Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari

2 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling Wat is pensioen? Inleiding Wat te doen bij vragen 5 2. Wat voor pensioenregeling heb ik? Geïndexeerde middelloonregeling Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen? 5 3. Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen _ krijg ik? Ingangsdatum pensioen AOW-uitkering Verhoging AOW-leeftijd en pensioenleeftijd De franchise in de pensioenregeling Op hoeveel ouderdomspensioen kunt u rekenen? Voorbeeldberekening ouderdomspensioen Deeltijd werken 6 4. Hoeveel pensioen ontvangt mijn partner als ik overlijd? Partnerpensioen Wie worden beschouwd als partner? Opbouwbasis partnerpensioen Voorbeeld partnerpensioen Verhoging partnerpensioen 7 5. Hoeveel pensioen ontvangen mijn kinderen als ik _ overlijd? Wezenpensioen 7 9. Ik ga met pensioen, en dan? De pensioenuitkering Verschillende keuzemogelijkheden bij pensionering Eerder met pensioen gaan Deeltijdpensioen Omzetten van pensioenen Variatie in hoogte pensioenuitkering Blijft mijn pensioen waardevast? Wat is toeslagverlening? Toeslagverlening als u deelnemer bent Toeslagverlening gewezen deelnemer en pensioengerechtigden Hoe word ik over de verhoging van mijn pensioen geïnformeerd? Uit dienst en de gevolgen voor mijn pensioen U gaat werken bij een andere werkgever Uw rechten als u gaat werken bij een andere werkgever Waardeoverdracht aanvragen Waardeoverdracht en vermogenspositie pensioenfondsen Korten van pensioen Informatieverplichtingen Verplichtingen van het pensioenfonds Uw verplichtingen Klachtenregeling Nuttige adressen Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? Samen met de werkgever Betalingsvoorbehoud werkgever 8 7. Wat als ik ga scheiden? Pensioenverevening Bijzonder partnerpensioen 8 8. Wat als ik arbeidsongeschikt word? De premiebetaling voor uw pensioen Pensioengevend inkomen boven WIA-grens Voorbeeld arbeidsongeschiktheidspensioen 9 2

3 Begrippenlijst AOW Algemene Ouderdomswet. CAO Collectieve arbeidsovereenkomst voor het verzekeringsbedrijf. Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van Allianz Nederland Groep N.V. of een gelieerde onderneming die 18 jaar of ouder is. Franchise De franchise is een deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Dat komt omdat u van de overheid een basispensioen krijgt; een AOWuitkering. Voor het bedrag van de AOW-uitkering wordt geen pensioen opgebouwd. Dit bedrag noemen we de franchise. Gewezen deelnemer Als u geen pensioen meer opbouwt bij het pensioenfonds, maar nog wel pensioenaanspraken bij het pensioenfonds heeft staan dan bent u een gewezen deelnemer. Dit wordt ook wel slaper genoemd. Ouderdomspensioen De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioendatum tot het moment dat u komt te overlijden. Partner Degene met wie u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of degene met wie u ongehuwd samenwoont zoals is omschreven in het pensioenreglement. Partnerpensioen De uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden. Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Pensioengrondslag Het deel van uw pensioengevend inkomen waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevend inkomen minus de franchise. Pensioengevend inkomen Het pensioengevend inkomen is gelijk aan 12 maal het vaste maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag plus overige inkomenselementen. Een overig inkomenselement kan een gratificatie zijn of een dertiende maand. De overige inkomenselementen treft u aan in bijlage 1 van het pensioenreglement. Indien de CAO- Buitendienst op de deelnemer van toepassing is verklaard, behoort het provisie-inkomen ook tot het pensioengevend inkomen. Prijsindex Het percentage waarmee het consumentenprijsindexcijfer van de maand november is gestegen ten opzichte van het consumentenprijsindexcijfer over de maand november van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder andere belast met de uitvoering van de WIA. WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 3

4 Voorwoord Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Pensioen is uw inkomen voor de periode vanaf uw pensionering. Daarnaast is pensioen ook inkomen voor uw partner en/of kinderen als u overlijdt. Uw pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Informatiebrochure Wij vinden het belangrijk dat u duidelijk en begrijpelijk wordt geïnformeerd over uw pensioenregeling. Om deze reden ontvangt u namens uw werkgever deze brochure. De brochure geeft inzicht in en antwoord op de vele vragen rond uw pensioenregeling. In deze brochure worden alleen de hoofdlijnen van uw pensioenregeling beschreven. Er is geen rekening gehouden met opgebouwd pensioen bij eerdere werkgevers. Omdat specifieke situaties niet zijn opgenomen in deze brochure, kan het zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Deze vragen kunt u per stellen aan de pensioenadministratie van het pensioenfonds, Wij raden u aan om bij het lezen van de brochure de begrippenlijst bij de hand te houden. Verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd Deze informatiebrochure is samengesteld op basis van de wet- en regelgeving zoals deze gelden per 1 januari Waar mogelijk zijn de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd opgenomen in deze informatiebrochure. De pensioenrichtleeftijd voor uw pensioenregeling blijft in het jaar 2014 nog 65 jaar. Vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenrichtleeftijd vermoedelijk verhoogd naar 67 jaar. Website Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Vandaag de dag wordt veel informatie via internet of verstrekt. Om hierbij aan te sluiten heeft het pensioenfonds de website gelanceerd. U kunt via de website verschillende documenten downloaden. Bijvoorbeeld het pensioenreglement, diverse informatiebrochures, maar ook het herstelplan dat bij De Nederlandsche Bank (DNB) is ingediend. Bovendien worden per kwartaal de dekkingsgraad van het pensioenfonds gepubliceerd. De website is uiteraard beveiligd. Om toegang te krijgen tot de website, heeft u wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Gebruikersnaam = pensioenfonds Wachtwoord = 2009 Bewaar deze brochure goed! Deze kan namelijk in de toekomst nog van pas komen. 4

5 1. Uw pensioenregeling 1.1. Wat is pensioen? Er zijn vier soorten pensioenen in uw pensioenregeling: - ouderdomspensioen - partnerpensioen - wezenpensioen - excedent arbeidsongeschiktheidspensioen Het ouderdomspensioen is uw inkomen als u stopt met werken omdat u 65 jaar wordt. Daarnaast is pensioen ook inkomen voor uw partner en/of kinderen als u overlijdt. Uw pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u duidelijk en begrijpelijk wordt geïnformeerd over uw pensioenregeling. Om deze reden ontvangt u namens uw werkgever deze brochure. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: - wat voor pensioenregeling heb ik? - wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen krijg ik? - wat krijgen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? - wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? - wat gebeurt er met mijn pensioen bij echtscheiding en arbeidsongeschiktheid? - wat gebeurt er als ik uit dienst en naar een andere werkgever ga? 1.3. Wat te doen bij vragen In deze brochure staat alleen de belangrijkste informatie uit uw pensioenregeling. Het kan zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Deze vragen kunt u per stellen aan de pensioenadministratie van het pensioenfonds, 2. Wat voor pensioenregeling heb ik? 2.1. Geïndexeerde middelloonregeling Uw pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. De middelloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris en het aantal jaren dat u in dienst bent bij de werkgever. Bij een middelloonregeling wordt voor het ouderdomspensioen jaarlijks een percentage opgebouwd over de in dat jaar geldende pensioengrondslag. Salarisverhogingen tellen mee voor toekomstige dienstjaren. Bij een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling kunnen de opgebouwde pensioenaanspraken zolang u deelnemer blijft aan de pensioenregeling, worden verhoogd met de CAO-loonontwikkeling van het voorafgaande jaar (indexering). Meer over de verhoging van opgebouwde pensioenaanspraken kunt u lezen op pagina 10 van deze brochure (Blijft mijn pensioen waardevast?). Een middelloonregeling valt in de Pensioenwet onder de uitkeringsovereenkomsten Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen? U bouwt ouderdomspensioen op zodra u meedoet met de pensioenregeling. Om mee te doen met de pensioenregeling moet u wel 18 jaar of ouder zijn. U bent dan deelnemer. U doet met de pensioenregeling mee vanaf de eerste dag dat u voor uw werkgever werkt. U blijft deelnemer totdat u met pensioen gaat. Of tot de dag dat u weggaat bij uw werkgever. De volledige pensioenregeling staat in het pensioenreglement. U kunt dit pensioenreglement downloaden via de website, Wij raden u aan om bij het lezen van de brochure de begrippenlijst bij de hand te houden. 5

6 3. Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen krijg ik? 3.1. Ingangsdatum pensioen Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Het ouderdomspensioen wordt maandelijks tot en met de maand van uw overlijden uitgekeerd. U kunt ook eerder met pensioen gaan. Meer informatie over eerder met pensioen, kunt u lezen op pagina 9 van deze brochure (Ik ga met pensioen, en dan?) AOW-uitkering Naast het ouderdomspensioen ontvangt u een AOWuitkering van de overheid. Iedereen in Nederland ontvangt deze uitkering wanneer (momenteel) de leeftijd van 65 jaar en twee maanden wordt bereikt. De Sociale Verzekeringsbank berekent de hoogte van uw AOWuitkering. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op deze basisuitkering Verhoging AOW-leeftijd en pensioenleeftijd In het regeerakkoord van oktober 2012 is opgenomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in Naast het verhogen van de AOW-leeftijd, zal ook de pensioenleeftijd van uw pensioenregeling worden verhoogd. De aanpassing van de pensioenleeftijd zal vermoedelijk met ingang van 1 januari 2015 worden ingevoerd De franchise in de pensioenregeling U krijgt een AOW-uitkering van de overheid. Over dit deel wordt in de pensioenregeling geen pensioen opgebouwd. Dit is de zogenaamde franchise. Daarom wordt er een franchisebedrag afgetrokken van het pensioengevend inkomen. De franchise bedraagt per 1 januari Dit bedrag wordt telkens aangepast aan de CAOloonontwikkeling Op hoeveel ouderdomspensioen kunt u rekenen? De hoogte van uw ouderdomspensioen staat niet vast op het moment dat u hiervoor gaat opbouwen. Het is afhankelijk van een aantal factoren, voornamelijk: - hoeveel procent er jaarlijks aan pensioen wordt opgebouwd. In uw geval is dat 1,8% per jaar; - het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; - de hoogte van uw pensioengevend inkomen en daarmee de pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling; - of u in voltijd of deeltijd werkt. Ieder jaar ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst van het pensioenfonds. Daar staat in hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel u nog kunt opbouwen. Uw pensioengrondslag staat ook op uw pensioenoverzicht. 3.6 Voorbeeldberekening ouderdomspensioen Met onderstaande voorbeeldberekening kunt u uw jaarlijkse pensioenopbouw uitrekenen. Hierbij is uitgegaan van een voltijds dienstverband met een pensioengevend inkomen van en de franchise per 1 januari 2014 van Berekeningen Pensioengevend inkomen franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag * opbouw percentage = jaarlijkse pensioenopbouw In bedragen Stel dat uw pensioengevend inkomen bedraagt. Pensioengrondslag: = Jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen: * 1,8% = 335, Deeltijd werken Als u parttime (in deeltijd) werkt of gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Bij het werken in deeltijd wordt eerst de pensioengrondslag berekend alsof u voltijds werkt. Vervolgens wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met de voor u geldende deeltijdfactor. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat u werkt en het bij de werkgever gebruikelijke aantal uren. Onderstaand voorbeeld kan dit verduidelijken: Berekeningen Pensioengevend inkomen franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag * opbouw percentage = jaarlijkse pensioenopbouw In bedragen Stel dat uw pensioengevend inkomen bedraagt bij een voltijds dienstverband. U gaat in deeltijd werken voor 50%. Pensioengrondslag: = Jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen: 50% * ( * 1,8%) = 167,99 6

7 4. Hoeveel pensioen ontvangt mijn partner als ik overlijd? 4.1. Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u komt te overlijden tijdens uw deelname aan de pensioenregeling. Het partnerpensioen is 50% van het door u opgebouwde ouderdomspensioen en gaat in de maand volgend op uw overlijden. Overlijdt u als deelnemer aan de pensioenregeling voor u 65 jaar bent, dan wordt het opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd tot het niveau dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 65e zou hebben gewerkt. Uitgangspunt is dat uw pensioengrondslag ongewijzigd blijft. Uw partner ontvangt dan een uitkering van 50% van het bereikbare ouderdomspensioen Wie worden beschouwd als partner? De volgende personen worden als partner beschouwd: - degene met wie u bent gehuwd, - degene met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, - degene met wie u ongehuwd samenwoont (in het pensioenreglement staat aan welke voorwaarden u moet voldoen). Let op dat u niet vergeet om uw partner aan te melden! 4.3. Opbouwbasis partnerpensioen Het partnerpensioen is op opbouwbasis. Dit betekent dat er een bedrag gereserveerd is voor een uitkering bij uw overlijden. Uw partner heeft recht op een uitkering. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt Voorbeeld partnerpensioen Stel dat u komt te overlijden op 35-jarige leeftijd en u op dat moment 10 jaar deel hebt genomen aan de pensioenregeling. Op het moment van overlijden heeft u bijvoorbeeld aan ouderdomspensioen opgebouwd een bedrag van De pensioengrondslag bedraagt in het jaar van overlijden In bedragen Opgebouwd ouderdomspensioen Verhogen ouderdomspensioen (65-35 jaar) * 1,8% * Bereikbaar ouderdomspensioen 65-jarige leeftijd Partnerpensioen 50% van Verhoging partnerpensioen Heeft u kinderen die voldoen aan de voorwaarden voor een wezenpensioen, dan ontvangt uw partner tijdelijk aan partnerpensioen niet 50%, maar 70% van het ouderdomspensioen. Hierbij geldt wel dat gedurende de uitkeringsperiode, uw kinderen aan de voorwaarden van het wezenpensioen blijven voldoen. 5. Hoeveel pensioen ontvangen mijn kinderen als ik overlijd? 5.1. Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor uw kind(eren) als u overlijdt. Het wezenpensioen per kind bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat u bereikt zou hebben als u tot uw 65e gewerkt zou hebben. Maximaal wordt voor alle kinderen die recht hebben op wezenpensioen samen 70% van het bereikbare ouderdomspensioen uitgekeerd. Heeft u meer dan 5 kinderen die recht hebben op wezenpensioen, dan vindt de uitkering hiervan evenredig plaats. Het wezenpensioen wordt in beginsel alleen uitgekeerd aan kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Oudere kinderen die nog studeren ontvangen zo lang zij studeren een uitkering tot maximaal de leeftijd van 27 jaar. Ook gehandicapte kinderen ontvangen tot de leeftijd van 27 jaar een wezenpensioen. Is uw partner bij uw overlijden reeds overleden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. 7

8 6. Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? 6.1. Samen met de werkgever Uw werkgever betaalt de kosten van de pensioenregeling. Wel bent u voor de kosten van de pensioenregeling een bijdrage aan de werkgever verschuldigd. U betaalt jaarlijks 6% van uw pensioengrondslag. De werkgever houdt maandelijks de bijdrage in op uw bruto salaris Betalingsvoorbehoud werkgever In bijzondere situaties kan uw werkgever minder premie betalen. Hij kan zelfs helemaal stoppen met premiebetaling. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkgever financiële problemen heeft. Als dat zo is, krijgt u meteen bericht van het pensioenfonds. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft wel bestaan. Maar het pensioen dat u in de toekomst opbouwt, verandert. 7. Wat als ik ga scheiden? 7.1. Pensioenverevening Uw echtgenoot (of geregistreerd partner) heeft na beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, op pensioendatum recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode dat u gehuwd was of uw partnerschap is geregistreerd. Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. Voorwaarde van verevening is dat beide partners op pensioendatum in leven moeten zijn. Indien u komt te overlijden vóór uw ex-partner, dan ontvangt uw ex-partner geen ouderdomspensioen maar wel een bijzonder partnerpensioen. Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan u zelf, dan wordt het hele ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd. Het kan zijn dat u in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant iets anders heeft afgesproken. Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen, tenzij de pensioenverevening is opgenomen in een notariële akte. Pensioenconversie Naast pensioenverevening bestaat wettelijk gezien ook de mogelijkheid van pensioenconversie. In dat geval wordt bij een echtscheiding afgesproken dat de partners ieder een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Het pensioenfonds werkt slechts onder voorwaarden mee aan een pensioenconversie bij echtscheiding. Een aanvraag tot verevening of conversie kunt u tot twee jaar na de scheidingsdatum bij het pensioenfonds indienen. Het formulier voor die aanvraag is verkrijgbaar via www. rijksoverheid.nl of een echtscheidingsadvocaat. 7.2 Bijzonder partnerpensioen Daarnaast heeft uw ex-partner een recht op partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het einde van het huwelijk, geregistreerde partnerschap of bij ongehuwd samenwonen. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is onder andere afhankelijk van hoe lang u in dienst bent. Als u overlijdt, zal uw ex-partner bijzonder partnerpensioen ontvangen. Ook hiervan kan in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant worden afgeweken. 8. Wat als ik arbeidsongeschikt word? 8.1. De premiebetaling voor uw pensioen Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, blijft u meedoen met de pensioenregeling. U bent arbeidsongeschikt als u meer dan twee jaar ziek bent. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, bouwt u ook volledig pensioen op. Maar u hoeft geen premie meer te betalen. Als u deels arbeidsongeschikt wordt, dan hoeft u voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent geen premie meer hoeft te betalen, terwijl uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Voor het gedeelte dat u arbeidsgeschikt bent, moet u wel een eigen bijdrage betalen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld door het UWV. Datzelfde percentage gebruikt het pensioenfonds om te bepalen hoeveel pensioen u nog mag opbouwen. In de tabel hieronder staat hoeveel pensioen u nog mag opbouwen als u arbeidsongeschikt bent. Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt? Voor hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door? minder dan 35% 0% 35% tot 45% 40% 45% tot 55% 50% 55% tot 65% 60% 65% tot 80% 72,5% 80% of meer 100% 8

9 8.2. Pensioengevend inkomen boven WIA-grens WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. U ontvangt deze uitkering indien u langer dan twee jaar ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. De WIA-uitkering wordt jaarlijks gemaximeerd. Voor het jaar 2014 is de WIA-uitkeringsgrens Als uw pensioengevend inkomen hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens, heeft u recht op een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 70% van het deel van uw pensioengevend inkomen boven de WIA-uitkeringsgrens. Dit geldt gedurende de periode van uitkering van de WIA maar uiterlijk tot aan uw pensioendatum Voorbeeld arbeidsongeschiktheidspensioen Stel u raakt volledig arbeidsongeschikt (percentage van 80% of meer) en uw pensioengevend inkomen bedraagt In bedragen Pensioengevend inkomen WIA-uitkeringsgrens Verschil Maximaal arbeidsongeschiktheidspensioen: 70% van ,20 9. Ik ga met pensioen, en dan? 9.1. De pensioenuitkering Voordat u met pensioen gaat, krijgt u van het pensioenfonds een opgave van de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw partnerpensioen. Hierop kunt u lezen hoeveel u aan pensioen gaat ontvangen. Dit zijn bruto bedragen. Op uw pensioenuitkering moet door het pensioenfonds namelijk nog belasting (loonheffing) en een premie voor de Zorgverzekeringswet worden ingehouden Verschillende keuzemogelijkheden bij pensionering De hoofdregel op dit moment is dat u met pensioen gaat bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Door het regeerakkoord kan dat voor u een latere leeftijd zijn. De pensioenregeling kent een aantal keuzemogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken: - eerder met pensioen gaan; - deeltijdpensioen; - omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen; - omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen; - variabele pensioenuitkering. Het gebruik maken van de keuzemogelijkheden betekent dat de hoogte van uw ouderdomspensioen verandert. Bij het omzetten van pensioen verandert ook het partnerpensioen. In hoeverre het pensioen wijzigt kunt u berekenen met behulp van factoren die in de bijlage bij het pensioenreglement staan Eerder met pensioen gaan In principe gaat u met pensioen als u 65 jaar wordt. Of de (vanwege het Regeerakkoord 2012) op dat moment voor u geldende pensioenleeftijd. U kunt via uw werkgever bij het pensioenfonds wel een verzoek indienen voor het eerder in laten gaan van uw pensioen. Hier is de voorwaarde aan verbonden dat het pensioenfonds minimaal 3 maanden voor het ingaan van het vervroegde pensioen op de hoogte wordt gesteld. Als u uw pensioen eerder in laat gaan, betekent dat wel dat uw jaarlijkse pensioenuitkering lager is dan wanneer u op de oorspronkelijke leeftijd met pensioen zou gaan. De hoogte van uw partnerpensioen verandert echter niet wanneer u uw pensioen eerder in laat gaan Deeltijdpensioen U kunt met deeltijdpensioen. U zult eerst met uw werkgever de afspraak moeten maken voor welk gedeelte u nog in dienst blijft. Voor het andere gedeelte bent u met pensioen. Een deel van uw ouderdomspensioen gaat eerder in en u houdt uiteindelijk een lager ouderdomspensioen over. Indien u gebruik wilt maken van deeltijdpensioen, dan dient het pensioenfonds ten minste 3 maanden vóór de gewenste ingangsdatum te worden ingelicht. 9

10 9.5. Omzetten van pensioenen Als u met pensioen gaat en een partner hebt, dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te veranderen in een hoger partnerpensioen. Na het omzetten van uw ouderdomspensioen in partnerpensioen, mag uw partnerpensioen in totaal niet hoger zijn dan 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Zie verder (de bijlage bij) het pensioenreglement. Als u met pensioen gaat heeft u ook de mogelijkheid om (een deel van) uw partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Na deze omzetting houdt u geen of een lager partnerpensioen over. Uw partner moet hiervoor wel toestemming geven. Zie verder de bijlage bij het pensioenreglement Variatie in hoogte pensioenuitkering U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode na uw pensioneren meer pensioen te ontvangen dan daarna. Omdat u bijvoorbeeld denkt dat u in de eerste jaren meer geld nodig heeft dan daarna. U heeft daarbij de keuze tussen een periode van 5 of 10 jaar. De hoogte van uw uitkering mag u echter niet zelf bepalen. Hiervoor is namelijk de standaardverhouding vastgesteld op 100: Blijft mijn pensioen waardevast? Wat is toeslagverlening? Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met een bedrag van 100 van nu kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu hebt opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Het pensioenfonds kan hiervoor zorgen door uw pensioen te verhogen. Dit wordt toeslagverlening (indexeren) genoemd Toeslagverlening als u deelnemer bent Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met maximaal de CAOloonontwikkeling van het voorafgaande jaar. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U heeft door een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. De verhoging wordt ook toeslag genoemd Toeslagverlening gewezen deelnemer en pensioengerechtigden Uw pensioen wordt op een andere manier aangepast, als u niet meer meedoet aan deze pensioenregeling of als u pensioen krijgt. Uw pensioen wordt dan aangepast aan de toeslagverlening voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Uw pensioenfonds probeert het pensioen dan ieder jaar aan te passen aan de stijging van de prijzen, met een maximum van 5,5%. Dat heet prijsindex. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement Hoe word ik over de verhoging van mijn pensioen geïnformeerd? Elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds een Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst. In dit overzicht wordt verteld met welk percentage de pensioenen zijn verhoogd. Ook staat in dat overzicht vermeld met welk percentage de pensioenen in de drie voorafgaande jaren zijn verhoogd. 11. Uit dienst en de gevolgen voor mijn pensioen U gaat werken bij een andere werkgever Uw pensioenopbouw bij het pensioenfonds stopt wanneer u voor uw pensioendatum uit dienst gaat. Het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u heeft opgebouwd in deze regeling blijft gewoon staan. Heeft uw nieuwe werkgever een pensioenregeling, dan bouwt u verder pensioenaanspraken op in de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt Uw rechten als u gaat werken bij een andere werkgever U kunt besluiten om de opgebouwde pensioenaanspraken over te hevelen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit is het recht op waardeoverdracht. Doet u dit niet, dan blijven de opgebouwde pensioenaanspraken bij het pensioenfonds ondergebracht. Waardeoverdracht kan helpen om een pensioenbreuk te beperken of te voorkomen. Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) zijn verplicht om mee te werken aan verzoeken tot waardeoverdrachten voor dienstbetrekkingen die zijn beëindigd op of na 8 juli

11 11.3. Waardeoverdracht aanvragen Binnen 6 maanden nadat u in dienst bent getreden bij uw nieuwe werkgever, moet u bij de nieuwe pensioenuitvoerder (een pensioenfonds of verzekeraar) een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Op dat moment zal de procedure tot waardeoverdracht in gang worden gezet. Om goed te kunnen beoordelen of waardeoverdracht voor u zinvol is, moet u bijvoorbeeld weten hoe de financiële situatie van uw nieuwe pensioenuitvoerder is. Daarnaast is ook van belang om te weten hoe de pensioenregeling (inclusief de toeslagverlening) van de nieuwe werkgever er uit ziet. Of u er verstandig aandoet om waarde over te dragen is moeilijk te zeggen. Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat al uw pensioenaanspraken bij dezelfde pensioenuitvoerder worden ondergebracht. Dit is voor uzelf overzichtelijker en u krijgt maar van één pensioenuitvoerder het pensioen uitbetaald. U kunt meer lezen over waardeoverdracht in de informatiebrochures Waardeoverdracht in dienst en Waardeoverdracht uit dienst. Deze brochures kunt u downloaden via Waardeoverdracht en vermogenspositie pensioenfondsen De financiële crisis heeft invloed op de vermogenspositie van pensioenfondsen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds (de bezittingen) en de waarde van de (toekomstige) pensioenverplichtingen. Volgens de Pensioenwet mag een pensioenfonds alleen meewerken aan de afwikkeling van een waardeoverdracht indien de dekkingsgraad minimaal 100% bedraagt. Deze eis geldt voor zowel de overdragende als de ontvangende pensioenuitvoerder. Let op; indien u gebruik wilt maken van uw recht op waardeoverdracht, dan moet u binnen 6 maanden na in dienst treden een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Dit geldt ook als de dekkingsgraad lager is dan 100%. Het verzoek tot waardeoverdracht wordt uitgesteld. Zodra de dekkingsgraad weer op het vereiste peil is, worden waardeoverdrachten weer in behandeling genomen. 12. Korten van pensioen Het pensioenfonds kan besluiten de opgebouwde pensioenen en de ingegane pensioenen te korten (te verlagen). Dit doet het pensioenfonds alleen als het vermogen van het pensioenfonds gedurende een bepaalde periode een officiële dekkingsgraad lager dan ongeveer 104,5% heeft. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds (de bezittingen) en de waarde van de (toekomstige) pensioenverplichtingen. Het pensioenfonds zal u schriftelijk op de hoogte stellen van dit besluit. Het pensioenfonds zal de pensioenen verlagen voor zover dit nodig is om weer een officiële dekkingsgraad van ongeveer 104,5% te krijgen. Als de financiële situatie van het pensioenfonds daarna is verbeterd (de dekkingsgraad is ruim boven 104,5%), dan kan het pensioenfonds besluiten de korting geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Ook dan zal het pensioenfonds u dit schriftelijk meedelen. 13. Informatieverplichtingen Verplichtingen van het pensioenfonds Het pensioenfonds is verplicht op uw verzoek de volgende documenten te verstrekken: - het pensioenreglement; - een jaarverslag en de jaarrekening; - de uitvoeringsovereenkomst; - relevante informatie over beleggingen; - een opgave van de hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken; - een berekening van de effecten van de bij onderdeel 9 genoemde keuzes; - de verklaring inzake beleggingsbeginselen; - informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds; - informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder op het pensioenfonds; - informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder. Tot slot informeert het pensioenfonds u over een korte of lange termijnherstelplan bij het pensioenfonds, als dat van kracht is. Bovenstaande informatie kunt u vinden op 11

12 13.2. Uw verplichtingen U bent verplicht om aan het pensioenfonds alle gevraagde informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling van belang is. Alleen dan kan het pensioenfonds voor u de regeling op de juiste manier uitvoeren. Zo bent u verplicht om bij het pensioenfonds zo spoedig mogelijk een wijziging in uw persoonlijke leefsituatie te melden. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan of beëindigen van uw relatie of een verhuizing, maar ook het overlijden van uw partner Klachtenregeling Als u het niet eens bent met de manier waarop het pensioenreglement of de statuten van het pensioenfonds wordt toegepast, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds. In de geschillen- en klachtenregeling staat beschreven hoe deze procedure werkt. U vindt de geschillen- en klachtenregeling op Nuttige adressen Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Postbus AB Rotterdam Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet. UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet. Ombudsman Pensioenen Postbus AN 's-gravenhage 12

13 13

14

15 Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Coolsingel AG Rotterdam Tel. (010)

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen.

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. PENSIOEN BROCHURE bij de startbrief Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. middelloon-pensioenregeling op basis van

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2015

Pensioenbrochure 2015 Pensioenbrochure 2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V.

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. (UNL) Jouw werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is wellicht jouw eerste echte kennismaking

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie