Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:"

Transcriptie

1 Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing te komen en de mogelijkheden van de organisatie om van binnenuit te werken aan de oplossing. Om u een idee te geven van de verschillende mogelijkheden, vindt u onderstaand een aantal voorbeelden van wat Join2Change voor u kan betekenen: Advice2Change Advies op maat: van adviesgesprek tot strippenkaart Plan2Change Plan van Aanpak, begeleiding of klankbord Go2Change Iimplementatie Join2Move Verbeteren teamprestatie

2 Advice2Change Veranderingstrajecten ontstaan nooit zomaar. Er is een aanleiding van binnenuit of vanuit de omgeving, die vraagt om een reactie van de organisatie. Of: we zien een kans in de markt, maar om die te benutten moet er binnen de organisatie veranderd worden. Vanuit het gesignaleerde probleem of de wens, is de eerste stap de analyse van het probleem en het in kaart brengen van mogelijke oplossingen. Juist in deze fase kan Join2Change iets toevoegen: iemand van buitenaf die moet worden uitgelegd waarom iets juist wel of niet gewenst is, noodzaakt het management het verhaal helder te formuleren. Doordat ik vragen zal stellen die van binnenuit niet meer gesteld worden, ontstaat een extra dimensie. Het verheldert het probleem of geeft helderheid over wenselijkheid of onwenselijkheid. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Advies op basis van afgesproken uurtarief Wanneer het onduidelijk is hoe lang het adviesgesprek zal duren, of wanneer er veel voorbereiding of uitwerking vooraf nodig is. Advies op basis van vaste prijs Wanneer duidelijk is wat precies van Join2Change verwacht wordt en hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen, zullen wij vooraf een vaste prijs afspreken. Er zal duidelijk aangeven worden, wat wel en niet in deze prijs is opgenomen en tegen welk tarief meerwerk wordt uitgevoerd. Strippenkaart Wanneer afgesproken wordt om op regelmatige basis samen te komen. Bijvoorbeeld het elke maand bijwonen van de MT vergadering. Bij 3 gesprekken of meer, spreken we een vooraf vaststaand bedrag af, gebaseerd op een lager uurtarief.

3 Plan2Change Organisaties bezitten veel kennis en ervaring. Join2Change werkt vanuit de visie dat bij veranderingstrajecten zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van deze kennis en ervaring: die is namelijk van onschatbare waarde. Wij zien de rol van Join2Change in het structureren van de aanwezige kennis en ervaring, wijzen op andere alternatieven, kennis toevoegen en vooral ook spiegelen. Deze werkwijze heeft 2 grote voordelen: Lage kosten doordat minder externe adviesuren nodig zijn: omdat Join2Change zoveel mogelijk binnen de organisatie zelf laat uitvoeren. Alleen daar waar toegevoegde waarde geleverd kan worden komt Join2Change in actie; Minder weerstand: doordat de organisatie zelf veel uitvoert, is de betrokkenheid van management en medewerkers groot, waardoor de kans op het ontstaan van weerstand afneemt. Met het betrekken van medewerkers in verandertrajecten bedoelen we niet dat iedereen over alles moet kunnen meepraten. Integendeel! Het management zal een visie moeten ontwikkelen, van waaruit de kaders worden aangegeven waarbinnen betrokkenheid gewenst is. De visie en kaders moeten helder en eenduidig geformuleerd zijn. Het Plan van Aanpak zal vaak voor een groot gedeelte door het management worden opgesteld. Binnen het Plan van Aanpak wordt de mate van betrokkenheid van de medewerkers opgenomen. Join2Change kan u helpen met de analyse en het opstellen van het plan. We kunnen dit voor u uitvoeren, u begeleiden in het verandertraject of als klankbord fungeren. Ik wil maar één ding: een echte bijdrage leveren in de ontwikkeling binnen organisaties. Dat is waar ik blij van word en waar ik goed in ben!

4 Go2Change Binnen Go2Change valt de implementatiefase. Ondanks dat er heel veel zorg besteed is aan de voorbereiding (analyse, Plan van Aanpak) gaat het toch vaak ik deze fase niet goed. Een aantal oorzaken: Het verandertraject duurt te lang, waardoor de omgeving (bijvoorbeeld de markt) alweer zo veranderd is, dat er meteen al weer een achterstand is; De focus van het management op de verandering is onvoldoende. Te makkelijk wordt ervan uitgegaan dat, nadat de plannen gecommuniceerd zijn, het allemaal wel vanzelf gaat; Er is weerstand ontstaan die de voorgenomen veranderingen belemmeren en het management neemt geen actie op de weerstand. Het zijn maar een paar voorbeelden van vele mogelijkheden. Het maakt wel één ding heel duidelijk: de rol van het management houdt niet op bij het communiceren van de voorgenomen veranderingen. Juist nu moeten de medewerkers betrokken worden, ze moeten uitgedaagd worden hun bijdrage te leveren. Maar er moet ook gemonitord worden: loopt het traject volgens plan, doen zich problemen voor, moet het plan aangepast worden, houden mensen zich aan hun afspraak? Ook in deze fase is de betrokkenheid van Join2Change op verschillende manieren mogelijk: Klankbordfunctie Bijvoorbeeld door een maandelijkse meting, waarin de voortgang besproken wordt en mogelijke problemen waar tegenaan gelopen is. Daar waar nodig kan Join2Change extra ondersteuning geven bij de analyse van het probleem of uitwerking van de oplossing. Coaching en begeleiding De leidinggevenden binnen de organisatie worden, in een bijna continu proces, geconfronteerd met de reacties van de medewerkers. Afhankelijk van het niveau van weerstand, kan dit een frustrerende ervaring voor deze manager zijn (voor de medewerkers overigens ook). Door zeer regelmatig overlegmomenten te plannen, kan de leidinggevende ondersteund worden in het omgaan met weerstand van medewerkers of andere problemen waar tegenaan gelopen wordt. Door dit bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijkse lunchmeeting van 1,5 uur te doen, blijven de adviesuren beperkt en kost het ook de leidinggevende niet veel tijd. Workshop Een workshop kan een goed hulpmiddel zijn om de implementatiefase op te starten. De workshop wordt gebruikt om zowel informatie over te dragen naar een groep, om informatie te verzamelen én om het groepsgevoel (verder) te ontwikkelen. Interimmanagement Als interimmanager van binnenuit de implementatie begeleiden (zie Interim). Er zijn vele tussenvormen denkbaar: in overleg met u, zal de meest wenselijke betrokkenheid worden bepaald.

5 Join2Move Join2Move is bedoeld voor het aanpakken van een specifiek probleem, waar inhoud en proces een rol in spelen. Met Join2Move wordt een team of afdeling in beweging gezet. We gaan met de groep aan de slag door een praktijkonderdeel, waarin een probleem gesignaleerd is, met elkaar uit te werken. Het probleem kan zijn, dat er onvoldoende kennis of ervaring in de groep is (bijvoorbeeld omdat het een nieuw onderdeel is), maar het kan ook zijn dat de werkwijze van de groep niet (meer) aansluit op de wensen van het management. Tijdens één of meerdere interactieve groepsbijeenkomsten, wordt samen gewerkt aan de praktijkcase, maar is er ook veel aandacht voor het groepsproces. Zo wordt in één keer gewerkt aan inhoud én proces. Voorbeeld: het management stelt dat iedere afdeling zelf een jaarplan/budget moet gaan maken, om hiermee de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. De betrokken leidinggevenden zijn het hier in de basis wel mee eens, ervan overtuigd dat topdown opgelegde plannen lastiger te implementeren zijn dan de bottum-up gecreëerde versies. Zij vragen zich wel af: hoe krijg ik mijn medewerkers zo ver hierover serieus mee te willen denken? Ook leeft de angst dat de medewerkers onvoldoende geëquipeerd zijn om een nuttige bijdrage in het proces te kunnen hebben. Een spanningsveld tussen de wenselijke procedure (zoveel mogelijk betrokkenheid creëren) en de angst en onzekerheid of het betrekken van de medewerkers wel ergens toe leidt. Join2Move betrekt de medewerkers in het proces via interactieve sessies, waarbij praktijk en theorie (daar waar nodig) gekoppeld worden. Team learning on the job dus. Belangrijkste kenmerken Join2Move: Begeleiding van het proces door een externe onafhankelijke adviseur; Er wordt tegelijk gewerkt aan proces én inhoud; Wordt volledig op maat gemaakt, op basis van de vraag van de klant; Tijd- en kostenefficiënt. Met Join2Move wordt, in overleg met de betrokken manager(s) bepaald, op welk gebied input van de medewerkers gewenst is. Dit kan gaan van het genereren van ideeën tot het daadwerkelijk zelf kunnen maken van een bijvoorbeeld jaarplan en/of budget. Op basis van de volgende punten zal een programma worden opgesteld: het praktijkgedeelte; de aanwezige kennis en ervaring binnen de groep; de grootte van de groep; de beschikbare tijd; specifieke wensen van de opdrachtgever. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van interactieve groepsbijeenkomsten, eventueel vooraf gegaan door korte individuele gesprekken of een korte introductiesessie. De keuzes voor de inrichting worden in nauw overleg met u gemaakt. Tijdens de bijeenkomst(en) wordt gewerkt aan de ingebrachte bedrijfscase, daar waar nodig voorzien van theorie en/of nuttige tips. Resultaat: bottum-up planvorming, binnen de afgesproken termijn, door het geven van praktische en theoretische handvaten en het stimuleren van de samenwerking binnen het team.

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

Implementeren? Communiceren!

Implementeren? Communiceren! Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2011. Een overzicht van alle scripties over hulpverlening via internet is te vinden op http://www.e-hulp.nl/scriptieprijs. Wij wensen u veel

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie van een Quality Monitoring Systeem

Plan van Aanpak Implementatie van een Quality Monitoring Systeem Plan van Aanpak Implementatie van een Quality Monitoring Systeem Een integraal concept voor het succesvol introduceren en implementeren van een objectief meetsysteem voor structurele monitoring en kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Keuzes 2 Hoe ziet een generiek competentieprofiel er uit? 3 Clusters van competentieprofielen 4 Toepasbaarheid 5

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie