zorg voor en door mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zorg voor en door mensen"

Transcriptie

1 zorg voor en door mensen Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U

2 Maatschappelijk verslag Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 3

3 Jaardocument 27 Voorwoord Raad van Bestuur Inhoudsopgave 27 was een goed jaar voor het St. Elisabeth Ziekenhuis. Het past daarmee in de stabiele trend van de afgelopen jaren. Meer patiënten, een steeds groter assortiment aan diagnostiek en therapie en een, weliswaar klein, financieel overschot. Het St. Elisabeth Ziekenhuis verkeert in goede conditie. Dit is niet alles, bepaald niet. Het perspectief en het belang van de patiënt zijn met het bovenstaande niet automatisch gediend. De patiënt verwacht steeds meer service, of dat nu om de accommodatie, de voeding, de openingstijden of de parkeerfaciliteiten gaat. En daar besteedt het St. Elisabeth Ziekenhuis steeds meer aandacht aan. Naast service gaat het in toenemende mate ook om de beleving van de zorg; het perspectief van de patiënt. Het St. Elisabeth Ziekenhuis realiseert zich dat goed. Het eerdere beleid inzake patiëntbetrokkenheid is in het afgelopen jaar verder uitgerold. Daarnaast is het St. Elisabeth Ziekenhuis druk doende met het thema menslievende zorg, in nauwe samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Deze samenwerking staat borg voor een goede combinatie van het verlenen van zorg en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Naast onderzoek steekt het St. Elisabeth Ziekenhuis veel energie in scholing en opleiding op onder meer medischspecialistisch, verpleegkundig en paramedisch gebied. In 27 werd het nieuwe opleidings en onderzoekscentrum in gebruik genomen. In dit centrum krijgt een groot deel van het opleidingsbeleid centraal gestalte. In 27 hebben ook de inspanningen op het gebied van kwaliteit hun vruchten afgeworpen en geleid tot het behalen van de NIAZaccreditatie. Het ziekenhuis en profile Midden in de maatschappij Besturen en toezien Bedrijf in balans Opkomen voor cliënten Investeren in meerjarenbeleid Zorgen voor kwaliteit Werken aan patiëntenparticipatie Bijdragen aan toegankelijkheid Een veilige zorgomgeving Bemiddelen tussen patiënt en zorgverlener Werken in het ziekenhuis pagina 6 pagina 9 pagina 11 pagina 17 pagina 18 pagina 2 pagina 22 pagina 25 pagina 26 pagina 3 pagina 32 pagina 34 Het St. Elisabeth Ziekenhuis staat midden in de maatschappij zoals bijvoorbeeld goed tot Opleiden in de organisatie pagina 38 uiting komt in het personeelsbeleid. Financieel stabiel pagina 4 Zowel regionaal als landelijk neemt het St. Elisabeth Ziekenhuis deel aan het publieke debat. Succesvol waren in 27 de eerste twee Tilburgse zorgdebatten die door het Grenzen verleggen met ICT pagina 42 St. Elisabeth Ziekenhuis werden georganiseerd, samen met de Universiteit van Tilburg en 4 de gemeente Tilburg. De zorgdebatten handelen over zorg en welzijn, lokaal en nationaal. Momenten in Monitor pagina 44 5

4 Jaardocument 27 Het ziekenhuis en profile Vereniging Medische Staf Raad van Toezicht Ondernemingsraad Coachen als basis voor goed leiderschap Filosofie van het St. Elisabeth Ziekenhuis is het tonen van leiderschap van ziekenhuis en specialisten samen, op basis van coachen en participeren. Randvoorwaarden zijn ruime aandacht voor patiënt en personeel en een financieel gezonde positie. De collegiale Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en het beleid. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op basis van de Zorgbrede Governancecode. De adviesorganen Vereniging Medische Staf, Ondernemingsraad, Zorgadviesraad en Cliëntenraad oefenen invloed uit op het beleid conform hun bevoegdheden. De 28 specialismen Allergologie Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Dermatologie Heelkunde Intensive Care Interne Geneeskunde Kaakchirurgie KeelNeusOorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie en Hematologie Klinische Fysica Klinische Pathologie Longziekten MaagDarmLeverziekten Medische Microbiologie Medische Psychologie Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Psychiatrie (PAAZ) Radiologie Reumatologie Urologie Verloskunde en Gynaecologie St. Elisabeth Ziekenhuis. De feiten Het St. Elisabeth Ziekenhuis is een groot algemeen (opleidings)ziekenhuis met topklinische functies en beschikt over de bovenregionale functies neurochirurgie, traumatologie, aids, invitrofertilisatie (IVF), dialyse, plastische chirurgie, maagziekten, darmziekten en leverziekten en bijzondere tandheelkunde. Enkele cijfers op 31 december 27*: Beschikbare bedden: 559 Beschikbare PAAZ en PUK: 24 Medewerkers: fte: 2183 Medisch specialisten: 142 fte: 124, DCB s geopend: Klinische opnamen: Ontslagen patiënten: Eerste polikliniekbezoeken: waarvan: eerste poliklinische contacten PAAZ en PUK: Overige polikliniekbezoeken: waarvan: overige poliklinische contacten PAAZ en PUK: Heelkunde Allergologie Dermatologie Dialyse Dagen dagverpleging: Kindergeneeskunde Cardiologie KNO Interne Geneeskunde/MDL Klinisch Chemisch Boekhouding Bouw & Ruimtelijke Café DE waarvan: en Hematologisch Masteropleidingen ICT Beheer Ordening Brasserie Kaakchirurgie Intensive Care/ Medische Oogheelkunde Medium Care Psychologie Lab Medische Bibliotheek, Informatiebeheer Hotelservices Detacheringen Deeltijdbehandelingen PAAZ en PUK: 399 Orthopedie Longziekten Neurochirurgie Bureau Klinische Fysica Onderzoek IT Systeem Inkoop & Externe Dienst Klinische verpleegdagen: Plastische Chirurgie Operatiekamers Neurologie Zorginnovatie Klinische Opleiding ontwikkeling Logistiek verlening Urologie Anesthesie Psychiatrie Diëtetiek Pathologie Coassistenten Patiëntenadministratie Medische Parkeerplaats waarvan: Verloskunde & Radiologie Reumatologie Patiëntenservicebureau Medische Skillslab Technologie Patiëntentelefonie Microbiologie en Specialisten Salarisadministratie Projectbureau en TV Gynaecologie Spoedeisende Hulp verkeerde bed dagen: Traumacentrum Pastoraat en Immunologie opleidingen Techniek Vastgoedbeheer klinische verpleegdagen PAAZ en PUK: 9.84 Unie voor Geestelijke Ziekenhuisapotheek Verpleegkundige 6 Vrijwilligers Verzorging en paramedische Bedrijfsopbrengsten: opleidingen 7 * Dit is een beknopt overzicht van productie, personeel en opbrengsten. Meer uitgebreide informatie is opgenomen in de bijlagen in databank digimv Zorggroep 1 Zorggroep 2 Zorggroep 3 Cliëntenraad Bureau Bestuursondersteuning Zorggroep 4 Raad van Bestuur Medische ondersteuning Concernstaf Financiën en Economie Informatiemanagement Sociaal Beleid Opleidings en Onderzoekscentrum Zorg Advies Raad Informatie en Adviesbedrijf Facilitair Bedrijf Facility Services

5 Jaardocument 27 Midden in de maatschappij Opleidingen Gezondheidszorgpsychologie Heelkunde Interne geneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde Klinische chemie, NVKC Medische microbiologie, Aopleiding* Neurochirurgie Neurologie, hoofdvak klinische neurologie, Aopleiding* Neurologie, hoofdvak klinische neurofysiologie Orthopedie Klinische Pathologie Psychiatrie Klinische psychologie Radiologie, Aopleiding* Revalidatiegeneeskunde Urologie Verloskunde en gynaecologie Ziekenhuisfarmacie, KNMP Medisch Specialistische Vervolgopleidingen MaagLeverDarmgeneeskunde Vaatchirurgie Medische niet MSRCopleiding SEHopleiding (STZontwikkeling) Verpleegkundige opleidingen op mboniveau Verpleegkundige niveau 4 (BBL en BOL) Defensie: algemeen militair verpleegkundige (AMV) Verpleegkundige opleidingen op hboniveau Verpleegkundige niveau 5 (BOL) Vervolgopleiding kinderverpleegkundige Vervolgopleiding ICverpleegkundige Vervolgopleiding CCUverpleegkundige Vervolgopleiding oncologieverpleegkundige Vervolgopleiding obstetrie( en gynaecologie)verpleegkundige Vervolgopleiding dialyseverpleegkundige Vervolgopleiding SEHverpleegkundige Paramedische opleidingen Voedingsassistent Doktersassistent (niveau 4) Tandartsassistent (niveau 4) SPH (niveau 5) OKassistent Sociaalpedagogische hulpverlening Radiologisch laborant Anesthesieassistent Verbinding leggen ook op basis van verandering Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft voortdurend oog voor de ontwikkelingen en veranderingen in zijn omgeving en anticipeert daarop door verbindingen aan te gaan met organisaties en instellingen in en buiten de directe omgeving. Het is een rol die het St. Elisabeth Ziekenhuis op het lijf geschreven is: het staat oprecht en met recht midden in de maatschappij. Toegevoegde waarde De samenwerkingsverbanden die het St. Elisabeth Ziekenhuis onderhoudt zijn heel divers. Ze leiden vaak tot een betere patiëntenzorg of verdere optimalisering van de ondersteunende activiteiten en processen. Uitgangspunt is altijd: waardetoevoeging. Er wordt samengewerkt om beter te maken wat al goed wordt gedaan. Ook wordt er uitbesteed aan derden. Het St. Elisabeth Ziekenhuis kent zijn grenzen maar ziet de samenwerkingspartners onbegrensd in aantal. Samenwerkingsovereenkomsten UMC Utrecht en EMC Rotterdam: affilatieovereenkomst coassistenten. Universiteit van Tilburg: samenwerkingsovereenkomst Medische Psychologie. UMC Utrecht: samenwerkingsovereenkomst Klinische Neurofysiologie. AzM: samenwerkingsovereenkomst Neurochirurgie en Interne Geneeskunde. TweeSteden ziekenhuis: samenwerkingsovereenkomst opleiding SEHartsen. GGZ MiddenBrabant: samenwerkingsovereenkomst opleiding Psychiatrie. Het Zorgnetwerk MiddenBrabant. Het zijn een paar voorbeelden van de samenwerking die het St. Elisabeth Ziekenhuis met andere partijen is aangegaan. Herkenbaar productaanbod Om de contacten met de huisartsen en verloskundigen in de regio Tilburg optimaal te houden, heeft het St. Elisabeth Ziekenhuis samen met het TweeSteden ziekenhuis gewerkt aan een verbeterde bereikbaarheid. Daaruit is voortgekomen: een duidelijk en herkenbaar productaanbod is gebundeld onder een merk en als zodanig gepresenteerd. Eén merk, één uitstraling Onder de naam bundelen het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis alle ondersteuning die zij verwijzers zoals huisartsen, verloskundigen en andere artsen in Tilburg en omgeving bieden. Lijn2.net omvat naast een website een bestelservice en verbeterde telefonische bereikbaarheid voor verwijzers. Op de website hebben verwijzers met een aparte inlogcode toegang tot alle informatie die zij nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de ondersteuning van de ziekenhuizen. De website geeft toegang tot formulieren, instructieen patiëntenvoorlichtingsmateriaal over onderzoeken die artsen bij de ziekenhuizen kunnen aanvragen. Daarnaast bevat de site verwijsinformatie over de specialismen in beide ziekenhuizen, zoals toegangstijden en speciale afspraken. 2.net omvat een duidelijk en herkenbaar productaanbod dat transparant is over herkomst en besteding van middelen. Bovendien kunnen huisartsen nu beter meebeslissen over de doorontwikkeling van diensten. Lijn 2.net maakt in een oogopslag helder wie de afzenders zijn en wat de ziekenhuizen precies voor hen kunnen betekenen. Het uitstralingseffect is positief. Dat *Aopleiding: academische opleiding die volledig in het EZ wordt gevolgd Contacten De zorg voor patiënten staat altijd centraal. Vandaar dat het St. Elisabeth Ziekenhuis nauwe samenwerkingscontacten onderhoudt met Revalidatiecentrum Leijpark en Zorgcentrum Tilburg Zuid. Het Centrum voor Prenatale Diagnostiek is een samenwerkingsverband van de beide Tilburgse ziekenhuizen met het Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen en het Universitair bevestigt eens te meer dat wij het ontzettend belangrijk vinden om kennis en kunde te delen. 8 9 Centrum St. Radboud Nijmegen. Ook werkt het ziekenhuis samen met de Bergland Kliniek, een instelling die zich met name richt op het verlenen van nietverzekerde zorg. Jan den Bakker, manager zorggroep 4

6 Jaardocument 27 Besturen en toezien Gamma Knife Centrum In het Gamma Knife Centrum worden patiënten uit binnen en buitenland poliklinisch behandeld voor bepaalde hersenaandoeningen. Het centrum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Dr. Bernard Verbeeten Instituut. Dit instituut is gespecialiseerd op het gebied van Radiotherapeutische Oncologie en Nucleaire Geneeskunde. Zorgnetwerk MiddenBrabant Het St. Elisabeth Ziekenhuis is aangesloten bij het Zorgnetwerk MiddenBrababant en levert de voorzitter. Het zorgnetwerk zet hoofdlijnen van samenwerkingsbeleid uit, bespreekt transmurale onderwerpen en initieert gezamenlijke projecten. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is ook als deelnemer aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kredietwaardigheid en solvabiliteit en dus onder gunstige voorwaarden geld kan aantrekken. Ook met de belangrijkste bancaire partners, ABNAMRO Bank en BNG Bank, voert het ziekenhuis regelmatig overleg over beleidsmatige onderwerpen en de toekomstige manier van financiering. Gemeente Tilburg Last but not least onderhoudt het St. Elisabeth Ziekenhuis al vele jaren plezierige en opbouwende contacten met de Gemeente Tilburg. Governance Het St. Elisabeth Ziekenhuis hanteert de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg. Deze code wordt toegepast in de wijze van toezicht houden, besturen en verantwoording afleggen. De aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode zijn zoveel mogelijk geïncorporeerd in dit jaardocument. Daar waar wordt afgeweken van deze code wordt hierover, gemotiveerd, verantwoording afgelegd. Samenstelling Raad van Bestuur Naam functie nevenfuncties Traumanetwerk Met tien andere Brabantse ziekenhuizen werkt het St. Elisabeth Ziekenhuis samen in een traumanetwerk. Traumacentrum Brabant werkt met de drie Brabantse regio s voor Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen samen in het Schakelpunt Brabant, dat een methodiek heeft ontwikkeld voor het houden van grootschalige oefeningen op het gebied van rampenopvang. Ronald McDonald Huis Op het ziekenhuisterrein bevindt zich een Ronald McDonald Huis. In het Ronald McDonald Huis kunnen ouders (en broertjes/zusjes) verblijven van ernstig zieke kinderen die ver weg wonen en voor behandeling in het St. Elisabeth Ziekenhuis of Revalidatiecentrum Leijpark zijn opgenomen. Ministerie van Defensie In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Defensie worden chirurgen, anesthesiologen, anesthesie en OKassistenten van het St. Elisabeth Ziekenhuis opgeleid voor en uitgezonden naar vredesmissies. Dr. H.J.J.M. Berden Lid Raad van Bestuur Bestuurslid (voorzitter) van de Stuurgroep Landelijke Meldkamer AmbulanceZorg (LMAZ) Voorzitter van de Landelijke Vereniging van TraumaCentra (LVTC) Bestuurslid (voorzitter) Stichting World Congress on Disaster and Emergency Medicine Bestuurslid Commissie Doelmatigheidsonderzoek van ZorgOnderzoek Nederland/MW Bestuurslid (voorzitter) commissie Implementatie van ZorgOnderzoek Nederland/MW, verdelingscommissie Ingesteld door ministerie VWS en College voor Zorgverzekeringen Bestuurslid (vanaf 26 voorzitter) bestuurscommissie (RvT) GGD Nijmegen Bestuurslid (voorzitter RvT) van het Integraal Kankercentrum Oost (IKO) te Nijmegen Lid Commissie Gezondheidszorgonderzoek van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) Bestuurslid (DB) van Frans Huygen Stichting te Lent, een overkoepelende stichting van meerdere huisartsenpraktijken en een wetenschappelijk fonds Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in het St. Elisabeth Ziekenhuis, waaronder waarnemend voorzitter bestuur Ronald McDonald Huis Tilburg, voorzitter Zorgnetwerk MiddenBrabant, bestuurslid Brabant Medical School Drs. W.A. van der Meeren Lid Raad van Bestuur Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda e.o. Lid Adviesraad Topclass en Masterclass Erasmus Universiteit Rotterdam Lid Raad van Advies Utrechtse School voor Bestuurs en Organisatiewetenschap Zorgverzekeraars en andere financiers 1 Met een groot aantal zorgverzekeraars is een contract gesloten. Hoofdverzekeraars zijn Mw. drs. J.A.P. Zijp Noij Secretaris Raad van Bestuur Uit hoofde van huidige functie in het St. Elisabeth Ziekenhuis, ambtelijk secretaris bestuur Ronald McDonald Huis Tilburg 11 CZ en VGZ; regelmatig vindt er overleg plaats over product en kwaliteitsontwikkelingen. Secretaris Soroptimistenclub Vught

7 Jaardocument 27 Functioneren Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden die zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de verantwoordelijkheid hebben voor de totale gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Onverlet de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur respectievelijk die van zijn leden voor het totale beleid bestaat er een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden: één lid heeft het primaire proces als aandachtsgebied, één lid de zorgondersteunende diensten en het sociale beleid. Het PRbeleid alsmede de ontwikkeling van het strategisch beleid behoren tot het aandachtsgebied van de gehele Raad van Bestuur. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis. De Raad van Bestuur stelde zich in het verslagjaar toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Aan de hand van de zogenaamde bestuurlijke agenda, opgesteld door de Raad van Bestuur, voerde een delegatie van de Raad van Toezicht een functioneringsen beoordelingsgesprek met de beide leden van de Raad van Bestuur tezamen. Dit past binnen de opvattingen van volstrekte collegialiteit. De maatstaven bij beoordeling liggen schriftelijk vast. Na het beoordelingsgesprek heeft de Raad van Toezicht de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur voor het jaar 28 vastgesteld. De positieve beoordeling van de prestaties van de Raad van Bestuur over 27 leidde tot het toekennen van het variabel deel van de beloning van de Raad van Bestuur. Samenstelling en taken Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van de Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis. De Raad van Toezicht kent daarnaast een reglement Raad van Toezicht dat inzicht biedt in de wijze waarop de Raad zijn verantwoordelijkheden waarmaakt, in de taken en bevoegdheden alsmede in het profiel 1 van de leden. De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De raad heeft voorts een klankbordfunctie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn maatschappelijk geëngageerd en deels ook beroepsmatig actief. Er is een voorzitter, een vicevoorzitter als lid van de Raad van Toezicht, daarmee ruimte makend voor vernieuwing van de raad. Hij is per 31 december 27 afgetreden. De raad dankt hem voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van het St. Elisabeth Ziekenhuis in het algemeen en voor de Raad van Toezicht in het bijzonder. Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 27 Naam functie aandachtsgebied nevenfuncties mw. mr. A.M. van BlerckWoerdman Lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (voorzitter) Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg NBrabant Lid Raad van Commissarissen Zorgconsult Nederland Lid Raad van Toezicht NHTV Breda prof.dr. H.W. van den Borne Hoogleraar patiëntenvoorlichting Wetenschappelijk consulent Integraal Kankercentrum Limburg Universiteit Maastricht Voorzitter van de werkgemeenschap psychosociale oncologie van het IKL Limburg Adviseur van de Nederlandse Vereniging van PatiëntenVoorlichters (VPV) prof.dr. W.B.H.J. van de Donk Hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde, Vicevoorzitter van het Thijmgenootschap (sinds 25) verbonden aan de Tilburgse School voor Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Educatie en Beroepsonderwijs Politiek en Bestuur, (ROC Midden Brabant en MiddenBrabant College) Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor Formateur/informateur College van Gedeputeerde Staten het Regeringsbeleid Den Haag NoordBrabant (maartapril 27) drs. J.M.A. Schalken Senior adviseur Louwman Groep Lid financiële Bestuurslid Stichting Voortgezet Openbaar Onderwijs Tilburg (vicevoorzitter) Auditcommissie Commissaris T.S.O. BV, Goirle Lid Board Bonhams Ltd, London Lid Board Bonhams & Butterfields Inc., San Francisco Lid diverse besturen Administratiekantoren Director Totalsure ltd Bestuurslid Nationaal Automobiel Museum ir. P.J.A. van Schijndel Lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland Lid financiële Bestuurslid Nederlandse Rode Kruis Auditcommissie Vicevoorzitter Rode Kruis afdeling OisterwijkHaaren Voorzitter Raad van Toezicht Theaters Tilburg Voorzitter Raad van Advies Faculteit Technologie Management en een financiële Auditcommissie. Verder zijn er geen onderscheiden portefeuilles, wel van de Technische Universiteit Eindhoven 12 aandachtsgebieden. Voorzitter Stichting Vrienden van Harmonieorkest Oisterwijk 13 De heer prof. dr. H.W. van den Borne heeft besloten af te zien van een derde zittingstermijn Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Telwerkforum 1 Bij openbare werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde individuele profielschets. Deze wordt na advisering door het zogenaamde vertrouwelijk beraad goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het vertrouwelijk beraad is samengesteld uit een delegatie van de verschillende geledingen van het St. Elisabeth Ziekenhuis, zijnde de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Vereniging Medische Staf en het management.

8 Jaardocument 27 Rooster van aftreden Raad van Toezicht Naam Datum infunctietreding RvT Datum aftreden Herbenoembaar 2 Datum definitief aftreden mw. mr. A.M. van BlerckWoerdman Nee prof. dr. H.W. van den Borne Ja prof. dr. W.B.H.J. van de Donk Ja drs. J.M.A. Schalken Nee ir. P.J.A. van Schijndel Ja Activiteiten De Raad van Toezicht vervulde zijn taak als toezichthouder op professionele wijze. Hij is herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht en aan het uitvoeren van de nog Enquêterecht en statuten intensief betrokken geweest bij en goed geïnformeerd over het functioneren van de openstaande vraagpunten met betrekking tot de Zorgbrede Governancecode. Andere Opneming van het Enquêterecht in de statuten van de Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis organisatie. De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 8 maal in aanwezigheid beleidsmatige en organisatorische onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen is, in tegenstelling tot het voornemen, niet gerealiseerd in het verslagjaar 27 maar zal van de Raad van Bestuur. De te verwachten agendapunten zijn in de laatste vergadering zijn arbeidsmarktbeleid, regionale samenwerking, patiëntveiligheid, de boardletter (interimcontrole) worden gerealiseerd bij de statutenwijziging in 28. van het jaar 26 in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde raamagenda opgenomen. 26, het plan Neurochirurgie, de capaciteitsuitbreiding Intensive Care, een Deze raamagenda is gebaseerd op de volgende aandachtsvelden: de planning en controlcyclus, ethische kwestie en evaluatie van de bestuurlijke agenda 27. Eenmaal vergaderde de de bestuurlijke agenda, ontwikkelingen patiëntenzorg, ethische en mediagevoelige Raad van Toezicht in aanwezigheid van het management. In dit overleg werd gesproken kwesties, organisatieaspecten, ontwikkelingen op macroniveau en regionale ontwikkelingen. over de NIAZaccreditatie, het zorgbeleid, patiëntenparticipatie, het Opleidings en Onderzoekscentrum Overleg met extern accountant Periodiek werd door middel van rapportages de financiële positie van het St. Elisabeth en de problematiek rondom het ERPsalarispakket. De extern accountant woonde in het verslagjaar een aantal vergaderingen van de financiële Ziekenhuis gemonitord. Goedkeuring werd verleend aan de financiële jaarverslaggeving Auditcommissie bij. In de voorbespreking van de financiële jaarverslaggeving 26 met 26, de exploitatie en investeringsbegroting 28, het Treasury Jaarplan 28 en aan Auditcommissie twee leden van de Raad van Toezicht werden door de accountant vele vragen bevredigend hierin opgenomen mandateringsvoorstellen. Sinds enige jaren kent de Raad van Toezicht een financiële Auditcommissie. Twee leden beantwoord. Om die reden is ervan afgezien de extern accountant ter toelichting te laten Ook aan diverse andere zaken verleende de Raad van Toezicht zijn goedkeuring: aan de van de Raad van Toezicht hebben zitting in deze Auditcommissie. De commissie kwam inkomen in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de financiële jaarverslaggeving constructie inzake grond en bouw van het Geriatrisch Behandelcentrum, aan het toekennen van het Enquêterecht aan de Stichting LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden), aan de 2 Een lid van de Raad van Toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis kan driemaal voor een periode van (maximaal) vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De Zorgbrede Governancecode schrijft maximaal tweemaal voor. De Raad van Toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis kiest in dezen voor vergroting van de continuïteit. in het jaar 27 tweemaal bijeen ter voorbespreking van de financiële jaarverslaggeving 26, de accountantsverklaring en de Boardletter Interimcontrole 27. De Auditcommissie 3 Professor Van den Borne heeft besloten af te zien van een derde zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht. rapporteerde over haar bevindingen aan de voltallige Raad van Toezicht. De Auditcommissie stelde vast dat er nog knelpunten zijn. De accountant gaf aan dat de knelpunten veroorzaakt door de introductie van het Enterprise Resource Planningsysteem (ERP) in het eerste jaar na invoering gebruikelijk zijn. De Auditcommissie sprak voorts de wens uit tot het instellen van een vakantiedagenbeleid, daar het van belang is om de omvang van de vakantiedagen beheersbaar te krijgen. De Auditcommissie gaf aan geen behoefte te hebben aan een reglement voor de commissie. Immers, twee Raad van Toezichtleden nemen deel aan de commissie, maar de Raad van Toezicht blijft integraal verantwoordelijk. Overleg met adviesgremia De Raad van Toezicht liet zich ook op indirecte wijze informeren over de algemene gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis en de rol van de Raad van Bestuur hierin door met een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig te zijn in een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad. In deze overlegvergadering werd gesproken over de algemene gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis alsmede over de financiële resultaten 27 en de begroting 28. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht woonde een overleg bij van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad. Thema s in dit overleg waren onder meer de richtlijn Informed Consent, weefsel en orgaandonatie, het elektronisch patiënten en medicatiedossier, menslievende zorg en de begroting 28. De voltallige Raad van Toezicht voerde, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, een constructief overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf over de thema s regionale samenwerking en kwaliteit van medisch specialisten. werd behandeld. De financiële jaarverslaglegging St. Elisabeth Ziekenhuis 26 is, voorzien van een positief advies van de financiële Auditcommissie en een goedkeurende verklaring van de accountant, goedgekeurd. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht De Raad van Toezicht evalueerde in eigen kring, dus buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn functioneren. De evaluatie vond plaats aan de hand van een speciaal voor dit doel ontworpen checklist. Voorafgaand aan de evaluatie peilde de voorzitter van de Raad van Toezicht de mening van de Raad van Bestuur in dezen. De Raad van Bestuur is na afloop van de evaluatie geïnformeerd over hetgeen is besproken. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Bezoldiging Raad van Toezicht De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is enige jaren geleden door de Raad van Toezicht, gehoord de Raad van Bestuur, vastgesteld. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn terug te vinden in het onderdeel toelichting op de resultatenrekening punt 25 van de jaarrekening.

9 Jaardocument 27 Bedrijf in balans De goede naam verder uitbouwen De Raad van Toezicht kijkt terug op een enerverend en dynamisch 27. Er werden goede resultaten behaald op zorginhoudelijk, kwalitatief en financieel niveau. De raad was betrokken bij de organisatie maar zoals dat hoort, op afstand. We vervulden onze functies vanuit onze verschillende kennisachtergronden en ervaringen, waarbij we ook een klankbord waren voor het bestuur. In 27 vonden we elkaar opnieuw op gelijkwaardig niveau, de raad verloor zijn rol van onafhankelijk toezichthouder niet uit het oog. Belangrijke zaken die de revue passeerden waren ook de krapte op de arbeidsmarkt en de betekenis hiervan voor het ziekenhuis. Het aantrekkelijker maken van de organisatie was onderwerp van gesprek. De goede naam van het ziekenhuis willen we graag behouden en verder uitbouwen. Het thema patiëntvriendelijkheid drong dieper door in de organisatie. Onze waardering willen we uitspreken in de richting van alle medewerkers. We willen hen bedanken voor de inspanningen die hebben geleid tot dit mooie resultaat. Namens de leden Raad van Toezicht, Anke van BlerckWoerdman, voorzitter Ziekenhuis in evenwicht voert de boventoon Menslievende zorg kunnen aanbieden vraagt ook om stabiliteit op bedrijfsmatig niveau. Zaak dus om alle gelederen in control te hebben en de lange termijn visie daarbij niet uit het oog te verliezen. Planning & control In 27 is er wederom veel ondernomen op het gebied van de bedrijfsvoering om het St. Elisabeth Ziekenhuis in control te houden. De Planning & Control cyclus was gericht op: enerzijds het behalen van beleidsmatige doelen (zoals opgenomen in het managementcontract) en anderzijds op het in gang zetten en realiseren van diverse financiële zaken (bijvoorbeeld de begroting en een financieel stabiele organisatie). Beide uitgangspunten vinden hun basis in de meerjarenbeleidsbrief die verder wordt uitgewerkt in de jaarlijkse kaderbrief. Het ziekenhuis volgt hierbij het principe van PDCA: plannen, doen, controle en actie. De in 26 opgestarte nauwe samenwerking met de controlfunctie binnen de eenheden heeft in 27 ondermeer geleid tot verdere standaardisatie, zowel in de planning (bijvoorbeeld het managementcontract, de begroting en business cases) als in de rapportage over de realisatie. Het management van de zorgeenheden diende hiertoe de vier, zes en acht maanden rapportages in. Hierin legde het management verantwoording af over de productie, de financiële en personele stand van zaken binnen de eenheid. Natuurlijk zijn ook de ontwikkelingen in de externe financieringen van dichtbij gevolgd. Dit heeft onder andere geleid tot het verder ontwikkelen van belangrijke investeringsbeslissingen op basis van toekomstige kasstromen en het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de maatstafconcurrentie. hogere eisen gaan stellen aan de solvabiliteit van ziekenhuizen dan in het verleden. In 27 is een start gemaakt met een actief rentemanagement. In 27 zijn een groot aantal leningen geherfinancierd met forward starts, waarbij de rente van de toekomstige herfinanciering bij voorbaat is afgedekt. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om de rente van leningen ter financiering van lopende en toekomstige bouwprojecten af te dekken. Ook is in 27 veel aandacht besteed aan werkkapitaalbeheer. De deelname aan het waarborgfonds in gecontinueerd: het ziekenhuis is financieel gezond. Het intern controleplan (incl. kaderregeling) In 27 is het intern controleplan uitgewerkt en heeft het ziekenhuis grotendeels zelf de interne controle uitgevoerd. Centraal hierbij staat de boordeling van de opzet, bestaan en werking van de AO/IC. Een middel daartoe waren de workshops Risicomanagement. De workshops zijn georganiseerd in samenwerking met de externe accountant. Uit de regelingen AO/IC DBC s en AWBZ vloeien de DBCcontrole en controle productie AWBZ voort. Deze zijn in 27 verder gestandaardiseerd. Vanaf 28 vervalt de regeling AWBZ voor het ziekenhuis en gaat de regeling AO/IC DBC s GGZ gelden. In 27 zijn voorbereidingen hiervoor getroffen. Treasury De treasury activiteiten van het ziekenhuis volgen de lijn van de gestelde kaders in het treasuryjaarplan. Dat betekent voor 27 dat tal van voorbereidingen zijn getroffen voor de stelselwijziging voor wat betreft de kapitaallasten. Treasury wordt betrokken bij investeringsbeslissingen met betrekking tot huisvesting, teneinde een optimale financieringsvorm 16 te kunnen kiezen. De dynamische omgeving in combinatie met de verdergaande prestatiebekostiging 17 brengen grotere risico s met zich mee. Gevolg is dat kredietverstrekkers

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie