Financiële infofiche Top Protect Financials 08/2018 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële infofiche Top Protect Financials 08/2018 1"

Transcriptie

1 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche Top Protect Financials 08/ Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 26 mei De benaming Fortis AG duidt de verzekeringen aan van Fortis Insurance Belgium die exclusief via verzekeringsmakelaars worden verdeeld N

2 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (Tak 23). Waarborgen Bij leven: Het kapitaal in geval van leven van de verzekerde (indien er één verzekerde is) of van minstens één verzekerde (indien er twee verzekerden zijn) op de einddatum van het contract is gelijk aan de reserve van het contract met een minimum gelijk aan het aantal eenheden op het contract op dat ogenblik vermenigvuldigd met 1 EUR. Bij overlijden: Het kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde (indien er één verzekerde is) of van de twee verzekerden (indien er twee verzekerden zijn) vóór de einddatum van het contract is gelijk aan de reserve van het contract. Doelgroep Fonds(en) Deze verzekering is vooral bestemd voor wie een aantrekkelijk rendement nastreeft, gecombineerd met bescherming van de nettopremie(s) (= premies verminderd met de eventuele verschuldigde taksen en de instapkosten) op einddatum. Top Protect Financials 08/2018 is een beleggingsfonds dat verbonden is met beleggingsverzekeringen van Tak 23 gecommercialiseerd door Fortis AG. De benaming Fortis AG duidt de verzekeringen van Fortis Insurance Belgium aan die exclusief verdeeld worden door verzekeringsmakelaars. Het fonds Top Protect Financials 08/2018 heeft de bescherming van de nettopremie(s) op de einddatum en de realisatie van een mogelijke meerwaarde tot doel. Deze mogelijke meerwaarde op de einddatum is afhankelijk van de evolutie van een korf van 4 bankaandelen, elk met een gelijke weging: KBC, ING, Dexia en Fortis. De meerwaarde op einddatum wordt berekend in 3 stappen: 1. Berekening van de eindwaarde van elk aandeel Voor elk individueel aandeel wordt de eindwaarde berekend als het gemiddelde van de maandelijkse slotkoersen over de laatste 18 maanden van de looptijd van het fonds. 2. Berekening van de individuele evolutie per aandeel De individuele evolutie voor elk aandeel wordt dan bepaald door de verhouding van het verschil tussen de weerhouden eindwaarde en de startwaarde ten opzichte van de overeenstemmende startwaarde. 3. Berekening van de meerwaarde op einddatum De prestatie van de korf is dan gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van deze 4 individuele evoluties. Dit fonds heeft een risicoklasse III op een schaal van Ø tot VI, waarbij VI overeenstemt met het hoogste risiconiveau (overeenkomstig de methodologie gebruikt voor de risicoberekening bij ICB s met vaste looptijd en met kapitaalbescherming of met behoud van minstens 90 % van het initieel kapitaal op vervaldag). Het fonds richt zich eerder tot de neutrale belegger. Fortis Insurance Belgium treedt op als beheerder van Top Protect Financials 08/2018.

3 3 Rendement Kosten Instapkosten Het rendement van het contract wordt berekend door het aantal eenheden van het fonds toegekend aan het contract te vermenigvuldigen met hun netto-inventariswaarde (zie ook de rubriek Inventariswaarde ). De netto-inventariswaarde (NIW) van een eenheid hangt af van de waarde van de onderliggende activa en worden nooit gewaarborgd vermits het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringnemer. Deze verrichting verbonden aan beleggingsfondsen geeft geen enkele aanleiding tot winstdeling. Op einddatum (22/08/2018) wordt 100 % van de netto-premie(s) beschermd; de verzekeraar zelf gaat t.a.v. de verzekeringnemer geen verbintenis aan die wat betreft de duur en het bedrag of het rendement bepaald is. 3,5 % van de gestorte premies of van de overgedragen reserve < EUR (taks inbegrepen) 3 % van de gestorte premies of de overgedragen reserve EUR (taks inbegrepen). Uitstapkosten/Afkoopkosten Op einddatum van het contract en in geval van overlijden van de verzekerde zijn er geen uitstapkosten verschuldigd. Het is mogelijk de reserve volledig (= totale afkoop) of gedeeltelijk (= gedeeltelijke afkoop) af te kopen (min eenheden) mits de toepassing van de volgende kosten (uitgedrukt in percentage van de afgekochte reserve): - van het 1 ste tot het 4 de jaar*: 0,5 %. - vanaf het 5 de jaar*: 0 %. * Jaar: Het lopende jaar wordt bepaald in functie van de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract. Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend Afkoopvergoeding Kosten bij overdracht van fondsen Toetreding/Inschrijving De beheerskosten worden maandelijks afgehouden van de waarde van het fonds en verrekend in de netto-inventariswaarde. De beheerskost bedraagt maximaal 1,50 % per jaar (toegepast op het aantal eenheden op het contract vermenigvuldigd met 1 EUR). Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd. Niet van toepassing. De mogelijkheid om in te schrijven op deze beleggingsverzekering beperkt zich tot een welbepaalde inschrijvingsperiode: van 26/05/2008 tot 25/07/2008. Een vervroegde afsluiting is steeds mogelijk. Na deze periode zijn er geen inschrijvingen meer mogelijk. Vanaf het ogenblik dat onze financiële rekening gecrediteerd is met de in het beleggingsfonds te beleggen premie en we in het bezit zijn van het onderschrijvingsdocument, wordt de nettopremie omgezet in eenheden van het beleggingsfonds. Fortis Insurance Belgium dient elke premie ten laatste op 25/07/2008 ontvangen te hebben. Er is een systeem van onder pari inschrijvingen. Het aantal eenheden toegekend aan uw contract wordt: - bepaald op basis van de aankoopprijs zoals hieronder bepaald. - afgerond op de eenheid naar boven indien het cijfer na de komma 5 is of groter. - afgerond op de eenheid naar beneden indien het cijfer na de komma kleiner is dan 5. Ontvangst storting Datum aankoop Aankoopprijs Tot 30/05 02/06 99,72 % 31/05 06/06 09/06 99,76 % 07/06 13/06 16/06 99,79% 14/06 20/06 23/06 99,83 % 21/06 27/06 30/06 99,86 % 28/06 04/07 07/07 99,90 % 05/07 11/07 14/07 99,93 % 12/07 18/07 21/07 99,97 % 19/07 25/07 28/ %

4 4 Looptijd Het verzekeringscontract heeft een bepaalde duur. Looptijd van het fonds: 10 jaar en 2 weken. - Oprichtingsdatum van het fonds: 08/08/ Einddatum van het fonds: 22/08/2018 De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde (indien er één verzekerde is) of van de twee verzekerden (indien er twee verzekerden zijn). Inventariswaarde Start netto-inventariswaarde: 1,0000 EUR per eenheid (op 08/08/2008). Bepaling volgende netto-inventariswaarden: elke maandag. Indien deze dag geen werkdag is, wordt de netto- inventariswaarde bepaald op de eerstvolgende werkdag. De netto-inventariswaarde verschijnt dagelijks in de Belgische financiële pers (De Tijd / L Echo) en op de website van de maatschappij ( Premie De initiële premie bedraagt minstens EUR (taks inbegrepen). Bijkomende premies zijn mogelijk vanaf EUR (taks inbegrepen) per premie en moeten tijdens de inschrijvingsperiode geschieden. Alle premies moeten gestort worden op het rekeningnummer met als vermelding het aansluitingsnummer van het contract. Een periodieke premie is niet mogelijk. Fiscaliteit Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. Er is een premietaks van: - 1,10 % indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is, verwerkt in de structuur. - 4,40 % indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, verwerkt in de structuur ten belope van 1,10 %. De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij leven of op het kapitaal overlijden.* Afkoop/opname Gedeeltelijke afkoop * overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/04/2008 en onder voorbehoud van latere aanpassingen. De aanvraag moet gebeuren via het door de verzekeringnemer gedagtekend en ondertekend afkoopdocument van de maatschappij. Op elk ogenblik dient de reserve van het contract minimum 600 EUR te bedragen. De afkoop van de eenheden gebeurt op de datum van inwerkingtreding van de afkoop. Elke verrichting na de inschrijvingsperiode gebeurt op de tweede maandag die volgt op de dag waarop we uw aanvraag tot afkoop of de melding van een overlijden ontvangen hebben. Indien deze tweede maandag geen werkdag is, gebeurt de verrichting de eerstvolgende werkdag. Niet geplande gedeeltelijke afkoop: het contract kan op ieder ogenblik gedeeltelijk worden afgekocht met een minimum van eenheden. Geplande afkopen: niet mogelijk Volledige afkoop Overdracht van fondsen Informatie Het contract kan geheel worden afgekocht. De volledige afkoop stelt een einde aan het contract. Niet van toepassing. De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een rekeninguittreksel. De verzekeringnemer ontvangt voorafgaandelijk aan het onderschrijven van een contract de Algemene en productvoorwaarden en deze Financiële infofiche Levensverzekering. Alle bijkomende inlichtingen en de risicoklasse zijn vermeld in het Beheersreglement dat ter beschikking is bij uw makelaar of op de maatschappelijke zetel. Enkel de meest recente versie is van toepassing. De maandelijkse rapporten van Top Protect Financials 08/2018 en deze Financiële infofiche Levensverzekering kan worden geraadpleegd op de site Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax : +32(0) RPR Brussel BTW BE Onderneming toegelaten onder het codenummer 0079 om de takken 21 en 22 Levensverzekeringen (KB 4/7/79 BS 14/7/79), 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30/3/93 BS 7/5/93), 26 Kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA 26/4/05 BS 12/5/05), en alle takken Niet-Leven (takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 BS 14/7/79, KB 29/12/86 BS 14/1/87, KB 7/12/88 BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 BS 14/6/05)

5 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Financials 08/ Profiteer van het potentieel van kwaliteitsvolle bankaandelen!

6 Top Protect Financials 08/ Profiteer van het potentieel van kwaliteitsvolle bankaandelen! Wilt u graag op de beurs beleggen, maar op een veilige manier? Gelooft u in het hoge potentieel van de financiële aandelen? Kies dan voor Top Protect Financials 08/2018! U belegt in kwaliteitsvolle aandelen van de 4 grootste financiële spelers op de Belgische markt, en dat met bescherming van de nettopremie op einddatum! Zo profiteert u volop van het opwaartse potentieel en hoeft u zich geen zorgen te maken over uw investering. Profiteer volop van het hoge potentieel van de financiële aandelen Financiële aandelen werden in het verleden steeds beschouwd als aandelen voor de goede huisvader. En terecht! Op lange termijn laten de zogeheten financials immers hoge rendementen optekenen. De crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt heeft echter heel wat wantrouwen doen ontstaan tegenover de financiële sector, waardoor veel beleggers de financiële aandelen links lieten liggen. De bankaandelen zijn het voorbije jaar dan ook enorm in waarde gedaald. Van juni 2007 tot april 2008 zakte de index van de grootste Europese banken (de Dow Jones Eurostoxx Banks 2 ) met 31 % terwijl de algemene Europese aandelenindex Dow Jones Eurostoxx50 3 met slechts 19 % daalde. De Europese financiële aandelen deelden dus duidelijk zwaarder in de klappen dan de andere Europese aandelen. 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 dec/96 sept/97 juni/98 maart/99 dec/99 sept/00 juni/01 maart/02 dec/02 sept/03 juni/04 maart/05 dec/05 sept/06 juni/07 maart/08 Eurostoxx 50, basis 1996 Eurostoxx Banks, basis 1996 Voor aandelen is het aankoopmoment erg belangrijk, omdat het de rentabiliteit op lange termijn bepaalt. In het ideale scenario investeert u op het beste moment. Deze momenten ontstaan door een aanzienlijke daling van de koersen op relatief korte termijn. Door te kopen op zo n moment kunt u volop profiteren van de latere stijgingen. 1 Top Protect Financials 08/2018 is een levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen (Tak 23) gecommercialiseerd door Fortis AG. De benaming Fortis AG duidt de verzekeringen aan van Fortis Insurance Belgium die exclusief via verzekeringsmakelaars worden verdeeld. De voorwaarden vindt u in de Financiële infofiche Levensverzekering, achteraan deze brochure. 2 Index waarin de grootste financiële instellingen van België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje zijn opgenomen. 3 Index waarin de 50 grootste beurskapitalisaties uit de Eurozone vertegenwoordigd zijn.

7 3 Sommige banken waren maar in beperkte mate betrokken bij de hypotheekcrisis, zodat de vraag kan worden gesteld of de financiële sector in zijn geheel niet te zwaar is afgestraft. In ieder geval staan een aantal Europese bankaandelen door de koersval zeer aantrekkelijk gewaardeerd, rekening houdend met hun uitstekende prestaties en met de winstverwachtingen voor de komende jaren. Een ideaal moment dus om in te stappen en te profiteren van het opwaartse potentieel op lange termijn! Met Top Protect Financials 08/2018 belegt u zonder zorgen in kwaliteitsvolle bankaandelen! Uw nettopremie is volledig beschermd op einddatum Uw belegging kan niet aan waarde verliezen: de nettopremie is volledig beschermd op einddatum, wat er ook gebeurt. Een geruststellende zekerheid die u via een rechtstreekse belegging in deze aandelen uiteraard niet hebt. 4 kwaliteitsvolle aandelen U belegt in een aandelenkorf met aantrekkelijk gewaardeerde aandelen van de vier grootste financiële dienstverleners in België: Fortis, ING, KBC en Dexia. Vier solide financiële instellingen met een grote Europese uitstraling, die financieel gezond zijn en er sterke internationale ambities op nahouden. Naast een grote aanwezigheid op de Belgische, Nederlandse en Franse markt, hebben de vier grootbanken belangrijke strategische posities in zowat alle financiële centra dankzij filialen en samenwerkingsverbanden in Europa, Azië, Australië en Amerika. Bovendien zijn Fortis, ING, KBC en Dexia op verschillende fronten actief, elk met hun eigen klemtonen: inkomsten worden gegenereerd uit bankactiviteiten, verzekeringsactiviteiten en vermogensbeheer. Met deze 4 bankaandelen bestrijkt u dus een heel divers spectrum, dat zowat alle continenten en alle denkbare activiteiten uit de financiële wereld omvat. Een ideaal instapmoment De 4 aandelen van de korf hebben de laatste 12 maanden heel wat van hun beurswaarde verloren. Toch presteerden de 4 financials de voorbije jaren erg goed en lieten ze hoge winstcijfers optekenen. Analisten verwachten ook voor de komende jaren mooie winsten. Een ideaal moment dus om in te stappen en te profiteren van het opwaartse potentieel op lange termijn! Een doeltreffend antwoord op beursschommelingen De voorbije maanden hebben aangetoond dat de koersen wel eens op hol durven slaan. Om minder onderhevig te zijn aan koersdalingen en om te profiteren van de reeds opgebouwde koerswinsten, wordt het rendement op einddatum van Top Protect Financials 08/2018 bepaald op basis van de prestaties van de aandelen tijdens de laatste 18 maanden. Profiteer voor 100 % van de stijging van de aandelenkorf Op einddatum krijgt u de meerwaarde van de aandelenkorf, zonder enige beperking. Ook als de koersen zouden verdubbelen of verdrievoudigen is deze stijging voor 100 % van u. Met Top Protect Financials 08/2018 zijn er dus geen beperkingen aan uw rendement!

8 4 Hoe wordt het rendement bepaald van Top Protect Financials 08/2018? Op einddatum van uw contract Top Protect Financials 08/2018 wordt de uit te keren meerwaarde berekend. Deze berekening gebeurt in 3 eenvoudige stappen en wordt hier geïllustreerd aan de hand van een fictief voorbeeld Berekenen van de eindwaarde van elk aandeel De eindwaarde van elk individueel aandeel wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 18 slotkoersen uit de laatste 18 maanden voor de einddatum. Voor die berekening wordt per maand op een vooraf bepaalde datum telkens 1 slotkoers geselecteerd 2. Voorbeeld: berekening voor aandeel 1 met een beginwaarde 100 slotkoers 1 slotkoers 2 slotkoers 3 slotkoers 4 slotkoers Eindwaarde = ( ) / 18 = gemiddelde koers van Berekenen van de evolutie van elk aandeel Om de meerwaarde te bepalen van het aandeel, wordt het koersgemiddelde van elk aandeel vergeleken met de beginwaarde bij aanvang van het contract. Aandelen Beginwaarde Eindwaarde (zie stap 1) Evolutie van elke aandeel % % % % 3. Berekening van de meerwaarde op einddatum Elk aandeel telt voor 25 % mee voor de berekening van de totaal uit te keren meerwaarde. De vier evoluties worden dus gewogen en opgeteld. U ontvangt de totale uit te keren meerwaarde bovenop uw nettopremie, zonder beperking! Aandelen Evolutie (zie stap 2) Weging van de aandelen in de korf Gewogen meerwaarde % x 25 % + 50 % % x 25 % + 55 % % x 25 % + 25 % % x 25 % + 35 % Meerwaarde op einddatum = 165 % (of gemiddeld 10,24 % per jaar) 1 Fictief voorbeeld. Deze rendementen zijn geen waarborg noch een beperking voor de toekomst. 2 De exacte data vindt u terug in het Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018, beschikbaar bij uw makelaar of op

9 65 5 Overtuigende historische resultaten De troeven en het potentieel van Top Protect Financials 08/2018 spreken voor zich. En de resultaten uit het verleden zijn al even overtuigend. Want hoewel die geen garantie zijn voor de toekomst, geven ze toch een goed beeld van het potentieel. Om het rendementspotentieel van Top Protect Financials 08/2018 te illustreren hebben we aan de hand van een back-testing 1 berekend wat een contract op 10 jaar zou hebben opgebracht tussen 7 mei 1992 en 31 december Jaarlijks rendement minimum gemiddeld maximum 6,10 % 10,35 % 18,89 % Na observaties blijkt dat het jaarlijkse rendement gemiddeld 10,35 % bedroeg. Op 10 jaar zou uw spaargeld daarmee aanzienlijk zijn aangegroeid! Indien u in de onderzochte periode op het slechtste moment zou zijn ingestapt, had Top Protect Financials 08/2018 u nog altijd een rendement van 6,10 % op jaarbasis opgeleverd. In het beste geval zou het zelfs jaarlijks 18,89 % zijn geweest! 100 % 80 % 100 % 91,46 % 79,05 % Cumulatieve verdeling 69,15 % Een jaarlijks rendement van meer dan 8 % in bijna 80 % van de gevallen. 60 % 47,73 % 40 % 20 % 21,90 % 14,51 % 13,49 % 12,41 % 10,92 % 0 % 6,10 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % De grafiek illustreert hoeveel observaties uit het verleden overeenkomen met de jaarlijkse rendementen van 6,10 % tot 18,89 %. In alle gevallen werd dus een jaarlijks rendement behaald van minstens 6,10 %. Bij bijna 80 % van de observaties bedroeg het rendement 8 % of meer. En in bijna de helft van de gevallen werd minstens 10 % gehaald! Zo krijgt u een goed idee van het rendementspotentieel van Top Protect Financials 08/ De techniek van de back-testing laat toe om het potentiële rendement van een belegging te bepalen via statistische analyses uitgevoerd over verschillende periodes van dezelfde duur als die van de belegging. In het geval van Top Protect Financials 08/2018, is de back-testing uitgevoerd over verschillende periodes van 10 jaar (roll over) tussen 7 mei 1992 en 31 december Deze analyses zijn gebaseerd op de korf Fortis, KBC en ING voor de periode 07/05/ /11/1996, en op de korf Fortis, KBC, ING en Dexia voor de periode vanaf 20/11/1996 omdat Dexia pas vanaf eind 1996 beursgenoteerd is. Deze rendementen zijn geen waarborg noch een beperking voor de toekomst.

10 6 Bijkomende voordelen Verzekering met twee verzekerden U hebt als verzekeringnemer de mogelijkheid om twee verzekerden te vermelden. Hierdoor blijven de bescherming van de nettopremie en de andere voordelen van het contract van kracht op einddatum, zelfs indien één van de verzekerden overlijdt tijdens de looptijd van het contract. Volledige transparantie Om de evolutie van uw belegging op de voet te kunnen volgen, wordt elke maand een nieuw maandelijks rapport gepubliceerd op Deze rapporten zijn ook beschikbaar bij uw makelaar. De inventariswaarde zal u ook kunnen terugvinden in de kranten De Tijd en L Echo. Bovendien ontvangt u elk jaar een uittreksel met een duidelijke stand van zaken van uw contract. Voordelige fiscaliteit U betaalt geen roerende voorheffing op de behaalde meerwaarden op einddatum, noch beurstaks. De taks van 1,10 % op levensverzekeringsverrichtingen zit reeds verwerkt in de structuur van het product. De troeven van Top Protect Financials 08/2018 Profiteer volop van het groeipotentieel van de financiële aandelen Beleg zonder zorgen in kwaliteitsvolle bankaandelen Uw nettopremie is op einddatum volledig beschermd 4 kwaliteitsvolle aandelen: Fortis, ING, KBC en Dexia Een ideaal instapmoment Een doeltreffend antwoord op beursschommelingen Profiteer voor 100 % van de stijging van de aandelenkorf Overtuigende historische resultaten Extra troeven Verzekering met 2 verzekerden Volledige transparantie Voordelige fiscaliteit

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1 Benaming van het fonds Top Protect Best Profile 06/2018 Oprichtingsdatum van het fonds 01/06/2010 Risicoklasse Om de verzekeringnemer

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 07/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 07/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 07/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 07/2008 die van toepassing

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

Benut de ineffi ciënties van de markten!

Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Fortis AG Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Benut de ineffi ciënties van de markten! Een kwalitatieve belegging toegankelijk

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch

Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ European Sectors GELDIG OP 15/09/2014 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering Top Protect Alpha Turbo 08/2018 1

Financiële infofiche Levensverzekering Top Protect Alpha Turbo 08/2018 1 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Alpha Turbo 08/208 Financiële infofiche Levensverzekering Top Protect Alpha Turbo 08/208 Deze financiële infofiche Levensverzekering beschrijft

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Gedeelte

Nadere informatie

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! Globaal bruto rendement van 3% in 2013 op de premies For Kids 1 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 2 + eventuele

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie