Verenso jaarcongres Oud of the Box Durver. 27 november 2014 ZAAL Ontvangst en registratie. Rabo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenso jaarcongres Oud of the Box Durver. 27 november 2014 ZAAL. 08.45 Ontvangst en registratie. Rabo"

Transcriptie

1 08.45 Ontvangst en registratie Opening jaarcongres, Janine van Kooten, voorzitter congrescommissie Welkomstwoord, Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter Verenso Belofte van de toekomst Uitreiking Jan Stoopprijs Denken we eigenlijk wel wat we doen? In onze zelfreflectie zijn denken en doen meestal gescheiden. Maar denken we eigenlijk wel wat we doen of doen we maar wat? Een nadere analyse met als doel om die vraag te beantwoorden ligt voor ons. Bert Otten Koffiepauze Aanvang ronde 1 Maak uw keuze uit sessie 1A t/m 1I 1A Gezondheidszorg in de (demente) thuissituatie, kan het beter en efficiënter? Diana Monissen, bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar, is uitgenodigd om te spreken over hoe de gezondheidszorg voor ouderen met dementie die (nog) thuis wonen beter en efficiënter kan in de nabije toekomst. Wat is hiervoor nodig? En hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Diana Monissen 1B 1C Zorg en Dwang: kansen voor de beroepsgroep! Het Wetsvoorstel Zorg en Dwang stipuleert een opschalend zorgmodel bij de toepassing en evaluatie van vrijheidsbeperking. Centraal in de presentatie staat de vraag hoe dit zogenaamde stappenplan benut kan worden om de professionaliteit van de zorg te versterken. Cees Hertogh De Wet Zorg en Dwang en de praktijk van de ouderenzorg De komende Wet Zorg en dwang biedt rechtsbescherming aan ouderen die onvrijwillige zorg ontvangen en legitimeert handelen van zorgprofessionals in situaties waar instemming ontbreekt. Het handelen van professionals in de ouderenzorg wordt echter niet alleen bepaald door het juridisch kader, maar ook door de in acht te nemen professionele normen. Centraal in de presentatie staat de vraag in hoeverre de komende wet professionals ondersteunt om hun professionele normen ingang te doen vinden in de praktijk. Kees Blankman Microbiotica en darmproblematiek bij ouderen. Van kosten naar besparen: wetenschap en praktijk Iatrogene darmaandoeningen zoals obstipatie en antibioticum-geassocieerde diarree komen vaak voor bij ouderen. In deze lezing zal worden ingegaan op de werkingsmechanismen achter het gebruik van probiotica bij deze klachten, en hoe dit gebruik kan bijdragen aan potentiële kostenbesparing en een verbeterde kwaliteit van leven. Dit alles zal worden geïllustreerd aan de hand van recente klinische resultaten verkregen binnen een verzorgingstehuis in Nederland. Eric Claassen en Olaf Larsen Rood

2 1D 1E Management van gedragsproblemen bij dementie: The good, the bad and the ugly Gedragsverandering is een veel voorkomend probleem bij ouderen met dementie, met grote gevolgen voor de patiënt en diens omgeving. Het vaststellen van de oorzaak en een adequaat behandelplan kunnen een enorme uitdaging zijn voor artsen. Bovendien blijken de huidige symptomatische behandelopties die in de richtlijnen staan vaak niet toereikend in de klinische praktijk. Aan de hand van een casus zullen de volgende punten besproken worden: - De meeste voorkomende oorzaken van gedragsveranderingen bij ouderen met dementie; - Wanneer en hoe passen wij medicamenteuze behandeling toe bij gedragsproblemen; - Wat omvat medicatie review in het kader van management van gedragsproblemen bij dementie; - Wat betekent het begrip washout periode in het kader van de behandeling van gedragsproblemen bij dementie en hoe passen wij dat toe; - Tetrahydrocannabinol (cannabis) als een nieuwe behandeloptie voor gedragsproblemen bij dementie. Amir Ahmed Oud of the box.? Voor innovatie moet oud in de box en jong tijdig uit de box! In deze presentatie staat de rol en het werk van de arts in het verpleeghuis centraal. Vanuit een historisch perspectief en de tijd van nu wordt naar de toekomst toe gekeken. Kansen en bedreigingen komen aan de orde. Duidelijk wordt dat de kansen nu eindelijk eens benut moeten worden. De tijd van dromen en denken is voorbij; het is nu tijd voor (overigens weloverwogen) durvers en doeners. Innovatie komt vaak niet meer van professionals die traditioneel opgeleid en jarenlang traditioneel gewerkt hebben. Laat hen maar in de box (=het verpleeghuis) blijven werken. De toekomst heeft toekomstbestendige specialisten ouderengeneeskunde nodig die oud of the box kunnen denken en handelen en ook buiten de box kunnen werken. Wilco Achterberg Blauw B Oranje 1F Vernieuwing bij de uitgang (deel 1) Yvonne van Inge neemt u mee in haar visie over de zorg tijdens de laatste levensfase. Yvonne van Ingen Blauw A 1G 1H Wegenwacht op weg Hoe blijf je geïnspireerd in een omgeving waar de eisen toenemen. Terwijl mensen en bedrijven steeds hogere eisen stellen. Daarbij wordt de autotechniek steeds gecompliceerder. Hoe help je samen meer dan een miljoen mensen per jaar, per direct, weer op weg? Dit zijn de vragen waar je als wegenwacht dagelijks voor staat. Ik wil u graag een kijkje geven in de wereld van de wegenwacht. Een vak, dat ik met liefde al vijfentwintig jaar uitoefen. Gijsbert Pronk Logica bestaat niet De deelnemers worden op interactieve en creatieve wijze geconfronteerd met de belemmeringen van hun logisch denken. Treedt binnen in een wereld van optisch bedrog en misleidingen en pas op; niets is wat het lijkt te zijn! Menno Pronker Paars Groen A Zaalwissel

3 12.25 Aanvang ronde 2 Maak uw keuze uit sessie 2A t/m 2I 2A 2B 2C 2D 2E Doen is durven en wat durf jij te doen? Veel ouderen met complexe problematiek, waaronder ouderen met dementie, blijven langer thuis wonen. De specialist ouderengeneeskunde is steeds vaker betrokken bij het leveren van extramurale zorg. Huisartsen vragen hen in consult om de klinische en functionele diagnostiek te verhelderen, zorgproblemen te kaderen en samen met de eerste lijn oplossingen te bedenken. Complexe patiënten in de thuissituatie, zeker de patiënten met dementie, zijn voor een specialist ouderengeneeskunde een ware uitdaging! De dilemma s in de zorg voor deze thuiswonende ouderen, zeker de dilemma s bij dementie, doen een beroep op de creativiteit van de specialist ouderengeneeskunde. Graag bespreek ik met u hoe ik dagelijks mijn creatieve vaardigheden mag inzetten vanuit de ambulante ouderen- GGZ. Ik hoop u te inspireren! Janine Collet Passend psychofarmacagebruik bij probleemgedrag dementie: kan dat wel? Tijdens dit congres zullen de onderzoekers van de Nijmeegse PROPER-studie (PRescription Optimization of Psychotropic drugs in Elderly nursing home patients with dementia) hun eerste resultaten presenteren. Zij zullen daarbij ingaan op de redenen waarom artsen psychofarmaca voorschrijven, de ontwikkeling van een instrument om passend gebruik te meten en de invloed van verschillende factoren op dit gebruik. Onderzoekers PROPER-studie Nijmegen Moderator: Raymond Koopmans Microbiota en darmproblematiek bij ouderen. Van kosten naar besparen: wetenschap en praktijk deel 2 Iatrogene darmaandoeningen zoals obstipatie en antibioticum-geassocieerde diarree komen vaak voor bij ouderen. In deze lezing zal worden ingegaan op de werkingsmechanismen achter het gebruik van probiotica bij deze klachten, en hoe dit gebruik kan bijdragen aan potentiële kostenbesparing en een verbeterde kwaliteit van leven. Dit alles zal worden geïllustreerd aan de hand van recente klinische resultaten verkregen binnen een verzorgingstehuis in Nederland. Eric Claassen en Olaf Larsen Anders kijken naar probleemgedrag: casus Nachtrust voor Louis Na jaren in de GGZ woont Louis (78) sinds twee jaar in een verpleeghuis. Zijn verstandelijke beperking én fysieke achteruitgang, zorgen voor claimend gedrag en onrust s nachts. Trauma s uit zijn jeugd achtervolgen Louis al zijn hele leven. Paul Knippers Intercollegiale feedback: niet gemakkelijk, wel nuttig en mogelijk Het geven van feedback aan een collega is niet gemakkelijk. Het is echter belangrijk en zinvol. In deze sessie wordt een methode toegelicht en geoefend welke het geven van feedback in deze situaties gemakkelijker wordt gemaakt. Het is een interactieve sessie. Gebruik makend van diverse korte filmpjes worden situaties uit het dagelijks leven geschetst. Vervolgens worden deelnemers in staat gesteld om in korte rollenspellen deze methode van intercollegiale feedback toe te passen. Károly Illy en Paul Brand Rood Blauw B Oranje

4 2F 2G 2H 2I Eindigheid is zo passé Sterven en de moderne mens in de 21 e eeuw Vanuit ideeën over maakbaarheid, worden ziekte en sterven gezien als een anomalie. Als mensen toch dood gaan of als er sprake is van verval, leidt dat tot verontwaardiging. Hoe moeten we hierover denken? En wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor de aangeboden zorg? Dorothea Touwen Vernieuwing bij de uitgang (deel 2) Arts, filosoof en schrijver Bert Keizer neemt in deze sessie het stokje over van Yvonne van Ingen en Dorothea Touwen en neemt u mee in zijn visie over de zorg tijdens de laatste levensfase. Bert Keizer Acute geneeskunde: richtlijnen en praktijk Hoe heeft u de acute geneeskundige zorg voor uw patiënt geregeld? Over de praktische aspecten van praktijkvoering en de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn anticiperende besluitvorming over reanimatie. Robert Helle Map your mind De deelnemers maken kennis met een manier van aantekeningen maken die afgestemd is op het gebruik van het laterale brein. Mindmapping is o.a. ontwikkeld als een slimme manier om informatie uit brainstormsessies vast te houden, maar werkt ook als die brainstorm in je eigen hoofd plaatsvindt. Menno Pronker FLITSPRESENTATIE: Wanneer kan de patiënt naar huis? Bespreking van onderzoek naar factoren die mogelijk gebruikt kunnen worden bij het inschatten van de opnameduur van revalidanten, die electief een totale heupprothese hebben gekregen. Menke Baller FLITSPRESENTATIE: Verpleegproblemen bij mensen met een nietresponsief waaksyndroom Het aantal verpleegproblemen bij mensen met een Niet Responsief Waaksyndroom is groot. Door het systematisch uitvragen van de EVV-ers is het duidelijk geworden welke onderwerpen in de nabije toekomst prioriteit behoeven binnen de verpleegkundige onderzoekslijn. Anke Persoon FLITSPRESENTATIE: UKON-zorgprogramma: van wetenschap naar praktijk Resultaat en werkwijze: Een multidisciplinaire werkgroep van professionals uit acht zorgorganisaties, ondersteund door het UKON-bureau, heeft gewerkt aan een zorgprogramma CVA-revalidatie waarin richtlijnen en onderzoek zijn vertaald naar de praktijk. Els Derksen Blauw A Paars Groen A Groen B

5 13.10 Lunchpauze met van de mogelijkheid om de volgende lunchsessies of de posterpresentaties te bezoeken. De patiënt in de cloud? Waar gaat het heen met het EPD? We doen steeds meer via websites. Bankzaken, online shoppen, Facebook of Twitter, het kan overal en altijd. Maar wat betekent dit voor patiëntenzorg en dossiervoering? Is het een bedreiging of geeft het kansen? En wat is die cloud eigenlijk? GeriMedica daagt u in een interactieve sessie uit hierover na te denken. Henk de Jong Aanvang ronde 3 Maak uw keuze uit sessie 3A t/m 3I 3A 3B 3C Cholinesterase remmers: twee richtlijnen, twee adviezen Denkt u ook wel eens na over nut en noodzaak van cholinesteraseremmers? Twee wetenschappelijke commissies bogen zich erover maar kwamen tot verschillende aanbevelingen. Toch zijn beide adviezen rationeel te noemen. Dika Luijendijk FLITSPRESENTATIE: Probleemgedrag bij mensen met dementie in de huisartspraktijk Presentatie van de resultaten van een cross-sectionele studie bij 117 patiënten met dementie en hun mantelzorgers in de huisartspraktijk. Petra Borsje FLITSPRESENTATIE: Specialisten ouderengeneeskunde en spiritualiteit (bij levenseindezorg) Hoe denken specialisten ouderengeneeskunde over spiritualiteit en spirituele levenseindezorg? Een flitspresentatie over de uitkomsten van onderzoek. Marie-José Gijsberts Waarom wachten op de wet Zorg en Dwang? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt besproken op welke wijze het wetsvoorstel Zorg en Dwang de zorg aan kwetsbare ouderen wil verbeteren. Wie vallen onder de wet, wat wordt bedoeld met onvrijwillige zorg en hoe wil de wet goede zorg (= zo min mogelijk onvrijwillige zorg) stimuleren? De vraag hierbij is: wachten we op de wet of zorgen we dat het wetsvoorstel (op de goede punten ) achterhaald zal zijn? Robert Helle Plasklachten bij mannen: één pot nat? Een man met plasklachten? Dat ligt altijd aan de prostaat Of toch niet? De laatste jaren zijn er nieuwe inzichten over de pathofysiologie van plasklachten, ofwel LUTS, bij mannen. De blaas en comorbiditeit spelen ook een grote rol. Deze nieuwe inzichten geven handvatten om de behandeling van LUTS bij mannen nog beter aan te passen aan de behoefte van patiënten. Uroloog Cobi Reisman neemt u aan de hand van theorie en zijn praktijkervaring mee door deze nieuwe inzichten. Naast anatomie en epidemiologie komen vooral ook praktische zaken aan bod als het rectaal toucher, het mictiedagboek en de IPSS lijst. Cobi Reisman Rood

6 3D 3E FLITSPRESENTATIE: Het beloop en de behandeling van symptomen bij dementie Bespreking van longitudinale studieresultaten over het beloop van belastende symptomen (pijn, agitatie, kortademigheid) en de ingezette behandeling bij verpleeghuisbewoners met dementie, vanaf opname in het verpleeghuis tot aan overlijden. Simone Hendriks Dementiezorg nu en straks: naar een integrale visie en praktijk De lezing geeft inzicht in ontwikkelingen in de dementiezorg en de huidige kwaliteit ervan bezien vanuit cliëntenperspectief en toont waar verbetering nodig is. Er wordt ingegaan op hoe de specialist ouderengeneeskunde kan bijdragen aan een meer integrale dementiezorg. Rose Marie Dröes De Stip: van hokjes naar cirkels en spiralen Over dromen van stippen aan de horizon, op weg gaan vanuit inspirerende missies en het verlaten van hokjesgeest. Als inspiratie om out-of-the box te denken en van belemmerende vakjes creatieve cirkels en spiralen te maken. Om datgene verder te brengen waar we voor staan en gaan. Jan Lavrijsen CSI Rotterdam Forensische geneeskunde, ouderengeneeskunde, wat is de relatie? En wat maakt de combinatie zo leuk en afwisselend? Leen Los Specialist ouderengeneeskunde op Aruba: over doen en laten Opzet en ontwikkeling ouderenzorg op Aruba, een multiculturele samenleving, verschillen en overeenkomsten met de Nederlandse setting, uitdagingen, vallen en opstaan maar met blijvend enthousiasme en succes Nienke Gonzalez Diaz-Smits en Earl Johanns Blauw B Oranje 3F MS: kortsluiting (deel 1) Over het aanbieden van optimale, geïntegreerde zorg in de eigen omgeving met opzet van een regionaal netwerk. Gerald Hengstman Blauw A 3G 3H 3I Licht op gevorderde MS, schakelen van neuroloog naar specialist ouderengeneeskunde MS in het progressieve stadium vraagt een behandeling meer gericht op behoud van kwaliteit van het bestaan. Een presentatie over behandeling van de MS verschijnselen en beperkingen vanuit een diagnostische en/of therapeutische invalshoek. Laura Pielage en Johan Koops Het ABCDE van de acute ouderengeneeskunde De ABCDE-systematiek is een internationaal gehanteerde methodiek in de acute geneeskunde en geeft structuur, prioriteit en zekerheid bij de hulpverlener. Met een interactief programma gaan we de eerste verkennende stappen hierin maken. Anita Wandel Intercollegiale feedback: niet gemakkelijk, wel nuttig Verdieping van sessie 2 E Karoly Illy en Paul Brand Mee(r)bewegen, maar hoe dan? Een GRZ minutenwals Hoe kun je de behandelminuten in de geriatrische revalidatie optimaal benutten voor iedere revalidant? Over (mee)bewegen met de regels en ruimte maken voor revalidatiebehandeling. Aafke de Groot Paars Groen A Groen B

7 15.30 Koffie/theepauze Aanvang ronde 4 Maak uw keuze uit sessie 4A t/m 4I 4A 4B 4C Is dat uw moeder Een indringende voorstelling over dementie. In een wachtkamer van een huisarts wachten een moeder, haar dochter en een onbekende vrouw. De moeder heeft de ziekte van Alzheimer in een vergevorderd stadium. De onbekende vrouw wordt vergeetachtig en gaat daarom naar haar dokter. Door haar angst stelt zij vrij impertinente vragen. Zo erg dat de dochter met cynisme, onmacht en boosheid reageert. Waarom deze reactie? Schaamt zij zich soms, of doet zij dat omdat zij haar moeder kwijtraakt? Marijke Kots Ouderenmishandeling: durf doorbreken We kennen allen schrijnende situaties uit de weerbarstige praktijk waarbij ouderen worden geslagen, verwaarloosd, bedreigd en beledigd en toch wordt het mishandelen van ouderen weinig gemeld en (nog erger) nauwelijks doorbroken en gestopt. De lezing is specifiek gericht op het systematisch signaleren en doorlopen van het stappenplan bij ouderenmishandeling. Er wordt een praktische en interactieve werkvorm gehanteerd, waarbij gewerkt wordt vanuit twee centrale thema s herkennen en erkennen van (signalen) van ouderenmishandeling. Vervolgens worden praktische handvaten aangereikt om zelf actief in actie te komen om de dreigende situatie te verbeteren in het belang van de oudere. Ingrid Henssen-van Hees FLITSPRESENTATIE: Verplicht coschap ouderengeneeskunde werkt! In deze presentatie zullen de resultaten van een onderzoek van het KNMG Studentenplatform naar de gevolgen van een verplicht coschap ouderengeneeskunde op de populariteit van het specialisme worden gepresenteerd. Maartje Conijn FLITSPRESENTATIE: Frailty assessment in patiënten met ernstige aortaklepstenose Transcatheter Aortaklepvervanging is een alternatief voor de chirurgische ingreep bij hoog risico patiënten. Frailty assessment toont risicofactoren op ontstaan van delier en kan daarmee waardevol zijn voor stratificatie van behandeling van kwetsbare patiënten met ernstige aortaklepstenose. Patricia Assmann FLITSPRESENTATIE: Hartfalen bij verpleeghuisbewoners; prevalentie en diagnostiek Presentatie van data van het onderzoek naar hartfalen bij verpleeghuisbewoners met als focus de prevalentie van hartfalen (HF) bij verpleeghuisbewoners en daarnaast de predictieve waarde van de diagnose hartfalen bij verpleeghuisbewoners. Marielle van der Velden Rood

8 4D 4E 4F 4G 4H 4I Van wetenschap naar praktijk: Grip op Probleemgedrag Vanuit wetenschappelijke literatuur én evidence-based richtlijnen (zoals de richtlijn Probleemgedrag van Verenso) wordt het belang van een gestructureerde en multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag bij dementie benadrukt. In de praktijk blijkt het vaak lastig deze gestructureerde multidisciplinaire aanpak goed vorm te geven. Onderzoekers van het VUmc en het Radboudumc ontwikkelden daarom het zorgprogramma Grip op Probleemgedrag, waarmee verzorgenden, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde samen via methodisch werken aan de slag gaan met probleemgedrag bij dementie. Dit zorgprogramma werd wetenschappelijk onderzocht en het gebruik van dit zorgprogramma blijkt te leiden tot vermindering van verschillende vormen van probleemgedrag en een verminderd gebruik van antipsychotica en antidepressiva én een verbetering van de werktevredenheid van zorgverleners. Sandra Zwijsen Sie wollen ihre Mutter doch nicht verhungern lassen? Over het werken als Nederlandse specialist ouderengeneeskunde in een Duits verpleeghuis. Marijke van der Vaart-Bakker Wat zit er dan eigenlijk in de box? Heeft de ouderengeneeskunde voldoende inhoud om een rol te spelen in het geweld van de specialistische geneeskunde? Tjomme de Graaf MS kortsluiting Vooral doen Maar wat wil het gevoel? Ervaringen uit de eerstelijn, de consultatiemogelijkheden voor de huisarts en het netwerken in de regio - een kwestie van doen. Maar in de praktijk komt toch ook het gevoel om de hoek kijken. Kees van Gelder De HOTline Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde houden het hoofd koel in crisissituaties. Marijke Boorsma-Meerman Lijmen van wonden Welke wonden kun je lijmen en welke niet? Hoe lijm je op de juiste manier en waar moet je op letten? Michel de Gouw Blokken op modules Vanuit inhoud een reëel bekostigingsrevalidatie module maken. Van dromen naar doen. Spreker wordt snel bekend gemaakt. Blauw B Oranje Blauw A Paars Groen A Groen B Zaalwissel

9 16.55 Psst Hoor jij wat ik hoor..? Plenaire afsluiting door mystery guest Einde congres /wissel zaal Algemene ledenvergadering Borrel + aansluitend dinerbuffet Afsluiting

Waarom schrijven specialisten ouderen- geneeskunde psychofarmaca voor?

Waarom schrijven specialisten ouderen- geneeskunde psychofarmaca voor? UMCG Waarom schrijven specialisten ouderen- geneeskunde psychofarmaca voor? Verenso Jaarcongres 2011 Dr. S.U. Zuidema (Sytse) Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen Afdeling Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Beter af met minder Reduction of Inappropriate psychotropic Drug use in nursing home residents with dementia Claudia Groot Kormelinck Prof.dr. Sytse Zuidema Probleemgedrag

Nadere informatie

Medicatie als instrument om onrust en agressie te beheersen? Niet agressief, maar duf? dr. Martin Smalbrugge. Wie ben ik??

Medicatie als instrument om onrust en agressie te beheersen? Niet agressief, maar duf? dr. Martin Smalbrugge. Wie ben ik?? Medicatie als instrument om onrust en agressie te beheersen? Niet agressief, maar duf? dr. Martin Smalbrugge Wie ben ik?? Specialist ouderengeneeskunde Hoofd opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Programma Verenso najaarscongres Kiezen voor delen 24 november 2016

Programma Verenso najaarscongres Kiezen voor delen 24 november 2016 V15.09.16 08.30 Ontvangst en registratie 09.00 Algemene ledenvergadering 10.00 Inloop congresdeelnemers 10.10 Opening jaarcongres Anne Lefebre, voorzitter congrescommissie 10.20 Welkomstwoord Nienke Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON 1 november 2013 Toelichting De ouderenzorg is actueler dan ooit. Het kabinet zet in op een verdere

Nadere informatie

Rapport EASYcareGIDS-project Tilburg

Rapport EASYcareGIDS-project Tilburg Rapport EASYcareGIDS-project Tilburg Marieke Perry, huisartsonderzoeker Kenniscentrum Geriatrie, UMC St Radboud, Nijmegen september 2007 t/m september 2008 Achtergrond Door de toenemende vergrijzing gaat

Nadere informatie

Gedragsproblematiek bij dementie: een uitdaging!?

Gedragsproblematiek bij dementie: een uitdaging!? Gedragsproblematiek bij dementie: een uitdaging!? Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Sandra Zwijsen, psycholoog & onderzoeker Wat gaan we vandaag doen? Warming up Gevolgen gedragsproblematiek

Nadere informatie

Scholing Dementie: wees er vroeg bij!

Scholing Dementie: wees er vroeg bij! Scholing Dementie: wees er vroeg bij! Anke Pril, huisarts Mariëlle van der Putten, spec. Ouderengeneeskunde Andrew Tan, geriater Hubertine van Bree, casemanager Dementie Casus mevrouw de R. 79 jaar Gehuwd,

Nadere informatie

Betere zorg door minder psychofarmaca?

Betere zorg door minder psychofarmaca? Betere zorg door minder psychofarmaca? Sytse Zuidema, specialist ouderengeneeskunde Hoofd sectie ouderengeneeskunde Afdeling huisartsgeneeskunde UMCG 19-11-2013 UKON 10 jaar! 1 Opbouw Psychofarmaca Gebruik,

Nadere informatie

Programma Verenso najaarscongres Kiezen voor delen 24 november 2016

Programma Verenso najaarscongres Kiezen voor delen 24 november 2016 V03.10.16 08.30 Ontvangst en registratie 09.00 Algemene ledenvergadering 10.00 Inloop congresdeelnemers 10.10 Opening jaarcongres Anne Lefebre, voorzitter congrescommissie 10.20 Welkomstwoord Nienke Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Home no. 4 Augustus 2015 Eerdere edities Verenso.nl Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Interview met prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Deze vragenlijst is ontwikkeld om het proces van de inzet van psychofarmaca in kaart te brengen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de inzet van psychofarmaca

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Programma Verenso najaarscongres 30 november 2017 Specialist ouderengeneeskunde in the lead, de vrijblijvendheid voorbij Versie

Programma Verenso najaarscongres 30 november 2017 Specialist ouderengeneeskunde in the lead, de vrijblijvendheid voorbij Versie 08.45 Ontvangst en registratie 09.30 Opening congres Anne Lefebre, voorzitter Verenso congrescommissie 09.35 Helderman, theater over de wonderlijke wereld van dementie Muziek, ontreddering en het zoeken

Nadere informatie

Verenso symposium 23 mei 2013

Verenso symposium 23 mei 2013 Verenso symposium 23 mei 2013 Samenwerken in de eerste lijn voor patiënten met dementie Op 23 mei organiseerde Verenso een symposium met het thema multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn voor

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Home no. 5 Congresnummer Kiezen voor delen November 2016 Eerdere edities Verenso.nl De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Monique Bogaerts mbogaerts@verenso.nl De nieuwe

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Het geriatrisch spreekuur in de huisartsenpraktijk Out off the box

Het geriatrisch spreekuur in de huisartsenpraktijk Out off the box Het geriatrisch spreekuur in de huisartsenpraktijk Out off the box Een opstap naar een 1,5 lijns centrum Door Coert Koenen, SO en opleider VOSON Van maatschap GeriCare AWBZ en intramuraal grootschalig

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

Het beloop van dementie in het verpleeghuis

Het beloop van dementie in het verpleeghuis Home no. 3 Juni 2017 Eerdere edities Verenso.nl Het beloop van dementie in het verpleeghuis Palliatief beleid inzetten vanaf opname? Eefje Sizoo redactie@verenso.nl Het is een zonnige dag deze 10 april.

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Programma Verenso najaarscongres Kiezen voor delen 24 november 2016

Programma Verenso najaarscongres Kiezen voor delen 24 november 2016 V11.11.16 08.30 Ontvangst en registratie 09.00 Algemene ledenvergadering 10.00 Inloop congresdeelnemers 10.10 Opening jaarcongres Anne Lefebre, voorzitter congrescommissie 10.20 Welkomstwoord Nienke Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017 CONCEPT Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 2018 Definitief, juni 2017 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen 2018 Duur van

Nadere informatie

VEILIGHEID & VOORSCHRIJVEN VAN MEDICATIE SARAH JANUS

VEILIGHEID & VOORSCHRIJVEN VAN MEDICATIE SARAH JANUS VEILIGHEID & VOORSCHRIJVEN VAN MEDICATIE SARAH JANUS OVER MIJ Veiligheid & voorschrijven van medicatie 6-11-2014 2 IK ZAL HET VANDAAG HEBBEN OVER Onderzoek doen OF waarom onderzoek doen leuk is en soms

Nadere informatie

Psychofarmaca en probleemgedrag bij mensen met dementie

Psychofarmaca en probleemgedrag bij mensen met dementie Psychofarmaca en probleemgedrag bij mensen met dementie Een 10 jaars reis. in vogelvlucht dr. Martin Smalbrugge Afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde Inhoud Epidemiologie gedragsproblemen

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Ethisch reflecteren. aan de slag met een stappenplan. Karen Versluys Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt UZ Gent

Ethisch reflecteren. aan de slag met een stappenplan. Karen Versluys Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt UZ Gent Ethisch reflecteren aan de slag met een stappenplan Karen Versluys Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt UZ Gent Taboes Van Dale: Iets dat niet gedaan of gezegd mag worden Wikipedia Bij taboes in

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERMINDEREN PSYCHOFARMACAGEBRUIK IN INTRAMURALE ZORGINSTELLINGEN

PLAN VAN AANPAK VERMINDEREN PSYCHOFARMACAGEBRUIK IN INTRAMURALE ZORGINSTELLINGEN HET KÁN BETER MET MÍNDER! PLAN VAN AANPAK VERMINDEREN PSYCHOFARMACAGEBRUIK IN INTRAMURALE ZORGINSTELLINGEN Inleiding In het kader van de ambitie de toediening van psychofarmaca zonder gerichte medische

Nadere informatie

Geriatrie-verpleegkundige en oncologie verpleegkundige, de spin in het web. Ron Warnier Verpleegkundig Specialist

Geriatrie-verpleegkundige en oncologie verpleegkundige, de spin in het web. Ron Warnier Verpleegkundig Specialist Geriatrie-verpleegkundige en oncologie verpleegkundige, de spin in het web Ron Warnier Verpleegkundig Specialist Opbouw presentatie Kwetsbare ouderen in de eerste lijn Screening en dan?? De dagelijkse

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

CONCERN. Inleiding: Inleiding: Doelstelling: Gevolgen van NPS: Een beloopstudie naar probleemgedrag bij mensen met dementie in de huisartspraktijk

CONCERN. Inleiding: Inleiding: Doelstelling: Gevolgen van NPS: Een beloopstudie naar probleemgedrag bij mensen met dementie in de huisartspraktijk CONCERN Een beloopstudie naar probleemgedrag bij mensen met dementie in de huisartspraktijk UKON symposium 15 april 2014 Petra Borsje Specialist ouderengeneeskunde Thebe Junior onderzoeker Radboudumc Nijmegen

Nadere informatie

De grijze golf Naar proactieve ouderenzorg

De grijze golf Naar proactieve ouderenzorg Nycteumdag De grijze golf Naar proactieve ouderenzorg 22 april 2010, Meervaart te Amsterdam Topklinische kennis in de praktijk Deze nascholing is tot stand gekomen door een samenwerking van: Nycteum Folder

Nadere informatie

Dementie Zorg voor zilver ga voor goud. Wim van den Dool, sociaal geriater 20 november 2012

Dementie Zorg voor zilver ga voor goud. Wim van den Dool, sociaal geriater 20 november 2012 Dementie Zorg voor zilver ga voor goud Wim van den Dool, sociaal geriater 20 november 2012 Programma Signaleren van cognitieve achteruitgang Geheugenklachten vs dementie Verschillende vormen van dementie

Nadere informatie

Delier en Revalidatie. Thuissituatie

Delier en Revalidatie. Thuissituatie Delier en Revalidatie in de Thuissituatie VERENSO Jaarcongres, 25 november 2011 Anne Stroomer-van Wijk, sociaal geriater, Den Haag Stelling: Voor thuiswonende kwetsbare ouderen met een (doorgemaakt) delier

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Vier kernvragen in de palliatieve zorg:

Vier kernvragen in de palliatieve zorg: Palliatieve thuiszorg in het nieuws In deze presentatie: 1. Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand van zaken Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg 2. Het PaTz project in de praktijk

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum Paramedische zorg per definitie multiprofessioneel maar hoe? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Dr. Margreet Oerlemans Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden UITGANGSPUNTEN Leerstoel Paramedische Wetenschappen 2000

Nadere informatie

Marie Van Broeckhoven Anneleen Depaire Suïcidepreventiewerking DAGG Lommel 011/ Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Marie Van Broeckhoven Anneleen Depaire Suïcidepreventiewerking DAGG Lommel 011/ Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag Marie Van Broeckhoven Anneleen Depaire Suïcidepreventiewerking DAGG Lommel 011/54.23.62 Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag 2 Wat? Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling

Nadere informatie

juridisch toekomstbestendig?

juridisch toekomstbestendig? Mr.dr. Brenda Frederiks (VUmc) Vrijdag 4 november Vereniging voor Gezondheidsrecht, Utrecht Gedwongen zorg voor ouderen met dementie: juridisch toekomstbestendig? Inleiding Rechtspositie van ouderen met

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger

Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger LOAG Gedragsstoornissen en psychiatrie bij dementie Utrecht, 16 april A. Kunneman, gz-psycholoog Introductie GZ-psycholoog Werkzaam op de GAAZ / poli geriatrie

Nadere informatie

Workshop congres Dementie: Medicatieveiligheid thuis. Programma

Workshop congres Dementie: Medicatieveiligheid thuis. Programma 27-11-14 Programma Workshop congres Dementie: Medicatieveiligheid thuis Inleiding Medicatie thuis Lerend vermogen Voorbeeld van mogelijke hulpmiddelen Congres 24 nov 2014 Daphne Mensink DAZ Gemma Yocarini

Nadere informatie

Signalering in de palliatieve fase

Signalering in de palliatieve fase 17 maart 2015 Signalering in de palliatieve fase Denk- en werkmethode voor verzorgenden Karin Willemse Gespecialiseerd wijkverpleegkundige Oncologie & Palliatieve zorg Consulent palliatieve zorg NHN en

Nadere informatie

Signalering symptomen bij mensen met dementie

Signalering symptomen bij mensen met dementie Signalering symptomen bij mensen met dementie Dinsdag 13 juni 2017 Moniek Pierik, verpleegkundige TMZ Annemiek Poelman, verpleegkundige TMZ Inhoud Signalering in de palliatieve fase Onbegrepen gedrag

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Zorg na de diagnose Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Disclosure belangen sprekers Potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Wat komt er aan de orde?

Wat komt er aan de orde? Zorg en Drang Intramuraal en extramuraal: voorbereiden op zorg en dwang Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Onthulling belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Hoe/Lang zullen we leven?! Het zgn codebeleid. Vrijdag 7 juni 2013 Gerard Innemee, mma

Hoe/Lang zullen we leven?! Het zgn codebeleid. Vrijdag 7 juni 2013 Gerard Innemee, mma Hoe/Lang zullen we leven?! Het zgn codebeleid Vrijdag 7 juni 2013 Gerard Innemee, mma Inhoudsopgave Aanleiding Kosten in de zorg KNMG Hoe doen wij het? Discussie Medisch Contact, 10 juni 2011 Van Engelen,

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Improving Mental Health by Sharing Knowledge Margje Mahler Benadette Willemse Sandra Zwijsen Jacomine de Lange Mirella Minkman Anne Margriet Pot Vraag inspectie

Nadere informatie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Workshop Paul Vogelaar, verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn Lux Nova, palliatieve zorg & training 2 Work-shoppen 3 Dementie Combinatie

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Een Transmuraal Palliatief Advies Team in de regio: de rol van de huisarts in de eerstelijn. dr. Eric van Rijswijk, huisarts, lid PAT team JBZ

Een Transmuraal Palliatief Advies Team in de regio: de rol van de huisarts in de eerstelijn. dr. Eric van Rijswijk, huisarts, lid PAT team JBZ Een Transmuraal Palliatief Advies Team in de regio: de rol van de huisarts in de eerstelijn dr. Eric van Rijswijk, huisarts, lid PAT team JBZ De praktijk van palliatieve zorg huisartspraktijk Mw van Z,

Nadere informatie

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl 25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, afdeling

Nadere informatie

Ambulant Geriatrisch Team. voor Diagnostiek en Consultatie

Ambulant Geriatrisch Team. voor Diagnostiek en Consultatie Ambulant Geriatrisch Team voor Diagnostiek en Consultatie AZG/28/0314 juli 2014 Ambulant Geriatrisch Team voor Diagnostiek en Consultatie In deze folder leest u alles over het Ambulant Geriatrisch Team

Nadere informatie

Workshop samen werken bij probleemgedrag

Workshop samen werken bij probleemgedrag UKON Symposium Trots op je vak Workshop Samen sterker door samen werken bij Probleemgedrag 7 April 2016 het gevoel van samen Workshop samen werken bij probleemgedrag Kort voorstellen Onder O d de aandacht

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Herkennen van DEPRESSIE bij ouderen

Herkennen van DEPRESSIE bij ouderen Herkennen van DEPRESSIE bij ouderen Wat is uw rol? Congres depressie bij ouderen, plenair Utrecht, 25 november 2014 Jan Oudenes, verpleegkundig consulent geriatrie Van reactief naar proactief Komt een

Nadere informatie

Signalering in de pallia,eve fase. Aansluiting en afstemming. Inleiding signalering in de palliatieve fase

Signalering in de pallia,eve fase. Aansluiting en afstemming. Inleiding signalering in de palliatieve fase Aansluiting en afstemming Signalering in de pallia,eve fase 4 april He*y Kazimier, adviseur pallia4eve zorg IKNL Rommy de Jong, Specialist Ouderengeneeskunde Stappenplan Signaleringskaarten Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Inleiding. Vinken en vonken in Vroegtijdige zorgplanning. Doel van de bijeenkomst: Casuïstiek Achtergronden Literatuur

Inleiding. Vinken en vonken in Vroegtijdige zorgplanning. Doel van de bijeenkomst: Casuïstiek Achtergronden Literatuur Vinken en vonken in Vroegtijdige zorgplanning Rens Henquet, Kaderarts ouderengeneeskunde Mirjam Broes, Kaderarts palliatieve zorg Inleiding Doel van de bijeenkomst: Casuïstiek Achtergronden Literatuur

Nadere informatie

Screening op cognitieve en gedragsproblemen helpt bij het personaliseren van de ALS zorg. Carin Schröder 30 september ALS congres

Screening op cognitieve en gedragsproblemen helpt bij het personaliseren van de ALS zorg. Carin Schröder 30 september ALS congres Screening op cognitieve en gedragsproblemen helpt bij het personaliseren van de ALS zorg Carin Schröder 30 september ALS congres Wat doet u? Wie gebruikt er screening voor cognitief functioneren? Wie gebruikt

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Sterven bij dementie. studie arena 2011: sterven bij dementie 1. Progressie Alzheimer MMSE 30. vroeg mild matig ernstig. Prevalentie dementie

Sterven bij dementie. studie arena 2011: sterven bij dementie 1. Progressie Alzheimer MMSE 30. vroeg mild matig ernstig. Prevalentie dementie Prevalentie dementie Sterven bij dementie mannen vrouwen Prof.dr. WP (Wilco) Achterberg Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde Afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde % populatie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Netwerkbijeenkomst 19 januari 2017 Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Voorwoord Guy Buck voorzitter, Raad van Bestuur De beste zorg voor uw patiënt. Snel geregeld en

Nadere informatie

Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen 2 november 2006 Nationaal Congres Palliatieve Zorg Sasja Mulder Onderwijs in palliatieve zorg in de medische specialisten opleiding 2001 2003 COPZ project ontwikkeling

Nadere informatie

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Almere, 6 maart 2013 Spreker Plaats datum M. van Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid Adviseur Zorg Advies (ZVW) College Voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

RATIONELE FARMACOTHERAPIE VOOR OUDEREN. als je door de pillen de patiënt niet meer ziet

RATIONELE FARMACOTHERAPIE VOOR OUDEREN. als je door de pillen de patiënt niet meer ziet RATIONELE FARMACOTHERAPIE VOOR OUDEREN als je door de pillen de patiënt niet meer ziet 14 maart 2013 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen,

Nadere informatie

30-06-2015 1. Is er over 10 jaar nog plek voor antipsychotica bij mensen met dementie? Inhoud. Is er over 10 jaar nog plek voor antipsychotica?

30-06-2015 1. Is er over 10 jaar nog plek voor antipsychotica bij mensen met dementie? Inhoud. Is er over 10 jaar nog plek voor antipsychotica? Samenwerkende academische netwerken ouderenzorg (SANO) UNO-UMCG feliciteert UNC-ZH Is er over 10 jaar nog plek voor antipsychotica bij mensen met dementie? Sytse Zuidema, specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Expertiseteam Geriatrie Twente

Expertiseteam Geriatrie Twente Samen verbeteren we de ouderenzorg in Twente Expertiseteam Geriatrie Twente 28 februari 2017 Pilot Expertiseteam Geriatrie Twente - Aanleiding - Achtergrond - Doel Demografische ontwikkelingen Sterke eerste

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING EDERLADSE SAMEVATTIG Hoofdstuk 1 Dementie is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheid wereldwijd en een aanzienlijk aantal mensen en hun families zullen het lot van dementie treffen. Dementie

Nadere informatie

Palliatieve zorg bij COPD in onze regio. Karin Janssen-van Hemmen Jeroen Verheul

Palliatieve zorg bij COPD in onze regio. Karin Janssen-van Hemmen Jeroen Verheul Palliatieve zorg bij COPD in onze regio Karin Janssen-van Hemmen Jeroen Verheul Inhoud Stellingen Wie zijn we? Wat is ons doel? En waarom? Wat hebben we tot nu toe gedaan? Toekomst? Antwoorden op stellingen

Nadere informatie

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd?

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Vraagje Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Voorstellen Marike Hendriks Erica Baarends Achtergrond:

Nadere informatie

De invloed van dementie op jonge leeftijd op de mantelzorger.

De invloed van dementie op jonge leeftijd op de mantelzorger. Onderzoek naar het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun familie Beste lezer, Namens het onderzoeksteam van de NeedYD- studie willen wij u via deze weg weer op de hoogte

Nadere informatie

Discussiebijeenkomst WAT KOM JE TEGEN BIJ EEN COPD PATIËNT MET ERNSTIGE ZIEKTELAST

Discussiebijeenkomst WAT KOM JE TEGEN BIJ EEN COPD PATIËNT MET ERNSTIGE ZIEKTELAST Discussiebijeenkomst WAT KOM JE TEGEN BIJ EEN COPD PATIËNT MET ERNSTIGE ZIEKTELAST Vrijdag 23 september 2016 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met Universitair Centrum Chronische Ziekten

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Leergang ouderen. Module: dementie en mantelzorgondersteuning Docent: Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde

Leergang ouderen. Module: dementie en mantelzorgondersteuning Docent: Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde Leergang ouderen Module: dementie en mantelzorgondersteuning Docent: Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde Inhoud van de scholing Epidemiologie Vormen van dementie Diagnostiek Behandeling

Nadere informatie

Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd, onder meer bij het Accreditatiebureau

Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd, onder meer bij het Accreditatiebureau Ernst van der Pasch Sytse Zuidema Robbert Huijsman Nienke Nieuwenhuizen De zorg voor thuiswonende ouderen kent nog flink wat uitdagingen. Op dit symposium komen ze aan bod, met de focus op: hoe kunnen

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: De richtlijn Ingrid Arnold LUMC Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Huisarts te Leiderdorp Dokter, ik ben zo moe. Vermoeidheid Hoofdpijn Buikklachten

Nadere informatie

OOST WEST THUIS BEST? 6 december UITDAGINGEN IN DE EERSTELIJNS OUDERENZORG. Symposium UNO-UMCG MartiniPlaza Groningen

OOST WEST THUIS BEST? 6 december UITDAGINGEN IN DE EERSTELIJNS OUDERENZORG. Symposium UNO-UMCG MartiniPlaza Groningen 6 december 2017 Symposium UNO-UMCG MartiniPlaza Groningen www.uno-umcg.nl Ernst van der Pasch Sytse Zuidema Robbert Huijsman Nienke Nieuwenhuizen De zorg voor thuiswonende ouderen kent nog flink wat uitdagingen.

Nadere informatie

Cijfers over dementie

Cijfers over dementie Cijfers over dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie