Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch"

Transcriptie

1 Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015

2 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat dit voor u betekent. Na het lezen van deze brochure weet u: wat meedoen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij (het pensioenfonds) voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen; wat u van ons mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Hebt u na het lezen nog specifieke vragen, neem dan contact op met de helpdesk via of Bewaar deze brochure en de bijbehorende brief goed, want deze kunnen in de toekomst nog goed van pas komen. Versie 2015 Het bestuur Wat vraagt uw aandacht bij indiensttreding? Heeft u al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat meenemen naar de Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. Dat heet waardeoverdracht. De waarde van uw opgebouwde pensioen brengen wij dan in uw nieuwe pensioenregeling in. Wilt u de oude aanspraken omzetten? Vul dan het formulier Waardeoverdracht in dat u bij uw indiensttreding hebt ontvangen, of haal het van de website. Woont u samen? Dan kunt u uw partner aanmelden bij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van de Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij als u overlijdt. Wilt u uw partner aanmelden? Stuur dan een kopie op van het samenlevingscontract. 2

3 Inhoudsopgave Deelnemen aan de pensioenregeling... 4 Wat is pensioen?... 4 Hoe bouwt u pensioen op?... 4 Middelloonregeling... 4 Wanneer gaat uw pensioen in?... 4 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 4 Wie betaalt uw pensioenpremie?... 5 Wat is de toeslag (indexatie)?... 5 Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij u?... 5 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen... 6 Hoe zet u waardeoverdracht naar ons fonds in gang?... 6 Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?... 6 En als uw dienstverband eindigt?... 6 En als u gaat werken bij een andere werkgever?... 6 Hoe werkt waardeoverdracht naar de regeling van uw nieuwe werkgever?... 7 Wat als u arbeidsongeschikt raakt?... 7 Wat is geregeld voor uw partner?... 7 Wat is geregeld voor uw kinderen?... 8 Uw keuzemogelijkheden... 9 Eerder met pensioen... 9 Later met pensioen... 9 Eerst meer pensioen, daarna minder (hoog-laag)... 9 Deeltijdpensioen... 9 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen... 9 Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen... 9 Uitbetaling van uw pensioen...10 Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd?...10 Hoe ontvangt u uw pensioen?...10 Wat gaat nog van dat maandbedrag af?...10 Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd?...10 Meer informatie...11 Welke informatie kunt u nog meer van het pensioenfonds verwachten?...11 Waar kunt u terecht met een klacht?...11 Welke informatie moet u zelf verstrekken?...11 Pensioenreglement...11 Belangrijke adressen...12 Begrippenlijst...13 Uw pensioenregeling in het kort 3

4 Deelnemen aan de pensioenregeling Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat uit twee onderdelen: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via uw werkgever bij het pensioenfonds opbouwt. De pensioenregeling van het pensioenfonds kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u in principe iedere maand vanaf uw 67e, zolang u leeft; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner na uw overlijden; een bijzonder partnerpensioen: dit krijgt uw ex-partner als opgebouwd partnerpensioen tot het moment van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen na uw overlijden; een arbeidsongeschiktheidspensioen: dit krijgt u vanaf de start van de WIA-uitkering en duurt (uiterlijk) tot aan de ingangsdatum van uw AOW-uitkering dan wel tot uw overlijden. Hoe bouwt u pensioen op? Vanaf het moment dat u gaat deelnemen aan de pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op. U gaat deelnemen aan de regeling vanaf de datum dat u in dienst bent getreden bij Grolsch en de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. U bouwt een aanspraak op een pensioenuitkering op door maandelijks een premie te betalen. Uw werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze premie. Van u wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd. Die houdt uw werkgever op uw brutosalaris in. Uw pensioenregeling bij het pensioenfonds is een middelloonregeling met een voorwaardelijke toeslagregeling en heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Middelloonregeling Dit betekent dat uw pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend in de periode dat u pensioen heeft opgebouwd. Wanneer gaat uw pensioen in? Uw ouderdomspensioen gaat volgens de huidige pensioenregeling in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen tot aan de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; de hoogte van uw salaris. U bouwt pensioen op tot een pensioengevend salaris van bij een volledig dienstverband. In de wet is vastgesteld dat u boven dat bedrag geen pensioen mag opbouwen. U betaalt over dat salarisdeel ook geen pensioenpremie. U kunt wel zelf maatregelen treffen om pensioen op te bouwen over het bedrag boven de hoogte van uw pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling. Hierna ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw. Hierbij zijn de volgende termen belangrijk: Franchise Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat de pensioenregeling er rekening mee houdt dat u ook vanaf uw 65e al AOW krijgt van de overheid. Pensioengrondslag Uw jaarsalaris (maximaal bij een volledig dienstverband) minus de franchise. Opbouwpercentage Het percentage van uw pensioengrondslag dat u als pensioen opbouwt. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt: Jaarsalaris ,- Franchise (2015) ,- Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Jaarlijkse pensioenopbouw: pensioengrondslag x opbouwpercentage Pensioengrondslag: ,- -/ ,- = ,- Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 1,875% = 375,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen bruto per jaar: 20 (jaar) x 375,- = 7.500,- 4

5 Wie betaalt uw pensioenpremie? Jaarlijks betaalt u een eigen bijdrage in de kosten van de pensioenregeling. Deze eigen bijdrage wordt uitgedrukt als percentage van uw pensioengrondslag. Die premie betaalt u samen met uw werkgever. Uw werkgever betaalt de totale premie en houdt uw deel maandelijks in op uw bruto salaris. De bijdrage van uw werkgever kan verminderd of zelfs gestopt worden. Maar alleen bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden. De kans daarop is niet groot, maar als het tóch gebeurt, dan worden uw pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen, aangepast aan de veranderde omstandigheden. De aanspraken die u al heeft opgebouwd, blijven gewoon staan. Wat is de toeslag (indexatie)? Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioen wordt aangepast. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. De toeslag, ook wel indexatie genoemd, is voorwaardelijk. Dat betekent dat u niet automatisch recht heeft op deze toeslag. Jaarlijks besluit het bestuur of er voldoende middelen zijn om een toeslag te verlenen. Uw pensioenfonds heeft geen uitgewerkt plan om het pensioen jaarlijks te verhogen. U hebt door eerdere verhogingen niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. opbouw van uw pensioenaanspraken in dat jaar. Als blijkt dat daarvoor 20% van de loonsom daarvoor niet voldoende is, wordt uw pensioenopbouw in dat jaar naar beneden bijgesteld. Verlagen van pensioenaanspraken Het pensioenfonds kan besluiten uw pensioenopbouw te verlagen (korten). Dit doet het pensioenfonds alleen als de financiële positie van het pensioenfonds daar aanleiding toe geeft. Dit laatste kan het geval zijn als de dekkingsgraad drie jaar lang lager is dan zo n 105% en er geen andere maatregelen mogelijk zijn om weer een dekkingsgraad van zo n 105% te krijgen. Als uw pensioenopbouw wordt verlaagd, informeert het fonds u hier vooraf over. Bovendien moet De Nederlandsche Bank instemmen met de voorgenomen verlaging. Die is toezichthouder op het pensioenfonds. Verhogen van premiebijdrage Uw werkgever betaalt een deel van uw pensioenpremie. Het andere deel betaalt u zelf. Hoeveel dat is, ziet u op uw salarisstrook. Om de pensioenregeling kostendekkend te financieren, is het niet uitgesloten dat op enig moment uw pensioenpremie wijzigt. Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij u? Grolsch biedt zijn werknemers een goede pensioenregeling. Ondanks de goede inrichting en beheersing hiervan is een aantal risico s in de pensioenregeling voor u niet geheel uit te sluiten. Geen of beperkte verhoging (toeslag) Het Grolsch Pensioenfonds heeft een voorwaardelijke toeslagregeling. Het bestuur van het pensioenfonds besluit jaarlijks of de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen worden verhoogd. Dit besluit is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Verhoging van uw pensioen(aanspraken) is dus geen recht. Het risico bestaat dat u geen of een beperkte verhoging ( toeslag) krijgt. Als de prijzen stijgen, betekent dit dat uw pensioen(aanspraken) in waarde kan dalen. Onvolledige pensioenopbouw De werkgever en de werknemers betalen samen voor de pensioenregeling van het pensioenfonds jaarlijks een vaste premie van 20% van de salarissom. De pensioenpremie in een bepaald jaar moet kostendekkend zijn. Dat betekent dat hij voldoende is voor de Uw pensioenregeling in het kort 5

6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Hoe zet u waardeoverdracht naar ons fonds in gang? Binnen zes maanden na uw indiensttreding dient u een verzoek tot waardeoverdracht in bij ons fonds. Wij vragen dan bij uw oude pensioenfonds of -verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioen. Naar aanleiding daarvan sturen wij u een offerte voor waardeoverdracht. Indien u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Pensioengrondslag (op basis van een fulltime werkweek) x opbouwpercentage x deeltijdfactor. En als u gaat werken bij een andere werkgever? Uw pensioenopbouw in de pensioenregeling stopt wanneer u uit dienst gaat. Bij uw nieuwe werkgever bouwt u vanaf dat moment pensioen op in de pensioenregeling die hij u biedt. U kunt besluiten om uw opgebouwde pensioen bij ons fonds over te hevelen naar de regeling van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen bij ons fonds vervalt dan. Het verzoek tot waarde overdracht moet u indienen bij de pensioen uitvoerder van uw nieuwe werkgever. En als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat dan wordt de pensioenregeling beëindigd. U bouwt dan bij ons geen pensioen meer op, maar behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Als u bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt bent dan heeft u recht op voortzetting van pensioenopbouw. Rekenvoorbeeld... Stel, u werkte fulltime (40 uur) en gaat nu 32 uur werken Deeltijdfactor is dan 80% Opbouwpercentage: 1,875% Jaarsalaris ,- Franchise (2015): ,- Aantal jaren tot nu toe (fulltime) gewerkt: 20 Aantal jaren tot pensioendatum met een 32-urige werkweek: 20 % diensttijd FT-salaris Franchise Pensioen- Pensioengrondslag opbouw 100% ,- -/ ,- = , ,- x 1,875% x 100% = 375,- 80% ,- -/ ,- = , ,- x 1,875% x 80% = 300,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 375,- = 7.500,- 20 (jaar) x 300,- = 6.000, ,- bruto per jaar 6

7 Hoe werkt waardeoverdracht naar de regeling van uw nieuwe werkgever? Door de waarde van uw opgebouwde pensioen over te hevelen van ons fonds naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever, kunt u mogelijk een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Dit moet u wel binnen zes maanden na uw overstap regelen! Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken. Bijkomend voordeel van overdracht is dat uw opgebouwde pensioen dan bij één pensioenfonds is ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u uitpakt. Wat als u arbeidsongeschikt raakt? Als u arbeidsongeschikt raakt aansluitend aan loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever (normaliter 2 jaar), gaat de opbouw van uw pensioen door. Het pensioenfonds betaalt dan uw premie. Deze regeling gaat in vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het pensioenfonds ontvangt hiervan bericht van de werkgever. Basis voor de premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid is 75% van uw pensioengrondslag bij of direct voorafgaand aan het begin van uw WIA-uitkering. Voortzetting vindt plaats op basis van uw arbeidsduur die gold direct voorafgaand aan ziekte en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Bij tussentijdse wijziging van arbeidsongeschiktheid, wijzigt de premievrije voortzetting dienovereenkomstig. Uw partner en kinderen blijven recht behouden op een uitkering als u overlijdt. Voor de grondslag van deze uitkering wordt uitgegaan van 100% in plaats van 75%. Als uw salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze aanvulling duurt uiterlijk tot aan uw pensioendatum. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 70% van het deel van uw salaris dat boven de WIA-uitkeringsgrens ligt. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt: 100% arbeidsongeschiktheid WIA-uitkeringsgrens (januari 2015): Jaarsalaris WIA-uitkeringsgrens -/ Verschil Maximaal arbeidsongeschiktheidspensioen (70%) Wat is geregeld voor uw partner? Wat krijgt uw partner als u overlijdt? Bij het pensioenfonds ontvangt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt. Per dienstjaar bouwt u een partnerpensioen op van 1,225% van de in dat jaar geldende grondslag partnerpensioen. De grondslag partnerpensioen is het voor het betreffende jaar geldende jaarsalaris minus de franchise partnerpensioen (2015: ,-). Als u overlijdt tijdens de periode waarin u bij ons pensioen opbouwt, wordt het partnerpensioen uitgekeerd dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67e zou hebben gewerkt. Als u niet langer deelneemt aan onze pensioen regeling, ontvangt uw partner als u overlijdt het opgebouwde partnerpensioen dat u tot het einde van uw deelneming aan de pensioenregeling had opgebouwd. Onder partner verstaan wij: de persoon met wie u gehuwd bent; de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; de persoon met wie u samenwoont. U moet uw partner dan wel aanmelden bij het pensioenfonds. Over de nadere voorwaarden die hierbij gelden, kunt u contact opnemen met de helpdesk via of Uw pensioenregeling in het kort 7

8 U gaat scheiden. wat betekent dit voor uw pensioen? Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Dit is de helft van het pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen vindt geen verevening plaats. Als uw ex-partner overlijdt, komt het verevende ouderdomspensioen weer ten goede van uw eigen pensioen. Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u tot de datum echtscheiding had opgebouwd. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Een aanvraag tot verevening kunt u tot twee jaar na de scheiding bij ons pensioenfonds indienen. Het is onder bepaalde voorwaarden overigens ook mogelijk een andere verdeling af te spreken. Wat als u een nieuwe partner krijgt? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner. Wat is geregeld voor uw kinderen? Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt? Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt (maximaal) 20% van het partnerpensioen. Als beide ouders zijn overleden wordt het (maximaal) wezenpensioen verdubbeld. Het wezenpensioen geldt in principe voor uw kinderen tot 18 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw kinderen een wezenpensioen krijgen tot uiterlijk 27 jaar. 8

9 Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij het pensioenfonds biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan het pensioenfonds voor u berekenen. Eerder met pensioen U kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67e. Op zijn vroegst kunt u op uw 55e met pensioen gaan. Zorg dan wel dat u dit tijdig (tenminste zes maanden van tevoren) bespreekt met uw werkgever en het pensioenfonds. Pensioenvervroeging vóór uw 60e kan alleen bij beïendiging van uw arbeidzame leven. Uw jaarlijkse uitkering zal dan lager zijn dan wanneer u op uw 67e met pensioen gaat. Bovendien stopt u eerder met de opbouw en u ontvangt pas later AOW. Later met pensioen U kunt een verzoek indienen om geheel of gedeeltelijk later met pensioen te gaan dan op uw 67e. Uw jaarlijkse uitkering zal bij latere pensioeningang hoger zijn dan wanneer u op uw 67e met pensioen gaat. Uw pensioeningang mag u maximaal 5 jaar uitstellen. Dit is wel alleen mogelijk voor zover u in die periode nog werkzaam. Bovendien moet het pensioen ingaan als al eerder de fiscale grenzen bereikt zijn. In de middelloonregeling is dat 100% van het pensioengevend loon. Bent u van plan om later met pensioen te gaan? Dien dan tenminste zes maanden voor uw 67e bij het bestuur een schriftelijk verzoek daartoe in. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt bij beëindiging van uw deelname aan de pensioenregeling (anders dan bij overlijden) ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Maar na de omzetting mag uw partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van uw (verlaagde) ouderdomspensioen. Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwd partnerpen sioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf op de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf pensioen opbouwt. Deze keuze is éénmalig en onherroepelijk. U kunt deze keuze alleen maken met toestemming van uw partner. Let op: dit heeft tot gevolg dat uw partner na uw overlijden een lager of zelfs geen partnerpensioen. Eerst meer pensioen, daarna minder (hoog-laag) Als u eerder met pensioen gaat, kunt u variëren in de hoogte van de uitkering. U kunt ervoor kiezen om eerst meer pensioen te ontvangen en daarna minder pensioen. De lage periode geldt vervolgens zolang u leeft. De laagste pensioenuitkering moet in beginsel tenminste 75% van de hoogste uitkering bedragen. Bij de bepaling van de hoogste uitkering mag wel een bedrag van de AOW voor gehuwden buiten beschouwing blijven tot uw AOW-leeftijd. Deeltijdpensioen Vanaf uw 55e kunt u eventueel in deeltijd met pensioen gaan. Zorg dan wel dat u dit tijdig (tenminste zes maanden van tevoren) bespreekt met uw werkgever en het pensioenfonds. Uw pensioenregeling in het kort 9

10 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Het pensioenfonds stuurt u elk jaar een overzicht. Dit gebeurt in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 67 bent, maar ook wat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Hoe ontvangt u uw pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Ook staat er het brutobedrag op dat het pensioenfonds u maandelijks zal uitkeren. Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Op uw pensioenuitkering worden loonheffing ( belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit automatisch in, zodat u een nettobedrag krijgt uitgekeerd, zoals u gewend was bij uw salaris. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd? Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. Het pensioenfonds keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als ons fonds tijdig een verzoek heeft ontvangen. Als uw ex-partner overlijdt, maakt het pensioenfonds het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. 10

11 Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van het pensioenfonds verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Pensioenreglement Het pensioenfonds heeft deze brochure met zorg samengesteld. De informatie in de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van uw pensioenregeling. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op bij de helpdesk via of Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de helpdesk via of Op uw verzoek verstrekken wij onder meer de volgende informatie over uw pensioenregeling: het pensioenreglement beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten; informatie over de verschillende keuzemogelijkheden; de uitvoeringsovereenkomst beschrijving van de rechten en plichten van uw werkgever tegenover het pensioenfonds en andersom; het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds; informatie over het (historische) toeslagbeleid; informatie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Dit is de mate waarin het pensioenfonds in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen aan deelnemers te voldoen; inzage in het herstelplan van het pensioenfonds, als dat van kracht is. Als aan deze informatie over uw pensioenregeling kosten zijn verbonden, laten wij u dat vooraf weten. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij de helpdesk (zie boven). Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan het pensioenfonds alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen, zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen of verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, wordt automatisch aan ons pensioenfonds door die gemeente gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Wel als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist, dient u dat altijd aan ons door te geven. Uw pensioenregeling in het kort 11

12 Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Helpdesk T E AZL Postbus CZ Heerlen Pensioenfederatie Postbus AD Den Haag T E Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag T Sociale Verzekeringsbank (SVB) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag T Stichting Pensioenregister E Pensioenkijker Loonwijzer 12

13 Begrippenlijst Anw (Algemene nabestaandenwet) Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid indien u overlijdt. Als uw partner hiervoor in aanmerking komt, dan wordt de Anw-uitkering uitbetaald indien en voor zolang uw partner aan de voorwaarden voldoet. AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd. Arbeidsongeschiktheidspensioen Een aanvullende uitkering die het pensioenfonds onder voorwaarden uitkeert bij arbeidsongeschiktheid als het salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens. Deze aanvulling duurt uiterlijk tot de AOW-leeftijd. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Dekkingsgraad Geeft aan hoe goed het met het pensioenfonds gaat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbaar vermogen precies genoeg is om de opgebouwde rechten uit te betalen aan gepensioneerden. Hoe meer de dekkingsgraad boven de 100% ligt hoe beter de vooruitzichten. Franchise Deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Herstelplan Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds moet indienen bij de toezichthouder DNB binnen drie maanden nadat een tekort is ontstaan. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Nabestaandenpensioen Pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner (partnerpensioen), ex-partner (bijzonder partnerpensioen) of kinderen (wezenpensioen) na uw overlijden. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de regeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Toeslag (indexatie) Het bestuur bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken worden aangepast. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Uw pensioenfonds heeft geen uitgewerkt plan om het pensioen jaarlijks te verhogen. U hebt door eerdere verhogingen niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Uitruil U kunt een deel van uw ouderdomspensioen aanwenden (uitruilen) voor een hoger partnerpensioen. Of andersom: u kunt een deel van uw partnerpensioen gebruiken voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. UPO Uniform Pensioenoverzicht. Een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. Waardeoverdracht U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde overhevelen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij het oude fonds vervallen dan. WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) Opvolger van de WAO, de wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. De WIA wil werknemers en werkgevers met financiële prikkels stimuleren om er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Uw pensioenregeling in het kort 13

14

15

16 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Postbus CZ Heerlen Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van het pensioenreglement. 16 Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. GRO a

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II) Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling Huishoudelijk personeel (Reglement II) Welkom bij de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), het pensioenfonds voor priesters, (ongehuwde)

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie