Infovergadering softwareleveranciers BBC & BBC-DR. Brussel, 1 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infovergadering softwareleveranciers BBC & BBC-DR. Brussel, 1 maart 2013"

Transcriptie

1 Infovergadering softwareleveranciers BBC & BBC-DR Brussel, 1 maart 2013

2 Inhoud BBC-DR: moet dat? BBC-DR: waarom doen we het? BBC-DR: wat is dat?

3 Inhoud BBC-DR: moet dat? BBC-DR: waarom doen we het? BBC-DR: wat is dat?

4 BBC & BBC-DR: regelgeving Beleids- en beheersrapporten: OD: titel 4 BVR-BBC: art MB-BBC: schema s Registratievereisten: BVR-BBC: art Budgettaire en algemene boekhouding MB-BBC: rekeningstelsels Kredietbewaking BVR-BBC: art Softwarevereisten BVR-BBC: Titel 4, hfdstk. 7, art

5 BBC-DR: regelgeving GD: art. 178bis en 243quater; OD: art. 179/1 en 230: Onmiddellijk na de verzending van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening aan de toezichthoudende overheid bezorgt het bestuur de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële boekjaar in kwestie, bezorgt het bestuur de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. Het vastgestelde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. Het bestuur rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens worden aangeleverd en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd.

6 BBC-DR: regelgeving BVR-BBC: art. 10 Onmiddellijk na de verzending van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening aan de toezichthoudende overheid bezorgt het bestuur de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. De minister bepaalt welke gegevens de besturen bezorgen en de wijze waarop deze gegevens digitaal worden aangeleverd. Hij publiceert die gegevens jaarlijks. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële boekjaar in kwestie bezorgt het bestuur de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering.

7 Inhoud BBC-DR: moet dat? BBC-DR: waarom doen we het? BBC-DR: wat is dat?

8 Doelstellingen ABB ABB als kenniscentrum van de lokale besturen Proactieve beleidsondersteuning minister en VR Systematisering toezicht Efficiëntere interne werking

9 Planlastvermindering Doelstelling: Planlasten op de besturen verminderen door: de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan (BBC) de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies

10 Planlastvermindering admin. A Plan A Plan B admin. B Plan C BBC admin. C Lokaal bestuur

11 Bestaande Europese regels Verdrag van Maastricht; Groei- en Stabiliteitspact: Overheidstekort < 3% BBP Overheidsschuld < 60% BBP EDP (excessive deficit procedure): bijkomende normen en verplichtingen

12 Bestaande Europese regels Overheidstekort en schuld Rapporteringsverplichtingen lidstaten voor budget en jaarrekening Ontvangsten en uitgaven ESR-classificatie ( ESR 95 ) COFOG

13 Nieuwe Europese regels Gevolgen lokale overheden? Verplichte kwartaalrapportering Tijdigheid rapportering belangrijk Betere controle op waar en getrouw beeld Bijkomende rapportering over Waarborgen PPS-contracten Vzw s: mandaten en financiële gegevens IGS: financiële gegevens en overzicht deelnemingen

14 Inhoud BBC-DR: moet dat? BBC-DR: waarom doen we het? BBC-DR: wat is dat?

15 BBC-DR: wat is dat? IN Hoe krijgen we gegevens binnen? Gegevens / Verwerking Welke gegevens bevat BBC DR? OUT Hoe verspreiden we de gegevens? Aanpak Begeleiding diensten-leveranciers.

16 BBC-DR: wat is dat? IN Hoe krijgen we gegevens binnen? Gegevens / Verwerking Welke gegevens bevat BBC DR? OUT Hoe verspreiden we de gegevens? Aanpak Begeleiding diensten-leveranciers.

17 Proces BBC-DR: IN Gemeenten OCMW s Beleidsrapport Provincies AGB s APB s BBC-SW Digitaal rapport OV-PR Lokaal bestuur

18 Proces BBC-DR: IN Bestuurlijk toezicht Papieren beleidsrapport Zoals voorgelegd aan de raad PDF (scan) Digitale rapportering Beleidsrapporten (incl. herzieningen) Meerjarenplan Budget Jaarrekening Kwartaalrapporten (ESR) Proces en bestandsformaat wordt vastgelegd in MB

19 Proces BBC-DR: IN BBC- SW Beleidsrapport Digitaal rapport ACM IDM DTP MFT Portaal Mijn binnenland BBCtool DBS DB BBC DB Lokaal bestuur

20 Proces BBC-DR: IN Digitaal loket: Mijn binnenland Automatische bestandsuitwisseling

21 BBC-DR: IN - Concept Onderliggende gegevens uitwisselen Schema s opnieuw samenstellen Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis Jaar 1 Jaar 2 Jaar... Jaar 4 Jaar 5 Jaar N I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Geen grootboek / details Maar geconsolideerd Geen individuele Transacties Geen individuele rusthuizen / scholen

22 BBC-DR: IN - Validatie Terugkoppeling fouten Dashboard t.b.v. ABB Return to sender! Test-omgeving beschikbaar De voordelen van XBRL

23 BBC-DR: wat is dat? IN Hoe krijgen we gegevens binnen? Gegevens / Verwerking Welke gegevens bevat BBC DR? OUT Hoe verspreiden we de gegevens? Aanpak Begeleiding diensten-leveranciers.

24 BBC-DR: bestandsstructuur Other Consumer Health Generics Pharmaceutical All Products Sales All Regions US and Canada Europe Asia Other Maar dan wel in 7 dimensies

25 BBC-DR: bestandsstructuur Beleidsveld Algemene Rekening Economische sectorcode Transactiecode Budgettaire entiteit Investeringsenveloppe Actie Indicator Beleidsdomein Actieplan Indicator Beleidsdoelstelling Indicator Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteit Sectoraal beleidsplan

26 BBC-DR: IN XBRL Dimensions Te mooi Te moeilijk! 26

27 BBC-DR: IN XBRL vs XML Het compromis XBRL Hypercube TransactieConsolidatie XML 7 dimensies Aanlevering» 4 explicit dimensions (vast in taxonomie)» 3 typed dimensions (vrij te bepalen) en alles wat eraan vasthangt Incl Typed dimensions = lokale dimensies Beleidsveld Algemene Rekening Economische sectorcode Transactiecode Budgettaire entiteit Investeringsenveloppe Actie

28 BBC-DR: IN Aanlevering Twee bestanden XBRL BBC-DR-01.00_ins tance.xbrl XML Aanlevering.xml 28

29 BBC-DR: IN Taxonomie / XSD Demystificatie! BBC-DR-01.00_0.zi p

30 BBC-DR: IN XML-bestand Aanlevering.xml

31 BBC-DR: IN XBRL-instance Context BBC-DR-01.00_ins tance.xbrl Unit Fact

32 BBC-DR: IN Taxonomie / XSD BBC-DR Versie Aanleveringen 2011, 2012, 2013 BBC-DR-01.00_0.zi p BBC-DR Versie Aanleveringen 2014 Beschikbaar voorjaar 2013

33 BBC-DR: IN XBRL weetjes Optionele dimensies ESC, Beleidsveld ESCNULL ipv optioneel Beleidsveld BVNULL ipv optioneel Hulp is welkom! 33

34 BBC-DR: IN XBRL weetjes Consolidatie op prefix/suffix

35 BBC-DR: IN copieer gerust 35

36 BBC-DR: bestandsstructuur Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteit In functie van Planlastvermindering Opgelegd bij MB Andere deelrapportcodes Andere externe rapporteringsverplichtingen Interne analytische noden Te voorzien in BBC-software

37 BBC-DR: bestandsstructuur Beleidsveld Algemene Rekening Economische sectorcode Transactiecode Budgettaire entiteit Investeringsenveloppe Actie Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteit

38 BBC-DR: bestandsstructuur Beleidsveld Algemene Rekening Economische sectorcode Transactiecode Budgettaire entiteit Investeringsenveloppe Actie Indicator Beleidsdomein Actieplan Indicator Beleidsdoelstelling Indicator Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteit

39 BBC-DR: Datamodel BBC DR Datamodel 39

40 BBC-DR: wat is dat? IN Hoe krijgen we gegevens binnen? Gegevens / Verwerking Welke gegevens bevat BBC DR? OUT Hoe verspreiden we de gegevens? Aanpak Begeleiding diensten-leveranciers. Ter informatie

41 Proces BBC-DR: OUT BBC- SW Digitaal rapport Beleidsrapport Bestandsuitwisseling DBS DB BBC DB ABB toezicht ABB ESR Sectorale admin. Externe audit Lokaal bestuur ABB beleidsinfo SVR DB SVR

42 BBC-DR: OUT Vlaamse overheid Rapporterings-tool Standaard-rapporten Ad Hoc-rapporten ETL-tool Data voor eigen toepassingen

43 BBC-DR: OUT Sector Admin Opvolging Jaarrekening BeleidsprioriteitSport MJP JR 2013 JR 2014 Fictief Beleidsdoelstelling Voetbal Omschrijving BeleidsdoelstellingAanwezigheid in 1e klasse Het promoten van voetbal door allerhande onderliggende beleidsdoelstellingen Omschrijving Een grotere aanwezigheid in eerste klasse is belangrijk voor onze gemeente Een aanwezigheid in eerste of tweede klasse is belangrijk voor onze gemeente Commentaar Aangezien al onze ploegen nog in vierde provinciale spelen, hebben we onze Beleidsdoelstelling navenant bijgeschaafd Indicatoren aantal 1e klasse ploegen 0 1 supportersaantal Er wordt een meer divers publiek bereikt op het aanbod van de gemeentelijke diensten aantal 2e klasse ploegen 0 1 Actieplan Nieuw Stadion Termijn 2016 Raming Omschrijving een nieuw voetbalstadion voor de club vertraging omwille van administratieve procedures bijkomende fondsen nodig voor volledige realisatie meer details, zie bijlage tekort_stadskas.docx Commentaar Allerlei redenen waarom de beleidsdoelstelling gewijzigd is Commentaar Nog meer redenen waarom de beleidsdoelstelling nog maar eens gewijzigd is Lange Omschrijving blabla blabla Contact: de clubsecretaris, Sportstraat Uitgaven 62 Personeel Overige Ontvangsten 30 Regionale Overheden Federale Oerheid 3000 Overige 7000 Acties 2013 architectuurstudie totaal Regionale Overheden Personeel Federale Oerheid 3000 Overige 1000 Overige 7000 indicator een mooie maquette omschrijving architect heeft mooie maquette gemaakt van nieuw stadion foto's in bijlage bouwvergunning 0 indicator aantal vergunningen 0 0 omschrijving aanvraag bouwvergunning mislukt omwille van ontbrekende handtekening

44 Proces BBC-DR: OUT BBC- SW Digitaal rapport Beleidsrapport Bestandsuitwisseling DBS DB BBC DB Website ABB Lokaal bestuur SVR DB Website lokale statist.

45 Proces BBC-DR: OUT NBB BBC- SW Digitaal rapport Lokaal bestuur Beleidsrapport Bestandsuitwisseling DBS DB BBC DB FOD budget Fin. inst. Acad. inst.

46 BBC-DR: wat is dat? IN Hoe krijgen we gegevens binnen? Gegevens / Verwerking Welke gegevens bevat BBC DR? OUT Hoe verspreiden we de gegevens? Aanpak Begeleiding diensten-leveranciers.!!

47 BBC-DR: Aanpak Aanpak diensten-leveranciers piloten 2010 : Betrokken bij concept BBC 2011 : Betrokken bij concept BBC DR 2012 : Intensieve test-cycli BBC DR 2013 : Evaluatie diensten-leveranciers

48 BBC-DR: Aanpak open voor discussie! Aanpak overige diensten-leveranciers Opvolging project-plannen Evaluatie project-plannen Vaste timing milestones Rapportering evolutie Overtuig ons dat het in orde komt.

49 BBC-DR: Aanpak open voor discussie! 18/3/13 Project-Plan 1/6/13 Analyse 1/9/13 Test 1/11/13 Produktie 3/13-3/13 Plan 3/13-5/13 Analyse 6/13-8/13 Ontwikkeling 9/13-10/13 Test 11/13-1/14 Aanlevering 4/13 7/13 10/13 1/14 3/13 4/14 1/9/13 Budget 15/9/13 Meerjarenplan 15/10/13 Jaarrekening 30/1/14 Jaarrekening 15/1/14 Meerjarenplan 31/3/14 Evaluatie Sectorale Administraties 9/13-10/13 Test 10/13 9/13 10/13 31/12/13 Budget

50 BBC-DR: Aanpak open voor discussie! Timing milestones Project-plannen Project-plan Overmaken aan ABB BBC-reglementering BBC DR-rapportering Informele evaluatie Analyse Test-omgeving Budget Meerjarenplan Jaarrekening Produktie-omgeving Budget Meerjareplan Jaarrekening

51 BBC-DR: Aanpak Gaan we ervoor?

52 Nog vragen? Rudi Hellebosch (32) Mario Peel (32)

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Programma 9.30 u. Stand van zaken in de 10.00 u. traject (Deel 1) 11.00 u. Pauze 11.30

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

de beleids- en beheerscyclus: waarom wachten tot 2014?

de beleids- en beheerscyclus: waarom wachten tot 2014? de beleids- en beheerscyclus: waarom wachten tot 2014? de beleids- en beheerscyclus: waarom wachten tot 2014? inleiding samenwerking tussen Page 3 BDO Public Sector Johan De Cooman Annelies Bracke Page

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie BBC standpunt VLOFIN

Vragenlijst evaluatie BBC standpunt VLOFIN Vragenlijst evaluatie BBC standpunt VLOFIN Concept en regelgeving 1. Lokale informatiebehoeften Essentie van BBC is zeggen wat je gaat doen en dat is niet altijd zo eenvoudig. Sommigen willen het niet,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 budget 2015 Blz. 1 INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 BELEIDSNOTA 3 I. Inleiding 5 II. Ontstaan : procedure 8 III. Opbouw en opvolging 10 IV. Berekening 14 V. Dubbel evenwichtscriterium 28 VI. Doelstellingennota

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

MJP 2014-2019 OCMW INGELMUNSTER

MJP 2014-2019 OCMW INGELMUNSTER OCMW Ingelmunster Oostrozebekestraat 6 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 1/66 Secretaris: Joost Vandeweghe Financieel Beheerder: Tine Dhont MJP 2014-2019 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Jan Leroy De beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW s en de

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Synthese van het budget 2014 en de MJP 2014-2019

Synthese van het budget 2014 en de MJP 2014-2019 Synthese van het budget 214 en de MJP 214-219 1 BBC: definitie en concept 2 Strategisch meerjarenplan 214-219 3 31 Beleidsnota 32 Financiële nota 4 Financiële nota MJP 214-219 1 BBC: definitie en concept

Nadere informatie

BinnenBand 03/14. Meerjarenplan 2014-2019 Vlaamse gemeentebesturen. Lokale overheidsinvesteringen onder de loep

BinnenBand 03/14. Meerjarenplan 2014-2019 Vlaamse gemeentebesturen. Lokale overheidsinvesteringen onder de loep BinnenBand jaargang 19 nr 83 - maart 2014 Een band tussen binnenlands BESTUUR en de jaargang lokale 18 besturen nr. 79 - maart 2013 Meerjarenplan 2014-2019 Vlaamse gemeentebesturen Lokale overheidsinvesteringen

Nadere informatie

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave:

Nadere informatie

Vlaamse beleidsprioriteiten

Vlaamse beleidsprioriteiten Vlaamse beleidsprioriteiten 2014-2019 [inhoud] 5 6 8 21 Inleiding Doel en historiek Planlastendecreet Praktisch aan de slag: de tijdslijn in 2013 Vlaamse beleids prioriteiten 2014-2019 24 Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP ESR 95 EN DE LOKALE BESTUREN Directiecomité VVSG 28.9.2009 DC 2009_128 1. Stabiliteitspact en ESR 95 Om toe te treden tot de eurozone op 1.1.1999 moesten de landen voldoen aan een aantal economische criteria.

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Verslag van de gemeenteraad dd. 27 december 2013 om 20 uur

Verslag van de gemeenteraad dd. 27 december 2013 om 20 uur Verslag van de gemeenteraad dd. 27 december 2013 om 20 uur Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes Benny en Thijs Bèr, Leduc Jeannine, Ramaekers Chris,

Nadere informatie