Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL"

Transcriptie

1 Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

2 Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij ons fonds. Graag informeren wij u met deze brochure en de brief die er bij hoort over onze pensioenregeling. In deze brochure vindt u de belangrijkste kenmerken van uw pensioen. Zo weet u wat de regeling u biedt en welke zekerheden en risico s er zijn. U weet dan waar u aan toe bent en het pensioen is straks geen verrassing. En als u de pensioenregeling kent, kunt u ook beslissen over de keuzes die de regeling u biedt. Pensioen is belangrijk voor u en als u een gezin heeft ook voor uw partner en kinderen. Helaas is pensioen geen gemakkelijke kost. Dat realiseren wij ons. Wij proberen daarom in deze brochure zo duidelijk mogelijk te zijn. Wilt u na het lezen nog meer weten, kijk dan ook eens op onze website voor meer uitleg en actuele informatie. En mocht u vragen hebben, bel of mail ons gerust, onze medewerkers helpen u graag. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze pagina. Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) Over deze brochure U ontvangt deze brochure samen met een brief omdat u pensioen bent gaan opbouwen bij ons fonds. In deze brochure zetten wij de belangrijkste zaken voor u op een rij. De precieze regels van uw pensioen staan in het pensioenreglement U vindt het reglement op U kunt ook een exemplaar bij ons opvragen. De bedragen in deze brochure kunnen elk jaar wijzigen. Daarover beslist het bestuur. De actuele cijfers vindt u op onze website. Wij helpen u graag Als u nu of later vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: Telefoon: (elke werkdag van 8.30 tot uur) Post: AZL, t.a.v. Bpf PSL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen 2

3 PSL Inhoud Even kennismaken: dit is pensioen en dit is ons pensioen... 4 Zij beslissen over uw pensioen... 4 Zo bouwt u bij ons pensioen op... 4 Dit is er voor u geregeld Wanneer kunt u met pensioen?... 5 Dit bepaalt de hoogte van uw ouderdomspensioen... 5 Dit is er geregeld voor uw partner...6 Dit is er geregeld voor uw kinderen...6 De koopkracht van uw pensioen...6 Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij u? Risico van geen verhoging van pensioen (toeslagverlening)... 7 Risico op het verlagen van pensioenaanspraken... 7 Veranderingen die invloed hebben op uw pensioen Veranderingen in uw werk... 7 Veranderingen privé... 9 U kunt straks uw pensioen aanpassen 1. De leeftijd waarop u met pensioen gaat Volledig of in deeltijd met pensioen Omzetten van partnerpensioen in meer ouderdomspensioen Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen Tijdelijk meer pensioen om AOW-gat te dichten Beginnen met een hoger pensioen, daarna een lager pensioen Beginnen met een lager pensioen, daarna een hoger pensioen Uitbetaling van het pensioen Inhoudingen...11 Gescheiden? Het pensioen voor uw ex-partner...11 Meer informatie...12 Pensioentaal en afkortingen...13 Adressen...14 Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 3

4 Even kennismaken: dit is pensioen... Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Maar pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Uw pensioen zal meestal uit drie onderdelen bestaan: van de overheid: AOW voor ouderen of Anw voor nabestaanden; pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. In dit geval bij ons fonds; wat u zelf regelt bij een verzekeraar. In deze brochure beperken wij ons tot informatie over het pensioen van ons fonds. Informatie over AOW en Anw vindt u op de site van de Sociale Verzekeringsbank en dit is ons pensioen De pensioenregeling van PSL biedt: ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf uw 65ste, zolang u leeft; partnerpensioen: dit krijgt uw partner na uw overlijden, zolang hij of zij leeft; wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen na uw overlijden, tot hun 18de en tot hun 27ste als ze studeren. Zij beslissen over uw pensioen Uw pensioen is gebaseerd op de afspraken die cao-partijen in de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie maken in het overleg over de arbeidsvoorwaarden. Het pensioenfonds zorgt voor de uitvoering van die afspraken. Zo bouwt u bij ons pensioen op Pensioen is er niet in één keer. Uw werkgever betaalt twee derde deel van de pensioenpremie, zelf betaalt u een derde deel. Uw werkgever houdt dat deel in op uw brutosalaris en maakt de totale premie aan ons over. Uw pensioen en de premie die er voor moet worden betaald, zijn gekoppeld aan uw salaris. U bouwt pensioen op over het bruto jaarsalaris tussen en In 2013 kost uw pensioen 18,9% van het salaris dat meetelt voor uw pensioen. Daarvan betaalt u 6,3%, uw werkgever 12,6%. Dit percentage kan per jaar veranderen. De drempel van (in pensioentaal: de franchise) is gekozen omdat u straks ook AOW ontvangt. Bij het berekenen van het jaarsalaris tellen de volgende componenten mee: uw vaste bruto jaarsalaris; ploegentoeslag; vakantietoeslag; andere vaste toeslagen. Onkostenvergoedingen, zoals voor reiskosten tellen niet mee. 4

5 PSL Dit is er voor u geregeld U bouwt elk kalenderjaar 1,75% pensioen op over het salaris van dat jaar dat meetelt. Al die stukjes opbouw bieden u straks een pensioen over het gemiddelde salaris in de periode dat u bij ons pensioen opbouwde. In pensioentaal wordt onze regeling daarom een middelloonregeling genoemd. Op die manier staat uw pensioenuitkering straks vast en heet daarom in de Pensioenwet een uitkeringsovereenkomst. Naast uw eigen pensioen voor later bouwt u met de premie ook pensioen voor uw nabestaanden op. Zie ook pagina 6. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. U ontvangt vanaf die dag levenslang elke maand pensioen. Let op: Uw AOW gaat later in dan op uw 65e. Voor informatie over uw AOW-leeftijd gaat u naar U hebt de mogelijkheid om uw pensioen bij PSL later te laten ingaan dan op uw 65e. Zie hiervoor de keuzemogelijkheiden op pagina 9 en 10. Dit bepaalt de hoogte van uw ouderdomspensioen Het bedrag dat u straks elke maand aan pensioen gaat ontvangen, is afhankelijk van: het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; de hoogte van het salaris dat meetelt voor uw pensioen. Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw. Voorbeeld Salaris dat meetelt voor uw pensioen Drempelbedrag of franchise in Opbouw per jaar x 1,75% Aantal jaren dat u pensioen opbouwde x 20 Zouden uw salaris en de pensioenregeling tot aan uw pensioen niet veranderen dan is uw bruto pensioen straks per jaar Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 5

6 Dit is er geregeld voor uw partner Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden. Zolang uw pensioen door ons wordt verzorgd, houdt uw partner recht op dit partnerpensioen. Onder partner verstaan wij: degene met wie u getrouwd bent. Of degene met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Of degene met wie u samenwoont. Let op Bij samenwonen is het zeer belangrijk dat u uw partner bij ons hebt aangemeld. Wij vragen u een kopie van het samenlevingscontract mee te sturen. De jaarlijkse uitkering aan uw partner bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Dit is er geregeld voor uw kinderen Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een uitkering. Die noemen wij wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt voor kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 27ste. De jaarlijkse uitkering aan uw partner bedraagt 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. De koopkracht van uw pensioen De prijzen stijgen elk jaar. Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen zodat het pensioen van PSL zijn koopkracht houdt. Die verhoging wordt in pensioentaal ook wel indexatie of toeslag genoemd. Wij proberen ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met 70% van de (gemiddelde) loonstijging in de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Let op U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Jaarlijks besluit het bestuur of er voldoende middelen zijn om het pensioen te verhogen. Zijn er naar het oordeel van het bestuur geen of niet voldoende middelen dan vindt er geen of slechts een gedeeltelijke verhoging plaats. 6

7 PSL Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij u? In de pensioenregeling van Bpf PSL loopt u de volgende risico s: Risico van geen verhoging van pensioen (toeslagverlening) Het bestuur van Bpf PSL besluit elk jaar of er voldoende geld is om het opgebouwde pensioen en de pensioenen die al uitbetaald worden te verhogen. Dit besluit hangt ervan af hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Er is geen recht op verhoging. Het risico bestaat dat uw pensioen in een jaar of in meerdere jaren niet verhoogd wordt. Als de lonen en/of prijzen stijgen en uw pensioen wordt niet verhoogd, daalt uw pensioen in waarde. Risico op het verlagen van pensioenaanspraken Het bestuur kan besluiten uw opgebouwde pensioen te verlagen. Dit doet het bestuur alleen als het moet vanwege de financiële situatie van Bpf PSL. Dit is het geval als de dekkingsgraad lager is dan wettelijk toegestaan en als er geen andere maatregelen mogelijk zijn om de financiële situatie te verbeteren. Als Bpf PSL het pensioen moet verlagen, ontvangt u vooraf een brief hierover. Op vindt u informatie over de actuele financiële situatie van het fonds en de dekkingsgraad. Is er een h erstelplan van toepassing, dan vermelden wij dat op de website. Veranderingen die invloed hebben op uw pensioen In uw werk of privé kunnen zaken veranderen. Een aantal veranderingen heeft gevolgen voor uw pensioen. Op leest u er meer over. Veranderingen in uw werk Eerste baan in onze bedrijfstak Bent u net voor het eerst gestart bij een werkgever binnen de bedrijfstak voor de Schoen-, Leder- of Lederwarenindustrie? En hebt u eerder al via een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit pensioen meebrengen naar ons fonds. In pensioentaal heet dit waardeoverdracht. U beslist zelf of u dit wilt. Zie ook Zo werkt verhuizen van uw pensioen. Straks een nieuwe baan buiten de bedrijfstak U bent net begonnen bij uw werkgever. Het lijkt dus wat vreemd om nu al over vertrek te beginnen. Toch willen we voor de volledigheid wijzen op de mogelijkheid om uw pensioen mee te nemen naar een ander fonds. Dat is aan de orde als u een nieuwe baan vindt buiten de bedrijfstak Schoen-, Leder- of Lederwarenindustrie. Blijft u in de nieuwe baan binnen de bedrijfstak dan blijft u deelnemer in onze pensioenregeling. Nieuwe baan maar geen nieuw pensioenfonds Als u de bedrijfstak verlaat en niet aan een ander pensioenfonds moet deelnemen (bijvoorbeeld omdat u als zelfstandige gaat werken) dan kunt u tijdelijk pensioen bij ons blijven opbouwen. U moet dat binnen drie maanden na uitdiensttreding bij ons aanvragen. Het bestuur beslist over uw aanvraag. Zo werkt verhuizen van uw pensioen De waarde van uw opgebouwde pensioen verhuist naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Voorwaarde is dat u dit binnen zes maanden na uw overstap aanvraagt bij uw nieuwe pensioenfonds. Als u binnen zes maanden uw aanvraag indient, zijn de pensioenfondsen of pensioenverzekeraars verplicht mee te werken. Verhuizen van uw pensioen kan alleen als de financiële positie van het oude en het nieuwe fonds dat toestaat. U ontvangt na uw aanvraag een offerte van het nieuwe fonds. Pas als u daarmee akkoord gaat, verhuist uw pensioen. Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 7

8 U kiest zelf of u uw pensioen wilt verhuizen naar een ander pensioenfonds. Voordat u beslist adviseren wij u goed te kijken naar uw nieuwe pensioenregeling en deze te vergelijken met uw oude pensioenregeling. Doe dat bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande vragen: Op welke leeftijd kan ik stoppen met werken? Hoe is het behoud van de koopkracht geregeld? Volgt mijn pensioen de lonen of de prijzen? Heb ik individuele keuzemogelijkheden? Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld? Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor? Zijn de pensioenen recent verlaagd? Loop ik als deelnemer beleggingsrisico? U gaat deeltijd werken Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Het voorbeeld laat zien hoe uw pensioenopbouw wordt berekend: Voorbeeld Stel, u werkte fulltime (40 uur) en gaat nu 32 uur werken. Salaris dat meetelt voor uw pensioen Uw deeltijdfactor 80% Opbouw per jaar 1,75% Drempelbedrag of franchise in 2013: Aantal jaren tot nu toe (fulltime) gewerkt 20 Aantal jaren 32-urige werkweek tot pensioen 20 Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvend drempelbedrag of franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 383,49 pensioenopbouw per jaar toen u voltijd werkte = 7.669,80 20 (jaar) x 306,80 pensioenopbouw per jaar toen u deeltijd werkte = 6.136, ,80 bruto per jaar U wordt arbeidsongeschikt Uw pensioenregeling helpt u financieel als u arbeidsongeschikt wordt. Wordt u volledig arbeidsongeschikt dan blijft u volledig pensioen opbouwen, zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. Die betalen wij voor u. Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u blijft voor het andere deel werken in de bedrijfstak dan betaalt u alleen voor de pensioenopbouw over het deel dat u werkt. Het andere deel van de premie betalen wij. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Deze regeling voor premievrije pensioenopbouw geldt vanaf het moment dat het UWV u een WAO- of WIA-uitkering toekent. De tabel toont hoeveel premie wij voor u betalen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidspercentage Premie betaald door PSL 65% tot 100% 100% 45% tot 65% 50% 35% tot 45% 25% 0% tot 35% 0% 8

9 PSL Veranderingen privé Scheiden raakt uw pensioen Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Dit is de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling heet in pensioentaal verevening van het ouderdomspensioen. Mocht uw ex-partner overlijden dan voegen wij diens deel weer bij uw pensioen. Woont u samen en gaat u uit elkaar, dan heeft uw partner geen recht op een deel van uw pensioen. Mocht u overlijden, dan heeft uw ex-partner als nabestaande recht op een deel van het partnerpensioen. Het gaat dan om een deel van het pensioen dat aan het einde van de relatie was opgebouwd. U kunt andere afspraken maken met uw ex U kunt ook afspreken dat uw ex-partner een zelfstandig deel van uw ouderdomspensioen krijgt. Dit heet conversie. Als u eerder overlijdt dan uw ex-partner, dan behoudt uw partner zijn deel van het ouderdomspensioen. En als uw ex-partner eerder overlijdt, dan krijgt u diens deel van het ouderdomspensioen niet terug. Let op U kunt tot twee jaar na de scheiding een aanvraag indienen om het pensioen te verdelen. Gescheiden en daarna een nieuwe partner Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden als nabestaande recht op partnerpensioen. Dat wordt berekend over het pensioen dat u heeft opgebouwd na de scheiding. Uw ex-partner heeft recht op partnerpensioen over het deel van uw pensioen dat tot aan de scheiding is opgebouwd. In de praktijk kan dat betekenen dat uw huidige partner minder partnerpensioen krijgt dan uw ex-partner. U kunt straks uw pensioen aanpassen Kort voordat u met pensioen gaat, kunt u uw pensioen binnen kaders aanpassen aan uw wensen. Op vindt u onze Pensioenplanner. Daarmee kunt u uitrekenen wat een keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. Is het straks zo ver dan helpen wij u graag en rekenen voor u uit wat een keuze voor gevolgen heeft. Neem daarvoor contact met ons op (tel of Wij maken één berekening gratis, voor meerdere berekeningen brengen wij kosten in rekening. Dit zijn de zeven keuzemogelijkheden: 1. de leeftijd waarop u met pensioen gaat; 2. volledig of in deeltijd met pensioen; 3. omzetten van partnerpensioen in meer ouderdomspensioen; 4. omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen; 5. tijdelijk meer pensioen om AOW-gat te dichten; 6. beginnen met een hoger pensioen, daarna een lager pensioen; 7. beginnen met een lager pensioen, daarna een hoger pensioen. 1. De leeftijd waarop u met pensioen gaat U kunt op zijn vroegst op uw 60ste met pensioen gaan. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioen is. Daarom is het belangrijk dat u beoordeelt of eerder met pensioen gaan financieel mogelijk is. Hou ook rekening met de datum waarop uw AOW start. Het is altijd goed uw pensioenplannen op tijd met uw werkgever te bespreken. Vraag uw pensioen ook minstens zes maanden van tevoren bij ons aan. Overigens kunt u ook langer doorwerken. Dat kan tot uiterlijk 70 jaar. Uitstel betekent dat u meer pensioen krijgt. Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 9

10 2. Volledig of in deeltijd met pensioen U kunt volledig stoppen met werken. Maar het is ook mogelijk werken en pensioen te combineren. Vanaf uw 60ste kunt u in deeltijd met pensioen. Voorwaarde is dat u dit minimaal één jaar doet. Ook hier geldt: bespreek dit idee op tijd met uw werkgever. Vraag uw pensioen ook minstens zes maanden van tevoren bij ons aan. 3. Omzetten van partnerpensioen in meer ouderdomspensioen U kunt het recht op partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk omzetten in meer ouderdomspensioen voor uzelf. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf pensioen opbouwt. Uw partner moet daar toestemming voor geven. Als u geen partner heeft, dan zetten wij het recht op partnerpensioen automatisch om in meer ouderdomspensioen. Let op Deze keuze betekent dat uw partner na uw overlijden een lager of helemaal geen partnerpensioen krijgt. 4. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om meer partnerpensioen te krijgen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. 5. Tijdelijk meer pensioen om AOW-gat te dichten Wilt u met pensioen voordat uw AOW start, kunt u tijdelijk meer pensioen laten uitbetalen. Die verhoging stopt als uw AOW start. Daarna zal uw pensioen minder worden omdat u een deel van uw pensioen al hebt ontvangen. 6. Beginnen met een hoger pensioen, daarna een lager pensioen U kunt de eerste vijf of de eerste tien jaar na uw pensionering een hoger pensioen laten uitbetalen. Bijvoorbeeld omdat uw lasten om meer inkomen vragen. De overheid stelt eisen aan de verhouding tussen het hoge en het lage pensioen. U bent dus niet vrij om een bedrag te kiezen. Houd er rekening mee dat uw pensioen na die periode lager wordt. 7. Beginnen met een lager pensioen, daarna een hoger pensioen De eerste vijf of de eerste tien jaar na uw pensionering kunt u ook starten met minder pensioen. Bijvoorbeeld omdat u partner inkomen heeft. Ook nu stelt de overheid eisen aan de verhouding tussen het hoge en het lage pensioen. U bent dus niet vrij om een bedrag te kiezen. Let op De keuzemogelijkheden 6 en 7 zijn niet mogelijk in combinatie met de keuzemogelijkheden 1 en 5. 10

11 PSL Uitbetaling van het pensioen Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Ook staat er het bruto bedrag op dat wij u maandelijks uitbetalen. Inhoudingen Op uw bruto pensioenuitkering worden belasting en de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden. U krijgt een nettobedrag (inclusief vakantietoeslag) uitgekeerd, zoals u gewend bent bij uw salaris. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit heeft u nodig bij uw belastingaangifte. Gescheiden? Het pensioen voor uw ex-partner Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar deel van uw pensioen. Wij betalen dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Voorwaarde is dat dit op tijd bij ons is aangevraagd. Zo niet dan betalen wij het pensioen aan u uit en moet u zelf de betaling aan uw ex-partner regelen. Komt uw ex-partner te overlijden, dan ontvangt u daarna het aandeel van de ex bij uw ouderdomspensioen. Dit hangt wel af van de wijze waarop bij de scheiding de pensioenaanspraken zijn verdeeld. Was er sprake van zogeheten conversie dan krijgt u het ouderdomspensioen niet terug als uw ex-partner komt te overlijden. Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 11

12 Meer informatie Zo gaan wij u op de hoogte houden U ontvangt van ons elk jaar een overzicht van uw pensioenopbouw. Dat overzicht heet het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) omdat alle pensioenfondsen met hetzelfde model werken. Op onze website vindt u heel veel informatie over uw pensioenregeling en over ons fonds. U kunt er ook het pensioenreglement vinden en onze jaarverslagen. Deze documenten kunt u downloaden. Wij sturen u een gebruikersnaam en een wachtwoord voor het beveiligde deel van onze site. Daar vindt u al uw pensioenoverzichten. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord hebt u toegang tot de Pensioenplanner. U ontvangt een pensioenkrant of -nieuwsbrief. Op uw verzoek verstrekken wij u graag de volgende informatie: pensioenreglement; jaarverslag en de jaarrekening; uitvoeringsreglement; relevante informatie over de beleggingen van PSL; informatie over de gevolgen van omzetten van pensioen; opgave van uw opgebouwde pensioenaanspraken; verklaring beleggingsbeginselen; kortetermijnherstelplan of langetermijnherstelplan als dat er is; informatie over de dekkingsgraad; een aanwijzing van de toezichthouder, als die er is; informatie over de aanstelling van een bewindvoerder, als dat gebeurt. Het kan zijn dat bepaalde informatie geld kost. Wij laten u dat vooraf weten. Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de medewerkers van AZL die onze regeling uitvoeren: Telefoon: (elke werkdag van 8.30 tot uur) Post: AZL, t.a.v. Bpf PSL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Dit vragen wij van u U bent verplicht om ons te informeren over veranderingen in uw situatie die van belang zijn voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld: u gaat samenwonen, scheiden; u wordt arbeidsongeschikt; u gaat verhuizen in of naar het buitenland. Verhuist u binnen Nederland, dan informeert de gemeente ons. U hoeft dat zelf dus niet nog eens aan ons te melden. Als u niet tevreden bent Wij doen ons best om uw pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren en u van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Of dat u het niet eens bent met een beslissing. Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen. Dan kijken we samen of wij een oplossing kunnen vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen. Vraag naar onze klachtenregeling. U vindt de klachtenregeling ook op 12

13 PSL Pensioentaal en afkortingen Anw (Algemene Nabestaandenwet) Uitkering van de overheid waarvoor u in aanmerkingen kunt komen na het overlijden van uw partner. AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering die u krijgt van de overheid. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van PSL. In het bestuur zitten onder meer mensen van de vakbonden. Zij behartigen de belangen van de werknemers die bij PSL hun pensioen opbouwen. Deeltijdpensioen De mogelijkheid om, voordat u volledig met pensioen gaat, parttime te gaan werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan. Over het gedeelte dat u nog werkt, bouwt u nog pensioen op. Het deeltijdpensioen is vrijwillig. Dekkingsgraad De dekkingsgraad zegt iets over de financiële positie van het fonds. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen de bezittingen van het fonds aan de ene kant en de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van het fonds aan de andere kant. Zijn er evenveel bezittingen als verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Een dekkingsgraad van 105% is het wettelijke minimum. Dit betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, 1,05 in kas moet zitten. Franchise Deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Hoog-laag regeling De mogelijkheid om gedurende een periode een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. Na deze periode wordt de uitkering lager. Andersom is ook mogelijk. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan binnen de bedrijfstak heeft verdiend. Partnerpensioen Pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner en eventuele ex-partner na uw overlijden. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u ontvangt vanaf de ingang van het pensioen. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is het vaste jaarsalaris plus ploegentoeslag, vakantietoeslag en overige vaste toeslagen. Onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen tellen niet mee. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Toeslag Het bestuur van PSL bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken worden aangepast aan de loon- of prijsstijging. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Uitruil U kunt een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken (uitruilen) voor een hoger partnerpensioen. Of andersom: u kunt een deel van uw partnerpensioen gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen of om eerder met pensioen te gaan. Waardeoverdracht U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde overdragen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij het oude fonds vervallen dan. WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kon werken door ziekte of een handicap. De WAO bestaat niet meer. Alleen mensen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen nog onder de WAO. De nieuwe wet heet de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Opvolger van de WAO. De WIA regelt de uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WIA wil werknemers en werkgevers met financiële prikkels stimuleren om er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 13

14 Adressen Informatie over onze regeling AZL, t.a.v. Bpf PSL Postbus CZ Heerlen T (elke werkdag van 8.30 tot uur) E W Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag T W Sociale Verzekeringsbank U vindt het SVB-kantoor in uw regio op de website: UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) U vindt het UWV-kantoor in uw regio op de website: Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag T W 14

15 PSL Colofon Uitgave: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) oktober 2013 Tekst en vormgeving: AZL Communicatie Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 15

16 Bpf PSL Postbus CZ Heerlen PSL a

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie