JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH

2

3 INHOUD FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2010 KERNCIJFERS PORTEFEUILLE 4 JAARREKENING 6 BALANS 6 RESULTATENREKENING 7 RESULTAATVERWERKING 7 BUITENBALANSPOSITIES 9 TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 10 WAARDERINGSREGELS 18 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 20 BELANGENCONFLICTEN 24 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET AUDITCOMITÉ 26 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 28 VERKLARING OVER HET GETROUW BEELD VAN DE JAARREKENING EN HET GETROUW OVERZICHT IN HET JAARVERSLAG 30 FINANCIËLE KALENDER 30

4 KERNCIJFERS 30, 000,000 Resultaten van 31/12/2005 tot 31/12/ , 000,000 10, 000, ,000,000-20,000,000-30,000, , 000, 000 Samenstelling portefeuille en beurskapitalisatie op 31/12/ , 000, , 000, , 000, , 000, , 000, Cash + andere netto activa Genoteerde ondernemingen Niet genoteerde ondernemingen Durfkapitaalfondsen Beurskapitalisatie 2 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

5 RATIO S 1/01/ /12/2010 1/01/ /12/2009 1/01/ /12/2008 1/01/ /12/2007 1/01/ /12/2006 Balans en resultaat (in ) Netto winst/verlies ( ) Gewoon dividend Totaal dividend Intrinsieke waarde (NIW) na winstuitkering Financiële Vaste Activa (aandelen en vorderingen) Liquide middelen en termijnbeleggingen Totaal der activa Cijfers per gewoon aandeel (in ) * Winst/verlies per aandeel 1,74 1,53 (4,11) 0,05 2,28 Bruto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,05 1,95 Netto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,05 1,93 NIW per aandeel voor winstuitkering 8,99 7,25 5,71 9,87 12,42 NIW per aandeel na winstuitkering 8,99 7,25 5,71 9,82 10,14 Informatie aandeel Aandelenkoers einde boekjaar ( ) 5,31 4,65 3,15 8,40 10,00 Totaal aantal uitstaande aandelen Aantal ingekochte aandelen Aantal warrants Beursvolume in aandelen Beursvolume ( 1000) Return NIW ** 24,07 % 26,83 % (41,81 %) 1,8 % 22,4 % Netto dividend rendement (t.o.v. koers einde boekjaar) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 19,3 % Pay-out ratio 0,0 % 0,0 % 0,0 % 96,7 % 100,0 % Discount koers einde boekjaar t.o.v. NIW 40,95 % 35,84 % 44,87 % 14,9 % 19,5 % * berekend met totaal aantal uitstaande aandelen einde boekjaar, zonder aftrek ingekochte aandelen ** return van de NIW na winstuitkering, gecorrigeerd voor effecten van kapitaalinbreng (time weighted rate of return) FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 3

6 2010 BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN IN FINANCIEEL VASTE ACTIVA Niet-beursgenoteerde ondernemingen 15,39 % Leningen 1,14 % Durfkapitaalfondsen 12,47 % Technologie Farma & Biotech Technologie Farma & Biotech Nantofen III 0,38 % 0,16 % 0,28 % Cleantech 1,01 % 1,28 % I IV 5,25 % 2,17 % 0,07 % 1,71 % 0,27 % II 1,41 % 1,19 % 0,09 % 1,09 % 0,20 % 0,41 % 0,80 % 0,47 % Co-investments 1,48 % Health - tech 3,54 % 2,21 % 0,22 % 0,14 % 1,42 % 0,76 % 1,00 % 7,45 % 7,95 % 1,14 % 7,19 % 5,29 % 4 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

7 Genoteerde ondernemingen 59,95 % Medische uitrusting & diensten Farma & Biotech Electrical & Engineering Software & diensten Technologie Hardware Materialen Halfgeleiders Andere sectoren 2,92 % 1,01 % 3,57% 1,91 % 3,28 % 1,51 % 1,97 % 1,43 % 1,05 % 2,76 % 4,27 % 4,51 % 3,35 % 4,04 % 1,55 % 2,07 % 1,61 % 0,67 % 1,49 % 3,75 % 1,71 % 1,87 % 1,42 % 1,01 % 4,46 % 0,78 % 3,97 % 5,84 % 16,08 % 15,46 % 8,12 % 5,55 % 1,97 % 2,98 % FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 5

8 JAARREKENING 1. Balans 31 december 31 december 31 december 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa december december december december december Oprichtingskosten Financiële vaste activa Aandelen Vorderingen Vlottende activa Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Termijnbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Ingetekend kapitaal Reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst Overgedragen verlies ( ) ( ) ( ) 0 0 Schulden Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Handelsschulden Belastingen Te betalen dividenden van het boekjaar Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA l FINANCIEEL VERSLAG 2010

9 2. Resultatenrekening Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar 2010 Boekjaar 2009 Boekjaar 2008 Boekjaar 2007 Boekjaar 2006 Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge ( ) Gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Niet gerealiseerde meer / minderwaarden op aandelen ( ) ( ) Resultaat uit optieverrichtingen (16.463) ( ) Gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten ( ) ( ) (45.926) Niet gerealiseerde resultaten uit termijnwisselovereenkomsten ( ) Afschrijvingen en waardeverminderingen Andere bedrijfskosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Management fee ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Vergoeding depothoudende bank (43.940) (29.871) (43.820) (67.015) (59,036) Vergoeding bedrijfsrevisoren (9.183) (12.047) (9.680) (20.933) (20.364) Druk- en publicatiekosten (64.155) (68.663) ( ) ( ) ( ) Abonnementstaksen (67.763) (53.892) (92.616) (76.754) (67.163) Bestuurdersvergoedingen (72.398) (68.719) (53.350) (53.140) (60.538) Adviesverlening (34.683) (22.219) (14.731) (22.024) (16.797) Accountants (0) (0) (0) (16.200) (16.200) Andere (70.602) (75.966) (75.595) (56.399) (66.088) Bedrijfswinst / verlies ( ) Financiële opbrengsten Financiële kosten ( ) ( ) ( ) ( ) Waardevermindering op eigen aandelen* ( ) ( ) 0 Kosten van kapitaalverhoging (0) (0) (0) ( ) 0 Andere ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Winst / Verlies van het boekjaar, vóór belasting ( ) Belastingen op het resultaat (70) (72) 154 (97) (324) Winst / Verlies van het boekjaar, na belasting ( ) *terugnemingen Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar Te bestemmen winstsaldo Resultaatverwerking Te verwerken verliessaldo ( ) ( ) ( ) Te bestemmen winst van het boekjaar Te bestemmen verlies van het boekjaar ( ) Overgedragen winst/verlies van het vorige boekjaar ( ) ( ) Onttrekking aan het eigen vermogen Aan de reserves Toevoeging aan het eigen vermogen Aan de overige reserves Over te dragen resultaat ( ) ( ) (20.993) (812) Over te dragen winst (20.993) (812) Over te dragen verlies ( ) ( ) Uit te keren winst ( ) ( ) Dividenduitkering FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 7

10 8 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

11 4. Buitenbalansposities Verbintenis in devies Verbintenis in 31/12/2010 Verbintenis in 31/12/ Investeringsverbintenissen Munt Capricorn Cleantech Fund Capricorn Health-tech Fund Carlyle Europe Technology Partners I Carlyle Europe Technology Partners II Life Sciences Partners III Life Sciences Partners IV Schroder Ventures International Life Sciences Fund II $ Ventech Capital Vertex III $ Totaal Termijnwisselovereenkomsten in deviezen Waardedatum Tegenpartij Quest for Growth koopt Quest for Growth verkoopt 31/01/2011 Dexia Bank , /01/2011 KBC Bank , /01/2011 Dexia Bank , $ 31/01/2011 KBC Bank , $ FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 9

12 5. Toelichting bij de jaarrekening 1. Staat van de Financieel vaste activa 1.1. Effecten genoteerde ondernemingen Wijzigingen sinds 30/12/2009 Munt Beurskoers % van de Intrinsieke Waarde Onderneming Sector / Markt Aantal aandelen Waardering in Software & Diensten ECONOCOM Euronext Brussel , ,67% INIT INNOVATION Deutsche Börse , ,91% LEGUIDE.COM Euronext Parijs , ,71% NEMETSCHEK Deutsche Börse , ,51% PHARMAGEST INTERACTIVE Euronext Parijs , ,78% TRANSICS Euronext Brussel , ,42% UNIT 4 Euronext Amsterdam , ,46% Technologie Hardware EVS BROADCAST EQUIPM. Euronext Brussel , ,28% HEWLETT PACKARD NYSE $ 42, ,49% LEM Holding SWX Swiss Exchange CHF 573, ,35% Farma & Biotech ABLYNX Euronext Brussel , ,01% ROCHE HOLDINGS SWX Swiss Exchange CHF 137, ,07% TEVA PHARMACEUTICAL Nasdaq $ 52, ,76% Medische diensten & Uitrusting STRATEC BIOMEDICAL Deutsche Börse , ,05% UNITED DRUG Dublin , ,92% Electrical & Engineering ANDRITZ AG Wenen , ,57% ARCADIS Euronext Amsterdam , ,27% FAIVELEY Euronext Parijs , ,61% IMTECH Euronext Amsterdam , ,75% PFEIFFER VACUUM TECHN. Deutsche Börse , ,87% PHOENIX SOLAR Deutsche Börse , ,01% Halfgeleiders SMA SOLAR Deutsche Börse , ,97% Materialen CENTROTEC Deutsche Börse , ,51% UMICORE Euronext Brussel , ,04% Andere sectoren ACCELL GROUP Euronext Amsterdam , ,43% KPN Euronext Amsterdam , ,55% ,95 % 10 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

13 1.2. Effecten niet-genoteerde ondernemingen Onderneming Sector / Markt Munt Waardering in % v. Intrinsieke waarde ACTIVE CIRCLE Software & Diensten ,38% ANTERYON Technology Hardware ,41% CLEAR2PAY Software & Diensten $ ,25% IDEA AG Farma & Biotech ,16% KIADIS PHARMA Farma & Biotech ,17% MAGWEL Software & Diensten ,41% NANTOFEN Farma & Biotech $ 409 0,00% OXAGEN Ltd. Farma & Biotech ,00% PROSONIX Farma & Biotech ,19% SPHERE MEDICAL Medische diensten & uitrusting ,80% SYNTAXIN Farma & Biotech ,21% TCLAND EXPRESSION Farma & Biotech ,42% ,39 % 1.3. Investeringen in durfkapitaalfondsen Onderneming Munt Laatste waardering Waardering In % v. Intrinsieke Waarde CAPRICORN CLEANTECH FUND 30/09/2010 1,070,789 1,01% CAPRICORN HEALTH-TECH FUND 22/12/2010 3,750,000 3,54% CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I 30/09/2010 1,808,135 1,71% CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II 30/09/2010 1,153,162 1,09% CETP LP CO-INVESTMENTS 30/09/2010 1,566,881 1,48% KIWI I VENTURA SERVICOS 30/09/ ,636 0,14% LIFE SCIENCES PARTNERS III 30/09/2010 1,360,863 1,28% LIFE SCIENCES PARTNERS IV 30/09/ ,149 0,27% SCHRODER VENTURES LSF II $ 30/06/ ,651 0,20% VENTECH CAPITAL 2 30/09/ ,497 0,76% VERTEX III $ 30/09/2010 1,063,479 1,00% ,47 % Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen ,80 % 1.4. Vorderingen op ondernemingen Niet-genoteerde ondernemingen Nominale waarde in LENINGEN KIADIS PHARMA convertible loan note Farma & Biotech ,07% MAPPER Convertible loan note Halfgeleiders ,09% NANTOFEN loan note Farma & Biotech $ ,28% PROSONIX loan note Farma & Biotech ,22% TC LAND loan note Farma & Biotech ,47% % Niet-genoteerde ondernemingen Nominale waarde in COMMERCIAL PAPER DEME ,77% CODRALUX (Jan De Nul) ,41% % Totaal Financieel Vaste Activa - Vorderingen ,32% Totaal Financieel Vaste Activa ,13% FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 11

14 2. Uitsplitsing gerealiseerde en niet-gerealiseerde meer/minderwaarden op Financieel Vaste Activa Genoteerde portefeuille Niet-genoteerde portefeuille Durfkapitaalfondsen Totaal Niet-gerealiseerde meer/minderwaarden ( ) Gerealiseerde meer/minderwaarden (63.651) Totaal meer/minderwaarden Nieuwe of bijkomende investeringen in niet-genoteerde ondernemingen in de loop van het boekjaar $ januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 1,136,977 $ Active Circle Op 18 juli 2008 investeerde Quest for Growth in Active Circle. De onderneming leed sterk onder de algemene economische terugval. Het bedrijf oriënteerde zich in het voorbije jaar met succes op de markt van de videoarchivering. Quest for Growth investeerde in bijkomend. Omwille van de hoge financieringsnood heeft Quest for Growth een waardevermindering van 75 % op deze investering geboekt Clear2Pay Op 23 december 2009 rondde Clear2Pay een financieringsronde van 50 miljoen af. Deze financieringsronde werd geleid door het Amerikaanse Aquiline Capital Partners. Quest for Growth investeerde in deze ronde De eerste tranche is betaald op 23 december De tweede tranche van is betaald op 10 december Kiadis Op 12 maart 2009 investeerde Quest for Growth in een converteerbare obligatielening ten belope van Deze obligatielening werd op 15 juni 2010 omgezet in aandelen. Op 21 mei 2010 investeerde Quest for Growth nogmaals in een converteerbare obligatielening. Begin 2011 maakte het bedrijf bekend dat het voor zijn belangrijkste product een licentieovereenkomst afsloot met Hospira, Inc. een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf Sphere Medical In oktober 2008 investeerde Quest for Growth 1 miljoen in Sphere Medical Holdings. Op 8 januari 2010 en op 12 maart 2010 investeerde Quest for Growth extra in Sphere Medical. Sphere Medical ontwikkelt medische apparatuur, waarmee klinische chemische parameters en medicinale concentraties gemeten worden in reële tijd Syntaxin Quest for Growth investeerde in oktober ,5 miljoen ( 2,1 miljoen) in Syntaxin Ltd, een Brits bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van geneesmiddelen. Op 28 september en 26 oktober 2010 is nogmaals geïnvesteerd. Bij deze nieuwe financieringsronde is een kleine waardevermindering op de globale investering geboekt Prosonix loan note Op 22 december 2010 investeerde Quest for Growth in Prosonix Ltd. Quest for Growth investeerde eerder, in november 2007, al ( 1,5 miljoen) in Prosonix Ltd, een Britse toonaangevende leverancier van ultrasone deeltjestechnieken en scheikundige procesoplossingen voor de farmaceutische en aanverwante industrieën. 12 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

15 3.7. Anteryon Op 1 juni en op 30 augustus 2010 investeerde Quest for Growth respectievelijk 1 miljoen en in Anteryon, een Nederlands bedrijf dat wereldleider is in Wafer Optics technologie en dat cameramodules produceert voor onder meer mobiele telefoons. 4. Exits 4.1. Concept Group Op 18 april 2005 investeerde Quest for Growth in Concept Group Holdings, een niet-genoteerd bedrijf in Coventry, U.K. dat actief is in ontwerp- en ontwikkelingsdiensten voor de auto-industrie. De investering gebeurde door middel van een converteerbare obligatie, gewaarborgd door een hypothecaire lening. Op 30 april 2009 zocht Concept Group bescherming tegen schuldeisers. Gezien de hoge graad van onzekerheid werd het nog uitstaand saldo van de schuldvordering in 2009 volledig afgeschreven. Quest for Growth inde in 2010 nog Het geïnvesteerde bedrag, inclusief rente, is uiteindelijk volledig gerecupereerd Movetis Movetis haalde in miljoen op bij de eerste significante beursintroductie in de Europese Life Sciences sector sinds begin Het aandeel werd geïntroduceerd aan een beurskoers van en noteerde sinds 4 december 2009 op Euronext Brussel. Quest for Growth investeerde eerder in Movetis. Voor voltooiing van het aanbod bezat Quest for Growth aandelen. Bij aanvang van het boekjaar stond Movetis (rekening houdend met de beurskoers en met de toegepaste discount omwille van de niet-verkoopovereenkomst) in de boeken voor een waarde van of 6,32% van de portefeuille. In augustus 2010 deed Shire plc een publiek overnamebod op Movetis aan een prijs van 19 per aandeel. Quest for Growth aanvaardde dit bod en ontving de overeenkomstige prijs in cash. Quest for Growth realiseerde hierdoor een meerwaarde van op de investeringskost en een meerwaarde van op basis van de boekwaarde bij aanvang van het boekjaar Goadv In juli 2008 tekende Quest for Growth in op een converteerbare obligatielening in GoAdv. Deze obligatie had een looptijd van 5 jaar en was beursgenoteerd. Op 1 juli 2010 is deze obligatie vervroegd terugbetaald met een IRR van 12% CoreOptics Op 5 juli 2006, op 25 april en 4 september 2008 en in 2009 investeerde Quest for Growth respectievelijk $ , $ , $ en $ in CoreOptics. De technologie van CoreOptics laat toe de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken te verhogen. Telecommunicatiebedrijven kunnen hierdoor hun kapitaal- en operationele netwerkkosten verlagen. Op 20 mei 2010 verkocht Quest for Growth zijn deelneming in CoreOptics Inc. aan Cisco Systems Inc. (www.cisco.com), genoteerd op Nasdaq. Cisco is de wereldleider in netwerkinfrastructuur voor het internet. Bij de verkoop realiseert Quest for Growth een meerwaarde van $ ( ). De meerwaarde op basis van de boekwaarde bij het begin van het boekjaar bedraagt uiteindelijk 2,5 miljoen. FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 13

16 5. Wijzigingen in waarderingen van deelnemingen in niet-genoteerde ondernemingen 5.1. Active Circle Zie Sphere Medical Op de investering in Sphere Medical is een waardevermindering van 50 % geboekt omdat het bedrijf een behoefte heeft aan dringende bijkomende financiering Syntaxin Zie Idea AG Het bedrijf is in liquidatie en keerde na kapitaalvermindering uit. De waardering van de investering werd voor hetzelfde bedrag verminderd. 6. Wijzigingen in waarderingen van vorderingen op niet-genoteerde ondernemingen 6.1. Mapper Lithography Convertible loan note De converteerbare obligatielening is verlengd voor een termijn van 1 jaar. De onderneming blijft in hoge mate afhankelijk van nieuwe financieringen. Quest for Growth boekte een bijkomende waardevermindering van omwille van de graad van onzekerheid van nieuwe financieringsbronnen. 14 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

17 7. Wijzigingen in de waardering van investeringen in durfkapitaalfondsen De waardering van de investeringen in durfkapitaalfondsen zijn gebaseerd op de laatste beschikbare verslagen van de Raad van Bestuur van de betrokken fondsen. Voor negen van de elf fondsen is de waardering gebaseerd op de rapportering van de toestand op 30 september Voor één fonds (Capricorn Health-tech Fund) is de waardering gebaseerd op de inbreng bij oprichting (22 december 2010) en voor één fonds (Schroder Ventures Life Sciences Fund II) is de waardering gebaseerd op de rapportering van de toestand op 30 juni Carlyle Europe Technology Partners I in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Uit de portefeuille van Carlyle Europe Technology Partners I en het eraan gelinkte co-investment Fund is de deelneming in FRS Global voor meer dan drie maal de investeringskost verkocht aan Wolters Kluwer Financial Services Carlyle Europe Technology Partners II in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: - Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Capricorn Health-tech Fund (*) in EUR Waardering op 31/12/2009: - Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: - Waardevermeerdering/waardevermindering: - Waardering op 31/12/2010: Life Sciences Partners III in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Uit de portefeuille van het Life Sciences Partners III fonds is de participatie in Movetis, na het openbaar bod door Shire plc eveneens met winst verkocht CETP LP co-investment in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: - Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Life Sciences Partners IV in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Capricorn Cleantech Fund (*) in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: - Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: (*) Dr. Jos B. Peeters is Gedelegeerd Bestuurder van Capricorn Venture Partners (Bestuurder van Capricorn Cleantech Fund en Capricorn Health-Tech Fund) en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Quest for Growth Kiwi I Ventura Serviços in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: - Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: De portefeuille van Kiwi I Venture Serviços omvat slechts 3 investeringen, waarvan een onderneming recent een geslaagde IPO afrondde. Er wordt actief gewerkt aan een exit strategie. FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 15

18 7.9. Schroder Ventures Life Sciences Fund II in USD in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: - - Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Ventech Capital 2 in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Vertex III in USD in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: - - Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Totaal durfkapitaalfondsen in EUR Waardering op 31/12/2009: Geldopvragingen: Terugbetalingen en dividenden: Waardevermeerdering/waardevermindering: Waardering op 31/12/2010: Angiosonics, Easdaq, PlasticLogic, Phytera en Trigen maken nog deel uit van de portefeuille, maar hebben geen restwaarde. 9. Waarden uitgedrukt in een vreemde munteenheid zijn in de jaarrekening naar euro omgerekend op basis van onderstaande wisselkoersen (op 31/12/2010): 1,00 $ 1,3362 0,86075 CHF 1,2504 DKK 7,4535 NOK 7,8000 SEK 8, Voor bepaalde transacties (termijndeposito s, termijnwisselverrichtingen, effectenverrichtingen) deed Quest for Growth een beroep op Dexia Bank. Dexia Bank is via Dexia Insurance (onrechtstreeks) de grootste aandeelhouder van de vennootschap. Zoals vermeld in het verslag van het auditcomité zijn alle transacties aan marktconforme voorwaarden gebeurd. 11. Quest Management NV is door de Raad van Bestuur aangesteld als gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur keurde op 15 maart 2010 een vergoeding goed voor de gedelegeerd bestuurder van per jaar voor de periode van 1 april 2010 tot 31 maart De totale beheervergoeding voor het jaar 2010 bedroeg De vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder kan begrensd worden op basis van een globale kostenratio van 3,5 % op de netto inventariswaarde. Deze kosten omvatten naast de beheervergoeding ook alle andere operationele uitgaven, zoals de vergoeding van de bewaarder, kosten van boekhouding, bestuurdersvergoedingen, kosten van periodieke verslaggeving, audit, enz. Bij overschrijding van de bovengrens zullen in overleg tussen Quest Management en de onafhankelijke bestuurders maatregelen overwogen worden die de vennootschap toelaten de kostenratio opnieuw beneden de 3,5 % maximum grens te brengen. De globale kostenratio berekend voor het boekjaar 2010 bedroeg 2,24 % van het eigen vermogen op het einde van het vorige boekjaar voor winstverdeling. Op basis van het eigen vermogen op het einde van het huidige boekjaar bedraagt de globale kostenratio slechts 1,80 % 16 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

19 13. Dexia Bank treedt op als depothoudende bank voor Quest for Growth. De vergoeding is als volgt bepaald: Naam en adres % Datum van drempeloverschrijding Dexia Insurance Belgium SA Livingstonelaan 6, 000 Brussel - België 11,82 % 21/06/2010 Aard van de activa Commissie Afhandelingsvergoeding per transactie Genoteerde effecten 0,07 % per jaar 37,1840 Niet-genoteerde deelnemingen 0,01 % per jaar Niet van toepassing Geldbeleggingen en Niet van toepassing 0,01 % per jaar liquiditeiten De bovenvermelde commissies zijn driemaandelijks betaalbaar op het einde van elke periode. De afhandelingsvergoedingen worden afgerekend bij elke transactie. Buiten de vermelde commissies en vergoedingen is geen enkele andere vergoeding verschuldigd voor de activiteiten van de depothoudende bank. 18. Kennisgevingen van aandeelhouders die meer dan 5 % van het ingetekende kapitaal bezitten Laxey Partners Limited 4th Floor, Derby House, 64 Athol Street, Douglas Isle of Man IM1 1JD Verenigd Koninkrijk 9,86 % 17/09/2010 Quest for Growth betaalde voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010 een vergoeding van aan Dexia Bank voor haar diensten als depothoudende bank. 14. Vergoeding betaald aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA Uitoefening mandaat Advies i.v.m. recuperatie KPMG Tax Advisors roerende voorhef fing van de Neder - landse overheid De vergoedingen aan de commissaris zijn goedgekeurd door het auditcomité. 15. Op 31 december had Quest for Growth eigen aandelen in bezit. Deze aandelen zijn niet dividendgerechtigd. De eigen aandelen zijn gewaardeerd aan Lower of Cost or Market (LOCOM). Voor het boekjaar 2010 zijn aan waardeverminderingen op eigen aandelen teruggenomen. De totale minderwaarde op eigen aandelen bedraagt nu nog slechts Overlopende rekeningen Over te dragen kosten 488 Toe te rekenen kosten Financiële kosten Andere financiële kosten omvatten voornamelijk wisselkoersverschillen op vlottende activa en kosten van financiële dienstverlening (uitkering dividend). FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 17

20 7. Waarderingsregels De waardering van de activa van de vennootschap gebeurt overeenkomstig het KB van 30 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekening, aangevuld met de toepasselijke regels van het KB van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke informatie van bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, zoals bepaald in het KB van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor beleggingen in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven. 1. Beleggingen in financiële instrumenten van bedrijven die niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt: a) De beleggingen worden gewaardeerd aan kostprijs. b) De belegging wordt geherwaardeerd indien er voldoende objectieve aanwijzingen voorhanden zijn, zoals (maar niet beperkt tot): een betekenisvolle kapitaalinbreng door een derde, aan een hogere waardering; een netto-actief dat duidelijk hoger is dan de gehanteerde waardering; een stabiele winststroom die onweerlegbaar op een hogere waarde wijst. c) De waardering wordt verminderd indien (maar niet beperkt tot): de resultaten van de vennootschap beduidend minder gunstig zijn dan voorzien, wat wijst op een permanente waardedaling; er behoefte is aan bijkomende financiering om vereffening, gerechtelijk akkoord of faling te voorkomen; een derde een betekenisvolle transactie deed aan een lagere waardering. 18 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

21 2. Voor financiële instrumenten die genoteerd zijn op een gereglementeerde beurs: a) Instrumenten verhandeld op een gereglementeerde en liquide markt: de gepubliceerde slotkoers. b) Indien er voor een bepaald financieel insrtrument wel een georganiseerde of onderhandse markt bestaat doch deze markt niet actief is en de koersen die er zich vormen niet representatief zijn voor de reële waarde bepaalt de raad van bestuur de reele waarde, overeenkomstig artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. c) Investeringen uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend in hun tegenwaarde in EUR op basis van de referentiekoersen die dagelijks door de Europese Centrale Bank gepubliceerd worden. d) Aandelenoptieovereenkomsten worden behandeld als financiële vaste activa. Aandelenoptieovereenkomsten die verhandeld worden op een gereglementeerde of liquide markt worden in de balans vermeld aan de gepubliceerde slotkoers. Indien zij niet op een gereglementeerde of liquide markt verhandeld worden en de eventuele slotkoers volgens de Raad van Bestuur geen correcte weergave is van de markt, wordt de waardering bepaald volgens objectieve criteria (zoals Black & Scholes) die door de Raad van Bestuur werden vastgelegd. e) Verbintenissen en rechten die voortvloeien uit termijnwisselovereenkomsten op deviezen worden buiten balans weergegeven. Ze worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Tussentijdse verschillen worden opgenomen in het resultaat van de periode onder verslag. f) In tegenstelling tot artikel 7 2 van het K.B. van 10 november 2006 worden effecten en andere financiële instrumenten bij aanschaffing in de boekhouding opgenomen tegen aankoopprijs, inclusief kosten. Overdracht van effecten en andere financiële instrumenten wordt in de boekhouding opgenomen tegen verkoopprijs. Bijkomende kosten worden in mindering van de verkoopprijs gebracht. 3. Kosten en uitgaven ten gevolge van de oprichting van de vennootschap en kosten voor kapitaalverhoging worden volledig ten laste van het lopend boekjaar genomen. 4. De boekwaarde van de financieel vaste activa wordt bepaald volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijs. 5. Voor de waardering van financiële instrumenten van beursgenoteerde ondernemingen die het voorwerp uitmaken van een niet-verkoopovereenkomst wordt een discount op de beurskoers toegepast van 1,5 % per nog lopende maand van de niet verkoopovereenkomst met een maximum van 25 %. FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 19

22 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dames, Heren, Overeenkomstig de algemeen geldende wetgeving en de statuten van de vennootschap hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Quest for Growth NV en u de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 ter goedkeuring voor te leggen. Activiteiten Quest for Growth werd in juni 1998 opgericht om particuliere en institutionele investeerders de kans te geven te investeren in Europese groeibedrijven in de technologische en biotechnologische sector. Het bedrijf investeert in zorgvuldig geselecteerde genoteerde bedrijven en nietgenoteerde bedrijven en is een investeerder in fondsen van ervaren risicokapitaalbeleggers. Het dagelijks bestuur van Quest for Growth NV is toevertrouwd aan Quest Management NV, een bedrijf gespecialiseerd in het beheer van beleggingen in nieuwe technologische en life sciences groeibedrijven. De privak structuur biedt u, aandeelhouders van Quest for Growth NV, volledige fiscale transparantie voor uw investering en verzekert de hoogste kwaliteitsstandaard voor transparantie en van deugdelijk bestuur. De Raad van Bestuur heeft Quest Management de bevoegdheid verleend voor investeringen in genoteerde bedrijven. Deelnemingen in niet genoteerde bedrijven worden door Quest Management NV aan een investeringscomité, samengesteld uit een aantal leden van de Raad van Bestuur van Quest for Growth NV, voorgelegd en goedgekeurd. Quest Management NV bezorgt aan de Raad van Bestuur driemaandelijks een gedetailleerd verslag over alle activiteiten en investeringsresultaten. Kwartaal- en jaarverslagen worden aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld via de website of op eenvoudig verzoek. De portefeuillesamenstelling van Quest for Growth kan eveneens teruggevonden worden op dezelfde website en wordt onmiddellijk na het einde van de maand, samen met de publicatie van de intrinsieke waarde, aangepast. Genoteerde bedrijven worden beoordeeld op basis van hun groeipotentieel op lange termijn, de kwaliteit van het management en de continuïteit van hun concurrentiepositie. Investeringen in deze bedrijven nemen toe of nemen af in functie van de beoordeling van hun marktwaarde door Quest Management NV. Bij de keuze van investeringen in aandelen wordt rekening gehouden met de sprei- 20 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

23 ding over verschillende sectoren zodat de portefeuille voldoende gediversifieerd blijft, en met de liquiditeit van de ondernemingen waarin geïnvesteerd wordt. Investeringen in niet-genoteerde bedrijven zijn gebaseerd op dezelfde criteria als investeringen in genoteerde bedrijven, met als bijkomende voorwaarde dat er binnen de 3 jaar na de intekening door Quest for Growth een redelijke kans op een exit moet bestaan. In de praktijk zullen sommige bedrijven eerder op de beurs noteren of een uitstapmogelijkheid bieden en zullen andere bedrijven er langer over doen dan verwacht. De investeringen worden opgenomen in de post Financiële Vaste Activa en opgesplitst tussen enerzijds aandelen en anderzijds vorderingen. Onder de rubriek vorderingen vinden we de leningen aan niet-genoteerde en genoteerde bedrijven terug. Details over samenstelling van de financiële activa vindt u terug in de toelichting. Meer informatie over de portefeuillebedrijven vindt u terug in het algemeen deel van dit jaarverslag. Jaarrekening Voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010 boekte de vennootschap een winst op van (tegenover een winst van voor het boekjaar eindigend op 31 december 2009) of 1,74 per aandeel (tegenover 1,53 per aandeel voor het vorige boekjaar). Op 31 december 2010 bedroeg het totaal der activa tegenover op het einde van De intrinsieke waarde per aandeel (Net Asset Value) bedroeg eind ,99 tegenover 7,25 op 31 december De koers per aandeel bedroeg op 31 december ,31 tegenover 4,65 op het einde van vorig boekjaar. Onafgezien van het feit dat de vennootschap op het einde van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 nog een overgedragen verlies heeft, is de jaarrekening opgesteld in de veronderstelling van voortzetting van de activiteiten van de onderneming. Gebeurtenissen tijdens het boekjaar Quest for Growth verlengde bij aanvang van het boekjaar de bestaande overeenkomst met Quest Management NV voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder. De vergoeding van 1 april 2010 tot 31 maart 2012 werd vastgelegd op ( 0,13 per aandeel) tegenover ( 0,16 per aandeel) in 2009 en ( 0,19 per aandeel) in De Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurde op 18 maart 2010 de jaarrekening en de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009 goed. De durfkapitaalmarkt waarin Quest for Growth actief is verbeterde aanzienlijk. Meer beloftevolle ondernemingen kwamen naar de markt voor kapitaalverhogingen aan interessantere waarderingen en ook de exitmarkt verbeterde geleidelijk zowel door een opleving bij de overnames als via een heropening van het IPO-venster. Tezelfdertijd liet de verbetering van de economie de meeste bestaande portefeuillebedrijven toe om beter dan gedurende de afgelopen recessie hun business plan te halen. Eén en ander had tot gevolg dat Quest for Growth voor het eerst sinds lang een nieuwe investering deed in een nietgenoteerd bedrijf. Op 1 juni en op 30 augustus 2010 investeerde Quest for Growth respectievelijk 1 miljoen en in Anteryon, een Nederlands bedrijf dat wereldleider is in Wafer Optics technologie en dat cameramodules produceert voor onder meer mobiele telefoons. Quest for Growth realiseerde tijdens het voorbije boekjaar 4 exits uit de niet genoteerde portefeuille: Concept Group Holdings, een niet-genoteerd bedrijf uit Coventry, V.K. waarin Quest for Growth in via een converteerbare obligatie, achteraf gewaarborgd door een hypothecaire lening investeerde zocht bescherming tegen schuldeisers. Gezien de hoge graad van onzekerheid werd het nog uitstaande saldo van de schuldvordering in 2009 volledig afgeschreven. Quest for Growth inde in 2010 nog Het geïnvesteerde bedrag is uiteindelijk volledig gerecupereerd. GoAdv, een Frans bedrijf actief in online product- en winkelgidsen, waarin Quest for Growth in juli investeerde via een converteerbare obligatielening, betaalde op 1 juli 2010 zijn lening vervroegd terug. Quest for Growth realiseerde hierbij een IRR van 12%. CoreOptics, een bedrijf dat technologie ontwikkelt om de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken te verhogen, en waarin Quest for Growth sinds 2006 circa $ 4 miljoen investeerde, werd op 20 mei overgenomen door Cisco Systems, Inc. Bij de verkoop realiseert Quest for Growth een meerwaarde van $ ( ). De meerwaarde op basis van de boekwaarde bij het begin van het boekjaar bedraagt 2,5 miljoen. Er worden FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 21

24 geen bijkomende financiële details vrijgegeven. Movetis haalde in miljoen op bij de eerste significante beursintroductie in de Europese Life Sciences sector sinds begin Het aandeel werd geïntroduceerd aan een beurskoers van 12,25 en noteerde sinds 4 december 2009 op Euronext Brussel. Quest for Growth investeerde eerder in Movetis. Voor voltooiing van het aanbod bezat Quest for Growth aandelen. Bij aanvang van het boekjaar stond Movetis (rekening houdend met de beurskoers en met de toegepaste discount omwille van de niet-verkoopovereenkomst) in de boeken voor een waarde van of 6,32% van de portefeuille. In augustus 2010 deed Shire plc een publiek overnamebod op Movetis aan een prijs van 19 per aandeel. Quest for Growth aanvaardde dit bod en ontving de overeenkomstige prijs in cash. Quest for Growth realiseerde hierdoor een meerwaarde van op de investeringskost en een meerwaarde van op basis van de boekwaarde bij aanvang van het boekjaar. Voor een aantal bedrijven uit de niet genoteerde portefeuille is extra kapitaal voorzien, hetzij via een kapitaalverhoging hetzij via een obligatielening: Quest for Growth investeerde in bijkomend in Active Circle. De onderneming leed sterk onder de algemene economische terugval. Het bedrijf oriënteerde zich in het voorbije jaar met succes op de markt van de video-archivering. Omwille van de hoge financieringsnood heeft Quest for Growth een waardevermindering van 75 % op deze investering geboekt. Clear2Pay rondde op 23 december 2009 een financieringsronde van 50 miljoen af. Deze financieringsronde werd geleid door het Amerikaanse Aquiline Capital Partners. Quest for Growth investeerde in deze ronde De eerste tranche is betaald op 23 december De tweede tranche van is betaald op 10 december De converteerbare obligatielening van aan Kiadis werd op 15 juni 2010 omgezet in aandelen. Op 21 mei 2010 investeerde Quest for Growth nogmaals in een converteerbare obligatielening. Begin 2011 maakte het bedrijf bekend dat het voor zijn belangrijkste product een licentieovereenkomst afsloot met Hospira, Inc. een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf. Op 8 januari 2010 en op 12 maart 2010 investeerde Quest for Growth extra in Sphere Medical. Sphere Medical ontwikkelt medische apparatuur, waarmee klinische chemische parameters en medicinale concentraties gemeten worden in reële tijd. Syntaxin Ltd is een Brits bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van geneesmiddelen. Op 28 september en 26 oktober 2010 is bijkomend geïnvesteerd. Omwille van deze nieuwe financieringsronde is een kleine waardevermindering op de totale investeringskost geboekt. Ook in de portefeuilles van de durfkapitaalfondsen zijn een aantal exits gerealiseerd. Uit de portefeuille van Carlyle Europe Technology Partners I en het eraan gelinkte co-investment Fund Fund is de deelneming in FRS Global voor meer dan drie maal de investeringskost verkocht aan Wolters Kluwer Financial Services. Uit de portefeuille van het Life Sciences Partners III fonds is de participatie in Movetis, na het openbaar bod door Shire plc eveneens met winst verdwenen. Eind december verbond Quest for Growth zich tot een investering van in het Capricorn Health-tech Fund. Een eerste schijf van (25% van het kapitaal) is reeds volstort. Door de investering in het Capricorn Health-tech Fund verhoogt Quest for Growth in deze sector de deal flow en wordt het voor zijn investeringen in niet genoteerde ondernemingen bijgestaan door een sterker investeringsteam. De Raad van Bestuur zal erop toezien dat geen dubbele beheervergoeding (Quest Management en Capricorn Venture Partners) aangerekend wordt. Dank zij de hoge weging van Duitse aandelen en de totale afwezigheid van Griekse, Portugese, Spaanse of Italiaanse aandelen in de portefeuille zorgden de meeste trends op de markten voor een gunstige wind in de portefeuille genoteerde aandelen van Quest for Growth. Verder was de onverminderd goede beursprestatie van kleinere beurskapitalisaties (small & mid caps) een erg positieve factor voor de portefeuille. Op sectorvlak was de banksector, een sector waarin Quest for Growth typisch niet belegt, absoluut te mijden. Cyclische aandelen presteerden het best, maar ook de technologiesector deed het uitstekend. De farmasector presteerde minder goed dan het marktgemiddelde. Dit geldt ook voor cleantech (schone technologie), vooral omwille van erg negatieve evoluties in hernieuwbare energie. Ook Quest for 22 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

25 Growth maakte in 2010 verliezen met beleggingen in winden zonne-energie, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door sterke prestaties in andere segmenten binnen het cleantech-thema, met name energie-efficiëntie, wateren milieubeheer en nieuwe materialen. Uiteindelijk zette de portefeuille genoteerde aandelen van Quest for Growth in 2010 een performance neer van meer dan 25% (exclusief de bijdrage van Movetis). Profielen en kerncijfers van alle bedrijven waarin belegd werd op 31 december 2010 zijn verder in het jaarverslag terug te vinden onder het hoofdstuk Ondernemingsprofielen. Het mandaat voor inkoop eigen aandelen dat door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 maart 2007 voor een termijn van 18 maanden aan de Raad van Bestuur werd verleend liep af op 31 oktober Er zal aan de aandeelhouders een machtiging gevraagd worden om de eigen aandelen te vernietigen. Op 31 december zijn in totaal of 2,20 % eigen aandelen in bezit van de vennootschap. Quest for Growth blijft de nadruk leggen op kwaliteitsvolle informatie en transparantie. Ook in 2010 werden opnieuw Quest Investor Clubs georganiseerd en nam Quest for Growth deel aan verschillende events om de aandeelhouders blijvend te informeren. De Managing Directors Agreement tussen Quest for Growth NV en Quest Management NV ging gepaard met de introductie van een globale kostenratio van 3,5 % op de netto inventariswaarde. Deze kosten omvatten naast de beheervergoeding ook alle andere operationele uitgaven, zoals de vergoeding van de bewaarder, kosten van boekhouding, bestuurdersvergoedingen, kosten van periodieke verslaggeving, audit, enz. Bij overschrijding van de bovengrens moeten in overleg tussen Quest Management en de onafhankelijke bestuurders maatregelen genomen worden die de vennootschap moeten toelaten de kostenratio opnieuw beneden de 3,5 % maximum grens te brengen. De globale kostenratio voor het boekjaar 2010 bedroeg 2,24 % van het eigen vermogen voor winstuitkering bij aanvang van het boekjaar (1,80 % op het eigen vermogen op 31 december 2010). Op 23 december 2010 deelden Capricorn Venture Partners NV en Quest Management NV, de gedelegeerd bestuurder van Quest for Growth, mee dat hun respectievelijke Raden van Bestuur voorstellen om beide vennootschappen te fusioneren. Capricorn Venture Partners NV zal een aanvraag indienen bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot het verkrijgen van een vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Na het bekomen van de vergunning, gevolgd door de goedkeuring door de aandeelhouders van de twee vennootschappen van het voorstel tot fusie door overname, zal Capricorn Venture Partners NV de activiteiten en het personeel alsook alle andere activa en passiva van Quest Management overnemen. De ééngemaakte vennootschap zal de continuïteit van de adviesverlening aan en het dagelijks bestuur van de diverse investeringsvennootschappen verzekeren. Risicobeheer De Raad van Bestuur volgt de voornaamste risico s waaraan de vennootschap blootgesteld is van nabij op. Risicobeheer is voor Quest for Growth een belangrijk gegeven. De belangrijkste risico s zijn het marktrisico (de schommelingen op de aandelenmarkten en het liquiditeitsrisico) en ten aanzien van de niet-genoteerde vennootschappen het niet performantierisico en, daardoor een waarderingsrisico. Andere beheerde risico s hebben vooral betrekking op deviezenposities en op operationele risico s. Aan de Raad van Bestuur wordt maandelijks door Quest Management gerapporteerd over de volledige portefeuille, de cashposities en de schuldposities. Deze rapportering stelt de Raad van Bestuur in staat de gediversifieerde portefeuille en cashposities effectief te controleren. De posities worden driemaandelijks door de Raad van Bestuur besproken en indien nodig bijgestuurd. Het gebruik van financiële instrumenten De vennootschap heeft in de loop van het boekjaar gebruik gemaakt van financiële instrumenten om de beurs en wisselkoersrisico s verbonden aan de activiteiten te beperken. Wisselkoersrisico s op portefeuilleposities uitgedrukt in GBP zijn ten dele ingedekt door termijnwisselovereenkomsten op deviezen. Wisselkoersrisico s op portefeuilleposities uitgedrukt in USD zijn volledig ingedekt door termijnwisselovereenkomsten op deviezen. In de loop van het boekjaar zijn aandelenoptieovereenkomsten op aandelenindexen afgesloten om te grote marktrisico s in de portefeuille te verminderen. Op 31 december 2010 zijn er geen uitstaande aandelenoptieovereenkomsten. FINANCIEEL VERSLAG 2010 l 23

26 Interne Controle Het dagelijks bestuur van Quest for Growth is toevertrouwd aan Quest Management NV. De raad van bestuur van Quest for Growth en meer in het bijzonder het audit comité houden toezicht op: De kwaliteit en de integriteit van de interne controle, de boekhouding en de financiële rapporteringprocessen van de vennootschap; De financiële verslagen en andere financiële informatie die door de vennootschap aan de aandeelhouders verstrekt wordt. De organisatie van de interne controle inzake boekhouding, financiële transacties en naleving van de wetten waaraan de vennootschap onderworpen is. Quest Management NV heeft als gedelegeerd bestuurder een aantal procedures opgezet die de kwaliteit en de integriteit van de financiële verslaggeving waarborgen. Die procedures zijn opgenomen in de procedureboeken van Quest for Growth en Quest Management en die bijgewerkt worden indien nodig. De belangrijkste kenmerken en/of doelstellingen van het door Quest Management gehanteerde interne controlesysteem zijn: De beschikbaarheid van correcte financiële en beheerinformatie; De bescherming van de activa van de vennootschap Toezicht op de naleving van de wetgeving waaraan de vennootschap onderworpen is; De voorkoming van fraude; Verhoging van de kwaliteit van de verslaggeving; Vaststelling en correctie van foute gegevens. Het opstellen van maatregelen om vastgestelde fouten in de toekomst te vermijden; Waarborgen van de continuïteit van de verslaggeving door het maken van duidelijke afspraken, het vastleggen van verantwoordelijkheden en documentatie van processen; Efficiëntieverhoging van werking; Interne en externe transparantie. Quest for Growth heeft geen activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Bestemming van het resultaat De Raad van Bestuur stelt de Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders voor om de te bestemmen winst van het boekjaar ten belope van ( 1,74 per aandeel) te verrekenen op het overgedragen verlies van het vorig boekjaar. Het overgedragen verlies na aftrek van de winst van het boekjaar bedraagt op 31 december Belangenconflicten - toepassing van Artikel 523 Wetboek Vennootschappen 1. Investering ten belope van in Capricorn Health-tech Fund Raad van bestuur van 2 december 2010 Euro Invest Management NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Haspeslagh, de heer Jos Peeters en de heer René Avonts delen voor aanvang van de vergadering mee dat zij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met de te nemen beslissing of verrichting in de zin van artikel 523 van het wetboek Vennootschappen en bijgevolg niet aan de bespreking van en de beslissing over de betrokken investering kunnen deelnemen. De voorzitter van het auditcomité en de commissaris zijn hiervan in kennis gesteld. De heer Avonts is gedelegeerd bestuurder en aandeelhouder van Quest Management NV. De heren Haspeslagh en Peeters zijn bestuurder en aandeelhouder van Quest Management NV en Capricorn Venture Partners NV. De heer Peeters licht het investeringsvoorstel toe en beantwoordt een aantal vragen van de overige leden van de raad van bestuur. Het voorstel om te investeren in het Capricorn Health-tech Fund wordt door de overige leden van de raad van bestuur die geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard met de voorgestelde verrichting hebben, besproken. Alle leden van de raad van bestuur geven individueel hun mening over het voorstel. De voorgestelde verrichting wordt unaniem goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur van Quest for Growth NV. De bestuurders hebben geen kennis van andere feiten na het einde van het boekjaar die een beduidende invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap. 24 l FINANCIEEL VERSLAG 2010

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 23 januari 2014 / 17.40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 24 januari 213 / 17.4 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag juli september 2011 INTERIMVERSLAG

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag juli september 2011 INTERIMVERSLAG Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - maart 2011 INTERIMVERSLAG

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - maart 2011 INTERIMVERSLAG PERSMEDEDELING Leuven / 28 april 2011 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH INHOUD: FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2009 2 Kerncijfers 4 2009 - Belangrijkste Deelnemingen 6 6 7 7 9 9 10 16 18 18 21 22 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u. Tussentijds financieel verslag januari maart 2014

QUEST FOR GROWTH. PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u. Tussentijds financieel verslag januari maart 2014 PERSMEDEDELING Leuven / 24 april 2014 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - juni 2011 INTERIMVERSLAG

QUEST FOR GROWTH. Tussentijds financieel verslag januari - juni 2011 INTERIMVERSLAG PERSMEDEDELING Leuven / 28 juli 2011 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Halfjaarlijks financieel verslag januari-juni 2010

QUEST FOR GROWTH. Halfjaarlijks financieel verslag januari-juni 2010 PERSMEDEDELING Leuven / 22 juli 2010 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari juni 2013

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari juni 2013 PERSMEDEDELING Leuven / 25 juli 2013 / 17.40 u Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Results. Investeringen in niet-genoteerde aandelen. Vooruitzichten. Investeringen in genoteerde aandelen

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Results. Investeringen in niet-genoteerde aandelen. Vooruitzichten. Investeringen in genoteerde aandelen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 26 januari 2017 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari maart 2013

QUEST FOR GROWTH Tussentijds financieel verslag januari maart 2013 Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalupdate 31 maart Resultaten. Investeringen in genoteerde aandelen. De investeringen in durfkapitaalfondsen

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalupdate 31 maart Resultaten. Investeringen in genoteerde aandelen. De investeringen in durfkapitaalfondsen Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH PERSMEDEDELING. INTERIMVERSLAG Resultaten. Marktomgeving. Investeringen in niet-genoteerde aandelen

QUEST FOR GROWTH PERSMEDEDELING. INTERIMVERSLAG Resultaten. Marktomgeving. Investeringen in niet-genoteerde aandelen PERSMEDEDELING Leuven / 23 juli 2015 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 21 januari 2016 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAArVerslAg ALGEmEEN VERSLAG QUEST FOR GROWTH

JAArVerslAg ALGEmEEN VERSLAG QUEST FOR GROWTH JAArVerslag Algemeen verslag Quest for growth inhoud JAARVERSLAG 2012 ALGEMEEN DEEL Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille Deelnemingen op 31 december 2012

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH INHOUD ALGEMEEN VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2010 BOODSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS 3 RATIO S 4 AANDEELHOUDERSINFORMATIE 5 PORTEFEUILLE 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in nietgenoteerde. aandelen. Investeringen in durfkapitaalfondsen

QUEST FOR GROWTH. INTERIMVERSLAG Resultaten. Vooruitzichten. Investeringen in nietgenoteerde. aandelen. Investeringen in durfkapitaalfondsen PERSMEDEDELING Leuven / 28 juli 2016 / 17u40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag 2011 ALGEMEEN deel Quest for growth JAArVerslag inhoud JAARVERSLAG ALGEMEEN deel Quest for growth Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

60% Discount van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke waarde: 20,89% Bron: Berekening door Capricorn Venture Partners NV 20% 40 15%

60% Discount van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke waarde: 20,89% Bron: Berekening door Capricorn Venture Partners NV 20% 40 15% PERSMEDEDELING Leuven / 27 oktober 2016 / 17u40 Publicatieschema: 27 oktober 2016 17.40 u Persmededeling beschikbaar op www.questforgrowth.com 28 oktober 2016 11.00 u Pers & Analistenmeeting, Capricorn

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalverslag januari maart 2005 TOTALE RETURN PER AANDEEL (SINDS 31/03/2004) WAARDERING QUEST FOR GROWTH

QUEST FOR GROWTH. Kwartaalverslag januari maart 2005 TOTALE RETURN PER AANDEEL (SINDS 31/03/2004) WAARDERING QUEST FOR GROWTH QUEST FOR GROWTH Kwartaalverslag januari maart 2005 Geachte Aandeelhouders Voor het derde kwartaal van het boekjaar - tot 31 maart 2005 - boekte Quest for Growth een netto resultaat van 4,3 miljoen ( 0,79

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag

ALGEMEEN deel Quest for growth. JAArVerslag 2011 ALGEMEEN deel Quest for growth JAArVerslag inhoud JAARVERSLAG ALGEMEEN deel Quest for growth Boodschap aan de aandeelhouders 3 Ratio s 4 Aandeelhoudersinformatie 5 Portefeuille 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE RAPPORTERING

DRIEMAANDELIJKSE RAPPORTERING DRIEMAANDELIJKSE RAPPORTERING CIJFERS PER 30 JUNI 2015 Introductie ARKimedes-Fonds werd op 8 juni 2005 door ARKimedes Management en PMV opgericht met een startkapitaal van 1.200.250 euro. Via een publieke

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Sinds zijn oprichting in 1998 hechtte Quest for Growth een zeer groot belang aan deugdelijk bestuur en transparantie.

Sinds zijn oprichting in 1998 hechtte Quest for Growth een zeer groot belang aan deugdelijk bestuur en transparantie. Quest for Growth - Corporate Governance Charter Sinds zijn oprichting in 1998 hechtte Quest for Growth een zeer groot belang aan deugdelijk bestuur en transparantie. Vanaf 1 januari 2005 zijn in België

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Vennootschappelijke jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening 154 Vennootschappelijke jaarrekening De vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bankverzekeringsholding NV wordt hierna voorgesteld in een verkorte versie. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016 , Leuven, 2015/2016 In het eerste halfjaar van boekjaar 2015/2016 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro, 1,9% beter dan over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat

Nadere informatie