Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode"

Transcriptie

1 LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c o riël v rsiv n h Vo o rl o p ig r f r n i bs n dg n g r n z n, GDI Vl n d r n o s n d22 / 5/ 2 3 ( GDI Vl n d r n) T o po g r f isc hk r 1/ 1., r s r, NGI, Op n ; N io n l G og r f isc hi n siuu ng k o p : nov br

2 r l G r LA N D IN R IC H T I N G Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln Lo ch r ss r s is H r Zu id Populir rsr Mrl nsr sr Sprrn sr Eiknsr Lindsr Midoorn d b n r Bo 3 Li nd s r 2 4 Gro k- p ls Vcoriël vrsi vn h rfrnibsnd gngrnzn, osnd 22/5/23 (GDI-Vlndrn) Vcoriël vrsi vn h wgnrgisr vn Vlndrn, 9/ 215 GDI Vlndrn, AGIV, NGI Vls Hydrogrfisch Als - Wrlopn, osnd 12/214 (VMM & AGIV, 214) WMS Orhofooozïk, iddnschlig, winropnn, klur, s rcn, Vlndrn (AGIV) k b ngk op: novbr 215 n b ls G r 1 r s d n Li nloo uv D H Gro L s Lind li r ds r s r rs l r M op V D projcprir si Psori si Soozgrij gngrns Lkdl wrloop bn fs Ho nj Or glo B or V li sr Dik i Vl Lgnd ls G No or d D D ord No Kr 2: siuring op luchfoo k o b r V ui nh P nj Or sr r k ill W d Mrod, Prinshrlijk Pllnd r ws r D s is H n b s iz W s ou h r M r u Ni is H

3 LANDINRICHTING D d Mrod, Prinshrlijk Pllnd D c Lo r i s H Lo h w u ch D D L k r i G L Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln ls n No k r i b uw ord Kr 3: bschrd onunn n lndschppn D V li n P i Vl D sr No or d nj Vli n rsr nj G b n - Vcoriël vrsi vn d Bschrd lndschppn, onunn, Onrornd Erfgod (212) - Vcoriël vrsi vn h wgnrgisr vn Vlndrn, 9/215, GDI Vlndrn, AGIV, NGI - WMS Orhofooozïk, iddnschlig, winropnn, klur, s rcn, Vlndrn (AGIV) sr Eiknsr Lindsr Midoorn ls rnsr sr Populi Or rsr Mrl projcprir bschrd lndschppn n onunn lsb G rl M sr rlr M Lgnd Mrlrsr 12: psori vrogr schns Mrlrsr 84: lndhuis Hisr 2: soozgrij n ogving r ds Vli Zu id D fs Ho o No rd D r r iss Or r ds s f Ho s Dik hu r i s H ngk op: novbr Lindsr 3 4

4 " #14 45 Mrhou # " # # # 22 " d Mrod, Prinshrlijk Pllnd 12 4 Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln 15 8 Kr 93 # # LANDINRICHTING 4: rcriv nwrkn " Lgnd 11 projcprir si Psori si Soozgrij gngrns wndlknooppun 36 wndlrjc 198 " fisknooppun fisrjc # ruirknooppun ruirrjc Lkdl Tssndrlo Digil vrsi rcriv rousrucurn n knooppunn,toris Vlndrn, 214,2 - Vcoriël vrsi vn h voorlopig rfrnibsnd gngrnzn, osnd 22/5/23 (OC GIS_Vlndrn) - WMS Orhofooozïk, iddnschlig, winropnn, klur, s rcn, Vlndrn (AGIV) 241 " 336 ngk op : novbr

5 L AN D IN R I C H TI N G d Mrod, Prinshrlijk Pllnd Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln Kr 5: Als vn d buurwgn Lgnd si Psori si Soozgrij projcprir kdsrl prcln - Als vn d Buurwgn Provinci Anwrpn, osnd 1845 (Provinci Anwrpn, 27/3/27) - Digil kdsrl prclnplnnn (CdMp) (AAPD), osnd 214, (AGIV, 214) ngk op: novbr

6 LAND IN RICHT ING d Mrod, Prinshrlijk Pllnd 289Z289M 289R 288H 289P 289A2 283F 289B2 283G 288K288G 281W283H 289W 291W 281Y281T281V 288T 288S 291X 281X 281S 288R 28P 289V 291Z 281Z 281N 288P 275N 275H 28R 281A2 285F 29A 296F2296G2 275T 275G28A 283E 28N 285E 29B 29F291A2 296Z 275V 275F2275M 282A 28T 285D 29C 29E 275C2275S 282B 296P 275A2 275Z 285C 29D 28G 282C 275D2 296N 28S 285B 279F 282D 291B2 285A 296K 269K 274B 275E2 28K 284H 282E 224L224M2 279G 284F284G 274A 282G 224N 277C 275Y 284E 225C 224N2 225F 269P 282F 269M 277D 284D 224R2 236H 276C 279H 284C 225E 273L2 236K 224A2 273T 284B 236L 268W 276D 279K 224Z 237D 224C2 273V 284A 268M 237E 226F 268X 273F2 273D 273D2 273E 226L 226K 224E2 273C 273W 273K2 244B 278H 237F 224L2 268N 273H2 236D236C 273X 236E 273K 278G 237K 223C4 273A2 244E 226M 226N 268V 237L 223D4 27K 278F 223X3 263T 273H 273L 273Z 244F 237M 236F 263P 273G2273G 273Y 278E 223A4 273S 263S 273R 278D 237N 244G 237H 223W3 263M 273P 278C 237P 223E4 273N 245R 263R 273M 223B4 278B 243T M 238L 227Z 229D231M 272L 272H 245S 227T 223Y3 272G 243V 227S 26K 227B2 257L 272R 247L 246D 272F 232T 23X 26L 257K 272E 247G 245W 243W 238M 235D 23Y 23T 223M3 272D 247H 247M 245X 243S 23W 223X2 259D 257W 272V272W 238H 23Z 247K 248H 232S 272T 252A2 245V 24A2 24Z 227V 227A2 229E 257X 257V 257N 252B 249E 248G 245E2 116P 117C 24Y24T 257T 252B2 246F 243X 24W 115Z 12A 249H 248F 253V2 241M 115C2 246G 24X232R 11G 115D2 118B 253W2 245F2 115B2 249K 11K 256G 252Z 248E 245G2 11X 19V 122F2 255R 252H 11N 115X 252E 12B 252P 249L 11A2 111L 19P111M 122T2 127/2A 253R2 256F 253L2 115V 122C3 253S2 11W 252S 119C 129T 253E2 122P2 122D3 256/2A 254M 253M2 15E 255P 122L2 127G 15B2 122X2 256C 15P 122Z 15W 18M 122Y2 15R 18L 19X122D2 122Z2 122A3122B3 129A2 15T 122E2 122H2 15Z15A2 122N 122N2122K 129P 122Y 122L 15K 18N18P 125A 126D 15G 18H18K 126G 15M 126L 125B 126M135H 15N N 16B 126H 16C 17 63G 16N F 16D Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln Kr 6: igndossiui Lgnd projcprir si Psori si Soozgrij kdsrprcln: priv ignrs inrcounl vrnigingn IOK IVEKA opnbr dinsn gn Lkdl OCMW Lkdl Krkfbrik Prochi Sin-Nikls Gwslijk Huisvsingsschppij/Gls Huisvsing Agnschp Wgn n Vrkr - Digil kdsrl prclnplnnn (CdMp) (AAPD), osnd 214, (AGIV, 214) ngk op: novbr E

7 LA N D IN R IC HTI N G d Mrod, Prinshrlijk Pllnd Wizsr Willkrsr Mrhousr D Loch Ornjsr Ornjsr Borgloop Hofsdsr Glsbn Hisr Hisr Noord D Vli Pnhuissr Noord D Vli Zuid D Vli Mrlrsr Midoornsr Glsbn Diksr Niuwsr Vrbok Bornbdnloop Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln Kr 7: gwsplnbsingn Lgnd projcprir si Psori si Soozgrij gngrns Lkdl wrloop gwsplnbsing 1- woongbid 12- woongbid lndlijk krkr 15- woonuibridingsgbid 41- gbid voor dgrcri 9- grrisch gbid 91- lndschpplijk wrdvol gbid Mrlrsr Sprrnsr Glsbn Eiknsr Lindsr Lindsr D Huvls Gro Lk - Grobk - Vcoriël vrsi vn h Gwspln, Rui Vlndrn, 22 (bijgwrk 214) (AGIV) - Vcoriël vrsi vn h Voorlopig rfrnibsnd gngrnzn, osnd 22/5/23 (GDI-Vlndrn) -Vcoriël vrsi vn h wgnrgisr vn Vlndrn, 9/215 ( AGIV, NGI) -Vls Hydrogrfisch Als - Wrlopn, osnd 12/214 (VMM & AGIV, 214) -Digil vrsi vn opogrfisch kr 1/1., rsr, zwrwi, opn ( AGIV, NGI) Lindsr ngk op: novbr 215

8 LANDI NRI CHTI NG d M rod, Prinsh rlijk Pl l nd S oo z g rij n P sori onw rpl ndinriching spl n K r 8:w r Lgnd sprpungbid Gro Lk dlbkkn Gro Lk Nbkkn projcprir lndinrichingsprojc d Mrod b ron: Vl s Hy drog r fisch Al s -Z on s, Bk k ns, D lbk k ns o s nd2 14 ( VMM &AGI V, 2 14 ) S p rpung bi dn i. k. v. d S roo g bi dbh rpl nn n v n S chld n M s n h M r g l nprog r voor Vl ndr n ( VMM, 2 1) T opog r fisch k r 1/ 1., r s r, NGI, Opn ; N ion l G og r fischi nsiuu ng k op:nov br

9 LANDINRICHTING D Mrod, Prinshrlijk Pllnd Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln Kr 9: rgln si Psori Lgnd 1.1 Inriching psoriuin 1 Vrhrding 2 Snoivorn 3 Zibnk 4 Fisnslling 5 Infobord 6 Srbord wndlnwrk 7 Kruidn- osuin 8 Blvings- spllnn 9 Dunnn drf/ vrwijdrn conifrn 1 Gzon voorjrsbloirs 11 Chrisusbld 12 Oorlogsonun 13 Vrplsn wndlpd 14 Vrwijdrn pilrn 15 Vrbrn wndlpdn 16 Hg 17 Snoin/ dunnn bplning 1.1b Inriching psoriuin 18 Infobord vrplsn 1.2 Ringgrch visulisrn 19 Ringgrch 2 Ringgrch "vrhrding" 1.3 Prking 21 Prking 22 Gronvoorzining 23 Fisnslling 24 Uibriding prking 25 Tognklijk kn bushls 1/5 ngk op: novbr 215

10 LAND IN RICHT ING D Mrod, Prinshrlijk Pllnd Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln Kr 9 bis: huidig inplning Psori Lgnd Chrisusbld digil infobord oorlogsonun bushokj fisnslling prking psori ouds schoolj ngk op: novbr 215

11 LANDINRICHTING d Mrod, Prinshrlijk Pllnd M k r ls sr G b n o rh Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln G ls b sr n Or nj Vli li V D oo rd sr N il r r s lk Midoorn sr Eiknsr D vls Lind 365 b n Li r B s nd -Digil vrsi rcriv rousrucurn n knooppunn, Toris Vlndrn, Vcoriël vrsi vn h Voorlopig rfrnibsnd gngrnzn, osnd 22/5/23 (GDI-Vlndrn) -Vcoriël vrsi vn h wgnrgisr vn Vlndrn, 9/215 ( AGIV, NGI) -WMS Orhofooozïk, iddnschlig, winropnn, klur, s rcn, Vlndrn ls G sr l B 229 Bl l H u 347 nr vooruin Psori nsluiing wndlnwrk nr vooruin Psori nsluiing wndlnwrk nr voorzijd Soozgrij nsluiing fisrounwrk nr Soozgrij fisrjc wndlknooppun wndlrjc projcprir si Psori si Soozgrij gngrns Lkdl D ( rsr l r r V k r bo vrplsing knp 388 ( M s Dik D Zu i d D r W i H Lgnd r s rs M us sr z i p Gij o rh r c h uw W r i s H Lo Kr 1: voorsl nsluiingn sis op rcriv nwrkn Ni M r us ngk op: novbr 215

12 LANDINRICHTING D Mrod, Prinshrlijk Pllnd Soozgrij n Psori onwrp Lndinrichingspln Kr 11: rgln si Soozgrij Lgnd 2.1 Inriching prking 1 Prking 2 Fisprking 3 Hg 4 Gronvoorzining 2.2 Buinnlg soozgrij 5 Vrhrding 6 Pick-nickbnkn 7 Bnk 8 Infobord 9 Fisnslling 1 Boosn 11 Afschring Hisr - Soozgrij 2.3 Spcifik blvingslnn 12 Blvingslnn ngk op: novbr 215 1/3

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

CO2 managementplan. P.B. Beije B.V. Auteur: Marjan Kloos. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager.

CO2 managementplan. P.B. Beije B.V. Auteur: Marjan Kloos. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager. C2 gpl P.B. Bij B.V. Ar: Mrj Kls Vrsi: 1.0 D: 11-09-2015 Hkig rr vrrlijk gr Ahr: N:.. Ih 1. Iliig... 3 2. Ergi pl... 4 2.1. Plig... 4 2.2.Vsgig... 4 Scp 1 s... 4 Scp 2 s... 4 3. Srcycls... 5 4. TVB Mrix...

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Technische gegevens (alle genoemde maten zijn circa maten, hieraan zijn geen rechten te ontlenen)

Technische gegevens (alle genoemde maten zijn circa maten, hieraan zijn geen rechten te ontlenen) 21 22 23 27 28 29 30 36 37 38 typ Zonno Pttronn 17 18 19 20 4 5 6 7 11 10 40 1 2 3 9 8 12 13 14 15 16 24 25 26 31 32 33 34 35 39 41 42 43 vrs 4.4 24 sptr 2014 20 27 28 29 30 24 25 26 31 32 33 34 35 36

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

KALORSET. TKM.nl. TKM Basis: Kunststof verdeler voor vloerverwarming en -koeling. TKM Vloerverwarming en -koeling

KALORSET. TKM.nl. TKM Basis: Kunststof verdeler voor vloerverwarming en -koeling. TKM Vloerverwarming en -koeling KALORSET TKM Vlvwmng n -klng TKM Bss: Kunssf vdl v vlvwmng n -klng C C l l l l p p s s s m m d d n n g g m m c c ONDA ENGINEERING SYSTEM sl V Mn Fn, 11-13018 Vldugg (VC) - Ily - Tl. +39 0163 487 731 -

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser W W W. U D I O V I D E O S P E C I L I S T. N L k j F g b! c c bj uw Sp 1v 50.oor 127 cm B 849.- rgk Poc 3D Pm TV TXP 50 XT 50 E Pm TV 600 Hz pp WF voorbr DLN Ir browr Ergko pr jr: 42.- 699.-...áárvoor

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

In de wijk Zesgehuchten in Geldrop, dichtbij het centrum en station komen 6 starterswoningen vanaf 169.900 v.o.n.! Hoog tijd voor je eigen huis

In de wijk Zesgehuchten in Geldrop, dichtbij het centrum en station komen 6 starterswoningen vanaf 169.900 v.o.n.! Hoog tijd voor je eigen huis In d wijk Zshuchn in ldrp, dichbij h cnrum n sin kmn 6 srrswninn vnf 169.900 v..n.! H ijd vr j in huis Mirl 3 km Eindhvn 2 km Eindh vnsw sw irl M wnd l Cnrum (Winkls & Hrc) S r sr in dij k iv ld S. Ann

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roparunner

Nieuwsbrief Roparunner Nisif Rp 560 3 26s V R 1 l Gl z s. J 3-1 - pil 2012 D Rp ppli is, is l l i l s zic l j l. D clijs ss l. D f Rp isi l j l sl i j Rp. Ns s i i Pijs zij ijfi s i i H s. T 30 is. D s ijfi is s pil. D, s i

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd.

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Uit de Arnhemse Koerier Koorschool Arnhem kijkt met trots terug op een geslaagd minioptreden voor Pauline Krikke. Een grote boom bracht

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

IC-IR Verbindingen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.12.2008. Owww.nmbs.be

IC-IR Verbindingen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.12.2008. Owww.nmbs.be -R Vrbndngn nstrgngn gdg vn 14.12.2008 Owww.nmbs.b -R VRBNNGN gbruksn t ndg mnsprbk bvt d dnstrgng vn ntrty- () n ntrrgtrnn (R) d d bngrkst ntr vn t nd vrbndn. t zn kkvst trnn, wt btknt dt r m t uur, utzndrk

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

6_LENGTEMATEN EN SCHAAL

6_LENGTEMATEN EN SCHAAL 6_LENGTEMATEN EN SCHAAL SCHAALLIJNEN I Voor het rekenen met schaal moetje een aantal maten kennen. De belangrijkste daarbij zijn: centimeter meter kilometer m In het tuinontwerp hieronder staat geen schaal.

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Funck Gmn As Func Gdnm: chnsch sssn Funcnm: buschuffu llngnvvo + ondhoudsmdwk GBS Funcfml: Tchnsch mdwks Funconl loopbn: D1-D3 Afdlng: Socl zkn Dns: Subdns: Cod: Dol vn d n D fdlng socl zkn hf o dol n

Nadere informatie

D d U DN 180 LW 110 G S1

D d U DN 180 LW 110 G S1 D d U T R HZ S2 DN 180 W 110 TH HT S1 nhoud d D HT 1* 2* 3* 4* 5* 300 600 700 1334 55 220 280 548 720 755 1179 1060 1226 1,45 8,4 103 1472 530 500 600 700 1961 55 220 280 695 965 1040 1264 1690 1853 1,9

Nadere informatie

1 Zolder. 1 Doorsnede A-A 2

1 Zolder. 1 Doorsnede A-A 2 us tl i 4 slpkmr 2 slpkmr 3 woonkmr/kukn 41.9 m² 511 997 285 75 122 voor instlltipuntn kukn Zi kukninstllti tkning hl toilt 479 298 285 253 slpkmr 1 ovrloop P kmr. 618. 5155. 955 onnom ruimt opstlplts

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

Lumen Outpout. System Power. SKU Gtin Leuchtenbezeichnung

Lumen Outpout. System Power. SKU Gtin Leuchtenbezeichnung Lumen Outpout System Power SKU Gtin Leuchtenbezeichnung Tendertext 911118171105 4250854111391 BALDUR 1xSK 1200LM 930 STD NB WH L562 1200 911118171106 4250854111407 BALDUR 2xSK 1200LM 930 STD NB WH L562

Nadere informatie

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230

De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal. 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 De AED-posten in de gemeente Zundert. Achtmaal 1. Supermarkt van Bedaf, Pastoor de Bakkerstraat 15, 4885 AK Achtmaal. Telefoon: 076 5985230 2. Gemeenschapshuis De Nachtegaal, Van den Bergstraat 4, 4885

Nadere informatie

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum drwr ttgrd s Otis tkigr KO - 40 M 0. 0 N N N 7 N 6 6 N 7 N 6 EL N LEKESL. stdrd / g ti DM O - rgig g D D m g EL EL EL EL N 6 LEKESL. - dk V - SLK V - SLK - dk O - rgig N 7 LEKESL. O - rgig g N LEKESL.

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord Hoofdklasse - Poule A 10102 VR 22 jan 20:15 Rapidity 2 - HTC 1 10103 VR 22 jan 20:00 DOV 1 - HBC 1 10101 ZA 23 jan 13:00 US 5 - De Victors 1 10104 VR 05 feb 20:15 HBC 1 - US 5 10105 ZA 06 feb 16:30 De

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE WOENSDAG 25 APRIL T/M VRIJDAG 27 APRIL 2012 WOENSDAG 25 APRIL DONDERDAG 26 APRIL VRIJDAG 27 APRIL

MAATSCHAPPELIJKE STAGE WOENSDAG 25 APRIL T/M VRIJDAG 27 APRIL 2012 WOENSDAG 25 APRIL DONDERDAG 26 APRIL VRIJDAG 27 APRIL WO KLAS 2 E 8.30 verzamelen lokaal 0.04 stage bezoeken; 9.00 (S)COOL ON WHEELS 10.00 u groep 1 Pameijer Noord theorie Van Maerlantpark 51 2902 BR 9.30 verzamelen bij Gymzaal Et & Zu Cappelle a/d Ijssel

Nadere informatie

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2,

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2, SCHOOLKRANT rp 6 LKP ICT & STUDIEVAARDIGHEDEN D Bp n h d ch. Er zjn h d rkrchn n r zjn k h d LKP- rkrchn. En w hbbn n h d drc: W hbbn n h fjn ch. Er zjn pr v rkrchn!! Hr z j h vn nz fjn ch: (Urn & Mrv)

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H. Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi. Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H. Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi. Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo Een leerling is bevorderd naar mavo-2 als hij/zij: - maximaal 2 berekende

Nadere informatie

Amrâth onbeperkt Spareribs

Amrâth onbeperkt Spareribs In d wntmaandn janua n fbua Amâth onbpkt Spa 1 E p.p. ln: aanbvo Spcaal und WntV Gulpn glas 3 p Gsvd mt salad fts n sausjs Amâth Hotl Bon-Sttad Thmn Amâth Hotl Babant - Bda Mcu Endhovn Amâth Gand Hotl

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Servicemap PSP. Service-book PSP

Servicemap PSP. Service-book PSP Servicemap PSP Service-book PSP 5-rijer PSP 7-rijer PSP 5-rijer toegepast tot mei 2002 Stempeling 5-rijer toegepast vanaf mei 2002 Stempeling 7-rijer toegepast tot mei 2002 5tempeling 7-rijer toegepast

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

R I V I E R E N H O F 1 1 6

R I V I E R E N H O F 1 1 6 I V I N O MVOING IN K CONON CQ OPMN CONSUCI CONOM OPGV SSN S P I S I N G - I V I N O OV DINII N V G O M G V I N G S V G U N N I N G NVG SPISING IVINO K N - D SC - GKND KNING VOOD OV DUM N GIJZIGD JONNSMOIN

Nadere informatie

trappen en grote tuin

trappen en grote tuin Bjlag 3 RPS Foma Paën: K. D Luw Lfjd: 61 Daum: Aandonng: TF amua na anuysma a.olus. Mdca: lyca, bloddukvlags, cholsolvlags a ë n h a u s c f s c f PSK: - Lon - Auojdn - Fsn Hulvaag: Dh. wl zond hulmddln

Nadere informatie

Toekomstvisie 2012-2014

Toekomstvisie 2012-2014 Toekomstvisie 2012-2014 TOEKOMSTVISIE 2012-2014 3 Inhoud 4 Kijk op onze omgeving 6 Uitzicht op persoonlijke ontwikkeling 8 Meerwaarde voor iedereen 12 Koers op 2014 15 Regionaal maatwerk - Rijnmond - Haagrand

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

de Tulpen het vervolg

de Tulpen het vervolg de Tulpen het vervolg v o o r w o o r d In januari 2011 is Stichting Een Bos Tulpen opgericht. Met veel enthousiasme hebben de bestuursleden ja gezegd op de vraag te gaan staan voor het Tulpenproject.

Nadere informatie

DEALEREXEMPLAAR. Versie: 1/10/2013

DEALEREXEMPLAAR. Versie: 1/10/2013 Fyr Co ti 201 4 P R I J Z E N E N S P E C I F I C AT I E S 2 014 DEALEREXEMPLAAR Wijziinn in mon, uitvorinn, prijzn n spiitis, sm kurvrshin tussn inn n wrkijk kurn n typ- o rukoutn onr voorhou. Prijzn

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

volle gaz een stadsspel in brussel

volle gaz een stadsspel in brussel volle gaz een stadsspel in brussel Lexicon Waar is dit? xcuseer me meneer / mevrouw In orde Wat een vreemde snuiter! ustig aan vriend neller! ik moet er eens vandoor C est ou ça? Pardon chef / filleke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0430 Alexanderweg 16 het plaatsen van een carport 6721HG Bennekom W0431 Harnsesteeg 6 A 6721NH Bennekom beperkte milieutoets voor bouwen

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

BINGO: 25 GELUIDEN: DIEREN EN DE NATUUR

BINGO: 25 GELUIDEN: DIEREN EN DE NATUUR NL BINGO: 25 GELUIDEN: DIEREN EN DE NATUUR Ref. 20620 Ref. 20620 INHOUD - 1 AUDIO MP3 CD in 14 talen. - 25 KAARTEN met FOTO S aan beide zijden. - 150 RODE FICHES. - 1 Gebruikershandleiding voor de CD.

Nadere informatie