JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

2

3 INHOUD: FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH Kerncijfers Belangrijkste Deelnemingen Jaarrekening Balans Resultatenrekening Resultaatverwerking Buitenbalansposities Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting bij de jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de Raad van Bestuur Verslag van de Raad van Bestuur Belangenconflicten Verslag van het Auditcomité 24 Verslag van de Commissaris 26 Verklaring over het getrouw beeld van de jaarrekening en het getrouw overzicht in het jaarverslag 26 Financiële kalender

4 KERNCIJFERS Resultaten van 31/12/2004 tot 31/12/ Samenstelling portefeuille en beurskapitalisatie op 31/12/ Cash + andere netto activa Genoteerde ondernemingen Niet - genoteerde ondernemingen Durfkapitaalfondsen Beurskapitalisatie 2 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

5 RATIO S 1/01/ /12/2009 1/01/ /12/2008 1/01/ /12/2007 1/01/ /12/2006 1/07/ /12/2005 Balans en resultaat (in ) Netto winst/verlies ( ) Gewoon dividend Totaal dividend Intrinsieke waarde (NIW) na winstuitkering Financiële Vaste Activa (aandelen en vorderingen) Liquide middelen en termijnbeleggingen Totaal der activa Cijfers per gewoon aandeel (in ) * Winst/verlies per aandeel 1,53 (4,11) 0,05 2,28 0,77 Bruto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,05 1,95 0,69 Netto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,05 1,93 0,68 NIW per aandeel voor winstuitkering 7,25 5,71 9,87 12,42 10,91 NIW per aandeel na winstuitkering 7,25 5,71 9,82 10,14 10,14 Informatie aandeel Aandelenkoers einde boekjaar ( ) 4,65 3,15 8,40 10,00 8,88 Totaal aantal uitstaande aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal warrants Beursvolume in aandelen Beursvolume ( 1000) Return NIW ** 26,83 % (41,81 %) 1,8 % 22,4 % 10,3 % Netto dividend rendement (t.o.v. koers einde boekjaar) 0,0 % 0,0 % 0,6 % 19,3 % 7,7 % Pay-out ratio 0,0 % 0,0 % 96,7 % 100,0 % 99,9 % Discount koers einde boekjaar t.o.v. NIW 35,84 % 44,87 % 14,9 % 19,5 % 18,6 % * berekend met totaal aantal uitstaande aandelen einde boekjaar, zonder aftrek ingekochte aandelen ** return van de NIW na winstuitkering, gecorrigeerd voor effecten van kapitaalinbreng (time weighted rate of return) FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 3

6 2009 BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN IN FINANCIEEL VASTE ACTIVA Genoteerde ondernemingen 62,88 % Medische uitrusting & diensten Farma & Biotech Electrical & Engineering Software & diensten Technologie Hardware Materialen 2,49 % 0,59 % 3,79 % 1,13 % 3,59 % 0,88 % 6,32 % 4,26 % 2,69 % 2,20 % 1,74 % 2,43 % 0,97 % 2,69 % 3,26 % 2,74 % 0,43 % 1,65 % 0,93 % 3,27 % 2,74 % 2,05 % 1,53 % 3,90 % 1,66 % 1,46 % 0,95 % 2,82 % 2,49 % 9,77 % 17,55 % 15,39 % 12,32 % 5,36 % 4 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

7 Niet-beursgenoteerde ondernemingen 18,87 % Leningen 2,12 % Durfkapitaalfondsen 9,59 % Technologie Farma & Biotech Technologie Farma & Biotech III 0,94 % 0,61 % 0,98 % 1,09 % 1,88 % I IV 6,27 % 2,34 % 0,35 % 1,87 % 0,18 % II 1,39 % 1,43 % 0,47 % 0,56 % 0,28 % 0,50 % 1,32 % Nantofen 0,32 % Co-investments 1,53 % 0,33 % 1,98 % 0,18 % 1,76 % 0,97 % 1,05 % 9,43 % 9,44 % 2,12 % 7,25 % 2,34 % FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 5

8 JAARREKENING 1. Balans ACTIVA december december december december Vaste activa Oprichtingskosten Financiële vaste activa Aandelen Vorderingen Vlottende activa Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Termijnbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Ingetekend kapitaal Reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst Overgedragen verlies ( ) ( ) 0 0 Schulden Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Handelsschulden Belastingen Te betalen dividenden van het boekjaar Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA l FINANCIEEL VERSLAG 2009

9 2. Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 1 januari december januari december januari december januari december 2006 Brutomarge ( ) Gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Niet gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Resultaat uit optieverrichtingen (16.463) ( ) Gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten ( ) (45.926) Niet gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten ( ) Afschrijvingen en waardeverminderingen Andere bedrijfskosten ( ) ( ) ( ) ( ) Management fee ( ) ( ) ( ) ( ) Vergoeding depothoudende bank (29.871) (43.820) (67.015) (59,036) Vergoeding bedrijfsrevisoren (12.047) (9.680) (20.933) (20.364) Druk- en publicatiekosten (68.663) ( ) ( ) ( ) Abonnementstaksen (53.892) (92.616) (76.754) (67.163) Bestuurdersvergoedingen (68.719) (53.350) (53.140) (60.538) Adviesverlening (22.219) (14.731) (22.024) (16.797) Accountants (0) (0) (16.200) (16.200) Andere (75.966) (75.595) (56.399) (66.088) Bedrijfswinst / verlies ( ) Financiële opbrengsten Financiële kosten ( ) ( ) ( ) Waardevermindering op eigen aandelen* ( ) ( ) 0 Kosten van kapitaalverhoging (0) (0) ( ) 0 Andere ( ) ( ) ( ) ( ) Winst / Verlies van het boekjaar, vóór belasting ( ) Belastingen op het resultaat (72) (154) (97) (324) Winst / Verlies van het boekjaar, na belasting ( ) * terugnemingen 3. Resultaatverwerking 1 januari december januari december januari december januari december 2006 Te bestemmen winstsaldo Te verwerken verliessaldo ( ) ( ) Te bestemmen winst van het boekjaar Te bestemmen verlies van het boekjaar ( ) Overgedragen winst/verlies van het vorige boekjaar ( ) Onttrekking aan het eigen vermogen Aan de reserves Toevoeging aan het eigen vermogen Aan de overige reserves Over te dragen resultaat ( ) (20.993) (812) Over te dragen winst (20.993) (812) Over te dragen verlies ( ) Uit te keren winst ( ) ( ) Dividenduitkering FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 7

10 8 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

11 4. Buitenbalansposities 4.1. Investeringsverbintenissen Verbintenis in devies Munt Verbintenis in 2009 Verbintenis in 2008 Capricorn Cleantech Fund Capricorn Cleantech Fund co-investments Carlyle Europe Technology Partners I Carlyle Europe Technology Partners II Clear2Pay Life Sciences Partners III Life Sciences Partners IV Schroder Ventures International Life Sciences Fund II $ TC Land Expression Ventech Capital Vertex III $ Totaal Termijnwisselovereenkomsten in deviezen Waardedatum Tegenpartij Quest for Growth koopt Quest for Growth verkoopt 29/01/2010 Dexia Bank , /01/2010 KBC Bank , /01/2010 Dexia Bank , $ 29/01/2010 KBC Bank , $ 5. Gebeurtenissen na balansdatum 1. Sphere Medical Holding PLC Op 12 januari 2010 tekende Quest for Growth voor in op een converteerbare obligatielening van Sphere Medical Holding PLC. De obligatielening heeft een looptijd tot 18 december Plastic Logic Op 15 januari rondde Plastic logic een nieuwe financieringsronde af waaraan Quest for Growth niet deelnam. Omwille van de dilutie wordt de investering in Plastic Logic volledig afgeschreven. 3. Vertex III Op 25 januari investeerde Quest for Growth aanvullend $ in Vertex III. De totale investering in Vertex III op 25 januari bedraagt $ Life Sciences Partners IV Op 25 januari investeerde Quest for Growth aanvullend in Life Sciences Partners IV. De totale investering in Life Sciences Partners IV op 25 januari bedraagt FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 9

12 6. Toelichting bij de jaarrekening 1. Staat van de Financieel vaste activa 1.1. Effecten genoteerde ondernemingen Wijzigingen sinds 31/12/2008 Munt Aandelenprijs % v. Intrinsieke Waarde Onderneming Sector / Markt Aantal Aandelen Waardering In Software & Diensten INIT INNOVATION Deutsche Börse , ,13 % NEMETSCHEK Deutsche Börse , ,69 % SELOGER.COM Euronext Parijs , ,41 % TELEPERFORMANCE Euronext Parijs , ,93 % TRANSICS Euronext Brussel , ,05 % UNIT 4 AGRESSO Euronext Amsterdam , ,90 % VIZRT Oslo NOK 25, ,46 % WIRECARD Deutsche Börse , ,82 % Technologie Hardware EVS BROADCAST EQUIPM. Euronext Brussel , ,59 % LEM Holding SWX Swiss Exchange CHF 278, ,20 % TANDBERG Oslo NOK 165, ,26 % TKH GROUP Euronext Amsterdam , ,27 % Farma & Biotech ABLYNX Euronext Brussel , ,59 % MOVETIS Euronext Brussel , ,32 % ROCHE HOLDINGS SWX Swiss Exchange CHF 175, ,43 % WILEX Deutsche Börse , ,43 % Medische diensten & Uitrusting UNITED DRUG Dublin , ,49 % Electrical & Engineering ANDRITZ AG Wenen , ,79 % ARCADIS Euronext Amsterdam , ,26 % FAIVELEY Euronext Parijs , ,97 % IMTECH Euronext Amsterdam , ,65 % PFEIFFER VACUUM Deutsche Börse , ,74 % SMA SOLAR Deutsche Börse , ,53 % SOLAR MILLENIUM Deutsche Börse , ,66 % VESTAS WIND SYSTEMS Kopenhagen DKK 317, ,95 % Materialen CENTROTEC Deutsche Börse , ,88 % GEBERIT SWX Swiss Exchange CHF 183, ,74 % UMICORE Euronext Brussel , ,74 % ,88 % 10 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

13 1.2. Effecten niet-genoteerde ondernemingen Onderneming Sector / Markt Munt Waardering in % v. Intrinsieke waarde ACTIVE CIRCLE Software & Diensten ,94 % CLEAR2PAY Software & Diensten ,27 % COREOPTICS Technologie Hardware $ ,39 % IDEA AG Farma & Biotech ,61 % KIADIS PHARMA Farma & Biotech ,34 % MAGWEL Software & Diensten ,50 % NANTOFEN Farma & Biotech $ 379 0,00 % OXAGEN Ltd. Farma & Biotech ,01 % PLASTIC LOGIC Technologie Hardware ,33 % PROSONIX Farma & Biotech ,43 % SPHERE MEDICAL Medische uitrustingen en diensten ,32 % SYNTAXIN Farma & Biotech ,98 % TC LAND EXPRESSION Farma & Biotech ,76 % ,86 % 1.3. Investeringen in durfkapitaalfondsen Onderneming Munt Laatste waardering Waardering in % v. Intrinsieke waarde CAPRICORN CLEANTECH FUND 30/09/ ,09 % CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I 30/09/ ,87 % CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II 30/09/ ,56 % CETP LP Co-investment 30/09/ ,53 % KIWI I VENTURA SERVICOS 30/09/ ,18 % LIFE SCIENCES PARTNERS III 30/09/ ,88 % LIFE SCIENCES PARTNERS IV 30/09/ ,18 % SCHRODER VENTURES LSF II $ 30/06/ ,28 % VENTECH CAPITAL 2 30/09/ ,97 % VERTEX III $ 30/09/ ,05 % ,59 % Totaal investeringen Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen ,33 % 1.4. Vorderingen op ondernemingen Niet-genoteerde ondernemingen Nominale waarde in Munt Waardering in % v. Intrinsieke waarde KIADIS PHARMA Convertible Farma & Biotech ,35 % MAPPER Convertible Halfgeleiders ,47 % NANTOFEN Farma & Biotech $ ,32 % Genoteerde ondernemingen GOADV Euronext Parijs ,98 % Totaal Financieel Vaste Activa - Vorderingen ,13 % Totaal Financieel Vaste Activa ,46 % FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 11

14 2. Uitsplitsing gerealiseerde en niet-gerealiseerde meer/minderwaarden op Financiële Vaste Activa Genoteerde Niet-genoteerde Durfkapitaal Totaal portefeuille portefeuille fondsen Gerealiseerde meer/minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Niet-gerealiseerde meer/minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Totaal meer/minderwaarden ( ) ( ) Nieuwe of bijkomende investeringen in niet-genoteerde ondernemingen in de loop van het boekjaar $ $ $ $ $ $ januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Trade sale Beursnotering Euronext Brussel 3.1. Clear2Pay Op 23 december rondde Clear2Pay een financieringsronde van 50 miljoen af. Deze financieringsronde werd geleid door het Amerikaanse Aquiline Capital Partners. Quest for Growth investeerde in deze ronde Quest for Growth herwaardeerde de bestaande investering op basis van de prijs van de laatst gekende externe transactie CoreOptics Op 5 juli 2006 en op 25 april en 4 september 2008 investeerde Quest for Growth respectievelijk $ , $ en $ in CoreOptics. De technologie van CoreOptics laat toe de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken te verhogen. Telecommunicatiebedrijven kunnen hierdoor hun kapitaals- en operationele netwerkkosten verlagen. In 2009 investeerde Quest for Growth nogmaals $ in verschillende schijven. Op de investering in CoreOptics is een waardevermindering geboekt op basis van de prijs van de laatste financieringsronde inewit In het eerste kwartaal van 2009 investeerde Quest for Growth nog in inewit. Het bedrijf slaagde er echter niet in de verwachtingen in te lossen en diende op 12 juni een verzoek in tot het bekomen van gerechtelijke reorganisatie. Op 6 oktober werd beslist tot liquidatie van de onderneming. De investering is volledig afgeschreven TcLand Op 6 december 2007 investeerde Quest for Growth als deel van een totale investering van in TcLand Expression, een Frans bedrijf dat gen expressie biomarkers voor transplantatie en auto-immuun ziekten ontwikkelt. Op 16 april 2009 investeerde Quest for Growth de resterende l FINANCIEEL VERSLAG 2009

15 4. Exits 4.1. Certess Op 21 december 2007 investeerde Quest for Growth $ in Certess Inc, een EDA (Electronic Design Automation) bedrijf. Certess ontwikkelt innovatieve technologie om functionele kwalificatie door te voeren voor systeem-op-chip (SOC) ontwerpen en IP (intellectual property) blokken. Op 6 juni 2008 is de tweede schijf van $ geïnvesteerd. Op 23 februari 2009 kondigde SpringSoft, Inc. (Taiwan, TAIEX 2473), een internationale leverancier van gespecialiseerde IC design software, de overname van Certess, Inc. aan. Certess wordt een 100 % dochteronderneming van SpringSoft USA, Inc. De Certess producten worden aan de SpringSoft s NovasTM familie van verificatieoplossingen toegevoegd. De transactie werd afgesloten op 16 maart Quest for Growth realiseert na verkoop van alle Cer tess aandelen voor cash een Internal Rate of Return van 35 % op deze investering Movetis Movetis haalde 85 miljoen op bij de eerste significante beursintroductie in de Europese Life Sciences sector sinds begin 2008 en noteert sinds 4 december op Euronext Brussel. Het bedrijf gaf nieuwe aandelen aan tegen een prijs van 12,25 per aandeel. Credit Suisse en KBC Securities traden op als joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de beursgang. Quest for Growth investeerde eerder in Movetis. De investering (3,71 % van de portefeuille op 31/12/2008) stond voor dezelfde waarde in de boeken. Voor voltooiing van het aanbod bezat Quest for Growth aandelen. De bestaande aandeelhouders verbonden er zich toe, geen aandelen te verkopen binnen de 12 kalendermaanden na de IPO. Conform haar waarderingsregels boekt Quest for Growth deze aandelen in haar boeken met een discount van 18 % ten opzichte van de beurskoers. De discount zal vanaf de eerste maand volgend op de IPO telkens met 1,5 % per maand verminderen en volledig verdwijnen na 4 december De boekwaarde van de aandelen Movetis in de portefeuille van Quest for Growth bedraagt, rekening houdend met de beurskoers op 31 december en rekening houdend met de waardevermindering omwille van de niet-verkoopovereenkomst, of 6,32 % van het eigen vermogen. De toegepaste discount op de beurskoers omwille van de lock-up overeenkomst bedraagt of 0,10 per aandeel. 5. Wijzigingen in waarderingen van deelnemingen in niet-genoteerde ondernemingen 5.1. Active Circle Active Circle kende moeilijke tijden sinds de investering door Quest for Growth. De onderneming leed sterk onder de algemene economische terugval omdat klanten hun investeringen in vele gevallen uitstelden. Het bedrijf oriënteerde zich in de voorbije 9 maanden vooral op de markt van de videoarchivering. De nieuwe strategie lijkt aan te slaan, maar het is nog onduidelijk of de onderneming werkelijk succes zal hebben. Omwille van de tegenvallende resultaten en de hoge financieringsnood heeft Quest for Growth een waardevermindering van 50 % op zijn investering geboekt Trigen AG Trigen AG legde op 2 juni de boeken neer. De investering die op 31 december 2008 nog voor in de boeken was opgenomen, is volledig afgeschreven Idea AG Op 28 mei 2009 liet de onderneming weten dat tussentijdse testen voor Directin faalden in klinische fase II. Quest for Growth boekte een waardevermindering van 50 % op de investering. FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 13

16 6. Wijzigingen in waarderingen van vorderingen op niet-genoteerde ondernemingen 6.1. Trigen Convertible Loan note Zie supra Mapper Lithography Convertible loan note De converteerbare obligatielening is verlengd voor een termijn van 1 jaar. De onderneming blijft in hoge mate afhankelijk van nieuwe financieringen. Quest for Growth boekte een waardevermindering van omwille van de graad van onzekerheid van nieuwe financieringsbronnen Kiadis Pharma Op 12 maart investeerde Quest for Growth in een converteerbare obligatielening ten belope van Concept Group Op 30 april 2009 zocht Concept Group bescherming tegen schuldeisers. Het nog niet terugbetaalde saldo van van de hypothecaire lening en de gederfde rente zal op basis van een nieuw aflossingsplan in schijven terugbetaald worden. Gezien de hoge graad van onzekerheid is de schuldvordering van Quest for Growth tegenover Concept Group volledig afgeschreven GoAdv De converteerbare obligatielening in GoAdv is beursgenoteerd. Aangezien de obligatielening tijdens het voorbije jaar niet verhandeld is, besliste de Raad van Bestuur om de lening te waarderen op basis van een model bestaand uit enerzijds de lening, anderzijds een gekochte call optie op het aandeel met als eindvervaldag het einde van de looptijd van de lening. De waardering van de converteerbare obligatielening met een nominale waarde van bedroeg op 31 december Investeringen en desinvesteringen in durfkapitaalfondsen De waardering van de investeringen in durfkapitaalfondsen zijn gebaseerd op de laatste beschikbare rapporteringen door de Raad van Bestuur van de betrokken fondsen. Voor negen van de tien fondsen is de waardering gebaseerd op de rapportering van de toestand op 30 september Voor één fonds (Schroder Ventures Life Sciences Fund II) is de waardering gebaseerd op de rapportering van de toestand op 30 juni Carlyle Europe Technology Partners I 7.2 Carlyle Europe Technology Partners II Datum Investering Desinvestering Datum Investering Desinvestering 02/01/ /01/ /06/ /07/ /12/ /07/ /12/ Capricorn Cleantech Fund 7.4 Capricorn Cleantech Fund Co-investments Datum Investering Desinvestering Datum Investering Desinvestering 02/02/ /01/ /07/ Life Sciences Partners III 7.6 Life Sciences Partners IV Datum Investering Desinvestering Datum Investering Desinvestering 23/01/ /04/ /03/ /08/ /08/ /10/ /11/ Kiwi I Ventura Serviços De portefeuille van Kiwi I Ventura Serviços omvat nog slechts 3 investeringen, waarvan een onderneming recent een geslaagde IPO afrondde. Er wordt actief gewerkt aan een exit strategie. 7.9 Vertex III Datum Investering Desinvestering 29/01/2009 $ /04/2009 $ /09/2009 $ Schroder Ventures Life Sciences Fund II Datum Investering Desinvestering 14/01/2009 $ l FINANCIEEL VERSLAG 2009

17 8. Movetis en Wilex zijn genoteerd, maar worden overeenkomstig de beleggingsbeperkingen van de Privak (artikel 41 van het K.B. van 1997) als niet-genoteerd beschouwd. 9. Angiosonics, CCF Co-investment, Concept Group, Easdaq, Gemidis, inewit, Phytera en Trigen maken nog deel uit van de portefeuille, maar hebben geen restwaarde. 10. Waarden uitgedrukt in een vreemde munteenheid zijn in de jaarrekening naar euro omgerekend op basis van onderstaande wisselkoersen: 1,00 $ 1,4406 0,8881 CHF 1,4836 DKK 7,4418 NOK 8,3000 SEK 10, Voor bepaalde transacties (termijndeposito s, termijnwisselverrichtingen, effectenverrichtingen) deed Quest for Growth een beroep op Dexia Bank, een strategisch aandeelhouder van de vennootschap. Zoals vermeld in het verslag van het auditcomité zijn alle transacties aan marktconforme voorwaarden gebeurd. 12. Quest Management NV is door de Raad van Bestuur aangesteld als gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur keurde op 9 februari 2009 een vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder van per jaar goed voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december De totale beheervergoeding voor het jaar 2009 bedroeg De aanpassing van de vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder ging gepaard met de introductie van een globale kostenratio van 3,5 % op de netto inventariswaarde. Deze kosten omvatten naast de beheervergoeding ook alle andere operationele uitgaven, zoals de vergoeding van de bewaarder, kosten van boekhouding, bestuurdersvergoedingen, kosten van periodieke verslaggeving, audit, enz. Bij overschrijding van de bovengrens zullen in overleg tussen Quest Management en de onafhankelijke bestuurders maatregelen overwogen worden die de vennootschap toelaten de kostenratio opnieuw beneden de 3,5 % maximum grens te brengen. De globale kostenratio berekend voor het boekjaar 2009 bedroeg 3,31 % van het eigen vermogen op het einde van het vorige boekjaar voor winstverdeling. 14. Dexia Bank treedt op als depothoudende bank voor Quest for Growth. De vergoeding is als volgt bepaald: Aard van Afhandelingsvergoeding per de activa Commissie transactie Genoteerde 0,07 % per jaar 37,1840 effecten Niet-genoteerde 0,01 % per jaar Niet van toepassing deelnemingen Geldbeleggingen en 0,01 % per jaar Niet van toepassing liquiditeiten De bovenvermelde commissies zijn drie maan delijks betaalbaar op het einde van elke periode. De afhande - lingsvergoedingen worden afgerekend bij elke transactie. Buiten de vermelde commissies en vergoedingen is geen enkele andere vergoeding verschuldigd voor de activiteiten van de depothoudende bank. Quest for Growth betaalde voor het boekjaar eindigend op 31 december 2009 een vergoeding van aan Dexia Bank voor haar diensten als depothoudende bank. 15. Vergoeding betaald aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA De vergoedingen aan de commissaris zijn goedgekeurd door het auditcomité. 16. Op 31 december had Quest for Growth eigen aandelen in bezit. Deze aandelen zijn niet dividendgerechtigd. De eigen aandelen zijn gewaardeerd aan Lower of Cost or Market (LOCOM). Voor het boekjaar 2009 zijn ,49 aan waardeverminderingen op eigen aandelen teruggenomen. De totale minderwaarde op eigen aandelen bedraagt nu Overlopende rekeningen Over te dragen kosten Toe te rekenen kosten Financiële kosten Uitoefening mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA Advies IFRS KPMG Tax Advisors Advies i.v.m. Duitse bronheffing op dividenden Andere financiële kosten omvatten voornamelijk wisselkoersverschillen op vlottende activa en kosten van financiële dienstverlening (uitkering dividend). 19. Kennisgevingen van aandeelhouders die meer dan 5 % van het ingetekende kapitaal bezitten Naam en adres % Datum bekendmaking Dexia Bank België NV 11,82 % 01/09/2008 Pachécolaan 44, 1000 Brussel België Laxey Partners Limited The Old Chapel, Summerhill Road Ochan, Isle of Man IM3 1NA Verenigd Koninkrijk 11,99 % 01/09/2008 FINANCIEEL VERSLAG 2009 l 15

18 7. Waarderingsregels De waardering van de activa van de vennootschap gebeurt overeenkomstig het KB van 30 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekening, aangevuld met de toepasselijke regels van het KB van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke informatie van bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, zoals bepaald in het KB van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor beleggingen in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven. 1. Beleggingen in financiële instrumenten van bedrijven die niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt: a) De beleggingen worden gewaardeerd aan kostprijs. b) De belegging wordt geherwaardeerd indien er voldoende objectieve aanwijzingen toe voorhanden zijn, zoals (maar niet beperkt tot): een betekenisvolle kapitaalinbreng door een derde, aan een hogere waardering; een netto-actief dat duidelijk hoger is dan de gehanteerde waardering; een stabiele winststroom die onweerlegbaar op een hogere waarde wijst. c) De waardering wordt verminderd indien (maar niet beperkt tot): de resultaten van de vennootschap beduidend minder gunstig zijn dan voorzien, wat wijst op een permanente waardedaling; er behoefte is aan bijkomende financiering om vereffening, gerechtelijk akkoord of faling te voorkomen; een derde een betekenisvolle transactie deed aan een lagere waardering. Deze regels zijn in grote mate gebaseerd op de European Private Equity & Venture Capital Association guidelines (EVCA). 2. Voor financiële instrumenten die genoteerd zijn op een gereglementeerde beurs: a) Instrumenten verhandeld op een gereglementeerde en liquide markt: de gepubliceerde slotkoers. c) Investeringen uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend in hun tegenwaarde in EUR op basis van de referentiekoersen die dagelijks door de Europese Centrale Bank gepubliceerd worden. d) Aandelenoptieovereenkomsten worden behandeld als financiële vaste activa. Aandelenoptieovereenkomsten die verhandeld worden op een gereglementeerde of liquide markt worden in de balans vermeld aan de gepubliceerde slotkoers. Indien zij niet op een gereglementeerde of liquide markt verhandeld worden en de eventuele slotkoers volgens de Raad van Bestuur geen correcte weergave is van de markt, wordt de waardering bepaald volgens objectieve criteria (zoals Black & Scholes) die door de Raad van Bestuur werden vastgelegd. e) Verbintenissen en rechten die voortvloeien uit termijnwisselovereenkomsten op deviezen worden buiten balans weergegeven. Ze worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Tussentijdse verschillen worden opgenomen in het resultaat van de periode onder verslag. f) In tegenstelling tot artikel 7 2 van het K.B. van 10 november 2006 worden effecten en andere financiële instrumenten bij aanschaffing in de boekhouding opgenomen tegen aankoopprijs, inclusief kosten. Overdracht van effecten en andere financiële instrumenten wordt in de boekhouding opgenomen tegen verkoopprijs. Bijkomende kosten worden in mindering van de verkoopprijs gebracht. 3. Kosten en uitgaven ten gevolge van de oprichting van de vennootschap en kosten voor kapitaalverhoging worden volledig ten laste van het lopend boekjaar genomen. 4. De boekwaarde van de financieel vaste activa wordt bepaald volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijs. 5. Voor de waardering van financiële instrumenten van beursgenoteerde ondernemingen die het voorwerp uitmaken van een niet- verkoopovereenkomst wordt een discount op de beurskoers toegepast van 1,5 % per nog lopende maand van de niet verkoopover - eenkomst met een maximum van 25 %. b) Indien zij niet op een gereglementeerde of liquide markt verhandeld worden en de slotkoers geen correcte weergave is van de markt en een andere waardering volgens de Raad van Bestuur gerechtvaardigd is, dan zal deze laatste koers gebruikt worden. De Raad van Bestuur verantwoordt de gebruikte koers in de toelichting. 16 l FINANCIEEL VERSLAG 2009

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH INHOUD ALGEMEEN VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2010 BOODSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS 3 RATIO S 4 AANDEELHOUDERSINFORMATIE 5 PORTEFEUILLE 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag 2011 ALGEMEEN deel Quest for growth JAArVerslag inhoud JAARVERSLAG ALGEMEEN deel Quest for growth Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven PROSPECTUS voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 23 januari 2014 / 17.40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Kempen Orange Fund J A A R V E R S L A G 2 0 0 9 Kempen Orange Fund N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Raad van Commissarissen (tot 1 januari 2010) Drs. R.W.J.M. Bonnier, voorzitter

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 Never predict currencies don t buy hedges pain expect some diversify andhold on From Currencies, Money talk, LEX Column, Financial Times 4 th March 2015 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Mobistar nv

Jaarrekening Mobistar nv Jaarrekening Mobistar nv p. 86 p. 102 p. 105 Jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de commissaris Balans na winstverdeling ACTIVA 2012 in duizenden 2011 in duizenden VASTE ACTIVA 997 794 1 017 279

Nadere informatie

OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV

OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 9051 GENT, KORTRIJKSESTEENWEG 1095,

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Het resultaat van ons succes

Het resultaat van ons succes Het resultaat van ons succes financieel rapport financier verslag 2012 I nhoud Financieel verslag 2012 INHOUD KERNCIJFERS 2 BALANS 4 RESULTATENREKENING 5 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel 1 1.1.2. COMMENTAAR BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN THENERGO NV TENEINDE EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE

Inhoudsopgave Deel 1 1.1.2. COMMENTAAR BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN THENERGO NV TENEINDE EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave Deel 1 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS... 4 1.1.1. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING TEN EINDE EEN GETROUW OVERZICHT

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie