Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba"

Transcriptie

1 27/12/2012

2

3 Contents 3 Table of Contents Foreword Wat... vooraf dient te gebeuren 5 2 Instellingen... in DBFACTw 7 Licentie... 8 Rechten-gebruikersgroep... 9 Instellen contract-gegevens Manueel banken... aanmaken 14 Bestaande... banken koppelen 14 Bankbuffers Instellen gebruiker-accounts Werking... in DBFACTw 18 Opvragen... CODA-berichten 19 Manueel via... 'ISABEL' 19 Via 'Creatie... bankmutatie' 22 Betalingen... doorvoeren 24 Manueel via... 'ISABEL' 24 Via 'Aanmaken/verw... ijderen betalingsbestanden' 25 Via 'Domiciliëringsopdrachten'... 28

4 4 1 Helpfile DBFACTw 2.xxx Wie zich abonneert op de diensten van Isabel kan met deze module betalingen voorbereiden vanuit DBFACTw en die versturen via Isabel. In DBFACTw bereidt u de betalingen voor door een selectie te maken op vervaldag, op leverancier, of u vraagt een lijst op van de facturen waarvoor u een disconto kan genieten. Deze lijst kan worden gebruikt om betalingen voor te bereiden met overname van gestructureerde mededelingen, referenties betalingen en daarbij rekening houdend met de te verrekenen creditnota s. Van de lijst wordt een bestandje gemaakt dat op zijn beurt wordt verstuurd via Isabel waar een digitale handtekening volstaat om de betalingen effectief uit te voeren. Wanneer de uittreksels worden opgenomen in de boekhouding vraagt u aan DBFACTw om de betaalde facturen af te boeken in de boekhouding en de cirkel is rond. Het principe van het steeds overnemen van informatie van een vorig stadium in een volgend stadium zorgt er voor dat u niet alleen sneller werkt maar vooral fouten vermijdt.

5 1.1 5 Wat vooraf dient te gebeuren Vooraleer in DBFACTw met Isabel 6 kan worden gecommuniceerd moet Isabel 6 op de computer geïnstalleerd worden. Dit wil zeggen dat met de bijgeleverde software Isabel eerst moet worden geïnstalleerd zodat op een correcte manier op de website met Isabel kan gewerkt worden. Er moet minstens met versie van de beveiligingscomponenten gewerkt worden. Als Isabel 6 reeds op de computer aanwezig kan u de versie nakijken via Start Alle programma s Isabel Services Isabel 6 configuratiescherm : Indien deze versie lager is dan dan moeten de oude beveiligingscomponenten eerst verwijderd worden en vervolgens moet de laatste versie geplaatst worden. De laatste versie kan telkens worden gedownload via de volgende url : isabel6/installation/download.php Als er wordt ingelogd op de website én de kaartlezer is correct geïnstalleerd dient eerst het paswoord te worden ingegeven en vervolgens verschijnt onderstaande pagina :

6 6 Helpfile DBFACTw 2.xxx Hier kan worden doorgeklikt naar het ebanking-gedeelte, zijnde BankIt Als deze pagina kan worden geladen dan is de software en kaartlezer correct geïnstalleerd en kan worden overgegaan tot de instellingen in DBFACTw.

7 1.2 Instellingen in DBFACTw De communicatie tussen DBFACTw en Isabel gebeurt via XML-bestanden. DBFACTw doet via XML een aanvraag en Isabel geeft via een XML-bestand een antwoord. Op het moment dat een aanvraag wordt uitgevoerd verschijnt telkens het scherm waarin het paswoord moet worden ingegeven. 7

8 Helpfile DBFACTw 2.xxx Licentie Om te communiceren met Isabel moeten de module Communicatie met Isabel GO geactiveerd zijn. Indien dit niet geval is moet de module eerst worden aangevraagd. Door deze module aan te vinken wordt de module Electronisch betaalverkeer automatisch aangezet. De communicatie met de Isabel GO-module is gratis in DBFACTw op voorwaarde dat men de module Electronisch betaalverkeer aankoopt. Het gebruik van de Isabel GO-module is bij Isabel zelf een aparte betalende module. Hou er ook rekening mee dat u ook over de module Inlezen electronische bankuittreksels (CODA) dient te beschikken als u bij Isabel-opgehaalde CODA-bestanden automatisch wenst in te lezen in DBFACTw. Hoe een module moet worden aangevraagd kan u terugvinden in onze helpfile.

9 Rechten-gebruikersgroep Voor de Isabel-communicatie zijn er 2 rechten voorzien, zijnde: 1. Isabel GO: inkomende communicatie (recht 205) - Opvragen CODA-berichten - Opvragen account-info - Opvragen contract-info 2. Isabel GO: uitgaande communicatie (recht 206) - Versturen betalingen U kan deze rechten wijzigen per gebruikersgroep via direct-menu 1004 Indien in deze handeling een scherm wordt besproken zullen de benodigde rechten vermeld worden.

10 Helpfile DBFACTw 2.xxx Instellen contract-gegevens Heel belangrijk is het instellen van de verschillende contract-id s. In DBFACTw gaat u betalingen kunnen uitvoeren vanuit een bepaalde bankrekening of CODA-berichten ophalen welke betalingen bevat op een bepaalde bankrekening. Uw bank(en) gaat u hiervoor voor uw rekeningen een ebanking Contract-ID geven. Neem contact op met uw bank als u deze ID s (nog) niet in uw bezit heeft. Ga ervan uit dat u één ebanking Contract-ID krijgt voor al uw rekeningen bij een bank. Soms kan hiervan worden afgeweken. Hoe dient u dit nu in te stellen in DBFACTw? Wel, eerst en vooral moet u al in het bezit zijn van een Isabel Secure Signing Card en het bijbehorende paswoord. Met deze kaart kan u in DBFACTw een lijst van de gekoppelde contract-id s opvragen. Hiervoor gaat u naar direct menu 1258, Ophalen contract-gegevens (online). Het paswoordscherm gaat worden getoond en vervolgens gaat DBFACTw een overzicht geven van de

11 11 beschikbare Contract-ID s. Naam rekeninghouder : naam van de rekening ebanking Contract ID : tot welke ebanking Contract ID het rekeningnummer behoort Land : tot welk land de rekening behoort Bank ID (Isabel) : ID van de bank zoals gekend bij Isabel (is niet gelijk met de bank ID in DBFACTw) Banknaam (Isabel) : banknaam zoals gekend bij Isabel (is niet gelijk met de banknaam in DBFACTw) Rekeningnummer : Rekeningnummer van de bank Rekeningnummer IBAN : IBAN rekeningnummer van de bank Protocol : protocolnummer van de bank DBFw: contract-bank : of de koppeling bank ebanking contract ID in DBFACTw bestaat DBFw: bank : of de bank in DBFACTw bestaat DBFw: contract : of het ebanking contract ID in DBFACTw bestaat U kan dit overzicht afdrukken en alles manueel instellen of u kan gebruik maken van de knoppen onder de grid om het hele proces wat te versnellen en te vereenvoudigen. Voor elke bankrekening van waaruit u betalingen met Isabel uitvoert moet een bank worden aangemaakt in DBFACTw. Bij het laden van dit overzicht wordt aan elke regel een kleur toegewezen. Groen wil zeggen dat de bank (kolom Rekeningnummer ) reeds bestaat in DBFACTw. Er gaat vervolgens automatisch een vinkje komen te staan in de kolom DBFACTw: bank. Oranje wil zeggen dat de bank nog niet bestaat in DBFACTw maar de teruggekregen gegevens zijn aanwezig. In de kolom DBFACTw: bank Rood wil zeggen dat de teruggekregen gegevens onvolledig zijn en er dus ook geen bank aan gekoppeld kan worden. Indien een oranje regel is gemarkeerd zal onderaan de knop <Bank aanmaken> beschikbaar komen te staan. U kan hiermee snel de bank aanmaken in DBFACTw. De banknaam, het bankrekeningnummer en het protocolnummer worden automatisch overgenomen in het scherm.

12 12 Helpfile DBFACTw 2.xxx Belangrijk is dat u bij de aanmaak van een nieuwe bank de grootboekrekening en het identificatie/ protocolnummer invult. Nadat de bank is bewaard, zal het overzichtsscherm automatisch vernieuwd worden. De regel zal groen worden en het vinkje in de kolom DBFACTw: bank zal AAN staan. Als u op een groene regel staat zal de knop <Bank opvragen> ter beschikking staan en kan u de bank in DBFACTw opvragen. Nadat de banken aangemaakt zijn, moeten we controleren of de ebanking Contract ID s bestaan in DBFACTw en dat de banken gekoppeld zijn met deze ebanking Contract ID s. We gaan m.a.w. de kolommen ebanking Contract ID en Rekeningnummer koppelen met elkaar. Hiervoor bestaat de knop <Check contract>. Als de kolommen DBFw: contract-bank en DBFw: contract aangevinkt zijn, is deze optie niet beschikbaar omdat de ebanking Contract ID bestaat in DBFACTw evenals de koppeling van dit contract met het rekeningnummer. Bij het klikken op de knop worden dus 2 controles gedaan : 1. Eerst wordt gekeken of de ebanking Contract ID bestaat in DBFACTw. Indien dit niet het geval wordt er gevraagd dit Contract ID aan te maken. 2. Vervolgens wordt nagegaan of de koppeling Contract ID <> bankrekening bestaat. Indien dit niet het geval is wordt er gevraagd om deze koppeling aan te maken. Het scherm wordt vervolgens getoond.

13 13 Na het eventueel aanmaken van koppelingen, wordt opnieuw het overzichtsscherm vernieuwd zodat u direct kan zien welke koppelingen (eventueel) nog moeten worden gelegd.

14 Helpfile DBFACTw 2.xxx Manueel banken aanmaken Indien u toch manueel banken wil aanmaken kan u dit doen via direct-menu 543: Benodigde rechten : 2 & 7 Let er ook zeker op dat bij elke bank de identificatie/protocol ingevuld is Bestaande banken koppelen Bestaande banken gaan koppelen in DBFACTw kan uiteraard ook manueel. Hiervoor gaat u naar direct-menu Benodigde recht : 205 Bovenaan bij ebanking Contract-ID geeft u de contract-id in. Daaronder voegt u al de aan dit contract gekoppelde banken toe. Dit doet u (eventueel) ook voor alle andere contract-id s.

15 Bankbuffers Nu de banken in DBFACTw aangemaakt zijn, moet u ook voor deze banken bankbuffers aanmaken. Als u betalingen wil doorvoeren moet deze betalingen in een bankbuffer steken. Op basis van de betalingen in deze buffers worden dan later de betalingsbestanden aangemaakt. Bankbuffers kan u aanmaken via direct-menu 777. Benodigde recht : 7 Per bank maakt u dus een bankbuffer aan. Als u vanaf een rekeningnummer zowel nationale als internationale betalingen wenst uit te voeren dient u 2 bankbuffers voor dit rekeningnummer aan te maken. De eerste zonder en de tweede mét de optie Internationale overschrijving ingeschakeld.

16 Helpfile DBFACTw 2.xxx Instellen gebruiker-accounts U gaat van uw bank ook verschillende ebanking User-ID s krijgen per gebruiker die aan ebanking gaat doen. Een bank kan namelijk per gebruiker (ebanking User ID) verschillende machtigingen toewijzen. De ene gebruiker mag bijvoorbeeld wel betalingen uitvoeren vanuit rekening A maar niet vanuit rekening B. Elke gebruiker die met Isabel werkt in de firma gaat een aparte gebruikerskaart krijgen met een unieke ID (Token-ID). U kan opnieuw in DBFACTw op basis van uw login-kaart. Hiervoor gaat u naar direct-menu 1259, Ophalen account-gegevens (online). Het paswoordscherm gaat worden getoond en vervolgens gaat DBFACTw een overzicht geven van de beschikbare account-gegevens. Druk ook deze lijst af zodat we dit kunnen instellen in DBFACTw. Hiervoor gaan we nu naar direct-menu 1256, ebanking User ID s. Benodigde recht : 205 In dit scherm moeten we dus een ebanking User ID gaan koppelen met een DBFACTw-gebruiker en een ebanking Contract-ID.

17 17 Bovenaan geeft u de ebanking User ID in. Daaronder welke gebruiker in DBFACTw met deze user ID gaat werken en daaronder welk Contract-ID gekoppeld is aan de User ID.

18 Helpfile DBFACTw 2.xxx Werking in DBFACTw

19 1.3.1 Opvragen CODA-berichten Manueel via 'ISABEL' 19 Via direct menu 1262 kan u manueel rekeninguittreksels in CODA-formaat ophalen. U maakt uw selectie, krijgt een overzicht en kan dan zelf bepalen welke bestanden u wenst te downloaden. Het scherm dient tevens ook als overzichtsscherm van reeds opgehaalde (en verwerkte) rekeninguittreksels. Wat geeft dit scherm nu allemaal weer? Opgehaalde rekeninguittreksels worden weggeschreven in een database. Als u dus vandaag een rekeninguittreksels download van de Isabel-server, houden we deze bij, zijnde : - Wie de download heeft uitgevoerd, wanneer (datum + tijd) en op welk werkstation - De inhoud van het uittreksel - Onder welke UserID en ebanking contract-id dit rekeninguittreksel valt -... Als achteraf het rekeninguittreksel wordt verwerkt, dan zal dit ook worden onthouden in dit bufferbestand. Bij het opstarten van dit scherm zal eerst dit bufferbestand worden opgehaald. Dus alle vroeger reeds opgehaalde rekeninguittreksels zal u in het scherm terugvinden. Opgelet: alleen rekeninguittreksels waarvan u als gebruiker het recht toe heeft om deze te bekijken. Rekeninguittreksels die onder een ander ebanking Contract-ID vallen waartoe u geen, recht heeft, gaat u niet zien. Via helpkey kan u wel instellen hoeveel dagen terug DBFACTw moet gaan. Standaard staat deze op 30 dagen. Als u dus bvb. alleen de opgehaalde rekeninguittreksels van de laatste 2 weken wenst te zien, zet u deze parameter op 14. Via helpkey kan u ook instellen of u reeds verwerkte rekeninguittreksels in de lijst wenst te zien. Als u deze parameter uitzet gaat u dus alleen rekeninguittreksels zien die u voorheen heeft opgehaald maar nog niet heeft verwerkt. Standaard is de parameter ingesteld zodat verwerkte rekeninguittreksels worden getoond. Onder de grid kan u voor reeds opgehaalde rekeninguittreksels zien wie het rekeninguittreksel heeft opgehaald, wanneer (datum + tijd) en vanop welk werkstation. Nu kan u natuurlijk ook rekeninguittreksels van de Isabel-server gaan ophalen.

20 20 Helpfile DBFACTw 2.xxx Links bovenaan kiest u eerst van welk ebanking contract ID u de uittreksels wenst te raadplegen. U gaat alleen de contracten zien welke gekoppeld zijn aan uw DBFACTw-gebruiker (op dit moment ingelogde gebruiker). Helemaal links staat de User ID met de gekoppelde gebruiker ernaast, daarnaast het ebanking contract-id met de bijbehorende (gekoppelde) bankrekeningnummers (samen met het aantal tussen haakjes). Bij Periode filtert u de periode waarop de rekeninguittreksels beschikbaar zijn gekomen. Standaard wordt het laatste jaar geselecteerd. Bij Status kiest u welke rekeninguittreksels moeten worden opgehaald : Alle, Opgehaald of Niet opgehaald. Via <Ophalen> voert u de selectie uit en het resultaat wordt nadien getoond in de grid. Voor het maken van de selectie zal het Isabel-inlogscherm getoond worden. Nadat u rekeninguittreksels bent gaan ophalen op de Isabel-server, wordt de lijst bijgewerkt. - Een rode regel duidt aan dat het rekeninguittreksel nog niet is opgehaald van de Isabel-server. Een groene regel duidt aan dat het rekeninguittreksel is opgehaald van de Isabel-server en reeds verwerkt is in DBFACTw. Een zwarte regel duidt aan dat het rekeninguittreksel is opgehaald van de Isabel-server maar nog niet verwerkt is in DBFACTw. Beschrijving van de kolommen : - Naam : omschrijving van het rekeninguittreksel. Beschikbaar : wanneer het rekeninguittreksel beschikbaar gekomen is op de Isabel-server. Status : status van het rekeninguittreksel : Opgehaald of Niet opgehaald. Formaat : formaat van het rekeninguittreksel.

21 DBFACTw ondersteunt momenteel alleen de download van CODA-berichten en niet MT940, MT942 of andere specifieke formaten. Grootte : grootte van het rekeninguittreksel. Referentie : referentie van het rekeninguittreksel. Bank : bank-id teruggekregen van Isabel. Bestand ID : uniek bestandsnummer van het rekeninguittreksel Verwerkt : of dit rekeninguittreksel reeds verwerkt is in DBFACTw. Isabel : of dit rekeninguittreksel momenteel beschikbaar is op de Isabel-server. Het kan bvb. zijn dat u gisteren een rekeninguittreksel heeft opgehaald. Ondertussen kan u dit rekeninguittreksel via de website manueel hebben verwijderd en dan weet DBFACTw niet of dit rekeninguittreksel effectief nog beschikbaar is op de Isabel-server. Op het moment dat u via de knop <Ophalen> de beschikbare rekeninguittreksel bij Isabel heeft opgehaald, wordt de lijst geupdated en indien aanwezig zal een vinkje verschijnen in deze kolom. Inhoud : of de inhoud van het rekeninguittreksel bekend is in DBFACTw. Normaal gezien moet dit zo zijn als het bestand in het verleden is opgehaald van de Isabel-server. Nu kan u kiezen wat te doen. U kan rekeninguittreksels downloaden door te klikken op <Downloaden>. U kan meerdere bestanden tegelijkertijd downloaden. Vanaf 20 bestanden wordt de download opgebroken in blokken van 20 bestanden. Als u bvb. 35 bestanden wenst op te halen, zal de downloadprocedure 2 keer worden uitgevoerd. Welke rekeninguittreksel u kan downloaden uit de lijst is beperkt, zijnde : - De regel moet gemarkeerd zijn. - Het rekeninguittreksel moet beschikbaar zijn bij Isabel (kolom Isabel : AAN). - Het rekeninguittreksel mag nog niet verwerkt zijn in DBFACTw. (kolom Verwerkt : UIT) U kan ook rekeninguittreksels verwijderen via de knop <Verwijderen>. Opgelet: hiermee gaat u de rekeninguittreksels verwijderen op de Isabel-server, niet alleen uit de lijst in DBFACTw. Dit rekeninguittreksel kan u via geen enkele selectie meer kunnen terughalen bij Isabel. In DBFACTw gaat u het rekeninguittreksel wel nog terugvinden in de reeds opgehaalde/verwerkte rekeninguittreksels. Ook hier gelden bepaalde criteria alvorens u een rekeninguittreksel uit de lijst kan verwijderen op de Isabelserver : - De regel moet gemarkeerd zijn. - Het rekeninguittreksel moet beschikbaar zijn bij Isabel (kolom Isabel : AAN). Via de knop <Wijzigen> kan u manueel de status van de Verwerkt -kolom aanpassen indien nodig. Via de knop <Openen> kan u het rekeninguittreksel openen om de inhoud te bekijken. Openen kan alleen als de inhoud van het rekeninguittreksel beschikbaar is (kolom Inhoud : AAN)

22 Helpfile DBFACTw 2.xxx Via 'Creatie bankmutatie' Via direct menu 98 ( Creatie mutatie ) kunnen ook CODA berichten automatisch worden ingelezen. Indien recht 205 geactiveerd is en er wordt geklikt op de knop <CODA>, wordt een pop-up menu getoond waar gekozen kan worden via Manuele Selectie of Via Isabel. Bij het eerste dient u een zelf een CODA-bestand te selecteren. Bij de 2de optie komt u in het scherm Ophalen betalingsbestanden terecht. Dit scherm is al besproken in vorig hoofdstuk. U kan hier dus d.m.v. een selectie betalingsbestanden ophalen (lijst + download zelf).

23 23 Het enige verschil hier is dat er de knop <Overnemen> is bijgekomen. U kan dus eerst de rekeninguittreksels op de Isabel-server ophalen en vervolgens rekeninguittreksels overnemen in het bankboek. U kan slechts één rekeninguittreksel tegelijkertijd overnemen in het bankboek. Het uittreksel dat geselecteerd is (dus niet gemarkeerd!) wordt overgenomen. Ook hier gelden bepaalde criteria alvorens u een rekeninguittreksel uit de lijst kan overnemen : - DBFACTw moet de inhoud van het uittreksel hebben (kolom Inhoud : AAN) - Het rekeninguittreksel mag nog niet verwerkt zijn (kolom Verwerkt : UIT) Als u dus bvb. 3 rekeninguittreksels wenst over te nemen in het bankboek, dan dient u 3 keer vanuit het bankboek via <Coda> - <Via Isabel> een uittreksel over te nemen. Nadat u een uittreksel heeft overgenomen en verwerkt, wordt het uittreksel automatisch op Verwerkt geplaatst. U kan dus niet twee keer achter elkaar hetzelfde uittreksel overnemen.

24 Helpfile DBFACTw 2.xxx Betalingen doorvoeren In DBFACTw is de mogelijkheid voorzien om nationale, internationale betalingen en domicilieringen door te sturen naar Isabel. Het gaat dus wel alleen om het doorsturen van de betalingen. Het ondertekenen van de betalingen dient nog altijd manueel te gebeuren via het ebanking-gedeelte van de Isabel-website (BankIt) Manueel via 'ISABEL' Via direct menu 1261 kan u manueel betalingsbestanden doorsturen. In dit scherm kan u zelf betalingsbestanden selecteren en nadien doorsturen. Hier kan u dus manueel reeds bestaande betalingsbestanden toevoegen. Dit kunnen nationale of internationale betalingen zijn, maar ook domicilieringen. Betalingsbestanden toevoegen doet u via de knop <Toevoegen>. U krijgt dan een selectiescherm waarin u manueel betalingsbestanden kunt selecteren. Na het selecteren van één (of meerdere!) bestanden worden deze toegevoegd aan de lijst.

25 25 Er worden wel verschillende controles uitgevoerd alvorens het betalingsbestand wordt goedgekeurd om te versturen via Isabel : Eerst wordt gekeken welk type betalingsbestand het is : nationaal, internationaal of domiciliering. Vervolgens wordt er gekeken welke de opdrachtgevende rekening is in het betalingsbestand. Bij een nationale of internationale betaling is dit de rekening van waaruit de betalingen dienen te gebeuren ; bij een domiciliering is dit de rekening waar de gedomicilieerde bedragen op moeten komen. Deze rekening wordt dan opgezocht bij de aanwezige banken in DBFACTw. Als deze niet bestaat, wordt het inlezen afgebroken. Als de bank in DBFACTw is teruggevonden, dan wordt nagekeken of deze bank gekoppeld is aan een Isabel ebanking Contract ingegeven in DBFACTw (direct menu 1255). Indien dit niet het geval is wordt hiervan een melding gegeven en wordt de inleesprocedure afgebroken. Als de bank gekoppeld is een ebanking Contract dan wordt opgezocht of de huidig ingelogde DBFACTwgebruiker het recht heeft om transacties op dit ebanking Contract uit te voeren. Er wordt dus m.a.w. opgezocht of de combinatie ebanking Contract <> huidige DBFACTw-gebruiker terug te vinden is bij de Isabel User-ID s (direct menu 1256). Indien dit niet het geval is, is deze DBFACTw-gebruiker dus niet gemachtigd om betalingen vanuit deze rekening (>ebanking Contract) uit te voeren. Er wordt hiervan melding gegeven en de inleesprocedure wordt afgebroken. Als aan alle voorwaarden voldaan is, wordt het bestand toegevoegd aan de grid. U kan dan ook in de grid verschillende gegevens terugvinden, zijnde opdrachtgevende rekening (bank), totaalbedrag, type betaling en Isabel contract-id. Via de knop <Openen> kan u het tekstbestand (eventueel) openen om de structuur te bekijken. De optie Verwijder bestanden na verzenden gaat, als het doorsturen van het bestand correct is verlopen, de betalingsbestanden nadien van de harde schijf verwijderen. Door te klikken op <Verzenden> worden de betalingen na het tonen van het Isabel-inlogscherm doorgestuurd. Mocht er iets verkeerd gaan bij het verzenden van één of meerdere bestanden uit de lijst, gebeurt er uiteraard niets met de betalingsbestanden op de schijf. Na het verzenden van de betalingsbestanden wordt gemeld hoeveel bestanden er zijn doorgestuurd. Via helpkey kan worden ingesteld of de betalingsgegevens nadien op het uittreksel in detail of gegroepeerd moeten worden weergegeven. Standaard staat deze op Detail Via 'Aanmaken/verwijderen betalingsbestanden' Via direct menu 803 kan u, na het automatisch aanmaken van betalingsbestanden in DBFACTw, deze laten doorsturen naar Isabel.

26 26 Helpfile DBFACTw 2.xxx Bij het opstarten van dit scherm worden automatisch alle bankbuffers welke betalingen bevatten weergegeven. Indien hier geen goedgekeurde buffers worden weergegeven zijn er geen betalingen aanwezig in de bankbuffers. Betreffende de werking van de bankbuffers en hoe betalingen hier aan toe te voegen, verwijzen we naar de algemene helpfile van DBFACTw of deze specifiek van de boekhouding. Voor elke bankrekening gekoppeld aan een ebanking contract moet er dus een bankbuffer worden aangemaakt. Indien recht 206 actief is, worden in de bovenste grid 2 kolommen toegevoegd, zijnde Isabel: OK en Isabel: OK gebruiker. Wat is nu het verschil? Ook hier worden verschillende controles uitgevoerd op de betalingen in de bankbuffers. De uitvoerende bankrekeningnummers worden opnieuwd opgezocht en geverifieerd zoals besproken in vorig hoofdstuk. Als er een vinkje staat in de kolom Isabel: OK dan wil dit zeggen dat de bank gekoppeld aan de bankbuffer gekoppeld is aan een Isabel ebanking Contract. Als er een vinkje staat in de kolom Isabel: OK gebruiker dan is de huidige DBFACTw-gebruiker gemachtigd om betalingen via dit ebanking Contract te versturen. Als er voor minstens één bankbuffer een vinkje staat bij Isabel: OK gebruiker dan staat de optie Na aanmaak doorsturen via Isabel indien mogelijk automatisch aangevinkt. U kan dan zelf nog beslissen om na aanmaak van de betalingsbestanden de bestanden door te sturen naar Isabel. Door op <Uitvoeren> te klikken worden de betalingsbestanden aangemaakt :

27 27 Als u heeft aangeduid dat u de bestanden na aanmaak wil doorsturen krijgen we vervolgens het volgende scherm : Dit scherm is besproken in vorig hoofdstuk. U kan hier eventueel nog extra manuele betalingsbestanden toevoegen via de knop <Toevoegen>. Door op <Verzenden> te klikken verstuurt u de betalingen. U kan er ook voor kiezen om de bestanden te verwijderen na verzenden. Na verzenden verschijnen volgende meldingen :

28 Helpfile DBFACTw 2.xxx Via 'Domiciliëringsopdrachten' Ook domicilieringen kunnen automatisch worden verstuurd na aanmaak van de betalingsbestanden. Dit kan via direct menu 796. In dit scherm kan u de domicilieringen selecteren welke in het betalingsbestand terecht moeten komen. Indien recht 206 aan staat verschijnt onderaan de optie Na aanmaak doorsturen via Isabel. Wanneer kan u deze optie gebruiken? Opnieuw worden er controles gedaan. Hiervoor moeten we gaan kijken naar het rekeningnummer van de domiciliering. Deze is instelbaar via helpkey Dit rekeningnummer wordt opgezocht bij de banken aanwezig in DBFACTw. Indien deze bestaat én we vinden deze bank terug gekoppeld aan een ebanking Contract-ID in DBFACTw, dan kunnen we de domiciliering doorsturen via Isabel. De optie onderaan wordt vervolgens automatisch aangezet.

29 29 Zorg er ook voor dat helpkey ingevuld is. Deze wordt ook gebruikt bij het aanmaken van het betalingsbestand. Als we op <Uitvoeren> klikken kunnen we eerst nog de spildatum invullen en nadien wordt het betalingsbestand (of meerdere) aangemaakt : Vervolgens gaan we de bestanden doorsturen als u in het eerste scherm de optie om te verzenden heeft aangevinkt. Het volgende gekende scherm zal verschijnen met onmiddellijk de te versturen bestanden ingevuld. Verzenden van de bestanden doet u opnieuw via de knop <Verzenden>. U zal dan opnieuw de feedback krijgen omtrent de uitgevoerde acties :

30 30 Helpfile DBFACTw 2.xxx Na correct verzenden van de domiciliering(en) zal gevraagd worden of de facturen moeten worden gemarkeerd zijnde Doorgestuurd.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank

Energieprestatiedatabank 1 inhoud 1 2 2.1 Principe Hoe gaat u als -verslaggever te werk op de vernieuwde? Mijn -dossiers 2.1.1 Tabblad Stedenbouwkundige vergunning / melding 2.1.2 Tabblad Opladen startverklaring 2.1.3 Tabblad

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Module Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA) <2008-2013> Sage TML nv

Module Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA) <2008-2013> Sage TML nv Module Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA) 27/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword CODA module 0 4 1 Waarom... CODA gebruiken? 5 2 Opstarten... 6 3 Coda... bericht inlezen 7 Button ...

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Gebruikershandleiding Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Deze documentatie heeft tot doel om de verschillende mogelijkheden van het wijzigen en ondertekenen van bestanden in BelfiusWeb

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Online overstappen van Isabel Business Suite 5.0 naar Isabel 6. Versie 2.2

Online overstappen van Isabel Business Suite 5.0 naar Isabel 6. Versie 2.2 Online overstappen van Isabel Business Suite 5.0 naar Isabel 6 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Isabel 6 bestellen... 3 2.1 Wat hebt u nodig?... 3 2.2 Bestellen... 4 3 Isabel 6 Secure Signing

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Technische nota AbiFire CODA

Technische nota AbiFire CODA Laatste revisie : 15 maart 2012 Inleiding De link met maakt het mogelijk om rekeninguittreksels elektronisch in te lezen in de modules Interventie, Ambulance en Preventie van AbiFire. Deze link is gekoppeld

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Goedkeuring facturen

Goedkeuring facturen Goedkeuring facturen WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Goedkeuring facturen INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Basis-Klanten/Leveranciers 6 2.3. Basis-Hulpbestanden-Ondertekenaars

Nadere informatie

Redesign Energieprestatiedatabank

Redesign Energieprestatiedatabank 1 Redesign Energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. PRINCIPE... 2 2. HOE GAAT U ALS MEDEWERKER VAN EEN GEMEENTE OF RO-VLAANDEREN TE WERK OP DE VERNIEUWDE ENERGIEPRESTATIEDATABANK?...

Nadere informatie

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Figuur 1 voorbeeld opstart scherm

Figuur 1 voorbeeld opstart scherm 1 1 Handleiding 1.1 Opstarten van de applicatie Bij het opstarten van de applicatie gaat deze een overzicht geven van waar de applicatie bij het opstarten met bezig is. In eerste instantie zijn dat controles,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY LimeSurvey is niet-gecommercialiseerde software die zich ertoe leent testen te ontwikkelingen en verwerken. De software wordt beheerd door

Nadere informatie

HANDLEIDING MYCARENET

HANDLEIDING MYCARENET HANDLEIDING MYCARENET 1. INLEIDING: Het gebruik en werking van de MyCareNet module is, vanaf versie 3.6., grondig herwerkt wat betreft correct functioneren en gebruiksvriendelijkheid. Vanaf nu is het ook

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT

ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT 1. Importeer de DexiaSoft DPF Via DexiaWeb\DexiaSoft\Parameterfile\downloaden kunt u deze file downloaden. Telkens een nieuwe rekening wordt geopend zal u hier een nieuwe

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Beste Isabel-gebruiker, Isabel 6 versie 2.1 bevat heel wat nieuwigheden. Dankzij uw opmerkingen via de helpdesk of via tevredenheidsenquêtes, hebben

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding interface KNLTB

Handleiding interface KNLTB Handleiding interface KNLTB Versie 0.6 februari 2014 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface met de KNLTB... 3 2.1 Het aanmaken van de berichten... 4 2.2 Het controleren van de

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.02

Documentatie voor update BHIwin 9.02 Documentatie voor update BHIwin 9.02 I. Inlezen dagafschrift CODA versie 2.1... 3 1. Algemene instelling... 3 2. Inlezen dagafschrift... 3 2.1 Alle rekeningen... 3 2.2 Per bankrekening... 4 2.3 Inlezen

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) December 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BEST/Syndic in de Cloud

BEST/Syndic in de Cloud BEST/Syndic in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Syndic BEST/Rentm Voor beheer

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Domicilieringen Onze software

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Wings en Isabel 6. 7 Algemene werking

Wings en Isabel 6. 7 Algemene werking Wings en Isabel 6 7 Algemene werking Isabel 6 als webapplicatie maakt het verwerken van betalingen een stuk gemakkelijker. De Isabel synchroniser zorgt ervoor dat uw bestand automatisch in Isabel terechkomt

Nadere informatie

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local KBC Group Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local 2013 1. Starten : installatie... 3 1.1 Technische vereisten... 3 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 3 1.1.2.NET 4.X... 3 1.1.3

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Gebruikers- handleiding Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Module Betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Selectie Uitgestelde of meerdere handtekeningen Voor u een overschrijving

Nadere informatie