Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd Premium Fund of Funds"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Premium Fund of Funds

2 Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en risico? Bent u vooral op zoek naar een hoog rendementspotentieel? U hebt vooral interesse in een zo hoog mogelijk potentieel rendement, ongeacht het risico? Expertise in fondsenselectie Open architectuur Beleggingsfilosofie van value investing Analyse op basis van de 6P-methode Op regelmatige basis informatie Essentiële beleggersinformatie, prospectus en periodieke verslagen Regelmatig informatie over uw belegging Delta Lloyd Premium Investors Meeting Veel andere troeven Toegankelijk vanaf EUR Beperkte instapkosten Geen uitstapkosten meer na slechts 6 maanden Gratis deponering op een effectenrekening van Delta Lloyd Bank Conversie naar een ander compartiment Retrocessies uit onderliggende fondsen herbelegd in Delta Lloyd Premium-compartimenten Wettelijke informatie

3 Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1 is een gamma van vier compartimenten (Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1, Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1 ) van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht Delta Lloyd. Deze compartimenten zijn dakfondsen beheerd door de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank en bestaan voornamelijk uit aandelen-, obligatie- en alternatieve fondsen 4. De distributie en financiële dienstverlening van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 wordt verzekerd door Delta Lloyd Bank.

4 Met veel trots stel ik u in deze brochure de dakfondsen voor van het gamma Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1. Zodra u EUR belegt in een van deze dakfondsen, kunt u meegenieten van alle kennis van de experts die ook de Private Banking-portefeuilles beheren bij Delta Lloyd Bank. De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 hebben heel wat te bieden. Zo zorgt een grote diversificatie 2 voor een goede risicospreiding. Bovendien hebt u de keuze uit vier compartimenten 3 afgestemd op vier verschillende beleggerstemperamenten. De selectie van de onderliggende fondsen 4 gebeurt op basis van drie pijlers 5 : open architectuur, de filosofie van value investing en de 6P-methode. Alle details over het gamma Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1 en het beheer ervan hebben we voor u gebundeld in deze brochure. U ontdekt er de aanpak van Delta Lloyd Bank en haar vele troeven en krijgt er alle noodzakelijke wettelijke informatie 1. Wilt u graag meer weten? Aarzel niet contact op te nemen met uw Delta Lloyd-adviseur voor meer toelichting. Delta Lloyd Bank en haar team van specialisten zetten alles in het werk om uw Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1 optimaal te beheren, nu en in de toekomst. Yves Van Laecke Directeur Private Banking & Asset Management 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot U vindt meer gedetailleerde informatie onder Grote diversificatie, pagina 7. 3 U vindt meer informatie over de vier Delta Lloyd Premium-dakfondsen onder 4 temperamenten, 4 compartimenten, pagina s 10 en Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 5 De drie pijlers waarop de aanpak van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank is gestoeld, worden uitgebreid voorgesteld onder Expertise in fondsenselectie, pagina 13. 4

5 Grote diversificatie Als belegger is het belangrijk dat u de risico s verbonden aan een aandeel of individuele obligatie beperkt houdt. Hoe? Door uw beleggingen zo goed mogelijk te spreiden over verschillende activa, emittenten, sectoren en geografische zones De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 bieden u een grote diversificatie van uw beleggingen, en dus een goede risicospreiding. Beoordeel zelf maar! Dakfondsen De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 zijn kapitalisatiecompartimenten (ze keren geen dividenden uit) van de bevek naar Belgisch recht Delta Lloyd. Door in te schrijven op deelbewijzen van die dakfondsen, wordt u dus aandeelhouder van de bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en vertrouwt u het beheer van uw kapitaal toe aan de beheerders van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank. Deze dakfondsen beleggen in een brede waaier aan onderliggende fondsen 2, waardoor de risico s worden gespreid. De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1, compartimenten van een bevek Voordelen de compartimenten van een bevek zijn sterk gereglementeerd zodat uw belegging zo goed mogelijk beschermd is; u kiest zelf wanneer u in of uit de compartimenten stapt; u kunt de deelbewijzen gemakkelijk van het ene compartiment naar het andere overdragen; het risico op insolvabiliteit of faillissement is zeer klein doordat de risico s gespreid zijn over verschillende onderliggende fondsen 2 en emittenten; de beheerders van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 zijn ervaren analisten die de (onderliggende) fondsen 2, beheerd door externe beheerders 5, zelf selecteren. Ze hebben een diepgaande kennis van ieder fonds uit de Delta Lloyd Premium-compartimenten 1. Risico s Beleggen in een compartiment van een bevek is natuurlijk nooit zonder risico: de koers van de deelbewijzen kan stijgen of dalen en hun waarde staat niet vast. Met andere woorden, u hebt geen garantie dat u uw initiële belegging volledig terugkrijgt en geen garantie op rendement (rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst en zijn soms misleidend). De voornaamste risico s voor dit type beleggingen zijn: risico s verbonden aan de aandelen- en obligatiemarkten, het risico van de rentevoeten, het kredietrisico, het wisselrisico, risico s verbonden aan afgeleide instrumenten, het inflatierisico Onderliggende fondsen De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 bestaan uit vier compartimenten: Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1, Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1. Deze vier compartimenten hebben elk een andere verdeling van onderliggende obligatie-, aandelenen alternatieve fondsen 2. Daar waar obligatiefondsen ernaar streven u op lange termijn te beschermen tegen schommelingen op de aandelenmarkt, zoeken aandelenfondsen eerder naar een hoog rendement op lange termijn. De alternatieve fondsen dienen dan weer om de volatiliteit verbonden aan de aandelen- en obligatiemarkten te verminderen. Daarnaast heeft ieder onderliggend fonds 2 een eigen beleggingsstrategie, beheerders en effectencategorie. 5

6 Onderliggende obligatiefondsen 2 De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1, behalve het Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1, beleggen gedeeltelijk in obligatiefondsen 2, met andere woorden, in vastrentende schuldvorderingen. Doelstelling Een bescherming op lange termijn tegen schommelingen van aandelenfondsen, met een lager rendement als gevolg. Diversificatie Een diversificatie in verschillende obligatiefondsen, naar gelang de emittent, het risico en hun aard. Het doel van de obligatiefondsen is u te beschermen op lange termijn tegen de schommelingen van aandelenmarkten, gezien de potentieel stabielere aard van de obligatiemarkten. Algemeen beschouwd is dit dus een minder risicovolle belegging. Het rendement dat die fondsen genereren is meestal wel lager dan dat van aandelenfondsen. Zelfs al zijn de obligatiemarkten over het algemeen stabieler, toch kennen ze soms tijdelijke schommelingen. De oorzaken? Bijvoorbeeld een plotse stijging van de rentevoeten of een verhoging van het faillissementsrisico van emittenten. Om de blootstelling aan die schommelingen zo klein mogelijk te houden, bestaat het obligatiegedeelte van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 uit obligatiefondsen 2 die beleggen in verschillende obligatiecategorieën (zie kader). Daarbovenop moet het beleggingsbeleid van ieder onderliggend obligatiefonds 2 geselecteerd door de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank, overeenkomen met hun strategie en economische voorspellingen (evolutie van de rentevoeten, emittentenrisico, wisselrisico, inflatieperspectieven ). Een kern van goede huisvader obligatiefondsen 2 De onderliggende obligatiefondsen 2 uit de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1 zijn op de eerste plaats goede huisvader obligatiefondsen, uitgegeven op de ontwikkelde markten (voornamelijk Europees maar ook wereldwijd) met een laag kredietrisico (zoals het risico op faillissement van de emittent of het risico dat hij zijn verbintenissen niet nakomt). In de Delta Lloyd Premium dakfondsen vindt u een kern van obligatiefondsen bestaande uit: Staatsobligaties (de referentie van obligatiemarkten gezien hun lage insolvabiliteitsrisico); waarvan obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie (in een mindere mate) ten einde van een algemene stijging van de prijzen te kunnen genieten in periodes van aanhoudende inflatie). Obligaties met hoog rendement Obligaties van groeimarkten Staatsobligaties Inflatiegeïndexeerde obligaties Bedrijfsobligaties Converteerbare obligaties Om een beter rendementspotentieel te bieden, beleggen de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 ook in de iets risicovollere satelliet -obligatiefondsen 2 die bestaan uit: bedrijfsobligaties; obligaties met een hoog rendement ( high yield ), doordat de ratingbureaus de kredietrisico s hoger inschatten (bijvoorbeeld bedrijven met een lagere rating dan BBB- bij Standard & Poor s); obligaties van groeimarkten met schuldvorderingen van overheden of bedrijven, uitgegeven door groeilanden in Latijns-Amerika (Argentinië, Brazilië ) en Azië (India, China ), maar ook door Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Deze obligaties kunnen betere rendementen behalen dan de obligaties van ontwikkelde landen (uitgegeven op bijvoorbeeld de Europese en Amerikaanse markten), maar zijn tegelijk veel gevoeliger voor het politieke en economische klimaat van het land waarin ze uitgegeven worden, of voor wereldwijde politieke of economische onrust; in mindere mate converteerbare obligaties, uitgegeven op de ontwikkelde markten. De houders van deze obligaties kunnen de waarde van hun obligaties converteren in aandelen, binnen een bepaalde termijn en onder bepaalde voorwaarden. Die schuldbewijzen kunnen volatieler zijn dan traditionele obligaties, maar zijn over het algemeen minder volatiel dan de aandelenmarkten. 6

7 Onderliggende aandelenfondsen 2 Aandelenfondsen 2 beleggen in eigendomsbewijzen van een fractie van het kapitaal van een bedrijf. De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 beleggen hoofdzakelijk in wereldwijde aandelenfondsen 2, voor zover die wijd gediversifieerd zijn op sectoraal niveau (basisdiensten zoals water en elektriciteit, financiën, voeding, vastgoed, de automobielsector ) en geografisch niveau (Europa, Verenigde Staten, Japan, groeilanden uit onder andere Pacifisch Azië). Doelstelling Een hoog rendementspotentieel op lange termijn met grotere koersschommelingen. Diversificatie Een wijde sectorale en geografische diversificatie in wereldwijde aandelenfondsen 2. Aandelenfondsen 2 bieden een beter rendementspotentieel op lange termijn dan obligatiefondsen 2, maar kunnen ook meer last hebben van hevige koersschommelingen op korte en middellange termijn. De oorzaken daarvan? Bijvoorbeeld de economische conjunctuur, het uiteenspatten van speculatieve zeepbellen of bepaalde sociopolitieke parameters. Om de blootstelling daaraan zo klein mogelijk te houden, moeten aandelenfondsen 2 geselecteerd door de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank rekening houden met een diversificatie tussen de verschillende sectoren en geografische zones. Het betreft dus een dynamisch beheer waarbij de positionering op een proactieve manier wordt aangepast naargelang de waardering en de economische vooruitzichten. Verder geeft de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank voorkeur aan de beleggingsfilosofie van value investing bij de selectie van aandelenfondsen voor de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1 (zie pagina 14). Onderliggende alternatieve fondsen 2 Alternatieve fondsen 2, ook wel multistrategiefondsen genoemd, waarin de Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 investeren, volgen een andere, meestal meer uitgebreide, strategie dan de klassieke aandelen- en obligatiefondsen. Deze onderliggende fondsen 2 moeten bescherming bieden tegen de marktvolatiliteit en rendementen behalen die losstaan van de economische conjunctuur en marktevolutie. Hoe? Door zich op een andere manier aan risico s bloot te stellen en voornamelijk te beleggen in afgeleide producten. Op die manier is uw portefeuille nog meer gediversifieerd, waardoor u kunt hopen op een hoger rendement tegenover de genomen risico s. Doelstelling Vermindering van de volatiliteit verbonden aan de aandelen- en obligatiemarkt en genereren van rendementen onafhankelijk van de economische conjunctuur en marktevolutie. Diversificatie Alternatieve obligatiefondsen en alternatieve aandelenfondsen. Er bestaan verschillende soorten alternatieve fondsen 2, van erg defensief tot agressief. Sommige fondsen lijken erg op obligatiefondsen en bieden bescherming tegen het risico van stijgende rentevoeten door te beleggen in afgeleide producten zoals forwards, futures en swaps. Zo volgen ze de evolutie van de rentevoeten en kunnen ze erop anticiperen. Andere alternatieve fondsen beleggen eerder in een credit default swap om zich te beschermen tegen het kredietrisico van emittenten. Nog andere alternatieve fondsen lijken dan weer op aandelenfondsen en trachten door middel van aankoop- en verkoopopties hun beleggingen te beschermen tegen sterke marktschommelingen verbonden aan aandelen. Zelfs in geval van een beurscrash zullen deze alternatieve fondsen een positief rendement trachten te behalen. Deze alternatieve fondsen worden ook wel absolute return fondsen genoemd. 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 3 U vindt meer informatie over de vier Delta Lloyd Premium-dakfondsen onder 4 temperamenten, 4 compartimenten, pagina s 10 en 11. 7

8 4 temperamenten, 4 compartimenten U hebt de keuze uit vier kapitalisatiecompartimenten: Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1, Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1. Die vier compartimenten, vier dakfondsen, zijn afgestemd op vier verschillende beleggerstemperamenten. De dakfondsen worden beheerd in functie van de markttendenzen en beleggen voornamelijk in fondsen 2 van gespecialiseerde externe beheerders, die zorgvuldig worden geselecteerd. Indien u wilt beleggen op lange termijn en kapitaal-bescherming voor u geen vereiste is, kan uw Delta Lloyd-adviseur u het Delta Lloyd Premium-dakfonds 1 aanraden dat het beste past bij uw beleggersprofiel. Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en risico? 0,8% 0,3% 37,8% 61,5% 61,3% 38,4% Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Activaspreiding op 31/10/2014 Activaspreiding op 31/10/2014 U wilt liever voorzichtig beleggen in aandelen met een hoog rendementspotentieel? Dan beschikt u over een Conservative beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1 dat zich richt tot de voorzichtige belegger. Dat dakfonds belegt voornamelijk in verschillende obligatiefondsen 2 en, in mindere mate, in verschillende wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2 en in alternatieve fondsen 2. Een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar is aangeraden. U wilt op een matige manier beleggen in aandelen met een hoog rendementspotentieel en hebt geen bezwaar tegen beperkte schommelingen op uw kapitaal op korte en middellange termijn? Dan beschikt u over een Balanced beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1 dat zich richt tot neutrale beleggers die een evenwicht zoeken tussen risico en rendement. Dat dakfonds belegt op een evenwichtige manier in een combinatie van wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2, obligatiefondsen 2 en alternatieve fondsen 2. Een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar is aangeraden. 8

9 Bent u vooral op zoek naar een hoog rendementspotentieel? U hebt vooral interesse in een zo hoog mogelijk potentieel rendement, ongeacht het risico? 0,1% 16,9% 2,1% 83,0% 97,9% Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Activaspreiding op 31/10/2014 Activaspreiding op 31/10/2014 U wilt volop investeren in aandelen met een hoog rendementspotentieel en bent bereid daarbij grote schommelingen op uw kapitaal te aanvaarden op korte en middellange termijn? Dan beschikt u over een Growth beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 dat zich richt tot beleggers die vooral op zoek zijn naar groei op de aandelenmarkten. Dat dakfonds belegt voornamelijk in wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2 en, in mindere mate, in verschillende obligatiefondsen 2 en alternatieve fondsen 2. Een beleggingshorizon van meer dan 7 jaar is aangeraden. U bent bereid bijna enkel te beleggen in aandelen met een hoog rendementspotentieel en aanvaardt bijgevolg ook de sterke schommelingen op uw kapitaal op korte en middellange termijn? Dan beschikt u over een Full Equity beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1, dat zich richt tot dynamische beleggers die vooral op zoek zijn naar rendement op de aandelenmarkten, ongeacht de volatiliteit. Dat dakfonds belegt in wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2. Een beleggingshorizon van minstens 7 tot 10 jaar is aangeraden. 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 3 De drie pijlers waarop de aanpak van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank is gestoeld, worden uitgebreid voorgesteld onder Expertise in fondsenselectie, pagina 13. 9

10

11 Expertise in fondsenselectie Als specialist in vermogensopbouw, -beheer en -bescherming, maakt beleggen een belangrijk deel uit van de activiteiten van Delta Lloyd Bank. Wij kiezen voor een duurzame aanpak, ver van risico. We investeren enkel in kwaliteitsvolle beleggingen en kiezen voor voldoende spreiding en diversificatie. De afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank baseert zich bij haar selectie van onderliggende fondsen 2 voor de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1 op drie pijlers: open architectuur, de filosofie van value investing en de 6P-methode. Troeven het Investment Research Center (IRC): een team van specialisten van de afdeling Private Banking & Asset Management; een voortdurende marktanalyse, bij de beste fondsenbeheerders wereldwijd, volgens het principe van open architectuur; value investing: een beleggingsfilosofie voor aandelenfondsen succesvol toegepast door Warren Buffett; de 6P-methode: een grondige selectiemethode voor onderliggende fondsen. Open architectuur De afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank is ervan overtuigd dat het voor geen enkele bank mogelijk is om zelf te beschikken over de beste fondsen ter wereld. Daarom past het sinds 2006 het principe van open architectuur toe. Om de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 samen te stellen, gaat het gespecialiseerde team van het Investment Research Center iedere dag voor u op zoek naar 2,5 witregel de meest gerenommeerde fondsbeheerders 2 wereldwijd. Vervolgens selecteert het team beheerders die, sinds 3 tot 5 jaar, uitstekende resultaten kunnen voorleggen voor hun fonds en die dezelfde beleggingsfilosofie delen: de beste prijs-kwaliteitsverhouding zoeken die er in de beleggingswereld te vinden is. Nadat het oog van onze asset managers valt op een interessant fonds, volgt een zeer grondige kwalitatieve en kwantitatieve analyse: de 6P-methode (zie pagina 15), waarop het fonds 2 een uitstekende score moet behalen. Indien het fonds een aandelenfonds 2 is, wordt het afgetoetst aan de value investing beleggingsfilosofie (zie pagina 14). Een selectie van fondsen voornamelijk bij externe fondsenbeheerders Als de fondsen beheerd door de afdeling Asset Management van de Groep Delta Lloyd (Delta Lloyd Asset Management - DLAM) minstens beantwoorden aan een reeks specifieke kwaliteitseisen, mag hun aantal oplopen tot maximaal 25% van de onderliggende fondsen 2 van een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1. Boven dat percentage komen ze slechts in aanmerking indien er geen vergelijkbaar fonds is dat beter gewaardeerd wordt volgens de binnen de bank bepaalde algemene criteria. Op 30 juni 2014 bestonden de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 voor minder dan 7% uit DLAM-fondsen. Dubbel voordeel van open architectuur u krijgt toegang tot beleggingsproducten wereldwijd en tot gespecialiseerde onderliggende fondsbeheerders 2 ; u krijgt de kans om te beleggen in bepaalde nichefondsen 2 die Delta Lloyd zelf niet in huis heeft. 11

12 Beleggingsfilosofie van value investing Om aandelenfondsen 2 te selecteren voor de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1, geeft de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank de voorkeur aan de filosofie van value investing. Deze theorie werd ontwikkeld door Benjamin Graham en succesvol toegepast door Warren Buffett. Hoewel ze wat tegendraads is, levert deze aanpak op lange termijn de meeste kans op succes. De meeste beleggers kopen doorgaans aandelen op een moment dat een bedrijf het goed doet en de koers van het aandeel aan het stijgen is. De uitdaging voor hen is om het ideale instapmoment te kiezen, maar dat resulteert niet altijd in een mooi rendement. Soms zijn die aandelen immers overgewaardeerd (koers die hoger ligt dan de intrinsieke waarde). Value beleggers pakken het anders aan. Als een bedrijf hen interessant lijkt om in te beleggen, berekenen ze de intrinsieke waarde ervan. Die waarde is doorgaans een vrij stabiele factor die gestaag toeneemt. Op het moment dat de koers 30% tot 40% onder die intrinsieke bedrijfswaarde ligt, kopen value beleggers het aandeel. Pas als de koers de intrinsieke waarde van het bedrijf nadert, verkopen ze. In tegenstelling tot klassieke beleggers, wachten ze dus niet tot de koers boven de waarde van het bedrijf ligt. Value investing, dat is kennis hebben van de intrinsieke waarde en het marktpotentieel van een bedrijf Value investing vertrekt vanuit de intrinsieke waarde van een bedrijf en vraagt om een grondige kennis en analyse van de betrokken bedrijven. Voer voor specialisten dus, die daarvoor de tijd en kennis in huis hebben. Er bestaan verschillende waarderingssystemen die helpen een 2,5 gedetailleerd witregel beeld te krijgen van de waarde van een bedrijf. Meestal vergelijken die systemen de koers van het aandeel met een boekhoudkundig element van het bedrijf. De drie meest courante waarderingsfactoren zijn winst, vrije kasstroom en boekwaarde. Naast een cijferanalyse voeren value beleggers ook een kwalitatieve analyse uit. Die laat toe in te schatten of het ondergewaardeerde aandeel dat ze willen kopen uiteindelijk zal stijgen, wat tenslotte de bedoeling is. Verschillende factoren die de koers van het aandeel kunnen beïnvloeden, spelen mee: de lancering van een nieuw product, het aanboren van een nieuwe markt, het aanstellen van een nieuw management... Het is aan de value beleggers om, hoewel het geen exacte wetenschap is, te oordelen of deze elementen de koers positief dan wel negatief zullen beïnvloeden. De value beleggingsfilosofie is een theorie van Benjamin Graham die later werd toegepast door zijn leerling Warren Buffett. Delta Lloyd Bank beschikt over een grote expertise op vlak van value investing. Koers Overgewaardeerd Verkopen Intrinsieke waarde - 30% Veiligheidsmarge - 30% - 40% Kopen Ondergewaardeerd - 40% 12

13 Analyse op basis van de 6P-methode Vooraleer een onderliggend fonds 2 uiteindelijk groen licht krijgt en effectief opgenomen wordt in een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1, wordt het afgetoetst aan 6 punten: de 6P-methode. 1. People Wie is de beheerder van het fonds 2? Hoe lang is hij al bezig? Welke expertise heeft de beheerder in huis? Was hij ooit betrokken bij een fraudegeval? Met andere woorden, we willen weten met wie we in zee gaan. 2. Philosophy Volgens welke filosofie wordt het fonds 2 beheerd? Strookt die filosofie met de onze? Voor het aandelengedeelte kiest de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank resoluut voor value investing (zie pagina 14). vooral op kleinere fondsenbeheerders die slechts vier of vijf fondsen beheren en zich daar dus helemaal op kunnen toeleggen. Ook beheerders die een fonds durven afsluiten als ze een bepaald bedrag onder hun hoede hebben, genieten daarom onze interesse. Bovendien proberen we het aantal fondsen dat in de portefeuille vervangen wordt, laag te houden, op nog geen 10% per jaar. Heel veel fondsen 2 die vier of vijf jaar geleden werden geselecteerd, houden we vandaag nog altijd aan. Voor u als cliënt betekent dat dat u van alle bijbehorende instap- en uitstapkosten en beurstaksen bespaard blijft. De 6 P s: een zorgvuldige selectie van fondsen op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria 3. Process Op welk manier worden de aandelen voor het fonds 2 geselecteerd? Naar welke waardeparameters wordt er gekeken? Kijkt de beheerder enkel naar de aandelen of doet hij een top down-selectie en kijkt hij ook naar de landen waarin hij investeert? Kortom, welke elementen neemt de beheerder in aanmerking? Protection Process Portfolio 4. Portfolio Hoe is de portefeuille samengesteld? Is er veel spreiding? Wordt het financieel risico afgedekt door middel van een andere investering? Wordt het wisselrisico afgedekt? Is er veel cash in portefeuille of net niet? We willen precies weten hoe de beheerder zijn portefeuille samenstelt. Performance People Philosophy 5. Performance Hoe presteerde het fonds 2 in het verleden? Komt dat overeen met wat de beheerder beweert? Van iemand die zichzelf value investeerder noemt, verwachten we dat hij in 1998, 1999 of 2008 minder dan gemiddeld presteerde, maar dat hij in 2009 of 2010 wel zeer goede resultaten behaalde. 6. Protection of shareholders Een van de belangrijkste toetsstenen is de bescherming van onze cliënten. Bij Delta Lloyd Bank focussen wij ons 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 13

14 Op regelmatige basis informatie Essentiële beleggersinformatie, prospectus en periodieke verslagen Regelmatig informatie over uw belegging Alvorens u beslist om te beleggen in een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1, dient u kennis te nemen van de meest recente versie van de Essentiële beleggersinformatie. Dat document geeft een beknopt overzicht van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment, de belangrijkste risico s, rendementen uit het verleden, kosten en andere praktische informatie. Het is bovendien aangeraden kennis te nemen van het gedetailleerde prospectus, alsook van de laatste periodieke verslagen. Die wettelijke documenten evenals de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij uw Delta Lloyd-adviseur, bij de maatschappelijke zetel van Delta Loyd Bank, die de financiële dienstverlening verzekert, alsook op deltalloydbank.be en deltalloydassetmanagement.be. Zodra u zich inschrijft op een Delta Lloyd Premiumdakfonds 1, ontvangt u op regelmatige basis informatie over de situatie van uw belegging via uw effectenrekeninguittreksels en via Online Banking. Verder krijgt u ieder trimester, bij u thuis, een beheerrapport opgestuurd waarin u onder andere de prestaties van het Delta Lloyd Premium-dakfonds 1 terugvindt, de samenstelling ervan en commentaar van de beheerder. Dat rapport, maar ook een maandelijkse rapportering, zijn gratis beschikbaar bij uw Delta Lloyd-adviseur en op deltalloydbank.be. 14

15 Delta Lloyd Premium Investors Meeting Een maal per jaar worden de aandeelhouders van Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 uitgenodigd voor een Delta Lloyd Premium Investors Meeting. U kunt er in een gemoedelijke en informele sfeer van gedachten wisselen met de fondsenbeheerders van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank. Deze bijeenkomst is ook de ideale gelegenheid voor een stand van zaken over het beheer van de fondsen, rekening houdend met de economische context en de voorspellingen voortkomend uit een marktanalyse. 15

16 Veel andere troeven Hieronder vindt u nog een hele reeks voordelen van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1. Meer informatie vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot 21. Conversie naar een ander compartiment Toegankelijk vanaf EUR De Delta Lloyd Premium-fondsen 1 zijn toegankelijk vanaf een initiële belegging van EUR, exclusief instapkosten. Bijkomende inschrijvingen kunnen al vanaf één deelbewijs. Beperkte instapkosten Hoe groter de inschrijving, hoe lager de instapkosten. Die variëren van 2,00% tot 0,50% voor inschrijvingen van minder dan EUR en verdwijnen voor inschrijvingen vanaf EUR. Geen uitstapkosten meer na slechts 6 maanden De uitstapkosten, 1,00% gedurende de eerste 6 maanden van de initiële inschrijving, worden opnieuw belegd in het Delta Lloyd Premium-dakfonds om de bestaande aandeelhouders te beschermen tegen excessieve tradingverrichtingen. Die kosten verdwijnen vanaf de zevende maand. Elk Delta Lloyd Premium-dakfonds 1 komt overeen met een bepaald beleggerstemperament. Daarom raden wij u aan belegd te blijven in het dakfonds dat het best past bij uw beleggersprofiel. U kunt uw deelbewijzen wel omzetten naar deelbewijzen van een ander compartiment indien bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen in uw leven of in dat van uw familie een wijziging van uw beleggersprofiel veroorzaken. In dat geval is enkel het verschil in instapkosten verschuldigd. Retrocessies uit onderliggende fondsen 2 herbelegd in Delta Lloyd Premium-compartimenten 1 Als Delta Lloyd Bank commissies ontvangt uit de onderliggende fondsen 2 van de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1, worden die steeds opnieuw belegd in de betrokken Delta Lloyd Premium-compartimenten 1. Positief voor de aandeelhouders, u dus. Gratis deponering op een effectenrekening van Delta Lloyd Bank Effecten van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 deponeren op uw Delta Lloyd Bank-effectenrekening is volledig gratis: u betaalt geen enkel bewaarloon. 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 16

17 Wettelijke informatie Delta Lloyd Premium Fund of Funds is een gamma van vier compartimenten van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht Delta Lloyd. Op de volgende pagina s vindt u de voornaamste kenmerken van de vier compartimenten. Alvorens u beslist om te beleggen in een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1, dient u kennis te nemen van de meest recente versie van de Essentiële beleggersinformatie. Dat document geeft een beknopt overzicht van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment, de belangrijkste risico s, rendementen uit het verleden, kosten en andere praktische informatie. Het is bovendien aangeraden kennis te nemen van het gedetailleerde prospectus, alsook van de laatste periodieke verslagen (zie verder Wettelijke documenten ). Verder houdt de informatie in deze brochure geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden voor iedere potentiële belegger om meer informatie te vragen aan zijn Delta Lloyd-adviseur. 17

18 Naam compartiment Delta Lloyd Premium Delta Lloyd Premium Delta Lloyd Premium Delta Lloyd Premium Piano Fund R Moderato Fund R Crescendo Fund R Vivace Fund R Beleggingsbeleid Een absoluut rendement genereren over een volledige marktcyclus via waardecreatie door hoofdzakelijk te beleggen in obligatiefondsen en, in mindere mate, in verschillende wereldwijde aandelenfondsen en alternatieve fondsen. evenwichtig te beleggen in een combinatie van wereldwijde aandelenfondsen, obligatiefondsen en alternatieve fondsen. hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde aandelenfondsen en, in mindere mate, in verschillende obligatiefondsen en alternatieve fondsen. te beleggen in wereldwijde aandelenfondsen. Beleggingshorizon Meer dan 5 jaar Meer dan 5 jaar Meer dan 7 jaar Minimaal 7 tot 10 jaar ISIN-code BE BE BE BE Juridische structuur Referentiemunt Dividenden Beheerder/Distributeur Financiële dienstverlening Administratie Inschrijvingsbedrag Instapkosten Uitstapkosten Conversiekosten Bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) naar Belgisch recht Delta Lloyd met verschillende compartimenten EUR Kapitalisatiecompartimenten: geen distributie van dividenden Delta Lloyd Bank nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel Delta Lloyd Bank nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel Caceis Belgium nv, Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Brussel Initieel bedrag: minimaal EUR (zonder instapkosten) Bijkomende bedragen: minimaal één deelbewijs Per inschrijving en afhankelijk van het totale belegde bedrag: tot EUR: 2,00% van tot EUR: 1,50% van tot EUR: 1,00% van tot EUR: 0,50% vanaf EUR: gratis 1,00% gedurende de eerste 6 maanden van de initiële inschrijving (ten gunste van het fonds). Verschil in instapkosten Beheerskosten 1,25% per jaar 1,40% per jaar 1,50% per jaar 1,00% per jaar Prestatiekosten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 10% van het positief rendement dat de hurdle rate van 8% per jaar overstijgt. Bewaarloon Effectenrekening van Delta Lloyd Bank: 0% 18

19 Belgische fiscaliteit Netto-Inventariswaarde Datums toegepast voor de orders Wettelijke documenten Onder voorbehoud van een fiscale wijziging die wordt doorgevoerd na de redactie van deze brochure: Taks op de Beursverrichtingen (TOB): 1,00% (maximaal EUR) Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen: roerende voorheffing van 25% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 25% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ) In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. De belastbare basis wordt als volgt berekend: (koers op verkoopdatum koers op koopdatum) x percentage schuldvorderingen x aantal terugbetaalde deelbewijzen. Het percentage (rechtstreekse of onrechtstreekse) schuldvorderingen waarin het beleggingsfonds belegt, wordt bepaald door de administrateur van het beleggingsfonds. De belastbare basis komt overeen met het percentage schuldvorderingen toegepast op de meerwaarde op het ogenblik van de verkoop. Opmerking: gezien de recente aard van deze fiscaliteit en in geval de administrateur van het fonds onmogelijk een of meerdere gegevens kan bepalen uit de bovengenoemde methodes, worden uitzonderingen voorzien. Onder andere: Indien het percentage schuldvorderingen niet gekend is, wordt het beleggingsfonds beschouwd alsof het voor 100% bestaat uit schuldvorderingen. De volledige gerealiseerde meerwaarde wordt bijgevolg belast. Indien de aankoop plaatsvond voor 01/07/2008 of indien de belastingplichtige de aankoopdatum niet kan bewijzen, dan wordt de Belgische TIS of, bij gebrek eraan, de aankoopkoers van 01/07/2008 gebruikt. Bovendien, indien de aankoop plaatsvond voor 01/07/2013, bestaat de belastbare grondslag uit de 2 volgende elementen: Voor de detentieperiode tussen 01/07/2008 en 01/07/2013, wordt de belastbare basis gedefinieerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van 3% toegepast op de investeringswaarde van de schuldvorderingen of, bij gebrek eraan, op de aankoopkoers vermenigvuldigd met het percentage schuldvorderingen van kracht sinds 30/06/2013. Deze belastbare basis wordt als volgt berekend: investeringswaarde van de schuldvorderingen (of, bij gebrek eraan, aankoopkoers x percentage schuldvorderingen op 30/06/2013) x 3% x het aantal detentiedagen/365. Voor de detentieperiode vanaf 01/07/2013 tot op de terugbetalingsdatum, wordt de belastbare basis berekend op basis van de gegevens bij aankoop op 01/07/2013. De netto-inventariswaarde wordt berekend op de tweede bankwerkdag van elke maand alsook elke vrijdag van de week (D+2) te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie (D en D+1). Wanneer een berekeningsdag geen bankwerkdag te Brussel is, wordt de netto-inventariswaarde de volgende bankwerkdag te Brussel berekend. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op deltalloydassetmanagement.be, evenals op en Inschrijvings-, afkoop-, conversieorders door Delta Lloyd Bank ontvangen vóór 14 uur, wetende dat de wekelijkse evaluatiedag op woensdag (of de volgende bankwerkdag) en op de laatste bankwerkdag van de maand valt: Evaluatiedatum van de koers: D; Valutadatum: D+4. Waarbij D een Belgische bankwerkdag is. Het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans op de website deltalloydassetmanagement.be en bij Delta Lloyd Bank, die de financiële dienstverlening verzekert. 19

20 N-BRO-106/ Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert - Delta Lloyd Bank nv - Sterrenkundelaan Brussel - FSMA A

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Informatiebrochure financiële instrumenten Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1. 5 1.1.2. Juridisch

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN Deze

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie