E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER"

Transcriptie

1 E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS

2 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo s). Gebruik Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze handleidingen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FOD Personeel en Organisatie, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Commerciële doeleinden zijn in het geheel verboden. Aansprakelijkheid De samenstellers van de handleiding e-procurement Gebruikersbeheer zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. De Federale Dienst e-procurement wil u met deze handleidingen de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in deze documenten vervatte informatie bedoeld kunnen worden als een advies. Bijgevolg geeft de Federale Dienst e-procurement geen garanties dat de informatie die deze handleidingen bevatten, foutloos is. De FOD Personeel & Organisatie is niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van deze handleidingen. Contactgegevens: FOD Personeel en Organisatie federale dienst e-procurement Wetstraat Brussel / 26

3 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding Overzicht Verloop van de registratie Wat heb je nodig? Registreren van een nieuwe account Registreren als aankoper Aanmelden Toetreden tot een bestaande organisatie Toetredingsaanvraag indienen Toetredingsaanvraag opvolgen Een nieuwe organisatie registreren Een bestaande account bewerken Profiel bewerken Rollen en organisaties bewerken Rollen in bestaande organisaties wijzigen Standaard organisatie Een organisatie verlaten Toetreden tot nieuwe organisaties Single Sign On Actieve versus standaard organisatie Navigeren tussen applicaties Nog vragen? / 26

4 1 Inleiding 4 / 26

5 1.1 Overzicht Het e-procurement Gebruikersbeheer centraliseert de registratie en de aanmelding voor de e-procurement applicaties. Via een éénmalige registratie krijg je toegang tot alle applicaties, en dit voor één of meerdere organisaties. Het volstaat ook om je één keer aan te melden via het Gebruikersbeheer. Daarna kan je vrij navigeren tussen de verschillende applicaties, op voorwaarde dat je voor elk van de applicaties de nodige rechten hebt verkregen binnen je organisatie(s). Het gebruikersbeheer kan je bereiken via de link https://my.publicprocurement.be 5 / 26

6 1.2 Verloop van de registratie Het registratieproces in het e-procurement Gebruikersbeheer bestaat uit 2 stappen: 1. Registratie van een persoonlijk profiel 2. Toetreden tot organisaties Registratie van een persoonlijk profiel Eens geregistreerd is een profiel meteen actief. Er is geen goedkeuring vereist. Je behoort echter nog tot geen enkele organisatie. Hierdoor heb je dus ook nog geen toegang tot de functionaliteiten van de verschillende applicaties, de bijhorende dossiers, publicaties, Daarvoor is stap twee nodig: Toetreden tot organisaties Kies je organisatie(s), je applicaties en je rollen. Als je een toetredingsaanvraag indient, moet deze goedgekeurd worden door de Superuser van de desbetreffende organisatie. Stap 1: Stap 2: een profiel creëren organisaties en rollen kiezen 6 / 26

7 1.3 Wat heb je nodig? Om te kunnen registreren (en aan te melden) op het e-procurement platform moet je beschikken over: Je elektronische identiteitskaart Je PIN-code (PIN-code vergeten? Gebruik je PUK-code. PUK-code ook vergeten? Contacteer je stad of gemeente, of surf naar Een correct geïnstalleerde kaartlezer De eid-software (gratis te downloaden van 7 / 26

8 2 Registreren van een nieuwe account 8 / 26

9 2.1 Registreren als aankoper Surf naar https://my.publicprocurement.be Klik in het linker menu op Registreren als Openbare Aankoper Afbeelding 1: startpagina 9 / 26

10 Steek je eid in de kaartlezer Klik op eid Je voornaam, familienaam en RRN (4 laatste cijfers) worden automatisch ingevuld Vul de overige gegevens in Gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht Sommige gegevens moeten voldoen aan een bepaald formaat. Klik op het icoontje om een voorbeeld te zien. Klik op Opslaan om je profiel op te slaan Je profiel wordt gecreëerd en je kan je nu aanmelden (met eid) om de tweede stap van de registratieprocedure uit te voeren Afbeelding 2: registratieformulier 10 / 26

11 2.2 Aanmelden Afbeelding 3: startpagina Surf naar https://my.publicprocurement.be Klik in het linker menu op Aanmelden Klik op eid om aan te melden met de elektronische identiteitskaart Lokaal aanmelden is standaard NIET mogelijk. Enkel als een administrator een globale toelating ingesteld heeft voor lokaal aanmelden, of een toelating voor jouw account, zal je lokaal kunnen aanmelden Op de Mijn egov-login pagina klik je op Verdergaan Geef je PIN code Je wordt aangemeld Afbeelding 4: aanmelden 11 / 26

12 2.3 Toetreden tot een bestaande organisatie Toetredingsaanvraag indienen Wanneer je voor de eerste keer aanmeldt, zal de website je vragen of je wilt toetreden tot een bestaande organisatie, of een nieuwe organisatie wilt registreren. Afbeelding 5: eerste aanmelding Als de organisatie waartoe je wilt toetreden nog niet bestaat in het gebruikersbeheer, dan zal je die eerst moeten registreren. Zie punt 2.4 Een nieuwe organisatie registreren voor meer uitleg. Afbeelding 6:toetredingsaanvraag aanmaken Als je wilt toetreden tot een organisatie die al op e-procurement geregistreerd is, volg dan de stappen zoals hieronder beschreven: Kies de optie Ja Klik op Volgende Indien je wilt toetreden tot een reeds geregistreerde organisatie, klik dan op Toetreden tot organisaties Klik op Organisatie(s) selecteren Afbeelding 7: selecteer organisaties 12 / 26

13 Selecteer de organisatie(s) waartoe je wilt toetreden Je kan zoeken via de boomstructuur Je kan zoeken met behulp van de zoekmotor Naam organisatie Klik op het icoontje naast een organisatie om die organisatie terug te vinden in de boomstructuur Afbeelding 8: organisaties selecteren Klik op het icoontje selecteren naast een organisatie om de organisatie te Vink meerdere organisaties aan en klik op Selecteren om meerdere organisaties in één keer te selecteren. Alvorens de toetredingsaanvragen in te dienen, moet je eerst voor elke geselecteerde organisatie bepalen tot welke applicaties je toegang wilt, en met welke rollen. Klik op het icoon Rollen bewerken naast een organisatie om je rollen te bepalen Om voor meerdere organisaties tegelijk dezelfde rollen te bepalen, vink eerst de gewenste organisaties aan en klik dan op Rollen bewerken Afbeelding 9: toetredingsaanvragen 13 / 26

14 Afbeelding 10: applicaties en rollen kiezen Selecteer voor elke applicatie de rollen die je nodig hebt Als je de rol Superuser kiest bij één applicatie, krijg je automatisch ook de rol Superuser in alle andere applicaties waar deze rol beschikbaar is. Klik op Opslaan Vink de organisaties aan waarvoor je de toetredingsaanvraag wilt indienen Klik op Toetredingsaanvraag indienen Je toetredingsaanvraag wordt nu verstuurd naar de Superuser van de geselecteerde organisatie (één aanvraag per organisatie) De Superuser zal je aanvraag moeten goedkeuren Van zodra de aanvraag is goedgekeurd, krijg je toegang tot de geselecteerde organisatie, met de gevraagde rollen. Afbeelding 11: toetredingsaanvragen indienen 14 / 26

15 2.3.2 Toetredingsaanvraag opvolgen Afbeelding 12: Startpagina Via Mijn Aanvragen kan je de status van je ingediende toetredingsaanvragen opvolgen Klik in het linker menu of op de startpagina op Mijn Aanvragen De aanvragen die nog niet werden goed gekeurd, bevinden zich in de sectie Aanvragen in behandeling De reeds goedgekeurde (of afgekeurde) aanvragen bevinden zich in de sectie Afgewerkte aanvragen Klik op het icoontje Bekijken bekijken om de details van de aanvraag te Afbeelding 13: Mijn aanvragen 15 / 26

16 2.4 Een nieuwe organisatie registreren Indien de organisatie waarin je wilt werken nog niet bestaat, zal je ze eerst moeten registreren Afbeelding 14: Startpagina Afbeelding 15: Registratieformulier organisatie Klik in het linker menu of op de startpagina op Organisatie registreren Vul het registratieformulier in Alle gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht Klik op Opslaan De registratieaanvraag wordt verzonden naar de Superuser van de geselecteerde moederorganisatie. Je kan de status van je aanvraag volgen via Mijn Aanvragen (zie punt Toetredingsaanvraag opvolgen ) De organisatie is beschikbaar vanaf het moment dat de Superuser de aanvraag goedkeurt. Je wordt zelf automatisch Superuser van de organisatie die je geregistreerd hebt (dit kan later gewijzigd worden). Nadat de organisatie werd goedgekeurd, moet je nog de nodige rollen en applicaties kiezen voor deze organisatie (zie ook punt 3.2 Rollen en organisaties bewerken ) 16 / 26

17 3 Een bestaande account bewerken 17 / 26

18 3.1 Profiel bewerken Afbeelding 16: startpagina administrator Klik in het linker menu op Mijn Profiel Wijzig de gewenste gegevens De gebruikersnaam kan niet meer gewijzigd worden Het is niet mogelijk om via je profiel organisaties toe te voegen of te verlaten. Dat doe je via Toetreden tot organisaties en Mijn organisaties. Klik op Opslaan om de gewijzigde gegevens te bewaren Afbeelding 17: account zoeken 18 / 26

19 3.2 Rollen en organisaties bewerken Rollen in bestaande organisaties wijzigen Klik in het linker menu of op de startpagina op Mijn Organisaties Klik op het icoon Rollen bewerken of vink de organisaties aan waarvoor je rollen wilt bewerken en klik op Rollen bewerken Afbeelding 18: rollen en organisaties bewerken Kies per applicatie de nodige rollen Als je de rol Superuser kiest bij één applicatie, krijg je automatisch ook de rol Superuser in alle andere applicaties waar deze rol beschikbaar is. Klik op Opslaan Een toetredingsaanvraag wordt verstuurd naar de Superuser van de organisatie. De gevraagde rollen worden effectief van zodra de Superuser de aanvraag heeft goedgekeurd. De toetredingsaanvraag verschijnt ook in de sectie Aanvragen in afwachting van goedkeuring Je kan de inhoud en de status van je toetredingsaanvragen opvolgen via Mijn Aanvragen (zie punt Toetredingsaanvraag opvolgen ) Afbeelding 19: rollen bewerken 19 / 26

20 Afbeelding 20: applicaties en rollen Standaard organisatie Elke gebruiker heeft een standaard organisatie: dit is de organisatie die standaard actief zal zijn wanneer je je aanmeldt. Deze standaard organisatie zal ook een rol spelen bij het wisselen tussen applicaties. Het symbool organisatie is. (met groen vinkje) geeft aan welke je standaard Afbeelding 21: standaard organisatie Klik op het icoon (met grijs vinkje) naast een organisatie om van deze organisatie je standaard organisatie te maken. 20 / 26

21 3.2.3 Een organisatie verlaten Het is ook mogelijk om een organisatie te verlaten, maar wel onder voorwaarden: o Je kan niet je standaard organisatie verlaten o Je kan niet een organisatie verlaten wanneer je voor e- Tendering de laatste manager bent van je organisatie o Je kan een organisatie niet verlaten als je de laatste Superuser bent van de organisatie. Klik op het icoon Organisatie verlaten of selecteer meerdere organisaties en klik op Verlaten Afbeelding 22: organisatie verlaten Een aanvraag wordt verstuurd naar de Superuser van de organisatie. De aanvraag verschijnt ook in de sectie Aanvragen in afwachting van goedkeuring Je kan de inhoud en de status van je aanvragen opvolgen via Mijn Aanvragen (zie punt Toetredingsaanvraag opvolgen ) Je wordt effectief uit de organisatie verwijderd van zodra de Superuser de aanvraag heeft goedgekeurd. Je krijgt hiervan een bevestiging per mail. Ook als de Superuser de aanvraag niet goedkeurt (je blijft dus in de organisatie geregistreerd), krijg je hiervoor een mail Toetreden tot nieuwe organisaties Zie hiervoor punt 2.3 Toetreden tot een bestaande organisatie 21 / 26

22 4 Single Sign On 22 / 26

23 4.1 Actieve versus standaard organisatie Zoals al vermeld in de inleiding, zal je, eenmaal aangemeld, van de ene applicatie naar de andere kunnen surfen zonder telkens opnieuw te moeten aanmelden. Een aantal zaken zijn hierbij van belang: Afbeelding 23: actieve organisatie Afbeelding 24: organisatie wijzigen De actieve organisatie: Dit is de organisatie waarin je aan het werken bent. Voor elke applicatie geldt dat je op elk moment enkel die informatie te zien krijgt die betrekking hebben op je actieve organisatie. D.w.z. dat, als je actieve organisatie A is, je geen dossiers, publicaties, catalogi van organisatie B zult zien. Om te werken op inhoud van organisatie B zal je dus eerst je actieve organisatie moeten wijzigen. Bij elke applicatie kan je de actieve organisatie vinden in het menu Aanmelden, onder Je bent aangemeld als Je kan je actieve organisatie wijzigen via Organisatie wijzigen in het linker menu o Klik op Organisatie wijzigen o Selecteer een nieuwe organisatie uit de lijst De standaard organisatie: via Mijn Organisaties kan je zien (en bepalen) welke je standaard organisatie is (zie ook punt Standaard organisatie ) Afbeelding 25: standaard organisatie 23 / 26

24 4.2 Navigeren tussen applicaties Afbeelding 26: applicatie switchen Om te navigeren tussen de verschillende applicaties gebruik je de balk bovenaan elke applicatie. Klik op de gewenste applicatie Het systeem zal je naar de gewenste applicatie brengen, op voorwaarde dat je voor je actieve of standaard organisatie een rol geregistreerd hebt in de gewenste applicatie. o Als je voor je actieve organisatie een rol hebt in de nieuwe applicatie, dan zal je daar terechtkomen in dezelfde organisatie. o Als dat niet het geval is, maar je hebt wel een rol voor de nieuwe applicatie in je standaard organisatie, dan wordt dat je nieuwe actieve organisatie. o Als je voor geen van beide organisaties een rol hebt voor de gewenste applicatie, zal je op de anonieme homepagina van de nieuwe applicatie terecht komen, en zal je opnieuw moeten aanmelden. 24 / 26

25 5 Nog vragen? 25 / 26

26 Federale Dienst e-procurement, FOD Personeel en Organisatie Wetstraat 51, 1040 Brussel 02/ Bezoek ons op Website Gebruikersbeheer: https://my.publicprocurement.be/ 26 / 26

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Link: www.rechtopleerlingenvervoer.be Inleiding:... 1 Account aanmaken (enkel administrators)... 2 Aanvragen indienen (zowel aanvragers als

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars

Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars Betreffende: Project: Handleiding beheer gebruikers van CBB voor schuldbemiddelaars CBS: Centrale Bron Schuldbemiddelaars Centraal Bestand van Berichten

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Technische handleiding Verwijzersplatform - juli 2015-1 Inhoud 1 Prisma Mantelzorg 3 1.1 Wat is Prisma Mantelzorg? 3 1.2 Contactgegevens 3 2 Over de applicatie 4 2.1 Beschikbaarheid

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers Handleiding voor gebruikers September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Wat is KennisID... 3 Wat is een profiel... 3 Rollen... 3 Helpdeskprocedure... 5 Profiel valideren... 6 Stap 1

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie