Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds

2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen heeft AZL N.V. ons onlangs uw gegevens aangereikt. Waarom deze brochure? Staat u wel eens stil bij uw pensioen? Veel mensen doen dat pas wanneer ze gaan nadenken over stoppen met werken. Toch is het, ook als u jong bent, belangrijk om nu al te zorgen voor een goed pensioen. Er zijn gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op uw pensioen, bijvoorbeeld wanneer u arbeidsongeschikt raakt of ergens anders gaat werken. Maar ook wanneer u gaat trouwen of samenwonen, als u overlijdt of als u gaat scheiden. Het is dus belangrijk om te weten wat de pensioenregeling inhoudt die AZL u biedt, en wat u daar zelf nog aan kunt toevoegen. In deze brochure willen wij u graag meer vertellen over de pensioenregeling die geldt voor AZL. Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure hebben wij de belangrijkste zaken over uw pensioen voor u op een rijtje gezet. Zo leest u welke soorten pensioen wij aanbieden en wat u moet doen om voor pensioen in aanmerking te komen. De precieze regels staan beschreven in het pensioenreglement Als u deze graag wilt bekijken, dan kunt u het reglement 2013 opvragen bij het pensioenfonds of downloaden van de website Als u verder nog vragen heeft naar aanl eiding van deze brochure, mail dan naar of bel Wij helpen u graag. 2

3 Pensioenfonds Inhoud Deelnemen aan de pensioenregeling van P-AZL... 4 Wat is pensioen... 4 Hoe bouwt u pensioen op?... 4 Wat heeft AZL voor een pensioenregeling?... 4 Wanneer kunt u met pensioen?... 4 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 4 Wat is de toeslag?... 5 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen... 6 Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?... 6 Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt?... 6 Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid... 7 Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen?... 7 Wat is er geregeld voor uw partner?... 7 Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt?... 7 U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen?... 8 Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner?... 8 Wat als u een nieuwe partner krijgt?... 8 Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt?... 8 Wat gebeurt er als u gaat werken bij een andere werkgever?... 8 Uw keuzemogelijkheden... 9 Eerder of later met pensioen... 9 Deeltijdpensioen... 9 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen en v.v... 9 Omzetten ouderdomspensioen in tijdelijk ouderdomspensioen... 9 Variabele hoogte pensioenuitkering... 9 Gevolgen van uw keuzes voor uw (ex-)partner... 9 Uitbetaling van uw pensioen... 9 Meer informatie...10 Waar kunt u terecht met een klacht?...10 Welke informatie moet u zelf verstrekken?...10 Pensioenreglement...10 Belangrijke adressen...11 Begrippenlijst...12 Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 3

4 Deelnemen aan de pensioenregeling van P-AZL Wat is pensioen Pensioen is inkomen voor als u stopt met werken of arbeidsongeschikt zou worden. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden, als u overlijdt. Pensioen bestaat uit twee delen: 1. De wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); 2. Het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via AZL bij P-AZL opbouwt. De pensioenregeling van P-AZL kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf uw 67-jarige leeftijd, zolang u leeft; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner als u overlijdt, zolang hij of zij leeft; een tijdelijk partnerpensioen: dit krijgt uw partner als u overlijdt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt, zolang hij of zij nog geen uitkering uit de AOW ontvangt en uiterlijk totdat hij of zij de 67-jarige leeftijd bereikt; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen als u overlijdt, totdat zij de 18-jarige leeftijd bereiken. Als uw kinderen studeren of invalide zijn, kan het wezenpensioen worden verlengd uiterlijk totdat uw kind de 27-jarige leeftijd bereikt; een Anw-hiatenpensioen: dit krijgt uw partner als u overlijdt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt, maar alleen wanneer hij of zij niet voldoet aan de voorwaarden om voor een Anw-uitkering in aanmerking te komen. Het Anw-hiatenpensioen wordt uitgekeerd zolang uw partner geen uitkering uit de AOW of Anw ontvangt en uiterlijk totdat hij of zij de 67-jarige leeftijd bereikt; een excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen: dit krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt; een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen: dit krijgt u als u volledig arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt; een overlijdensuitkering: die krijgt uw partner, of bij het ontbreken van een partner uw kinderen, als u overlijdt tijdens de periode dat u ouderdomspensioen geniet van P-AZL. Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt een pensioenaanspraak op door maandelijks premie te betalen. AZL betaalt de totale premie aan P-AZL. De werkgever houdt vervolgens een deel van de premie in op uw brutosalaris. Dat gedeelte is ongeveer 1/3-deel van de totale premie. Het salaris waarover u pensioen opbouwt is uw vaste jaarsalaris, zijnde 12 maal het vaste maand salaris, vermeerderd met de jaaruitkering, plus in het betreffende jaar ontvangen bonussen, plus eventueel overige variabele salariscomponenten en/of eenmalige uitkeringen. Onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding, tellen niet mee voor uw pensioenopbouw. Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd? P-AZL stuurt u elk jaar een overzicht, het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 67 bent, maar ook wat u tot op dat moment hebt opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Wat heeft AZL voor een pensioenregeling? AZL biedt een middelloonregeling. Dit is een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Deze regeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het beoogd percentage voor pensioenopbouw bedraagt 2% per jaar. Dit percentage kan jaarlijks variëren op basis van de premie die het pensioenfonds in dat jaar ontvangt op basis van de gemaakte afspraken tussen sociale partners (de werkgever en de vakbonden) en de kosten van de pensioenopbouw voor dat betreffende jaar. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen, tot aan de laatste dag van de maand dat u overlijdt. P-AZL biedt mogelijkheden om eerder of later met pensioen te gaan. Daarover leest u verderop in deze brochure. Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is de optelsom van de pensioenopbouw van alle jaren dat u deelneemt aan de regeling. Basis voor de jaarlijkse pensioenopbouw zijn de pensioengrondslag en het jaarlijks opbouwpercentage. Zoals aangegeven is het beoogd percentage voor de pensioenopbouw 2% per jaar. Daarnaast beslist het bestuur jaarlijks of indexatie kan worden toegekend. Of dit gebeurt, is niet zeker. 4

5 Pensioenfonds Rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw Voor uitleg van de jaarlijkse pensioenopbouw in het rekenvoorbeeld zijn de volgende termen belangrijk: Pensioengevend jaarsalaris Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Dat is uw vaste jaarsalaris (12 keer uw maandsalaris) inclusief jaaruitkering plus in het betreffende jaar ontvangen bonussen, plus overige variabele salariscomponenten en/of eenmalige uitkeringen. Franchise Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u bij het bereiken van de AOW-leeftijd al AOW krijgt van de overheid. Pensioengrondslag Uw pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Opbouwpercentage Het percentage van uw pensioengrondslag dat u als pensioen opbouwt (in het voorbeeld wordt gerekend met het beoogd percentage van 2%). Rekenvoorbeeld Pensioengevend jaarsalaris ,00 Franchise ,00 Opbouwpercentage 2% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt 20 Pensioengrondslag ,00 -/ , ,00 Jaarlijkse pensioenopbouw ,00 x 2% 400,00 Bij gelijkblijvende uitgangspunten bedraagt uw pensioen op pensioendatum 20 jaar x 400, ,00 Bruto per jaar Wat is de toeslag? De opgebouwde pensioenaanspraken zouden in de loop van de tijd, als er niets gebeurt, in waarde dalen als gevolg van de prijsinflatie. Het pensioenfonds probeert daarom gedurende uw actieve dienstverband jaarlijks de opgebouwde pensioenaanspraken aan te passen. Deze aanpassing wordt gebaseerd op het maximum van de algemene loonontwikkeling bij AZL of de prijsinflatie, afhankelijk van welke van de twee het hoogst is. Als u niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van P-AZL, bijvoorbeeld als u ergens anders gaat werken of met pensioen gaat, probeert het pensioenfonds uw opgebouwde pensioenaanspraken te verhogen op basis van de prijsinflatie. De toezegging met betrekking tot toeslagen is voorwaardelijk. Voor de toeslag wordt geen geld gereserveerd en er wordt ook geen extra premie voor betaald. Dit betekent dat het bestuur jaarlijks, afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds, besluit of er wel, geen of een gedeeltelijke toeslag wordt gegeven. U heeft dus geen recht op toeslagen. Aan een in een bepaald jaar verleende toeslag kunnen ook geen rechten voor de toekomst worden ontleend. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 5

6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Bepaalde gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Dat zijn de momenten waarop u bewust stil moet staan bij de ontwikkeling van uw pensioen. We noemen werken in deeltijd, arbeidsongeschiktheid, overlijden, trouwen of samenwonen, scheiden, pensionering of wijziging van werkgever. Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Rekenvoorbeeld Uitgangspunt Pensioengevend jaarsalaris ,00 Franchise ,00 Opbouwpercentage 2% Aantal jaren fulltime gewerkt 10 Aantal jaren tot pensioendatum met 32-urige werkweek 10 Deeltijdfactor Fulltime Pensioensalaris Franchise grondslag Pensioen opbouw 100% , , ,00 100% x 2% x ,- = 400,- 80% , , ,00 80% x 2% x ,- = 320,- Bij een gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise, bedraagt uw pensioen na veertig jaar: 10 jaar x 400, ,00 10 jaar x 320, , ,00 bruto per jaar Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt? Als u volledig arbeidsongeschikt raakt tijdens uw dienstverband bij AZL, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. U hoeft dan geen premie meer te betalen. Deze regeling gaat in vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het bestuur kan besluiten een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen toe te kennen. Meer informatie daarover kunt u opvragen bij het pensioenbureau van P-AZL. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt (minimaal 35%), blijft u een deel van de premie zelf betalen. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling. Het pensioenfonds neemt de rest van de premie voor zijn rekening, voor zolang uw arbeidsongeschiktheid duurt. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. 6

7 Pensioenfonds Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en uw salaris is hoger dan de premieloongrens voor de werknemersverzekeringen (deze is voor 2014 vastgesteld op ,- bruto op jaarbasis) dan heeft u recht op een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze aanvulling geldt vanaf de start van de WIA-uitkering en duurt zolang uw arbeidsongeschiktheid voortduurt, maar uiterlijk tot aan uw pensioendatum. Het aanvullend arbeidsongeschikt heidspensioen is maximaal 70% van het deel van uw salaris dat boven de premieloongrens ligt. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt 100% arbeidsongeschiktheid Jaarsalaris ,00 WIA-premieloongrens -/ Verschil 3.583,00 Maximaal aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen 70% * 4.147, ,10 bruto per jaar Indien u volledig arbeidsongeschikt raakt en een IVAuitkering ontvangt, dan heeft u mogelijk recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 5% van het salaris tot het maximum WIA-dagloon oftewel de premieloongrens voor werknemersverzekeringen. Is het salaris hoger dan dit maximum dan wordt over het meerdere geen aanvulling toegekend. Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen? U geeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door aan de afdeling P&O van AZL, die vervolgens het pensioenfonds daarover informeert. Als u tijdens uw dienstverband bij AZL gaat samenwonen en u wilt uw partner als begunstigde aanwijzen, dan kunt u daarvoor een formulier aanvragen bij de afdeling P&O van AZL óf u kunt dit formulier downloaden via de website van het fonds: nl. Het ingevulde formulier stuurt u terug, samen met een kopie van uw samenlevingscontract. U krijgt daarna van P-AZL een bevestiging dat uw partner wordt aangemerkt als partner in de zin van het pensioenreglement. Wat is er geregeld voor uw partner? Onder partner verstaan wij de persoon met wie u gehuwd bent, de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of de persoon met wie u samenwoont op basis van een door de notaris vastgelegd samenlevingscontract. In dit laatste geval moet u zelf uw partner aanmelden bij P-AZL. Wat krijgt uw partner als u overlijdt? Als u overlijdt tijdens de periode waarin u pensioen opbouwt bij P-AZL, ontvangt uw partner een partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is in de regel 70% van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment van overlijden, verhoogd met 70% van het ouderdomspensioen dat u nog had kunnen opbouwen tot uw 67-jarige leeftijd. Tijdelijk partnerpensioen Naast het partnerpensioen ontvangt uw partner een tijdelijk partnerpensioen. Dit is een extra uitkering tot aan zijn of haar AOW-datum. De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen bedraagt in de regel 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 67-jarige leeftijd pensioen bij P-AZL zou hebben opgebouwd. Anw-hiaatpensioen Als uw partner geen recht heeft op een nabestaandenuitkering in de zin van de Algemene nabestaandenwet, ontvangt hij of zij een Anw-hiaatpensioen. De hoogte van het Anw-hiaatpensioen op jaarbasis is gelijk aan de jaarlijkse nabestaandenuitkering Anw die door de Sociale Verzekeringsbank aan een nabestaande partner zonder kind wordt uitgekeerd. Meer informatie daarover vindt u op Als u overlijdt na beëindiging van uw dienstverband bij AZL of nadat u met pensioen bent gegaan, heeft uw partner geen recht op tijdelijk partnerpensioen en ook geen recht op een Anw-hiaatpensioen. Uw partner ontvangt dan het opgebouwde partnerpensioen. Eenmalige overlijdensuitkering Als u overlijdt gedurende de periode dat u ouderdomspensioen ontvangt, heeft uw partner recht op een eenmalige overlijdensuitkering, die overeenkomt met de hoogte van uw ouderdomspensioen van één maand. Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt? Als u overlijdt tijdens de periode waarin u pensioen opbouwt bij P-AZL, ontvangen uw kinderen wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt per Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 7

8 kind in de regel 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 67-jarige leeftijd pensioen bij P-AZL zou hebben opgebouwd. Het wezenpensioen geldt in principe voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen die nog studeren of invalide zijn, kunnen een uitkering krijgen tot 27 jaar, zo lang zij studeren of invalide blijven. Als er na uw overlijden geen (bijzonder) partnerpensioen wordt uitgekeerd, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, bedraagt het wezenpensioen per kind 14% van het gedurende het deelnemerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen wordt het ouderdomspensioen echter niet verdeeld. Als uw ex-partner overlijdt, wordt het verevende ouderdomspensioen weer toegevoegd aan uw eigen pensioen. Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Als u overlijdt, is het hele partnerpensioen (dus ook het partnerpensioen vóór uw huwelijk) dat u tot de datum van de echtscheiding had opgebouwd, voor uw ex-partner. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Woonde u samen en had u uw partner aangemeld bij P-AZL, dan heeft uw partner bij een beëindiging van dit samenwonen ook recht op dit bijzonder partnerpensioen. Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner? Ja. U kunt afspreken dat uw pensioen gesplitst wordt en dat uw ex-partner een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Dit noemen we conversie. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen (zie hierboven) zetten we dan om in een eigen (geconverteerd) ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Overlijdt u vervolgens eerder dan uw ex-partner, dan behoudt hij of zij het geconverteerde ouderdomspensioen. Overlijdt uw partner eerder, dan blijft uw pensioen zoals het was. U krijgt zijn of haar deel er niet meer bij. Een aanvraag tot verevening dan wel conversie kunt u tot twee jaar na de scheiding bij ons fonds indienen. In het echtscheidingsconvenant kunt u met uw ex-partner een andere verdeling afspreken. Ook een aanvraag hiervoor krijgen wij graag binnen twee jaar na de scheiding. Wat als u een nieuwe partner krijgt? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner. Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat bij AZL dan stopt uw pensioenregeling bij P-AZL. U bouwt dan geen pensioen meer op bij P-AZL, maar behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Als u bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt bent, dan heeft u mogelijk recht op voortzetting van pensioenopbouw. In de paragraaf Wat als u arbeidsongeschikt raakt? vindt u meer informatie hierover. Wat gebeurt er als u gaat werken bij een andere werkgever? Uw pensioenopbouw bij P-AZL stopt als u uit dienst gaat bij AZL. Mogelijk bouwt u bij uw nieuwe werkgever pensioen op in de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt. Dan kunt u besluiten om uw bij P-AZL opgebouwde pensioen over te hevelen naar uw nieuwe regeling. Dat heet waardeoverdracht. Als u dat niet doet, blijven de opgebouwde aanspraken achter bij P-AZL. Hoe werkt waardeoverdracht? Door de waarde van uw opgebouwde pensioen over te hevelen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever, kunt u een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Een waardeoverdracht moet u wel binnen zes maanden na uw overstap aanvragen. Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn dan verplicht hieraan mee te werken. Uw nieuwe pensioenfonds vraagt dan aan uw oude pensioenfonds een opgave van uw opgebouwde aanspraken. Aan de hand daarvan zal het nieuwe pensioenfonds u een offerte voor de waardeoverdracht sturen. Als u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Het voordeel van overdracht is dat uw pensioenaanspraken bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig is. Let op: Als bij één of beide betrokken pensioenfondsen sprake is van een te lage dekkingsgraad, is waardeoverdracht niet mogelijk. Uw aanvraag wordt dan uitgevoerd zodra het overdragende als ontvangende pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 100% hebben. 8

9 Pensioenfonds Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij P-AZL biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan P-AZL voor u berekenen. Eerder of later met pensioen U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67e. Op zijn vroegst kunt u op uw 55e met pensioen. Daarvoor dient u minimaal drie maanden voorafgaand aan uw (gewenste) pensioendatum een verzoek in bij P-AZL. Bespreek dit ook tijdig met uw leidinggevende bij AZL. Als u eerder met pensioen gaat, zal uw uitkering lager zijn dan wanneer u op uw 67e met pensioen zou gaan. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw. Gaat u later met pensioen, dan geldt het omgekeerde. U bouwt dan langer pensioen op, waardoor uw pensioenuitkering straks hoger zal zijn. U kunt uw pensioen maximaal uitstellen tot uw 70e verjaardag. Ook daarover overlegt u met uw leidinggevende bij AZL. Aan de opbouw van pensioen zijn fiscale grenzen gesteld. Meer informatie daarover vindt u in het pensioenreglement, dat u kunt downloaden van de website. Deeltijdpensioen U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Met uw leidinggevende spreekt u af voor welk deel u in dienst blijft. Het andere deel van uw tijd bent u dan met pensioen. Als u van deze optie gebruik wil maken, dient u minimaal drie maanden voorafgaand aan de gewenste deeltijdpensioendatum een verzoek in bij P-AZL. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen en v.v. U kunt ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een (hoger) partnerpensioen te krijgen. Na de omzetting mag het partnerpensioen niet hoger zijn dan uw (verlaagde) ouderdomspensioen. P-AZL biedt u deze keuze aan bij de beëindiging van uw deelnemerschap en vóór de datum waarop uw ouderdomspensioen in gaat. Andersom kunt u het partnerpensioen (gedeeltelijk) uitruilen in een (hoger)ouderdomspensioen. U heeft daarvoor de toestemming van de partner waarvoor het partner pensioen is verzekerd nodig. Omzetten ouderdomspensioen in tijdelijk ouderdomspensioen Als u ervoor kiest om voor uw 67e verjaardag met pensioen te gaan, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om de periode vanaf uw vervroegde pensionering tot aan uiterlijk de eerste dag van de maand volgend op de ingang van de AOW-uitkering te overbruggen. U kunt zo het gemis aan AOW compenseren. Uw ouderdoms pensioen wordt daardoor uiteraard lager. Variabele hoogte pensioenuitkering U kunt er ook voor kiezen om de eerste periode na uw pensionering een hogere uitkering te ontvangen dan daarna. Bijvoorbeeld als u de eerste jaren wil gaan reizen. Andersom kan ook, bijvoorbeeld als uw partner nog werkt. Deze periode mag maximaal tien jaar bedragen. Gevolgen van uw keuzes voor uw (ex-)partner Als u een partner heeft kan het partnerpensioen alleen worden uitgeruild met toestemming van de partner waarvoor het partnerpensioen is verzekerd. Een bijzonder partnerpensioen kan niet worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Is er sprake van een verevend ouderdomspensioen, dan gaat dat op dezelfde datum in als uw eigen ouderdomspensioen en wordt op dezelfde manier verlaagd of verhoogd. De keuze voor een variabele hoogte van uw pensioenuitkering heeft geen invloed op de hoogte van het (bijzonder) partnerpensioen. Uitbetaling van uw pensioen Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Daar staat het bruto bedrag op dat P-AZL u maandelijks uitkeert. Op uw pensioenuitkering worden alle wettelijke inhoudingen zoals loonbelasting en premie volksverzekering ingehouden. U ontvangt het netto bedrag op uw rekening. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Uitbetaling partnerpensioen Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. P-AZL keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Als uw ex-partner overlijdt, maakt P-AZL het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 9

10 Meer informatie Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Uiteraard kunt u met al uw vragen ook terecht bij de helpdesk via een naar of telefonisch op telefoonnummer Tot slot vindt u ook uitgebreide informatie op de website van P-AZL: Op uw verzoek verstrekken wij bovendien de volgende informatie over uw pensioenregeling. Als hieraan kosten zijn verbonden, laten wij u dat vooraf weten. Informatie over het (historische) toeslagbeleid; Informatie over hoe P-AZL uw betaalde premies belegt; De verklaring inzake de Beleggingsbeginselen; Inzage in het herstelplan van het fonds, als dat van kracht is. Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank moet indienen binnen drie maanden nadat er een tekortsituatie is ontstaan; Informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder; Informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder door de toezichthouder. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling, die u kunt opvragen bij de helpdesk of downloaden van de website. Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan P-AZL alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert over zaken in uw privéleven die invloed hebben op uw pensioen, zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen of verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, hoeft u niet te melden, die wordt automatisch aan ons pensioenfonds doorgegeven. Verhuist u naar het buitenland of woont u in het buitenland en verhuist u dan, geef dat dan altijd aan ons door. Pensioenreglement P-AZL heeft deze brochure met zorg samengesteld, met als doel om alle informatie over uw pensioenregeling in hoofdlijnen uit te leggen. U kunt om die reden aan deze brochure geen rechten ontlenen. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op via de helpdesk, of download het van U kunt de volgende documenten downloaden van de website: Het pensioenreglement: de beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten; Informatie over de verschillende keuzemogelijkheden; Het jaarverslag en de jaarrekening van P-AZL; Informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van P-AZL. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). 10

11 Pensioenfonds Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL) Postbus CZ Heerlen via AZL-helpdesk Pensioenbureau P-AZL T E I AZL N.V. Postbus CZ Heerlen T Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag T Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 11

12 Begrippenlijst AOW (Algemene Ouderdomswet) De uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw AOWgerechtigde leeftijd. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van P-AZL. In het bestuur zitten onder meer mensen die door de ondernemingsraad (OR) zijn voorgedragen. Daarnaast draagt de werkgever een aantal bestuursleden voor. Sinds 1 januari 2008 is ook een afgevaardigde van de gepensioneerden in het bestuur benoemd. Dit bestuurslid vormt samen met de door de OR benoemde leden, de werknemersgeleding binnen het bestuur. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds 1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren. Franchise Dat deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Een middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Toeslag De voorwaardelijke jaarlijkse aanpassing van uw opgebouwde pensioenaanspraken aan de algemene loon- of prijsstijging. Hierover beslist het bestuur op basis van de financiële positie van het fonds. Uitkeringsovereenkomst Een regeling waarbij de uitkering vooraf vaststaat. De opgebouwde pensioenrechten worden in maandelijkse termijnen aan u uitgekeerd. Waardeoverdracht Het overhevelen van het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en is de opvolger van de WAO, de wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. Om recht te hebben op een uitkering krachtens de WIA dient u minstens 35% arbeidsongeschikt te zijn. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de pensioenregeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Partnerpensioen/Nabestaandenpensioen Het pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner (of kinderen) en eventuele ex-partner na uw overlijden. 12

13 Pensioenfonds Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 13

14 14 Pensioenfonds AZL Postbus CZ Heerlen

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie