Pagina 0 van 49. Webshop Bol.com. Onderzoeksvaardigheid Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 0 van 49. Webshop Bol.com. Onderzoeksvaardigheid Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy"

Transcriptie

1 Pagina 0 van 49 Webshop Bol.com Onderzoeksvaardigheid Hogeschool Inholland Muilwijk, Sammy

2 Pagina 1 van 49 Inhoud H1 Inleiding...2 H1.1 Aanleiding...2 H1.2 Probleemstelling...2 H2 Beschrijvende statistieken... 3 H2.1 Grafieken... 3 H2.2 Heldere en consistente samenvatting van de onderzoeksresultaten... 9 H3 Analyse van de onderzoeksresultaat ter beantwoording van de onderzoeksvragen H3.1 Wie zijn onze klanten? H3.1.1 Verband tussen het bruto jaarinkomen en de besteding van klanten H3.1.2 verband tussen geslacht en opleiding H3.1.3 De gemiddelde leeftijd van klanten van bol.com H3.1.4 De gemiddelde leeftijd van klanten van bol.com H3.1.5 Verschil tussen klanten met verschillende land van herkomst en besteding H3.2 Hoe ziet het koopgedrag van de klanten van bol.com eruit? H3.2.1 Gemiddelde koopgedrag tussen opleidingen H3.2.2 Het aantal aankopen tussen man en vrouw H3.2.3 Gekochte producten en geboorteland H3.2.4 Tussen totaal gekocht en leeftijd H3.2.5 paired geslacht en leeftijd H3.3 Hoe zien de demografische gegevens van consumenten eruit? H3.3.1 Bruto inkomen en geboorteland H3.3.2 Verband tussen geslacht en geboorteland H3.3.3 Gemiddelde leeftijd tussen de geboortelanden H3.3.4 Bruto jaarinkomen en opleiding H3.3.5 Gemiddelde leeftijd H3.3.6 hobby en opleiding Conclusie Bijlage... 24

3 Pagina 2 van 49 H1 Inleiding H1.1 Aanleiding Bol.com is een webshop die allerlei games, muziek, boeken, films en speelgoed verkoopt. Echter willen zij meer inzicht krijgen in hun klanten. Daarom heeft bol.com, Samster B.V ingehuurd om een analyse uit te voeren op hun klanten database. Uit de analyse moet voorvloeien met welke klanten bol.com te maken heeft, welke artikelen het best wordt verkocht en hoe de demografische gegevens van consumenten eruit zien. Tot slot zal er een aanbeveling zijn voor bol.com H1.2 Probleemstelling Hoe ziet het klantprofiel van bol.com eruit? H1.3 Deelvragen 1. Wie zijn de klanten van bol.com? 2. Hoe ziet het koopgedrag van de klanten van bol.com eruit? 3. Hoe zien de demografische gegevens van consumenten eruit?

4 Pagina 3 van 49 H2 Beschrijvende statistieken H2.1 Grafieken Wat is uw leeftijd man en vrouw Klantprofiel Wat is uw leeftijd vrouw Wat is uw leeftijd man Gemiddelde bruto jaarinkomen

5 Pagina 4 van 49 Wat is uw favoriete hobby man Leeftijdsklasse man en vrouw Leeftijdsklasse man en vrouw Hoogst afgeronde opleiding man en vrouw in %

6 Pagina 5 van 49 Inkomens ingedeeld per geslacht in % Inkomens ingedeeld per geslacht in euro s Gemiddelde bruto jaarinkomen per leeftijdsklasse Aankopen webshop afgelopen 6 maanden per geboorteland

7 Pagina 6 van 49 Besteding webshop Gemiddelde besteding per leeftijdsklasse Aankopen in webshop de afgelopen 6 maanden per leeftijd Aankopen afgelopen 6 maanden per geboorteland

8 Pagina 7 van 49 Gemiddelde bestelling de afgelopen 6 maanden in euro s Aantal gekochte producten per productgroep in de afgelopen 6 maanden Bestedingsbedrag producten afgelopen 6 maanden

9 Pagina 8 van 49

10 Pagina 9 van 49 H2.2 Heldere en consistente samenvatting van de onderzoeksresultaten Demografisch Bol.com heeft te maken met klanten in de leeftijdscategorie 20 jaar en ouder. Zodoende komen er over het algemeen meer vrouwen dan mannen aankopen doen. Van de totale 195 respondenten, zijn 115 vrouw en 80 man. Dit zijn respondenten waarvan 40% het middelbaar onderwijs als hoogst afgeronde opleiding hebben, 31,8% lager onderwijs en 28,2% hoger onderwijs. Het mag voorzelfsprekend zijn de meeste respondenten in Nederland zijn. 60,5 % is Nederlands,. Daarnaast zijn 10,3% geboren in Turkije, 12,8% Marokko, 6,7% Suriname en 9.7% overige landen. Kijkend naar de hobby s van de respondenten, zijn de top 5 hobby s: 1. Films (16,9%), 2. Lezen (14,9%), 3. Buiten actief bezig zijn (13,3%), 4. Shoppen (12,8%) en 5. Uit eten en/of koken (11,35%). Opvallend is dat films het meest wordt gewaardeerd door mannen en de overige hobby s door vrouwen. Kijkend naar het bruto jaarinkomen, verdienen vrouwen meer dan mannen. In het totaliteit verdienen vrouwen gemiddeld en mannen Daarbij is ook te zien dat Nederlanders verdient dan de overige landen, echter hangt dit af per leeftijds. Bij 45 jaar en jonger verdienen vrouwen meer, bij de leeftijd 45 en 60 verdienen mannen meer, maar bij 61 jaar en ouder verdienen vrouwen weer meer. De huishoudens van de respondenten bestaat voornamelijk uit 0 (33,8%), 2 (31,8) en 1 (26,2%) kinderen. Op te merken is dat de huishoudens zonder kinderen van het totale gemiddelde bruto jaarinkomen 33,85% verdienen. Huishoudens met 2 kinderen verdienen 31,79% van het gemiddelde bruto jaarinkomen en huishoudens met 1 kind 26,15%. Koopgedrag In de afgelopen 6 maanden zijn er meer aankopen gedaan door vrouwen dan door mannen. Ook is er een patroon te zien, gekeken vanuit de aankopende die de afgelopen 6 maanden zijn gedaan, gebaseerd per leeftijds. In tabel een kort Tabel : Besteding per productgroep, verdeeld per leeftijds overzicht van de aantal aankopen per gemiddelde leeftijd en geboorteland. Uit de tabel komt naar voren welk geslacht het meest aankopen doet, gebaseerd op de gemiddelde leeftijd. Opmerkelijk is dat er een zaagtand verband aanwezig is. Hiermee wordt er bedoeld dat de gemiddelde leeftijd bij 1 keer aankopen gemiddeld begint, de gemiddelde leeftijd bij 2 keer aankopen omlaag gaat, bij drie keer aankopen weer omhoog gaat, bij vier keer aankopen weer omlaag gaat etc. Het fluctueert enorm. De aankopen worden verricht door kopers uit Nederland (65%), Marokko (12,31% ), Turkije (9,55%), overige landen (7,29%) en Suriname(5,78%). Het aantal keren aankopen doen verschilt. 18,5% doet maar 1 keer aankopen, terwijl 40,1% twee keer aankopen doet. 23,6% doet drie keer aankopen, 9,6% doet 4 keer aankopen, 3,8% doet vijf keer aankopen en 4,5% doet zes keer aankopen bij bol.com. Er is sprake van herhalingsaankoop bij de webshop, echter neemt dit af en is op te merken dat steeds minder mensen vaker aankopen doen bij bol.com. Dit zou betekenen voor de webshop dat er meer interactie moet komen met de klanten om herhalingsaankopen te stimuleren. Koopgedrag per productcategorie Vanuit de demografische gegevens is op te merken dat films het meest wordt gedaan als hobby dan lezen. Echter worden er meer boeken dan films verkocht. Er worden vooral meer boeken gekocht in de

11 Pagina 10 van 49 leeftijdscategorie jaar. De bestedingen zien er echter anders uit. In tabel zijn de meest voorkomende bestedingen per product per leeftijds weergegeven: Tabel : Besteding per productgroep, verdeeld per leeftijds Hierin is op te merken dat in alle leeftijds speelgoed wordt gewaardeerd. Boeken zijn ook erg gewild, echter valt hier iets op. In de leeftijds is de bestedingsbedrag hoog, daarna tot 49 jaar minder en vanaf 50 jaar is het bestedingsbedrag hoger. Waarschijnlijk is de bestedingsbedrag tussen de leeftijd 20 en 29 hoog in verband met schoolboeken. Dit zou een constatering kunnen zijn. In tabel is de meest voorkomende besteding per product per inkomens weergegeven: Tabel : Besteding per productgroep, verdeeld in inkomens Hieruit is af te lezen dat mensen vanaf de inkomens en hoger meer willen betalen voor het product. Alleen is dit niet het geval voor muziek, wat waarschijnlijk te maken omdat muziek gemakkelijk te downloaden is. In de afgelopen 6 maanden zijn er gemiddeld 65,95,- aan boeken, 49,91 aan games, 46,86 aan speelgoed, 38,27 aan films en 33,46 aan muziek verkocht. In tabel is het gemiddelde besteding per product per geslacht weergegeven: Tabel : Besteding per productgroep per geslacht Het is goed te zien dat vrouwen gemiddelde meer besteden aan speelgoed en films dan mannen, echter besteden mannen meer aan games, muziek en boeken. Tot slot is er in tabel de besteding per productgroep per geboorteland weergegeven: Tabel : Besteding per productgroep, verdeeld per geboorteland. Hier is in af te lezen dat Nederlanders over het algemeen meer besteden aan producten dan de overige landen. Voornamelijk in boeken besteden Nederlanders het meest uit. Mensen uit Turkije, Marokko en Suriname besteden meer uit aan speelgoed. Wat opvalt is dat het ook hier het geval is dat er niet veel wordt besteed aan muziek.

12 Pagina 11 van 49 H3 Analyse van de onderzoeksresultaat ter beantwoording van de onderzoeksvragen H3.1 Wie zijn onze klanten? H3.1.1 Verband tussen het bruto jaarinkomen en de besteding van klanten Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verband tussen het bruto jaarinkomen en de besteding in artikelen. H1 hypothese luidt: Er is wel verband tussen het bruto jaarinkomen en de besteding in artikelen. Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: De toetsen die worden gebruikt zijn de correlatie en enkelvoudige regressieanalyse Stap 4a: Er is sprake van een positieve correlatiecoëfficiënt, want er is een rechte diagonale lijn te zien van links onder naar rechtsboven. De significantie is lager dan 0,05, wat betekent dat de sterkte van het verband 0,758 is. Dit betekent dat het verband is gematigd. Stap 4b: Na de correlatie is hieronder een regressieanalyse gemaakt, waarbij de formule Y = a. x + b ingevuld kan worden. De significantie waarde van ANOVA geeft 0,000 aan, wat betekent dat ANOVA aangeeft dat er een lineaire verband aanwezig is. In het tabel van coëfficiënts zijn de significantiewaarden 0,000, dus significant, wat betekent dat de getallen in kolom B gebruikt mogen worden voor de lineaire regressie. De nieuwe lineaire regressie luidt: Y = a. 0, ,071 Stap 5: Conclusie: H0 verwerpen, H1 handhaven, want er is degelijk een verband aanwezig tussen de variabele totaal gekocht en bruto jaarinkomen. Als de bruto jaarinkomen stijgt, zal de besteding hoger zijn.

13 Pagina 12 van 49 H3.1.2 verband tussen geslacht en opleiding Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verband tussen het geslacht en de opleiding van de klanten van bol.com H1 hypothese luidt: Er is wel een verband tussen het geslacht en de opleiding van de klanten van bol.com Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: Toets die wordt gebruikt is de Chi-kwadraattoets Stap 4: Uit de chi-kwadraattoets komt een p-waarde van 0,353. Echter is deze p-waarde groter dan 0,05. Dit betekent dat er onvoldoende bewijs is om H0 te werpen. Stap 5: Conclusie: H0 blijft gehandhaafd. Er is geen verband tussen het geslacht en de opleiding van de klanten van bol.com. Het heeft dus geen zin om de gegevens tussen deze twee variabelen verder te bestuderen en te interpreteren. H3.1.3 De gemiddelde leeftijd van klanten van bol.com Stap 1: H0 hypothese luidt: De gemiddelde leeftijd van de klanten van bol.com is gelijk aan 41 jaar H1 hypothese luidt: De gemiddelde leeftijd van de klanten van bol.com is niet gelijk aan 41 jaar Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: De toets die wordt gebruikt is de One-sample T-test Stap 4: Uit de tabel is te constateren dat de leeftijd 41 een significantie waarde heeft van 0,559, wat hoger is dan de 0,05. Dit betekent dat er geen aantoonbaar bewijs is dat er een verschil is. Stap 5: Conclusie: H0 blijft gehandhaafd.

14 Pagina 13 van 49 H3.1.4 De gemiddelde leeftijd van klanten van bol.com Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil tussen de leeftijden van klanten en het aantal kinderen per huishouden H1 hypothese luidt: Er is wel een verschil tussen de leeftijden van klanten en het aantal kinderen per huishouden Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: De toets die wordt gebruikt is de ANOVA- test Stap 4: Uit de ANOVA-test komt er een significantiewaarde van 0,617, wat hoger is dan 0,05. Dit betekent dat er geen verschil zit tussen de leeftijden van klanten en het aantal kinderen per huishouden. Stap 5: Conclusie: H0 blijft gehandhaafd. H3.1.5 Verschil tussen klanten met verschillende land van herkomst en besteding Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil in klanten, uit verschillende landen van herkomst, en besteding. H1 hypothese luidt: Er is wel een verschil in klanten, uit verschillende landen van herkomst, en besteding. Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: Toets die wordt gebruikt is de ANOVA- (duncan) toets Stap 4a: Uit de ANOVA toets blijkt dat er een significantiewaarde wordt gemeten van 0,033 ( lager dan 0,05). Dit betekent dat er een verschil aanwezig is. Echter is het met behulp van Duncan het geval dat er geen verschil aangetoond kan worden, want Duncan geeft een significantie waarde van 0,058 aan. Dit komt waarschijnlijk doordat Nederland met een grotere aantal respondenten mee doet. Daarom is in de volgende ANOVA-toets Nederland uitgesloten. Stap 4b: In dit geval zijn de Nederlanders uitgesloten, waardoor er opeens een significantie waarde wordt gemeten van 0,631, welk hoger is dan de oorspronkelijke 0,058. Hiermee kan aangetoond worden dat er geen verschil is en dat her significantie verschil in de eerste ANOVA toets komt door groep Nederland. Stap 5: Conclusie: H0 blijft gehandhaafd. Er is geen verschil.

15 Pagina 14 van 49 H3.2 Hoe ziet het koopgedrag van de klanten van bol.com eruit? H3.2.1 Gemiddelde koopgedrag tussen opleidingen Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil in het gemiddeld koopgedrag tussen mensen die met een middelbaar-, laag- of hoger onderwijs hebben gedaan H1 hypothese luidt: Er is wel verschil in het gemiddeld koopgedrag tussen mensen met een middelbaar-, laag- of hoger onderwijs hebben gedaan Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: De toets die wordt gebruikt is de ANOVA- toets. Stap 4: De significantie waarde in de ANOVA tabel bedraagt 0,00 (onder de o,05), wat betekent dat er een verschil is tussen de groepen middelbaar-, lager- en hoger onderwijs. In de duncan tabel is af te lezen dat er degelijk een verschil is tussen het middelbaar-, lager- en hoger onderwijs. Ze zijn allen verschillend t.o.v. elkaar. Stap 5: Conclusie: H0 verwerpen, H1 handhaven. H3.2.2 Het aantal aankopen tussen man en vrouw Stap 1: H0 hypothese luidt: Het gemiddelde aantal aankopen van mannen zijn gelijk aan het gemiddelde aantal aankopen van vrouwen. H1 hypothese luidt: Het gemiddelde aantal aankopen van mannen zijn niet gelijk aan het gemiddelde aantal aankopen van vrouwen. Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: De toets die wordt gebruikt is de independent sample t-test Stap 4: Levene s test geeft aan dat de significantiewaarde 0,85 is, wat hoger is dan 0,05. Dit betekent dat de bovenste rij afgelezen moet worden. De significantie is hier 0,645, wat hoger is dan 0,05 en dus niet significant is. Stap 5: Conclusie: H0 handhaven

16 Pagina 15 van 49 H3.2.3 Gekochte producten en geboorteland Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil in het gemiddelde aankoopgedrag tussen Nederland en andere land H1 hypothese luidt: Er is wel een verschil in het gemiddelde aankoopgedrag tussen Nederland en andere land Stap 2: 95%betrouwbaarheid Stap 3: Toets die wordt gebruikt is de ANOVA (duncan) Stap 4a: Bij het uitvoeren van de ANOVA-toets komt er een significantiewaarde van 0.021, lager dan 0,05, dus er is een verschil tussen de verschillende geboortelanden. Vanuit deze gegeven wordt de duncan-test uitgevoerd, die aangeeft dat alle groepen gelijk zijn, op Andere land en Nederland na. Om statisch te bewijzen of er inderdaad een verschil zit in het aankoopgedrag tussen Andere land en Nederland, volgt er een independent samples T-test. Stap 4b: Levene s test geeft 0,006 aan, lager dan 0,05, dus dan wordt de onderste regel afgelezen. Hieruit volgt dat de significantie tussen Andere land en Nederland 0,00 is. Er is dus duidelijk een verschil aanwezig! Stap 5: Conclusie: H0 verwerpen en H1 handhaven.

17 Pagina 16 van 49 H3.2.4 Tussen totaal gekocht en leeftijd Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil tussen de leeftijd van klanten en het aantal gekochte producten H1 hypothese luidt: Er is wel een verschil tussen de leeftijd van klanten en het aantal gekochte producten Stap 2: 95%betrouwbaarheid Stap 3: Toetsen die worden gebruikt zijn de ANOVA (duncan) test en Independent Samples T-test. Stap 4a: Uit de ANOVA toets komt een significantie waarde van 0,032 (lager dan 0,05), wat betekent dat er een verschil is. Met behulp van Duncan is geconstateerd dat er inderdaad verschillen aanwezig zijn. Echter niet tussen de leeftijds en Om deze groepen zeker te stellen dat er geen verschil aanwezig is, wordt er een independent Samples T-test losgelaten op de leeftijds en Stap 4b: Levene s test geeft een significantiewaarde van 0,723, wat hoger is dan 0,05. Dit betekent dat de bovenste rij afgelezen moet worden. Als conclusie kan getrokken worden dat er een significantiewaarde wordt gemeten van 0,935, wat hoger is dan 0,05. De independent samples test geeft dus aan dat er geen verschil zit tussen de leeftijdsklasse en Stap 5: Conclusie: H0 wordt verworpen en H1 wordt gehandhaafd, want er zijn verschillen aanwezig tussen de leeftijds en het totaal gekochte producten. Echter is er binnen deze leeftijds geen verschil tussen de groepen en

18 Pagina 17 van 49 H3.2.5 paired geslacht en leeftijd Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil in de gemiddelde verkopen van games en speelgoed H1 hypothese luidt: Er is wel een verschil in de gemiddelde verkopen van games en speelgoed Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: Toets die wordt gebruikt Stap 4: Met de paired samples test wordt gekeken of het gemiddelde van variabele 1 verschilt met de gemiddelde van variabele 2. Uit onderzoek zijn de variabelen verkochte games en speelgoed eruit gepakt, omdat de gemiddelde verkopen van deze twee producten vanuit het oog minimaal verschillen, maar is dat ook zo? Daarom is het interessant om te analyseren of het verschil groot of klein te noemen is in verkopen. Uit de paired samples test komt naar voren dat de significantie waarde 0,918 is. Deze waarde is hoger dan 0,05. Dit betekent dat er wel verschil is in de gemiddelde verkopen van games en speelgoed. Games worden meer gewaardeerd, dus meer verkocht. Stap 5: Conclusie: H0 wordt verworpen en H1 wordt gehandhaafd.

19 Pagina 18 van 49 H3.3 Hoe zien de demografische gegevens van consumenten eruit? H3.3.1 Bruto inkomen en geboorteland Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil in het gemiddelde bruto jaarinkomen tussen Nederland en andere land H1 hypothese luidt: Er is wel een verschil in het gemiddelde bruto jaarinkomen tussen Nederland en andere land Stap 2: 95%betrouwbaarheid Stap 3a: Toetsen die worden gebruikt zijn de ANOVA (Duncan)-toets Stap 3b: Verdieping op de ANOVA toets (Duncan) is de independent samples T-test. Stap 4: Bij het uitvoeren van de ANOVA-toets komt er een significantiewaarde van 0.003, lager dan 0,05, dus er is een verschil tussen de verschillende geboortelanden. Vanuit deze gegeven wordt de duncan-test uitgevoerd, die aangeeft dat alle groepen gelijk zijn, op Andere land en Nederland na. Om statisch te bewijzen of er inderdaad een verschil zit in het aankoopgedrag tussen Andere land en Nederland, volg er een independent samples T- test. Levene s test geeft 0,018 aan, lager dan 0,05, dus dan wordt de onderste regel gelezen, waaruit blijft dat de significantie tussen Andere land en Nederland 0,00 is. Er is dus duidelijk een verschil! Stap 5: Conclusie: H0 verwerpen en H1 handhaven.

20 Pagina 19 van 49 H3.3.2 Verband tussen geslacht en geboorteland Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verband tussen het geslacht en het land van herkomst H1 hypothese luidt: Er is wel een verband tussen het geslacht en het land van herkomst Stap 2: 95%betrouwbaarheid Stap 3: Toets die worden gebruikt is de Chi-kwadraattoets Stap 4a: Uit de chi-kwadraattoets komt er een significantie waarde uit van 0,028. Deze waarde is lager dan 0,05, wat betekent dat er een statistisch verband is ontdekt tussen het geslacht en het land van herkomst. Het is de moeite waard om de gegevens tussen deze twee variabelen te bestuderen en te interpreteren. Stap 4b: Stap 5: H0 verwerpen en H1 handhaven.

21 Pagina 20 van 49 H3.3.3 Gemiddelde leeftijd tussen de geboortelanden Stap 1: H0 hypothese luidt: Er zit geen verschil tussen de gemiddelde leeftijd van consumenten en het geboorteland H1 hypothese luidt: Er zit wel een verschil tussen het gemiddelde leeftijd van consumenten en het geboorteland. Stap 2: 95%betrouwbaarheid Stap 3: Toetsen die worden gebruikt zijn de ANOVA- (Duncan) test Stap 4a: Uit de ANOVA-test komt naar voren dat de significantie 0,168 is. Dit is hoger dan 0,05, dus eigenlijk mag er geen Duncan test uitgevoerd worden, omdat er geen verschil aanwezig is. Echter is het opmerkelijk dat vanuit de Duncan test te lezen is dat er meer consumenten van Nederlands afkomstig zijn dan van de overige landen. Om dit verder uit te pluizen zal er nog een ANOVA- test uitgevoerd worden waar Nederland wordt uitgesloten. Stap 4b: Ook in deze ANOVA-test is de significantie waarde hoger dan 0,05, namelijk 0,114. Dit betekent dat er ook geen verschil is als groep Nederland eruit wordt gefilterd. Stap 5: Conclusie: H0 blijft gehandhaafd.

22 Pagina 21 van 49 H3.3.4 Bruto jaarinkomen en opleiding Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verschil tussen het bruto jaarinkomen en de verschillende opleiding H1 hypothese luidt: Er is wel een verschil tussen het bruto jaarinkomen en de verschillende opleiding Stap 2: 95%betrouwbaarheid Stap 3: Toets die gebruikt wordt is de ANOVA- (Duncan) toets Stap 4: Uit de ANOVA-toets komt er een significantie waarde van 0,000 (lager dan 0,05), wat betekent dat er een verschil is tussen de verschillende opleidingen en het bruto jaarinkomen. Er is te zien dat als je het hoger onderwijs hebt gevolgd, statistisch meer verdient dat iemand van het middelbaar- en lager onderwijs. Stap 5: Conclusie: H0 wordt verworpen en H1 wordt gehanteerd. H3.3.5 Gemiddelde leeftijd Stap 1: H0 hypothese luidt: De gemiddelde leeftijd van de consumenten is gelijk aan 41 jaar H1 hypothese luidt: De gemiddelde leeftijd van de consumenten is niet gelijk aan 41 jaar Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: De toets die wordt gebruikt is de One-sample T-test Stap 4: Uit de onderste tabel is te constateren dat de leeftijd 41 een significantie waarde heeft van 0,540, wat hoger is dan de 0,05. Dit betekent dat er geen aantoonbaar bewijs is dat er een verschil is. Stap 5: Conclusie: H0 blijft gehandhaafd.

23 Pagina 22 van 49 H3.3.6 hobby en opleiding Stap 1: H0 hypothese luidt: Er is geen verband tussen de hobby en opleiding van mensen H1 hypothese luidt: Er is wel een verband tussen de hobby en opleiding van consumenten Stap 2: Betrouwbaarheid is 95% Stap 3: Toets die wordt gebruikt Stap 4a: Uit de chi-kwadraattoets is gebleken dat de significantie waarde 0,000 bedraagt, wat lager is dan 0,05. Er is sprake van een verband. Het is dus zinvol is om deze verband te bestuderen en te interpreteren. Belangrijk: De hobby s sport en computer games zijn uit de resultaten gefilterd, omdat deze twee groepen niet voldoen aan de expected value van minimaal 5. Stap 4b Stap 5: H0 wordt verworpen en h1 wordt gehandhaafd.

24 Pagina 23 van 49 Conclusie In dit hoofdstuk worden alle deelvragen beantwoord die aansluiten op de probleemstelling: Hoe ziet het klantprofiel van bol.com eruit?. Vanuit deze resultaten wordt er een aanbeveling gegeven wat bol.com zou moeten doen: De klanten van bol.com Er zit een verband tussen de aantal het aantal bestedingen en het bruto jaarinkomen van de klanten van bol.com, waarvan de gemiddelde leeftijd 41 jaar is. Als klanten een hoger bruto jaarinkomen krijgen, zal het aantal bestedingen toenemen. De besteding zal niet toe of afnemen afhankelijk van de verschillende af komsten. Hiermee wordt bedoelt dat er geen verschil is tussen klanten uit verschillende landen van herkomst en de besteding daarvan, want ze geven gemiddelde het zelfde uit. Gekeken naar de kernmerken geslacht en opleiding is er geen verband te zien, wat betekent dat er niet uitgesloten kan worden dat het opleidingsniveau afhankelijk is van het geslacht. Ook is er geen verschil tussen de leeftijden van klanten en het aantal kinderen per huishouden. Gemiddeld heeft ieder huishouden 1 kind. Het koopgedrag van de klanten van bol.com zijn Het koopgedrag is afhankelijk van klanten die een bepaalde niveau in opleiding heeft gedaan. Klanten die het hoger onderwijs hebben gedaan verdienen meer dan klanten die het middelbaar onderwijs hebben gedaan. Dit betekent dan ook dat klanten die het hoger onderwijs hebben gedaan meer uitbesteden, want tenslotte zit er een verband tussen het bruto jaarinkomen en het aantal bestedingen. Bol.com heeft meer vrouwelijke dan mannelijke bezoekers. Hieruit is ook uit naar voren gekomen dat de gemiddelde aankopen van mannen niet gelijk zijn aan de gemiddelde aantal aankopen van vrouwen. Gekeken naar het geboorteland van klanten en de gemiddelde aankopen, is hier geen verschil in. Echter is er wel een verschil in aankopen tussen Nederlanders en Ander land. Naast geboorteland, speelt leeftijd en grote rol in de gemiddelde aankopen. Zo is te concluderen dat klanten met de leeftijd tussen de jaar en 60+ gemiddeld minder kopen dan klanten die tussen de 50-59jaar en 29 jaar en jonger zijn. Tijdens het onderzoek viel op dat de gemiddelde aankopen van games en speelgoed vanuit het eerste gezicht gelijk aan elkaar waren, echter bleek dit niet het geval te zijn. Games wordt gemiddeld meer gekocht door klanten dan speelgoed. Daarin tegen zijn boeken en speelgoed de bestsellers van bol.com Kijkend naar de demografische gegevens van consumenten in het algemeen In het onderzoek is er ook gekeken naar de consumenten die als respondent hebben fungeert en wel eens in aanraking zijn gekomen met bol.com, maar nog nooit een product hebben gekocht. De gemiddelde leeftijd van de consument 41 jaar en is gemiddeld het zelfde tussen de landen van herkomst. Daarbij zijn het meer vrouwen dan mannen die bol.com bezoeken, echter zijn het meer mannen dan vrouwen met een Surinaamse die bol.com bezoeken. Ook is het hier het geval dat het bruto jaarinkomen hoger is bij consumenten die het hoger onderwijs hebben gevolgd dan consumenten die het middelbaar onderwijs hebben gevolgd. Er is ook een verband aanwezig tussen de hoogst genoten opleiding en de hobby s. Consumenten die het lager- en hoger onderwijs hebben gevolgd lezen meer, consumenten die het middelbaar onderwijs hebben gevolgd kijken meer films. Top 3 hobby s zijn: Films kijken, lezen en buiten actief bezig zijn. Aanbeveling Binnen bol.com moet er veel nadruk gelegd worden op de productengroepen boeken, films en speelgoed. Films worden vaak gekocht door klanten met kinderen. Er komen gemiddeld meer Nederlanders op de website, wat veel omzet kan opleveren, Nederlanders hechten veel waarde aan lezen, waardoor het bestedingsbedrag hoog ( 79,50) is. Speelgoed is een groeiende markt, waarbij de besteding hoog is van elke klant die afkomstig is uit Nederland, Turkije, Marokko, Suriname en Ander land. Dit zou als een Star kunnen fungeren, waarbij boeken en films meer gezien kunnen worden als een Cashcow (BCG-matrix) 1. Muziek verkoopt niet goed en veel consumenten hebben hier geen belangstelling naar, wat eventueel kan leiden tot het saneren van deze productgroep. Uit onderzoek is ook gebleken dat er meer vrouwen dan mannen klanten zijn van bol.com, waar de webshop op kan inspelen door meer vrouwelijke producten aan te bieden of dat de marketing zich daar meer op gaat richten. Ook moet er meer ingespeeld worden op de herhalingsaankopen van klanten door klanten meer te binden met de webshop, door bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma te starten met kortingen voor klanten. 1

25 Pagina 24 van 49 Bijlage Leeftijd man en vrouw Leeftijd vrouwen Valid 195 N Missing 0 Mean 41,48 Median 42,00 Mode 42 Std. Deviation 10,963 Range 47 Minimum 22 Maximum 69 Valid 115 N Missing 0 Mean 41,75 Median 42,00 Mode 46 Std. Deviation 9,913 Range 43 Minimum 22 Maximum 65 Leeftijd mannen Wat is uw bruto jaarinkomen (afgerond in duizend euro s) Valid 80 N Missing 0 Mean 41,10 Median 37,50 Mode 29 a Std. Deviation 12,372 Range 46 Minimum 23 Maximum 69 a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

26 Pagina 25 van 49 Uit hoeveel kinderen bestaat uw huishouden? Wat is uw favourite hobby? In welk land bent u geboren?

27 Pagina 26 van 49 Tot welke categorie behoort uw hoogst afgeronde opleiding? Tot welke categorie behoort uw hoogste afgeronde opleiding? Tot welke categorie behoort uw hoogste afgeronde opleiding? middelbaar lager onderwijs onderwijs hoger onderwijs Total Tot welk geslacht behoort u? Count % within Tot welk geslacht behoort 32,5% 40,0% 27,5% 100,0% u? % within Tot welke categorie behoort uw hoogste afgeronde opleiding? 41,9% 41,0% 40,0% 41,0% % of Total 13,3% 16,4% 11,3% 41,0% Count % within Tot welk geslacht behoort u? % within Tot welke categorie behoort uw hoogste afgeronde opleiding? 31,3% 40,0% 28,7% 100,0% 58,1% 59,0% 60,0% 59,0% % of Total 18,5% 23,6% 16,9% 59,0% Total Count % within Tot welk geslacht behoort u? 31,8% 40,0% 28,2% 100,0% % within Tot welke categorie behoort uw hoogste afgeronde opleiding? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 31,8% 40,0% 28,2% 100,0%

28 Pagina 27 van 49 Wat is uw favoriete hobby? Tot welk geslacht behoort u? Man Vrouw Total Wat is uw favoriete hobby? buiten actief bezig zijn Count % within Wat is uw favoriete 46,2% 53,8% 100,0% hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 15,0% 12,2% 13,3% % of Total 6,2% 7,2% 13,3% lezen Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 34,5% 65,5% 100,0% 12,5% 16,5% 14,9% % of Total 5,1% 9,7% 14,9% games/computer Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 100,0%,0% 100,0% 11,3%,0% 4,6% % of Total 4,6%,0% 4,6% muziek Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 31,6% 68,4% 100,0% 7,5% 11,3% 9,7% % of Total 3,1% 6,7% 9,7% films (bioscoop/tv/dvd) Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 66,7% 33,3% 100,0% 27,5% 9,6% 16,9% % of Total 11,3% 5,6% 16,9% uit eten en/of koken Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 31,8% 68,2% 100,0% 8,8% 13,0% 11,3% % of Total 3,6% 7,7% 11,3% sporten Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 83,3% 16,7% 100,0% 12,5% 1,7% 6,2%

29 Pagina 28 van 49 % of Total 5,1% 1,0% 6,2% shoppen Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u?,0% 100,0% 100,0%,0% 21,7% 12,8% % of Total,0% 12,8% 12,8% anders Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 20,0% 80,0% 100,0% 5,0% 13,9% 10,3% % of Total 2,1% 8,2% 10,3% Total Count % within Wat is uw favoriete hobby? % within Tot welk geslacht behoort u? 41,0% 59,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 41,0% 59,0% 100,0% Heeft u al eens eerder aankopen gedaan bij onze webshop? Tot welk geslacht behoort u? Man Vrouw Total Heeft u al eens eerder aankopen gedaan bij onze webshop? Count % within Heeft u al eens eerder aankopen gedaan bij onze webshop? 43,3% 56,7% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 85,0% 77,4% 80,5% % of Total 34,9% 45,6% 80,5% nee Count % within Heeft u al eens eerder aankopen gedaan bij onze webshop? % within Tot welk geslacht behoort u? 31,6% 68,4% 100,0% 15,0% 22,6% 19,5% % of Total 6,2% 13,3% 19,5% Total Count % within Heeft u al eens eerder aankopen gedaan bij onze webshop? % within Tot welk geslacht behoort u? 41,0% 59,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 41,0% 59,0% 100,0%

30 Pagina 29 van 49 Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? Tot welk geslacht behoort u? Man Vrouw Total Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? Count % within Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? 37,9% 62,1% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 16,2% 20,2% 18,5% % of Total 7,0% 11,5% 18,5% 2 Count % within Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? % within Tot welk geslacht behoort u? 42,9% 57,1% 100,0% 39,7% 40,4% 40,1% % of Total 17,2% 22,9% 40,1% 3 Count % within Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? % within Tot welk geslacht behoort u? 48,6% 51,4% 100,0% 26,5% 21,3% 23,6% % of Total 11,5% 12,1% 23,6% 4 Count % within Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? % within Tot welk geslacht behoort u? 33,3% 66,7% 100,0% 7,4% 11,2% 9,6% % of Total 3,2% 6,4% 9,6% 5 Count % within Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? % within Tot welk geslacht behoort u? 83,3% 16,7% 100,0% 7,4% 1,1% 3,8% % of Total 3,2%,6% 3,8% 6 Count 2 5 7

31 Pagina 30 van 49 % within Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? % within Tot welk geslacht behoort u? 28,6% 71,4% 100,0% 2,9% 5,6% 4,5% % of Total 1,3% 3,2% 4,5% Total Count % within Hoe vaak heeft u aankopen gedaan bij onze webshop in de afgelopen 6 maand? % within Tot welk geslacht behoort u? 43,3% 56,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 43,3% 56,7% 100,0% Gemiddelde gekocht producten man en vrouw Gekocht aan Gekocht aan Gekocht aan Gekocht aan Gekocht aan speelgoed voor films bij onze games bij onze muziek bij onze boeken bij onze kinderen bij onze webshop in de webshop in de webshop in de webshop in de webshop in de afgelopen 6 afgelopen 6 afgelopen 6 afgelopen 6 afgelopen 6 maand maand maand maand maand Valid N Missing Mean 46, , , , ,9468 Median 33, , , , ,0200 Std. Deviation 57, , , , ,30062 Minimum,00 9,89 14,45 11,78 9,98 Maximum 277,89 122,91 231,89 172,41 273,11 Gemiddelde gekocht producten vrouw Gekocht aan Gekocht aan Gekocht aan Gekocht aan Gekocht aan speelgoed voor films bij onze games bij onze muziek bij onze boeken bij onze kinderen bij onze webshop in de webshop in de webshop in de webshop in de webshop in de afgelopen 6 afgelopen 6 afgelopen 6 afgelopen 6 afgelopen 6 maand maand maand maand maand Valid N Missing Mean 50, , , , ,6943 Median 34, , , , ,7300 Std. Deviation 60, , , , ,94887 Minimum,00 9,89 14,96 11,93 9,98 Maximum 254,98 122,91 69,95 132,73 211,19

32 Pagina 31 van 49 Gemiddelde gekocht producten man Geslacht ingedeeld per geboorte land In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? Nederland Turkije Marokko Suriname Ander land Total Tot welk geslacht behoort u? Man Count % within Tot welk 57,5% 11,3% 16,3% 11,3% 3,8% 100,0% geslacht behoort u? % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 39,0% 45,0% 52,0% 69,2% 15,8% 41,0% % of Total 23,6% 4,6% 6,7% 4,6% 1,5% 41,0% Vrouw Count % within Tot welk geslacht behoort u? % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 62,6% 9,6% 10,4% 3,5% 13,9% 100,0% 61,0% 55,0% 48,0% 30,8% 84,2% 59,0% % of Total 36,9% 5,6% 6,2% 2,1% 8,2% 59,0% Total Count % within Tot welk geslacht behoort u? % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 60,5% 10,3% 12,8% 6,7% 9,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 60,5% 10,3% 12,8% 6,7% 9,7% 100,0%

33 Pagina 32 van 49 Geslacht per inkomensklasse Tot welk geslacht behoort u? Man Vrouw Total geld 0 < Count % within geld 43,5% 56,5% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 37,5% 33,9% 35,4% % of Total 15,4% 20,0% 35,4% < Count % within geld 40,0% 60,0% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 27,5% 28,7% 28,2% % of Total 11,3% 16,9% 28,2% < Count % within geld 47,6% 52,4% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 25,0% 19,1% 21,5% % of Total 10,3% 11,3% 21,5% < Count % within geld 26,3% 73,7% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 6,3% 12,2% 9,7% % of Total 2,6% 7,2% 9,7% > Count % within geld 30,0% 70,0% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 3,8% 6,1% 5,1% % of Total 1,5% 3,6% 5,1% Total Count % within geld 41,0% 59,0% 100,0% % within Tot welk geslacht behoort u? 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 41,0% 59,0% 100,0% Besteding aantal gekochte boeken per inkomensklasse Gekocht aan boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 van 30 tot 60 geen tot 30 Euro Euro 60 Euro of meer Total geld 0 < Count % within geld 47,8% 33,3% 17,4% 1,4% 100,0% boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 54,1% 54,8% 28,6% 2,0% 35,4% % of Total 16,9% 11,8% 6,2%,5% 35,4% < Count % within geld 30,9% 27,3% 30,9% 10,9% 100,0%

34 Pagina 33 van 49 boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 27,9% 35,7% 40,5% 12,0% 28,2% % of Total 8,7% 7,7% 8,7% 3,1% 28,2% < Count % within geld 23,8% 4,8% 26,2% 45,2% 100,0% boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 16,4% 4,8% 26,2% 38,0% 21,5% % of Total 5,1% 1,0% 5,6% 9,7% 21,5% < Count % within geld 5,3% 10,5% 10,5% 73,7% 100,0% boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 1,6% 4,8% 4,8% 28,0% 9,7% % of Total,5% 1,0% 1,0% 7,2% 9,7% > Count % within geld,0%,0%,0% 100,0% 100,0% boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in,0%,0%,0% 20,0% 5,1% % of Total,0%,0%,0% 5,1% 5,1% Total Count % within geld 31,3% 21,5% 21,5% 25,6% 100,0% boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 31,3% 21,5% 21,5% 25,6% 100,0%

35 Pagina 34 van 49 Besteding aantal gekochte muziek per inkomensklasse Gekocht aan muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 van 30 tot 60 geen tot 30 Euro Euro 60 Euro of meer Total geld 0 < Count % within geld 63,8% 29,0% 4,3% 2,9% 100,0% % within Gekocht aan muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 49,4% 27,4% 13,0% 20,0% 35,4% % of Total 22,6% 10,3% 1,5% 1,0% 35,4% < Count % within geld 36,4% 36,4% 20,0% 7,3% 100,0% % within Gekocht aan muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 22,5% 27,4% 47,8% 40,0% 28,2% % of Total 10,3% 10,3% 5,6% 2,1% 28,2% < Count % within geld 33,3% 52,4% 7,1% 7,1% 100,0% % within Gekocht aan muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 15,7% 30,1% 13,0% 30,0% 21,5% % of Total 7,2% 11,3% 1,5% 1,5% 21,5% < Count % within geld 42,1% 47,4% 10,5%,0% 100,0% % within Gekocht aan muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 9,0% 12,3% 8,7%,0% 9,7% % of Total 4,1% 4,6% 1,0%,0% 9,7% > Count % within geld 30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 100,0%

36 Pagina 35 van 49 % within Gekocht aan muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 3,4% 2,7% 17,4% 10,0% 5,1% % of Total 1,5% 1,0% 2,1%,5% 5,1% Total Count % within geld 45,6% 37,4% 11,8% 5,1% 100,0% % within Gekocht aan muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 45,6% 37,4% 11,8% 5,1% 100,0% Besteding aantal gekochte games per inkomensklasse Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 van 30 tot 60 geen tot 30 Euro Euro 60 Euro of meer Total geld 0 < Count % within geld 65,2% 20,3% 8,7% 5,8% 100,0% % within Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 39,1% 43,8% 22,2% 21,1% 35,8% % of Total 23,3% 7,3% 3,1% 2,1% 35,8% < Count % within geld 80,0% 5,5% 9,1% 5,5% 100,0% % within Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 38,3% 9,4% 18,5% 15,8% 28,5% % of Total 22,8% 1,6% 2,6% 1,6% 28,5% < Count % within geld 33,3% 23,8% 28,6% 14,3% 100,0% % within Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 12,2% 31,3% 44,4% 31,6% 21,8% % of Total 7,3% 5,2% 6,2% 3,1% 21,8% < Count % within geld 52,6% 26,3% 5,3% 15,8% 100,0%

37 Pagina 36 van 49 % within Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 8,7% 15,6% 3,7% 15,8% 9,8% % of Total 5,2% 2,6%,5% 1,6% 9,8% > Count % within geld 25,0%,0% 37,5% 37,5% 100,0% % within Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 1,7%,0% 11,1% 15,8% 4,1% % of Total 1,0%,0% 1,6% 1,6% 4,1% Total Count % within geld 59,6% 16,6% 14,0% 9,8% 100,0% % within Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 59,6% 16,6% 14,0% 9,8% 100,0% Besteding aantal gekochte films per inkomensklasse Gekocht aan films bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in van 30 tot 60 geen tot 30 Euro Euro 60 Euro of meer Total geld 0 < Count % within geld 41,2% 27,9% 20,6% 10,3% 100,0% films bij onze webshop in de afgelopen 6 32,2% 41,3% 31,8% 41,2% 35,1% % of Total 14,4% 9,8% 7,2% 3,6% 35,1% < Count % within geld 54,5% 18,2% 18,2% 9,1% 100,0% films bij onze webshop in de afgelopen 6 34,5% 21,7% 22,7% 29,4% 28,4% % of Total 15,5% 5,2% 5,2% 2,6% 28,4% < Count % within geld 45,2% 28,6% 21,4% 4,8% 100,0%

38 Pagina 37 van 49 films bij onze webshop in de afgelopen 6 21,8% 26,1% 20,5% 11,8% 21,6% % of Total 9,8% 6,2% 4,6% 1,0% 21,6% < Count % within geld 31,6% 21,1% 31,6% 15,8% 100,0% films bij onze webshop in de afgelopen 6 6,9% 8,7% 13,6% 17,6% 9,8% % of Total 3,1% 2,1% 3,1% 1,5% 9,8% > Count % within geld 40,0% 10,0% 50,0%,0% 100,0% films bij onze webshop in de afgelopen 6 4,6% 2,2% 11,4%,0% 5,2% % of Total 2,1%,5% 2,6%,0% 5,2% Total Count % within geld 44,8% 23,7% 22,7% 8,8% 100,0% films bij onze webshop in de afgelopen 6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 44,8% 23,7% 22,7% 8,8% 100,0% Besteding aantal gekochte speelgoed per inkomensklasse Gekocht aan speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in van 30 tot 60 geen tot 30 Euro Euro 60 Euro of meer Total geld 0 < Count % within geld 39,1% 7,2% 34,8% 18,8% 100,0% speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 37,5% 31,3% 47,1% 23,2% 35,4% % of Total 13,8% 2,6% 12,3% 6,7% 35,4% < Count % within geld 40,0% 12,7% 29,1% 18,2% 100,0%

39 Pagina 38 van 49 speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 30,6% 43,8% 31,4% 17,9% 28,2% % of Total 11,3% 3,6% 8,2% 5,1% 28,2% < Count % within geld 31,0% 9,5% 16,7% 42,9% 100,0% speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 18,1% 25,0% 13,7% 32,1% 21,5% % of Total 6,7% 2,1% 3,6% 9,2% 21,5% < Count % within geld 42,1%,0%,0% 57,9% 100,0% speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 11,1%,0%,0% 19,6% 9,7% % of Total 4,1%,0%,0% 5,6% 9,7% > Count % within geld 20,0%,0% 40,0% 40,0% 100,0% speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 2,8%,0% 7,8% 7,1% 5,1% % of Total 1,0%,0% 2,1% 2,1% 5,1% Total Count % within geld 36,9% 8,2% 26,2% 28,7% 100,0% speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 36,9% 8,2% 26,2% 28,7% 100,0%

40 Pagina 39 van 49 Totaal aan winst bij onze webshop in de afgelopen 6 maand (man en vrouw) N Valid 195 Missing 0 Mean 23,4248 Median 19,1440 Mode 15,93 a Minimum 3,95 Maximum 82,43 Totaal verkocht aan goederen Gekocht aantal boeken per leeftijds Leeftijds Total Gekocht aan boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 geen Count boeken bij 19,7% 36,1% 19,7% 8,2% 16,4% 100,0% onze webshop in de afgelopen 6 % within Leeftijds 34,3% 43,1% 17,9% 17,9% 71,4% 31,3% % of Total 6,2% 11,3% 6,2% 2,6% 5,1% 31,3% tot 30 Euro Count boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 9,5% 26,2% 52,4% 11,9%,0% 100,0% % within Leeftijds 11,4% 21,6% 32,8% 17,9%,0% 21,5% % of Total 2,1% 5,6% 11,3% 2,6%,0% 21,5% van 30 tot 60 Euro Count boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 9,5% 23,8% 47,6% 14,3% 4,8% 100,0% % within Leeftijds 11,4% 19,6% 29,9% 21,4% 14,3% 21,5% % of Total 2,1% 5,1% 10,3% 3,1% 1,0% 21,5% 60 Euro of Count

41 Pagina 40 van 49 meer boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 30,0% 16,0% 26,0% 24,0% 4,0% 100,0% % within Leeftijds 42,9% 15,7% 19,4% 42,9% 14,3% 25,6% % of Total 7,7% 4,1% 6,7% 6,2% 1,0% 25,6% Total Count boeken bij onze webshop in de afgelopen 6 17,9% 26,2% 34,4% 14,4% 7,2% 100,0% % within Leeftijds 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 17,9% 26,2% 34,4% 14,4% 7,2% 100,0% Gekocht aantal muziek per leeftijds Leeftijds Total Gekocht aan muziek bij onze webshop in de afgelopen 6 geen Count muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 11,2% 24,7% 38,2% 16,9% 9,0% 100,0% % within Leeftijds 28,6% 43,1% 50,7% 53,6% 57,1% 45,6% % of Total 5,1% 11,3% 17,4% 7,7% 4,1% 45,6% tot 30 Euro Count muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 17,8% 28,8% 37,0% 12,3% 4,1% 100,0% % within Leeftijds 37,1% 41,2% 40,3% 32,1% 21,4% 37,4% % of Total 6,7% 10,8% 13,8% 4,6% 1,5% 37,4% van 30 tot 60 Euro Count muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 34,8% 26,1% 17,4% 17,4% 4,3% 100,0% % within Leeftijds 22,9% 11,8% 6,0% 14,3% 7,1% 11,8% % of Total 4,1% 3,1% 2,1% 2,1%,5% 11,8% 60 Euro of meer Count muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 40,0% 20,0% 20,0%,0% 20,0% 100,0% % within Leeftijds 11,4% 3,9% 3,0%,0% 14,3% 5,1%

42 Pagina 41 van 49 % of Total 2,1% 1,0% 1,0%,0% 1,0% 5,1% Total Count muziekbij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 17,9% 26,2% 34,4% 14,4% 7,2% 100,0% % within Leeftijds 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 17,9% 26,2% 34,4% 14,4% 7,2% 100,0% Gekocht aantal games per leeftijds Leeftijds Total Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in geen Count ,3% 17,4% 39,1% 20,0% 12,2% 100,0% games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in % within Leeftijds 39,4% 39,2% 67,2% 82,1% 100,0% 59,6% % of Total 6,7% 10,4% 23,3% 11,9% 7,3% 59,6% tot 30 Euro Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 9,4% 37,5% 46,9% 6,3%,0% 100,0% % within Leeftijds 9,1% 23,5% 22,4% 7,1%,0% 16,6% % of Total 1,6% 6,2% 7,8% 1,0%,0% 16,6% van 30 tot 60 Euro Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 40,7% 40,7% 11,1% 7,4%,0% 100,0% % within Leeftijds 33,3% 21,6% 4,5% 7,1%,0% 14,0% % of Total 5,7% 5,7% 1,6% 1,0%,0% 14,0% 60 Euro of meer Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 31,6% 42,1% 21,1% 5,3%,0% 100,0% % within Leeftijds 18,2% 15,7% 6,0% 3,6%,0% 9,8%

43 Pagina 42 van 49 % of Total 3,1% 4,1% 2,1%,5%,0% 9,8% Total Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 17,1% 26,4% 34,7% 14,5% 7,3% 100,0% % within Leeftijds 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 17,1% 26,4% 34,7% 14,5% 7,3% 100,0% Gekocht aantal films per leeftijds Leeftijds Total Gekocht aan films bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in geen Count films bij onze 18,6% 20,9% 39,5% 16,3% 4,7% 100,0% webshop in de afgelopen 6 maand, in % within Leeftijds 47,1% 35,3% 50,7% 50,0% 28,6% 44,3% % of Total 8,2% 9,3% 17,5% 7,2% 2,1% 44,3% tot 30 Euro Count films bij onze 17,4% 32,6% 32,6% 10,9% 6,5% 100,0% webshop in de afgelopen 6 maand, in % within Leeftijds 23,5% 29,4% 22,4% 17,9% 21,4% 23,7% % of Total 4,1% 7,7% 7,7% 2,6% 1,5% 23,7% van 30 tot 60 Euro Count films bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 17,8% 28,9% 28,9% 17,8% 6,7% 100,0% % within Leeftijds 23,5% 25,5% 19,4% 28,6% 21,4% 23,2% % of Total 4,1% 6,7% 6,7% 4,1% 1,5% 23,2% 60 Euro of meer Count films bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 11,8% 29,4% 29,4% 5,9% 23,5% 100,0% % within Leeftijds 5,9% 9,8% 7,5% 3,6% 28,6% 8,8% % of Total 1,0% 2,6% 2,6%,5% 2,1% 8,8% Total Count films bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in 17,5% 26,3% 34,5% 14,4% 7,2% 100,0% % within Leeftijds 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 17,5% 26,3% 34,5% 14,4% 7,2% 100,0%

44 Pagina 43 van 49 Gekocht aantal speelgoed per leeftijds Leeftijds Total Gekocht aan speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in geen Count ,3% 23,6% 34,7% 13,9% 12,5% 100,0% speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in % within Leeftijds 31,4% 33,3% 37,3% 35,7% 64,3% 36,9% % of Total 5,6% 8,7% 12,8% 5,1% 4,6% 36,9% tot 30 Euro Count speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 12,5% 25,0% 43,8% 18,8%,0% 100,0% % within Leeftijds 5,7% 7,8% 10,4% 10,7%,0% 8,2% % of Total 1,0% 2,1% 3,6% 1,5%,0% 8,2% van 30 tot 60 Euro Count speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 25,5% 23,5% 31,4% 15,7% 3,9% 100,0% % within Leeftijds 37,1% 23,5% 23,9% 28,6% 14,3% 26,2% % of Total 6,7% 6,2% 8,2% 4,1% 1,0% 26,2% 60 Euro of meer Count speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 16,1% 32,1% 33,9% 12,5% 5,4% 100,0% % within Leeftijds 25,7% 35,3% 28,4% 25,0% 21,4% 28,7% % of Total 4,6% 9,2% 9,7% 3,6% 1,5% 28,7% Total Count speelgoed voor kinderen in de afgelopen 6 maand, in 17,9% 26,2% 34,4% 14,4% 7,2% 100,0% % within Leeftijds 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 17,9% 26,2% 34,4% 14,4% 7,2% 100,0%

45 Pagina 44 van 49 Gekocht aantal games per geboorteland In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? Nederland Turkije Marokko Suriname Ander land Total Gekocht aan games bij onze webshop in de afgelopen 6 maand, in geen Count games bij 65,2% 8,7% 12,2% 4,3% 9,6% 100,0% onze webshop in de afgelopen 6 % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 64,7% 50,0% 56,0% 38,5% 57,9% 59,6% % of Total 38,9% 5,2% 7,3% 2,6% 5,7% 59,6% tot 30 Euro Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 28,1% 21,9% 21,9% 9,4% 18,8% 100,0% 7,8% 35,0% 28,0% 23,1% 31,6% 16,6% % of Total 4,7% 3,6% 3,6% 1,6% 3,1% 16,6% van 30 tot 60 Euro Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 66,7% 11,1% 11,1% 7,4% 3,7% 100,0% % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 15,5% 15,0% 12,0% 15,4% 5,3% 14,0% % of Total 9,3% 1,6% 1,6% 1,0%,5% 14,0% 60 Euro of meer Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 73,7%,0% 5,3% 15,8% 5,3% 100,0% % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 12,1%,0% 4,0% 23,1% 5,3% 9,8% % of Total 7,3%,0%,5% 1,6%,5% 9,8% Total Count games bij onze webshop in de afgelopen 6 % within In welk land bent u geboren en (in eerste instantie) opgegroeid? 60,1% 10,4% 13,0% 6,7% 9,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 60,1% 10,4% 13,0% 6,7% 9,8% 100,0%

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek voor TeMa (S95) op dinsdag 3-03-00, 9- uur. Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en

Nadere informatie

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek.

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. MPI HOLLAND Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. Statistische uitvoer Enquête Jos van Zuidam 24-6-2010 Deze bijlage bevat enkele achtergrondgegevens behorend bij de publicatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag ,

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag , TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op dinsdag 5-03-2005, 9.00-22.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008 Onderzoek in het HBO Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten Paper VFO, november 2008 Didi Griffioen, Katelijne Boerma & Uulkje de Jong Opbouw presentatie Outline onderzoek Kunde in zelfperceptie

Nadere informatie

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week : de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week : het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van varianties:

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009 EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I 30 januari 2009 - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 2 subvragen. - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord.

Nadere informatie

Statistische analyses. Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken

Statistische analyses. Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken Statistische analyses Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken Statistische analyse (2) Vergelijking gemiddelde scores ontwerpcriteria per OGP De scores worden als volgt geïnterpreteerd

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding.

Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Het gebruik van SPSS voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. SPSS is een alom gebruikt, gebruiksvriendelijk statistisch programma dat vele analysemogelijkheden kent. Voor HBO en universitaire

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , 9-12 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , 9-12 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op vrijdag 29-04-2004, 9-2 uur. Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Rapport Lectoraat elearning

Rapport Lectoraat elearning Rapport Lectoraat elearning INHOLLAND Hogeschool Rotterdam, 24 mei 05 Door: In opdracht: Chablis Platenburg Lectoraat elearning, Lector Dr. G. Wijngaards, INHOLLAND Hogeschool 1. ICT gebruik van INHOLLAND

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Verbanden tussen variabelen vaststellen en interpreteren

Hoofdstuk 18. Verbanden tussen variabelen vaststellen en interpreteren Hoofdstuk 18 Verbanden tussen variabelen vaststellen en interpreteren Analyse van verbanden Analyse van verbanden: bij de analyse van verbanden stel je vast of er een stabiel verband bestaat tussen twee

Nadere informatie

Oplossingen hoofdstuk XI

Oplossingen hoofdstuk XI Oplossingen hoofdstuk XI. Hierbij vind je de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen een leestest en een schoolrapport voor lezen. Deze gegevens hebben betrekking op een regressieanalyse bij

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De analyses. 2.1 Afspraken over kinderopvang versus m/v-verdeling

1. Inleiding. 2. De analyses. 2.1 Afspraken over kinderopvang versus m/v-verdeling Bijlage II Aanvullende analyses 1 Inleiding In aanvulling op de kwantitatieve informatie over de diverse arbeid-en-zorg thema s, is een aantal analyses verricht Aan deze analyses lagen de volgende onderzoeksvragen

Nadere informatie

De data worden ingevoerd in twee variabelen, omdat we te maken hebben met herhaalde metingen:

De data worden ingevoerd in twee variabelen, omdat we te maken hebben met herhaalde metingen: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 6 1. De 15 leden van een kleine mountainbikeclub vragen zich af in welk mate de omgevingstemperatuur een invloed heeft op hun

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Onderzoeksrapport BOSkompas Gemeente Bergen 2012/2013 Onderzoek onder basisschoolleerlingen naar gezondheid en sportdeelname in de gemeente Bergen

Onderzoeksrapport BOSkompas Gemeente Bergen 2012/2013 Onderzoek onder basisschoolleerlingen naar gezondheid en sportdeelname in de gemeente Bergen AFDELING WELZIJN GEMEENTE BERGEN Onderzoeksrapport BOSkompas Gemeente Bergen 2012/2013 Onderzoek onder basisschoolleerlingen naar gezondheid en sportdeelname in de gemeente Bergen Niek Buskes 1/31/2013

Nadere informatie

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 1. De onderzoekers van een preventiedienst vermoeden dat werknemers in een bedrijf zonder liften fitter zijn dan werknemers

Nadere informatie

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I Hieronder volgen de SPSS uitvoer en de antwoorden van de opgaven van Stap 7: Oefenen I. Daarnaast wordt bij elke opgave

Nadere informatie

Onderzoek. B-cluster BBB-OND2B.2

Onderzoek. B-cluster BBB-OND2B.2 Onderzoek B-cluster BBB-OND2B.2 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek voor TeMa (S95) Avondopleiding. donderdag 6-6-3, 9.-. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Verband tussen twee variabelen

Verband tussen twee variabelen Verband tussen twee variabelen Inleiding Dit practicum sluit aan op hoofdstuk I-3 van het statistiekboek en geeft uitleg over het maken van kruistabellen, het berekenen van de correlatiecoëfficiënt en

Nadere informatie

COMPULSIEF KOOPGEDRAG

COMPULSIEF KOOPGEDRAG COMPULSIEF KOOPGEDRAG GUIDO VALKENEERS Valkeneers, G. (in press). Compulsief koopgedrag. Een verkennend onderzoek met een nieuwe vragenlijst. Verslaving. *** 1 VERSLAVING AAN KOPEN Historiek en terminologie

Nadere informatie

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16 modulus strepen: uitkomst > 0 Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n 10 ttest ( x ) 105 101 3,16 n-1 4 t test > t kritisch want 3,16 >,6, dus 105 valt buiten het BI. De cola bevat niet significant

Nadere informatie

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte Classroom Exercises GEO2-4208 Opgave 7.1 a) Regressie-analyse dicteert hier geen stricte regels voor. Wanneer we echter naar causaliteit kijken (wat wordt door wat bepaald), dan is het duidelijk dat hoogte

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen. Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013

De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen. Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013 De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013 ONDERZOEKSDOEL Wat is de associatie tussen de groente-

Nadere informatie

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen.

Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. PERSBERICHT Meerderheid Zeeland voor snelle bouw brede school i.p.v. bouw MFC Grote bereidheid om de enquête van Progressief Landerd in te vullen. Afgelopen zaterdag trotseerden leden van de politieke

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, uur

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en van een onbeschreven

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument - Marieke van Westerlaak 2007 - 1. Inleiding Libelle Idee, Libelle Balans, Libelle

Nadere informatie

Grafieken Cirkeldiagram

Grafieken Cirkeldiagram Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

RESULTATEN. Hoeveel mannen en vrouwen hebben de enquête ingevuld?

RESULTATEN. Hoeveel mannen en vrouwen hebben de enquête ingevuld? RESULTATEN Hoeveel mannen en vrouwen hebben de enquête ingevuld? Van de 100 geënquêteerden zijn er 58% mannen en 42% vrouwen. Dit houdt dan ook direct in dat er binnen dit onderzoek uitspraken worden gedaan

Nadere informatie

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd 2007-2008 Modeloplossing Opmerking vooraf: Deze modeloplossing is een heel volledig antwoord op de gestelde vragen. Om de maximumscore op een vraag

Nadere informatie

Wiskunde B - Tentamen 2

Wiskunde B - Tentamen 2 Wiskunde B - Tentamen Tentamen van Wiskunde B voor CiT (57) Donderdag 4 april 005 van 900 tot 00 uur Dit tentamen bestaat uit 8 opgaven, 3 tabellen en formulebladen Vermeld ook je studentnummer op je werk

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Centrale tendentie Centrale tendentie wordt meestal afgemeten aan twee maten: Mediaan: de middelste waarneming, 50%

Nadere informatie

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Hans Vermeersch(*) en Pieter De Pauw(**) (*) Expertisecentrum Sociale Innovatie,

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 1 van 28

Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 1 van 28 Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 1 van 28 Beknopte handleiding SPSS versie 18.0 2 van 28 Inhoudsopgave Inleiding...3 SPSS- tips...4 Kopiëren van datakenmerken...6 Van SPSS naar Excel...7 Opsturen

Nadere informatie

Folkert Buiter 2 oktober 2015

Folkert Buiter 2 oktober 2015 1 Nuchter kijken naar feiten en trends van aardbevingen in Groningen. Een versneld stijgende lijn van het aantal en de kracht van aardbevingen in Groningen. Hoe je ook naar de feitelijke metingen van de

Nadere informatie

omschrijven wat je ermee bedoelt. Dat geldt dus ook voor dom en de vraag of je dat met een IQ-test kunt meten. Dan naar een ander aspect van de

omschrijven wat je ermee bedoelt. Dat geldt dus ook voor dom en de vraag of je dat met een IQ-test kunt meten. Dan naar een ander aspect van de Scenario voor het klassengesprek aan het begin van de eerste les van het leerlingonderzoek in het kader van Begrip van bewijs Hieronder staat een beschrijving van het beoogde (hypothetische) verloop van

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

Departamento di Labor & Investigacion Department of Labour & Research CONCEPT WERKGELEGENHEID IN DE ARUBAANSE PUBLIEKE SECTOR 2009

Departamento di Labor & Investigacion Department of Labour & Research CONCEPT WERKGELEGENHEID IN DE ARUBAANSE PUBLIEKE SECTOR 2009 Departamento di Labor & Investigacion Department of Labour & Research CONCEPT WERKGELEGENHEID IN DE ARUBAANSE PUBLIEKE SECTOR 2009 Versie 1.3 September 2010 INHOUD Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Antwoordvel Versie A

Antwoordvel Versie A Antwoordvel Versie A Interimtoets Toegepaste Biostatistiek 13 december 013 Naam:... Studentnummer:...... Antwoorden: Vraag Antwoord Antwoord Antwoord Vraag Vraag A B C D A B C D A B C D 1 10 19 11 0 3

Nadere informatie

Valid N Missing N

Valid N Missing N Tabel 1: Frequentieverdelingen, gemiddelden en spreiding van opleidingen van respondenten en partners (naar geslacht) en vaders en moeders van de respondent. Respondenten Partners Ouders Mannen Vrouwen

Nadere informatie

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008 Examen Statistische Modellen en Data-analyse Derde Bachelor Wiskunde 14 januari 2008 Vraag 1 1. Stel dat ɛ N 3 (0, σ 2 I 3 ) en dat Y 0 N(0, σ 2 0) onafhankelijk is van ɛ = (ɛ 1, ɛ 2, ɛ 3 ). Definieer

Nadere informatie

Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding.

Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Bij Excel denken de meesten niet direct aan een statistisch programma. Toch biedt Excel veel mogelijkheden tot statistische

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1. Inductieve statistiek in onderzoek 17. Hoofdstuk 2. Kansverdelingen en kansberekening 28

Inhoud. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1. Inductieve statistiek in onderzoek 17. Hoofdstuk 2. Kansverdelingen en kansberekening 28 Inhoud Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1. Inductieve statistiek in onderzoek 17 1.1 Wat is de bedoeling van statistiek? 18 1.2 De empirische cyclus 19 1.3 Het probleem van de inductieve statistiek 20 1.4 Statistische

Nadere informatie

Je kunt al: -de centrummaten en spreidingsmaten gebruiken -een spreidingsdiagram gebruiken als grafische weergave van twee variabelen

Je kunt al: -de centrummaten en spreidingsmaten gebruiken -een spreidingsdiagram gebruiken als grafische weergave van twee variabelen Lesbrief: Correlatie en Regressie Leerlingmateriaal Je leert nu: -een correlatiecoëfficient gebruiken als maat voor het statistische verband tussen beide variabelen -een regressielijn te tekenen die een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling Kwantitatieve Data Analyse (KDA) Onderzoekspracticum Sessie 2 11 Aanpassingen takenboek! Check studienet om eventuele verbeteringen te downloaden! Huidige versie takenboek: 09 Gjalt-Jorn Peters gjp@ou.nl

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiek Beschrijvende statistiek Beschrijvende en toetsende statistiek Beschrijvend Samenvatting van gegevens in de steekproef van onderzochte personen (gemiddelde, de standaarddeviatie, tabel, grafiek) Toetsend

Nadere informatie

Multi client. V&D Fashion. Dongen, september GfK 2016 Multi client rapport Fashion V&D

Multi client. V&D Fashion. Dongen, september GfK 2016 Multi client rapport Fashion V&D Multi client V&D Fashion Dongen, september 2016 1 Inhoudsopgave Achtergrond.... Opzet van het onderzoek... Voorbeelden van de output 1. Top Fashion categorieën V&D... 2. Omzetontwikkeling V&D per maand.

Nadere informatie

Bijlage III Statistiek

Bijlage III Statistiek Bijlage III Statistiek Gewasbeoordeling De gewasbeoordeling wordt per beoordelingsdatum statistisch bekeken, dit wordt gedaan omdat het verloop van tijd van invloed is op een groeiend gewas. Tabel One-way

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie

Dit jaar gaan we MULTIVARIAAT TOETSEN. Bijvoorbeeld: We willen zien of de scores op taal en rekenen van kinderen afwijken in de populatie.

Dit jaar gaan we MULTIVARIAAT TOETSEN. Bijvoorbeeld: We willen zien of de scores op taal en rekenen van kinderen afwijken in de populatie. Toetsen van hypothesen Bijvoorbeeld: nagaan of het gemiddeld IQ bij een bepaalde steekproef groter/kleiner is als in de populatie. µ = 100 Normaalverdeling, waarbij we de score van de steekproef gaan vergelijken

Nadere informatie

Hoofdvraag. Hoe kan interne en externe data gebruikt worden voor ziektepreventie bij klanten van DFZ?

Hoofdvraag. Hoe kan interne en externe data gebruikt worden voor ziektepreventie bij klanten van DFZ? Hoofdvraag Hoe kan interne en externe data gebruikt worden voor ziektepreventie bij klanten van DFZ? Data visualisatie (Grafieken, dashboards); Kwantitatieve analyse (cijfers, statistiek); Software Inzichten

Nadere informatie

Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen. In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie.

Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen. In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie. Handleiding SPSS tabellen en kruistabellen In een paar stappen van spss data naar bruikbare informatie. A) Het openen van een databestand File \ open \ data Kies de naam van je databestand, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

SPSS Marktonderzoek De ongrijpbare consument. CDM3a Casper Overkleeft Maarten Förster Ricardo den Brinker Maikel Koevermans

SPSS Marktonderzoek De ongrijpbare consument. CDM3a Casper Overkleeft Maarten Förster Ricardo den Brinker Maikel Koevermans SPSS Marktonderzoek De ongrijpbare consument CDM3a Casper Overkleeft Maarten Förster Ricardo den Brinker Maikel Koevermans Inhoudsopgave Aanleiding! 2 Doelstelling! 3 Probleemstelling! 4 Onderzoekstype!

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Martine Mol en Jannes de Vries Een hoge werkdruk onder werknemers komt vooral voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Ik wil de opdracht van VORIG ACADEMISCH JAAR laten meetellen bij de bepaling van het eindcijfer:

Ik wil de opdracht van VORIG ACADEMISCH JAAR laten meetellen bij de bepaling van het eindcijfer: VOORBLAD VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN/TOETS Vaknaam: METHODEN VAN BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK Vakcode: 300012 Datum tentamen: 25/05/2011 Duur tentamen: 150 MINUTEN Docent: BOUGIE, OSINGA, STALPERS ANR

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij:

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij: Correlatie analyse Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1

Nadere informatie

Bijlage 1: Gezondheidsdoelstellingen Vlaamse Overheid

Bijlage 1: Gezondheidsdoelstellingen Vlaamse Overheid Bijlage 1: Gezondheidsdoelstellingen Vlaamse Overheid Concreet werden (voor volwassenen) volgende aanbevelingen geformuleerd: 1. met betrekking tot beweging: ofwel dagelijks minstens 30 minuten per dag

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Deze grafiek kan op twee manieren gelezen worden. Ten eerste toont hoe het belang van een bepaald soort reisagentgezelschap evolueert over de tijd. Ten tweede kan je per leeftijdsgroep aflezen

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Examen G0N34 Statistiek

Examen G0N34 Statistiek Naam: Richting: Examen G0N34 Statistiek 8 september 2010 Enkele richtlijnen : Wie de vragen aanneemt en bekijkt, moet minstens 1 uur blijven zitten. Je mag gebruik maken van een rekenmachine, het formularium

Nadere informatie

Beschrijvende statistieken

Beschrijvende statistieken Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes

Nadere informatie

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Inleiding: In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners,

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Tabel 2: Stemgedrag van respondenten bij de TK verkiezingen in 2010 VVD xx % PvdA PVV CDA SP D66 CU PvdD SGP GL Te jong om te stemmen Niet gestemd

Tabel 2: Stemgedrag van respondenten bij de TK verkiezingen in 2010 VVD xx % PvdA PVV CDA SP D66 CU PvdD SGP GL Te jong om te stemmen Niet gestemd 2. Resultaten ZONDER WEGING Tabel 1: Aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan een peiling van Maurice de Hond Ja xx % Nee xx % N = xx Statistics participated 529 N Missing 0 Std. Error of,01053 Std.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie