deltalloyd pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "deltalloyd pensioenfonds"

Transcriptie

1 INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd (het Pensioenfonds). Deze geeft antwoord op de vragen: 1. Wat is pensioen? 2. Wanneer bouw ik pensioen op? 3. Wanneer gaat mijn pensioen in? 4. Hoeveel pensioen krijg ik? 5. Wat krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? 6. Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? 7. Wat gebeurt er met mijn pensioen? 8. Welke mogelijkheden heb ik als ik met pensioen ga? 9. Hoe weet ik hoeveel pensioen ik krijg? 10. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 11. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ergens anders ga werken? 12. Welke informatie moeten ik en het Pensioenfonds geven? 13. Waar kan ik heen met mijn klachten? In deze staat de belangrijkste informatie over jouw pensioenregeling. Het kan zijn dat je na het lezen nog vragen hebt. Deze vragen kun je stellen aan de administratie van het Pensioenfonds of telefoonnummer ). De volledige pensioenregeling staat in het pensioenreglement. Het pensioenreglement is te vinden onder meer informatie/documenten op de website van het pensioenfonds: Je kunt dit reglement ook bij het Pensioenfonds opvragen. Waar in deze wordt gesproken over 67-jarige leeftijd, 67 ste of 67 jaar wordt bedoeld, de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. Bewaar deze goed! Misschien heb je hem in de toekomst nog nodig. SAMENVATTING VAN DE PENSIOENREGELING Je pensioenovereenkomst is een uitkeringsovereenkomst op basis van middelloon; De minimum leeftijd is 18 jaar; De afgesproken pensioenleeftijd is 67 jaar; Het opbouwpercentage is 1,875%; De franchise voor 2015 is ; Je partnerpensioen is 60% van je ouderdomspensioen Je eigen bijdrage is 6% van je pensioengrondslag; De pensioenovereenkomst wordt uitgevoerd door Delta Lloyd Pensioenfonds, Postbus AA Helmond. Website: Februari

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Samenvatting van de pensioenregeling... 1 Inhoudsopgave Wat is pensioen? Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? Wanneer gaat mijn pensioen in? Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? Wat is de franchise? Voorbeelden Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? Partnerpensioen Wezenpensioen ANW-hiaatpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat betaal ik voor de pensioenregeling? Deelnemersbijdrage vanaf 18 jaar Blijft Delta Lloyd steeds premie voor mijn pensioen betalen? Kan Delta Lloyd de pensioenregeling wijzigen? Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen? Wat gebeurt er als ik stop met werken bij Delta Lloyd vóórdat ik 67 jaar ben? Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Wat gebeurt er als ik en mijn partner uit elkaar gaan? Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Welke mogelijkheden heb ik als ik met pensioen ga? Eerder of later met pensioen gaan Deeltijdpensioen Jouw ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen Jouw partnerpensioen veranderen in een ouderdomspensioen Eerst wat meer en daarna wat minder of juist eerst wat minder en daarna wat meer pensioen? Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Hoe krijg ik mijn pensioen? Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Wat is toeslagverlening? Wanneer geeft het Pensioenfonds toeslagen op mijn pensioen? Hoe wordt toeslag op het ouderdomspensioen gegeven? Hoe word ik over de toeslagen op mijn pensioen geïnformeerd? Waardeoverdracht Wat is waardeoverdracht? Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? Welke Informatie moeten ik en het pensioenfonds geven? Welke informatie moet ik het Pensioenfonds geven? Welke informatie moet het Pensioenfonds mij geven? Ben je niet tevreden over het Delta Lloyd Pensioenfonds? Nuttige adressen Begrippenlijst...15 Februari

3 1. WAT IS PENSIOEN? deltalloyd pensioenfonds Er zijn vijf soorten pensioenen in jouw pensioenregeling: - Ouderdomspensioen; - Partnerpensioen; - Wezenpensioen; - Arbeidsongeschiktheidspensioen; - ANW-hiaatpensioen. Het ouderdomspensioen is jouw inkomen als je stopt met werken omdat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Op dit moment is dat voor onze pensioenregeling 67 jaar. Het partnerpensioen is inkomen voor je partner als jij onverhoopt overlijdt. Wezenpensioen is inkomen voor je kind(eren) als jij overlijdt. ANW-hiaatpensioen is ook inkomen voor je partner als jij overlijdt. Arbeidsongeschiktheidspensioen is inkomen voor jou. Je komt hiervoor alleen in aanmerking als je arbeidsongeschikt raakt én een inkomen hebt boven het maximum loon waarop de WIA- of WAO-uitkering is gebaseerd. Voor het ouderdoms-, partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen ben je automatisch verzekerd. Voor het ANW-hiaatpensioen ben je ook automatisch verzekerd, tenzij je er afstand van hebt gedaan. 2. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP? Je bouwt ouderdomspensioen op zodra je meedoet met de pensioenregeling. Je bent dan deelnemer. Je doet mee met de pensioenregeling vanaf de eerste dag dat je arbeidsovereenkomst bij Delta Lloyd BV ingaat. Je blijft meedoen met de pensioenregeling tot je met pensioen gaat. Of tot je Delta Lloyd verlaat. Om mee te doen met de pensioenregeling moet je wel 18 jaar of ouder zijn. 3. WANNEER GAAT MIJN PENSIOEN IN? Je gaat met pensioen op de eerste dag van de maand waarin je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Op dit moment is dat 67 jaar. Voorbeeld: op 28 augustus 2019 word je 67 jaar. Je pensioen gaat dan in op 1 augustus Je krijgt dit pensioen totdat je overlijdt. 4. HOEVEEL OUDERDOMSPENSIOEN KRIJG IK? We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen je precies krijgt als je 67 jaar bent. Wel kunnen we zeggen dat jouw pensioenregeling het karakter van een uitkeringsovereenkomst heeft. Het is een middelloonregeling. Dit betekent dat jouw pensioenuitkering afhangt van het gemiddelde van de salarissen die je tot aan jouw pensioendatum jaarlijks hebt verdiend. Hoeveel pensioen je krijgt, weet je pas op het moment dat je met pensioen gaat. De hoogte van jouw ouderdomspensioen hangt af van: Het salaris waarover het Pensioenfonds je pensioen berekent. Je bouwt pensioen op over het vaste salaris dat op 1 januari bekend is en de vakantietoeslag. Heb je een variabele beloning? Dan telt deze variabele beloning die je in het voorafgaande jaar van Delta Lloyd hebt ontvangen ook mee; Per 1 januari 2015 bedraagt het maximale fulltime pensioengevend salaris Vanaf 2016 wordt dit bedrag verhoogd met de verhoging van het maximale pensioengevend loon in de zin van de Wet op de loonbelasting Wat jouw pensioengrondslag is in de tijd dat je meedoet met de pensioenregeling. De pensioengrondslag is het deel van jouw salaris waarover je pensioen opbouwt. Over een deel van je salaris wordt geen pensioen opgebouwd, omdat je over dat deel al een AOWuitkering ontvangt. Dit deel van het salaris noemen we de franchise. Werk je parttime? Dan wordt de pensioengrondslag vastgesteld op basis van een voltijds dienstverband; Het opbouwpercentage. Dat is een bepaald percentage van jouw pensioengrondslag dat je ieder jaar aan pensioen opbouwt. Het opbouwpercentage is 1,875 procent. Hoeveel jaar je meedoet met de pensioenregeling; Of je voltijd of in deeltijd werkt; Of het Pensioenfonds je opgebouwde pensioen tussentijds met toeslagen heeft verhoogd ( indexatie ). Februari

4 4.1 Wat is de franchise? deltalloyd pensioenfonds Als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, krijg je een AOW-uitkering van de overheid. Hoe hoog die AOW-uitkering is, berekent de Sociale Verzekeringsbank. Voor het bedrag van de AOWuitkering hoef je geen pensioen op te bouwen. De franchise is het deel van jouw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van jouw pensioen, omdat je een AOW-uitkering krijgt. Daarom trekt het Pensioenfonds bij het berekenen van jouw pensioengrondslag een bedrag van je jaarsalaris af. De hoogte van de franchise kun je terugvinden op de website van het Pensioenfonds. Als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, krijg je dus een pensioen van het Pensioenfonds. Daarnaast krijg je vanaf het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een AOW-uitkering van de overheid. Zolang je bij Delta Lloyd in dienst blijft, krijg je ieder jaar een Uniform Pensioen Overzicht ( UPO ) van het Pensioenfonds. Daar staat in hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel je nog kunt opbouwen (het zogenaamde te bereiken pensioen ). Jouw pensioengevend jaarsalaris staat ook op dit UPO. 4.2 Voorbeelden Je kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen je ieder jaar opbouwt. Kijk daarvoor naar de twee voorbeelden hieronder. Voorbeeld 1 Het voorbeeld gaat over iemand die voltijd (fulltime) werkt en een pensioengevend jaarsalaris heeft van ,00. De hoogte van de franchise is ,00. Pensioengrondslag = Pensioengevend jaarsalaris -/- franchise Dus: ,00 -/ ,00 = ,00 De jaarlijkse pensioenopbouw (ouderdomspensioen) = pensioengrondslag x opbouwpercentage Dus: ,00 x 1,875% = 375,00 Dit bedrag wordt toegevoegd aan wat je al aan pensioen hebt opgebouwd. Voorbeeld 2 Dit voorbeeld gaat over iemand die in deeltijd werkt 80% en daarmee een jaarsalaris van verdient. Dit salaris wordt omgerekend naar een voltijds dienstverband: x 100/80 = ,00. Pensioengrondslag = , ,00 = ,00. De jaarlijkse pensioenopbouw (ouderdomspensioen) = pensioengrondslag x opbouwpercentage x deeltijd percentage Dus: ,00 x 1,875% x 80% = 315,00 5. HOEVEEL PENSIOEN KRIJGEN MIJN PARTNER EN MIJN KINDEREN ALS IK OVERLIJD? In jouw pensioenregeling is ook een partnerpensioen, ANW-hiaatpensioen en een wezenpensioen geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn als je een partner en/of kind(eren) hebt. Met partner bedoelen we de man of vrouw met wie je een relatie hebt. Deze relatie kan zijn: - een huwelijk; - een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; - ongehuwd samenwonen. Jullie moeten dan wel beschikken over een samenlevingsovereenkomst die is opgesteld door een notaris. Bovendien moet je kunnen aantonen dat jullie op hetzelfde adres wonen. Voldoen jullie hier niet aan, dan ontvangt jouw partner na jouw overlijden geen partneren ANW-hiaatpensioen. Februari

5 5.1 Partnerpensioen deltalloyd pensioenfonds Het partnerpensioen is inkomen voor jouw partner als je overlijdt. Het partnerpensioen is 60% van het ouderdomspensioen. Overlijd je terwijl je nog bij Delta Lloyd in dienst bent? Dan is het partnerpensioen 60% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je 67ste had meegedaan met de pensioenregeling. Hierbij gaan we uit van het salaris en de franchise die gelden op 1 januari voorafgaand aan het overlijden. Als je overlijdt terwijl je niet meer bij Delta Lloyd in dienst bent, is het partnerpensioen 60% van het ouderdomspensioen dat je tijdens je dienstverband hebt opgebouwd. Jouw partner krijgt deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin je overlijdt en tot de eerste dag van de maand volgend op zijn/haar overlijden. 5.2 Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor jouw kind(eren) als je overlijdt. Het wezenpensioen is per kind 14% van het ouderdomspensioen. Overlijd je terwijl je nog bij Delta Lloyd in dienst bent? Dan is het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je 67ste had meegedaan met de pensioenregeling. Als je overlijdt terwijl je niet meer bij Delta Lloyd in dienst bent dan is het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat je tijdens je dienstverband hebt opgebouwd. Het Pensioenfonds keert het wezenpensioen uit aan kinderen tot en met 18 jaar. Oudere kinderen die nog studeren of invalide zijn krijgen een wezenpensioen tot hun 27ste verjaardag. Betaalt het Pensioenfonds geen partnerpensioen uit, omdat je geen partner of ex-partner hebt? Dan verdubbelt het Pensioenfonds het bedrag van het wezenpensioen. 5.3 ANW-hiaatpensioen Het ANW-hiaatpensioen is inkomen voor jouw partner als je overlijdt, tenzij je hiervan afstand hebt gedaan. Het ANW-hiaatpensioen is gelijk aan het bedrag van de wettelijke ANW-uitkering voor een nabestaande zonder kinderen. Voor 2015 is het bedrag ,00. Hierbij gaan we uit van het bedrag dat geldt op 1 januari van het jaar waarin je overlijdt. De hoogte van dit bedrag kun je terugvinden op de website van het Pensioenfonds. Jouw partner krijgt deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin je overlijdt tot de eerste dag van de maand waarin hij/zij de 67-jarige leeftijd bereikt of de eerste dag van de maand volgend op zijn/haar overlijden. Ontvangt jouw partner eerder dan op 67-jarige leeftijd een AOW-uitkering, dan loopt de uitkering van het ANW-hiaatpensioen tot de eerste dag van de maand waarin je partner de AOW uitkering ontvangt. Het ANW-hiaatpensioen is van jaar tot jaar verzekerd op risicobasis. Het vervalt als je uit dienst of met pensioen gaat. 5.4 Arbeidsongeschiktheidspensioen Het arbeidsongeschiktheidspensioen is inkomen voor jou als je arbeidsongeschikt wordt. Het jaarlijkse arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 75% van de grondslag die het Pensioenfonds jaarlijks per 1 januari vaststelt. Deze grondslag is het verschil tussen jouw pensioengevend salaris maal je eventuele parttimefactor en een grensbedrag. Dit grensbedrag is gelijk aan het maximum jaarloon, waarover het UWV de uitkeringen van de WIA of de WAO berekent. De hoogte van dit maximum jaarloon kun je terugvinden op de website van het Pensioenfonds. Voor 2015 is dit ,00. Op de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen is de maximering van het salaris zoals genoemd onder punt 4 niet van toepassing. Het arbeidsongeschiktheidpensioen is van jaar tot jaar verzekerd op risicobasis en vervalt als je uit dienst of met pensioen gaat. Krijg je op het moment dat je uit dienst gaat al een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan stopt het Pensioenfonds de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen niet. Februari

6 6 WAT BETAAL IK VOOR DE PENSIOENREGELING? 6.1 Deelnemersbijdrage vanaf 18 jaar Jij en Delta Lloyd betalen samen voor de pensioenregeling. Je betaalt zelf 6% van jouw pensioengrondslag als bijdrage aan pensioenpremie. In paragraaf 4 staat hoe de pensioengrondslag wordt berekend. Werk je parttime? Dan wordt hier ook bij de eigen bijdrage rekening mee gehouden. Voor het ANW-hiaatpensioen betaal je 80% van de premie. De premie is voor alle deelnemers gelijk. In 2015 bedraagt de totale premie 316,05 per jaar. De hoogte van deze premie wijzigt jaarlijks. Delta Lloyd houdt jouw bijdrage voor beide regelingen iedere maand in op jouw bruto salaris. Delta Lloyd betaalt de rest van de premie. 6.2 Blijft Delta Lloyd steeds premie voor mijn pensioen betalen? In bijzondere situaties kan Delta Lloyd minder premie gaan betalen. Delta Lloyd kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat gebeurt eigenlijk alleen als Delta Lloyd zware financiële problemen heeft. Als dat zo is, krijg je dit meteen van het Pensioenfonds te horen. Het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen dat voor je is opgebouwd blijft bestaan. 6.3 Kan Delta Lloyd de pensioenregeling wijzigen? Delta Lloyd kan de pensioenregeling wijzigen zonder dat je hiervoor toestemming geeft. Dat kan ook zonder instemming van de vakbonden in het CAO-overleg. Delta Lloyd kan dat echter niet zomaar doen. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan jouw belang bij behoud van de pensioenregeling. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn. Wijzigt Delta Lloyd de pensioenregeling en ben jij het niet eens met de reden? Dan kun je aan een rechter vragen een uitspraak te doen. De rechter beslist dan of er sprake is van een zwaarwegend belang of niet. Een wijziging in de pensioenregeling kan gevolgen hebben voor jouw nog op te bouwen pensioen. Maar niet voor het pensioen dat je hebt opgebouwd. Als Delta Lloyd de pensioenregeling wijzigt, dan informeert het Pensioenfonds je hierover. 7. WAT GEBEURT ER MET MIJN OUDERDOMSPENSIOEN? 7.1 Wat gebeurt er als ik stop met werken bij Delta Lloyd vóórdat ik 67 jaar ben? Als je stopt met werken bij Delta Lloyd, bouw je geen nieuw pensioen meer op. Het is niet mogelijk dat je blijft meedoen met deze pensioenregeling als je naar een nieuwe werkgever gaat. Het arbeidsongeschiktheidspensioen en het ANW-hiaatpensioen vervallen. Maar het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen dat je al hebt opgebouwd, blijft staan. Als je arbeidsongeschikt bent op het moment dat je Delta Lloyd verlaat, blijf je wel meedoen met de pensioenregeling. In paragraaf 7.3 staat hoe dat gaat. 7.2 Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? Als je bij een andere werkgever gaat werken, doe je niet meer mee met de pensioenregeling die je nu hebt. Het pensioen dat je hebt opgebouwd, blijft staan. Maar je bouwt geen nieuw pensioen meer op in deze regeling. Als jouw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft afgesloten, ga je automatisch daar pensioen opbouwen. 7.3 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Als je ziek wordt nadat je bent opgenomen in het Pensioenfonds en daarna 35% of meer arbeidsongeschikt wordt, blijf je meedoen met de pensioenregeling. Was je al (deels) ziek toen je werd opgenomen in het Pensioenfonds en wordt je aansluitend deels arbeidsongeschikt? Of was je deels arbeidsongeschikt? Dan blijf je deels meedoen in de pensioenregeling. Je bent arbeidsongeschikt als je meer dan 2 jaar ziek bent en een WIA- of WAO-uitkering krijgt. Het UWV bepaalt de hoogte van je WIA- of WAO-uitkering en je arbeidsongeschiktheidspercentage. Februari

7 7.3.1 Je pensioen kan deels in stand blijven Afhankelijk van het percentage waarvoor je arbeidsongeschikt bent, bepaalt het Pensioenfonds voor welk deel je nog mee blijft doen aan de pensioenregeling. Dit wordt bepaald op basis van de tabel hieronder. Bij de uitkering horend arbeidsongeschiktheidpercentage van: 0-35% 35%-45% 45%-55% 55%-65% 65%-80% 80%-100% Arbeidsongeschiktheidspercentage bij opname in het pensioenfonds: 0-35% 0% 40% 50% 60% 72,5% 100% 35-45% 0% 0% 16,7% 33,3% 54,2% 100% 45-55% 0% 0% 0% 20% 45% 100% 55-65% 0% 0% 0% 0% 31,3% 100% 65-80% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Volledig arbeidsongeschikt Als je een WAO- of WIA-uitkering ontvangt waar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100% bij hoort, ben je volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent dat de pensioenopbouw volledig doorgaat; tenminste zolang je volledig arbeidsongeschikt bent. De pensioenopbouw loopt zelfs door als je Delta Lloyd na verloop van tijd verlaat. Jij en Delta Lloyd hoeven dan geen (bijdrage aan de) premie meer te betalen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Als je een gedeeltelijke WIA- of WAO-uitkering ontvangt, blijft je pensioenopbouw deels in stand. Jij en Delta Lloyd hoeven voor dat deel geen (bijdrage aan de) premie meer te betalen. Werk je daarnaast deels bij Delta Lloyd, bouw je voor het deel dat je werkt ook pensioen op. Jij en Delta Lloyd betalen voor dat deel (een bijdrage aan) de premie. Voorbeeld Als je niet ziek of arbeidsongeschikt was toen je werd opgenomen en een WIA-uitkering ontvangt waar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 55 tot 65% bij hoort. Dan gaat de pensioenopbouw voor 60% door zolang je die WIA-uitkering ontvangt. Je betaalt hiervoor geen bijdrage; Delta Lloyd betaalt voor dat deel geen pensioenpremie. Als je voor 40% blijft werken dan bouw je pensioen op over het bijbehorende salaris. Jij en Delta Lloyd betalen dan ook (een bijdrage aan) pensioenpremie voor dat deel. Als je uit dienst gaat - en je blijft die WIA-uitkering ontvangen - dan blijf je nog voor 60% pensioen opbouwen. Stijgt je WIA-uitkering daarna? Dan stijgt de opbouw niet mee. Daalt je WIA-uitkering? Dan daalt de pensioenopbouw ook. Stijgt je WIA-uitkering daarna? Dan stijgt je opbouw, maar nooit meer dan tot 60%. Dit geldt ook als je ziek bent bij uitdiensttreding en aansluitend recht krijgt op een WIA-uitkering Arbeidsongeschiktheidpensioen Als je arbeidsongeschikt wordt, krijg je een WIA- of WAO-uitkering. Deze uitkering is maximaal 70% van je salaris tot een grensbedrag ( ,00 op 1 januari 2015). Is jouw fullime jaarsalaris hoger dan dit grensbedrag? En word je ziek nadat je bent opgenomen in het Pensioenfonds en aansluitend arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen is 75% van jouw salaris voor de pensioenregeling min het grensbedrag en vermenigvuldigd met het percentage van de uitkering arbeidsongeschiktheidspensioen waar jij recht op hebt. Februari

8 Afhankelijk van het percentage waarvoor je arbeidsongeschikt bent, bepaalt het Pensioenfonds hoe hoog het percentage uitkering arbeidsongeschiktheidspensioen is. Dit wordt bepaald op basis van onderstaande tabel. Was je al (deels) ziek toen werd opgenomen in het pensioenfonds en wordt je aansluitend (deels) arbeidsongeschikt? Of was je al (deels) arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. % arbeidsongeschiktheid dat hoort bij de WIA- % uitkering arbeidsongeschiktheidspensioen of WAO-uitkering 80 tot 100% 100% 65 tot 80% 72,5% 55 tot 65% 60% 45 tot 55% 50% 35 tot 45% 40% 0 tot 35% 0% Je hebt recht op een percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen zolang je een WIAuitkering krijgt. Maar uiterlijk tot je 67ste. Voorbeeld Als je een salaris van ,00 hebt, is je maximale arbeidsongeschiktheidspensioen 75%*( ,00 -/ ,00) = ,50. Als je een WIA-uitkering krijgt waar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 55 tot 65% bij hoort, ontvang je 60%* ,50,00 = ,90 per jaar aan arbeidsongeschiktheidspensioen van Delta Lloyd. Als je uit dienst gaat - en je blijft die WIA-uitkering ontvangen - dan blijf je 60% van het arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen. Stijgt daarna je WIA-uitkering? Dan stijgt je arbeidsongeschiktheidspensioen mee. Dat kan tot maximaal 100% van het verzekerde bedrag bij uitdiensttreding. Daalt je WIA-uitkering? Dan daalt je arbeidsongeschiktheidspensioen ook. Dit geldt ook als je ziek bent bij uitdiensttreding en aansluitend recht krijgt op een WIA-uitkering. 7.4 Wat gebeurt er als ik en mijn partner uit elkaar gaan?. Als jij en je partner uit elkaar gaan, kan dat gevolgen hebben voor je ouderdomspensioen. Voor je partnerpensioen heeft dat altijd gevolgen. Je ex-partner heeft geen recht op ANW-hiaatpensioen als je overlijdt nadat jullie uit elkaar zijn gegaan Ouderdomspensioen Ben je getrouwd of heb je een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft jouw ex-partner recht op de helft van jouw ouderdomspensioen. Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens de periode dat je getrouwd was of jullie geregistreerd waren als partners. Het bedrag waar je ex-partner recht op heeft moet wel groter zijn dan een minimum bedrag. We noemen dit verdelen van het pensioen verevening. Dit recht heeft jouw ex-partner ook als je gescheiden bent van tafel en bed (dan ben je nog getrouwd, maar woon je niet meer bij elkaar). Gezamenlijke huishouding? Woonde je samen maar was je niet getrouwd? En had je ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft jouw ex-partner géén recht op een deel van het ouderdomspensioen als je uit elkaar gaat. Ook niet als jullie een samenlevingscontract hadden en op hetzelfde adres woonden. Februari

9 7.4.2.Partnerpensioen Ben je getrouwd? Of heb je een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Of hebben jij en je partner een overeenkomst van gezamenlijke huishouding die is opgesteld door een notaris en wonen jullie volgens het Gemeentelijke Basis Administratie ten minste zes maanden op hetzelfde adres? Als jullie uit elkaar gaan, heeft jouw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment van scheiden, einde geregistreerde partnerschap of einde gezamenlijke huishouding. Jouw ex-partner krijgt dit bijzonder partnerpensioen uitgekeerd als je overlijdt. Je ex-partner heeft geen recht op ANW-hiaatpensioen Andere afspraken? Je kunt als (ex-)echtgenoten of (ex-)partners ook andere afspraken maken. Dit moet in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst worden vastgelegd. Het Pensioenfonds moet deze afspraak wel eerst schriftelijk goedkeuren. Die schriftelijke goedkeuring moet aan het stuk met afwijkende voorwaarden zijn gehecht, anders gelden die niet. Het Pensioenfonds moet de afwijkende afspraken met het formulier hebben ontvangen binnen twee jaar nadat jullie officieel uit elkaar zijn gegaan. 7.5 Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Je bouwt minder pensioen op als je in deeltijd werkt of gaat werken. Het Pensioenfonds berekent jouw pensioenopbouw dan als volgt: 1. Jouw pensioengrondslag alsof je voltijd werkt; 2. De deeltijdfactor: dat is de verhouding tussen het aantal uren dat je werkt en het aantal uren dat bij Delta Lloyd geldt als fulltime. Voorbeeld: je werkt 19 uur per week en bij Delta Lloyd betekent een fulltime baan 38 uur werk per week. De deeltijdfactor is dan 19/38 = 0,5 = 50%. 3. De fulltime pensioengrondslag x de deeltijdfactor x het opbouwpercentage = jouw pensioenopbouw per jaar. 8 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK ALS IK MET PENSIOEN GA? Je kunt bij je pensioeningang uit een aantal mogelijkheden kiezen: 1. Je kunt eerder of later met pensioen gaan; 2. Je kunt deeltijdpensioen aanvragen; 3. Je kunt jouw ouderdomspensioen deels veranderen in een partnerpensioen of het partnerpensioen veranderen in ouderdomspensioen; 4. Je kunt eerst wat meer en daarna wat minder - of juist eerst wat minder en daarna wat meer - ouderdomspensioen krijgen. Als je voor één van deze mogelijkheden kiest, verandert de hoogte van jouw ouderdomspensioen en misschien ook de hoogte van het partnerpensioen. Je kunt meer lezen over deze veranderingen in het pensioenreglement van het Pensioenfonds. Als je wilt weten hoe jouw pensioen verandert als je gebruik maakt van de flexibele mogelijkheden van onze pensioenregeling, dan kun je hiervan zelf een berekening maken in de Op Koers-planner. Je kunt deze planner vinden op onze website Eerder of later met pensioen gaan In principe ga je met pensioen als je 67 jaar wordt. Dat is op dit moment de pensioengerechtigde leeftijd van onze pensioenregeling Wil je eerder met pensioen dan de richtpensioendatum? Standaard eindigt je arbeidsovereenkomst met Delta Lloyd als je AOW ingaat. Wil je in die maand je pensioen in laten gaan? Dan kun je het Pensioenfonds vragen je ouderdomspensioen in te laten gaan op de eerste dag van de maand waarin je AOW in gaat. Wil je nog eerder met pensioen? Dan spreek je eerst met Delta Lloyd af wanneer je arbeidsovereenkomst eindigt. Op zijn vroegst kun je met pensioen als je 57 jaar bent. Daarna kun je het Pensioenfonds vragen het ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Het Pensioenfonds moet je schriftelijke aanvraag uiterlijk 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum hebben ontvangen. Februari

10 Je pensioen wordt wel lager als je eerder met pensioen gaat. Je mist namelijk opbouw van pensioen over de periode vanaf de datum van vervroegde ingang tot de richtpensioendatum. Dit geldt ook voor jouw partnerpensioen. Daarnaast rekent het Pensioenfonds het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd om naar een ouderdomspensioen dat eerder ingaat. Omdat het langer moet worden uitgekeerd, wordt je pensioen ook lager. Bij vervroeging vervallen het arbeidsongeschiktheidspensioen en het ANW-hiaatpensioen Wil je later met pensioen? Dan spreek je eerst met Delta Lloyd af tot wanneer je arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Dat kan uiterlijk totdat je 70 jaar wordt. Daarna kun je het Pensioenfonds vragen het ouderdomspensioen na je 67ste in te laten gaan. Het Pensioenfonds moet je aanvraag uiterlijk 6 maanden voor je 67ste hebben ontvangen. Over de periode hierna bouw je geen pensioen op. Het Pensioenfonds rekent het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd om naar een ouderdomspensioen dat later ingaat. Het partnerpensioen en wezenpensioen zijn gelijk aan het partnerpensioen en wezenpensioen die voor jou op je 67ste aanwezig zijn. Bij uitstel vervallen het arbeidsongeschiktheidspensioen en het ANW-hiaatpensioen op het moment dat je 67 wordt. 8.2 Deeltijdpensioen Je kunt ook met deeltijdpensioen gaan. Dit betekent dat je tussen je 57ste en je 67ste - of vanaf je 67ste tot je 70ste - in deeltijd gaat werken. Het is gedeeltelijk vervroegen of gedeeltelijk uitstellen van pensioen. Alleen spreek je eerst met Delta Lloyd af hoeveel uren je minder gaat werken tot je 67ste of hoeveel uren je na je 67ste nog blijft doorwerken. Je kunt hier geen afspraken over maken met het Pensioenfonds. Voorbeeld: Je gaat 60% van de oorspronkelijke uren per week werken tot je 67ste. Dan kun je met deeltijdpensioen voor 40%. Dit betekent dat je alvast 40% krijgt van het ouderdomspensioen dat je op dat moment hebt opgebouwd. Het Pensioenfonds herrekent dat deel omdat het eerder ingaat. Voor 60% blijf je tot aan je 67ste meedoen met de pensioenregeling. Voor dit deel blijf je ook pensioen opbouwen. Zie 7.5. voor meer informatie. Jouw pensioen - en ook het partnerpensioen - worden wel lager als je vóór je 67ste met deeltijdpensioen gaat. Over het deel dat je niet werkt, bouw je namelijk geen pensioen meer op. Daarnaast herrekent het Pensioenfonds het deel van jouw pensioen omdat het eerder ingaat. Hierdoor wordt het ook lager. Wil je met deeltijdpensioen gaan? Dan moet je eerst met Delta Lloyd afspreken hoeveel uren je tot of na je 67ste gaat werken. Daarna kun je de gedeeltelijke ingang of het gedeeltelijk uitstel aanvragen bij het Pensioenfonds. Het Pensioenfonds moet je aanvraag uiterlijk zes maanden voordat je met deeltijdpensioen wilt gaan hebben ontvangen. 8.3 Jouw ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen Ga je met pensioen? Of eindigt je deelname aan de pensioenregeling omdat je Delta Lloyd verlaat? En heb je een partner? Dan kan het Pensioenfonds een deel van jouw ouderdomspensioen veranderen in partnerpensioen. Het Pensioenfonds zal je voordat je met pensioen gaat - of na de melding van ontslag - vragen of je dat wilt. Het Pensioenfonds zal je ook vragen welk deel je wilt veranderen in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen dat je overhoudt. Deze 70% is inclusief het partnerpensioen dat verzekerd is voor een eventuele ex-partner. Het deel van het ouderdomspensioen waar je ex-partner recht op heeft kan je niet veranderen. Februari

11 8.4 Jouw partnerpensioen veranderen in een ouderdomspensioen Ga je met pensioen? Dan kun je het Pensioenfonds vragen om jouw partnerpensioen te veranderen in een ouderdomspensioen. Of een deel ervan. Je houdt dan geen - of een lager -partnerpensioen over. Deze keuze kun je alleen maken als jouw partner het daarmee eens is. Het bijzonder partnerpensioen waar je ex-partner recht op heeft (zie 7.4) kan je niet veranderen. 8.5 Eerst wat meer en daarna wat minder of juist eerst wat minder en daarna wat meer pensioen? Je kunt ervoor kiezen om in de eerste periode na jouw pensioeningang meer ouderdomspensioen te krijgen dan daarna. Bijvoorbeeld omdat je in de eerste jaren meer geld nodig hebt dan daarna. Deze eerste periode kan 5 of 10 jaar zijn. De laagste uitkering van het ouderdomspensioen bedraagt 75% of 85% van de hoogste uitkering van ouderdomspensioen. Als je een partner hebt, blijft het partnerpensioen hetzelfde. Dat verandert dus niet mee met jouw ouderdomspensioen. Laat je je ouderdomspensioen vóór je AOW-gerechtigde leeftijd ingaan? Dan krijg je nog geen AOW-uitkering van de overheid. Daarom mag je de uitkering van ouderdomspensioen vóór en na je AOW-leeftijd buiten de verhouding 100:75 laten variëren. De verhoging mag tot je AOW-leeftijd ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde (inclusief vakantietoeslag). Het Pensioenfonds moet je aanvraag uiterlijk zes maanden voordat je met pensioen wilt gaan hebben ontvangen. 9 HOE WEET IK HOEVEEL OUDERDOMSPENSIOEN IK KRIJG? Ieder jaar krijg je van het Pensioenfonds een overzicht van jouw pensioen: het zogenaamde Uniform Pensioen Overzicht ( UPO ). Hierin staat hoeveel pensioen je kunt verwachten als je tot je 67ste blijft deelnemen. In het UPO staat ook hoeveel ouderdomspensioen je al hebt opgebouwd. Dus wat je vanaf je pensioendatum krijgt als je vóór je 67ste uit dienst gaat. Als je niet meer in dienst bent, krijg je iedere 5 jaar een UPO. Zolang je nog niet met pensioen bent gegaan, kun je je gegevens ook terugvinden op Als je een pensioenuitkering van het Pensioenfonds ontvangt, krijg je ieder jaar een overzicht van het pensioen dat je krijgt uitgekeerd. Ook als de uitkering niet wijzigt. 9.1 Hoe krijg ik mijn pensioen? Voordat je met pensioen gaat, krijg je een opgave van het Pensioenfonds. Hierin staat hoeveel pensioen je bruto per maand krijgt. Dat is het bedrag zonder inhoudingen die het Pensioenfonds moet doen, zoals de loonbelasting en bijdrage voor Zorgverzekering. Je krijgt het pensioen totdat je overlijdt. Zodra je met pensioen bent, krijg je iedere maand een nettobedrag op jouw bankrekening. Dat is het bedrag na de inhoudingen die het Pensioenfonds moet doen. Het bedrag wordt net als je salaris aan het eind van de maand overgemaakt. Heb je een partner? Dan staat er ook in hoeveel het partnerpensioen is als je overlijdt. Na afloop van ieder jaar krijg je van het Pensioenfonds een jaaropgave, met daarop het totale bruto jaarbedrag dat het Pensioenfonds heeft uitgekeerd én de totale bedragen van de inhoudingen die het Pensioenfonds heeft verricht. Je hebt deze jaaropgave nodig voor je belastingaangifte. Bewaar hem dus goed. 10 HOE HOUDT MIJN PENSIOEN ZIJN WAARDE? 10.1 Wat is toeslagverlening? Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met 100 euro kun je over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat je nu hebt opgebouwd nog evenveel waard is als je met pensioen gaat. Het Pensioenfonds kan hiervoor zorgen door toeslagen op jouw pensioen te geven. In dat geval krijg je meer pensioen. Zo houdt jouw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen stijgen. Februari

12 10.2 Wanneer geeft het Pensioenfonds toeslagen op mijn pensioen? Het Pensioenfonds probeert ieder jaar jouw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling conform de Delta Lloyd CAO. Het Pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van jouw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. Je hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Het bestuur van het Pensioenfonds besluit ieder jaar of zij toeslagen op de pensioenen kan geven. Het Pensioenfonds kan dat alleen als het voldoende vermogen heeft. Als je in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of je het jaar erop weer een toeslag krijgt. En de toeslag kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Dit heet een voorwaardelijke toeslagverlening Hoe wordt toeslag op het ouderdomspensioen gegeven? Zolang je meedoet met de pensioenregeling probeert het Pensioenfonds het opgebouwde pensioen mee te laten groeien met de loonontwikkeling bij Delta Lloyd. Omdat de lonen meestal meegroeien met de prijsstijgingen, probeert het Pensioenfonds hiermee jouw opgebouwde pensioen zijn waarde te laten behouden. Doe je niet meer mee in de pensioenregeling, omdat je niet meer in dienst bent bij Delta Lloyd, of omdat je pensioen is ingegaan? Dan probeert het Pensioenfonds het opgebouwde of ingegane pensioen mee te laten groeien met het percentage van de ontwikkeling van de prijzen in Nederland. Het Pensioenfonds kijkt hierbij naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met name de Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid (2006=100). Het gaat dan om de cijfers van eind oktober voorafgaand aan de datum van de toeslagverlening. Het partnerpensioen wordt op dezelfde manier aangepast als het ouderdomspensioen Hoe word ik over de toeslagen op mijn pensioen geïnformeerd? Elk jaar ontvang je van het Pensioenfonds een UPO. Hierin wordt verteld met welk percentage de pensioenen in dat jaar worden aangepast. Daarnaast wordt verteld met welke percentages de pensioenen in de drie voorafgaande jaren zijn aangepast. Je kunt deze informatie ook terugvinden op de website van het pensioenfonds: 11 WAARDEOVERDRACHT 11.1 Wat is waardeoverdracht? Inkomende waardeoverdracht Als je eerder bij een andere werkgever pensioen hebt opgebouwd, kun je dat pensioen laten omzetten naar pensioen in de pensioenregeling van Delta Lloyd. Dat heet inkomende waardeoverdracht. Je kunt het Pensioenfonds vragen naar informatie over waardeoverdracht, tot uiterlijk zes maanden na je indiensttreding. Uitgaande waardeoverdracht Jouw pensioenopbouw stopt als je Delta Lloyd verlaat. Als jouw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, ga je meedoen met die pensioenregeling. Dan kun je ervoor kiezen om je Delta Lloyd pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we uitgaande waardeoverdracht. Je hebt dan geen pensioen meer bij het Pensioenfonds. Zo n uitgaande waardeoverdracht regel je bij je nieuwe werkgever. Dit kan tot uiterlijk zes maanden na je indiensttreding Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? We kunnen niet zeggen of het in jouw geval verstandig is om de waarde van het opgebouwde pensioen over te dragen. Dat hangt af van de verschillen tussen je oude en nieuwe pensioenregeling. Als je goed weet wat de verschillen zijn, kun je een verstandige keuze maken. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het verschil in toeslagverlening op de pensioenen, en naar hoe beide pensioenfondsen er financieel voor staan. Of wellicht vind je het gewoon prettig dat je pensioen bij één pensioenuitvoerder staat. Februari

13 11.3 Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? Je moet bij je nieuwe pensioenuitvoerder binnen zes maanden na indiensttreding een verzoek om informatie over waardeoverdracht aanvragen. Een tijdje later krijg je van die pensioenuitvoerder een opgave voor waardeoverdracht. Wil je waardeoverdracht? Dan moet je je nieuwe pensioenuitvoerder binnen twee maanden nadat je de opgave hebt ontvangen je akkoord voor waardeoverdracht sturen. Daarna draagt je oude pensioenuitvoerder de waarde van je opgebouwde pensioenen over naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Jouw nieuwe pensioenuitvoerder koopt met die waarde pensioen aan in jouw nieuwe pensioenregeling 12. WELKE INFORMATIE MOETEN IK EN HET PENSIOENFONDS GEVEN? 12.1 Welke informatie moet ik het Pensioenfonds geven? Je moet het Pensioenfonds alle informatie geven die nodig is om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld als je verhuist, arbeidsongeschikt wordt, een partner hebt of gaat scheiden of een samenlevingsovereenkomst beëindigt. In het pensioenreglement staat precies welke informatie je het Pensioenfonds moet geven Welke informatie moet het Pensioenfonds mij geven? Als je erom vraagt, moet het Pensioenfonds je de volgende informatie geven: het pensioenreglement en de statuten; het jaarverslag en de jaarrekening; de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en het Pensioenfonds; belangrijke informatie over beleggingen van het Pensioenfonds; een opgave waarin staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd; een berekening van de gevolgen van jouw keuzes (bijvoorbeeld als je kiest voor deeltijdpensioen of eerder stoppen met werken); informatie die speciaal voor jou van belang is; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds. De dekkingsgraad zegt of het Pensioenfonds genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. of de toezichthouder het Pensioenfonds een aanwijzing heeft gegeven. Zo n aanwijzing betekent dat de toezichthouder vindt dat het Pensioenfonds iets niet goed doet en aangeeft wat er wel moet gebeuren; of er een bewindvoerder is aangewezen voor het Pensioenfonds; hoe het Pensioenfonds omgaat met klachten; als er een herstelplan is voor de korte termijn of voor de lange termijn en wat dat plan dan is. Dit plan zorgt voor het verhogen van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds als er sprake is van onderdekking. In dat geval heeft een pensioenfonds volgens de toezichthouder te weinig geld voor de pensioenen. Deze informatie kun je vinden op de website van het Pensioenfonds In je profiel kun je aangeven of je op de hoogte wilt worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen van en rondom het Pensioenfonds. Je ontvangt dan automatisch een mail als er nieuws is. 13 BEN JE NIET TEVREDEN OVER HET DELTA LLOYD PENSIOENFONDS? In dat geval kun je via een klacht indienen bij onze administrateur. Je kunt natuurlijk ook een brief sturen naar: Delta Lloyd Pensioenfonds, t.a.v. de administrateur, Postbus 20, 5700 AA Helmond. De administrateur laat je onmiddellijk weten hoe lang zij verwacht nodig te hebben om jouw klacht te behandelen. Als de klacht een hele groep aangaat, verschuift de behandeling naar de manager van het Pensioenfonds. Je ontvangt altijd schriftelijk een reactie op jouw klacht. Wanneer je het niet eens bent met de reactie van de administrateur of manager kun je de klacht ter beoordeling voorleggen aan de geschillencommissie, waarin drie bestuursleden zitten. Dit kan alleen door middel van een brief. Het adres van de geschillencommissie is: Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd, t.a.v. de Geschillencommissie, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam. De klachten- en geschillenprocedure kun je opvragen bij het Pensioenfonds of downloaden van de website Februari

14 14 NUTTIGE ADRESSEN deltalloyd pensioenfonds Hieronder vind je nog een aantal nuttige adressen. Delta Lloyd Pensioenfonds Postbus AA Helmond Tel Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kunt dit nalezen op internet. UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kunt dit nalezen op internet. of bellen met Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag Pensioenregister Opgebouwde pensioenen kun je inzien op: De Pensioenkijker Februari

15 15 BEGRIPPENLIJST AOW ANW uitkering Deelnemer Franchise Gewezen deelnemer Loonindex Ouderdomspensioen Partner Partnerpensioen Pensioenfonds Pensioengrondslag Pensioengevend salaris Richtpensioendatum UWV WIA Algemene Ouderdomswet. Dat is een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. De Algemene nabestaandenwet is een wet die zorgt voor een minimaal inkomen na overlijden van een partner of ouder. Een deelnemer is een werknemer van Delta Lloyd Services BV die 18 jaar of ouder is. Een deelnemer noemen we ook wel een actieve. De franchise is het deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van jouw pensioen. Je ontvangt vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd al een basispensioen: de AOW-uitkering. Voor het bedrag van de AOW-uitkering hoef je geen pensioen op te bouwen. Je bent een gewezen deelnemer als je vroeger pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds, maar dat nu niet meer doet. Je hebt dan nog wel dat pensioen staan bij dat pensioenfonds. Een gewezen deelnemer noemen we ook wel een slaper of inactieve. Het percentage waarmee de lonen stijgen. De uitkering die je krijgt vanaf de datum dat het pensioen ingaat tot het moment dat je overlijdt. De persoon met wie je getrouwd bent, met wie je een geregistreerd partnerschap hebt of met wie je ongehuwd samenwoont zoals omschreven in het pensioenreglement. De uitkering die jouw partner krijgt als je overleden bent. Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd. Het deel van jouw jaarsalaris waarover je pensioen opbouwt. Dit is: pensioengevend salaris -/- franchise. Jouw vaste fulltime salaris (met een maximum van ) in een jaar, voor zover bekend op 1 januari of latere datum van in dienst treden en het vakantiegeld hierover en de variabele beloning die je het voorgaande jaar hebt ontvangen. De eerste dag van de maand waarin je de pensioengerechtigde leeftijd in de pensioenregeling bereikt. Op dit moment is dit 67 jaar. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze organisatie voert bijvoorbeeld de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Bij de WIA gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Disclaimer De Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd, hierna te noemen: het Pensioenfonds heeft deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie in deze is een verkorte en vereenvoudigde weergave van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Februari

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen.

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. PENSIOEN BROCHURE bij de startbrief Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. middelloon-pensioenregeling op basis van

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V.

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. (UNL) Jouw werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is wellicht jouw eerste echte kennismaking

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015)

Pensioenstartbrief. Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Pensioenstartbrief Tauw Group B.V. en de gelieerde onderneming Tauw B.V. (Facultatief anw-hiaatpensioen vanaf 1-1-2015) Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 4 a Wat is pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2015

Pensioenbrochure 2015 Pensioenbrochure 2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013 Uw pensioenregeling Pensioenregeling 2013 Een toelichting op het Pensioenreglement 2013 Inhoud Inleiding pag. 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? pag. 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? pag. 4 3 Hoeveel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie