,97 % 1,05 % 9,43 % 9,44 % 2,12 % 7,25 % 2,34 % FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 5

8 JAARREKENING 1. Balans ACTIVA december december december december Vaste activa Oprichtingskosten Financiële vaste activa Aandelen Vorderingen Vlottende activa Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Termijnbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Ingetekend kapitaal Reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst Overgedragen verlies ( ) ( ) 0 0 Schulden Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Handelsschulden Belastingen Te betalen dividenden van het boekjaar Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA l FINANCIEEL VERSLAG 2009

9 2. Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 1 januari december januari december januari december januari december 2006 Brutomarge ( ) Gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Niet gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Resultaat uit optieverrichtingen (16.463) ( ) Gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten ( ) (45.926) Niet gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten ( ) Afschrijvingen en waardeverminderingen Andere bedrijfskosten ( ) ( ) ( ) ( ) Management fee ( ) ( ) ( ) ( ) Vergoeding depothoudende bank (29.871) (43.820) (67.015) (59,036) Vergoeding bedrijfsrevisoren (12.047) (9.680) (20.933) (20.364) Druk- en publicatiekosten (68.663) ( ) ( ) ( ) Abonnementstaksen (53.892) (92.616) (76.754) (67.163) Bestuurdersvergoedingen (68.719) (53.350) (53.140) (60.538) Adviesverlening (22.219) (14.731) (22.024) (16.797) Accountants (0) (0) (16.200) (16.200) Andere (75.966) (75.595) (56.399) (66.088) Bedrijfswinst / verlies ( ) Financiële opbrengsten Financiële kosten ( ) ( ) ( ) Waardevermindering op eigen aandelen* ( ) ( ) 0 Kosten van kapitaalverhoging (0) (0) ( ) 0 Andere ( ) ( ) ( ) ( ) Winst / Verlies van het boekjaar, vóór belasting ( ) Belastingen op het resultaat (72) (154) (97) (324) Winst / Verlies van het boekjaar, na belasting ( ) * terugnemingen 3. Resultaatverwerking 1 januari december januari december januari december januari december 2006 Te bestemmen winstsaldo Te verwerken verliessaldo ( ) ( ) Te bestemmen winst van het boekjaar Te bestemmen verlies van het boekjaar ( ) Overgedragen winst/verlies van het vorige boekjaar ( ) Onttrekking aan het eigen vermogen Aan de reserves Toevoeging aan het eigen vermogen Aan de overige reserves Over te dragen resultaat ( ) (20.993) (812) Over te dragen winst (20.993) (812) Over te dragen verlies ( ) Uit te keren winst ( ) ( ) Dividenduitkering FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 7

10 8 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

11 4. Buitenbalansposities 4.1. Investeringsverbintenissen Verbintenis in devies Munt Verbintenis in 2009 Verbintenis in 2008 Capricorn Cleantech Fund Capricorn Cleantech Fund co-investments Carlyle Europe Technology Partners I Carlyle Europe Technology Partners II Clear2Pay Life Sciences Partners III Life Sciences Partners IV Schroder Ventures International Life Sciences Fund II $ TC Land Expression Ventech Capital Vertex III $ Totaal Termijnwisselovereenkomsten in deviezen Waardedatum Tegenpartij Quest for Growth koopt Quest for Growth verkoopt 29/01/2010 Dexia Bank , /01/2010 KBC Bank , /01/2010 Dexia Bank , $ 29/01/2010 KBC Bank , $ 5. Gebeurtenissen na balansdatum 1. Sphere Medical Holding PLC Op 12 januari 2010 tekende Quest for Growth voor in op een converteerbare obligatielening van Sphere Medical Holding PLC. De obligatielening heeft een looptijd tot 18 december Plastic Logic Op 15 januari rondde Plastic logic een nieuwe financieringsronde af waaraan Quest for Growth niet deelnam. Omwille van de dilutie wordt de investering in Plastic Logic volledig afgeschreven. 3. Vertex III Op 25 januari investeerde Quest for Growth aanvullend $ in Vertex III. De totale investering in Vertex III op 25 januari bedraagt $ Life Sciences Partners IV Op 25 januari investeerde Quest for Growth aanvullend in Life Sciences Partners IV. De totale investering in Life Sciences Partners IV op 25 januari bedraagt FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 9

12 6. Toelichting bij de jaarrekening 1. Staat van de Financieel vaste activa 1.1. Effecten genoteerde ondernemingen Wijzigingen sinds 31/12/2008 Munt Aandelenprijs % v. Intrinsieke Waarde Onderneming Sector / Markt Aantal Aandelen Waardering In Software & Diensten INIT INNOVATION Deutsche Börse , ,13 % NEMETSCHEK Deutsche Börse , ,69 % SELOGER.COM Euronext Parijs , ,41 % TELEPERFORMANCE Euronext Parijs , ,93 % TRANSICS Euronext Brussel , ,05 % UNIT 4 AGRESSO Euronext Amsterdam , ,90 % VIZRT Oslo NOK 25, ,46 % WIRECARD Deutsche Börse , ,82 % Technologie Hardware EVS BROADCAST EQUIPM. Euronext Brussel , ,59 % LEM Holding SWX Swiss Exchange CHF 278, ,20 % TANDBERG Oslo NOK 165, ,26 % TKH GROUP Euronext Amsterdam , ,27 % Farma & Biotech ABLYNX Euronext Brussel , ,59 % MOVETIS Euronext Brussel , ,32 % ROCHE HOLDINGS SWX Swiss Exchange CHF 175, ,43 % WILEX Deutsche Börse , ,43 % Medische diensten & Uitrusting UNITED DRUG Dublin , ,49 % Electrical & Engineering ANDRITZ AG Wenen , ,79 % ARCADIS Euronext Amsterdam , ,26 % FAIVELEY Euronext Parijs , ,97 % IMTECH Euronext Amsterdam , ,65 % PFEIFFER VACUUM Deutsche Börse , ,74 % SMA SOLAR Deutsche Börse , ,53 % SOLAR MILLENIUM Deutsche Börse , ,66 % VESTAS WIND SYSTEMS Kopenhagen DKK 317, ,95 % Materialen CENTROTEC Deutsche Börse , ,88 % GEBERIT SWX Swiss Exchange CHF 183, ,74 % UMICORE Euronext Brussel , ,74 % ,88 % 10 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

13 1.2. Effecten niet-genoteerde ondernemingen Onderneming Sector / Markt Munt Waardering in % v. Intrinsieke waarde ACTIVE CIRCLE Software & Diensten ,94 % CLEAR2PAY Software & Diensten ,27 % COREOPTICS Technologie Hardware $ ,39 % IDEA AG Farma & Biotech ,61 % KIADIS PHARMA Farma & Biotech ,34 % MAGWEL Software & Diensten ,50 % NANTOFEN Farma & Biotech $ 379 0,00 % OXAGEN Ltd. Farma & Biotech ,01 % PLASTIC LOGIC Technologie Hardware ,33 % PROSONIX Farma & Biotech ,43 % SPHERE MEDICAL Medische uitrustingen en diensten ,32 % SYNTAXIN Farma & Biotech ,98 % TC LAND EXPRESSION Farma & Biotech ,76 % ,86 % 1.3. Investeringen in durfkapitaalfondsen Onderneming Munt Laatste waardering Waardering in % v. Intrinsieke waarde CAPRICORN CLEANTECH FUND 30/09/ ,09 % CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I 30/09/ ,87 % CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II 30/09/ ,56 % CETP LP Co-investment 30/09/ ,53 % KIWI I VENTURA SERVICOS 30/09/ ,18 % LIFE SCIENCES PARTNERS III 30/09/ ,88 % LIFE SCIENCES PARTNERS IV 30/09/ ,18 % SCHRODER VENTURES LSF II $ 30/06/ ,28 % VENTECH CAPITAL 2 30/09/ ,97 % VERTEX III $ 30/09/ ,05 % ,59 % Totaal investeringen Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen ,33 % 1.4. Vorderingen op ondernemingen Niet-genoteerde ondernemingen Nominale waarde in Munt Waardering in % v. Intrinsieke waarde KIADIS PHARMA Convertible Farma & Biotech ,35 % MAPPER Convertible Halfgeleiders ,47 % NANTOFEN Farma & Biotech $ ,32 % Genoteerde ondernemingen GOADV Euronext Parijs ,98 % Totaal Financieel Vaste Activa - Vorderingen ,13 % Totaal Financieel Vaste Activa ,46 % FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 11

14 2. Uitsplitsing gerealiseerde en niet-gerealiseerde meer/minderwaarden op Financiële Vaste Activa Genoteerde Niet-genoteerde Durfkapitaal Totaal portefeuille portefeuille fondsen Gerealiseerde meer/minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Niet-gerealiseerde meer/minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Totaal meer/minderwaarden ( ) ( ) Nieuwe of bijkomende investeringen in niet-genoteerde ondernemingen in de loop van het boekjaar $ $ $ $ $ $ januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Trade sale Beursnotering Euronext Brussel 3.1. Clear2Pay Op 23 december rondde Clear2Pay een financieringsronde van 50 miljoen af. Deze financieringsronde werd geleid door het Amerikaanse Aquiline Capital Partners. Quest for Growth investeerde in deze ronde Quest for Growth herwaardeerde de bestaande investering op basis van de prijs van de laatst gekende externe transactie CoreOptics Op 5 juli 2006 en op 25 april en 4 september 2008 investeerde Quest for Growth respectievelijk $ , $ en $ in CoreOptics. De technologie van CoreOptics laat toe de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken te verhogen. Telecommunicatiebedrijven kunnen hierdoor hun kapitaals- en operationele netwerkkosten verlagen. In 2009 investeerde Quest for Growth nogmaals $ in verschillende schijven. Op de investering in CoreOptics is een waardevermindering geboekt op basis van de prijs van de laatste financieringsronde inewit In het eerste kwartaal van 2009 investeerde Quest for Growth nog in inewit. Het bedrijf slaagde er echter niet in de verwachtingen in te lossen en diende op 12 juni een verzoek in tot het bekomen van gerechtelijke reorganisatie. Op 6 oktober werd beslist tot liquidatie van de onderneming. De investering is volledig afgeschreven TcLand Op 6 december 2007 investeerde Quest for Growth als deel van een totale investering van in TcLand Expression, een Frans bedrijf dat gen expressie biomarkers voor transplantatie en auto-immuun ziekten ontwikkelt. Op 16 april 2009 investeerde Quest for Growth de resterende l FINANCIEEL VERSLAG 2009

15 4. Exits 4.1. Certess Op 21 december 2007 investeerde Quest for Growth $ in Certess Inc, een EDA (Electronic Design Automation) bedrijf. Certess ontwikkelt innovatieve technologie om functionele kwalificatie door te voeren voor systeem-op-chip (SOC) ontwerpen en IP (intellectual property) blokken. Op 6 juni 2008 is de tweede schijf van $ geïnvesteerd. Op 23 februari 2009 kondigde SpringSoft, Inc. (Taiwan, TAIEX 2473), een internationale leverancier van gespecialiseerde IC design software, de overname van Certess, Inc. aan. Certess wordt een 100 % dochteronderneming van SpringSoft USA, Inc. De Certess producten worden aan de SpringSoft s NovasTM familie van verificatieoplossingen toegevoegd. De transactie werd afgesloten op 16 maart Quest for Growth realiseert na verkoop van alle Cer tess aandelen voor cash een Internal Rate of Return van 35 % op deze investering Movetis Movetis haalde 85 miljoen op bij de eerste significante beursintroductie in de Europese Life Sciences sector sinds begin 2008 en noteert sinds 4 december op Euronext Brussel. Het bedrijf gaf nieuwe aandelen aan tegen een prijs van 12,25 per aandeel. Credit Suisse en KBC Securities traden op als joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de beursgang. Quest for Growth investeerde eerder in Movetis. De investering (3,71 % van de portefeuille op 31/12/2008) stond voor dezelfde waarde in de boeken. Voor voltooiing van het aanbod bezat Quest for Growth aandelen. De bestaande aandeelhouders verbonden er zich toe, geen aandelen te verkopen binnen de 12 kalendermaanden na de IPO. Conform haar waarderingsregels boekt Quest for Growth deze aandelen in haar boeken met een discount van 18 % ten opzichte van de beurskoers. De discount zal vanaf de eerste maand volgend op de IPO telkens met 1,5 % per maand verminderen en volledig verdwijnen na 4 december De boekwaarde van de aandelen Movetis in de portefeuille van Quest for Growth bedraagt, rekening houdend met de beurskoers op 31 december en rekening houdend met de waardevermindering omwille van de niet-verkoopovereenkomst, of 6,32 % van het eigen vermogen. De toegepaste discount op de beurskoers omwille van de lock-up overeenkomst bedraagt of 0,10 per aandeel. 5. Wijzigingen in waarderingen van deelnemingen in niet-genoteerde ondernemingen 5.1. Active Circle Active Circle kende moeilijke tijden sinds de investering door Quest for Growth. De onderneming leed sterk onder de algemene economische terugval omdat klanten hun investeringen in vele gevallen uitstelden. Het bedrijf oriënteerde zich in de voorbije 9 maanden vooral op de markt van de videoarchivering. De nieuwe strategie lijkt aan te slaan, maar het is nog onduidelijk of de onderneming werkelijk succes zal hebben. Omwille van de tegenvallende resultaten en de hoge financieringsnood heeft Quest for Growth een waardevermindering van 50 % op zijn investering geboekt Trigen AG Trigen AG legde op 2 juni de boeken neer. De investering die op 31 december 2008 nog voor in de boeken was opgenomen, is volledig afgeschreven Idea AG Op 28 mei 2009 liet de onderneming weten dat tussentijdse testen voor Directin faalden in klinische fase II. Quest for Growth boekte een waardevermindering van 50 % op de investering. FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 13

16 6. Wijzigingen in waarderingen van vorderingen op niet-genoteerde ondernemingen 6.1. Trigen Convertible Loan note Zie supra Mapper Lithography Convertible loan note De converteerbare obligatielening is verlengd voor een termijn van 1 jaar. De onderneming blijft in hoge mate afhankelijk van nieuwe financieringen. Quest for Growth boekte een waardevermindering van omwille van de graad van onzekerheid van nieuwe financieringsbronnen Kiadis Pharma Op 12 maart investeerde Quest for Growth in een converteerbare obligatielening ten belope van Concept Group Op 30 april 2009 zocht Concept Group bescherming tegen schuldeisers. Het nog niet terugbetaalde saldo van van de hypothecaire lening en de gederfde rente zal op basis van een nieuw aflossingsplan in schijven terugbetaald worden. Gezien de hoge graad van onzekerheid is de schuldvordering van Quest for Growth tegenover Concept Group volledig afgeschreven GoAdv De converteerbare obligatielening in GoAdv is beursgenoteerd. Aangezien de obligatielening tijdens het voorbije jaar niet verhandeld is, besliste de Raad van Bestuur om de lening te waarderen op basis van een model bestaand uit enerzijds de lening, anderzijds een gekochte call optie op het aandeel met als eindvervaldag het einde van de looptijd van de lening. De waardering van de converteerbare obligatielening met een nominale waarde van bedroeg op 31 december Investeringen en desinvesteringen in durfkapitaalfondsen De waardering van de investeringen in durfkapitaalfondsen zijn gebaseerd op de laatste beschikbare rapporteringen door de Raad van Bestuur van de betrokken fondsen. Voor negen van de tien fondsen is de waardering gebaseerd op de rapportering van de toestand op 30 september Voor één fonds (Schroder Ventures Life Sciences Fund II) is de waardering gebaseerd op de rapportering van de toestand op 30 juni Carlyle Europe Technology Partners I 7.2 Carlyle Europe Technology Partners II Datum Investering Desinvestering Datum Investering Desinvestering 02/01/ /01/ /06/ /07/ /12/ /07/ /12/ Capricorn Cleantech Fund 7.4 Capricorn Cleantech Fund Co-investments Datum Investering Desinvestering Datum Investering Desinvestering 02/02/ /01/ /07/ Life Sciences Partners III 7.6 Life Sciences Partners IV Datum Investering Desinvestering Datum Investering Desinvestering 23/01/ /04/ /03/ /08/ /08/ /10/ /11/ Kiwi I Ventura Serviços De portefeuille van Kiwi I Ventura Serviços omvat nog slechts 3 investeringen, waarvan een onderneming recent een geslaagde IPO afrondde. Er wordt actief gewerkt aan een exit strategie. 7.9 Vertex III Datum Investering Desinvestering 29/01/2009 $ /04/2009 $ /09/2009 $ Schroder Ventures Life Sciences Fund II Datum Investering Desinvestering 14/01/2009 $ l FINANCIEEL VERSLAG 2009

17 8. Movetis en Wilex zijn genoteerd, maar worden overeenkomstig de beleggingsbeperkingen van de Privak (artikel 41 van het K.B. van 1997) als niet-genoteerd beschouwd. 9. Angiosonics, CCF Co-investment, Concept Group, Easdaq, Gemidis, inewit, Phytera en Trigen maken nog deel uit van de portefeuille, maar hebben geen restwaarde. 10. Waarden uitgedrukt in een vreemde munteenheid zijn in de jaarrekening naar euro omgerekend op basis van onderstaande wisselkoersen: 1,00 $ 1,4406 0,8881 CHF 1,4836 DKK 7,4418 NOK 8,3000 SEK 10, Voor bepaalde transacties (termijndeposito s, termijnwisselverrichtingen, effectenverrichtingen) deed Quest for Growth een beroep op Dexia Bank, een strategisch aandeelhouder van de vennootschap. Zoals vermeld in het verslag van het auditcomité zijn alle transacties aan marktconforme voorwaarden gebeurd. 12. Quest Management NV is door de Raad van Bestuur aangesteld als gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur keurde op 9 februari 2009 een vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder van per jaar goed voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december De totale beheervergoeding voor het jaar 2009 bedroeg De aanpassing van de vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder ging gepaard met de introductie van een globale kostenratio van 3,5 % op de netto inventariswaarde. Deze kosten omvatten naast de beheervergoeding ook alle andere operationele uitgaven, zoals de vergoeding van de bewaarder, kosten van boekhouding, bestuurdersvergoedingen, kosten van periodieke verslaggeving, audit, enz. Bij overschrijding van de bovengrens zullen in overleg tussen Quest Management en de onafhankelijke bestuurders maatregelen overwogen worden die de vennootschap toelaten de kostenratio opnieuw beneden de 3,5 % maximum grens te brengen. De globale kostenratio berekend voor het boekjaar 2009 bedroeg 3,31 % van het eigen vermogen op het einde van het vorige boekjaar voor winstverdeling. 14. Dexia Bank treedt op als depothoudende bank voor Quest for Growth. De vergoeding is als volgt bepaald: Aard van Afhandelingsvergoeding per de activa Commissie transactie Genoteerde 0,07 % per jaar 37,1840 effecten Niet-genoteerde 0,01 % per jaar Niet van toepassing deelnemingen Geldbeleggingen en 0,01 % per jaar Niet van toepassing liquiditeiten De bovenvermelde commissies zijn drie maan delijks betaalbaar op het einde van elke periode. De afhande - lingsvergoedingen worden afgerekend bij elke transactie. Buiten de vermelde commissies en vergoedingen is geen enkele andere vergoeding verschuldigd voor de activiteiten van de depothoudende bank. Quest for Growth betaalde voor het boekjaar eindigend op 31 december 2009 een vergoeding van aan Dexia Bank voor haar diensten als depothoudende bank. 15. Vergoeding betaald aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA De vergoedingen aan de commissaris zijn goedgekeurd door het auditcomité. 16. Op 31 december had Quest for Growth eigen aandelen in bezit. Deze aandelen zijn niet dividendgerechtigd. De eigen aandelen zijn gewaardeerd aan Lower of Cost or Market (LOCOM). Voor het boekjaar 2009 zijn ,49 aan waardeverminderingen op eigen aandelen teruggenomen. De totale minderwaarde op eigen aandelen bedraagt nu Overlopende rekeningen Over te dragen kosten Toe te rekenen kosten Financiële kosten Uitoefening mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA Advies IFRS KPMG Tax Advisors Advies i.v.m. Duitse bronheffing op dividenden Andere financiële kosten omvatten voornamelijk wisselkoersverschillen op vlottende activa en kosten van financiële dienstverlening (uitkering dividend). 19. Kennisgevingen van aandeelhouders die meer dan 5 % van het ingetekende kapitaal bezitten Naam en adres % Datum bekendmaking Dexia Bank België NV 11,82 % 01/09/2008 Pachécolaan 44, 1000 Brussel België Laxey Partners Limited The Old Chapel, Summerhill Road Ochan, Isle of Man IM3 1NA Verenigd Koninkrijk 11,99 % 01/09/2008 FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 15

18 7. Waarderingsregels De waardering van de activa van de vennootschap gebeurt overeenkomstig het KB van 30 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekening, aangevuld met de toepasselijke regels van het KB van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke informatie van bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, zoals bepaald in het KB van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor beleggingen in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven. 1. Beleggingen in financiële instrumenten van bedrijven die niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt: a) De beleggingen worden gewaardeerd aan kostprijs. b) De belegging wordt geherwaardeerd indien er voldoende objectieve aanwijzingen toe voorhanden zijn, zoals (maar niet beperkt tot): een betekenisvolle kapitaalinbreng door een derde, aan een hogere waardering; een netto-actief dat duidelijk hoger is dan de gehanteerde waardering; een stabiele winststroom die onweerlegbaar op een hogere waarde wijst. c) De waardering wordt verminderd indien (maar niet beperkt tot): de resultaten van de vennootschap beduidend minder gunstig zijn dan voorzien, wat wijst op een permanente waardedaling; er behoefte is aan bijkomende financiering om vereffening, gerechtelijk akkoord of faling te voorkomen; een derde een betekenisvolle transactie deed aan een lagere waardering. Deze regels zijn in grote mate gebaseerd op de European Private Equity & Venture Capital Association guidelines (EVCA). 2. Voor financiële instrumenten die genoteerd zijn op een gereglementeerde beurs: a) Instrumenten verhandeld op een gereglementeerde en liquide markt: de gepubliceerde slotkoers. c) Investeringen uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend in hun tegenwaarde in EUR op basis van de referentiekoersen die dagelijks door de Europese Centrale Bank gepubliceerd worden. d) Aandelenoptieovereenkomsten worden behandeld als financiële vaste activa. Aandelenoptieovereenkomsten die verhandeld worden op een gereglementeerde of liquide markt worden in de balans vermeld aan de gepubliceerde slotkoers. Indien zij niet op een gereglementeerde of liquide markt verhandeld worden en de eventuele slotkoers volgens de Raad van Bestuur geen correcte weergave is van de markt, wordt de waardering bepaald volgens objectieve criteria (zoals Black & Scholes) die door de Raad van Bestuur werden vastgelegd. e) Verbintenissen en rechten die voortvloeien uit termijnwisselovereenkomsten op deviezen worden buiten balans weergegeven. Ze worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Tussentijdse verschillen worden opgenomen in het resultaat van de periode onder verslag. f) In tegenstelling tot artikel 7 2 van het K.B. van 10 november 2006 worden effecten en andere financiële instrumenten bij aanschaffing in de boekhouding opgenomen tegen aankoopprijs, inclusief kosten. Overdracht van effecten en andere financiële instrumenten wordt in de boekhouding opgenomen tegen verkoopprijs. Bijkomende kosten worden in mindering van de verkoopprijs gebracht. 3. Kosten en uitgaven ten gevolge van de oprichting van de vennootschap en kosten voor kapitaalverhoging worden volledig ten laste van het lopend boekjaar genomen. 4. De boekwaarde van de financieel vaste activa wordt bepaald volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijs. 5. Voor de waardering van financiële instrumenten van beursgenoteerde ondernemingen die het voorwerp uitmaken van een niet- verkoopovereenkomst wordt een discount op de beurskoers toegepast van 1,5 % per nog lopende maand van de niet verkoopover - eenkomst met een maximum van 25 %. b) Indien zij niet op een gereglementeerde of liquide markt verhandeld worden en de slotkoers geen correcte weergave is van de markt en een andere waardering volgens de Raad van Bestuur gerechtvaardigd is, dan zal deze laatste koers gebruikt worden. De Raad van Bestuur verantwoordt de gebruikte koers in de toelichting. 16 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

19 FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 17

20 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dames, Heren, Overeenkomstig de algemeen geldende wetgeving en de statuten van de vennootschap hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Quest for Growth NV en u de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 ter goedkeuring voor te leggen. Activiteiten Quest for Growth werd in juni 1998 opgericht om particuliere en institutionele investeerders de kans te geven te investeren in een reeks van Europese groeibedrijven in de technologische en biotechnologische sectoren. Het bedrijf investeert in zorgvuldig geselecteerde genoteerde bedrijven en niet-genoteerde bedrijven en is een investeerder in fondsen van ervaren risicokapitaalbeleggers. Het dagelijks bestuur van Quest for Growth NV is toevertrouwd aan Quest Management NV, een bedrijf gespecialiseerd in het beheren van beleggingen in nieuwe technologische en life sciences groeibedrijven. De privak structuur biedt u, aandeelhouders van Quest for Growth NV, volledige fiscale transparantie voor uw investering en verzekert de hoogste kwaliteitsstandaard in termen van transparantie en van deugdelijk bestuur. De Raad van Bestuur heeft Quest Management de bevoegdheid verleend op het gebied van investeringen in genoteerde bedrijven. Deelnemingen in niet-genoteerde bedrijven worden door Quest Management NV aan een investeringscomité, samengesteld uit een aantal leden van de Raad van Bestuur van Quest for Growth NV, voorgelegd en goedgekeurd. Quest Management NV bezorgt aan de Raad van Bestuur driemaandelijks een gedetailleerd verslag over alle activiteiten en investeringsresultaten. Kwartaal- en jaarverslagen worden aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld via de website of op eenvoudig verzoek. De portefeuillesamenstelling van Quest for Growth kan eveneens teruggevonden worden op dezelfde website en wordt onmiddellijk na het einde van de maand, samen met de publicatie van de intrinsieke waarde, aangepast. 18 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 23 januari 2014 / 17.40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH INHOUD FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2010 KERNCIJFERS 2 2010 - PORTEFEUILLE 4 JAARREKENING 6 BALANS 6 RESULTATENREKENING 7 RESULTAATVERWERKING

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 24 januari 213 / 17.4 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag juli september 2011 INTERIMVERSLAG

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag juli september 2011 INTERIMVERSLAG Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Halfjaarlijks financieel verslag januari-juni 2010

QUEST FOR GROWTH. Halfjaarlijks financieel verslag januari-juni 2010 PERSMEDEDELING Leuven / 22 juli 2010 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - maart 2011 INTERIMVERSLAG

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - maart 2011 INTERIMVERSLAG PERSMEDEDELING Leuven / 28 april 2011 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u. Tussentijds financieel verslag januari maart 2014

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u. Tussentijds financieel verslag januari maart 2014 PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - juni 2011 INTERIMVERSLAG

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - juni 2011 INTERIMVERSLAG PERSMEDEDELING Leuven / 28 juli 2011 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari juni 2013

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari juni 2013 PERSMEDEDELING Leuven / 25 juli 2013 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

INHOUD. Financieel Verslag Quest for Growth 2006

INHOUD. Financieel Verslag Quest for Growth 2006 FINANCIEEL VERSLAG 2006 Financieel Verslag Quest for Growth 2006 INHOUD 2 2 3 4 4 4 5 8 Jaarrekening Balans Resultatenrekening Resultaatverwerking Buitenbalansposities Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Results. Investeringen in niet-genoteerde aandelen. Vooruitzichten. Investeringen in genoteerde aandelen

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Results. Investeringen in niet-genoteerde aandelen. Vooruitzichten. Investeringen in genoteerde aandelen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 26 januari 2017 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag juli september 2013

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag juli september 2013 Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalupdate 31 maart Resultaten. Investeringen in genoteerde aandelen. De investeringen in durfkapitaalfondsen

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalupdate 31 maart Resultaten. Investeringen in genoteerde aandelen. De investeringen in durfkapitaalfondsen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari maart 2013

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari maart 2013 Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH PERSMEDEDELING. INTERIMVERSLAG Resultaten. Marktomgeving. Investeringen in niet-genoteerde aandelen

QUEST FOR GROWTH PERSMEDEDELING. INTERIMVERSLAG Resultaten. Marktomgeving. Investeringen in niet-genoteerde aandelen PERSMEDEDELING Leuven / 23 juli 2015 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

Kwartaalverslag januari maart 2007

Kwartaalverslag januari maart 2007 QUEST FOR GROWTH Kwartaalverslag januari maart 2007 Geachte Aandeelhouders TOTALE RETURN PER AANDEEL (SINDS 31/03/2006) Na een uiterst succesvol boekjaar 2006 is Quest for Growth uitstekende prestaties

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Quest for Growth. Quest Investor Club 2 december 2009 Leuven

Quest for Growth. Quest Investor Club 2 december 2009 Leuven Quest for Growth Quest Investor Club 2 december 2009 Leuven Programma 19.00 u Ontvangst 19.15 u Quest for Growth René Avonts - Gedelegeerd Bestuurder, Quest Management NV 19.45 u Umicore bedrijfspresentatie

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH INTERIMVERSLAG. Investeringen in durfkapitaalfondsen. Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in niet-genoteerde aandelen

QUEST FOR GROWTH INTERIMVERSLAG. Investeringen in durfkapitaalfondsen. Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in niet-genoteerde aandelen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016 , Leuven, 2015/2016 In het eerste halfjaar van boekjaar 2015/2016 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro, 1,9% beter dan over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal Quest for Growth Privak Openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht NV Lei 19 bus 3 3000 Leuven RPR (Leuven): 0463.541.422 (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

Investeringen in durfkapitaalfondsen Door een aantal positieve aanpassingen in waarderingen, is het resultaat op de durfkapitaalfondsen

Investeringen in durfkapitaalfondsen Door een aantal positieve aanpassingen in waarderingen, is het resultaat op de durfkapitaalfondsen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in nietgenoteerde. aandelen. Investeringen in durfkapitaalfondsen

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in nietgenoteerde. aandelen. Investeringen in durfkapitaalfondsen PERSMEDEDELING Leuven / 28 juli 2016 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Quest for Growth. Quest Investor Club 7 juni 2010 Leuven

Quest for Growth. Quest Investor Club 7 juni 2010 Leuven Quest for Growth Quest Investor Club 7 juni 2010 Leuven Programma 19.00 u Ontvangst 19.15 u Quest for Growth René Avonts - Gedelegeerd Bestuurder Yves Vaneerdewegh Senior Investment Manager 20.15 u Vragen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 21 januari 2016 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 26 oktober 2017 / 17u40. Resultaten. Investeringen in niet- genoteerde ondernemingen

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 26 oktober 2017 / 17u40. Resultaten. Investeringen in niet- genoteerde ondernemingen PERSMEDEDELING Leuven / 26 oktober 2017 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalverslag januari maart 2005 TOTALE RETURN PER AANDEEL (SINDS 31/03/2004) WAARDERING QUEST FOR GROWTH

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalverslag januari maart 2005 TOTALE RETURN PER AANDEEL (SINDS 31/03/2004) WAARDERING QUEST FOR GROWTH QUEST FOR GROWTH Kwartaalverslag januari maart 2005 Geachte Aandeelhouders Voor het derde kwartaal van het boekjaar - tot 31 maart 2005 - boekte Quest for Growth een netto resultaat van 4,3 miljoen ( 0,79

Nadere informatie

Sinds zijn oprichting in 1998 hechtte Quest for Growth een zeer groot belang aan deugdelijk bestuur en transparantie.

Sinds zijn oprichting in 1998 hechtte Quest for Growth een zeer groot belang aan deugdelijk bestuur en transparantie. Quest for Growth - Corporate Governance Charter Sinds zijn oprichting in 1998 hechtte Quest for Growth een zeer groot belang aan deugdelijk bestuur en transparantie. Vanaf 1 januari 2005 zijn in België

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

60% Discount van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke waarde: 20,89% Bron: Berekening door Capricorn Venture Partners NV 20% 40 15%

60% Discount van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke waarde: 20,89% Bron: Berekening door Capricorn Venture Partners NV 20% 40 15% PERSMEDEDELING Leuven / 27 oktober 2016 / 17u40 Publicatieschema: 27 oktober 2016 17.40 u Persmededeling beschikbaar op www.questforgrowth.com 28 oktober 2016 11.00 u Pers & Analistenmeeting, Capricorn

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

Quest for Summer. Leuven, 29 augustus 2015. Inleiding. Quest Cleantech Fund / Quest for Growth. TKH Group: the solution provider. Vragen en antwoorden

Quest for Summer. Leuven, 29 augustus 2015. Inleiding. Quest Cleantech Fund / Quest for Growth. TKH Group: the solution provider. Vragen en antwoorden Quest for Summer Leuven, 29 augustus 2015 PROGRAMMA Inleiding Jos Peeters, managing partner Capricorn Venture Partners Quest Cleantech Fund / Quest for Growth Yves Vaneerdewegh, investeringsmanager genoteerde

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Fortis N.V. Jaarrekening 2007

Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis Jaarrekening 2006 / Fortis N.V. 311 Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis N.V. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 312 Fortis Jaarrekening 2007 / Fortis N.V. Balans (voor winstbestemming) 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Immo-Antares NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0456.398.361 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 8 februari 2017

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

JAArVerslAg FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH

JAArVerslAg FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH JAArVerslag FINANCIEEL verslag Quest for growth inhoud Financieel Verslag Quest for Growth 2012 RATIO S 3 PORTEFEUILLE 4 JAARREKENING BALANS RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING BUITENBALANSPOSITIES

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Halfjaarverslag juli december 2004 TOTALE RETURN PER AANDEEL (SINDS 31/12/2003) WAARDERING QUEST FOR GROWTH

QUEST FOR GROWTH. Halfjaarverslag juli december 2004 TOTALE RETURN PER AANDEEL (SINDS 31/12/2003) WAARDERING QUEST FOR GROWTH QUEST FOR GROWTH Halfjaarverslag juli december 2004 Quest for Growth boekte voor het eerste halfjaar, tot 31 december 2004, een winst van 1,49 m ( 0,27 per aandeel) vergeleken met een resultaat van 7,68

Nadere informatie