Schakel naar een hoger rendement! Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Protect Alpha Turbo 03/2017 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schakel naar een hoger rendement! Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Protect Alpha Turbo 03/2017 1"

Transcriptie

1 Top Protect Alpha Turbo 03/ Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement! Een winnende belegging, onafhankelijk van de tendens op de financiële markten Man Investments, de absolute referentie op het vlak van alternatief beheer Beoogd nettorendement: ongeveer 13 tot 16 % per jaar 2

2 1 Alternatief beheer Een winnende belegging onafhankelijk van de tendens op de financiële markten Alternatief beheer en hedge funds zijn de laatste jaren meer en meer verplichte hulpmiddelen geworden voor de diversificatie van institutionele portefeuilles en grote kapitalen. Dat danken ze vooral aan hun gediversifieerd karakter, hun strategie van risicobeheersing en hun streven naar rendement, onafhankelijk van de financiële context. Dit zijn drie sterke troeven die de risico/rendementsverhouding van de portefeuilles waarin ze zijn opgenomen gevoelig kan verbeteren! Top Protect Alpha Turbo 03/ Bent u op zoek naar een hoog rendement, ongeacht de tendensen op de aandelenmarkten? Ontdek met Top Protect Alpha Turbo 03/2017 de kracht van alternatief beheer, en benut de inefficiënties op de financiële markten zonder dat uw kapitaal enig risico loopt. Met deze beleggingsverzekering krijgt u eenvoudig toegang tot Man Investments, één van de grootste specialisten in alternatief beheer. Al meer dan 20 jaar lang bewijzen zij hun efficiëntie via hogere rendementen! 1 Top Protect Alpha Turbo 03/2017 is een levensverzekering van Tak 23 gecommercialiseerd door Fortis AG. De waarborg van de netto belegde premie is enkel van toepassing op de vervaldag van het contract (09/03/2017) en wordt geleverd door de uitgever van de EMTN zoals vermeld in het Beheersreglement. Tijdens het contract wordt het financiële risico gedragen door de verzekeringnemer. Risicoklasse: 4. Instapkosten: 3,5 %. Afkoopkosten: 0,5 % gedurende de eerste 4 jaar. De taks op de levensverzekeringverrichtingen (ten belope van 1,1 %) is verwerkt in de structuur. Onderschrijvingsperiode: van 19 juni tot 31 augustus 2006 (vervroegde afsluiting is mogelijk). Alle bijkomende inlichtingen zijn opgenomen in het Beheersreglement, ter beschikking bij uw makelaar. 2 De rendementen zijn louter illustratief en houden geen waarborg in, noch een limiet voor de toekomst.

3 2 Hoe behaalt men die verbetering? Alternatief beheer steunt vooral op de beheerder en op de strategie die hij heeft uitgewerkt. Elke manager streeft met uitermate soepele instrumenten naar een absoluut rendement, dat wil zeggen een liefst positieve en stabiele prestatie die hij bepaalt in functie van zijn aanpak en niet in functie van een referentie-index. Alternatief beheer groepeert dus erg gevarieerde en gespecialiseerde strategieën voor activabeheer binnen een duidelijk afgebakend marktsegment. Hedge funds vertrekken van een eenvoudig principe: de traditionele markten vertonen inefficiënties. Als men die goed benut, kunnen ze belangrijke inkomsten genereren binnen een universum van berekend risico. Die onafhankelijke managers specialiseren zich dan ook in bepaalde activaklassen, strategieën of markten. Om de mogelijkheden die ze op de markt ontdekken om te zetten in een absoluut rendement dat consistent is in de tijd, maken ze gebruik van flexibele hulpmiddelen (hefboomeffect, arbitrage, micro- en macro-economische strategieën, enz.) en baseren ze zich op een goed afgebakende beleggingsstrategie. Daarvoor beschikken de beheerders over een veel ruimer mandaat dan traditionele beheerders. Er zijn dus eigenlijk evenveel hedge funds en beheersstijlen mogelijk als er inefficiënties op de markt zijn. De beheerders zijn er immers vooral op uit om te profiteren van niet correct gewaardeerde effecten, terwijl ze zich toch tegelijk zoveel mogelijk focussen op een goede beheersing van de genomen risico s.

4 3 De 25 slechtste maanden voor de aandelenmarkten sinds 1 januari Rendement 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % -14 % 08/98 09/02 09/90 08/90 09/01 HFRI Fund of Funds Composite Index World stocks Naast de aantrekkelijke rendementen die men ermee kan behalen, bieden hedge funds nog een grote troef die van nature uit die positionering voortvloeit: door niet op de markttendensen maar op hun inefficiënties in te spelen, zijn de hedge funds doorgaans beter tegen beurscrisissen gewapend. De analyse van de 25 slechtste maanden voor de aandelenmarkten gedurende de laatste 15 jaar toont dit aan. 09/01 07/02 08/97 03/01 06/91 11/00 06/02 03/90 01/00 11/93 09/00 10/97 12/02 08/01 03/92 01/90 11/91 11/94 03/94 02/90 Het klassieke beheer is onderhevig aan de volatiliteit van de aandelenmarkten, terwijl hedge funds juist hun inefficiënties proberen te benutten. Dankzij die benadering kunnen ze winsten boeken zonder volledig afhankelijk te zijn van de fluctuaties op de markten. En als we kijken naar de slechtste periodes voor de aandelenmarkten (d.w.z. de maanden waarin de koersdalingen zich hebben voorgedaan) stellen we vast dat de hedge funds 2 nooit volledig in de klappen van de crisis hebben gedeeld. Beter nog, in bijna de helft van de gevallen slaagden die fondsen erin om, ondanks de algemene malaise, een positief rendement neer te zetten. Source : Bloomberg. Les performances passées ne représentent ni une garantie, ni une limite pour le futur. Les données de l indice HFRI des 4 derniers mois pourraient être revues. World stocks : MSCI World Stock Index (rendement total) Dans cet exemple, les Hedge Funds sont représentés par l indice HFRI Fund of Funds.

5 4 Hedge funds in het kort Een hedge fund is een beleggingsfonds, een beleggingsmaatschappij of een vennootschap van personen dat gebruik maakt van bijzonder soepele beheersinstrumenten en -technieken (hefboomeffect, short verkopen en afgeleide producten zoals opties en futures, ) met het oog op een hoog rendement dat slechts in geringe mate van de schommelingen op de traditionele markten afhangt. Over het algemeen kunnen we stellen dat die fondsen: verbonden zijn met de mogelijkheden die een beheerder op de markt ontdekt en dus een grote diversiteit van beheersstijlen bieden. op een absoluut rendement mikken, dat is vastgelegd naargelang van de vastgelegde strategie en niet in functie van een referentie-index. De prestaties waarop wordt gemikt worden verondersteld positief te zijn, zelfs als de aandelenmarkten in het rood gaan. gespecialiseerd zijn in welbepaalde activaklassen, strategieën of markten, zodat ze de inefficiënties van die sector kunnen opsporen. slechts in geringe mate verbonden zijn met de traditionele aandelenmarkten, wat een betere beheersing van hun volatiliteit en een aanzienlijke bescherming tegen beurscrashes garandeert. bijzonder soepele beheersmiddelen gebruiken (hefboomeffect, arbitrage, micro- en macro-economische strategieën, enz.). hun beheerders vergoeden naargelang van de geleverde prestaties. de inschrijving voorbehouden aan gekende klanten (doorgaans aan fondsen van hedge funds). erg hoge instapdrempels vereisen (doorgaans 1 tot 2 miljoen USD). de afkoopmogelijkheden beperken, aangezien de ingenomen posities vaak weinig liquide zijn. 1 Bron: Bloomberg. Deze resultaten worden louter als voorbeeld gegeven en houden geen waarborg in noch een beperking voor de toekomst. De gegevens van de Hedge Fund Research Index (HFRI ) van de laatste 4 maanden kunnen nog worden herzien. World stocks: MSCI World Stock Index (totaal rendement). 2 In dit voorbeeld worden de Hedge Funds vertegenwoordigd door de HFRI Fund of Composite Funds index.

6 5 Man Investments Een traditie van innovatie en hoge rendementen! Ondanks die duidelijke voordelen, blijft rechtstreeks beleggen in één of meerdere hedge funds vaak moeilijk voor privé-beleggers die op tal van problemen stuiten. De keuze van een hedge fund blijft inderdaad moeilijk. De lanceringen worden dikwijls alleen aan bestaande klanten en/of beheerders van fondsen van hedge funds meegedeeld. De toegang tot de beste hedge funds blijft overigens veelal beperkt tot deze gekende klanten. Aangezien de strategie van de beheerders de sleutel tot het succes van hun fondsen is, weigeren zij vaak om de benodigde informatie te verstrekken om de kwaliteit van hun belegging te kunnen beoordelen. De instapdrempel blijft hoog (tot 1 à 2 miljoen USD). Beleggingen in het buitenland brengen daarenboven niet te verwaarlozen problemen met zich mee (toegang, wetgeving, fiscaliteit, enz.). Met al die moeilijkheden maakt Alpha Turbo 03/2017 nu komaf. Fortis AG heeft inderdaad voor u één van de beste hedge funds beheerders ter wereld geselecteerd. Man Investments kreeg van ons een mandaat voor de oprichting van een fonds dat op dezelfde onderliggende activa en dezelfde beheersstrategieën steunt als één van de succesformules van die groep: Man IP 220. Een nieuw fonds Alpha Turbo 03/2017 met dezelfde sterkte, en tegelijk met de voordelen van een Belgische levensverzekering (de zekerheid van een contract op uw naam, de mogelijkheid om zelf een begunstigde te kiezen in geval van overlijden om de overdracht van uw patrimonium te regelen, een voordelige fiscaliteit, ). 1 Alle bijkomende inlichtingen over dit kliksysteem kan u terugvinden in het Beheersreglement, ter beschikking bij uw makelaar. 2 Deze resultaten worden louter als voorbeeld gegeven en houden geen waarborg in noch een beperking voor de toekomst.

7 6 De troeven van Alpha Turbo 03/ Bevoorrechte toegang tot één van de beste beheerders van hedge funds wereldwijd: Man Investments. Op 31/03/2006 was de groep Man Investments één van de weinige hedge fundsbeheerders met meer dan 20 jaar ervaring in alternatief beheer. Sinds 1983 boekt ze jaar na jaar overtuigende resultaten. Wereldwijd stelt ze mensen tewerk, en beheert ze meer dan 48 miljard USD. Tot op vandaag lanceerde Man Investments meer dan 450 investeringsproducten, waarvan vele in samenwerking met de grootste financiële instellingen ter wereld. De groep Man is op de Londense beurs genoteerd (FTSE-100). Optimale zekerheid Met Alpha Turbo 03/2017 belegt u in een bijzonder efficiënte combinatie van bescherming en rendement. Dit nieuwe beleggingsaanbod biedt inderdaad twee bijzondere kenmerken op het vlak van zekerheid: kapitaalsbescherming op de eindvervaldag, een kliksysteem om prestaties gedeeltelijk veilig te stellen 1. Een duidelijk beoogd rendement: van 13 à 16 % 2 per jaar, onafhankelijk van de tendens op de aandelen- en obligatiemarkten! Het beheer van Alpha Turbo 03/2017 streeft naar een absoluut rendement, vastgelegd in functie van de beheersstrategie en niet in functie van een referentieindex. Net zoals Man IP 220 steunt Alpha Turbo op twee onderliggende activa: het AHL Diversified Programme en de Glenwood Portfolio. Dankzij een doelparticipatie van 160 %, verdeeld over deze twee onderliggende activa kan een uitstekend rendement op middellange termijn van 13 à 16 % 2 per jaar worden beoogd.

8 7 Een realistische verwachting? Wanneer we de naakte cijfers bekijken, wordt onmiddellijk duidelijk dat Man IP een erg succesvolle formule is. De resultaten van 18 december 1996 (lancering van het fonds) tot 30 april 2006 tonen immers dat er gemiddeld een effectief jaarlijks rendement werd behaald van 17,6 %, terwijl wereldwijde aandelen 2 7,4 % en wereldwijde obligaties 3 5,0 % opbrachten. Bovendien waren de jaarlijkse rendementen 4 van Man IP 220 over deze perio- de elk jaar positief. Een indrukwekkend resultaat, temeer omdat in de moeilijke beursjaren van oktober 2000 tot april 2003 een globaal rendement werd behaald van 73,0 %, terwijl wereldwijde aandelen zwaar in het rood gingen (- 40,1 %). Dit bewijst nog maar eens dat voor hedge funds moeilijke beursjaren niet noodzakelijk negatief hoeven te zijn voor het rendement, wel integendeel. Resultaten van Man IP in stijgende en dalende markten (van 18 december 1996 tot 30 april 2006) Indexwaarden in USD Man IP Wereldwijde aandelen 2 Wereldwijde obligaties Hoewel de prestaties van het verleden geen waarborg, noch een beperking voor de toekomst kunnen zijn, getuigen de prestaties van Man IP (het onderliggend van Alpha Turbo 03/2017) van de kracht van deze beleggingsstrategie in periodes dat de internationale aandelenmarkten zwaar in het rood gaan. De vergelijking van de resultaten van de wereldwijde aandelen 2 - en obligatie- markten 3 en die van Man IP 220 tussen 18/12/96 en 30/04/2006 is veelzeggend. Ze brachten wereldwijd respectievelijk 95,3 %, 58,8 % en 362,1 %, en dit met een jaarlijkse volatiliteit van 14,8 %, 6,9 % en 17,8 %. Het jaarlijkse rendement van Man IP 220 bedroeg tijdens die periode 17,6 % tegenover slechts 7,4 % voor de aandelen wereldwijd en 5,0 % voor de obligaties wereldwijd.

9 8 Een onmisbare diversificatie Door het feit dat Alpha Turbo 03/2017 onafhankelijk evolueert ten opzichte van de aandelenmarkten, is dit product een uitstekend middel om een traditionele beleggingsportefeuille te diversifiëren. Deze diversificatie uit zich zowel op het vlak van rendement als op het vlak van volatiliteit. De betrekkelijk hoge volatiliteit (doelstelling van 17 tot 19 %) laat inderdaad een hoger rendement toe, terwijl de gedifferentieerde positionering ten opzichte van de traditionele markten in hoge mate een bescherming biedt tegen beursmalaises. Maar wat zou de echte impact van Alpha Turbo 03/ op uw traditionele portefeuille zijn geweest wanneer het tien jaar geleden zou gelanceerd zijn (van 18/12/1996 tot 30/04/2006)? Vergelijking tussen een traditionele 5 portefeuille en een verbeterde portefeuille met 20 % Man IP Traditionele portefeuille Verbeterde portefeuille Wereldwijde obligaties (45 %) Liquiditeiten (10 %) Wereldwijde aandelen (45 %) Traditionele portefeuille (80 %) Man IP 220 (20 %) 1 Totaal rendement 78,1 % Totaal rendement 121,5 % Jaarlijks rendement 6,3 % Jaarlijks rendement 8,8 % Jaarlijkse volatiliteit 7,5 % Jaarlijkse volatiliteit 6,9 % Een vergelijking tussen een traditionele portefeuille 5 en een verbeterde portefeuille (dit is een traditionele portefeuille waarvan 20 % van de activa geïnvesteerd is in Man IP ) maakt dit snel duidelijk: wanneer we deze perio-de bekijken, zou een verbeterde portefeuille, jaarlijks 2,5 % méér hebben opgebracht dan een traditionele portefeuille. Meer nog, dit resultaat gaat bovendien gepaard met een lichte daling van de volatiliteit van de portefeuille van 7,5 % naar 6,9 %. 1 Behaald door Man-IP 220 Limited van 18/12/1996 tot 31/12/2005 en Man-IP 220 Limited USD Class Bonds vanaf 01/01/ MSCI World Stock Index Alle looptijden (totaal rendement). 3 Citigroup Global Government Bond Index Alle looptijden (totaal rendement). 4 Kalenderjaar. 5 Deze traditionele portefeuille is samengesteld uit 45 % aandelen wereldwijd (MSCI World Stock Index), 45 % obligaties wereldwijd (Citigroup Global Government Bond Index) en 10 % liquiditeiten (3 month USD LIBOR index) Alle looptijden (totaal rendement).

10 9

11 10 Technische kenmerken van uw beleggingsverzekering Beleggingsinstrument EMTN (Euro Medium Term Note) 1. Munt EUR. Eindvervaldag 09/03/2017. Waarborg Geleverd door de uitgever van de EMTN (zie Beheersreglement). Minimumpremie EUR. Onderschrijvingsperiode Van 19/06/2006 tot 31/08/ Geen onderschrijving mogelijk na deze datum. Risicoklasse 3 4 (op een schaal van 0 tot 6). Instapkosten 3,5 % van de premie indien de premie < EUR. 3 % indien de premie EUR. Beheerskosten 4 Max. 2 % per jaar. Afkoopkosten (uitgedrukt in % van de afkoop) Van het 1 ste tot het 4 de jaar: 0,5 %. Vanaf het 5 de jaar: 0 %. Afkoop (enkel per eenheid) Minimum per afkoop: eenheden. Minimumreserve van het contract 600 EUR. Inventariswaarde Fiscaliteit 5 Netto inventariswaarde Maandelijks. Geen roerende voorheffing op de einddatum. Taks van 1,10 % op de verrichtingen in een beleggingsverzekering: verwerkt in de structuur. Dagelijkse publicatie (Tijd en Echo). Beheerskosten inbegrepen. Beheersreglement Op verzoek verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van Fortis AG. 1 Obligatie-uitgifte op middellange termijn, uitgedrukt in euro. 2 Vervroegde afsluiting is mogelijk. 3 Het risico is de mogelijke graad van afwijking tussen het werkelijk behaalde rendement en het verwachte rendement van een belegging. De fondsen met het kleinste risico bevinden zich in risicoklasse 0, die met het grootste risico in klasse 6. De risicoklasse die we in dit document voor Top Protect Alpha Turbo 03/2017 vermelden, is bepaald bij de lancering en kan jaarlijkse herzien worden in functie van de koersevolutie van het fonds. 4 Uitgedrukt in % van het gemiddeld beheerd vermogen. 5 Fiscaal regime in voege voor particulieren op 19/06/2006. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.

12 Fortis AG Beheerssites Noord Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen Tel. +32(0) Fax +32(0) Brussel, Brabant & Limburg Nieuwbrug 17 B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Sud Boulevard Tirou 185 B-6000 Charleroi Tel. +32(0) Fax +32(0) Uw makelaar doet meer voor u. Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent. Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander. Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen. Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken die best bij u past. Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren. Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker. Fortis AG werkt exclusief samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt. Fortis AG nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming toegelaten onder het codenummer 0079 om de takken 21 en 22 Levensverzekeringen (KB 4/7/79 BS 14/7/79), 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30/3/93 BS 7/5/93), 26 Kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA 26/4/05 BS 12/5/05) en alle takken Niet-Leven (takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 BS 14/7/79, KB 29/12/86 BS 14/1/87, KB 7/12/88 BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 BS 14/6/05)

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Profit Best Of Third Party Funds 1 Beleg op elk ogenblik in de beste fondsen ter wereld! Hoe uw geld optimaal beleggen? U kijkt uit naar een goede belegging?

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

BELEGGINGEN Millesimo Carmignac

BELEGGINGEN Millesimo Carmignac BELEGGINGEN Millesimo Carmignac Een toonaangevend kwintet Intekenperiode van 16 juni tot 5 september 8. Ook in beleggingen zijn het de beste die slagen. Het uitzonderlijke vermogen om te groeien en tevens

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie