Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd Premium Fund of Funds"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Premium Fund of Funds

2 Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en risico? Bent u vooral op zoek naar een hoog rendementspotentieel? U hebt vooral interesse in een zo hoog mogelijk potentieel rendement, ongeacht het risico? Expertise in fondsenselectie Open architectuur Beleggingsfilosofie van value investing Analyse op basis van de 6P-methode Op regelmatige basis informatie Essentiële beleggersinformatie, prospectus en periodieke verslagen Regelmatig informatie over uw belegging Delta Lloyd Premium Investors Meeting Veel andere troeven Toegankelijk vanaf EUR Beperkte instapkosten Geen uitstapkosten meer na slechts 6 maanden Gratis deponering op een effectenrekening van Delta Lloyd Bank Conversie naar een ander compartiment Retrocessies uit onderliggende fondsen herbelegd in Delta Lloyd Premium-compartimenten Wettelijke informatie

3 Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1 is een gamma van vier compartimenten (Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1, Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1 ) van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht Delta Lloyd. Deze compartimenten zijn dakfondsen beheerd door de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank en bestaan voornamelijk uit aandelen-, obligatie- en alternatieve fondsen 4. De distributie en financiële dienstverlening van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 wordt verzekerd door Delta Lloyd Bank.

4 Met veel trots stel ik u in deze brochure de dakfondsen voor van het gamma Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1. Zodra u EUR belegt in een van deze dakfondsen, kunt u meegenieten van alle kennis van de experts die ook de Private Banking-portefeuilles beheren bij Delta Lloyd Bank. De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 hebben heel wat te bieden. Zo zorgt een grote diversificatie 2 voor een goede risicospreiding. Bovendien hebt u de keuze uit vier compartimenten 3 afgestemd op vier verschillende beleggerstemperamenten. De selectie van de onderliggende fondsen 4 gebeurt op basis van drie pijlers 5 : open architectuur, de filosofie van value investing en de 6P-methode. Alle details over het gamma Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1 en het beheer ervan hebben we voor u gebundeld in deze brochure. U ontdekt er de aanpak van Delta Lloyd Bank en haar vele troeven en krijgt er alle noodzakelijke wettelijke informatie 1. Wilt u graag meer weten? Aarzel niet contact op te nemen met uw Delta Lloyd-adviseur voor meer toelichting. Delta Lloyd Bank en haar team van specialisten zetten alles in het werk om uw Delta Lloyd Premium Fund of Funds 1 optimaal te beheren, nu en in de toekomst. Yves Van Laecke Directeur Private Banking & Asset Management 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot U vindt meer gedetailleerde informatie onder Grote diversificatie, pagina 7. 3 U vindt meer informatie over de vier Delta Lloyd Premium-dakfondsen onder 4 temperamenten, 4 compartimenten, pagina s 10 en Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 5 De drie pijlers waarop de aanpak van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank is gestoeld, worden uitgebreid voorgesteld onder Expertise in fondsenselectie, pagina 13. 4

5 Grote diversificatie Als belegger is het belangrijk dat u de risico s verbonden aan een aandeel of individuele obligatie beperkt houdt. Hoe? Door uw beleggingen zo goed mogelijk te spreiden over verschillende activa, emittenten, sectoren en geografische zones De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 bieden u een grote diversificatie van uw beleggingen, en dus een goede risicospreiding. Beoordeel zelf maar! Dakfondsen De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 zijn kapitalisatiecompartimenten (ze keren geen dividenden uit) van de bevek naar Belgisch recht Delta Lloyd. Door in te schrijven op deelbewijzen van die dakfondsen, wordt u dus aandeelhouder van de bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en vertrouwt u het beheer van uw kapitaal toe aan de beheerders van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank. Deze dakfondsen beleggen in een brede waaier aan onderliggende fondsen 2, waardoor de risico s worden gespreid. De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1, compartimenten van een bevek Voordelen de compartimenten van een bevek zijn sterk gereglementeerd zodat uw belegging zo goed mogelijk beschermd is; u kiest zelf wanneer u in of uit de compartimenten stapt; u kunt de deelbewijzen gemakkelijk van het ene compartiment naar het andere overdragen; het risico op insolvabiliteit of faillissement is zeer klein doordat de risico s gespreid zijn over verschillende onderliggende fondsen 2 en emittenten; de beheerders van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 zijn ervaren analisten die de (onderliggende) fondsen 2, beheerd door externe beheerders 5, zelf selecteren. Ze hebben een diepgaande kennis van ieder fonds uit de Delta Lloyd Premium-compartimenten 1. Risico s Beleggen in een compartiment van een bevek is natuurlijk nooit zonder risico: de koers van de deelbewijzen kan stijgen of dalen en hun waarde staat niet vast. Met andere woorden, u hebt geen garantie dat u uw initiële belegging volledig terugkrijgt en geen garantie op rendement (rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst en zijn soms misleidend). De voornaamste risico s voor dit type beleggingen zijn: risico s verbonden aan de aandelen- en obligatiemarkten, het risico van de rentevoeten, het kredietrisico, het wisselrisico, risico s verbonden aan afgeleide instrumenten, het inflatierisico Onderliggende fondsen De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 bestaan uit vier compartimenten: Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1, Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1. Deze vier compartimenten hebben elk een andere verdeling van onderliggende obligatie-, aandelenen alternatieve fondsen 2. Daar waar obligatiefondsen ernaar streven u op lange termijn te beschermen tegen schommelingen op de aandelenmarkt, zoeken aandelenfondsen eerder naar een hoog rendement op lange termijn. De alternatieve fondsen dienen dan weer om de volatiliteit verbonden aan de aandelen- en obligatiemarkten te verminderen. Daarnaast heeft ieder onderliggend fonds 2 een eigen beleggingsstrategie, beheerders en effectencategorie. 5

6 Onderliggende obligatiefondsen 2 De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1, behalve het Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1, beleggen gedeeltelijk in obligatiefondsen 2, met andere woorden, in vastrentende schuldvorderingen. Doelstelling Een bescherming op lange termijn tegen schommelingen van aandelenfondsen, met een lager rendement als gevolg. Diversificatie Een diversificatie in verschillende obligatiefondsen, naar gelang de emittent, het risico en hun aard. Het doel van de obligatiefondsen is u te beschermen op lange termijn tegen de schommelingen van aandelenmarkten, gezien de potentieel stabielere aard van de obligatiemarkten. Algemeen beschouwd is dit dus een minder risicovolle belegging. Het rendement dat die fondsen genereren is meestal wel lager dan dat van aandelenfondsen. Zelfs al zijn de obligatiemarkten over het algemeen stabieler, toch kennen ze soms tijdelijke schommelingen. De oorzaken? Bijvoorbeeld een plotse stijging van de rentevoeten of een verhoging van het faillissementsrisico van emittenten. Om de blootstelling aan die schommelingen zo klein mogelijk te houden, bestaat het obligatiegedeelte van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 uit obligatiefondsen 2 die beleggen in verschillende obligatiecategorieën (zie kader). Daarbovenop moet het beleggingsbeleid van ieder onderliggend obligatiefonds 2 geselecteerd door de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank, overeenkomen met hun strategie en economische voorspellingen (evolutie van de rentevoeten, emittentenrisico, wisselrisico, inflatieperspectieven ). Een kern van goede huisvader obligatiefondsen 2 De onderliggende obligatiefondsen 2 uit de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1 zijn op de eerste plaats goede huisvader obligatiefondsen, uitgegeven op de ontwikkelde markten (voornamelijk Europees maar ook wereldwijd) met een laag kredietrisico (zoals het risico op faillissement van de emittent of het risico dat hij zijn verbintenissen niet nakomt). In de Delta Lloyd Premium dakfondsen vindt u een kern van obligatiefondsen bestaande uit: Staatsobligaties (de referentie van obligatiemarkten gezien hun lage insolvabiliteitsrisico); waarvan obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie (in een mindere mate) ten einde van een algemene stijging van de prijzen te kunnen genieten in periodes van aanhoudende inflatie). Obligaties met hoog rendement Obligaties van groeimarkten Staatsobligaties Inflatiegeïndexeerde obligaties Bedrijfsobligaties Converteerbare obligaties Om een beter rendementspotentieel te bieden, beleggen de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 ook in de iets risicovollere satelliet -obligatiefondsen 2 die bestaan uit: bedrijfsobligaties; obligaties met een hoog rendement ( high yield ), doordat de ratingbureaus de kredietrisico s hoger inschatten (bijvoorbeeld bedrijven met een lagere rating dan BBB- bij Standard & Poor s); obligaties van groeimarkten met schuldvorderingen van overheden of bedrijven, uitgegeven door groeilanden in Latijns-Amerika (Argentinië, Brazilië ) en Azië (India, China ), maar ook door Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Deze obligaties kunnen betere rendementen behalen dan de obligaties van ontwikkelde landen (uitgegeven op bijvoorbeeld de Europese en Amerikaanse markten), maar zijn tegelijk veel gevoeliger voor het politieke en economische klimaat van het land waarin ze uitgegeven worden, of voor wereldwijde politieke of economische onrust; in mindere mate converteerbare obligaties, uitgegeven op de ontwikkelde markten. De houders van deze obligaties kunnen de waarde van hun obligaties converteren in aandelen, binnen een bepaalde termijn en onder bepaalde voorwaarden. Die schuldbewijzen kunnen volatieler zijn dan traditionele obligaties, maar zijn over het algemeen minder volatiel dan de aandelenmarkten. 6

7 Onderliggende aandelenfondsen 2 Aandelenfondsen 2 beleggen in eigendomsbewijzen van een fractie van het kapitaal van een bedrijf. De Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 beleggen hoofdzakelijk in wereldwijde aandelenfondsen 2, voor zover die wijd gediversifieerd zijn op sectoraal niveau (basisdiensten zoals water en elektriciteit, financiën, voeding, vastgoed, de automobielsector ) en geografisch niveau (Europa, Verenigde Staten, Japan, groeilanden uit onder andere Pacifisch Azië). Doelstelling Een hoog rendementspotentieel op lange termijn met grotere koersschommelingen. Diversificatie Een wijde sectorale en geografische diversificatie in wereldwijde aandelenfondsen 2. Aandelenfondsen 2 bieden een beter rendementspotentieel op lange termijn dan obligatiefondsen 2, maar kunnen ook meer last hebben van hevige koersschommelingen op korte en middellange termijn. De oorzaken daarvan? Bijvoorbeeld de economische conjunctuur, het uiteenspatten van speculatieve zeepbellen of bepaalde sociopolitieke parameters. Om de blootstelling daaraan zo klein mogelijk te houden, moeten aandelenfondsen 2 geselecteerd door de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank rekening houden met een diversificatie tussen de verschillende sectoren en geografische zones. Het betreft dus een dynamisch beheer waarbij de positionering op een proactieve manier wordt aangepast naargelang de waardering en de economische vooruitzichten. Verder geeft de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank voorkeur aan de beleggingsfilosofie van value investing bij de selectie van aandelenfondsen voor de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1 (zie pagina 14). Onderliggende alternatieve fondsen 2 Alternatieve fondsen 2, ook wel multistrategiefondsen genoemd, waarin de Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 investeren, volgen een andere, meestal meer uitgebreide, strategie dan de klassieke aandelen- en obligatiefondsen. Deze onderliggende fondsen 2 moeten bescherming bieden tegen de marktvolatiliteit en rendementen behalen die losstaan van de economische conjunctuur en marktevolutie. Hoe? Door zich op een andere manier aan risico s bloot te stellen en voornamelijk te beleggen in afgeleide producten. Op die manier is uw portefeuille nog meer gediversifieerd, waardoor u kunt hopen op een hoger rendement tegenover de genomen risico s. Doelstelling Vermindering van de volatiliteit verbonden aan de aandelen- en obligatiemarkt en genereren van rendementen onafhankelijk van de economische conjunctuur en marktevolutie. Diversificatie Alternatieve obligatiefondsen en alternatieve aandelenfondsen. Er bestaan verschillende soorten alternatieve fondsen 2, van erg defensief tot agressief. Sommige fondsen lijken erg op obligatiefondsen en bieden bescherming tegen het risico van stijgende rentevoeten door te beleggen in afgeleide producten zoals forwards, futures en swaps. Zo volgen ze de evolutie van de rentevoeten en kunnen ze erop anticiperen. Andere alternatieve fondsen beleggen eerder in een credit default swap om zich te beschermen tegen het kredietrisico van emittenten. Nog andere alternatieve fondsen lijken dan weer op aandelenfondsen en trachten door middel van aankoop- en verkoopopties hun beleggingen te beschermen tegen sterke marktschommelingen verbonden aan aandelen. Zelfs in geval van een beurscrash zullen deze alternatieve fondsen een positief rendement trachten te behalen. Deze alternatieve fondsen worden ook wel absolute return fondsen genoemd. 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 3 U vindt meer informatie over de vier Delta Lloyd Premium-dakfondsen onder 4 temperamenten, 4 compartimenten, pagina s 10 en 11. 7

8 4 temperamenten, 4 compartimenten U hebt de keuze uit vier kapitalisatiecompartimenten: Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1, Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1, Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 en Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1. Die vier compartimenten, vier dakfondsen, zijn afgestemd op vier verschillende beleggerstemperamenten. De dakfondsen worden beheerd in functie van de markttendenzen en beleggen voornamelijk in fondsen 2 van gespecialiseerde externe beheerders, die zorgvuldig worden geselecteerd. Indien u wilt beleggen op lange termijn en kapitaal-bescherming voor u geen vereiste is, kan uw Delta Lloyd-adviseur u het Delta Lloyd Premium-dakfonds 1 aanraden dat het beste past bij uw beleggersprofiel. Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en risico? 0,8% 0,3% 37,8% 61,5% 61,3% 38,4% Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Activaspreiding op 31/10/2014 Activaspreiding op 31/10/2014 U wilt liever voorzichtig beleggen in aandelen met een hoog rendementspotentieel? Dan beschikt u over een Conservative beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Piano Fund R 1 dat zich richt tot de voorzichtige belegger. Dat dakfonds belegt voornamelijk in verschillende obligatiefondsen 2 en, in mindere mate, in verschillende wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2 en in alternatieve fondsen 2. Een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar is aangeraden. U wilt op een matige manier beleggen in aandelen met een hoog rendementspotentieel en hebt geen bezwaar tegen beperkte schommelingen op uw kapitaal op korte en middellange termijn? Dan beschikt u over een Balanced beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Moderato Fund R 1 dat zich richt tot neutrale beleggers die een evenwicht zoeken tussen risico en rendement. Dat dakfonds belegt op een evenwichtige manier in een combinatie van wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2, obligatiefondsen 2 en alternatieve fondsen 2. Een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar is aangeraden. 8

9 Bent u vooral op zoek naar een hoog rendementspotentieel? U hebt vooral interesse in een zo hoog mogelijk potentieel rendement, ongeacht het risico? 0,1% 16,9% 2,1% 83,0% 97,9% Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Aandelenfondsen en alternatieve aandelenfondsen Obligatiefondsen en alternatieve obligatiefondsen Liquiditeiten Activaspreiding op 31/10/2014 Activaspreiding op 31/10/2014 U wilt volop investeren in aandelen met een hoog rendementspotentieel en bent bereid daarbij grote schommelingen op uw kapitaal te aanvaarden op korte en middellange termijn? Dan beschikt u over een Growth beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R 1 dat zich richt tot beleggers die vooral op zoek zijn naar groei op de aandelenmarkten. Dat dakfonds belegt voornamelijk in wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2 en, in mindere mate, in verschillende obligatiefondsen 2 en alternatieve fondsen 2. Een beleggingshorizon van meer dan 7 jaar is aangeraden. U bent bereid bijna enkel te beleggen in aandelen met een hoog rendementspotentieel en aanvaardt bijgevolg ook de sterke schommelingen op uw kapitaal op korte en middellange termijn? Dan beschikt u over een Full Equity beleggerstemperament. Kies in dat geval voor het compartiment Delta Lloyd Premium Vivace Fund R 1, dat zich richt tot dynamische beleggers die vooral op zoek zijn naar rendement op de aandelenmarkten, ongeacht de volatiliteit. Dat dakfonds belegt in wereldwijde value 3 aandelenfondsen 2. Een beleggingshorizon van minstens 7 tot 10 jaar is aangeraden. 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 3 De drie pijlers waarop de aanpak van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank is gestoeld, worden uitgebreid voorgesteld onder Expertise in fondsenselectie, pagina 13. 9

10

11 Expertise in fondsenselectie Als specialist in vermogensopbouw, -beheer en -bescherming, maakt beleggen een belangrijk deel uit van de activiteiten van Delta Lloyd Bank. Wij kiezen voor een duurzame aanpak, ver van risico. We investeren enkel in kwaliteitsvolle beleggingen en kiezen voor voldoende spreiding en diversificatie. De afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank baseert zich bij haar selectie van onderliggende fondsen 2 voor de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1 op drie pijlers: open architectuur, de filosofie van value investing en de 6P-methode. Troeven het Investment Research Center (IRC): een team van specialisten van de afdeling Private Banking & Asset Management; een voortdurende marktanalyse, bij de beste fondsenbeheerders wereldwijd, volgens het principe van open architectuur; value investing: een beleggingsfilosofie voor aandelenfondsen succesvol toegepast door Warren Buffett; de 6P-methode: een grondige selectiemethode voor onderliggende fondsen. Open architectuur De afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank is ervan overtuigd dat het voor geen enkele bank mogelijk is om zelf te beschikken over de beste fondsen ter wereld. Daarom past het sinds 2006 het principe van open architectuur toe. Om de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 samen te stellen, gaat het gespecialiseerde team van het Investment Research Center iedere dag voor u op zoek naar 2,5 witregel de meest gerenommeerde fondsbeheerders 2 wereldwijd. Vervolgens selecteert het team beheerders die, sinds 3 tot 5 jaar, uitstekende resultaten kunnen voorleggen voor hun fonds en die dezelfde beleggingsfilosofie delen: de beste prijs-kwaliteitsverhouding zoeken die er in de beleggingswereld te vinden is. Nadat het oog van onze asset managers valt op een interessant fonds, volgt een zeer grondige kwalitatieve en kwantitatieve analyse: de 6P-methode (zie pagina 15), waarop het fonds 2 een uitstekende score moet behalen. Indien het fonds een aandelenfonds 2 is, wordt het afgetoetst aan de value investing beleggingsfilosofie (zie pagina 14). Een selectie van fondsen voornamelijk bij externe fondsenbeheerders Als de fondsen beheerd door de afdeling Asset Management van de Groep Delta Lloyd (Delta Lloyd Asset Management - DLAM) minstens beantwoorden aan een reeks specifieke kwaliteitseisen, mag hun aantal oplopen tot maximaal 25% van de onderliggende fondsen 2 van een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1. Boven dat percentage komen ze slechts in aanmerking indien er geen vergelijkbaar fonds is dat beter gewaardeerd wordt volgens de binnen de bank bepaalde algemene criteria. Op 30 juni 2014 bestonden de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 voor minder dan 7% uit DLAM-fondsen. Dubbel voordeel van open architectuur u krijgt toegang tot beleggingsproducten wereldwijd en tot gespecialiseerde onderliggende fondsbeheerders 2 ; u krijgt de kans om te beleggen in bepaalde nichefondsen 2 die Delta Lloyd zelf niet in huis heeft. 11

12 Beleggingsfilosofie van value investing Om aandelenfondsen 2 te selecteren voor de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1, geeft de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank de voorkeur aan de filosofie van value investing. Deze theorie werd ontwikkeld door Benjamin Graham en succesvol toegepast door Warren Buffett. Hoewel ze wat tegendraads is, levert deze aanpak op lange termijn de meeste kans op succes. De meeste beleggers kopen doorgaans aandelen op een moment dat een bedrijf het goed doet en de koers van het aandeel aan het stijgen is. De uitdaging voor hen is om het ideale instapmoment te kiezen, maar dat resulteert niet altijd in een mooi rendement. Soms zijn die aandelen immers overgewaardeerd (koers die hoger ligt dan de intrinsieke waarde). Value beleggers pakken het anders aan. Als een bedrijf hen interessant lijkt om in te beleggen, berekenen ze de intrinsieke waarde ervan. Die waarde is doorgaans een vrij stabiele factor die gestaag toeneemt. Op het moment dat de koers 30% tot 40% onder die intrinsieke bedrijfswaarde ligt, kopen value beleggers het aandeel. Pas als de koers de intrinsieke waarde van het bedrijf nadert, verkopen ze. In tegenstelling tot klassieke beleggers, wachten ze dus niet tot de koers boven de waarde van het bedrijf ligt. Value investing, dat is kennis hebben van de intrinsieke waarde en het marktpotentieel van een bedrijf Value investing vertrekt vanuit de intrinsieke waarde van een bedrijf en vraagt om een grondige kennis en analyse van de betrokken bedrijven. Voer voor specialisten dus, die daarvoor de tijd en kennis in huis hebben. Er bestaan verschillende waarderingssystemen die helpen een 2,5 gedetailleerd witregel beeld te krijgen van de waarde van een bedrijf. Meestal vergelijken die systemen de koers van het aandeel met een boekhoudkundig element van het bedrijf. De drie meest courante waarderingsfactoren zijn winst, vrije kasstroom en boekwaarde. Naast een cijferanalyse voeren value beleggers ook een kwalitatieve analyse uit. Die laat toe in te schatten of het ondergewaardeerde aandeel dat ze willen kopen uiteindelijk zal stijgen, wat tenslotte de bedoeling is. Verschillende factoren die de koers van het aandeel kunnen beïnvloeden, spelen mee: de lancering van een nieuw product, het aanboren van een nieuwe markt, het aanstellen van een nieuw management... Het is aan de value beleggers om, hoewel het geen exacte wetenschap is, te oordelen of deze elementen de koers positief dan wel negatief zullen beïnvloeden. De value beleggingsfilosofie is een theorie van Benjamin Graham die later werd toegepast door zijn leerling Warren Buffett. Delta Lloyd Bank beschikt over een grote expertise op vlak van value investing. Koers Overgewaardeerd Verkopen Intrinsieke waarde - 30% Veiligheidsmarge - 30% - 40% Kopen Ondergewaardeerd - 40% 12

13 Analyse op basis van de 6P-methode Vooraleer een onderliggend fonds 2 uiteindelijk groen licht krijgt en effectief opgenomen wordt in een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1, wordt het afgetoetst aan 6 punten: de 6P-methode. 1. People Wie is de beheerder van het fonds 2? Hoe lang is hij al bezig? Welke expertise heeft de beheerder in huis? Was hij ooit betrokken bij een fraudegeval? Met andere woorden, we willen weten met wie we in zee gaan. 2. Philosophy Volgens welke filosofie wordt het fonds 2 beheerd? Strookt die filosofie met de onze? Voor het aandelengedeelte kiest de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank resoluut voor value investing (zie pagina 14). vooral op kleinere fondsenbeheerders die slechts vier of vijf fondsen beheren en zich daar dus helemaal op kunnen toeleggen. Ook beheerders die een fonds durven afsluiten als ze een bepaald bedrag onder hun hoede hebben, genieten daarom onze interesse. Bovendien proberen we het aantal fondsen dat in de portefeuille vervangen wordt, laag te houden, op nog geen 10% per jaar. Heel veel fondsen 2 die vier of vijf jaar geleden werden geselecteerd, houden we vandaag nog altijd aan. Voor u als cliënt betekent dat dat u van alle bijbehorende instap- en uitstapkosten en beurstaksen bespaard blijft. De 6 P s: een zorgvuldige selectie van fondsen op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria 3. Process Op welk manier worden de aandelen voor het fonds 2 geselecteerd? Naar welke waardeparameters wordt er gekeken? Kijkt de beheerder enkel naar de aandelen of doet hij een top down-selectie en kijkt hij ook naar de landen waarin hij investeert? Kortom, welke elementen neemt de beheerder in aanmerking? Protection Process Portfolio 4. Portfolio Hoe is de portefeuille samengesteld? Is er veel spreiding? Wordt het financieel risico afgedekt door middel van een andere investering? Wordt het wisselrisico afgedekt? Is er veel cash in portefeuille of net niet? We willen precies weten hoe de beheerder zijn portefeuille samenstelt. Performance People Philosophy 5. Performance Hoe presteerde het fonds 2 in het verleden? Komt dat overeen met wat de beheerder beweert? Van iemand die zichzelf value investeerder noemt, verwachten we dat hij in 1998, 1999 of 2008 minder dan gemiddeld presteerde, maar dat hij in 2009 of 2010 wel zeer goede resultaten behaalde. 6. Protection of shareholders Een van de belangrijkste toetsstenen is de bescherming van onze cliënten. Bij Delta Lloyd Bank focussen wij ons 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 13

14 Op regelmatige basis informatie Essentiële beleggersinformatie, prospectus en periodieke verslagen Regelmatig informatie over uw belegging Alvorens u beslist om te beleggen in een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1, dient u kennis te nemen van de meest recente versie van de Essentiële beleggersinformatie. Dat document geeft een beknopt overzicht van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment, de belangrijkste risico s, rendementen uit het verleden, kosten en andere praktische informatie. Het is bovendien aangeraden kennis te nemen van het gedetailleerde prospectus, alsook van de laatste periodieke verslagen. Die wettelijke documenten evenals de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij uw Delta Lloyd-adviseur, bij de maatschappelijke zetel van Delta Loyd Bank, die de financiële dienstverlening verzekert, alsook op deltalloydbank.be en deltalloydassetmanagement.be. Zodra u zich inschrijft op een Delta Lloyd Premiumdakfonds 1, ontvangt u op regelmatige basis informatie over de situatie van uw belegging via uw effectenrekeninguittreksels en via Online Banking. Verder krijgt u ieder trimester, bij u thuis, een beheerrapport opgestuurd waarin u onder andere de prestaties van het Delta Lloyd Premium-dakfonds 1 terugvindt, de samenstelling ervan en commentaar van de beheerder. Dat rapport, maar ook een maandelijkse rapportering, zijn gratis beschikbaar bij uw Delta Lloyd-adviseur en op deltalloydbank.be. 14

15 Delta Lloyd Premium Investors Meeting Een maal per jaar worden de aandeelhouders van Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 uitgenodigd voor een Delta Lloyd Premium Investors Meeting. U kunt er in een gemoedelijke en informele sfeer van gedachten wisselen met de fondsenbeheerders van de afdeling Private Banking & Asset Management van Delta Lloyd Bank. Deze bijeenkomst is ook de ideale gelegenheid voor een stand van zaken over het beheer van de fondsen, rekening houdend met de economische context en de voorspellingen voortkomend uit een marktanalyse. 15

16 Veel andere troeven Hieronder vindt u nog een hele reeks voordelen van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1. Meer informatie vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot 21. Conversie naar een ander compartiment Toegankelijk vanaf EUR De Delta Lloyd Premium-fondsen 1 zijn toegankelijk vanaf een initiële belegging van EUR, exclusief instapkosten. Bijkomende inschrijvingen kunnen al vanaf één deelbewijs. Beperkte instapkosten Hoe groter de inschrijving, hoe lager de instapkosten. Die variëren van 2,00% tot 0,50% voor inschrijvingen van minder dan EUR en verdwijnen voor inschrijvingen vanaf EUR. Geen uitstapkosten meer na slechts 6 maanden De uitstapkosten, 1,00% gedurende de eerste 6 maanden van de initiële inschrijving, worden opnieuw belegd in het Delta Lloyd Premium-dakfonds om de bestaande aandeelhouders te beschermen tegen excessieve tradingverrichtingen. Die kosten verdwijnen vanaf de zevende maand. Elk Delta Lloyd Premium-dakfonds 1 komt overeen met een bepaald beleggerstemperament. Daarom raden wij u aan belegd te blijven in het dakfonds dat het best past bij uw beleggersprofiel. U kunt uw deelbewijzen wel omzetten naar deelbewijzen van een ander compartiment indien bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen in uw leven of in dat van uw familie een wijziging van uw beleggersprofiel veroorzaken. In dat geval is enkel het verschil in instapkosten verschuldigd. Retrocessies uit onderliggende fondsen 2 herbelegd in Delta Lloyd Premium-compartimenten 1 Als Delta Lloyd Bank commissies ontvangt uit de onderliggende fondsen 2 van de Delta Lloyd Premiumdakfondsen 1, worden die steeds opnieuw belegd in de betrokken Delta Lloyd Premium-compartimenten 1. Positief voor de aandeelhouders, u dus. Gratis deponering op een effectenrekening van Delta Lloyd Bank Effecten van de Delta Lloyd Premium-dakfondsen 1 deponeren op uw Delta Lloyd Bank-effectenrekening is volledig gratis: u betaalt geen enkel bewaarloon. 1 Alle wettelijke informatie betreffende de Delta Lloyd Premium-dakfondsen (compartimenten) vindt u onder Wettelijke informatie, pagina s 19 tot Onderliggende fondsen: (beleggings)fondsen waarin de Delta Lloyd Premium-dakfondsen hoofdzakelijk beleggen. Het betreft compartimenten van een bevek. 16

17 Wettelijke informatie Delta Lloyd Premium Fund of Funds is een gamma van vier compartimenten van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht Delta Lloyd. Op de volgende pagina s vindt u de voornaamste kenmerken van de vier compartimenten. Alvorens u beslist om te beleggen in een Delta Lloyd Premium-dakfonds 1, dient u kennis te nemen van de meest recente versie van de Essentiële beleggersinformatie. Dat document geeft een beknopt overzicht van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment, de belangrijkste risico s, rendementen uit het verleden, kosten en andere praktische informatie. Het is bovendien aangeraden kennis te nemen van het gedetailleerde prospectus, alsook van de laatste periodieke verslagen (zie verder Wettelijke documenten ). Verder houdt de informatie in deze brochure geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden voor iedere potentiële belegger om meer informatie te vragen aan zijn Delta Lloyd-adviseur. 17

18 Naam compartiment Delta Lloyd Premium Delta Lloyd Premium Delta Lloyd Premium Delta Lloyd Premium Piano Fund R Moderato Fund R Crescendo Fund R Vivace Fund R Beleggingsbeleid Een absoluut rendement genereren over een volledige marktcyclus via waardecreatie door hoofdzakelijk te beleggen in obligatiefondsen en, in mindere mate, in verschillende wereldwijde aandelenfondsen en alternatieve fondsen. evenwichtig te beleggen in een combinatie van wereldwijde aandelenfondsen, obligatiefondsen en alternatieve fondsen. hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde aandelenfondsen en, in mindere mate, in verschillende obligatiefondsen en alternatieve fondsen. te beleggen in wereldwijde aandelenfondsen. Beleggingshorizon Meer dan 5 jaar Meer dan 5 jaar Meer dan 7 jaar Minimaal 7 tot 10 jaar ISIN-code BE BE BE BE Juridische structuur Referentiemunt Dividenden Beheerder/Distributeur Financiële dienstverlening Administratie Inschrijvingsbedrag Instapkosten Uitstapkosten Conversiekosten Bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) naar Belgisch recht Delta Lloyd met verschillende compartimenten EUR Kapitalisatiecompartimenten: geen distributie van dividenden Delta Lloyd Bank nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel Delta Lloyd Bank nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel Caceis Belgium nv, Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Brussel Initieel bedrag: minimaal EUR (zonder instapkosten) Bijkomende bedragen: minimaal één deelbewijs Per inschrijving en afhankelijk van het totale belegde bedrag: tot EUR: 2,00% van tot EUR: 1,50% van tot EUR: 1,00% van tot EUR: 0,50% vanaf EUR: gratis 1,00% gedurende de eerste 6 maanden van de initiële inschrijving (ten gunste van het fonds). Verschil in instapkosten Beheerskosten 1,25% per jaar 1,40% per jaar 1,50% per jaar 1,00% per jaar Prestatiekosten Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 10% van het positief rendement dat de hurdle rate van 8% per jaar overstijgt. Bewaarloon Effectenrekening van Delta Lloyd Bank: 0% 18

19 Belgische fiscaliteit Netto-Inventariswaarde Datums toegepast voor de orders Wettelijke documenten Onder voorbehoud van een fiscale wijziging die wordt doorgevoerd na de redactie van deze brochure: Taks op de Beursverrichtingen (TOB): 1,00% (maximaal EUR) Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen: roerende voorheffing van 25% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 25% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ) In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. De belastbare basis wordt als volgt berekend: (koers op verkoopdatum koers op koopdatum) x percentage schuldvorderingen x aantal terugbetaalde deelbewijzen. Het percentage (rechtstreekse of onrechtstreekse) schuldvorderingen waarin het beleggingsfonds belegt, wordt bepaald door de administrateur van het beleggingsfonds. De belastbare basis komt overeen met het percentage schuldvorderingen toegepast op de meerwaarde op het ogenblik van de verkoop. Opmerking: gezien de recente aard van deze fiscaliteit en in geval de administrateur van het fonds onmogelijk een of meerdere gegevens kan bepalen uit de bovengenoemde methodes, worden uitzonderingen voorzien. Onder andere: Indien het percentage schuldvorderingen niet gekend is, wordt het beleggingsfonds beschouwd alsof het voor 100% bestaat uit schuldvorderingen. De volledige gerealiseerde meerwaarde wordt bijgevolg belast. Indien de aankoop plaatsvond voor 01/07/2008 of indien de belastingplichtige de aankoopdatum niet kan bewijzen, dan wordt de Belgische TIS of, bij gebrek eraan, de aankoopkoers van 01/07/2008 gebruikt. Bovendien, indien de aankoop plaatsvond voor 01/07/2013, bestaat de belastbare grondslag uit de 2 volgende elementen: Voor de detentieperiode tussen 01/07/2008 en 01/07/2013, wordt de belastbare basis gedefinieerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van 3% toegepast op de investeringswaarde van de schuldvorderingen of, bij gebrek eraan, op de aankoopkoers vermenigvuldigd met het percentage schuldvorderingen van kracht sinds 30/06/2013. Deze belastbare basis wordt als volgt berekend: investeringswaarde van de schuldvorderingen (of, bij gebrek eraan, aankoopkoers x percentage schuldvorderingen op 30/06/2013) x 3% x het aantal detentiedagen/365. Voor de detentieperiode vanaf 01/07/2013 tot op de terugbetalingsdatum, wordt de belastbare basis berekend op basis van de gegevens bij aankoop op 01/07/2013. De netto-inventariswaarde wordt berekend op de tweede bankwerkdag van elke maand alsook elke vrijdag van de week (D+2) te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie (D en D+1). Wanneer een berekeningsdag geen bankwerkdag te Brussel is, wordt de netto-inventariswaarde de volgende bankwerkdag te Brussel berekend. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op deltalloydassetmanagement.be, evenals op en Inschrijvings-, afkoop-, conversieorders door Delta Lloyd Bank ontvangen vóór 14 uur, wetende dat de wekelijkse evaluatiedag op woensdag (of de volgende bankwerkdag) en op de laatste bankwerkdag van de maand valt: Evaluatiedatum van de koers: D; Valutadatum: D+4. Waarbij D een Belgische bankwerkdag is. Het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans op de website deltalloydassetmanagement.be en bij Delta Lloyd Bank, die de financiële dienstverlening verzekert. 19

20 N-BRO-106/ Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert - Delta Lloyd Bank nv - Sterrenkundelaan Brussel - FSMA A

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

Diversificatie in lijn met uw temperament

Diversificatie in lijn met uw temperament Nagelmackers Premium Fund of Funds Diversificatie in lijn met uw temperament Inhoud Grote diversificatie 7 Dakfondsen 7 Onderliggende fondsen 7 4 temperamenten, 4 compartimenten 12 Bent u eerder voorzichtig?

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Een beleggingsplan Future Invest Plan (ook gekend onder de naam DeltaCap ) is een contract voorgesteld

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Gerenommeerde beheerders

Gerenommeerde beheerders Future Invest Plan Future Invest Plan Een beleggingsplan voor de projecten die u na aan het hart liggen Iedereen heeft plannen voor later. De interpretatie van het begrip later verschilt echter van persoon

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop Flash Belfius Plan (Low, Medium, High) Juni 2014 Belfius Plan (Low, Medium, High): één belegging, veel troeven Investeer zoals een echte professional in obligaties én aandelen. Met een valscherm erbovenop!

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

U denkt aan pensioensparen.

U denkt aan pensioensparen. U denkt aan pensioensparen. Welke formule past bij u? 1. Pensioensparen 3 1.1 Hoe bouwt u een mooi pensioen op? 3 1.2 Drie pijlers voor een stevig pensioen 3 1.3 Waarom pensioensparen? 4 1.4 Wie kan ervan

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Belgische bevek EconoFuture EconoNext EconoStocks Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Crelan Fund is een Belgische bevek met meerdere compartimenten, die beheerd worden door Econopolis

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat. VIVIUM Managed Funds. Het product. De risico s. De kosten. De opbrengst

Een pensioenspaarplan op UW maat. VIVIUM Managed Funds. Het product. De risico s. De kosten. De opbrengst VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018 25 maart - 27 augustus 2013 Allianz Rendement 2018 Elke belegger zoekt een zo hoog mogelijk rendement. Daarom stellen we Allianz Rendement 2018 voor waarvan de kern van de portefeuille vooral uit 'High

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017 28 juni 28 november 2012 Allianz Rendement 2017 Doelstelling van de belegging Een nettorendement halen dat hoger is dan dit van Franse staatsobligaties in euro met einddatum 2017 en een beleggingshorizon

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 3 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 017. Type levensverzekering

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie