Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam"

Transcriptie

1 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam mei 2012 nieuwsbrief 17 In dit nummer: - Werkbezoek aan Den Helder Airport - Nieuw systeem geeft meer inzicht in klachten - CMLR wil communicatie met omwonenden verder verbeteren - Van de DCMR: klachten Veel gestelde vragen: Werkbezoek aan Den Helder Airport In december 2011 brachten de leden van de CMLR een werk bezoek aan Den Helder Airport. Daar werden ze gastvrij ontvangen door een zeer enthousiaste Conny van den Hoff, directeur van deze luchthaven. Den Helder Airport is van wezenlijk belang voor de maritieme sector, de offshore industrie en duurzame energiebedrijven. Direct en indirect verdienen rond de mensen in de kop van Noord-Holland hun brood aan de luchthaven. Op jaarbasis worden hiervandaan ruim passagiers van en naar de diverse locaties in de Noordzee vervoerd. Door bezuinigingen bij het ministerie van Defensie kwam vorig jaar het voortbestaan van De commissie Milieuhygiëne luchtvaartterrein Rotterdam is op grond van art. 28 luchtvaartwet door de minister van Verkeer en Waterstaat ingesteld. Het provinciale lid van de commissie is gekozen tot voorzitter en het s ecretariaat wordt gevoerd door de provincie. het Maritiem Vliegkamp De Kooy, en daarmee ook van mede gebruiker Den Helder Airport, in gevaar. Na maandenlange onderhandelingen met provincie en bedrijfsleven is in oktober 2011 besloten dat het vliegkamp open kan blijven. Om dit mogelijk te maken hebben de provincie en het bedrijfsleven hogere bijdragen toegezegd. Tijdens het werkbezoek gaf de heer Faber, werkzaam bij de militaire luchtverkeersleiding, een presentatie over de manier waarop Defensie omgaat met de afhandeling van de geluidsklachten en op welke manier men hierover communiceert met de omwonenden. Kortom: een leerzame en intensieve dag, waaraan de commissieleden veel informatie overhielden.

2 Nieuw systeem geeft meer inzicht in klachten Op 15 maart 2012 neemt de DCMR Milieudienst Rijnmond een nieuw systeem in gebruik: het Rotterdam Airport Noise Monitoring System (RANOMOS+). Dit systeem helpt bij het afhandelen van meldingen over vliegtuiggeluid rondom Rotterdam The Hague Airport. Hierdoor krijgen bewoners die geluidsoverlast van vliegtuigen melden meer informatie over de oorzaak van de hinder. RANOMOS+ vervangt een verouderde en instabiele voor ganger, die niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Hierdoor gingen soms gegevens verloren, waardoor een melding van overlast niet altijd te koppelen was aan de meest waarschijnlijke veroorzaker. Het nieuwe RANOMOS is goedkoper, betrouwbaarder en uit te breiden met modules voor interactieve communicatie met bewoners. De hinder beleving neemt door het nieuwe systeem niet af. Wel kunnen klagers hiermee beter begrijpen wat de oorzaak van de overlast is. Zo wordt de informatievoorziening aan bewoners verder verbeterd. Automatische koppeling Het systeem koppelt automatisch een melding over overlast aan de vliegtuigbeweging van de meest waarschijnlijke veroorzaker én aan de gemeten hoeveelheid geluid bij het passeren van een geluidmeetpost. Het nieuwe systeem is mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie ZuidHolland, de gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport. De DCMR beheert het systeem al sinds Overlast melden Bewoners die last hebben van vliegtuigen op of rond Rotterdam The Hague Airport kunnen dit melden bij de DCMR. Dit kan via de DCMR meldkamer (tel ) of via de website 24 uur per dag en zeven dagen per week. Gevraagd wordt om daarbij gegevens over de overlast (tijd, plaats, soort hinder) zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. Bewoners krijgen als zij dat willen een waarin staat welk type vliegtuig het geluid heeft ver oorzaakt.

3 CMLR wil communicatie met omwonenden verder verbeteren Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vinden dat de communicatie over de geluidshinder van de luchthaven beter kan. Daarom heeft de CMLR in 2011 aan adviesbureau Stratagem gevraagd hoe er beter met bewoners over kan worden gecommuniceerd. Stratagem heeft daarvoor drie vragen beantwoord: 1. Welke belanghebbenden hebben belang bij goede informatievoorziening over de luchthaven? 2. Welke informatiebehoefte hebben deze zogenoemde stakeholders? 3. Wat zijn de technische en functionele eisen voor een goede communicatie met de belanghebbenden? Betere informatie nodig Het onderzoeksbureau concludeert dat het op dit moment ontbreekt aan een voldoende informatie over (te verwachten) geluidsbelasting, vliegroutes, openingstijden, handhaving en overtredingen. Stratagem doet vervolgens een aantal aanbevelingen om hier verbetering in te brengen. De CMLR heeft het onderzoeksrapport in haar vergadering van 14 maart vastgesteld en neemt de aanbevelingen over. In een themabijeenkomst op 5 april heeft de CMLR samen met alle betrokken partijen de conclusies onderschreven. Ze gaan samen zoeken naar mogelijkheden om de communicatie en de relatie met omwonenden te verbeteren. Groter draagvlak Duidelijk is dat met een investering in de communicatie de onderlinge verstandhoudingen verbetert en daarmee dus ook het draagvlak voor de luchthaven wordt vergroot. Dat is winst voor de omwonenden én voor Rotterdam The Hague Airport zelf. Intussen heeft de luchthaven al een begin gemaakt met het verbeteren van de website; het zal de omwonenden hierbij betrekken. Ook wordt er onderzocht hoe de communicatiemogelijkheden van het nieuwe RANOMOS kunnen worden benut. Het rapport informatie en communicatie rond Rotterdam The Hague Airport stakeholders en verbetervoorstellen kunt u downloaden op de website van CMLR: In de volgende nieuwsbrief leest u welke acties er nog meer zijn ondernomen om de communicatie te verbeteren. Van de DCMR: klachten 2011 Over heel 2011 kwamen er in totaal meldingen over vliegtuigen binnen bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Hiervan gingen er over geluid en acht over kerosinestank. Bij 845 meldingen is een overvlieger als veroorzaker gevonden: een vlucht vanaf of naar een andere luchthaven. In deze nieuwsbrief zoomen we in op de geluidsmeldingen. Er waren in deze periode vijf frequente melders die totaal meldingen hebben ingediend; dit is 65% van het totaal. Hiervan is er één melder die meldingen heeft ingediend; dit is 32% van het totaal. Het grootste deel van de melders (66%) klaagde dit kwartaal maar één keer. De invloed van de frequente melders wordt grafisch weergegeven in figuur 3. Zonder de frequente melders blijven er meldingen over. Lager aantal melders Vanwege de hoge bijdragen van de frequente melders is het aantal melders een betere graadmeter voor de ontwikkeling van de hinder. Figuur 2 geeft dit overzicht over de afgelopen jaren. In vergelijking met vorige jaren is dit het laagste aantal melders voor een jaar. En zijn in 2011 totaal vliegbewegingen van of naar Rotterdam The Hague Airport uitgevoerd. Dit zijn bewegingen meer dan in Hiervan komen er 108 op het conto van de grote luchtvaart en de overige op dat van de kleine luchtvaart. Meer nachtvluchten Het afgelopen jaar zijn er 739 meldingen binnengekomen over de nachtperiode. In totaal vonden er 876 nachtvluchten plaats; 124 vluchten méér dan in De meldingen hierover zijn echter afgenomen, van 891 meldingen in 2010 naar 739 in Gedetailleerde informatie over het gebruik van de luchthaven is terug te vinden op de website van Rotterdam The Hague Airport:

4 Figuur 1: Overzicht van alle ingediende vliegtuigmeldingen in de periode Meldingen per jaar Aantal Niet RA 4e kw artaal 3e kw artaal 2e kw artaal 1e kw artaal jaar Figuur 2: Overzicht van het aantal melders in de periode Melders per jaar Aantal Melder overige vluchten Melders RtHA jaar Koploper: Bergschenhoek Verreweg de meeste meldingen komen uit Bergschenhoek; meldingen komen van één adres in deze plaats. De meeste meldingen uit Rotterdam zijn afkomstig uit de deelgemeenten Overschie en Schiebroek, die aan weerskanten van de start- en landingsbaan liggen. Een groot deel van de meldingen uit Reeuwijk gaat over overvliegers. In de meeste gevallen gaat het om vluchten naar of van Schiphol. De melder is hierover geïnformeerd, maar blijft desondanks zijn meldingen doen bij de DCMR.

5 Tabel 1: Meldingen verdeeld over de gemeenten plaats dag nacht niet RtHA totaal percentage Bergschenhoek ,3% Reeuwijk ,4% Rotterdam ,6% Schiedam ,8% Spijkenisse ,3% Delft ,2% Vlaardingen ,5% Gouda ,4% Hellevoetsluis ,1% Berkel en Rodenrijs ,8% Hoogvliet Rotterdam ,7% Maasland ,5% Bleiswijk ,5% Maassluis ,4% Oostvoorne ,2% Overige ,2% Totaal ,0% Frequente melders Figuur 3 verdeelt de meldingen, met en zonder frequente melders, over het etmaal. Deze figuur schetst de invloed die de frequente melders dit kwartaal hebben op het totaal. De hoge piek in de ochtend en avond wordt vooral veroorzaakt door de hinder die de frequente melders ondervinden. Ook is te zien dat de frequente melders vooral tijdens de dag invloed hebben; hun bijdrage in de nachtperiode is beperkt. Figuur 3: Meldingen verdeeld over het etmaal Meldingen verdeeld over het etmaal Klachten kw 1+2 van 2011 klachten kw 1+2 van freq. Meldingen 2011 minus frequent Klachten uren van het etmaal

6 Veelgestelde vragen Rotterdam The Hague Airport heeft onlangs een vraag binnengekregen van een om wonende. Hieronder de vraag en het antwoord. Vraag: Aan het begin van de avond om 17:52 fietste ik over de Bovendijk ter hoogte van de landingsbaanverlichting. Deze was uit; bij de landingsbaan brandde een rij rode lampen. Toch kwam een grote zakenjet vanuit de richting Waddinxveen Bleiswijk ingevlogen. Ondanks de rij rode lampen zette deze jet gewoon de landing in. Is dit normaal? Is de veiligheid bij jul lie voor passagiers en omwonenden wel op orde? Normaal wordt deze verlichting gevoerd als vanaf de andere kant wordt ingevlogen. Ik ben erg benieuwd naar jullie reactie hierop. Antwoord van Rotterdam The Hague Airport: De veiligheid bij de luchthaven is voor passagiers en omwonenden zeker prima in orde, ondanks de landing met rode lampen. Rotterdam The Hague Airport beschikt over één landings en startbaan, die al naar gelang de gebruikte richting wordt aan geduid als baan 06 of baan 24. Aan beide kanten is er een Instrument Landing System (ILS) en naderingsverlich ting. Daarnaast is de baan voorzien van randverlichting, hartlijnverlichting en einde baan verlichting (rij rode lampen aan het einde). Verder staat op ongeveer 300 meter voorbij het begin van de baan, links naast de baan (zowel aan de baan 06 zijde als de baan 24 zijde) een set van vier rode lampen. Deze lampen maken deel uit van de zogenaamde Precision Approach Path Indicator (PAPI). Dit is een visueel hulpmid del voor de vlieger om te zien of hij op de juiste dalingshoek zit. Als het vliegtuig op de juiste dalingshoek van 3 graden zit, ziet de vlieger twee rode en twee witte lampen. Zit hij te hoog, dan ziet de vlieger drie witte en één rode lamp of eventueel vier witte lampen. Zit hij te laag, dan ziet hij drie rode lampen en één witte of misschien wel vier rode lampen. De PAPI is een zeer nauwkeurig hulpmiddel; het is bij dag en nacht bruikbaar en is te zien tot op een afstand van 10 km (bij goed zicht). De PAPI kan inderdaad aanstaan terwijl de baanver lichting uit is, zoals u hebt gezien. In de praktijk staat de PAPI het grootste gedeelte van de dag aan. Omdat een vliegtuig op fietshoogte veel te laag zou zitten, ziet u als fietser altijd vier rode lampen. Belangrijke adressen en telefoonnummers: Secretariaat Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) Contactpersoon: Nirmala Ramadhin Postbus AA Den Haag Telefoonnummer: Voor al uw klachten belt of mailt u met de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond Telefoonnummer: (24 uur per dag bereikbaar) Internet: Publicaties De volgende uitgaven zijn te bestellen bij het secretariaat van de CMLR en de DCMR: jaarverslagen vliegtuigklachten 2003, tot en met 2011 (DCMR) nieuwsbrief nr. 1 t/m 16 (CMLR) kwartaal klachtenrapportages tot en met 2011 (DCMR) Colofon Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan belangstellenden en iedereen die in de afgelopen periode contact hebben opgenomen met het informatie- en klachtenbureau (DCMR) en het secretariaat van CMLR. Uitgave: Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam Postbus 90602, 2509 LP Den Haag Zuid-Hollandplein 1, 2509 LP Den Haag Teksten: Nirmala Ramadhin Print: Grafimedia Provincie Zuid-Holland Eindredactie: Groenvoer Journalistiek & Communicatie, Utrecht/Nirmala Ramadhin Foto s: Frank de Koster Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 2 keer per jaar. Suggesties kunt u aanleveren bij de redactie. De redactie bedankt alle lezers voor hun reacties

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Martijn Epskamp en Wim van der Zanden

Nadere informatie

VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD

VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD MEI 2014 JAARGANG 17 EDITIE 18 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD certificeringsproject van start Het project verkeert nog in de aanloopfase, maar als het aan de directie van Den Helder Airport

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Onderzoek werkbelasting Statenleden

Onderzoek werkbelasting Statenleden Onderzoek werkbelasting Statenleden Onderzoek werkbelasting Statenleden Colofon Opdrachtgever Interprovinciaal Overleg (IPO) Uitgevoerd door SGBO, www.sgbo.nl Samenstelling drs. Piet Visser drs. Hester

Nadere informatie

Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013. Datum 1 november 2014 Status Definitief

Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013. Datum 1 november 2014 Status Definitief Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief 1 Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Voorlichting EU-GHS/CLP Versienummer

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol ALDERSADVIES F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol Aldersadvies: Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol Als onlosmakelijk onderdeel

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OPTIES VOOR SCHIPHOLBELEID. Balans tussen binnen- en buitengebied

OPTIES VOOR SCHIPHOLBELEID. Balans tussen binnen- en buitengebied Balans tussen binnen- en buitengebied COLOFON Auteurs: A.G.M. Dassen, H.S.M.A. Diederen Ondersteuning en figuren: C.B.W. Schilderman, O.C. van der Sluis, F.J.A. van Rijn OPTIES VOOR SCHIPHOLBELEID MNP-publicatienummer

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER In dit document staan de schakels beschreven die een rol spelen in de 14+netnummer telefonieketen. Bij één van die vier schakels kan een oorzaak liggen, waardoor het

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Inhoud Voorwoord 3 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken 4 2 Inleiding 7 3. Prestaties corporatiewebsites 8 3.1

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie