Implementatievan Risico Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatievan Risico Management"

Transcriptie

1 Implementatievan Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA 1www.risicomanagementacademie.nl Routekaart Implementatie Risico Management 1. (Af)stemming 2. Verdieping 3. Oplossingen 4. Cases 5. Aan de slag 6. Afronding 2www.risicomanagementacademie.nl 1

2 Afstemming Wie zijn we? Welke RM opleiding / training / ervaring? Wat brengt je hier? Wat wil je mee naar huis nemen? 3www.risicomanagementacademie.nl DE RM Paradox (1) 4www.risicomanagementacademie.nl 2

3 De RM Paradox (2) 5www.risicomanagementacademie.nl De RM Paradox (3) 6www.risicomanagementacademie.nl 3

4 De RM Paradox (4) 7www.risicomanagementacademie.nl De RM Paradox RM WEL nodig NIET enthousiast omarmt 8www.risicomanagementacademie.nl 4

5 Stemming Publieke Sector Kenmerken: De nodige schandalen Steeds complexer Tegengestelde belangen Publieke roep om verantwoording Rol toezichthouder Guur economisch klimaat => WelkeexplicieterolspeeltRM: (1) groot, (2) klein, (3) geen? 9www.risicomanagementacademie.nl Afstemming Leerdoelen 1. Inzicht geven: WAAROM implementeren van risicomanagement in organisaties géén spontaan proces is 2. Zelf een AANPAK op hoofdlijnen kunnen ontwikkelen: RM implementatie in de eigen organisatie een impuls geven 10www.risicomanagementacademie.nl 5

6 Verdieping Opfrisser Aanvliegroutes Oplossingen Cases Lessen 11www.risicomanagementacademie.nl Opfrisser naar verdieping Drie containerbegrippen Wat is een risico? Wat is risicomanagement? Wat is implementatie? => Eenduidige begrippen => zelfde taal spreken 12www.risicomanagementacademie.nl 6

7 Risico Effect van onzekerheid op behalen doelen (ISO 31000) Meerdere oorzaken Kans van optreden Meerdere gevolgen COMPLEXITEIT 13www.risicomanagementacademie.nl Risicomanagement Expliciet omgaan met onzekerheid Gestructureerd & Cyclisch Transparant & Communicerend Adaptief & Lerend 14www.risicomanagementacademie.nl 7

8 Verdieping: welke maat RMI? Risicomanagement zonder implementatie vormt voor organisaties een onacceptabel risico 15www.risicomanagementacademie.nl Zorg Case RM Implementatie v=kk5-6p0i0cq&feature=related 16www.risicomanagementacademie.nl 8

9 Zorg Case RM Implementatie 1. Is ditrm? 2. Is dit effectief? 3. Waaromwel/ niet? 4. Herkenje (uitvergrootte) elementenuitje eigenpraktijk? 17www.risicomanagementacademie.nl RM Implementatie: wat? Risicomanagement als routinetoegepast 1. Gestructureerd: methodisch& cyclisch 2. Geformaliseerd: in project- of QA/QC management, HRM 3. Geïntegreerd: vast onderdeel van overleg en rapportages 4. Geaccepteerd: iedereen doet het, vanzelfsprekend, nuttig 18www.risicomanagementacademie.nl 9

10 RM Implementatie: hoe? Vier aanvliegroutes Financieel Veiligheid Kwaliteit Organisatie 19www.risicomanagementacademie.nl Aanvliegroute financieel(traditioneel) Doet de controller (erbij) Gemeenten: weerstandsvermogen Risicoparagraaf Focus op risico s met financiële impact Deel van het geheel? 20www.risicomanagementacademie.nl 10

11 Aanvliegroute veiligheid Luchtvaart, industrie, defensie Eerst veiligheid, dan Nietbellenin de auto Protocollen Training en video analyses Normal Accident Theory & HRO 21www.risicomanagementacademie.nl Aanvliegroute kwaliteit Veiligheids Management Systemen (VMS) Integratie ISO & ISO (RM principes, raamwerk en proces) Kwaliteitsmanager & Risicomanager: één persoon? Kwaliteitscontrole als risicobeheersmaatregel 22www.risicomanagementacademie.nl 11

12 Aanvliegroute organisatie Risk, Innovation& Change 1. Risicomanagement is een bijzondere innovatie 2. Implementatie vereist veranderingdoor interventies 23www.risicomanagementacademie.nl RM implementatie: 3 dimensies Methoden Processen & Tools Afhankelijk Afhankelijk Implementatie Organisatie Cultuur & Structuur Gebruikers Motivatie & Competenties 5 Groepen 24www.risicomanagementacademie.nl 12

13 RM gebruikers& interventies Vroege vogels (ratio) RM levert wat op! Late volgers (plicht) Het moet, regels Pioniers (autonomie) Nieuw is leuk! Vroege volgers (emotie) Ik hoor ik er bij Achterblijvers (tegen) Ik wil het niet! 25www.risicomanagementacademie.nl Rol(project)managers Vroege vogels (ratio) RM levert wat op! Late volgers (plicht) Het moet, regels Pioniers (autonomie) Nieuw is leuk! Vroege volgers (emotie) Ik hoor ik er bij Achterblijvers (tegen) Ik wil het niet! (Project) Managers: voorwaarden scheppen! 26www.risicomanagementacademie.nl 13

14 (Project)managers & (on)zichtbare voorwaarden RM Methoden& Structuur RM Cultuur Overtuigingen Rollen Besluitvorming Consequenties 27www.risicomanagementacademie.nl Nulmeting IRM VOORWAARDEN: structuur ( 2013 Martin van Staveren VSRM) Nr 1 Voorwaarden voor de organisatiestructuur Formele inbedding van taken en verantwoordelijkheden voor risicomanagement in de organisatiestructuur. Geschatte mate van aanwezigheid als % van volledige aanwezigheid 00-20% 20-40% 40-60% 60-80% % 2 Formele delegatie van bevoegdheden voor risicomanagement naar personen die de risico s kunnen beheersen. 3 Formele rapportage van risicomanagement naar het management. 4 Formele flexibiliteit van de organisatiestructuur om aanpassingen in het risicomanagement proces te kunnen opnemen. 5 Formele externe focus bij het uitvoeren van risicomanagement. 28www.risicomanagementacademie.nl 14

15 Nulmeting IRM VOORWAARDEN: cultuur ( 2013 Martin van Staveren VSRM) Nr Voorwaarden voor de organisatiecultuur Geschatte mate van aanwezigheid als % van volledige aanwezigheid 00-20% 20-40% 40-60% 60-80% % 1 Gedeeld begrip van de risico s in een project. 2 Besef over de rol van ratio en emotie in het omgaan met risico s door professionals en leidinggevenden. 3 Begrip van verschillen in risicoperceptie. 4 Besef dat risicomanagement discipline overstijgend is. 5 Delen van informatie over risico s is vanzelfsprekend. 6 Kunnen omgaan met het feit dat niet iedereen even gemotiveerd is om risicomanagement routinematig toe te passen. 7 Daadwerkelijke samenwerking op het gebied van risicomanagement in een project. 29www.risicomanagementacademie.nl Eigen Case RMI Voorwaarden Doe je eigen nulmeting: Inschatting RMI voorwaarden voor structuur Inschatting RMI voorwaarden voor cultuur Bespreking overeenkomsten en verschillen 30www.risicomanagementacademie.nl 15

16 Oplossingen: Voorwaarden via Interventies Acties voor gedragsverandering van individuen / groepen 1. zelf ontdekken: pioniers 2. rationele argumenten: vroege vogels 3. emotionele veligheid & betrokkenheid: vroege volgers 4. Gericht op plicht: late volgers 5. Gericht op loslaten: laggards 31www.risicomanagementacademie.nl RMI Interventies voor iedereen 1. Gezamenlijke taal voor RM ontwikkelen: RM workshop on the job 2. RM bewustzijn en realisteitszin afstemmen: zwarte zwanen blijven! 3. Teamwork met diversiteit organiseren: verschillen in risicopercepties zichtbaar maken en benutten 4. Risicoanalyses in teams uitvoeren én evalueren: leren! 5. Consequent uitdragen RM beleid: dus niet ik wil geen risico s zien! 32www.risicomanagementacademie.nl 16

17 RMI Interventies voor pioniers 1. In een RMI Task Force bijeenbrengen, om de toepassing van RM in de rest van de organisatie te ontwikkelen 2. Zelf passende RM processen laten ontwikkelen 3. Onderling laten leren via intervisie 33www.risicomanagementacademie.nl RMI Interventies voor vroege vogels(ratio) 1. Toegevoegde waarde RM uitdrukken in kosten, tijd, en dergelijke, RM doelen stellen en RM voorbeelden ontwikkelen / benutten 2. RM laten aansluiten op bestaande werkprocessen (veiligheid, kwaliteit, projectmanagement) 3. Risico checklists ontwikkelen 4. Tijd, budget en eventueel tools ter beschikking stellen om RM efficient uit te kunnen voeren 34www.risicomanagementacademie.nl 17

18 RMI interventies voor vroege volgers(emotie) 1. Teamsessies organiseren waarin RM succes centraal staat 2. Sociaal veilige omgeving creëren (fouten bespreekbaar) 3. Rolverdelingen benutten: opinieleiders (RM gezag), kampioenen (RM succes) 4. Persoonlijke hulp bieden om RM uit te voeren (helpdesk, RM spreekuur) 5. RM toepassingen status geven en belonen (materieel, immaterieel) 35www.risicomanagementacademie.nl RMI interventies voor late volgers(plicht) 1. Taak en verantwoordelijkheidssessies voor RM organiseren 2. RM rollen opnemen in functieprofielen (HRM) 3. RM toepassing RM intern verplichten 4. RM door opdrachtgevers laten verplichten 5. RM toepassing door leveranciers / onderaannemers verplichten 36www.risicomanagementacademie.nl 18

19 RMI interventies voor achterblijvers 1. Serieus het gesprek aangaan met consequente RM weigeraars 2. Zichtbaar maken dat juist expertise en ervaring voor RM essentieel zijn 3. Tijdig afscheid nemen 4. Ook op management niveau het gesprek aangaan 5. Niet te veel tijd insteken 37www.risicomanagementacademie.nl 4 Cases => 2 nadertoegelicht Taai RM Civiel Bedrijf Industrie Bedrijf Civiel Gemeente Civiel Rijksdienst Inhoudelijk Kwaliteitseisen Kwaliteitseisen Ontwerp & laten uitvoeren Situationeel Veiligheid Onderdeel groter geheel Sociaal Aziatische OG Internationaal, overheid, markt Psychologisch (overtuigingen) Fout is fout Hoe groot is dit risico? Van ontwerp naar inkoop Stedelijke omgeving Beheerder Infrastructuur Wethouder & Publiek Ik wil wel, maar de anderen? Minister & Publiek Ik wil wel, maar de anderen? 38www.risicomanagementacademie.nl 19

20 Overeenkomsten cases 1. Structureel tijdgebrek 2. Meerdere jaren met RM aan de slag 3. RM leeft niet bij iedereeen 4. RM cyclus stopt na RA 5. RM rendement niet expliciet 6. Topmanagement erkent belang => Herkenbaar in jullie eigen organisatie? 39www.risicomanagementacademie.nl Selectie interventies case 3 Civiel, gemeente: MT o.l.v. directeur (aanvliegroute veiligheid) 1. Methoden: RM spreadsheet light maken voor kleinere projecten 2. Organisatie 1. Structuur: RM formaliseren met OG 2. Cultuur: Ongevallenregistratie leidt tot risicobewustzijn 3. Cultuur: Medewerkers aanspreken op discipline (bij start opdrachten) 3. Gebruikers 1. Motivatie: RM ervaringen uitwisselen met andere gemeenten 2. Competenties: medewerkers RM opleiding laten volgen 40www.risicomanagementacademie.nl 20

21 Selectie interventies case 4 Civiel, rijksdienst: Kenniskring o.l.v. trekker (aanvliegroute organisatie) 1. Methoden: toolbox met bestaande tools samenstellen 2. Organisatie 1. Structuur: Formele interne RM richtlijn in bestaande procedure 2. Cultuur: Topmanagement commiteert zich expliciet 3. Gebruikers 1. Motivatie: RM coaching door intervisie voor olievlekwerking 2. Competenties: Ervaringskennis, zoals risicochecklists, beschikbaar stellen 41www.risicomanagementacademie.nl Case resultaten 1. Risicobewustzijn van managers en professionals neemt toe 2. Meer inzicht in interne / externe (RM) afhankelijkheden 3. Vergrootglas op zwaktes in de organisatie: wél willen zien, vereist lef! 4. Resultaten RM meten via incidentenregistratie, projectresultaat, uren zonder uitval / ongevallen, e.d. 5. Vereist integratie met F&C, QA/QC, HSSE, 6. Formalisering: RM als resultaatgebied in beoordelingen: P&O 42www.risicomanagementacademie.nl 21

22 Naar Concrete RM Implementatie Oplossingen RM implementatie als project? Nulmeting Implementatieplan op hoofdlijnen 43www.risicomanagementacademie.nl RM Implementatie als Project? 1. Inventarisatie: probleemstelling, RM als oplossing, SMART RM doelen, aanwezigheid RM voorwaarden? 2. Besluitvorming: go no go, waar en op welk niveau? 3. Uitvoering: voorwaarden scheppen door interventies 4. Bijsturing: monitoring effecten en aanpassingen LEREN! (= doelen kennen én fouten (h)erkennen) 44www.risicomanagementacademie.nl 22

23 RM Implementatie op welke niveau starten? Niveau Doel Model 1. Organisatie-breed risicomanagement Corporate Governance ISO, COSO-ERM INK Model 2. Portfolio / project risicomanagement 3. Discipline-gericht risicomanagement Portfolio / Project Beheersing Tijd Geld Veiligheid / Kwaliteit Reputatie PRINCE2 RISMAN GeoQ = GeoRM GeoImpuls 45www.risicomanagementacademie.nl Eigen case: RM Implementatieplan Op basis van de nulmeting: Formuleer 3 RM implementatiedoelen (SMART) Formuleer < = 3 stappen voor de 3 doelen Formuleer 3W: Wie Wat Wanneer uitvoert 46www.risicomanagementacademie.nl 23

24 Bespreken eigen case RM implementatie Waar loop je tegen aan? Waar verwacht je enthousiasme? Waar verwacht je scepsis? Hoe ga je daar mee om? 47www.risicomanagementacademie.nl Tips voor extra verdieping 48www.risicomanagementacademie.nl 24

25 Lessen voor mee naar huis 1. Risico analyse RM RM implementatie 2. RM implementatie vereist RM voorwaarden 3. RM methoden zijn dienend ( leidend) 4. Monitor de voortgang, leer ervan en neem de tijd 49www.risicomanagementacademie.nl Afronding Wat neem je mee naar huis? Waar ga je zelf mee aan de slag? Evaluatie 50www.risicomanagementacademie.nl 25

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

GEOTECHNIEK IN BEWEGING

GEOTECHNIEK IN BEWEGING GEOTECHNIEK IN BEWEGING Opgedragen aan iedereen, die vanuit de geotechniek een bijdrage wil leveren aan het succesvol realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. GEOTECHNIEK IN BEWEGING Praktijkgids

Nadere informatie

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren Martin van Staveren Martin van Staveren Risicogestuurd werken in de praktijk Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

6/30/2009. Falend risicomanagement. Stelling 1 vereist een andere aanpak voor. combineren van geotechniek, risicomanagement én organisatiekunde

6/30/2009. Falend risicomanagement. Stelling 1 vereist een andere aanpak voor. combineren van geotechniek, risicomanagement én organisatiekunde Hoe nu verder? Risico, Innovatie & Verandering Een Andere Aanpak voor Ondergronds Bouwen > Drie parallel sessies: Techniek Proces Risico > Combinaties gevraagd! Dr.ir. Martin van Staveren MBA Deltares

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

8-6-2010. Status van risicomanagement 2010. Risico, Innovatie & Verandering Implementatie van Risicomanagement in Organisaties als Project?

8-6-2010. Status van risicomanagement 2010. Risico, Innovatie & Verandering Implementatie van Risicomanagement in Organisaties als Project? Risico, Innovatie & Verandering Implementatie van Risicomanagement in Organisaties als Project? Status van 2010 Dr. Ir. Martin Th. van Staveren MBA Consultant, Auteur, Docent, Coach Naast ontwikkeling

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 Beknopte samenvatting 4 Risicomanagement Ontwikkelingen en verwachtingen 5 Bevindingen 7 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling 70 PROCENT VAN DE IMPLEMENTATIES MISLUKT Meer rendement uit prestatiemanagement Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling naar centralisatie van financiële

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie