Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar"

Transcriptie

1 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Profit Best Of Third Party Funds 1 Beleg op elk ogenblik in de beste fondsen ter wereld! Hoe uw geld optimaal beleggen? U kijkt uit naar een goede belegging? Na de crisis aan het begin van dit millennium en ondanks de heropleving van de aandelenmarkten, is deze vraag meer dan ooit aan de orde voor talrijke beleggers die niet meer rechtstreeks op de beurs durven beleggen, en nieuwe beleggingsbronnen aanboren. Het traditionele alternatief de formules zoals kasbons bijvoorbeeld biedt op dit ogenblik maar weinig perspectieven. Belgen opteren dan ook massaal voor formules van Tak 21, die een gewaarborgde rentevoet combineren met een winstdeling 2, of voor gestructureerde fondsen, waarvan de prestaties gekoppeld zijn aan de financiële markten, maar die kapitaalbescherming op einddatum 3 bieden. Een uitstekende basis voor een belegging, die door velen echter wordt beschouwd als een volledige portefeuille. En toch biedt een diversificatie rond deze basis heel wat niet te verwaarlozen troeven, zowel wat betreft het globale rendement van uw portefeuille, als voor zijn weerstand tegen eventuele marktdalingen. Beleggen op lange termijn: een rendabele keuze + Rendement - Gemiddeld jaarlijks rendement van verschillende portefeuilles op 10 jaar 4 (gerangschikt in functie van de verhouding rendement/volatiliteit) - 5,80% 6,50% Wereldwijde obligaties 6,87% Defensieve traditionele portefeuille Evenwichtige traditionele portefeuille 7,20% 7,62% Volatiliteit + Dynamische traditionele portefeuille Wereldwijde aandelen De moeilijke beursjaren aan het begin van dit millennium hebben heel wat beleggers ontmoedigd. Nochtans ligt het jaarlijks gemiddeld rendement op 10 jaar 4 van aandelen beduidend hoger dan dat van een traditionele afwachtende oplossing. En dat ondanks de hoge volatiliteit van aandelen (de variaties in de behaalde rendementen). 1 De fondsen van het gamma Top Profit Best Of Third Party Funds worden gecommercialiseerd door Fortis AG. De benaming Fortis AG duidt de verzekeringen aan van Fortis Insurance Belgium die exclusief via verzekeringsmakelaars worden verdeeld. Het zijn levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen van Tak 23 zonder kapitaalbescherming. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringnemer. Instapkosten: 3,5 %. Afkoopkosten: 2 % degressief gedurende de eerste 4 jaar. Taks op de levensverzekeringsverrichtingen: verschuldigd. Alle bijkomende inlichtingen en de risicoklasse zijn opgenomen in het Beheersreglement, ter beschikking bij uw makelaar of op de maatschappelijke zetel. 2 Zoals Top Rendement Invest van Fortis AG. 3 Zoals de fondsen van het gamma Top Protect, gecommercialiseerd door Fortis AG. 4 Gemiddelde jaarlijkse rendementen tussen 31/05/1996 en 30/04/2006. Wereldwijde obligaties: JP Morgan Global Trade USD. Wereldwijde aandelen: MSCI World. Defensieve traditionele portefeuille: 70 % obligaties - 30 % aandelen. Evenwichtige traditionele portefeuille: 50 % obligaties - 50 % aandelen. Dynamische traditionele portefeuille: 30 % obligaties - 70 % aandelen.

2 Beleggen via een verzekeringscontract? Als verzekeraars stellen Fortis AG en uw makelaar u voor, op de financiële markten te beleggen via Tak 23, een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. Waaruit bestaat een beleggingsfonds? Traditioneel omvat zo n fonds, volgens de gekozen opties, aandelen, obligaties en cash. Deze termen omvatten echter helemaal niet meer wat ze in het begin van deze eeuw konden omvatten, ze zijn veel ruimer geworden. Net als de beleggers, zijn ook deze aan beleggingsfondsen gekoppelde levensverzekeringen geëvolueerd. Hun beheer is niet meer beperkt tot traditionele aandelen en obligaties. Decorrelatie, actief beheer, alternatief beheer, deze nieuwe begrippen en formules zijn nu niet meer weg te denken uit het beheer van de beleggingsfondsen, om overal waar mogelijk in te spelen op marktopportuniteiten en toch krachtdadiger dan vroeger, koerswijzigingen onder controle te houden. De troeven van Tak 23 Hoge rendementen De beursrendementen van de jongste jaren zijn, ondanks enkele wisselvalligheden, heel aantrekkelijk, vooral op lange termijn. En de koersdalingen? Het dagelijkse verloop van een Tak 23-contract is uiteraard onderhevig aan schommelingen. In een lange termijnoptiek bieden die weer opportuniteiten. Bij lagere koersen kunt u voor hetzelfde bedrag immers méér eenheden kopen. Op lange termijn is dit één van de elementen die een hoog rendement in de hand werken. Optimale soepelheid U beschikt in elk opzicht over een grote beslissingsvrijheid. De voordelen van een beleggingsfonds Investeren in een beleggingsfonds van Tak 23 biedt heel wat voordelen in vergelijking met aankopen die u op individuele basis zou doen. Beleggingsfondsen streven naar diversificatie, zowel op geografisch, sectorieel en ander gebied. Op die manier kan het risiconiveau van de beleggingen verminderd worden. De administratieve formaliteiten zijn bovendien sterk vereenvoudigd, en worden overgelaten aan erkende beheerders (coupons, bewaarloon,...). En doordat de transacties op grote schaal verricht worden, realiseert u aanzienlijke besparingen op de transactiekosten. Een combinatie van fondsen aangepast aan uw behoeften U kunt uw stortingen over verschillende fondsen spreiden naar eigen goeddunken, of de waarde van uw contract volledig of gedeeltelijk naar een ander fonds overdragen, of naar verschillende andere fondsen. Financiële transacties in alle vrijheid U bepaalt zelf hoeveel u belegt, en u kunt altijd bijstorten. Doorgaans kiezen beleggers voor een eenmalige premie, maar ook regelmatige stortingen zijn perfect mogelijk. Wanneer u uw stortingen spreidt, koopt u uw eenheden nu eens tegen een hoge, en dan weer tegen lage koersen, wat uw rendement ten goede komt. U kunt overigens ook op regelmatige basis geld uit uw contract opvragen, om uw financiële inkomsten aan te vullen.

3 Een contract van onbepaalde duur Het is een contract zonder vooraf bepaalde einddatum. U kunt dus zelf kiezen wanneer u, volledig of gedeeltelijk, uit één of meerdere fondsen wilt stappen. Zeer aantrekkelijke fiscaliteit 1 Wanneer u in Tak 23 belegt, betaalt u geen taks op de beursverrichtingen (noch bij de intekening, noch op de einddatum), en ook geen leveringstaksen. Uw investering is ook vrijgesteld van roerende voorheffing. En de 1,10 % taks op levensverzekeringsverrichtingen? Onder vergelijkbare omstandigheden is deze taks nog altijd voordeliger dan de roerende voorheffing. De sterke punten van een verzekeringscontract Een verzekeringscontract is altijd op naam. Ongeacht de situatie (verlies, diefstal,...), blijft u juridisch de enige eigenaar. U hebt eveneens het exclusieve recht, uw begunstigden aan te duiden en te wijzigen. U kunt er trouwens ook altijd een voordelige overlijdensdekking bijnemen. 1 Fiscaal regime in voege voor particulieren op 16/06/2006. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. Hoe uw geld optimaal beleggen? Wanneer u op elk ogenblik in de beste fondsen ter wereld investeert!

4 Uw pluspunt: de zekerheid dat u op elk ogenblik belegt in de beste fondsen ter wereld Hoe weet u of u een goede belegging hebt? Wanneer u in de beste fondsen van de markt belegt. Een aandeel of een obligatie hoe performant ook blijft op lange termijn zelden de beste van de markt. Een directe belegging in deze waarde kan dan ook riskant zijn. Top Profit Best Of Third Party Funds van Fortis AG biedt u echter de zekerheid dat u op elk ogenblik belegt in de beste fondsen ter wereld. De zekerheid te beleggen in de beste fondsen ter wereld van de meest performante activaklassen Wilt u de stabiliteit van obligaties? Zoals de naam aangeeft, kunt u met Best Of Third Party Funds beleggen in de beste fondsen van de vijf continenten. Of het nu gaat om staatsen bedrijfsobligaties of obligaties uit de groeilanden, het globale aanbod wordt voortdurend geanalyseerd om voor u een ideaal gediversifieerde portefeuille samen te stellen met de beste verhouding risico/rendement. Of verkiest u aandelen? Of vastgoedwaarden? De methode blijft dezelfde. Deze fondsen worden samengebracht om een optimale combinatie te krijgen van sectoren en beheersstijlen. Haalt een fonds niet het verwachte beleggingsresultaat? In dat geval wordt het vervangen. Wilt u meer diversifiëren? Kleine ondernemingen, beurskapitalisaties, groeilanden, vastgoedwaarden, U kunt profiteren van de meest interessante activaklassen naargelang uw persoonlijke doelstellingen op het vlak van rendement en stabiliteit. Het extra rendement van actief beheer Terwijl traditioneel beheer het rendement van een index wil evenaren, streeft actief beheer naar een nog beter resultaat. Wat is de bedoeling? Een aanhoudend extra rendement tegenover deze index halen, zodat u maximaal voordeel haalt uit koersstijgingen, en waarbij dalingen tot een minimum beperkt worden. Alle geselecteerde fondsen worden dan ook volgens dat principe beheerd. Een betere bescherming tegen eventuele marktdalingen Kapitaalbescherming heeft meestal een kostprijs op het vlak van rendement. Daarom gebruiken de beheerders van geselecteerde fondsen andere technieken om zich tegen eventuele marktdalingen te beschermen, zonder daarom hun groeipotentieel tijdens beursstijgingen te hypothekeren. Zo kunnen bepaalde beheerders hun portefeuille beschermen dankzij hun ruimer beheersmandaat, door te beleggen in afgeleide producten, terwijl anderen er de voorkeur aan zullen geven, systematisch tegendraads te beleggen. Deze strategieën verschillen dus afhankelijk van de beheerder: de ene zoekt naar beschermingsinstrumenten, de andere gaat volledig of gedeeltelijk in cash of andere waarden beleggen, of gaat op zoek naar goedkope waarderingen. De troeven van de begeleide open architectuur van Best Of Bevoorrechte toegang tot alle activaklassen. Actief beheer om de referentie-indexen te kloppen. Een exclusieve combinatie van de beste fondsen ter wereld. Permanente optimalisatie van de portefeuille: de zekerheid dat u op elk ogenblik investeert in de beste fondsen ter wereld voor alle activaklassen. Volledige transparantie van de onderliggende fondsen.

5 Uw makelaar en Fortis AG, de waarborg voor een kwaliteitsvolle belegging De geselecteerde activa zullen een zeer belangrijke impact hebben op het rendement van uw portefeuille. Hun doelstellingen en evoluties zijn zeer verschillend. Via obligaties kunt u een stabieler resultaat halen, terwijl de rendementen van de aandelen vaak merkelijk gunstiger zijn, maar een grotere volatiliteit vertonen. De ervaring leert echter dat die volatiliteit op lange termijn lonend blijkt te zijn, en dat absolute zekerheid een hoge prijs heeft op het vlak van rendement. Uw makelaar zal dus een waardevolle hulp zijn bij de keuze van uw beleggingen. Vanuit zijn professionalisme en klantgerichtheid zal hij u adviseren en u een portefeuille voorstellen die volledig afgestemd is op uw behoefte aan zekerheid en op uw persoonlijke rendementsdoelstellingen. En om een kwaliteitsbelegging te kunnen voorstellen heeft hij ervoor gekozen, samen te werken met Fortis AG, de verzekeringen van Fortis Insurance Belgium die exclusief door de verzekeringsmakelaars worden verdeeld. Fortis AG is immers al jarenlang gespecialiseerd in de selectie en de combinatie van beheerders uit de hele wereld, aan wie ze het beheer van de strategische Top Profit-fondsen toevertrouwt. Dat de strategie van analyse en voortdurende opvolging lonend is, bewijst het Palmares van Standard & Poor s en de zilveren medaille in 2005 van De Standaard - La Libre Belgique voor de tweede beste beheerder van beleggingsfondsen in België! Palmares van de bestaande Top Profit-fondsen Jaar Prijs Top Profit-fonds 1999 S&P Micropal voor Galaxy World op 5 jaar ste Prijs Levensverzekeringstrofee (Decavi) voor Planet World ste Prijs Levensverzekeringstrofee (Decavi) voor Universe World ste Prijs Levensverzekeringstrofee (Decavi) voor Galaxy World ste Prijs Levensverzekeringstrofee (Decavi) voor Galaxy Euro ste Prijs Prijs voor Tak 23 De Standaard - La Libre Belgique voor Planet, Galaxy en Universe (World en Euro) Levensverzekeringstrofee (Decavi) voor Planet Euro ste Prijs 2 de Prijs 3 de Prijs Levensverzekeringstrofee (Decavi) voor Galaxy Euro Grote Prijs voor de Beste Beheerder De Standaard La Libre Belgique Grote Prijs van een ruim gamma over een periode van 3 jaar Grote Prijs voor de Beste Beheerder De Standaard La Libre Belgique Grote Prijs van een ruim gamma over een periode van 5 jaar

6 Top Profit Best Of Third Party Funds Bonds Benut alle mogelijkheden van de obligatiemarkten Omdat er naast staatsobligaties nog andere obligaties uitgegeven worden, profiteert u ook van de voordelige aanbiedingen van ondernemingen uit de hele wereld (met bewezen solvabiliteit) en uit groeilanden. Equities Realiseer de beste beurswaarden De aandeelhouders zijn duidelijk de winnende partij met deze selectie van de beste aandelen van grote ondernemingen uit de hele wereld. Absolute Return Bonds Laat uw korte termijnbeleggingen renderen Hoe kunt u uw liquiditeiten laten renderen? Met deze statistische en kwalitatieve aanpak brengt uw geld meer op dan met een spaarrekening en blijft het toch vlot beschikbaar. Real Estate Maak gebruik van de opwaardering van de vastgoedmarkten De grote vastgoedprojecten, die ontoegankelijk zijn voor privé-investeerders, bieden u al de voordelen van de vastgoedsector, zonder de nadelen. Small Caps Investeer vandaag in de grote bedrijven van morgen Neem geen genoegen met enkel aandelen van grote ondernemingen. Aandelen van ondernemingen met een geringe beurskapitalisatie kunnen u immers een belangrijke diversificatie en een aanzienlijk extra rendement opleveren. Emerging Markets Profiteer ten volle van de groei van de emerging markets U slaat twee vliegen in één klap! Met deze beleggingen werkt u hun groei in de hand, en kunt u profiteren van de impuls die u aan hun economieën geeft. Market Opportunities Benut de mogelijkheden op de markten waar ze zich ook voordoen Uw kapitaal wordt op een actieve manier gespreid over alle voorgaande activaklassen, om te profiteren van alle positieve tendensen op deze markten. Uw makelaar doet meer voor u. Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent. Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander. Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen. Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken die best bij u past. Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren. Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker. Fortis AG werkt exclusief samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt. Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming toegelaten onder het codenummer 0079, takken 1 tot 18, 21 tot 23, 26 en 27 (BS 14/7/79, 14/1/87, 20/12/88, 13/2/91, 7/5/93, 12/5/05 en14/6/05)

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie