Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen

2

3 Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Een beleggingsplan Future Invest Plan (ook gekend onder de naam DeltaCap ) is een contract voorgesteld door Delta Lloyd Bank, dat toelaat om iedere maand of ieder trimester minimaal 50 EUR te beleggen in een bevek-/sicavcompartiment (hierna beleggingsfonds genoemd). De zo verworven honderdsten of duizendsten van deelbewijzen van het fonds worden op een effectenrekening geplaatst die specifiek bij dit Future Invest Plan hoort. Behalve de kosten en heffingen van het fonds verbonden aan het Future Invest Plan (zie Tarieflijst Beleggingen ) zijn er geen specifieke kosten verbonden aan het Future Invest Plan. Wij nodigen u uit uw Delta Lloyd-adviseur te raadplegen en het reglement Future Invest Plan (pagina 7) te lezen voor meer informatie. In deze brochure ontdekt u de bevek-/sicavcompartimenten (hierna beleggingsfondsen genoemd) die toegankelijk zijn via een nieuw Future Invest Plan op 19 december Beleggingsfondsen met kapitalisatie Deze beleggingsfondsen (pagina 4 en 5) geven geen recht op een dividend. Zij zijn op de eerste plaats bestemd voor particuliere cliënten en verenigingen die op lange termijn een kapitaal willen opbouwen zonder een periodiek inkomen te willen. Obligatiefondsen Deze beleggingsfondsen zijn voornamelijk samengesteld uit obligaties en zijn veel minder volatiel dan aandelenfondsen, maar ze bieden een kleiner rendementspotentieel. Ze kunnen echter onderhevig zijn aan een tijdelijke koersdaling, vooral in periodes waarin de rentevoeten stijgen. Gemengde (dak)fondsen Deze fondsen zijn voornamelijk samengesteld uit beleggingsfondsen en bieden het voordeel van een sterk gediversifieerde portefeuille. Afhankelijk van het risico dat de belegger wil nemen en het gewenste rendementspotentieel op lange termijn worden zij verschillend gewogen in aandelenfondsen (met het beste rendementspotentieel op lange termijn maar een hoog risico op koersdaling op korte en middellange termijn) en in obligatiefondsen of liquiditeiten (met een kleiner rendementspotentieel maar ook een minder grote volatiliteit). Aandelenfondsen Deze beleggingsfondsen zijn voornamelijk samengesteld uit aandelen. Zij streven naar een zo goed mogelijk rendement op lange termijn gepaard gaande met de hoge volatiliteit van de aandelenmarkten. Beleggingsfondsen met distributie Deze beleggingsfondsen (pagina 5) geven recht op een dividend. Zij zijn in de eerste plaats bestemd voor ondernemingen die op lange termijn een kapitaal willen opbouwen en een periodiek inkomen willen met de bedoeling fiscale aftrek voor risicokapitaal, beter gekend als notionele interesten, te genieten. Wettelijke informatie Future Invest Plan (ook gekend onder de naam DeltaCap ) is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals bepaald in het reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op deltalloydbank.be/reglementen en in alle Delta Lloyd Bank-kantoren. De belegger mag pas beslissen om te beleggen in een Future Invest Plan na kennisname van het reglement Future Invest Plan (pagina 7). Vooraleer te beleggen in een van de beleggingsfondsen toegankelijk via een Future Invest Plan moet de belegger kennisnemen van de meest recente versie van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie én het laatste periodiek verslag van dit beleggingsfonds, beschikbaar bij uw Delta Lloyd Bank-kantoor en de financiële dienstverlener van het fonds, alsook op de website van de beheerder (zie Wettelijke verwijzingen pagina 7). Voldoet u niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst u toch in te schrijven op deelbewijzen van een van deze beleggingsfondsen, richt u dan tot de financiële dienstverlener. Deze brochure is bestemd voor om het even welk beleggersprofiel. Belgische fiscaliteit en kosten Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Tarieflijst Beleggingen beschikbaar in alle Delta Lloyd Bankkantoren en op deltalloydbank.be én naar de wettelijke informatie betreffende het fonds. 3

4 Beleggingsfondsen met kapitalisatie Obligatiefondsen Internationale obligaties in euro (EUR) Delta Lloyd L Bond Euro B (LU ) 1 Gemengde (dak)fondsen beheerd volgens uw beleggersprofiel Gemengd conservatief (EUR) Delta Lloyd Multifund Conservative (BE ) 5 Gekenmerkt door een behoudsgezind karakter, beoogt het beheer van het compartiment Delta Lloyd Multifund Conservative een hoge rendabiliteit op lange termijn, rekening houdend met een beperkt risico. Daarom belegt dit beleggingsfonds voornamelijk in obligatiefondsen en aandelenfondsen, en bijkomend in monetaire fondsen. Gemengd neutraal (EUR) Delta Lloyd Multifund Balanced (BE ) 5 Bent u bereid wat meer risico s te nemen, kies dan eerder voor Delta Lloyd Multifund Balanced met een gemengde en evenwichtige activaspreiding tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het risico dat u loopt blijft echter matig. Gemengd groei (EUR) Delta Lloyd Multifund Growth (BE ) 5 Met een ruim percentage aandelen, beoogt Delta Lloyd Multifund Growth waardecreatie op lange termijn door een gemengde activaspreiding vooral in aandelen. Het risico dat u loopt is dan ook wat hoger. Gemengd dynamisch (EUR) Delta Lloyd Multifund Full Equities (BE ) 5 Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende roerende waarden en geldmarktinstrumenten luidend in EUR. Morningstar : (Analyst rating: wordt momenteel herzien)* Internationale obligaties in dollar (USD) Delta Lloyd L Bond Dollar B (LU ) 1 Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties luidend in USD (US dollar), AUD (Australische dollar), CAD (Canadese dollar) en NZD (Nieuw-Zeelandse dollar). Morningstar : (Analyst rating: niet genoteerd)* Bedrijfsobligaties in euro (EUR) Invesco Euro Corporate Bond Fund A-Acc (LU ) 2 Dit beleggingsfonds belegt minstens tweederde van zijn activa in schuldinstrumenten of instrumenten luidend in euro, uitgegeven door ondernemingen van waar ook ter wereld, en hoofdzakelijk in obligaties met vaste of herzienbare rente van de beleggingscategorie door Moody s (of gelijkgesteld) Baa of meer genoteerd. Morningstar : (Analyst rating: Silver)* Hoogrentende bedrijfsobligaties (EUR) Bluebay High Yield Corporate Bond Fund R (LU ) 3 Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die een vaste rente uitkeren. Minstens de helft van de beleggingen van het fonds vinden plaats in vastrentende obligaties uitgegeven door ondernemingen van de Europese Unie die een relatief hoge rente uitkeren en die volgens een kredietratingbureau lager genoteerd zijn dan investment grade. Minstens de helft van de beleggingen van het fonds luiden in munten van de landen van de Europese Unie. Tot de helft van de activa van het fonds kan luiden in munten van niet-europese landen waarvan de staatslening op lange termijn een rating van het type investment grade heeft. Morningstar : (Analyst rating: niet genoteerd)* Internationale inflatiegeïndexeerde obligaties gedekt in EUR (EUR) Axa World Funds Global Inflation Bonds A (LU ) 4 Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk (minstens tweederde van zijn activa) en op een dynamische manier in inflatiegeïndexeerde obligaties en verwante instrumenten uitgegeven door overheden, ondernemingen of openbare instellingen van de lidstaten van de OESO. Morningstar : (Analyst rating: Neutral)* Bestemd voor de dynamische belegger streeft Delta Lloyd Multifund Full Equities, met een activaspreiding bijna uitsluitend in aandelen, naar een zo goed mogelijk rendement op lange termijn gepaard gaande met de hoge volatiliteit van de aandelenmarkten. 4

5 Aandelenfondsen Internationale aandelen (EUR) - Beheer van het type Value (EUR) Delta Lloyd L Global Fund B (LU ) 1-6 Dit fonds belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen. De selectie van het bedrijf is afhankelijk van factoren zoals de waardering, het bedrijfsmodel, het beheer, de balans en de uitkering van dividenden. Het compartiment belegt in een beperkt aantal bedrijven. Daarom volgen de rendementen van het compartiment niet altijd de algemene tendensen van de markt. Morningstar : niet genoteerd (Analyst rating: niet genoteerd)* Europese aandelen met grote kapitalisatie - Beheer van het type Groei (EUR) Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT (LU ) 6 Dit beleggingsfonds belegt minstens 75% van zijn activa rechtstreeks in aandelen en gelijkwaardige effecten van emittenten uit een lidstaat van de EU, uit Noorwegen of IJsland. Het geeft de voorkeur aan ondernemingen waarvan het groeipotentieel niet wordt weerspiegeld door de huidige koers van de aandelen. Het kan ook beleggen in andere aandelen en gelijkwaardige effecten. Morningstar : (Analyst rating: Bronze)* Europese aandelen met middelgrote kapitalisatie - Participatief beheer van het type Value (EUR) Delta Lloyd L European Fund B (LU ) 1-8 Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen. De selectie van het bedrijf is afhankelijk van factoren zoals de waardering, het bedrijfsmodel, het beheer, de balans en de uitkering van dividenden. Het compartiment streeft naar deelnames in een beperkt aantal bedrijven. Europese aandelen met kleine kapitalisatie - Participatief beheer van het type Value (EUR) Delta Lloyd L European Participation Fund B (LU ) 1 Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen. De selectie van het bedrijf is afhankelijk van factoren zoals de waardering, het bedrijfsmodel, het beheer, de balans en de uitkering van dividenden. Het compartiment streeft naar substantiële deelnames in een beperkt aantal kleine bedrijven. Morningstar : (Analyst rating: Bronze)* Aandelen uit de Verenigde Staten - Beheer van het type Value (USD) Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Premium Equities D (LU ) 9 Dit beleggingsfonds belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen met kleine, gemiddelde en grote beurskapitalisaties uit de Verenigde Staten. Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten luidend in US dollars. Morningstar : (Analyst rating: Silver)* Aandelen met een kleine kapitalisatie uit Pacifisch-Azië - Beheer van het type Value (EUR) Delta Lloyd L Asian Participation Fund B (LU ) 1 Beleggingsfondsen met distributie Obligatiefondsen Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Pacifisch-Azië die een aantrekkelijk dividendpercentage bieden en over een gezonde cashflow en een solide balans beschikken. Het compartiment tracht substantiële posities in te nemen in een beperkt aantal ondernemingen en wil zo een grondige kennis van de werking van ieder van deze ondernemingen verwerven en een dialoog met de bestuurders ervan onderhouden. Morningstar : niet genoteerd (Analyst rating: niet genoteerd)* Internationale obligaties in euro (EUR) Delta Lloyd L Bond Euro A (LU ) 1 Trimestriële dividenden Aandelenfondsen Dit beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende roerende waarden en geldmarktinstrumenten luidend in EUR. Morningstar : (Analyst rating: wordt momenteel herzien)* Internationale aandelen (EUR) Delta Lloyd L Global Fund D (LU ) 1-6 Trimestriële dividenden Dit beleggingsfonds belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen. De selectie van het bedrijf is afhankelijk van factoren zoals de waardering, het bedrijfsmodel, het beheer, de balans en de uitkering van dividenden. Het compartiment belegt in een beperkt aantal bedrijven. Daarom volgen de rendementen van het compartiment niet altijd de algemene tendensen van de markt. Morningstar : niet genoteerd (Analyst rating: niet genoteerd)* * Morningstar op 18 november Morningstar van tot maximaal afhankelijk van de historische rendementen van het fonds ten opzichte van de fondsen van dezelfde categorie. Voor meer informatie, neem contact op met uw Delta Lloyd-adviseur of kijk op De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst! 5

6 Inschrijving Instapprovisie per inschrijving Taks op de Beursverrichtingen (TOB) Terugbetaling Uitstapprovisie Taks op de Beursverrichtingen (TOB) Roerende voorheffing Degressieve instaprovisie zoals voor de unieke inschrijvingen, volgens het bedrag van de periodieke inschrijving. Obligatiefondsen (hierboven): max. 2,00% Gemengde (dak)fondsen (hierboven): max. 2,50% Aandelenfondsen (hierboven): max. 2,50% De eventuele inschrijvingskosten voor het fonds zijn inbegrepen in deze instapprovisie. Niet van toepassing Niet van toepassing Beleggingsfondsen met kapitalisatie (hierboven): 1,00% (max EUR) Beleggingsfondsen met distributie (hierboven): niet van toepassing 1. Betreft Voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, geldt een roerende voorheffing van 25% op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 25% van hun activa rechtsreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten...) en die niet ieder jaar het geheel van hun verworven inkomsten uitkeren. In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. 2. Belastbare basis Belgische TIS-methode: (Belgische TIS op de verkoopdatum Belgische TIS op de aankoopdatum) x het aantal terugbetaalde deelbewijzen. Het deel of geheel van de ingehouden meerwaarde is in principe gelijk aan het totaal van inkomsten verworven door het fonds tussen de aankoopdatum en de verkoopdatum en die rechtstreeks of onrechtstreeks, in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden, afkomstig zijn van rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen van het beleggingsfonds. Deze inkomsten uit schuldvorderingen (ook wel Belgian Taxable Income per Share genoemd, hierna Belgische TIS ) worden per deelbewijs vastgelegd door de administrateur van het beleggingsfonds. De belastbare basis komt overeen met het verschil in inkomsten uit schuldvorderingen tussen de verkoopdatum en de aankoopdatum. Fall back methode: (koers op verkoopdatum koers op aankoopdatum) x percentage van schuldvorderingen x aantal terugbetaalde deelbewijzen. Indien de fondsadministrateur niet in staat is de belastbare inkomsten te bepalen, wordt de Fall Back-methode toegepast. Een percentage (rechtstreekse of onrechtstreekse) schuldvorderingen waarin het beleggingsfonds belegt, wordt bepaald door de administrateur van het beleggingsfonds. De belastbare basis komt overeen met het percentage schuldvorderingen toegepast op de meerwaarde op het ogenblik van de verkoop. Opmerking: gezien de recente aard van deze fiscaliteit en in geval de administrateur van het fonds onmogelijk een of meerdere gegevens kan bepalen uit de bovengenoemde methodes, worden uitzonderingen voorzien. Onder andere: Indien de Fall Back methode wordt gebruikt en indien het percentage schuldvorderingen niet gekend is, wordt het beleggingsfonds beschouwd alsof het voor 100% bestaat uit schuldvorderingen. De volledige gerealiseerde meerwaarde wordt bijgevolg belast. Voor de beleggingsfondsen met Europees paspoort (dit betreft de Delta Lloyd L beveks naar Luxemburgs recht, Axa World Funds, Invesco Funds, Bluebay Funds en JPMorgan Funds): indien de aankoop plaatsvond voor 01/07/2005 of indien de belastingplichtige de inschrijvingsdatum niet kan bewijzen, wordt de Belgische TIS, of bij gebrek eraan, de aankoopkoers (de Fall back-methode) van 01/07/2005 gebruikt. Voor beleggingsfondsen zonder Europees paspoort (dit betreft onder andere de Delta Lloyd bevek naar Belgisch recht waaronder het gamma Delta Lloyd Multifund compartimenten): Indien de aankoop plaatsvond voor 01/07/2008 of indien de belastingplichtige de aankoopdatum niet kan bewijzen, dan wordt de Belgische TIS of, bij gebrek eraan, de aankoopkoers van 01/07/2008 gebruikt. Bovendien, indien de aankoop plaatsvond voor 01/07/2013 en de fondsadministrateur niet in staat is de Belgische TIS te bepalen vóór deze datum, bestaat de belastbare grondslag uit de 2 volgende elementen: Voor de detentieperiode tussen 01/07/2008 en 01/07/2013, wordt de belastbare basis gedefinieerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van 3% toegepast op de investeringswaarde van de schuldvorderingen of, bij gebrek eraan, op de aankoopkoers vermenigvuldigd met het percentage schuldvorderingen van kracht sinds 30/06/2013. Deze belastbare basis wordt als volgt berekend: investeringswaarde van de schuldvorderingen (of, bij gebrek eraan, aankoopkoers x percentage schuldvorderingen op 30/06/2013) x 3% x het aantal detentiedagen/365 Voor de detentieperiode vanaf 01/07/2013 tot op de terugbetalingsdatum, wordt de belastbare basis berekend op basis van de Belgische TIS BIS methode of, bij gebrek eraan, door de Fall Back-methode, en dat op basis van de gegevens bij aankoop op 01/07/2013. Doordat de wet van toepassing is sinds 01/07/2013 maar werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 01/08/2013, kan de roerende voorheffing enkel wettelijk toegepast worden op verrichtingen uitgevoerd vanaf 01/08/2013. Bijgevolg is het voor meerwaarden gerealiseerd tussen 01/07/2013 en 31/07/2013 waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, aan de belastingsplichtige om het belastbaar inkomen te vermelden in zijn aangifte van personenbelasting van het inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014). Arbitrage en conversie Arbitrage (overgang van een compartiment van een sicav naar een compartiment van een andere sicav): provisies, TOB en roerende voorheffing zijn identiek aan diegene die van toepassing zijn op het moment van de terugbetaling van een compartiment van een sicav gevolgd door een inschrijving van een compartiment van een andere sicav (zie hieronder inschrijving en terugbetaling). Conversie (overgang van een compartiment van een sicav naar een ander compartiment van dezelfde sicav): provisies, TOB en roerende voorheffing zijn identiek aan diegene die van toepassing zijn op het moment van de terugbetaling van een compartiment van een sicav gevolgd door een inschrijving van een ander compartiment van dezelfde sicav (zie hieronder inschrijving en terugbetaling). Bij de inschrijving is echter enkel het verschil tussen de instapprovisies van de compartimenten verschuldigd. Distributie van het dividend voor de beleggingsfondsen met distributie Kosten Roerende voorheffing Niet van toepassing 25% toegepast op het uitgekeerde brutodividend 6 Bewaring op effectenrekening Vast recht Bewaarloon Per jaar en per effectenrekening: 7,50 EUR + 21% btw indien Delta Lloyd Bank niet de financiële dienst verzekert van het beleggingsfonds verbonden aan het Future Invest Plan. Per jaar en per lijn: 0,10% (min. 2,50 EUR per lijn) + 21% btw (trimestrieel geïnd op basis van de laatste beurskoers van het trimester) voor beleggingsfondsen waarvoor Delta Lloyd Bank niet de financiële dienst verzekert.

7 Wettelijke verwijzingen 1. Compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Delta Lloyd L. Wettelijke informatie: prospectus (NL/FR), essentiële beleggersinformatie (NL/FR) en periodieke verslagen (NL/FR) beschikbaar op www. deltalloydassetmanagement.be en bij Delta Lloyd Bank nv (Sterrenkundelaan 23, B-1210 Brussel) die de financiële dienst verzekert. Netto inventariswaarde gepubliceerd op en op tijd.be. Eenmalige inschrijving: minimaal één deelbewijs. In overeenstemming met het fonds en Delta Lloyd: beleggingsplannen mogelijk in duizendsten van deelbewijzen zonder minimumbedrag. In het kader van het Future Invest Plan: minimaal 50 EUR per maand of trimester. 2. Compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Invesco Funds. Wettelijke informatie: prospectus (FR/ENG), essentiële beleggersinformatie (NL/FR) en periodieke verslagen (ENG) beschikbaar op en bij RBC Dexia Investor Services nv (Rogierplein 11, B-1210 Brussel) die de financiële dienst verzekert. Netto inventariswaarde gepubliceerd op en op Eenmalige inschrijving: minimaal USD om te zetten in EUR. In overeenstemming met het fonds en Delta Lloyd: beleggingsplannen mogelijk in honderdsten van deelbewijzen zonder minimumbedrag. In het kader van het Future Invest Plan: minimaal 50 EUR per maand of trimester. 3. Compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht BlueBay Funds. Wettelijke informatie: prospectus (FR), essentiële beleggersinformatie (NL/FR) en periodieke verslagen (ENG) beschikbaar op en bij CACEIS Belgium nv (Havenlaan 86c Bus 320, B-1000 Brussel) die de financiële dienst verzekert. Netto inventariswaarde gepubliceerd op en op Eenmalige inschrijving: minimaal EUR voor de eerste storting. In overeenstemming met het fonds en Delta Lloyd: beleggingsplannen mogelijk in duizendsten van deelbewijzen zonder minimumbedrag. In het kader van het Future Invest Plan: minimaal 50 EUR per maand of trimester. 4. Compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht AXA World Funds. Wettelijke informatie: prospectus (FR/ENG), essentiële beleggersinformatie (NL/FR) en periodieke verslagen (FR/ENG) beschikbaar op be (of en bij AXA Bank Europe (Vorstlaan 25, B-1170 Brussel) die de financiële dienst verzekert. Netto inventariswaarde gepubliceerd op Eenmalige inschrijving: geen minimum. In overeenstemming met het fonds en Delta Lloyd: beleggingsplannen mogelijk in duizendsten van deelbewijzen op voorwaarde dat de periodieke opdrachten samengevoegd worden. In het kader van het Future Invest Plan: minimaal 50 EUR per maand of trimester. 5. Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Delta Lloyd L. Wettelijke informatie: prospectus (NL/FR), essentiële beleggersinformatie (NL/FR) en periodieke verslagen (NL/FR) beschikbaar op www. deltalloydassetmanagement.be en bij Delta Lloyd Bank nv (Sterrenkundelaan 23, B-1210 Brussel) die de financiële dienst verzekert. Netto inventariswaarde gepubliceerd op en op www. deltalloydassetmanagement.be. Eenmalige inschrijving: één deelbewijs. In overeenstemming met het fonds en Delta Lloyd: beleggingsplannen mogelijk in duizendsten van deelbewijzen zonder minimumbedrag. In het kader van het Future Invest Plan: minimaal 50 EUR per maand of trimester. 6. Op 19/12/2013 hebben Delta Lloyd L Global Fund A (Dis) en Delta Lloyd L Global Fund D (Cap), voordien Delta Lloyd L Global Fund A (Dis) en Delta Lloyd L Global Fund D (Cap) genoemd, respectievelijk het compartiment Delta Lloyd L Equity Selection A (Dis) en Delta Lloyd L Equity Selection B (Cap) opgenomen. 7. Compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds. Wettelijke informatie: prospectus (NL/FR), essentiële beleggersinformatie (NL/FR) en periodieke verslagen (NL/FR) beschikbaar op of bij RBC Dexia Investor Services Belgium nv (Rogierplein 11, B-1210 Brussel) die de financiële dienst verzekert. Netto inventariswaarde gepubliceerd op en op Eenmalige inschrijving: geen minimum. In overeenstemming met het fonds en Delta Lloyd: beleggingsplannen mogelijk in honderdsten van deelbewijzen zonder minimumbedrag. In het kader van het Future Invest Plan: minimaal 50 EUR per maand of trimester. 8. Benaming en beleggingsbeleid vanaf 01/01/2014. Voor deze datum was de benaming Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund B. 9. Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds. Wettelijke informatie: Prospectus (FR/NL), essentiële beleggersinformatie (NL/FR) en periodieke verslagen (NL/FR), beschikbaar op en bij CACEIS Belgium nv (Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Brussel) die de financiële dienst verzekert. Netto inventariswaarde gepubliceerd op en op Eenmalige inschrijving: geen minimum. In overeenstemming met het fonds en Delta Lloyd: beleggingsplannen mogelijk in honderdsten van deelbewijzen zonder minimumbedrag. In het kader van het Future Invest Plan: minimaal 50 EUR per maand of trimester. In de instapkosten vermeld op deze brochure zijn 1% inschrijvingskosten voor dit fonds inbegrepen. Reglement Inleiding Een beleggingsplan Future Invest Plan (ook gekend onder de naam 'DeltaCap') is een contract voorgesteld door Delta Lloyd Bank (hierna 'de bank') dat de cliënt de mogelijkheid biedt om, door debitering van een van zijn Delta Lloyd Bank-rekeningen, periodiek een bepaald bedrag te beleggen in een van de bevek-/sicavcompartimenten (hierna 'beleggingsfondsen') die toegankelijk zijn via een Future Invest Plan. De zo verworven fracties van deelbewijzen van het beleggingsfonds worden op een effectenrekening geplaatst die specifiek bij dit Future Invest Plan hoort. Dit contract is exclusief voorbehouden voor Premium- en Nagelmackers-cliënten zoals beschreven in het reglement 'Producten- en dienstenaanbod' beschikbaar in alle Delta Lloyd Bank-kantoren en op deltalloydbank.be. Te debiteren rekening en (mede)houder(s) van een Future Invest Plan Bij de inschrijving op een Future Invest Plan vermeldt de cliënt het nummer van de te debiteren Delta Lloyd Bank-rekening waarvan hij houder of medehouder is. De (mede)houder(s) van de rekening is(zijn) de (mede)houder(s) van het Future Invest Plan. Effectenrekening verbonden aan een Future Invest Plan Bij de inschrijving op een Future Invest Plan wordt speciaal voor dit Future Invest Plan een nieuwe effectenrekening geopend op naam van de cliënt of van een derde begunstigde, zelfs als deze al een effectenrekening bij Delta Lloyd Bank heeft. Periodiciteit van de belegging Bij de inschrijving op een Future Invest Plan kiest de cliënt een beleggingsperiodiciteit. Deze kan maandelijks of trimestrieel zijn. Bedrag van de periodieke belegging Bij de inschrijving op een Future Invest Plan legt de cliënt het periodieke beleggingsbedrag vast, met een minimum van 50 EUR. Beleggingsfondsen toegankelijk via een Future Invest Plan Bij de inschrijving op een Future Invest Plan kiest de cliënt het beleggingsfonds waarin het bedrag van de periodieke belegging iedere maand of ieder trimester moet worden belegd. Aan een Future Invest Plan kan slechts één beleggingsfonds verbonden worden. De beleggingsfondsen die bij de inschrijving op een Future Invest Plan toegankelijk zijn én de kosten en heffingen die de bank op deze beleggingsfondsen toepast, staan vermeld in het document 'Future Invest Plan: Lijst van toegankelijke beleggingsfondsen' beschikbaar in alle Delta Lloyd Bank-kantoren en op deltalloydbank.be. Te gelegener tijd, vóór de inschrijving, moet de cliënt kennisnemen van de essentiële beleggersinformatie van het gekozen beleggingsfonds. Deze essentiële beleggersinformatie wordt hem kosteloos door de bank bezorgd. In geval van een fundamentele wijziging van de essentiële beleggersinformatie word(t)(worden) de (mede)houder(s) van een Future Invest Plan schriftelijk of op een andere geschikte wijze van deze wijziging op de hoogte gebracht. De andere wettelijke documenten (prospectus, beheersreglement of statuten en laatste jaar- of halfjaarverslagen) van het gekozen beleggingsfonds worden kosteloos aan de cliënt bezorgd op zijn verzoek. Voldoet de cliënt niet aan de voorwaarden om Premium- of Nagelmackers-cliënt te zijn en wenst hij toch in te schrijven op deelbewijzen van dit financieel instrument, dan moet hij zich wenden tot de financiële dienstverlener. Deze brochure is bestemd voor om het even welk beleggersprofiel. Inschrijving op fracties van deelbewijzen Bij iedere periodieke belegging worden de kosten van het gekozen beleggingsfonds afgehouden van het bedrag van de periodieke belegging en wordt het saldo belegd in fracties van deelbewijzen van het genoemde beleggingsfonds. De zo verworven fracties van deelbewijzen van het beleggingsfonds worden geplaatst op de effectenrekening die bij dit Future Invest Plan hoort. De inschrijvingsopdracht wordt automatisch doorgegeven op de achtste dag van iedere maand (maandelijkse periodiciteit) of op de achtste dag van maart, juni, september en december (trimestriële periodiciteit). Indien deze dag geen bankwerkdag is, dan wordt de opdracht doorgegeven op de eerstvolgende bankwerkdag. De inschrijvingsopdracht voor de eerste periodieke belegging wordt doorgegeven op de achtste dag van de maand die volgt op de maand van inschrijving op het Future Invest Plan (maandelijkse periodiciteit) of op de achtste dag van maart, juni, september of december volgend op de maand van inschrijving op het Future Invest Plan (trimestriële periodiciteit). Zodra de inschrijving doorgegeven is, wordt zij uitgevoerd conform de datums van het betreffende beleggingsfonds. Kosten Behalve de kosten en heffingen van het beleggingsfonds verbonden aan het Future Invest Plan (zie Tarieflijst Beleggingen) zijn er geen specifieke kosten verbonden aan het Future Invest Plan. Wijziging van een Future Invest Plan De (mede)houder(s) van een Future Invest Plan kan(kunnen) op ieder moment vragen om de wijziging van de periodiciteit van de belegging, van het periodieke beleggingsbedrag of van het beleggingsfonds waarin het periodieke beleggingsbedrag belegd wordt. De wijziging wordt toegepast vanaf de volgende periodieke belegging. Looptijd, schorsing en schrapping van een Future Invest Plan Op een Future Invest Plan wordt ingeschreven voor onbepaalde duur. Toch kan(kunnen) de (mede)houder(s) van een Future Invest Plan op ieder moment vragen om de schorsing (tijdelijke stopzetting van de periodieke beleggingen) of om de stopzetting (definitieve beëindiging van de periodieke beleggingen) van een Future Invest Plan. De bank voert een periodieke belegging niet uit indien het beschikbare bedrag op de te debiteren rekening ontoereikend is of indien de tegoeden op de te debiteren rekening om welke reden dan ook niet kunnen worden vrijgemaakt. Ook kan de bank een Future Invest Plan eenzijdig schorsen of schrappen, ongeacht de reden hiervoor (bijvoorbeeld in geval van wijziging van het beleggingsfonds waardoor zij de periodieke beleggingen niet (meer) kan uitvoeren). In dit laatste geval worden de (mede)houder(s) van een Future Invest Plan vooraf schriftelijk of op een andere geschikte wijze van deze schorsing of schrapping op de hoogte gebracht. Conversie en arbitrage De (mede)houder(s) van een Future Invest Plan kan(kunnen) op ieder moment de conversie (verandering van beleggingsfonds binnen dezelfde bevek/sicav) of de arbitrage (verandering van beleggingsfonds van een bevek/sicav naar een andere bevek/sicav) van verworven fracties van deelbewijzen vragen en dit met dezelfde modaliteiten als van een beleggingsfonds dat niet aan een Future Invest Plan verbonden is. Deze transacties kunnen evenwel enkel worden uitgevoerd op voorwaarde dat deze fracties van deelbewijzen overgedragen worden op een bestaande of nieuwe effectenrekening die niet bij het Future Invest Plan hoort indien het beleggingsfonds waarin de fracties van deelbewijzen geconverteerd/gearbitreerd worden niet toegankelijk is via een Future Invest Plan. Wijziging van het reglement Delta Lloyd Bank kan de bepalingen van dit reglement op ieder moment wijzigen. De (mede) houder(s) van een Future Invest Plan wordt(worden) vooraf schriftelijk of op een andere geschikte wijze van deze wijziging op de hoogte gebracht. Klachten De (mede)houder(s) van een Future Invest Plan kan(kunnen) zich tot hun Delta Lloyd Bank-adviseur wenden voor alle vragen in verband met de werkingsmodaliteiten van deze dienst. Delta Lloyd Bank is bijzonder begaan met de tevredenheid van haar cliënten. In dit kader kan iedere klacht worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Delta Lloyd Bank (ter attentie van de directeur van de afdeling Operationele marketing) of ons worden meegedeeld via deltalloydbank.be. Alle klachten in verband met de uitvoering van een Future Invest Plan-contract moeten aan de bank worden meegedeeld binnen de termijn bepaald in de Algemene Bankvoorwaarden. Contractueel kader De contractuele relatie tussen de bank en haar cliënten wordt geregeld door de Algemene Bankvoorwaarden van Delta Lloyd Bank nv, die dit document vervolledigen. Deze voorwaarden zijn beschikbaar in alle Delta Lloyd Bank-kantoren en op deltalloydbank.be. Geldigheid Dit reglement is van toepassing vanaf en tot een eventuele latere wijziging. In geval van wijziging, en zonder dat uitdrukkelijk anders wordt vermeld, vervangt de nieuwe versie van het reglement alle vorige versies. De laatste versie van dit reglement is altijd beschikbaar in alle Delta Lloyd Bank-kantoren en op deltalloydbank.be. 7

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen 30/04/2014 Delta Lloyd Strategy en Investeringsplan INHOUDSOPGAVE 1. Algemene beschrijving van de fondsen... 3 2. Beleggingspolitiek van de fondsen... 3

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Doelgroep. Rendement

Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Informatiebrochure financiële instrumenten Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1. 5 1.1.2. Juridisch

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie