Diversiteitsplannen. Maatregel

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteitsplannen. Maatregel"

Transcriptie

1 Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid. Diversiteitsplannen stimuleren bedrijven, organisaties en (lokale) overheden om kansengroepen (prioritair mensen van allochtone origine, personen met een arbeidshandicap en 50-plussers) meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De maatregel diversiteitsplan kadert in het Vlaamse beleid inzake Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) dat inmiddels is omgedoopt tot het Diversiteits- en loopbaanbeleid. Via een diversiteitsplan wordt het HR-beleid van de onderneming geoptimaliseerd en wordt er gewerkt aan de kwaliteit van tewerkstelling van alle werknemers. In elk diversiteitsplan worden streefcijfers voor de instroom, doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen bepaald. Ondernemingen en organisaties kunnen onder voorwaarden een subsidie krijgen voor de inspanningen die in het kader van het diversiteitplan geleverd worden. Er zijn diverse varianten diversiteitsplannen: - Instapdiversiteitsplannen: opstap naar divers HR-beleid: een subsidie van maximum ½ van de kosten van het plan, met een plafond van euro. - Diversiteitsplannen: een volledige en planmatige aanpak in vier stappen, met onder meer aandacht voor opleidings- en competentiebeleid en kwaliteit van de arbeid. Subsidie bedraagt maximaal 2/3 van de kosten van het plan, met een plafond van euro. - Groeidiversiteitsplannen: met het oog op de verankering van het diversiteitsbeleid in het strategisch beleid van de organisatie: maximum 1/2 van de kosten, met een plafond van euro. - Clusterdiversiteitsplannen: een gelijklopend diversiteitsplan in cluster van meerdere bedrijven of bedrijfseenheden in een groep, regio of sector: een subsidie van maximum 2/3 van de kosten van het plan, met een plafond van euro per deelnemende organisatie. 1

2 Impact van de maatregel Het aantal bedrijven, organisaties en lokale besturen met een diversiteitsplan is in de afgelopen jaren fors toegenomen. In de periode steeg het jaarlijks aantal plannen van 160 in 2001 tot 786 in 2012 (figuur 1). Ook de bestedingen voor diversiteitsplannen stegen stelselmatig van 1,7 miljoen euro in 2001 tot 3,8 miljoen euro in De relatief geringere toename van de besteding ten opzichte van het aantal plannen kan deels worden verklaard door het grote succes van de clusterdiversiteitsplannen (ingevoerd in 2004). Bij deze variant kunnen immers meerdere organisaties of bedrijven intekenen voor een kleiner subsidiebedrag (max EUR) dan een 'all-in' diversiteitsplan (max EUR). Aantal plannen Figuur 1: Evolutie van het aantal diversiteitsplannen en de bestedingen ( ) 3,8 3,5 3,5 3,3 3,1 2,9 2,9 2,5 2,5 2,4 2,3 1, ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 in mijoen Type plan Het merendeel van de ondernemingen en organisaties met een diversiteitsplan heeft een instapdiversiteitsplan (42,5%) of een klassiek diversiteitsplan (37,1%) afgesloten (tabel 1) telt minder cluster- en groeidiversiteitsplannen (respectievelijk 2,3% en 17,1%). 1 Tabel 1: Verdeling van de diversiteitsplannen en organisaties met een diversiteitsplan naar type (2012) Type plan Aantal plannen Aantal organisaties Instapdiversiteitsplan Diversiteitsplan Clusterdiversiteitsplan Groeidiversiteitsplan Begeleiding zonder middelen 3 3 Eindtotaal Sector 1 De percentages zijn berekend op basis van het aantal ingediende diversiteitsplannen 2

3 De diversiteitsplannen, die afgesloten werden in 2012, zijn opgestart in uiteenlopende sectoren. De top 3 van de sectoren waar de meeste diversiteitsplannen werden opgestart wordt gevormd door de overige sector (incl. anpcb) (33,3%) van de plannen, de social profit (19,7%) en de metaalindustrie (14,1%). de Tabel 2: Verdeling van de diversiteitsplannen volgens sectorgroepen (2012) Sectorgroep WSE Overige: Anpcb (215) Aanvullend pc arbeiders (22) Terugwinning van allerlei producten (1) Aantal plannen Aantal plannen ,3% Social profit ,7% Metaalindustrie 94 14,1% Onbekend 78 11,7% Bouw 57 8,6% Diensten aan ondernemingen en personen 56 8,4% Voedingsindustrie 43 6,5% Distributie 34 5,1% Vervoer, transport en logistiek 29 4,4% Chemie en petroleum 27 4,1% Houtnijverheid 24 3,6% Kleding- en textielindustrie 19 2,9% Horeca, sport en ontspanning 16 2,4% Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij 16 2,4% Overheid/geen pc 8 1,2% Media, drukkerij- en uitgeverijsector 7 1,1% Steen- en glasindustrie 7 1,1% Financiële sector 3 0,5% Papier- en kartonsector 3 0,5% Eindtotaal ,0% Regio In onderstaande tabel volgt een overzicht van de spreiding van de plannen per regio. De meeste diversiteitsplannen werden ingediend in de provincie West-Vlaanderen (151), gevolgd door Oost- Vlaanderen (148) en Antwerpen (145). Tabel 3: Verdeling van de diversiteitsplannen volgens provincie (2012) Provincie (n) (%) Antwerpen ,8% Brussels Gewest 11 1,7% Limburg ,0% Oost-Vlaanderen ,2% Vlaams-Brabant 71 10,7% 3

4 West-Vlaanderen ,7% Eindtotaal ,0% Ondernemingsgrootte Onderstaande tabel geeft het absolute aantal afgesloten diversiteitsplannen weer per bedrijfsgrootte. We merken op dat er grote verscheidenheid is in het aantal bedrijven gelet op het aantal werknemers. Zowel kleine als grote bedrijven gaan met een diversiteitsplan aan de slag. Het merendeel van de diversiteitsplannen wordt uitgevoerd in ondernemingen met 20 à 49 werknemers (203). 250 Figuur 2: Verdeling van de diversiteitsplannen naar ondernemingsgrootte (2012) Aantal plannen Aantal werknemers Streefcijfers instroom, doorstroom, retentie en opleiding In elk diversiteitsplan worden streefcijfers voor de instroom, doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen bepaald. Zo hebben de ondernemingen en organisaties met een diversiteitsplan zich geëngageerd om in 2012 te zorgen voor de instroom van ruim mensen van allochtone herkomst, plussers en 335 personen met een arbeidshandicap. Daarnaast zijn er ook streefcijfers opgenomen om de doorstroom van kansengroepen te stimuleren, om de voortijdige uitstroom uit de organisatie te verhinderen (retentie) en om hun deelname aan opleiding te bevorderen. 4

5 Tabel 4: Streefcijfers ivm instroom, doorstroom, retentie en opleiding (2012) Kansengroep Instroom Doorstroom Retentie Opleiding Totaal Allochtonen Arbeidsgehandicapten Oudere werknemers Eindtotaal Naast de opname van streefcijfers voor (minstens één) van de prioritaire kansengroepen: allochtonen, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap, kan er ook aandacht gaan naar andere kansengroepen zoals bijv. laaggeschoolde jongeren, mensen in armoedesituaties, ex- gedetineerden etc. In de meeste plannen (88,6%) ging ook aandacht naar de zgn. andere kansengroepen. In slechts een minderheid van de plannen (11,3%) wordt enkel gefocust op de prioritaire kansengroepen. Actiedomeinen De acties die bedrijven uitvoeren in het kader van hun diversiteitsplan kunnen we onderbrengen in verschillende domeinen. Onderstaande tabel geeft het aantal acties weer per domein en de procentuele verdeling van het aantal acties per domein. Daarnaast geeft deze tabel ook het aantal diversiteitsplannen waar er minstens één actie van een domein in voorkomt. Een diversiteitsplan kan immers meerdere acties hebben die behoren tot hetzelfde domein. De procentuele verdeling van het aantal diversiteitsplannen ten opzichte van het totaal aantal diversiteitsplannen wordt in de laatste kolom weergegeven. Tabel 5: Verdeling van de diversiteitsplannen naar actiedomeinen Actie Domein Aantal %* Aantal plannen per %** acties actie Competentie-, Opleidings- en ,5% ,0% Loopbaanbeleid Draagvlak en Omgang met Diversiteit ,2% ,6% Kwaliteit van de Arbeid 263 8,4% ,1% Onthaalbeleid ,6% ,6% Redelijke aanpassingen / Retentiebeleid 140 4,5% ,6% voor Kansengroepen Retentiebeleid 93 3,0% 83 12,5% Visie en waarden 127 4,1% ,7% Wervings- en Selectiebeleid 305 9,8% ,2% * aantal acties tov het totaal aantal acties (3127) ** aantal plannen met minstens één actie per domein tov het totaal aantal ingediende diversiteitsplannen met een actie Bron: Department WSE Meest voorkomende acties Onderstaande tabel geeft de 30 meest voorkomende acties weer. Ook hier wordt er een absolute en procentuele verdeling weergegeven van de acties en van het aantal plannen met minstens één van deze acties. 5

6 Tabel 6: Overzicht van de meest voorkomende acties in de diversiteitsplannen afgesloten in 2012 Naam actie aantal plannen met actie Oprichten en continueren van een werkgroep ,3% diversiteit Ontwikkelen competentieprofielen en een ,2% competentiebeleid onthaalbrochure/draaiboek opmaken en/of ,3% aanpassen invoeren en/of aanpassen van een methodiek van ,5% functionerings- en evaluatiegesprekken (incl. POP) Acties ter verhoging van de werkbaarheid ,4% (bijvoorbeeld: stressreductie, verzuimbeleid, jobrotatie,...) Analyseren en optimaliseren Competentie-, ,0% Opleidings- en Loopbaanbeleid Opleiding, begeleiding, coaching leidinggeven aan ,0% 'diverse' of multiculturele teams Analyseren en optimaliseren Onthaalbeleid ,0% Opleidings- en loopbaanbeleid ontwikkelen met 91 13,7% aandacht voor kansengroepen Peter/meterschapstraining 99 14,9% *aantal plannen met minstens één actie tov het totaal aantal ingediende diversiteitsplannen met actie Bron: Department WSE %* 6

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

Ondersteuning door een projectontwikkelaar. Loopbaan- en diversiteitsplan: het traject. Loopbaan- en diversiteitsplannen (LDP)

Ondersteuning door een projectontwikkelaar. Loopbaan- en diversiteitsplan: het traject. Loopbaan- en diversiteitsplannen (LDP) Met gratis door een projectontwikkelaar Duurzame loopbanen voor iedereen! Het Start Opmaken doel met van een Creëer van een draagvlak: loopbaan- non- discriminatieclausule communiceer en en diversiteitsplan

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

Audiovisuele sector 2008

Audiovisuele sector 2008 SECTORFOTO 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20

Nadere informatie

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS Hoe divers is een diversiteitsbeleid? letters en cijfers : 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS André Raemdonck regiocoördinator GRG SERR Gent en rondom Gent Seminariestraat

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN

HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN Infomoment Jobkanaal Tewerkstelllingsmogelijkheden en -ondersteuning Geuzenhuis Gent - 27 juni 2013 Carine De Meester SERR Gent

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Personenvervoer 2008

Personenvervoer 2008 SECTORFOTO Personenvervoer 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Ervaringen in het kader van het beleid

Ervaringen in het kader van het beleid Ervaringen in het kader van het beleid Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit Uit verschillende bijdragen van dit Open Forum werd reeds duidelijk dat Vlaanderen vanwege het fenomeen van massale vervroegde

Nadere informatie

Loopbaan- en diversiteitsplannen: naar een evolutie in plaats van een revolutie van het systeem

Loopbaan- en diversiteitsplannen: naar een evolutie in plaats van een revolutie van het systeem Loopbaan- en diversiteitsplannen: naar een evolutie in plaats van een revolutie van het systeem De Coen, A., Valsamis, D., Hondeghem A., Bossens, N., & Sels, L. (2014). Evaluatie loopbaan- en diversiteitsplannen.

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN 1.3. HET DIVERSITEITSPLA Diversiteit is het enige wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben nze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met maart 211 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS Synthese De sector van de elektriciens telde in het tweede kwartaal van 2010 15.171 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een provincie Vlaams-Brabant Diversiteitsplan 2005-2007 Oprichting werkgroep diversiteit: kabinet gedeputeerde personeelsbeleid kabinet gedeputeerde sociale zaken

Nadere informatie

HERKOMSTMONITOR Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst

HERKOMSTMONITOR Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst HERKOMSTMONITOR 2015 Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst 1. Methodologische toelichting 1. Methodologische toelichting Kruispuntbank Sociale Zekerheid Momentopname Uniforme conceptafbakening:

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met december 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met december 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met december 211 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verdeling van de deels werkloos, deels werkend (DWDW)-en naar leeftijdsniveau.

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verdeling van de deels werkloos, deels werkend (DWDW)-en naar leeftijdsniveau. Een aantal arbeidsgehandicapten uit onze onderzoekspopulatie waren tijdens de referteperiode ingeschreven bij zowel RVA als RSZ. Deze (relatief kleine) groep van mensen bespreken we in dit deel van het

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

Diversiteitscan VDAB. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan VDAB. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan VDAB Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan VDAB Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een Provincie Vlaams-Brabant Rechtspositieregeling (1) Besluit van de Vlaams Regering RPR van het gemeente en provinciepersoneel: minimumpercentage van 2% definitie

Nadere informatie

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 30/09/2010)

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 30/09/2010) Collectieve ontslagen (Periode van 19/6/29 tot 3/9/21) Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging van het

Nadere informatie

GROEPSSECTORFOTO 2012

GROEPSSECTORFOTO 2012 GROEPSSECTORFOTO 2012 Colofon Samenstelling Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 Brussel 02 553 42 56 monitoring@vlaanderen.be

Nadere informatie

nr. 455 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 3 april 2018 aan PHILIPPE MUYTERS Ecologiepremie+ - Aanvragen 2017

nr. 455 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 3 april 2018 aan PHILIPPE MUYTERS Ecologiepremie+ - Aanvragen 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 455 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 3 april 2018 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Ecologiepremie+ - Aanvragen 2017 De Ecologiepremie+

Nadere informatie

Diversiteitscan. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan Vervoermaatschappij - De Lijn Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan Vervoermaatschappij - De Lijn Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan

Nadere informatie

Studiedag ACV Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Gent, 25 oktober Stand van zaken in de overheid. Eva Platteau - KU Leuven

Studiedag ACV Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Gent, 25 oktober Stand van zaken in de overheid. Eva Platteau - KU Leuven Studiedag ACV Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Gent, 25 oktober 2012 Stand van zaken in de overheid Eva Platteau - KU Leuven Inhoud Perspectief van de overheid (als werkgever) Cijfermateriaal: vergrijzing

Nadere informatie

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken NOTA Arbeidsmarktrapport AAN : Streekplatform Kempen AUTEUR : Kim Nevelsteen DATUM : 2 oktober 2017 BETREFT : Analyse van de Kempense arbeidsmarkt SAMENVATTING Het aantal werkkrachten in de regio is groeiende.

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde 0. Inhoud 1 1. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid: de klemtonen. 2. Het loopbaan- en diversiteitsbeleid:

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Collectief ontslag in 2010

Collectief ontslag in 2010 Collectief ontslag in 2 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging van het voornemen tot collectief ontslag

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN Synthese De dienstenchequeondernemingen telden in het tweede kwartaal van 2010 43.933 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Diversiteitsplannen, een beste praktijk?

Diversiteitsplannen, een beste praktijk? Diversiteitsplannen, een beste praktijk? Lamberts, M., Pauwels, F., Schryvers, E. & Van de maele, M. (2005). De weg naar evenredige arbeidsdeelname via diversiteitsplannen op organisatieniveau. Onderzoek

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

Handleiding Eindrapport Loopbaan- en Diversiteitsplan

Handleiding Eindrapport Loopbaan- en Diversiteitsplan Handleiding Eindrapport Loopbaan- en Diversiteitsplan Voor de meest actuele info: - check http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen - check www.resockempen.be Met vragen kan je

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met juni 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met juni 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met juni 2011 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Diversiteitscan VREG. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan VREG. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan VREG Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan VREG Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Vermakelijkheidsbedrijf 2008

Vermakelijkheidsbedrijf 2008 SECTORFOTO 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP Sociale Economie Caroline Meyers.

ESF Vlaanderen OP Sociale Economie Caroline Meyers. ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 BETONINDUSTRIE

SECTORFOTO 2012 BETONINDUSTRIE SECTORFOTO 2012 BETONINDUSTRIE 1 Synthese De betonindustrie telde in het tweede kwartaal van 2010 4.430 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 AUDIOVISUELE SECTOR

SECTORFOTO 2012 AUDIOVISUELE SECTOR SECTORFOTO 2012 AUDIOVISUELE SECTOR Synthese De audiovisuele sector telde in het tweede kwartaal van 2010 in Vlaanderen 2.538 loontrekkenden. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE

RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE TITEL: EVALUATIE LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN Auteur(s): An De Coen & Daphné Valsamis (IDEA Consult), Annie Hondeghem, Nele Bossens en Luc Sels

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met december 2012

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met december 2012 Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met december 2012 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met juni 2012

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met juni 2012 Collectief ontslag in de periode van januari 212 tot en met juni 212 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Lokale besturen, 27-11-2008 Gunter Bombaerts, expertisecentrum Leeftijd&Werk Dept Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid Hoe oud zou

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Actielijst arbeidsbeperking Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren

Actielijst arbeidsbeperking Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren Actielijst arbeidsbeperking 2020 Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren Evenredige arbeidsdeelname kansengroepen Diversiteit Gelijke behandeling Actielijst arbeidsbeperking 2020-2 december

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

Hoe groot is de aanwervingsbehoefte in de Vlaamse social profit in het komende decennium?

Hoe groot is de aanwervingsbehoefte in de Vlaamse social profit in het komende decennium? Hoe groot is de aanwervingsbehoefte in de Vlaamse social profit in het komende decennium? Hoe groot is de aanwervingsbehoefte in de Vlaamse social profit in het komende decennium? Welke antwoorden zijn

Nadere informatie

Loopbaan- en diversiteitsplannen?!

Loopbaan- en diversiteitsplannen?! Loopbaan- en diversiteitsplannen?! 1 In deze brochure vind je informatie over loopbaan- en diversiteitsplannen, aangevuld met praktijkgerichte tips en syndicale aandachtspunten. De brochure wil een syndicaal

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met september 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met september 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met september 211 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met september 2012

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met september 2012 Collectief ontslag in de periode van januari 212 tot en met september 212 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

#diversiteitiseenfeit

#diversiteitiseenfeit #diversiteitiseenfeit diversiteit Is jullie diversiteitsbeleid in balans? DOE DE SCAN WWW.SCANJEWERKVLOER.BE onze DIVERSITEITS- CONSULENT helpt jou hierbij WAT JE ALS DELEGEE KAN DOEN OM DE DIVERSITEIT

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2014 tot en met maart 2014

Collectief ontslag in de periode van januari 2014 tot en met maart 2014 Collectief ontslag in de periode van januari 2014 tot en met maart 2014 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

WERKBAAR WERK IN VLAANDEREN WERKBAARHEIDSMONITOR Uitvoerende bedienden

WERKBAAR WERK IN VLAANDEREN WERKBAARHEIDSMONITOR Uitvoerende bedienden WERKBAAR WERK IN VLAANDEREN 2004-2007 WERKBAARHEIDSMONITOR UITVOERENDE BEDIENDEN aantal enquêtes voor de uitvoerende bedienden 2004 2007 arbeiders 3698 3146 uitvoerende bedienden 3054 2575 onderwijs zorg

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Gender- en diversiteitsplan 2005

Gender- en diversiteitsplan 2005 Brussel, juni 2005 060805_Gender-_en_diversiteistplan_2005 Gender- en diversiteitsplan 2005 Sociaal-Economische Raad van laanderen Inhoud 1. otivatie... 3 2. Identificatie van de entiteit... 5 3. Gender-

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

SECTORFOTO Uitzendsector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Uitzendsector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20

Nadere informatie

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 31/05/2010)

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 31/05/2010) Collectieve ontslagen (Periode van 19//29 tot 31/5/21) Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging van het

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ANPC BEDIENDEN

SECTORFOTO 2012 ANPC BEDIENDEN SECTORFOTO 2012 ANPC BEDIENDEN Synthese Het ANPCB telde in tweede kwartaal van 2010 264.122 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden actief. De

Nadere informatie

ADVIES I.V.M. HET POSITIEF ACTIEPLAN ALLOCHTONEN EN ARBEIDSGEHANDICAPTEN 2002

ADVIES I.V.M. HET POSITIEF ACTIEPLAN ALLOCHTONEN EN ARBEIDSGEHANDICAPTEN 2002 ADVIES I.V.M. HET POSITIEF ACTIEPLAN ALLOCHTONEN EN ARBEIDSGEHANDICAPTEN 2002 Brussel, 13 februari 2002 2. Op 4 januari 2002 vroeg de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

Diversiteitscan. Toerisme Vlaanderen. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. Toerisme Vlaanderen. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan Toerisme Vlaanderen Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan Toerisme Vlaanderen Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Nieuw actieplan om diversiteit in het personeelsbestand te verhogen

Nieuw actieplan om diversiteit in het personeelsbestand te verhogen Nieuw actieplan om diversiteit in het personeelsbestand te verhogen Tegen 2020 moet 30 procent van de nieuwe medewerkers van de Stad Gent en het OCMW Gent van buitenlandse herkomst zijn. Minstens 2 procent

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2017 tot en met juni 2017

Collectief ontslag in de periode van januari 2017 tot en met juni 2017 Collectief ontslag in de periode van januari 217 tot en met juni 217 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief AUGUSTUS 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met maart 2012

Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met maart 2012 Collectief ontslag in de periode van januari 2012 tot en met maart 2012 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

SECTORFOTO. Kappers, fitness en schoonheidszorgen 2008

SECTORFOTO. Kappers, fitness en schoonheidszorgen 2008 SECTORFOTO Kappers, fitness en schoonheidszorgen 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2016 46 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2015 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2015 52 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2014 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2016 tot en met juni 2016

Collectief ontslag in de periode van januari 2016 tot en met juni 2016 Collectief ontslag in de periode van januari 216 tot en met juni 216 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 9 maart 2007;

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 9 maart 2007; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Addendum Tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen

Addendum Tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen Addendum Tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen 1. Situering De nieuwe cijfers uit de stads- en gemeentemonitor 2018 vormen de aanleiding voor dit addendum bij het advies van de van 6 juni

Nadere informatie

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkzoekende 50-plussers - Doorstroming 50-plussers

Nadere informatie