Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie"

Transcriptie

1 Gebruikers- handleiding Module Reporting Rekeninginformatie

2 A. ALGEMEEN 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE MODULE Module Reporting Rekeninginformatie voor BelfiusWeb-klanten met uitvoerige behoeften op vlak van reporting en opzoeking. Deze module biedt: Een uitgebreid detail van de beschikbare gegevens: Bewaren van 10 jaar transactiehistoriek van de rekeningen in opbouw (inclusief de details van globale bewegingen en betalings- en invorderingsbestanden) Voor Belfius-rekeningen en externe CMI-rekeningen (MT940) Uitgebreide opzoekmogelijkheden Visualiseren van de gegevens van een rekening in een uitklapbare boomstructuur met verschillende niveaus (afschrift, transacties binnen een afschrift, ) Opzoeken van transacties aan de hand van selectiecriteria (bedrag, tegenpartij, type transactie, ): o Over één of meerdere rekeningen en/of juridische entiteiten o Mogelijkheid tot opzoeken binnen globale transacties o Mogelijkheid tot gebruik van vaak gebruikte selecties Voor alle types verrichtingen (betalingen, ontvangsten, domiciliëringen, ) Afgestemd op de toegangsrechten van elke gebruiker Uitgebreide reportingmogelijkheden: Vooraf gedefinieerde rapporten voor de gemaakte selectie op het scherm De aangemaakte rapporten zijn 30 dagen beschikbaar en downloadbaar Rapporten bestemd voor visualisatie en/of afdruk (in PDF- of CSV-formaat leesbaar in MS Excel) Rapporten bestemd voor latere verwerking door de gebruiker Deze module is beschikbaar op aanvraag, via het configuratieformulier BelfiusWeb (papier) of elektronisch via de administratieve module in BelfiusWeb (tot dewelke elke hoofdgebruiker toegang heeft). Gebruikershandleiding (8/2015) 2

3 2. WAAR KAN IK DEZE MODULE TERUGVINDEN IN BELFIUSWEB De module is toegankelijk via de menu-optie Reporting Rekeninginformatie Na aanklikken van krijgt u deze mogelijkheden te zien Figuur 1 : de menu-optie Reporting Op uw lijst van rekeningen (menu optie Rekeningen Beheer) kan u ook één van deze 2 iconen aanklikken om rechtstreeks toegang te krijgen tot de reportingtool. leidt naar Reporting Rekeninginformatie Overzicht leidt naar Reporting Rekeninginformatie Opzoekingen Figuur 2: knopjes op lijst van rekeningen Gebruikershandleiding (8/2015) 3

4 B. GEBRUIK VAN DE MODULE 1. Rekeninginformatie Overzicht 1.1. Laatst gekende saldo 1.2. Historiek en overzicht van de transacties 1.3. Creatie van groepen over verschillende types en entiteiten 2. Rekeninginformatie Opzoekingen 2.1. Selectie en zoekcriteria 2.2. Eigen zoekcriteria als default instellen 2.3. Opzoekingsresultaat weergeven 3. Een rapport aanmaken 3.1. Een rapport van een transactie of een afschrift 3.2. Een rapport over een selectie van meerdere transacties PDF-rapport CSV-rapport 3.3. Een rapport downloaden Gebruikershandleiding (8/2015) 4

5 1. REKENINGINFORMATIE - OVERZICHT 1.1. LAATST GEKENDE SALDO De optie Overzicht toont u het laatste gekend saldo van uw Belfius producten. Dit is in principe het saldo van de voorgaande bankwerkdag bij afsluiting. Zijn er geen bewegingen die dag dan wordt het saldo van de dag waarop de laatste bewegingen gebeurd zijn, getoond. Opgelet : In deze Module dus geen online rekeninginformatie. De standaard groepen BelfiusWeb (dezelfde groepen zoals u die in de andere modules van BelfiusWeb kent) verschijnen standaard. Deze groepen bevatten producten van hetzelfde type (bv. zicht- of spaarrekeningen, kredietrekeningen) van de door u gekozen entiteit. U kunt uw selectie verfijnen zodat een bepaalde groep of een (reeks van) specifieke rekening(en) op het scherm getoond wordt. Via een groep selecteert u de gewenste groep. Figuur 3: Selectie via een standaard groep In punt 1.3. wordt toegelicht hoe u aparte groepen Rekeninginformatie kunt toevoegen. Ook een selectie van maximum 5 rekeningen, waarvoor geen groep samengesteld wordt, is mogelijk. Indien gewenst kan u in die groep Via een rekening één rekening selecteren. Ook één rubriek selecteren behoort tot de opties. Gebruikershandleiding (8/2015) 5

6 Figuur 4: Selectie via een rekening Op het scherm met het overzicht van de rekeningen krijgt u het eindsaldo per devies Figuur 5: Eindsaldo voor selectie groep/rekeningen Gebruikershandleiding (8/2015) 6

7 1.2. HISTORIEK EN OVERZICHT VAN DE TRANSACTIE Om de details van het rekeningsaldo te raadplegen klikt u op in de kolom Opties in bovenstaand scherm. In detail geven we volgende gegevens van de rekening. Figuur 6: Saldo-informatie van de rekening Als er op geklikt wordt krijgt u eerst het overzicht van de saldi. Dit overzicht geeft u een foto van de eindsaldi voor de dagen dat er bewegingen waren. De periodiciteit van de rekeningafschriften wordt hierbij niet noodzakelijk gevolgd. Bij maandelijkse rekeningafschriften, hebt u hier ook saldi in de loop van de maand. Er zijn dus meerdere saldolijnen mogelijk met hetzelfde afschriftnummer. Gebruikershandleiding (8/2015) 7

8 U kunt de muntcode bepalen en de gevraagde periode selecteren. Figuur 7: Overzicht van de saldi Door vervolgens op de + te klikken, opent zich een boomstructuur met de transacties per saldolijn. Figuur 8: Boomstructuur met saldi en verrichtingen Om details van een globale transactie te bekomen klikt u op "+" voor het gewenste volgnummer. U kunt meerdere transacties tegelijkertijd openklikken. In bepaalde gevallen bevat een globale transactie 1 enkel detail. Van elke transactie kan een detail opgevraagd worden door op het icoontje te klikken. U komt in een detailscherm, de getoonde informatie is afhankelijk van het type transactie. Gebruikershandleiding (8/2015) 8

9 Figuur 9: Detailscherm transactie Klikt u op in een saldolijn, dan krijgt u een scherm zoals in figuur 6 getoond. Door het aanklikken van icoontje kunt u een rapport van een saldolijn of van een (globale of individuele) transactie aanmaken. In het rapport saldolijn krijgt u naast alle verrichtingen van die dag ook de saldoinformatie. In het geval van dagelijkse rekeningafschriften, bevat dit rapport de verrichtingen van één afschrift. Hoe u een rapport voor één of meerdere transacties kunt aanmaken wordt in detail uitgelegd in punt 3. Gebruikershandleiding (8/2015) 9

10 1.3. CREATIE GROEPEN OVER VERSCHILLENDE TYPES EN ENTITEITEN U kunt aparte groepen Rekeninginformatie aanmaken voor de Module Reporting die niet zichtbaar zijn buiten deze module. Ga daarvoor naar Instellingen / Groepen Ga naar de tab Groep Rekeninginformatie en klik op Aanmaak. Figuur 10: De lijst van specifieke Rekeninginformatie" groepen U kunt voor diverse entiteiten waarvoor u toegang hebt tot Rekeninginformatie via één of meerdere groepen rekeningen selecteren en zo een nieuwe eigen groep Rekeninginformatie aanmaken. Ook kunt u de IBAN-rekeningen zelf ingeven via de selectiemethode Door zelf de rekeningnummers in te voeren. Gebruikershandleiding (8/2015) 10

11 Figuur 11: Aanmaken van een specifieke groep U kunt een groep aanmaken met producten van verschillende groepen ( Kies een groep ) en over meerdere entiteiten heen ( Kies een entiteit ). De toevoeging van rekeningen gebeurt entiteit per entiteit. Voor nieuw aangemaakte groepen via deze functie zijn de gegevens daags na creatie beschikbaar, onderstaande boodschap meldt dit. Deze en alle andere groepen die u via deze weg zult aanmaken, kunt u verder gebruiken om handige selecties te maken in de Rekeninginformatie schermen Via een eigen selectie kunt u tot 5 rekening selecteren op basis van een entiteit en groep of zelf ingeven. Ook deze selectie kan u desgewenst nog bewaren. De nieuw aangemaakte groep Rekeninginformatie kan onmiddellijk geselecteerd worden via een groep Rekeninginformatie. De rekeninginformatie kan geëxporteerd worden door op te klikken. Zo kunt u de informatie wegschrijven op een door u gedefinieerde plaats in uw eigen omgeving. Gebruikershandleiding (8/2015) 11

12 2. REKENINGINFORMATIE OPZOEKINGEN 2.1. SELECTIE EN ZOEKCRITERIA Via opzoekingen kunt u één of meerdere transacties terugvinden, in de bestaande groepen of eigen selectie van maximaal 5 rekeningen aan de hand van een reeks zoekcriteria. De zoekcriteria kunnen gewijzigd en bewaard worden indien u dit wenst. Figuur 12: Selectie en zoekcriteria-scherm voor opzoekingen Er kunnen verschillende zoekcriteria opgegeven worden. Het is niet nodig alle criteria in te vullen/te verfijnen maar hoe specifieker uw zoekcriteria, hoe gedetailleerder het resultaat zal zijn EIGEN ZOEKCRITERIA ALS DEFAULT INSTELLEN Bij het eerste gebruik wordt gestart met de default-instellingen om opzoekingen te doen. Gebruikershandleiding (8/2015) 12

13 Deze default kan naar wens aangepast worden. Het volstaat de groep/ rekening(en) en zoekcriteria aan te duiden en te bewaren als default door te klikken op. Opmerking : de bewaarde gegevens zijn zowel de groep/rekeningen die werden geselecteerd als de andere zoekcriteria. Het is niet mogelijk om alleen de andere zoekcriteria als default te bewaren. Als gestart wordt vanuit de eigen default en er worden criteria gewijzigd kunnen deze wijzigingen ongedaan worden door te klikken op. Om een aangepaste default zoekcriteria ongedaan te maken volstaat het om te klikken op, dan wordt de standaard-default weer actief. Na invoer van alle nodige gegevens mag er op verschijnen de gevraagde gegevens., geklikt worden. Nadien 2.3. OPZOEKINGSRESULTAAT WEERGEVEN De transacties die overeenstemmen met uw selectiecriteria worden in een scherm getoond. Figuur 13: Opzoekingsresultaat : lijst van transacties Gebruikershandleiding (8/2015) 13

14 Achter de beschrijving van elke transactie wordt vermeld over welk type het gaat, er bestaan volgende mogelijkheden: = individuele transacties (transactie bevatten geen sub-transacties) = globale transacties (transactie bevat sub-transacties die geglobaliseerd zijn) = detail Van elke transactie kan het detail opgevraagd worden door op het icoontje klikken. te Figuur 14: Detail van een transactie Door het aanklikken van icoontje transactie aanmaken. in figuur 13 kunt u een rapport van een Wilt u eerder een rapport over een reeks transacties krijgen? klik dan op de knop in figuur 13. De aanmaak van rapporten wordt uitgelegd in punt 3. Gebruikershandleiding (8/2015) 14

15 3. EEN RAPPORT AANMAKEN 3.1. EEN RAPPORT VAN EEN TRANSACTIE OF EEN AFSCHRIFT Na het aanklikken van icoontje in een selectie (figuur 13) of de boomstructuur (figuur 8) kunt u een rapport van een individuele of globale transactie aanmaken. U komt op een scherm waarin u de eigenschappen van het rapport bepaalt. Figuur 15: Eigenschappen van een rapport (formaat en benaming) Type rapport : PDF of CSV Bestandsnaam : wordt standaard als volgt ingevuld DET_BE _ De eerste 3 karakter staan voor type rapport, in dit geval staat DET voor een detail, een rapport van één transactie. BE : het betrokken rekeningnummer (of MULTI in geval van meerdere rekeningen in punt 3.2) : datestamp, onder de vorm van jaar/maand/dag/uur Deze naam kan met een eigene naam overschreven worden. Figur 16: Na aanvraag rapport kunt u terug naar het opzoekingscherm terugkeren of rechtstreeks naar de lijst van rapporten gaan Gebruikershandleiding (8/2015) 15

16 Aanklikken van de knop leidt naar de lijst met verrichtingen van de selectie. Aanklikken van de knop leidt naar een overzicht van beschikbare rapporten Ook consulteerbaar via Rekeninginformatie Uw aangemaakte rapporten in de linker balk. Figuur 17: Uw aangemaakte rapporten Het meeste recente rapport staat bovenaan. U kunt de lijst uitfilteren via de selectiecriteria Volgende selectiecriteria kunnen gewijzigd worden, het volstaat om te klikken op Figuur 18: Selectiecriteria binnen de lijst met aangemaakte rapporten Gebruikershandleiding (8/2015) 16

17 Opmerkingen : o Afhankelijk van het aantal gegevens dat een rapport bevat, kan de generatie van het rapport iets meer tijd in beslag nemen. o Door te klikken op kan uw rapport in status Verwerkt komen. o De status Verwerkt duidt aan dat een rapport beschikbaar is voor consultatie via het icoontje of dat u het kunt downloaden. o Een rapport kan geschrapt worden. U klikt hiervoor op rapport. Na 30 dagen wordt een rapport automatisch verwijderd. achter het te schrappen o Rapporten met meer dan lijnen worden geweigerd ; dergelijke rapporten krijgen de uitzonderlijke status Te veel data. In dat geval moeten de selectiecriteria gewijzigd worden om een kleiner rapport te bekomen. Via Rekeninginformatie overzicht en het icoontje kunt u een rapport van een rekeningafschrift aanmaken. In het rapport rekeningafschrift krijgt u naast alle verrichtingen consulteerbaar via de boomstructuur ook saldo-informatie 3.2. EEN RAPPORT OVER EEN SELECTIE VAN MEERDERE TRANSACTIES Het resultaat van een selectie kan op scherm bekeken worden en er kunnen ook rapporten van gemaakt worden Klik op de knop selectie aan te maken om een rapport met de transacties van uw Figuur 19: Resultaat selectie en zoekcriteria Gebruikershandleiding (8/2015) 17

18 Er volgt een scherm waarop u bepaalt welke opties u wenst te gebruiken voor uw rapport. Deze verschillen in functie van het type rapport PDF-rapport Figuur 20: Parametrisatie van een PDF- rapport Toelichting bij enkele keuze mogelijkheden : Totaal: - Zonder totaal: wordt voorgepositioneerd - Met totaal: afhankelijk van uw keuze van weergave (sorteren volgens) worden totalen toegevoegd, bijvoorbeeld som van de verrichtingen op een bepaalde rekening. Globale bewegingen: - Globale bewegingen zonder detail: wordt voorgepositioneerd - Globale bewegingen met detail: alle details van globale bewegingen worden toegevoegd ook al zitten deze niet in de selectie op basis waarvan uw rapport wordt opgemaakt. Gebruikershandleiding (8/2015) 18

19 Aandachtspunt : De keuze van de optie "Globale bewegingen met details" gecombineerd met het zoekcriterium "Inclusief details - Globale bewegingen" in het opzoekingsscherm, kan dubbele transacties genereren in het rapport CSV-rapport Figuur 21: Parametrisatie van een CSV-rapport Op een CSV-rapport worden steeds alle mogelijke details van de transacties gegeven. De enige keuze die gemaakt kan worden is die van de paginanummering: - Volledig resultaat van uw selectie: alle bekomen transacties worden weergegeven - Afgedrukte pagina: enkel de op het scherm getoonde transacties worden weergeven. Dus als er op het scherm met het overzicht van de geselecteerde verrichtingen een knop staat, zullen gegevens op deze volgende pagina( s) niet op het rapport opgenomen worden EEN RAPPORT DOWNLOADEN Elk rapporten kan gedownload worden door een vinkje te plaatsen in de bijhorende kolom en te valideren via. Indien u alle rapporten wenst te downloaden volstaat het om een vinkje te plaatsen naast De lijst met rapporten die u wenst te downloaden wordt getoond, deze kunnen nu afzonderlijk gedownload worden door te klikken op onder Download. Klikken op brengt je terug naar Uw aangemaakte rapporten. Gebruikershandleiding (8/2015) 19

Gebruikershandleiding. Beheer Enveloppen

Gebruikershandleiding. Beheer Enveloppen Gebruikershandleiding Beheer Enveloppen Inleiding Via Beheer Enveloppen kunt u heel eenvoudig een groot aantal betalingsbestanden voorbereiden, waarvan niet noodzakelijk alle gegevens al gekend en ingevuld

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding CONFIRMATIE BRIEVEN

Gebruikers- handleiding CONFIRMATIE BRIEVEN Gebruikers- handleiding CONFIRMATIE BRIEVEN GEBRUIKERSHANDLEIDING CONFIRMATIEBRIEVEN Inhoudstafel ALGEMEEN... 3 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE MODULE... 3 2. HOE DE MODULE BEKOMEN... 4 3. WAAR KAN IK DEZE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module kredieten Kredietbestanden via BelfiusWeb Bestandsoverdracht

Gebruikershandleiding. Module kredieten Kredietbestanden via BelfiusWeb Bestandsoverdracht Gebruikershandleiding Module kredieten Kredietbestanden via BelfiusWeb Bestandsoverdracht Kredietbestanden via BelfiusWeb Bestandsoverdracht Voorwaarden voor het aanvragen en ontvangen van bestanden via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Gebruikershandleiding Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Deze documentatie heeft tot doel om de verschillende mogelijkheden van het wijzigen en ondertekenen van bestanden in BelfiusWeb

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rekeninginformatie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rekeninginformatie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rekeninginformatie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rekeninginformatie 2 Rekeninginformatie U controleert uw Rekeninginformatie via het

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen

Gebruikers- handleiding. Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Gebruikers- handleiding Module betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Module Betalingen Uitgestelde of meerdere handtekeningen Selectie Uitgestelde of meerdere handtekeningen Voor u een overschrijving

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Rekeningafschriften in DexiaSoft

Rekeningafschriften in DexiaSoft Rekeningafschriften in DexiaSoft DexiaSoft ondersteunt coda files tot en met versie 2 Vooraleer u start met het beheer van de rekeningafschriften is het aan te raden om via DexiaSoft\Instellingen\Folders

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. PaPyRuS via BelfiusWeb

Gebruikershandleiding. PaPyRuS via BelfiusWeb Gebruikershandleiding PaPyRuS via BelfiusWeb Inhoudsopgave A. Algemeen 1. Wat houdt de dienst Papyrus in? 2. Hoe verkrijg ik de module Reporting (Papyrus)? B. Papyrus-functies: het menu Reporting 1. Reporting

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module kredieten Budgettaire vooruitzichten

Gebruikershandleiding. Module kredieten Budgettaire vooruitzichten Gebruikershandleiding Module kredieten Budgettaire vooruitzichten Consultatie De consultatie van online aangevraagde budgettaire vooruitzichten kan via de menu-optie Kredieten / Budgettaire vooruitzichten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module kredieten Inventaris

Gebruikershandleiding. Module kredieten Inventaris Gebruikershandleiding Module kredieten Inventaris Selectie Dit scherm geeft u de mogelijkheid criteria te specificeren om een selectie op uw actieve leningen (inventaris) uit te voeren. Indien u op klikt,

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Hoe een sociale rekening openen, wijzigen, omvormen of liquideren

Gebruikershandleiding. Hoe een sociale rekening openen, wijzigen, omvormen of liquideren Gebruikershandleiding Hoe een sociale rekening openen, wijzigen, omvormen of liquideren Inhoudstafel 1. Quick start: U wilt een sociale rekening openen / wijzigen / liquideren / omvormen 2 2. Openen van

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module kredieten Jaarplannen

Gebruikershandleiding. Module kredieten Jaarplannen Gebruikershandleiding Module kredieten Jaarplannen Klik op Kredieten / Jaarplannen om deze functionaliteit in BelfiusWeb te ontdekken. Deze optie geeft u de mogelijkheid om alle jaarplannen en de eraan

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 1.9

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 1.9 Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 1.9 Beste Isabel-gebruiker, Isabel 6 versie 1.9 bevat heel wat nieuwigheden. Naast de correctie van bugs zijn er vooral verzoeken van klanten opgenomen.

Nadere informatie

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING OTYS Recruiting Technology OTYS RECRUITING TECHNOLOGY WWW.OTYS.NL 29-8-2017 Versie 1.0 2 INHOUD 1 Introductie... 4 1.1 Over verzendlijsten... 4 1.2 Doel van deze instructie...

Nadere informatie

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE Versie 3-04/10/2005 Dit document is de handleiding voor de poststukregistratie e2e nv pagina 1/20 1 Index 1 INDEX... 2 2 ROLLEN... 3 3 VERWERKER... 4 3.1 OVERZICHT... 4

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Fictieve intereststaffels

Gebruikers- handleiding. Fictieve intereststaffels Gebruikers- handleiding Fictieve intereststaffels A. FICTIEVE INTERESTSTAFFELS Maakt u voor een optimaal cashbeheer gebruik van cash pooling onder vorm van Fork Balancing of Simple Pooling? Via de fictieve

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten. Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding

Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten. Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Account aanmaken en inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Samen digitaal www.samendigitaal.be/ Gebruikershandleiding Heeft mijn onderneming toegang tot e-box? ders of extra Om e-box en de beveiligde onlinediensten te gebruiken, moet u eerst uw onderneming registreren.

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA Voorwaarden voor het importeren van een bestand Het is mogelijk om rechtstreeks een bestand met de wachtdiensten, in CSV formaat (leesbaar in Excel), in het

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA Inhoudstafel 1. Voorwaarden voor het importeren van een bestand. p. 3 1.1 De naam en het formaat van het bestand.. p. 3 1.2 De inhoud van het bestand...p.

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM CRM DOCUMENTS GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 21.04.2016 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM Documents Algemene informatie...

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alles voor een ouderling

Alles voor een ouderling Gebruikers van Scipio Online Alles voor een ouderling Binnen Scipio Online kunt met diverse rollen aan de slag. In de rol van ouderling heeft u toegang tot de ledengegevens van de leden in uw eigen wijk

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VERWIJDEREN

Nadere informatie

Efficiënt invorderen & opvolgen

Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

Vlaamse Karate Federatie vzw - unistijl e-mail: vkf@karate.be

Vlaamse Karate Federatie vzw - unistijl e-mail: vkf@karate.be Applicatie: Webapplicatie VKF-Unistijl Module: Raadplegen gegevens Auteur: VKF secretariaat Aangemaakt op: 11/11/2009 Gewijzigd op: 01/04/2010 Laatst afgedrukt: 2/04/2010 Opmerking: Gebruikershandleiding

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Documenten

Handleiding Site to Edit Module Documenten THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Documenten

Nadere informatie

Met ESS kun je via het web:

Met ESS kun je via het web: Met ESS kun je via het web: o een wens ingeven (bv. verlofaanvraag) o nagaan of de wens door de planner is goed- of afgekeurd o de planning opvragen en het uurrooster zien van de volledige cel (=afdeling)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM CRM DOCUMENTS GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 17.08.2016.2016 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM Documents Algemene informatie...

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Selectie maken

(Ledenadministratie) Selectie maken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Selectie maken Met Scipio Online kunt u volledig naar eigen wens overzichten genereren. Hiervoor gebruikt u de optie Selecties maken. In

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Dealer Extranet 3.0 Handleiding

Dealer Extranet 3.0 Handleiding Dealer Extranet 3.0 Handleiding Inhoud 1. Ontdek de Dealer Extranet 3.0: homepage... 3 2. Configureren van een product... 4 3. Een bestelling plaatsen... 6 De Snel bestellen -tool Uploaden van een bestelling

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Instructie aanmaken Vrije overzichten

Instructie aanmaken Vrije overzichten ESIS webbased Instructie aanmaken Vrije overzichten Versie december 2009 Rovict B.V. Postbus 388 3765 GC Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoudsopgave Vrije overzichten...3 1. Beheer Vrije overzichten...4

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2.

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2. Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 04-07-2016 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.0 Status: Concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Pay history. Pay History v3.3.0 - Handleiding v1.0

Pay history. Pay History v3.3.0 - Handleiding v1.0 Pay history Pay History v3.3.0 - Handleiding v1.0 1 Inhoud Pay history... 1 Afsluiten... 3 Taal... 3 Login... 3 Instellingen... 4 Ingenomen... 5 Doorgestuurd... 7 Huidige situatie... 8 Niet Leden... 9

Nadere informatie

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK INHOUD INLOGGEN + OPZOEKEN SELECTIE... 2 OVERZICHT TABBLADEN + CRITERIA INGEVEN... 4 DETAIL RESULTATEN INSCHRIJVINGEN... 10 MIJN SELOR... 16 ONLINE SOLLICITEREN... 16 Handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

functionaliteit in beide abonnementen (Basis en Compleet) beschikbaar.

functionaliteit in beide abonnementen (Basis en Compleet) beschikbaar. In deze handleiding worden alle functionaliteiten besproken. Door middel van twee iconen wordt aangegeven welke functionaliteit in welke abonnement beschikbaar is. Hieronder een overzicht. Wanneer dit

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 30-01-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.2 1. Inleiding De module Gegevens wordt gebruikt voor

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0

S A N I T R A C E BESLAG. Versie 1.0 S A N I T R A C E BESLAG Versie 1.0 25 oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. Beslag identificeren... 3 2. Beheer beslag Creatie... 5 2.1. Creatie vanuit de inrichting... 5 2.2. Standaardwaarden... 6 2.3. Velden

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie