Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008"

Transcriptie

1 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/ Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing zijn op 01/10/2008. Wijzigingen zijn steeds mogelijk N

2 2 Type levensverzekering Levensverzekering met gegarandeerd rendement (Tak 21). Een transformatie naar de For Invest optie Rendement kan uitgevoerd worden vanaf 01/10/09. For Invest optie Rendement is een levensverzekering waarbij een gegarandeerde intrestvoet (Tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen van Tak 23. Waarborgen bij leven bij overlijden Het kapitaal leven is gelijk aan de nettopremie(s) (premies verminderd met de instapkosten en de verschuldigde taksen) en de gekapitaliseerde gewaarborgde intrest, verminderd met eventuele risicopremies voor de aanvullende overlijdensverzekering en eventuele afkopen. Het kapitaal overlijden is gelijk aan de reserve van het contract op het tijdstip van overlijden van de verzekerde. U heeft de mogelijkheid om de volgende optie te kiezen: 130 % van de gestorte premies. Bij overlijden van de verzekerde, is het overlijdenskapitaal gelijk aan de totale waarde van het contract met een minimum van 130 % van de gestorte premies. Bij afkopen, wordt het overlijdenskapitaal proportioneel herleid met de evenredig verminderde reserve. Doelgroep Deze verzekering is vooral bedoeld voor wie in alle veiligheid zijn geld wil beleggen met het zicht op een aantrekkelijk rendement. Gedeelte Tak 21 Rendement Gewaarborgde intrestvoet De intrestvoet wordt toegekend op de netto geïnvesteerde premie, vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de premie tot en met de einddatum van het contract, de dag van transformatie naar For Invest optie Rendement of tot en met de dag van afkoop met een formule van samengestelde intrest. Gewaarborgde intrestvoet: - 5,00 % op jaarbasis tot en met 30/09/ daarna, mogelijkheid te kiezen tussen: - 2 % op jaarbasis van 01/10/2009 tot en met 01/10/2012; - transformatie naar For Invest optie Rendement. Gewaarborgde intrestvoet na transformatie Enkel van toepassing na transformatie naar For Invest optie Rendement Keuze tussen 3 opties: - hoge gewaarborgde intrestvoet De intrestvoet van toepassing op elke storting, is gewaarborgd tot het einde van de periode die afloopt na 8 jaar en 1 maand na de transformatiedatum van het contract. - tussenliggende gewaarborgde intrestvoet De intrestvoet van toepassing op elke storting, is gewaarborgd tot het einde van de periode van 15 jaar na de transformatiedatum van het contract. - 0 % De premies worden gekapitaliseerd aan de basisintrestvoet in voege op het moment van de transformatie voor de respectievelijk gekozen optie. Er bestaat dus geen garantie m.b.t. de rentevoet voor toekomstige premies. Winstdeling (WD) Een winstdeling kan jaarlijks toegekend worden. De toegekende winstdeling wordt bepaald door de resultaten van het afgezonderd fonds Rendement volgens de verdeling bepaald in het winstdelingsreglement in de algemene en productvoorwaarden. Deze winstdeling is onder meer afhankelijk van de gekozen basisrentevoet. De verkregen winstdeling kan naar keuze herbelegd worden: - aan de basisrentevoet in voege op het moment van toekenning en/of - in één of meerdere beleggingsfondsen (zie gedeelte Tak 23).

3 3 Rendement uit het verleden Overzicht van het globaal rendement per kalenderjaar tot 31/12/ ,25 % + WD 2 % + WD 0 % + WD ,70 % 5,85 % 6,10 % ,85 % 4,90 % 5,00 % ,25 % 4,70 % 5,40 % ,00 % 4,35 % 4,90 % ,00 % 4,86 % 6,10 % ,84 % 4,83 % 6,25 % ,85 % 4,45 % 5,25 % De rendementen uit het verleden houden geen waarborg in noch een limiet voor de toekomst. De rendementen worden toegepast op de gemiddelde beheerde reserve, met uitsluiting van het gedeelte van het contract dat belegd is in beleggingsfondsen. De gemiddelde beheerde reserve houdt rekening met de beheerde reserve bij het begin van het jaar, en met alle bewegingen positief of negatief- die tijdens het jaar gebeurden, rekening houdend met hun valutadatum. Gemiddelde jaarlijkse rendementen, indien de winstdeling herbelegd wordt aan de basisrentevoet van het contract (en niet in beleggingsfondsen). 3,25 % + WD 2 % + WD 0 % + WD Over 1 jaar (2007) 3,85 % 4,45 % 5,25 % Over 2 jaar ( ) 3,84 % 4,64 % 5,75 % Over 3 jaar ( ) 3,89 % 4,71 % 5,86 % Over 5 jaar ( ) 3,92 % 4,62 % 5,62 % De kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde intrest. Gedeelte Tak 23 Enkel van toepassing voor de winstdeling Fondsen De beleggingsfondsen, waarin de winstdeling kan herbelegd worden, zijn verbonden met beleggingsverzekeringen van Tak 23 die gecommercialiseerd worden door Fortis AG. De benaming Fortis AG duidt de verzekeringen van Fortis Insurance Belgium aan die exclusief verdeeld worden door verzekeringsmakelaars. Elk fonds uit dit gamma wordt beheerd door Fortis Insurance Belgium Fund Of Funds Investment Luxembourg Management in functie van een specifieke strategie die het risiconiveau en het rendementspotentieel bepaalt. Een overzicht van de verschillende fondsen, beschikbaar op 01/01/2008, bevindt zich op pagina 4-5. Tot maximaal 5 fondsen uit het gamma van deze beleggingsfondsen kunnen gekozen worden, zolang per gekozen fonds minimum 5 % wordt belegd bij premiebetaling of overdracht. De verdeling over de fondsen wordt gekozen bij de onderschrijving van het contract en kan worden aangepast mits een schriftelijke aanvraag van de verzekeringnemer geadresseerd aan de maatschappij (zie de rubriek Overdracht tussen fondsen ). De omzetting van de winstdeling in eenheden gebeurt bij de toekenning van de winstdeling op basis van vier inventariswaarden van elk gekozen fonds, namelijk deze van de eerste maandag (of de eerste werkdag hieropvolgend) van de tweede maand die volgt op elk trimester van het jaar waarop de winstdeling betrekking heeft. De verrichting verbonden aan beleggingsfondsen geeft geen enkele aanleiding tot winstdeling. Enkel van toepassing na transformatie naar For Invest optie Rendement Rendement Het rendement van het gedeelte Tak 23 wordt berekend door het aantal eenheden van elk fonds toegekend aan het contract te vermenigvuldigen met hun inventariswaarde (zie ook de rubriek Inventariswaarde ). De inventariswaarde van een eenheid hangt af van de waarde van de onderliggende activa en is nooit gewaarborgd vermits het financiële risico gedragen wordt door de verzekeringnemer. De waarde en de evolutie van de inventariswaarden zijn niet gewaarborgd. Rendementen uit het verleden De rendementshistoriek van de beleggingsfondsen uit de rubriek Fondsen wordt berekend op basis van de netto-inventariswaarde. De instap- en uitstapkosten zijn niet inbegrepen. Het globale rendement per kalenderjaar van elk fonds geeft de evolutie weer van zijn netto-inventariswaarde. De historiek van de netto-inventariswaarde van de verschillende beleggingsfondsen is hernomen op pagina 4-5. De rendementen uit het verleden zijn louter ter illustratie en houden geen waarborg in noch een beperking voor de toekomst.

4 4 Overzicht van de fondsen op 01/01/2008 Type fonds Beheer en geselecteerde activa voor de groei van de nettopremie Fonds Samenstelling Cash Liquide middelen op korte termijn. Satellite 100 % cash Strategisch World Belegging hoofdzakelijk in een ruime selectie aandelen en obligaties uitgegegeven over alle sectoren uit de hele wereld (Multi Assets), beheerd door interne en externe beheerders (Multi Managers) volgens verschillende beheersstijlen (Multi Styles). Comet World Planet World Galaxy World Universe World 100 % obligaties 70 % obligaties - 30 % aandelen 50 % obligaties - 50 % aandelen 30 % obligaties - 70 % aandelen Cosmos World 100 % aandelen Strategisch Euro Belegging hoofdzakelijk in een ruime selectie aandelen en obligaties uitgegeven over alle sectoren uit de eurozone (Multi Assets) beheerd door interne en externe beheerders (Multi Managers) volgens verschillende beheersstijlen (Multi Styles). Comet Euro Planet Euro Galaxy Euro Universe Euro 100 % obligaties 70 % obligaties - 30 % aandelen 50 % obligaties - 50 % aandelen 30 % obligaties - 70 % aandelen Cosmos Euro 100 % aandelen Sectoriële Belegging hoofdzakelijk in aandelen uit een specifieke sector, met interne en externe beheerders (Multi Managers) volgens verschillende beheersstijlen (Multi Styles). Technology Finance Health Care Aandelen uit de technologiesector Aandelen uit de financiële sector Aandelen uit de sector van de gezondheidszorg Best Of Third Party Funds Belegging hoofdzakelijk in een selectie van de beste actief beheerde fondsen wereldwijd voor elke activaklasse. Bonds Obligaties Equities Aandelen met grote beurskapitalisatie Absolute Return Bonds VAR-beheer 1 Small Caps Emerging Markets Real Estate Market Opportunities Aandelen met kleine beurskapitalisatie Aandelen uit de groeilanden Effecten uitgegeven door immobiliënmaatschappijen Combinatie van verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, producten op korte termijn of derivaten) uitgegeven over alle sectoren en alle regio s in functie van de strategie van de beheerder De rendementen uit het verleden zijn louter ter illustratie en houden geen waarborg in noch een beperking voor de toekomst. 1 VaR (Value at Risk): Dit type beheer wil een aantrekkelijke prestatie leveren door eerst en vooral de volatiliteit van de belegging te beheersen door de jaarlijkse VaR te berekenen van de portefeuille. Met deze statistische risico-indicator kan het risico nauwgezet worden opgevolgd zonder het globale rendementsniveau van de belegging te hypothekeren. Historiek van de netto-inventariswaarde van de fondsen op 31/12/2007 Cashfonds Strategische fondsen World Strategische fondsen Euro Satellite Comet World Planet World Galaxy World Universe World Cosmos World Comet Euro Planet Euro Galaxy Euro Universe Euro Cosmos Euro Datum oprichting Beginwaarde in EUR 10/07/96 09/02/99 31/01/93 31/01/93 31/01/93 01/07/98 30/04/99 30/04/99 30/04/99 30/04/99 30/04/99 51,34 43,48 59,25 71,39 81,56 68,74 18,14 38,51 60,40 66,91 99,69 Waarde op 31/12/ ,50 51,99 143,89 193,13 242,60 82,38 21,98 51,73 86,92 99,91 130,12 Globaal rendement in EUR op 31/12/ ,49 % 22,68 % 25,96 % ,62 % -7,10 % -8,04 % ,49 % 10,90 % 9,24 % ,68 % - 14,13 % 17,15 % 20,11 % ,48 % - 14,48 % 17,78 % 21,82 % ,89 % - 15,15 % 17,91 % 20,52 % -4,44 % ,82 % -3,82 % 6,30 % 12,26 % 18,50 % 27,86 % -5,46 % 0,83 % 8,13 % 13,17 % 22,64 % ,71 % 5,33 % 2,56 % 0,29 % -1,45 % -4,70 % 4,26 % 2,73 % 0,93 % 0,01 % -2,95 % ,87 % 4,49 % -1,02 % -4,45 % -8,56 % -14,93 % 4,19 % -1,65 % -6,33 % -11,03 % -18,17 % ,17 % 3,69 % -7,21 % -14,13 % -20,91 % -31,08 % 6,33 % -4,82 % -12,10 % -18,97 % -32,32 % ,16 % 0,45 % 5,68 % 9,22 % 12,61 % 15,70 % 3,21 % 9,55 % 13,84 % 17,35 % 10,85 % ,62 % 4,26 % 6,25 % 7,42 % 8,58 % 10,06 % 6,20 % 9,11 % 11,02 % 12,94 % 15,85 % ,03 % 3,58 % 10,26 % 15,04 % 19,67 % 27,24 % 3,09 % 10,31 % 15,28 % 20,58 % 28,50 % ,30 % -0,15 % 2,62 % 4,21 % 5,84 % 8,07 % -0,67 % 4,53 % 8,03 % 11,45 % 16,25 % ,37 % 0,56 % 1,11 % 1,27 % 1,92 % 0,24 % -1,12 % 0,52 % 1,74 % 2,75 % 3,23 %

5 5 Creatie van het fonds Risico-klasse 2 Risico-profiel Rendementen uit het verleden op 31/12/ (Jaarlijkse rendementen) 2007 Op 1 jaar Op 3 jaar Op 5 jaar Op 10 jaar Sinds de lancering 10/07/96 0 Defensief 3,37 % 3,37 % 2,23 % 2,09 % 2,59 % 2,41 % 09/02/99 1 Defensief 0,56 % 0,56 % 1,32 % 1,72 % - 1,57 % 31/01/93 1 Defensief 1,11 % 1,11 % 4,59 % 5,13 % 4,00 % 6,13 % 31/01/93 2 Neutraal 1,27 % 1,27 % 6,68 % 7,33 % 4,49 % 6,90 % 31/01/93 3 Dynamisch 1,92 % 1,92 % 8,88 % 9,56 % 4,86 % 7,58 % 01/07/98 3 Dynamisch 0,24 % 0,24 % 11,29 % 11,91 % - 1,59 % 30/04/99 1 Defensief -1,12 % -1,12 % 0,41 % 2,10 % - 2,24 % 30/04/99 1 Defensief 0,52 % 0,52 % 5,04 % 6,74 % - 3,46 % 30/04/99 2 Neutraal 1,74 % 1,74 % 8,21 % 9,87 % - 4,29 % 30/04/99 3 Dynamisch 2,75 % 2,75 % 11,35 % 12,85 % - 4,73 % 30/04/99 4 Dynamisch 3,23 % 3,23 % 15,53 % 14,64 % - 3,12 % 02/05/00 5 Dynamisch 2,25 % 2,25 % 5,98 % 11,94 % - -16,50 % 02/05/00 4 Dynamisch -17,33 % -17,33 % 4,95 % 6,88 % - -1,56 % 02/05/00 3 Dynamisch -6,79 % -6,79 % 2,48 % 1,82 % - -4,10 % 31/07/06 1 Defensief -2,77 % -2,77 % ,76 % 31/07/06 3 Dynamisch 1,56 % 1,56 % ,09 % 31/07/06 2 Defensief 0,09 % 0,09 % ,03 % 02/05/00 3 Dynamisch -8,58 % -8,58 % 12,47 % 15,71 % - 4,89 % 02/05/00 4 Dynamisch 18,44 % 18,44 % 26,42 % 23,34 % - 6,14 % 01/08/05 3 Dynamisch -20,14 % -20,14 % 3,27 % - - 2,57 % 01/03/01 3 Dynamisch 2,73 % 2,73 % 7,41 % 7,11 % - -2,73 % 2 Het risico is de mogelijke graad van afwijking tussen het werkelijk behaalde rendement en het verwachte rendement van een belegging. De fondsen met het kleinste risico bevinden zich in risicoklasse 0, die met het grootste risico in klasse 6. Deze risicoklassen worden bepaald in functie van het K.B. Leven en worden minstens één keer per jaar herzien, in functie van de koersevolutie van het fonds. 3 Berekeningswijze van deze rendementen: zie de rubriek Rendementen uit het verleden. Historiek van de netto-inventariswaarde van de fondsen op 31/12/2007 (vervolg) Sectoriële fondsen Best Of Third Party Funds Datum oprichting Beginwaarde in EUR Waarde op 31/12/2007 Globaal rendement in EUR op 31/12/2007 Technology Finance Health Care Bonds Equities A.R. Bonds Small Caps Emerging Markets Real Estate Market Opportunities 2/05/00 2/05/00 2/05/00 31/07/06 31/07/06 31/07/06 2/05/00 2/05/00 1/08/05 1/03/01 39,80 29,85 34,82 100,00 100,00 100,00 44,77 49,75 50,00 45,00 10,00 26,47 25,27 97,51 110,19 100,04 64,54 78,56 53,16 37, ,28 % 7,71 % 15,31 % ,24 % -29,83 % ,52 % -15,15 % -9,12 % ,19 % -3,21 % - -9,40 % ,18 % -30,43 % -36,65 % ,09 % -18,56 % - -35,22 % ,40 % 11,06 % 3,94 % ,59 % 27,28 % - 8,90 % ,86 % 8,69 % -2,17 % ,97 % 10,99 % - 4,47 % ,74 % 28,47 % 22,15 % ,11 % 49,00 % -3,46 % 13,18 % ,11 % 8,84 % -5,47 % 0,29 % 8,50 % -0,05 % 18,72 % 14,50 % 37,91 % 6,59 % ,25 % -17,33 % -6,79 % -2,77 % 1,56 % 0,09 % -8,58 % 18,44 % -20,14 % 2,73 % De rendementen uit het verleden zijn louter ter illustratie en houden geen waarborg in noch een beperking voor de toekomst.

6 6 Toetreding/inschrijving Bij de toekenning van de eerste winstdeling volgend op het moment waarop men te kennen heeft gegeven om de winstdeling in Tak 23 te beleggen. Inventariswaarde De waardebepaling van de eenheden van de fondsen wordt minstens eenmaal per week berekend. De netto-inventariswaarde verschijnt dagelijks in de Belgische financiële pers (De Tijd/ L Echo) en op de website Overdracht tussen fondsen Op elk ogenblik kan de reserve van het in één of meer beleggingsfondsen geïnvesteerd gedeelte van uw contract geheel of gedeeltelijk worden overgedragen naar één of meer andere beleggingsfondsen die beschikbaar zijn in het kader van het contract. Een overdracht van fondsen dient minimum 600 EUR te bedragen. De overdracht zal gebeuren ten laatste de derde valorisatiedag volgend op de datum van de ontvangst van de aanvraag door de maatschappij. Algemeen Kosten - Instapkosten Geen - Uitstapkosten/ afkoopkosten Op einddatum van het contract en bij het overlijden van de verzekerde zijn er geen uitstapkosten. Het is mogelijk de reserve geheel of gedeeltelijk (= vrije afkoop) af te kopen (min. 600 EUR) mits de toepassing van de volgende kosten: 1 % van de reserve van het contract vermenigvuldigd met de tot de eindvervaldag nog te verstrijken looptijd, met een maximum van 4 %. - Transformatiekosten 3,5 % van de overgedragen reserve voor bedragen < EUR. 3 % van de overgedragen reserve voor bedragen EUR - Uitstapkosten/ afkoopkosten Enkel van toepassing na transformatie naar For Invest optie Rendement Het is mogelijk de reserve geheel of gedeeltelijk (= vrije afkoop) af te kopen (min. 600 EUR) mits de toepassing van de volgende kosten: - 1 ste jaar*: 2,00 %. - 2 de jaar*: 1,50 %. - 3 de jaar*: 1,00 %. - 4 de jaar*: 0,50 %. - Daarna: 0,00 %. Bij afkoop van de winstdelingen die in Tak 23 werden geïnvesteerd zijn dezelfde afkoopkosten van toepassing, behalve voor het fonds Absolute Return Bonds, waar gedurende de eerste 4 jaar* een afkoopkost van 0,5 % wordt toegepast en 0 % daarna. *Jaar: Het lopende jaar wordt bepaald in functie van de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract For Invest optie Rendement. Een sociale clausule is voorzien in het contract For Invest optie Rendement. Deze clausule biedt de mogelijkheid om de reserve zonder kosten geheel of gedeeltelijk af te kopen (minimum EUR) indien de verzekeringnemer, zijn echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) of elke andere persoon fiscaal ten laste, het slachtoffer is van één van de volgende situaties: - overlijden, - ernstige ziekte gedurende 6 maanden of meer, - invaliditeit van ten minste 67 % gedurende 6 maanden of meer, - langdurige werkloosheid (minstens 6 maanden) als gevolg van ontslag.

7 7 - Afkoopvergoeding Een financiële correctie kan toegepast worden indien de afkoop gebeurt tijdens de eerste 8 jaar. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeling is van de marktrentevoeten. - Beheerskosten die rechtstreeks op het contract For Invest optie Rendement worden aangerekend Voor het gedeelte in Tak 21: geen. Voor het gedeelte in Tak 23: - De beheerskosten worden afgehouden van de waarde van het fonds en verrekend in de inventariswaarde. In het geval van een dagelijkse valorisatie bijvoorbeeld, worden deze kosten berekend ten belope van 1/365 ste per dag. - De beheerskosten (uitgedrukt in % van het gemiddeld beheerd vermogen) op jaarbasis worden vastgelegd in functie van het type fonds. o Cashfonds (Satellite): 0,5 % per jaar. o Strategische fondsen World en Euro: 1 % per jaar. o Sectoriële fondsen: 1 % per jaar. o Best Of Third Party Funds: 1 % per jaar, behalve: - Equities : 1,60 %, - Market Opportunities : 1,10 %. - Kosten regelmatige afkoop In geval van regelmatige afkopen worden vaste kosten van 3,72 EUR per afkoop aangerekend. Voor de vrije afkopen: zie rubriek Uitstapkosten/Afkoopkosten. - Kosten bij overdracht tussen de fondsen Enkel van toepassing na transformatie naar For Invest optie Rendement De eerste overdracht van het jaar* naar één of meerdere fondsen is gratis. Vanaf de 2 de overdracht van het jaar* naar één of meerdere fondsen, bedragen de kosten 37,18 EUR. Indien evenwel één van de fondsen waarnaar overgedragen wordt, een sectorieel fonds of een fonds uit Best of Third Party Funds is, dan bedragen de kosten 1,00 % van de totale over te dragen reserve, behalve voor het gedeelte van de reserve dat overgedragen wordt naar het fonds Absolute Return Bonds, op dit gedeelte bedragen de kosten 0 %. *Jaar: Het lopende jaar wordt bepaald in functie van de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract For Invest optie Rendement. Looptijd For Invest 10/2008: begindatum begint te lopen de dag na ontvangst van de premie en ten laatste op 31/03/2009. De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde. For Invest optie Rendement: de looptijd van het contract wordt gekozen door de klant, maar met een minimum looptijd van 8 jaar en 1 maand na het moment van transformatie. Premie De eerste premie bedraagt minstens EUR (taks inbegrepen). Er is geen enkele verplichting tot bijstorten. Bijkomende premies zijn mogelijk vanaf EUR (taks inbegrepen) per premie en enkel tijdens de onderschrijvingsperiode. Een periodieke premie is niet mogelijk. Alle premies moeten gestort worden op het rekeningnummer met als vermelding het aansluitingsnummer van het contract. For Invest optie Rendement: bijkomende premies zijn mogelijk vanaf EUR (taks inbegrepen) per premie. Een periodieke premie is niet mogelijk.

8 8 - Premie voor de Overlijdensdekking De kost van de overlijdensdekking wordt elke maand afgehouden van de reserve van het contract. De kost van deze dekking is afhankelijk van de toe te passen maandelijkse premievoet voor het overlijdensrisico, in functie van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Leeftijd Vrouw 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Man 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Leeftijd Vrouw 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Man 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Leeftijd Vrouw 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Man 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Na de transformatie naar For Invest optie Rendement worden deze in de eerste plaats van het gedeelte belegd in het afgezonderd fonds afgehouden, in verhouding tot elk gedeelte waaraan eenzelfde basisrentevoet wordt toegekend. Indien dit gedeelte niet volstaat, wordt de kost elke maand vooraf afgehouden van het in rekeneenheden uitgedrukte gedeelte van uw contract. De afhouding gebeurt door annulatie van het overeenstemmende aantal eenheden en proportioneel verdeeld over de gekozen fondsen. Fiscaliteit Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. Er is een premietaks van 1,10 % (natuurlijke personen) of 4,4 % (rechtspersonen). De taks kan: - ingehouden worden op de gestorte premie bij de betaling of - gratis gespreid worden over 4 jaar. Bij een vrije afkoop tijdens de eerste 8 jaar is er een roerende voorheffing van 15 % op de interesten verschuldigd. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de premie aan 4,75 % per jaar. Er is echter geen roerende voorheffing verschuldigd indien er geopteerd wordt voor een overlijdensdekking die minstens gelijk is aan 130 % van de gestorte premie(s) en de verzekeringnemer = de verzekerde = de begunstigde in geval van leven. Bij vrije afkopen na 8 jaar, en bij uitkering op einddatum, is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd. For Invest optie Rendement: Gedeelte Tak 21: - Bij een vrije afkoop tijdens de eerste 8 jaar is er een roerende voorheffing van 15 % op de interesten verschuldigd. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de premie aan 4,75 % per jaar. Er is echter geen roerende voorheffing verschuldigd indien er geopteerd wordt voor een overlijdensdekking die minstens gelijk is aan 130 % van de gestorte premie(s) en de verzekeringnemer = de verzekerde = de begunstigde in geval van leven. - Bij vrije afkopen na 8 jaar, en bij uitkering op einddatum, is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is. - De geplande afkopen zijn steeds onderworpen aan roerende voorheffing. Gedeelte Tak 23: - De afkopen en uitkeringen op einddatum zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing.

9 9 Afkoop/opname De aanvraag moet gebeuren via het door de verzekeringnemer gedagtekend en ondertekend afkoopdocument van de maatschappij. De betaling wordt verricht binnen de vijftien dagen volgend op de datum van de ontvangst van de aanvraag. Bij gedeeltelijke afkoop dient op elk ogenblik de reserve van het contract minimum 600 EUR te bedragen. For Invest optie Rendement: Elke gedeeltelijke afkoop (de regelmatige afkoop inbegrepen) wordt verhoudingsgewijs afgehouden op de reserve van het gedeelte van het contract belegd in het afgezonderd fonds en op de reserve van het gedeelte van het contract uitgedrukt in eenheden op het tijdstip van de afkoop. Voor het gedeelte belegd in het afgezonderd fonds wordt de gedeeltelijke afkoop verhoudingsgewijs afgehouden van de verschillende gedeelten van het contract waarop een onderscheiden basisrentevoet wordt toegepast. De afkoop van de eenheden zal gebeuren ten laatste de derde valorisatiedag volgend op de dag waarop we de aanvraag tot afkoop ontvangen hebben. - Niet-geplande gedeeltelijke afkoop Het contract kan op ieder ogenblik gedeeltelijk afgekocht worden met een minimum van 600 EUR per afkoop. - Geplande/ regelmatige afkopen Geplande afkopen zijn op ieder ogenblik mogelijk binnen volgende grenzen: - Min. 120 EUR per afkoop. - Max. 7 % van de premie per jaar. - Jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of maandelijks. Op ieder moment kunnen de geplande afkopen worden stopgezet of de modaliteiten ervan gewijzigd via een door de verzekeringnemer gedagtekend en ondertekend schrijven. - Volledige afkoop Het contract kan geheel worden afgekocht (zie rubriek Kosten ). rekening houdend met de afkoopkosten en de afkoopvergoeding. De totale afkoop stelt een einde aan het contract. Er wordt intrest toegekend tot en met de dag van de afkoop. Overdracht van het gedeelte geïnvesteerd in een beleggingsfonds naar het afgezonderd fonds en omgekeerd (enkel van toepassing voor het gedeelte winstdeling) Enkel van toepassing na transformatie naar For Invest optie Rendement De jaarlijkse winstdeling is verworven na 31 december (enkel van toepassing na transformatie). Het is mogelijk om de totale of een gedeelte van de reserve van het contract geïnvesteerd in één of meerdere beleggingsfondsen over te dragen: - naar het gedeelte in het afgezonderd fonds (Tak 21) - De kapitalisatie van het overgedragen bedrag vangt gelijktijdig aan. - naar één of meerdere beleggingsfondsen beschikbaar in het kader van het contract. - De overdracht vindt plaats door eenheden af te nemen, berekend tegen de inventariswaarde in voege, van de fondsen waaruit de verzekeringsnemer wenst uit te stappen en tegelijkertijd nieuwe eenheden toe te kennen, berekend aan de inventariswaarde in voege, aan de fondsen die hij heeft gekozen. De winstdeling belegd in het afgezonderd fonds (Tak 21) kan geheel of gedeeltelijk overgedragen worden naar één of meer beleggingsfondsen die beschikbaar zijn in het kader van dit contract. Een overdracht van fondsen dient minimum 600 EUR te bedragen. De overdracht zal gebeuren ten laatste de derde valorisatiedag volgend op de dag waarop we de aanvraag tot overdracht ontvangen hebben. Informatie De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een rekeninguittreksel. Voor het gedeelte in Tak 23: - Alle bijkomende inlichtingen en de risicoklasse zijn opgenomen in het Beheersreglement dat ter beschikking is bij uw makelaar of op de maatschappelijke zetel. Uitsluitend de meest recente versie is van toepassing op uw contract. - De maandelijkse rapporten van de beleggingsfondsen en deze Financiële infofiche Levensverzekering For Invest 10/2008 kunnen worden geraadpleegd op de website van de maatschappij: Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax : +32(0) RPR Brussel BTW BE Onderneming toegelaten onder het codenummer 0079 om de takken 21 en 22 Levensverzekeringen (KB 4/7/79 BS 14/7/79), 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30/3/93 BS 7/5/93), 26 Kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA 26/4/05 BS 12/5/05), en alle takken Niet-Leven (takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 BS 14/7/79, KB 29/12/86 BS 14/1/87, KB 7/12/88 BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 BS 14/6/05)

10 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar For Invest 10/ Op weg naar een succesvolle belegging!

11 For Invest 10/2008 1, de optimale combinatie van zekerheid en rendement 5 % gewaarborgd tot en met 30 september Dit rendement is voor iedereen toegankelijk. Het volstaat om simpelweg een contract For Invest 10/2008 te onderschrijven en minstens EUR te storten. De onderschrijvingsperiode loopt tot en met 31 maart 2009 (een vervroegde afsluiting is steeds mogelijk). Hoe vlugger u uw contract For Invest 10/2008 onderschrijft, hoe langer u de aantrekkelijke rentevoet kan genieten van 5 % tot en met 30 september Op weg naar een succesvolle belegging! Reeds bij de onderschrijving van uw contract kan u bepalen hoe uw For Invest zal evolueren na 30 september 2009: Ofwel kiest u ervoor het om te vormen naar de optie Rendement voor een hoger rendementspotentieel. Ofwel behoudt u het contract tot aan de vervaldag en geniet u een rentevoet van 2 % gedurende 36 maanden (dus tot 1 oktober 2012). In dat geval kan u nog steeds, op eender welk moment, uw contract omvormen naar For Invest optie Rendement. Vanaf de dag na de ontvangst van de premie (ten laatste op 31/03/2009) 01/10/09 For Invest optie Rendement For Invest 5 % For Invest : 2 % 01/10/12

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

oxylife secure (tak 21)

oxylife secure (tak 21) Bijlage 1 oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd door de

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico

AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en waarmee

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21 1/4 piazza invest 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Piazza invest is een verzekeringsproduct van de tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en verbonden met verschillende interne beleggingsfondsen van AXA Belgium (zie

Nadere informatie