Slide2 Stap 1 oproepluik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slide2 Stap 1 oproepluik"

Transcriptie

1 Slide1

2 Slide2 elearning: Stap 1 Nadat u de organisatie heeft geregistreerd en u heeft aangetoond dat uw organisatie voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, kan u een projectvoorstel indienen. Deze e-learningmodule omvat 2 grote luiken: 1) Oproepluik 2) Projectluik In het oproepluik vindt u specifieke informatie over de verschillende oproepen. We maken hier een onderscheid tussen een gepubliceerde oproep en een afgesloten oproep en tussen een open oproep en een gesloten oproep. De verschillen worden hierna even kort toegelicht: Gepubliceerde oproep Dit is een oproep die lopende is en waarvan de periode voor indiening projectvoorstellen niet verstreken is. Via de selectie van een gepubliceerde oproep kan u de inhoudelijke en financiële informatie van een oproep raadplegen. Wanneer deze oproep u interessant lijkt, bestaat de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen die beantwoordt aan de inhoudelijke en financiële criteria van deze specifieke oproep. Afgesloten oproep Een afgesloten oproep betekent dat de indieningsperiode van de oproep voorbij is. Er kunnen met andere woorden geen projectvoorstellen meer ingediend worden. Het is echter wel mogelijk om deze oproepen te blijven raadplegen zodat u steeds de oproepdocumenten kan bekijken. Open oproep Een open oproep is een oproep waar alle organisaties,die voldoen aan de in de oproep bepaalde criteria, een projectvoorstel kunnen indienen. Gesloten oproep Een gesloten oproep wordt beperkt tot een aantal organisaties. Dit betreft voorbeeld een selectie van organisaties die een goedgekeurd project hebben in een vorige oproep.

3 O m verd er te g aan k lik h ier slide3 elearning: Stap 1 In het projectluik krijgt u een overzicht van de verschillende projectcyclussen, projecten en toekomstige projecten die u heeft ingediend. De verschillende begrippen worden hierna kort toegelicht. Een projectencyclus is een verzameling van verschillende projecten en toekomstige projecten. Een project bestaat uit een projectvoorstel, rapporten en een overzicht van de organisaties die bij het project betrokken zijn. Een toekomstig project is een project, dat u in de toekomst wenst uit te voeren en dat inhoudelijk aansluit bij de oproep waarvoor u een project indien. U kan een reservering voor een toekomstig project vastleggen. Wanneer u op een oproep wenst te reageren, kan u in het scherm van de oproep aanmaken projectvoorstel aanklikken. Wanneer u deze actie uitvoert, dient u de algemene gegevens van uw projectvoorstel in te vullen en kan u de verschillende vragen beantwoorden. U heeft de mogelijkheid om bijlagen op te laden ter verduidelijking van bepaalde antwoorden, van de verschillende kostenposten... Afhankelijk van de oproep waar u op intekent, kan gevraagd worden om fiches in te vullen. Een fiche is eigenlijk een formulier waarop extra vragen gesteld worden over een bepaalde actie of product. U dient per actie die u wenst uit te voeren of per product dat u beoogt te ontwikkelen, een set van vragen te beantwoorden O m verd er te g aan k lik h ier!

4 Slide4 elearning: Stap 1 Het aantal toekomstige projecten wordt in de oproep vastgelegd en betekent dat u een reservering kan aanleggen voor eventuele toekomstige projecten. Deze reservering betekent geen vastlegging van de middelen, het is voor het ESF-Agentschap enkel een indicatie van gereserveerde middelen voor eventuele toekomstige projecten. Wanneer een vervolgoproep wordt gepubliceerd, waarop u wenst in te tekenen, kan u uw toekomstig project omzetten in een projectvoorstel O m verd er te g aan k lik h ier

5 Slide5 elearning: Stap 2 Dit is het eerste scherm van de webtoepassing. Om toegang te krijgen tot de applicatie moet u zich hier aanmelden. U kunt aanmelden met behulp van uw federaal token burger of uw elektronische identiteitskaart. In deze elearning module hebben we deze stappen weggelaten. U krijgt meteen toegang. Om te beginnen klikt u op de link hier in de afbeelding rechts. "

6 Slide6 elearning: Stap 2 Kies Organisatie Na het aanmelden, krijgt u de mogelijkheid om de organisaties van het partnerschap selecteren. Indien u tot meerdere organisaties behoort, krijgt u na het aanmelden de mogelijkheid om één van de organisaties te selecteren. Klik op de knop ga verder en u krijgt een overzicht van de kwaliteitsportfolio te zien van de organisatie die u heeft geselecteerd. Klik in de keuzelijst. #

7 Slide7 elearning: Stap 2 Kies organisatie Klik hier! Na het aanmelden, krijgt u de mogelijkheid om de organisaties van het partnerschap selecteren. Selecteer de organisatie Van den Eynde, Kris $

8 Slide8

9 elearning: Stap 2 Kies organisatie U heeft uw organisatie waarvoor u wil werken, geselecteerd. Klik op de knop Ga Verder Slide9

10 elearning: Stap 3 Kies oproep Na het aanmelden, ziet u het beginscherm van uw kwaliteitsportfolio. Om een projectvoorstel in te dienen, moet u eerst een oproep selecteren. Klik in het hoofdmenu (rode balk) op Oproep Slide10

11 elearning: Stap 3 Kies oproep Het eerste scherm van Oproep wordt getoond. Hier kunt u als promotor alle gepubliceerde oproepen bekijken. Klik op de knop Zoek om een overzicht van alle oproepen te bekijken. Slide11

12 Slide 11 Text Captions: elearning: Stap 3 Kies oproep Er wordt een overzicht getoond met alle gepubliceerde oproepen. Via dit scherm kunt u de detailgegevens van een oproep bekijken. Slide12

13 elearning: Stap 3 Kies oproep Er wordt een overzicht getoond met alle gepubliceerde oproepen. Via dit scherm kunt u de detailgegevens van een oproep bekijken. Selecteer de eerste oproep in de lijst. Klik op de link naam oproep. Slide13!

14 elearning: Stap 3 Bekijk oproep De algemene gegevens van de oproep, die u hebt gekozen, worden getoond. Als promotor kunt u deze gegevens enkel bekijken. Klik op de tab Programma's om de programma's te bekijken die geselecteerd werden voor deze gepubliceerde oproep. In deze oproep werd het maximum aantal toekomstige projecten beperkt tot 2. Voor meer achtergrondinformatie over toekomstige projecten verwijzen we naar de handleiding. Slide14

15 elearning: Stap 3 Bekijk oproep Er wordt een overzicht getoond van de programma's en hun budget van deze gepubliceerde oproep. Klik op ESF om meer detailgegevens te bekijken van het programma ESF! Slide15 "

16 elearning: Stap 3 Bekijk oproep De detailgegevens van het programma ESF worden getoond. Slide16 #

17 elearning: Stap 3 Bekijk oproep De detailgegevens van het programma ESF worden getoond. Selecteer in het Ga naar... menu de link Oplijsten programma's om terug te gaan naar het overzicht. Slide17 $

18 elearning: Stap 3 Bekijk oproep De detailgegevens van het programma ESF worden getoond. Klik op de tab Thema's om verder te gaan. Slide18

19 elearning: Stap 3 Bekijk oproep Er wordt een overzicht getoond van de thema's en hun omschrijving. Klik op de tab Focussen om verder te gaan. Slide19

20 elearning: Stap 3 Bekijk oproep Er wordt een overzicht getoond van de focussen en hun omschrijving. Klik op de tab Bijlagen om verder te gaan.

21 Slide20 elearning: Stap 3 Opladen bijlage Er wordt een overzicht getoond van de bijlagen die door het ESF-Agentschap werden toegevoegd aan de gepubliceerde oproep. Bijvoorbeeld handleiding inhoudelijke of financiële criteria. Om een bijlage te openen of op te slaan klik op naam van de bijlage. Klik in dit voorbeeld op Handleiding Inhoudelijke Criteria

22 Slide21 : elearning: Stap 3 Opladen bijlage U krijgt de mogelijkheid om de bijlage op te slaan of meteen te openen. In het voorbeeld kiezen we voor opslaan op schijf. Selecteer opslaan op schijf

23 Slide22 elearning: Stap 3 Opladen bijlage Klik op de knop OK!

24 Slide23 elearning: Stap 3 Opladen bijlage De bijlage werd bewaard op uw computer. In dit geval op het bureaublad. Klik op het rode kruisje om het download-venster te sluiten.

25 Slide24 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Na het selecteren van een oproep, heeft u de mogelijkheid om één of meerdere projectvoorstellen aan te maken (voor de geselecteerde oproep). Selecteer in het Ga naar... menu de link Aanmaken projectvoorstel "

26 Slide25 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Het beginscherm voor het aanmaken van een projectvoorstel wordt getoond. U moet hier de algemene gegevens van het projectvoorstel invullen. In de elearning werden deze gegevens reeds voor u ingevuld. In de ESF applicatie moet u hier de algemene gegevens van het projectvoorstel zelf invullen. #

27 Slide26 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Het beginscherm voor het aanmaken van een projectvoorstel wordt getoond. U moet hier de algemene gegevens van het projectvoorstel invullen. U ziet hier een overzicht van de programma's, thema's en focussen van deze oproep. U moet hier een keuze maken tussen de voorgestelde thema's en focussen. In dit voorbeeld willen we een projectvoorstel indienen voor het thema Opleiding werkenden. Selecteer Opleiding werkenden $

28 Slide27 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Het beginscherm voor het aanmaken van een projectvoorstel wordt getoond. U moet hier de algemene gegevens van het projectvoorstel invullen. U ziet hier een overzicht van de programma's, thema's en focussen van deze oproep. U moet hier een keuze maken tussen de voorgestelde thema's en focussen. In dit voorbeeld willen we een projectvoorstel indienen voor de focussen Persoonsgerichte vorming en Trajectbegeleiding en -opvolging. Selecteer Persoonsgerichte vorming

29 Slide28 Opmaken projectvoorstel Het beginscherm voor het aanmaken van een projectvoorstel wordt getoond. U moet hier de algemene gegevens van het projectvoorstel invullen. U ziet hier een overzicht van de programma's, thema's en focussen van deze oproep. U moet hier een keuze maken tussen de voorgestelde thema's en focussen. In dit voorbeeld willen we een projectvoorstel indienen voor de focussen Persoonsgerichte vorming en Trajectbegeleiding en -opvolging. Selecteer Trajectbegeleiding en -opvolging.

30 Slide29 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de ingevulde gegevens van het projectvoorstel te bewaren, klik op bewaar Klik op de knop bewaar. De algemene gegevens van uw projectvoorstel werden bewaard. Er wordt nu automatisch door de applicatie een nieuwe projectencyclus aangemaakt en uw nieuw project werd hierin geplaatst. Voor achtergrondinformatie betreft projectencyclus verwijzen we naar de handleiding!

31 Slide30 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om verder te gaan met het opmaken van uw projectvoorstel moet u de vragen in verband met Analyse, Formulering, Kosten, Financiering en Fiches invullen. U hebt ook de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan uw projectvoorstel. Klik op de tab Analyse Tip! Om te navigeren tussen uw projectvoorstel, uw project en uw projectencyclus kunt u gemakkelijk gebruik maken van de broodkruimel functie.!

32 Slide31 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de vragen met betrekking tot Analyse in te vullen klikt u eerst op de knop Wijzig. Klik op de knop Wijzig!

33 Slide32 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Vul bij Voorbeeldvraag vraag 2 antwoord 2 in en druk op de enter-toets!!

34 Slide33 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Vul bij Voorbeeldvraag vraag 3 antwoord3 in en druk op de enter-toets!

35 Slide34 : elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel!"

36 Slide35 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Wanneer alle verplichte vragen zijn ingevuld krijgt u de mogelijkheid om de ingevulde gegevens van Analyse te bewaren. Klik op de knop Bewaar Tip! Bij het navigeren doorheen de verschillende tabs worden de gegevens automatisch bewaard (idem Bewaar tussentijds). Wanneer u klikt op de knop Bewaar worden de gegevens bewaard en getoond in read-only. U kunt daarna de gegevens enkel opnieuw wijzigen door te klikken op de knop Wijzig. Bij bewaar tussentijds worden de gegevens bewaard en getoond in wijzigmodus!#

37 Slide36 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de vragen met betrekking tot Formulering in te vullen, klikt u op de tab Formulering Klik op de tab Formulering!$

38 Slide37 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de vragen met betrekking tot Formulering in te vullen klikt u op de knop Wijzig. Klik op de knop Wijzig!

39 Slide38 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Vul bij Voorbeeldvraag vraag 1 antwoord1 in en druk op de enter-toets!

40 Slide39 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de vragen met betrekking tot Kosten in te vullen, klikt u op de tab Kosten Klik op de tab Kosten

41 Slide40 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier uw kosten voor het projectvoorstel ingeven. Vul bij de rubriek Personeelskosten het bedrag in voor loonkosten intern personeel en daaronder het bedrag 5000 in voor woon- werkverkeer.

42 Slide41 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier uw kosten voor het projectvoorstel ingeven. Vul bij de rubriek Personeelskosten het bedrag in voor loonkosten intern personeel en daaronder het bedrag 5000 in voor woon- werkverkeer.

43 Slide42 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier uw kosten voor het projectvoorstel ingeven. Vul bij de rubriek Kosten productontwikkeling en verbruik het bedrag in voor goederen in huur.!

44 Slide43 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de ingevulde kosten te bewaren klik op Bewaar. Klik op de knop Bewaar

45 Slide44 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om uw kosten te verdelen over de verschillende financieringsbronnen, klik op de tab Financiering. Klik op de tab Financiering "

46 Slide45 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om uw kosten te verdelen over de verschillende financieringsbronnen, klik op de knop Wijzig Klik op de knop Wijzig #

47 Slide46 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Het totaalbedrag van de Financiering moet overeenstemmen met het totale bedrag van de opgegeven Kosten in het projectvoorstel. Vul bij de rubriek financieringsbronnen het bedrag in bij Ontvangsten - Andere en vul het bedrag in bij ESF - Activering. $

48 Slide47 elearning: Stap 4 Probeer het nog eens! Geef hier het bedrag in Typ hier Opmaken projectvoorstel Het totaalbedrag van de Financiering moet overeenstemmen met het totale bedrag van de opgegeven Kosten in het projectvoorstel. Vul bij de rubriek financieringsbronnen het bedrag in bij Ontvangsten - Andere en vul het bedrag in bij ESF - Activering.

49 Slide48 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de vragen met betrekking tot Fiches in te vullen, klikt u eerst op de tab Fiches. Klik op de tab Fiches

50 Slide48 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Op dit scherm kunt u bestaande fiches opzoeken of een nieuwe fiche toevoegen. (Actiefiche - Productfiche) Klik in de keuzelijst om een fichetype te selecteren. "

51 Slide50 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Op dit scherm kunt u bestaande fiches opzoeken of een nieuwe fiche toevoegen. (Actiefiche - Productfiche) Voor achtergrondinformatie in verband met fiches verwijzen we naar de handleiding. Selecteer Actie Fiche "

52 Slide51 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Klik op de knop Zoek "

53 Slide52 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel In dit voorbeeld werden geen Actiefiches gevonden. U hebt de mogelijkheid om een nieuwe Actiefiche of Productfiche toe te voegen. Klik op de knop Toevoegen Actiefiche "!

54 Slide53 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier de gegevens van uw Actiefiche invullen. Vul bij omschrijving* omschrijving actiefiche in "

55 Slide54 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier de gegevens van uw Actiefiche invullen. Klik bij Actie* op de keuzelijst ""

56 Slide55 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier de gegevens van uw Actiefiche invullen. Selecteer Screening en trajectbeschrijving in de keuzelijst "#

57 Slide56 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier de gegevens van uw Actiefiche invullen. Klik bij Regio* in de keuzelijst "$

58 Slide57 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U moet hier de gegevens van uw Actiefiche invullen. Selecteer Oostende in de keuzelijst "

59 Slide58 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om de algemene gegevens van de Actiefiche te bewaren, klik op Bewaar. Klik op de knop Bewaar "

60 Slide59 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Na het bewaren van de algemene gegevens van de Actiefiche, moet u de vragen invullen. Vul bij voorbeeldvraag vraag 1 antwoord 1 in en klik daarna op de knop Bewaar #

61 Slide60 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Klik op de knop Oplijsten fiches om terug te keren naar de lijst van Actiefiches #

62 Slide61 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel U hebt de mogelijkheid om bijlagen aan uw projectvoorstel toe te voegen. Klik op de tab Bijlagen #

63 Slide62 elearning: Stap 4 Opladen bijlage Om een bijlage toe te voegen, kunt u een keuze maken tussen de verschillende types. Bijvoorbeeld verduidelijking, verduidelijking kosten, verduidelijking financiering, communicatie, andere... In dit voorbeeld gaan we een bijlage van het type communicatie opladen. Klik in de keuzelijst. #!

64 Slide63 Slide 63 Text Captions: elearning: Stap 4 Opladen bijlage Om een bijlage toe te voegen, kunt u een keuze maken tussen de verschillende types. Bijvoorbeeld verduidelijking, verduidelijking kosten, verduidelijking financiering, communicatie, andere... In dit voorbeeld gaan we een bijlage van het type communicatie opladen. Selecteer Communicatie in de keuzelijst. #

65 Slide64 elearning: Stap 4 Opladen bijlage Om het toe te voegen bestand te selecteren, klikt u op de knop Bladeren... Klik op de knop Bladeren... #"

66 Slide65 elearning: Stap 4 Opladen bijlage Selecteer het toe te voegen bestand dms login.doc ##

67 Slide66 elearning: Stap 4 Opladen bijlage Klik op de knop Open #$

68 Slide67 elearning: Stap 4 Opladen bijlage Om het geselecteerde bestand toe te voegen aan uw projectvoorstel, moet u op de knop Opladen klikken. Klik op de knop Opladen #

69 Slide68 elearning: Stap 4 Opladen bijlage Klik op de knop Ja om te bevestigen en het bestand op te laden. #

70 Slide69 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Uw projectvoorstel werd volledig ingevuld. Mocht u hierbij technische problemen ondervinden, hebt u de mogelijkheid om het ESF-Agentschap via de knop Inzagerecht toegang te geven tot uw projectvoorstel in opmaak. Klik op de tab Projectvoorstel Tip! Wanneer u technische problemen ondervindt, moet u een mail sturen naar U omschrijft in de mail zo concreet mogelijk het probleem. $

71 Slide70 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Uw projectvoorstel werd volledig ingevuld. Mocht u hierbij technische problemen ondervinden, hebt u de mogelijkheid om het ESF-Agentschap via de knop Inzagerecht toegang te geven tot uw projectvoorstel in opmaak. Tip! Wanneer u technische problemen ondervindt, moet u een mail sturen naar U omschrijft in de mail zo concreet mogelijk het probleem.. $

72 Slide71 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Uw projectvoorstel werd volledig ingevuld. Mocht u hierbij technische problemen ondervinden, hebt u de mogelijkheid om het ESF-Agentschap via de knop Inzagerecht toegang te geven tot uw projectvoorstel in opmaak. Klik op de knop Inzagerecht Tip! Wanneer u technische problemen ondervindt, moet u een mail sturen naar U omschrijft in de mail zo concreet mogelijk het probleem. $

73 Slide72 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Uw projectvoorstel werd volledig ingevuld. Mocht u hierbij technische problemen ondervinden, hebt u de mogelijkheid om het ESF-Agentschap via de knop Inzagerecht toegang te geven tot uw projectvoorstel in opmaak. Klik op de knop Ja om te bevestigen Tip! Wanneer u technische problemen ondervindt, moet u een mail sturen naar U omschrijft in de mail zo concreet mogelijk het probleem. $!

74 Slide73 elearning: Stap 4 Opmaken projectvoorstel Om het inzagerecht te desactiveren, kunt u nogmaals klikken op de knop Inzagerecht. $

75 Slide74 elearning: Stap 5 Projectorganisatie N a het invullen van uw projectvoorstel kunt u uw projectorganisatie sam enstellen. D it m oet u doen alvorens het projectvoorstel in te dienen. O m de gegevens van uw projectorganisatie in te vullen, selecteert u pro ject in de broodkruim elnavigatie en gaat u via de tab pro jecto rg an isatie. U kunt hier contactpersonen toevoegen aan uw organisatie, partners en onderaannem ers toevoegen. W e gaan in dit voorbeeld een contactpersoon ( Seyen Jef) toevoegen aan de organisatie V an den Eynde K lik in de broodkruim elnavigatie op de link pro ject $"

76 Slide75 elearning: Stap 5 N a het invullen van uw projectvoorstel kunt u uw projectorganisatie sam enstellen. D it m oet u doen alvorens het projectvoorstel in te dienen. O m de gegevens van uw projectorganisatie in te vullen, selecteert u pro ject in de broodkruim elnavigatie en gaat u via de tab pro jecto rg an isatie. U kunt hier contactpersonen toevoegen aan uw organisatie, partners en onderaannem ers toevoegen. W e gaan in dit voorbeeld een contactpersoon ( Seyen Jef) toevoegen aan de organisatie V an den Eynde Klik op de tab Projectorganisatie $#

77 Slide76 elearning: Stap 5 N a het invullen van uw projectvoorstel kunt u uw projectorganisatie sam enstellen. D it m oet u doen alvorens het projectvoorstel in te dienen. O m de gegevens van uw projectorganisatie in te vullen, selecteert u pro ject in de broodkruim elnavigatie en gaat u via de tab pro jecto rg an isatie. U kunt hier contactpersonen toevoegen aan uw organisatie, partners en onderaannem ers toevoegen. W e gaan in dit voorbeeld een contactpersoon ( Seyen Jef) toevoegen aan de organisatie V an den Eynde Klik bij PROMOTOR op het groene pijltje $$

78 Slide77 elearning: Stap 5 N a het invullen van uw projectvoorstel kunt u uw projectorganisatie sam enstellen. D it m oet u doen alvorens het projectvoorstel in te dienen. O m de gegevens van uw projectorganisatie in te vullen, selecteert u pro ject in de broodkruim elnavigatie en gaat u via de tab pro jecto rg an isatie. U kunt hier contactpersonen toevoegen aan uw organisatie, partners en onderaannem ers toevoegen. W e gaan in dit voorbeeld een contactpersoon ( Seyen Jef) toevoegen aan de organisatie V an den Eynde Selecteer bij persoon* De Beuckeleer, Roel $

79 Slide78 elearning: Stap 5 N a het invullen van uw projectvoorstel kunt u uw projectorganisatie sam enstellen. D it m oet u doen alvorens het projectvoorstel in te dienen. O m de gegevens van uw projectorganisatie in te vullen, selecteert u pro ject in de broodkruim elnavigatie en gaat u via de tab pro jecto rg an isatie. U kunt hier contactpersonen toevoegen aan uw organisatie, partners en onderaannem ers toevoegen. W e gaan in dit voorbeeld een contactpersoon ( Seyen Jef) toevoegen aan de organisatie V an den Eynde Selecteer de keuzelijst bij Functie* $

80 Slide79 elearning: Stap 5 N a het invullen van uw projectvoorstel kunt u uw projectorganisatie sam enstellen. D it m oet u doen alvorens het projectvoorstel in te dienen. O m de gegevens van uw projectorganisatie in te vullen, selecteert u pro ject in de broodkruim elnavigatie en gaat u via de tab pro jecto rg an isatie. U kunt hier contactpersonen toevoegen aan uw organisatie, partners en onderaannem ers toevoegen. W e gaan in dit voorbeeld een contactpersoon ( Seyen Jef) toevoegen aan de organisatie V an den Eynde Selecteer bij Functie* Medewerker

81 Slide80 elearning: Stap 5 N a het invullen van uw projectvoorstel kunt u uw projectorganisatie sam enstellen. D it m oet u doen alvorens het projectvoorstel in te dienen. O m de gegevens van uw projectorganisatie in te vullen, selecteert u pro ject in de broodkruim elnavigatie en gaat u via de tab pro jecto rg an isatie. U kunt hier contactpersonen toevoegen aan uw organisatie, partners en onderaannem ers toevoegen. W e gaan in dit voorbeeld een contactpersoon ( Seyen Jef) toevoegen aan de organisatie V an den Eynde Vink contactpersoon aan Tip! Indien u dit aanvinkt, geeft u deze persoon op als contactpersoon en kan/zal deze persoon gecontacteerd worden door het ESF-agentschap.

82 Slide81 elearning: Stap 5 U kunt de contactpersoon toevoegen door te bewaren. Klik op de knop Bewaar

83 Slide82 elearning: Stap 5 Projectorganisatie Op dit scherm ziet u een overzicht van uw projectorganisatie. U kunt de zojuist toegevoegde gegevens bekijken. Klik op het icoontje (rode pijl)!

84 Slide83 elearning: Stap 5 U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnum m er. D e gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. W anneer de gezochte partner niet in de lijst voorkom t, dan m oet u de partner contacteren zodat deze zich kan registreren in de ESFapplicatie. N adat de partner zich geregistreerd heeft kunt u deze organisatie dan als partner toevoegen in uw projectvoorstel. D e personen toegevoegd bij de partner hebben leesrechten op het project. In dit voorbeeld voegen w e de organisatie A R A BEL toe als partner voor het project. D e Persoon Seyen, Jef voegen w e toe m et de functie m edew erker, als contactpersoon voor deze partner. Hier m o et u o o k g een acties o n d ern em en.

85 Slide84 Slide 84 Text Captions: Projectorganisatie elearning: Stap 5 U heeft ook de m ogelijkheid om partners aan uw project toe te voegen. U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnum m er. D e gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. In dit voorbeeld voegen w e de organisatie A R A BEL toe als partner voor het project. D e Persoon Seyen, Jef voegen w e toe m et de functie m edew erker, als contactpersoon voor deze partner. Hier m o et u g een acties o n d ern em en. D e elearn in g m o d u le too n t u h o e u een partn er en zijn /h aar co n tactperso n en k an to evoeg en. "

86 Slide85 elearning: Stap 5 Projectorganisatie U heeft ook de m ogelijkheid om partners aan uw project toe te voegen. U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnum m er. D e gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. In dit voorbeeld voegen w e de organisatie A R A BEL toe als partner voor het project. D e Persoon Seyen, Jef voegen w e toe m et de functie m edew erker, als contactpersoon voor deze partner. Hier m o et u g een acties o n d ern em en. D e elearn in g m o d u le to on t u h o e u een partn er en zijn /h aar co n tactperso n en k an to evoeg en. #

87 Slide86 elearning: Stap 5 Projectorganisatie U hebt ook de mogelijkheid om partners aan uw project toe te voegen. U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnummer. De gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. In dit voorbeeld voegen we de organisatie testorg toe als partner voor het project. De persoon Sels, Kris voegen we toe als contactpersoon voor deze partner. Kris Sels heeft de functie medewerker. Hier moet u geen acties ondernemen. De elearning module toont u hoe u een partner en zijn/h contactpersonen kunt toevoegen. $

88 Slide87 elearning: Stap 5 Projectorganisatie U hebt ook de mogelijkheid om partners aan uw project toe te voegen. U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnummer. De gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. In dit voorbeeld voegen we de organisatie testorg toe als partner voor het project. De persoon Sels, Kris voegen we toe als contactpersoon voor deze partner. Kris Sels heeft de functie medewerker.. Hier moet u geen acties ondernemen. De elearning module toont u hoe u een partner en zijn contactpersonen kunt toevoegen.

89 Slide88 elearning: Stap 5 Projectorganisatie U hebt ook de mogelijkheid om partners aan uw project toe te voegen. U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnummer. De gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. In dit voorbeeld voegen we de organisatie testorg toe als partner voor het project. De persoon Sels, Kris voegen we toe als contactpersoon voor deze partner. Kris Sels heeft de functie medewerker. Hier moet u geen acties ondernemen. De elearning module toont u hoe u een partner en zijn contactpersonen kan toevoegen.

90 Slide89 elearning: Stap 5 Projectorganisatie U hebt ook de mogelijkheid om partners aan uw project toe te voegen. U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnummer. De gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. In dit voorbeeld voegen we de organisatie testorg toe als partner voor het project. De persoon Sels, Kris voegen we toe als contactpersoon voor deze partner. Kris Sels heeft de functie medewerker. Hier moet u geen acties ondernemen. De elearning module toont u hoe u een partner en zijn contactpersonen kunt toevoegen.

91 Slide90 elearning: Stap 5 Projectorganisatie U hebt ook de mogelijkheid om partners aan uw project toe te voegen. U kunt de gegevens van een partner opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnummer. De gegevens van alle partners kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. In dit voorbeeld voegen we de organisatie testorg toe als partner voor het project. De persoon Sels, Kris voegen we toe als contactpersoon voor deze partner. Kris Sels heeft de functie medewerker. Hier moet u geen acties ondernemen. De elearning module toont u hoe u een partner en zijn contactpersonen kunt toevoegen.

92 Slide91 elearning: Stap 5 Projectorganisatie U hebt ook de mogelijkheid om onderaannemers aan uw projectvoorstel toe te voegen. U kunt de gegevens van een onderaannemer opzoeken via de organisatienaam en het vestigingsnummer. De gegevens van alle onderaannemers kunt u opzoeken door deze velden blanco te laten en op de knop zoek te klikken. U krijgt ook de mogelijkheid om een nieuwe onderaannemer te registreren via de knop registreren nieuwe onderaannemer. Hier moet u geen acties ondernemen. De elearning module toont hoe u een onderneming kunt toevoegen. Tip! Voor een onderaannemer kunt u geen contactpersonen toevoegen! Dit zal de onderaannemer zelf moeten doen.

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Versie: Juli 2010, Revisie 2 Coachview.net: 2.05 Auteur(s): Remy Remery / Hilde Driehuis Inhoudsopgave VERWIJDEREN

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Welkom bij al Printing WebCenter

Welkom bij al Printing WebCenter Welkom bij al Printing WebCenter al Printing WebCenter is een online programma voor het beoordelen van uw proeven op een gebruiksvriendelijke manier. Wij hopen dat deze service van al Printing kan bijdragen

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden.

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden. HANDLEIDING INHUURDESK ZIGGO Hoe kan ik inloggen? De Inhuurdesk Ziggo is bereikbaar via de volgende internetpagina: http://inhuurdeskziggo.nl. Hier kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Handleiding ATOSI voor TP

Handleiding ATOSI voor TP Handleiding ATOSI voor TP Snel en up-to-date offreren met Atosi Voor u ligt de handleiding van Atosi, dé offertesoftware voor online premies berekenen en offertes aanvragen. Atosi is gebruiksvriendelijke,

Nadere informatie

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent STAP 1 INLOGGEN BIJ GOOGLE Voor alle tools

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Uitleg Solo versie Per Order

Uitleg Solo versie Per Order Uitleg Solo versie Per Order De Solo variant van Per Order heeft als extra naast de gratis variant dat meer gebruikers kunnen worden aangemaakt en dat per gebruiker op de projecten kan worden "geklokt".

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig

ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig Ga naar de website van ETC Essen (http://www.etc-essen.com) en klik vervolgens

Nadere informatie

U heeft toegang tot de transparantie via de web-site van ARCES : www.arces.be. Bovenaan rechts

U heeft toegang tot de transparantie via de web-site van ARCES : www.arces.be. Bovenaan rechts Wie is ARCES? ARCES, gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar, heeft als ultieme doel het beheer van schadegevallen. Wat is transparantie? ARCES geeft aan de makelaars inzage in hun rechtsbijstanddossiers

Nadere informatie

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gebruiker Stap 1 De gebruiker

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Op de startpagina zie je in chronologische volgorde tweets binnenkomen. Onder de tweet staat bij de ene tweet: Foto weergeven, bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Cloud Portal Toegang tot uw applicaties en gegevens via het internet Handleiding Multrix Cloud Portal - NED Pagina 1 van 11 Inleiding Dit document biedt

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Hoe voeg ik een gebruiker toe aan mijn account? 2. Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen? 2

Hoe voeg ik een gebruiker toe aan mijn account? 2. Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen? 2 INHOUD Hoe voeg ik een gebruiker toe aan mijn account? 2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen? 2 Hoe voeg ik een extra voertuig toe? 2 Hoe wijzig ik een kenteken? 3 Hoe kan ik de

Nadere informatie

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen.

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen. Het gebruik van Acces. Wat is acces. Acces is een programma voor bestandsgegevens. Met deze gegevens kunnen onder meer lijsten of etiketten gemaakt worden. Je kunt het omschrijven als een elektronische

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie