Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 -"

Transcriptie

1 - 1 -

2 1 Voorbereiding: basisgegevens invullen Constanten - dossier Bankrekeningen invullen Het beheer van het rekeningstelsel De algemene rekeningen: Klasse 1 tot De algemene rekeningen: Klasse Algemene rekening bijmaken Aanmaken van dagboeken Leveranciers aanmaken Basisverrichtingen Aankoopfacturen inbrengen Het invullen van de Hoofding van een aankoopfactuur De boekhoudkundige verwerking in het Detail Bankuittreksels inboeken Het invullen van de Hoofding De boekhoudkundige verwerking in het Detail Afdrukken maken Lijst van de Algemene Rekeningen Lijst van de leveranciers Budget en meerjarenplan afdrukken Help Copyright Link \ Manage bvba

3 1 Voorbereiding: basisgegevens invullen Voor je echt kunt beginnen boekhouden, moet je een aantal voorbereidingen treffen. De naam en de adresgegevens van je dossier kijk je best even na, er moeten dagboeken voorzien worden, enz. Aangezien veel gegevens met elkaar in verband staan en mekaar beïnvloeden, vul je best de basisgegevens in de juiste volgorde in. Zo vermijd je dat je vaak van scherm moet wisselen om ontbrekende gegevens aan te vullen. 1.1 Constanten - dossier Typ hier op het tabblad Algemeen de officiële benaming van je Kerkfabriek of van het Centraal Kerkbestuur. Constanten Dossier - Adressen : In het structuur menu open je het Adressen tabblad en vul je daar de adresgegevens in. Wat vetjes gedrukt staat is wat je minimaal moet invullen. Bij het maken van afdrukken kun je het adres van het kerkbestuur selecteren aan de hand van het type adres (zie afdruk op pag. 12, punt 3.3). o Indien slechts de boekhouding van één kerkfabriek in het dossier zit, dan kun je de adresgegevens invullen bij het type officieel. o Werken het Centraal Kerkbestuur en de bijhorende kerkfabrieken in hetzelfde dossier (deeldossiers), dan kun je voor de verschillende kerkfabrieken een andere type adres aanmaken. Via de functietoets F7 kom je in de parameter lijst terecht, waar je een nieuw type adres kunt toevoegen

4 Constanten Dossier Adressen Telecom : Onder de module Adressen kun je bij Telecom de contactgegevens van de penningmeester invullen. Deze worden op sommige afdrukken getoond. 1.2 Bankrekeningen invullen Constanten Dossier Bankrekeningen : In het structuur menu open je het Bankrekeningen tabblad en vult daar de gegevens in van de bankrekeningen waarmee je wil werken

5 1.3 Het beheer van het rekeningstelsel De algemene rekeningen: Klasse 1 tot 4 Op 29 december 2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad de publicatie van het MAR (Minimum Algemeen Rekeningenstelsel) dat van toepassing is op besturen van de eredienst. Dit rekeningstelsel is beschikbaar in Count-e en is opgebouwd uit codes van 6 cijfers. De structuur van dit stelsel is wettelijk vastgelegd in verschillende klassen maar gebruikers hebben de mogelijkheid om dit te personaliseren. Het wordt toegelaten dat je algemene rekeningen uitsplitst om bijvoorbeeld uitgaven of ontvangsten meer in detail op te volgen. Hou er wel rekening mee dat je binnen de juiste groep een rekening toevoegt. De eerste 4 cijfers behoud je best, de laatste 2 kun je zelf vrij gebruiken De algemene rekeningen: Klasse 5 Naast de rekeningen die gebruikt zullen worden voor het opmaken van de jaarrekening bestaan er in Count-e ook rekeningen die hierbuiten vallen. Deze zijn ondergebracht in de klasse 5. Voorbeeld : Leveranciers Bankrekening van de kerkfabriek Een aantal rekeningen van die klasse 5 zijn standaard voorzien. Het kan echter nodig zijn dat je er hier nog aan toevoegt. Dit zal oa het geval zijn voor je bankrekeningen. Per bankrekening van het kerkbestuur moet je een algemene rekening in de klasse 5 voorzien. Voorbeeld: In de kerkfabriek Sint Jozef heeft men 3 bankrekeningen. Voor deze 3 bankrekeningen moet men 3 aparte algemene rekeningen aanmaken. Rek.nr = rekeningnr bankrekening 1 Rek.nr = rekeningnr bankrekening 2 Rek.nr = rekeningnr bankrekening 3-5 -

6 1.3.3 Algemene rekening bijmaken Ga naar de module Boekhouden Rekeningen. In dit overzichtscherm zie je de algemene rekeningen. Via de zoekoperator bovenaan het scherm kun je een specifiek nummer op basis van code of omschrijving opzoeken. Klik dan links in het structuurmenu op Fiche of dubbelklikken op de algemene rekening om een wijziging door te voeren of een nieuwe rekening toe te voegen. Het is niet mogelijk iets te wijzigen in een overzichtsscherm. Vanaf de fiche kun je de knop invoegen gebruiken om een nieuwe rekening toe te voegen. Vul de volgende gegevens in: Code: Vul een hier de code in, voor de algemene rekening die je wil bijmaken (bv ) Omschrijving: Geef de naam in die je aan deze rekening wil geven (bv bankrekening 2 KBC ) Rekeningplan: altijd 0 Boekhouding 1.4 Aanmaken van dagboeken Een boekhouding werkt altijd met dagboeken: Er bestaan 4 hoofdtypes van dagboeken: Aankopen, Verkopen, Financieel en Diversen. Een dagboek kun je vergelijken met een kaft waarin je gelijkaardige documenten bij elkaar houdt. Het aanmaken van een dagboek is dus vergelijkbaar met het klaarmaken van een kaft om je documenten in te verzamelen. Een dagboek aankopen is nodig wanneer je met leveranciers werkt om de aankoopfacturen in te boeken. Zoals reeds vermeld is dit niet noodzakelijk. Wel noodzakelijk zijn financiële dagboeken. Per financiële rekening moet je een financieel dagboek voorzien. Een dagboek aanmaken doe je op de volgende manier: Ga naar de module Constanten Dagboeken Fiche. Klik op invoegen om een nieuw dagboek aan te maken. Vul de gegevens in van het nieuwe dagboek: code, type dagboek, omschrijving en centralisatierekening. Met betrekking tot de centralisatie kun je best onderstaande rekeningen gebruiken. o Financieel (bank of kas) dagboek : als centralisatierekening kies je voor een algemene rekening die begint met het nummer 555. Indien het gaat om een kasboek dan begint het nummer met 557 Voor een financieel dagboek vul je best ook het bankrekeningnummer in (zie punt 1.2) o Aankoopdagboek: als centralisatierekening vul je de algemene rekening Leveranciers in. o Verkoopdagboek: als centralisatierekening vul je de algemene rekening Klanten in. o Voor een Diversen dagboek hoef je geen centralisatierekening in te vullen. o Klik op of toets [Ctrl + S] in, om het dagboek te bewaren

7 1.5 Leveranciers aanmaken Het aanmaken van leveranciers is enkel nodig wanneer je gebruik wil maken van het dagboek aankopen. Dit is niet verplicht! Je kunt, indien je dit wenst, ook alleen gebruik maken van financiële dagboeken. Leveranciersfiches zijn dan niet nodig. Een nieuwe leveranciersfiche aanmaken doe je via Boekhouden Leveranciers Fiche. Klik op invoegen om een nieuwe blanco fiche aan te maken. Code: Vul hier een deel van de naam van de leverancier als code in. De code identificeert de leverancier en mag maximum 10 tekens bevatten (cijfers en/of letters). Naam - Afdeling/Voornaam - Straat, Nr, Bus - Gemeente - Telefoon - Gsm Fax. Naam kan de naam van een bedrijf/instelling zijn of een persoonsnaam. Afdeling/Voornaam kan een voornaam van een persoon zijn of een afdeling van een bedrijf/instelling. Btw-nummer: Indien de leverancier een btw nummer heeft, is het interessant om dit in de fiche in te vullen. Een btw nummer is immers een unieke code. In Count-e gebeurt er een controle op dit nummer, om dubbele leveranciersfiches te vermijden. Tegenboeking: Vul hier de algemene rekening in die standaard zal voorgesteld worden bij het boeken van een factuur in het aankoop dagboek. Dit is vooral handig wanneer je voor een bepaalde leverancier steeds op dezelfde algemene rekening moet boeken. Voorbeeld: Bij de leverancier Clock-O-Matic kun je als tegenboekingsrekening Onderhoud klokken invullen. 2 Basisverrichtingen In dit gedeelte overlopen we de twee belangrijkste basisverrichtingen: - het inboeken van aankoopfacturen (optioneel en niet verplicht in een kasboekhouding) - het verwerken van een bankuittreksel (of kasboek) in het financiële dagboek. 2.1 Aankoopfacturen inbrengen Een aankoopfactuur boeken we in een Aankopendagboek. Ga naar de module Boekhouden Dagboeken. Klik op de + die voor Dagboeken staat. De onderwerpenlijst plooit open en toont de verschillende categorieën dagboeken. Dubbelklik op Aankopen. Je krijgt nu de lijst met Aankoopdagboeken te zien. Indien er meerdere aankoopdagboeken zijn, selecteer je eerst het juiste dagboek en dubbelklik erop om het te openen. De laatst ingeboekte aankoopfactuur wordt getoond. Op die manier kun je direct beginnen met het inbrengen van een nieuwe aankoopfactuur. Indien er nog geen documenten in het dagboek ingebracht werden (je begint met de nieuwe boekhouding), dan wordt gemeld dat er zich nog geen documenten in het dagboek bevinden en dat je met de Invoegen knop een eerste document kunt invoegen. Of er zich nu al of niet documenten in je dagboek bevinden, je begint een nieuwe factuur in te brengen met de knop. Je kunt ook de sneltoets combinatie [Ctrl + N] gebruiken. Het document (aankoopfactuur) dat je inbrengt zal in het Count-e boekhoudprogramma bestaan uit 2 delen. Namelijk een Hoofding (de algemene gegevens) en een Detail (de boekingen) die samen één aankoopfactuur vormen en die je ook als één geheel bewaart

8 2.1.1 Het invullen van de Hoofding van een aankoopfactuur Je begint met het doorlopen van de Hoofding waarbij je de volgende velden invult: Jaar en maand Deze gegevens worden automatisch voorgesteld en opgehaald uit het laatst ingeboekte document. Het is aan de gebruiker om aan te geven wanneer hij/zij een factuur inboekt in een volgende periode. Je verandert dan het veld maand van bv. 2 naar 3. Daarna zal het programma bij het inbrengen van nieuwe documenten steeds 3 voorstellen. Bij het inboeken van de eerste factuur van een nieuw boekjaar zal je op dezelfde wijze ook het jaartal met 1 moeten verhogen. Document Iedere keer als je een nieuw document inbrengt, zal het documentnummer automatisch met één eenheid verhogen. Betreffende de nummering van de documenten zijn er meerdere mogelijkheden: - Je kunt de nummering ieder jaar opnieuw met cijfer 1 laten beginnen. - Het kan ook beginnen met een jaartal gevolgd door een volgnummer. - De nummering kan ook jaar na jaar doorlopen. Doordat een document gekenmerkt wordt door de code van het dagboek, het jaartal, de periode en het documentnummer, is het overzichtelijk ieder jaar de nummering opnieuw vanaf 1 te laten starten. Datum In dit veld vul je de factuurdatum in. Het is op basis van deze datum dat de vervaldatum van de factuur wordt berekend. De factuurdatum kan (en mag) eventueel verschillend zijn van het jaar en de maand waarin je boekt. Leverancier Je typt de eerste letters van de leverancier en er opent zich automatisch een look-up scherm waarin je de juiste leverancier kunt opzoeken en aanduiden. Bestaat de leverancier nog niet, dan klik je op de knop en kom je terecht in een bestaande leveranciersfiche. Let op! Je moet nog op klikken om de nieuwe leverancier aan te maken. Totaal Hier vul je het totaalbedrag (inclusief BTW) in van de factuur. Dit getal zal als controle dienen bij de boekhoudkundige verwerking van de factuur in het detailscherm. Externe referentie De gestructureerde mededeling die je gebruikt voor de betaling of de referentie met betrekking tot de factuur kun je in dit veld invullen. Bankrekening Bij het kiezen van een leverancier wordt automatisch het bankrekeningnummer van de leverancier ingevuld. Zijn er meerdere bankrekeningen, dan wordt het nummer met volgnummer 1 getoond. Je kunt een ander nummer kiezen door op te klikken en het juiste nummer aan te duiden. Om hier een bankrekeningnummer te zien moet het uiteraard ingevuld zijn in de leveranciersfiche. Vervaldatum De vervaldatum wordt automatisch ingevuld op basis van de factuurdatum en de betalingsvoorwaarde die je invulde op de leveranciersfiche. Ga daarvoor naar de module Boekhouden Leveranciers Fiche waar je dit kunt aanduiden. Is er geen betalingsvoorwaarde voor de leverancier aangeduid, dan wordt het einde van de maand als datum ingevuld

9 2.1.2 De boekhoudkundige verwerking in het Detail Je klikt op de knop of gebruikt de sneltoets [Alt + D]. - Indien je bij de leverancier een tegenboekingsrekening hebt ingevuld, dan zal deze rekening automatisch worden voorgesteld. - Indien er geen rekening automatisch wordt voorgesteld, dan selecteer je in het veldje rekening zelf de gepaste uitgavenrekening uit je lijst. Om het zoeken te versnellen kun je de eerste cijfers alvast intypen. Is de boeking zo volledig dan druk je op of op ALT W om de factuur af te werken. Maar het kan ook nodig zijn dat een factuur over verschillende uitgavenrekeningen wordt uitgesplitst. Je kiest dan de eerste kostenrekening en je wijzigt het bedrag. Je klikt dan op om een nieuwe regel toe te voegen. De knop Bewaren zal pas oplichten als het totaalbedrag van de factuur volledig is toegewezen aan de uitgavenrekeningen. - Wil je een lijn uit het detail verwijderen dan klik je op. Wanneer je een document wil verlaten zonder het te bewaren, dan klik je rechts in het scherm op. Op die manier wordt een document niet bewaard of worden eventuele wijzigingen aan een bestaand document niet bijgehouden. Wanneer je een fout ontdekt, je hebt bijvoorbeeld een verkeerde kostenrekening gekozen, en je hebt de factuur reeds bewaard, dan kun je dit nog wijzigen. Je opent daarvoor het Aankopendagboek, zoekt de factuur op en klikt op Bewerken. Je kunt nu wijzigingen aanbrengen en het document opnieuw bewaren

10 2.2 Bankuittreksels inboeken Ga naar de module Boekhouden Dagboeken Financieel. Dubbelklik op Financieel. Je hebt normaal zoveel Financiële dagboeken als je financiële rekeningen hebt. Je kiest het juiste dagboek, dubbelklik erop. Net zoals in ieder ander type dagboek wordt het laatst ingegeven document getoond zodat je in één beweging (knop Invoegen) een nieuw rekeninguittreksel kunt beginnen inbrengen. Een document bestaat ook hier uit een Hoofding en een Detail Het invullen van de Hoofding Jaar en maand Kalenderjaar en maand worden hier getoond. Als gebruiker moet je enkel bij aanvang van een nieuwe maand (of een nieuw jaar) dit veld aanpassen. Document Het documentnummer wordt automatisch met één verhoogd bij het inbrengen van een nieuw uittreksel. Aan het begin van ieder nieuw boekjaar laat je het document opnieuw met cijfer 1 beginnen. Je zorgt er best voor dat de nummering van je bankuittreksels overeenstemt met het nummer in Count-e. Datum De datum van het bankuittreksel. Begintotaal in EUR Dit is het beginsaldo van het bankuittreksel. Dit wordt automatisch opgehaald van het eindtotaal van de vorige fiche (het vorige bankuittreksel). Eindtotaal Vul hier het eindtotaal van je nieuw bankuittreksel in. Dit wordt gebruikt als controlecijfer door het programma om zeker te zijn dat alle transacties van je uittreksel correct in de boekhouding genoteerd worden, zodat het totaal ervan overeenkomt met het eindtotaal. Eerste uittreksel van 2008: Wanneer je het allereerste financiële uittreksel wil inboeken, dan boek je staat je begintotaal op nul. Om dit voor 2008 correct voor te bereiden moet je een eerste document inbrengen in december Gebruik hiervoor datum 31/12/2007. Laat het begintotaal op nul staan en vul het eigenlijke eindtotaal in. Ga naar het detail van de rekening.. Vul dan in het detail de rekening Fondsen van het kerkbestuur in, en gebruik als teken C(Credit) om een positief banksaldo te boeken. Vul bij bedrag nogmaals het saldo van de van de bankrekening in & bewaar. Bij het inboeken van de volgende bankuittreksels (het eerste document van 2008) zal het begintotaal nu automatisch door het programma worden ingevuld De boekhoudkundige verwerking in het Detail Je klikt op de knop of gebruikt de sneltoets [Alt + D] om naar het Detail te gaan. Een bankuittreksel kun je op verschillende manieren verwerken: ofwel manueel waarbij je zelf regel per regel de verrichtingen inbrengt, ofwel kun je de verwerking gedeeltelijk automatiseren door een betalingsopdracht af te punten

11 Afhankelijk van het soort boeking ga je op verschillende manieren de verrichtingen inbrengen. - Afboeken van een aankoopfactuur. (Werk je niet met aankoopfacturen dan mag je dit puntje overslaan.) Hiervoor kan je best de knop gebruiken. Je krijgt dan onderstaand selectieveld te zien. Het volstaat om hier op start te drukken en alle openstaande facturen worden getoond. Duid de factuur aan die betaald werd

12 - Rechtstreeks boeken van ontvangsten of uitgaven. De volgende velden moet je zeker invullen voor dit soort boeking Rekening Kies de algemene rekening waarop je wil boeken. Een rekening van de klasse 1 of 3 zijn ontvangsten. De rekeningen van de klassen 2 of 4 zijn uitgaven. Bedrag Vul het ontvangen of betaalde bedrag in. Het programma zet het teken Debet of Credit zelf, op basis van de gekozen rekening. Omschrijving Bij iedere verrichting kun je eventueel een korte omschrijving invullen. Nadat je de verrichtingen hebt ingebracht, kun je op klikken. Heb je voordien in de Hoofding het eindtotaal van het bankuittreksel al op voorhand ingevuld, dan zal deze knop pas oplichten wanneer het totaal aan detailverrichtingen overeenstemt met het eindtotaal van de Hoofding. 3 Afdrukken maken Je kunt de afdruk rechtstreeks naar je printer sturen of een afdrukvoorbeeld op het scherm vragen. Wanneer je een afdrukvoorbeeld op het scherm vraagt, dan krijg je een document met onderstaande hoofding. Dit document kun je gewoon afdrukken, bewaren, exporteren naar een andere toepassing (vb excel) of omzetten in een pdf document. 3.1 Lijst van de Algemene Rekeningen Het kan nuttig zijn om een lijst af te drukken van alle rekeningen die in Count-e gebruikt worden. De afdruk vind je terug onder de module Afdrukken Rekeningen. Je hebt 2 afdrukken ter uwer beschikking. Een rekeningplan met of zonder memo. Via Boekhouden - Rekeningen - Fiche heb je de mogelijkheid om iedere rekening van de nodige commentaar te voorzien in het tabblad Memo. In dit scherm kan je dan een afdruk nemen van de rekeningen waarbij ook de commentaar wordt afdrukt

13 Het kan interessant zijn om aan te geven wat er precies geboekt moet worden op een rekening. De afdruk kan je dan als een soort leidraad gebruiken tijdens het inbrengen van verrichtingen. 3.2 Lijst van de leveranciers Net zoals je een lijst van de algemene rekeningen kunt afdrukken kun je ook een lijst van de leveranciers maken. De afdruk vind je terug onder Afdrukken Leveranciers. 3.3 Budget en meerjarenplan afdrukken De afdruk van het budget en het meerjarenplan vind je terug bij de module Afdrukken Begroting Meerjarenplan. Hierbij moet je een aantal parameters invullen om de afdruk te bekomen die je wenst. We bespreken er enkele: Eerste jaar meerjarenplan : Wil je het meerjarenplan van afdrukken, vul dan 2008 in. Wil je een afdruk van het budget van 2010, vul dan 2010 in. Adres Kerkfabriek : Het adres dat je bij Constanten dossier adressen (zie hierboven punt 1.1) hebt ingevuld, zal op de afdruk worden getoond. Indien je op de afdruk de hoofd en de deelgemeente, en provincie wenst, dan kun je die gegevens aanvullen vanuit de module Constanten Gemeentes. Detail rekeningen : Het is mogelijk om zowel voor de budgetlijsten als voor de afdruk van het meerjarenplan een gedetailleerde lijst, op het niveau van rekeningnummers (MAR) af te drukken. Dit kan enkel wanneer je de afdrukmeerjarenplan detail of budget detail kiest. Overschot/tekort expl. N-2 = stemt overeen met K-waarde in het budget en meerjarenplan overzicht. Overschot/tekort expl. N-1 = enkel informatief Overschot/tekort inv. N-2: stemt overeen met Y-waarde in het budget overzicht. Overschot/tekort inv. N-1: stemt overeen met Y -waarde in het budget overzicht. Er zijn 6 afdrukformulieren beschikbaar, die je elk afzonderlijk kunt bekijken

14 4 Help Helpdesk Count-e Telefonisch ma-vr, 9-12u en 13-17u (behalve feestdagen) Via Indien u ons niet kan bereiken tijdens de kantooruren en u hebt een vraag, die u liefst telefonisch stelt, stuur ons dan een waarin u laat weten wanneer u telefonisch bereikbaar bent. Wij zullen u dan contacteren, ook s avonds

Handleiding. Opstart Meerjarenplan en budget - 1 -

Handleiding. Opstart Meerjarenplan en budget - 1 - - 1 - Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een Detailscherm...

Nadere informatie

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 -

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 - - 1 - Handleiding Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Begroting - meerjarenplan

Begroting - meerjarenplan Begroting - meerjarenplan 1. Begroting en meerjarenplan inbrengen... 2 1.1. Inbrengen van budget en meerjarenplan... 2 1.2. Aanpassen begrotingscijfers van ingelezen Excel bestanden... 3 1.3. Afdrukken

Nadere informatie

VZW boekhouding. Handleiding

VZW boekhouding. Handleiding VZW boekhouding Handleiding 1 Inleiding... 2 2 Dossier voorbereiden... 2 2.1 Dossiergegevens... 2 2.2 Rekeningstelsel... 3 2.3 Dagboeken aanmaken... 6 2.4 Klanten en Leveranciers fiches... 6 Algemeen...

Nadere informatie

Het programma starten en aanmelden

Het programma starten en aanmelden - 1 - Handleiding Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een Detailscherm...

Nadere informatie

Wanneer je een snelkoppeling op het bureaublad plaatst, kun je op een handige en snelle manier het programma opstarten.

Wanneer je een snelkoppeling op het bureaublad plaatst, kun je op een handige en snelle manier het programma opstarten. - 1 - Handleiding 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Het programma starten en aanmelden... 3 1.2 Opbouw van de schermen Functionaliteiten... 4 1.2.1 Schermen... 4 1.3 Invoegen, verwijderen, bewerken en opslaan van gegevens...

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Afpunten klanten/leveranciers

Afpunten klanten/leveranciers Inhoud Afpunten klanten/leveranciers... 2 Voorbeelden:... 3 Hoe punt je een betaling tov een factuur af?... 3 Hoe link je een factuur en creditnota aan mekaar?... 4 Hoe punt je een factuur en creditnota

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e

Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Fietsvergoedingen via de webtoepassing van Count-e Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Activatie van fietsvergoedingen via het web... 3 2.1 Zichtbaar maken van fietsvergoedingen in de webtoepassing... 3 2.2 Aanmaak

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

De Intrastat-aangifte

De Intrastat-aangifte De Intrastat-aangifte Aanmaken van de INTRASTAT-aangifte 1. 2. Klik op de menu OPERATIES Kies de optie INTRASTAT-AANGIFTE Selectiecriteria Kies het aangifte-type: Aankomsten : voor de intracommunautaire

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven.

Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven. Handleiding Vero voor klanten Opstarten Vero Klik op het logo van Vero om de software te openen. Meldt u aan met de gebruikerscode en het paswoord. Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Inhoud. Update januari 2019

Inhoud. Update januari 2019 Update 4.16.0 Inhoud Inhoud... 1 Boekhouden... 2 Afdrukken openstaande klanten en rappels versneld... 2 Afpuntingen: enkele verbeteringen... 2 Klantenfiches fusioneren... 2 Aanpassing lijst gemeenten:

Nadere informatie

Inleiding. betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht.

Inleiding. betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht. Consolidatie 2 3 Inleiding Een boekhoudkundige consolidatie betreft het opstellen van de financiële staat van een groep bedrijven, ter publicatie maar ook voor intern gebruik. Ze verenigt de boekhoudingen

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur.

Bij de maximumfactuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen de scherpe en minder scherpe maximumfactuur. Maximumfactuur Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Opzet in Count-e... 2 2.1 Bedragen maximumfactuur... 2 2.2 Aanduiden kleuter of lager onderwijs... 2 2.3 Beheer artikelen... 3 3 Rapportering en opvolging bedragen

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Trimestriële afsluiting

Trimestriële afsluiting Trimestriële afsluiting Woord vooraf. Deze handleiding is gericht aan de afdelingen van de VPW s die onderhevig zijn aan BTW kwartaalaangiften die zelf instaan voor het voeren ven de boekhouding van hun

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen.

Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen. 1. Inleiding... 1 2. Optie kinderopvang fiscaal attest activeren... 3 3. Algemene rekening in verband brengen met kinderopvang... 3 4. Klantenfiche (leerlingen)... 4 5. Inbrengen van de gegevens... 5 5.1.

Nadere informatie

Kleos Tips & Tricks Elektronische bankafschriften (CODA)

Kleos Tips & Tricks Elektronische bankafschriften (CODA) Kleos Tips & Tricks Elektronische bankafschriften (CODA) Kleos 6.6 introduceert de automatische verwerking van uw elektronische bankafschriften (CODA). Om de match tussen verkoopfactuur en betaling uniek

Nadere informatie

Virtual Invoice zonder OCR herkenning

Virtual Invoice zonder OCR herkenning Virtual Invoice zonder OCR herkenning Een document linken tijdens het inboeken Zorg ervoor dat u vóór het uploaden van de gedigitaliseerde documenten in Virtual Invoice het juiste dagboek in het rechtergedeelte

Nadere informatie

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag Allegro INVOICE subito Snel aan de slag 1 Inhoudstabel 1 Uw facturatie starten... 1 1.1 U verbinden... 1 1.2 Gebruikersinformatie... 2 1.3 Eigen bedrijfsgegevens... 3 1.4 Parameters Algemene standaardwaarden...

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Algemene parameters in WinBooks Accounting

Algemene parameters in WinBooks Accounting Algemene parameters in WinBooks Accounting Om een geheel van handelingen toe te laten en te automatiseren tijdens het inlezen van Virtual Invoice gegevens in de boekhouding, dient men de algemene parameters

Nadere informatie

JAAROVERGANG

JAAROVERGANG JAAROVERGANG 2018-2019 AaFinancieel Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

NAZICHT FISCALE ENTITEIT

NAZICHT FISCALE ENTITEIT NAZICHT FISCALE ENTITEIT Om op facturen en rapporten de juiste kantoorgegevens te kunnen vermelden, is elke boekhouding gekoppeld aan de fiche van een identiteit. In Kleos wordt deze aangeduid als de fiscale

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Inhoud. Update

Inhoud. Update Inhoud Inhoud... 1 Boekhouden... 2 Diverse boeking via zoek model: omschrijving... 2 Investeringen hernummeren: nu ook per deeldossier... 2 Vervaldagbalansen klanten en leveranciers... 2 Afpunten nulfacturen...

Nadere informatie

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Dossierbeheer Basisgegevens o Boekhoudplan o Relaties o Leveranciers o Instellingen. Verwerking boeking o Aankoopfacturen o Verkoopfacturen

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Aanmaken administratie

Aanmaken administratie Hoe maakt u een nieuwe administratie aan? Met CASHWeb maakt u eenvoudig zoveel administraties* aan als u wenst. CASH helpt u door al zoveel mogelijk voor u in te vullen. Ook onder Support wordt bij Aanmaken

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat VAT REFUND WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INLEIDING 1.1. Vat Refund Algemeen Vat Refund 2010 De regelgeving van Vat Refund behelst voornamelijk de vereenvoudiging van de teruggaaf van btw

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1 Onlinefact Gebruikershandleiding Versie 0.1 Inhoud VERSCHILLENDE FUNCTIES EN VENSTERS... 3 1.1 MENU DOCUMENTEN... 3 1.2 MENU LIJNEN AANPASSEN... 3 1.3 MENU AANKOOP/VERKOOP... 4 1.4 DOCUMENTENLIJST FILTEREN...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken

Nadere informatie

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N 1 Algemene werking Als je over regelmatige afnemers beschikt, kan het nuttig zijn om alle leveringen aan deze klanten te verzamelen op één enkele factuur. Hiertoe

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Jaarlijkse afsluiting

Jaarlijkse afsluiting Jaarlijkse afsluiting Woord vooraf. Deze handleiding is gericht aan de afdelingen die zelf instaan voor het voeren ven de boekhouding van hun afdeling De jaarlijks afsluiting vangt aan, onmiddellijk nadat

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave Dubieuze debiteuren Inhoudsopgave 1. Afboeking Dubieuze Debiteuren... 2 1.1. Algemene rekeningen instellen... 2 1.2. Groepsgewijze afboeking... 3 1.3. Individuele afboeking dubieuze debiteuren... 6 2.

Nadere informatie

Dagboeken. De aankoop- en verkoopdagboeken. Standaard aangemaakte dagboeken. Om een dagboek toe te voegen

Dagboeken. De aankoop- en verkoopdagboeken. Standaard aangemaakte dagboeken. Om een dagboek toe te voegen Dagboeken Voor het inboeken van uw dagelijkse transacties voorziet WinBooks on Web zes dagboektypes: verkopen, creditnota's op verkopen, aankopen, creditnota's op aankopen, financiële dagboeken en diverse

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

elightvzw.be Inloggen Startup Keuze Rekeningplan (stap 1) Aanmaken boekjaar (stap 2) Aanmaken dagboek (stap 3) PRODUCTFOLDER

elightvzw.be Inloggen Startup Keuze Rekeningplan (stap 1) Aanmaken boekjaar (stap 2) Aanmaken dagboek (stap 3) PRODUCTFOLDER elightvzw.be PRODUCTFOLDER Inloggen Inloggen op elightvzw.be doe je door te surfen naar www.elightvzw.be. Je kiest voor inloggen. Vervolgens geef je de gebruikersnaam en het paswoord in. Na klikken op

Nadere informatie

Boeking - Invoeren klantenbetaling

Boeking - Invoeren klantenbetaling Boeking - Invoeren klantenbetaling Alle boekingsgebonden klantbetalingen (betalingen en uitgaven) moeten via verwerkt worden. Alleen

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding Profielen, filters en gebruikersbeheer

Handleiding Profielen, filters en gebruikersbeheer 1 Inleiding... 2 2 Enkele algemeenheden... 3 3 Opzetten van een systeem van profielen en rechten: voorbereiding... 5 4 Profielen aanmaken en rechten toekennen... 6 4.1 Schermen indelen in (sub)categorieën...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

Importeren in de WINexpert+ Boekhouding - aanwijzingen voor de gebruiker:

Importeren in de WINexpert+ Boekhouding - aanwijzingen voor de gebruiker: Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15 9080 Lochristi BTW BE 0427.728.725 RPR Gent ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Telefoon: 09.355.76.37 E-mail:

Nadere informatie

Verwerken van documenten Hier hebt u enkele keuzes met betrekking tot de verwerking van de documenten in VERO-Count.

Verwerken van documenten Hier hebt u enkele keuzes met betrekking tot de verwerking van de documenten in VERO-Count. Vero Count (Kluwer) Vero steunt E-invoicing met e-fff UBL (Universal Business Language) Een veel gestelde vraag aan MyBreex Customer Support is hoe documenten (verkoopfacturen, aankoopfacturen, documenten)

Nadere informatie

Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing

Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing wow Heden wordt enkel nog de elektronische jaarlijkse klantenlisting (VATLIST bestand) door de Administratie aanvaard. Dit maakt het de belastingplichtige mogelijk

Nadere informatie

BTW-module. maandag 7 april 2014 Softconstruct nv

BTW-module. maandag 7 april 2014 Softconstruct nv I Inhoudsopgave Deel I Inleiding 1 Deel II Van enkelvoudige boekhouding naar BTW-boekhouding 1 1 Hoe kan... u zich voorbereiden voor de omschakeling naar de BTW-boekhouding? 1 2 Omschakelen... naar BTW-boekhouding

Nadere informatie

Deel II Van enkelvoudige boekhouding naar 1. u zich voorbereiden voor de omschakeling naar de BTW-boekhouding? schakelen naar BTW-boekhouding

Deel II Van enkelvoudige boekhouding naar 1. u zich voorbereiden voor de omschakeling naar de BTW-boekhouding? schakelen naar BTW-boekhouding I Inhoudsopgave Deel I Inleiding 1 Deel II Van enkelvoudige boekhouding naar BTW-boekhouding 1 1 Hoe kan... u zich voorbereiden voor de omschakeling naar de BTW-boekhouding? 1 2 Omschakelen... naar BTW-boekhouding

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding... 2 2 Beheer gegevens schuldeiser... 2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 4 Migratie... 6 4.1 Algemeen... 6 4.2

Nadere informatie

Wings Beheersoftware

Wings Beheersoftware Wings Analytisch Wings Beheersoftware Inhoud 1. Algemene werking... 3 2. Parameters... 4 3. Basisbestanden... 7 3.1. Analytische rekeningen... 7 3.2. Analytische rubrieken... 9 3.3. Algemene rekeningen...

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

PGCS & DREU. Handleiding

PGCS & DREU. Handleiding PGCS & DREU Handleiding INDEX RENAULT : DREU --------------------------------------------------------------------------------------------------3 A. PARAMETERS -------------------------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Registratie en verwerking van kostenstukken

Registratie en verwerking van kostenstukken Inhoud 1 Opnemen van kostenstukken in OPENSyndic... 2 1.1 Opnemen van een kostenstuk via het documentenbeheer... 2 1.2 Opnemen van een kostenstuk via het rekencentrum... 5 1.3 Een kostenstuk zonder elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Kleos Tips & Tricks Beheer van wachtrekeningen

Kleos Tips & Tricks Beheer van wachtrekeningen Kleos Tips & Tricks Beheer van wachtrekeningen Kleos 6.6 introduceert de nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt om algemene rekeningen op te volgen en af te punten. Nut van deze nieuwe functie Afpunten

Nadere informatie

2 INKOOPFACTUREN. D:\06-Inkoopfacturen.doc

2 INKOOPFACTUREN. D:\06-Inkoopfacturen.doc 2 INKOOPFACTUREN D:\06-Inkoopfacturen.doc 2.1 INKOOPFACTUREN OPNEMEN IN DE BTW BOEKHOUDING Naargelang het gaat over facturen AVEVE of DERDEN ondergaan deze een verschillende afhandeling. Facturen AVEVE:

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Update en

Update en Update 4.20.0 en 4.20.3 Inhoud Inhoud... 1 Update 4.20.3... 2 Import leerlingen Informat... 2 Afdrukken facturen op papier indien POM is geactiveerd... 2 Boekhouden... 2 Opstaande klanten: export naar

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten worden in Kleos bij een dossier als declaratieonderdeel ingevoerd. Zodra u een nieuwe declaratie voor het dossier aanmaakt, kunt u de op het dossier

Nadere informatie

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. SHL-LINK SHL-210/1 Programma: 210 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Domicilieringen Onze software

Nadere informatie