ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

2 Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd. U gaat bij ons pensioen opbouwen. In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat dit voor u betekent. Na het lezen van de brochure weet u: wat meedoen aan de pensioenregeling van PST voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen; wat u van ons mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Hebt u na het lezen nog specifieke vragen, neem dan contact op met onze helpdesk via of telefoonnummer: (op werkdagen tussen 8.30 en uur). Meer informatie vindt u ook op onze website Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen. Hij staat ook op onze website 2

3 Inhoudsopgave Deelnemen aan de pensioenregeling van PST... 4 Wat is pensioen?... 4 Hoe bouwt u pensioen op?... 4 Wanneer kunt u met pensioen?... 4 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 4 Franchise:... 4 Pensioengrondslag:... 4 Opbouwpercentage:... 4 De verhoging van uw pensioen... 5 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen... 6 Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?... 6 Wat gebeurt er als u uw dienstverband eindigt?... 6 Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt?... 6 Wat is geregeld voor uw partner als u komt te overlijden?... 7 Wat krijgt uw partner als u overlijdt?... 7 Wat is geregeld voor uw kinderen?... 7 Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt?... 7 Wat als u gaat scheiden?... 7 U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen?... 7 Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner?... 7 Wat als u een nieuwe partner krijgt?... 7 Waardeoverdracht na beëindiging dienstverband... 8 Hoe werkt waardeoverdracht?... 8 Hoe zet u waardeoverdracht in gang?... 8 Wat als u uw pensioen niet overdraagt?... 8 Uw keuzemogelijkheden... 9 Eerder of later met pensioen... 9 Deeltijdpensioen... 9 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen... 9 Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen... 9 Variabele hoogte pensioenuitkering... 9 Uitbetaling van uw pensioen...10 Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd?...10 Hoe ontvangt u uw pensioen?...10 Wat gaat nog van dat maandbedrag af?...10 Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd?...10 Meer informatie...11 Welke informatie kunt u nog meer van PST verwachten?...11 Waar kunt u terecht met een klacht?...11 Welke informatie moet u zelf verstrekken?...11 Pensioenreglement...11 Belangrijke adressen...12 Begrippenlijst...13 Colofon...15 Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 3

4 Deelnemen aan de pensioenregeling van PST Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat uit: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via uw werkgever opbouwt; Daarnaast kunt u zelf bijsparen voor later bij een bank of verzekeraar. De pensioenregeling van PST kent een ouderdomspensioen: dit krijgt u in maandelijkse termijnen vanaf uw 67e, zolang u leeft; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner na uw overlijden; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen na uw overlijden tot ze 21 zijn (of 27 zijn als ze niet getrouwd zijn en nog studeren). Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt een aanspraak op een pensioenuitkering op door maandelijks premie te betalen. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer is 50/50. De werknemers bijdrage wordt op uw bruto salaris ingehouden. Uw pen sioenregeling bij PST is een middelloonregeling en heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Dat houdt in dat u elk jaar pen sioen opbouwt over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren die u deelneemt in deze pensioenregeling. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen, zolang u leeft. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld op het moment waarop uw AOW-pensioen van de overheid ingaat. Het is mogelijk dat uw AOW-uitkering vanaf een andere leeftijd ingaat. Dit hangt af van uw geboortedatum. Voor informatie over uw AOW-pensioen gaat u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank: Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; de hoogte van uw pensioengrondslag (afhankelijk van uw salaris) tijdens de deelname aan de pensioenregeling. PST kent twee pensioenregelingen. Een basispensioen tot een bepaald grenssalaris ( in 2015) en een excedentpensioen voor het deel hierboven tot een gemaximeerd grenssalaris ( het wettelijk maximum in 2015). Het kan zijn dat u voor uw basis pensioen bent aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. In deze brochure wordt alleen ingegaan op de pensioen regeling van PST. Hiernaast ziet u twee rekenvoorbeelden voor uw pensioenopbouw. Een voorbeeld voor het basispensioen en een voorbeeld van het excedentpensioen. Voor de duidelijkheid zijn de bedragen in deze voorbeelden afgerond op hele euro s. Hierbij zijn de volgende termen belangrijk: Franchise: het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u straks AOW-pensioen krijgt van de overheid. De franchise is voor fulltime en parttime hetzelfde. Bij de berekening van het excedentpensioen is de franchise gelijk aan het grenssalaris van het basispensioen. Pensioengrondslag: uw pensioengevend jaarsalaris (= 12x uw bruto maandsalaris + vakantietoeslag) minus de franchise. Opbouwpercentage: het percentage van uw pensioengrondslag dat u als pensioen opbouwt. Bij PST is dat 1,875%. 4

5 Rekenvoorbeeld basispensioen Uitgangspunt: Pensioengevend jaarsalaris (fulltime) ,- Franchise ,- Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Jaarlijkse pensioenopbouw: pensioengrondslag x opbouwpercentage Pensioengrondslag: ,- -/ ,- = ,- Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 1,875% = 335,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 335,- = 6.700,- bruto per jaar. Rekenvoorbeeld excedentpensioen De verhoging van uw pensioen Het bestuur van PST bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken worden aangepast aan de algemene loonstijging. Deze verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen kan meestijgen met de prijzen. Zo behoudt uw pensioen zijn waarde. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Voor u bestaat deze verhoging, ook wel indexatie genoemd, uit een aanpassing aan de loonontwikkeling bij de werkgever. Voor de verhoging van uw pensioen betaalt u geen extra premie. De verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Er wordt geen geld gereserveerd en er is geen recht op een verhoging. Ook op lange termijn is het niet zeker of en in hoeverre, het pensioenfonds uw pensioen kan verhogen. Elk jaar besluit het bestuur of er voldoende middelen zijn om de pensioenen met een percentage te verhogen. Dat hangt af van de financiële positie van PST. Zijn er naar het oordeel van het bestuur geen of niet voldoende middelen dan is er geen of slechts een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen. Uitgangspunt: Pensioengevend jaarsalaris (fulltime) ,- Franchise (=grenssalaris) ,- Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Jaarlijkse pensioenopbouw: pensioengrondslag x opbouwpercentage Pensioengrondslag: ,- -/ ,- = ,- Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 1,875% = 338,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 338,- = 6.760,- bruto per jaar. Samen met het basispensioen is dat in totaal: 6.700, ,- = ,- bruto per jaar. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 5

6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Pensioengrondslag (o.b.v. fulltime werkweek) x opbouwpercentage x deeltijdfactor d Rekenvoorbeeld... Stel, u werkte fulltime (40 uur) en gaat nu 32 uur werken Deeltijdfactor is dan 80% Opbouwpercentage: 1,875% Franchise: ,- Aantal jaren tot nu toe (fulltime) gewerkt: 20 Aantal jaren tot pensioendatum met een 32-urige werkweek: 20 % diensttijd FT- salaris Franchise Pensioen- Pensioen- grondslag opbouw 100% ,- -/ ,- = ,- 100% x 1,875% x ,- = 335,- 80% ,- -/ ,- = ,- 80% x 1,875% x ,- = 268,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 335,- = 6.700,- 20 (jaar) x 268,- = 5.360, ,- bruto per jaar Wat gebeurt er als u uw dienstverband eindigt? Er zijn drie mogelijkheden: 1. U gaat uit dienst en blijft werken bij een onderneming die voor basis- en/of excedentpensioen ook is aangesloten bij PST. Dan blijft u deelnemer in dezelfde pensioenregeling. Is deze onderneming voor het basispensioen aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer dan bouwt u hiervoor verdere aanspraken op bij Pensioenfonds Vervoer. U hoeft daarvoor niets te doen. 2. U gaat uit dienst en krijgt een baan buiten DHL. U bouwt dan bij PST geen pensioen meer op, maar behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment hebt opgebouwd. Het bestuur van PST besluit elk jaar of het uw opgebouwde pensioen kan verhogen. Als u wilt, kunt u het opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we ook wel waardeoverdracht. Meer hierover leest u in de volgende paragraaf. 3. U gaat uit dienst en stopt met werken. Of u begint een eigen bedrijf of u krijgt een baan waarbij u niet aangesloten bent bij een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Dan kunt u uw pensioen bij PST laten staan. Het bestuur van PST besluit elk jaar of uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt? Als u volledig arbeidsongeschikt raakt, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. PST betaalt daarvoor de premie. Deze regeling gaat in vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat u nog wel een deel van de premie voor uw pensioenopbouw zelf blijft betalen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Als uw salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens ( in 2015), dan hebt u recht op (aanvullend) arbeidsongeschiktheids pensioen van PST. Deze aanvulling geldt vanaf de start van de WIA-uitkering en duurt tot aan uw pensioendatum. Het arbeidsongeschiktheidspensioen in 2015 is maximaal 70% van het deel van uw salaris dat boven de WIA-uitkeringsgrens ligt. 6

7 Wat is geregeld voor uw partner als u komt te overlijden? Wat krijgt uw partner als u overlijdt? Bij PST ontvangt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 67e zou hebben gewerkt. Onder partner verstaan wij: de persoon met wie u getrouwd bent; de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; de persoon met wie u samenwoont als u een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris. U moet uw partner dan wel aanmelden bij PST. Wat is geregeld voor uw kinderen? Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt? Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen is gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 67e pensioen zou hebben opgebouwd. Het wezenpensioen geldt in principe voor kinderen tot 21 jaar. Kinderen die nog niet getrouwd zijn en studeren kunnen, zo lang zij studeren, een uitkering krijgen tot hun 27e. Wat als u gaat scheiden? U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Dit is de helft van het pensioen dat u hebt opgebouwd in de periode waarin u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Als u samenwoont en uit elkaar gaat, hoeft u het ouderdomspensioen niet te verdelen. Als uw ex-partner overlijdt, komt het ouderdomspensioen dat u had verdeeld, weer bij uw eigen pensioen. Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Als u overlijdt krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u tot de datum echtscheiding had opgebouwd. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner? Ja. U kunt afspreken dat uw ex-partner een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Dit noemen we conversie. Het ouderdomspensioen en het bijzonder partner pensioen wordt daarbij omgezet in een eigen (geconverteerd) ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Als uw ex-partner overlijdt, komt het ouderdomspensioen dat u had verdeeld, niet terug bij uw eigen pensioen. Een aanvraag tot verevening of conversie kunt u indienen bij PST. U kunt ook een andere verdeling afspreken. Als u uw scheiding bij ons meldt binnen twee jaar dan zorgt het pensioenfonds ervoor dat uw ex-partner straks de uitkering ontvangt. Doet u dat na twee jaar, dan moet uw ex-partner straks het pensioen bij u opvragen. Wat als u een nieuwe partner krijgt? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor zelfs minder krijgt dan uw ex-partner. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 7

8 Waardeoverdracht na beëindiging dienstverband Hoe werkt waardeoverdracht? Door de waarde van uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever, kunt u een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken. Bijkomend voordeel van overdracht is dat uw pensioenaanspraken dan bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u uitpakt. Meer hierover leest u op onze website Wat als u uw pensioen niet overdraagt? Kiest u ervoor om uw pensioen niet over te dragen als u uit dienst gaat, dan blijft uw opgebouwde pensioen bij PST staan. U ontvangt dit pensioen als u de pensioenleeftijd bereikt. Is uw opgebouwde pensioen lager dan 462,88 per jaar (in 2015)? Dan stuurt PST u twee jaar nadat u uit dienst bent gegaan een voorstel om dit pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet ook wel afkoop van pensioen. U ontvangt dan één bedrag. Daarmee vervalt uw recht op een maandelijkse pensioenuitkering van PST als u straks met pensioen gaat. Hoe zet u waardeoverdracht in gang? Dien zo snel mogelijk na uw indiensttreding bij PST een verzoek tot waardeoverdracht in. Wij vragen dan bij uw oude pensioenfonds een opgave van uw opgebouwde pensioen. Naar aanleiding daarvan sturen wij u een offerte voor waardeoverdracht. Als u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. 8

9 Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij PST biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan PST voor u berekenen. Eerder of later met pensioen U kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67e. Op zijn vroegst kunt u op uw 55e met pensioen gaan. Zorg wel dat u dit tijdig bespreekt met uw werkgever en met PST. Variabele hoogte pensioenuitkering U kunt er ook voor kiezen om in de eerste periode meer pensioen te ontvangen dan daarna. Bijvoorbeeld als u de eerste jaren wilt gaan reizen. Bij PST kunt u kiezen uit drie periodes voor hoog/laag: 5 jaar, 10 jaar of, als u eerder met pensioen gaat, tot uw 67e meer pensioen en vanaf uw 67e minder pensioen. De hoogte kunt u overigens niet zelf bepalen. Hiervoor geldt een vaste verhouding. De hoogte van het partnerpensioen verandert in deze situatie niet. Als u besluit om eerder met pensioen te gaan, dan is uw pensioeninkomen lager. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw en u ontvangt nog geen AOW-pensioen van de overheid. Als u later met pensioen gaat, geldt het omgekeerde. U bouwt dan langer pensioen op waardoor uw pensioen straks hoger is. In overleg met uw werkgever kunt u uw pensioen uitstellen tot uw 70e. Deeltijdpensioen Vanaf uw 60e kunt u ook in deeltijd met pensioen gaan. Met uw werkgever spreekt u af voor welk deel u nog in dienst blijft. Over dit deel bouwt u tot maximaal uw 67e pensioen op. Het andere deel van uw tijd bent u dan met pensioen. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, moet u dat zes maanden van tevoren aangeven bij PST. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken voor een hoger partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat uw partner geen eigen inkomen heeft. Na de omzetting mag uw partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van uw (verlaagde) ouderdomspensioen. Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen U kunt ervoor kiezen om uw volledige partnerpensioen of een deel daarvan om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Bijvoorbeeld omdat u geen partner hebt of omdat uw partner zelf pensioen opbouwt. Let op: dit heeft als gevolg dat uw partner na uw overlijden een lager of zelfs geen partnerpensioen krijgt. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 9

10 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd? PST stuurt u elk jaar een overzicht. Hierin staat hoeveel pensioen u kan verwachten als u 67 bent, maar ook wat u tot op dat moment hebt opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Als u uit dienst gaat en uw pensioen bij PST laat staan, ontvangt u minimaal eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht. Hoe ontvangt u uw pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Ook staat er het bruto- en nettobedrag op dat PST u maandelijks zal uitkeren. Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Op uw pensioenuitkering worden loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden. PST houdt dit automatisch in, zodat u een netto bedrag krijgt uitgekeerd, zoals u gewend bent bij uw salaris. Elk jaar ontvangt u in januari een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit hebt u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd? Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. PST keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als ons fonds binnen twee jaar na uw scheiding hiervoor een verzoek heeft ontvangen. 10

11 Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van PST verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch de volgende informatie: een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, het reglementair te bereiken pensioen (= het pensioen als uw situatie niet wijzigt) en de eventuele verhoging van uw pensioen. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U ontvangt uw UPO per post. U kunt hem ook downloaden van de website als u inlogt; twee keer per jaar een Pensioenkrant. Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de helpdesk via en tijdens kantooruren via telefoonnummer U kunt bij ons informatie opvragen over uw pensioen. Als hieraan kosten zijn verbonden, laten wij u dat vooraf weten. verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente hebt gemeld, wordt automatisch aan ons pensioenfonds door die gemeente gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Wel als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist, dient u dat altijd aan ons door te geven. Ook een huwelijk in het buitenland moet u aan ons doorgeven. Pensioenreglement PST heeft deze brochure met zorg samengesteld, met als doel om alle informatie over uw pensioenregeling in hoofdlijnen uit te leggen. U kunt om die reden aan deze brochure geen rechten ontlenen. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op via de helpdesk. U kunt het ook downloaden vanaf onze website. De complete url hiervoor is: PST heeft een website boordevol informatie over uw pensioen en de gevolgen van specifieke gebeurtenissen op uw pensioen. U vindt de website op U kunt de volgende documenten downloaden van de website: het pensioenreglement beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten; informatie over de verschillende keuzemogelijkheden; het uitvoeringsreglement, beschrijving van de rechten en plichten van uw werkgever tegenover PST en andersom; de klachten en geschillenregeling; jaarverslagen en de jaarrekening van PST; informatie over het (historische) beleid rondom de verhoging van de pensioenen; informatie over hoe PST uw betaalde premies belegt; informatie over hoe PST er financieel voorstaat, uitgelegd in een grafiek met de actuele dekkingsgraad. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij onze helpdesk of downloaden van onze website Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan PST alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen, zoals samenwonen of het beëindigen van uw relatie. Een huwelijk, echtscheiding of Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 11

12 Belangrijke adressen Administratie PST Akerstraat 92 Heerlen Postadres (p/a AZL) Postbus CZ Heerlen Bestuursbureau PST Reactorweg AD Utrecht Postadres Postbus RG Utrecht Pensioenfederatie Postbus AD Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag DNB Postbus AB Amsterdam Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag Postbus AN Den Haag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg (Pensioenfonds Vervoer) Postbus AM Groningen

13 Begrippenlijst AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van PST. In het bestuur zitten vertegenwoordigers namens de ondernemingsraden, de gepensioneerden en de werkgevers. Dekkingsgraad Geeft aan hoe goed het met het pensioenfonds gaat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbaar vermogen precies genoeg is om de opgebouwde rechten uit te betalen aan gepensioneerden. Een percentage lager dan 100% geeft aan dat er sprake is van onderdekking. Franchise Deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan hebt verdiend. Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) Pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner (of kinderen) en eventuele ex-partner na uw overlijden. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de pensioenregeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Verhoging pensioen Het bestuur van PST bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken (gedeeltelijk) kunnen worden aangepast aan de algemene loon- of prijsstijging. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Uitruil U kunt een deel van uw ouderdomspensioen aanwenden (uitruilen) voor een hoger nabestaandenpensioen. Of andersom: u kunt een deel van uw nabestaanden pensioen gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen of om eerder met pensioen te gaan. Waardeoverdracht U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij het oude fonds vervallen dan. WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. De WAO bestaat niet meer. De nieuwe wet heet de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) Opvolger van de WAO. De WIA wil werknemers en werkgevers met financiële prikkels stimuleren om er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 13

14 14

15 Colofon Uitgave: Pensioenstichting Transport (PST), januari 2015 Ontwerp: Communicatie/DTP, AZL N.V. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 15

16 Pensioenstichting Transport Postbus CZ Heerlen Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van het 16 pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. PST a

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie