Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR)."

Transcriptie

1 Werkingsverslag 2014

2 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat voor Sociaal Economische Raad voor de Regio. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan rekenen op de steun van de 21 steden en gemeenten van de regio, sociale partners, Solva, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Redactie en samenstelling: Sabrina Bekaert, Annelies Buffel, Nele De Neys, Daniel Lambeets, Rolf Schollaert, Pieter Van Houcke, Dries Van Thienen, Rien Vanyzere en Fons Wauters. Bron foto s: 21 steden en gemeenten van de regio, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Ondernemersaward Lay-out en druk: Azul nv Info en contact: Datum uitgave: juni

3 Inhoudstafel Colofon....2 Inhoudstafel....3 Voorwoord Streekteam Regionaal overleg Vertegenwoordiging en overleg Vragen aan het Streekoverleg van lokale besturen en andere organisaties Activiteiten in A. Algemeen Naar een toekomstvisie voor het platteland van Zuid-Oost-Vlaanderen Overleg met andere regionale organisaties Streekfonds Vlaamse Ardennen-Dender B. Economie Mobiliteit Ruimte om te ondernemen Lokaal economisch beleid C. Wonen D. Arbeidsmarktbeleid Advisering Opleiding en onderwijs Sociale Economie Samenwerking lokale besturen Ondersteuning Regionaal Welzijnsoverleg E. Projectontwikkeling Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit (DLD) Loopbaan- en diversiteitsplannen Loopbaan- en diversiteitsacties F. Subsidiologie Europese structuurfondsen Groepsaankopen Dienstverlening Projecten en scans G. Communicatie Communicatiemiddelen Werkgroep Communicatie Evenementen / Infomomenten De stakeholders van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Bijlagen Bijlage 1: Overzicht goedgekeurde projecten provinciale subsidiecall detailhandel Oost-Vlaanderen Bijlage 2: Jaaroverzicht diversiteitsplannen en begeleidingen Bijlage 3: Samenstelling Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) en Sociaal Economische Raad voor de Regio (SERR)

4 Voorwoord Met dit werkingsverslag bieden we een overzicht van de activiteiten van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen voor In dit verslag bundelen we wat er het voorbije jaar werd opgestart, gecontinueerd en of gerealiseerd door het Streekoverleg op vlak van volgende werkdomeinen: Arbeidsmarktbeleid, Lokale Economie, Evenredige Arbeidsdeelname/Diversiteit en Subsidiologie. Als het even mag de voornaamste accenten voor elk domein: Voor het luik Arbeidsmarkt werden de inhoudelijke accenten vastgelegd van de clusters sociale economie Handel samen & sociaal (regio Aalst) en Seva (regio Geraardsbergen). In 2015 zullen deze op volledige kruissnelheid komen. Voor het luik Lokale economie werden in overleg met vele lokale besturen diverse projectoproepen ingediend ter ondersteuning van de lokale detailhandel. Voor Evenredige arbeidsdeelname en Diversiteit werden er 32 loopbaan- en diversiteitsplannen afgesloten en vier workshops rond concrete HRM-thema s georganiseerd. Voor wat Subsidiologie betreft voerden we op vraag van diverse lokale besturen en regionale organisaties subsidiescans uit. Daarnaast werkten we intensief aan de indiening van een nieuwe aanvraag Leader Vlaamse Ardennen. Vanaf 1 september 2014 wordt deze taak opgenomen door Nele De Neys ter vervanging van Rolf Schollaert. Ook omtrent het luik Communicatie realiseerden we heel wat zaken om deze te optimaliseren. Ons logo kreeg ook een restyling. Inzake het thema Wonen werden de eerste interne brainstorms georganiseerd die er toe moeten leiden om vanuit een bovenlokale invalshoek ook op dit vlak regionale infomomenten te organiseren en acties te initiëren. Het overleg met de andere regionale organisaties werd verder versterkt en geoptimaliseerd in De wisselwerking met de lokale besturen en andere regionale organisaties blijft een kerngebeuren in onze werking. Dit blijkt duidelijk uit de 108 concrete vragen tot advies of ondersteuning in het voorbije jaar. Daarnaast werden in 2014 diverse infomomenten georganiseerd op allerlei vlakken en domeinen. Samen met onze stakeholders, de lokale besturen, de provincie, de intercommunale Solva, de sociale partners en andere regionaal werkende organisaties is er de dagdagelijkse inzet van het Streekteam om van Zuid-Oost-Vlaanderen een b(l)oeiende regio te maken. Dit is niet evident maar het dynamische Streekteam is door structureel overleg in de regio de stimulator en de katalysator van vele acties en projecten. Ook in 2015 wensen we permanent en blijvend driver te zijn voor een sterke regio in overleg en wisselwerking met onze stakeholders en vele andere regionale organisaties. Met enige ongerustheid echter in het achterhoofd wachten we af welke beslissingen de Vlaamse regering zal nemen naar de toekomstige werking van de RESOC s en SERR s toe. 4

5 1. Streekteam 2014 Fons Wauters - Regiocoördinator Annelies Buffel - Communicatie en Administratie Pieter Van Houcke - Stafmedewerker Lokale Economie Rien Vanyzere - Stafmedewerker Arbeidsmarkt Rolf Schollaert - Stafmedewerker Subsidiologie (tot 31/07/2014) Nele De Neys - Stafmedewerker Subsidiologie (vanaf 01/09/2014) Sabrina Bekaert Projectontwikkelaar Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit Daniel Lambeets Projectontwikkelaar Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit Dries Van Thienen Projectontwikkelaar Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit

6 2. Regionaal overleg Belangrijke agendapunten 31 januari RESOC - Werking vzw Zorginnovatiecluster - Website vraag en aanbod ruimte om te ondernemen SERR - Terugkoppeling advies JOP/VDAB Stand van zaken jaaractieplan Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit 21 februari Burgemeesters- en parlementairenoverleg - Opstart en doelstellingen van dit vernieuwd model overleg met de regionale organisaties 21 maart RESOC - Stand van zaken N60 - Concordia Geraardsbergen - Toelichting Europese Programma s SERR - Loopbaan- en Diversiteitsplannen - stand van zaken 23 mei RESOC - Ontwikkeling Plattelandsvisie - Regierol Sociale economie en werking twee clusters SERR - Advisering nieuwe aanvragen Loopbaan- en Diversiteitsplannen 26 september RESOC - Opstart Streekfonds - stand van zaken - Provinciale subsidiecall detailhandel + interbedrijfssamenwerking SERR 21 november Burgemeesters- en parlementairenoverleg - Advisering nieuwe aanvragen Loopbaan- en Diversiteitsplannen - Opstart Streekfonds - stand van zaken - Vlaamse beleid en gevolgen voor de regionale organisaties 19 december RESOC - Toelichting actieplan Leader Vlaamse Ardennen nieuwe aanvraag SERR - Stand van zaken Jaaractieplan

7 3. Vertegenwoordiging en overleg Domein Algemeen Economie Arbeidsmarktbeleid Projectontwikkeling Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit Overleg - VVSG-overleg met andere regio s - ERSV-overleg met de andere regiocoördinatoren van de provincie - Overleg met andere regionale organisaties - Overleg met KBC en KBS opstart Streekfonds - Leader Zuid-Oost-Vlaanderen: lid van Dagelijks Bestuur en plaatselijke groep - Technische Werkgroep Plattelandsontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen - Lid van het Oost-Vlaams platform voor logistiek en meer bepaald van de themagroepen infrastructuur en ruimtelijke ordening - Lid werkgroep zwaar Vrachtvervoer van de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen - Lid Provinciaal platform Detailhandel - Lid stuurgroep brugproject economie/onderwijs belfa i.s.m. Hogeschool Gent, Kaho Sint-Lieven, Stad Aalst, JCI, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen en Streekoverleg - Lid stuurgroep project rond hoeve- en streekproducten voor de Vlaamse Ardennen - Lid Stuurgroep SPAZIO - Lid regiotafel lokale economie van VVSG - Lid begeleidende stuurgroep project ondernemingsvriendelijke gemeente Stad Aalst/Voka rond citymarketing (TAK27) - Lid stuurgroep ondernemingsvriendelijke gemeente Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen rond zorgtoerisme (toeren met taxi s) - Lid Deelraad Industrie en nieuwe Economie Stad Aalst - Centrum Leren en Werken De Kering - VTI Aalst - Centrum Leren en Werken Dender - KTA Aalst - Centrum Leren en Werken KA Oudenaarde - Regionaal Overlegplatform Arbeidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - Werkgroep Duurzame Tewerkstelling / sociale economie Stad Aalst - Lokaal Derdenoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen - Maandelijks overleg VDAB - Regionaal overlegplatform voltijds engagement - Raad Van Bestuur De Punt - Permanente Tewerkstellingscel VDAB - Regierol Sociale Economie Clusters Aalst en Geraardsbergen - Regionale Commissie Loopbaanbeleid en Diversiteit - Werktafel Jobkanaal op Oost-Vlaams niveau - Overleg Projectontwikkelaars op Vlaams niveau vanuit Departement Werk en Sociale Economie 7

8 4. Vragen aan het Streekoverleg van lokale besturen en andere organisaties 4. Vragen aan het Streekoverleg van lokale besturen en andere organisaties Om te komen tot samenwerking in en sociaal-economische ontwikkeling van de regio staat het Streekoverleg haar stakeholders bij Om met te advies komen en tot ondersteuning samenwerking rond in diverse en sociaal-economische thema s. ontwikkeling van de regio staat het Streekoverleg haar stakeholders bij met advies en ondersteuning rond diverse thema s. Sinds 2014 worden alle vragen vanuit lokale besturen, bedrijven, sociale partners en andere stakeholders aan het Streekoverleg Sinds op een 2014 structurele worden manier alle vragen bijgehouden. vanuit lokale besturen, bedrijven, sociale partners en andere stakeholders aan het Streekoverleg op een structurele manier bijgehouden. Inhoud vragen Inhoud vragen In 2014 werd het grootste deel van de vragen (68 van de 108) gesteld rond het thema lokale economie, voornamelijk omtrent ondersteuning bij projecten en dossiers. In 2014 werd het grootste deel van de vragen (68 van de 108) gesteld rond het thema lokale economie, voornamelijk omtrent ondersteuning bij projecten en dossiers. Bijna een derde van de vragen handelde over het thema subsidiologie. Hierbij werd vooral gevraagd naar subsidiescans, info over subsidieoproepen en over subsidies voor ondernemingen. Bijna een derde van de vragen handelde over het thema subsidiologie. Hierbij werd vooral gevraagd naar subsidiescans, info over subsidieoproepen en over subsidies voor ondernemingen. Ten slotte werden ook vragen gesteld over arbeidsmarkt. De focus hierbij lag op vragen naar (analyse van) cijfers rond regionale Ten arbeidsmarkt slotte werden en (jeugd)werkloosheid. ook vragen gesteld Daarnaast over arbeidsmarkt. werd het Streekoverleg De focus hierbij ook lag uitgenodigd op vragen voor deelname aan naar (structureel) (analyse overleg. van) cijfers rond regionale arbeidsmarkt en (jeugd)werkloosheid. Daarnaast werd het Streekoverleg ook uitgenodigd voor deelname aan (structureel) overleg. Oorsprong vragen Oorsprong vragen Onderstaande grafiek geeft weer vanuit welke hoek de vragen in 2014 kwamen. De lokale besturen en ondernemers hebben hierin Onderstaande duidelijk het grafiek grootste geeft aandeel. weer vanuit welke hoek de vragen in 2014 kwamen. De lokale besturen en ondernemers hebben hierin duidelijk het grootste aandeel. 5,56% 3,70% 2,78% 20,37% 0,93% 1,85% 64,81% Lokale besturen Ondernemers * Onderwijs Welzijn Stadsontwikkeling Vakbond Provincie/Parlement Informatie over Informatie subsidieoproepen over subsidieoproepen en aanvragen voor en subsidiescans aanvragen voor blijken subsidiescans zowel bij lokale blijken besturen zowel als bij ondernemers de belangrijkste besturen topics. als ondernemers Daarnaast zijn de lokale belangrijkste besturen topics. geïnteresseerd Daarnaast in (analyse zijn lokale van) besturen cijfers rond arbeids- lokale markt. Zij wensen geïnteresseerd ten slotte ondersteuning (analyse en van) advies cijfers van rond het Streekoverleg arbeidsmarkt. bij Zij de wensen realisatie ten van slotte hun projecten. ondersteuning en advies van het Streekoverleg bij de realisatie van hun projecten. * Handelsverenigingen, middenstandsraden, werkgeversorganisaties en bedrijven * Handelsverenigingen, middenstandsraden, werkgeversorganisaties en bedrijven 8 10

9 5. Activiteiten in 2014 A. Algemeen 1. Naar een toekomstvisie voor het platteland van Zuid-Oost-Vlaanderen Midden 2013 was er de opstart om te komen tot een plattelandsvisie voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Samen met een aantal andere regionale organisaties waren er in de loop van 2014 zes bijeenkomsten om dit denkproces verder af te werken. Omwille van verschillende werkingsgebieden van een aantal regionale organisaties werd uiteindelijk beslist om het gebied af te bakenen tot de twee arrondissementen Aalst en Oudenaarde, aangevuld met Oosterzele en Gavere. Volgende thema s werden afgebakend en intensief besproken: Thema 1 Natuur, milieu, landschap 2 Toerisme, recreatie en sport 3 Lokale economie, werkgelegenheid en mobiliteit 4 Landbouw en platteland 5 Welzijn 6 Sociaal-cultureel werk / niet formele vorming 7 Gezondheid (preventie) 8 Wonen op het platteland 9 Erfgoed Dit proces wordt begeleid door een externe deskundige met restmiddelen van Leader Vlaamse Ardennen. In 2014 kon dit proces dus effectief verder uitgewerkt worden onder de verantwoordelijkheid van Leader Vlaamse Ardennen samen met de volgende regionale organisaties: Leader Vlaamse Ardennen Logo Dender Logo Gezond+ Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 9

10 Regionaal Welzijnsoverleg arr. Aalst Regionaal Welzijnsoverleg arr. Oudenaarde Solva Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (SERR/RESOC) Toerisme Scheldeland Toerisme Vlaamse Ardennen Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender Zorginnovatiecluster vzw 2. Overleg met andere regionale organisaties Als afgeleide van de visieontwikkeling was er eind 2013 een ander overleg met dezelfde regionale organisaties over de wisselwerking, interactie en communicatie met de lokale besturen en hoe deze te optimaliseren. Uiteindelijk werd hierop beslist om vanaf 2014 twee maal per jaar een overleg te organiseren met de burgemeesters/lokale besturen, de regioparlementairen en de regionale organisaties. Daarnaast waren er drie bijeenkomsten met de regionale organisaties om de onderlinge interactie en wisselwerking te versterken. Dit regionaal overleg fungeert onder impuls van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. 3. Streekfonds Vlaamse Ardennen-Dender In 2014 werd ook intensief gewerkt aan de voorbereiding voor de opstart van een eigen regionaal Streekfonds. Dit idee was al lang sluimerend aanwezig binnen de werking van het Streekoverleg. We vonden in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) een uitstekende partner om dit idee verder gestalte te geven. Het fonds wil de leefkwaliteit van de eigen streek verbeteren door projectfinanciering. Om middelen te verzamelen zal participatie worden gevraagd aan lokale bedrijven, lokale overheden en particulieren die projecten in hun regio een warm hart toedragen. Na een aantal bijeenkomsten met KBC werd van KBC uiteindelijk een duidelijk engagement bekomen van euro en logistieke ondersteuning voor Dit was de hefboom om eind 2014 een project in te dienen bij OKW (Omgevingskwaliteit / Platteland). Mits de nodige financiering zullen hoofdpromotor RLVA en copromotor Streekoverleg anderhalf jaar personeel inzetten om het Streekfonds verder uit te werken en effectief op te starten. 10

11 B. Economie 1. Mobiliteit Het Streekoverleg volgt de belangrijkste mobiliteitsdossiers op voor de regio. En dit op vlak van wegendossiers (N60, N42 en N41), maar ook op vlak van transport over water (Bovenschelde en Dender), bus- en treinverkeer. Op regelmatige wijze wordt teruggekoppeld naar Resoc en Burgemeesters- en parlementairenoverleg. In 2015 voorzien we een actualisatie van de verschillende mobiliteitsdossiers (wegen, transport over water, openbaar vervoer, zwarte verkeersonveilige punten, ) en van de regionale visie rond mobiliteit. Vanuit het Streekoverleg is het punt van de regionale mobiliteit in een plattelandsregio mee naar voor geschoven als een actiepunt binnen Leader Vlaamse Ardennen, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Onder de rubriek leefbare dorpen kunnen innovatieve projecten rond duurzame mobiliteit op het platteland worden ontwikkeld. Dit is en blijft een knelpunt in een landelijke regio. Bij besparingsrondes voor het openbaar vervoer wordt net daar eerst bezuinigd. Het is juist een uitdaging om ervoor te zorgen dat er ook op het platteland een kwalitatief alternatief is voor de wagen. 2. Ruimte om te ondernemen 2.1 Registratie vraag naar ruimte om te ondernemen Samen met ontwikkelingsintercommunale Solva is het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen gestart met de ontwikkeling van een overzichtswebsite om vraag en aanbod aan industrieterreinen en industriepanden in onze regio beter te matchen. Deze website speelt in op de nood aan een gestructureerd overzicht van de vraag naar panden en industriegronden in de regio. Een uniforme manier van gegevensinzameling laat toe de vragen grondig te analyseren en zo goed mogelijk een match te maken met het bestaande aanbod in de regio. De website zal voorjaar 2015 operationeel zijn. De site bevat verder ook de contactgegevens van de lokale besturen en de voordelen die zij bieden aan bedrijven. Zo streven we naar een optimale service naar ondernemers die zich in de regio willen vestigen. 2.2 SPAZIO Het Streekoverleg maakt deel uit van de begeleidende stuurgroep van het project SPAZIO van VOKA, dat loopt van 2013 tot en met Dit project wil onderzoeken hoe ook buiten de industrieterreinen ruimte voor ondernemen kan worden ingevuld. Het Streekoverleg volgt het project mee op vanuit de overkoepelende stuurgroep, maar volgt ook de stand van zaken in Aalst, Geraardsbergen en Ronse waar proefprojecten lopen. 11

12 3. Lokaal economisch beleid 3.1 Bedrijvenverenigingen Het Streekoverleg ondersteunt en volgt de bedrijvenvereniging van EIVLA (Kruishoutem, Oudenaarde en Ronse), Aalst (vzw Wijngaardveld en Hoogveld in Hofstade) en vzw Bergop in Geraardsbergen mee op. Bedrijvenverenigingen groeperen de ondernemingen op een bedrijventerrein en vormen een aanspreekpunt voor lokale besturen. In 2014 werden ook in Ninove de eerste contacten gelegd met bedrijfsleiders rond interbedrijfssamenwerking. Op vraag van het stadsbestuur belichtte het Streekoverleg de werking van een bedrijvenvereniging en de mogelijkheden om subsidies aan te vragen. Daarnaast begeleidde het Streekoverleg op vraag van Solva de subsidiedossiers voor interbedrijfssamenwerking in Lierde (Wolfsveld) en Zottegem ( t Meerken). Beide dossiers werden goedgekeurd. De bedrijvenverenigingen zetten de subsidies in voor de verdere uitbouw van de werking. In tegenstelling tot de andere bovengenoemde bedrijvenverenigingen gaat het in Lierde en Zottegem om nieuw aangelegde bedrijventerreinen. 3.2 Ondernemingsvriendelijke gemeente Eind 2013 richtte het Streekoverleg een extra infomoment in voor de lokale besturen en regionale organisaties n.a.v. de subsidiecall ondernemingsvriendelijke gemeente. Deze focuste op toerisme, horeca en citymarketing. Uiteindelijk werd rond het thema horeca geen project ingediend. Het Streekoverleg nam wel het initiatief om samen met de VDAB, Horecavorming Vlaanderen en de stad Geraardsbergen een bevraging te organiseren bij de horecazaken in Geraardsbergen. Via de bevraging werd naar hun noden en verwachtingen gepeild. De resultaten van deze bevraging werden in Geraardsbergen voorgesteld tijdens twee infosessies op 10 juni De steden Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen dienden ten slotte met succes een project in rond Toeren met taxi s in kader van de subsidiecall ondernemingsvriendelijke gemeente. Het project focust op de bereikbaarheid van horeca en toeristische attracties voor minder mobiele personen. Het Streekoverleg maakt mee deel uit van de stuurgroep. 3.3 Lokale handel Lokale handel is een belangrijk onderdeel van de lokale economie en de lokale werkgelegenheid in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. In 2014 zette het Streekoverleg, net als in 2013, volop en met succes in op de ondersteuning van lokale besturen en handelsverenigingen in het kader van twee provinciale subsidiecalls rond detailhandel. Zo organiseerde het Streekoverleg een extra infosessie voor de lokale besturen en handelsverenigingen op 3 april Foto: voorbeeld ingediend project (M-bon Maarkedal) 12

13 Alle inspanningen leverden uiteindelijk een mooi resultaat op: voor de projectoproep in mei 2014 werden alle 17 ingediende projecten uit de regio goedgekeurd voor een bedrag van euro. Daarnaast ontvingen lokale besturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen nog eens euro voor projecten in het kader van de subsidiecall van september Een overzicht van de goedgekeurde projecten is terug te vinden in bijlage 1. Ook in 2015 zal het Streekoverleg de lokale besturen en middenstandsorganisaties via deze beproefde werkwijze maximaal bijstaan bij het indienen op subsidiecalls. 3.4 Andere Aanleveren cijfermateriaal/data Het Streekoverleg kreeg in 2014 tal van vragen van diensten lokale economie met betrekking tot het bekomen van extra cijfermateriaal, opmaak beleidsplan economie, opmaak digitale nieuwsbrieven voor ondernemers en handelaars, oprichting bedrijvenverenigingen, renovatie handelspanden in winkelcentra enz. Enkele concrete voorbeelden die het Streekoverleg op zich nam: interpreteren van de gemeentelijke fiches detailhandel, toelichting situatie detailhandel op handelsraden Herzele en Zwalm, opzoeken cijfermateriaal rond site Electrabel (Kluisbergen), ondersteuning dienst economie stad Ronse bij het opstellen dossier regionale steunkaart, Ondernemersaward Het Streekoverleg maakt samen met de stad Aalst, Junior Chamber International Aalst (JCI) en Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen deel uit van het project Ondernemersaward van Hogeschool Gent en Kaho Sint-Lieven. Het Streekoverleg zetelt hierbij in de organiserende stuurgroep. Op 8 mei 2014 werd voor de derde keer de meest gebeten ondernemer en de beste herstarter uit Aalst gekozen. Winnaars waren respectievelijk Kristof Braem van het bedrijf Medec uit de medische sector en Marc De Wulf van SMUK. Wegens de goede resultaten die dit project kan voorleggen, zal de Ondernemersaward ook in 2015 worden georganiseerd met steun van de Vlaamse Overheid Infomoment starters Samen met de Stad Geraardsbergen, VOKA en Unizo organiseerde het Streekoverleg op 29 november 2014 voor de tweede keer een informatiedag in Geraardsbergen voor geïnteresseerden die een eigen zaak willen opstarten. Een 40-tal aanwezigen woonde de infosessie bij. De starters kregen een pak nuttige informatie over hoe je als zelfstandige kan 13

14 starten met een eigen zaak of onderneming. Enkele Geraardsbergse ondernemers met kennis ter zake brachten een persoonlijke getuigenis over hun ervaring als ondernemer. Vanuit de Stad Geraardsbergen werd ook het starterscontract toegelicht waarmee de stad startende ondernemers wil ondersteunen en Geraardsbergen wil profileren als startersstad. Het Streekoverleg bekijkt of dit initiatief ook in andere lokale besturen kan worden georganiseerd. C. Wonen Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een basisrecht voor iedereen. Dit basisrecht realiseren is echter geen evidentie. Wonen is daarom expliciet opgenomen als één van de hoofdthema s in ons Streekpact. De Vlaamse wooncode, dat het raamwerk aanreikt voor het Vlaamse woonbeleid, draagt op om lokaal woonoverleg te organiseren. In Zuid-Oost-Vlaanderen wordt hiervoor een regiotafel wonen georganiseerd. Zij schoven het stimuleren van lokale besturen in hun regierol wonen als actiepunt naar voor. In 2014 werd een werkgroep samengesteld om na te gaan welke concrete acties op regionaal vlak genomen kunnen worden. Naast het Streekoverleg maakten ook de provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Welzijnsoverleg, Vormingplus Vlaamse Ardennen, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Sociaal verhuurkantoor en Wonen Vlaanderen deel uit van de werkgroep. De provincie legde daarnaast eind 2014 de laatste hand aan de actualisatie van de gemeentelijke woonfiches. Binnen Wonen Vlaanderen werd ook een regionale analyse gemaakt van de woonsituatie in Zuid-Oost-Vlaanderen. Eind 2014 trof het Streekoverleg samen met de provincie de nodige voorbereidingen voor een infomoment begin De regionale woonactoren en lokale besturen zullen hierop de regionale en lokale cijfers rond wonen vernemen. Daarnaast zal ook worden ingegaan op de voordelen van intergemeentelijke samenwerking en de regierol van de lokale besturen rond wonen. 14

15 D. Arbeidsmarktbeleid 1. Advisering Invoegbedrijven: - NV Despiegelaere Projects: Positief advies ESF-opleidingsprojecten: - Mensgericht Ondernemen: Chili Publish: Positief advies VDAB - Advies jaarondernemingsplan 2015: uitgebreid advies op basis van de input van regionale organisaties. Focus op concrete acties en opleidingen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Ombudsdienst - 3 klachten behandeld 15

16 2. Opleiding en onderwijs 2.1 Opleidingsnieuwsbrief Net als de vorige jaren, werd een digitaal opleidingsoverzicht voor de regio opgemaakt. Dit werd breed verspreid binnen het regionale netwerk. Een up-to-date versie is ook steeds op onze website te consulteren. 2.2 Centralisatie Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) PWA s dienen jaarlijks 25% van hun middelen te besteden aan opleiding, vorming of inschakelingacties. Vaak is het echter niet meer haalbaar om dit autonoom zinvol te besteden. Daarom grijpen de regionale PWA s de mogelijkheid om deze middelen te centraliseren om samen doelgerichte opleidingen en acties te ondernemen. Deze centralisatie stimuleert enerzijds de wisselwerking tussen de verschillende PWA s en laat toe hun opleidingsaanbod maximaal open te stellen voor andere PWA s. Anderzijds kunnen we hierdoor een ruimer gediversifieerd opleidingsaanbod aanbieden. Volgende opleidingen werden in 2014 georganiseerd: Soort Opleiding Locatie Aantal deelnemers Budget Energiebesparende Klusjes Kruishoutem Energiebesparende Klusjes Geraardsbergen Kinderopvang Aalst Op 30 juni van elk jaar dient het budget van het voorbije kalenderjaar volledig besteed te zijn en verantwoord bij de RVA. Ook in 2014 werd dit succesvol afgerond. Het voorbije jaar was voor de PWA s een bewogen jaar, gezien de overheveling naar de gewesten in het kader van de zesde staatshervorming. In juni en oktober werd regiobreed overleg georganiseerd over hoe deze hervorming ondersteund kon worden door de PWA s, steden en gemeenten. 3. Sociale Economie 3.1 Regierol sociale economie De Vlaamse Regering verbreedde de financiering van de regie- of beleidsrol sociale economie in de loop van 2013 van centrumsteden naar alle steden en gemeenten. En dit op voorwaarde van een zekere schaalgrootte en een inhoudelijk sterke aanpak. Om deze schaalgrootte te bereiken, zijn niet-centrumsteden genoodzaakt om intergemeentelijk samen te werken. In onze regio werd deze verandering door het Streekoverleg al in een vroeg stadium gecommuniceerd naar en voorbereid met de lokale besturen. Er werden uiteindelijk 2 voorstellen vanuit de regio ingediend en goedgekeurd. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Handel Samen & Sociaal (Aalst, Lede, Ninove, Haaltert, Erpe-Mere, Denderleeuw) en SEVA (Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse, Zwalm & Brakel) werden in de loop van 2014 concreet opgericht. Ook de werking werd verder voorbereid, om in 2015 op kruissnelheid te kunnen komen. Jaarlijks ontvangen deze samenwerkingsverbanden een werkingssubsidie van de Vlaamse Overheid ( voor Handel Samen & Sociaal, voor SEVA - op basis van het aantal inwoners in het samenwerkingsverband). 16

17 3.2 Nieuwe decreten Na lange periodes van voorbereiding werden de uitvoeringsbesluiten voor de decreten Maatwerk en Lokale Diensteneconomie eind 2014 alsnog goedgekeurd. Vanuit de regionale overlegtafel Sociale Economie waren al een aantal initiatieven opgestart rond regionale samenwerking. Deze zullen in de loop van 2015 verder uitgewerkt worden en indien mogelijk versterkt met nieuwe initiatieven. De voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe decreten wordt regelmatig besproken en opgevolgd in dit regionaal overleg. 4. Samenwerking lokale besturen Ook in 2014 werden de banden tussen het Streekoverleg en de lokale besturen en de regionale organisaties versterkt. Voorbeelden hiervan zijn de maatwerkplannen die voor en met Ronse en Geraardsbergen ontwikkeld werden, en die nog steeds nauw opgevolgd worden. Deze structurele samenwerkingsverbanden worden opgezet met het lokale bestuur, OCMW, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling (SLN) en VDAB om een specifieke lokale arbeidsmarktproblematiek beter te kunnen opvangen. Ook met onder andere Ninove en Aalst zijn er zeer frequente contacten om de lokale arbeidsmarkt samen verder te ontwikkelen. Elk kwartaal bezorgen we de partners een arbeidsmarktanalyse met de belangrijkste cijfers en trends over de regio, en een vergelijking met de bovenregionale cijfers om hen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden bij de ontwikkeling van acties. 5. Ondersteuning Regionaal Welzijnsoverleg In de loop van 2014 groeide de onzekerheid over het voortbestaan van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO), een regionale structuur die in de schoot van de provincie georganiseerd wordt. Net als in de andere RWO-werkingen in de provincie, was er onduidelijkheid over de verderzetting van de financiering in de arrondissementen Aalst en Oudenaarde. Een tekort aan personeelscapaciteit naar het eind van het jaar kon hierdoor niet opgevangen worden door een vacature open te stellen en samen met het Streekoverleg werd een oplossing uitgewerkt. De stafmedewerker arbeidsmarktbeleid engageerde zich vanaf november 1 dag per week om de continuïteit van de RWO-werking in het arrondissement Oudenaarde te garanderen. Dit omvat onder meer de volgende activiteiten: - Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, Boekhouding - Overleg OCWM-voorzitters, -secretarissen, maatschappelijk werkers - Overleg Ouderenraad - Provinciale werkgroepen met andere RWO s - Regionaal Netwerk Arbeidszorg - Forum Familiebemiddeling - Projecten Suïcidepreventie en Focusgroepen Lokale Zorgnetwerken 17

18 E. Projectontwikkeling Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit (DLD) 1. Loopbaan- en diversiteitsplannen Het loopbaan- en diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel die bedrijven, organisaties en lokale besturen inhoudelijk en financieel ondersteunt bij de uitwerking van een duurzaam en divers HR-beleid. Een HR-beleid waarbij het bedrijf, de organisatie, het lokaal bestuur maximaal gebruik maakt van de aanwezige diversiteit in de samenleving en kansen biedt aan competente medewerkers ongeacht leeftijd, afkomst, handicap, In 2014 dienden de projectontwikkelaars voor onze regio 32 loopbaan- en diversiteitsplannen ingediend. Bij 31 organisaties die een loopbaan- en diversiteitsplan opstartten in 2011, 2012 en 2013 werden in 2014 procesbegeleidingen uitgevoerd en eindrapportages opgeleverd. In bijlage 2 wordt hiervan een gedetailleerd overzicht gegeven. 2. Loopbaan- en diversiteitsacties 2.1 Ervaringsuitwisseling in de vorm van bedrijfstheater rond Waarden Op 5 juni 2014 organiseerden de projectontwikkelaars een HR-themasessie rond Waarden, sleeping beauties?. De themasessie bedoeld voor zaakvoerders, HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers werd inhoudelijk vormgegeven door Klein Barnum. Deze organisatie, gespecialiseerd in de methodiek van het bedrijfstheater, bracht een anderhalf uur durende interactieve theatervoorstelling waarbij de twaalf deelnemers uitgedaagd werden omtrent de bedrijfswaarden: respect, samenwerking, klantgerichtheid en gedrevenheid. Via de tool van het waardenkompas om samenwerking te bespreken, raakten de deelnemers vertrouwd met de concepten assertiviteit, onderhandelen en normeren. Op die manier werd de impact van waarden op onderlinge samenwerking duidelijk: waarden kunnen enkel werken als iedereen ze toepast in functie van het algemeen belang waarbij vertrouwen het sleutelbegrip vormt. 2.2 Ervaringsuitwisseling voor bedrijven, organisaties en lokale besturen rond Werkplekleren en kennisoverdracht/borging Een aantal partners werden benaderd om aan de hand van een themasessie vorm te geven aan deze ervaringsuitwisseling en een videoreportage te maken voor brede verspreiding op regionaal en Vlaams niveau: sectororganisaties zoals IPV (voeding), OCH (hout), COBOT (textiel), VDAB, Koninklijk Atheneum Geraardsbergen en een paar stagebedrijven waaronder ON Semiconductor te Oudenaarde en Tereos Syral te Aalst. Tijdens deze reportage worden een aantal studenten / stagiairs van het 7e jaar secundair proces- en productieoperator op de werkvloer gefilmd en geïnterviewd. Het Streekoverleg ging in zee met Aalst TV voor professionele video-opnames en interviews rond Werkplekleren op locatie bij voornoemde bedrijven. Deze interviews/ video-opnames werden gepland in januari/februari 2015 met oog op de lancering tijdens de themasessie/ervaringsuitwisseling op 19 maart

19 2.3 Workshop Werkbaarheid/Werkvermogen/Werkgoesting Deze workshop werd uitgevoerd in de vorm van een HR-themasessie waar ingezoomd werd op Jobcrafting (banen boetseren), een methodiek om te werken aan werkbaar werk. Ons objectief was om sensibiliserend te werken in het kader van de snel veranderende arbeidsmarkt onder invloed van de vergrijzing en ontgroening. Werkgevers moeten hierbij meer oog hebben voor zinvolle langere loopbanen voor alle werknemers. In maart 2014 hadden we overleg met de inhoudelijke partner Dynamo Leuven in verband met de invulling van de themasessie. Aan het event op 27 november 2014 namen 20 ondernemingen en organisaties deel. 2.4 Workshop Innovatieve Arbeidsorganisatie / Organisatievernieuwing Ook deze workshop werd uitgevoerd in de vorm van een HR-themasessie die plaatsvond op 22 mei 2014 in samenwerking met Voka Oost-Vlaanderen en het bedrijf Roltex. Frank De Craecker, senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie, begeleidde deze sessie. De rode draad tijdens deze sessie was kortcyclische arbeid (repetitieve taken die ziekmakend kunnen zijn). Bij kortcyclische arbeid wordt spontaan gedacht aan bandwerk. Niets is echter minder waar want ook bedienden die bijvoorbeeld steeds terugkerende (overbodige?) rapportages of repetitieve administratieve handelingen uitvoeren, kunnen hiermee te kampen hebben. De praktijkgetuigenis van de productieverantwoordelijke van Roltex duidde het belang aan van organisatievernieuwing ten behoeve van de medewerkerstevredenheid maar ook ten behoeve van de bedrijfsresultaten. Met in het achterhoofd hoe leidt innovatie in uw HR-beleid tot het verbeteren van uw bedrijfsresultaten en de kwaliteit van de arbeid? gingen de deelnemers aan de slag met een oplossingsmatrix (terug te vinden op de site Aan het event zelf namen 10 ondernemingen en organisaties deel. 2.5 Workshop Onthaalbeleid en attitude rond veiligheid op de werkvloer In de laatste HR-themasessie van 2014 werd ingezet op de versterking van het veiligheidsgedrag in de organisatie. Er werd ook dieper ingegaan op het onthaalbeleid en de wijze waarop een goed onthaal ondersteuning kan bieden bij de implementatie van duurzaam veiligheidsgedrag. De workshop werd inhoudelijk vormgegeven door Quattro Development. De negentien deelnemers konden beamen dat veiligheid in elke organisatie een prioriteit is en dat er - niettegenstaande vele inspanningen - helaas nog altijd arbeidsongevallen gebeuren. Als aandachtspunten namen zij mee dat gedrag een belangrijke schakel vormt in een veiligheidscultuur en dat een goed uitgebouwd peter-/meterschap hierop kan inspelen. Toch kunnen peters en meters er de veiligheid niet snel even bij nemen. Goede afspraken over rollen zijn essentieel, er is opleiding nodig en niet iedereen kan of wil het. 19

20 2.6 Speeddating met de sectoren op Oost-Vlaams niveau Vanuit onze provinciale RESOC/SERR-werking organiseerden we in Oost-Vlaanderen voor de vierde keer een speeddating met de belangrijkste sectorconsulenten uit onze provincie. Deze vonden plaats op maandag 26 mei 2014 te Gent en op woensdag 28 mei 2014 te Aalst. Op het programma: kennismaking met (nieuwe) projectontwikkelaars loopbaan- en diversiteitsbeleid; kennismaking (nieuwe) sectorconsulenten; uitwisseling komende of lopende projecten, VTO-beleid van de sectorfondsen/ sectorconvenant en opportuniteiten voor loopbaan- en diversiteitsplannen bij werkgevers. De deelnemende sectororganisaties waren Vooruitzenden (uitzendsector), SFTL & Logos (arbeiders en bedienden uit de transport en logistieke sector), OCH (houtsector), SF Verhuizingen, Fetra (papier- en kartonverwerkende nijverheid), COBOT (textiel), TFTC textielverzorging, Betonindustrie en SF Taxi. 2.7 Ondersteuning naar lokale besturen / OCMW s in samenwerking met partners Het Streekoverleg organiseerde in samenwerking met de VVSG op 11 maart 2014 een infosessie rond een HRMscan voor lokale besturen. Er namen veertien deelnemers deel, allen vertegenwoordigers van de lokale besturen. Deze scan geeft inzicht in de manier waarop het bestuur kan omgaan met personeelsbeleid. De HRM-scan werd ontwikkeld op maat van lokale besturen en OCMW s en biedt een houvast om prioriteiten vast te leggen voor het personeelsbeleid. De scan vormt ook een leidraad voor mogelijke verbeterprojecten. 2.8 Verder zetten van actie(s) in het kader van het Maatwerkplan Ronse Op 15 mei 2014 werd in TIO3 een tweede blinddate jobdag georganiseerd. Twaalf werkgevers gingen op zoek naar een of meerdere personeelsleden voor uiteenlopende vacatures. Maar liefst 130 werkzoekenden hebben hun kans naar een job gewaagd. Velen werden uitgenodigd voor een tweede gesprek of een proef. Een aantal mensen kregen onmiddellijk een contract aangeboden. VDAB lichtte eerst een aantal nuttige tools toe in kader van werving en selectie, met focus op competentiegerichte screening, ondersteuning bij onduidelijkheden op de mijn VDAB -account en het belang van de websitetool sollicitatiefeedback. Deze blinddate jobdag onderscheidt zich van een gewone jobbeurs door de voorafgaande screening en matching van de werkzoekenden door de VDAB en partners. Op basis hiervan kregen de werkgevers geselecteerde blinde profielen van kandidaten waarbij de nadruk lag op de competenties, werkervaring en interesses en niet op leeftijd, geslacht en afkomst. Het is uiteraard spannend afwachten of de resultaten uit de vorige editie - maar liefst 21 aanwervingen - zullen worden overtroffen. De blinddate jobdag is één van de acties die werd opgenomen in het Maatwerkplan Ronse. Het Maatwerkplan was een initiatief van de VDAB, Stad Ronse, lokale derden en het Streekoverleg met als doel de hoge werkloosheid in Ronse aan te pakken en meer mensen naar een job toe te leiden. 20

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Inspiratie voor Actie

Inspiratie voor Actie NIEUWSBRIEF NR 43 voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen verschijnt driemaandelijks - juli-augustus-september 2012 België - Belgium P.B. - P.P. 9300 Aalst 1-1 ste Afd BC 1592 Afgiftekantoor 9300 Aalst 1-1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG 2013

WERKINGSVERSLAG 2013 WERKINGSVERSLAG 2013 Colofon Dit werkingsverslag 2013 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 7 van KOEN VAN DEN HEUVEL datum: 26 september aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen?

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 704 van EMMILY TALPE datum: 6 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - Modaliteiten 1. Artikel 6 van het decreet betreffende

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten Gemeenten geven ruimte aan ondernemingen Een project van Voka Oost-Vlaanderen met de steun van Vlaanderen in actie en Agentschap Ondernemen Team Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Petra Hosteaux

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Projectvoorstel Vlaamse Ardennen

Projectvoorstel Vlaamse Ardennen Baudelokaai 8 9000 Gent Projectvoorstel Vlaamse Ardennen Indienen project 29/7/2011 Het project sluit aan bij volgende opdrachten van de SEL Zorgregio Gent vzw: Opdracht 8: totstandkoming adviezen/doorsturen

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Gender- en diversiteitsplan 2005

Gender- en diversiteitsplan 2005 Brussel, juni 2005 060805_Gender-_en_diversiteistplan_2005 Gender- en diversiteitsplan 2005 Sociaal-Economische Raad van laanderen Inhoud 1. otivatie... 3 2. Identificatie van de entiteit... 5 3. Gender-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld?

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 45 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Vacatures De dienstencheque,

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.227/1 van 10 november 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende

Nadere informatie

E-learning tool voor uitzendarbeid

E-learning tool voor uitzendarbeid Thema: werving, selectie en onthaal Sectorfiches toolbox-website E-learning tool voor uitzendarbeid Laagdrempelige, gratis e-learning tool die alle vragen beantwoordt over het solliciteren en werken als

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

24/02/2016 DENDERLAND STRATEGISCH PROJECT TER UITVOERING VAN HET RSV 01/10/ /09/2018 KERNGROEP 25/02/2016 BORIS SNAUWAERT

24/02/2016 DENDERLAND STRATEGISCH PROJECT TER UITVOERING VAN HET RSV 01/10/ /09/2018 KERNGROEP 25/02/2016 BORIS SNAUWAERT DENDERLAND STRATEGISCH PROJECT TER UITVOERING VAN HET RSV 01/10/2015-30/09/2018 KERN 25/02/2016 BORIS SNAUWAERT 1 DOELSTELLING Faciliteren van een gebiedsgerichte ontwikkeling aan de hand van een continu

Nadere informatie

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten (Tinne Van Looy: plattelandscoördinator provincie Antwerpen) Vrijdag 27/11/2009 Landgoed Rhederoord Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Beste, Wanneer u dit leest, bent u misschien aan het genieten van uw vakantie. Misschien storen we u met een nieuwsbrief die voornamelijk over werk en inkomen gaat?

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB 2 1 3 Werk in een veranderende wereld 4 VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 2 EU doelstellingen voor 2020!

Nadere informatie

Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid

Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid Sectorconvenant Lokale Besturen? Samen met lokale besturen Werken aan een divers personeelsbeleid In 2005 ondertekende de Vlaamse Regering samen met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Overleg Vertegenwoordiging Studiewerk Ondersteuning Uitvoering Dienstverlening van het sociaal-economisch beleid in Limburg

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie