De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport"

Transcriptie

1 De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

2 Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag van mensen door de digitale innovatie. Naar aanleiding van dit feit is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Is het voor Abonnementenland mogelijk om met digitale tijdschriften een doelgroep aan te spreken die groot genoeg is om een stabiele omzet te behalen? Abonnement op een papieren tijdschrift populair Mannen hebben in 79% van de gevallen een abonnement op een papieren tijdschrift. Onder vrouwen is dit 72%. Grotere verschillen worden waargenomen wanneer er wordt gekeken naar het opleidingsniveau. Van de middelbaar opgeleiden heeft 69% een abonnement op een papieren tijdschrift. Onder universitair opgeleiden is dit 84%. Abonnement op een digitaal tijdschrift ver achter 8% van de ondervraagden die in het bezit is van een tablet heeft een abonnement op een digitaal tijdschrift tegenover 4% van de niet-tabletbezitters. Onder middelbaar opgeleiden ligt het percentage dat een abonnement op een digitaal tijdschrift heeft op 3%. Onder universitair opgeleiden is dit 13%. Er is geen sprake van samenhang tussen het hebben van een papieren abonnement en een digitaal abonnement. Het moet gratis, of goedkoper 51% van de ondervraagden wil niets uitgeven aan een digitaal tijdschrift. 43% geeft aan minder uit te willen geven aan een digitaal tijdschrift ten opzichte van een papieren tijdschrift. Vrouwen (53%) geven vaker aan niets te willen betalen voor een digitaal tijdschrift dan mannen (46%). 61% van de personen die niet werken willen niets betalen voor een digitaal tijdschrift. Onder respondenten die aangeven 15 tot 30 uur per week te werken ligt dit percentage op 47% en voor respondenten die meer dan 40 uur per week werken 40%. Respondenten die reeds een digitaal abonnement hebben zijn in 10% van de gevallen bereid evenveel te betalen. Dit tegenover 5% van de respondenten die geen abonnement op een digitaal tijdschrift hebben. Een tijdschrift lezen op een tablet, een mannending? Onder de mannen heeft 18% minimaal een enkele keer per maand een tijdschrift via een tablet gelezen. Onder vrouwen ligt dit percentage op 7%. 57% van de tabletbezitters heeft de afgelopen 12 maanden geen enkel tijdschrift gelezen via een tablet. 1

3 Hoger opgeleiden verwachten vaker digitaal te gaan lezen 3% van de ondervraagden denkt zeker te weten een tijdschrift via een tablet te gaan lezen de komende 12 maanden. 21% denkt dit waarschijnlijk, 34% waarschijnlijk niet en 40% weet zeker van niet. Respondenten met een universitaire opleiding geven vaker aan (waarschijnlijk) een tijdschrift via een tablet te gaan lezen (34,6%) Tabletbezitters kopen meer online 42% van de respondenten die meer dan 40 uur per week werken geeft aan de afgelopen 6 maanden meer dan 200,- uit te hebben gegeven. Gemiddeld is dit 33%. Tabletbezitters hebben de afgelopen 6 maanden in 44% van de gevallen meer dan 200,- uitgegeven. Niet-tabletbezitters 29%. Voorkeur voor digitaal relatief groot onder mensen die veel werken 8% van de respondenten geeft de voorkeur aan een digitaal tijdschrift. Onder mannen ligt dit percentage op 13% en onder vrouwen op 5%. Respondenten die minder dan 40 uur per week werken geven in ongeveer 7% van de gevallen de voorkeur aan een digitaal tijdschrift. Onder respondenten die meer dan 40 uur in de week werken geeft 18% de voorkeur aan een digitaal tijdschrift. 2

4 Inhoud Samenvatting... 1 Inhoud Methodische verantwoording Probleemstelling Deelvragen en hypothesen Conceptueel model Analyseplan Tabellen Inleiding Frequentietabellen Kruistabellen Statistische toetsen

5 1. Methodische verantwoording De dalende afzet wordt onder meer veroorzaakt door het uitblijven van aanbiedingen van gratis proefnummers. Uit de macro en meso-analyse is echter ook naar voren gekomen dat de afgelopen jaren de digitale innovatie voor verandering van de uitgeefbranche zorgt. 1.1 Probleemstelling De invloed van digitale innovatie op de afzet van tijdschriften blijkt slechts in beperkte mate openbaar bekend te zijn. De algemene opinie binnen Abonnementenland laat weten dat op deze innovatie ingehaakt moet worden door middel van het aanbieden van digitale abonnementen. Hier is echter kwantitatief noch kwalitatief onderzoek naar gedaan. De probleemstelling luidt dus: Het is onduidelijk voor Abonnementenland met digitale tijdschriften een doelgroep kan aanspreken die groot genoeg is om een stabiele omzet te behalen. Hierbij hoort de volgende hoofdvraag: Is het voor Abonnementenland mogelijk om met digitale tijdschriften een doelgroep aan te spreken die groot genoeg is om een stabiele omzet te behalen? 1.2 Deelvragen en hypothesen Abonnement papieren tijdschrift Abonnement papieren tijdschrift Vs. Leeftijd P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. Abonnement papieren tijdschrift Vs. Geslacht P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het geslacht? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. 4

6 Abonnement papieren tijdschrift Vs. Tabletbezit P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. Abonnement papieren tijdschrift Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. Abonnement papieren tijdschrift Vs. Opleidingsniveau P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een papieren abonnement wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. Abonnement digitaal tijdschrift Abonnement digitaal tijdschrift Vs. Leeftijd P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. Abonnement digitaal tijdschrift Vs. Geslacht P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het geslacht? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. 5

7 Abonnement digitaal tijdschrift Vs. Tabletbezit P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. Abonnement digitaal tijdschrift Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. Abonnement digitaal tijdschrift Vs. Opleidingsniveau P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben van een digitaal abonnement wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. Abonnement digitaal tijdschrift Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben van een digitaal abonnement en het wel of niet hebben van een papieren abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben van een digitaal abonnement en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben van een digitaal abonnement en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. Maximale uitgave aan digitaal abonnement Maximale uitgave aan digitaal abonnement Vs. Leeftijd P: Bestaat er een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd? H 0 : Er bestaat geen verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. 6

8 Maximale uitgave aan digitaal abonnement Vs. Geslacht P: Bestaat er een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven wanneer er gekeken wordt naar het geslacht? H 0 : Er bestaat geen verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar het geslacht. Maximale uitgave aan digitaal abonnement Vs. Tabletbezit P: Bestaat er een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit? H 0 : Er bestaat geen verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. Maximale uitgave aan digitaal abonnement Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt? H 0 : Er bestaat geen verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. Maximale uitgave aan digitaal abonnement Vs. Opleidingsniveau P: Bestaat er een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau? H 0 : Er bestaat geen verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgevenwanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. Maximale uitgave aan digitaal abonnement Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven en het wel of niet hebben van een papieren abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. 7

9 Maximale uitgave aan digitaal abonnement Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. Tijdschrift lezen op tablet afgelopen 12 maanden Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Leeftijd P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Geslacht P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Tabletbezit P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. 8

10 Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Opleidingsniveau P: Bestaat er een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. 9

11 Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden Vs. Maximale uitgave aan digitaal abonnement P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. Tijdschrift lezen op tablet komende 12 maanden Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Leeftijd P: Bestaat er een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Geslacht P: Bestaat er een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Tabletbezit P: Bestaat er een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. 10

12 Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Opleidingsniveau P: Bestaat er een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau? H 0 : Er bestaat geen verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. 11

13 Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Maximale uitgave aan digitaal abonnement P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden Vs. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden P: Is er sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. Bedrag aan online aankopen Online aankoopbedrag Vs. Leeftijd P: Bestaat er een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd? H 0 : Er bestaat geen verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. Online aankoopbedrag Vs. Geslacht P: Bestaat er een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht? H 0 : Er bestaat geen verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. 12

14 13

15 Online aankoopbedrag Vs. Tabletbezit P: Bestaat er een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maandenwanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit? H 0 : Er bestaat geen verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. Online aankoopbedrag Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maandenwanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt? H 0 : Er bestaat geen verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. Online aankoopbedrag Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maandenwanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau? H 0 : Er bestaat geen verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. H 1 : Er bestaat wel een verschil in het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. Online aankoopbedrag Vs. Abonnement papieren tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben van een papieren abonnement. Online aankoopbedrag Vs. Abonnement digitaal tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. 14

16 Online aankoopbedrag Vs. Maximale uitgave aan digitaal abonnement P: Is er sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. Online aankoopbedrag Vs. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden P: Is er sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. Online aankoopbedrag Vs. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden P: Is er sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden en het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de komende 12 maanden. Voorkeur print of digitaal Voorkeur print of digitaal Vs. Leeftijd P: Bestaat er een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd? H 0 : Er bestaat geen verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. H 1 : Er bestaat wel een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd. 15

17 Voorkeur print of digitaal Vs. Geslacht P: Bestaat er een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het geslacht? H 0 : Er bestaat geen verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. H 1 : Er bestaat wel een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het geslacht. Voorkeur print of digitaal Vs. Tabletbezit P: Bestaat er een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit? H 0 : Er bestaat geen verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. H 1 : Er bestaat wel een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het tabletbezit. Voorkeur print of digitaal Vs. Werkuren P: Bestaat er een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt? H 0 : Er bestaat geen verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. H 1 : Er bestaat wel een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het aantal uur dat men werkt. Voorkeur print of digitaal Vs. Opleidingsniveau P: Bestaat er een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau? H 0 : Er bestaat geen verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. H 1 : Er bestaat wel een verschil in voorkeur voor print of digitaal wanneer er gekeken wordt naar het opleidingsniveau. Voorkeur print of digitaal Vs. Abonnement digitaal tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. 16

18 Voorkeur print of digitaal Vs. Abonnement digitaal tijdschrift P: Is er sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben van een digitaal abonnement. Voorkeur print of digitaal Vs. Maximale uitgave aan digitaal abonnement P: Is er sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het bedrag dat men aan een digitaal abonnement wil uitgeven. Voorkeur print of digitaal Vs. Tijdschrift via tablet gelezen afgelopen 12 maanden P: Is er sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet hebben gelezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. Voorkeur print of digitaal Vs. Tijdschrift via tablet lezen komende 12 maanden P: Is er sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen de voordelen die genoemd worden van een digitaal tijdschrift en het en het wel of niet gaan lezen van een tijdschrift op een tablet de afgelopen 12 maanden. 17

19 Voorkeur print of digitaal Vs. Online aankoopbedrag P: Is er sprake van samenhang tussen voorkeur voor print of digitaal en het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden? H 0 : Er is geen sprake van samenhang tussen voorkeur voor print of digitaal het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden. H 1 : Er is wel sprake van samenhang tussen voorkeur voor print of digitaal en het online aankoopbedrag de afgelopen 6 maanden. 18

20 1.3 Conceptueel model In figuur 1 is het conceptueel model uitgewerkt ter verduidelijking van de uitgevoerde analyses van de deelvragen uit hoofdstuk 4. Leeftijd Geslacht Tabletbezit Werkuren Opleidings niveau Abonnement papier Abonnement digitaal Max. uitgave digitaal Lezen op tablet afgelopen 12 mnd. Lezen op tablet komende 12 mnd. Voorkeur print/ digitaal Figuur 1 - Conceptueel model 19

21 1.4 Analyseplan De variabelen die van invloed kunnen zijn op de voorkeur voor digitale of geprinte tijdschriften uit paragraaf 1.3 zijn getoetst aan de hand van de opgestelde deelvragen. Tabel 1 Abonnement papier Onafhankelijke Aantal categorieën Afhankelijke variabele Meetniveau Te verrichten toets variabele onafhankelijke afhankelijke variabele variabele Leeftijd 8 Chi 2 Geslacht 2 Chi 2 Abonnement op Tabletbezit 2 Nominaal Chi 2 papieren tijdschrift Werkuren 5 Chi 2 Opleidingsniveau 5 Chi 2 Tabel 2 Abonnement digitaal Onafhankelijke Aantal categorieën Afhankelijke variabele Meetniveau Te verrichten toets variabele onafhankelijke afhankelijke variabele variabele Leeftijd 8 Chi 2 Geslacht 2 Chi 2 Tabletbezit 2 Abonnement op Chi 2 Nominaal Werkuren 5 digitaal tijdschrift Chi 2 Opleidingsniveau 5 Chi 2 Abo papier 2 Chi 2 20

22 Tabel 3 Meer of minder uitgeven aan digitaal abonnement Onafhankelijke variabele Aantal categorieën Afhankelijke variabele Meetniveau Te verrichten toets onafhankelijke afhankelijke variabele variabele Leeftijd 8 Kruskal-Wallis Geslacht 2 Mann Whitney U Tabletbezit 2 Mann Whitney U Maximale uitgave Werkuren 5 Ordinaal Kruskal-Wallis aan digitaal Opleidingsniveau 5 Kruskal-Wallis Abo papier 2 Chi 2 Abo digitaal 2 Chi 2 Tabel 4 Meer of minder uitgeven aan digitaal abonnement Onafhankelijke Aantal categorieën Afhankelijke variabele Meetniveau Te verrichten toets variabele onafhankelijke afhankelijke variabele variabele Leeftijd 8 Kruskal-Wallis Geslacht 2 Mann Whitney U Tabletbezit 2 Tijdschrift lezen op Mann Whitney U Werkuren 5 tablet afgelopen 12 Ordinaal Kruskal-Wallis Opleidingsniveau 5 mnd. Kruskal-Wallis Abo papier 2 Chi 2 Abo digitaal 2 Chi 2 Maximale uitgave aan digitaal 4 Spearman 21

23 Tabel 5 Meer of minder uitgeven aan digitaal abonnement Onafhankelijke variabelen Aantal Afhankelijke Meetniveau Te verrichten toets categorieën variabele Leeftijd 8 Kruskal-Wallis Geslacht 2 Mann Whitney U Tabletbezit 2 Mann Whitney U Werkuren 5 Tijdschrift lezen op Kruskal-Wallis Opleidingsniveau 5 tablet komende 12 Ordinaal Kruskal-Wallis Abo papier 2 mnd. Chi 2 Abo digitaal 2 Chi 2 Maximale uitgave aan digitaal 4 Spearman lezen op tablet afgelopen 12 mnd. 5 Spearman Tabel 6 Meer of minder uitgeven aan digitaal abonnement Onafhankelijke variabelen Aantal Afhankelijke Meetniveau Te verrichten toets categorieën variabele Leeftijd 8 Kruskal-Wallis Geslacht 2 Mann Whitney U Tabletbezit 2 Mann Whitney U Werkuren 5 Kruskal-Wallis Opleidingsniveau 5 Bedrag online Kruskal-Wallis Ordinaal Abo papier 2 aankopen Chi 2 Abo digitaal 2 Chi 2 Maximale uitgave aan digitaal 4 Spearman lezen op tablet afgelopen 12 mnd. 5 Spearman Lezen op tablet komend 12 mnd. 4 Spearman 22

24 Tabel 7 Meer of minder uitgeven aan digitaal abonnement Onafhankelijke variabele Aantal Afhankelijke Meetniveau Te verrichten toets categorieën variabele Leeftijd 8 Chi 2 Geslacht 2 Chi 2 Tabletbezit 2 Chi 2 Werkuren 5 Chi 2 Opleidingsniveau 5 Chi 2 Abo papier 2 Voorkeur Nominaal Chi 2 Abo digitaal 2 Chi 2 Maximale uitgave aan digitaal 4 Chi 2 Lezen op tablet afgel. 12 mnd. 5 Chi 2 Lezen op tablet komend 12 mnd. 4 Chi 2 Bedrag online aankopen 4 Chi 2 Voordeel papier 4 Chi 2 23

25 2. Tabellen 2.1 Inleiding De in het analyseschema genoemde variabelen zijn in hoofdstuk 2.2 weergegeven in frequentietabellen. In hoofdstuk 2.3 zijn de variabelen uit het analyseschema uiteengezet in kruistabellen en in hoofdstuk worden de kruistabellen getoetst aan de hand van bijbehorende statistische methoden. 2.2 Frequentietabellen Leeftijd in categorieën Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 tot en met 20 jaar 16 2,0 2,1 2,1 21 tot en met 30 jaar 57 7,1 7,5 9,7 31 tot en met 40 jaar 89 11,1 11,8 21,5 41 tot en met 50 jaar ,7 25,2 46,6 51 tot en met 60 jaar ,7 29,4 76,0 61 tot en met 70 jaar ,0 19,1 95,1 71 jaar en ouder 37 4,6 4,9 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 47 5,9 Total ,0 Geslacht Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Man ,9 33,7 33,7 Vrouw ,7 66,3 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 43 5,4 Total ,0 Heeft u een ipad of andere tablet? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja ,4 26,6 26,6 Nee ,1 73,4 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 4,5 Total ,0 24

26 Hoeveel uur per week werkt u? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ik werk niet ,0 32,8 32,8 1 tot 15 uur per week 96 12,0 12,6 45,5 15 tot 30 uur per week ,7 20,8 66,3 30 tot 40 uur per week ,3 25,7 92,0 Meer dan 40 uur per week 61 7,6 8,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 43 5,4 Total ,0 Wat is uw hoogst genoten opleiding? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Basisonderwijs 9 1,1 1,2 1,2 Middelbaar Onderwijs ,5 17,8 19,0 MBO ,5 34,1 53,2 HBO ,4 36,2 89,3 Universiteit 79 9,9 10,7 100,0 Total ,4 100,0 Missing Anders 61 7,6 Total ,0 Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja ,6 75,0 75,0 Nee ,8 25,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 5,6 Total ,0 Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja 39 4,9 4,9 4,9 Nee ,6 95,1 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 4,5 Total ,0 25

27 Welk bedrag heeft u ongeveer aan online aankopen uitgegeven de afgelopen 6 maanden? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 0, ,8 13,4 13,4 1,- tot 50, ,8 16,5 29,9 50,- tot 100, ,7 17,4 47,3 100,- tot 200, ,3 20,1 67,4 200,- of meer ,3 32,6 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 32 4,0 Total ,0 Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niets ,0 51,3 51,3 Minder ,0 43,2 94,5 Evenveel 42 5,2 5,3 99,7 Meer 2,2,3 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 4,5 Total ,0 Heeft u de afgelopen 12 maanden een tijdschrift via een ipad of andere tablet gelezen? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja, dagelijks 8 1,0 1,0 1,0 Ja, wekelijks 24 3,0 3,1 4,1 Ja, maandelijks 49 6,1 6,2 10,3 Ja, minder dan 1 keer per maand 62 7,7 7,9 18,2 Nee, nooit ,0 81,8 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 17 2,1 Total ,0 26

28 Denkt u in de komende 12 maanden een tijdschrift via een ipad of andere tablet te gaan lezen? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja, zeker weten 20 2,5 2,5 2,5 Waarschijnlijk wel ,8 21,3 23,8 Waarschijnlijk niet ,4 35,2 59,0 Nee ,1 41,0 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 17 2,1 Total ,0 Leest u liever een papieren tijdschrift of een digitaal tijdschrift? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Een papieren tijdschrift ,5 92,0 92,0 Een digitaal tijdschrift 64 8,0 8,0 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 4,5 Total ,0 27

29 2.3 Kruistabellen Afhankelijke variabele Abonnement op papieren tijdschrift Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? * Leeftijd in categorieën Crosstabulation Leeftijd in categorieën Total Heeft u een Ja Count abonnement % 62,5% 43,9% 71,9% 77,2% 73,3% 81,3% 94,6% 74,2% op een Nee Count papieren % 37,5% 56,1% 28,1% 22,8% 26,7% 18,8% 5,4% 25,8% tijdschrift? Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? * GeslachtCrosstabulation Geslacht Man Vrouw Total Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? Ja Count % 79,3% 71,9% 74,4% Nee Count % 20,7% 28,1% 25,6% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? * Heeft u een ipad of andere tablet? Crosstabulation Heeft u een ipad of andere tablet? Ja Nee Total Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? Ja Count % 80,2% 73,2% 75,0% Nee Count % 19,8% 26,8% 25,0% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 28

30 Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? * Hoeveel uur per week werkt u? Crosstabulation Hoeveel uur per week werkt u? 1 tot tot tot 40 Meer dan Ik werk uur per uur per uur per 40 uur per niet week week week week Total Heeft u een Ja Count abonnement op % 76,3% 59,4% 77,1% 76,3% 77,0% 74,4% een papieren Nee Count tijdschrift? % 23,7% 40,6% 22,9% 23,7% 23,0% 25,6% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? * Wat is uw hoogst genoten opleiding? Crosstabulation Wat is uw hoogst genoten opleiding? Basisonderwijs Middelbaar Onderwijs MBO HBO Universiteit Total Heeft u een Ja Count abonnement op % 55,6% 68,9% 70,6% 77,9% 83,5% 74,2% een papieren Nee Count tijdschrift? % 44,4% 31,1% 29,4% 22,1% 16,5% 25,8% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 29

31 2.3.2 Afhankelijke variabele abonnement op digitaal tijdschrift Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? * Leeftijd in categorieën Crosstabulation Leeftijd in categorieën Total Heeft u een Ja Count abonnement %,0% 5,3% 3,4% 5,8% 4,5% 4,9% 8,1% 4,9% op een Nee Count digitaal % 100,0% 94,7% 96,6% 94,2% 95,5% 95,1% 91,9% 95,1% tijdschrift? Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? * GeslachtCrosstabulation Geslacht Man Vrouw Total Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? Ja Count % 6,3% 4,2% 4,9% Nee Count % 93,8% 95,8% 95,1% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? * Heeft u een ipad of andere tablet? Crosstabulation Heeft u een ipad of andere tablet? Ja Nee Total Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? Ja Count % 7,5% 3,9% 4,9% Nee Count % 92,5% 96,1% 95,1% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 30

32 Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? * Hoeveel uur per week werkt u? Crosstabulation Hoeveel uur per week werkt u? 1 tot tot tot 40 Meer dan Ik werk uur per uur per uur per 40 uur per niet week week week week Total Heeft u een Ja Count abonnement op % 4,0% 6,3% 1,3% 6,2% 11,5% 4,9% een digitaal Nee Count tijdschrift? % 96,0% 93,8% 98,7% 93,8% 88,5% 95,1% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? * Wat is uw hoogst genoten opleiding? Crosstabulation Wat is uw hoogst genoten opleiding? Basisonderwijs Middelbaar Onderwijs MBO HBO Universiteit Total Heeft u een Ja Count abonnement op %,0% 3,0% 4,0% 4,9% 12,7% 5,0% een digitaal Nee Count tijdschrift? % 100,0% 97,0% 96,0% 95,1% 87,3% 95,0% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? * Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? Crosstabulation Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? Ja Nee Total Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? Ja Count % 5,5% 3,0% 4,9% Nee Count % 94,5% 97,0% 95,1% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 31

33 2.3.3 Afhankelijke variabele uitgave aan digitaal tijdschrift Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? * Leeftijd in categorieën Crosstabulation Leeftijd in categorieën Total Wilt u aan Niets Count een digitaal % 37,5% 19,3% 46,1% 52,1% 52,0% 61,1% 64,9% 50,9% tijdschrift Minder Count hetzelfde % 56,3% 78,9% 50,6% 42,6% 40,7% 31,9% 27,0% 43,2% uitgeven als aan een Evenveel Count papieren % 6,3% 1,8% 3,4% 4,7% 6,8% 6,9% 8,1% 5,6% tijdschrift? Meer Count %,0%,0%,0%,5%,5%,0%,0%,3% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? * Geslacht Crosstabulation Geslacht Man Vrouw Total Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? Niets Count % 46,1% 53,4% 50,9% Minder Count % 46,5% 41,6% 43,3% Evenveel Count % 7,4% 4,6% 5,5% Meer Count %,0%,4%,3% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 32

34 Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? * Heeft u een ipad of andere tablet? Crosstabulation Heeft u een ipad of andere tablet? Ja Nee Total Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? Niets Count % 45,3% 53,4% 51,3% Minder Count % 51,9% 40,1% 43,2% Evenveel Count % 2,8% 6,1% 5,3% Meer Count %,0%,3%,3% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? * Hoeveel uur per week werkt u? Crosstabulation Hoeveel uur per week werkt u? 1 tot tot tot 40 Meer dan Ik werk uur per uur per uur per 40 uur niet week week week per week Total Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? Niets Count % 60,6% 56,3% 47,1% 42,6% 39,3% 50,9% Minder Count % 33,7% 40,6% 46,5% 50,3% 55,7% 43,3% Evenveel Count % 5,6% 2,1% 5,7% 7,2% 4,9% 5,5% Meer Count %,0% 1,0%,6%,0%,0%,3% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 33

35 Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? * Wat is uw hoogst genoten opleiding? Crosstabulation Wat is uw hoogst genoten opleiding? Basisonderwijs Middelbaar Onderwijs MBO HBO Universiteit Total Wilt u aan een Niets Count digitaal % 55,6% 65,2% 53,2% 44,8% 36,7% 50,5% tijdschrift Minder Count hetzelfde % 33,3% 27,3% 39,3% 51,9% 59,5% 43,8% uitgeven als aan een Evenveel Count papieren % 11,1% 6,8% 7,1% 3,4% 3,8% 5,4% tijdschrift? Meer Count %,0%,8%,4%,0%,0%,3% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? * Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? Crosstabulation Heeft u een abonnement op een papieren tijdschrift? Ja Nee Total Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? Niets Count % 51,2% 51,8% 51,3% Minder Count % 43,3% 42,7% 43,2% Evenveel Count % 5,4% 5,0% 5,3% Meer Count %,2%,5%,3% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 34

36 Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? * Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? Crosstabulation Heeft u een abonnement op een digitaal tijdschrift? Ja Nee Total Wilt u aan een digitaal tijdschrift hetzelfde uitgeven als aan een papieren tijdschrift? Niets Count % 25,6% 52,6% 51,3% Minder Count % 64,1% 42,2% 43,2% Evenveel Count % 10,3% 5,0% 5,3% Meer Count %,0%,3%,3% Total Count % 100,0% 100,0% 100,0% 35

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek.

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. MPI HOLLAND Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. Statistische uitvoer Enquête Jos van Zuidam 24-6-2010 Deze bijlage bevat enkele achtergrondgegevens behorend bij de publicatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Orange

Onderzoeksrapport Orange Leiden Juni 2005 Groep 8 Ingrid Olsthoorn Remy Portier Angela Stil Maaike Verspaandonk Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 Vraagstelling 5 Resultaten 6 Conclusie

Nadere informatie

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 PT 2009-12 Productschap Tuinbouw, afdeling Markt en Innovatie Samenvatting (I) Onderzoeksopzet MSI-ACI Europe heeft in de maanden

Nadere informatie

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008 Onderzoek in het HBO Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten Paper VFO, november 2008 Didi Griffioen, Katelijne Boerma & Uulkje de Jong Opbouw presentatie Outline onderzoek Kunde in zelfperceptie

Nadere informatie

Grafieken Cirkeldiagram

Grafieken Cirkeldiagram Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Basishandleiding SPSS

Basishandleiding SPSS Basishandleiding SPSS Elvira Folmer & Marieke ten Voorde SLO, Juli 2008 Deze handleiding is gebaseerd op SPSS 16.0 for Windows Inhoud 1 Het maken van een gegevensbestand in de Variable View... 4 2 Het

Nadere informatie

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij:

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij: Correlatie analyse Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Analyse van kruistabellen

Analyse van kruistabellen Analyse van kruistabellen Inleiding In dit hoofdstuk, dat aansluit op hoofdstuk II-13 (deel2) van het statistiekboek wordt ingegaan op het analyseren van kruistabellen met behulp van SPSS. Met een kruistabel

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I De papieren krant zorgt voor een onverminderd sterk bereik: In 2011 lezen dagelijks 9,1 miljoen Nederlanders van 13

Nadere informatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie 2010 Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie Opdrachtgever: di più bv Lange haven 107 3111 CD Schiedam Tel.: 010 3000 170 E mail: info@di piu.nl Web: www.di piu.nl

Nadere informatie

Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten

Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten Welkom bij het onderzoek naar eigenschappen van wetenschappelijke manuscripten. In dit onderzoek willen we daarom nader onderzoeken welke onderdelen

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Beschrijvende statistieken

Beschrijvende statistieken Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes

Nadere informatie

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen R.J. Baars, MSc Kruytgebouw N710 r.j.baars@uu.nl februari 2014 Opbouw van statistiek Statistiek 1 (periode 2: vandaag) Dit college + zelfstudie +

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 21747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 153 153 100.00% page 1 / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor 1 Heeft

Nadere informatie

Uitwerking enquête NVB leden

Uitwerking enquête NVB leden Uitwerking enquête NVB leden 1. Inleiding en aanleiding Aanleiding voor de enquête was de wens van het bestuur om de activiteiten voor de leden uit te breiden. Hiertoe is meer inzicht in de aarde en de

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 2747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 35 35.% page / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor Heeft u een abonnement

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

TECHNIEK INFLUENTIALS

TECHNIEK INFLUENTIALS Onderzoek TECHNIEK INFLUENTIALS Martijn Brinkhoff, 7 septmber 2012 INHOUD INLEIDING METHODE VAN ONDERZOEK BUREAU CONSUMENTEN ONDERZOEK RESULTATEN CONCLUSIES INLEIDING Ouders spelen een belangrijke rol

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I Hieronder volgen de SPSS uitvoer en de antwoorden van de opgaven van Stap 7: Oefenen I. Daarnaast wordt bij elke opgave

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding tot het opstellen van een elektronische enquête met LimeSurvey

Inleiding tot het opstellen van een elektronische enquête met LimeSurvey Inleiding tot het opstellen van een elektronische enquête met LimeSurvey Cursus Wetenschappelijk denken en Informatica voor leidinggevenden in het UZ Brussel (voorjaar 2011) 4-3-2011 Herhaling titel van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II

Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II Bereik gedrukte kranten De papieren krant zorgt voor een onverminderd sterk bereik: In 2011 lezen dagelijks 9 miljoen Nederlanders van

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding.

Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. SPSS is een alom gebruikt, gebruiksvriendelijk statistisch programma dat vele analysemogelijkheden kent. Voor HBO en universitaire

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Rapport Lectoraat elearning

Rapport Lectoraat elearning Rapport Lectoraat elearning INHOLLAND Hogeschool Rotterdam, 24 mei 05 Door: In opdracht: Chablis Platenburg Lectoraat elearning, Lector Dr. G. Wijngaards, INHOLLAND Hogeschool 1. ICT gebruik van INHOLLAND

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Direct aan de slag met SPSS

Direct aan de slag met SPSS SERIE Marktonderzoek voor het Hoger Onderwijs Direct aan de slag met SPSS Harm Stumpel Derde druk Serie Marktonderzoek voor het Hoger Onderwijs Direct aan de slag met SPSS Serie Marktonderzoek voor het

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005)

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) Inleiding De manier waarop data georganiseerd, gecodeerd en gescoord (getallen toekennen aan observaties) worden en welke technieken daarvoor nodig zijn, dient in het ideale

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind De bekendheid van palliatieve zorg bij de Vlaamse bevolking - een nulmeting Onbekend maakt onbemind Promotor: Prof. Guido Van Hal Onder begeleiding van: Trudie Van Iersel, Jessica Fraeyman Studenten: Elynn

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Saxion Deventer Small Business & Retail. Projectleden RAAK Klas & studentnr. Contactgegevens

Saxion Deventer Small Business & Retail. Projectleden RAAK Klas & studentnr. Contactgegevens RAAK project Saxion Deventer Small Business & Retail Management 2015 Projectleden RAAK Klas & studentnr. Contactgegevens Geert Bos DSB3VA 326773 Mail: Geert Bos/ 326773/STU/SAXION Tel: 06 502 707 75 Matthijs

Nadere informatie

Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen. In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie.

Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen. In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie. Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie. A) Het openen van een databestand File \ open \ data Kies de naam van je databestand, bijvoorbeeld

Nadere informatie

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE GEMEENTE NUNSPEET Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 VERANTWOORDING EN ANALYSE Auteurs: Drs. G. Eijkhout J. Bosch, MA Juni 2012 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Postbus 27 6560 AA Groesbeek Tel.:

Nadere informatie

Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau

Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau Gezondheid en sterfte naar onderwijsniveau Den Haag, 28 maart 212 Jan-Willem Bruggink (Centraal Bureau voor de Statistiek) Seminar: De opleidingsgradiënt in de demografie Wat gaat er komen? Gezondheid,

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

[aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum]

[aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum] 6 Multiple response [aanvullend hoofdstuk, behorend bij Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2006). Basiscursus SPSS, versie 10-14, Assen: Van Gorcum] 6.1 Inleiding Het komt regelmatig voor dat respondenten

Nadere informatie

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta)

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) Voorbeeld. Resultaten studentenenquête Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) (RP54) Studiejaar 2008-2009 Afdeling Onderwijs, Studentenzaken & Onderzoek Faculteit

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen.

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. PERSBERICHT Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. Afgelopen zaterdag trotseerden leden van de politieke

Nadere informatie

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence,

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, en het Verband tussen Adherence en Effect icoach, a Web-based

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Aan: ThiemeMeulenhoff Door: MWM2 Onderzoek: Taal & Rekenen volgens MBO-respondenten Versie 1 Het auteursrecht van dit onderzoeksrapport berust bij ThiemeMeulenhoff. Het

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Welkom heten Voorstellen

Welkom heten Voorstellen Welkom heten Voorstellen 1 Wat wordt er besproken: Vraagstuk Onderzoek Conclusies uit het onderzoeksrapport Aanbevelingen Implementatie 2 De hoofdvraag van mijn onderzoek is: Wat kan ROC Ter AA doen om

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Statistische Intelligentie

Statistische Intelligentie Statistische Intelligentie De samenhang ontdekken Exploratie van bivariaat cijfermateriaal Deel 2. Kruistabellen b. Sofie Bogaerts Herman Callaert 2004, L. U. C. Diepenbeek (België), Statistische Intelligentie

Nadere informatie

Starten met het onderzoeksproces

Starten met het onderzoeksproces Starten met het onderzoeksproces hoofdstuk 1 casus Suxes is marktleider op de Nederlandse cateringmarkt. Het bedrijf is succesvol in meerdere marktsegmenten. Voor het hogeronderwijssegment heeft het een

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Controleer linksonder of je een bestand hebt met records.

Controleer linksonder of je een bestand hebt met records. Havo 5, Wiskunde A Computertoets vrijetijdsbesteding Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS over de vrijetijdsbesteding van volwassenen. Het bestand bevat 69339

Nadere informatie

Samenvatting. Managementsamenvatting Medewerkersonderzoek onder flexibele medewerkers 2013 2013 TNS

Samenvatting. Managementsamenvatting Medewerkersonderzoek onder flexibele medewerkers 2013 2013 TNS Samenvatting Medewerkersonderzoek onder flexibele medewerkers 2013 Inleiding en achtergrond flexibele medewerkers Driessen HRM Onderzoekskenmerken Op verzoek van Driessen HRM heeft TNS NIPO van 11 tot

Nadere informatie

Hypertensie en Diabetes Mellitus in Curaçao

Hypertensie en Diabetes Mellitus in Curaçao Hypertensie en Diabetes Mellitus in Curaçao Een ruimtelijke analyse gebaseerd op de verzamelde gegevens tijdens de census uit 2001 Sean de Boer Inleiding Dit artikel gaat in op het voorkomen van Hypertensie

Nadere informatie

A. Week 1: Introductie in de statistiek.

A. Week 1: Introductie in de statistiek. A. Week 1: Introductie in de statistiek. Populatie en steekproef. In dit vak leren we de basis van de statistiek. In de statistiek probeert men erachter te komen hoe we de populatie het beste kunnen observeren.

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2. Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3. Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4. Bijlage B6 Hoofdstuk 6 8. Nieuw in Nederland

BIJLAGEN. Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2. Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3. Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4. Bijlage B6 Hoofdstuk 6 8. Nieuw in Nederland Nieuw in Nederland Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen Mérove Gijsberts Marcel Lubbers (RU) BIJLAGEN Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2 Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3 Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4 Bijlage B6

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

Leesattitudeonderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool

Leesattitudeonderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool onderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool In het kader van de Bibliotheek op de Basisschool heeft Cubiss een onderzoek uitgevoerd naar de leesattitude bij 3235 kinderen van de groepen 5 en

Nadere informatie

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 11 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen. Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013

De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen. Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013 De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013 ONDERZOEKSDOEL Wat is de associatie tussen de groente-

Nadere informatie