Heelkunde en antitrombotische medicatie Enkele gevalstudies. Dr. K. von Kemp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heelkunde en antitrombotische medicatie Enkele gevalstudies. Dr. K. von Kemp"

Transcriptie

1 Heelkunde en antitrombotische medicatie Enkele gevalstudies Dr. K. von Kemp

2 Casus 1: het eenvoudige geval. 2 Man, 76 jaar, met chronische VKF op hypertensief hartlijden. Ventriculaire respons bevredigend met 5 mg bisoprolol. Anticoagulatie met Sintrom. Inspanningsgebonden thoracale pijn. Positieve inspanningsproef. Coronarografie : significante stenose proximaal segment r. descendens anterior waarvoor implantatie BMS.

3 Casus 1 1 maand Sintrom/Plavix/Asaflow Na 1 maand : Sintrom/Asaflow Consulteert wegens lipothymieën. Bradycard : stop bisoprolol. Holter : talrijke pauzes tot 4.5 s. Beslissing tot pacemakerimplantatie. Wat doet u met de antitrombotische medicatie? 3

4 Casus 1. Opties : 1.U stopt Asaflow en Sintrom. 2.U stopt Asaflow en Sintrom, en u past bridging toe met LMWH. 3.U stopt Asaflow en geeft verder Sintrom. 4.U geeft verder Asaflow én Sintrom. 4

5 Original Article Pacemaker or Defibrillator Surgery without Interruption of Anticoagulation David H. Birnie, M.D., Jeff S. Healey, M.D., George A. Wells, Ph.D., Atul Verma, M.D., Anthony S. Tang, M.D., Andrew D. Krahn, M.D., Christopher S. Simpson, M.D., Felix Ayala-Paredes, M.D., Benoit Coutu, M.D., Tiago L.L. Leiria, M.D., Vidal Essebag, M.D., Ph.D., for the BRUISE CONTROL Investigators 681 ptn onder AVK die PM/ICD kregen, gerandomiseerd naar voortzetten van de AVK (met INR < 3) of stop AVK en bridging met LMWH Bridging : 16 % pocket hematoma AVK : 3.5 % pocket hematoma N Engl J Med Volume 368(22): May 30, 2013

6 Subgroup Analyses of Clinically Significant Device-Pocket Hematoma. Birnie DH et al. N Engl J Med 2013;368:

7 Casus 1. Opties : 1.U stopt Asaflow en Sintrom. 2.U stopt Asaflow en Sintrom, en u past bridging toe met LMWH. 3.U stopt Asaflow en geeft verder Sintrom. 4.U geeft verder Asaflow én Sintrom. 7

8 Casus 1. Waarom was dit een eenvoudig geval? 8

9 Beschikbare studies Siegal,D. et al : Periprocedural heparin bridging in patients receiving VKA : Meta-analysis of bleeding and thromboembolic rates. Bruise control : PM en ICD implantatie onder AVK of met bridging? N Engl J Med 2013; 368 : 2084 POISE-2 : Aspirin in patients undergoing noncardiac surgery 9 Circulation 2012; 126 : studies waarvan slechts één gerandomiseerd (tandextracties onder AVK) N Engl J Med 2014; 370 :1494

10 Lopende studies Bridge (NCT ) : bridging met dalteparin of placebo. Periop 2 (NCT ) : bridging met dalteparin of placebo. 10 Start : juli 2009 Voorziene einddatum : maart 2015 Start : december 2006 Voorziene einddatum : maart 2015

11 11

12 Casus 2 : antistolling voor orthopedisten. 12 Vrouw, 73 jaar, chronische VKF. AHT, type II diabetes, normale nierfunctie. Twee jaar geleden CVA met linkerhemiparese, goede recuperatie, diagnose van VKF werd toen gesteld, halsvatenonderzoek normaal. Sinds CVA anticoagulatie met Sintrom Invaliderende coxartrose links. Orthopedisch advies : THP links Quid Sintrom? Doorverwijzing naar de huisarts.

13 Casus 2. Opties : 1.Stop Sintrom, en na ingreep hervatten na advies orthopedie. 2.Behoud Sintrom, zo nodig dosisreductie zodat INR < 2 3.Stop Sintrom, tijdelijk LMWH in therapeutische dosis voor en na de ingreep, herstart Sintrom na ingreep. 4.Idem als 3, maar met de helft van de normale therapeutische dosis LMWH. 13

14 Heelkunde bij de geanticoaguleerde patiënt. Het perioperatief beleid bij de ontstolde patiënt wordt bepaald door : Het bloedingsrisico van de ingreep Het risico verbonden aan het stopzetten van de ontstolling. 14 Heelkunde bij de geanticoaguleerde patiënt

15 PERI-OPERATIEVE OVERBRUGGINGSTHERAPIE VOOR PATIËNTEN ONDER VITAMINE K-ANTAGONISTEN BLOEDINGSRISICO VAN DE INVASIEVE PROCEDURE Hoog bloedingsrisico Cardiale heelkunde Intracraniële of spinale heelkunde Aorta-heelkunde Perifere en andere majeure vaatheelkunde Heup-en kniearthroplastie Reconstructieve plastische heelkunde Majeure oncologische heelkunde Prostaat-en blaaschirurgie Resectie van colonpoliepen (zo basis 2 cm ø) Prostaat-of nierbiopsie Laag bloedingsrisico Mineure tandheelkundige procedures Vullingen, kanaalvullingen, tandsteen verwijderen Tandextractie: VKA titreren tot INR Tranexaminezuur mondspoelingen Mineure dermatologische procedures Oftalmologische procedures: cataractheelkunde VKA-therapie NIET onderbreken bij procedures met laag bloedingsrisico VKA-therapie onderbreken en tijdelijk vervangen door LMWH bij procedures met hoog en matig bloedingsrisico 15

16 Risico van stopzetting van de ontstolling bij voorkamerfibrillatie Risico op stroke bij tijdelijke onderbreking van de behandeling met AVK bij chronische VKF : Hoog risico : CHADS2 5-6 of CHA2DS2VASc 6-9 Recent (< 3 md) CVA of TIA Reumatische hartklepziekte Matig risico : CHADS2 3-4 of CHA2DS2VASc Laag risico : CHADS2 0-2of CHA2DS2VASc 0 2 én géén CVA/TIA Heelkunde bij de geanticoaguleerde patiënt

17 Majeure risicofactoren CVA CHA2DS2-VASc Score Risico factor CHA2DS2VASc CHA2DS2-VASc % thromboembolische events per jaar (95 %CI*) Congestief hartfalen 1 Hypertensie 1 Age (Leeftijd 75 jaar) 2 Diabetes mellitus 1 Stroke (CVA) of TIA 2 Vasculaire aandoening 1 Age (Leeftijd 65-75) Sexe (Vrouw) 1 1 Optellen van punten % 8 6.7% 7 9.6% 6 9.8% 5 6.7% 4 4% 3 3.2% 2 2.2% 1 1.3% 0 0%

18 HK met bloedingsrisico bij pt onder AVK. Stopzetten van de AVK behandeling Dosisreductie (gemiddelde INR 1.8) gaat nog steeds gepaard met 34 % transfusienood. AVK stoppen 5 halfwaardetijden voor ingreep : Sintrom : min. 3 dagen Marevan (warfarin) : min. 5 dagen Marcoumar (phenprocoumon) : min 10 dagen Met dit AVK-vrij interval heeft nog 7% een INR > 1.5 de dag voor de ingreep Langer stoppen bij pt met hoger INR (klepprothesen) en bij oudere pt. 18 Heelkunde bij de geanticoaguleerde patiënt

19 HK met bloedingsrisico bij pt onder AVK. Nood aan bridging ontstolling. Aanbevelingen voor bridging bij ptn met hartklepprothesen, VKF en DVT/LE : Hoog risico ptn : therapeutische dosis LMWH voorgesteld (LMWH beter dan UFH) Matig risico ptn : wel of niet bridgen in functie van individueel risico m.b.t. patiënt en ingreep Laag risico ptn : géén bridging voorgesteld 19 Heelkunde bij de geanticoaguleerde patiënt

20 Bridging ontstolling Bloedingsrisico van de ingreep LAAG LAAG Trombose risico bij stoppen van GEMIDDELD de ontstolling HOOG GEMIDDELD HOOG Behoud AVK Stop AVK Geen bridging Stop AVK Geen bridging Behoud AVK Stop AVK θ dosis* LMWH? Stop AVK θ dosis* LMWH? Behoud AVK Stop AVK θ dosis* LMWH Stop AVK θ dosis* LMWH * : ½ θ dosis te overwegen bij ontstolling wegens DVT-LE 20 Heelkunde bij de geanticoaguleerde patiënt

21 HK met bloedingsrisico bij pt onder AVK. Praktische toepassing van bridging. Welk geneesmiddel in welke dosis? Therapeutische dosis : Steeds tweemaal per dag toedienen Nadroparin (Fraxiparin ) 2 x/d 0.01 ml/kg Enoxaparin (Clexane ) 2 x/d 1 mg/kg Intermediaire dosis : Nadroparin (Fraxiparin ) 2 x/d 0.05 ml/kg Enoxaparin (Clexane ) 2 x/d 0,5 mg/kg 21 Heelkunde bij de geanticoaguleerde patiënt

22 Overbruggingsschema Post-operatief heropstarten LMWH Operatie 24h 6-10h 24u 48-72u START THROMBOPROPHYLACTISCHE DOSIS* START INTERMEDIAIRE DOSIS Stop LMWH zodra INR > 2** START THERAPEUTISCHE DOSIS * In geval van hemostaseproblemen wordt het herstarten van LMWH en AVK uitgesteld ** INR > 2.5 bij mechanische klepprothesen Herstart AVK 22

23 Casus 2. Opties : 1.Stop Sintrom, en na ingreep hervatten na advies orthopedie. 2.Behoud Sintrom, zo nodig dosisreductie zodat INR < 2 3.Stop Sintrom, tijdelijk LMWH in therapeutische dosis voor en na de ingreep, herstart Sintrom na ingreep. 4.Idem als 3, maar met de helft van de normale therapeutische dosis ( intermediaire dosis) LMWH. 23

24 Casus 2 deel 2 24 Dezelfde patiënte, twee jaar later : Nog steeds in VKF. Serum creatinine1.22 mg/dl, egfr 42 ml/min Patiënte neemt nu Xarelto 15 mg/d. Zeer tevreden over de linkerheup. Toenemende coxatrose rechts. Advies orthopedie : THP rechts! Quid Xarelto? Nu zeker verwezen naar de huisarts.

25 Casus 2 deel 2 Opties : 1.Laatste Xarelto dag -2 preop; geen bridging; herstart Xarelto ten vroegste 48 u postop. 2.Laatste Xarelto dag -5 preop; bridging met LMWH zoals bij AVK; herstart Xarelto ten vroegste 48 u postop. 3.Laatste Xarelto dag -5 preop; geen bridging; herstart Xarelto ten vroegste 48 u postop. Geen 25 enkel antwoord is verkeerd!

26 Perioperatief beleid en NOAC s 26 Er zijn geen formele guidelines. Aanbevelingen zijn gebaseerd op farmacokinetiek en expert opinion. Er zijn (nog) geen antidota voor NOAC s. Er zijn (nog) geen algemeen en snel beschikbare labotests om de werking van NOAC s te meten. Halfleven en serumspiegels vertonen een grote interindividuele variabiliteit. NOAC s geven enkele uren na toediening een vrijwel maximale anticoagulatie. Postoperatief pas hervatten bij zekerheid omtrent hemostase ((48 à) 72 u postop). Per os inname! Heelkunde en antitrombotische medicatie 17/02/15

27

28 ESC/ESA Guidelines 2014 Aanbevelingen omtrent perioperatief beleid bij NOACs : Bridging is in most cases unnecessary. Stop NOAC 2 3 half lives before surgery with normal bleeding risk. Stop NOAC 4 5 half lives before surgery with high bleeding risk. Resume NOAC at earliest 48 h after surgery,or delay it until post-surgical bleeding tendency is diminished. 28

29 Halfleven van NOACs Rivaroxaban: 7 11 u (11 13 u bij elderly ) Apixaban :12u Edoxaban: 6 11u Dabigatran:12 14 u bij normale nierfunctie Dus t/2 = 12 u als praktische richtlijn 29

30 Onderbreking van dabigatran voor heelkunde Van Ryn et al, Thromb Haemost 2010; 103 :

31 Franse aanbevelingen : strenger! Arch Cardiovasc Dis 2011; 104 :

32 Franse aanbevelingen : strenger! Procedure with low risk of bleeding Procedure with moderate to high risk of bleeding Tekst : last DOA 24 u pre-proc. Tekst : herstart DOA 24 u na proc. 32

33 Bridging algorithm for vitamin K antagonists and new oral anticoagulants. Gallego P et al. Circulation 2012;126: Copyright American Heart Association

34 Bridging algorithm for vitamin K antagonists and new oral anticoagulants. Gallego P et al. Circulation 2012;126: Copyright American Heart Association

35 PERI-OPERATIEF BELEID BIJ NOAC s BIJ egfr 50 ml/min Therapeutische dosis LMWH : Fraxiparine 0.01 ml/kg 2 x/d BLOEDINGSRISICO VAN DE INGREEP Tromboserisico bij stoppen van de ontstolling LAAG GEMIDDELD LAAG Geen NOAC de dag van de ingreep Laatste NOAC dag -2 Post-op herstart NOAC > 48 u Geen LMWH GEMIDDELD Geen NOAC de dag van de ingreep Laatste NOAC dag -2 Geen LMWH pre-op LMWH post-op optioneel Post-op NOAC > 48 u* Laatste NOAC dag -4 θ dosis LMWH*** optioneel pre-op post-op enkel NOAC > 48 u* HOOG Geen NOAC de dag van de ingreep Laatste NOAC dag -2 θ dosis*** LMWH dag - 1 Post-op LMWH* Post-op NOAC > 48 u** Laatste NOAC dag -4 Pre-op θ dosis LMWH**,*** Post-op LMWH* optioneel Post-op NOAC > 48 u* HOOG Laatste NOAC dag -4 Post-op herstart NOAC > 48 u Geen LMWH * : timing van post-op herstart LMWH en NOAC in functie van de kwaliteit van de hemostase ** : geen overlap tussen LMWH en NOAC!! ***: ½ θ dosis te overwegen bij ontstolling wegens DVT-LE 35

36 PERI-OPERATIEF BELEID BIJ NOAC s BIJ egfr < 50 ml/min Therapeutische dosis LMWH : Fraxiparine 0.01 ml/kg 2 x/d BLOEDINGSRISICO VAN DE INGREEP Tromboserisico bij stoppen van de ontstolling LAAG GEMIDDELD HOOG LAAG Geen NOAC de dag van de ingreep Laatste NOAC dag -4 Post-op NOAC > 48 u Geen LMWH Laatste NOAC dag -5 Post-op NOAC > 48 u Geen LMWH GEMIDDELD Geen NOAC de dag van de ingreep Laatste NOAC dag -4 ½ θ dosis LMWH pre- en post-op optioneel*,** Post-op NOAC > 48 u*,** Laatste NOAC dag -5 ½ θ dosis LMWH optioneel pre-op post-op enkel NOAC > 48 u* HOOG Geen NOAC de dag van de ingreep Laatste NOAC dag -4 ½ θ dosis LMWH**pre-op Post-op LMWH*,** Post-op NOAC > 48 u** Laatste NOAC dag -5 ½ θ dosis LMWH** pre-op Post-op LMWH*,** optioneel Post-op NOAC > 48 u** * : timing en dosis van postop herstart LMWH en NOAC in functie van de kwaliteit van de hemostase ** : geen overlap tussen LMWH en NOAC!! 36

37 Casus Man, 72 jaar,inferior infarct vier jaar voordien. Geen tekens van residuële ischemie achteraf, geen coronaro, geen revascularisatie, goed bewaarde LV functie. Neemt Asaflow 80 mg/d. Herhaalde episodes van sygmoïd diverticulitis, telkens behandeld met antibiotica. Sygmoïdectomie wordt overwogen. Mag/moet Asaflow gestopt worden?

38 De POISE-2 studie Original Article Aspirin in Patients Undergoing Noncardiac Surgery Drie vragen : Heeft het zin perioperatief aspirine toe te dienen bij patiënten met verhoogd cardiovasculair risico maar die geen aspirine nemen, om het risico op perioperatief infarct te reduceren? Is het veilig perioperatief aspirine verder toe te dienen bij patiënten met verhoogd cardiovasculair risico die al aspirine innemen? Is het nodig perioperatief aspirine verder toe te dienen bij patiënten met verhoogd cardiovasculair risico die al aspirine nemen? N Engl J Med Volume 370(16): April 17, 2014

39 De POISE-2 studie Original Article Aspirin in Patients Undergoing Noncardiac Surgery patiënten met verhoogd cardiovasculair risico 5628 zonder aspirin : gerandomiseerd naar placebo of aspirin (dag 0 tot dag 30) ( initiation stratum ) 4382 met aspirin : minstens 3 d stop aspirin voor ingreep, dan gerandomiseerd naar herstart aspirin op dag 0, of placebo (dag 0 tot dag 7) en dan herstart aspirin ( continuation stratum ) Patiënten met BMS < 6 w vooraf of DES < 1jaar vooraf werden uitgesloten. N Engl J Med Volume 370(16): April 17, 2014

40 Kaplan Meier Estimates of the Primary Composite Outcome of Death or Nonfatal Myocardial Infarction at 30 Days. Devereaux PJ et al. N Engl J Med 2014;370:

41 Subgroup Analyses of the Primary Outcome. Devereaux PJ et al. N Engl J Med 2014;370:

42 Conclusions Administration of aspirin before surgery and throughout the early postsurgical period had no significant effect on the rate of a composite of death or nonfatal myocardial infarction but increased the risk of major bleeding (+ 25 %). N Engl J Med Volume 370(16): April 17, 2014

43 De POISE-2 studie Original Article Aspirin in Patients Undergoing Noncardiac Surgery Drie vragen : Heeft het zin perioperatief aspirine toe te dienen bij patiënten met verhoogd cardiovasculair risico maar die geen aspirine nemen, om het risico op perioperatief infarct te reduceren? NEEN Is het veilig perioperatief aspirine verder toe te dienen bij patiënten met verhoogd cardiovasculair risico die al aspirine innemen? NEEN Is het nodig perioperatief aspirine verder toe te dienen bij patiënten met verhoogd cardiovasculair risico die al aspirine nemen? NEEN N Engl J Med Volume 370(16): April 17, 2014

44 Casus 3. Aspirin mag gestopt worden indien het bloedingsrisico hoog wordt ingeschat. Aspirin mag verder toegediend worden indien het bloedingsrisico laag wordt ingeschat. Individuele beslissing! 44

45 Wij wensen u veel succes bij het begeleiden van uw ontstolde patiënten! Uw vragen om advies zijn steeds welkom! Uw vragen zijn ook nu welkom... 45

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 1 Regionaal document bij introductie DOAC Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen... 3 3 Indicatiestelling

Nadere informatie

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC) Update: november 2014 Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd.

Degene die een ingreep uitvoert dient zich voor hij/zij de ingreep uitvoert op de hoogte te stellen dat het antistollingsbeleid goed is uitgevoerd. Protocol beleid antistollingsbehandeling rondom ingrepen binnen het Rijnland Ziekenhuis Doel Het doel van dit protocol is de werkwijze te omschrijven ten aanzien van het antistollingsbeleid bij patiënten

Nadere informatie

De kunst van het doseren

De kunst van het doseren De kunst van het doseren Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten De state-of-the-art voor de antistollingsbehandeling met VKA s in Nederland. Voorschoten, mei 2010

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005

Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005 Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005 Els Bailleul O.L.V.Ziekenhuis Aalst Inleiding Rationale voor monitoring van medicatie: aanpassen dosering i.f.v. efficiëntie

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Namens de kwaliteitscommissie verantwoordelijk voor de richtlijn: dr BC van Jaarsveld, b.jaarsveld@vumc.nl De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

De voor- en nadelen van drug-eluting stents Enkele aspecten van farmaceutische zorg bij patiënten met een stent

De voor- en nadelen van drug-eluting stents Enkele aspecten van farmaceutische zorg bij patiënten met een stent Juryrapport In AFT 7/2009 (p. 34-36) schreven we reeds vol lof over de kwaliteit van de masterproeven die tijdens de KAVA prijs werden voorgesteld aan een gevarieerd publiek van familieleden van de studenten,

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Aanpak van migraine Zoekdatum tot 1 maart 2014 Behandeling

Nadere informatie

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging December 2010, Vol., Nummer 4 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging The Advantages of a Pre-Total Knee Arthroplasty by Zimmer Compatibility

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

FOCUS ON LEGS. Dr. M.J.M. Diekman

FOCUS ON LEGS. Dr. M.J.M. Diekman FOCUS ON LEGS Dr. M.J.M. Diekman FOCUS ON LEGS Dr. M.J.M. Diekman Colofon Productie & regie: Ingrid van Houten Lay-out & omslag: Ivonne Hermens Druk: Met dank aan alle patiënten voor hun toestemming om

Nadere informatie

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda &

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zometa 4 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een injectieflacon

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VIAGRA 25 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat 25 mg sildenafil, als het

Nadere informatie

JAARGANG 33, DECEMBER 2013

JAARGANG 33, DECEMBER 2013 N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V O O R H A R T E N VA AT V E R P L E E G K U N D I G E N 5 2013 Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement Steunhart als brug naar transplantatie Onderzoek

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER _ 1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fraxodi 0,6, oplossing voor injectie, 11.400 IE anti Xa/0,6 ml Fraxodi

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Folia. Pharmacotherapeutica. NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties

Folia. Pharmacotherapeutica. NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties Maandelijks tijdschrift Maart 2011 Volume 38 Nummer 3 Afgiftekantoor: 8400 Oostende Mail P209156 Folia Pharmacotherapeutica www.bcfi.be NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties

Nadere informatie

Hoge Gezondheidsraad. vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen

Hoge Gezondheidsraad. vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen Hoge Gezondheidsraad vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen HGR nr. 8561 Hoge Gezondheidsraad vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE VOOR GOEDE MEDISCHE PRAKTIJKVOERING Gevalideerd door Cebam in mei 2012 AUTEURS G. VAN POTTELBERGH, M. AVONTS, H. CLOETENS, M. GOOSSENS, S. MAES, L. VAN HEDEN, P. VAN ROYEN Domus Medica vzw oktober 2012

Nadere informatie

Diabetes en Nierziekten

Diabetes en Nierziekten Richtlijn voor de behandeling van patiënten met chronische nierinsufficientie (CNI) Diabetes en Nierziekten 1e landelijke symposium 14 februari 2008 Utrecht Dr HAH Kaasjager, nefroloog Doelstelling: het

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie