zorg voor en door mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zorg voor en door mensen"

Transcriptie

1 zorg voor en door mensen Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U

2 Maatschappelijk verslag Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 3

3 Jaardocument 27 Voorwoord Raad van Bestuur Inhoudsopgave 27 was een goed jaar voor het St. Elisabeth Ziekenhuis. Het past daarmee in de stabiele trend van de afgelopen jaren. Meer patiënten, een steeds groter assortiment aan diagnostiek en therapie en een, weliswaar klein, financieel overschot. Het St. Elisabeth Ziekenhuis verkeert in goede conditie. Dit is niet alles, bepaald niet. Het perspectief en het belang van de patiënt zijn met het bovenstaande niet automatisch gediend. De patiënt verwacht steeds meer service, of dat nu om de accommodatie, de voeding, de openingstijden of de parkeerfaciliteiten gaat. En daar besteedt het St. Elisabeth Ziekenhuis steeds meer aandacht aan. Naast service gaat het in toenemende mate ook om de beleving van de zorg; het perspectief van de patiënt. Het St. Elisabeth Ziekenhuis realiseert zich dat goed. Het eerdere beleid inzake patiëntbetrokkenheid is in het afgelopen jaar verder uitgerold. Daarnaast is het St. Elisabeth Ziekenhuis druk doende met het thema menslievende zorg, in nauwe samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Deze samenwerking staat borg voor een goede combinatie van het verlenen van zorg en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Naast onderzoek steekt het St. Elisabeth Ziekenhuis veel energie in scholing en opleiding op onder meer medischspecialistisch, verpleegkundig en paramedisch gebied. In 27 werd het nieuwe opleidings en onderzoekscentrum in gebruik genomen. In dit centrum krijgt een groot deel van het opleidingsbeleid centraal gestalte. In 27 hebben ook de inspanningen op het gebied van kwaliteit hun vruchten afgeworpen en geleid tot het behalen van de NIAZaccreditatie. Het ziekenhuis en profile Midden in de maatschappij Besturen en toezien Bedrijf in balans Opkomen voor cliënten Investeren in meerjarenbeleid Zorgen voor kwaliteit Werken aan patiëntenparticipatie Bijdragen aan toegankelijkheid Een veilige zorgomgeving Bemiddelen tussen patiënt en zorgverlener Werken in het ziekenhuis pagina 6 pagina 9 pagina 11 pagina 17 pagina 18 pagina 2 pagina 22 pagina 25 pagina 26 pagina 3 pagina 32 pagina 34 Het St. Elisabeth Ziekenhuis staat midden in de maatschappij zoals bijvoorbeeld goed tot Opleiden in de organisatie pagina 38 uiting komt in het personeelsbeleid. Financieel stabiel pagina 4 Zowel regionaal als landelijk neemt het St. Elisabeth Ziekenhuis deel aan het publieke debat. Succesvol waren in 27 de eerste twee Tilburgse zorgdebatten die door het Grenzen verleggen met ICT pagina 42 St. Elisabeth Ziekenhuis werden georganiseerd, samen met de Universiteit van Tilburg en 4 de gemeente Tilburg. De zorgdebatten handelen over zorg en welzijn, lokaal en nationaal. Momenten in Monitor pagina 44 5

4 Jaardocument 27 Het ziekenhuis en profile Vereniging Medische Staf Raad van Toezicht Ondernemingsraad Coachen als basis voor goed leiderschap Filosofie van het St. Elisabeth Ziekenhuis is het tonen van leiderschap van ziekenhuis en specialisten samen, op basis van coachen en participeren. Randvoorwaarden zijn ruime aandacht voor patiënt en personeel en een financieel gezonde positie. De collegiale Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en het beleid. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op basis van de Zorgbrede Governancecode. De adviesorganen Vereniging Medische Staf, Ondernemingsraad, Zorgadviesraad en Cliëntenraad oefenen invloed uit op het beleid conform hun bevoegdheden. De 28 specialismen Allergologie Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Dermatologie Heelkunde Intensive Care Interne Geneeskunde Kaakchirurgie KeelNeusOorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie en Hematologie Klinische Fysica Klinische Pathologie Longziekten MaagDarmLeverziekten Medische Microbiologie Medische Psychologie Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Psychiatrie (PAAZ) Radiologie Reumatologie Urologie Verloskunde en Gynaecologie St. Elisabeth Ziekenhuis. De feiten Het St. Elisabeth Ziekenhuis is een groot algemeen (opleidings)ziekenhuis met topklinische functies en beschikt over de bovenregionale functies neurochirurgie, traumatologie, aids, invitrofertilisatie (IVF), dialyse, plastische chirurgie, maagziekten, darmziekten en leverziekten en bijzondere tandheelkunde. Enkele cijfers op 31 december 27*: Beschikbare bedden: 559 Beschikbare PAAZ en PUK: 24 Medewerkers: fte: 2183 Medisch specialisten: 142 fte: 124, DCB s geopend: Klinische opnamen: Ontslagen patiënten: Eerste polikliniekbezoeken: waarvan: eerste poliklinische contacten PAAZ en PUK: Overige polikliniekbezoeken: waarvan: overige poliklinische contacten PAAZ en PUK: Heelkunde Allergologie Dermatologie Dialyse Dagen dagverpleging: Kindergeneeskunde Cardiologie KNO Interne Geneeskunde/MDL Klinisch Chemisch Boekhouding Bouw & Ruimtelijke Café DE waarvan: en Hematologisch Masteropleidingen ICT Beheer Ordening Brasserie Kaakchirurgie Intensive Care/ Medische Oogheelkunde Medium Care Psychologie Lab Medische Bibliotheek, Informatiebeheer Hotelservices Detacheringen Deeltijdbehandelingen PAAZ en PUK: 399 Orthopedie Longziekten Neurochirurgie Bureau Klinische Fysica Onderzoek IT Systeem Inkoop & Externe Dienst Klinische verpleegdagen: Plastische Chirurgie Operatiekamers Neurologie Zorginnovatie Klinische Opleiding ontwikkeling Logistiek verlening Urologie Anesthesie Psychiatrie Diëtetiek Pathologie Coassistenten Patiëntenadministratie Medische Parkeerplaats waarvan: Verloskunde & Radiologie Reumatologie Patiëntenservicebureau Medische Skillslab Technologie Patiëntentelefonie Microbiologie en Specialisten Salarisadministratie Projectbureau en TV Gynaecologie Spoedeisende Hulp verkeerde bed dagen: Traumacentrum Pastoraat en Immunologie opleidingen Techniek Vastgoedbeheer klinische verpleegdagen PAAZ en PUK: 9.84 Unie voor Geestelijke Ziekenhuisapotheek Verpleegkundige 6 Vrijwilligers Verzorging en paramedische Bedrijfsopbrengsten: opleidingen 7 * Dit is een beknopt overzicht van productie, personeel en opbrengsten. Meer uitgebreide informatie is opgenomen in de bijlagen in databank digimv Zorggroep 1 Zorggroep 2 Zorggroep 3 Cliëntenraad Bureau Bestuursondersteuning Zorggroep 4 Raad van Bestuur Medische ondersteuning Concernstaf Financiën en Economie Informatiemanagement Sociaal Beleid Opleidings en Onderzoekscentrum Zorg Advies Raad Informatie en Adviesbedrijf Facilitair Bedrijf Facility Services

5 Jaardocument 27 Midden in de maatschappij Opleidingen Gezondheidszorgpsychologie Heelkunde Interne geneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde Klinische chemie, NVKC Medische microbiologie, Aopleiding* Neurochirurgie Neurologie, hoofdvak klinische neurologie, Aopleiding* Neurologie, hoofdvak klinische neurofysiologie Orthopedie Klinische Pathologie Psychiatrie Klinische psychologie Radiologie, Aopleiding* Revalidatiegeneeskunde Urologie Verloskunde en gynaecologie Ziekenhuisfarmacie, KNMP Medisch Specialistische Vervolgopleidingen MaagLeverDarmgeneeskunde Vaatchirurgie Medische niet MSRCopleiding SEHopleiding (STZontwikkeling) Verpleegkundige opleidingen op mboniveau Verpleegkundige niveau 4 (BBL en BOL) Defensie: algemeen militair verpleegkundige (AMV) Verpleegkundige opleidingen op hboniveau Verpleegkundige niveau 5 (BOL) Vervolgopleiding kinderverpleegkundige Vervolgopleiding ICverpleegkundige Vervolgopleiding CCUverpleegkundige Vervolgopleiding oncologieverpleegkundige Vervolgopleiding obstetrie( en gynaecologie)verpleegkundige Vervolgopleiding dialyseverpleegkundige Vervolgopleiding SEHverpleegkundige Paramedische opleidingen Voedingsassistent Doktersassistent (niveau 4) Tandartsassistent (niveau 4) SPH (niveau 5) OKassistent Sociaalpedagogische hulpverlening Radiologisch laborant Anesthesieassistent Verbinding leggen ook op basis van verandering Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft voortdurend oog voor de ontwikkelingen en veranderingen in zijn omgeving en anticipeert daarop door verbindingen aan te gaan met organisaties en instellingen in en buiten de directe omgeving. Het is een rol die het St. Elisabeth Ziekenhuis op het lijf geschreven is: het staat oprecht en met recht midden in de maatschappij. Toegevoegde waarde De samenwerkingsverbanden die het St. Elisabeth Ziekenhuis onderhoudt zijn heel divers. Ze leiden vaak tot een betere patiëntenzorg of verdere optimalisering van de ondersteunende activiteiten en processen. Uitgangspunt is altijd: waardetoevoeging. Er wordt samengewerkt om beter te maken wat al goed wordt gedaan. Ook wordt er uitbesteed aan derden. Het St. Elisabeth Ziekenhuis kent zijn grenzen maar ziet de samenwerkingspartners onbegrensd in aantal. Samenwerkingsovereenkomsten UMC Utrecht en EMC Rotterdam: affilatieovereenkomst coassistenten. Universiteit van Tilburg: samenwerkingsovereenkomst Medische Psychologie. UMC Utrecht: samenwerkingsovereenkomst Klinische Neurofysiologie. AzM: samenwerkingsovereenkomst Neurochirurgie en Interne Geneeskunde. TweeSteden ziekenhuis: samenwerkingsovereenkomst opleiding SEHartsen. GGZ MiddenBrabant: samenwerkingsovereenkomst opleiding Psychiatrie. Het Zorgnetwerk MiddenBrabant. Het zijn een paar voorbeelden van de samenwerking die het St. Elisabeth Ziekenhuis met andere partijen is aangegaan. Herkenbaar productaanbod Om de contacten met de huisartsen en verloskundigen in de regio Tilburg optimaal te houden, heeft het St. Elisabeth Ziekenhuis samen met het TweeSteden ziekenhuis gewerkt aan een verbeterde bereikbaarheid. Daaruit is voortgekomen: een duidelijk en herkenbaar productaanbod is gebundeld onder een merk en als zodanig gepresenteerd. Eén merk, één uitstraling Onder de naam bundelen het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis alle ondersteuning die zij verwijzers zoals huisartsen, verloskundigen en andere artsen in Tilburg en omgeving bieden. Lijn2.net omvat naast een website een bestelservice en verbeterde telefonische bereikbaarheid voor verwijzers. Op de website hebben verwijzers met een aparte inlogcode toegang tot alle informatie die zij nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de ondersteuning van de ziekenhuizen. De website geeft toegang tot formulieren, instructieen patiëntenvoorlichtingsmateriaal over onderzoeken die artsen bij de ziekenhuizen kunnen aanvragen. Daarnaast bevat de site verwijsinformatie over de specialismen in beide ziekenhuizen, zoals toegangstijden en speciale afspraken. 2.net omvat een duidelijk en herkenbaar productaanbod dat transparant is over herkomst en besteding van middelen. Bovendien kunnen huisartsen nu beter meebeslissen over de doorontwikkeling van diensten. Lijn 2.net maakt in een oogopslag helder wie de afzenders zijn en wat de ziekenhuizen precies voor hen kunnen betekenen. Het uitstralingseffect is positief. Dat *Aopleiding: academische opleiding die volledig in het EZ wordt gevolgd Contacten De zorg voor patiënten staat altijd centraal. Vandaar dat het St. Elisabeth Ziekenhuis nauwe samenwerkingscontacten onderhoudt met Revalidatiecentrum Leijpark en Zorgcentrum Tilburg Zuid. Het Centrum voor Prenatale Diagnostiek is een samenwerkingsverband van de beide Tilburgse ziekenhuizen met het Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen en het Universitair bevestigt eens te meer dat wij het ontzettend belangrijk vinden om kennis en kunde te delen. 8 9 Centrum St. Radboud Nijmegen. Ook werkt het ziekenhuis samen met de Bergland Kliniek, een instelling die zich met name richt op het verlenen van nietverzekerde zorg. Jan den Bakker, manager zorggroep 4

6 Jaardocument 27 Besturen en toezien Gamma Knife Centrum In het Gamma Knife Centrum worden patiënten uit binnen en buitenland poliklinisch behandeld voor bepaalde hersenaandoeningen. Het centrum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Dr. Bernard Verbeeten Instituut. Dit instituut is gespecialiseerd op het gebied van Radiotherapeutische Oncologie en Nucleaire Geneeskunde. Zorgnetwerk MiddenBrabant Het St. Elisabeth Ziekenhuis is aangesloten bij het Zorgnetwerk MiddenBrababant en levert de voorzitter. Het zorgnetwerk zet hoofdlijnen van samenwerkingsbeleid uit, bespreekt transmurale onderwerpen en initieert gezamenlijke projecten. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is ook als deelnemer aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kredietwaardigheid en solvabiliteit en dus onder gunstige voorwaarden geld kan aantrekken. Ook met de belangrijkste bancaire partners, ABNAMRO Bank en BNG Bank, voert het ziekenhuis regelmatig overleg over beleidsmatige onderwerpen en de toekomstige manier van financiering. Gemeente Tilburg Last but not least onderhoudt het St. Elisabeth Ziekenhuis al vele jaren plezierige en opbouwende contacten met de Gemeente Tilburg. Governance Het St. Elisabeth Ziekenhuis hanteert de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg. Deze code wordt toegepast in de wijze van toezicht houden, besturen en verantwoording afleggen. De aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode zijn zoveel mogelijk geïncorporeerd in dit jaardocument. Daar waar wordt afgeweken van deze code wordt hierover, gemotiveerd, verantwoording afgelegd. Samenstelling Raad van Bestuur Naam functie nevenfuncties Traumanetwerk Met tien andere Brabantse ziekenhuizen werkt het St. Elisabeth Ziekenhuis samen in een traumanetwerk. Traumacentrum Brabant werkt met de drie Brabantse regio s voor Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen samen in het Schakelpunt Brabant, dat een methodiek heeft ontwikkeld voor het houden van grootschalige oefeningen op het gebied van rampenopvang. Ronald McDonald Huis Op het ziekenhuisterrein bevindt zich een Ronald McDonald Huis. In het Ronald McDonald Huis kunnen ouders (en broertjes/zusjes) verblijven van ernstig zieke kinderen die ver weg wonen en voor behandeling in het St. Elisabeth Ziekenhuis of Revalidatiecentrum Leijpark zijn opgenomen. Ministerie van Defensie In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Defensie worden chirurgen, anesthesiologen, anesthesie en OKassistenten van het St. Elisabeth Ziekenhuis opgeleid voor en uitgezonden naar vredesmissies. Dr. H.J.J.M. Berden Lid Raad van Bestuur Bestuurslid (voorzitter) van de Stuurgroep Landelijke Meldkamer AmbulanceZorg (LMAZ) Voorzitter van de Landelijke Vereniging van TraumaCentra (LVTC) Bestuurslid (voorzitter) Stichting World Congress on Disaster and Emergency Medicine Bestuurslid Commissie Doelmatigheidsonderzoek van ZorgOnderzoek Nederland/MW Bestuurslid (voorzitter) commissie Implementatie van ZorgOnderzoek Nederland/MW, verdelingscommissie Ingesteld door ministerie VWS en College voor Zorgverzekeringen Bestuurslid (vanaf 26 voorzitter) bestuurscommissie (RvT) GGD Nijmegen Bestuurslid (voorzitter RvT) van het Integraal Kankercentrum Oost (IKO) te Nijmegen Lid Commissie Gezondheidszorgonderzoek van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) Bestuurslid (DB) van Frans Huygen Stichting te Lent, een overkoepelende stichting van meerdere huisartsenpraktijken en een wetenschappelijk fonds Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in het St. Elisabeth Ziekenhuis, waaronder waarnemend voorzitter bestuur Ronald McDonald Huis Tilburg, voorzitter Zorgnetwerk MiddenBrabant, bestuurslid Brabant Medical School Drs. W.A. van der Meeren Lid Raad van Bestuur Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda e.o. Lid Adviesraad Topclass en Masterclass Erasmus Universiteit Rotterdam Lid Raad van Advies Utrechtse School voor Bestuurs en Organisatiewetenschap Zorgverzekeraars en andere financiers 1 Met een groot aantal zorgverzekeraars is een contract gesloten. Hoofdverzekeraars zijn Mw. drs. J.A.P. Zijp Noij Secretaris Raad van Bestuur Uit hoofde van huidige functie in het St. Elisabeth Ziekenhuis, ambtelijk secretaris bestuur Ronald McDonald Huis Tilburg 11 CZ en VGZ; regelmatig vindt er overleg plaats over product en kwaliteitsontwikkelingen. Secretaris Soroptimistenclub Vught

7 Jaardocument 27 Functioneren Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden die zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de verantwoordelijkheid hebben voor de totale gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Onverlet de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur respectievelijk die van zijn leden voor het totale beleid bestaat er een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden: één lid heeft het primaire proces als aandachtsgebied, één lid de zorgondersteunende diensten en het sociale beleid. Het PRbeleid alsmede de ontwikkeling van het strategisch beleid behoren tot het aandachtsgebied van de gehele Raad van Bestuur. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis. De Raad van Bestuur stelde zich in het verslagjaar toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Aan de hand van de zogenaamde bestuurlijke agenda, opgesteld door de Raad van Bestuur, voerde een delegatie van de Raad van Toezicht een functioneringsen beoordelingsgesprek met de beide leden van de Raad van Bestuur tezamen. Dit past binnen de opvattingen van volstrekte collegialiteit. De maatstaven bij beoordeling liggen schriftelijk vast. Na het beoordelingsgesprek heeft de Raad van Toezicht de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur voor het jaar 28 vastgesteld. De positieve beoordeling van de prestaties van de Raad van Bestuur over 27 leidde tot het toekennen van het variabel deel van de beloning van de Raad van Bestuur. Samenstelling en taken Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van de Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis. De Raad van Toezicht kent daarnaast een reglement Raad van Toezicht dat inzicht biedt in de wijze waarop de Raad zijn verantwoordelijkheden waarmaakt, in de taken en bevoegdheden alsmede in het profiel 1 van de leden. De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De raad heeft voorts een klankbordfunctie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn maatschappelijk geëngageerd en deels ook beroepsmatig actief. Er is een voorzitter, een vicevoorzitter als lid van de Raad van Toezicht, daarmee ruimte makend voor vernieuwing van de raad. Hij is per 31 december 27 afgetreden. De raad dankt hem voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van het St. Elisabeth Ziekenhuis in het algemeen en voor de Raad van Toezicht in het bijzonder. Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 27 Naam functie aandachtsgebied nevenfuncties mw. mr. A.M. van BlerckWoerdman Lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (voorzitter) Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg NBrabant Lid Raad van Commissarissen Zorgconsult Nederland Lid Raad van Toezicht NHTV Breda prof.dr. H.W. van den Borne Hoogleraar patiëntenvoorlichting Wetenschappelijk consulent Integraal Kankercentrum Limburg Universiteit Maastricht Voorzitter van de werkgemeenschap psychosociale oncologie van het IKL Limburg Adviseur van de Nederlandse Vereniging van PatiëntenVoorlichters (VPV) prof.dr. W.B.H.J. van de Donk Hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde, Vicevoorzitter van het Thijmgenootschap (sinds 25) verbonden aan de Tilburgse School voor Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Educatie en Beroepsonderwijs Politiek en Bestuur, (ROC Midden Brabant en MiddenBrabant College) Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor Formateur/informateur College van Gedeputeerde Staten het Regeringsbeleid Den Haag NoordBrabant (maartapril 27) drs. J.M.A. Schalken Senior adviseur Louwman Groep Lid financiële Bestuurslid Stichting Voortgezet Openbaar Onderwijs Tilburg (vicevoorzitter) Auditcommissie Commissaris T.S.O. BV, Goirle Lid Board Bonhams Ltd, London Lid Board Bonhams & Butterfields Inc., San Francisco Lid diverse besturen Administratiekantoren Director Totalsure ltd Bestuurslid Nationaal Automobiel Museum ir. P.J.A. van Schijndel Lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland Lid financiële Bestuurslid Nederlandse Rode Kruis Auditcommissie Vicevoorzitter Rode Kruis afdeling OisterwijkHaaren Voorzitter Raad van Toezicht Theaters Tilburg Voorzitter Raad van Advies Faculteit Technologie Management en een financiële Auditcommissie. Verder zijn er geen onderscheiden portefeuilles, wel van de Technische Universiteit Eindhoven 12 aandachtsgebieden. Voorzitter Stichting Vrienden van Harmonieorkest Oisterwijk 13 De heer prof. dr. H.W. van den Borne heeft besloten af te zien van een derde zittingstermijn Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Telwerkforum 1 Bij openbare werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde individuele profielschets. Deze wordt na advisering door het zogenaamde vertrouwelijk beraad goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het vertrouwelijk beraad is samengesteld uit een delegatie van de verschillende geledingen van het St. Elisabeth Ziekenhuis, zijnde de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Vereniging Medische Staf en het management.

8 Jaardocument 27 Rooster van aftreden Raad van Toezicht Naam Datum infunctietreding RvT Datum aftreden Herbenoembaar 2 Datum definitief aftreden mw. mr. A.M. van BlerckWoerdman Nee prof. dr. H.W. van den Borne Ja prof. dr. W.B.H.J. van de Donk Ja drs. J.M.A. Schalken Nee ir. P.J.A. van Schijndel Ja Activiteiten De Raad van Toezicht vervulde zijn taak als toezichthouder op professionele wijze. Hij is herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht en aan het uitvoeren van de nog Enquêterecht en statuten intensief betrokken geweest bij en goed geïnformeerd over het functioneren van de openstaande vraagpunten met betrekking tot de Zorgbrede Governancecode. Andere Opneming van het Enquêterecht in de statuten van de Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis organisatie. De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 8 maal in aanwezigheid beleidsmatige en organisatorische onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen is, in tegenstelling tot het voornemen, niet gerealiseerd in het verslagjaar 27 maar zal van de Raad van Bestuur. De te verwachten agendapunten zijn in de laatste vergadering zijn arbeidsmarktbeleid, regionale samenwerking, patiëntveiligheid, de boardletter (interimcontrole) worden gerealiseerd bij de statutenwijziging in 28. van het jaar 26 in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde raamagenda opgenomen. 26, het plan Neurochirurgie, de capaciteitsuitbreiding Intensive Care, een Deze raamagenda is gebaseerd op de volgende aandachtsvelden: de planning en controlcyclus, ethische kwestie en evaluatie van de bestuurlijke agenda 27. Eenmaal vergaderde de de bestuurlijke agenda, ontwikkelingen patiëntenzorg, ethische en mediagevoelige Raad van Toezicht in aanwezigheid van het management. In dit overleg werd gesproken kwesties, organisatieaspecten, ontwikkelingen op macroniveau en regionale ontwikkelingen. over de NIAZaccreditatie, het zorgbeleid, patiëntenparticipatie, het Opleidings en Onderzoekscentrum Overleg met extern accountant Periodiek werd door middel van rapportages de financiële positie van het St. Elisabeth en de problematiek rondom het ERPsalarispakket. De extern accountant woonde in het verslagjaar een aantal vergaderingen van de financiële Ziekenhuis gemonitord. Goedkeuring werd verleend aan de financiële jaarverslaggeving Auditcommissie bij. In de voorbespreking van de financiële jaarverslaggeving 26 met 26, de exploitatie en investeringsbegroting 28, het Treasury Jaarplan 28 en aan Auditcommissie twee leden van de Raad van Toezicht werden door de accountant vele vragen bevredigend hierin opgenomen mandateringsvoorstellen. Sinds enige jaren kent de Raad van Toezicht een financiële Auditcommissie. Twee leden beantwoord. Om die reden is ervan afgezien de extern accountant ter toelichting te laten Ook aan diverse andere zaken verleende de Raad van Toezicht zijn goedkeuring: aan de van de Raad van Toezicht hebben zitting in deze Auditcommissie. De commissie kwam inkomen in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de financiële jaarverslaggeving constructie inzake grond en bouw van het Geriatrisch Behandelcentrum, aan het toekennen van het Enquêterecht aan de Stichting LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden), aan de 2 Een lid van de Raad van Toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis kan driemaal voor een periode van (maximaal) vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De Zorgbrede Governancecode schrijft maximaal tweemaal voor. De Raad van Toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis kiest in dezen voor vergroting van de continuïteit. in het jaar 27 tweemaal bijeen ter voorbespreking van de financiële jaarverslaggeving 26, de accountantsverklaring en de Boardletter Interimcontrole 27. De Auditcommissie 3 Professor Van den Borne heeft besloten af te zien van een derde zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht. rapporteerde over haar bevindingen aan de voltallige Raad van Toezicht. De Auditcommissie stelde vast dat er nog knelpunten zijn. De accountant gaf aan dat de knelpunten veroorzaakt door de introductie van het Enterprise Resource Planningsysteem (ERP) in het eerste jaar na invoering gebruikelijk zijn. De Auditcommissie sprak voorts de wens uit tot het instellen van een vakantiedagenbeleid, daar het van belang is om de omvang van de vakantiedagen beheersbaar te krijgen. De Auditcommissie gaf aan geen behoefte te hebben aan een reglement voor de commissie. Immers, twee Raad van Toezichtleden nemen deel aan de commissie, maar de Raad van Toezicht blijft integraal verantwoordelijk. Overleg met adviesgremia De Raad van Toezicht liet zich ook op indirecte wijze informeren over de algemene gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis en de rol van de Raad van Bestuur hierin door met een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig te zijn in een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad. In deze overlegvergadering werd gesproken over de algemene gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis alsmede over de financiële resultaten 27 en de begroting 28. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht woonde een overleg bij van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad. Thema s in dit overleg waren onder meer de richtlijn Informed Consent, weefsel en orgaandonatie, het elektronisch patiënten en medicatiedossier, menslievende zorg en de begroting 28. De voltallige Raad van Toezicht voerde, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, een constructief overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf over de thema s regionale samenwerking en kwaliteit van medisch specialisten. werd behandeld. De financiële jaarverslaglegging St. Elisabeth Ziekenhuis 26 is, voorzien van een positief advies van de financiële Auditcommissie en een goedkeurende verklaring van de accountant, goedgekeurd. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht De Raad van Toezicht evalueerde in eigen kring, dus buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn functioneren. De evaluatie vond plaats aan de hand van een speciaal voor dit doel ontworpen checklist. Voorafgaand aan de evaluatie peilde de voorzitter van de Raad van Toezicht de mening van de Raad van Bestuur in dezen. De Raad van Bestuur is na afloop van de evaluatie geïnformeerd over hetgeen is besproken. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Bezoldiging Raad van Toezicht De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is enige jaren geleden door de Raad van Toezicht, gehoord de Raad van Bestuur, vastgesteld. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn terug te vinden in het onderdeel toelichting op de resultatenrekening punt 25 van de jaarrekening.

9 Jaardocument 27 Bedrijf in balans De goede naam verder uitbouwen De Raad van Toezicht kijkt terug op een enerverend en dynamisch 27. Er werden goede resultaten behaald op zorginhoudelijk, kwalitatief en financieel niveau. De raad was betrokken bij de organisatie maar zoals dat hoort, op afstand. We vervulden onze functies vanuit onze verschillende kennisachtergronden en ervaringen, waarbij we ook een klankbord waren voor het bestuur. In 27 vonden we elkaar opnieuw op gelijkwaardig niveau, de raad verloor zijn rol van onafhankelijk toezichthouder niet uit het oog. Belangrijke zaken die de revue passeerden waren ook de krapte op de arbeidsmarkt en de betekenis hiervan voor het ziekenhuis. Het aantrekkelijker maken van de organisatie was onderwerp van gesprek. De goede naam van het ziekenhuis willen we graag behouden en verder uitbouwen. Het thema patiëntvriendelijkheid drong dieper door in de organisatie. Onze waardering willen we uitspreken in de richting van alle medewerkers. We willen hen bedanken voor de inspanningen die hebben geleid tot dit mooie resultaat. Namens de leden Raad van Toezicht, Anke van BlerckWoerdman, voorzitter Ziekenhuis in evenwicht voert de boventoon Menslievende zorg kunnen aanbieden vraagt ook om stabiliteit op bedrijfsmatig niveau. Zaak dus om alle gelederen in control te hebben en de lange termijn visie daarbij niet uit het oog te verliezen. Planning & control In 27 is er wederom veel ondernomen op het gebied van de bedrijfsvoering om het St. Elisabeth Ziekenhuis in control te houden. De Planning & Control cyclus was gericht op: enerzijds het behalen van beleidsmatige doelen (zoals opgenomen in het managementcontract) en anderzijds op het in gang zetten en realiseren van diverse financiële zaken (bijvoorbeeld de begroting en een financieel stabiele organisatie). Beide uitgangspunten vinden hun basis in de meerjarenbeleidsbrief die verder wordt uitgewerkt in de jaarlijkse kaderbrief. Het ziekenhuis volgt hierbij het principe van PDCA: plannen, doen, controle en actie. De in 26 opgestarte nauwe samenwerking met de controlfunctie binnen de eenheden heeft in 27 ondermeer geleid tot verdere standaardisatie, zowel in de planning (bijvoorbeeld het managementcontract, de begroting en business cases) als in de rapportage over de realisatie. Het management van de zorgeenheden diende hiertoe de vier, zes en acht maanden rapportages in. Hierin legde het management verantwoording af over de productie, de financiële en personele stand van zaken binnen de eenheid. Natuurlijk zijn ook de ontwikkelingen in de externe financieringen van dichtbij gevolgd. Dit heeft onder andere geleid tot het verder ontwikkelen van belangrijke investeringsbeslissingen op basis van toekomstige kasstromen en het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de maatstafconcurrentie. hogere eisen gaan stellen aan de solvabiliteit van ziekenhuizen dan in het verleden. In 27 is een start gemaakt met een actief rentemanagement. In 27 zijn een groot aantal leningen geherfinancierd met forward starts, waarbij de rente van de toekomstige herfinanciering bij voorbaat is afgedekt. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om de rente van leningen ter financiering van lopende en toekomstige bouwprojecten af te dekken. Ook is in 27 veel aandacht besteed aan werkkapitaalbeheer. De deelname aan het waarborgfonds in gecontinueerd: het ziekenhuis is financieel gezond. Het intern controleplan (incl. kaderregeling) In 27 is het intern controleplan uitgewerkt en heeft het ziekenhuis grotendeels zelf de interne controle uitgevoerd. Centraal hierbij staat de boordeling van de opzet, bestaan en werking van de AO/IC. Een middel daartoe waren de workshops Risicomanagement. De workshops zijn georganiseerd in samenwerking met de externe accountant. Uit de regelingen AO/IC DBC s en AWBZ vloeien de DBCcontrole en controle productie AWBZ voort. Deze zijn in 27 verder gestandaardiseerd. Vanaf 28 vervalt de regeling AWBZ voor het ziekenhuis en gaat de regeling AO/IC DBC s GGZ gelden. In 27 zijn voorbereidingen hiervoor getroffen. Treasury De treasury activiteiten van het ziekenhuis volgen de lijn van de gestelde kaders in het treasuryjaarplan. Dat betekent voor 27 dat tal van voorbereidingen zijn getroffen voor de stelselwijziging voor wat betreft de kapitaallasten. Treasury wordt betrokken bij investeringsbeslissingen met betrekking tot huisvesting, teneinde een optimale financieringsvorm 16 te kunnen kiezen. De dynamische omgeving in combinatie met de verdergaande prestatiebekostiging 17 brengen grotere risico s met zich mee. Gevolg is dat kredietverstrekkers

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Veilige zorg op topniveau

Jaardocument 2008. Veilige zorg op topniveau Jaardocument 2008 Veilige zorg op topniveau Maatschappelijk verslag 2008 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Vereniging Medische Staf (VMS) 5 1 Uitgangspunten van

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

2010 E L I S A B E T H T O P Z O R G E L I S A B E T H T E O L I P S Z A O B R E G T H

2010 E L I S A B E T H T O P Z O R G E L I S A B E T H T E O L I P S Z A O B R E G T H Jaardocument 2010 ELISABETH ELISABETH T OPZ O R G TZEKER OPZ O RV G O O R ZEKER U V O O R U Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06 1 Uitgangspunten van

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Lief ziekenhuis. Jaardocument 2009 E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U

Lief ziekenhuis. Jaardocument 2009 E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U Lief ziekenhuis Jaardocument 2009 E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Z e l f s t a n d i g e K l i n i e k e n N e d e r l a n d Hoe maakt u de juiste keuze? Het kaf van het koren scheiden Waaraan kunt u nu zien of een kliniek voldoet

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 08

Inhoudsopgave. Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 08 2 Profiel van de organisatie 10 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Maaltijdconcept in samenwerking met de patiënt. FoodforCare. Dr. Manon van den Berg, 2 Februari 2017

Maaltijdconcept in samenwerking met de patiënt. FoodforCare. Dr. Manon van den Berg, 2 Februari 2017 Maaltijdconcept in samenwerking met de patiënt. FoodforCare Dr. Manon van den Berg, 2 Februari 2017 Van Dromen naar Doen! Omdenken van Eten en Drinken in het ziekenhuis Om Algemeen Dagblad, 3-9 2014 Het

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie