Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?"

Transcriptie

1 Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum de Borgstee 2014 H a n z e h o g e s c h o o l 0

2 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum de Borgstee Naam: Linda van Stee Opdrachtgever: Corporate Plaats: Hoogezand Datum: begeleider: J. Veuger

3 Voorwoord Voor u ligt het rapport opgesteld door Linda van Stee in samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het lectoraat Maatschappelijk vastgoed van de Hanzehogeschool te Groningen. Het betreft een (concept) rapport aangaande de inventarisatie van het MFC de Borgstee welke in het bezit is van de gemeente Slochteren maar onder beheer staat van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Dit rapport is bestemd voor de gemeente Hoogezand- Sappemeer, het lectoraat Maatschappelijk vastgoed en de stakeholders binnen het project. Dit rapport is opgesteld aan de hand van de informatie welke verkregen is het zij door het maken van afspraken met de betreffende medewerkers, het zij door onderzoeken te doen in de systemen. De stakeholders bij dit project zijn J. Veuger, lector bij het lectoraat Maatschappelijk vastgoed, B. van der Wal en W. Bruining van de afdeling Gebouwenbeheer te Hoogezand-Sappemeer. Dhr. J. Veuger zal meer op de achtergrond op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen het project maar zal wel altijd bereikbaar zijn indien nodig. Mevrouw B. van der Wal, intern begeleider wanneer zij aanwezig is zal zij bereikbaar zijn voor vragen. Dhr. W. Bruining en ik zullen samenwerking aan dit onderzoek, de heer W. Bruining is al actief op de afdeling Gebouwenbeheer in de inventarisatie van enkele andere objecten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. MV. A.J. Slagmolen is onze interne adviseur, zij is mijn honoursdocent en word bij elke honoursvergadering op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en eventuele problemen waar ik op stuiten.

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Samenvatting Inleiding Achtergrondinformatie Probleemstelling Deelvraag 1 Waar zitten de omissies in de exploitatie? Deelvraag 2 inzicht geven in de optimalisatie van de exploitatie Deelvraag 3 verbeterpunten voor de toekomst Toelichting op het Excel bestand Conclusie Aanbeveling Discussie Geciteerde werken Contactenlijst Termenlijst Bijlage 1: Verdeling naar aantal vierkante meters per huurder Bijlage 2: Plattegrond Bijlage 3: Civision middelen overzicht Bijlage 4: Subsidie aanvraag Timpaan Bijlage 5: OPOS Bijlage 6: Huurfactuur Biblionet Bijlage 7: Kopie Excel bestand... 36

5 Samenvatting De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft het beheer van de panden de Borgstee en de Foxhol in handen maar hierbij zijn een aantal zaken niet duidelijk. De vraag van de opdrachtgever luid als volgt: breng de MFC s de Borgstee en de Foxhol in beeld. Te denken hierbij aan de grijze gebieden zoals gemaakte afspraken en energieverbruik. Hier is de volgende hoofdvraag van gemaakt: Waar zitten de blinde vlekken/omissies in de optimalisatie van de exploitatie van de Borgstee en de Foxhol en wat zijn de verbeterpunten? De deelvragen die hier bij horen zijn: - Waar zitten de blinde vlekken/omissie in de exploitatie? - Waar zit de optimalisatie? - Wat zijn toekomstgerichte verbeter punten? De Borgstee is een Multifunctioneel centrum (hierna te noemen MFC) in Harkstede behorende bij de gemeente Slochteren. Het pand is opgeleverd in 2006 en sinds dien heeft het pand te maken gehad met verbouwingen, onderhoud, schoonmaak maar ook met energieverbruik. In de volgende paragraven zal een beeld geschetst worden van het pand. De verdeling van het pand in vierkante meters is te vinden in bijlage 1, de plattegrond is te vinden in bijlage 2. Uit deelvraag 1 blijkt dat er verschillende omissies te vinden zijn in zowel de kosten als de inkomsten als de contracten. Dit zijn: de vergoedingen die de gemeente Hoogezand-Sappemeer of Slochteren betaald aan de huurders of ontvangt van de huurders, de subsidies die de gemeente Hoogezand-Sappemeer of Slochteren betaald aan de huurders of ontvangt van de huurders of het rijk, een aantal contracten zijn niet meer geldig of zijn er niet en er ontbreken afspraken over de huurlast. In alle gevonden omissies is geen duidelijke rode draad te zien al is er wel sprake van een samenhang tussen verschillende omissies. Deze relaties tussen de gevonden omissies zijn vanuit eigen beredenering gevormd, er is geen gegronde onderbouwing. De eigenbijdrage kan gerelateerd worden aan de meerjarenonderhoudsplanning en de huurinkomsten kunnen aan de contracten gerelateerd worden. Maar de vergoedingen en de subsidies zijn niet re relateren aan zowel de meerjarenonderhoudsplanning als de contracten als aan elkaar. Bij het overnemen van het beheer van een bestaand MFC is het belangrijk om alle gegevens van de betreffende gemeente te ontvangen. Omissies zo snel mogelijk signaleren zodat deze opgehelderd kunnen worden in de volgende gesprekken met gemeente en huurder. Wanneer het beheer problemen ondervindt is het raadzaam om nieuwe afspraken te maken in overleg met de huurders en als het moet de huurcontracten aan passen of een interne verbouwing door te voeren. 4

6 1. Inleiding De Borgstee is een Multifunctioneel centrum in Harkstede behorende bij de gemeente Slochteren. Het pand is opgeleverd in 2006 en sinds dien heeft het pand te maken gehad met verbouwingen, onderhoud, schoonmaak maar ook met energieverbruik. In 2010 heeft er een inventarisatie (Veuger J., 2010) Van de panden in de gemeente Hoogezand- Sappemeer plaats gevonden. Deze is begeleid door de heer J. Veuger en is uitgevoerd door de heer Reinderd. In deze inventarisatie is zijn ook de panden de Borgstee en de Foxhol meegenomen. De hoofdvraag van het rapport is: Waar zitten de blinde vlekken/omissies in de optimalisatie van de exploitatie van de Borgstee en de Foxhol en wat zijn de verbeterpunten? In dit rapport is de inventarisatie van 2010 met betrekking tot de Borgstee gecontroleerd en is de Borgstee verder geïnventariseerd. De Foxhol wordt behandeld in een apart rapport maar wel met de zelfde vraag- en doelstelling. Het doel van het rapport is dan ook het inzicht geven in de omissies in de optimalisatie van de exploitatie van de Borgstee en de Foxhol. Hoofdstuk 2 geeft de achtergrondinformatie over het pand de Borgstee, hoofdstuk 3 geeft de probleemstelling weer. Hierna zal in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de deelvragen beantwoord worden zoals deze in hoofdstuk 3 zijn vastgesteld. Dit wordt vervolgd door een toelichting op het Excel bestand in hoofdstuk 7. Als laatste zal er dan nog in hoofdstuk 8 een conclusie en in hoofdstuk 9 een aanbeveling gegeven worden. Dit alles wordt vervolgd door de bijlagen. In de laatste bijlage is een Word versie van het Excel bestand gegeven om het rapport te ondersteunen en te kunnen lezen in de afwezigheid van een computer of laptop met Excel. 5

7 2. Achtergrondinformatie Zoals naar voren is gekomen in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2012 heeft iets meer dan de helft van alle gemeenten de voornemens om de vastgoedtaken in de toekomst anders te organiseren dan toen het geval was (Veuger J., 2012). Een belangrijke drijfveer voor deze professionalisering onder gemeenten zou kunnen worden gezocht in het feit dat ook gemeentes in deze tijd meer bewust dienen om te gaan met hun vastgoed om zo kosten te besparen en efficiënter te kunnen werken. Het sturen op inkomsten en kosten met betrekking tot gemeentelijk vastgoed is belangrijker geworden. Echter is sturen op inkomsten voor gemeenten lastiger dan voor andere eigenaren van vastgoed aangezien gemeenten in veel gevallen een subsidierelatie hebben met de gebruiker van het vastgoed. Het sturen op hogere inkomsten is hierdoor lastig aangezien door het verhogen anderzijds extra subsidies aan welzijns- en cultuurinstellingen dient te worden gegeven. (Veuger J., 2012) De gemeente Hoogezand-Sappemeer is een gemeente welke al verder is in de professionaliteit dan menig kleiner gemeente. Zo doet de gemeente Hoogezand-Sappemeer het vastgoedbeheer voor de gemeente Slochteren en binnenkort ook voor de gemeente Menterwolde. Bij de overname van dit vastgoedbeheer bleken er nog veel grijze gebieden te zijn betreffende afrekeningen en gemaakte afspraken welke het beheer van de gebouwen beïnvloeden. Zo zijn de gemaakte afspraken tussen gemeente en huurder niet duidelijk en is er onenigheid ontstaan over de facturering van de energiekosten, maar ook de subsidierelatie tussen gemeente en huurder is niet eenduidig. 2.1 De Borgstee De Borgstee is een Multifunctioneel centrum (hierna te noemen MFC) in Harkstede behorende bij de gemeente Slochteren. Het pand is opgeleverd in 2006 en sinds dien heeft het pand te maken gehad met verbouwingen, onderhoud, schoonmaak maar ook met energieverbruik. In de volgende paragraven zal een beeld geschetst worden van het pand. De verdeling van het pand in vierkante meters is te vinden in bijlage 1, de plattegrond is te vinden in bijlage Verbouwingen Na heeft de aanbouw van de lokalen aan de Driespan plaats gevonden, dit ter vervanging van de noodunits welke op het terrein geplaats waren. Verder heeft er een interne verbouwing plaats gevonden. Zo is de trap verplaats en is er een kantoorruimte gecreëerd in de ruimte van Timpaan, hierna genoemd Skippy. Ook op de eerste verdieping heeft dit extra ruimte gecreëerd, de wachtruimte naast het kantoor van de GGD en de politie Onderhoud Het pand heeft te maken gehad met een slechte ventilatie door het bouwbesluit welke geldig was in De ruimten aan de gevelzijde met het meeste zonlicht hadden erg te lijden onder deze slechte ventilatie. Verder heeft het pand te maken gehad met lekkage, afbrekende stenen in de buitengevel, kwalitatief slechte deuren welke op verscheidende plaatsen kapot zijn gegaan, kitranden met schimmel, en afgebroken vensterbanken. De reden hiervoor gegeven door de heer P. Zijl is dat de architect van het pand de uitstraling belangrijker vond dan de functionaliteit en de kwaliteit van de zaak Schoonmaak Naast de dagelijkse reiniging heeft het pand te maken gehad met vandalisme in de vorm van graffiti en hang jongeren. Deze jongeren zijn vooral te vinden op het schoolplein van de Ster. De jongeren gebruiken dit natuurlijk schoolplein om in het geheim gebruik te kunnen maken van 6

8 helium om hiervan het hallucinerende effect te voelen. Daarnaast is er eerder last geweest van hangjongeren op de schoolpleinen. Dit is afgenomen door de komst van de voetbal- en basketbal kooi Energie De gemeente Hoogezand-Sappemeer betaalt de energiekosten en vraagt deze terug van de huurders. De gemaakte energie kosten zijn vanaf 2010 te vinden een Excel bestand op de G schijf. Wat betaald is voor de huurders aan energie kosten is te vinden vanaf 2010, dit is te vinden in meerdere Excel bestanden. Eveneens zijn op dezelfde wijze de kosten voor het gas in beeld gebracht. De verdelingen van de energie kosten is nog steeds niet eenduidig. De gemeente Hoogezand- Sappemeer zou het liefste zien dat er naar gelijke delen wordt betaald aan de hand van de oppervlakte in m². Echter is een deel van de huurders hier op tegen omdat zij door deze verdeling meer gaan betalen terwijl zij niet meer zijn gaan verbruiken. Anderzijds zijn er huurders die dit een goede verdeling vinden omdat het voordeliger is voor hen. De huurder die hier op tegen is, is de ster. Het schoolbestuur streeft naar een zo energiezuinig beleid en is hier actief mee bezig. Door dit beleid achten zij het niet eerlijk om mee te betalen in het energieverbruik van de andere huurders. Verder zijn er tussenmeters geplaats om beter te kunnen bepalen welke huurder wat verbruikt maar hierin ontbreekt nog een eenduidige berekening en een overzicht van de tussenmeters met daarbij de huurders. Anno eind 2014 zijn hier ook al weer veranderingen in geweest zo is de tussenmeter van Skippy, ook in gebruik door de bibliotheek maar heeft de blokkendoos een eigen meter. Kortom, het huidige systeem is niet beheersbaar, hier moet een mogelijke oplossing voor bedacht worden welke alle partijen gunstig stemt. De heer P. Zijl vindt dat alle huurders, behalve de Ster, per vierkante meter moeten betalen. De ster kan naar verbruik betalen omdat deze huurder erg energie bewust is en er alles aan doet om het energie gebruik zo laag mogelijk te houden. Vanaf 2015 zal er een nieuwe verandering in werking treden. Alle scholen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zullen voorzien worden van slimme energiemeters. De energiestanden van deze meters zijn online en op afstand na te lezen. Zo kan het verbruik te allen tijde in de gaten gehouden worden. Later zullen alle gemeentelijke panden van deze 3 gemeenten voorzien worden van deze slimme meters. 2.2 Inventarisatie 2010 de Borgstee In 2010 heeft er een inventarisatie (Veuger J., 2010) van de panden in de gemeente Hoogezand- Sappemeer plaats gevonden. Deze is begeleid door de heer J. Veuger en is uitgevoerd door de heer Reinderd. In deze inventarisatie is ook het pand de Borgstee meegenomen zoals deze toen was. Deze inventarisatie is gecontroleerd en daar zijn een aantal opvallend heden uit gebleken Opvallend heden inventarisatie - Het bestuur waarover gesproken wordt in de inventarisatie van de driesprong is niet actief. In deze tijdsperiode is er een aanzet gemaakt om een dagelijks bestuur op te richten. Dit voornemen is opgenomen in de inventarisatie als zijnde actief. Uit het gesprek met de heer P. zijl is gebleken dat de opzet van het dagelijks bestuur voor de Borgstee niet van de grond is gekomen en niet heeft gefunctioneerd als een bestuur. - Daarnaast wordt er de opmerking gemaakt dat: De gebruikers zelf zorgen voor de energie, schoonmaak en het klein onderhoud. Dit is niet van toepassing, de gemeente 7

9 betaalt het energie verbruik, de schoonmaak en het onderhoud en brengt dit later in rekening bij de huurders. - Skippy gebruikt nog steeds het stuk grond dat zij in het jaar 2010 neten. Hiervoor is een huurovereenkomst en deze is nog steeds geldig. - De heer H.N. Schoenmaker betaalt een pacht á 5.000,- voor het gebruik van de kantine. Daarnaast ontvangt de heer H.N. Schoenmaker 9.500,- omdat hij het schoonmaken van de zalen doet en omdat hij optreed als beheerder in de uren dat de heer P. Zijl niet aanwezig is. Genoemd een beheersvergoeding. - Bibliotheek is van 300 m² naar 75 m² gegaan tussen 2010 en 2014, van de bibliotheek was geen contract aanwezig en is er tegenwoordig nog steeds niet. Wel wordt er een factuur gestuurd voor. - De driespan is in 2010 uitgebreid met 225 m² Veranderingen in contracten - De muziek vereniging is opgeheven, deze had geen contract. - De historievereniging maakt nu nog gebruik van een magazijn en betaald hiervoor geen vergoeding, eveneens heeft deze vereniging toen der tijd en ook nu nog geen contract. - Skippy heeft 2 huurcontracten. In 2010 betaalde Skippy/Timpaan ,- waar volgens het contract betaald had moeten worden. Na 2012 is skippy een deel van 984m² gaan huren en betaald hier over ,-. Daarnaast heeft skippy een huurcontract voor de naastliggende grond op de naam staan. - Bibliotheek heeft geen huurcontract maar de gemeente Hoogezand-Sappemeer ontvangt wel ,- per jaar in Tussentijds heeft er een verbouwing plaats gevonden het huidige aantal vierkante meters bedraagt 75 met een huurprijs van 8.674,- exclusief BTW. De BTW bedraagt 1.821,- dit wordt een totaal van ,- op jaarbasis volgens de huurfactuur van (Slochteren G., Huurfactuur, 2013). Het aantal te gebruiken vierkante meters is door de raad vastgesteld. - De GGD heeft geen huurcontract maar de gemeente ontvangt 5.997,60 per jaar aan huurlast. Uit de inventarisatie van 2010 bleek dat de huurlast voor de GGD 4.408,- bedraagt. De GGD, huurt de ruimte naast het politie kantoor aan beide zijden. Wanneer de GGD niet aanwezig is gebruikt de logopedie het kantoor van de GGD. - De politie is er sinds 2014 bij gekomen en huurt voor een bedrag van 2.000,- op jaarbasis. - EHBO huurt de vergaderzaal op de 1 e verdieping. 2 maal per jaar 4 weken hier wordt een vergoeding voor betaald, dit gaat via de heer P. Zijl op de bulk sportverenigingen in de exploitatie. - De speelzaal van de driespan wordt tevens verhuurd aan de kickboks vereniging en aan de aerobics - De algemene ruimte te verhuren aan derde, hier maakt de dansvereniging gebruik van, dit is de hal naast in ingang van het pand. - De sporthal in 2010 betaalde deze aan huur ,- en aan pacht 5.000,- in totaal betaalde zij ,- hiervan is geen contract van. 8

10 3. Probleemstelling De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft het beheer van de panden de Borgstee en de Foxhol in handen maar hierbij zijn een aantal zaken niet duidelijk. De vraag van de opdrachtgever luid als volgt: breng de MFC s de Borgstee en de Foxhol in beeld. Te denken hierbij aan de grijze gebieden zoals gemaakte afspraken en energieverbruik. Hier is de volgende hoofdvraag van gemaakt: - Waar zitten de blinde vlekken/omissies in de optimalisatie van de exploitatie van de Borgstee en de Foxhol en wat zijn de verbeterpunten? Deelvragen: - Waar zitten de blinde vlekken/omissie in de exploitatie? - Waar zit de optimalisatie? - Wat zijn toekomstgerichte verbeter punten? 3.1 Project doelstelling: Het doel van de opdracht is: Inzicht geven in de huidige omissies van de MFC s Inzicht geven in de optimalisatie van de exploitatie Verbeterpunten voor in de toekomst geven Inzicht geven in de huidige omissies van de MFC s - Waar zitten de omissies in de kosten? - Waar zitten de omissies in de inkomsten? - Waar zitten de omissies in de contracten? Inzicht geven in de optimalisatie van de exploitatie - Waar zitten de verbeteringen vanuit de omissies? - Is er een rode draad in de omissies te zien? Verbeterpunten voor in de toekomst geven - Waar zitten de verbeterpunten voor in de toekomst wanneer een dergelijke beslissing nogmaals wordt genomen? 3.2 Projectafbakening: Dit rapport betreft een resultaatsverplichting, dit houd in dat dit rapport resultaten zal weergeven en niet tot verdere inspanning voor de opdrachtgever zal leiden. Uit het resultaat van dit rapport zullen alleen conclusies gegeven worden aan de opdrachtgever. Het resultaat van dit rapport zal leiden tot een inzichtelijke weergave van de actuele stand van de Borgstee en de Foxhol. Betreffende de inkomsten, uitgaven, gemaakte afspraken en mogelijk overige informatie. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de meeste recente informatie, dit varieert in het verslag van 2010 tot Verder is er uitsluitend gekeken naar de huurders, de verhuurder en het beheer. Er is geen rekening gehouden met externe partijen. Ook de verandering van de energieleverancier is niet opgenomen in het Excel bestand, deze informatie is wel opgenomen in de oriëntatie. 9

11 3.3 Verwachtingen Op de hoofdvraag wordt er verwacht een duidelijk antwoord te kunnen geven na evaluatie van de bevinden uit de deelvragen 1, 2 en 3. Voor deelvraag 1 wordt er verwacht een duidelijk beeld van de kosten, inkomsten en contracten te kunnen gegeven en specifiek te kunnen aangeven waar de omissies zitten zodat deze in een later onderzoek verder onderzocht kunnen worden. Voor deelvraag 2 wordt verwacht de gevonden omissies verder uit te werpen en aan te geven hoe deze verbeter kunnen worden, rekening houdend met een rode lijn. Voor de rode lijn wordt er verwacht dat deze zal wijzen op de contracten. De laatste deelvraag, deelvraag 3 moet advies geven voor de toekomst. Hierover zijn de verwachtingen uiteenlopend. Want moet dit advies gegeven worden op de Borgstee of op de hoofdvraag? Dit zal naderhand bekend gaan worden. 3.3 Eisen en beperkingen: Door de opdrachtgever zijn er geen duidelijke eisen en beperkingen gegeven. Ook de vormgeving van de inventarisatie voor de 2 objecten ligt niet vast. Wat betreft de inhoud gaat het er vooral om dat de grijze gebieden worden nagekeken. Hieronder wordt verstaan: de gemaakte afspraken, de facturering van de energie kosten, het subsidiebeleid en eventuele andere inkomsten vanuit het pand en zijn huurders. De hoofdzaak is het geven van een toekomstgericht advies. 10

12 4. Deelvraag 1 Waar zitten de omissies in de exploitatie? Zoals vele gemeenten in Nederland heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ontwikkeling doorgemaakt in het beheer van hun vastgoed. Maar dit beheer omvat meer dan alleen de gebouwen onderhouden, er moet ook een exploitatie gemaakt worden. De exploitatie van het pand de Borgstee is nog niet eenduidig. Om de exploitatie te verbeteren is het van belang om te weten waar de omissies liggen, daarom is de volgende deelvraag gesteld: Waar zitten de omissies in de exploitatie? Om antwoord te kunnen geven op de deelvraag zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: - Zitten er omissies in de kosten? - Zitten er omissies in de inkomsten? - Zitten er omissies in de contracten? Wanneer er wordt gesproken over het civision middelen overzicht van 2014 zie dan bijlage Zitten er omissies in de kosten? Om te kunnen bepalen of er omissies aanwezig zijn in de kosten die gemaakt worden aan de Borgstee zijn alle kosten geïnventariseerd. Hieronder zal een overzicht gegeven worden van de kosten. Figuur 1: Kosten van de Borgstee In bovenstaande afbeelding ziet u de kosten die gemaakt zijn voor de Borgstee. In de kolom overige kosten staat het totaal aan kosten zoals deze bekend zijn in het civision middel overzicht van Deze zijn verdeeld naar het aantal vierkante meters per huurder. Het totaal aantal gemaakte kosten zoals dit bekend is in het civision middelen overzicht van 2014 is ook opgenomen in de afbeelding. Voor een verdere uitsplitsing van de kosten dient het civision middelen overzicht van 2014 geraadpleegd te worden. Verder is er bekend dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer jaarlijks een vergoeding uitkeert aan de heet H.N. Schoenmaker, pachter van de kantine toebehorend aan de sporthal. Deze vergoeding ontvangt de heer H.N. Schoenmaker voor het uitvoeren van de beheerstaak in de avonduren wanneer de heer P. Zijl niet aanwezig is. Verder is er niets bekend over vergoeding welke uitgekeerd worden aan een der huurders. Uit onderzoek naar de energiekosten is gebleken dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer jaarlijks een bijdrage levert in de kosten. Dit betreft het energieverbruik voor de algemene 11

13 ruimte. In 2014 bedraagt dit 6.436,7, dit bedrag fluctueert jaarlijks naarmate de energiekosten fluctueren. Wat betreft het uitkeren van subsidies heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer hier geen weet van. Echter doet Tympaan, hierna genoemd Skippy, jaarlijks een aanvraag voor een subsidie om de begroting rond te krijgen bij de gemeente Slochteren. In 2014 bedraagt de subsidie aan Skippy ,-, de subsidie welke Skippy krijgt is bedrag dat jaarlijks wordt verminderd in verband met bezuinigingen. De aanvraag van de subsidie voor 2015 ligt nu bij de gemeente Slochteren, het gaat hier over een bedrag van ,- waarover op 16 december 2014 een besluit zal worden genomen, voor de aanvraag van timpaan zie bijlage 4. Verder is er op de afdeling financieel van de gemeente Slochteren bekend dat er jaarlijkse een subsidie van ,- aan Biblionet wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het aantal mensen woonachtig in de gemeente. Deze subsidie wordt verdeeld over het totaal aantal bibliotheken. De bibliotheek gevestigd in de Borgstee is daar 1 van. Deze post is niet opgenomen in de tabel omdat deze nu niet gespecificeerd kan worden naar 1 bibliotheek. Over de schoonmaakkosten voor de Borgstee is niets bekend. Navraag bij de heer P. Zijl heeft uitgewezen dat dit correct is. Alle huurders verzorgen zelf de schoonmaak van de ruimten, inclusief de algemene ruimten. Daarnaast is er niets bekend over de meerjarenonderhoudsplanning van 2014, deze is eind december verwacht. Kortom zijn de omissies in de kosten de: - Vergoedingen - subsidies - Meerjarenonderhoudsplanning 4.2 Zijn er omissies in de inkomsten? Uit onderzoek is gebleken dat de voornaamste inkomsten voor de gemeente Hoogezand- Sappemeer van de Borgstee de huurinkomsten zijn. Hierover is het nodige bekend maar aangaande de verdere inkomsten uit de Borgstee is het resultaat minimaal. Om inzicht te geven in de inkomsten welke de gemeente Hoogezand-Sappemeer ontvangt vanuit de Borgstee is hierover een sheet opgenomen in het Excel bestand. De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van deinkomsten. Figuur 2: Inkomsten van de Borgstee 12

14 De afbeelding op de vorige pagina laat zien welke inkomsten er zijn vanuit de Borgstee. Zoals eerder aangegeven zijn in huurinkomsten de voornaamste inkomsten vanuit de Borgstee voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Verder is er over de inkomsten weinig bekend. Zo is het niet bekend of de gemeente Hoogezand- Sappemeer of de gemeente Slochteren een eigenbijdrage ontvangt van een der huurders. Ook is er niets bekend over de subsidierelatie tussen de huurders of het rijk en de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren. Wel is er bekend dat er jaarlijks een factuur gestuurd wordt naar de stichting OPOS. De stichting OPOS is een overkoepelende organisatie voor de openbare scholen in de gemeente Hoogezand- Sappemeer en de gemeente Slochteren. Jaarlijks ontvangen de scholen een materiele instandhouding van het rijk. Deze wordt direct uitgekeerd aan de stichting OPOS, de stichting OPOS regelt daarna alles verder. Omdat de gemeente Hoogezand-Sappemeer het onderhoud van de scholen bekostigd wordt hiervoor een vergoeding vanuit de stichting OPOS uitgekeerd. In 2012 was dit een bedrag van ,55, Zie bijlage 5. Dit is een bedrag dat jaarlijks veranderd naar mate het onderhoud veranderd. Over de jaren 2013 en 2014 is niets bekend en zijn er geen facturen gevonden welke gezonden zijn aan OPOS. Als laatste ontvangt de gemeente Hoogezand-Sappemeer inkomsten uit de verhuur van de sporthal in de Borgstee. Deze wordt verhuurd aan sportverenigingen en heeft in het jaar ,55 opgeleverd, zo blijkt uit het civision middelen overzicht van De inkomsten uit de verhuur van de sporthal wordt geboekt onder de post Sportverenigingen omdat niet alleen de sporthal wordt verhuurd. Ook het speellokaal van de Driespan en de openbare hal worden verhuurd aan derden. Kortom zijn de omissies in de inkomsten de: - Subsidies - Eigenbijdragen - vergoedingen 13

15 4.3 Zijn er omissies in de contracten? Uit het onderzoek naar de huurcontracten blijkt dat nog niet alles geregeld is. Dit is te zien in de onderstaande afbeelding welke gemaakt is van het Excelbestand dat in een apart bestand is bijgevoegd. Figuur 3: Contracten geldend voor de Borgstee Zo heeft de bibliotheek geen huurcontract of gebruiksovereenkomst maar betaald de bibliotheek wel een huurlast, dit is gebleken uit de huurfactuur over 2013, zie bijlage 6. De factuur voor 2014 is tot op heden ( ) nog niet verzonden volgens Anne Koopmans, medewerkster financiële zaken Biblionet. Dat er op dit moment geen huurcontract of gebruiksovereenkomst is komt door de verbouwing welke er in 2013 heeft plaatsgevonden. De gemeente raad heeft besloten dat de bibliotheek niet meer dan 75m² mag gebruiken. Voorheen was de bibliotheek 300m² en het toen geldige huurcontract is nu niet meer van kracht. Op dit moment is de heer J. Veuger bezig met de bibliotheken en zullen er op korte termijn nieuwe huurcontracten gemaakt worden. Ook zijn er met de bibliotheek afspraken gemaakt over de dekkendheid van de huurlast. Zo zijn energie, gas en water in de huur inbegrepen, deze afspraken zijn niet digitaal noch op papier terug te vinden. De scholen welke gevestigd zijn in de driespan hebben eveneens geen huurcontract maar wel een gebruiksovereenkomst. Dit komt omdat de gemeente Hoogezand-Sappemeer een maatschappelijke plicht heeft in het onderwijs. Verder hebben de sporthal en de GGD ook geen huurcontract of gebruiksovereenkomst. De Sporthal betaald wel een huurlast van ,- per jaar inclusief de 5.000,- pacht per jaar voor de kantine. Met de GGD zijn er afspraken gemaakt over de huurlast zo blijkt uit de inventarisatie van De huurlast is 3.308,- en de servicekosten bedragen 1.100,- echter worden alleen de servicekosten maar betaald. De gemaakte afspraken zijn niet digitaal of op papier terug te vinden. Dit is gebleken uit de inventarisatie van De gemeente Hoogezand-Sappemeer ontvangt, op de GGD na, wel alle huurlasten zoals deze zijn afgesproken in de huurcontracten. Maar de GGD heeft geen contract en de gemeente ontvangt van de GGD 5.997,60. Dit bedrag ligt hoger dan het geïnventariseerde bedrag in De laatste keer dat er huur betaal dis door de GGD is in 2012 geweest, de jaren 2013 en 2014 moeten nog gefactureerd worden. 14

16 Kortom zijn de omissies in de contracten de: - ontbreken van huurcontracten of gebruiksovereenkomst - gemaakte afspraken 4.4 Conclusie Kort weergegeven zijn de volgende omissies gevonden in de kosten, inkomsten en contracten: de vergoedingen die de gemeente Hoogezand-Sappemeer of Slochteren betaald aan de huurders of ontvangt van de huurders, de subsidies die de gemeente Hoogezand-Sappemeer of Slochteren betaald aan de huurders of ontvangt van de huurders of het rijk, een aantal contracten zijn niet meer geldig of zijn er niet en er ontbreken afspraken over de huurlast. 15

17 5. Deelvraag 2 inzicht geven in de optimalisatie van de exploitatie Om de exploitatie van de Borgstee en de Foxhol te kunnen optimaliseren is er in het vorige hoofdstuk inzicht gegeven in waar de omissies liggen in de exploitatie. Nadat het bekend geworden is waar de omissies zitten in de exploitatie kan er nu gekeken worden naar de optimalisatie van de exploitatie. Hierbij zijn twee deelvragen gesteld, dit zijn: - Waar zitten de verbeteringen vanuit de omissies? - Is er een rode draad in de omissies te zien? Wanneer er wordt gesproken over het civision middelen overzicht van 2014 zie dan bijlage Waar zitten de verbeteringen vanuit de omissies? Uit deelvraag 1 is gebleken dat er in de kosten, inkomsten en contracten een aantal omissies zijn. Zo is het niet bekend of de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren vergoedingen ontvangt van de huurders of het rijk, of dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren vergoedingen betaald aan een der huurders. Dit geld ook voor de subsidies, het is alleen van Skippy bekend dat zij jaarlijks een aanvraag indienen voor een subsidie verder is er bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer, op de afdeling gebouwenbeheer, niets bekend over subsidies. Verder is gebleken dat de meerjarenonderhoudsplanning nog niet bekend is, hierdoor is het ook moeilijk te zeggen of de huurders van de Borgstee een eigenbijdrage leveren in het onderhoud. Naast de kosten en inkomsten is ook duidelijk geworden dat er nog een aantal omissies te vinden zijn in de contracten en de gemaakte afspraken wat betreft het betalen van de huurlast. De verbeteringen voor de optimalisatie van de exploitatie vloeien voort uit deze omissies. Zo is het raadzaam om met de gemeente Slochteren om tafel te zitten en het beheer van de Borgstee te bespreken. Dit kan meer duidelijkheid geven in de vergoedingen en subsidies die er gegeven of verkregen worden. Daarnaast is het beter om in de komende jaren de meerjarenonderhoudsplanning voor december dat jaar af te hebben zodat deze kosten meegenomen kunnen worden in de exploitatie. Maar ook zodat er bepaald kan worden of de huurders een eigenbijdrage moeten leveren in het onderhoud en zo ja, weke bedrag hiervoor gefactureerd moet worden. Wat betreft de contracten, op dit moment is de heer J. Veuger bezig met de bibliotheken in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Alle bibliotheken zijn verbouwd en zijn aanzienlijk verminderd in oppervlakte. Op korte termijn zullen hier nieuwe huurcontracten voor worden opgesteld, of hierin ook de afspraken over het gas, licht en water wordt opgenomen is onbekend. Maar ook is het beter om met de GGD te spreken en een contract op te stellen voor deze organisatie. Wat er bekend is over de sporthal wordt ook betaald, het enige dat hier mist is het contract. 5.2 Is er een rode draad in de omissies te zien? In alle gevonden omissies is geen duidelijke rode draad te zien al is er wel sprake van een samenhang tussen verschillende omissies. Deze relaties tussen de gegeven omissies zijn vanuit eigen beredenering gevormd, er is geen gegronde onderbouwing. 16

18 Zo kan de eigenbijdrage gerelateerd worden aan de meerjarenonderhoudsplanning en kunnen de huurinkomsten aan de contracten gerelateerd worden. Maar de vergoedingen en de subsidies zijn niet re relateren aan zowel de meerjarenonderhoudsplanning als de contracten Relaties tussen de eigenbijdrage en de meerjarenonderhoudsplanning De relatie tussen de meerjarenoverhoudsplanning en de eigenbijdrage kan als het volgende gezien worden: Het klein onderhoud wordt door de beheerder, de heer P. Zijl, gedaan. Onder het klein onderhoud wordt hier verstaan: het vervangen van lampen en het bijhouden van het terrein. Het groot onderhoud wordt door de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren gedaan en komt ook voor de rekening van de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren. Wanneer hier afspraken over zijn gemaakt kan het zijn dat de huurders een bijdrage leveren in het klein onderhoud of/en het groot onderhoud. Als de gegevens voor het groot onderhoud niet bekend zijn en kan er geen volledige eigenbijdrage vastgesteld worden op basis van de gemaakte kosten. Het klein onderhoud is een facturering die door de heer P. Zijl geregeld wordt. Om de eigenbijdrage van de huurders te kunnen bepalen is het aan te raden de meerjarenonderhoudsplanning tijdig klaar te hebben en om in over leg met de beheerder P. zijl een factuur op te maken wanneer dit conform aan de afspraken is. Wanneer er geen afspraken gemaakt zijn betreffende het onderhoud en een eigen bijdrage kan het voordeliger zijn voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren om hier afspraken over te gaan maken Relatie tussen de huurinkomsten en de contracten De relatie tussen de huurinkomsten en de contracten is een relatie welke redelijk eenduidig is. Als de huurcontracten voldoende op orde zijn en de afspraken voor beide partijen eenduidig zijn, zijn er geen meer of minder inkomsten. Nu is gebleken uit deelvraag 1 dat niet alle inkomsten binnenkomen zoals het moet. Wanneer dit het geval is ontbreekt er ook een huurcontract of gebruiksovereenkomst of is het huurcontract niet meer geldig. Door het verbeteren van de huurcontracten of het opstellen van nieuwe huurcontracten kan er meer invloed uitgeoefend worden op de huurinkomsten en kan de gemeente Hoogezand- Sappemeer of de gemeente Slochteren een betere controle voeren op de inkomsten Vergoedingen en subsidies De vergoedingen en de subsidies zijn niet te relateren aan elkaar nog aan een van de andere omissies. In het geval van subsidies komt niet doordat het van de huurder afhankelijk is of er door de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren een subsidie wordt ontvangen of uitgekeerd. Wat betreft de vergoedingen kan er gezegd worden dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren geen andere rol dan de gemeentelijke rol op zich nemen en hiervoor dus geen vergoeding ontvangen. Of er andere vergoedingen uitgegeven of ontvangen worden is onbekend. 5.3 Conclusie Kort kan er gezegd worden dat er geen duidelijke rode lijn in de omissies is te zien echter is er een samenhang tussen bepaalde omissies die bepalen hoe de exploitatie er uit komt te zien. 17

19 6. Deelvraag 3 verbeterpunten voor de toekomst De gemeente Hoogezand-Sappemeer is een snelgroeiende gemeente er is te verwachten dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer in de toekomst meer gebouwen in hun beheer krijgen. Met het ook op deze verwachting is er daarom nog een derde deelvraag gesteld. Deze luid als volgt: - Waar zitten de verbeterpunten voor in de toekomst wanneer een dergelijke beslissing nogmaals wordt genomen? 6.1 Waar zitten de verbeterpunten? Welke verbeteringen mogelijk zijn is afhankelijk van de situatie: wordt het nieuw gebouwd en moet alles nog geregeld worden? Of is het een bestaand pand en is er al een beheer? De situatie van het bestaande pand en het beheer zal hier geëvalueerd worden en een advies op geschreven worden. De situatie in nieuwbouw is meer van toepassing op de Foxhol en zal dan ook in het rapport van de Foxhol geëvalueerd worden Bestaande bouw Bij bestaande bouw is er al sprake van een beheer, afspraken die gemaakt zijn, facturering en een (flexibele of niet flexibele) indeling. Bij het overnemen van het beheer van een bestaand pand is het raadzaam om eerst met de huurder om tafel te gaan zitten. In een dergelijke bijeenkomst kunnen bestaande afspraken doorgenomen worden, het vorige beheer kan geëvalueerd worden en de verder nodige informatie uitgewisseld worden. Maar alleen een gesprek met de huurders is niet voldoende want de gemeente heeft een groot aandeel in het beheer van een MFC. Daarom kan het veel informatie opleveren wanneer er gesproken wordt met de gemeente van wie het pand is. De bedoeling van dit gesprek is om het gehele beheer over te geven aan de betreffende gemeente. Alle informatie wat betreft, kosten, inkomsten, vergoedingen, subsidies en onderhoud moet inzichtelijk gemaakt worden voor beide gemeente. Dit kan doormiddel van het civision overzicht maar dit kan ook door het maken van een gezamenlijk overzicht waarin alle afdelingen hun zaken kunnen regelen. Uit het gesprek met de gemeente is als het goed is gebleken hoe het energieverbruik gefactureerd en verdeeld wordt. Wanneer dit inzichtelijk is en geen problemen oplevert is het goed maar wanneer dit niet het geval is moeten er nieuw afsprak gemaakt worden met de huurders. Niet alle huurders zullen het hier mee eens zijn daarom is het belangrijk dat alle huurders in dit proces betrokken worden en hun eigen ideeën kunnen inbrengen. Naast dat er gesprekken plaats vinden en afspraken gemaakt worden is het ook raadzaam om te kijken naar de huurcontracten van de huurders. Zijn deze nog geldig of zijn deze verlopen? Het kan zijn dat er iets veranderd is of dat het niet meer geldig is en dat er nieuwe huurcontracten moeten opgesteld worden. Dit is ook een goede manier om gemaakte afspraken vast te leggen. Als blijkt dat de problemen in het beheer niet opgelost kunnen worden omdat dit met de indeling van het pand te maken heeft kan het zijn dat een interne verbouwing de meest functionele oplossing is. Door wijzigingen in de indeling aan te brengen kam het zijn dat ruimten flexibeler en functioneler gebruikt worden zonder dat de huurders last hebben van elkaar. Tijdens een dergelijke verbouwing kan ook een eventueel energieprobleem worden meegenomen. 18

20 6.2 Conclusie Kort samengevat is het aan te raden om bij het overnemen van het beheer van een bestaand MFC is het belangrijk om alle gegevens van de betreffende gemeente te ontvangen. Omissies zo snel mogelijk signaleren zodat deze opgehelderd kunnen worden in de volgende gesprekken met gemeente en huurder. Wanneer het beheer problemen ondervindt is het raadzaam om nieuwe afspraken te maken in overleg met de huurders en als het moet de huurcontracten aan te passen of een interne verbouwing door te voeren. 19

21 7. Toelichting op het Excel bestand In de bijlage 7 van dit verslag is een kopie van het Excel bestand te vinden waarin alle gegevens van de Borgstee zijn verwerkt en waarin verbanden zijn gelegd aan elkaar. In dit hoofdstuk zal een uitgebreide uitleg gegeven worden over de gegevens, berekeningen, opmerkingen en verbanden. Wanneer er aangegeven wordt dat de database van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is gebruikt dan wordt hiermee bedoeld: het Civision middelen overzicht van Wanneer er wordt gesproken over het civision middelen overzicht van 2014 zie dan bijlage 3. De paragrafen zijn verdeeld per sheet. 7.1 Algemene informatie In de eerste scheet staat de algemene informatie weergegeven. De algemene informatie omvat: de huurders in het pand, de contactpersonen, telefoonnummers, adressen en postadressen voor zover deze gegevens bekend zijn. Naast dat deze gegevens van de huurder inzichtelijk zijn gemaakt zijn ook de contactgegevens van de verenigingen die gebruik maken dan de Borgstee weergegeven. Daarnaast zijn de contactgegevens van de beheerder in deze sheet te vinden. In cel C5 staat de opmerking komt uit de brief van de heer J. Anneveldt naar de heer H. Zoutman. Tussen de heer J. Anneveldt en de heer H. zoutman is er briefcontact geweest zowel voor als na het sluiten van het contract. De heer H. Zoutman gaat bij de politie over de gebouwen beheer maar heeft niet het contract ondertekend. De Wijkagent is de gebruiker van het kantoor en is ter plaatse de contactpersoon. In cel B12 staat de opmerking komt uit de huurfactuur welke haar is toegezonden in 2013 de meeste recente factuur welke te vinden was is afkomstig uit 2013 en is verstuurt aan mevrouw J. Mug. Hierop gebaseerd is de conclusie getrokken dat zij de contactpersoon is. In cel B25 staat de opmerking niet definitief de verantwoordelijke beleidsmedewerker was eerder de heer E. Moesker. Na zijn vertrek is er nog geen definitieve beleidsmedewerker vastgesteld en zal de heer C. van As tijdelijke de plaatsvervanger zijn. Deze gegevens zijn afkomstig uit: de database van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de aanwezige contracten, verstuurde facturen, briefwisselingen of contact en de inventarisatie van Huur Sheet 2 geeft de huurders weer en de huurcontracten. In kolom C staat welke huurlast betaald dient te worden op basis van de inventarisatie uit 2010, dit staat ook ter verduidelijking in de opmerking vermeld. Verdere opmerkingen die te vinden zijn is deze kolom is bij de cel C4, het betreft hier de opmerking BTW en huurlast. Uit de factuur afkomstig uit 2013 is gebleken dat de bibliotheek een huurlast betaald welke is opgedeeld in de huurlast en een percentage BTW (Slochteren G., Factuur, 2013) In cel C9 wordt de opmerking Bestaat uit 5000 pacht en huurlasten, zie inventarisatie In de inventarisatie van 2010 is naar voren gekomen dat er voor de sporthal een huurlast van ,- per jaar wordt betaald en een pacht van 5.000,- per jaar. Deze pacht wordt betaald voor het gebruik van de kantine. Skippy betaald na de verbouwing een huurlast van ,- maar zij gebruiken ook nog steeds het aangelegen stuk grond. Dit maakt dat de totale huurlast neer komt op ,22 20

22 Kolom D vermeld of er wel of geen huurcontract aanwezig is. Daarbij word in de cellen D6 en 7 de opmerking gemaakt dat de scholen geen huurcontract hebben maar een gebruiksovereenkomst. Dit omdat de gemeente een maatschappelijke plicht heeft jegens het onderwijs. In kolom E staat de huurlast zoals deze in de aanwezige contracten is overeengekomen. Daarna wordt in kolom F een overzichtje gegeven over de huurlasten die de gemeente ook daadwerkelijk ontvangt, dit is op basis van de gegevens uit De opmerking bij cel F11 geeft aan dat de gegevens uit die cel afkomstig zijn uit In de laatste kolom, kolom G, wordt door het verminderen van de bedragen in kolom C met de bedragen in kolom F aangegeven of de gemeenten: te veel, te weinig of het bedrag ontvangt dat zij horen te krijgen. Deze gegevens zijn afkomstig uit: de database van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de aanwezige contracten, verstuurde facturen en de inventarisatie van Energie Om de energiekosten per huurder te kunnen berekenen is het pand verdeeld naar het aantal vierkante meters zoals deze verhuurd worden aan de verschillende partijen. Deze aantallen in vierkante meters zijn ongezet naar percentages door het aantal vierkante meters per huurder te delen door het totale oppervlakte. In de kolom daarnaast is te zien hoeveel energielasten elke huurder zou moeten betalen. Dit is berekend door het percentage te vermenigvuldigen met de totale energielasten. Dit zijn de kolommen B tot en met E. Daarnaast is in de kolommen G, I, K, M en O weergegeven hoeveel energielasten er per uur daadwerkelijk in factuur zijn gebracht, de kolommen staan voor een boekjaar. Onder deze kolommen staat een tabel. Deze tabel is ingevuld met de gegevens van 2013 naar werkelijk verbruik. In cel D55 is het resultaat van de tabel weergegeven en dit de totale energielast. Let op alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Deze gegevens zijn afkomstig uit: de database van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 7.4 Kosten In de vierde sheet gaat het om de kosten die gemaakt worden voor de Borgstee. In kolom C wordt de post overige kosten gegeven. Dit zijn de kosten zoals deze in het Civision Middelen overzicht staan. De kosten in civision middel overzicht zijn allemaal bij elkaar opgeteld. De kosten zoals deze in kolom C staan zijn verdeeld naar het aantal vierkante meter per huurder. Dit om een beeld te geven welke kosten er gemaakt worden per huurder. In de opmerking staat ook aangegeven dat het totaal aan overige kosten te vinden is in het Civision Middelen overzicht. De volgende kolom geeft weer aan welke huurders een vergoeding wordt uitgekeerd. Dit betreft alleen de Sporthal, de heer H.N. Schoenmaker (wie de kantine pacht) treed in de avonduren op als beheerder van het pand. Eveneens is deze opmerking in cel D9 meegenomen. In kolom E betreft het de bijdrage van de gemeente in de energiekosten. Dit zijn de energiekosten voor de algemene ruimten zoals de hallen. In de opmerking wordt dit nogmaals aangegeven. De subsidierelatie tussen de gemeente en de huurders wordt in kolom F weergegeven. Skippy heeft over het jaar 2014 een subsidie van ,- ontvangen. 21

23 Voor zo ver de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) bekend is, staat deze weergegeven in kolom G. In 2013 zijn alle kozijnen geschilderd van de Borgstee, dit is niet verdeelt per huurder maar geboekt onder de algemene ruimten omdat dit voor kosten van de gemeente valt. In de laatste kolom wordt het totaal van alle kosten weergegeven. Dit is berekend door alle kosten bij elkaar op te tellen. In cel K2 is het totaal aan kosten opgenomen zoals dit bekend is in het Civision Middelen overzicht. Dit is gedaan om de berekeningen in de sheet te kunnen maken. Deze gegevens zijn afkomstig uit de database van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, uit verstuurde facturen en uit de inventarisatie van Inkomsten Wat betreft de inkomsten geeft sheet 5 meer eenduidigheid. Kolom C geeft de huurinkomsten weer zoals deze zijn vastgesteld in sheet 2. Kolom D geeft inzicht in de eigenbijdragen die de gemeente ontvangt van de huurders. Kolom E laat zien dat de gemeente een vergoeding ontvangt van de stichting OPOS voor het onderhoud van de school de Driespan. Dit is ter verduidelijking in de opmerking meegenomen. Daarna wordt in kolom E een overzicht gegeven van de subsidies die de gemeente ontvangt voor de verhuurders. Dit wordt vervolgt door de kolom overige. Dit zijn inkomsten die de gemeenten genereerd anders dan uit huur, vergoeding, subsidie of eigenbijdrage. In het geval van de Borgstee is dit de verhuur van de sporthal aan derden. Het bedrag is gebaseerd op de ontvangsten zoals deze vermeld staan in het Civision middelen overzicht. In de opmerking wordt dit ter verduidelijking nogmaals weergegeven. In de laatste kolom wordt een totaal van de inkomsten gegeven, dit is berekend door alle inkomsten per rij bij elkaar op te tellen. Deze gegevens zijn afkomstig uit: de database van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, verstuurde facturen en uit de inventarisatie van Verhuur aan derden Verhuur aan derden is in dit overzicht toegevoegd om de inkomsten uit de verhuur inzichtelijk te maken. Deze sheet geeft in de algemeenheid de verdeling van de verhuur over de te verhuren ruimten. De verhuur aan derden is hier verdeeld over de te verhuren ruimten. In kolom A is dit de Sporthal, in kolom B is dit de speelzaal van de Driespan en in kolom C is dit de Hal bij binnenkomst, de vergaderruimte op de eerste verdieping en het kantoor van de GGD. Dit is per huurder in de opmerking aangegeven. Aan de onderzijde van de sheet is het overzicht van huurders en de huurlast die in rekening gebracht is te vinden. Deze gegevens zijn afkomstig uit de database van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 22

24 8. Conclusie De hoofdvraag waarop dit rapport antwoord moet geven luid als volgt: Waar zitten de blinde vlekken/omissies in de optimalisatie van de exploitatie van de Borgstee en de Foxhol en wat zijn de verbeterpunten? De antwoorden van de deelvragen zijn hieronder kort samengevat. De antwoorden op de deelvragen leiden samen tot het antwoord op de hoofdvraag. Deze deelvragen en antwoorden hebben alleen betrekking tot de Borgstee, de Foxhol wordt in een ander verslag behandeld. 8.1 Deelvraag 1 Uit deelvraag 1 is gebleken dat er in de kosten, inkomsten en contracten een aantal omissies zijn. Zo is het niet bekend of de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren vergoedingen ontvangt van de huurders of het rijk, of dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren vergoedingen betaald aan een der huurders. Dit geld ook voor de subsidies, het is alleen van Skippy bekend dat zij jaarlijks een aanvraag indienen voor een subsidie verder is er bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer, op de afdeling gebouwenbeheer, niets bekend over subsidies. Verder is gebleken dat de meerjarenonderhoudsplanning nog niet bekend is, hierdoor is het ook moeilijk te zeggen of de huurders van de Borgstee een eigenbijdrage leveren in het onderhoud. Naast de kosten en inkomsten is ook duidelijk geworden dat er nog een aantal omissies te vinden zijn in de contracten en de gemaakte afspraken wat betreft het betalen van de huurlast. 8.2 Deelvraag 2 In alle gevonden omissies is geen duidelijke rode draad te zien al is er wel sprake van een samenhang tussen verschillende omissies. Deze relaties tussen de gegeven omissies zijn vanuit eigen beredenering gevormd, er is geen gegronde onderbouwing. De eigenbijdrage kan gerelateerd worden aan de meerjarenonderhoudsplanning en de huurinkomsten kunnen aan de contracten gerelateerd worden. Maar de vergoedingen en de subsidies zijn niet re relateren aan zowel de meerjarenonderhoudsplanning als de contracten als aan elkaar. 8.3 Deelvraag 3 Het is aan te raden om bij het overnemen van het beheer van een bestaand MFC is het belangrijk om alle gegevens van de betreffende gemeente te ontvangen. Omissies zo snel mogelijk signaleren zodat deze opgehelderd kunnen worden in de volgende gesprekken met gemeente en huurder. Wanneer het beheer problemen ondervindt is het raadzaam om nieuwe afspraken te maken in overleg met de huurders en als het moet de huurcontracten aan te passen of een interne verbouwing door te voeren. 23

25 8.4 De hoofdvraag Doormiddel van de deelvragen 1, 2 en 3 is er inzicht gegeven in de omissies in zowel de kosten, als de inkomsten als de contracten. Onder andere deze factoren vormen de exploitatie van de MFC de Borgstee. Het antwoord op de hoofdvraag is dat er omissies in de kosten, inkomsten en contracten gevonden zijn waar hier ook de verbeterpunten liggen. Het advies voor de toekomst is om bij het overnemen van een bestaand MFC duidelijke afspraken te maken en deze op te nemen in de huurcontracten. 24

26 9. Aanbeveling Voor het pand de Borgstee is de aanbeveling om de verouderde contracten voor juli 2015 te vernieuwen naar de huidige situatie. Daarbij rekening houden met hoe de gemeente Hoogezand- Sappemeer en de gemeente Slochteren maar ook de heer P. Zijl het beheer wil hebben. In overeenstemming met de huurder kan dit opgenomen worden in het nieuwe contract en kan het beheer voor een bepaalde tijd vastgelegd worden. Hiermee kan voorkomen worden dat gemaakte afspraken door verschillende partijen anders geïnterpreteerd gaan worden over de jaren. Voor de huurders die nog geen contract hebben is het raadzaam om een contract op te stellen, met daarin de nodige afspraken. Wat betreft de inkomsten en kosten van de Borgstee is de aanbeveling om met de gemeente Slochteren om tafel te gaan zitten en inzicht te krijgen het financiële systeem zoals deze op de afdeling financieel bij de gemeente Slochteren wordt gebruikt. Het systeem geeft een overzicht van alle posten welke bij het klikken op de post verder uitbreid naar alles dat hier onder geboekt is in het opgevraagde jaar. In dit systeem kan snel en efficiënt gezocht worden naar de kosten en inkomsten die het zij ontbreken of er niet zijn. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de meeste recente gegevens, deze variëren in de jaren 2010 tot Wanneer er gegevens ouder dan 2014 worden gebruikt is het aan te raden deze te gaan vernieuwen, omdat hier voornamelijk nog gefactureerd moet worden. 25

27 Discussie In dit hoofdstuk wil ik zelf het onderzoek kritisch beoordelen. In deelvraag 1 is er gekeken naar de inkomsten, kosten en contracten. Maar hierin is niet gekeken naar de verhuur aan derden ondanks dat dit een deel van de inkomsten is. Daarnaast is er in de inkomsten duidelijk geworden dat in 2010 de sporthal ,- heeft opgebracht maar er is nergens te vinden dat dit een structureel inkomen is vanuit een huurovereenkomst. Dit heb ik het Excel bestand wel aangenomen. Later bedacht ik mij dat de sporthal geen huurcontract heeft (alleen de pachtovereenkomst) dus de inkomsten uit de sporthal kunnen per jaar variëren. Dit zou betekenen dat de inkomsten uit 2014 ( ,50) geen overige inkomst is maar de huurinkomst is van de sporthal voor dat jaar. Dit is een onduidelijkheid waar ik achteraf gezien te weinig aandacht aan heb besteed. Deelvraag 2 vraagt om de rode draad in de omissies aan te geven en de verbeterpunten. Hier heb ik de keuze gemaakt om een verband te leggen tussen bepaalde omissies die niet onderbouwt kan worden. Dit heb ik wel aangeven maar dit is niet de manier van onderzoeken zoals het hoort. Echter kan ik hier ook geen onderbouwing voor vinden omdat alle omissies met elkaar samenhangen in feite. De laatste deelvraag, deelvraag 3 vond ik een hele moeilijke deelvraag. Hoe ga ik advies geven? Ik ben een 20 jarige meid die de opleiding nog niet heeft afgerond en dan zou ik advies gaan geven, dit maakte mij erg zenuwachtig en onzeker. Ik heb dit wel gedaan door een situaties te schetsen omdat, ik op het pand de Borgstee geen eenduidig advies kon geven voor de toekomst. Dit omdat er geen soortgelijk pand is binnen de portefeuille van de gemeente Hoogezand- Sappemeer. Al met al ben ik wel blij met het resultaat maar ik weet zeker dat het beter kan als er meer tijd voor was. Na dit pand ben ik de Foxhol gaan inventariseren en toen ik daarmee begon bleek al heel snel dat het ontzettend veel tijd ging kosten. Dit omdat er feitelijk niets bekend is wat betreft de kosten en de inkomsten van de Foxhol. Hiervoor moeten gesprekken plaats vinden met het Bedrijfsbureau. Op voorhand is mij verteld dat zij niet graag hun medewerking verlenen en dat het heel veel tijd gaat kosten. Maar omdat ik tijdens het inventariseren van de Foxhol dit verslag ben gaan schrijven is er eigenlijk te weinig tijd overgebleven om de puntjes op de i te zetten bij wijze van spreken. 26

28 Geciteerde werken (sd). Gebruiksovereenkomst educatief centrum Harkstede. Slochteren: C.H.L.B. Verstegen. Slochteren, G. (2013). Factuur. Harkstede. Slochteren, G. (2013). Huurfactuur. Slochteren: Erik Moesker. Slochteren, S. k. (2006). Huurovereenkomst kantoorruimte de blokkendoos. Slochteren : C.L.H.B. Verstegen. Veuger, J. (2010). Verhuurportefeuille gemeente Hoogezand-Sappemeer & Slochteren. Veuger, J. (2012). Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 27

29 Contactenlijst Contactpersoon Functie Onderwerp Anne Koopmans Financieel medewerkster Contractinformatie bibliotheek Biblionet Brenda van der Wal Gemeente Hoogezand- Sappemeer afdeling Indeling en eerste algemene informatie over de Borgstee. Gebouwenbeheer Helmi Kamminga Gemeente Slochteren afdeling Algemene informatie over de Jan Veuger Michel Buls Ruimtelijke ordening Lector, lectoraat maatschappelijk vastgoed Gemeente Slochteren afdeling Financieel bibliotheek De Borgstee, inventarisatie 2010 Alle kosten en inkomsten van de Borgstee aangepast en gecontroleerd Piet Zijl Beheerder Borgstee Beheer en hoe de schoonmaak en het klein onderhoud is geregeld tussen de huurders en het beheer. Walter Bruining Gemeente Hoogezand- Sappemeer afdeling Gebouwenbeheer Betrokken bij alles maar vooral bij het energieverbruik 28

30 Termenlijst Civision middelen overzicht Contactenlijst Meerjarenonderhoudsplanning Omissie Verhuur aan derden Het systeem gebruikt door de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren waarin de kosten en opbrengsten van de panden wordt bijgehouden. Lijst met contactpersonen, gebruikt om tot het uit eindelijke resultaat van het onderzoek te komen. (MOP) Is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties (tezamen onroerend goed of vastgoed genoemd). Uitlating, weglating nalatigheid, verzuim Het verhuren van een ruimten aan naaste partijen zoals verenigingen en particulieren. 29

31 Bijlage 1: Verdeling naar aantal vierkante meters per huurder Verdeling van vierkante meters per huurder politie 12 m² 0,2% GGD 92 m² 1% de Ster 680 m² 10% Sporthal 1700 m² 26% Blokkendoos 148 m² 2% Skippy 984 m² 15% Driespan (na uitbreiding) 2225 m² 34% Bibliotheek 75 m² 1% Algemeen 600 m² 9% totaal 6516 m² 100% Figuur 4: Verdeling van vierkante meters per huurder 30

32 Bijlage 2: Plattegrond Figuur 5: Plattegrond de Borgstee 31

33 Bijlage 3: Civision middelen overzicht 2014 Figuur 6: civision middelen overzicht

34 Bijlage 4: Subsidie aanvraag Timpaan 1. Onderhouden subsidierelatie met SKS peuterspeelzalen In de perspectiefwissel is besloten dit met terug te brengen van ca naar In beschikt gekregen. Budget / Daarnaast wordt er een subsidie uitgekeerd voor VVE verplichtingen. Budget / VVE wordt uitgevoerd op 1 locatie psz Slochteren. Zie subsidiebrief. Deel subsidie voor deze VVE groep ( ) en deel voor verplichting tweede (vrijwillige) leidster op de groep Doelstelling 2014: kijken of met de ruimte in de begroting (2014 totaal , nu beschikt ) mogelijk is een tweede VVE groep in Harkstede te starten. Ook in overdrachtsdoc benoemd. Volgend jaar totaal beschikbaar. Figuur 7: Subsidie aanvraag timpaan Deze gegevens zijn afkomstig van Marjon Janssens, gemeente Slochteren. 33

35 Bijlage 5: OPOS Figuur 8: Factuur OPOS

36 Bijlage 6: Huurfactuur Biblionet Figuur 9: Factuur Biblionet

37 Bijlage 7: Kopie Excel bestand 36

38 37

39 38

40 39

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? De Foxhol 2014 Hanzehogeschool 1 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? De Foxhol Naam: Linda van Stee Opdrachtgever:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

de Coöperatie expert

de Coöperatie expert Handleiding Spreadsheet Coöperatieadministratie Inleiding Samenwerken in een ondernemerscoöperatie gaat vooral om het doen van projecten. Per project zijn de opbrengsten, kosten en eventuele winstinhoudingen

Nadere informatie

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen.

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen. Onderhuurovereenkomst inzake de vestiging van een consultatiebureau aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen tussen de GGD-Zeeland en de Gemeente Reimerswaal 15.023211 1 Huurovereenkomst voor drie kantoorruimten

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De Huurcommissie heeft dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De Huurcommissie heeft dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd. Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Parkweg 127 A KM

Nadere informatie

Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2017

Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2017 Barometer gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2017 Gemeenten actief aan de slag met portefeuille en organisatie A. van den Beemt - Tjeerdsma MSc & dr. ing. J. Veuger MRE FRICS Dit artikel bevat de resultaten

Nadere informatie

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht TE HUUR Papendorpseweg 53-59 te Utrecht Algemeen Regus is gespecialiseerd en wereldmarktleider op het gebied van flexibele werkplek oplossingen. De mogelijkheid bestaat om voor korte of langere tijd turn-key

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

AMBACHTSSTRAAT 3 A 8263 AJ KAMPEN

AMBACHTSSTRAAT 3 A 8263 AJ KAMPEN AMBACHTSSTRAAT 3 A 8263 AJ KAMPEN Algemene gegevens Adres gegevens Ambachtsstraat 3-A 8263 AJ Kampen Oppervlakte BVO ca. 120 m² Omschrijving object Object/locatie Functionele bedrijfsruimte op een goede,

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

Emmalaan 118 Alphen aan den Rijn

Emmalaan 118 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Julianastraat 85-87 2405 CG Alphen aan den Rijn telefoon: 0172-43 45 61 Email: info@koppesmakelaardij.nl Hazerswoude-Rijndijk Da Costasingel 3 2394 BG Hazerswoude-Rijndijk telefoon:

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza OMSCHRIJVING: Te huur 178 tot 605 m² bedrijfs-/kantoorruimte. Op het bedrijventerrein Rhienderen Noord is recent het bedrijfsverzamelgebouw Mercuriusplaza

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

2 E ROSESTRAAT 34B ROTTERDAM-FEIJENOORD

2 E ROSESTRAAT 34B ROTTERDAM-FEIJENOORD VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE MULTI FUNCTIONELE WINKEL-/KANTOORRUIMTE 2 E ROSESTRAAT 34B ROTTERDAM-FEIJENOORD HVA Heuvelman Vastgoed Advies. Postbus 8080. 3009 AB Rotterdam. T 010 7854297. info@hvavastgoed.nl.

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Liendertseweg 112 te Amersfoort 85 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Liendertseweg 112 te Amersfoort 85 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Liendertseweg 112 te Amersfoort 85 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Pagina 3 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 10 Pagina 11 In het kort Waar is het object gelegen? Wat huur ik?

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis Deloitte Belastingadviseurs B.V. Indirect Tax Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9963 www.deloitte.nl Gemeente Giessenlanden t.a.v.

Nadere informatie

Haaften, Molenstraat 21

Haaften, Molenstraat 21 Haaften, Molenstraat 21 OMSCHRIJVING: Te huur: multifunctioneel pand vanaf 20,= per m² per jaar! In dit bijzondere bedrijfsobject, gelegen aan de voet van de Waalbandijk in Haaften, zijn diverse gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Kruisstraat 3

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Korvelplein 176

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Waardenburg, Kerkstraat 11a

Waardenburg, Kerkstraat 11a Waardenburg, Kerkstraat 11a OMSCHRIJVING: In dorpskern maar toch op een steenworp afstand gelegen van de op- en afritten van de Rijksweg A2 multifunctionele kantoor- /showroomruimten, desgewenst met opslagruimten

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE BETREFT EERSTE VERDIEPING TOTAAL CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR

TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE BETREFT EERSTE VERDIEPING TOTAAL CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE BETREFT EERSTE VERDIEPING TOTAAL CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR HUURPRIJS CA. 500,- PER MAAND, VRIJ VAN BTW 1 VENEDIEN 25 B 1441 AK PURMEREND

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Biezenstraat 138

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Mutua Fidesstraat

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet

Nadere informatie

Geldermalsen, Zaaiwaardweg 6

Geldermalsen, Zaaiwaardweg 6 Geldermalsen, Zaaiwaardweg 6 OMSCHRIJVING: In het centrum van Geldermalsen gelegen kantoor- /winkel-/ of praktijkruimte, gebouwd onder architectuur in de stijl van de Amsterdamse school. De ruimte is ca.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Te huur kantoorkamers Lange Noordstraat 48, Middelburg

Te huur kantoorkamers Lange Noordstraat 48, Middelburg Te huur kantoorkamers Lange Noordstraat 48, Middelburg Diverse full services kantoor (kamers) gelegen in het bruisende PTK Business Center gevestigd in het voormalige postkantoor in het hart van Middelburg.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

SCHOONHOVEN HOEKUNIT 6 BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE HUUR. Unieke hoekunit op een nieuw bedrijventerrein.

SCHOONHOVEN HOEKUNIT 6 BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE HUUR. Unieke hoekunit op een nieuw bedrijventerrein. SCHOONHOVEN HOEKUNIT 6 BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE NIEUWBOUW TE HUUR Unieke hoekunit op een nieuw bedrijventerrein. OPLEVERING 3 e kwartaal 2015 Locatie Het onderhavige object maakt onderdeel uit van het bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht.

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht. Kantoorobject Eclipse Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Eclipse Het gebouw Eclipse heeft een moderne uitstraling en bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond aan de

Nadere informatie

VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND

VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND TE HUUR VAN IJSENDIJKSTRAAT 403-409 PURMEREND PURMERSTEDE KLEINSCHALIG TURNKEY KANTOOR-/BUSINESS UNITS RECENT GEMODERNISEERD BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW VANAF 35 M² BVO V.V. AIRCO HUURPRIJS VANAF CA. 295,-

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein TE HUUR Gelderlandhaven 5 te Nieuwegein Algemeen Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen. Het gebouw is zeer goed onderhouden en heeft een moderne uitstraling. Locatie

Nadere informatie

Objectinformatie. Zernikepark 6-8 te Groningen

Objectinformatie. Zernikepark 6-8 te Groningen Objectinformatie Informatie Het ZernikeLab is een bedrijfsverzamelgebouw met laboratorium ruimte en kantoren van ruim 2.600 m² groot en is gelegen op het Zernike Science Park te Groningen. Door de ligging

Nadere informatie

Te huur. Edisonstraat 10

Te huur. Edisonstraat 10 Te huur Edisonstraat 10 2811 EM Reeuwijk Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182) 525 700 gouda@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een bedrijfspand gelegen op bedrijventerrein "Zoutman".Het

Nadere informatie

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG TE HUUR CIRCA 1.580 M² KANTOORRUIMTE + 10 VANAF 150 M² HUURPRIJS: 175,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW GELEGEN IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070

Nadere informatie

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt Informatie Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort Ateliergebouw De Birkt In deze brochure Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. SV2000 in de gelegenheid te stellen om alsnog vóór 4 oktober 2016 de aangeboden huurovereenkomst te ondertekenen;

B&W Vergadering. 1. SV2000 in de gelegenheid te stellen om alsnog vóór 4 oktober 2016 de aangeboden huurovereenkomst te ondertekenen; 2.1.9 Doorbelasting energiekosten 2015 voetbalvereniging SVC2000 1 Dossier 628 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 628 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 30 augustus 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving

Nadere informatie

FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTES BETREFT VERDIEPING 3 RUIMTES VAN RESP. CA. 45 M² BVO EN 2 X CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR CENTRUMLOKATIE

FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTES BETREFT VERDIEPING 3 RUIMTES VAN RESP. CA. 45 M² BVO EN 2 X CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR CENTRUMLOKATIE TE HUUR VENEDIEN 25 B PURMEREND FRAAIE KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTES BETREFT VERDIEPING 3 RUIMTES VAN RESP. CA. 45 M² BVO EN 2 X CA. 60 M² BVO PARKEREN VOOR DE DEUR CENTRUMLOKATIE HUURPRIJS VANAF CA. 435,-

Nadere informatie

Pagina 2 : tarieven verhuur vastgoed. Pagina 3 : werkzaamheden verhuur vastgoed. Pagina 4 : tarieven beheer vastgoed

Pagina 2 : tarieven verhuur vastgoed. Pagina 3 : werkzaamheden verhuur vastgoed. Pagina 4 : tarieven beheer vastgoed Beste Vastgoedeigenaar, Allereerst onze dank voor uw getoonde interesse in HuisvestingCuracao.com. Het vastgoed beheerkantoor welke zowel de commerciële- als de facilitaire zijde van uw vastgoed kan verzorgen.

Nadere informatie

Vissenstraat 32 te Apeldoorn

Vissenstraat 32 te Apeldoorn Vissenstraat 32 te Apeldoorn Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 13 Pagina 14

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Welschapsedijk 70 5652 XN EINDHOVEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

DONGEN De Els 2 TE HUUR. 9.000,- per jaar. Kantoorruimte aan De Els 2, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen.

DONGEN De Els 2 TE HUUR. 9.000,- per jaar. Kantoorruimte aan De Els 2, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen. DONGEN De Els 2 TE HUUR Kantoorruimte aan De Els 2, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen. Oppervlakte kantoorruimte circa 85 m² 9.000,- per jaar Algemeen De gemeente Dongen bestaat uit de

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunit Mercuriusplaza

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunit Mercuriusplaza Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunit Mercuriusplaza OMSCHRIJVING: Te huur 367 m² bedrijfs-/kantoorruimte. Op het bedrijventerrein Rhienderen Noord is recent het bedrijfsverzamelgebouw Mercuriusplaza

Nadere informatie

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 IX LAST BUT NOT LEAST Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 Meer vastgoedmanagement uitbesteden Annette Tjeerdsma en Jan Veuger In het voorjaar (mei/juni) van 2014 is voor het eerst een vragenlijst

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2)

Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2) Vragen en antwoorden over het besluit verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2) 1. Een onderaannemer rondt zijn prestatie af voor 1 oktober, maar die prestatie maakt

Nadere informatie

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen Objectinformatie Inhoudsopgave 1. Informatie 2. Ligging 3. Kadastrale informatie 4. Overige informatie 5. Foto s 6. Contactgegevens Informatie Op het goed bereikbare bedrijventerrein Eemspoort wordt het

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting servicekosten 2013 Betalingsverplichting servicekosten 2014 (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

TE HUUR Havenstraat 53, Monster

TE HUUR Havenstraat 53, Monster TE HUUR PROJECTINFORMATIE Multifunctioneel kantoorpand met veel natuurlijke lichtinval beschikbaar aan de Havenstraat in het centrum van Monster. Wegens haar representatieve uitstraling, unieke ligging

Nadere informatie

Watervlierstraat 31 te Den Haag

Watervlierstraat 31 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Watervlierstraat 31 te Den Haag Te huur / Te koop: Kantoor-/ praktijk-/ bedrijfsruimte Pagina 1 van 12 Algemene informatie Te huur Watervlierstraat 31 te Den Haag Algemeen

Nadere informatie

INDUSTRIEWEG 3 O 8263 AA KAMPEN

INDUSTRIEWEG 3 O 8263 AA KAMPEN INDUSTRIEWEG 3 O 8263 AA KAMPEN Algemene gegevens Adres gegevens Industrieweg 3 O 8263 AA Kampen Oppervlakte 200 m 2 Kadastrale gegevens Gemeente Kampen Sectie I Nummers 1321 A23 Omschrijving object Object/locatie

Nadere informatie

3e NOTA VAN INLICHTINGEN

3e NOTA VAN INLICHTINGEN 3e NOTA VAN INLICHTINGEN Nota van inlichtingen: Aanbestedende dienst: behorende bij de offerteaanvraag Beheer en exploitatie Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel" met kenmerk SIW-STE-CNN-2014-2990

Nadere informatie

Geldermalsen, De Aaldor 6B

Geldermalsen, De Aaldor 6B Geldermalsen, De Aaldor 6B OMSCHRIJVING: Op het moderne businesspark Hondsgemet gelegen representatieve bedrijfsruimte met kantoren. Het gebouw bestaat uit 220 m² bedrijfsruimte, 44 m² kantoorruimte op

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Ondergetekenden: A. verhuurder van tenthuis One Life Live It, hierna genoemd verhuurder en B.

Ondergetekenden: A. verhuurder van tenthuis One Life Live It, hierna genoemd verhuurder en B. HUUROVEREENKOMST TENTHUIS 1. PARTIJEN A. Verhuurder van tenthuis One Life Live it One Life Live It BV Hylkemaheerd 69 9736 JD Groningen Contactpersoon dhr. J. A. Bos T 06-145 89 274 W tenthuistehuur.nl

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Te huur. Blekerssingel 24

Te huur. Blekerssingel 24 Te huur Blekerssingel 24 2806 AB Gouda Lage Gouwe 2, 2801 LG Gouda (0182) 525 700 gouda@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een op een hoek gelegen kantoorpand met een oppervlakte

Nadere informatie

NOORDWEG 2 8262 BS KAMPEN

NOORDWEG 2 8262 BS KAMPEN NOORDWEG 2 8262 BS KAMPEN Een uniek pand met een rijke historie! Voormalige directeurswoning/kantoorruimte van de gemeentelijke glasfabriek van Kampen. Het pand dateert van 1870-1874 en is gebouwd in een

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Agendapunt. Verhuur en onderhoud van dit pand heeft altijd door de gemeente plaatsgevonden.

Agendapunt. Verhuur en onderhoud van dit pand heeft altijd door de gemeente plaatsgevonden. B&W voorstel Agendapunt 18. Nummer Onderwerp Schoolstraat 9 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer H.B.L. ter Eist Wijk- en Stadsbeheer (0318) 538357 Paraaf afdelingsmanager Datum advies Registratienummer Kopie

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Vraagt u zich af of het voorschot op de servicekosten redelijk is, of zijn huurder en verhuurder het niet eens over de eindafrekening? Met dit formulier

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE HAGEDOORNPLEIN 2, AMSTERDAM NOORD VOORMALIGE ST. RITA

Nadere informatie

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG TE HUUR CIRCA 936 M² VVO KANTOORRUIMTE + 8 VANAF 150 M² GELEGEN IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070 262 91 44 WWW.HEERENVANSTEEN.NL ALGEMEEN: Het betreft een

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

TE HUUR Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 1.475,- per maand

TE HUUR Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 1.475,- per maand TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 2991 LT Barendrecht Huurprijs 1.475,- per maand Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Barendrecht behoort tot de stadsregio Rotterdam en

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Aanvraagformulier financiële ondersteuning JAN SMEETS AWARD Stichting Popmuziek Limburg

Aanvraagformulier financiële ondersteuning JAN SMEETS AWARD Stichting Popmuziek Limburg Aanvraagformulier financiële ondersteuning JAN SMEETS AWARD Stichting Popmuziek Limburg doelstelling regeling In 2013 ontving Stichting Popmuziek Limburg de Jan Smeets Award uit handen van festivaldirecteur

Nadere informatie