organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "organisaties instellingen lokale overheden diversiteit"

Transcriptie

1 organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

2 Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit biedt kansen, verruimt ons denken, en plaatst onze samenleving in de geglobaliseerde wereld. Omgaan met etnisch-culturele diversiteit stelt lokale overheden, organisaties en instellingen ook voor uitdagingen waar niet altijd een pasklaar antwoord voor bestaat. De aanwezigheid van mensen met een migratie achtergrond vraagt om een nieuwe kijk en een andere aanpak. Organisaties en instellingen zoeken mogelijkheden om hun aanbod en beleid af te stemmen op deze nieuwe realiteit. ODiCe adviseert en ondersteunt in het omgaan met deze diversiteit. ODiCe begeleidt organisaties en diensten door middel van een divers aanbod van advies, vormingen, projecten en veranderingstrajecten op maat.

3 ODiCe ontwikkelt een aanbod op maat van elk lokaal bestuur waardoor de dienstverlening beter afgestemd wordt op de noden van alle inwoners. advies bij de opmaak en uitvoering van beleidsplannen. advies over het betrekken van nieuwkomers in de lokale samenleving. ondersteuning bij initiatieven die bijdragen tot participatie van etnischculturele minderheden aan het beleid. advies over bijzondere doelgroepen zoals woonwagenbewoners, Roma, en islamitische gemeenschappen. advies over de integrale aanpak van samenlevingsproblemen. aanreiken van initiatieven die ontmoeting bevorderen over ethnisch-culturele en levensbeschouwelijke grenzen heen. ODiCe adviseert en begeleidt lokale besturen Heeft u als lokaal bestuur behoefte aan advies of een traject op maat? beleidsadvies team Integratiebeleid:

4 ODiCe begeleidt diensten, organisaties en instellingen in veranderingsprocessen op maat die erop gericht zijn de organisatiestructuur, de medewerkers, het cliënteel en het aanbod beter af te stemmen op de etnisch-cultureel diverse samenleving. ODiCe begeleidt veranderingsprocessen Via kleine haalbare stappen werken we aan resultaten op korte termijn. Op lange termijn streven we naar een duurzame verandering. De organisatie kiest zelf de prioriteiten waaraan ze wil werken. Doorheen een gefaseerd proces wordt de organisatie bekwamer in het omgaan met de diversiteit in onze samenleving. Ons team Procesbegeleiding geeft advies en organiseert veranderingstrajecten. procesbegeleiding contacteer ons team Procesbegeleiding op

5 Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg en het team Rechtspositie van ODiCe organiseren vormingen over vreemdelingenwetgeving (verblijf en aanverwante rechten) en het recht op gezondheidszorg. ODiCe geeft training op maat van professionals die hun interculturele vaardigheden willen aanscherpen. Ons team Vorming heeft een vast aanbod, en ontwikkelt daarnaast interculturele vormingen op vraag. ODiCe organiseert vorming en begeleiding Heeft u vragen of wenst u een vorming te organiseren? Op onze website vindt u een overzicht van alle vormingen. vorming team Rechtspositie: /47 Oriëntatiepunt Gezondheidszorg: team Vorming:

6 De wetgeving over verblijfsrecht en aanverwante sociale rechten is uitgebreid en erg complex. De medewerkers van ODiCe beantwoorden al uw juridische en administratieve vragen met betrekking tot vreemdelingenwetgeving en verblijfsrecht. Ook het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg helpt u verder met al uw vragen over toegang tot gezondheidszorg. De telefonische en online helpdesk is dagelijks bereikbaar voor vragen van sociaal werkers, ambtenaren, vrijwilligers enz. Daarnaast verspreidt ODiCe een aantal infor matieve nieuwsbrieven en beschikken we over een up-to-date website. De nieuwsbrieven worden gepubliceerd op onze website of worden verzonden via mail. Heeft u een vraag voor de helpdesk? helpdesk helpdesk Rechtspositie: /47 Informatie via helpdesk en nieuwsbrieven helpdesk Gezondheidszorg: Inschrijven op onze nieuwsbrieven kan via: publicaties materialenbank

7 De school is de plaats bij uitstek waar maatschappelijke vraagstukken zichtbaar worden. Het toenemend aantal inschrijvingen van anderstaligen en de kloof tussen kansarm en kansrijk zijn slechts enkele van de uitdagingen waar scholen voor staan. De leerachterstand van leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen is over het algemeen groot. Vele kinderen en jongeren met een migratieachtergrond maken deel uit van die groep. ODiCe ondersteunt scholen om beter samen te werken met ouders en helpt schoolteams bij visieontwikkeling en ontwikkeling van beleidsmaatregelen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met projecten en begeleiding op maat biedt ODiCe ondermeer ondersteuning aan scholen en onderwijspartners op het vlak van: het omgaan met (taal)diversiteit de samenwerking tussen school en ouders de overgangsmomenten in de schoolloopbaan van leerlingen de toegankelijkheid van het aanbod Onderwijsprojecten Wenst u een ODiCe-project in uw school? projecten team Projectwerk:

8 Welzijnsvoorzieningen stemmen hun aanbod en beleid meer en meer af op een diverse samenleving. Toch onder vinden veel instellingen moeite om etnisch-culturele minderheden te bereiken. Er duiken specifieke vragen op, bijvoorbeeld met betrekking tot psychische gezondheid van vluchtelingen of het werken met anderstalig cliënteel. Projecten met welzijnsvoorzieningen ODiCe begeleidt projecten in welzijnsvoorzieningen met betrekking tot: het omgaan met diversiteit de toegankelijkheid van het aanbod Bent u geïnteresseerd in een ODiCe-project voor uw welzijnsvoorziening? projecten team Projectwerk:

9 Samenleven gaat niet vanzelf. Het vraagt een inspanning van iedereen. ODiCe begeleidt diensten en organisaties in het organiseren van projecten die de samenhang in de samenleving bevorderen. Over etnische, religieuze en culturele grenzen heen leren we omgaan met verschillen, en zoeken we naar wat ons bindt. Dat kunnen gedeelde waarden zijn, zoals de Nederlandse taal, een visie op de samenleving, maar ook een gezamenlijke sportieve uitdaging of de interesse in gastronomie en cultuur. ODiCe begeleidt besturen en organisaties in projecten over samenleven in diversiteit ODiCe helpt u met de realisatie van uw ideeën, of u kan instappen in onze projecten. vorming team interculturele actie:

10 ODiCe is sinds 1 januari 2000 door de Vlaamse Overheid erkend als integratiecentrum voor de provincie Oost-Vlaanderen, uitgezonderd de stad Gent. De Vlaamse integratiecentra werken aan gelijke kansen voor alle burgers, met bijzondere aandacht voor mensen met een migratiegeschiedenis. We streven naar een samenleving waarin iedereen maximale participatiekansen krijgt en neemt, een samenleving die positief omgaat met etnisch-culturele diversiteit. ODiCe kan werken dankzij de financiële en logistieke steun van de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, het Europees Vluchtelingenfonds, Oost-Vlaamse steden en gemeenten, en het Sociaal Fonds Sociale Maribel.

11 ODiCe adviseert en ondersteunt lokale overheden, organisaties en instellingen bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit door middel van een divers aanbod van advies, vormingen, projecten en veranderingstrajecten op maat. Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw Dok Noord 4d Gent t f v.u.: Jos Jacobs, p/a ODiCe vzw fotografie: Ivo Delrue

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

via!theoretische!kernconcepten!en! beleidsdocumenten!naar!een! operationeel!kader!

via!theoretische!kernconcepten!en! beleidsdocumenten!naar!een! operationeel!kader! Solidariteitindiversiteit: viatheoretischekernconceptenen beleidsdocumentennaareen operationeelkader PascalDebruyne,BartVanBouchaute,NickSchuermans&Stijn Oosterlynck DieGemworkingpaperD1.4. 17/01/2015

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: B11-13592 Portefeuillehouder: Programma: Programmaonderdeel: M. Jacobs 2.1 Iedereen doet mee 2.1.1 Betrokkenheid en participatie Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

Dank voor uw belangstelling!

Dank voor uw belangstelling! Toespraak van de heer Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Geachte gouverneur, Geachte gedeputeerde en collega s mandatarissen Geachte dames en heren, Dank voor uw belangstelling!

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Als een zorgverstrekker te maken krijgt met een kankerpatiënt die een andere taal spreekt of een andere culturele achtergrond heeft, kan dit de communicatie

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs

IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs Rekenen, schrijven? We bieden zoveel méér. Dat moet breed worden gedragen. Mariëtte, Schooldirecteur 2 Verus voor

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie