Vermeerzaal Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 AMERSFOORT VERNIEUWT OP HET PLEIN VERVALT Op dinsdag 24 april staan de concept-ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt op de raadsagenda voor Het Plein. Het college deelt mee dat deze bijeenkomst helaas niet door kan gaan. Het college heeft nog geen besluit over de plannen kunnen nemen. Zodra de nieuwe planning duidelijk is, wordt u daarover geïnformeerd. Startnotitie voor het ontwikkelen van het Milieubeleidsplan :00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Collegekamer :00 VERVALLEN : Voortzetting Het Plein in de Raadzaal Amersfoort Vernieuwt Presentatie: Hekman en Koolstra Vragen raadsleden aan college Informatie Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer Voorbereiding besluit 19:30 19:45 20:00 Burgerinitiatief Stadsdichter Voorbereiding besluit Startnotitie voor het ontwikkelen van het Milieubeleidsplan Peiling SP: Analyse asbestproblematiek in panden van de gemeente Amersfoort Voorbereiding besluit SP: Motie schadevergoeding middenstand Hooglanderveen Voorbereiding besluit Bestuursovereenkomst samenwerking openbaar vervoer na december 2008 Peiling wensen en bedenkingen 20:30 SP: Voortgang actieplan gelijke behandeling mensen met een beperking Peiling Voorlopig voorstel stadsarchitect Peiling Fractievoor-zittersoverleg 21:00 1

2 Tijd Raadzaal :30 Besluiten met debat 1. Structuurvisie Park Randbroek e.o. Portefeuillehouders : mr. P.J.T. van Daalen Woordvoerder 1e ronde: F. Killi 2. Actie op uitval Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F. Imming 22:45 Besluiten zonder debat 3. Vrijstelling ex art. 19 WRO aanleg tunnel Vathorst - Nijkerkerstraat en reconstructie Nijkerkerstraat en het nemen voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Door aanleg van de tunnel Nijkerkerstraat en de reconstructie Nijkerkerstraat wordt een duurzaam veilige verbinding gerealiseerd in de stedelijke verkeersroute tussen Vathorst, bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef, de Knoop Hogeweg A28 en het centrum van Amersfoort. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Verkeersovereenkomst Vathorst van 20 december 2000 als derde hoofdauto-ontsluiting. 4. Vrijstelling ex. art. 19 lid 1 WRO voor het bouwen van een nutsvoorziening Utrechtseweg 307 en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten en vernieuwen van bestaande schakelstation met bijbehorende voorzieningen. 5. Vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het vergroten van het onderwijsgebouw Utrechtseweg 228 (Boswijk) en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor. Toelichting : Bouwplan betreft het aanpassen en uitbreiden van onderwijsgebouw Boswijk van het Hoornbeeck College door het plaatsen van een verdieping op een gedeelte van het gebouw. 6. Vaststelling Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 Toelichting : Met deze aanpassing van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2002 wordt invulling gegeven aan de behoefte aan een transparanter afwegingskader voor de verdeling van de subsidie. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen verwerkt naar aanleiding van een organisatiebrede legal audit van juridische dienstverlening. 7. Vaststellen subsidieplafond ten behoeve van de woonconsumentensubsidie voor het jaar 2008 Toelichting : Op grond van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 stelt de gemeenteraad jaarlijks het subsidieplafond ten behoeve van woonconsumenten en woonconsumentenorganisaties vast. Voorgesteld wordt voor het subsidiejaar 2008 het plafond vast te stellen op ,- Moties 8. GroenLinks : Motie Pardonregeling Benoemingen 9. Benoeming buitengewoon fractielid (stembriefje) Toelichting : VVD-fractie verzoekt een tweede buitengewoon fractielid te benoemen 23:00 Einde 2

3 Het Besluit Datum: dinsdag 24 april 2007 Aanvang: 21:30 Besluiten met debat 1. Structuurvisie Park Randbroek e.o. Portefeuillehouders : mr. P.J.T. van Daalen Woordvoerder 1e ronde: F. Killi 2. Actie op uitval Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F. Imming Besluiten zonder debat 3. Vrijstelling ex art. 19 WRO aanleg tunnel Vathorst - Nijkerkerstraat en reconstructie Nijkerkerstraat en het nemen voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Door aanleg van de tunnel Nijkerkerstraat en de reconstructie Nijkerkerstraat wordt een duurzaam veilige verbinding gerealiseerd in de stedelijke verkeersroute tussen Vathorst, bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef, de Knoop Hogeweg A28 en het centrum van Amersfoort. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Verkeersovereenkomst Vathorst van 20 december 2000 als derde hoofdauto-ontsluiting. 4. Vrijstelling ex. art. 19 lid 1 WRO voor het bouwen van een nutsvoorziening Utrechtseweg 307 en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten en vernieuwen van bestaande schakelstation met bijbehorende voorzieningen. 5. Vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het vergroten van het onderwijsgebouw Utrechtseweg 228 (Boswijk) en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor. Toelichting : Bouwplan betreft het aanpassen en uitbreiden van onderwijsgebouw Boswijk van het Hoornbeeck College door het plaatsen van een verdieping op een gedeelte van het gebouw. 6. Vaststelling Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 Toelichting : Met deze aanpassing van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2002 wordt invulling gegeven aan de behoefte aan een transparanter afwegingskader voor de verdeling van de subsidie. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen verwerkt naar aanleiding van een organisatiebrede legal audit van juridische dienstverlening.

4 7. Vaststellen subsidieplafond ten behoeve van de woonconsumentensubsidie voor het jaar 2008 Toelichting : Op grond van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 stelt de gemeenteraad jaarlijks het subsidieplafond ten behoeve van woonconsumenten en woonconsumentenorganisaties vast. Voorgesteld wordt voor het subsidiejaar 2008 het plafond vast te stellen op ,- Moties 8. GroenLinks : Motie Pardonregeling Benoemingen 9. Benoeming buitengewoon fractielid (stembriefje) Toelichting : VVD-fractie verzoekt een tweede buitengewoon fractielid te benoemen Einde

5 Besluiten met debat

6 1. Structuurvisie Park Randbroek e.o. Reg.nr.: (pdf)

7 Portefeuillehouders : mr. P.J.T. van Daalen Woordvoerder 1e ronde: F. Killi

8 2. Actie op uitval Reg.nr.: (pdf)

9 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F. Imming

10 Besluiten zonder debat

11 3. Vrijstelling ex art. 19 WRO aanleg tunnel Vathorst - Nijkerkerstraat en reconstructie Nijkerkerstraat en het nemen voorbereidingsbesluit daarvoor Reg.nr.: (pdf)

12 Toelichting : Door aanleg van de tunnel Nijkerkerstraat en de reconstructie Nijkerkerstraat wordt een duurzaam veilige verbinding gerealiseerd in de stedelijke verkeersroute tussen Vathorst, bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef, de Knoop Hogeweg A28 en het centrum van Amersfoort. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Verkeersovereenkomst Vathorst van 20 december 2000 als derde hoofdauto-ontsluiting.

13 4. Vrijstelling ex. art. 19 lid 1 WRO voor het bouwen van een nutsvoorziening Utrechtseweg 307 en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor Reg.nr.: (pdf)

14 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten en vernieuwen van bestaande schakelstation met bijbehorende voorzieningen.

15 5. Vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het vergroten van het onderwijsgebouw Utrechtseweg 228 (Boswijk) en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor. Reg.nr.: (pdf)

16 Toelichting : Bouwplan betreft het aanpassen en uitbreiden van onderwijsgebouw Boswijk van het Hoornbeeck College door het plaatsen van een verdieping op een gedeelte van het gebouw.

17 6. Vaststelling Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 Reg.nr.: Bijlage. : (pdf) (pdf)

18 Toelichting : Met deze aanpassing van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2002 wordt invulling gegeven aan de behoefte aan een transparanter afwegingskader voor de verdeling van de subsidie. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen verwerkt naar aanleiding van een organisatiebrede legal audit van juridische dienstverlening.

19 7. Vaststellen subsidieplafond ten behoeve van de woonconsumentensubsidie voor het jaar 2008 Reg.nr.: (pdf)

20 Toelichting : Op grond van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 stelt de gemeenteraad jaarlijks het subsidieplafond ten behoeve van woonconsumenten en woonconsumentenorganisaties vast. Voorgesteld wordt voor het subsidiejaar 2008 het plafond vast te stellen op ,-

21 Moties

22 8. GroenLinks : Motie Pardonregeling Motie (pdf)

23 Benoemingen

24 9. Benoeming buitengewoon fractielid (stembriefje)

25 Toelichting : VVD-fractie verzoekt een tweede buitengewoon fractielid te benoemen

26 Einde

27 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 27 februari 2007 Portefeuillehouder : Wethouder mr P.J.T. van Daalen Agendapunt : HB-1 (was HB-3) TITEL Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving: proces en participatie BESLISPUNTEN 1. in te stemmen met het voorstel om in het plangebied alleen woningen te bouwen op de terreinen van het ziekenhuis en het sportfondsenbad; 2. in te stemmen met het procesvoorstel voor de Structuurvisie en het bijbehorende participatievoorstel; 3. in te stemmen met de inhoudelijke kaders van de Structuurvisie als uitgangspunt bij het participatieproces. AANLEIDING In februari 2006 is de Structuurvisie Een beekdal in de stad door het College van B&W vastgesteld met de intentie om met deze visie een breed inspraaktraject te starten. Om verschillende redenen is het afgelopen jaar niet tot behandeling van de visie in de Raad en daarmee het starten van het inspraaktraject gekomen. Deze redenen zijn onder andere: - de politieke en maatschappelijke wens om het aantal woningen op de locatie Elisabeth nader te onderzoeken; - de nog gaande zijnde zoektocht naar dekkingsmiddelen voor de maatregelen uit de visie; - de behoefte om burgers en belanghebbenden al voor het starten van een formeel inspraaktraject te betrekken bij de visie; - en de vragen (moties) van een aantal raadsfracties om andere woningbouwlocaties in het plangebied te onderzoeken. Om deze redenen ligt nu een voorstel voor het vervolgtraject van de Structuurvisie Park Randenbroek. Dit voorstel gaat in op de woningbouwlocaties, het proces, de participatie en de inhoudelijke kaders voor de participatie. 1. VOORSTEL WONINGBOUWLOCATIES Tijdens Het Besluit op 17 oktober 2006 is een tweetal moties ingediend waarin wordt voorgesteld woningbouw op/langs de locatie van de sportvelden te realiseren ter compensatie van het aantal benodigde woningen in het kader van de budgetneutraliteit op de locaties Elisabeth en Sportfondsenbad. Het College stelt voor om niet af te wijken van de eerdere besluitvorming, namelijk alleen woningen te realiseren op de vastgestelde locaties Elisabeth en Sportfondsenbad, zodat het rood in het plangebied geconcentreerd blijft op twee locaties. ARGUMENTEN 1.1 Woningbouw op andere locatie doet afbreuk aan uitgangspunten Woningbouw op andere locaties dan de genoemde doet afbreuk aan de uitgangspunten van de Structuurvisie op het gebied van gebruik (zoals vergroting openbaarheid van het gebied, stimuleren functies op stadsniveau), visueel-ruimtelijk (terugdringen versnippering en versterken van samenhang) en natuur (landschappelijke verbinding en verbetering kwaliteit). Inlichtingen bij: mw. M. de Ruiter, SOB/EO, (033)

28 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort 1.2 Uitgangspunt is behoud van alle verenigingen en functies in het gebied Uitgangspunt van het College is behoud van alle vitale verenigingen en functies in het plangebied, omdat deze functies op de huidige locaties belangrijk zijn voor zowel de omliggende wijken als de gehele stad. Woningbouw op de sportvelden heeft als consequentie dat (een aantal) sportverenigingen uit het gebied moet worden geplaatst en dit is niet wenselijk. 1.3 Woningbouw op een andere locatie is slechts een beperkt alternatief Een alternatief plan met woningbouw op of aan de rand van de sportvelden is geen volwaardig alternatief voor woningbouw qua aantallen en opbrengsten vergeleken met bijvoorbeeld de Elisabeth locatie. Er is dan een aantal woningen minder mogelijk op de locatie Elisabeth (in een globale schatting gaat het dan om circa 50 tot maximaal 100 woningen minder). 1.4 Woningbouw op een andere locatie vraagt om een nieuwe studie van de Structuurvisie Het op andere locaties in het plangebied woningen realiseren dan de ziekenhuis- en zwembadlocatie heeft zo n invloed op de uitgangspunten van de voorliggende Structuurvisie Park Randenbroek (voor kaders zie punt 3 van dit raadsvoorstel) en omgeving dat het College dan de totale Structuurvisie vanaf de basisuitgangspunten opnieuw in studie moet nemen en op basis van de huidige Structuurvisie geen participatietraject kan starten. BEOOGD EFFECT Woningbouw op de twee vastgestelde locaties Elisabeth en Sportfondsenbad betekent dat het rood in het plangebied blijft geconcentreerd op deze locaties en er geen functies uit het gebied hoeven te verdwijnen met uitzondering van het ziekenhuis en het zwembad. 2. VOORSTEL PROCES EN PARTICIPATIE De Structuurvisie Een beekdal in de stad van 7 februari 2006 is een parapluplan waarin de ambitie voor de ruimtelijk functionele invulling voor het totale plangebied Park Randenbroek en omgeving (75 hectare) in woord en beeld is omschreven. Binnen deze totaalvisie zijn per deelgebied inrichtings-/ invullingsvoorstellen gedaan. Het College stelt voor om met de Structuurvisie van februari 2006 als kader een participatietraject te starten dat als hoofddoelstellingen heeft: - vormgeven van het gebied Park Randenbroek en omgeving in overleg met belanghebbenden op zowel gebieds- als stadsniveau op basis van vastgestelde kaders; - meer maatschappelijke en politieke inbreng in de totaalvisie en de voorstellen per deelgebied en het optimaliseren van het plan; - vragen en reacties van belanghebbenden te toetsen aan de doelstellingen en vastgestelde kaders en beargumenteerd te beantwoorden; - de Structuurvisie voorzien van de reacties, de antwoorden en de consequenties op de geopperde suggesties aanbieden aan de Raad. Resultaat Resultaat van de participatie is de (aangepaste) Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving inclusief een uitwerking per deelgebied op basis waarvan concrete ontwikkelplannen en/of bestemmingsplannen kunnen worden vervaardigd. Participatiemodel Het College verwacht dat participatie tot een optimaal plan leidt, omdat tijdens de planvorming belanghebbenden worden geraadpleegd over hun wensen, waarden en ideeën. Amersfoort onderscheidt drie participatiemodellen: - inspraakmodel: gemeente bepaalt beleid, communicatie in de vorm van voorlichting en inspraak; - consultatiemodel: gemeente ontwikkelt samen met belanghebbenden beleid, gemeente is uiteindelijke beslisser; - coproductiemodel: samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen gemeente en betrokkenen.

29 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort Het College stelt voor om het consultatiemodel te hanteren bij de participatie over de Structuurvisie, het model dat uitgaat van het samen met belanghebbenden vormgeven van beleid. Dit model past goed bij het project Structuurvisie Park Randenbroek, omdat er in de afgelopen jaren al veel is gesproken en besloten over het gebied en de belangrijkste kaders voor het plangebied helder zijn. Het managen van verwachtingen is bij consultatie cruciaal. Verwachtingen van omwonenden, gebruikers, belangenorganisaties etc. Om die verwachtingen scherp en reëel te houden worden duidelijke kaders gesteld waarbinnen de consultatie plaatsvindt. Dit zijn zowel inhoudelijke als procesmatige kaders (tijd, geld, organisatie) die in voorstel 3 van dit raadsvoorstel aan de orde komen. Processtappen Het consultatie- en vervolgproces van de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving is in stappen en tijd als volgt te duiden: 1. Opstellen procesvoorstel, consultatiemodel en kaders dec 06 febr Vaststellen procesvoorstel, consultatiemodel en kaders door Raad mrt Consultatietraject apr jun Opstellen consultatienota en voorstel Structuurvisie jul aug Behandeling voorstel Structuurvisie in College en Raad sept - okt 07 Op basis van het verloop en de resultaten van het consultatietraject kan de vervolgstrategie rond het proces Structuurvisie nader worden bepaald. Gelijktijdig aan het consultatietraject zal de zoektocht naar dekkingsmiddelen voor de voorgestelde maatregelen uit de Structuurvisie en het zoeken naar mogelijkheden om het aantal woningen op het Elisabethterrein te verminderen voort gaan. Dit zal ook een thema zijn wat tijdens de consultatie met belanghebbenden aan de orde komt met als doel gezamenlijk creatieve oplossingen te vinden. Werkwijze consultatie De wijze waarop het consultatietraject concreet vorm krijgt wordt uitgewerkt in een consultatieplan. Belangrijk aandachtspunt in het consultatieproces rond de Structuurvisie zijn de twee soorten belangen die in dit proces spelen, namelijk het stedelijk belang en de wijkbelangen. Hier moet met de verschillende in te stellen consultatiegroepen rekening mee worden gehouden. In de hieronder omschreven werkwijze op hoofdlijnen komt dit aan de orde: 1. Na de vaststelling van het voorstel en de kaders door de Raad wordt een bijeenkomst georganiseerd met een aantal belangenvertegenwoordigers op stedelijk niveau 1 waarin de kaders en het consultatietraject worden toegelicht. Doel van deze bijeenkomst is tweeledig: - toelichting op stedelijk niveau van het doel van de structuurvisie, de uitgangspunten, de consultatie en de rol en positie van stedelijke belangenvertegenwoordigers in het proces; - peilen van meningen over de vastgestelde inhoudelijke kaders van de Structuurvisie. 2. Vervolgens wordt een breed toegankelijke bijeenkomst georganiseerd over de Structuurvisie voor alle betrokkenen en belanghebbenden (uitnodiging via de Stadsberichten, omwonenden huis-aan-huis). Tijdens deze bijeenkomst wordt de Structuurvisie inhoudelijk toegelicht en wordt het consultatietraject uitgelegd. Alle aanwezigen kunnen hun reactie tijdens deze bijeenkomst schriftelijk inleveren. Daarnaast wordt per deelgebied een consultatiegroep 2 ingesteld met circa 10 deelnemers. Potentiële deelnemers kunnen zich daar tijdens de algemene bijeenkomst voor aanmelden. Voorgesteld wordt om de definitieve samenstelling van deze groepen zoveel mogelijk door de aangemelden zelf te laten organiseren onder de genoemde randvoorwaarden (aantal deelnemers naar achtergrond). 3. Per deelgebied komen de consultatiegroepen twee á drie maal bijeen. In de eerste bijeenkomst is er een toelichting op de kaders en het invullingsvoorstel voor het betreffende deelgebied door de landschapsarchitect of stedenbouwkundige. De consultatiegroep kan tijdens deze bijeenkomst haar eerste reactie geven waarop de gemeentelijke vertegenwoordigers voor zover mogelijk al kort 1 Te denken is aan belangenorganisaties als SGLA, Stichting Heiligenbergerbeekdal, Koepel sportver. etc. 2 De participatiegroepen per deelgebied bestaan uit circa 3 vertegenwoordigers van omwonenden en bewoners, circa 3 vertegenwoordigers van verenigingen of gebruikers in het gebied en circa 3 vertegenwoordigers vanuit stedelijke belangenorganisaties.

30 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort antwoorden en/of consequenties kunnen aangeven. Met de informatie die tijdens de eerste bijeenkomst op tafel komt kunnen zowel de gemeentelijke vertegenwoordigers als de consultatiegroep terug naar hun achterban. 4. Tijdens de tweede bijeenkomst legt de gemeente haar toelichting/beantwoording op de reacties en de mogelijke consequenties van de voorstellen voor aan de consultatiegroep. Dan kan worden bepaald of het besprokene tijdens de eerste bijeenkomst goed is geïnterpreteerd en/of leidt tot extra vragen of vervolgacties. 5. De uiteindelijke reacties van de consultatiegroepen en ambtelijke antwoorden worden gebundeld in een rapportage, die wordt teruggekoppeld in een plenaire bijeenkomst aan alle consultatiegroepen. 6. Deze rapportage (consultatienota) wordt samen met de Structuurvisie aangeboden aan de Raad. Professionele partners Partners in het Structuurvisieproces, zoals de provincie Utrecht, het Utrechts Landschap, het Waterschap en de gemeente Leusden, hebben een bijzondere positie in het consultatietraject. Het gebied Park Randenbroek en omgeving staat niet op zichzelf en is ook niet voor niets pilotproject in de proeftuin Groenblauwe Structuur die de gemeente Amersfoort samen met de Provincie Utrecht is gestart. De ambities en maatregelen voor het gebied dienen in nauwe samenhang met ontwikkelingen in de regio te worden bezien. Inhoudelijk vindt hierover regelmatig op ambtelijk en bestuurlijk niveau afstemming plaats. De inhoudelijke kaders van de Structuurvisie sluiten aan bij de visie van onze professionele partners. Daarom vindt het College hun aanwezigheid tijdens de plenaire consultatiebijeenkomsten van groot belang. Zij kunnen dan het eigen beleid en de inpassing van de Structuurvisie direct aan belanghebbenden toelichten. ARGUMENTEN 1.1 Samenspraak met belanghebbenden creëert draagvlak Het in samenspraak met belanghebbenden tot plannen komen creëert draagvlak op zowel stedelijk als regionaal niveau en leidt tot een betere en samenhangende visie op het gebied. 1.2 Creatief meedenken over financiële bijdragen leidt tot meerwaarde Naast een inhoudelijke bijdrage is het creatief meedenken over financieringsmogelijkheden en ook het feitelijk financieel bijdragen aan de realisatie van de visie een meerwaarde. KANTTEKENINGEN 1.1 Een consultatietraject kost tijd en geld Een intensief consultatietraject zoals hiervoor voorgesteld brengt een aanzienlijke investering qua tijd en geld met zich mee. BEOOGD EFFECT Het meenemen van de wensen, waarden en ideeën van belanghebbenden in de visievorming voor het gebied Park Randenbroek en omgeving leidt tot een en zo optimaal mogelijk plan. 3. VOORSTEL INHOUDELIJKE KADERS PARTICIPATIE Voor het participatietraject rond de Structuurvisie en de diverse deelgebieden is de Structuurvisie van februari 2006 richtinggevend. Vanuit deze visie en eerdere besluitvorming over deelaspecten stelt het College de volgende inhoudelijke kaders voor het participatietraject voor. Deze kaders worden vastgesteld door de Raad en zijn daarmee uitgangspunt voor het gesprek met burgers en belanghebbenden. De uitgangspunten staan niet ter discussie tijdens de participatiebijeenkomsten! Algemene kaders Uitgangspunt voor het participatietraject is de centrale doelstelling Ontwikkeling van het gebied tot een beekdal, waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten, de aspecten sport, recreatie, milieu (ecologie en landschap), beheer (water en groen), economische ontwikkeling, wonen en verkeer aandacht krijgen en dat functioneert als een gevarieerd recreatief groengebied voor heel Amersfoort.

31 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort Vastgestelde bestuurlijke kaders Juni 2000 Besluit gemeenteraad Startnotitie Park Randenbroek en omgeving Maart 2001 Breed inspraaktraject Februari 2002 Aangepaste structuurvisie met reactie aan raadscommissie voorgelegd (niet vastgesteld) Najaar 2002 College stelt stappenplan vast voor (financiële) strategie: Metgensbleek aangekocht met ISV subsidie Maart 2004 Besluit gemeenteraad Groen-blauwe structuur September 2004 Besluit gemeenteraad aankoop Maatweg en verwerving ziekenhuislocaties Elisabeth, Lichtenberg en Kop van Schothorst. Uitgangspunt is budgetneutrale ontwikkeling drie locaties gezamenlijk, discussie Elisabeth 400 appartementen. Februari 2005 Presentatie modellen Khandekar ziekenhuislocaties Twee modellen Elisabeth: 252 appartementen of 182 appartementen en 43 grondgebonden woningen. April 2005 Besluit gemeenteraad: bewonersmodel Lichtenberg + derde model Elisabeth Juni 2005 Besluit gemeenteraad verplaatsing sportfondsenbad: ontwikkeling dekt minimaal sloop- en saneringskosten. Zomer 2005 Opdracht gemeenteraad: opstellen Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving in nauwe samenhang met de locaties Elisabeth en sportfondsenbad. November 2005 Besluit gemeenteraad: deel boekwaarde sportfondsenbad op locatie dekken ten gunste van kunstijsbaan Vathorst. Februari 2006 Besluit College Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving inclusief locatie Elisabeth 300 appartementen en sportfondsenbad circa 60 woningen. Februari 2006 Besluit gemeenteraad: motie verkeersveiligheid Vosheuvel, project met prioriteit opstarten Kaders per thema Gebruik Betere toegankelijkheid en betere verblijfsmogelijkheden van het gebied. Groter openbaar toegankelijk gebied Functies die voor bewoners uit de hele stad aantrekkelijk zijn stimuleren en optimaliseren. Visueel-ruimtelijk Ruimtelijke samenhang door toepassen van eenduidig groen (beplanting, bomen) en door het terugdringen van verstening, doorsnijding en versnippering. Meer ruimte en betekenis voor de beek en het beekdal. Beter zichtbaar en herkenbaar maken van functies als natuur, cultuur, sport, recreatie, etc. Natuur Behoud en versterken actuele waarden droge landnatuur (bos, bomen) en verbinding van de landgoedbossen Ontwikkeling van de natte landnatuur (broekbos, beekdalgrasland). Betere kwaliteit waternatuur. Functie als ecologische verbindingszone voor zowel land- als waternatuur versterken. Cultuur Cultuurhistorische kwaliteiten versterken en de culturele betekenis van met name Park Randenbroek en het beekdal. Informatie en educatie als middel om het gebied onder de aandacht brengen (bijvoorbeeld cultuurkalender) Financieel Geschatte benodigde investering voor de voorgestelde maatregelen ( 10,4 mio) is uitgangspunt. Vanuit de locatie Driehoek wordt een bijdrage verwacht van circa 2 mio, deze bijdrage is inzetbaar voor de maatregelen in het plangebied na aftrek van de gemaakte plankosten en de nog te maken uitvoeringskosten. De locatie Elisabeth wordt budgetneutraal herontwikkeld in navolging van de genomen Raadsbesluiten hierover.

32 raadsvoorstel pagina 6 Gemeente Amersfoort De herontwikkeling van de locatie Sportfondsenbad dekt minimaal de kosten voor sloop en sanering van het zwembad en er wordt gestreefd naar een positief resultaat dat kan worden ingezet ten gunste van het plangebied Park Randenbroek en omgeving. Bij de planinvulling zijn beheerkosten op basisniveau zijn uitgangspunt. Kaders per deelgebied Tijdens de bijeenkomsten met de consultatiegroepen worden de invullingsvoorstellen per deelgebied en de vastgestelde kaders toegelicht. Deze kaders zijn: Heiligenbergerbeek Heiligenbergerbeek als drager (beeld, cultuur, recreatie en ecologie). Combinatie van gedeeltelijke omvorming oevers en realisatie van geïsoleerde beekarmen Beekloop blijft bevaarbaar voor boten Waterlijn en scouting tot de afmeerplek ten zuiden van de stuw. Stuw blijft gehandhaafd en ten westen van de stuw wordt een vistrap aangelegd om de ecologische isolatie van de beekloop op te heffen. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. St. Waterlijn, St. Beekdal, Waterschap, Utrechts Landschap. Park Randenbroek Terugbrengen en opwaarderen van oorspronkelijke stijlkenmerken. Herbestemming van de Villa Randenbroek binnen de hiervoor bestuurlijk vast te leggen kaders in een afzonderlijke bestuursopdracht (maart 2007). Verjonging en plekgewijze aanpassing van de ruimtelijke opzet van het bomenbestaand op basis van het oorspronkelijke parkontwerp van Van Lunteren. Opschonen van het padenstelsel, verbeteren van tracering en de beloopbaarheid en de aanleg van een doorgaande route die het park met het overige plangebied verbindt. Zichtbaar maken van het doorgaande stelsel van waterlopen Verwijderen van parkelementen die niet in de oorspronkelijke opzet passen. Nieuwe toegang. Inrichten Metgensbleek in samenhang met het park. Opstellen van een beheerplan. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. Ver. Vr. van het Randenbroekerbos, St. Het beekdal, omwonenden, Utrechts Landschap, bewoners en gebruikers van het park. De Vosheuvel Het door het College en Raad vastgestelde inrichtingsmodel wordt als uitgangpunt gehanteerd bij de verdere planvorming. Aandacht besteden aan de gebouwencomplexen/functies in het gebied. Tot stand brengen van een oost-west en noord-zuid verbinding door het gebied (langzaam verkeer). Opschonen bomenbestand. Verbinding Vosheuvel Park Randenbroek. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. Scholencomplex De Vosheuvel, Kinderboerderij, Scouting, bewoners. IJsbaanterrein Verbeteren/versterken van de multifunctionele recreatieve functie door inrichting geschikt te maken voor skeelerbaan, ijsbaan, evenementenrecreatie. Versterken groene karakter. Aandacht voor parkeerdruk en beheerafspraken.

33 raadsvoorstel pagina 7 Gemeente Amersfoort Skeelerbaan op ijsbaanterrein èn Vathorst volgens onderstaand beslismodel. skeelerbaan nee ja 2 ijsbaanterrein en Vathorst 1 Vathorst ijsbaanterrein Collegestandpunt is in groen weergegeven Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. BIJT, omwonenden, AIJV. Sportvelden / volkstuinvereniging Behoud op een vitale wijze van alle aanwezige verenigingen. Ruimte creëren voor de beek en het openbaar gebied. Gebied qua beleving meer betrekken bij het park. Aandacht voor sociale veiligheid en de parkeerdruk. Tijdelijk veld VV VOP openbare groenfunctie. Drie kunstgrasvelden. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. sportverenigingen, omwonenden, volkstuinvereniging. Zwembadlocatie Het slopen en verwijderen van het zwembad te vervangen door woningbouw. Herontwikkeling dient minimaal de kosten van sloop en sanering te compenseren, eventuele meeropbrengsten komen ten goede aan het gebied Park Randenbroek. Voorlopig uitgangspunt in de Structuurvisie was circa 50 tot 60 woningen (middelduur), invullingsvarianten en variatie in programma in aantal (bijvoorbeeld 40 80) en prijscategorie zijn mogelijk mits deze passen binnen de financiële randvoorwaarden. Aandacht voor het monumentale bomenbestand. De woningbouw opnemen in een parkachtige structuur. Ruimte voor de beek. Bewonersparkeren onder de bebouwing. Functie van de gymzaal blijft gehandhaafd, eventuele vervanging van de gymzaal mag niet tot extra kosten leiden. Kleine verharde sportveld dient terug te komen. Verplaatsing Dahliavereniging onderzoeken. Mogelijkheden voor de functie woonzorg in dit gebied onderzoeken. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. omwonenden, Dahliavereniging. Elisabethlocatie Appartementen. Budgetneutrale ontwikkeling van de drie ziekenhuislocaties. Voor de Elisabethlocatie betekent dit maximaal 300 koopappartementen (middelduur en duur). Invullingsvarianten en variatie in programma is wel mogelijk, maar heeft ook effect op het aantal en moet passen binnen de financiële randvoorwaarden. Stedenbouwkundig modellen dienen faseerbaar te zijn (d.w.z. in verschillende fases gerealiseerd). Terugbrengen reliëf. Bewonersparkeren onder de bebouwing. Het aantal ontsluitingen op de Heiligenbergerweg beperken. Oost-west verkaveling. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. o.a. omwonenden, St. Beekdal.

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Digitale Participatie Inrichting- & beheerplan Park Randenbroek e.o.

Digitale Participatie Inrichting- & beheerplan Park Randenbroek e.o. Digitale Participatie Inrichting- & beheerplan Park Randenbroek e.o. Inrichting- en beheerplan Park Randenbroek e.o. Doelstelling : het gebied te ontwikkelen tot een beekdal waarin natuur en cultuur elkaar

Nadere informatie

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad 1 Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad U vindt vanavond informatie over: Sloop zwembad Kaders voor wonen en openbare ruimte Vertrekpunten voor de ontwikkeling van wonen Schetsontwerp inrichting

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 19:00

De Ronde Aanvang: 19:00 De Ronde 01-02-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Amersfoort Vernieuwt 2011-2014: "om de kaart bijeenkomst" Besloten Podiumbeleid en risicomanagement exploitatie

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk

Raadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-084 Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Aan de raad, Onderwerp Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016 Voorstel aan de raad Opgesteld door Milieu en Mobiliteit Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk 15.511512 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 14 januari 2016 Geheim Nee Vaststelling Ontwikkelingskader

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 16 RZ 118 Beslisnota Woningbouwprogramma 2015-2025 Wijchen, 22 april 2016 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met reserveren van 80 extra woningen voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 6 september Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer z60037292 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 229 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o.

RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o. RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o. Portefeuillehouder S. Jansen Ronde Tafel N.v.t. Opsteller M.A.G. Dingemans Debat N.v.t. Zaak/stuknummer 0207261 Raadsvergadering 24 januari 2017 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :29-03-07 Onderwerp Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Inleiding In 2006 hebben drie conferenties

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 3 oktober 2017

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 3 oktober 2017 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-089 Houten, 3 oktober 2017 Onderwerp: Ontwikkeling Hofstad III (Grassen Noord) Beslispunten: 1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Hofstad

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Ontwikkelorganisatie Ruimte Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk 4224645 Vergadering Vergaderdatum 2 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw

Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw Registratienummer: : 2016017636 Budgetnummer : geen Vastgesteld : college van B & W, 14 juni 2016 1. Onderwerp Locatiestudie sociale woningbouw 2. Opdrachtgever

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF gemeente Barneveld Nr. 618792 Aan het college van burgemeester en wethouders Interactieve beleidsvorming bij opstellen speelruimtebeleid- en uitwerkingsplan Gevraagde beslissing: 1. Akkoord gaan met het

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr. Raadsvoorstel Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: 014-2014 Opsteller: Marijn Hartgerink Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein gemeente Eindhoven 17R7147 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00163 B&W beslisdatum 07 februari 2017 Dossiernummer 17.06.651 Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein Inleiding Er

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Waarom bijlage geheim? De rapportage bevat financiële informatie die de belangen van de gemeente kunnen schaden als het openbaar wordt.

Waarom bijlage geheim? De rapportage bevat financiële informatie die de belangen van de gemeente kunnen schaden als het openbaar wordt. OPENBAAR met geheime bijlage(n) Adviseur: I. Haan (RG, tst. 865) Portefeuillehouder: A.V. de Kok 10.02796 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 8 april 2010 Raadsvergadering d.d. 22 april 2010 Voorstel nr.

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen Participatieplan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00

De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00 De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 19:00 Raadsdebatten: Onderwerp: Korte toelichting college op hun reactie op amendementen en moties (deze reactie wordt donderdag verspreid) Eventueel

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Frohn, Bert RB S1 RAD: RAD120926 2012-09-26T00:00:00+02:00 BW: BW120821 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 08 november 2011 Agendapunt Onderwerp Toekomst Zuiderkapel te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Onderwerp: Bereikbaarheidsvisie Beslispunten: 1. De bereikbaarheidsvisie vast te stellen als ambitie en agenda voor de bereikbaarheid van Houten Samenvatting:

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 409196 Datum : 31 januari 2017 Programma : 5. Inkomen jeugd en WMo Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Masterplan De Entree Oost BBV nr: 2015/61034

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Masterplan De Entree Oost BBV nr: 2015/61034 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen Masterplan De Entree Oost BBV nr: 2015/61034 1. Inleiding In oktober 2004 is het Masterplan voor 023 Haarlem vastgesteld. Dit Masterplan omvatte zowel de plandelen West

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie