Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid"

Transcriptie

1 OP ESF Vlaanderen Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden van de vragen een duidelijk en helder beeld biedt van de situatie van uw onderneming en van het project. Als richtinggevend principe geven we hierbij mee dat het antwoord op iedere vraag ongeveer twee pagina s kan bedragen. 1 Context en voorwaarden 1.1 Situatieschets Vraag: Geef een korte situatieschets van uw organisatie zowel naar werking als naar context. Bespreek ook kort het personeelsbestand. Deze vraag zal niet gescoord worden, maar wordt gesteld om een duidelijk zicht te krijgen op uw organisatie. 1.2 Stand van zaken HR-beleid Vraag: Geef aan welke stappen uw organisatie al heeft gezet inzake onthaal, werving en selectie, opleidingen, functieprofielen, competentieprofielen en functioneringsgesprekken en toon deze aan de hand van voorbeelden aan. Indien u reeds een loopbaan- en diversiteitsplan (gehad) heeft, geef dan aan in hoeverre dit project hierop verder bouwt. Beoordeling: Heeft de organisatie al voldoende stappen gezet inzake onthaal, werving en selectie, opleidingen, functieprofielen, competentieprofielen en functioneringsgesprekken om dit Pagina 1 van 5 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

2 project te kunnen starten? Geeft de organisatie duidelijk aan in hoeverre het project additioneel is aan het loopbaan- en diversiteitsplan? De opzet van deze oproep is een geïntegreerd en strategisch loopbaanbeleid op te zetten. Dit betekent dat we van organisaties die hierop intekenen, verwachten dat zij reeds een basis rond HR hebben uitgewerkt. Beschrijf hier hoe ver u reeds staat inzake onthaal, werving en selectie, opleidingen, functieprofielen, competentieprofielen en functioneringsgesprekken. Dit zijn allemaal zaken die enerzijds kunnen uitgewerkt worden binnen de Loopbaan en diversiteitsplannen en die anderzijds een voorwaarde vormen om verder te sleutelen aan een geïntegreerd loopbaanbeleid. Daar in het verleden misschien losse acties werden ondernomen onder de naam van HR is het nu de bedoeling hier een coherent systeem van te maken zodat zowel dit werknemers toelaat zich te kunnen ontwikkelen op een manier die voor de onderneming en voor henzelf zinvol is. Indien u reeds een loopbaan- en diversiteitsplan heeft uitgewerkt, gelieve dan te beschrijven wat de focus en het resultaat hiervan waren en op welke manier dit project hieraan complementair zal zijn. 1.3 Situatie eerstelijnsleidinggevenden Vraag: Geef een korte schets van de huidige situatie van uw eerstelijnsleidinggevenden. Wat is hun profiel, hoe zijn zij geselecteerd, welke begeleiding/opleiding wordt er geboden aan leidinggevenden, hoe worden zij opgevolgd? Hoe zal u op deze pijler inzetten in het project? Beoordeling: In hoeverre wordt duidelijk beschreven wat het profiel is van de eerstelijnsleidinggevenden en hoe zij geselecteerd worden? Wordt er begeleiding/opleiding aangeboden aan de leidinggevenden? Zo ja, hoe wordt dit opgevat? Blijkt voldoende hoe de promotor de omslag naar coachend leiderschap zal opzetten bij de eerstelijnsleidinggevenden? Indien de promotor niet rond leiderschap gaat werken, beargumenteert hij/zij dan voldoende dat men hier reeds voldoende ver in staat? Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat een van de cruciale factoren voor een goede werkbaarheid de ondersteuning door de directe leidinggevende is. Zij vormen immers de brug tussen het HR-beleid in de organisatie en de werknemer. Het zijn zij die de competentieprofielen moeten gaan gebruiken en die eventueel de loopbaangesprekken zullen voeren. Werken aan leiderschap is één van de drie pijlers waarrond binnen deze oproep kan gewerkt worden. Gelieve een beschrijving te geven van het profiel van de huidige eerstelijnsleidinggevenden. Hoe werden zij geselecteerd, hoe worden zij opgevolgd? Bestaat er Pagina 2 van 5 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

3 een soort van intervisie tussen de eerstelijnsleidinggevenden onderling? Is er in het verleden reeds ingezet op coachend leiderschap? Hoe zal nu de omslag gemaakt worden naar coachend leiderschap en wat maakt dat dit duurzaam zal zijn? 1.4 Situatie competentie- en loopbaanbeleid Vraag: Beschrijf de huidige situatie van uw competentie- en loopbaanbeleid. Geef aan in hoeverre hier al acties rond bestaan en waar u aan wil werken binnen dit project. Beoordeling: In hoeverre wordt de huidige situaties voor beide pijlers duidelijk beschreven. Wordt goed beargumenteerd waarom op een bepaalde pijler verder of niet wordt ingezet? Hier willen we graag weten in hoeverre er reeds in het verleden gewerkt werd rond competentiebeleid enerzijds en rond loopbaanbeleid anderzijds. Zijn er in het verleden reeds competentieprofielen uitgewerkt? Is hier verder al iets mee gedaan? Zijn er loopbaangesprekken in uw organisatie? Op welke manier wordt er gepeild naar wat de aspiraties van de werknemer zijn binnen de organisatie? Het is de bedoeling dat we hier een goed zicht krijgen op de stand van zaken rond deze pijlers in uw bedrijf en dat u duidelijk uitlegt waarom u op een bepaalde pijler (verder) inzet en op een andere eventueel niet. Indien u op een pijler niet zou willen inzetten, moet u duidelijk motiveren waarom u dit niet zal doen en wat u hierrond al uitgewerkt hebt. 2 Aanpak en uitwerking 2.1 Plan van aanpak Vraag: Geef een concreet plan van aanpak hoe u een coherent beleid zal uitwerken binnen de drie pijlers. Beschrijf de acties en de wijze waarop u de drie pijlers loopbaanbeleid, strategisch competentiebeleid en leiderschap wil invullen binnen het project. Indien u bij de vorige twee vragen kon aantonen dat u reeds heel wat stappen gezet heeft rond één of twee pijlers, dan is het mogelijk om binnen dit project te focussen op de overige pijler(s). Hierbij neemt u een indicatieve timing op basis van het sjabloon planning op en beschrijft u telkens de acties binnen iedere pijler. Beoordeling: Leiden deze acties tot een samenhangend en strategisch HR beleid? Werkt de promotor aan acties binnen elke pijler waarvoor men nog geen degelijk beleid heeft? Wordt de wijze waarop duidelijk besproken? Is de gehanteerde werkwijze in overeenstemming met Pagina 3 van 5 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

4 de situatie van de onderneming en de eerstelijnsleidinggevenden? Wordt er verder gebouwd op de reeds gezette stappen? Is er een aanpak op maat van de onderneming? Voorziet de promotor een realistische, maar flexibele timing? Beschrijf hier alle acties waarrond u zal werken en hoe u deze zal uitvoeren. Belangrijk is dat u aantoont hoe u ervoor zal zorgen dat het project leidt tot een strategisch en coherent loopbaanbeleid, waar coachend leiderschap en strategisch competentiebeleid deel van uitmaken. Leg dus duidelijk uit hoe u zal garanderen dat het geen losse HR tools naast elkaar worden. De indicatieve timing neemt u op in het sjabloon Planning, waarbij u rekening houdt met de vaste overlegmomenten die reeds voorzien zijn in de oproepfiche. Belangrijk is dat u in de indicatieve timing de acties opneemt die u in het project wil realiseren, opgedeeld per pijler, met daarbij een inschatting van wanneer u deze acties wil uitvoeren. Deze timing is indicatief dus het is mogelijk dat u hier tijdens de looptijd van het project van afwijkt, wat zeker geen probleem vormt. Aangezien er echter geen verlenging mogelijk is, raden wij u aan om voldoende tijd voor iedere actie te voorzien zodat u alle acties kan uitvoeren binnen de looptijd van het project. Mijlpalen per actie moeten niet opgeleverd worden dus u moet deze niet opnemen in de planning. 2.2 Betrokkenheid werknemers Vraag: Hoe gaat u tijdens het project de medewerkers betrekken en hoe gaat u ervoor zorgen dat het project resulteert in een duurzame betrokkenheid van en een open dialoog met de werknemers? Beoordeling: Worden er voldoende communicatiemomenten ingebouwd met de werknemers tijdens de projectuitvoering? Onderneemt de promotor tijdens de projectuitvoering de nodige stappen om een duurzame betrokkenheid van de werknemers te realiseren? Welke acties voorziet de promotor nog na afloop van het project om deze gedragenheid verder uit te bouwen/te creëren? Gaan deze acties verder dan communicatie en zijn deze voldoende om daadwerkelijk een open dialoog en een duurzame verandering te voorzien? Betrokkenheid van de werknemers is niet alleen top down communiceren. Betrek hen bijvoorbeeld ook in workshops. Waak erover dat dit geen praatbarakken worden, maar dat hier een open dialoog wordt, waar zij effectief inspraak hebben. Wanneer deze inspraak na afloop van het project verdwijnt, is veel voor niets geweest. Beargumenteer dus hoe u hen zal betrekken in de respectievelijke acties en hoe u een duurzame en open dialoog zal installeren over de loopbaan van de werknemer. Pagina 4 van 5 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

5 2.3 Gender en leeftijd Vraag: Ervaart u op dit moment verschillen in werkbaarheid volgens gender? Zo ja, hoe gaat u hiermee omgaan in het project? Ervaart u tevens verschillen in werkbaarheid voor bepaalde leeftijdsgroepen en zo ja, hoe gaat u hier mee om? Beoordeling: Worden de verschillen goed beschreven en er wordt duidelijk uit de doeken gedaan hoe men hiermee rekening gaat houden in het project? Of kan men duidelijk aantonen dat er geen verschil is? Beschrijf de verschillen in werkbaarheid naar leeftijd en gender, indien deze er zijn. Beschrijf hoe u dit bevraagd/geanalyseerd hebt en hoe u hiermee zal omgaan in het project. Dit kan aan de hand van concrete acties in of buiten het project. Pagina 5 van 5 Handleiding bij projectvoorstel 19/01/2015

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor fase 1 van de oproep

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

GPS. Tool GPS. Tool GPS. Handleiding

GPS. Tool GPS. Tool GPS. Handleiding Tool Tool GPS GPS GPS Handleiding Hoe zet ik zelf een GPS-sessie op? INHOUD 1 Bereid de sessie voor / 5 2 doe de sessie / 13 3 na de sessie - maak een verslag en kies definitief / 19 4 de andere stappen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie