Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen"

Transcriptie

1 Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en om de verantwoordelijke, energiedeskundige en eventuele medewerkers de juiste toegangsrechten toe te kennen in de webapplicatie. Belangrijke begrippen Vestiging De verplichting tot opmaken van een energieaudit volgens de bepalingen van de VLAREM-wetgeving ligt op het niveau van de vestiging van een onderneming. Een vestiging wordt uniek gedefinieerd in de registratieprocedure via haar vestigingsnummer uit de KBO-databank (Kruispuntbank Ondernemen). Het zijn dus de vestigingen die voldoen aan de criteria van een niet-kmo waarvoor een energieaudit zal opgemaakt moeten worden. Centrale Beheersmodule Energiedatabank In deze module zal de vestiging waarvoor een energieaudit opgemaakt moet worden, geregistreerd worden. De vestiging wordt geselecteerd via het ondernemingsnummer waartoe zij behoort in de KBO-databank. Deze module heeft dus een koppeling met de KBO-databank. Verder zal er ook moeten aangegeven worden wie voor de vestiging zal optreden als de lokale beheerder (zie verder). Gebruikersbeheer Economische Actoren (IDM) In deze module, in wat volgt IDM genoemd, die uniform is voor alle toepassingen van de Vlaamse Overheid, zullen aan de geregistreerde vestiging personen gekoppeld kunnen worden in een bepaalde rol: verantwoordelijke, energiedeskundige of medewerker. Het toekennen van rollen gebeurt door de lokale beheerder. De webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen zal in IDM de rol opzoeken van een persoon in een vestiging, wanneer deze persoon zich aanmeldt in de webapplicatie. Webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Dit is de eigenlijke webapplicatie waarin de resultaten van de energieaudit van de vestiging gestructureerd ingegeven worden door de energiedeskundige. Lokale beheerder De lokale beheerder is een medewerker van de onderneming die gemachtigd wordt door het bestuur van de onderneming om de verantwoordelijke, energiedeskundige en medewerkers van de vestigingen van de onderneming te registreren. De lokale beheerder zal het mandaat moeten ondertekenen en opladen in de Centrale Beheersmodule Energiedatabank. Na goedkeuring van zijn mandaat door het VEA zal de lokale beheerder in IDM de verantwoordelijke, de energiedeskundige en eventueel de medewerkers per vestiging registreren

2 Verantwoordelijke De verantwoordelijke is in principe de directeur, de gedelegeerd bestuurder, de leider van de organisatie of de persoon die gemachtigd is de vestiging van de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Hij zal een aantal karakteristieken van de vestiging kunnen invullen in de webapplicatie. Voor de rest heeft hij leesrechten in de webapplicatie. De verantwoordelijke is voor het VEA de persoon die aansprakelijk is voor het tijdig aanwezig zijn van een geldende energieaudit in de webapplicatie. Energiedeskundige De energiedeskundige (intern of extern) is de persoon die voor de vestiging de energieaudit heeft opgemaakt en die de resultaten gestructureerd zal invoeren in de webapplicatie. Hij heeft dus volledige schrijfrechten in de webapplicatie. De energiedeskundige is voor het VEA de persoon die aansprakelijk is voor de correcte inhoud van de energieaudit en het correct invullen van de webapplicatie. Medewerker Per vestiging kunnen ook medewerkers geregistreerd worden. Zij hebben leesrechten in de webapplicatie. In principe zijn dit medewerkers van de vestiging die er baat bij kunnen hebben om de data van de energieaudit op te kunnen zoeken in de webapplicatie (energieverantwoordelijke, boekhouding, ). Het is niet verplicht medewerkers te registreren voor de vestiging. Overzicht van de registratieprocedure De registratieprocedure bestaat uit verschillende stappen: 1. Registratie van de auditplichtige vestiging en toekennen van het mandaat lokale beheerder van die vestiging via de Centrale Beheersmodule Energiedatabank. 2. Goedkeuring van het mandaat lokale beheerder van de vestiging door het VEA. 3. Registratie van de verantwoordelijke van de vestiging via IDM. 4. Registratie van de energiedeskundige van de vestiging via IDM. 5. Registratie van medewerkers van de vestiging via IDM (optioneel). 6. Aanmelden in bepaalde rol in de webapplicatie. Na het doorlopen van deze stappen, zullen de personen die een rol toebedeeld kregen via IDM bepaalde toegangsrechten krijgen tot de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen. Zolang iemand niet gedefinieerd is in IDM (= een bepaalde rol gekregen heeft binnen een vestiging zoals geregistreerd in IDM) dan zal het inloggen in de webapplicatie zinloos zijn, aangezien men geen toegang kan krijgen tot de in te vullen webapplicatie. Volgend schematisch overzicht geeft een beeld van de opeenvolging van de stappen en van de verschillende koppelingen tussen de databanken. De registratieprocedure wordt volledig uitgevoerd door de lokale beheerder

3 LOKALE BEHEERDER Vestigingsnummer + Mandaat KBO-databank Centrale Beheersmodule Energiedatabank datastroom de lokale beheerder wordt aan de vestiging gekoppeld LOKALE BEHEERDER Verantwoordelijke Energiedeskundige Medewerkers VEA goedkeuring mandaat datastroom uit de KBO-databank wordt de juiste vestiging opgehaald REGISTRATIEPROCEDURE ENERGIEAUDIT IDM VERANTWOORDELIJKE ENERGIEDESKUNDIGE MEDEWERKERS Resultaten energieaudit datastroom bij aanmelden in de webapplicatie wordt de toegang van de aanmelder gecontroleerd met zijn rol zoals geregistreerd in IDM Webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

4 Stap 1: Registratie van de vestiging en toekennen van het mandaat van lokale beheerder van die vestiging. Actie door: de lokale beheerder. Deze stap verloopt via de Centrale Beheersmodule Energiedatabank, en is een module die ontwikkeld werd door de Vlaamse Overheid om Ondernemingen en Vestigingen te registreren in de Energiedatabank. Voorbereidende stappen door de lokale beheerder: Vul het mandaat in en onderteken het. Scan dit mandaat in en sla op als een pdf-file. U vindt het mandaat in de registratiemodule en ook op Vervolgens gaat u naar U komt op volgende startpagina: U kiest Vestiging registreren. Vervolgens doorloopt u de schermen van persoonsidentificatie, via uw elektronische identiteitskaart of uw federaal token

5 U komt nu op het startscherm van de Centrale Beheersmodule Energiedatabank van de Vlaamse Overheid. Hier kan u nu alle vestigingen registreren waarvoor u aangesteld werd als lokale beheerder. Opgelet: u kan slechts één vestiging per keer registreren. Indien u er meerdere moet registreren moet u voor elke vestiging deze stap 1 herhalen. U geeft het ondernemingsnummer in van de onderneming waarvoor u een vestiging wil registreren. Het ondernemingsnummer is het nummer van de onderneming in de KBO databank (Kruispuntbank Ondernemen) en bestaat uit 10 cijfers. Indien u uw ondernemingsnummer niet zou kennen dan kan u het opzoeken via Geef het ondernemingsnummer is, zuiver uitgedrukt in cijfers, niet onderbroken met puntjes, dus bv U klikt op Zoeken

6 De Centrale Beheersmodule gaat nu in de KBO-databank alle vestigingen ophalen die geregistreerd staan onder dit ondernemingsnummer. U selecteert de vestiging die u wil registreren en vult de pagina verder aan met het adres van de vestiging en uw contactgegevens als lokaal beheerder. U moet ook het ingescande mandaatformulier (pdf) opladen op deze pagina. Tot slot klikt u op Bevestigen

7 U krijgt vervolgens melding van een succesvolle registratie van een vestiging in de Centrale Beheersmodule. 1.5 U herhaalt deze stap voor alle vestigingen waarvoor u zich als lokale beheerder wil registreren

8 Stap 2: Goedkeuring van het mandaat lokale beheerder van de vestiging door het VEA. Actie door: het VEA. Voor de volgende stap kan u zelf niets ondernemen. Het VEA zal via de Centrale Beheersmodule alle aanvragen voor mandaten voor vestigingen beheren en deze goed- of afkeuren (na controle van de opgeladen pdf s). Bij goedkeuring van een mandaat zal de Centrale Beheersmodule de gegevens doorsturen naar IDM. IDM is een platform van de Vlaamse Overheid waarbinnen het Gebruiksbeheer van Economische Actoren (bedrijven) gecentraliseerd wordt. Als gevolg van het goedkeuren van het mandaat door het VEA zal u voor de geregistreerde vestiging als lokale beheerder toegekend worden in IDM. Als lokale beheerder in IDM kunt u nu verschillende personen koppelen aan de vestiging met een bepaalde rol. Dit zal gebeuren in stap 3, stap 4 en stap

9 Stap 3: Registratie van de verantwoordelijke van de vestiging via IDM. Actie door: de lokale beheerder. Nodig: rijksregisternummer, naam en voornaam van de verantwoordelijke Ga naar IDM via https://ea-idbeheer.vlaanderen.be Belangrijk: Aangezien de persoon die het mandaat heeft ondertekend, nu in IDM geregistreerd staat als de lokale beheerder van de vestiging in IDM, is het noodzakelijk dat het deze persoon is die inlogt in IDM, via zijn elektronische identiteitskaart of federaal token. Het is ook deze persoon die de verantwoordelijke van een vestiging zal moeten definiëren in IDM. Een verantwoordelijke kan zich dus niet zelf registreren in IDM, maar zal geregistreerd moeten worden door de lokale beheerder van de vestiging (= de ondertekenaar van het mandaat). Doorloop de aanmeldingsstappen waarbij u uw identiteit bewijst via uw elektronische identiteitskaart of federaal token. In een eerste stap zal de lokale beheerder de verantwoordelijke van de vestiging toevoegen tot het gebruikersbeheerplatform. Dit doet u door in de linkerkolom onder de rubriek Gebruiker te klikken op Voeg toe. Vul het rijksregisternummer van de verantwoordelijke in (staat op de achterzijde van zijn elektronische identiteitskaart en bestaat uit 11 cijfers) en klik vervolgens op Voeg toe

10 Indien de verantwoordelijke nog niet gekend is als gebruiker van het gebruikersbeheerplatform, dan zal u volgend scherm moeten invullen met de naam en voornaam van de verantwoordelijke en op Voeg gebruiker toe moeten klikken. In een volgende scherm krijgt u het detail te zien van de persoon die u net heeft toegevoegd aan IDM. U kan nu deze persoon als verantwoordelijke van een vestiging gaan registreren. Eerst moet u deze persoon koppelen aan de economische actor (vestiging) waarvoor hij verantwoordelijke zal zijn. U klikt op Voeg Relatie tot Economische Actor toe. 3.2 Bij Economische Actor maakt u de keuze uit de juiste vestiging en klikt vervolgens op Ga verder

11 In het volgende scherm krijgt u dan nog eens een overzicht en moet u akkoord geven door te klikken op Ja. Opmerking: Categorie is steeds standaard ingevuld als Vaste Medewerker en mag zo blijven staan. 3.4 Vervolgens moeten er nog een telefoonnummer en adres ingevuld worden van de verantwoordelijke. Klik op Bewaar

12 U komt nu terug in het overzicht van de registraties van de persoon die u wil aanstellen als verantwoordelijke. Nu is de relatie tot uw vestiging met deze persoon in IDM gedefinieerd. Nu moet u deze persoon het gebruikersrecht als verantwoordelijke toekennen. Klik daarvoor op Ken gebruikersrecht toe bij de vestiging (staan vermeld met hun vestigingsnummer uit de KBO-databank en hun naam). 3.6 Selecteer het correcte gebruikersrecht uit de lijst, zijnde: Audit van Bedrijven Verantwoordelijke Vestiging en klik vervolgens op Ga verder

13 In een volgend scherm kan u nog een reden opgeven (niet verplicht) en moet u klikken op Voeg Gebruikersrecht toe. 3.8 Vervolgens krijgt u een overzicht van het gebruikersrecht en moet u nog eens bevestigen door te klikken op Bevestig

14 In het volgende scherm krijgt u dan een bevestiging dat deze persoon voor de gekozen vestiging nu in IDM geregistreerd staat als Verantwoordelijke Vestiging. Bij inloggen in de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen zal deze persoon voor deze vestiging dus toegang krijgen in de rol van verantwoordelijke van die vestiging

15 Stap 4: Registratie van de energiedeskundige van de vestiging via IDM. Actie door: de lokale beheerder. Nodig: rijksregisternummer, naam en voornaam van de energiedeskundige U blijft in IDM Belangrijk: Aangezien de persoon die het mandaat heeft ondertekend, nu in IDM geregistreerd staat als de lokale beheerder van de vestiging in IDM, is het noodzakelijk dat het deze persoon is die inlogt in IDM, via zijn elektronische identiteitskaart of federaal token. Het is ook deze persoon die de energiedeskundige van een vestiging zal moeten definiëren in IDM. Een energiedeskundige kan zich dus niet zelf registreren in IDM, maar zal geregistreerd moeten worden door de lokale beheerder van de vestiging (= de ondertekenaar van het mandaat). In een volgende stap zal de mandaathouder een energiedeskundige registreren in het gebruikersbeheerplatform. Dit doet u door in de linkerkolom onder de rubriek Gebruiker te klikken op Voeg toe. Vul het rijksregisternummer in van de persoon die u wilt aanstellen als energiedeskundige en klik vervolgens op Voeg toe. Indien de persoon nog niet gekend is als gebruiker in IDM, dan zal u hem eerst moeten toevoegen. Zie hiervoor scherm 3.2 onder stap

16 In een volgend scherm moet u dan deze persoon in een eerste stap toevoegen aan uw vestiging (economische actor) door onderaan de pagina te klikken op Voeg Relatie tot Economische Actor toe. Bij Economische Actor maakt u de keuze uit de juiste vestiging en klikt vervolgens op Ga verder. 4.2 In het volgende scherm krijgt u dan nog eens een overzicht en moet u akkoord geven door te klikken op Ja. Opmerking: Categorie is steeds standaard ingevuld als Vaste Medewerker en mag zo blijven staan

17 Vervolgens moeten er nog een telefoonnummer en adres ingevuld worden van de energiedeskundige. Klik op Bewaar. 4.4 U komt nu terug in het overzicht van de registraties van de persoon die u wil aanstellen als energiedeskundige. Nu is de relatie tot uw vestiging met deze persoon in IDM gedefinieerd. Nu moet u deze persoon het gebruikersrecht als energiedeskundige toekennen. Daarvoor klikt u binnen uw vestiging op Ken gebruikersrecht toe

18 In het volgende scherm kiest u bij het gebruikersrecht voor Audit van Bedrijven Zelfstandige Energiedeskundige. (Dit kiest u ook als u zou werken met een interne energiedeskundige, die niet op zelfstandige basis werkt; er is slechts één type energiedeskundige gedefinieerd in IDM). Klik op Ga verder. 4.6 In een volgend scherm kan u nog een reden opgeven (niet verplicht) en dient u te klikken op Voeg Gebruikersrecht toe

19 Vervolgens krijgt u een overzicht van het gebruikersrecht en moet u nog eens bevestigen door te klikken op Bevestig. 4.8 In het volgende scherm krijgt u dan een bevestiging dat voor de gekozen vestiging de door u gekozen persoon nu geregistreerd staat als Zelfstandige Energiedeskundige. Bij inloggen in de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen zal deze persoon voor deze vestiging dus toegang krijgen in de rol van energiedeskundige van die vestiging

20

21 Stap 5: Registratie van medewerkers van de vestiging via IDM (optioneel). Actie door: de lokale beheerder. Nodig: rijksregisternummer, naam en voornaam van de medewerker U blijft in IDM Belangrijk: Aangezien de persoon die het mandaat heeft ondertekend, nu in IDM geregistreerd staat als de lokale beheerder van de vestiging in IDM, is het noodzakelijk dat het deze persoon is die inlogt in IDM, via zijn elektronische identiteitskaart of federaal token. Het is ook deze persoon die de medewerkers van een vestiging zal moeten definiëren in IDM. Medewerkers kunnen zich dus niet zelf registreren in IDM, maar zullen geregistreerd moeten worden door de lokale beheerder van de vestiging (= de ondertekenaar van het mandaat). aat). In een volgende stap zal de mandaathouder medewerkers kunnen definiëren in het gebruikersbeheerplatform. Dit is optioneel: medewerkers moeten alleen gedefinieerd worden, indien u bepaalde mensen van de vestiging ook toegang wil geven tot de webapplicatie (medewerkers hebben in de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen alleen leesrechten en kunnen niets invullen). Dit doet u door in de linkerkolom onder de rubriek Gebruiker te klikken op Voeg toe. Vul het rijksregisternummer in van de persoon die u wilt aanstellen als medewerker en klik vervolgens op Voeg toe

22 Indien de persoon nog niet gekend is als gebruiker in IDM, dan zal u hem eerst moeten toevoegen. Zie hiervoor schermen 3.2 onder stap 3. U kan dan uw vestiging koppelen aan deze persoon door te kiezen voor Voeg Relatie tot Economische Actor toe. Bij Economische Actor maakt u de keuze uit de vestiging waarvoor u voor deze persoon het gebruikersrecht medewerker wilt toekennen en klikt vervolgens op Ga verder. 5.2 In het volgende scherm krijgt u dan nog eens een overzicht en moet u akkoord geven door te klikken op Ja. Opmerking: Categorie is steeds standaard ingevuld als Vaste Medewerker en mag zo blijven staan

23 Vervolgens moeten er nog een telefoonnummer en adres ingevuld worden van de medewerker. Klik op Bewaar. 5.4 U komt nu terug in het overzicht van de registraties van de persoon die u wil aanstellen als medewerker. Nu is de relatie tot uw vestiging met deze persoon in IDM gedefinieerd. Nu moet u deze persoon het gebruikersrecht als medewerker toekennen. Daarvoor klikt u binnen uw vestiging op Ken gebruikersrecht toe

24 In het volgende scherm kiest u bij het gebruikersrecht voor Audit van Bedrijven Medewerker Vestiging. Klik op Ga verder. 5.6 In een volgend scherm kan u nog een reden opgeven (niet verplicht) en dient u te klikken op Voeg Gebruikersrecht toe

25 Vervolgens krijgt u een overzicht van het gebruikersrecht en moet u nog eens bevestigen door te klikken op Bevestig. 5.8 In het volgende scherm krijgt u dan een bevestiging dat voor de gekozen vestiging de door u gekozen persoon nu geregistreerd staat als Medewerker Vestiging. Bij inloggen in de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen zal deze persoon voor deze vestiging dus toegang krijgen in de rol van medewerker van die vestiging

26 Indien u meerdere personen wil registreren in IDM als medewerker dan moet u bovenstaande stap 5 herhalen met het rijksregisternummer van deze personen

27 Stap 6: Aanmelden in de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Actie door: de verantwoordelijke, de energiedeskundige of de medewerker van een vestiging.. De door de lokale beheerder geregistreerde personen, zijnde de verantwoordelijke, de energiedeskundige en eventuele medewerkers van een vestiging, kunnen zich nu aanmelden in de webapplicatie. Bij aanmelden in de webapplicatie zal de webapplicatie via IDM gaan nakijken welke lees- en/of schrijfrechten de persoon die zich aanmeldt heeft toegewezen gekregen in IDM (registratierecht) en zal de persoon in zijn rol toegang krijgen tot de energieaudits van de vestigingen waarvoor hij gekend is in IDM. U gaat naar de webapplicatie via Klik op Aanmelden. U moet nu uw identiteit bewijzen via de algemene Toegang tot de online diensten van de Vlaamse overheid. U klikt op medewerker van een onderneming

28 Vervolgens doorloopt u de aanmeldingsprocedure via uw elektronische identiteitskaart of federaal token. Bij uw eerste bezoek aan de webapplicatie in een nieuwe rol, zal u gevraagd worden uw contactgegevens aan te vullen. U komt vervolgens in het startscherm van de webapplicatie en krijgt een overzicht van alle energieaudits waar u een bepaalde rol voor heeft toegewezen gekregen. 6.2 U kan nu audits ingeven of lezen, in functie van de u toegewezen rol

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Beknopte handleiding mandatenbeheer TWP

Beknopte handleiding mandatenbeheer TWP Beknopte handleiding mandatenbeheer TWP Na het ingeven van de URL https://ea idbeheer.vlaanderen.be komt u terecht op de webpagina van de Vlaamse Overheid waarmee via burgertoken of digitale identiteitskaart

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Het beheer van de gemachtigden. Versie feb. 2013

Elektronische steunmaatregelen Het beheer van de gemachtigden. Versie feb. 2013 Elektronische steunmaatregelen Het beheer van de gemachtigden Versie feb. 2013 Principe en begrippen Basisprincipe : enkel de door een onderneming, bij volmacht, gemachtigde personen mogen handelingen

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Praktische gids Toegang tot EFRO E-loket, registratie van personen, organisaties en projectorganisatie (versie juni 2015)

Praktische gids Toegang tot EFRO E-loket, registratie van personen, organisaties en projectorganisatie (versie juni 2015) Praktische gids Toegang tot EFRO E-loket, registratie van personen, organisaties en projectorganisatie (versie juni 2015) Europees Fonds voor Regionale [Geef een citaat uit het document of de samenvatting

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN VERSIE: 7 februari 2017 Opgelet: werkplekduaal.be wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Het is dan ook mogelijk dat er af en toe iets wijzigt aan de

Nadere informatie

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket H A N D L E I D I N G voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket Vlaamse overheid - Federale overheid - Lokale besturen - Provincies - Economische actoren Handleiding ingedeeld volgens

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) Versie juli 2010 (vroegere migratieprocedure) Toegang

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Versie 2.0 25 maart 2014 Inhoud 1 Over deze handleiding... 5 1.1 Voor wie... 5 1.2 Gebruik iconen... 5 2 Veelgebruikte termen en definities...

Nadere informatie

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1 DGLV online applicaties Handleiding Versie 1.1.1 1 Inhoudstafel 1. INLEIDING 3 2. TOEGANG TOT DGLV 4 A. Het aanstellen van een hoofdtoegangsbeheerder (HTB) 5 B. Het toekennen van een gebruikersrol 12 Stap

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank medewerker wonen Vlaanderen

Energieprestatiedatabank medewerker wonen Vlaanderen Energieprestatiedatabank medewerker wonen Vlaanderen 1. Registratie EPC als medewerker Wonen Vlaanderen of gemeente (éénmalig) 1.1 Aanmelden met e-id of federaal burgertoken De energieprestatiedatabank

Nadere informatie

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen...

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen... 1 Inhoud 1. Balie applicatie... 2 2. UiTPAS inlezen... 3 3. UiTPAS registreren... 4 4. Pashouder zoeken... 6 5. Gegevens aanpassen... 7 6. UiTPAS blokkeren en vervangen... 11 7. Punt toekennen... 12 8.

Nadere informatie

Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket:

Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket: Stad Gent, Mobiliteitsbedrijf Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket: Inhoud 1 Generieke uitleg... 1 1.1 Inloggen... 1 1.2 Wijzigen persoonlijke gegevens... 2 1.3 Terug naar overzicht... 3 1.4

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag

handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag Vanaf 1 juni 2014 kan een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket H A N D L E I D I N G voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket Vlaamse overheid - Federale overheid - Lokale besturen - Provincies - Economische actoren Handleiding ingedeeld volgens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / versie 1.1-15.06.2015 15.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra niet-conform artikel

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands November 2016 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Erkenning van verslaggevers

Erkenning van verslaggevers 1 Erkenning van verslaggevers Erkenning via de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UW ERKENNING IS PERSOONSGEBONDEN, NIET FIRMAGEBONDEN... 2 2. U BENT EEN BESTAANDE

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS

DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS 1. Voorbereiding 1.1. Installatie kaartlezer DIGITALE STAGE HANDLEIDING STAGIAIRS Om gebruik te maken van het digitale stage systeem dient u te beschikken over een Belgische elektronische identiteitskaart.

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsbeheerders Versie 1 11 december 2013 Inhoud 1 Over deze handleiding... 5 1.1 Voor wie... 5 1.2 Gebruik iconen... 5 2 Veelgebruikte termen en definities...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden van

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 1 Inhoud 2 De Webapplicatie... 2 3 Inloggen... 2 3.1 Inloggen als beheerder... 2 3.2 Inloggen als medewerker... 2 4 Medewerkers mandateren... 3 4.1

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Handleiding aanmaken inscharingscontract

Handleiding aanmaken inscharingscontract Handleiding aanmaken inscharingscontract Als uw dieren grazen op landbouwgronden van een andere landbouwer of als dieren van een andere landbouwer op uw percelen grazen, moet u een overeenkomst, een zogenaamd

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die het IMJV moeten invullen en indienen.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

KMO-portefeuille subsidie HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG

KMO-portefeuille subsidie HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG KMO-portefeuille subsidie HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG KMO-PORTEFEUILLE subsidie KMO-PORTEFEUILLE: SUBSIDIE VOOR ADVIES EN OPLEIDING De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor

Nadere informatie

stappenplannen iregistratie

stappenplannen iregistratie g e b r u i k e r s sept 2014 Beste beheerder, Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen en links naar instructiefilmpjes rond iregistratie. Stappenplannen Registraties corrigeren

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

HANDLEIDING LOKALE BEHEERDER VLAAMSE OVERHEID (VO GID) GEBRUIKERSBEHEER VLAAMSE OVERHEID (IDM2) / Handleiding IDM2 VO GID

HANDLEIDING LOKALE BEHEERDER VLAAMSE OVERHEID (VO GID) GEBRUIKERSBEHEER VLAAMSE OVERHEID (IDM2) / Handleiding IDM2 VO GID ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// GEBRUIKERSBEHEER VLAAMSE OVERHEID (IDM2) HANDLEIDING

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / versie 1.0-7.02.2017 7.02.2017 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra voor palliatieve

Nadere informatie

Demovoorstelling. Registratie door sociaal verhuurkantoor i.f.v. verlaagd tarief inzake onroerende voorheffing

Demovoorstelling. Registratie door sociaal verhuurkantoor i.f.v. verlaagd tarief inzake onroerende voorheffing Demovoorstelling Registratie door sociaal verhuurkantoor i.f.v. verlaagd tarief inzake onroerende voorheffing 1 Het verlenen van een volmacht. Een vertegenwoordiger van een sociaal verhuurkantoor kan via

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Helpgids voor de gebruiker. van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht

Helpgids voor de gebruiker. van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht Helpgids voor de gebruiker van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht Inhoudsopgave Waar vindt u de registratietoepassing GKS?... 2 Wat moet en kan u allemaal doen

Nadere informatie

Waarom een nieuwe procedure om lid te worden?

Waarom een nieuwe procedure om lid te worden? Waar gaat dit over? We introduceren een nieuwe procedure om lid te worden in onze club. Met deze nieuwe procedure zal lid worden van de tennis club volledig digitaal kunnen uitgevoerd worden. Waarom een

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor gebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor gebruikers Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor gebruikers Versie 2.0 25 maart 2014 Inhoud 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Voor wie... 4 1.2 Gebruik iconen... 4 2 Veelgebruikte termen en definities... 5 3 Gebruikersprofielen

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten Microsoft Office 365 Quick Start Guide Microsoft Office 365 Quick Start Guide Met deze Microsoft Office 365 Quick Start Guide maakt u binnen 10 minuten

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die enkel een afvalstoffenmelding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR SECTOREN

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR SECTOREN HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR SECTOREN VERSIE: 1 AUGUSTUS 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 TOEGANG TOT WERKPLEKDUAAL.BE... 1 AANMELDEN IN WERKPLEKDUAAL.BE... 1 DE VERSCHILLENDE GEBRUIKERSROLLEN...

Nadere informatie

Handleiding. Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer

Handleiding. Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer Handleiding Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer Samengevat Uw werkgever verleent de toegangen tot de applicatie. Binnen uw organisatie kunnen de hoofdtoegangsbeheerder

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

DEALER ACCOUNT & SITE LICENTIE

DEALER ACCOUNT & SITE LICENTIE i3learnhub DEALER ACCOUNT & SITE LICENTIE 2 www.i3-technologies.com INHOUD Dealer account aanmaken...4 Je dealer site licentie opzetten...6 Collega s toevoegen aan de site licentie... 11 i3learnhub DEALER

Nadere informatie

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM)

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) datum 21/06/2016 onderwerp Hoe kan ik het gebruikersbeheer voor mijn organisatie in orde brengen in ehealth? VTE Toegang aanvragen bij ehealth Als

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus 1 U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus Aanmelden voor Ecologiepremie Plus (in dit voorbeeld met de identiteitskaart) 2 3 Klik op Verdergaan Indien nodig kan u de meest recente

Nadere informatie

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING www.vlm.be INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Inloggen op het Mestbankloket... 3 3 Overzicht... 5 3.1 Overzicht openstaande burenregelingen 5 3.2 Overzicht geweigerde

Nadere informatie

HANDLEIDING LOKET VOOR AANVRAAG OMGEVINGS- VERGUNNINGEN TOEVOEGEN VAN EEN PERSOON

HANDLEIDING LOKET VOOR AANVRAAG OMGEVINGS- VERGUNNINGEN TOEVOEGEN VAN EEN PERSOON HANDLEIDING LOKET VOOR AANVRAAG OMGEVINGS- VERGUNNINGEN TOEVOEGEN VAN EEN PERSOON STARTEN Om een omgevingsvergunning aan te vragen, neem je eerst de voorbereiding door die je terugvindt op de website van

Nadere informatie