Documentatie voor update SNDwin 12.30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatie voor update SNDwin 12.30"

Transcriptie

1 Documentatie voor update SNDwin 12.30

2 I. Verbeteringen Aankoop onbetaalde facturen Aankoop toevoegen factuur (periode) Aankoop - toevoegen factuur (mededeling) Individuele afrekening... 3 II. Uitbreidingen Definitieve afrekening (omschrijving / overdragen balans) Eigen omschrijving definitieve afrekening Automatisch overdragen eindbalans Betaalopdrachten (totaal bedrag afdrukken) Individuele afrekening (omschrijving betalingen) Domiciliëring facturen Bankcommunicatie - Instellingen IBAN en BIC Leverancier overzicht facturen detail factuur Rappels Selectie Gebouw / Groep Selectie Eigenaar Minimum bedrag / Negatieve afdrukken Afdruk rappels - proefafdruk Technische fiche detailgegevens leverancier Reservefonds aanwenden Aanwending reservefonds mag zichtbaar zijn op de globale afrekening, maar niet op de individuele afrekeningen Aanwending reservefonds mag zichtbaar zijn op de individuele afrekeningen Reservefonds/Werkkapitaal afdrukken privatief aandeel Standaardomschrijving bij provisies Detailscherm klant / leverancier Identiteitskaart- en rijksregisternummer Documentenbeheer...25 III. Nieuw Vergelijk periodes Uitgebreide vergelijkende afrekening activeren per gebruiker Uitgebreide vergelijkende afrekening activeren voor alle gebruikers Betalingsbestand - gedeeltelijke betaling van een factuur Gebouwgroepen Toevoegen van gebouwgroepen Koppelen van een gebouw aan een gebouwgroep Gebouwgroepen gebruiken in SNDwin Modelfacturen Aanmaken van modelfacturen Modelfacturen gebruiken in het programma Blokkeren provisies Provisie Invoeren/Opvragen Provisie Opmaken terug te storten provisies...46

3 I. Verbeteringen 1. Aankoop onbetaalde facturen Wanneer het veld enkel negatieve tonen op het scherm Onbetaalde aankoopfacturen wordt aangevinkt, verschijnt niet langer onterecht een foutmelding. 2. Aankoop toevoegen factuur (periode) Bij het toevoegen van een factuur bent u verplicht om het veld periode in te vullen en wordt gecontroleerd of de boekingsdatum van de factuur (zie veld boeking ) wel degelijk binnen de opgegeven periode valt. 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling) Wanneer in het veld Mededeling een OGM-nummer wordt ingegeven (eerste drie karakters gelijk aan +++), dan zal het programma een controle uitvoeren op de correctheid van deze mededeling. Indien het ingegeven OGM-nummer niet correct is, zal een foutmelding verschijnen. Figuur: Foutmelding ongeldige OGM 4. Individuele afrekening Bij het afdrukken van de individuele afrekening gegroepeerd per eigenaar, wordt nu beter rekening gehouden met eventuele verkopen. Bovenaan de afrekening verschijnt steeds de periode waarvoor u de afrekening opmaakt. Indien een privatief werd verkocht in de loop van de afgesloten periode, dan verschijnt nu naast het privatief de deelperiode waarin de eigenaar dit privatief in eigendom had. Update SNDwin v /49

4 II. Uitbreidingen 1. Definitieve afrekening (omschrijving / overdragen balans) 1.1 Eigen omschrijving definitieve afrekening Bij het uitvoeren van een definitieve afrekening heeft u nu de mogelijkheid om een eigen omschrijving mee te geven. Deze omschrijving kan ingegeven worden bij het uitvoeren van de procedure definitieve afrekening ofwel als standaardomschrijving gedefinieerd worden via Extra Instellingen Afrekening definitief (u kan bij het opmaken van de definitieve afrekening de omschrijving nog aanpassen naar wens). 1.2 Automatisch overdragen eindbalans Via Extra Instellingen afrekening definitief kan u Automatisch overdragen eindbalans standaard aanvinken, zodat deze optie steeds aangevinkt staat bij het uitvoeren van de definitieve afrekening. Figuur: Instellingen SNDwin Afrekening definitief Update SNDwin v /49

5 Figuur: Afrekening Definitief 2. Betaalopdrachten (totaal bedrag afdrukken) Op het scherm Detail betaalopdracht (via Financieel Betaalopdracht Detail ) wordt onderaan het scherm het totaal van alle detaillijnen weergegeven. Figuur: Financieel - Betaalopdrachten - Detail opdracht Update SNDwin v /49

6 3. Individuele afrekening (omschrijving betalingen) Op de individuele afrekening kan u in de rubriek Betalingen nu ook de omschrijving van de betaalde provisie laten afdrukken. U kan dit standaard instellen via Extra Instellingen Afrekening individueel bij Vermelding bij betalingen. Indien u kiest voor de optie Datum, dan wordt enkel de betaaldatum weergegeven bij de betalingen. Indien u opteert voor Datum + Omschrijving provisie, dan verschijnt zowel de betaaldatum als de omschrijving van de betaalde provisie. Figuur: Instellingen SNDwin Afrekening individueel Update SNDwin v /49

7 4. Domiciliëring facturen Indien voor een specifieke leverancier de facturen steeds via domiciliëring moeten worden betaald, dan kan u het veld Betaald bij het inboeken van de aankoopfactuur standaard op J laten zetten door op de leveranciersfiche de optie Domiciliëring aan te vinken. Zo kan u vermijden dat deze aankoopfacturen ten onrechte mee zouden worden opgenomen in een betaalopdracht. Figuur: Bestand Leverancier leveranciersfiche Figuur: Aankoop Invoeren/opvragen Nieuwe aankoopfactuur toevoegen Update SNDwin v /49

8 5. Bankcommunicatie - Instellingen Bij de instellingen van de bankcommunicatie ( Bankcommunicatie Instellingen ) beschikt u nu over de bijkomende mogelijkheid om het vakje Betaalopdrachten standaard opslaan aan te vinken. Figuur: Bankcommunicatie - Instellingen Wanneer u deze optie aanvinkt, dan zal bij het aanmaken van een betalingsbestand (facturen en/of provisies) deze optie standaard reeds aangevinkt zijn en hoeft u dit niet steeds manueel te doen. Figuur: Aankoop Te betalen facturen Opmaken betaalopdrachten Update SNDwin v /49

9 6. IBAN en BIC Bij het invullen van de fiche klant/leverancier dient u steeds een BIC-nummer in te vullen als u het IBAN-nummer hebt ingevuld. Indien het bijhorende BIC-nummer niet werd ingevuld, dan krijgt u een foutmelding. Figuur: Foutmelding IBAN/BIC 7. Leverancier overzicht facturen detail factuur Door op de leveranciersfiche de knop Overzicht facturen aan te klikken, verschijnt een overzicht van alle facturen die reeds geboekt zijn op de respectievelijke leverancier. Figuur: Bestand Leverancier Leveranciersfiche U kan de detailgegevens van een bepaalde factuur uit het overzicht opvragen door op de respectievelijke factuur te dubbelklikken. Update SNDwin v /49

10 8. Rappels Figuur: Opmaken Rappels 8.1 Selectie Gebouw / Groep Bij het aanmaken van rappels via Provisies Opmaken rappels heeft u nu de mogelijkheid om een selectie uit te voeren. Door het veld Gebouw met behulp van het blauwe kruisje op blanco te zetten, zal het programma de rappels aanmaken van alle gebouwen voor de gekozen periode. Wenst u de rappels te laten aanmaken voor alle gebouwen van vb beheerder A dan moet u in het veld Groep beheerder A selecteren (zie ook III. Nieuw 3. Gebouwgroepen). 8.2 Selectie Eigenaar Wanneer u een rappel voor een bepaalde eigenaar wenst af te drukken, selecteert u de gewenste persoon met behulp van het loepje, rechts van het veld Eigenaar. Wanneer u het veld Eigenaar blanco laat staan, dan worden de rappels opgesteld voor alle eigenaars. Update SNDwin v /49

11 8.3 Minimum bedrag / Negatieve afdrukken Minimum bedrag In het veld Minimum bedrag per eigenaar kan u het minimum bedrag invullen, waarvoor u wenst dat de rappels worden opgemaakt door het programma. Wanneer een minimum bedrag werd opgegeven, dan zullen enkel de rappels verschijnen waarvan het totaal bedrag per eigenaar groter of gelijk is aan het vermelde minimum bedrag. U kan opteren om het minimum bedrag voor de rappels standaard in te stellen, zodat u dit niet telkens opnieuw moet invullen. Ga hiervoor naar Extra Instellingen Rappels. Bij het opmaken van de rappels kan u dan nog steeds het minimum bedrag wijzigen. Figuur: Instellingen SNDwin - Rappels Negatieve afdrukken Tevens kan u aanvinken of u de rappels met negatief saldo (totaal van de rappel resulteert in een teruggave aan de eigenaar) wenst te laten afdrukken. Indien u de optie Negatieve afdrukken? hebt aangevinkt, dan kan u geen minimum bedrag meer invullen. 8.4 Afdruk rappels - proefafdruk Wanneer u de rappels afdrukt via Provisies Opmaken rappels en bij het geselecteerde rapport staat het veld Proefafdruk op Ja (in rapportenbeheer), dan zal onderstaande melding op het scherm verschijnen. Update SNDwin v /49

12 Figuur: Waarschuwing proefafdruk bij opmaken rappels Wanneer u Doorgaan met afdrukken zou aanklikken, dan verschijnt per rappel een proefafdruk op het scherm en zal u ook per rappel moeten bevestigen voor effectieve afdruk of annulering van de afdruk van de rappel. Indien u geen afdrukvoorbeeld wenst te zien en bijgevolg alle rappels na elkaar wenst te laten afdrukken, dan klikt u op Afdrukken afbreken. De instellingen van het standaardrapport Rappel dienen vervolgens te worden aangepast. Instellingen rapport aanpassen per gebruiker Ga in het syndicpakket naar Bestand Printer Rapportenbeheer en zet van het respectievelijk rapport het veld Proefafdruk op Neen. Figuur: Bestand Printer Rapportenbeheer Wijzigen Update SNDwin v /49

13 Instellingen rapport aanpassen voor alle gebruikers Open het programma SUTIL en ga naar Algemeen Rapportenbeheer Rapporten. Selecteer het rapport voor de rappelafdruk en klik op Wijzigen. Figuur: SUTIL Rapportenbeheer Zet het veld Proefafdruk op Neen en klik op Bewaren. Update SNDwin v /49

14 Figuur: Rapportenbeheer Fiche rapport Activeer de aangepaste rapportinstelling voor alle gebruikers SNDwin. Figuur: SUTIL Rapportenbeheer Update SNDwin v /49

15 Figuur: Rapporten copiëren naar alle gebruikers 9. Technische fiche detailgegevens leverancier Via Bestand Gebouwen Invoeren / Opvragen keuze gebouw Technische fiche krijgt u een overzicht van de technische fiches verbonden aan het gekozen gebouw. Figuur: Gebouw - Detailfiche Dubbelklik op de gewenste fiche voor meer details en klik vervolgens op het icoontje om de gekoppelde leveranciersfiche te bekijken. Figuur: Technische fiche gebouw Update SNDwin v /49

16 Figuur: Detailfiche item Technische fiche gebouw 10. Reservefonds aanwenden De procedure voor het aanwenden van het reservefonds werd vereenvoudigd: 10.1 Aanwending reservefonds mag zichtbaar zijn op de globale afrekening, maar niet op de individuele afrekeningen Aankoopfactuur inboeken De factuur die zal moeten betaald worden met het reservefonds moet ingebracht en geboekt worden op een rekening met sleutel 950 omdat de kost niet mag verrekend worden in de afrekening. Aankoopfactuur betaling via de bank o o De leverancier wordt betaald via de bank, zodat er geen openstaande aankoopfactuur zou blijven staan. De bankrekening van het reservefonds wordt verminderd met het bedrag van de aankoopfactuur, eventueel via transfer naar de zichtrekening waarmee de betaling van de factuur werd uitgevoerd. Negatief reservefonds opvragen o o o Via Provisie Invoeren/Opvragen (of indien van toepassing via Provisies Reservefonds Invoeren/Opvragen ) vraagt u een nieuwe provisie reservefonds op met de correcte verdeelsleutel en met als waarde het bedrag van de aankoopfactuur, maar nu negatief. Het aandeel van elke eigenaar in het reservefonds wordt hierdoor verminderd. De boekhoudkundige rekening Reservefonds wordt zo verlaagd. Reservefonds en kost afboeken via manuele boeking Na de vorige bewerkingen staan er nog 2 zaken open: de onbetaalde negatieve opvragingen reservefonds en de kost van de aankoopfactuur. In een manuele bewerking boeken we beide openstaande posten ten opzichte van elkaar af. Ga naar Boekhouding Manuele bewerking Invoeren / Opvragen Toevoegen om een nieuwe manuele bewerking aan te maken. Update SNDwin v /49

17 Figuur: Manuele bewerking Toevoegen nieuwe MB Vul de Datum en Omschrijving in en klik op de knop Detail. Op het volgende scherm klikt u op de knop Afboeken Reservefonds. Figuur: Detail manuele bewerking Het overzicht van de negatieve opvragingen reservefonds verschijnt. Klik op de gewenste opvraging en vervolgens op de knop Selecteren. Update SNDwin v /49

18 Figuur: Overzicht opvragingen reservefonds Vervolgens worden alle detaillijnen van de negatieve opvraging reservefonds afgeboekt in de manuele bewerking, waardoor deze opvragingen niet langer als onbetaald zullen beschouwd worden. Figuur: Detail manuele bewerking na afboeken reservefonds Boek de detaillijnen reservefonds tegen aan de kostenrekening die u bij het inboeken van de factuur had gebruikt. Update SNDwin v /49

19 Figuur: Detail manuele bewerking na tegenboeking Klik op Exit wanneer debet en credit gelijk zijn. Op de globale afrekening zal u deze bewerkingen kunnen zien, maar op de individuele afrekening zal hiervan niets zichtbaar zijn! 10.2 Aanwending reservefonds mag zichtbaar zijn op de individuele afrekeningen Aankoopfactuur inboeken De factuur die zal moeten betaald worden met het reservefonds moet ingebracht en geboekt worden op een rekening met correcte verdeelsleutel, omdat de kost mag verrekend worden in de afrekening. Aankoopfactuur betaling via de bank o o De leverancier wordt betaald via de bank, zodat er geen openstaande aankoopfactuur zou blijven staan. De bankrekening van het reservefonds wordt verminderd met het bedrag van de aankoopfactuur, eventueel via transfer naar de zichtrekening waarmee de betaling van de factuur werd uitgevoerd. Negatief reservefonds opvragen o o o Via Provisie Invoeren/Opvragen (of indien van toepassing via Provisies Reservefonds Invoeren/Opvragen ) vraagt u een nieuwe provisie reservefonds op met de correcte verdeelsleutel en met als waarde het bedrag van de aankoopfactuur, maar nu negatief. Het aandeel van elke eigenaar in het reservefonds wordt hierdoor verminderd. De boekhoudkundige rekening Reservefonds wordt zo verlaagd. Update SNDwin v /49

20 Reservefonds en kost afboeken via manuele boeking Na de vorige bewerkingen staan er nog 2 zaken open: de onbetaalde negatieve opvragingen reservefonds en de kost van de aankoopfactuur. In een manuele bewerking boeken we beide openstaande posten ten opzichte van elkaar af. Ga naar Boekhouding Manuele bewerking Invoeren / Opvragen Toevoegen om een nieuwe manuele bewerking aan te maken. Figuur: Manuele bewerking Toevoegen nieuwe MB Vul de Datum en Omschrijving in en klik op de knop Detail. Op het volgende scherm klikt u op de knop Afboeken Reservefonds. Figuur: Detail manuele bewerking Het overzicht van de negatieve opvragingen reservefonds verschijnt. Update SNDwin v /49

21 Klik op de gewenste opvraging en vervolgens op de knop Selecteren. Figuur: Overzicht opvragingen reservefonds Vervolgens worden alle detaillijnen van de negatieve opvraging reservefonds afgeboekt in de manuele bewerking, waardoor deze opvragingen niet langer als onbetaald zullen beschouwd worden. Figuur: Detail manuele bewerking na afboeken reservefonds Boek de detaillijnen reservefonds tegen de verschillende individuele rekeningen van de eigenaars. Klik op Exit wanneer debet en credit gelijk zijn. In dit geval komt de betaling ook in de afrekening, maar zult u meer boekingslijnen moeten aanmaken om hetzelfde resultaat te bereiken. Update SNDwin v /49

22 11. Reservefonds/Werkkapitaal afdrukken privatief aandeel Het aandeel in het reservefonds/werkkapitaal kan u nu per privatief laten afdrukken. Ga via Bestand Gebouwen Privatieven naar het gewenste privatief en klik vervolgens op Wijzigen. Figuur: Detail Privatief Klik op aandeel in reservefonds om het overzicht van de reeds opgevraagde reservefondsen voor het respectievelijke privatief te bekijken. Figuur: Aandeel in reservefonds per privatief Om dit overzicht af te drukken, klikt u op het icoontje. Zelfde werkwijze voor het overzicht aandeel in werkkapitaal. Update SNDwin v /49

23 12. Standaardomschrijving bij provisies Bij het opvragen van een nieuwe provisie kan u, zoals bij het toevoegen van een aankoopfactuur, een standaard omschrijving selecteren. De beschikbare standaardomschrijvingen moeten vooraf ingegeven zijn in het programma via Bestand Standaard Omschrijvingen Figuur: Standaard omschrijvingen Bij het opvragen van een nieuwe provisie, kan u de gewenste standaardomschrijving selecteren. Figuur: Opvragen nieuwe provisie Update SNDwin v /49

24 Klik op om het overzicht van de reeds ingegeven standaardomschrijvingen te openen. Kies de gewenste omschrijving en klik vervolgens op selecteer. Figuur: Standaard omschrijvingen Alle velden in verband met de standaardomschrijving worden automatisch ingevuld. Figuur: Opvragen nieuwe provisie met standaardomschrijving Update SNDwin v /49

25 13. Detailscherm klant / leverancier 13.1 Identiteitskaart- en rijksregisternummer Op de klantenfiche en de leveranciersfiche, werden twee nieuwe velden toegevoegd: Identiteitskaart en Rijksregisternummer. Figuur: Detail Klantenfiche 13.2 Documentenbeheer Opgelet: Deze optie is niet beschikbaar voor de licenties SNDwin Basic Op het detailscherm klant/leverancier kan u nu ook specifieke documenten koppelen aan de respectievelijke klant/leverancier via Documentenbeheer. Door te klikken op het icoontje Documentenbeheer kan u de bestaande documenten van de klant/leverancier raadplegen/wijzigen/verwijderen en nieuwe documenten toevoegen. Gedetailleerde informatie met betrekking tot documentenbeheer kan u terugvinden in de handleiding: Deel 1. Introductie SNDwin 7. Gebouwen 7.14 Documentenbeheer en Deel 1. Introductie SNDwin 9. Documentenbeheer en export. Update SNDwin v /49

26 Figuur: Documenten SNDwin Fiche Klant Om een nieuw document toe te voegen, kiest u voor Toevoegen. Selecteer vervolgens het gewenste documenttype uit het overzicht van alle reeds ingegeven types van de categorie Fiche Klant / Fiche Leverancier ( Bestand Documentenbeheer Types ). Vul de datum en omschrijving in. Klik op het icoontje om het document, dat u wenst te koppelen aan de respectievelijke klant/leverancier, op te zoeken. Figuur: Document SNDwin Fiche Klant Klik vervolgens op Bewaren. Update SNDwin v /49

27 III. Nieuw 1. Vergelijk periodes De vergelijkende afrekening laat nu toe om tot 10 periodes te vergelijken. Figuur: Afrekening Globaal Vergelijk periodes Om de uitgebreide vergelijkende afrekening te kunnen gebruiken, dient u het nieuwe rapport Vgl_Balans_10_periode te selecteren in het rapportenbeheer. Standaard staat het rapport voor afdruk over 5 periodes ingesteld. 1.1 Uitgebreide vergelijkende afrekening activeren per gebruiker Ga in het syndicpakket naar Bestand Printer Rapportenbeheer. Selecteer het rapport VGL_BALANS_R en kies Wijzigen. Update SNDwin v /49

28 Figuur: Bestand Printer Rapportenbeheer Wijzigen Klik naast het veld Rapport op het loepje. Figuur: Fiche rapport VGL_BALANS_R Update SNDwin v /49

29 Selecteer het rapport Vgl_Balans_10_periode_R. Figuur: Kies een rapport Figuur: Fiche rapport Update SNDwin v /49

30 Klik op Bewaren 1.2 Uitgebreide vergelijkende afrekening activeren voor alle gebruikers Open het programma SUTIL en ga naar Algemeen Rapportenbeheer Rapporten. Selecteer het rapport VGL_BALANS_R en kies Wijzigen. Figuur: Bestand Printer Rapportenbeheer Wijzigen Klik naast het veld Rapport op het loepje. Update SNDwin v /49

31 Figuur: Fiche rapport VGL_BALANS_R Selecteer het rapport Vgl_Balans_10_periode_R. Figuur: Kies een rapport Update SNDwin v /49

32 Figuur: Fiche rapport Klik op Bewaren Activeer de aangepaste rapportinstelling voor alle gebruikers SNDwin. Figuur: SUTIL Rapportenbeheer Update SNDwin v /49

33 Figuur: Rapporten copiëren naar alle gebruikers 2. Betalingsbestand - gedeeltelijke betaling van een factuur Wanneer u slechts een deel van een factuur wenst te betalen, kan u vanaf nu het bedrag aanpassen dat moet worden opgenomen in het betalingsbestand. Ga naar Aankoop Te betalen facturen. Selecteer op het scherm Binnen de week te betalen aankoopfacturen het gewenste gebouw. Dubbelklik op de respectievelijke factuur of selecteer de factuur en klik op Aanpassen. Op het detailscherm kan het veld Te betalen aangepast worden naar het deel van de factuur dat u wenst te betalen. Klik vervolgens op Bewaren. Figuur: Wijzig betalingsparameters Te betalen facturen Op het overzichtscherm verschijnt in het veld nu te betalen het aangepaste bedrag. Update SNDwin v /49

34 Figuur: Binnen de week te betalen aankoopfacturen Wanneer u nu het betalingsbestand laat aanmaken, zal er rekening gehouden worden met het door u aangepaste bedrag. Opgelet! Het aangepaste bedrag wordt slechts tijdelijk bewaard. Wanneer u het scherm Binnen de week te betalen aankoopfacturen afsluit, gaan de aanpassingen verloren en zal bij het opnieuw openen van dit scherm het veld nu te betalen terug gelijk zijn aan het veld te betalen. Een te betalen bedrag aanpassen kan enkel via Aankoop te betalen facturen, niet via Bankcommunicatie Aanmaken betaalopdrachten. 3. Gebouwgroepen U kan gebouwen onderverdelen in groepen per gebouwbeheerder. In het syndicpakket kan u op verschillende plaatsen gebruik maken van de filter op de gebouwgroep. 3.1 Toevoegen van gebouwgroepen Ga naar Bestand Algemeen Gebouwgroepen om de verschillende groepen te definiëren. Update SNDwin v /49

35 Figuur: Gebouwgroepen 3.2 Koppelen van een gebouw aan een gebouwgroep Om een gebouw te koppelen aan een gebouwgroep, selecteert u in de overzichtstabel gebouwen het gewenste gebouw en klikt u vervolgens op Wijzigen om de detailfiche van het gebouw te openen. In het nieuwe veld Groep kan u één van de reeds ingegeven gebouwgroepen selecteren. Op die manier kan u bv. alle gebouwen van beheerder A koppelen aan groep Beheerder A. Figuur: Detailfiche Gebouw Update SNDwin v /49

36 3.3 Gebouwgroepen gebruiken in SNDwin De gebouwgroepen zijn beschikbaar in volgende programma-onderdelen: Bankcommunicatie - Opmaken betaalopdrachten Bij Bankcommuniatie Opmaken betaalopdrachten kan u een gebouwgroep selecteren om een betaalopdracht te laten opmaken voor alle gebouwen van de gekozen groep. Figuur: Opmaken betaalopdrachten Provisie - Opmaken Rappels Bij Provisie Opmaken Rappels kan u een gebouwgroep selecteren in het veld Groep om de rappels te laten opmaken voor alle gebouwen die behoren tot de geselecteerde gebouwgroep. Opgelet! U kan enkel een gebouwgroep selecteren indien het veld Gebouw blanco is. Update SNDwin v /49

37 Figuur: Opmaken rappels Provisie Opmaken terug te storten provisies Bij Provisie Opmaken terug te storten provisies kan u een gebouwgroep selecteren om een betaalopdracht te laten opmaken voor alle gebouwen van de gekozen groep. Figuur: Opmaken betaalopdrachten Terug te storten provisies Update SNDwin v /49

38 4. Modelfacturen Wanneer u voor bepaalde leveranciers regelmatig terugkerende facturen moet ingeven, dan kan u nu gebruik maken van Modelfacturen. De basisgegevens van de factuur kan u reeds vooraf invoeren, zodat u deze bij het toevoegen van een nieuwe factuur eenvoudig kunt ophalen. 4.1 Aanmaken van modelfacturen Om met modelfacturen te kunnen werken, moet u deze per leverancier éénmalig ingeven in het programma via Bestand Standaard Modelfacturen. Figuur: Tabel modelfacturen Klik op Toevoegen om een nieuwe modelfactuur toe te voegen. Update SNDwin v /49

39 Figuur: Fiche modelfacturen Vul Code en Omschrijving in bv. naam van de leverancier. Selecteer bij Default leverancier en Default rekening, met behulp van het loepje, de respectievelijke leverancier en boekhoudkundige rekening die gebruikt moeten worden voor het boeken van de modelfactuur. Bij het ingeven van de aankoopfacturen kunnen deze gegevens nog steeds gewijzigd worden. Opgelet! De Default rekening wordt geselecteerd op basis van het standaard rekeningstelsel SNDwin ( Bestand Standaard Rekeningstelsel ). De gekozen rekening moet een 6- of een 7-rekening zijn die ook voorkomt in het rekeningstelsel van het gebouw waarin u de modelfactuur wenst te gebruiken en waaraan voor dat gebouw een verdeelsleutel werd gekoppeld. Rekeningen gekoppeld aan de sleutel 900 kunnen niet gebruikt worden in modelfacturen. Vul de Omschrijving in die bij het inboeken van de modelfactuur als opmerking bij de detaillijn van de factuur zal worden bewaard. Voeg vervolgens via Toevoegen alle gebouwen toe waarvoor u desbetreffende modelfactuur wenst beschikbaar te maken. Update SNDwin v /49

40 Figuur: Detail modelfactuur Selecteer het gewenste gebouw. Na selectie van het gebouw verschijnt een extra venster Modelfactuur sublijn waarin de detaillijnen van de modelfactuur kunnen worden bepaald voor dit gebouw. Wanneer u op het scherm Fiche modelfacturen een Default rekening geselecteerd had, dan zal in dit nieuwe venster zal automatisch het reeds gekozen rekeningnummer ingevuld worden en kan u dit nog aanpassen. Zo niet, dan kan u hier het gewenste rekeningnummer ingeven. Figuur: Modelfactuur sublijn Wanneer het een modelfactuur betreft waarvan het bedrag steeds hetzelfde is, dan kan u dit bedrag invullen naast Bedrag incl.. De codes BTW verwijzen naar de BTW-percentages die ingevuld zijn ter hoogte van het respectievelijke gebouw/boekjaar ( Bestand Gebouwen Boekjaren ). Klik op het groene vinkje om de gegevens te bewaren. Indien voor dit gebouw, de modelfactuur meerdere detailregels moet bevatten, dan moet u alle nodige rekeningnummers op dezelfde manier toevoegen. Update SNDwin v /49

41 Figuur: Detail modelfactuur Wanneer alle rekeningnummers zijn toegevoegd, klikt u op het groene vinkje. 4.2 Modelfacturen gebruiken in het programma Bij het toevoegen van een factuur, op basis van een modelfactuur, klikt u op het icoontje links van Modelfactuur. Figuur: Nieuwe aankoopfactuur Op het overzicht van de beschikbare modelfacturen, selecteert u de gewenste leverancier. U kan de omschrijving hier nog wijzigen. Update SNDwin v /49

42 Figuur: Selecteer modelfactuur Indien de gewijzigde omschrijving van toepassing is voor alle facturen van deze leverancier over alle gebouwen heen, dan kan u kiezen voor Maak permanent. Hierdoor zal deze aangepaste omschrijving worden bewaard en automatisch verschijnen bij het ingeven van de volgende modelfactuur van deze leverancier. Kies Selecteren om de gegevens van de modelfactuur te laten overnemen in de nieuwe factuur. Update SNDwin v /49

43 Figuur: Nieuwe aankoopfactuur Voeg de nog ontbrekende gegevens toe of pas, indien nodig, gegevens aan ( Factuurnummer, Factuurdatum, Bedrag VM ). Klik op Bewaren om alles op te slaan. 5. Blokkeren provisies 5.1 Provisie Invoeren/Opvragen Wanneer het dossier van een bepaalde eigenaar doorgestuurd werd naar de advocaat of wanneer er voor bepaalde tijd geen rappels meer mogen worden aangemaakt voor een eigenaar, dan kan u nu zijn/haar provisie(s) blokkeren. Ga naar Provisie Invoeren/opvragen en selecteer de detailopvraging waarvoor geen rappel meer mag worden aangemaakt. Update SNDwin v /49

44 Figuur: Provisies Klik vervolgens op Wijzigen om het detailscherm van de opvraging te openen. Figuur: Provisies - detailscherm Update SNDwin v /49

45 Vink het veld Blokkeer aan, indien u wenst dat deze opvraging niet wordt opgenomen bij het aanmaken van de rappels. Klik vervolgens op Bewaren. In de overzichtstabel van de provisies, zal de geblokkeerde opvraging worden weergegeven met een letter B in de kolom aard. Figuur: Provisies Overzicht met blokkeringen In de tabel Provisie Onbetaalde provisies worden geblokkeerde opvragingen ook gemarkeerd met een letter B in de kolom R. Voor geblokkeerde opvragingen wordt geen rappel opgemaakt. Update SNDwin v /49

46 Figuur: Provisie Onbetaalde provisies 5.2 Provisie Opmaken terug te storten provisies Bij Provisie Opmaken terug te storten provisies kan u de opvragingen, die u niet wenst te laten opnemen in het betalingsbestand, blokkeren. Update SNDwin v /49

47 Figuur: Provisies opmaken terug te storten provisies Selecteer de gewenste detaillijn en klik vervolgens op Wijzigen. Figuur: Provisies opmaken terug te storten provisies wijzigen Stip het veld Blokkeer aan. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen op te slaan. Update SNDwin v /49

48 De detaillijn zal vervolgens verdwijnen uit het overzicht. Figuur: Provisies opmaken terug te storten provisies Op het scherm Overzicht terug te storten provisies zal deze lijn als geblokkeerd aangeduid worden. In de kolom B staat nu de letter B. Update SNDwin v /49

49 Figuur: Provisies overzicht terug te storten provisies Update SNDwin v /49

Documentatie voor update SNDwin 12.00

Documentatie voor update SNDwin 12.00 Documentatie voor update SNDwin 12.00 I. Verbeteringen... 3 II. Nieuwe mogelijkheden... 4 1. Bijkomende boekingen na definitieve afrekening... 4 2. Definitieve afrekening verwijderen... 5 2.1 Globale definitieve

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.42

Documentatie voor update SNDwin 12.42 Documentatie voor update SNDwin 12.42 I. AANGETEKENDE BRIEFWISSELING... 3 1. INSTELLINGEN SNDWIN... 3 2. SAMENSTELLEN BRIEFWISSELING... 4 3. AUTOMATISCH AANPASSEN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN... 5 4. LIJST

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Documentatie voor update HOPwin 8.00

Documentatie voor update HOPwin 8.00 Documentatie voor update HOPwin 8.00 I. Programma-instellingen... 3 1. Kantoorgegevens... 3 2. Instellingen knoppenbalk... 3 2.1 Een knop toevoegen... 4 2.2 Een spatie toevoegen... 4 2.3 Een knop/spatie

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Kleos Tips & Tricks Elektronische bankafschriften (CODA)

Kleos Tips & Tricks Elektronische bankafschriften (CODA) Kleos Tips & Tricks Elektronische bankafschriften (CODA) Kleos 6.6 introduceert de automatische verwerking van uw elektronische bankafschriften (CODA). Om de match tussen verkoopfactuur en betaling uniek

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018

Handleiding. Online subsidie Vlabinvest aanvragen. Greet Matthijs Projectleider ICT. april 2018 Handleiding Online subsidie Vlabinvest aanvragen april 2018 Greet Matthijs Projectleider ICT Handleiding online subsidie Vlabinvest aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie van Vlabinvest aanvragen

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Handleiding voor vormingsverstrekkers

Handleiding voor vormingsverstrekkers www.fbz-pc314.be Handleiding voor vormingsverstrekkers Inhoudstafel 1. REGISTREREN... 3 2. AANMELDEN... 5 3. WACHTWOORD VERGETEN... 7 4. WACHTWOORD WIJZIGEN... 7 5. UW VORMINGEN BEHEREN... 8 5.1. EEN NIEUWE

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat. Opvragen Debiteuren Op deze pagina: Hier kunnen gegevens van de debiteuren worden opgevraagd. Wijzigen van gegevens is hier niet mogelijk. Doordat het MINOX-programma de ingebrachte boekingen direct verwerkt,

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Afpunten klanten/leveranciers

Afpunten klanten/leveranciers Inhoud Afpunten klanten/leveranciers... 2 Voorbeelden:... 3 Hoe punt je een betaling tov een factuur af?... 3 Hoe link je een factuur en creditnota aan mekaar?... 4 Hoe punt je een factuur en creditnota

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave Dubieuze debiteuren Inhoudsopgave 1. Afboeking Dubieuze Debiteuren... 2 1.1. Algemene rekeningen instellen... 2 1.2. Groepsgewijze afboeking... 3 1.3. Individuele afboeking dubieuze debiteuren... 6 2.

Nadere informatie

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur.

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur. Maximumfactuur Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Opzet in Count-e... 2 2.1 Bedragen maximumfactuur... 2 2.2 Aanduiden kleuter of lager onderwijs... 2 2.3 Beheer artikelen... 3 3 Rapportering en opvolging bedragen

Nadere informatie

Inhoud. Update januari 2019

Inhoud. Update januari 2019 Update 4.16.0 Inhoud Inhoud... 1 Boekhouden... 2 Afdrukken openstaande klanten en rappels versneld... 2 Afpuntingen: enkele verbeteringen... 2 Klantenfiches fusioneren... 2 Aanpassing lijst gemeenten:

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N 1 Algemene werking Als je over regelmatige afnemers beschikt, kan het nuttig zijn om alle leveringen aan deze klanten te verzamelen op één enkele factuur. Hiertoe

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Trimestriële afsluiting

Trimestriële afsluiting Trimestriële afsluiting Woord vooraf. Deze handleiding is gericht aan de afdelingen van de VPW s die onderhevig zijn aan BTW kwartaalaangiften die zelf instaan voor het voeren ven de boekhouding van hun

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

BMW Handleiding Mobility Card Navision

BMW Handleiding Mobility Card Navision 1 BMW Handleiding Mobility Card Navision Mei 2007 Navision Mobility Card 2 1. Start applicatie Er zijn in Navision twee mogelijkheden om de Mobility Card applicatie te starten: 1.1. Via geboekte facturen

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Activatie van fietsvergoedingen via het web... 3 2.1 Zichtbaar maken van fietsvergoedingen in de webtoepassing... 3 2.2 Aanmaak

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Handleiding. Schoolfruit, -groenten en melk

Handleiding. Schoolfruit, -groenten en melk Handleiding Schoolfruit, -groenten en melk 1 1 E-loket... 3 Help functie... 3 Inloggen... 3 Wat heb ik nodig?... 3 Aanmelden... 3 2 Indienen van een erkenningsaanvraag... 5 2.1 Starten... 5 2.2 Selecteren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 -

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 - - 1 - 1 Voorbereiding: basisgegevens invullen... 3 1.1 Constanten - dossier... 3 1.2 Bankrekeningen invullen... 4 1.3 Het beheer van het rekeningstelsel... 5 1.3.1 De algemene rekeningen: Klasse 1 tot

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding Update Update

Handleiding Update Update Update 3.17.0 1 Overhalen documenten van offerte bestelbon levering - factuur.. 2 1.1 Overhalen documenten... 2 1.2 Documenten van meerdere leveranciers/klanten selecteren.... 4 2 Afboeking openstaande

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Telkens wanneer een dossier wordt opgeslagen in PlanManager zal er in de achtergrond een controle worden uitgevoerd om te bepalen of er een aanpassing

Telkens wanneer een dossier wordt opgeslagen in PlanManager zal er in de achtergrond een controle worden uitgevoerd om te bepalen of er een aanpassing Hoe werkt het digitale BTW-boek? PlanManager beschikt over een aparte pagina om het BTW-boek bij te houden. Deze pagina is echter enkel zichtbaar indien het gebruik van het BTW-boek is ingesteld in de

Nadere informatie

Boekhouding Exact Online: Koppeling gebruiken Exact Online - Koppeling gebruiken Er is een koppeling ontwikkelt om via een webservice gegevens uit te

Boekhouding Exact Online: Koppeling gebruiken Exact Online - Koppeling gebruiken Er is een koppeling ontwikkelt om via een webservice gegevens uit te Exact Online: Koppeling gebruiken Exact Online - Koppeling gebruiken Er is een koppeling ontwikkelt om via een webservice gegevens uit te wisselen met Exact Online. Deze koppeling brengt een aantal interessante

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie Gebruikers- handleiding Module Reporting Rekeninginformatie A. ALGEMEEN 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE MODULE Module Reporting Rekeninginformatie voor BelfiusWeb-klanten met uitvoerige behoeften op vlak

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.02

Documentatie voor update BHIwin 9.02 Documentatie voor update BHIwin 9.02 I. Inlezen dagafschrift CODA versie 2.1... 3 1. Algemene instelling... 3 2. Inlezen dagafschrift... 3 2.1 Alle rekeningen... 3 2.2 Per bankrekening... 4 2.3 Inlezen

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Release Note s Release versie 223

Inhoudsopgave. Release Note s Release versie 223 Inhoudsopgave 1 Inactief zetten van verdeelsleutels... 2 2 Subtaken worden ook weergegeven in kalender... 2 3 Manuele of Automatische synchronisatie met WunderList... 3 3.1 Automatische synchronisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Inhoud. 1 Handleidingen OPENSyndic - Cloud Computer Company

Inhoud. 1 Handleidingen OPENSyndic - Cloud Computer Company Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Afrekening status... 3 1.2 Afrekenperiode versus boekjaar... 3 2 Voorbereidingen... 4 2.1 Basisgegevens... 4 2.2 Kostenstukken en provisies in de afrekening... 4 3 Een afrekening

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kunt 24/24, uw vraag of probleem

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Last minute verzekeringen

Last minute verzekeringen Last minute verzekeringen Inleiding. De verzekeringsmaatschappijen in Jack/Vera worden boekhoudkundig als elke andere touroperator behandeld. De last minute verzekeringen dienen op een andere manier ingebracht

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

NAZICHT FISCALE ENTITEIT

NAZICHT FISCALE ENTITEIT NAZICHT FISCALE ENTITEIT Om op facturen en rapporten de juiste kantoorgegevens te kunnen vermelden, is elke boekhouding gekoppeld aan de fiche van een identiteit. In Kleos wordt deze aangeduid als de fiscale

Nadere informatie

Begroting - meerjarenplan

Begroting - meerjarenplan Begroting - meerjarenplan 1. Begroting en meerjarenplan inbrengen... 2 1.1. Inbrengen van budget en meerjarenplan... 2 1.2. Aanpassen begrotingscijfers van ingelezen Excel bestanden... 3 1.3. Afdrukken

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Creditnota s. Handleiding. Versie

Creditnota s. Handleiding. Versie Creditnota s Handleiding Versie 9.10 20120910 Copyright 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

PGCS & DREU. Handleiding

PGCS & DREU. Handleiding PGCS & DREU Handleiding INDEX RENAULT : DREU --------------------------------------------------------------------------------------------------3 A. PARAMETERS -------------------------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie