Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR)."

Transcriptie

1 Werkingsverslag 2014

2 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat voor Sociaal Economische Raad voor de Regio. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan rekenen op de steun van de 21 steden en gemeenten van de regio, sociale partners, Solva, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Redactie en samenstelling: Sabrina Bekaert, Annelies Buffel, Nele De Neys, Daniel Lambeets, Rolf Schollaert, Pieter Van Houcke, Dries Van Thienen, Rien Vanyzere en Fons Wauters. Bron foto s: 21 steden en gemeenten van de regio, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Ondernemersaward Lay-out en druk: Azul nv Info en contact: Datum uitgave: juni

3 Inhoudstafel Colofon....2 Inhoudstafel....3 Voorwoord Streekteam Regionaal overleg Vertegenwoordiging en overleg Vragen aan het Streekoverleg van lokale besturen en andere organisaties Activiteiten in A. Algemeen Naar een toekomstvisie voor het platteland van Zuid-Oost-Vlaanderen Overleg met andere regionale organisaties Streekfonds Vlaamse Ardennen-Dender B. Economie Mobiliteit Ruimte om te ondernemen Lokaal economisch beleid C. Wonen D. Arbeidsmarktbeleid Advisering Opleiding en onderwijs Sociale Economie Samenwerking lokale besturen Ondersteuning Regionaal Welzijnsoverleg E. Projectontwikkeling Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit (DLD) Loopbaan- en diversiteitsplannen Loopbaan- en diversiteitsacties F. Subsidiologie Europese structuurfondsen Groepsaankopen Dienstverlening Projecten en scans G. Communicatie Communicatiemiddelen Werkgroep Communicatie Evenementen / Infomomenten De stakeholders van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Bijlagen Bijlage 1: Overzicht goedgekeurde projecten provinciale subsidiecall detailhandel Oost-Vlaanderen Bijlage 2: Jaaroverzicht diversiteitsplannen en begeleidingen Bijlage 3: Samenstelling Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) en Sociaal Economische Raad voor de Regio (SERR)

4 Voorwoord Met dit werkingsverslag bieden we een overzicht van de activiteiten van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen voor In dit verslag bundelen we wat er het voorbije jaar werd opgestart, gecontinueerd en of gerealiseerd door het Streekoverleg op vlak van volgende werkdomeinen: Arbeidsmarktbeleid, Lokale Economie, Evenredige Arbeidsdeelname/Diversiteit en Subsidiologie. Als het even mag de voornaamste accenten voor elk domein: Voor het luik Arbeidsmarkt werden de inhoudelijke accenten vastgelegd van de clusters sociale economie Handel samen & sociaal (regio Aalst) en Seva (regio Geraardsbergen). In 2015 zullen deze op volledige kruissnelheid komen. Voor het luik Lokale economie werden in overleg met vele lokale besturen diverse projectoproepen ingediend ter ondersteuning van de lokale detailhandel. Voor Evenredige arbeidsdeelname en Diversiteit werden er 32 loopbaan- en diversiteitsplannen afgesloten en vier workshops rond concrete HRM-thema s georganiseerd. Voor wat Subsidiologie betreft voerden we op vraag van diverse lokale besturen en regionale organisaties subsidiescans uit. Daarnaast werkten we intensief aan de indiening van een nieuwe aanvraag Leader Vlaamse Ardennen. Vanaf 1 september 2014 wordt deze taak opgenomen door Nele De Neys ter vervanging van Rolf Schollaert. Ook omtrent het luik Communicatie realiseerden we heel wat zaken om deze te optimaliseren. Ons logo kreeg ook een restyling. Inzake het thema Wonen werden de eerste interne brainstorms georganiseerd die er toe moeten leiden om vanuit een bovenlokale invalshoek ook op dit vlak regionale infomomenten te organiseren en acties te initiëren. Het overleg met de andere regionale organisaties werd verder versterkt en geoptimaliseerd in De wisselwerking met de lokale besturen en andere regionale organisaties blijft een kerngebeuren in onze werking. Dit blijkt duidelijk uit de 108 concrete vragen tot advies of ondersteuning in het voorbije jaar. Daarnaast werden in 2014 diverse infomomenten georganiseerd op allerlei vlakken en domeinen. Samen met onze stakeholders, de lokale besturen, de provincie, de intercommunale Solva, de sociale partners en andere regionaal werkende organisaties is er de dagdagelijkse inzet van het Streekteam om van Zuid-Oost-Vlaanderen een b(l)oeiende regio te maken. Dit is niet evident maar het dynamische Streekteam is door structureel overleg in de regio de stimulator en de katalysator van vele acties en projecten. Ook in 2015 wensen we permanent en blijvend driver te zijn voor een sterke regio in overleg en wisselwerking met onze stakeholders en vele andere regionale organisaties. Met enige ongerustheid echter in het achterhoofd wachten we af welke beslissingen de Vlaamse regering zal nemen naar de toekomstige werking van de RESOC s en SERR s toe. 4

5 1. Streekteam 2014 Fons Wauters - Regiocoördinator Annelies Buffel - Communicatie en Administratie Pieter Van Houcke - Stafmedewerker Lokale Economie Rien Vanyzere - Stafmedewerker Arbeidsmarkt Rolf Schollaert - Stafmedewerker Subsidiologie (tot 31/07/2014) Nele De Neys - Stafmedewerker Subsidiologie (vanaf 01/09/2014) Sabrina Bekaert Projectontwikkelaar Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit Daniel Lambeets Projectontwikkelaar Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit Dries Van Thienen Projectontwikkelaar Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit

6 2. Regionaal overleg Belangrijke agendapunten 31 januari RESOC - Werking vzw Zorginnovatiecluster - Website vraag en aanbod ruimte om te ondernemen SERR - Terugkoppeling advies JOP/VDAB Stand van zaken jaaractieplan Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit 21 februari Burgemeesters- en parlementairenoverleg - Opstart en doelstellingen van dit vernieuwd model overleg met de regionale organisaties 21 maart RESOC - Stand van zaken N60 - Concordia Geraardsbergen - Toelichting Europese Programma s SERR - Loopbaan- en Diversiteitsplannen - stand van zaken 23 mei RESOC - Ontwikkeling Plattelandsvisie - Regierol Sociale economie en werking twee clusters SERR - Advisering nieuwe aanvragen Loopbaan- en Diversiteitsplannen 26 september RESOC - Opstart Streekfonds - stand van zaken - Provinciale subsidiecall detailhandel + interbedrijfssamenwerking SERR 21 november Burgemeesters- en parlementairenoverleg - Advisering nieuwe aanvragen Loopbaan- en Diversiteitsplannen - Opstart Streekfonds - stand van zaken - Vlaamse beleid en gevolgen voor de regionale organisaties 19 december RESOC - Toelichting actieplan Leader Vlaamse Ardennen nieuwe aanvraag SERR - Stand van zaken Jaaractieplan

7 3. Vertegenwoordiging en overleg Domein Algemeen Economie Arbeidsmarktbeleid Projectontwikkeling Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit Overleg - VVSG-overleg met andere regio s - ERSV-overleg met de andere regiocoördinatoren van de provincie - Overleg met andere regionale organisaties - Overleg met KBC en KBS opstart Streekfonds - Leader Zuid-Oost-Vlaanderen: lid van Dagelijks Bestuur en plaatselijke groep - Technische Werkgroep Plattelandsontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen - Lid van het Oost-Vlaams platform voor logistiek en meer bepaald van de themagroepen infrastructuur en ruimtelijke ordening - Lid werkgroep zwaar Vrachtvervoer van de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen - Lid Provinciaal platform Detailhandel - Lid stuurgroep brugproject economie/onderwijs belfa i.s.m. Hogeschool Gent, Kaho Sint-Lieven, Stad Aalst, JCI, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen en Streekoverleg - Lid stuurgroep project rond hoeve- en streekproducten voor de Vlaamse Ardennen - Lid Stuurgroep SPAZIO - Lid regiotafel lokale economie van VVSG - Lid begeleidende stuurgroep project ondernemingsvriendelijke gemeente Stad Aalst/Voka rond citymarketing (TAK27) - Lid stuurgroep ondernemingsvriendelijke gemeente Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen rond zorgtoerisme (toeren met taxi s) - Lid Deelraad Industrie en nieuwe Economie Stad Aalst - Centrum Leren en Werken De Kering - VTI Aalst - Centrum Leren en Werken Dender - KTA Aalst - Centrum Leren en Werken KA Oudenaarde - Regionaal Overlegplatform Arbeidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - Werkgroep Duurzame Tewerkstelling / sociale economie Stad Aalst - Lokaal Derdenoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen - Maandelijks overleg VDAB - Regionaal overlegplatform voltijds engagement - Raad Van Bestuur De Punt - Permanente Tewerkstellingscel VDAB - Regierol Sociale Economie Clusters Aalst en Geraardsbergen - Regionale Commissie Loopbaanbeleid en Diversiteit - Werktafel Jobkanaal op Oost-Vlaams niveau - Overleg Projectontwikkelaars op Vlaams niveau vanuit Departement Werk en Sociale Economie 7

8 4. Vragen aan het Streekoverleg van lokale besturen en andere organisaties 4. Vragen aan het Streekoverleg van lokale besturen en andere organisaties Om te komen tot samenwerking in en sociaal-economische ontwikkeling van de regio staat het Streekoverleg haar stakeholders bij Om met te advies komen en tot ondersteuning samenwerking rond in diverse en sociaal-economische thema s. ontwikkeling van de regio staat het Streekoverleg haar stakeholders bij met advies en ondersteuning rond diverse thema s. Sinds 2014 worden alle vragen vanuit lokale besturen, bedrijven, sociale partners en andere stakeholders aan het Streekoverleg Sinds op een 2014 structurele worden manier alle vragen bijgehouden. vanuit lokale besturen, bedrijven, sociale partners en andere stakeholders aan het Streekoverleg op een structurele manier bijgehouden. Inhoud vragen Inhoud vragen In 2014 werd het grootste deel van de vragen (68 van de 108) gesteld rond het thema lokale economie, voornamelijk omtrent ondersteuning bij projecten en dossiers. In 2014 werd het grootste deel van de vragen (68 van de 108) gesteld rond het thema lokale economie, voornamelijk omtrent ondersteuning bij projecten en dossiers. Bijna een derde van de vragen handelde over het thema subsidiologie. Hierbij werd vooral gevraagd naar subsidiescans, info over subsidieoproepen en over subsidies voor ondernemingen. Bijna een derde van de vragen handelde over het thema subsidiologie. Hierbij werd vooral gevraagd naar subsidiescans, info over subsidieoproepen en over subsidies voor ondernemingen. Ten slotte werden ook vragen gesteld over arbeidsmarkt. De focus hierbij lag op vragen naar (analyse van) cijfers rond regionale Ten arbeidsmarkt slotte werden en (jeugd)werkloosheid. ook vragen gesteld Daarnaast over arbeidsmarkt. werd het Streekoverleg De focus hierbij ook lag uitgenodigd op vragen voor deelname aan naar (structureel) (analyse overleg. van) cijfers rond regionale arbeidsmarkt en (jeugd)werkloosheid. Daarnaast werd het Streekoverleg ook uitgenodigd voor deelname aan (structureel) overleg. Oorsprong vragen Oorsprong vragen Onderstaande grafiek geeft weer vanuit welke hoek de vragen in 2014 kwamen. De lokale besturen en ondernemers hebben hierin Onderstaande duidelijk het grafiek grootste geeft aandeel. weer vanuit welke hoek de vragen in 2014 kwamen. De lokale besturen en ondernemers hebben hierin duidelijk het grootste aandeel. 5,56% 3,70% 2,78% 20,37% 0,93% 1,85% 64,81% Lokale besturen Ondernemers * Onderwijs Welzijn Stadsontwikkeling Vakbond Provincie/Parlement Informatie over Informatie subsidieoproepen over subsidieoproepen en aanvragen voor en subsidiescans aanvragen voor blijken subsidiescans zowel bij lokale blijken besturen zowel als bij ondernemers de belangrijkste besturen topics. als ondernemers Daarnaast zijn de lokale belangrijkste besturen topics. geïnteresseerd Daarnaast in (analyse zijn lokale van) besturen cijfers rond arbeids- lokale markt. Zij wensen geïnteresseerd ten slotte ondersteuning (analyse en van) advies cijfers van rond het Streekoverleg arbeidsmarkt. bij Zij de wensen realisatie ten van slotte hun projecten. ondersteuning en advies van het Streekoverleg bij de realisatie van hun projecten. * Handelsverenigingen, middenstandsraden, werkgeversorganisaties en bedrijven * Handelsverenigingen, middenstandsraden, werkgeversorganisaties en bedrijven 8 10

9 5. Activiteiten in 2014 A. Algemeen 1. Naar een toekomstvisie voor het platteland van Zuid-Oost-Vlaanderen Midden 2013 was er de opstart om te komen tot een plattelandsvisie voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Samen met een aantal andere regionale organisaties waren er in de loop van 2014 zes bijeenkomsten om dit denkproces verder af te werken. Omwille van verschillende werkingsgebieden van een aantal regionale organisaties werd uiteindelijk beslist om het gebied af te bakenen tot de twee arrondissementen Aalst en Oudenaarde, aangevuld met Oosterzele en Gavere. Volgende thema s werden afgebakend en intensief besproken: Thema 1 Natuur, milieu, landschap 2 Toerisme, recreatie en sport 3 Lokale economie, werkgelegenheid en mobiliteit 4 Landbouw en platteland 5 Welzijn 6 Sociaal-cultureel werk / niet formele vorming 7 Gezondheid (preventie) 8 Wonen op het platteland 9 Erfgoed Dit proces wordt begeleid door een externe deskundige met restmiddelen van Leader Vlaamse Ardennen. In 2014 kon dit proces dus effectief verder uitgewerkt worden onder de verantwoordelijkheid van Leader Vlaamse Ardennen samen met de volgende regionale organisaties: Leader Vlaamse Ardennen Logo Dender Logo Gezond+ Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 9

10 Regionaal Welzijnsoverleg arr. Aalst Regionaal Welzijnsoverleg arr. Oudenaarde Solva Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (SERR/RESOC) Toerisme Scheldeland Toerisme Vlaamse Ardennen Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender Zorginnovatiecluster vzw 2. Overleg met andere regionale organisaties Als afgeleide van de visieontwikkeling was er eind 2013 een ander overleg met dezelfde regionale organisaties over de wisselwerking, interactie en communicatie met de lokale besturen en hoe deze te optimaliseren. Uiteindelijk werd hierop beslist om vanaf 2014 twee maal per jaar een overleg te organiseren met de burgemeesters/lokale besturen, de regioparlementairen en de regionale organisaties. Daarnaast waren er drie bijeenkomsten met de regionale organisaties om de onderlinge interactie en wisselwerking te versterken. Dit regionaal overleg fungeert onder impuls van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. 3. Streekfonds Vlaamse Ardennen-Dender In 2014 werd ook intensief gewerkt aan de voorbereiding voor de opstart van een eigen regionaal Streekfonds. Dit idee was al lang sluimerend aanwezig binnen de werking van het Streekoverleg. We vonden in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) een uitstekende partner om dit idee verder gestalte te geven. Het fonds wil de leefkwaliteit van de eigen streek verbeteren door projectfinanciering. Om middelen te verzamelen zal participatie worden gevraagd aan lokale bedrijven, lokale overheden en particulieren die projecten in hun regio een warm hart toedragen. Na een aantal bijeenkomsten met KBC werd van KBC uiteindelijk een duidelijk engagement bekomen van euro en logistieke ondersteuning voor Dit was de hefboom om eind 2014 een project in te dienen bij OKW (Omgevingskwaliteit / Platteland). Mits de nodige financiering zullen hoofdpromotor RLVA en copromotor Streekoverleg anderhalf jaar personeel inzetten om het Streekfonds verder uit te werken en effectief op te starten. 10

11 B. Economie 1. Mobiliteit Het Streekoverleg volgt de belangrijkste mobiliteitsdossiers op voor de regio. En dit op vlak van wegendossiers (N60, N42 en N41), maar ook op vlak van transport over water (Bovenschelde en Dender), bus- en treinverkeer. Op regelmatige wijze wordt teruggekoppeld naar Resoc en Burgemeesters- en parlementairenoverleg. In 2015 voorzien we een actualisatie van de verschillende mobiliteitsdossiers (wegen, transport over water, openbaar vervoer, zwarte verkeersonveilige punten, ) en van de regionale visie rond mobiliteit. Vanuit het Streekoverleg is het punt van de regionale mobiliteit in een plattelandsregio mee naar voor geschoven als een actiepunt binnen Leader Vlaamse Ardennen, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Onder de rubriek leefbare dorpen kunnen innovatieve projecten rond duurzame mobiliteit op het platteland worden ontwikkeld. Dit is en blijft een knelpunt in een landelijke regio. Bij besparingsrondes voor het openbaar vervoer wordt net daar eerst bezuinigd. Het is juist een uitdaging om ervoor te zorgen dat er ook op het platteland een kwalitatief alternatief is voor de wagen. 2. Ruimte om te ondernemen 2.1 Registratie vraag naar ruimte om te ondernemen Samen met ontwikkelingsintercommunale Solva is het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen gestart met de ontwikkeling van een overzichtswebsite om vraag en aanbod aan industrieterreinen en industriepanden in onze regio beter te matchen. Deze website speelt in op de nood aan een gestructureerd overzicht van de vraag naar panden en industriegronden in de regio. Een uniforme manier van gegevensinzameling laat toe de vragen grondig te analyseren en zo goed mogelijk een match te maken met het bestaande aanbod in de regio. De website zal voorjaar 2015 operationeel zijn. De site bevat verder ook de contactgegevens van de lokale besturen en de voordelen die zij bieden aan bedrijven. Zo streven we naar een optimale service naar ondernemers die zich in de regio willen vestigen. 2.2 SPAZIO Het Streekoverleg maakt deel uit van de begeleidende stuurgroep van het project SPAZIO van VOKA, dat loopt van 2013 tot en met Dit project wil onderzoeken hoe ook buiten de industrieterreinen ruimte voor ondernemen kan worden ingevuld. Het Streekoverleg volgt het project mee op vanuit de overkoepelende stuurgroep, maar volgt ook de stand van zaken in Aalst, Geraardsbergen en Ronse waar proefprojecten lopen. 11

12 3. Lokaal economisch beleid 3.1 Bedrijvenverenigingen Het Streekoverleg ondersteunt en volgt de bedrijvenvereniging van EIVLA (Kruishoutem, Oudenaarde en Ronse), Aalst (vzw Wijngaardveld en Hoogveld in Hofstade) en vzw Bergop in Geraardsbergen mee op. Bedrijvenverenigingen groeperen de ondernemingen op een bedrijventerrein en vormen een aanspreekpunt voor lokale besturen. In 2014 werden ook in Ninove de eerste contacten gelegd met bedrijfsleiders rond interbedrijfssamenwerking. Op vraag van het stadsbestuur belichtte het Streekoverleg de werking van een bedrijvenvereniging en de mogelijkheden om subsidies aan te vragen. Daarnaast begeleidde het Streekoverleg op vraag van Solva de subsidiedossiers voor interbedrijfssamenwerking in Lierde (Wolfsveld) en Zottegem ( t Meerken). Beide dossiers werden goedgekeurd. De bedrijvenverenigingen zetten de subsidies in voor de verdere uitbouw van de werking. In tegenstelling tot de andere bovengenoemde bedrijvenverenigingen gaat het in Lierde en Zottegem om nieuw aangelegde bedrijventerreinen. 3.2 Ondernemingsvriendelijke gemeente Eind 2013 richtte het Streekoverleg een extra infomoment in voor de lokale besturen en regionale organisaties n.a.v. de subsidiecall ondernemingsvriendelijke gemeente. Deze focuste op toerisme, horeca en citymarketing. Uiteindelijk werd rond het thema horeca geen project ingediend. Het Streekoverleg nam wel het initiatief om samen met de VDAB, Horecavorming Vlaanderen en de stad Geraardsbergen een bevraging te organiseren bij de horecazaken in Geraardsbergen. Via de bevraging werd naar hun noden en verwachtingen gepeild. De resultaten van deze bevraging werden in Geraardsbergen voorgesteld tijdens twee infosessies op 10 juni De steden Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen dienden ten slotte met succes een project in rond Toeren met taxi s in kader van de subsidiecall ondernemingsvriendelijke gemeente. Het project focust op de bereikbaarheid van horeca en toeristische attracties voor minder mobiele personen. Het Streekoverleg maakt mee deel uit van de stuurgroep. 3.3 Lokale handel Lokale handel is een belangrijk onderdeel van de lokale economie en de lokale werkgelegenheid in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. In 2014 zette het Streekoverleg, net als in 2013, volop en met succes in op de ondersteuning van lokale besturen en handelsverenigingen in het kader van twee provinciale subsidiecalls rond detailhandel. Zo organiseerde het Streekoverleg een extra infosessie voor de lokale besturen en handelsverenigingen op 3 april Foto: voorbeeld ingediend project (M-bon Maarkedal) 12

13 Alle inspanningen leverden uiteindelijk een mooi resultaat op: voor de projectoproep in mei 2014 werden alle 17 ingediende projecten uit de regio goedgekeurd voor een bedrag van euro. Daarnaast ontvingen lokale besturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen nog eens euro voor projecten in het kader van de subsidiecall van september Een overzicht van de goedgekeurde projecten is terug te vinden in bijlage 1. Ook in 2015 zal het Streekoverleg de lokale besturen en middenstandsorganisaties via deze beproefde werkwijze maximaal bijstaan bij het indienen op subsidiecalls. 3.4 Andere Aanleveren cijfermateriaal/data Het Streekoverleg kreeg in 2014 tal van vragen van diensten lokale economie met betrekking tot het bekomen van extra cijfermateriaal, opmaak beleidsplan economie, opmaak digitale nieuwsbrieven voor ondernemers en handelaars, oprichting bedrijvenverenigingen, renovatie handelspanden in winkelcentra enz. Enkele concrete voorbeelden die het Streekoverleg op zich nam: interpreteren van de gemeentelijke fiches detailhandel, toelichting situatie detailhandel op handelsraden Herzele en Zwalm, opzoeken cijfermateriaal rond site Electrabel (Kluisbergen), ondersteuning dienst economie stad Ronse bij het opstellen dossier regionale steunkaart, Ondernemersaward Het Streekoverleg maakt samen met de stad Aalst, Junior Chamber International Aalst (JCI) en Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen deel uit van het project Ondernemersaward van Hogeschool Gent en Kaho Sint-Lieven. Het Streekoverleg zetelt hierbij in de organiserende stuurgroep. Op 8 mei 2014 werd voor de derde keer de meest gebeten ondernemer en de beste herstarter uit Aalst gekozen. Winnaars waren respectievelijk Kristof Braem van het bedrijf Medec uit de medische sector en Marc De Wulf van SMUK. Wegens de goede resultaten die dit project kan voorleggen, zal de Ondernemersaward ook in 2015 worden georganiseerd met steun van de Vlaamse Overheid Infomoment starters Samen met de Stad Geraardsbergen, VOKA en Unizo organiseerde het Streekoverleg op 29 november 2014 voor de tweede keer een informatiedag in Geraardsbergen voor geïnteresseerden die een eigen zaak willen opstarten. Een 40-tal aanwezigen woonde de infosessie bij. De starters kregen een pak nuttige informatie over hoe je als zelfstandige kan 13

14 starten met een eigen zaak of onderneming. Enkele Geraardsbergse ondernemers met kennis ter zake brachten een persoonlijke getuigenis over hun ervaring als ondernemer. Vanuit de Stad Geraardsbergen werd ook het starterscontract toegelicht waarmee de stad startende ondernemers wil ondersteunen en Geraardsbergen wil profileren als startersstad. Het Streekoverleg bekijkt of dit initiatief ook in andere lokale besturen kan worden georganiseerd. C. Wonen Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een basisrecht voor iedereen. Dit basisrecht realiseren is echter geen evidentie. Wonen is daarom expliciet opgenomen als één van de hoofdthema s in ons Streekpact. De Vlaamse wooncode, dat het raamwerk aanreikt voor het Vlaamse woonbeleid, draagt op om lokaal woonoverleg te organiseren. In Zuid-Oost-Vlaanderen wordt hiervoor een regiotafel wonen georganiseerd. Zij schoven het stimuleren van lokale besturen in hun regierol wonen als actiepunt naar voor. In 2014 werd een werkgroep samengesteld om na te gaan welke concrete acties op regionaal vlak genomen kunnen worden. Naast het Streekoverleg maakten ook de provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Welzijnsoverleg, Vormingplus Vlaamse Ardennen, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Sociaal verhuurkantoor en Wonen Vlaanderen deel uit van de werkgroep. De provincie legde daarnaast eind 2014 de laatste hand aan de actualisatie van de gemeentelijke woonfiches. Binnen Wonen Vlaanderen werd ook een regionale analyse gemaakt van de woonsituatie in Zuid-Oost-Vlaanderen. Eind 2014 trof het Streekoverleg samen met de provincie de nodige voorbereidingen voor een infomoment begin De regionale woonactoren en lokale besturen zullen hierop de regionale en lokale cijfers rond wonen vernemen. Daarnaast zal ook worden ingegaan op de voordelen van intergemeentelijke samenwerking en de regierol van de lokale besturen rond wonen. 14

15 D. Arbeidsmarktbeleid 1. Advisering Invoegbedrijven: - NV Despiegelaere Projects: Positief advies ESF-opleidingsprojecten: - Mensgericht Ondernemen: Chili Publish: Positief advies VDAB - Advies jaarondernemingsplan 2015: uitgebreid advies op basis van de input van regionale organisaties. Focus op concrete acties en opleidingen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Ombudsdienst - 3 klachten behandeld 15

16 2. Opleiding en onderwijs 2.1 Opleidingsnieuwsbrief Net als de vorige jaren, werd een digitaal opleidingsoverzicht voor de regio opgemaakt. Dit werd breed verspreid binnen het regionale netwerk. Een up-to-date versie is ook steeds op onze website te consulteren. 2.2 Centralisatie Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) PWA s dienen jaarlijks 25% van hun middelen te besteden aan opleiding, vorming of inschakelingacties. Vaak is het echter niet meer haalbaar om dit autonoom zinvol te besteden. Daarom grijpen de regionale PWA s de mogelijkheid om deze middelen te centraliseren om samen doelgerichte opleidingen en acties te ondernemen. Deze centralisatie stimuleert enerzijds de wisselwerking tussen de verschillende PWA s en laat toe hun opleidingsaanbod maximaal open te stellen voor andere PWA s. Anderzijds kunnen we hierdoor een ruimer gediversifieerd opleidingsaanbod aanbieden. Volgende opleidingen werden in 2014 georganiseerd: Soort Opleiding Locatie Aantal deelnemers Budget Energiebesparende Klusjes Kruishoutem Energiebesparende Klusjes Geraardsbergen Kinderopvang Aalst Op 30 juni van elk jaar dient het budget van het voorbije kalenderjaar volledig besteed te zijn en verantwoord bij de RVA. Ook in 2014 werd dit succesvol afgerond. Het voorbije jaar was voor de PWA s een bewogen jaar, gezien de overheveling naar de gewesten in het kader van de zesde staatshervorming. In juni en oktober werd regiobreed overleg georganiseerd over hoe deze hervorming ondersteund kon worden door de PWA s, steden en gemeenten. 3. Sociale Economie 3.1 Regierol sociale economie De Vlaamse Regering verbreedde de financiering van de regie- of beleidsrol sociale economie in de loop van 2013 van centrumsteden naar alle steden en gemeenten. En dit op voorwaarde van een zekere schaalgrootte en een inhoudelijk sterke aanpak. Om deze schaalgrootte te bereiken, zijn niet-centrumsteden genoodzaakt om intergemeentelijk samen te werken. In onze regio werd deze verandering door het Streekoverleg al in een vroeg stadium gecommuniceerd naar en voorbereid met de lokale besturen. Er werden uiteindelijk 2 voorstellen vanuit de regio ingediend en goedgekeurd. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Handel Samen & Sociaal (Aalst, Lede, Ninove, Haaltert, Erpe-Mere, Denderleeuw) en SEVA (Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse, Zwalm & Brakel) werden in de loop van 2014 concreet opgericht. Ook de werking werd verder voorbereid, om in 2015 op kruissnelheid te kunnen komen. Jaarlijks ontvangen deze samenwerkingsverbanden een werkingssubsidie van de Vlaamse Overheid ( voor Handel Samen & Sociaal, voor SEVA - op basis van het aantal inwoners in het samenwerkingsverband). 16

17 3.2 Nieuwe decreten Na lange periodes van voorbereiding werden de uitvoeringsbesluiten voor de decreten Maatwerk en Lokale Diensteneconomie eind 2014 alsnog goedgekeurd. Vanuit de regionale overlegtafel Sociale Economie waren al een aantal initiatieven opgestart rond regionale samenwerking. Deze zullen in de loop van 2015 verder uitgewerkt worden en indien mogelijk versterkt met nieuwe initiatieven. De voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe decreten wordt regelmatig besproken en opgevolgd in dit regionaal overleg. 4. Samenwerking lokale besturen Ook in 2014 werden de banden tussen het Streekoverleg en de lokale besturen en de regionale organisaties versterkt. Voorbeelden hiervan zijn de maatwerkplannen die voor en met Ronse en Geraardsbergen ontwikkeld werden, en die nog steeds nauw opgevolgd worden. Deze structurele samenwerkingsverbanden worden opgezet met het lokale bestuur, OCMW, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling (SLN) en VDAB om een specifieke lokale arbeidsmarktproblematiek beter te kunnen opvangen. Ook met onder andere Ninove en Aalst zijn er zeer frequente contacten om de lokale arbeidsmarkt samen verder te ontwikkelen. Elk kwartaal bezorgen we de partners een arbeidsmarktanalyse met de belangrijkste cijfers en trends over de regio, en een vergelijking met de bovenregionale cijfers om hen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden bij de ontwikkeling van acties. 5. Ondersteuning Regionaal Welzijnsoverleg In de loop van 2014 groeide de onzekerheid over het voortbestaan van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO), een regionale structuur die in de schoot van de provincie georganiseerd wordt. Net als in de andere RWO-werkingen in de provincie, was er onduidelijkheid over de verderzetting van de financiering in de arrondissementen Aalst en Oudenaarde. Een tekort aan personeelscapaciteit naar het eind van het jaar kon hierdoor niet opgevangen worden door een vacature open te stellen en samen met het Streekoverleg werd een oplossing uitgewerkt. De stafmedewerker arbeidsmarktbeleid engageerde zich vanaf november 1 dag per week om de continuïteit van de RWO-werking in het arrondissement Oudenaarde te garanderen. Dit omvat onder meer de volgende activiteiten: - Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, Boekhouding - Overleg OCWM-voorzitters, -secretarissen, maatschappelijk werkers - Overleg Ouderenraad - Provinciale werkgroepen met andere RWO s - Regionaal Netwerk Arbeidszorg - Forum Familiebemiddeling - Projecten Suïcidepreventie en Focusgroepen Lokale Zorgnetwerken 17

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Buurtwinkel in een landelijke omgeving Praktijkgids

Buurtwinkel in een landelijke omgeving Praktijkgids Buurtwinkel in een landelijke omgeving Praktijkgids TEKST Peter Vleugels REDACTIE Siegi Absillis, Stefaan Bil, Nicole Brebels, Jan Callens, Fabio Contipelli, Stefaan Decrock, Dirk De Mey, Niek De Roo,

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG 2014

WERKINGSVERSLAG 2014 WERKINGSVERSLAG 2014 Pagina 1 ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN MISSIE De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw heeft als missie de verbetering van de sociaal-economische structuur en de ondersteuning

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie