Vermeerzaal Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 AMERSFOORT VERNIEUWT OP HET PLEIN VERVALT Op dinsdag 24 april staan de concept-ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt op de raadsagenda voor Het Plein. Het college deelt mee dat deze bijeenkomst helaas niet door kan gaan. Het college heeft nog geen besluit over de plannen kunnen nemen. Zodra de nieuwe planning duidelijk is, wordt u daarover geïnformeerd. Startnotitie voor het ontwikkelen van het Milieubeleidsplan :00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Collegekamer :00 VERVALLEN : Voortzetting Het Plein in de Raadzaal Amersfoort Vernieuwt Presentatie: Hekman en Koolstra Vragen raadsleden aan college Informatie Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer Voorbereiding besluit 19:30 19:45 20:00 Burgerinitiatief Stadsdichter Voorbereiding besluit Startnotitie voor het ontwikkelen van het Milieubeleidsplan Peiling SP: Analyse asbestproblematiek in panden van de gemeente Amersfoort Voorbereiding besluit SP: Motie schadevergoeding middenstand Hooglanderveen Voorbereiding besluit Bestuursovereenkomst samenwerking openbaar vervoer na december 2008 Peiling wensen en bedenkingen 20:30 SP: Voortgang actieplan gelijke behandeling mensen met een beperking Peiling Voorlopig voorstel stadsarchitect Peiling Fractievoor-zittersoverleg 21:00 1

2 Tijd Raadzaal :30 Besluiten met debat 1. Structuurvisie Park Randbroek e.o. Portefeuillehouders : mr. P.J.T. van Daalen Woordvoerder 1e ronde: F. Killi 2. Actie op uitval Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F. Imming 22:45 Besluiten zonder debat 3. Vrijstelling ex art. 19 WRO aanleg tunnel Vathorst - Nijkerkerstraat en reconstructie Nijkerkerstraat en het nemen voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Door aanleg van de tunnel Nijkerkerstraat en de reconstructie Nijkerkerstraat wordt een duurzaam veilige verbinding gerealiseerd in de stedelijke verkeersroute tussen Vathorst, bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef, de Knoop Hogeweg A28 en het centrum van Amersfoort. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Verkeersovereenkomst Vathorst van 20 december 2000 als derde hoofdauto-ontsluiting. 4. Vrijstelling ex. art. 19 lid 1 WRO voor het bouwen van een nutsvoorziening Utrechtseweg 307 en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten en vernieuwen van bestaande schakelstation met bijbehorende voorzieningen. 5. Vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het vergroten van het onderwijsgebouw Utrechtseweg 228 (Boswijk) en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor. Toelichting : Bouwplan betreft het aanpassen en uitbreiden van onderwijsgebouw Boswijk van het Hoornbeeck College door het plaatsen van een verdieping op een gedeelte van het gebouw. 6. Vaststelling Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 Toelichting : Met deze aanpassing van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2002 wordt invulling gegeven aan de behoefte aan een transparanter afwegingskader voor de verdeling van de subsidie. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen verwerkt naar aanleiding van een organisatiebrede legal audit van juridische dienstverlening. 7. Vaststellen subsidieplafond ten behoeve van de woonconsumentensubsidie voor het jaar 2008 Toelichting : Op grond van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 stelt de gemeenteraad jaarlijks het subsidieplafond ten behoeve van woonconsumenten en woonconsumentenorganisaties vast. Voorgesteld wordt voor het subsidiejaar 2008 het plafond vast te stellen op ,- Moties 8. GroenLinks : Motie Pardonregeling Benoemingen 9. Benoeming buitengewoon fractielid (stembriefje) Toelichting : VVD-fractie verzoekt een tweede buitengewoon fractielid te benoemen 23:00 Einde 2

3 Het Besluit Datum: dinsdag 24 april 2007 Aanvang: 21:30 Besluiten met debat 1. Structuurvisie Park Randbroek e.o. Portefeuillehouders : mr. P.J.T. van Daalen Woordvoerder 1e ronde: F. Killi 2. Actie op uitval Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F. Imming Besluiten zonder debat 3. Vrijstelling ex art. 19 WRO aanleg tunnel Vathorst - Nijkerkerstraat en reconstructie Nijkerkerstraat en het nemen voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Door aanleg van de tunnel Nijkerkerstraat en de reconstructie Nijkerkerstraat wordt een duurzaam veilige verbinding gerealiseerd in de stedelijke verkeersroute tussen Vathorst, bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef, de Knoop Hogeweg A28 en het centrum van Amersfoort. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Verkeersovereenkomst Vathorst van 20 december 2000 als derde hoofdauto-ontsluiting. 4. Vrijstelling ex. art. 19 lid 1 WRO voor het bouwen van een nutsvoorziening Utrechtseweg 307 en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten en vernieuwen van bestaande schakelstation met bijbehorende voorzieningen. 5. Vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het vergroten van het onderwijsgebouw Utrechtseweg 228 (Boswijk) en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor. Toelichting : Bouwplan betreft het aanpassen en uitbreiden van onderwijsgebouw Boswijk van het Hoornbeeck College door het plaatsen van een verdieping op een gedeelte van het gebouw. 6. Vaststelling Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 Toelichting : Met deze aanpassing van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2002 wordt invulling gegeven aan de behoefte aan een transparanter afwegingskader voor de verdeling van de subsidie. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen verwerkt naar aanleiding van een organisatiebrede legal audit van juridische dienstverlening.

4 7. Vaststellen subsidieplafond ten behoeve van de woonconsumentensubsidie voor het jaar 2008 Toelichting : Op grond van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 stelt de gemeenteraad jaarlijks het subsidieplafond ten behoeve van woonconsumenten en woonconsumentenorganisaties vast. Voorgesteld wordt voor het subsidiejaar 2008 het plafond vast te stellen op ,- Moties 8. GroenLinks : Motie Pardonregeling Benoemingen 9. Benoeming buitengewoon fractielid (stembriefje) Toelichting : VVD-fractie verzoekt een tweede buitengewoon fractielid te benoemen Einde

5 Besluiten met debat

6 1. Structuurvisie Park Randbroek e.o. Reg.nr.: (pdf)

7 Portefeuillehouders : mr. P.J.T. van Daalen Woordvoerder 1e ronde: F. Killi

8 2. Actie op uitval Reg.nr.: (pdf)

9 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F. Imming

10 Besluiten zonder debat

11 3. Vrijstelling ex art. 19 WRO aanleg tunnel Vathorst - Nijkerkerstraat en reconstructie Nijkerkerstraat en het nemen voorbereidingsbesluit daarvoor Reg.nr.: (pdf)

12 Toelichting : Door aanleg van de tunnel Nijkerkerstraat en de reconstructie Nijkerkerstraat wordt een duurzaam veilige verbinding gerealiseerd in de stedelijke verkeersroute tussen Vathorst, bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef, de Knoop Hogeweg A28 en het centrum van Amersfoort. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Verkeersovereenkomst Vathorst van 20 december 2000 als derde hoofdauto-ontsluiting.

13 4. Vrijstelling ex. art. 19 lid 1 WRO voor het bouwen van een nutsvoorziening Utrechtseweg 307 en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor Reg.nr.: (pdf)

14 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten en vernieuwen van bestaande schakelstation met bijbehorende voorzieningen.

15 5. Vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het vergroten van het onderwijsgebouw Utrechtseweg 228 (Boswijk) en het nemen van een voorbereidingsbesluit daarvoor. Reg.nr.: (pdf)

16 Toelichting : Bouwplan betreft het aanpassen en uitbreiden van onderwijsgebouw Boswijk van het Hoornbeeck College door het plaatsen van een verdieping op een gedeelte van het gebouw.

17 6. Vaststelling Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 Reg.nr.: Bijlage. : (pdf) (pdf)

18 Toelichting : Met deze aanpassing van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2002 wordt invulling gegeven aan de behoefte aan een transparanter afwegingskader voor de verdeling van de subsidie. Daarnaast zijn enkele technische aanpassingen verwerkt naar aanleiding van een organisatiebrede legal audit van juridische dienstverlening.

19 7. Vaststellen subsidieplafond ten behoeve van de woonconsumentensubsidie voor het jaar 2008 Reg.nr.: (pdf)

20 Toelichting : Op grond van de Woonconsumentenverordening Amersfoort 2007 stelt de gemeenteraad jaarlijks het subsidieplafond ten behoeve van woonconsumenten en woonconsumentenorganisaties vast. Voorgesteld wordt voor het subsidiejaar 2008 het plafond vast te stellen op ,-

21 Moties

22 8. GroenLinks : Motie Pardonregeling Motie (pdf)

23 Benoemingen

24 9. Benoeming buitengewoon fractielid (stembriefje)

25 Toelichting : VVD-fractie verzoekt een tweede buitengewoon fractielid te benoemen

26 Einde

27 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 27 februari 2007 Portefeuillehouder : Wethouder mr P.J.T. van Daalen Agendapunt : HB-1 (was HB-3) TITEL Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving: proces en participatie BESLISPUNTEN 1. in te stemmen met het voorstel om in het plangebied alleen woningen te bouwen op de terreinen van het ziekenhuis en het sportfondsenbad; 2. in te stemmen met het procesvoorstel voor de Structuurvisie en het bijbehorende participatievoorstel; 3. in te stemmen met de inhoudelijke kaders van de Structuurvisie als uitgangspunt bij het participatieproces. AANLEIDING In februari 2006 is de Structuurvisie Een beekdal in de stad door het College van B&W vastgesteld met de intentie om met deze visie een breed inspraaktraject te starten. Om verschillende redenen is het afgelopen jaar niet tot behandeling van de visie in de Raad en daarmee het starten van het inspraaktraject gekomen. Deze redenen zijn onder andere: - de politieke en maatschappelijke wens om het aantal woningen op de locatie Elisabeth nader te onderzoeken; - de nog gaande zijnde zoektocht naar dekkingsmiddelen voor de maatregelen uit de visie; - de behoefte om burgers en belanghebbenden al voor het starten van een formeel inspraaktraject te betrekken bij de visie; - en de vragen (moties) van een aantal raadsfracties om andere woningbouwlocaties in het plangebied te onderzoeken. Om deze redenen ligt nu een voorstel voor het vervolgtraject van de Structuurvisie Park Randenbroek. Dit voorstel gaat in op de woningbouwlocaties, het proces, de participatie en de inhoudelijke kaders voor de participatie. 1. VOORSTEL WONINGBOUWLOCATIES Tijdens Het Besluit op 17 oktober 2006 is een tweetal moties ingediend waarin wordt voorgesteld woningbouw op/langs de locatie van de sportvelden te realiseren ter compensatie van het aantal benodigde woningen in het kader van de budgetneutraliteit op de locaties Elisabeth en Sportfondsenbad. Het College stelt voor om niet af te wijken van de eerdere besluitvorming, namelijk alleen woningen te realiseren op de vastgestelde locaties Elisabeth en Sportfondsenbad, zodat het rood in het plangebied geconcentreerd blijft op twee locaties. ARGUMENTEN 1.1 Woningbouw op andere locatie doet afbreuk aan uitgangspunten Woningbouw op andere locaties dan de genoemde doet afbreuk aan de uitgangspunten van de Structuurvisie op het gebied van gebruik (zoals vergroting openbaarheid van het gebied, stimuleren functies op stadsniveau), visueel-ruimtelijk (terugdringen versnippering en versterken van samenhang) en natuur (landschappelijke verbinding en verbetering kwaliteit). Inlichtingen bij: mw. M. de Ruiter, SOB/EO, (033)

28 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort 1.2 Uitgangspunt is behoud van alle verenigingen en functies in het gebied Uitgangspunt van het College is behoud van alle vitale verenigingen en functies in het plangebied, omdat deze functies op de huidige locaties belangrijk zijn voor zowel de omliggende wijken als de gehele stad. Woningbouw op de sportvelden heeft als consequentie dat (een aantal) sportverenigingen uit het gebied moet worden geplaatst en dit is niet wenselijk. 1.3 Woningbouw op een andere locatie is slechts een beperkt alternatief Een alternatief plan met woningbouw op of aan de rand van de sportvelden is geen volwaardig alternatief voor woningbouw qua aantallen en opbrengsten vergeleken met bijvoorbeeld de Elisabeth locatie. Er is dan een aantal woningen minder mogelijk op de locatie Elisabeth (in een globale schatting gaat het dan om circa 50 tot maximaal 100 woningen minder). 1.4 Woningbouw op een andere locatie vraagt om een nieuwe studie van de Structuurvisie Het op andere locaties in het plangebied woningen realiseren dan de ziekenhuis- en zwembadlocatie heeft zo n invloed op de uitgangspunten van de voorliggende Structuurvisie Park Randenbroek (voor kaders zie punt 3 van dit raadsvoorstel) en omgeving dat het College dan de totale Structuurvisie vanaf de basisuitgangspunten opnieuw in studie moet nemen en op basis van de huidige Structuurvisie geen participatietraject kan starten. BEOOGD EFFECT Woningbouw op de twee vastgestelde locaties Elisabeth en Sportfondsenbad betekent dat het rood in het plangebied blijft geconcentreerd op deze locaties en er geen functies uit het gebied hoeven te verdwijnen met uitzondering van het ziekenhuis en het zwembad. 2. VOORSTEL PROCES EN PARTICIPATIE De Structuurvisie Een beekdal in de stad van 7 februari 2006 is een parapluplan waarin de ambitie voor de ruimtelijk functionele invulling voor het totale plangebied Park Randenbroek en omgeving (75 hectare) in woord en beeld is omschreven. Binnen deze totaalvisie zijn per deelgebied inrichtings-/ invullingsvoorstellen gedaan. Het College stelt voor om met de Structuurvisie van februari 2006 als kader een participatietraject te starten dat als hoofddoelstellingen heeft: - vormgeven van het gebied Park Randenbroek en omgeving in overleg met belanghebbenden op zowel gebieds- als stadsniveau op basis van vastgestelde kaders; - meer maatschappelijke en politieke inbreng in de totaalvisie en de voorstellen per deelgebied en het optimaliseren van het plan; - vragen en reacties van belanghebbenden te toetsen aan de doelstellingen en vastgestelde kaders en beargumenteerd te beantwoorden; - de Structuurvisie voorzien van de reacties, de antwoorden en de consequenties op de geopperde suggesties aanbieden aan de Raad. Resultaat Resultaat van de participatie is de (aangepaste) Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving inclusief een uitwerking per deelgebied op basis waarvan concrete ontwikkelplannen en/of bestemmingsplannen kunnen worden vervaardigd. Participatiemodel Het College verwacht dat participatie tot een optimaal plan leidt, omdat tijdens de planvorming belanghebbenden worden geraadpleegd over hun wensen, waarden en ideeën. Amersfoort onderscheidt drie participatiemodellen: - inspraakmodel: gemeente bepaalt beleid, communicatie in de vorm van voorlichting en inspraak; - consultatiemodel: gemeente ontwikkelt samen met belanghebbenden beleid, gemeente is uiteindelijke beslisser; - coproductiemodel: samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen gemeente en betrokkenen.

29 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort Het College stelt voor om het consultatiemodel te hanteren bij de participatie over de Structuurvisie, het model dat uitgaat van het samen met belanghebbenden vormgeven van beleid. Dit model past goed bij het project Structuurvisie Park Randenbroek, omdat er in de afgelopen jaren al veel is gesproken en besloten over het gebied en de belangrijkste kaders voor het plangebied helder zijn. Het managen van verwachtingen is bij consultatie cruciaal. Verwachtingen van omwonenden, gebruikers, belangenorganisaties etc. Om die verwachtingen scherp en reëel te houden worden duidelijke kaders gesteld waarbinnen de consultatie plaatsvindt. Dit zijn zowel inhoudelijke als procesmatige kaders (tijd, geld, organisatie) die in voorstel 3 van dit raadsvoorstel aan de orde komen. Processtappen Het consultatie- en vervolgproces van de Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving is in stappen en tijd als volgt te duiden: 1. Opstellen procesvoorstel, consultatiemodel en kaders dec 06 febr Vaststellen procesvoorstel, consultatiemodel en kaders door Raad mrt Consultatietraject apr jun Opstellen consultatienota en voorstel Structuurvisie jul aug Behandeling voorstel Structuurvisie in College en Raad sept - okt 07 Op basis van het verloop en de resultaten van het consultatietraject kan de vervolgstrategie rond het proces Structuurvisie nader worden bepaald. Gelijktijdig aan het consultatietraject zal de zoektocht naar dekkingsmiddelen voor de voorgestelde maatregelen uit de Structuurvisie en het zoeken naar mogelijkheden om het aantal woningen op het Elisabethterrein te verminderen voort gaan. Dit zal ook een thema zijn wat tijdens de consultatie met belanghebbenden aan de orde komt met als doel gezamenlijk creatieve oplossingen te vinden. Werkwijze consultatie De wijze waarop het consultatietraject concreet vorm krijgt wordt uitgewerkt in een consultatieplan. Belangrijk aandachtspunt in het consultatieproces rond de Structuurvisie zijn de twee soorten belangen die in dit proces spelen, namelijk het stedelijk belang en de wijkbelangen. Hier moet met de verschillende in te stellen consultatiegroepen rekening mee worden gehouden. In de hieronder omschreven werkwijze op hoofdlijnen komt dit aan de orde: 1. Na de vaststelling van het voorstel en de kaders door de Raad wordt een bijeenkomst georganiseerd met een aantal belangenvertegenwoordigers op stedelijk niveau 1 waarin de kaders en het consultatietraject worden toegelicht. Doel van deze bijeenkomst is tweeledig: - toelichting op stedelijk niveau van het doel van de structuurvisie, de uitgangspunten, de consultatie en de rol en positie van stedelijke belangenvertegenwoordigers in het proces; - peilen van meningen over de vastgestelde inhoudelijke kaders van de Structuurvisie. 2. Vervolgens wordt een breed toegankelijke bijeenkomst georganiseerd over de Structuurvisie voor alle betrokkenen en belanghebbenden (uitnodiging via de Stadsberichten, omwonenden huis-aan-huis). Tijdens deze bijeenkomst wordt de Structuurvisie inhoudelijk toegelicht en wordt het consultatietraject uitgelegd. Alle aanwezigen kunnen hun reactie tijdens deze bijeenkomst schriftelijk inleveren. Daarnaast wordt per deelgebied een consultatiegroep 2 ingesteld met circa 10 deelnemers. Potentiële deelnemers kunnen zich daar tijdens de algemene bijeenkomst voor aanmelden. Voorgesteld wordt om de definitieve samenstelling van deze groepen zoveel mogelijk door de aangemelden zelf te laten organiseren onder de genoemde randvoorwaarden (aantal deelnemers naar achtergrond). 3. Per deelgebied komen de consultatiegroepen twee á drie maal bijeen. In de eerste bijeenkomst is er een toelichting op de kaders en het invullingsvoorstel voor het betreffende deelgebied door de landschapsarchitect of stedenbouwkundige. De consultatiegroep kan tijdens deze bijeenkomst haar eerste reactie geven waarop de gemeentelijke vertegenwoordigers voor zover mogelijk al kort 1 Te denken is aan belangenorganisaties als SGLA, Stichting Heiligenbergerbeekdal, Koepel sportver. etc. 2 De participatiegroepen per deelgebied bestaan uit circa 3 vertegenwoordigers van omwonenden en bewoners, circa 3 vertegenwoordigers van verenigingen of gebruikers in het gebied en circa 3 vertegenwoordigers vanuit stedelijke belangenorganisaties.

30 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort antwoorden en/of consequenties kunnen aangeven. Met de informatie die tijdens de eerste bijeenkomst op tafel komt kunnen zowel de gemeentelijke vertegenwoordigers als de consultatiegroep terug naar hun achterban. 4. Tijdens de tweede bijeenkomst legt de gemeente haar toelichting/beantwoording op de reacties en de mogelijke consequenties van de voorstellen voor aan de consultatiegroep. Dan kan worden bepaald of het besprokene tijdens de eerste bijeenkomst goed is geïnterpreteerd en/of leidt tot extra vragen of vervolgacties. 5. De uiteindelijke reacties van de consultatiegroepen en ambtelijke antwoorden worden gebundeld in een rapportage, die wordt teruggekoppeld in een plenaire bijeenkomst aan alle consultatiegroepen. 6. Deze rapportage (consultatienota) wordt samen met de Structuurvisie aangeboden aan de Raad. Professionele partners Partners in het Structuurvisieproces, zoals de provincie Utrecht, het Utrechts Landschap, het Waterschap en de gemeente Leusden, hebben een bijzondere positie in het consultatietraject. Het gebied Park Randenbroek en omgeving staat niet op zichzelf en is ook niet voor niets pilotproject in de proeftuin Groenblauwe Structuur die de gemeente Amersfoort samen met de Provincie Utrecht is gestart. De ambities en maatregelen voor het gebied dienen in nauwe samenhang met ontwikkelingen in de regio te worden bezien. Inhoudelijk vindt hierover regelmatig op ambtelijk en bestuurlijk niveau afstemming plaats. De inhoudelijke kaders van de Structuurvisie sluiten aan bij de visie van onze professionele partners. Daarom vindt het College hun aanwezigheid tijdens de plenaire consultatiebijeenkomsten van groot belang. Zij kunnen dan het eigen beleid en de inpassing van de Structuurvisie direct aan belanghebbenden toelichten. ARGUMENTEN 1.1 Samenspraak met belanghebbenden creëert draagvlak Het in samenspraak met belanghebbenden tot plannen komen creëert draagvlak op zowel stedelijk als regionaal niveau en leidt tot een betere en samenhangende visie op het gebied. 1.2 Creatief meedenken over financiële bijdragen leidt tot meerwaarde Naast een inhoudelijke bijdrage is het creatief meedenken over financieringsmogelijkheden en ook het feitelijk financieel bijdragen aan de realisatie van de visie een meerwaarde. KANTTEKENINGEN 1.1 Een consultatietraject kost tijd en geld Een intensief consultatietraject zoals hiervoor voorgesteld brengt een aanzienlijke investering qua tijd en geld met zich mee. BEOOGD EFFECT Het meenemen van de wensen, waarden en ideeën van belanghebbenden in de visievorming voor het gebied Park Randenbroek en omgeving leidt tot een en zo optimaal mogelijk plan. 3. VOORSTEL INHOUDELIJKE KADERS PARTICIPATIE Voor het participatietraject rond de Structuurvisie en de diverse deelgebieden is de Structuurvisie van februari 2006 richtinggevend. Vanuit deze visie en eerdere besluitvorming over deelaspecten stelt het College de volgende inhoudelijke kaders voor het participatietraject voor. Deze kaders worden vastgesteld door de Raad en zijn daarmee uitgangspunt voor het gesprek met burgers en belanghebbenden. De uitgangspunten staan niet ter discussie tijdens de participatiebijeenkomsten! Algemene kaders Uitgangspunt voor het participatietraject is de centrale doelstelling Ontwikkeling van het gebied tot een beekdal, waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten, de aspecten sport, recreatie, milieu (ecologie en landschap), beheer (water en groen), economische ontwikkeling, wonen en verkeer aandacht krijgen en dat functioneert als een gevarieerd recreatief groengebied voor heel Amersfoort.

31 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort Vastgestelde bestuurlijke kaders Juni 2000 Besluit gemeenteraad Startnotitie Park Randenbroek en omgeving Maart 2001 Breed inspraaktraject Februari 2002 Aangepaste structuurvisie met reactie aan raadscommissie voorgelegd (niet vastgesteld) Najaar 2002 College stelt stappenplan vast voor (financiële) strategie: Metgensbleek aangekocht met ISV subsidie Maart 2004 Besluit gemeenteraad Groen-blauwe structuur September 2004 Besluit gemeenteraad aankoop Maatweg en verwerving ziekenhuislocaties Elisabeth, Lichtenberg en Kop van Schothorst. Uitgangspunt is budgetneutrale ontwikkeling drie locaties gezamenlijk, discussie Elisabeth 400 appartementen. Februari 2005 Presentatie modellen Khandekar ziekenhuislocaties Twee modellen Elisabeth: 252 appartementen of 182 appartementen en 43 grondgebonden woningen. April 2005 Besluit gemeenteraad: bewonersmodel Lichtenberg + derde model Elisabeth Juni 2005 Besluit gemeenteraad verplaatsing sportfondsenbad: ontwikkeling dekt minimaal sloop- en saneringskosten. Zomer 2005 Opdracht gemeenteraad: opstellen Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving in nauwe samenhang met de locaties Elisabeth en sportfondsenbad. November 2005 Besluit gemeenteraad: deel boekwaarde sportfondsenbad op locatie dekken ten gunste van kunstijsbaan Vathorst. Februari 2006 Besluit College Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving inclusief locatie Elisabeth 300 appartementen en sportfondsenbad circa 60 woningen. Februari 2006 Besluit gemeenteraad: motie verkeersveiligheid Vosheuvel, project met prioriteit opstarten Kaders per thema Gebruik Betere toegankelijkheid en betere verblijfsmogelijkheden van het gebied. Groter openbaar toegankelijk gebied Functies die voor bewoners uit de hele stad aantrekkelijk zijn stimuleren en optimaliseren. Visueel-ruimtelijk Ruimtelijke samenhang door toepassen van eenduidig groen (beplanting, bomen) en door het terugdringen van verstening, doorsnijding en versnippering. Meer ruimte en betekenis voor de beek en het beekdal. Beter zichtbaar en herkenbaar maken van functies als natuur, cultuur, sport, recreatie, etc. Natuur Behoud en versterken actuele waarden droge landnatuur (bos, bomen) en verbinding van de landgoedbossen Ontwikkeling van de natte landnatuur (broekbos, beekdalgrasland). Betere kwaliteit waternatuur. Functie als ecologische verbindingszone voor zowel land- als waternatuur versterken. Cultuur Cultuurhistorische kwaliteiten versterken en de culturele betekenis van met name Park Randenbroek en het beekdal. Informatie en educatie als middel om het gebied onder de aandacht brengen (bijvoorbeeld cultuurkalender) Financieel Geschatte benodigde investering voor de voorgestelde maatregelen ( 10,4 mio) is uitgangspunt. Vanuit de locatie Driehoek wordt een bijdrage verwacht van circa 2 mio, deze bijdrage is inzetbaar voor de maatregelen in het plangebied na aftrek van de gemaakte plankosten en de nog te maken uitvoeringskosten. De locatie Elisabeth wordt budgetneutraal herontwikkeld in navolging van de genomen Raadsbesluiten hierover.

32 raadsvoorstel pagina 6 Gemeente Amersfoort De herontwikkeling van de locatie Sportfondsenbad dekt minimaal de kosten voor sloop en sanering van het zwembad en er wordt gestreefd naar een positief resultaat dat kan worden ingezet ten gunste van het plangebied Park Randenbroek en omgeving. Bij de planinvulling zijn beheerkosten op basisniveau zijn uitgangspunt. Kaders per deelgebied Tijdens de bijeenkomsten met de consultatiegroepen worden de invullingsvoorstellen per deelgebied en de vastgestelde kaders toegelicht. Deze kaders zijn: Heiligenbergerbeek Heiligenbergerbeek als drager (beeld, cultuur, recreatie en ecologie). Combinatie van gedeeltelijke omvorming oevers en realisatie van geïsoleerde beekarmen Beekloop blijft bevaarbaar voor boten Waterlijn en scouting tot de afmeerplek ten zuiden van de stuw. Stuw blijft gehandhaafd en ten westen van de stuw wordt een vistrap aangelegd om de ecologische isolatie van de beekloop op te heffen. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. St. Waterlijn, St. Beekdal, Waterschap, Utrechts Landschap. Park Randenbroek Terugbrengen en opwaarderen van oorspronkelijke stijlkenmerken. Herbestemming van de Villa Randenbroek binnen de hiervoor bestuurlijk vast te leggen kaders in een afzonderlijke bestuursopdracht (maart 2007). Verjonging en plekgewijze aanpassing van de ruimtelijke opzet van het bomenbestaand op basis van het oorspronkelijke parkontwerp van Van Lunteren. Opschonen van het padenstelsel, verbeteren van tracering en de beloopbaarheid en de aanleg van een doorgaande route die het park met het overige plangebied verbindt. Zichtbaar maken van het doorgaande stelsel van waterlopen Verwijderen van parkelementen die niet in de oorspronkelijke opzet passen. Nieuwe toegang. Inrichten Metgensbleek in samenhang met het park. Opstellen van een beheerplan. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. Ver. Vr. van het Randenbroekerbos, St. Het beekdal, omwonenden, Utrechts Landschap, bewoners en gebruikers van het park. De Vosheuvel Het door het College en Raad vastgestelde inrichtingsmodel wordt als uitgangpunt gehanteerd bij de verdere planvorming. Aandacht besteden aan de gebouwencomplexen/functies in het gebied. Tot stand brengen van een oost-west en noord-zuid verbinding door het gebied (langzaam verkeer). Opschonen bomenbestand. Verbinding Vosheuvel Park Randenbroek. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. Scholencomplex De Vosheuvel, Kinderboerderij, Scouting, bewoners. IJsbaanterrein Verbeteren/versterken van de multifunctionele recreatieve functie door inrichting geschikt te maken voor skeelerbaan, ijsbaan, evenementenrecreatie. Versterken groene karakter. Aandacht voor parkeerdruk en beheerafspraken.

33 raadsvoorstel pagina 7 Gemeente Amersfoort Skeelerbaan op ijsbaanterrein èn Vathorst volgens onderstaand beslismodel. skeelerbaan nee ja 2 ijsbaanterrein en Vathorst 1 Vathorst ijsbaanterrein Collegestandpunt is in groen weergegeven Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. BIJT, omwonenden, AIJV. Sportvelden / volkstuinvereniging Behoud op een vitale wijze van alle aanwezige verenigingen. Ruimte creëren voor de beek en het openbaar gebied. Gebied qua beleving meer betrekken bij het park. Aandacht voor sociale veiligheid en de parkeerdruk. Tijdelijk veld VV VOP openbare groenfunctie. Drie kunstgrasvelden. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. sportverenigingen, omwonenden, volkstuinvereniging. Zwembadlocatie Het slopen en verwijderen van het zwembad te vervangen door woningbouw. Herontwikkeling dient minimaal de kosten van sloop en sanering te compenseren, eventuele meeropbrengsten komen ten goede aan het gebied Park Randenbroek. Voorlopig uitgangspunt in de Structuurvisie was circa 50 tot 60 woningen (middelduur), invullingsvarianten en variatie in programma in aantal (bijvoorbeeld 40 80) en prijscategorie zijn mogelijk mits deze passen binnen de financiële randvoorwaarden. Aandacht voor het monumentale bomenbestand. De woningbouw opnemen in een parkachtige structuur. Ruimte voor de beek. Bewonersparkeren onder de bebouwing. Functie van de gymzaal blijft gehandhaafd, eventuele vervanging van de gymzaal mag niet tot extra kosten leiden. Kleine verharde sportveld dient terug te komen. Verplaatsing Dahliavereniging onderzoeken. Mogelijkheden voor de functie woonzorg in dit gebied onderzoeken. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. omwonenden, Dahliavereniging. Elisabethlocatie Appartementen. Budgetneutrale ontwikkeling van de drie ziekenhuislocaties. Voor de Elisabethlocatie betekent dit maximaal 300 koopappartementen (middelduur en duur). Invullingsvarianten en variatie in programma is wel mogelijk, maar heeft ook effect op het aantal en moet passen binnen de financiële randvoorwaarden. Stedenbouwkundig modellen dienen faseerbaar te zijn (d.w.z. in verschillende fases gerealiseerd). Terugbrengen reliëf. Bewonersparkeren onder de bebouwing. Het aantal ontsluitingen op de Heiligenbergerweg beperken. Oost-west verkaveling. Mogelijke deelnemers consultatiegroep: o.a. o.a. omwonenden, St. Beekdal.

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

Oude wijn in nieuwe zakken?

Oude wijn in nieuwe zakken? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Eijsden 25 september 2009 Oude

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen.

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. Inleiding Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. In de verschillende artikels wordt ingegaan op

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009 Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006 maart 2009 Stand van zaken hoofdlijnenprogramma 2006 1-37 Stand van zaken uitwerking hoofdlijn 1: Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling OVERZICHT De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie