Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

2 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. WELKOM BIJ STICHTING PENSIOENFONDS ING U bouwt nu pensioen op bij Stichting Pensioenfonds ING, in de Basisregeling Pensioen 65. Hoe hoog uw pensioen zal zijn als u niet meer werkt, wordt bepaald door deze pensioenregeling. Uw pensioenregeling is deel van uw arbeidsvoorwaarden en volgt de CAO Verzekeren/Investment Management. In deze brochure leest u op hoofdlijnen waar u recht op heeft. Ook leest u welke keuzes u kunt maken en welke risico s u loopt met dit pensioen. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen. Verandert er iets in uw situatie, dan kunt u op onze website lezen of en hoe dat gevolgen heeft voor uw pensioen. U kunt ook altijd naar ons Pensioenloket bellen voor meer informatie. Wij helpen u graag. Website: Telefoon: Nieuwe pensioenregeling op komst Vanaf 1 januari 2014 gaan medewerkers pensioen opbouwen in een nieuwe pensioenregeling. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw werkgever. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 1

3

4 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. INHOUD 1 Wanneer ga ik pensioen opbouwen? 7 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen ontvang ik? 9 3 Hoeveel pensioen ontvangen mijn partner en/of kinderen als ik overlijd? 15 4 Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? 17 5 Pensioen en wijzigingen in mijn persoonlijke situatie 19 6 Welke keuzemogelijkheden heb ik als ik met pensioen ga? 25 7 Hoe en wanneer wordt mijn pensioen uitgekeerd? 29 8 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 31 9 Wanneer kan ik kiezen voor waardeoverdracht? Welke informatieverplichtingen zijn er? Waar kan ik terecht met klachten? Nuttige adressen Begrippenlijst Grensbedrag, franchise, consumentenprijsindex 43 Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 3

5 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING INLEIDING Deze brochure is deel van de Startbrief Basisregeling Pensioen 65. Met de brochure en de brief samen informeren wij u en al uw collega s die bij uw werkgever zijn gaan werken, over uw pensioen. De Pensioenwet schrijft dat voor en wij doen dat graag. De Basisregeling Pensioen 65 volgt uit de pensioen overeenkomst zoals opgenomen in de CAO Verzekeren/Investment Management. Het is een uitkeringsovereenkomst met op bouw van partnerpensioen. Een uitkerings overeenkomst betekent dat de uitkering die u mag verwachten vooraf vastgesteld is. Over eventuele wijzigingen in de Basisregeling Pensioen 65 wordt u in de toekomst per brief geïnformeerd. Wijzigingen maakt uw werkgever in elk geval kenbaar via het intranet en Pensioenfonds ING via Wijzigingen verwerken wij óók in de brochure. De meest recente versie van deze brochure is te vinden op de website van Pensioenfonds ING: Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor de periode vanaf uw pensionering of indien u eerder vol ledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. Pensioen is ook inkomen voor uw partner en uw kinderen als u overlijdt. U bouwt pensioen op in de Basisregeling Pensioen 65 die in uw CAO is afgesproken, en die is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ING. De brochure geeft antwoord op vragen als: Wanneer ga ik pensioen opbouwen? Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? 4

6 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Hoe zit het met mijn pensioen(opbouw) als ik arbeidsongeschikt word? Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen als ik naar een andere werkgever ga? De Basisregeling Pensioen 65 kent twee pensioensystemen: de (begrensde) eindloonregeling, waarbij uw pensioen wordt berekend op grond van uw laatst vastgestelde Pensioengrondslag A en uw deelnemersjaren; en de middelloonregeling met indexatie, waarbij het pensioen wordt berekend op grond van uw jaarlijks vastgestelde Pensioengrondslag B. De Basisregeling Pensioen 65 is vastgelegd in het pensioenreglement; dit kunt u nalezen op onze website. U kunt dit zelf afdrukken of een exemplaar opvragen bij het Pensioenloket. Deze startbrochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. We beschrijven in deze brochure alleen de hoofdlijnen van de Basisregeling Pensioen 65. Dit pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement vinden op onze website Omdat we specifieke situaties hierin niet hebben opgenomen, kan het zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Raadpleegt u dan eerst onze website en neemt u gerust contact op met het Pensioenloket. Pensioenloket Telefoon: Een uitleg van begrippen vindt u op pagina 41 van deze brochure. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 5

7

8 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 1 WANNEER GA IK PENSIOEN OPBOUWEN? Vanaf het moment dat u in dienst treedt bij uw werkgever bouwt u pensioen op. U neemt direct deel in de Basisregeling Pensioen 65 en bouwt ouderdomspensioen en partnerpensioen op. Beide pensioenen hebben het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat de uitkering die u mag verwachten vooraf vastgesteld is. U blijft pensioen opbouwen zolang u in dienst blijft en als u vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ontslagen wordt. In die laatste situatie kunt u ook recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook dit pensioen heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid vindt u in hoofdstuk 5, pagina 19. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 7

9

10 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 2 WANNEER KAN IK MET PENSIOEN EN HOEVEEL PENSIOEN ONTVANG IK? Uw ouderdomspensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vanaf die dag tot aan de laatste dag van de maand van uw overlijden ontvangt u ouderdomspensioen. U kunt uw ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan. In de nieuwe pensioenregeling zal de pensioenleeftijd worden verhoogd naar 67 jaar. De AOW-uitkering start niet meer als u 65 wordt, maar later. Wanneer voor u de AOW ingaat kunt u opzoeken op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hoeveel bedraagt het ouderdomspensioen? De Basisregeling Pensioen 65 is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling en een middelloonregeling met indexatie. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat niet exact vast op het moment dat u hiervoor gaat opbouwen. Deze is afhankelijk van een aantal zaken: de hoogte van uw Pensioengrondslagen A en B tijdens en aan het eind van uw deelname in de Basisregeling Pensioen 65; en het aantal jaren dat u deelneemt in deze Basisregeling Pensioen 65; en hoeveel procent er ieder jaar aan pensioen wordt opgebouwd; in de eindloonregeling 1,75% per jaar en in de middelloonregeling 2% per jaar. Pensioengevend vast jaarinkomen Om vast te stellen hoe hoog uw ouderdomspensioen in de eindloonregeling zal zijn, moet eerst de hoogte van uw pensioengevend vast jaarinkomen worden bepaald. Dit bedraagt 12 maal het persoonlijke maandsalaris, plus de vakantietoeslag en de 13 de maand. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 9

11 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING In de eindloonregeling geldt een maximum jaarsalaris van ,22 (sinds 1 juni 2012). Dit grensbedrag wordt aangepast met de collectieve structurele salarisverhoging van uw CAO. Franchise Wie in Nederland woont, heeft onder voorwaarden recht op een AOW uitkering. Omdat u straks AOW ontvangt, bouwt u over een deel van uw inkomen geen pensioen op. Dit deel van uw inkomen heet franchise. Sinds 1 juni 2012 bedraagt de franchise ,68. De franchise wordt aangepast met de collectieve structurele salarisverhoging van uw CAO. De franchise is alleen van toepassing in de eindloonregeling. Op de website vindt u actuele informatie. Pensioengrondslag A Als basis voor de berekening van het pensioen in de eindloonregeling wordt eerst de Pensioengrondslag A berekend. Deze komt als volgt tot stand: het pensioengevend vast jaarinkomen (gemaximeerd tot het grensbedrag) minus de franchise. Pensioenberekening Om uw ouderdomspensioen te berekenen, wordt steeds de laatst vastgestelde Pensioengrondslag A voor ieder deelnemersjaar vermenigvuldigd met 1,75%. De deelnemersjaren worden nauwkeurig vastgesteld in jaren en dagen. Als u in een jaar in deeltijd werkt, wordt in dat jaar naar verhouding pensioen opgebouwd. Op de pagina hiernaast is een voorbeeldberekening uitgewerkt, zodat u kunt zien hoe het ouderdomspensioen berekend wordt bij een voltijds en een deeltijds dienstverband. 10

12 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Wat als ik in deeltijd ga werken? Wanneer u in deeltijd werkt of gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Bij werken in deeltijd wordt eerst de Pensioen grondslag A berekend alsof u voltijd werkt. Voor de meeste medewerkers geldt een werkweek van gemiddeld 36 uur. Voor medewerkers in de buitendienst van ING Verzekeringen geldt 40 uur per week; ook andere (groepen van) medewerkers kunnen hiervoor worden aangewezen. Vervolgens worden de deelnemersjaren waarin u in deeltijd werkt of gewerkt heeft, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor die in die periode voor u gold. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat u gemiddeld per week werkt en het bij uw werkgever gebruikelijke gemiddelde aantal uren per week. Bruto persoonlijke maandsalaris Pensioengevend vast jaarinkomen 2) Franchise (sinds 1 juni 2012) Pensioengrondslag A Deelnemersjaren: 39 Te bereiken ouderdomspensioen Voltijd 2.300, , , ,32 39 x 1,75% = 68,25% 8.520,55 (68,25% van ,32) Deeltijd (50%) 1) 1.150, , , ,32 50% x 39 x 1,75% = 34,125% 4.260,28 (34,125% van ,32) 1) In dit voorbeeld is er vanaf aanvang van de deelname in deeltijd gewerkt. 2) Op voltijd basis: 13,96 * 2.300,00 = ,00. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 11

13 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Wat telt mee in de middelloonregeling? Over variabel inkomen in het pensioenreglement de Pensioengrondslag B genoemd bouwt u eveneens pensioen op. De variabele inkomens bestanddelen waarover pensioen wordt opgebouwd, staan in uw CAO. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouder domspensioen opgebouwd van 2% over het in dat jaar ontvangen variabel inkomen. Van het opgebouwde ouderdomspensioen worden ook de bijbehorende aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen afgeleid. De in de middelloonregeling opgebouwde pensioenaanspraken worden zolang u in dienst bent van uw werkgever aangepast met de collectieve structurele salarisverhoging volgens de CAO Verzekeren/Investment Management. AOW Naast het ouderdomspensioen ontvangt u meestal een AOW-uitkering van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank berekent de hoogte van uw AOW-uitkering. Voor het laatste nieuws over wijzigingen in de AOW verwijzen wij u naar Welke risico s zijn er aan mijn pensioen verbonden? Ondanks de goede pensioenregeling van uw werkgever loopt u risico s. Het is niet zeker dat deze zich voordoen, maar we willen er duidelijk over zijn. Risico van hogere bijdrage voor de pensioenregeling In hoofdstuk 4 leest u dat u een eigen bijdrage betaalt in de premie voor uw pensioen. De vast stellingsmethodiek wordt in het CAO-overleg vastgesteld en uw eigen bijdrage wordt ieder jaar aan u meegedeeld. De maximale eigen bijdrage is 7,5% van de pensioengrondslag. Als de vastgestelde pensioenpremie niet voldoende is en het maximum van 7,5% is nog niet bereikt, kan het zijn dat op uw salaris een hogere bijdrage wordt ingehouden. Risico van geen indexatie Verhoging pensioen tijdens dienstverband Stichting Pensioenfonds ING verhoogt uw opgebouwde pensioen in de middelloonregeling tijdens uw deelname met de loonontwikkeling wanneer er een algemene salarisverhoging van toepassing is. U hebt door deze verhoging en de 12

14 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Verhoging pensioen na einde dienstverband Als u geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds ING, kunnen uw bestaande pensioenaanspraken aangepast worden aan de algemene prijsstijgingen (vastgesteld door het CBS), tot een maximum van 3% per jaar. U heeft niet automatisch recht op een verhoging. Op vindt u informatie over de actuele financiële positie van het fonds en over de dekkingsgraad. Ook leest u het hier als er een herstelplan van toepassing is. Pensioenfonds ING kan het opgebouwd pensioen alleen verhogen als de werkgever daarvoor de middelen ter beschikking stelt. Als de werkgever geen geld beschikbaar stelt aan het pensioenfonds dan worden de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden niet verhoogd. Risico op het verlagen van pensioenaanspraken Als het pensioenfonds in een extreem slechte financiële situatie terecht komt, dan komt er een herstelplan waarin maatregelen staan. Zijn deze niet toereikend, dan kan als uiterste maatregel het al opgebouwde pensioen verlaagd worden. In dat geval brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 13

15

16 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 3 HOEVEEL PENSIOEN ONTVANGEN MIJN PARTNER EN/OF KINDEREN ALS IK OVERLIJD? De Basisregeling Pensioen 65 bevat ook partnerpensioen, wezen pensioen en nabestaanden overbruggingspensioen. Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u komt te over lijden. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Als u vóór uw 65ste overlijdt en nog aan de pensioen regeling deelneemt, wordt het ouderdoms pensioen vastgesteld alsof het zou zijn opgebouwd tot aan de pensioendatum. Dit extra partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat dit deel van het partner pensioen vervalt als u niet meer aan de pensioenregeling deelneemt. 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het op risicobasis verzekerde partnerpensioen vervalt dan. Uw partner ontvangt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van uw overlijden tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner zelf komt te overlijden. De volgende personen worden als partner erkend: degene met wie u gehuwd bent; degene met wie u bij de Burgerlijke Stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; degene met wie u ongehuwd samenwoont. In het pensioenreglement staat vermeld aan welke voorwaarden u dan moet voldoen. Als u na beëindiging van uw deelneming aan de pensioenregeling overlijdt, is het partnerpensioen Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 15

17 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor uw kind(eren) als u overlijdt. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen. Zijn er meer dan 5 kinderen, dan is het percentage per kind lager. Het wezenpensioen is in totaal maximaal 70% van het ouderdomspensioen. Als u vóór uw 65ste overlijdt en nog aan de pensioenregeling deelneemt, wordt het ouderdomspensioen vastgesteld alsof het zou zijn opgebouwd tot aan de pensioendatum. Dit extra wezenpensioen is op risicobasis verzekerd. Het betekent dat dit deel van het wezen pensioen vervalt als u niet meer aan de pensioen regeling deelneemt. Als u na uw pensionering of eerdere uitdiensttreding overlijdt, is het wezenpensioen per kind 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Zijn er meer dan 5 kinderen, dan is het percentage per kind lager. Het op risicobasis verzekerde wezenpensioen vervalt als u na uw pensionering of eerdere uitdiensttreding overlijdt. Het wezenpensioen wordt maandelijks vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van uw overlijden uitgekeerd aan uw kinderen tot in beginsel de leeftijd van 18 jaar. Oudere kinderen ontvangen zolang zij een dag studie volgen of het ouderlijke huishouden ver zorgen een uitkering tot uiterlijk de leeftijd van 27 jaar. Nabestaandenoverbruggingspensioen Overlijdt u terwijl u nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds ING, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. Uw partner betaalt dan premies volksverzekering over dit partnerpensioen. Het nabestaandenoverbruggingspensioen compenseert deze premies gedeeltelijk zolang uw partner jonger is dan 65 jaar. Voorwaarden voor het nabestaandenoverbruggingspensioen zijn: u heeft nog geen ouderdomspensioen ontvangen; u was tot uw overlijden deelnemer aan de pensioenregeling; uw partner is jonger dan 65 jaar; er heeft geen scheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed dan wel ontbinding van het partnerschap plaatsgevonden. 16

18 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 4 WAT BETAAL IK VOOR MIJN PENSIOENREGELING? Zodra u in dienst treedt bij uw werkgever betaalt u samen met uw werkgever de premie voor de Basisregeling Pensioen 65. Eigen bijdrage in de pensioenpremie U betaalt een (periodiek) wisselend percentage van uw Pensioengrondslagen A en B. De rest van de kosten neemt uw werkgever voor zijn rekening. Uw maximale eigen bijdrage is 7,5% van de pensioengrondslag. De premie die u moet betalen voor de Basisregeling Pensioen 65 houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Betalingsvoorbehoud van uw werkgever Uw werkgever behoudt zich het recht voor om zijn bijdragen voor de Basisregeling Pensioen 65 tussentijds te verminderen of te beëindigen bij een ingrijpende wijziging van de omstandigheden. In uw CAO is beschreven wat daaronder zoal wordt verstaan. Zodra uw werkgever van dit voorbehoud gebruik maakt, worden de deelnemers hierover direct geïnformeerd. Als deze situatie zich voordoet worden de pensioen aanspraken die u nog zou opbouwen aan de gewijzigde omstandigheden aangepast. De pensioenaanspraken die u al heeft opgebouwd veranderen in principe niet. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 17

19

20 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 5 PENSIOEN EN WIJZIGINGEN IN MIJN PERSOONLIJKE SITUATIE Wat als ik uit dienst ga vóór de pensioendatum? Als u bij uw werkgever uit dienst gaat, dan heeft dat invloed op uw pensioen: De opbouw van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen eindigt. Het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen dat u heeft opgebouwd, blijft staan. Pensioenfonds ING probeert deze aanspraken ieder jaar te verhogen met de (gemaximeerde) prijsindex. Voor informatie over de voorwaardelijke toeslagverlening verwijzen wij u naar pagina 31. Overlijdt u nadat u uit dienst bent gegaan, dan zijn partnerpensioen en wezenpensioen doorgaans lager dan wanneer u bij uw werkgever was blijven werken. Dit omdat het op risicobasis verzekerde deel van het partnerpensioen en wezenpensioen dan vervalt. Wordt u ziek en arbeidsongeschikt nadat u bij uw werkgever uit dienst bent gegaan, dan heeft u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioenfonds ING kent niet de mogelijkheid om op individueel verzoek deelname aan de Basisregeling Pensioen 65 vrijwillig voort te zetten. Wat als ik bij een andere werkgever ga werken? De pensioenopbouw in de Basisregeling Pensioen 65 stopt wanneer u uit dienst treedt. Mogelijk bouwt u pensioen op in de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt. Dan kunt u besluiten om uw opgebouwde pensioen aanspraken in de Basisregeling Pensioen 65 over te dragen naar de pensioen regeling bij uw nieuwe werkgever. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 19

21 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Als u dat niet doet, blijven de opgebouwde pensioenaanspraken bij Pensioenfonds ING achter. Het fonds probeert deze aanspraken ieder jaar te verhogen met de (gemaximeerde) prijsindex. Informatie over de voorwaardelijke toeslagverlening kunt u vinden op pagina 31. Wat als ik arbeidsongeschikt word? Het UWV stelt het percentage van de arbeidsongeschiktheid vast. Nadat u door uw werkgever ontslagen bent wegens volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid geeft HR dat aan ons door. U hoeft dat dus niet te doen. U ontvangt een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds als uw rekengrondslag voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens. Dit pensioen ontvangt u zolang u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijft tot de ingangsdatum van het ouderdoms pensioen of uw eerdere overlijden. In dit geval wordt ook de pensioenopbouw voortgezet zolang u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijft. Na uw ontslag hoeft u geen eigen bijdrage in de pensioenpremie meer te betalen. Wijzigt de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, geeft u dat dan wel aan het pensioenfonds door. Berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen Op basis van uw vaste en eventueel variabele inkomen wordt een grondslag berekend. Alleen als deze grondslag hoger is dan de WIA uitkeringsgrens, heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 75% van de som van: 12 maal het persoonlijk maandsalaris dat direct voorafgaande aan de beëindiging van het dienstverband met uw werkgever gold inclusief vakantietoeslag en dertiende maand voor zover dit bedrag is gelegen tussen de WIA-uitkeringsgrens en het grensbedrag (dat in uw CAO is vastgelegd); het gemiddelde van de drie laatst uitbetaalde winstdelingsuitkeringen voorafgaande aan de beëindiging van het dienstverband met uw werkgever; 20

22 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. het betaalde conform Pensioengrondslag B over de laatste 12 maanden vóór uw eerste ziektedag en aangepast op grond van de collectieve structurele salarisverhogingen van de CAO Verzekeren/Investment Management tussen de eerste ziektedag en de beëindging van het dienstverband met uw werkgever. Kijken we naar de voorbeelden dan zien we wat er gebeurt bij een inkomen beneden en boven de WIA-uitkeringsgrens (per 1 januari ,85). Voorbeeld 1 Persoonlijk maandsalaris x 12 plus vakantietoeslag en dertiende maand, tot het grensbedrag Pensioengrondslag B over de 12 maanden vóór de 1ste ziektedag Rekengrondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen In dit geval ligt de rekengrondslag onder de WIA-uitkeringsgrens Het arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit Pensioenfonds ING bedraagt dan nihil. Het UWV keert u 75% van uit; dit is per jaar Voorbeeld 2 Persoonlijk maandsalaris x 12 plus vakantietoeslag en dertiende maand, tot het grensbedrag Pensioengrondslag B over de 12 maanden vóór de 1ste ziektedag Rekengrondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen In dit geval ligt de rekengrondslag boven de WIA-uitkeringsgrens Het arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit Pensioenfonds ING bedraagt dan 75% van de rekengrondslag minus de WIA-uitkeringsgrens = 0,75 x ( ,85) = 3.108,11 per jaar. Maandelijks wordt 1/12 deel hiervan uitgekeerd. Het UWV keert u 75% van ,85 = ,89 per jaar uit Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 21

23 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Pensioenfonds ING Wat als ik ga scheiden? Als uw huwelijk of geregistreerde partnerschap eindigt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode waarin het geregistreerde partnerschap heeft geduurd. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd. Verevening van het ouderdomspensioen Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u het bij de Burgerlijke Stand geregistreerde partnerschap bent aangegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Het kan overigens zijn dat u in de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden bij het partnerschap of in het (echt)scheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken, of heeft af gesproken dat er géén verdeling zal plaatsvinden. In geval van verevening ontvangen zowel u als uw ex-partner een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Indien u komt te overlijden vóór uw ex-partner, ontvangt uw ex-partner geen ouderdomspensioen, maar wel een bijzonder partnerpensioen. Op de volgende pagina leest u hoe het bijzonder partnerpensioen wordt vastgesteld. Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan uzelf wordt het gehele ouderdomspensioen aan u uitgekeerd. Het ouderdomspensioen wordt ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt géén verevening plaats bij de beëindiging van het ongehuwd of het niet geregistreerd samen wonen. Een aanvraag tot verevening kunt u tot twee jaar na de datum van de (echt)scheiding bij het pensioenfonds indienen. Het formulier voor de aanvraag van pensioenverevening vindt u op of op Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. 22

24 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. Conversie van het pensioen U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een eigen ouderdomspensioen krijgen. Dit noemen we conversie van het ouderdomspensioen. Daar zal ook het bijzonder partnerpensioen bij worden betrokken. Als uw ex-partner na conversie overlijdt, betekent dit dat het verevende ouderdoms pensioen is vervallen. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt hij/zij het verevende ouderdoms pensioen. Het bijzonder partnerpensioen is bij conversie vervallen. Een keuze voor conversie is overigens alléén geldig als het pensioenfonds daarmee vooraf akkoord gaat. Vaststelling van het bijzonder partnerpensioen Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het einde van het huwelijk, geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Het partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt in het pensioenreglement een bijzonder partnerpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner dit ontvangen. U en uw ex-partner kunnen afzien van dit bijzonder partnerpensioen. Vraag ons toestemming hiervoor door het pensioenfonds een aparte afstandsverklaring te sturen. De afstandsverklaring dient door u en uw ex-partner te worden ondertekend. Voeg ook een kopie toe van een legitimatiebewijs van u en uw ex-partner. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 23

25

26 pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Actuele informatie vindt u op de websites van Pensioenfonds ING en NN CDC Pensioenfonds. 6 WELKE KEUZEMOGELIJKHEDEN HEB IK ALS IK MET PENSIOEN GA? De pensioenregeling kent een standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. Er zijn een aantal keuzemogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken: vervroegen van de pensioendatum; deeltijdpensioen; omzetten van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen; omzetten van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen; variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen; egaliseren van het ouderdomspensioen na het vervroegen van uw pensioendatum. Het gebruik maken van de keuzemogelijkheden betekent dat de hoogte van uw ouderdomspensioen en afhankelijk van welke keuze u maakt het partnerpensioen verandert. In hoeverre het pensioen verandert, kunt u zelf berekenen met de Pensioenplanner, die u vindt op Heeft u geen toegang tot de Pensioenplanner, doordat u niet meer bij uw werkgever werkt of doordat u arbeidsongeschikt wordt, dan kunt u bij het Pensioenloket een verzoek indienen om deze effecten te laten berekenen. Hiervoor worden u geen kosten in rekening gebracht. Een keuze of een combinatie van keuzes geeft u 6 maanden vóór de door u gewenste pensioendatum schriftelijk op aan het Pensioenloket. Vervroegd met pensioen Uw pensioenleeftijd is 65 jaar. U kunt bij het fonds een verzoek indienen om eerder met ouderdomspensioen te gaan. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 25

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie