De nieuwe orale anticoagulantia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe orale anticoagulantia"

Transcriptie

1 De nieuwe orale anticoagulantia Dr Tom Vydt o AZ Sint-Maarten (Mechelen & Duffel) o Hanswijkstraat, Mechelen

2 Coumarines o o o Afgeleide van dicoumarol (stof voorkomend in rotte klaver => bloedingen bij vee in Wisconsin (USA)) Warfarine (acroniem voor Wisconsin Alumni Research Foundation) ontwikkeld als rattenvergif (1948=>1955) Producten - acenocoumarol T½ = 8-11u (Sintrom ) - warfarine T½ = 40u (Marevan ) - fenprocoumon T½ = 4-7d (Marcoumar ) o Werkingsmechanisme : inhibitie van Vit.K afhankelijke carboxylatie thv. Ca2+ bindingsplaats op protrombine en F.VII, IX en X (Ca2+ essentieel voor een normaal functioneren van het mecahnisme)

3 Warfarin: de gouden standaard Warfarin better Placebo better AFASAK SPAF BAATAF CAFA SPINAF EAFT All trials RRR 64%* (95% CI: 49 74%) RRR (%) 100 Hart RG et al. Ann Intern Med 2007;146:857 67

4 Warfarin: de gouden standaard Warfarin better Aspirin better AFASAK I AFASAK II Chinese ATAFS EAFT PATAF SPAF II Age 75 yrs Age >75 yrs All trials RRR 38% (95% CI: 18 52%) RRR (%)* 100 Hart RG et al. Ann Intern Med 2007;146:857 67

5 De evaluatie van een behandeling Doeltreffendheid Veiligheid CVA & TIA Mortaliteit Bloedingen

6 Annual rate (%) Warfarine: de gouden standaard Major bleeds Intracranial bleeds Warfarin Aspirin AFASAK I Age 75 yrs Age >75 yrs AFASAK II PATAF SPAF II Major bleeds = transfusion or hospitalization required, or critical anatomic location (e.g. intracranial, perispinal); Within trial differences not statistically significant Albers GW et al. Chest 2001;119:194S 206S 6

7 Odds ratio 20 Orale anticoagulatie: de realiteit (1) 15 Stroke Therapeutic range 10 Intracranial bleed International normalized ratio VKAs = vitamin K antagonists ACC/AHA/ESC guidelines: Fuster V et al. Circulation 2006;114:e & Eur Heart J 2006;27:

8 Time in target range (%) Orale anticoagulatie: de realiteit (2) INR <2.0 INR INR > USA Canada France Italy Spain The predominant vitamin K antagonist (VKA) in use was warfarin in the US, Canada and Italy; acenocoumarol in Spain; and fluindione in France; INR = international normalized ratio Ansell J et al. J Thromb Thrombolysis 2007;23:83 91

9 INR Most strokes occur in patients who are under-anticoagulated Association of stroke events with intensity of anticoagulation for patients with AF treated with warfarin in major randomized trials Target range for study ACC/AHA/ESC recommended INR ( ) INR at which stroke event occurred 1.0 AFASAK CAFA SPAF BAATAF SPINAF Levi M et al. Semin Thromb Haemost 2009;35:527 42

10 Warfarin use in eligible patients (%) Orale anticoagulatie: de realiteit (3) % 58% 61% 57% 35% Overall use = 55% 0 <55 VKA = vitamin K antagonist Go A et al. Ann Intern Med 1999;131: Age (yrs) Under-use of warfarin is greatest in elderly patients who are at the highest risk of stroke

11 Interacties: medicatie en voeding Verhoogde werking NSAID s Statines Ketoconazole PPI s Alcohol Amiodarone Quinidine Propranolol Mindere werking Q10 Cholestyramine Sommige antibiotica Cyclosporine, rifampicine Brocoli Spinazie Groene tee

12 Goede oude tijden o 50 % wordt behandeld o 50 % INR in therapeutische range o Frequente monitoring o Hoge graad van stopzetting nood aan nieuwe medicamenten

13 ESC Guidelines 2010 o CHADS 2 score CHA 2 DS 2 -VASc score o 3 subgroepen: 3 verschillende R/ 0: NIETS 1: OAC (aspirine) > 1: OAC belangrijke toename van patiënten die OAC kunnen/moeten krijgen

14 Targets for novel antithrombotic agents in the coagulation cascade Tissue factor/viia Vitamin K antagonist: Tecarfarin (Ph II completed) 2 X IX Direct factor Xa inhibitors: Apixaban (Ph III ongoing) 5,6 Rivaroxaban (Ph III ongoing) 7 Edoxaban (Ph III ongoing) 8 Betrixaban (Ph II ongoing) 9 AT= antithrombin; Ph = Phase II Fibrinogen VIIIa Va Xa IXa AT Thrombin Fibrin Indirect factor Xa inhibitors: Idraparinux (Ph III terminated) 3 SSR (withdrawn 2009) 4 Direct thrombin inhibitors: Dabigatran etexilate (Ph III completed) 10 Ximelagatran (withdrawn 2006) 11,12 AZD0837 (Ph II completed) 13 14

15 Nieuwe moleculen o Ximelagatran Exenta AstraZeneca o Dabigatran PRADAXA Boehringer o Rivaroxaban XARELTO Bayer/JJ o Apixaban? BMS/Pfizer o Edoxaban? Daichi-Sankyo o.

16 Nieuwe moleculen o Zeer snelle werking (onset) +/- 2 uur o Snelle uitwerking (offset) t ½ +/- 12 uur o Geen monitoring (geen INR) o Blokkeren cascade op 1 plaats <-> OAC o Geen tot weinig metabolisme via CYP o Voorspelbare PK-PD

17 Nieuwe moleculen: indicaties/studies o Post-op: THP; TKP o Acute DVT/LE o Extended post-dvt-le o Non-valvular VKF o Medisch zieke patiënt o Kunstkleppen

18 Ximelagatran (Exenta ) o Eerste orale directe thrombine-inhibitor o Even efficiënt als OAC o Veiliger wat betreft bloedingen tov OAC o Levensbedreigende levertoxiciteit (1/200) in faze : +

19 Dabigatran (PRADAXA ) o RE-LY trial (NEJM 2009) pt OAC - dabigatran 110mg 2x1/dag dabigatran 150 mg 2x1/dag Unblinded (OAC vs dabigatran) Mean CHADS = 2,1 (20% secundaire preventie)

20 Rivaroxaban (XARELTO ) o ROCKET-AF trial (NEJM 2011, epub 8/2011) pt OAC rivaroxaban 15-20mg 1/dag (Cr-klaring 30-49ml/min 15 mg) Dubbel-blind Mean CHADS = 3,5 (55% secundaire preventie)

21 Apixaban o AVERROES trial (NEJM 2011) pt Pt met CI of niet geschikt voor OAC o ARISTOTLE trial (ESC 28 aug 2011, NEJM) pt OAC vs apixaban 5 mg 2x1/dag (2,5 mg 2x1/dag zo 2 van de volgende: 80+ jr, < 60kg of creat > 1,5 mg/dl) Dubbel-blind Mean CHADS = 2,1 (20 % secundaire preventie)

22 Primary Endpoint of Stroke or Systemic Embolism: Non-inferiority Analysis RE-LY Dabigatran 110 mg Dabigatran 150 mg Warfarin ROCKET AF Rivaroxaban 20mg Warfarin ARISTOTLE Apixaban 5 mg Warfarin 1.53% per year 1.11% per year 1.69% per year 1.7% per year 2.2% per year 1.27% per year 1.60% per year HR = 0.91 HR = 0.66 Non Inferiorirty p vs warfarin ITT Analysis p<0.001 p< mg P<0,001 superiority vs WF HR = 0.79 HR = 0.79 Modified ITT p<0.001 P=0,12 for sup vs WF ITT Analysis p<0.001 P=0,01 for sup vs WF

23 Hemorrhagic Stroke RE-LY HR ITT P-value Dabigatran 110 mg 0.12% / yr 0.31 <0.001 Dabigatran 150 mg 0.10% / yr 0.26 <0.001 Warfarin 0.38% / yr ROCKET AF Rivaroxaban 20 mg 0.26% / yr * Warfarin 0.44% / yr ARISTOTLE Apixaban 5 mg 0.24% / yr 0.51 <0.001 Warfarin 0.47% / yr *In an on treatment analysis in Rocket AF Hemorrhagic Stoke rates were 0.26% / yr for rivaroxaban and 0.44% / yr for warfarin, p= No on treatment analysis is available from RE-LY.

24 Ischemic Stroke RE-LY Dabigatran 110 mg 1.34% / yr Dabigatran 150 mg 0.92% / yr HR ITT P-value Warfarin 1.20% / yr ROCKET AF Rivaroxaban 20 mg 1.62% / yr * Warfarin 1.64% / yr ARISTOTLE Apixaban 5 mg 0.97% / yr Warfarin 1.05% / yr *In an on treatment analysis in Rocket AF Ischemic Stroke rates were 1.34% / yr for rivaroxaban and 1.42% / yr for warfarin, p=0.58. No on treatment analysis is available from RE-LY.

25 Major Bleeding RE-LY Dabigatran 110 mg 2.71% / yr Dabigatran 150 mg 3.11% / yr Warfarin mg Dabigatran vs 110 mg Dabigatran = HR of 1.16 ( ) p = ROCKET AF HR ITT P-value Rivaroxaban 20 mg 3.60% / yr * Warfarin 3.45% / yr On Treatment P-value *There is no ITT analysis of safety in Rocket AF. There is no on treatment analysis of safety from RE-LY. ARISTOTLE P-value Apixaban 5 mg 2.13% / yr 0.69 <0.001 Warfarin 3.09% / yr

26 All Cause Mortality RE-LY Dabigatran 110 mg 3.75% / yr Dabigatran 150 mg 3.64% / yr HR ITT p-value Warfarin 4.13% / yr ROCKET AF Rivaroxaban 20 mg 4.52% / yr * Warfarin 4.91% / yr ARISTOTLE +/- 10% Apixaban 5 mg 3.52% / yr Warfarin 3.94% / yr *In an on treatment analysis in Rocket AF mortality rates were 1.87% / yr for rivaroxaban and 2.21% / yr for warfarin, p= No on treatment analysis is available from RE-LY.

27 Wat beloven de nieuwe producten (<-> warfarine)? 1. Forse reductie in hersenbloedingen 2. Daling majeure bloedingen (~ product) 3. Gebruiksvriendelijker 4. Minder contra-indicaties 5. Minder druginteracties 6. Even tot meer efficiënt

28 Alles wordt veel makkelijker en eenvoudiger

29 Bedenkingen (1) o Dosages (indicatie VKF!!) Dabigatran: 150( ) mg, 2x1/dag Rivaroxaban: 20(-15) mg, 1/dag Apixaban: 5(-2,5) mg, 2x1/dag Edoxaban: 60(-30-15) mg, 1/dag o Dosisaanpassingen leeftijd, nierfunctie (!!), gewicht, andere R/ o Opvolging > compliance?

30 Bedenkingen (2) o Nevenwerkingen: Minor bleeding Dyspepsie Myocardial infarction o Aspirine, clopidogrel, prasugrel & ticagrelor? o Superior versus non-inferior <-> klasse-effect o Switch bij perfect geregelde VKA nemende patiënt?

31 Global perspective In de dagdagelijkse praktijk underuse slechte regeling hoge onderbrekingsratio globaal fors verbeterde behandeling van de gemiddelde patiënt met VKF (op geleide van de CHADS-VASC score) <-> individueel goed geregelde patiënt?

32 Kosteneffectiviteit o INR controles (klinische biologie +/- raadpleging) o Daling onbehandelde groep -> effect t.o.v. aspirine/placebo o Kostprijs nieuwe producten? o Absoluut risico onder warfarin = laag Nieuwe producten => kleine ARR Kleine ARR = hoge NNT Vb pradaxa 150 mg Primair eindpunt (stroke & systemic embolism) Dabigatran 1,11%/jr versus warfarin 1,69%/jr Verschil = 0,58%/jr => 172 NNT per jaar ICH Dabigatran 0,3%/jr versus warfarin 0,74%/jr Verschil = 0,44%/jr => 227 NNT per jaar Mortaliteit any cause Dabigatran 3,64%/jr versus warfarin 4,13%/jr Verschil = 0,49%/jr => 204 NNT per jaar

33 Take home messages o Een nieuw tijdperk van OAC is aangebroken o Nieuwe producten zijn zeer gebruiksvriendelijk (voor de patiënt) o Betere behandeling (veiligheid en/of efficiëntie): meer patiënten zullen behandeld (kunnen) worden, betere bescherming van onze patiënten o Gevaar: onvoldoende kennis van artsen en de patiënt, geen (minder) opvolging o Reserve: volle aandacht naar NW en subgroepen

34 De nieuwe orale anticoagulantia Q&A Dr Tom Vydt o AZ Sint-Maarten (Mechelen & Duffel) o Hanswijkstraat, Mechelen

Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005

Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005 Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005 Els Bailleul O.L.V.Ziekenhuis Aalst Inleiding Rationale voor monitoring van medicatie: aanpassen dosering i.f.v. efficiëntie

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

De kunst van het doseren

De kunst van het doseren De kunst van het doseren Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten De state-of-the-art voor de antistollingsbehandeling met VKA s in Nederland. Voorschoten, mei 2010

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 1 Regionaal document bij introductie DOAC Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen... 3 3 Indicatiestelling

Nadere informatie

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC) Update: november 2014 Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda &

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van migraine, gevolgd door de Transparantiefiche van mei 2012. Aanpak van migraine Zoekdatum tot 1 maart 2014 Behandeling

Nadere informatie

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging December 2010, Vol., Nummer 4 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging The Advantages of a Pre-Total Knee Arthroplasty by Zimmer Compatibility

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van angststoornissen, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van angststoornissen, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van angststoornissen, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Angst Publicatiedatum tot 1 september 2014 Behandeling van angststoornissen

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0540.2014096408 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen State-of-the-art in hartfalenzorg Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen Dr. G.C.M. Linssen, cardioloog Almelo Hengelo Area of 350.000 people Total: 1050 hospital beds,

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Kathelijne Szekér 1 ste master BMW Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Prof. Dr. J de Hoon Academiejaar 2009-2010 1. Geef een schematisch stapsgewijs overzicht van het drug discovery proces.

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Namens de kwaliteitscommissie verantwoordelijk voor de richtlijn: dr BC van Jaarsveld, b.jaarsveld@vumc.nl De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

Clopidogrel-ongevoeligheid: to test or not to test?

Clopidogrel-ongevoeligheid: to test or not to test? 8. Spalding GJ, Hartrumpf M, Sierig T, Oesberg N, Kirschke CG, Albes JM. Cost reduction of perioperative coagulation management in cardiac surgery: value of bedside thrombelastography (ROTEM). Eur J Cardiothorac

Nadere informatie

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel

Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Coilen of clippen? Behandelen van aneurysma s binnen de schedel Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding signalement

Nadere informatie

Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën

Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën Evidencetabel 24x7 intensivist Auteur Jaar Journal Design Periode Patienten IC afdelingen Aantal ZHen Land(en) Uitkomst maat Opmerkingen Wallace, Kahn 2012

Nadere informatie

Palliatieve zorg bij hartfalen. Dr. G. Ziere klinisch geriater klinisch epidemioloog

Palliatieve zorg bij hartfalen. Dr. G. Ziere klinisch geriater klinisch epidemioloog Palliatieve zorg bij hartfalen Dr. G. Ziere klinisch geriater klinisch epidemioloog Symptomen Vermoeidheid Pijn Angst Gebrek aan energie Depressiviteit Dyspnoe Slaperigheid Verlies van eetlust Misselijkheid

Nadere informatie

Diabetes en Nierziekten

Diabetes en Nierziekten Richtlijn voor de behandeling van patiënten met chronische nierinsufficientie (CNI) Diabetes en Nierziekten 1e landelijke symposium 14 februari 2008 Utrecht Dr HAH Kaasjager, nefroloog Doelstelling: het

Nadere informatie

Folia. Pharmacotherapeutica. NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties

Folia. Pharmacotherapeutica. NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties Maandelijks tijdschrift Maart 2011 Volume 38 Nummer 3 Afgiftekantoor: 8400 Oostende Mail P209156 Folia Pharmacotherapeutica www.bcfi.be NSAID s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD P 1 3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD K.S.A.E. Liem, F.J.M. Heijmans, M. Bijkerk, J.M.V.G. Backus Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Introductie Sinds juni

Nadere informatie

Workshop Bloedstollings apparaat

Workshop Bloedstollings apparaat Workshop Bloedstollings apparaat ASZ Dordrecht Zaterdag 13 december 2014 Wibo van Run Key Account Manager The Nederlands & België page 2 Rondom Bloedmanagement Bij bloedtransfusies staat de veiligheid

Nadere informatie

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie