Inventarisatieformulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatieformulier"

Transcriptie

1 Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning Naam, Plaats nieuwe voorletters woning Voornaam Naam notaris Adres Plaats notaris Postcode Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel M / V Zijn er verbouwplannen aan de bestaande woning Datum bankgarantie Bankgarantie gewenst Opleveringsdatum nieuwe woning Opleveringsdatum oude woning Personalia partner Makelaarskosten Naam, Naam verkopende voorletters makelaar Voornaam Telefoon verkopende makelaar Adres Postcode Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel adres adres Totaal gewenst bedrag Soort verbouwing Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Bedrag eigen beheer gewenst Geboorteplaats Nationaliteit Nationaliteit Zijn er huidige hypotheekgegevens Identiteitsbewijs Paspoort / ID-kaart Identiteitsbewijs Paspoort / ID-kaart Geschatte verkoop waarde WOZ Waarde ID-nummer ID-nummer BSN Naam hypotheekbank BSN Afgifteplaats Type hypotheek 1 Afgifteplaats Som hypotheek 1 Afgiftedatum Type hypotheek 2 Afgiftedatum Som hypotheek 2 Geldig t/m Type hypotheek 3 Geldig t/m Som hypotheek 3 Beroep Beroep Totaal hypotheek bedrag Naam werkgever Naam werkgever Inkomen Rente percentage 1 Inkomen Maandelijkse rente 1 Datum Rente percentage in dienst 2 Datum Maandelijkse in dienst rente 2 Aantal dienstjaren Rente percentage 3 Aantal dienstjaren Maandelijkse rente 3 Dienstverband Dienstverband Totale rente last Naam huisbank Naam huisbank Rekeningnummer Rentevaste periode 1 Rekeningnummer Resterende rentevast periode 1 Auto Rentevaste v/d zaak periode 2 Ja / Nee Privé km Ja / Nee Auto Resterende v/d zaak rentevast Ja periode / Nee 2 Privé km Ja / Nee Cataloguswaarde Rentevaste periode 3 Cataloguswaarde Resterende rentevast periode 3 Bijdrage % Bijtelling Bijdrage % Bijtelling Eerder Hypotheeknummer getrouwd 1 Ja / Nee Eerder getrouwd Ja / Nee Alimentatie Hypotheeknummer 2 Kind / Ex Alimentatie Kind / Ex Roker Hypotheeknummer 3 Ja / Nee Roker Ja / Nee Burgerlijke staat Sinds Aantal kinderen Initialen / Geboortedatum Testament Eigen Woning Schuld / Reserve M / V Kind Restant 1 duur in jaren M / V Van: M / V Voogdij Eigen Woning regeling Schuld / Reserve M / V Kind Restant 2 duur in jaren M / V Van: M / V Voogdij Eigen Woning verzekering Schuld / Reserve M / V Kind Restant 3 duur in jaren M / V Van: M / V Servicekosten : M / V

2 Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Aankoopprijs nieuwe woning Meerwerk / Verbouwing Datum bankgarantie Bankgarantie gewenst Opleveringsdatum nieuwe woning Adres nieuwe woning Postcode nieuwe woning Plaats nieuwe woning Naam notaris Opleveringsdatum oude woning Makelaarskosten Naam verkopende makelaar Telefoon verkopende makelaar Plaats notaris Zijn er verbouwplannen aan de bestaande woning Totaal gewenst bedrag Soort verbouwing Bedrag eigen beheer gewenst Zijn er huidige hypotheekgegevens Geschatte verkoop waarde Naam hypotheekbank WOZ Waarde Type hypotheek 1 Som hypotheek 1 Type hypotheek 2 Som hypotheek 2 Type hypotheek 3 Som hypotheek 3 Totaal hypotheek bedrag Rente percentage 1 Maandelijkse rente 1 Rente percentage 2 Maandelijkse rente 2 Rente percentage 3 Maandelijkse rente 3 Totale rente last Rentevaste periode 1 Resterende rentevast periode 1 Rentevaste periode 2 Resterende rentevast periode 2 Rentevaste periode 3 Resterende rentevast periode 3 Hypotheeknummer 1 Hypotheeknummer 2 Hypotheeknummer 3 Eigen Woning Schuld / Reserve M / V Restant duur in jaren Eigen Woning Schuld / Reserve M / V Restant duur in jaren Eigen Woning Schuld / Reserve M / V Restant duur in jaren Servicekosten :

3 Zijn er overige kredietverplichtingen Naam kredietbank 1 Maximale opname faciliteit Maandelijkse krediet last Contractnummer Restant openstaand bedrag Naam kredietbank 2 Maximale opname faciliteit Maandelijkse krediet last Contractnummer Restant openstaand bedrag Studiefinanciering Ja / Nee M / V Studiefinanciering Ja / Nee M / V Restant openstaand bedrag Maandelijkse kredietlast Restant openstaand bedrag Maandelijkse kredietlast Vermogensrekeningen ten behoeve van aflossen hypotheek Naam bank Rekeningnummer Geprognosticeerde eindwaarde Fiscale behandeling Box I / Box III Huidige waarde Inleg Verpand Ja / Nee Risico omschrijving Sparen / Beleggen Portefeuille omschrijving Zijn er huidige levensverzekeringen Naam verzekeraar 1 Soort verzekering Geprognosticeerde eindwaarde Overlijdensrisico dekking Einddatum Is de polis na gewijzigd Is de polis verpand Kapitaalverzekering Eigen Woning Naam verzekeraar 2 Soort verzekering Geprognosticeerde eindwaarde Overlijdensrisico dekking Einddatum Is de polis na gewijzigd Is de polis verpand Kapitaalverzekering Eigen Woning

4 Zijn er huidige spaar (studie) verzekeringen Naam verzekeraar Op naam van Is er vrij beschikbaar vermogen Bedrag Wordt er een vast bedrag gespaard Ja / Nee Herkomst vermogen Zo ja, welk bedrag : Zijn er huidige uitvaartverzekeringen Naam verzekeraar Huidige waarde / dekking Dekking op naam van Arbeidsongeschiktheidsdekking 2 e pijler dekking werkgever Aanvrager Partner Inkomen 1 e jaar 2 e jaar Inkomen 1 e jaar 2 e jaar WGA aanvulling Ja / Nee Duur WGA aanvulling Ja / Nee Duur Arbeidsongeschiktheiddekking 3 e pijler privé aanvulling Aanvrager Partner Naam verzekeraar Dekking Looptijd Naam verzekeraar Dekking Looptijd Zijn er werkloosheidsverzekeringen privé aanvulling Aanvrager Partner Naam verzekeraar Naam verzekeraar Dekking Dekking Looptijd Looptijd

5 Zijn er huidige pensioengegevens Pensioen inkomen vanaf 65 e Gewenste pensioen leeftijd Nabestaande inkomen Risico / Kapitaal Deelname Levensloop regeling Kortingsjaren AOW Bedrag A-factor Zo ja, voor welk bedrag Deelname Spaarloon regeling Waarde spaarloon Zijn er huidige pensioengegevens partner Pensioen inkomen vanaf 65 e Gewenste pensioen leeftijd Nabestaande inkomen Risico / Kapitaal Deelname Levensloop regeling Kortingsjaren AOW Bedrag A-factor Zo ja, voor welk bedrag Deelname Spaarloon regeling Waarde spaarloon Zijn er huidige lijfrente verzekeringen/rekeningen Naam verzekeraar / bank 1 / Inleg Op naam van Naam verzekeraar / bank 2 / Inleg Op naam van Analyse en bepaling van wensen en behoefte cliënt Maximale verstrekking op basis van de gedragscode Maximale verstrekking op basis van (gezamenlijk) bruto inkomen Benodigde hypotheek (CHF Norm) Motivatie indien hogere verstrekking dan CHF Norm

6 Analyse vermogensvorming Benodigde hypotheek Op te bouwen vermogen Injaren Maximale hypotheek (gezamenlijk) pensioeninkomen Motivatie indien afwijking op te bouwen vermogen Doelstelling op te bouwen Kennis en ervaring met betrekking tot vermogensvorming Risicobereidheid ten aanzien van op te bouwen vermogen Berekening kapitaalsverschil sparen en beleggen Sparen Inleg Rendement Waarde Beleggen (*) Inleg aarde(maximaal **) Waarde(minimaal **) (*) Kans berekening van 95% op deze eindwaarde (**) Uitgangspunt neutrale portefeuille met een netto rekenrendement van 5,5% met een standaarddeviatie van 9,8% Cliënt wil vermogen op bouwen op basis van: Sparen Beleggen (***) (***) Indien een klant aangeeft een advies te willen ontvangen met vermogensvorming op basis van beleggingen dan dient u het beleggingsprofiel in te vullen conform bijlage

7 Analyse renterisico Doelstelling bij keuze renterisico Kennis en ervaring met betrekking tot het renterisico Risicobereidheid met betrekking tot het renterisico Voorbeeldberekening om bruto renteverschil weer te geven bij verschillende rente contracten Hoofdsom voorbeeldberekening rente bij % variabele rente = voorbeeldberekening rente bij % jr. rentevast = voorbeeldberekening rente bij % jr. rentevast = Uitgangspunt voor het is advies is een rente contract Analyse overlijden Benodigde hypotheek Aanvrager Te verzekeren op leven (partner) Maximale hypotheek individueel inkomen _ (naam) Partner Te verzekeren op leven (aanvrager) Maximale hypotheek individueel inkomen _ (naam) Rekening gehouden met nabestaande pensioen aanvrager o Ja o Nee Rekening gehouden met nabestaande pensioen partner o Ja o Nee Motivatie indien afwijking advies te verzekeren bedragen Doelstelling bij overlijden Kennis en ervaring met betrekking tot een overlijdensrisicoverzekeringen Risicobereidheid ten aanzien van het kort leven risico

8 Analyse werkloosheidsrisico Aanvrager Partner Minimaal inkomen benodigde hypotheek Tekort bruto Tekort netto ± p/mnd p/mnd Tekort bruto Tekort netto ± p/mnd p/mnd Bruto (Partner) (Aanvrager) Netto ± Inkomen p/mnd (Aanvrager) Inkomen bij WW p/mnd Voor maanden Inkomen p/mnd (Partner) Inkomen bij WW p/mnd Voor maanden Motivatie indien afwijking inkomenstekort Doelstelling bij werkloosheid Kennis en ervaring met betrekking tot een werkloosheidsverzekeringen Risicobereidheid ten aanzien van het werkloosheidsrisico

9 Analyse arbeidsongeschiktheidsrisico Aanvrager Partner Minimaal inkomen benodigde hypotheek Tekort bruto Tekort netto ± Tekort bruto Tekort netto ± Bruto (Partner) (Aanvrager) Netto ± Inkomen p/mnd (Aanvrager) Inkomen bij AO p/mnd Inkomen p/mnd (Partner) Inkomen bij AO p/mnd Motivatie indien afwijking inkomenstekort Doelstelling bij arbeidsongeschiktheid Kennis en ervaring met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Risicobereidheid ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsrisico Arbeidsongeschiktheidsinkomen gebaseerd op een WGA uitkering met een afkeuring van 80% - 100% maar niet duurzaam. Er is voor dit senario gekozen omdat dit de meest voorkomende situatie conform de cijfers van het UWV. Bronbestand: Kwantitatieve informatie eerste 8 maanden van 2010 Samenvatting wensen en behoefte van de cliënten: Tevens uitgangspunten van advies

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie