Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds

2 Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2

3 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds voor Hunter Douglas. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons pensioen gaat opbouwen. In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat dit voor u betekent. Na het lezen van de brochure weet u: wat meedoen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen; wat u van ons mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Heeft u na het lezen nog specifieke vragen, neem dan c ontact op met de helpdesk via of telefoonnummer Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 3

4 4

5 Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Wat is pensioen?...4 Hoe bouwt u pensioen op?...4 Wanneer kunt u met pensioen?...4 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?...4 Wie betaalt uw pensioenpremie?...4 Wat is de toeslag?...5 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?...6 En als uw dienstverband eindigt?...6 En als u gaat werken bij een andere werkgever?...6 Hoe werkt waardeoverdracht?...6 Hoe zet u waardeoverdracht in gang...6 Wat als u arbeidsongeschikt raakt?...7 Wat is geregeld voor uw partner?...7 Wat krijgt uw partner als u overlijdt?...7 U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen?...7 Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner?...7 Wat als u een nieuwe partner krijgt?...7 Wat is geregeld voor uw kinderen?...7 Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt?...7 Uw keuzemogelijkheden Eerder of later met pensioen...8 Deeltijdpensioen...8 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen...8 Variabele hoogte pensioenuitkering...8 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd?...9 Hoe ontvangt u uw pensioen?...9 Wat gaat nog van dat maandbedrag af?...9 Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd?...9 Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas verwachten?...10 Waar kunt u terecht met een klacht? Welke informatie moet u zelf verstrekken? Pensioenreglement Belangrijke adressen...11 Begrippenlijst...12 Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 5

6 Deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat uit twee onderdelen: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via uw werkgever bij het fonds opbouwt. De pensioenregeling van het fonds kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf uw 65e, zolang u leeft; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner na uw overlijden; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen tot aan een bepaalde leeftijd na uw overlijden. Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt een aanspraak op een pensioenuitkering op door maandelijks een premie te betalen. Uw werkgever betaalt een deel van deze premie. Van u wordt een eigen bijdrage gevraagd. Die houdt uw werkgever op uw brutosalaris in. Uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas is een middelloonregeling. Dit betekent dat uw pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend in de periode dat u pensioen heeft opgebouwd en het karakter heeft van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Naast deze verplichte basisregeling kunt u om een hoger pensioen te bereiken vrijwillig deelnemen aan de pensioenspaarregeling. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen tot aan de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; de hoogte van uw pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling. Hiernaast ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw. Hierbij zijn de volgende termen belangrijk: FRANCHISE: het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u al AOW krijgt van de overheid. De franchise is voor fulltime en parttime hetzelfde. PENSIOENGRONDSLAG: uw pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. OPBOUWPERCENTAGE: het percentage van uw pensioengrondslag dat u als pensioen opbouwt. Wie betaalt uw pensioenpremie? In de arbeidsovereenkomst met uw werkgever staat de hoogte van de maandelijkse premie. Die premie betaalt u samen met uw werkgever. Uw werkgever betaalt de totale premie aan het pensioenfonds en houdt uw deel maandelijks in op uw brutosalaris. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt: Pensioengevend jaarsalaris ,- Franchise (afgerond) ,- Opbouwpercentage: 2,2% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Jaarlijkse pensioenopbouw: pensioengrondslag x opbouwpercentage Pensioengrondslag: ,- -/ ,- = ,- Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 2,2% = 440,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 440,- = 8.800,- bruto per jaar 6

7 Stichting Pensioenfonds De bijdrage van uw werkgever kan verminderd of zelfs gestopt worden. Maar alleen bij een ingrijpende wijziging in de bedrijfsomstandigheden. De kans daarop is niet groot, maar als het tóch gebeurt, dan worden uw pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen, aangepast aan de veranderde omstandigheden. De aanspraken die u al heeft opgebouwd, blijven gewoon staan. Wat is de toeslag? Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken worden aangepast aan de algemene loonstijging. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Voor u bestaat deze toeslag, ook wel indexatie genoemd, uit een aanpassing aan de loonontwikkeling bij de werkgever. Voor de toeslag betaalt u geen extra premie. De toeslag is voorwaardelijk. Er wordt geen geld gereserveerd en er is geen recht op deze toeslag. Ook op lange termijn is het niet zeker of en in hoeverre, toeslag zal plaats vinden. Jaarlijks besluit het bestuur of er voldoende middelen zijn om te indexeren. Zijn er naar het oordeel van het bestuur geen of niet voldoende middelen dan vindt er geen of slechts een gedeeltelijke toeslag plaats. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 7

8 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Pensioengrondslag (o.b.v. fulltime werkweek) x opbouwpercentage x deeltijdfactor Rekenvoorbeeld Stel, u werkte fulltime (40 uur) en gaat nu 32 uur werken Deeltijdfactor is dan 80% Opbouwpercentage: 2,2% Franchise: ,- Aantal jaren tot nu toe (fulltime) gewerkt: 20 Aantal jaren tot pensioendatum met een 32-urige werkweek: 20 % diensttijd Fulltime- Franchise Pensioen- Pensioensalaris grondslag opbouw 100% ,- - / ,- = ,- 100% x 2,2% x ,- = 440,00 80% ,- -/ ,- = ,- 80% x 2,2% x ,- = 352,00 Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 440,- = 8.800,- 20 (jaar) x 352,- = 7.040, ,- bruto per jaar. En als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat dan stopt uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. U bouwt dan bij ons geen pensioen meer op, maar behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Als u wilt, kunt u de opgebouwde aanspraken overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Meer hierover leest u in de paragraaf: Hoe werkt waardeoverdracht?. En als u gaat werken bij een andere werkgever? Bij uw nieuwe werkgever bouwt u vanaf dat moment pensioen op in de pensioenregeling die hij u biedt. U kunt besluiten om uw opgebouwde pensioen bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas over te hevelen naar de regeling bij uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas vervallen dan. Hoe werkt waardeoverdracht? Door de waarde van uw opgebouwde pensioen over te hevelen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever, kunt u een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Dit moet u wel binnen zes maanden na uw overstap regelen! Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken. Bijkomend voordeel van overdracht is dat uw pensioenaanspraken dan bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u uitpakt. Hoe zet u waardeoverdracht in gang? Binnen zes maanden na uw indiensttreding bij Hunter Douglas dient u een verzoek tot waardeoverdracht in bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Wij vragen dan bij uw oude pensioenfonds een opgave van uw opgebouwde aanspraken. Naar aanleiding daarvan sturen wij u een offerte voor waardeoverdracht. Indien u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. 8

9 Stichting Pensioenfonds Wat als u arbeidsongeschikt raakt? Als u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en het dienstverband eindigt dan, gaat de opbouw van uw pensioen geheel of gedeeltelijk door. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas betaalt dan het werkgeversdeel van uw premie. Deze regeling gaat in vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat u nog wel een deel van de premie voor uw pensioenopbouw zelf blijft betalen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Uw partner en kinderen blijven recht behouden op een uitkering als u overlijdt. Wat is geregeld voor uw partner? WAT KRIJGT UW PARTNER ALS U OVERLIJDT? Bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas ontvangt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 65e pensioen zou hebben gewerkt. Onder partner verstaan wij: de persoon met wie u gehuwd bent; de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; de persoon met wie u samenwoont. U moet uw partner dan wel aanmelden bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Dit kunt u doen door het inleveren van een kopie van notariële samenlevingsovereenkomst bij het pensioenbureau. U GAAT SCHEIDEN. WAT BETEKENT DIT VOOR UW PENSIOEN? Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Dit is de helft van het pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen vindt geen verevening plaats. Als uw ex-partner overlijdt, komt het verevende ouderdomspensioen weer ten goede van uw eigen pensioen. Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Als u overlijdt krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u tot de datum echtscheiding had opgebouwd. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. KUNT U ANDERE AFSPRAKEN MAKEN MET UW EX-PARTNER? Ja. U kunt afspreken dat uw ex-partner een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Dit noemen we conversie. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen.wordt daarbij omgezet in een eigen (geconverteerd) ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Als u eerder overlijdt dan uw ex-partner, dan behoudt hij of zij het geconverteerde ouderdomspensioen. Een aanvraag tot verevening dan wel conversie kunt u tot twee jaar na de scheiding bij ons fonds indienen. Het kan overigens zijn dat u een andere verdeling heeft afgesproken. WAT ALS U EEN NIEUWE PARTNER KRIJGT? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw expartner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor zelfs minder krijgt dan uw ex-partner. Wat is geregeld voor uw kinderen? WAT KRIJGEN UW KINDEREN ALS U OVERLIJDT? Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 65e pensioen zou hebben opgebouwd. Het wezenpensioen geldt in principe voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen die nog studeren kunnen (onder voowaarden), zo lang zij studeren, een uitkering krijgen tot hun 27e. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 9

10 Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas voor u berekenen. U kunt deze berekening ook zelf maken met de pensioenplanner op de website van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl). Eerder of later met pensioen U kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 65e. Op zijn vroegst kunt u op uw 55e met pensioen gaan. Zorg wel dat u dit tijdig bespreekt met uw werkgever en met uw pensioenfonds. Uw jaarlijkse uitkering zal lager zijn dan wanneer u op uw 65e met pensioen zou gaan. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw en u ontvangt pas AOW na uw 65e. Indien u later met pensioen gaat, geldt het omgekeerde. U bouwt dan langer pensioen op waardoor uw pensioenuitkering straks hoger zal zijn. Deeltijdpensioen Vanaf uw 55e kunt u ook in deeltijd met pensioen gaan. Met uw werkgever spreekt u af voor welk deel u nog in dienst blijft. Het andere deel van uw tijd bent u dan met pensioen. Voorwaarde is dat u minimaal één jaar met deeltijdpensioen gaat. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dan dient u minimaal drie maanden van te voren een verzoek in te dienen bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen U kunt ervoor kiezen om uw volledige partnerpensioen of een deel daarvan om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf pensioen opbouwt. Let op: dit heeft als gevolg dat uw partner na uw overlijden een lager of zelfs geen partnerpensioen krijgt. Variabele hoogte pensioenuitkering U kunt er ook voor kiezen om in de eerste periode (vijf of tien jaar) na uw pensionering een hogere uitkering te ontvangen dan daarna. Bijvoorbeeld als u de eerste jaren wilt gaan reizen. Andersom kan ook, bijvoorbeeld als uw partner nog werkt. De hoogte kunt u overigens niet zelf bepalen. Hiervoor geldt een vaste verhouding. De hoogte van het partnerpensioen verandert in deze situatie niet. 10

11 Stichting Pensioenfonds Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd? Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas stuurt u elk jaar een overzicht. Hierin staat hoeveel pensioen u kan verwachten als u 65 bent, maar ook wat u tot op dat moment hebt opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Hoe ontvangt u uw pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Ook staat er het brutobedrag op dat Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas u maandelijks zal uitkeren. Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Op uw pensioenuitkering worden loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas houdt dit automatisch in, zodat u een nettobedrag krijgt uitgekeerd, zoals u gewend bent bij uw salaris. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd? Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als ons fonds tijdig een verzoek heeft ontvangen. Als uw ex-partner overlijdt, maakt Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 11

12 Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch de volgende informatie: een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast kunt u met uw vragen terecht bij de helpdesk via telefoonnummer of, de website van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl). U kunt de volgende documenten downloaden van de website: het pensioenreglement beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten; informatie over de verschillende keuzemogelijkheden; het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas; informatie over het (historische) toeslagbeleid en het indexatielabel; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Dit is de mate waarin het pensioenfonds in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen aan deelnemers te voldoen; inzage in het herstelplan van het fonds, als dat van kracht is. Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds moet indienen binnen drie maanden nadat een dekkingstekort is ontstaan; informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing; informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling. Klachten kunt u per mail melden bij de compliance officer via: Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen, zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen of verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de Gemeente heeft gemeld, wordt automatisch aan ons pensioenfonds door die gemeente gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist, dient u dat wel altijd aan ons door te geven. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas heeft deze brochure met zorg samengesteld, met als doel om alle informatie over uw pensioenregeling in hoofdlijnen uit te leggen. U kunt om die reden aan deze brochure geen rechten ontlenen. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op via U kunt het ook downloaden van 12

13 Stichting Pensioenfonds Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Piekstraat EL ROTTERDAM telefoon AZL Postbus CZ Heerlen Telefoon Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen Postbus AD Den Haag T (070) E Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag T (070) Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag T (070) Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 13

14 Begrippenlijst AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw 65e. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. In het bestuur zitten onder meer mensen die door de Centrale Ondernemingsraad zijn benoemd. Zij behartigen de belangen van de werknemers die bij het fonds hun pensioen opbouwen. Dekkingsgraad Geeft aan hoe goed het met het pensioenfonds gaat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbaar vermogen precies genoeg is om de opgebouwde rechten uit te betalen aan gepensioneerden. Een percentage lager dan 100% geeft aan dat er sprake is van onderdekking. Franchise Deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) Pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner (of kinderen) en eventuele ex-partner na uw overlijden. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de pensioenregeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Toeslag Het bestuur van SPUZ bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken worden aangepast aan de algemene loon- of prijsstijging. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Uitruil U kunt een deel van uw ouderdomspensioen aanwenden (uitruilen) voor een hoger nabestaandenpensioen. Of andersom: u kunt een deel van uw nabestaandenpensioen gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen of om eerder met pensioen te gaan. Waardeoverdracht U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde overhevelen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij het oude fonds vervallen dan. WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. De WAO bestaat niet meer. De nieuwe wet heet de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) Opvolger van de WAO, de wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. De WIA wil werknemers en werkgevers met financiële prikkels stimuleren om er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. 14

15 Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 15

16 16 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Postbus CZ Heerlen

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie