Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II. Forex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II. Forex"

Transcriptie

1 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II RUBRIEK : Iificti v stof of t sl v vootscp/ori. Prouctiificti Forx. Rlv ïificr bruik v stof of t sl or bruik Rlv ïificr bruik v stof of t sl: Vlorriirs Gbruikssctor [SU]: SU 3 - Iustril bruik: Gbruik v stoff ls zoi of i prprt i iustriël ovi SU - Forulr [] v prprt /of opkk ( lri) SU - Profssiol bruik: Publik oi (iistrti, orwijs, us, istvrli, bctsli) Cisc prouctctori [PC]: PC - Lbortoriuciclië PC35 - s- riiisil (iclusif op oplosilbsis) Procsctori [PROC]: PROC 5 - M i btcprocss o prprt wrp t forulr (ultist /of zilijkcoct) PROC 7 - Spuit i iustriël ovi PROC - Ovrbr v stof of prprt (vull/l lt lop) v/r vt/rot coirs i itspcilisr zii PROC b - Ovrbr v stof of prprt (vull/l lt lop) v/r vt/rot coirs i spcilisr zii PROC - Ovrbr v stof of prprt r kli coirs (spcilisr vullij, iclusif w) PROC - Mt rollr of kwst br PROC - Spuit buit iustriël ovi PROC - Hti t ii coct uitsluit prsoolijk bscrisil bscikbr. Miliu-issictori [ERC]: ERC - Forulri v prprt ERC - Iustril bruik v vrwrkisulpil i procss prouct i orl wor v wrp ERC - ijvrbri bruik (bi) v vrwrkisulpil i op syst ERC - ijvrbri bruik (buit) v vrwrkisulpil i op syst Or bruik: Er is ol iforti irovr..3 tils btrff vrstrkkr v t viliisifortibl r. Scll Ci GbH, Tuusstr., -7 Müc Tlfoo /35-, Tlfx /35-7 Ht ilrs v bvo prsoo: Tlfoour oovll. Avisor vriftisvrscijsl: --- Tlfoour v t brijf oovll: Tl.: + () 7 / (SC) RUBRIEK : Iificti v vr. Ili v stof of t sl.. Clssificti vols Rlvi (EG) 7/ (CLP) Nit bpl.. Clssificti vols Rictlij 7/5/EEG /5/EG (iclusif ). C, Bijt, R35. Etikttrisl.. Etikttri vols Rlvi (EG) 7/ (CLP) Nit bpl.. Etikttri vols Rictlij 7/5/EEG /5/EG (iclusif ). Gvrsybol: C Gvruii: Bijt R-Zi: 35 Vroorzkt rsti brwo. S-Zi: (/) Actr slot buit brik v kir bwr. Bij rki t o oillijk t ovrvloi wtr fspol skui isc vis iwi. N rki t ui oillijk wss t vl wtr. 35 z stof vrpkki op vili wijz fvor. 3/37/3 r scikt bscr kli, sco bscrisil o/t zict. 5 Bij ovl of ii zic owl volt, oillijk rts rpl (ii olijk it tikt to). Tovoi: Ntriuyroxi.3 Ar vr Ht sl bvt vpvb-stof (vpvb= zr prsist, zr bioccuulr) of vlt it or bijl XIII v vrori (EG) 7/. Ht sl bvt PBT-stof (PBT = prsist, bioccuulr, toxisc) of vlt it or bijl XIII v vrori (EG) 7/. Ho ph-wr k sc tobr wtr. VERORENING (EG) Nr. / 5 % of r, r ir 5 % it-ioo opprvlktctiv stoff

2 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx fosfot prfus HEXYL CINNAMAL LIMONENE LINALOOL RUBRIEK 3: Sstlli iforti ovr bstl 3. Stof.br. 3. Msl Ntriuyroxi Ristrtiur (REACH) -- Ix --- EINS, INCS, NLP CAS CAS % Brik 5- Clssificti vols Bijt, C, R35 Rictlij 7/5/EEG Clssificti vols Ski Corr. A, H3 Rlvi (EG) 7/ Mt. Corr., H (CLP) Ntriu-p-cuolsulfot Ristrtiur (REACH) -- Ix --- EINS, INCS, NLP 3-5- CAS CAS % Brik - Clssificti vols Irritr, Xi, R3 Rictlij 7/5/EEG Clssificti vols Ey Irrit., H3 Rlvi (EG) 7/ (CLP) -io--tylpropol Ristrtiur (REACH) -- Ix EINS, INCS, NLP -7- CAS CAS --5 % Brik -5 Clssificti vols Rictlij 7/5/EEG Clssificti vols Rlvi (EG) 7/ (CLP) Irritr, Xi, R3/3 Miliuvrlijk, R5 Miliuvrlijk, R53 Ey Irrit., H3 Ski Irrit., H35 Aqutic Croic 3, H -Etylxyllucosi Ristrtiur (REACH) -- Ix --- EINS, INCS, NLP - CAS CAS.v. % Brik <5 Clssificti vols Irritr, Xi, R3 Rictlij 7/5/EEG Clssificti vols Ey Irrit., H3 Rlvi (EG) 7/ (CLP) Tkst v R-zi / H-zi clssifictifkorti (GHS/CLP) zi rubrik. RUBRIEK : Erstulptrl. Bscrijvi v rstulptrl Ii Prsoo uit vrzo br. Prsoo friss luct v l rl sypto rts rpl. Huicoct Mt ovrvloi wtr roi wss, vrorii, tt kli irct uittrkk, t rts wrscuw, ifortibl bij ou. Oococt Koktlz uit. Ekl i. t ovrvloi wtr roi spol, t rts wrscuw, ifortibl bij ou. Gspcilisr rts rpl. Ht k vroorzk: Gvr v bli wor Islikk Mo o spol t wtr. G brk opwkk, vl wtr t rik v, t rts rpl. Viliisifortibl.. Blrijkst cut uitstl sypto ffct Ii v topssi zij vrtr optr sypto ffct t vi i scti of bij opkl or scti.. Ht k vroorzk: Asti v ui slijvlis olijk. Gvr rsti ooltsl. Islikk: Prforti v Slokr Mprforti.3 Vrli v vrist oillijk isc vrzori spcil bli Oowsli viliisouc ot i buurt v vrwrkisplts zij. RUBRIEK 5: Brbstrijistrl 5. Blusil Gscikt blusil Afst op ovisbr. Oscikt blusil.. 5. Spcil vr i oor stof of t sl wor vroorzkt Bij br ku ost: Bijt p Kooloxis Fosforoxis Zwvloxis Stikstofoxis 5.3 Avis brwrli I vl v br /of xplosi i v rook vrij. Apprt lisbscri ofklijk v ovisluct. Alklibsti bscr kli. Evt. volli bscri Gcoir bluswtr vrwrk cofor scrift v ovrisw.

3 Blz. 3 v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx RUBRIEK : Mtrl bij t ccil vrijko v stof of t sl. Prsoolijk zorstrl, bscr uitrusti ooprocurs Voor volo vilti zor. Coct t o, t ui ii vrij. Rki ou t vt. uitlijvr. Miliuzorstrl Bij osppi v rotr ovl i. Nit ovru i riolri lt bl. Iri i opprvlkt- rowtr i ro vrij..3 Isluitis- riiisto - tril Mt voctbi tril (bijv. uivrsl biil) op vols rubrik 3 ls fvl vrwijr. Nutrlisr olijk (ll oor vk). Rstovli t vl wtr wspol.. Vrwijzi r r rubrik Prsoolijk bscrisil zi rubrik vls bvli fvlvrwrki zi rubrik 3. RUBRIEK 7: Hri opsl Nit ll z rubrik, r ook rubrik. k rlv iforti bvtt. 7. Voorzorstrl t vili r v stof of t sl 7.. Al bvli Voor volo vilti zor. Coct t o t ui vrij. Oowsli viliisouc ot i buurt v vrwrkisplts zij. Istructis op t tikt bruikswijzi i ct. rkprocs cofor bruikswijzi topss. 7.. Tolicti op l yiëtrl op wrkplk l yiëtrl i o t ciclië ot wor topst. Voor puzs t i v t wrk wss. Vrwijr ou v t- rikwr v irvor. Voor bi t btr wr wort t, vrorii kli bscrisil uito. 7. Voorwr vili opsl, t ibrip v icoptibl prouct Ooklijk obvo bwr. Prouct ll i oriil vrpkki slot opsl. Prouct it opsl i oor trppuiz. G lkli-obsti tril bruik. Alklibsti vlor vrist. Nit s t zur opsl. 7.3 Spcifik ibruik Er is ol iforti irovr. RUBRIEK : Mtrl tr brsi v blootstlli/prsoolijk bscri. Corolprtrs C. oscrijvi Ntriuyroxi % Br ik:5- NG -ur: --- NG 5-i.: --- NG-C: /3 (BE-G) BG: --- Ovri Iforti: --- C. oscrijvi -io--tylpropol % Br ik:- 5 NG -ur: pp NG 5-i.: (I) (, /3) (E-AG) (E-AG) BG: --- Ovri Iforti: --- NG-C: - -- NG -ur = ttlijk Nrls Grswr - Tijwo il ovr uur. E-AG = uits rswr, A = lvolfrcti (of rspirbl frcti), E = ilrbr frcti (TRGS ). BE-G = Blisc rswr. ACGIH-TA = Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH) rswr, TA (ti wit vr), tijwo il ovr uur. EG = Europs rswr (/3/EG, /5/EG). NG 5-i. = ttlijk Nrls Grswr - Tijwo il ovr 5 i. E-AG = uits rswr ls ovrscrijisfctor - ctori I (stoff wrbij lokl wrki bpl is vststl rswr of stoff i bij ii ssibilisr ku wrk) of ctori II (rsorptiv stoff), A = lvolfrcti (of rspirbl frcti), E = ilrbr frcti (TRGS ). BE-G = Blisc rswr. ACGIH-ST = Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH) rswr, ST (sort tr xposur liit), tijwo il ovr 5 i. EG = Europs rswr (/3/EG, /5/EG). NG-C = ttlijk Nrls Grswr - Cili (plfowr). BE-G = Blisc rswr. ACGIH- C = Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH) rswr, C (cili vlu) plfo wr. BG = Bioloisc rswr. ACGIH-BEI = Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH), BEI (Bioloicl Exposur Iics), bioloisc rswr. NL/E/ACGIH/EG: H = Stoff i rltif kklijk oor ui ku wor opo. E: Y = stoff wrbij risico vructbscii vrwrloosbr is bij t ou v o uits rswr, Z = stoff wrbij risico vructbscii it uitslot k wor bij t ou v o uits rswr. BE: C = kkrvrwkk /of ut stoff, = Stoff i rltif kklijk oor ui ku wor opo, F = blootstlli scit i vor v vzls. ACGIH: A = bwz kkrvrwkk, A = vrct kkrvrwkk, A3 = kkrvrwkk ir, s obk, A = it t ui ls kkrvrwkk s, A5 = it vrct ls kkrvrwkk s, S = bij r voli s ovrvoliisrcti k opwkk, ook bij blootstlli b vrl rswr! Ntriuyroxi

4 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx Topssi sbi Arbir / wrkr Blootstlli srout / iliuco prti Ms - ilti Cosu Ms - ilti Effct op zo i L trij, lokl ffct L trij, lokl ffct s crip tor r E i / 3 / 3 Op r ki Ii it it volstt o cocrti or rswr (NG, E-AG, BE-G) t ou ot scikt bscri r wor. Glt ll wr ir rswr blootstlli zij vstl... Iiviul bscristrl, zols prsoolijk bscrisil l yiëtrl i o t ciclië ot wor topst. Voor puzs t i v t wrk wss. Vrwijr ou v t- rikwr v irvor. Voor bi t btr wr wort t, vrorii kli bscrisil uito. Bscri v o/t zict: Al rl wrkfs. Gzictsbscri (EN ) Volli sluit viliisbril t zijklpp (EN ). Ntriu-p-cuolsulfot Topssi Blootstlli sbi srout / iliuco Arbir / wrkr Arbir / wrkr prti Ms - rl Ms - ilti Cosu Ms - rl Cosu Ms - ilti Cosu Ms - orl Miliu - zot wtr Miliu - sporisc (irittr ) vrijko Miliu - fvlwtrz uivrisis tllti Effct op zo i L trij, systis c ffct L trij, systis c ffct L trij, systis c ffct L trij, systis c ffct L trij, systis c ffct s crip tor PN PN PN r 7, 53, 3, 3, 3,, 3, 3 E i / k bw/ y / 3 / k bw/ y / 3 / k bw/ y / l / l / l Op r ki. Mtrl tr brsi v blootstlli.. Pss tcisc trl Voor o vilti zor. it k oor lokl fzuii of l fzuii rlisr wor. Bscri v ui - Bscri v : Bscr crè t bvl. Viliissco v tuurltx (EN 37). Prti (oorbrktij) i iut: Viliissco v itril (EN 37) Prti (oorbrktij) i iut: Gscikt zij b.v. viliissco v uits fir KCL GbH, - 3 Eiczll, -il t vol spcifictis: 7 Lpr, 73 Ctril Vlours Bscri v ui - Ar trl: Bscr wrkkli (bv. viliissco EN ISO 35, viliiskli t l ouw) Alklibsti bscr kli (EN 33) Bscri v Or orl lisw: osti it vrist. Bij pvori scikt pprt bscri o. Evul Filtr B P (EN 37) rtijbprki bscrispprt i ct. Trisc vr: Nit v topssi Avull iforti bscri - Er wr tst. slcti wr bij sls r bst wt kt vi iforti ovr bstl slctr. slcti wr bij stoff fli v opv v scoprouc. Bij fiitiv kuz v t scotril ot rki wor ou t oorbrktij, prtitrij fbrk. kuz v scikt sco is it ll v t tril, r ook v r kwlititskrk fklijk v prouc tot prouc vrscill.

5 Blz. 5 v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx Bij sls k bstii v scotril it f wor brk ro ot t tst wor bruik. uwkuri oorbrktij v t scotril ot bij prouc v viliissco wor opvr ko...3 Brsi v iliublootstlli Er is ol iforti irovr. RUBRIEK : Fysisc cisc iscpp. Iforti ovr fysisc cisc bsisiscpp Fysisc tost: Vloibr Klur: Klurloos Gur: Krktristik Gurrplwr: Nit bpl ph-r: Slt-/vrispu: Nit bpl Bikookpu kooktrjct: Nit bpl Vlpu:.br. Vrpissli: Nit bpl Ovlbri (vst, s): Nit bpl Orst xplosirswr: Nit bpl Bovst xplosirswr: Nit bpl pspi: Nit bpl picti (Luct = ): Nit bpl icti: ~ /l Stortwict: Nit bpl Oplosbri: Nit bpl Oplosbri i wtr: Oplosbr Vrliscoëfficië (octol/wtr): Nit bpl Zlfobristprtuur: Nit bpl Olistprtuur: Nit bpl Viscositit: Nit bpl Oploffisiscpp: Nit bpl Oxir iscpp: Nit bpl. Ovri iforti Mbri: Vtoplosbri / oplosil: Gliisvro: Opprvlktspi: Oplosillt: Nit bpl Nit bpl Nit bpl Nit bpl Nit bpl RUBRIEK : Stbilitit rctivitit. Rctivitit Ht prouct is it tst.. Cisc stbilitit Stbil bij juist opsl ri..3 Molijk vrlijk rctis G fbrk bij bruik vols scrift.. T vrij osti Zi ook rubrik 7..5 Cisc op lkr iwrk tril Coct t strk zur lit tot fti rcti or wrtowikkli. Coct t lkli-obsti tril vrij. Coct t bpl tl, bv. luiiu, vrij (wtrstofsvori olijk). Zik. Gvrlijk olisprouct Zi ook rubrik 5.. G oli bij cofor bruik. RUBRIEK : Toxicoloisc iforti Forx Toxicitit/w rki Acut toxicitit, orl: Acut toxicitit, vi ui: Acut toxicitit, oor ii: Huicorrosi/ -irritti: Ersti ooltsl/oo irritti: Ssibilisti v luctw/ ui: Mutitit i slctscll : Kkrvrw kki: Giftii tpli: Spcifik oloro xicitit - bij li blootstlli (STOT-SE): Spcifik oloro xicitit - bij rl blootstlli (STOT-RE): Gvr bij ii: Irritti v luctw: Toxicitit bij rl toii: Sypto: Ei pu r E i Or is Tstt o Oprki

6 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx Ovri toxicoloisc vs: Ntriuyroxi Toxicitit/w Ei rki pu Huicorrosi/ -irritti: Ersti ooltsl/oo irritti: Ssibilisti v luctw/ ui: Mutitit i slctscll : Mutitit i slctscll (bctril): Sypto: Trtoiti t: r Ntriu-p-cuolsulfot Toxicitit/w rki Acut toxicitit, orl: Acut toxicitit, vi ui: Ei pu L 5 L 5 r > > E i E i / k / k Or is Koij Koij Ms Or is Rt Koij Tstt o (Ptc- Tst) 7 (Bctril Rvrs Muttio Tst) 7 (Gic Toxicolo y - Escric i coli, Rvrs Assy) Tstt o (Acut Orl Toxicity) Clssificti cofor brki sprocu r. Oprki Bijt Bijt, Gvr rsti ooltsl. Nit ssibilis r Ntif Ntif, litrtuuro pv li soilijk, ost N Oprki Huicorrosi/ -irritti: Ersti ooltsl/oo irritti: Ssibilisti v luctw/ ui: Mutitit i slctscll : Mutitit i slctscll : Kkrvrw kki: Giftii tpli: Toxicitit bij rl toii: Toxicitit bij rl toii: Trtoiti t: N O A N O A N O A N O A > > >3 / k / k / k / k Koij Koij Cvi Sl oll typi uri u Muis Rt Rt Rt (Acut rl Irrittio/ Corrosio ) 5 (Acut Ey Irrittio/ Corrosio ) (Ski Ssitis tio) 7 (Bctril Rvrs Muttio Tst) 7 (Ml i Erytrocy t Microuc lus Tst) 53 (Cobi Croic Toxicity/ Crcio icity Stuis) (Rpt os -y Orl Toxicity Stuy i Ros) (Subcro ic rl Toxicity - -y Stuy) Nit irritr Irritr Nit ssibilis r Ntif Ntif Ntif -io--tylpropol

7 Blz. 7 v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx Toxicitit/w rki Acut toxicitit, orl: Acut toxicitit, vi ui: Mutitit i slctscll : Sypto: Forx Toxicitit /wrki Toxicitit vis: Toxicitit pi: Toxicitit l: Ei pu L 5 L 5 r > E i / k / k Or is Rt Koij Tstt o Oprki Ntif RUBRIEK : Ecoloisc iforti Ei pu Ti j r E i Ori s Tst to oo, rt- /blosol oopstori, ost, slprii, slijvlisir ritti Oprki Prsist i fbrkb ri: Bioccu ulti: Mobilitit i bo: Rsultt v PBT- zpzbboorli : Ar sclijk ffct: Ntriuyroxi i it sl wzi opprvlk t-ctiv stof(f) volot (volo) wr v bioloisc fbrkb ri zols vstl i vrori (EG) r. / ovr tri., Gvs tr orstu i v z bwri wor tr bscikki v bvo utoritit v listt ou zull bscikb r wor stl rctstr ks vrzok of op vrzok v prouc v tri.

8 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx Toxicitit /wrki Toxicitit vis: Toxicitit pi: Prsist i fbrkb ri: Bioccu ulti: Toxicitit bctrië: Oplosb ri i wtr: Ei pu LC5 5 5 Ti j 5 i r 5, - Ntriu-p-cuolsulfot Toxicitit Ti /wrki j Toxicitit vis: Toxicitit pi: Toxicitit l: Ei pu LC r > > > E i /l /l /l Ori s (Gb usi ffiis) Crio pi spc. (Poto bctri u posp oru) Tst to Oprki Glt it oris c stoff. Ntif /l C E i /l /l /l Ori s (Cypri us cprio) (p i ) (s os us subspi ctus) Tst to 3 (Fis, Acut Toxicit y Tst) (p i sp. Acut Iob ilistio Tst) (Al, Growt Iibiti o Tst) Oprki Prsist i fbrkb ri: Bioccu ulti: Toxicitit bctrië: Lo Po w 5 3 > -, > -io--tylpropol Toxicitit Ti /wrki j Toxicitit vis: Toxicitit pi: Toxicitit l: Ei pu LC5 LC5 5 7 r 3 5 % 3 B (R y Bio r bility - Co Evoluti o Tst) /l E i /l /l /l (ctivt slu) Ori s (Lpo is croc irus) (p i ) (Sc su s subspi ctus) (Activ t Slu, Rspir tio Iibiti o Tst (Crbo Ao iu Oxit io)) Tst to Lict bioloisc fbrkb r E bioccuu lti vlt it t vrwct (LoPow < ). Oprki EUili kot ir it ovr. EUili kot ir it ovr. EUili kot ir it ovr.

9 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx Prsist i fbrkb ri: Ovri cotoxicol oisc vs : Ovri cotoxicol oisc vs : CO BO 5 5 <, % 3 (R y Bio r bility - Clos Bottl Tst) / / RUBRIEK 3: Istructis vrwijri 3. Afvlvrwrkisto Voor stof / sl / rsiu Afvlcour EG: o fvlslutls zij bvli op bsis v t vrolijk bruik v it prouct. Op bsis v t spcifik bruik fvlvrwrkiszii bij bruikr ku or bpl osti ook r fvlslutls wor tok. (//EG, //EG, /573/EG) tr i vrlijk stoff bvtt Abvli: Voorscrift v pltslijk istis opvol Nutrlisti olijk, oor vk Bijbl scikt vrbrisistllti. Bijbl fvor r scikt stortplts. Vrvuil vrpkki Voorscrift v pltslijk istis opvol Nit-coir vrpkki ku opiuw bruikt wor. RUBRIEK : Iforti t btrkki tot t vrvor Al wijzi VN-ur: Vrvor ovr w/spoorwvrvor (AR/RI) Juist li ovrkosti olrl v VN: UN SOIUM HYROXIE, SOLUTION Trsportvrklss(): Vrpkkisrop: II Clssificrisco: C5 LQ (AR ): L LQ (AR ): Miliuvr: Nit v topssi Tul rstrictio co: E Zvrvor (IMG-co) Juist li ovrkosti olrl v VN: SOIUM HYROXIE SOLUTION Trsportvrklss(): Vrpkkisrop: II ES: F-A, S-B Mri vroriii (Mri Pollut):.br. Miliuvr: Nit v topssi Luctvrvor (IATA) Juist li ovrkosti olrl v VN: Soiu yroxi solutio Trsportvrklss(): Vrpkkisrop: II Miliuvr: Nit v topssi Bijzor zor bruikr Prso i ist t vrvor v vrlijk or ot ir opli zij. Bpli bvilii zij bi ll prso i btrokk zij bij t vrvor. Er ot zorstrl wor o o sc t ko. Vrvor i bulk ovrkosti bijl II bij MARPOL 73/7 IBC-co vrct wort it vrvor i bulk, r ls stuko, ro it v topssi. Sstl vrpkki zij iri it o. Gvrur vls vrpkkiskori op vr. RUBRIEK 5: Rlvi 5. Spcifik viliis-, zois- iliurl -wtvi stof of t sl Ili tikttri zi rubrik. Bprki opvol: J N scrift vilii zoi op wrkplk i ct. t op kirrbi i ct (uits scrift). Vrori (EG) r. 7/, bijl XVII VOC /3/ < 5% 5. Ciscviliisboorli E cisc viliisboorli is it zi sls. RUBRIEK : Ovri iforti z iforti is v topssi op t proukt zols t wort lvr. Hrzi rubrik: 3,, Prouctco riiis vrzorisil (): GG 7 Vol zi stll uitscrv R-zi / H-zi clssifictifkorti (GHS / CLP) v bstl (ui i rubrik 3). 35 Vroorzkt rsti brwo. 3 Irritr o. 3/3 Irritr o ui. 5 Sclijk i t wtr lv oris. 53 K i t qutisc iliu op l trij sclijk ffct vroorzk.

10 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx H3 Vroorzkt rsti brwo ooltsl. H K bijt zij tl. H35 Vroorzkt uiirritti. H3 Vroorzkt rsti ooirritti. H Sclijk i t wtr lv oris, t luri vol. Ski Corr.-Huicorrosi Mt. Corr.-Voor tl bijt() stof of sl Ey Irrit.-Ooirritti Ski Irrit.-Huiirritti Aqutic Croic-Gvr t qutisc iliu - Croisc Evul i it ocu bruikt fkorti croi: AC Articl Ctoris (= Voorwrpctorië) ACGIHAric Cofrc of Govrl Iustril Hyiists ACGIH-BEI Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH), BEI (Bioloicl Exposur Iics) = bioloisc rswr ACGIH-C Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH) rswr, C (cili vlu) = plfo wr ACGIH-ST Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH) rswr, ST (sort tr xposur liit) = tijwo il ovr 5 i. ACGIH-TA Aric Cofrc of Govrl Iustril Hyiist (ACGIH) rswr, TA (ti wit vr), tijwo il ovr uur AR Accor uropé rltif u trsport irtiol s rciss russ pr Rout l. l AO Accptbl Oprtor Exposur Lvl AOX Asorbrbr orisc lovrbii ATE Acut Toxicity Estit (= cut toxicititssctti) vols Rlvi (EG) 7/ (CLP) BAM Busstlt für Mtrilforscu u -prüfu (Istlli trilorzok, uitsl) BAuA Busstlt für Arbitsscutz u Arbitsizi (= uits frl istituut vilii zoi op wrkplk, uitsl) BCF Biococrtio fctor (= biococrtifctor) BE-G Blisc rswr BGV Brufsossscftlic Vorscrift (= scrift uits brijfsvrii) BG Bioloisc rswr BG / VLB BG / VLB = Bioloisc rswr / Vlur liit bioloiqu (Blië / Bliqu) BHT Butylyroxytoluol (=,-i-trt-butyl-p-crsol) BO Biocicl oxy (= biocisc zuurstofvrbruik - BZV) BSEF Broi Scic Evirol Foru bv., b.v., bijv. bijbl, bij bl bw boy wit (= licswict) c. circ CAS Cicl Abstrcts Srvic CESIO Coité Europé s As Surfc t lurs Iréiirs Oriqus CIPAC Collbortiv Irtiol Psticis Alyticl Coucil CLP Clssifictio, Lblli Pcki (VERORENING (EG) Nr. 7/ btrff ili, tikttri vrpkki v stoff sls) CMR crcio, ut, rprotoxisc CO Cicl oxy (= cisc zuurstofvrbruik - CZV) cof. cofor CTFA Costic, Toiltry, Frrc Associtio M riv Miiu Effct Lvl riv No Effct Lvl (= fli oss zor ffct) OC issolv oric crbo (= Oplost orisc koolstof) T5 wll Ti - 5% ructio of strt cocrtio w ry wit (= ro ss) HA Europ Cicls Acy (= Europs Ascp cisc stoff) EEG Europs Ecooisc Gscp EER Europs Ecooisc Ruit EG Europs Gscp EINS Europ Ivory of Existi Corcil Cicl Substcs INCS Europ List of Notifi Cicl Substcs EN Europs Nor EPA Uit Stts Evirol Protctio Acy (Uit Stts of Aric) ERC Evirol Rls Ctoris (= Miliuissictori) tc., z. t ctr, zot EU Europs Ui fx. Fxur vs bscikbr GHS Globlly Hroiz Syst of Clssifictio Lblli of Cicls (= wrlwij roisr syst ili tikttri v cisc stoff) G / VL G / VL = Grswr bropsti blootstlli / Vlur liit 'xpositio profssioll (Blië / Bliqu) G-kw / VL-c G-kw / VL-c = Grswr bropsti blootstlli - Korttijswr / Vlur liit 'xpositio profssioll - Vlur court uré (Blië / Bliqu) G-M / VL-M G-M / VL-M = Grswr bropsti blootstlli - "Cili" / Vlur liit 'xpositio profssioll - "Cili" (Blië / Bliqu) GP Globl wri potil (= Broiksffct) HET-CAM H's E Tst - Coriolloic Mbr HGP Hlocrbo Globl ri Potil IARC Irtiol Acy for Rsrc o Ccr IATA Irtiol Air Trsport Associtio IBC Irit Bulk Coir IBC (Co) Irtiol Bulk Cicl (Co) IMG-co Irtiol Mriti Co for rous Goos - IMG-co (= Irtiol Co t vrvor v vrlijk stoff ovr z) icl. iclusif IUCLIIrtiol Uifor CicL Ifortio tbs LQ Liit Quitis i. iuut (iut).b. it bruikbr.. it tst NIOSHNtiol Istitut of Occuptiol Sfty Hlt (Uit Stts of Aric) OP Ozo pltio Potil (= Ozofbrk vro) Oristio for Ecooic Co-oprtio vlop op. Oprki or. orisc PAK polycyclisc rotisc koolwtrstoff PBT prsist, bioccuultiv toxic (= prsist, bioccuulr toxisc) PC Cicl prouct ctory (= Cisc prouctctori)

11 Blz. v Viliisifortibl vols vrori (EG) r. 7/, bijl II Bwrkt op / vrsi:.. / 5 Vrv tkst v / vrsi: 7.. / Gli vf:.. Afruktu PF:.. Forx PE Polytyl PN Prict No Effct Cocrtio (= spl cocrtis zor ffct) PROC Procss ctory (= Procsctori) PTFE Polyttrfluortyl REACH Ristrtio, Evlutio, Autoristio Rstrictio of Cicls (VERORENING (EG) Nr. 7/ izk ristrti boorli v utoristi bprki t zi v cisc stoff) REACH-IT List-No. xx-xxx-x No. is utoticlly ssi,.. to pr-ristrtios witout CAS No. or otr uricl iifir. List Nubrs o ot v y ll siificc, rtr ty r purly tcicl iifirs for procssi subissio vi REACH-IT. rsp. rspctivlijk RI Rèl cocr l trsport Irtiol frroviir rciss russ SAT Slf-Acclrti copositio Tprtur (= zlfvrsll olistprtuur) SU Sctor of us (= Gbruikssctor) SVHC Substcs of Vry Hi Cocr TO Torticl oxy (= Tortisc zuurstofvrbruik) TOC Totl oric crbo (= Totl orisc koolstof) VbF Vroru übr brbr Flüssikit (= Vrori ovr brbr vloistoff (Oostrijk)) VOC Voltil oric copous (= vlucti orisc vrbii (VOV)) vpvb vry prsist vry bioccuultiv (= zr prsist strk bioccuulr) HO orl Hlt Oriztio NG -ur, NG 5-i. NG -ur = ttlijk Nrls Grswr - Tijwo il ovr uur, NG 5-i. = ttlijk Nrls Grswr - Tijwo il ovr 5 i. (Grswr zoissclijk stoff) wwt wt wit z iforti ft ll btrkki op t tril t iri wort oscrv is bsr op uii kis rvri i os bk is. Ht viliisifortibl bscrijft t proukt t t oo op viliisis is it bol ls tcisc prouktiforti. Elk vrwoorlijki wort ctr fwz. Opkt oor: Cicl Cck GbH, öbblr Strß -, - 33 Stii, Tl.: , Fx: by Cicl Cck GbH Gfrstoffbrtu. Voor vrri of vrvlvouii v it ocu is uitrukklijk tosti v Cicl Cck GbH Gfrstoffbrtu.

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II. Onemü 2000

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II. Onemü 2000 Blz. 1 vn 8 Viliisfortibl volns vrorn (EG) nr. 197/26, bijl II Bwrkt op / vrsi: 9.4.213 / 17 Vrv tkst vn / vrsi: 19.1.211 / 16 Gli vnf: 9.4.213 Afruktu PDF: 9.4.213 Onü 2 Viliisfortibl volns vrorn (EG)

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

2. Machten, wortels en logaritmen.

2. Machten, wortels en logaritmen. Uitwrkig hoostuk vrsi 0. Mht, wortls logrit. pgv. pgv. Brk volg ht wortls (zor rkhi!),, 0 (, ),0 (, ),0, ( ), 0,,0 0,0, g (,), 0 h (,), 0 i j k l o ( (),0 Bpl ok i volg vrglijkig. G ht twoor i wortlvor

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Nieuwe proces ST/Jeugd in 8 hoofdstappen

Nieuwe proces ST/Jeugd in 8 hoofdstappen Niuw pcs ST/Jud i 8 hfdspp If Ovs If isi sil/ v Wi/ Slci Jud/Awbz mvudi pblmik (icl Picipi) Gspk m clië Vssll il zpl (v) 7 8 Ois vl hulp Bschikki mk Zmwk wijz Nz/uiv il W S. Tlf FO/ST. E-mil FO. Bif FO

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser W W W. U D I O V I D E O S P E C I L I S T. N L k j F g b! c c bj uw Sp 1v 50.oor 127 cm B 849.- rgk Poc 3D Pm TV TXP 50 XT 50 E Pm TV 600 Hz pp WF voorbr DLN Ir browr Ergko pr jr: 42.- 699.-...áárvoor

Nadere informatie

Zwethzone, een groene zone tussen stad en buiten

Zwethzone, een groene zone tussen stad en buiten Hrtvl l thl r 2 ou s p 1 ol r l s 17 t hs tro Do ok rp sk 5 7 1 w th 1 th 9 f Sio N 13 H oo r r s ho h or k s oo w p Els u 11 rr o A 10 ilh lm i L Kliw Gr 3 15 umm po ro3 l v juli 2012 o ozo v rs tro ok

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Oplossingen vbtl 5 analyse 2, leerweg 6-8

Oplossingen vbtl 5 analyse 2, leerweg 6-8 = Oploss vtl aalys lrw -. Lmt va rj (lz. ) a ; u = ; u = ; u = ; u = ; u = _ ; u = ; u = _ ; u = a 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0-0 0-0 0 0 0 0; ; 0; 0; 0 a : u = u mt u = : u = u () mt u = ; : u = u mt

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning?

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning? a Miisri va ilads Zak Ho kom u aa rilabl voor uw woi? i krij d iar va woi i Ndrlad, di o rilabl hbb, voorlopi rilabl va d Rijksovrhid. ij vrkoop of vrhuur va uw woi b u vrplich dfiiif labl ovrhadi. Ho

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H²

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H² - 0 6 y Y I H éé O I - H ( ) óó ( ) ( ) I 2020 () H 6 4 H F 1 Py 2014 (1000 ) F 2 I 201 2016 (10000 ) F 3 O 2017 / 2020 (100000 ) P L L T B B éé y y- U P () B 2014 y Z 1 è I ( ) ( P-) I 2014 y H ò ( ë)

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP)

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) l rcfri ri u i cuiciplii cuiciplii p i 12 pril 2016 rcfri rij cuiciprij pl p p iiiif iiiif ir rij prfi () () i i. i. ij z rcfri r r l l ui h h hr r rij (hb )) zi rri (crificr) cuici cuicipliiiiu pliiiiu

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen Bscop Nij isd i N3 Vi Vooi is, i d sl, sl d s Ndld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WONN N VOORZN lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc od d oi i di j o Wij i oo is lij oi

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details BS ij Ui i Vi Viz i vi v i Bi 5 à 20 i j i H f A f Af Fij j Viz STRLIJK WO I VOORTHUIZ zf v Hzf i ij W i Viz O Bi Hz i zi i j z Wij z i v i ij vi v v z ij i ij i i i ij ij vi j j Hz - i i i vi z iif v

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Zoekmachine. Een historische formule

Zoekmachine. Een historische formule Vli Zkmci H llml b Vb v ivii i v Vli Plum Jlly? E z vl m luk kic i i m ii m k. H z zl zvl Vli u zkmci v iuc. D Vli zkmci zl 2 kb 200 lic zi i ll zkmci i i b i v uivziuc. T i zkblk m uil i vc i bl..vlizkmci.l

Nadere informatie

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag. CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan.

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag.  CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan. z Ië ë z C U C I XTTI C CT O C ß T 2 z z z O T C O T Oë z O T C T I C // z z ä O x ü C ß O [] 2,5 8 28, T I ë O 2O C 27 70 72 ü ü I0 0 Có Ò, I,,, 27 ( 0) T, 2 z 7 5 Ó z () ü 7 8 0 2 87 z I z 0 U 2 5 Ñ

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 648/2004

VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 Blz. 1 van 5 Viligisinformatibla volgns vrorning (EG) nr. 17/26, bijlag Bwrkt op / vrsi: 24.7.215 / 5 Vrvangt tkst van / vrsi: 12.6.214 / 4 Glig vanaf: 24.7.215 Afrukatum PDF: 24.7.215 Viligisinformatibla

Nadere informatie

kleine les in anatomie

kleine les in anatomie kln ls n ntom klf f g d kop hrsnn zwzrk hrt mg nrn lvr pootjs d grot fml vn t orgnvls ht orgnvls bstt ut d tbr orgnn vn slchtdrn. d fml s hl groot n omvt tl vn vrschllnd productn n txturn. pootjs zjn ntuurljk

Nadere informatie

bergruimte berging comm.ruimte 4 165.8 m² 659.4 m³ comm.ruimte 5 338.4 m² 1282.2 m³ bergruimte berging bezettingsgraad: bezettingsgraad: 113 personen

bergruimte berging comm.ruimte 4 165.8 m² 659.4 m³ comm.ruimte 5 338.4 m² 1282.2 m³ bergruimte berging bezettingsgraad: bezettingsgraad: 113 personen 115444 46715 37255 11695 12225 7554 60 3800 0 60 10 5000 5 7800 7800 7800 7800 7800 60 60 60 60 60 60 1950 1950 1950 1960 1960 1960 1965 1965 1965 1380 32 1900 02-62325 2435 3835 6265 9000 optr = 186 02-

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

B C D E. asmaten dagmaten totaalmaten. totaalmaten. dagmaten. asmaten. totaalmaten dagmaten

B C D E. asmaten dagmaten totaalmaten. totaalmaten. dagmaten. asmaten. totaalmaten dagmaten mtril (in pln n sn) D D gwpn ton mtslwrk in tonlokkn m (pln / nziht) snlouwstn / / m gvlmtslwrk m (pln / nziht) kvlor / hllingston isolti (PUR) isolti (llngls) kling in thrmish hnl hout (pln / nziht) ulzijig

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

CO2 managementplan. P.B. Beije B.V. Auteur: Marjan Kloos. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager.

CO2 managementplan. P.B. Beije B.V. Auteur: Marjan Kloos. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager. C2 gpl P.B. Bij B.V. Ar: Mrj Kls Vrsi: 1.0 D: 11-09-2015 Hkig rr vrrlijk gr Ahr: N:.. Ih 1. Iliig... 3 2. Ergi pl... 4 2.1. Plig... 4 2.2.Vsgig... 4 Scp 1 s... 4 Scp 2 s... 4 3. Srcycls... 5 4. TVB Mrix...

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

Baanhoek-West Sliedrecht

Baanhoek-West Sliedrecht Bo-W Si ziwoi y ii Wo i o, w i i o Iouo Si 6 Bo-W Loi- iuii 8 Tuwoi y ii 9 Po Oi o 6 Howoi y ii Po Oi o Bi 8 G oo 30 B 3 Ku 3 Ti oii u- i 33 S wi 3 A ioi 3 H Wooi 3 BPD i ii io 38 ooioi Woiy ii... zii

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

5 150 151 152 153 154 15X AFSTANDSBEDIENING 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16B 16C 16D 16E

5 150 151 152 153 154 15X AFSTANDSBEDIENING 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16B 16C 16D 16E T SYT SYT ST (*) "" SYT ST S RT WR WR R ST SR WZ S R - RS RRT R SYST SYT T R.8-00/0 8 STT T TSSZ T TRTR TRTR T S TR / S / W T / TT / RT / SWR R RRZT R S T SS STTS / / STWR / RT / T / TWR STR SYST T 0 WR

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie