Kostprijsdekkende huur Gemeentelijk vastgoed 20/10/2012 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kostprijsdekkende huur Gemeentelijk vastgoed 20/10/2012 1"

Transcriptie

1 Kostprijsdekkende huur Gemeentelijk vastgoed 1

2 WELKOM Opening Utrecht: Arthur van Loon: adviseur vastgoedfinanciën portefeuillemanagement 2

3 Huur definities en begrippen Huurprijs: Wikipedia: De vergoeding in ruil voor het gebruik van goederen die aan een ander toebehoren. De Wet: De tegenprestatie waartoe een huurder zich verbindt voor een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak (geen diensten!!) of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken. 3

4 Huurprijs begrippen Meest voorkomende/genoemde: Kostprijsdekkende huurprijs Marktconforme huurprijs Economische huurwaarde Commerciële huurprijs Fixed price 4

5 Begripsomschrijvingen Kostprijsdekkende huur: De huurprijs die minimaal nodig is om een pand als verhuurder rendabel/kostprijsdekkend te exploiteren. (verhuurders vraag) Marktconforme huur: De huurprijs zoals die in vergelijkbare omstandigheden wordt betaald voor een ruimte. (huurders vraag) bepaalde Fixed price: de huurprijs zoals die (per dagdeel) is vastgesteld. 5

6 Commerciële huur: misleidende term!! Beter Economische huurwaarde: De huur die kan worden verkregen als het gebouw op de meest geëigende wijze, na de beste voorbereiding door de meestbiedende partij zou zijn besteed onder de gebruikelijke condities. 6

7 Vaststellen kostprijsdekkende huur: Wat zijn de kosten van het in bezit hebben van maatschappelijk vastgoed: waarbij de sterk wisselende exploitatielasten per jaarsnede in een gemiddeld bedrag per jaar worden vertaalt, rekening houdende met jaarlijkse indexering van de huur De gebouwexploitatie. Nadrukkelijk niet de kosten voor het in gebruik hebben van het vastgoed!: De gebruikersexploitatie Delen hiervan kunnen eventueel als servicekosten in rekening worden gebracht 7

8 Kostprijsdekkende huur: De kosten ontstaan door: 1. Kapitaalslasten 2. Onderhoud 3. Belastingen en heffingen 4. Opstalverzekering 5. Risico afdekking 6. Beheerkosten 8

9 Kostprijsdekkende huur: De kosten ontwikkelen zich in de tijd t.g.v.: Onderhoudscycli Afschrijving (annuïtair/lineair) Prijsstijging (CPI/BDB) 9

10 Kostprijsdekkende huur: Voorbeeld: (voorbeeld met kapitaalslasten annuïtair) kosten versus opbrengsten Werkelijke gemiddelde opbrengst (incl. best. Reserve) Werkelijke kostprijs Opbrengst uit best. reserve Contracthuur (gemiddelde kostprijs excl. Bijdrage bestemmings reserve)

11 Kostprijsdekkende huur: Voorbeeld: (voorbeeld met kapitaalslasten lineair) kosten versus opbrengsten bij lineaire afschrijving Werkelijke gemiddelde opbrengst (incl. best. Reserve) Werkelijke kostprijs

12 Kapitaalslasten: Te nemen van. Beschouwingsperiode Lineair of annuïtair Rente vast of variabel Afschrijvingstermijnen 12

13 Kapitaalslasten: te nemen van: Nieuwbouw: Investering: grond + opstal renteverlies kosten adviseurs, eigen apparaat (BTW/integratieheffing) Aankoop: Investering: koopsom, notaris e.d. + kosten verbouwing renteverlies kosten eigen apparaat + tijdelijk beheer (BTW/integratieheffing) Bestaand: Boekwaarde: grond + opstal + kosten verbouwing renteverlies kosten eigen apparaat + tijdelijk beheer (fiscale term: voortbrengingskosten) 13

14 Kapitaalslasten: beschouwingsperiode Beschouwingsperiode = periode waarbinnen de kosten moeten worden terugverdient Periode = - de afschrijvingstermijn voor de gedane investering - de termijn van de beoogde gebruiksperiode Voorbeelden: Nieuwbouw: 40 jr. Verbouw/renovatie: 20 jr. Onderhoud (opknapbeurt): 10 jr. 14

15 Kapitaalslasten: lineair of annuïteair? Annuïtair: Kasstromen meer in evenwicht Aanvangsverliezen beperkt Lineair: Kasstromen minder in evenwicht Aanvangsverliezen fors 15

16 Kapitaalslasten: rente variabel of vast? Variabel: Renterisico meenemen Hogere kostprijshuur Vast: Renterisico bij Concern Lagere kostprijshuur 16

17 rente-% Meer jarige renteontwikkeling 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% Omslag-rente percentage Meer jarig gemiddelde 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 40-jarig gemiddelde IRR 6,90% Rente Ned. Bank jaar 17

18 Kapitaalslasten: afschrijvingstermijnen BBV: Gebouw: economische levensduur Grond: niet (oorspronkelijk inbreng- /verkrijgingswaarde) Concreet: Gebouw: bijv. 40 of 50 jaar Installaties: in 10 of 15 jaar of als gebouw *) *) geoorloofd indien in het onderhoud (MJOP) de vervangingsinvesteringen worden meegenomen 18

19 Onderhoud: vormen van Regulieronderhoud Jaarlijks onderhoud Grootonderhoud Periodiekonderhoud Calamiteitenonderhoud onbepaald 19

20 Onderhoud: hoe vast te stellen Afhankelijk van gekozen onderhoudsniveau Bij kleine gebouwen Kengetallen: bijv. regulierondh. 0,55% v.d. investering Ervaring: prijs/m² Bij grote gebouwen MJOP: per fase opstellen Let op: - begeleiding en toezicht meenemen. - externe bureaus nemen vaak sober niveau op. 20

21 Risicos: Leegstandsrisico: 0% à 5% afhankelijk van looptijd huurovereenkomst Wanbetaling: ervaringspercentage Renterisico: 0,6 à 1,2% 21

22 Overige exploitatielasten: Belastingen en heffingen: WOZ: gemeentelijk tarief Waterschapslasten Rioolheffing Opstalverzekering: Premie + ass. belasting Afhankelijk van risicoprofiel Opgave Risicobeheer Beheerkosten: Bijvoorbeeld 1,5% van de huur Kosten incasso, contact huurder, overhead eigen apparaat 22

23 Tot Slot: Kostprijshuur > Marktconforme huur Meestal het geval Afscheid nemen is duur Beter: marktconform met afgedekte onrendabele top Kostprijshuur < Marktconforme huur Meestal niet geval Kans op rechtsongelijkheid (vooral in MFA s) Verkapte subsidiëring 23

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 6 1 VASTGOEDLEVENSCYCLUS... 8 1.1 VASTGOEDPROCES... 8 1.2 KASSTROMEN... 10 1.2.1 Kasstromen Grondexploitatie (GREX)... 10 1.2.2 Kasstromen Tijdelijke Exploitatie (TEX)...

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

DEEL 2 - JAARREKENING

DEEL 2 - JAARREKENING DEEL 2 - JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 x 1.000 x 1.000 VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie 37.274 31.043 Onroerende

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Vidomes. Jaarrekening 2010

Vidomes. Jaarrekening 2010 Vidomes Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2010 3 Winst- en verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht 2010 6 Waarderingsgrondslagen: toelichting op de balanswaardering 2010 7 Waarderingsgrondslagen:

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET Taxeren volgens de DCF-methode SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde ir. Jens J.J. Osinga scriptiebegeleider: drs. G.A.

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording

Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording Over investeringen, rente en btw Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording Commissie BBV Over vervangingsinvesteringen, rente en btw Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording De commissie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken;

Dienstverleningsdocument Hypotheken; Steijvers & Korsten Assurantiën BV Stationsstraat 7a 6093 BJ HEYTHUYSEN 0475 49 77 39 info@steijvers-korsten.nl www.steijvers-korsten.nl Dit document laat zien wat wij voor u kunnen betekenen bij het inwinnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek:

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek: Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Bij een lineaire hypotheek lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. De aflossing verloopt volgens een vast patroon. Door de

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Impairment test vastgoed ook in de onderwijssector van belang

Impairment test vastgoed ook in de onderwijssector van belang Impairment test vastgoed ook in de onderwijssector van belang Het voortduren van de economische crisis, bezuinigingen, het teruglopen van bekostiging door een daling van leerlingen- of studentenaantallen

Nadere informatie