Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

2 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. WELKOM BIJ STICHTING PENSIOENFONDS ING U bouwt nu pensioen op bij Stichting Pensioenfonds ING, in de Basisregeling Pensioen 65. Hoe hoog uw pensioen zal zijn als u niet meer werkt, wordt bepaald door deze pensioenregeling. Uw pensioenregeling is deel van uw arbeidsvoorwaarden en volgt de CAO Verzekeren/Investment Management. In deze brochure leest u op hoofdlijnen waar u recht op heeft. Ook leest u welke keuzes u kunt maken en welke risico s u loopt met dit pensioen. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen. Verandert er iets in uw situatie, dan kunt u op onze website lezen of en hoe dat gevolgen heeft voor uw pensioen. U kunt ook altijd naar ons Pensioenloket bellen voor meer informatie. Wij helpen u graag. Website: Telefoon: Nieuwe pensioenregeling op komst Vanaf 1 januari 2014 gaan medewerkers pensioen opbouwen in een nieuwe pensioenregeling. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw werkgever. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 1

3

4 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. INHOUD 1 Wanneer ga ik pensioen opbouwen? 7 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen ontvang ik? 9 3 Hoeveel pensioen ontvangen mijn partner en/of kinderen als ik overlijd? 15 4 Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? 17 5 Pensioen en wijzigingen in mijn persoonlijke situatie 19 6 Welke keuzemogelijkheden heb ik als ik met pensioen ga? 25 7 Hoe en wanneer wordt mijn pensioen uitgekeerd? 29 8 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 31 9 Wanneer kan ik kiezen voor waardeoverdracht? Welke informatieverplichtingen zijn er? Waar kan ik terecht met klachten? Nuttige adressen Begrippenlijst Grensbedrag, franchise, consumentenprijsindex 43 Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 3

5 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING INLEIDING Deze brochure is deel van de Startbrief Basisregeling Pensioen 65. Met de brochure en de brief samen informeren wij u en al uw collega s die bij uw werkgever zijn gaan werken, over uw pensioen. De Pensioenwet schrijft dat voor en wij doen dat graag. De Basisregeling Pensioen 65 volgt uit de pensioen overeenkomst zoals opgenomen in de CAO Verzekeren/Investment Management. Het is een uitkeringsovereenkomst met op bouw van partnerpensioen. Een uitkerings overeenkomst betekent dat de uitkering die u mag verwachten vooraf vastgesteld is. Over eventuele wijzigingen in de Basisregeling Pensioen 65 wordt u in de toekomst per brief geïnformeerd. Wijzigingen maakt uw werkgever in elk geval kenbaar via het intranet en Pensioenfonds ING via Wijzigingen verwerken wij óók in de brochure. De meest recente versie van deze brochure is te vinden op de website van Pensioenfonds ING: Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor de periode vanaf uw pensionering of indien u eerder vol ledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. Pensioen is ook inkomen voor uw partner en uw kinderen als u overlijdt. U bouwt pensioen op in de Basisregeling Pensioen 65 die in uw CAO is afgesproken, en die is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ING. De brochure geeft antwoord op vragen als: Wanneer ga ik pensioen opbouwen? Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? 4

6 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Hoe zit het met mijn pensioen(opbouw) als ik arbeidsongeschikt word? Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen als ik naar een andere werkgever ga? De Basisregeling Pensioen 65 kent twee pensioensystemen: de (begrensde) eindloonregeling, waarbij uw pensioen wordt berekend op grond van uw laatst vastgestelde Pensioengrondslag A en uw deelnemersjaren; en de middelloonregeling met indexatie, waarbij het pensioen wordt berekend op grond van uw jaarlijks vastgestelde Pensioengrondslag B. De Basisregeling Pensioen 65 is vastgelegd in het pensioenreglement; dit kunt u nalezen op onze website. U kunt dit zelf afdrukken of een exemplaar opvragen bij het Pensioenloket. Deze startbrochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. We beschrijven in deze brochure alleen de hoofdlijnen van de Basisregeling Pensioen 65. Dit pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement vinden op onze website Omdat we specifieke situaties hierin niet hebben opgenomen, kan het zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Raadpleegt u dan eerst onze website en neemt u gerust contact op met het Pensioenloket. Pensioenloket Telefoon: Een uitleg van begrippen vindt u op pagina 41 van deze brochure. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 5

7

8 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 1 WANNEER GA IK PENSIOEN OPBOUWEN? Vanaf het moment dat u in dienst treedt bij uw werkgever bouwt u pensioen op. U neemt direct deel in de Basisregeling Pensioen 65 en bouwt ouderdomspensioen en partnerpensioen op. Beide pensioenen hebben het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat de uitkering die u mag verwachten vooraf vastgesteld is. U blijft pensioen opbouwen zolang u in dienst blijft en als u vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ontslagen wordt. In die laatste situatie kunt u ook recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook dit pensioen heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid vindt u in hoofdstuk 5, pagina 19. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 7

9

10 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 2 WANNEER KAN IK MET PENSIOEN EN HOEVEEL PENSIOEN ONTVANG IK? Uw ouderdomspensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vanaf die dag tot aan de laatste dag van de maand van uw overlijden ontvangt u ouderdomspensioen. U kunt uw ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan. In de nieuwe pensioenregeling zal de pensioenleeftijd worden verhoogd naar 67 jaar. De AOW-uitkering start niet meer als u 65 wordt, maar later. Wanneer voor u de AOW ingaat kunt u opzoeken op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hoeveel bedraagt het ouderdomspensioen? De Basisregeling Pensioen 65 is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling en een middelloonregeling met indexatie. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat niet exact vast op het moment dat u hiervoor gaat opbouwen. Deze is afhankelijk van een aantal zaken: de hoogte van uw Pensioengrondslagen A en B tijdens en aan het eind van uw deelname in de Basisregeling Pensioen 65; en het aantal jaren dat u deelneemt in deze Basisregeling Pensioen 65; en hoeveel procent er ieder jaar aan pensioen wordt opgebouwd; in de eindloonregeling 1,75% per jaar en in de middelloonregeling 2% per jaar. Pensioengevend vast jaarinkomen Om vast te stellen hoe hoog uw ouderdomspensioen in de eindloonregeling zal zijn, moet eerst de hoogte van uw pensioengevend vast jaarinkomen worden bepaald. Dit bedraagt 12 maal het persoonlijke maandsalaris, plus de vakantietoeslag en de 13 de maand. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 9

11 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING In de eindloonregeling geldt een maximum jaarsalaris van ,22 (sinds 1 juni 2012). Dit grensbedrag wordt aangepast met de collectieve structurele salarisverhoging van uw CAO. Franchise Wie in Nederland woont, heeft onder voorwaarden recht op een AOW uitkering. Omdat u straks AOW ontvangt, bouwt u over een deel van uw inkomen geen pensioen op. Dit deel van uw inkomen heet franchise. Sinds 1 juni 2012 bedraagt de franchise ,68. De franchise wordt aangepast met de collectieve structurele salarisverhoging van uw CAO. De franchise is alleen van toepassing in de eindloonregeling. Op de website vindt u actuele informatie. Pensioengrondslag A Als basis voor de berekening van het pensioen in de eindloonregeling wordt eerst de Pensioengrondslag A berekend. Deze komt als volgt tot stand: het pensioengevend vast jaarinkomen (gemaximeerd tot het grensbedrag) minus de franchise. Pensioenberekening Om uw ouderdomspensioen te berekenen, wordt steeds de laatst vastgestelde Pensioengrondslag A voor ieder deelnemersjaar vermenigvuldigd met 1,75%. De deelnemersjaren worden nauwkeurig vastgesteld in jaren en dagen. Als u in een jaar in deeltijd werkt, wordt in dat jaar naar verhouding pensioen opgebouwd. Op de pagina hiernaast is een voorbeeldberekening uitgewerkt, zodat u kunt zien hoe het ouderdomspensioen berekend wordt bij een voltijds en een deeltijds dienstverband. 10

12 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Wat als ik in deeltijd ga werken? Wanneer u in deeltijd werkt of gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Bij werken in deeltijd wordt eerst de Pensioen grondslag A berekend alsof u voltijd werkt. Voor de meeste medewerkers geldt een werkweek van gemiddeld 36 uur. Voor medewerkers in de buitendienst van ING Verzekeringen geldt 40 uur per week; ook andere (groepen van) medewerkers kunnen hiervoor worden aangewezen. Vervolgens worden de deelnemersjaren waarin u in deeltijd werkt of gewerkt heeft, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor die in die periode voor u gold. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat u gemiddeld per week werkt en het bij uw werkgever gebruikelijke gemiddelde aantal uren per week. Bruto persoonlijke maandsalaris Pensioengevend vast jaarinkomen 2) Franchise (sinds 1 juni 2012) Pensioengrondslag A Deelnemersjaren: 39 Te bereiken ouderdomspensioen Voltijd 2.300, , , ,32 39 x 1,75% = 68,25% 8.520,55 (68,25% van ,32) Deeltijd (50%) 1) 1.150, , , ,32 50% x 39 x 1,75% = 34,125% 4.260,28 (34,125% van ,32) 1) In dit voorbeeld is er vanaf aanvang van de deelname in deeltijd gewerkt. 2) Op voltijd basis: 13,96 * 2.300,00 = ,00. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 11

13 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Wat telt mee in de middelloonregeling? Over variabel inkomen in het pensioenreglement de Pensioengrondslag B genoemd bouwt u eveneens pensioen op. De variabele inkomens bestanddelen waarover pensioen wordt opgebouwd, staan in uw CAO. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouder domspensioen opgebouwd van 2% over het in dat jaar ontvangen variabel inkomen. Van het opgebouwde ouderdomspensioen worden ook de bijbehorende aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen afgeleid. De in de middelloonregeling opgebouwde pensioenaanspraken worden zolang u in dienst bent van uw werkgever aangepast met de collectieve structurele salarisverhoging volgens de CAO Verzekeren/Investment Management. AOW Naast het ouderdomspensioen ontvangt u meestal een AOW-uitkering van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank berekent de hoogte van uw AOW-uitkering. Voor het laatste nieuws over wijzigingen in de AOW verwijzen wij u naar Welke risico s zijn er aan mijn pensioen verbonden? Ondanks de goede pensioenregeling van uw werkgever loopt u risico s. Het is niet zeker dat deze zich voordoen, maar we willen er duidelijk over zijn. Risico van hogere bijdrage voor de pensioenregeling In hoofdstuk 4 leest u dat u een eigen bijdrage betaalt in de premie voor uw pensioen. De vast stellingsmethodiek wordt in het CAO-overleg vastgesteld en uw eigen bijdrage wordt ieder jaar aan u meegedeeld. De maximale eigen bijdrage is 7,5% van de pensioengrondslag. Als de vastgestelde pensioenpremie niet voldoende is en het maximum van 7,5% is nog niet bereikt, kan het zijn dat op uw salaris een hogere bijdrage wordt ingehouden. Risico van geen indexatie Verhoging pensioen tijdens dienstverband Stichting Pensioenfonds ING verhoogt uw opgebouwde pensioen in de middelloonregeling tijdens uw deelname met de loonontwikkeling wanneer er een algemene salarisverhoging van toepassing is. U hebt door deze verhoging en de 12

14 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Verhoging pensioen na einde dienstverband Als u geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds ING, kunnen uw bestaande pensioenaanspraken aangepast worden aan de algemene prijsstijgingen (vastgesteld door het CBS), tot een maximum van 3% per jaar. U heeft niet automatisch recht op een verhoging. Op vindt u informatie over de actuele financiële positie van het fonds en over de dekkingsgraad. Ook leest u het hier als er een herstelplan van toepassing is. Pensioenfonds ING kan het opgebouwd pensioen alleen verhogen als de werkgever daarvoor de middelen ter beschikking stelt. Als de werkgever geen geld beschikbaar stelt aan het pensioenfonds dan worden de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden niet verhoogd. Risico op het verlagen van pensioenaanspraken Als het pensioenfonds in een extreem slechte financiële situatie terecht komt, dan komt er een herstelplan waarin maatregelen staan. Zijn deze niet toereikend, dan kan als uiterste maatregel het al opgebouwde pensioen verlaagd worden. In dat geval brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 13

15

16 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 3 HOEVEEL PENSIOEN ONTVANGEN MIJN PARTNER EN/OF KINDEREN ALS IK OVERLIJD? De Basisregeling Pensioen 65 bevat ook partnerpensioen, wezen pensioen en nabestaanden overbruggingspensioen. Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u komt te over lijden. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Als u vóór uw 65ste overlijdt en nog aan de pensioen regeling deelneemt, wordt het ouderdoms pensioen vastgesteld alsof het zou zijn opgebouwd tot aan de pensioendatum. Dit extra partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat dit deel van het partner pensioen vervalt als u niet meer aan de pensioenregeling deelneemt. 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het op risicobasis verzekerde partnerpensioen vervalt dan. Uw partner ontvangt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van uw overlijden tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner zelf komt te overlijden. De volgende personen worden als partner erkend: degene met wie u gehuwd bent; degene met wie u bij de Burgerlijke Stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; degene met wie u ongehuwd samenwoont. In het pensioenreglement staat vermeld aan welke voorwaarden u dan moet voldoen. Als u na beëindiging van uw deelneming aan de pensioenregeling overlijdt, is het partnerpensioen Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 15

17 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor uw kind(eren) als u overlijdt. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen. Zijn er meer dan 5 kinderen, dan is het percentage per kind lager. Het wezenpensioen is in totaal maximaal 70% van het ouderdomspensioen. Als u vóór uw 65ste overlijdt en nog aan de pensioenregeling deelneemt, wordt het ouderdomspensioen vastgesteld alsof het zou zijn opgebouwd tot aan de pensioendatum. Dit extra wezenpensioen is op risicobasis verzekerd. Het betekent dat dit deel van het wezen pensioen vervalt als u niet meer aan de pensioen regeling deelneemt. Als u na uw pensionering of eerdere uitdiensttreding overlijdt, is het wezenpensioen per kind 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Zijn er meer dan 5 kinderen, dan is het percentage per kind lager. Het op risicobasis verzekerde wezenpensioen vervalt als u na uw pensionering of eerdere uitdiensttreding overlijdt. Het wezenpensioen wordt maandelijks vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van uw overlijden uitgekeerd aan uw kinderen tot in beginsel de leeftijd van 18 jaar. Oudere kinderen ontvangen zolang zij een dag studie volgen of het ouderlijke huishouden ver zorgen een uitkering tot uiterlijk de leeftijd van 27 jaar. Nabestaandenoverbruggingspensioen Overlijdt u terwijl u nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds ING, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. Uw partner betaalt dan premies volksverzekering over dit partnerpensioen. Het nabestaandenoverbruggingspensioen compenseert deze premies gedeeltelijk zolang uw partner jonger is dan 65 jaar. Voorwaarden voor het nabestaandenoverbruggingspensioen zijn: u heeft nog geen ouderdomspensioen ontvangen; u was tot uw overlijden deelnemer aan de pensioenregeling; uw partner is jonger dan 65 jaar; er heeft geen scheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed dan wel ontbinding van het partnerschap plaatsgevonden. 16

18 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 4 WAT BETAAL IK VOOR MIJN PENSIOENREGELING? Zodra u in dienst treedt bij uw werkgever betaalt u samen met uw werkgever de premie voor de Basisregeling Pensioen 65. Eigen bijdrage in de pensioenpremie U betaalt een (periodiek) wisselend percentage van uw Pensioengrondslagen A en B. De rest van de kosten neemt uw werkgever voor zijn rekening. Uw maximale eigen bijdrage is 7,5% van de pensioengrondslag. De premie die u moet betalen voor de Basisregeling Pensioen 65 houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Betalingsvoorbehoud van uw werkgever Uw werkgever behoudt zich het recht voor om zijn bijdragen voor de Basisregeling Pensioen 65 tussentijds te verminderen of te beëindigen bij een ingrijpende wijziging van de omstandigheden. In uw CAO is beschreven wat daaronder zoal wordt verstaan. Zodra uw werkgever van dit voorbehoud gebruik maakt, worden de deelnemers hierover direct geïnformeerd. Als deze situatie zich voordoet worden de pensioen aanspraken die u nog zou opbouwen aan de gewijzigde omstandigheden aangepast. De pensioenaanspraken die u al heeft opgebouwd veranderen in principe niet. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 17

19

20 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 5 PENSIOEN EN WIJZIGINGEN IN MIJN PERSOONLIJKE SITUATIE Wat als ik uit dienst ga vóór de pensioendatum? Als u bij uw werkgever uit dienst gaat, dan heeft dat invloed op uw pensioen: De opbouw van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen eindigt. Het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen dat u heeft opgebouwd, blijft staan. Pensioenfonds ING probeert deze aanspraken ieder jaar te verhogen met de (gemaximeerde) prijsindex. Voor informatie over de voorwaardelijke toeslagverlening verwijzen wij u naar pagina 31. Overlijdt u nadat u uit dienst bent gegaan, dan zijn partnerpensioen en wezenpensioen doorgaans lager dan wanneer u bij uw werkgever was blijven werken. Dit omdat het op risicobasis verzekerde deel van het partnerpensioen en wezenpensioen dan vervalt. Wordt u ziek en arbeidsongeschikt nadat u bij uw werkgever uit dienst bent gegaan, dan heeft u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioenfonds ING kent niet de mogelijkheid om op individueel verzoek deelname aan de Basisregeling Pensioen 65 vrijwillig voort te zetten. Wat als ik bij een andere werkgever ga werken? De pensioenopbouw in de Basisregeling Pensioen 65 stopt wanneer u uit dienst treedt. Mogelijk bouwt u pensioen op in de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt. Dan kunt u besluiten om uw opgebouwde pensioen aanspraken in de Basisregeling Pensioen 65 over te dragen naar de pensioen regeling bij uw nieuwe werkgever. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 19

21 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Als u dat niet doet, blijven de opgebouwde pensioenaanspraken bij Pensioenfonds ING achter. Het fonds probeert deze aanspraken ieder jaar te verhogen met de (gemaximeerde) prijsindex. Informatie over de voorwaardelijke toeslagverlening kunt u vinden op pagina 31. Wat als ik arbeidsongeschikt word? Het UWV stelt het percentage van de arbeidsongeschiktheid vast. Nadat u door uw werkgever ontslagen bent wegens volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid geeft HR dat aan ons door. U hoeft dat dus niet te doen. U ontvangt een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds als uw rekengrondslag voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens. Dit pensioen ontvangt u zolang u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijft tot de ingangsdatum van het ouderdoms pensioen of uw eerdere overlijden. In dit geval wordt ook de pensioenopbouw voortgezet zolang u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijft. Na uw ontslag hoeft u geen eigen bijdrage in de pensioenpremie meer te betalen. Wijzigt de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, geeft u dat dan wel aan het pensioenfonds door. Berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen Op basis van uw vaste en eventueel variabele inkomen wordt een grondslag berekend. Alleen als deze grondslag hoger is dan de WIA uitkeringsgrens, heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 75% van de som van: 12 maal het persoonlijk maandsalaris dat direct voorafgaande aan de beëindiging van het dienstverband met uw werkgever gold inclusief vakantietoeslag en dertiende maand voor zover dit bedrag is gelegen tussen de WIA-uitkeringsgrens en het grensbedrag (dat in uw CAO is vastgelegd); het gemiddelde van de drie laatst uitbetaalde winstdelingsuitkeringen voorafgaande aan de beëindiging van het dienstverband met uw werkgever; 20

22 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. het betaalde conform Pensioengrondslag B over de laatste 12 maanden vóór uw eerste ziektedag en aangepast op grond van de collectieve structurele salarisverhogingen van de CAO Verzekeren/Investment Management tussen de eerste ziektedag en de beëindging van het dienstverband met uw werkgever. Kijken we naar de voorbeelden dan zien we wat er gebeurt bij een inkomen beneden en boven de WIA-uitkeringsgrens (per 1 januari ,85). Voorbeeld 1 Persoonlijk maandsalaris x 12 plus vakantietoeslag en dertiende maand, tot het grensbedrag Pensioengrondslag B over de 12 maanden vóór de 1ste ziektedag Rekengrondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen In dit geval ligt de rekengrondslag onder de WIA-uitkeringsgrens Het arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit Pensioenfonds ING bedraagt dan nihil. Het UWV keert u 75% van uit; dit is per jaar Voorbeeld 2 Persoonlijk maandsalaris x 12 plus vakantietoeslag en dertiende maand, tot het grensbedrag Pensioengrondslag B over de 12 maanden vóór de 1ste ziektedag Rekengrondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen In dit geval ligt de rekengrondslag boven de WIA-uitkeringsgrens Het arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit Pensioenfonds ING bedraagt dan 75% van de rekengrondslag minus de WIA-uitkeringsgrens = 0,75 x ( ,85) = 3.108,11 per jaar. Maandelijks wordt 1/12 deel hiervan uitgekeerd. Het UWV keert u 75% van ,85 = ,89 per jaar uit Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 21

23 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Wat als ik ga scheiden? Als uw huwelijk of geregistreerde partnerschap eindigt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode waarin het geregistreerde partnerschap heeft geduurd. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd. Verevening van het ouderdomspensioen Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u het bij de Burgerlijke Stand geregistreerde partnerschap bent aangegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Het kan overigens zijn dat u in de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden bij het partnerschap of in het (echt)scheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken, of heeft af gesproken dat er géén verdeling zal plaatsvinden. In geval van verevening ontvangen zowel u als uw ex-partner een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Indien u komt te overlijden vóór uw ex-partner, ontvangt uw ex-partner geen ouderdomspensioen, maar wel een bijzonder partnerpensioen. Op de volgende pagina leest u hoe het bijzonder partnerpensioen wordt vastgesteld. Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan uzelf wordt het gehele ouderdomspensioen aan u uitgekeerd. Het ouderdomspensioen wordt ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt géén verevening plaats bij de beëindiging van het ongehuwd of het niet geregistreerd samen wonen. Een aanvraag tot verevening kunt u tot twee jaar na de datum van de (echt)scheiding bij het pensioenfonds indienen. Het formulier voor de aanvraag van pensioenverevening vindt u op of op Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. 22

24 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Conversie van het pensioen U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een eigen ouderdomspensioen krijgen. Dit noemen we conversie van het ouderdomspensioen. Daar zal ook het bijzonder partnerpensioen bij worden betrokken. Als uw ex-partner na conversie overlijdt, betekent dit dat het verevende ouderdoms pensioen is vervallen. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt hij/zij het verevende ouderdoms pensioen. Het bijzonder partnerpensioen is bij conversie vervallen. Een keuze voor conversie is overigens alléén geldig als het pensioenfonds daarmee vooraf akkoord gaat. Vaststelling van het bijzonder partnerpensioen Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het einde van het huwelijk, geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Het partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt in het pensioenreglement een bijzonder partnerpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner dit ontvangen. U en uw ex-partner kunnen afzien van dit bijzonder partnerpensioen. Vraag ons toestemming hiervoor door het pensioenfonds een aparte afstandsverklaring te sturen. De afstandsverklaring dient door u en uw ex-partner te worden ondertekend. Voeg ook een kopie toe van een legitimatiebewijs van u en uw ex-partner. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 23

25

26 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 6 WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN HEB IK ALS IK MET PENSIOEN GA? De pensioenregeling kent een standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. Er zijn een aantal keuzemogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken: vervroegen van de pensioendatum; deeltijdpensioen; omzetten van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen; omzetten van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen; variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen; egaliseren van het ouderdomspensioen na het vervroegen van uw pensioendatum. Het gebruik maken van de keuzemogelijkheden betekent dat de hoogte van uw ouderdomspensioen en afhankelijk van welke keuze u maakt het partnerpensioen verandert. In hoeverre het pensioen verandert, kunt u zelf berekenen met de Pensioenplanner, die u vindt op Heeft u geen toegang tot de Pensioenplanner, doordat u niet meer bij uw werkgever werkt of doordat u arbeidsongeschikt wordt, dan kunt u bij het Pensioenloket een verzoek indienen om deze effecten te laten berekenen. Hiervoor worden u geen kosten in rekening gebracht. Een keuze of een combinatie van keuzes geeft u 6 maanden vóór de door u gewenste pensioendatum schriftelijk op aan het Pensioenloket. Vervroegd met pensioen Uw pensioenleeftijd is 65 jaar. U kunt bij het fonds een verzoek indienen om eerder met ouderdomspensioen te gaan. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 25

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner.

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner. Welkom bij Welkom! Als werknemer van ING Verzekeren/IM val je vanaf 1 januari 2014 onder de nieuwe pensioenregeling die wordt uitgevoerd door NN CDC Pensioenfonds. In deze welkomstfolder vind je vier hoofdstukken

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie