SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t f e Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27 Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. TNS NIPO ISO 9 rapport nederlands.dot

2 Inhoud Inleiding 2 Jonge ouders meest betrokken 3. Voetbal meest populaire sport 3.2 Ouders zelf meer betrokken dan andere ouders 4 2 Andere ouders iets minder beschaafd 5 2. Toekijken zonder zich met het spel te bemoeien Juichen en aanmoedigen Coachen en aanwijzingen geven De teamleiding adviseren De scheidsrechter wijzen op en verkeerde beslissing Kinderen aanspreken op verkeerde inschatting of beweging 2.7 Kinderen opjutten 2.8 Vloeken of schelden 2.9 Ergernis 2 3 Ouders als kind 4 3. Meer betrokkenheid voor meisjes 4 4 Conclusie 7 Bijlagen Bijlage Onderzoeksverantwoording Bijlage 2 Tabellen Inhoud figuren en tabellen Sporten beoefend door kinderen in de leeftijdscategorie 68 jaar 3 2 Emotionele betrokkenheid ouders vs. andere ouders 4 3 Toekijken zonder zich met het spel te bemoeien 5 4 Juichen en aanmoedigen 6 5 Coachen en aanwijzingen geven 7 6 De teamleiding adviseren 8 7 De scheidsrechter wijzen op een verkeerde beslissing 9 9 Kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging Kinderen opjutten Vloeken of schelden 2 2 Ergernis 3 2 Emotionele betrokkenheid eigen ouders 4 3 Naar wedstrijden kijken 5 SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27

3 Inleiding In opdracht van SIRE heeft TNS NIPO van 9 tot en met 23 onderzoek uitgevoerd onder 84 ouders met een of meer kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 8 jaar. De respondenten hebben via hun eigen pc (CASI wijze) de vragenlijst ingevuld. Doel van dit onderzoek is te kijken naar het gedrag van ouders tijdens het toeschouwen van wedstrijden van hun sportende kinderen. De resultaten van dit onderzoek zullen de SIRE campagne: Geef kinderen hun spel terug ondersteunen. Ouders geven in dit onderzoek voor verschillende vragen aan hoe zij zichzelf zien en hoe zij andere toeschouwende ouders bij sportwedstrijden zien. Voor zichzelf en anderen geven zij aan in hoeverre bepaald gedrag op hen van toepassing is, en hoe positief ze dit gedrag vinden. In dit onderzoek is gekeken hoeveel kinderen sporten in wedstrijdverband, en welke sporten kinderen beoefenen. Daarnaast is gevraagd naar het gedrag dat ouders van deze kinderen ten toon spreiden tijdens het kijken naar wedstrijden, en welk gedrag zij bij andere ouders zien. Ook zijn de ouders van kinderen gevraagd terug te kijken naar hun eigen jeugd en enkele vragen te beantwoorden over het gedrag van hun eigen ouders tijdens het toeschouwen bij hun eigen sportwedstrijden. SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 2

4 Jonge ouders meest betrokken In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke sporten onder kinderen tussen 6 en 8 jaar het meest beoefend worden, en hoe betrokken ouders zichzelf vinden met betrekking tot de wedstrijden van hun kind. Ook geven ouders aan hoe betrokken zij ouders van andere sportende kinderen vinden.. Voetbal meest populaire sport Maar liefst driekwart (77%) van de ouders geeft aan dat hun kinderen een sport beoefent, waarvan bijna drie op de tien (28%) van de kinderen op voetbal zit. Meest beoefende sporten naast voetbal zijn zwemmen (9%) en gymnastiek (%). Reden dat deze sporten hoog scoren kan zijn dat deze sporten in schoolverband beoefend worden. Ook judo en paardrijden scoren in deze leeftijdscategorie hoog. Sporten beoefend door kinderen in de leeftijdscategorie 68 jaar, op basis van alle sportende kinderen. Voetbal 28 Zwemmen 9 Gymnastiek/ turnen Judo 8 Paardrijden 7 Fitness 6 Tennis 6 Korfbal 4 Volleybal 4 Badminton 3 Hockey % SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 3

5 .2 Ouders zelf meer betrokken dan andere ouders Ouders van kinderen tussen 6 en 8 jaar geven aan dat zij zelf meer betrokken bij de wedstrijden van hun kind zijn dan andere ouders. Vier op de tien ouders (39%) vinden zichzelf in hoge mate betrokken, waar zij van ouders van andere sportende kinderen aangeven dat slechts drie op de tien (29%) dermate betrokken zijn. Daarnaast is opvallend dat vooral jonge ouders (35 jaar en jonger) aangeven in hoge mate betrokken te zijn bij wedstrijden van hun kind (58% tegenover 39% voor ouders tussen 35 en 54 jaar en 33% voor ouders ouder dan 55). De helft van de jonge ouders (5%) vindt dat andere ouders in hoge mate betrokken zijn, waar slechts 22% van de oudere ouders (55 en ouder) andere ouders in hoge mate betrokken vindt. 2 Emotionele betrokkenheid ouders vs. andere ouders % Geheel niet betrokken Nauwelijks betrokken Redelijk betrokken In hoge mate betrokken Ouders > >55 Andere ouders > >55 Jonge ouders vinden zichzelf niet alleen meer betrokken, ze gaan ook daadwerkelijk vaker bij wedstrijden van hun kinderen kijken. We zien dat 83% van de jongere ouders (35 jaar en jonger) aangeeft bijna altijd (meer dan 75% van de wedstrijden) naar wedstrijden van hun kind te gaan kijken, ten opzichte van 44% van de oudere ouders (55 jaar en ouder). SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 4

6 2 Andere ouders minder beschaafd In dit hoofdstuk laten we zien in hoeverre ouders bepaalde gedragingen op zichzelf en andere ouders van toepassing achten. Daarnaast wordt gekeken naar de ergernis van ouders ten opzichte van andere ouders, en in hoeverre zij denken dat andere ouders zich aan hen ergeren. 2. Toekijken zonder zich met het spel te bemoeien Vier op de tien ouders (4%) geven aan dat toekijken zonder zich met het spel te bemoeien in hoge mate van toepassing op hen is. Op andere ouders vinden zij dit echter veel minder van toepassing, slechts een op de acht (2%) geeft aan dat dit gedrag op andere ouders in hoge mate van toepassing is. 3 Toekijken zonder zich met het spel te bemoeien % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders 2 3 Man Vrouw Bijna twee derde (63%) van de ouders vindt het toekijken zonder zich met het spel te bemoeien redelijk tot zeer positief. Bijna een op de tien ouders (9%) vindt dit gedrag negatief, dit geldt vooral voor jonge ouders (6%). SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 5

7 2.2 Juichen en aanmoedigen Van juichen en aanmoedigen geven veel ouders (44%) aan dat het in hoge mate op hen van toepassing is. Evenveel ouders (43%) vinden dat juichen en aanmoedigen in hoge mate van toepassing is op andere ouders. 4 Juichen en aanmoedigen % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders Man Vrouw Negen op de tien ouders (9%) zijn redelijk tot zeer positief over juichen en aanmoedigen. SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 6

8 2.3 Coachen en aanwijzingen geven Een op de tien ouders vindt coachen en aanwijzingen geven in hoge mate op henzelf van toepassing. Onder mannen en vrouwen bestaat echter een groot verschil. Bijna twee op de tien mannen (8%) geven aan dat coachen en aanwijzingen geven tijdens wedstrijden van hun kind in hoge mate op hen van toepassing is, ten opzichte van 3% van de vrouwen. Over het gedrag van andere ouders zijn mannen en vrouwen het eensgezinder. Vier op de tien ouders vinden coachen en aanwijzingen geven positief (39%), slechts 3% van de ouders vindt dit gedrag zeer positief. Een uitzondering zijn ouders van 35 jaar en jonger. In deze categorie vindt maar liefst een derde (33%) van de ouders dit gedrag zeer positief. Een mogelijke redenering zou kunnen zijn dat jonge ouders vaker dit gedrag vertonen (7%) ten opzichte van alle ouders (%), en dus dit gedrag als positiever bestempelen. 5 Coachen en aanwijzingen geven % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders Man Vrouw SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 7

9 2.4 De teamleiding adviseren Ruim zes op de tien ouders (64%) vindt de teamleiding adviseren niet op hen van toepassing, en een kwart (26%) van de ouders vindt dit gedrag niet van toepassing op andere ouders. Dit gedrag wordt door zeven op de tien ouders neutraal tot zeer negatief beschouwd en ouders hebben over zichzelf dus een minder negatief beeld dan over andere ouders. Meer mannen (6%) dan vrouwen (%) vinden van zichzelf dat zij de teamleiding adviseren. 6 De teamleiding adviseren % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders Man Vrouw SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 8

10 2.5 De scheidsrechter wijzen op en verkeerde beslissing Slechts drie op de tien ouders (3%) geven aan dat de scheidsrechter op een verkeerde beslissing wijzen in enige mate op hen van toepassing is. Ook hierin verschillen mannen van vrouwen, waar vier op de tien mannen (4%) aangeven dat dit gedrag in enige mate op hen van toepassing is, geldt dit slechts voor 24% van de vrouwen. Van ouders van andere sportende kinderen vinden zeven op de tien ouders (7%) dat dit gedrag op hen van toepassing is. Dit gedrag wordt door ruim de helft (54%) van de ouders (zeer) negatief beschouwd (niet in figuur). 7 De scheidsrechter wijzen op een verkeerde beslissing % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders Man Vrouw SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 9

11 2.6 Kinderen aanspreken op verkeerde inschatting of beweging Ook bij dit gedrag geldt dat ouders zichzelf positiever zien dan andere ouders. Van zichzelf zeggen ruim vier op de tien ouders (43%) dat dit gedrag geheel niet op hen van toepassing is, terwijl maar twee op de tien ouders (9%) zeggen dat dit gedrag helemaal niet van toepassing is op andere ouders. Mannen geven vaker aan dat zij kinderen wel eens aanspreken op fouten (68%) dan vrouwen (48%). 8 Kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders Man Vrouw Het aanspreken van kinderen op een verkeerde beweging of inschatting wordt door vrouwen iets vaker erg negatief genoemd (2%) dan door mannen (3%). Ouders tot en met 35 jaar vinden dit gedrag vaker erg positief, maar liefst 7% ten opzichte van % van het totaal aantal ouders (niet in figuur). SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27

12 2.7 Kinderen opjutten Ouders vinden over het algemeen dat het opjutten van kinderen minder op henzelf van toepassing is dan op andere ouders. Ruim vier op de tien ouders (43%) geven aan dat dit gedrag in enige mate op hen van toepassing is, ruim zeven op de tien ouders zeggen dat andere ouders wel eens kinderen opjutten (73%). Mannen (3%) geven vaker aan dat kinderen opjutten in hoge mate op hen van toepassing is dan vrouwen (%). 9 Kinderen opjutten % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders Man Vrouw De meerderheid van de ouders (63%) vindt het opjutten van kinderen (zeer) negatief, onder ouders jonger dan 35 is dit slechts bij vier op de tien het geval. Een zesde van deze jonge ouders (7%) vindt het erg positief om kinderen op te jutten. SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27

13 2.8 Vloeken of schelden Slechts een op de twaalf ouders (8%) geeft aan zelf wel eens te vloeken of te schelden. Toch geeft bijna de helft van de ouders (49%) aan dat andere ouders wel eens vloeken of schelden. Vloeken of schelden % Geheel niet van toepassing Nauwelijks van toepassing Redelijk van toepassing In hoge mate van toepassing Ouders Man Vrouw Andere ouders Man Vrouw Bijna acht op de tien (79%) van de ouders vinden vloeken of schelden (zeer) negatief. Toch vindt een op de tien ouders (%) dit gedrag (zeer) positief, vooral ouders jonger dan 35 jaar delen deze mening (6%). SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 2

14 2.9 Ergernis Meer dan negen op de tien ouders (9%) geven aan zich in meer of mindere mate te ergeren aan het gedrag van andere ouders. Vier op de tien ouders (4%) denken echter dat andere ouders zich nooit aan hen ergeren. Ergernis % Nooit Zelden Soms Vaak Bijna altijd Hoe vaak ergert u zich aan andere ouders? Man Vrouw Hoe vaak ergeren anderen zich aan u? Man Vrouw SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 3

15 3 Ouders als kind In dit hoofdstuk kijken we naar het gedrag van ouders toen zij zelf kind waren. Deze vragen zijn gesteld aan ouders van kinderen die zelf vroeger een sport in wedstrijdverband beoefenden. Om die reden zijn deze resultaten gebaseerd op de antwoorden van 44 respondenten. 3. Meer betrokkenheid voor meisjes Vrouwen (5%) geven iets vaker dan mannen (%) aan dat hun ouders in hoge mate betrokken waren bij hun sportwedstrijden. 2 Emotionele betrokkenheid eigen ouders % Geheel niet betrokken Nauwelijks betrokken Redelijk betrokken In hoge mate betrokken Ouders Man Vrouw Twee op de tien ouders (2%) van wie de ouders in hoge mate betrokken waren bij hun sportwedstrijden, geven aan nu redelijk betrokken te zijn bij de wedstrijden van hun sportende kinderen. Maar liefst acht op de tien (79%) ouders van wie de ouders in hoge mate betrokken waren, zijn nu ook in hoge mate betrokken bij hun sportende kinderen. Ook in figuur 3 is te zien dat meer vrouwen aangeven dat hun ouders bijna altijd (>75% van de wedstrijden) naar hun wedstrijden kwamen kijken (2% ten opzichte van 3% van de mannen). SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 4

16 3 Naar wedstrijden kijken % Nooit Zelden Soms Vaak Bijna altijd Ouders Man Vrouw 3.2 Gedrag ouders van ouders Voor sommige gedragingen geldt dat ouders aangeven dat ze meer op zichzelf van toepassing zijn dan op hun ouders. Er is een trend waar te nemen. Voor de gedragingen toekijken zonder zich met het spel te bemoeien, juichen en aanmoedigen, coachen en aanwijzingen geven, de teamleiding adviseren, kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging en kinderen opjutten geldt dat ouders nu aangeven dat het meer op hen van toepassing is dan op hun ouders vroeger. Voor vloeken of schelden geldt een lichte trend naar beneden, waarbij ouders nu aangeven dat het minder op hen van toepassing is dan op hun ouders vroeger. 3.3 Ergernis Ouders ergerden zich weinig aan hun ouders. Slechts een op de twintig ouders ergerden zich vaak tot bijna altijd aan hun ouders. Ze ergerden zich vaker aan andere ouders, 3% van de ouders geeft aan als kind zich vaak tot bijna altijd aan andere ouders te hebben geërgerd. SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 5

17 Er is een lichte trend waar te nemen in het gedrag dat ouders van nu en toen ten toon spreidden. Het coachen en aanwijzingen geven wordt nu door ouders iets positiever gewaardeerd dan vroeger bij hun eigen ouders. Dit geldt ook voor het adviseren van de teamleiding, het aanspreken van kinderen bij een verkeerde inschatting of beweging en het opjutten van kinderen. SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 6

18 4 Conclusie Veel kinderen sporten en voetbal de meest beoefende sport is onder kinderen tussen zes en achttien jaar. Ouders vinden dat zijzelf meer betrokken zijn met de wedstrijden van hun kinderen dan andere ouders. Vooral jonge ouders vinden zichzelf erg betrokken. Zij zijn ook degenen die aangeven het meeste te gaan kijken bij wedstrijden van hun kinderen. Als het gaat om de wat slecht gewaardeerde gedragingen geven ouders aan dat deze minder op hen van toepassing zijn dan op andere ouders. Vrouwen konden, toen zij kind waren, rekenen op een hogere (emotionele) betrokkenheid van hun ouders bij sportwedstrijden dan mannen. SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27 7

19 Bijlagen SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27

20 Bijlage Onderzoeksverantwoording Dit onderzoek is van 9 tot en met 23 oktober 27 uitgevoerd onder 856 respondenten, waarvan 84 ouders met een of meer kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 8 jaar. De respondenten zijn op CASI wijze benaderd. Bij CASI (Computer Assisted Self Interviewing) werken respondenten via hun eigen (multimedia) pc mee aan allerlei soorten onderzoek. Vragenlijsten over uiteenlopende onderwerpen worden via modem, internet, op diskette of cdrom naar de respondent of een geselecteerde groep respondenten verstuurd. Groot voordeel van CASI is dat de respondent de vragenlijsten kan invullen op een moment dat het hem uitkomt, zonder tussenkomst van een enquêteur of interviewer. CASI is daarom ideaal als het gaat om complexe vragenlijsten of om gevoelige onderwerpen. CASI biedt als onderzoeksinstrument alle voordelen van computergestuurd ondervragen, zoals optimale steekproeftrekking, foutloze routing in de vragenlijsten en directe data output. Database met ongekende mogelijkheden TNS NIPO selecteert voor CASI haar respondenten uit TNS NIPObase, een unieke database met ruim 2. respondenten. Door de omvang van TNS NIPObase en de rijkdom aan geregistreerde socioeconomische, demografische, gedrags en bezitskenmerken kunnen we voor elke doelgroep omvangrijke en representatieve steekproeven samenstellen. In de database is veel informatie over alle respondenten beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om snel onderzoek te doen naar zeer laag gepenetreerde artikelen of diensten. Een tijdrovende screening is niet meer nodig. SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27

21 Bijlage 2 Tabellen SIRE C52b TNS NIPO 29 oktober 27

22 Ouders Tabel Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % _ Vr. : Welkom bij dit onderzoek Doorgaan Totaal ondervraagden Vr. : Heeft u één of meer _ kinderen? Ja, één kind Ja, meer kinderen Nee, geen kinderen Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 2: Geef hieronder aan in welke leeftijdscategorie uw kind valt. tot en met 5 jaar tot en met 8 jaar Ouder dan 8 jaar Totaal ondervraagden Vr. 3: Geef hieronder aan in welke leeftijdscategorieën uw kinderen vallen, er zijn meer antwoorden mogelijk. (Meer antwoorden mogelijk) tot en met 5 jaar * 53 9* 6 tot en met 8 jaar * 5 7* ouder dan 8 jaar * * Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Vr. 39: Beoefent uw kind een sport? Ja Nee Totaal ondervraagden Vr. 4: Geef hieronder aan welke sport(en) uw kinderen beoefent. _ (Meer antwoorden mogelijk) _ Voetbal Hockey * Tennis Hardlopen\atletiek Wielrennen Volleybal Basketbal Judo Zwemmen * 4 8* 2 2 Korfbal Waterpolo Handbal Rugby Paardrijden IJshockey Schaatsen Gymnastiek\turnen Golf Fitness Badminton Skiën Anders, namelijk: Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Vr. 49: Speelt uw kind wedstrijden voor zijn\haar sport? Ja * * 9 53 Nee * 24 37* 8 47 Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

23 Ouders Tabel 2 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 5: Hoe emotioneel betrokken bent u over het algemeen bij de wedstrijden van uw kind? In hoge mate betrokken Redelijk betrokken Nauwelijks betrokken Geheel niet betrokken Weet niet\geen mening Totaal ondervraagden Vr. 6: Hoe emotioneel betrokken vindt u andere ouders over het algemeen bij wedstrijden van hun kinderen? In hoge mate betrokken Redelijk betrokken Nauwelijks betrokken Geheel niet betrokken Weet niet\geen mening Totaal ondervraagden Vr. 7: Hoe vaak gaat u bij wedstrijden van uw sportende kinderen kijken? Bijna altijd (75% van de wedstrijden of meer) Vaak (5% tot 75% van de wedstrijden) * 58 28* Soms (25% tot 5% van de wedstrijden) Zelden (minder dan 25% van de wedstrijden, meer dan %) Nooit Totaal ondervraagden Vr. 8_: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? Toekijken zonder me met het spel te bemoeien In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 8_2: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? Juichen en aanmoedigen In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 8_3: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? Coachen en aanwijzingen geven In hoge mate van toepassing * 7 3* Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing * 72 35* Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

24 Ouders Tabel 3 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 8_4: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? De teamleiding adviseren In hoge mate van toepassing 3 6* * Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing * 49 72* Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 8_5: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? De scheidsrechter wijzen op een verkeerde beslissing In hoge mate van toepassing 5 5 3* * 8 3 Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing * 42 2* Geheel niet van toepassing * 56 76* Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 8_6: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? Kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging In hoge mate van toepassing * * 7 2 Redelijk van toepassing * 2 * Nauwelijks van toepassing * Geheel niet van toepassing * 6 5* Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 8_7: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? Kinderen opjutten In hoge mate van toepassing * * 6 2 Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 8_8: In welke mate is het volgende gedrag op u van toepassing, tijdens het toeschouwen van een wedstrijd van uw kind? Vloeken of schelden In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? Toekijken zonder me met het spel te bemoeien In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing * 83 4* Geheel niet van toepassing * 3 8 Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

25 Ouders Tabel 4 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 9_2: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? Juichen en aanmoedigen In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_3: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? Coachen en aanwijzingen geven In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_4: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? De teamleiding adviseren In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_5: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? De scheidsrechter wijzen op een verkeerde beslissing In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_6: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? Kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

26 Ouders Tabel 5 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 9_7: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? Kinderen opjutten In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_8: In welke mate is het volgende gedrag op andere toeschouwende ouders van toepassing, tijdens het toeschouwen van wedstrijden? Vloeken of schelden In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. _: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? Toekijken zonder me met het spel te bemoeien Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. _2: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? Juichen en aanmoedigen Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief 2 2 Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen * * 6 2 Totaal ondervraagden Vr. _3: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? Coachen en aanwijzingen geven Erg positief * 7 2* Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief * Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. _4: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? De teamleiding adviseren Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

27 Ouders Tabel 6 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. _5: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? De scheidsrechter wijzen op een verkeerde beslissing Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. _6: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? Kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging Erg positief * * Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief * 43 2* Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. _7: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? Kinderen opjutten Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. _8: Wat vindt u van het gedrag van andere toeschouwende ouders? Vloeken of schelden Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. : Hoe vaak ergert u zich aan het gedrag van andere _ toeschouwende ouders? Bijna altijd (75% van de wedstrijden of meer) Vaak (5% tot 75% van de wedstrijden) Soms (25% tot 5% van de wedstrijden) Zelden (minder dan 25% van de wedstrijden, meer dan %) Nooit Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 2: Hoe vaak denkt u dat anderen zich ergeren aan uw gedrag tijdens wedstrijden? Bijna altijd (75% van de wedstrijden of meer) 2 2 Vaak (5% tot 75% van de wedstrijden) Soms (25% tot 5% van de wedstrijden) Zelden (minder dan 25% van de wedstrijden, meer dan %) Nooit Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

28 Ouders Tabel 7 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 3: Heeft u als kind zelf een sport in wedstrijdverband beoefend? Ja * 26 56* Nee * 27 44* Totaal ondervraagden Vr. 4: Hoe emotioneel betrokken was uw ouder\waren uw ouders over het algemeen bij uw wedstrijden? In hoge mate betrokken Redelijk betrokken Nauwelijks betrokken * 84 37* 5 25 Geheel niet betrokken Niet van toepassing Weet niet\geen mening Totaal ondervraagden Vr. 5: Hoe vaak ging(en) uw ouder(s) naar uw wedstrijden kijken? Bijna altijd (75% van de wedstrijden of meer) * 55 2* 9 35* Vaak (5% tot 75% van de wedstrijden) Soms (25% tot 5% van de wedstrijden) Zelden (minder dan 25% van de wedstrijden, meer dan %) * 3 5 Nooit * 33 3* * Totaal ondervraagden Vr. 6_: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? Toekijken zonder zich met het spel te bemoeien In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing * 5 42 Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 6_2: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? Juichen en aanmoedigen In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 6_3: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? Coachen en aanwijzingen geven In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

29 Ouders Tabel 8 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 6_4: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? De teamleiding adviseren In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 6_5: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? De scheidsrechter wijzen op een verkeerde beslissing In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing * 6 4* 8 Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 6_6: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? Kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging _ In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 6_7: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? Kinderen opjutten In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing * Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 6_8: In welke mate was het volgende gedrag op uw ouder(s) van toepassing, tijdens het toeschouwen van uw wedstrijden? Vloeken of schelden In hoge mate van toepassing Redelijk van toepassing Nauwelijks van toepassing * 5 42* Geheel niet van toepassing Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 7: Hoe vaak ergerde u zich aan het gedrag van uw toeschouwende _ ouder(s)? _ Bijna altijd (75% van de wedstrijden of meer) Vaak (5% tot 75% van de wedstrijden) Soms (25% tot 5% van de wedstrijden) Zelden (minder dan 25% van de wedstrijden, meer dan %) Nooit Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

30 Ouders Tabel 9 Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 8: Hoe vaak ergerde u zich aan het gedrag van andere _ toeschouwende ouders? _ Bijna altijd (75% van de wedstrijden of meer) Vaak (5% tot 75% van de wedstrijden) Soms (25% tot 5% van de wedstrijden) Zelden (minder dan 25% van de wedstrijden, meer dan %) Nooit Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? Toekijken zonder zich met het spel te bemoeien _ Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_2: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? Juichen en _ aanmoedigen Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief 2 2 Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_3: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? Coachen en aanwijzingen geven _ Erg positief * 8 Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief * 8 Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_4: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? De teamleiding _ adviseren Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_5: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? De scheidsrechter wijzen op een verkeerde beslissing Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

31 Ouders Tabel Geslacht _ Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw en ouder _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vr. 9_6: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? Kinderen aanspreken bij een verkeerde inschatting of beweging _ Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief * 8 Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_7: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? _ Kinderen opjutten Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden Vr. 9_8: Wat vond u van het volgende gedrag van toeschouwende ouders tijdens wedstrijden? Vloeken of schelden Erg positief Redelijk positief Niet positief, niet negatief Redelijk negatief Erg negatief Weet niet\wil niet zeggen Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau TNS NIPO Amsterdam C52C52B Veldwerk oktober 27 Ongewogen Productiedatum en tijd:

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport Auteur: Sabina Super, Niels Hermens, Kirsten Verkooijen Datum: 19 april 2016 Inleiding

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM

Nieuwsbeleving: The Optimist en Sublime FM Contents 1 Inzichten 3 2 Resultaten 5 3 Bijlage 13 2 1 Inzichten Inzichten Jubileumonderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef, die voldoende groot is om uitspraken te kunnen

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Jubileum Beatrix Tom van der Horst /

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf In juni 2012 is het panel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf. Dit is een verzamelnaam voor een aantal competities in verschillende sporten,

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Octrooieren door MKB-bedrijven

Octrooieren door MKB-bedrijven Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Octrooieren door MKB-bedrijven Peter Kanne E2021 13 september

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Leesgedrag kinderen uit groep zeven en acht

Leesgedrag kinderen uit groep zeven en acht Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Leesgedrag kinderen uit groep zeven en acht Onderzoek

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een blik op de kringloop van blik

Een blik op de kringloop van blik Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Een blik op de kringloop van blik Een

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003 Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen meting juni 2003 O&S Nijmegen september 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak.

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak. nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Vaccinaties in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding / aanleiding 6 3 Behoeften inwoners Tholen 8 4 Bijlagen 21 Wat willen inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

ADHD-kinderen op de basisschool

ADHD-kinderen op de basisschool Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ADHD-kinderen op de basisschool Henk Foekema B8133 december

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport 15 juli 2017 Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd?

Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd? In totaal legden 72 respondenten deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd? 18 1 16 14 12 10 8 Aantal respondenten 6 4 2 0 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording enquête

Onderzoeksverantwoording enquête Onderzoeksverantwoording enquête Steekproef Voor de gegevensverzameling ten behoeve van de grootschalige enquête is gebruik gemaakt van de steekproefbron TNS NIPObase. Dit is een database van huishoudens

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING Inleiding Lichaamsbeweging kan gezien worden als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker,

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Palliatieve zorg, doodgewoon? Een onderzoek naar bekendheid

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5 Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: binnen verband - 2009 binnen i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 164 1 0,0% Autosport 12 1 1 8,3% 1 Badminton 6 0,0% Baseball 18 1

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

top-10 Ergernissen bij volleybalwedstrijden Nevobo & NOC NSF

top-10 Ergernissen bij volleybalwedstrijden Nevobo & NOC NSF top-10 Ergernissen bij volleybalwedstrijden Nevobo & NOC NSF Nicolien van Peursem, MSc Ir. Martine van Doornmalen December 2012 Inhoud Achtergrond Samenvatting en advies Resultaten Plezier Ergernissen

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte

Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte TNOrapport KvL/P&Z/8.49 Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 5 CE Leiden www.tno.nl T 75888 F 7589 Datum Oktober 8 Auteur(s) F.D. Pannebakker, E.J.

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Rapport. B7536 november 2004 TNS NIPO ISO 9001. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam. Postbus 247 1000 AE Amsterdam

Rapport. B7536 november 2004 TNS NIPO ISO 9001. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam. Postbus 247 1000 AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Groei computergebruik vergt meer vertrouwen bij docenten

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Geweldgebruik tegen chauffeurs en controleurs in ov In opdracht van RTL Nieuws

Geweldgebruik tegen chauffeurs en controleurs in ov In opdracht van RTL Nieuws Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Geweldgebruik tegen chauffeurs en

Nadere informatie