top 25 verzekeringsmerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "top 25 verzekeringsmerken"

Transcriptie

1 DOOR JELGER ARNOLDUSSEN EN EVERT BOS : ILLUSTRATIES BAS VAN DER SCHOT 18 : NUMMER 1

2 DE STERKSTE NEDERLANDSE VERZEKERINGS MERKEN VAN VOOR HET EERST HEBBEN INTERBRAND EN AM, MET HULP VAN ONDERZOEKSBUREAU MULTISCOPE, DE MERKKRACHT VAN DE VERSCHILLENDE VERZEKERINGSMERKEN IN KAART GEBRACHT. IN EEN MARKT WAARIN DE ROL VAN HET INTERMEDIAIR VERANDERT EN CONSUMENTEN STEEDS MEER IN DE LEAD ZIJN, BLIJKT DAT GEEN VAN DE VERZEKERINGSMERKEN IN STAAT IS OM MET EEN AUTHENTIEKE BOODSCHAP ÉCHT ONDERSCHEIDEND EN RELEVANT TE ZIJN Eens per jaar voert het Verbond van Verzekeraars de CVS Consumentenmonitor uit, een onderzoek naar de perceptie van de verzekeringsbranche. De resultaten van de laatste editie tonen eens te meer dat het imagoprobleem van de sector groot is: 30% van de consumenten geeft aan dat zij het afgelopen jaar iets negatiever is gaan denken over verzekeraars, terwijl de verzekeraars het afgelopen jaar niet negatiever in het nieuws zijn gekomen dan voorgaande jaren. Bijna de helft van de mensen meent dat je niet bij verzekeraars moet zijn voor financiële zekerheid, terwijl dit juist de reden is om een verzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn er weliswaar in geslaagd het totaaloordeel van consumenten de afgelopen jaren stabiel te houden, maar een verbetering is vooralsnog niet in zicht. Het lijkt individuele verzekeraars niet te lukken een positiever beeld van zichzelf en daarmee de sector te creëren: de algemene indruk van bedrijven werkzaam in de verzekeringsbranche uitgedrukt in een rapportcijfer is al jaren stabiel op een 5,9. Bovendien heeft maar liefst 29% van de consumenten liever een lage premie, omdat de dienstverlening toch overal hetzelfde is. Het merendeel van de verzekeraars lijkt dan ook niet in staat het merk te gebruiken om zich te onderscheiden. Als 29% van de consumenten weinig onderscheid ziet tussen (de dienstverlening van) merken, liggen er enorme kansen in de sector: het eerste merk dat zich écht weet te onderscheiden van de anderen, heeft goud in handen. De mogelijkheden om je in deze strijd te mengen worden alleen maar groter gezien de afnemende rol van tussenpersonen in de verzekeringsbranche en het groeiend aantal verzekeringen dat online wordt afgesloten: de beslissing bij het wel of niet afsluiten van een verzekering ligt meer dan ooit bij de consument. MERKKRACHT ALS MEETMETHODE Hoe sterker een merk is, hoe meer het in staat is zich te onderscheiden van de grijze middenmoot. Sterke merken zorgen voor keuzevoorkeur, vertrouwen en loyaliteit bij consumenten en zijn in staat waarde te creëren voor alle stakeholders. Interbrand gebruikt merkkracht om het verzekeringslandschap in kaart te brengen, omdat zo inzichtelijk wordt gemaakt welk merk de grootste kans heeft om de braakliggende omzet op te eisen. Op basis van meer dan dertig jaar onderzoek blijkt dat sterke merken op tien merkkrachtfactoren sterk presteren. Vier van deze tien zijn interne factoren, aangezien sterke merken van binnenuit beginnen. De overige zes factoren zijn meer extern gericht. Deze externe factoren authenticiteit, relevantie, differentiatie, consistentie, aanwezigheid en begrip hebben we gebruikt om de verzekeringsmerken nader te onderzoeken en liggen 11 APRIL 2014 : 19

3 EEN GROTE MEERDERHEID VAN DE CONSUMENTEN ZIET GEEN VERSCHIL TUSSEN DE VERSCHILLENDE MERKEN sumentenbehoeften nog altijd niet centraal in de praktijk van de verzekeringsmaatschappijen. Dit resultaat wordt ondersteund door de consumentenmonitor van het Verbond van Verzekeraars. Er lijkt dus een mismatch te zijn tussen de communicatie van de merken en wat consumenten willen ervaren. Het niet in beeld hebben van de consumentenbehoeften resulteert er onder andere in dat consumenten voor hun informatiebehoefte andere kanalen zoeken. Het Verbond heeft geconstateerd dat 44% van de mensen vindt dat media verzekeringszaken beter uitleggen dan de merken zelf. Een gevaarlijke ontwikkeling wanneer je controle wilt houden over je eigen beeldvorming. aan de basis van de rangschikking. Immers, hoe hoger de score op merkkracht, des te groter het vermogen van een merk om omzet te genereren. Naast de merkkrachtfactoren, hebben wij aan consumenten gevraagd bij welke merken zij verzekeringen hebben lopen en welke merken zij in de toekomst overwegen bij het afsluiten van verzekeringen. Uit de analyse blijkt dat consumenten sterke merken eerder overwegen in de toekomst, wat de (voorspellende) kracht van het model ondersteunt. VERZEKERAARS WEINIG DIFFERENTIËREND Uit het Interbrand/AM-onderzoek blijkt dat de merken in het algemeen redelijk tot goed scoren op de factoren aanwezigheid en authenticiteit. Aanwezigheid op zich is echter geen bepalende factor in de verzekeringsbranche: naamsbekendheid bepaalt bijvoorbeeld voor slechts 10% van de consumenten het gevoel van zekerheid een kernbehoefte in de sector. De relatief hoge score op authenticiteit hangt vooral samen met het feit dat consumenten de merken een expertrol op hun gebied toedichten. Uit het onderzoek blijkt ook dat een grote meerderheid van de consumenten geen verschil ziet tussen de verschillende merken. Verzekeraars kunnen niet overbrengen wat hun merk onderscheidt van de concurrentie en houden zo het beeld in stand dat het niet uitmaakt bij welke maatschappij je een verzekering afsluit. Ook het begrip van de merken is beperkt: een duidelijke visie of boodschap kunnen consumenten zelden herkennen. Consumenten missen niet alleen een duidelijke boodschap, zij voelen zich ook onbegrepen door de verzekeraars. In hun perceptie staan con- MEDIABESTEDINGEN Bovenstaande wordt interessanter wanneer de mediabestedingen van de verschillende merken meegenomen worden in de analyse. Zo blijkt dat de partijen die veel geld uitgeven aan communicatie, relatief hoger scoren op aanwezigheid en consistentie. Er is echter nauwelijks correlatie tussen de media-uitgaven en de factoren differentiatie en begrip. De communicatie zorgt dus wel voor een hogere mate van bekendheid en herkenbaarheid, maar geen van de big spenders slaagt erin om met de uitingen de eigen boodschap op een onderscheidende, begrijpelijke wijze over het voetlicht te brengen. De analyse roept de vraag op hoe het gesteld is met de interne merkkracht van de verzekeraars. Aangezien de communicatie-uitingen niet leiden tot een differentiërende positionering en meer begrip, lijkt het erop dat de achterliggende visie van de merken niet voldoende eenduidig en onderscheidend is. Daarbij laat de relevantie van de merken voor de consument te wensen over. Voor veel merken lijkt teruggaan naar de kern het herdefiniëren van de rol in de maatschappij in het algemeen en in de verzekeringsmarkt in het bijzonder de eerste stap om van daaruit te bouwen aan een sterk merk. 20 : NUMMER 1

4 VERZEKERINGSMERKEN 1. Centraal Beheer Achmea Univé 5. Nationale-Nederlanden 6. ZilverenKruis Achmea 7. Aegon 8. CZ 9. FBTO 10. Menzis 11. Klaverblad 12. Ohra 13. ABN Amro 14. Zwitserleven 15. Delta Lloyd 16. Avéro Achmea 17. Dela 18. ING 19. Anderzorg TOP ASR 21. DAS 22. Inshared 23. De Europeesche 24. Ditzo 25. BOVAG Deze top 25 geeft de rangorde weer in merkkracht. Meer dan 90% van deze sterkste merken worden ook door consumenten overwogen voor het afsluiten van een verzekering in de toekomst. Merkkracht is dan ook een goede maatstaf voor aankoopintentie. De lijstaanvoerder Centraal Beheer Achmea scoort van alle merken het hoogst op overweging in de toekomst. TOP DRIE VERZEKERINGSMERKEN Centraal Beheer Achmea De top 3 van sterkste verzekeringsmerken scoort over de gehele linie het best. Bij drie van de zes merkkrachtfactoren staan Centraal Beheer, en in wisselende volgorde in de top 3. Toch is de oorzaak van de hoge noteringen voor de drie partijen anders. Centraal Beheer is de enige partij die bij alle merkkrachtfactoren in de top 3 staat. De duur en eenduidige insteek van de Even Apeldoorn bellen -campagnes heeft gezorgd voor een relatief hoge perceptie van authenticiteit, consistentie en aanwezigheid. Het merk heeft daarbij het domein humor geclaimd binnen de verzekeringsmarkt, waardoor de sympathie van veel mensen naar het merk uitgaat. Centraal Beheer heeft een aantal initiatieven genomen op product- en dienstenniveau die het merk relevanter hebben gemaakt dan de concurrentie. Het merk is er als een van de weinige verzekeraars in geslaagd op een frisse manier aanwezig te zijn in de customer journey door het concept van Het Laatste Bod. Het creëren van een contactmoment aan het eind van de oriëntatiefase met een relevant aanbod is niet alleen goed voor de omzet, maar heeft Centraal Beheer ook een creatiever gezicht gegeven. De goed gewaardeerde Even schade melden -app en bijbehorende campagne ondersteunen de merkkracht van Centraal Beheer. Ook voor Centraal Beheer geldt echter dat differentiatie en begrip een uitdaging vormen: ondanks de herkenning van de unieke manier van communiceren, is het merk niet anders dan de andere merken volgens consumenten en is het begrip laag. Ook kan bogen op een langlopende campagne met een eenduidige boodschap die voor hoge authenticiteit-, consistentie- en aanwezigheidsscores zorgt. De bewustmakende, preventiegerichte Glashelder -campagnes, ondersteund door de online preventiewinkel, worden als uniek gezien en zorgen voor een sympathiek beeld van de organisatie. De nauwe relatie met de coöperatieve Rabobank versterkt het niet-commerciële beeld van. Toch is ook een goed voorbeeld van het centrale probleem van de verzekeraars: ondanks een herkenbare boodschap, wordt het merk nauwelijks als differentiërend gezien en is het begrip laag. De situatie van de is geheel anders. Als belangenbehartiger van de leden op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd is de herkomst van het beeld van de substantieel anders dan dat van de overige verzekeraars. De plukt optimaal de vruchten van deze herkomst in een branche waarin consu- 11 APRIL 2014 : 21

5 DE IS HET MEEST BETROUWBARE VERZEKERINGSMERK VAN HET ONDERZOEK menten vinden dat hun belang uit het oog is verloren. Consumenten zien de niet direct als een expert op het gebied van verzekeren, maar misschien wel juist om deze reden is de het meest differentiërende merk in de sector: niet de verzekeraar of de verzekeringen, maar de klant staat centraal bij de. De verzekeringen worden beheerd door Unigarant, een 100% dochter, waardoor de de eigen visie en waarden in de dienstverlening tot uiting kan laten komen. Het merk slaagt er vooralsnog in zich succesvol in de verzekeringswereld te bewegen, zonder direct met de sector en het bijbehorende imago ge associeerd te worden. Het is dan ook het meest betrouwbare verzekeringsmerk van het onderzoek. Het feit dat mensen de ergens anders van kennen dan van verzekeringen, heeft wel tot gevolg dat consumenten denken dat de veel minder verschillende verzekeringen aanbiedt dan ze daadwerkelijk doet. Er liggen dus grote kansen voor de, maar de organisatie doet er goed aan de communicatie omtrent haar verzekeringstak in goede banen te blijven leiden. DE TRADITIONELE INTERMEDIAIRVERZEKERAARS De grote verzekeraars die voornamelijk met het intermediair werken, vallen veelal buiten de top 5. Nationale-Nederlanden is de enige van deze categorie die een vijfde plek weet te behalen. Alleen al op basis van de mediabestedingen is dit niet verwonderlijk: Nationale-Nederlanden geeft op dit gebied verreweg het meeste geld uit van alle verzekeraars. ment benadrukken ( jij kiest, direct geregeld ), lijken met name NN, Aegon en Delta Lloyd vast te houden aan corporate positioneringsboodschappen die verzekeringscategoriewaarden vertegenwoor digen. NN sluit commercials consistent af met Wat er ook gebeurt en Aegon heeft Bedenk je toekomst geïntroduceerd als kapstok voor reclames. Delta Lloyd heeft nu Kritisch op het juiste moment als centrale boodschap. Het is twijfelachtig of deze centrale thema s onderscheidend, begrijpelijk en geloofwaardig genoeg zijn om de partijen dichter bij de consument te brengen. De positie van de intermediairverzekeraars staat onder druk nu de rol van het intermediair verandert in de customer journey en de consument de directe weg naar verzekeraars steeds beter weet te vinden. De beweging van deze merken naar online dienstverlening zal dan ook door blijven gaan. Hierbij is het interessant om op te merken dat er verschillen zijn tussen de traditionelen en de direct writers. Waar interactieve apps waarmee declaraties gedaan kunnen worden en schade kan worden gemeld inmiddels door verschillende direct writers zijn omarmd, heeft alleen Nationale-Nederlanden van de traditionelen een schade meldapp. Deze is echter alleen voor zakelijke klanten. Delta Lloyd heeft het informatieve Now en de Fitapp, maar deze is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het Nationaal Gezondheidsplan en vooralsnog weinig gedownload. ASR biedt uitsluitend apps waarop informatie is terug te vinden. Op het gebied van verzekeren hebben Aegon en Reaal in Nederland helemaal geen apps. In de ambitie om op relevante, interactieve wijze en op belangrijke momenten in contact te zijn met consumenten, hebben de intermediairorganisaties een inhaalslag te maken op dit gebied. Ook in de massamediale uitingen verschillen de traditionelen van de direct writers. Waar direct writers vaak de directe benefit voor de consu- De metamorfose van ASR is noemenswaardig. De nieuwe, sobere uitstraling van het merk lijkt een bewuste keuze voor ingetogenheid. Ook de Feyenoord/Blijdorp-campagne is een vorm van reclame die niet direct met een verzekeraar geassocieerd zal worden. De voortekenen van een andere verzekeraar dienen zich aan. Maar om de merkkracht te verstevigen zal ASR de nieuwe positionering met passende producten en diensten en zorgvuldig gekozen communicatie-uitingen moeten versterken. DE NIEUWKOMERS De relatief jonge spelers in de markt hebben allemaal een differentiatiestrategie gekozen om een deel van de verzekeringsmarkt te veroveren, met wisselend succes. Ditzo en Brand New Day zetten zich nadrukkelijk af tegen de gevestigde orde. Ondanks dat dit leidt tot relatief hoge scores op differentiatie, blijken ook deze 22 : NUMMER 1

6 Multinational Size does not matter. Grootbedrijf MKB onderneming Zelfstandig ondernemer elipslife verzekert iedere onderneming. elipslife wil «your insurance» zijn. Wij zijn de flexibele specialist in maatwerkoplossingen van hoge kwaliteit. Ons specialisme is het verzekeren van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken samen met geselecteerde partners en adviseurs om voor hun klant optimale oplossingen te verzorgen. your insurance

7 DE MERKEN MET EEN BEPERKT AANBOD BLIJKEN NIET IN STAAT ZICH EFFECTIEF TE DIFFERENTIËREN VAN DE BREDE AANBIEDERS merken niet de juiste snaar te raken en zijn de scores op relevantie en begrip juist erg laag. Inshared speelt in op een groeiende solidariteitsbehoefte in de samenleving. Deze strategie heeft kans van slagen, zeker gezien de relatief hoge score op differentiatie. Het vergroten van de bekendheid met het merk lijkt voor Inshared de hoogste prioriteit. Promovendum heeft een selecte doelgroep gekozen door de positionering, waardoor het zich differentieert, maar de organisatie niet relevant zal worden voor het grote publiek. Het begrip van het merk blijkt bovendien te laag om ook voor de gekozen doelgroep top of mind te worden. De merkkracht van Kruidvat en Hema is dermate laag dat deze organisaties bereid zullen moeten zijn om te investeren in de verzekeringstak van de merken om de merkkracht echt te doen groeien. BREED VERSUS GERICHT AANBOD Van de merken die ervoor kiezen om een select aanbod te voeren, mag verwacht worden dat de differentiatie en het begrip van de merken hoger is. Zij bieden producten aan op een afgebakend terrein en kunnen hun boodschappen gerichter brengen. Uit het onderzoek blijkt dat het begrip van deze merken inderdaad hoger is, mits men zich bewust is van het feit dat de verzekeraar zich specialiseert. Zo is het begrip voor Brand New Day laag, omdat veel mensen in de veronderstelling zijn dat deze partij een breed scala aan verzekeringen aanbiedt. De merken met een beperkt aanbod blijken niet in staat zich effectief te differentiëren van de brede aanbieders. De uitdaging voor deze partijen ligt dus voornamelijk bij het duidelijk maken waarom zij wezenlijk anders zijn dan de grote verzekeraars en het communiceren wat hun gerichte aanpak de consument brengt. IDENTITEIT Verzekeraars zullen zich moeten realiseren dat de klant centraal stellen meer inhoudt dan het communiceren van maatwerkoplossingen en het faciliteren van keuzeprocessen voor klanten. De toont aan dat expertise op het gebied van verzekeren niet voldoende is om een sterk merk op te baseren in de verzekeringssector. Expertise wordt als vanzelfsprekend gezien. Sympathie en vertrouwen bepalen in hoge mate de gunfactor. Consumenten voelen zich prettiger in een sector waar ze het gevoel hebben een keuze te kunnen maken die bij hen past. Dit vraagt om merken met een eigen identiteit en een heldere en aansprekende visie. Merken die in staat zijn hun gedachtegoed op een relevante en geloofwaardige manier over het voetlicht te brengen. Deze merken zullen niet alleen aan marktaandeel winnen, maar ook het vertrouwen in de sector als geheel doen stijgen. n WERKWIJZE Via Multiscope s online panel is een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Hierbij zijn respondenten ondervraagd. In dit onderzoek zijn 43 verzekeringsmerken geëvalueerd. Alleen merken waar men bekend mee is, zijn voorgelegd ter evaluatie. Naast de focus op de externe merkkracht factoren, hebben we consumenten ondervraagd op de volgende onderwerpen: Merkbekendheid (spontaan en geholpen) Merken waar men verzekeringen heeft lopen Merkhouding (overweging) Kennis van het aanbod Onderzoek en methodologie: Ariën Breunis BEST SCOREND PER MERKKRACHTFACTOR AUTHENTICITEIT CONSISTENTIE Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Nationale-Nederlanden RELEVANTIE AANWEZIGHEID Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea DIFFERENTIATIE BEGRIP Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea Brand New Day Anderzorg 24 : NUMMER 1

top 25 verzekeringsmerken

top 25 verzekeringsmerken DOOR JELGER ARNOLDUSSEN EN EVERT BOS : ILLUSTRATIES BAS VAN DER SCHOT 18 : NUMMER 1 DE STERKSTE NEDERLANDSE VERZEKERINGS MERKEN VAN VOOR HET EERST HEBBEN INTERBRAND EN AM, MET HULP VAN ONDERZOEKSBUREAU

Nadere informatie

De sterkste Nederlandse. Consument en verzekeraar kijken anders naar verzekeringsmarkt

De sterkste Nederlandse. Consument en verzekeraar kijken anders naar verzekeringsmarkt De sterkste Nederlandse verzekeringsmerken van 2015 Consument en verzekeraar kijken anders naar verzekeringsmarkt DE STERKSTE NEDERLANDSE VERZEKERINGSMERKEN VAN 2015 Interbrand voor am: Tekst: Jelger Arnoldussen

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars Inhoudsopgave 1 Management Summary 2 Onderzoeksresultaten 2a And the winner is 2b Aanvullende onderzoeksresultaten 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

64 verzekeraars in beeld. Industry Report

64 verzekeraars in beeld. Industry Report 64 verzekeraars in beeld Industry Report Inhoud Intro 3 Opbouw van het onderzoek 4 Facts & Figures 5 Inzichten uit socialmediadata 6 Uitblinkers 10 Praktische toepassingen 11 De belangrijkste take aways

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze 0 VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017

Vergoedingenoverzicht 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Disclaimer Het overzicht van het enbeleid van de zorgverzekeraars voor haptotherapie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Praktijk Hapsis. Praktijk Hapsis stelt

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Visiedocument optimalisatie distributiestrategie verzekeraars

Visiedocument optimalisatie distributiestrategie verzekeraars Visiedocument optimalisatie distributiestrategie verzekeraars Inzicht in financiële prestaties van Product- Markt-Distributie-Combinaties (PMDC s) Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van

Nadere informatie

Beste Advies Beste Beheer

Beste Advies Beste Beheer Beste Advies Beste Beheer 1 Onderzoeksopzet Hypotheek Awards Verdieping en benchmarking Kosten rapport Bijlagen: Nederlandse Index voor Financeel advies 2 Beste Advies Online onderzoek op GfK consumentenpanel

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze Eigen bijdragen medicijnkosten tellen VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze Aevitae Avéro Select Zorgplan Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Keuze Zorg Plan Aevitae ASR ASR Natura

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

pagina 26, 30-04-2013 Tijdschrift voor Marketing

pagina 26, 30-04-2013 Tijdschrift voor Marketing pagina 26, 30-04-2013 Tijdschrift voor Marketing Nederlandse mediamerken in 2013 Onderscheidend vermogen gevraagd Voor de vierde keer op een rij hebben Interbrand Amsterdam en Tijdschrift voor Marketing,

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening

Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Informatie over de aard en reikwijdte van uw dienstverlening Productsoort Onze adviseurs bieden u diensten op het gebied van: 1. hypotheken 2. levensverzekeringen 3. schadeverzekeringen 4. pensioenen.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1948 Vrouw geboortedatum: 1-6-1950 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Customer Insights Center & MIcompany & MetrixLab onderzoeksrapport CIC 2

Customer Insights Center & MIcompany & MetrixLab onderzoeksrapport CIC 2 Customer Insights Center & MIcompany & MetrixLab onderzoeksrapport CIC 2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting pag. 3 Inleiding: Dutch Customer Performance Index (DCPI) pag. 10 Methode: Value-to-Customer

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

www.independer.nl 10-10-2006 1

www.independer.nl 10-10-2006 1 www.independer.nl 10-10-2006 1 Inkomen Hoger dan 50.000 euro Profiel bestaande hypotheek Verzekerd bedrag 200.000 op 1 levens Maatschappij premie maandpremie Looptijd 25 jaar Premie per maand Bouwfonds

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar Onderwerp: Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober 2010 Uitgevoerd door: Goedenwel - Dana Mons In opdracht van: Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar ONDERZOEK Goedenwel heeft in opdracht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Versie 1: 21/11/2016

Vergoedingenoverzicht 2017 Versie 1: 21/11/2016 Vergoedingenoverzicht 2017 Versie 1: 21/11/2016 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze Dialyse op vakantie - vergoedingen Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Natura gemaximeerd tot 100% van gemiddelde e (ASR) Zorgverzekering Flexibel Agis Basispolis

Nadere informatie

ienstverleningsdocument sdocument

ienstverleningsdocument sdocument Dienstverlening ienstverleningsdocument sdocument U heeft behoefte aan persoonlijk advies omtrent de mogelijke aanschaf van een (complex) financieel product. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/079

ECSD/U Lbr. 16/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regres Wmo afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601426 Lbr. 16/079

Nadere informatie

geen vergoeding Psychosociale module

geen vergoeding Psychosociale module Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar Vallen onder CZ: CZ Direct / OZ / Delta Lloyd / OHRA / Kruidvat / Lancyr / Politie Zorgpolis CZ Direct Extra max. 25 euro per consult, max. 200 euro per jaar max. 25 euro per consult, max. 300 euro per

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Versie 1.4: 30/11/2018

Vergoedingenoverzicht 2018 Versie 1.4: 30/11/2018 Vergoedingenoverzicht 2018 Versie 1.4: 30/11/2018 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich

Nadere informatie

Aanbieding basisonderzoek 2017

Aanbieding basisonderzoek 2017 10 jaar Aanbieding basisonderzoek 2017 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008 1 Dragen onze MVO-inspanningen bij aan een sterker merk? Vinden consumenten duurzaamheid belangrijk

Nadere informatie

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VOOR PARTICULIEREN 2016

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VOOR PARTICULIEREN 2016 PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' Cluster Algemeen Opzegbaar 1e jaar Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar tussentijds te beëindigen? algemeen

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011 Bijgewerkt Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten,

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten, MULTI-MIB DELA De Marketing & Research afdeling binnen VMMa, onderzoekt de impactresultaten van reclamecampagnes. Dit onderzoek, genaamd Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB), is EFFIE Approved. Sinds

Nadere informatie

Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2016 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding

Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2016 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2016 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding Pakket Zorgverzekering Maximale vergoeding Basis Verzekering Aanvullend Start Aanvullend Juist voor Jou Aanvullend

Nadere informatie

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars?

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? pagina 12 door Esther Storm/Independer illustratie Erwin Suvaal Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? De sterren van Van verzekeraars ligt bijna elke week wel reclame op de mat. Ieder beweert

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2534/Achmea Holding - Reaal Verzuimverzekeringen

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 In 2015 start het negentiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

Provisieloos 2013****

Provisieloos 2013**** 175.000 (op 2 levens) per maand PROFIEL NIET ROKERS Verzekerings- Daling Totale kosten Verschil t.o.v. afgelopen 7 looptijd scherpste looptijd AEGON* 167,13 46,82-72% 16.855,20 0,00 Legal & General 205,00

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2016

Zorgverzekeringen 2016 Zorgverzekeringen 2016 Verzekeraar Aanvullende polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Basic - Aevitae / Avéro Basic - Aevitae / ASR Basic - Agis Compactpolis - Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

Vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars:

Vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars: Praktijk Puur Jij Vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars: Staat uw verzekeringsmaatschappij er niet bij, of bij twijfel neem dan zelf contact op met uw zorgverzekeraar. Aevitea max. 50 euro per

Nadere informatie

ZILVER. Case: InShared - We all benefit (2009-2011) Adverteerder: InShared

ZILVER. Case: InShared - We all benefit (2009-2011) Adverteerder: InShared ZILVER Case: InShared - We all benefit (2009-2011) Adverteerder: InShared Bureaus: DDB, Nobla Categorie: Merkcampagnes InShared We all benefit 2009-2011 Een roze wervelwind in verzekeringsland. Dat is

Nadere informatie

vergoeding osteopathie 2016

vergoeding osteopathie 2016 vergoeding osteopathie 2016 Onderstaande verzekeringen bieden een vergoeding voor osteopathie. Om een van onderstaande pakketten af te sluiten kan het zijn dat er een medische selectie plaatsvind. Dit

Nadere informatie

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Persbericht januari 2010 MIcompany, MetrixLab & Customer Insights Center Winnaars Customer Performance Awards bekend Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Het Customer Insights Center van

Nadere informatie

aevitae anderzorg avero achmea azivo besured bewuzt www.maurifysio.nl vergoeding fysiotherapie 2015

aevitae anderzorg avero achmea azivo besured bewuzt www.maurifysio.nl vergoeding fysiotherapie 2015 vergoeding fysiotherapie 2015 vergoeding fysiotherapie 2015 Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2014 versie januari 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Beter Af Plus Polis 1 ster Geen vergoeding Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter

Nadere informatie

DEÿWAARDEÿVANÿADVIES. Avéro Achmea 25ÿoktoberÿ2012

DEÿWAARDEÿVANÿADVIES. Avéro Achmea 25ÿoktoberÿ2012 DEÿWAARDEÿVANÿADVIES 25ÿoktoberÿ2012 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSRESULTATEN 2 KARAKTERISTIEKEN DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK ONDERZOEKSOPZET 3 DOELSTELLINGENÿVANÿHETÿONDERZOEK Ditÿonderzoekÿisÿopgezetÿomÿmeerÿinzichtÿteÿverkrijgenÿinÿdeÿwaardeÿvanÿadviesÿvanÿintermediairsÿrondomÿverzekeringen.ÿ

Nadere informatie

Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding

Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding Vergoedingenoverzicht 2017 - Ooglaseren Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2017 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding voor ooglaseren. Dit vergoedingsoverzicht is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie