Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds

2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen heeft AZL N.V. ons onlangs uw gegevens aangereikt. Waarom deze brochure? Staat u wel eens stil bij uw pensioen? Veel mensen doen dat pas wanneer ze gaan nadenken over stoppen met werken. Toch is het, ook als u jong bent, belangrijk om nu al te zorgen voor een goed pensioen. Er zijn gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op uw pensioen, bijvoorbeeld wanneer u arbeidsongeschikt raakt of ergens anders gaat werken. Maar ook wanneer u gaat trouwen of samenwonen, als u overlijdt of als u gaat scheiden. Het is dus belangrijk om te weten wat de pensioenregeling inhoudt die AZL u biedt, en wat u daar zelf nog aan kunt toevoegen. In deze brochure willen wij u graag meer vertellen over de pensioenregeling die geldt voor AZL. Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure hebben wij de belangrijkste zaken over uw pensioen voor u op een rijtje gezet. Zo leest u welke soorten pensioen wij aanbieden en wat u moet doen om voor pensioen in aanmerking te komen. De precieze regels staan beschreven in het pensioenreglement Als u deze graag wilt bekijken, dan kunt u het reglement 2013 opvragen bij het pensioenfonds of downloaden van de website Als u verder nog vragen heeft naar aanl eiding van deze brochure, mail dan naar of bel Wij helpen u graag. 2

3 Pensioenfonds Inhoud Deelnemen aan de pensioenregeling van P-AZL... 4 Wat is pensioen... 4 Hoe bouwt u pensioen op?... 4 Wat heeft AZL voor een pensioenregeling?... 4 Wanneer kunt u met pensioen?... 4 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 4 Wat is de toeslag?... 5 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen... 6 Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?... 6 Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt?... 6 Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid... 7 Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen?... 7 Wat is er geregeld voor uw partner?... 7 Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt?... 7 U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen?... 8 Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner?... 8 Wat als u een nieuwe partner krijgt?... 8 Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt?... 8 Wat gebeurt er als u gaat werken bij een andere werkgever?... 8 Uw keuzemogelijkheden... 9 Eerder of later met pensioen... 9 Deeltijdpensioen... 9 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen en v.v... 9 Omzetten ouderdomspensioen in tijdelijk ouderdomspensioen... 9 Variabele hoogte pensioenuitkering... 9 Gevolgen van uw keuzes voor uw (ex-)partner... 9 Uitbetaling van uw pensioen... 9 Meer informatie...10 Waar kunt u terecht met een klacht?...10 Welke informatie moet u zelf verstrekken?...10 Pensioenreglement...10 Belangrijke adressen...11 Begrippenlijst...12 Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 3

4 Deelnemen aan de pensioenregeling van P-AZL Wat is pensioen Pensioen is inkomen voor als u stopt met werken of arbeidsongeschikt zou worden. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden, als u overlijdt. Pensioen bestaat uit twee delen: 1. De wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); 2. Het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via AZL bij P-AZL opbouwt. De pensioenregeling van P-AZL kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf uw 67-jarige leeftijd, zolang u leeft; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner als u overlijdt, zolang hij of zij leeft; een tijdelijk partnerpensioen: dit krijgt uw partner als u overlijdt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt, zolang hij of zij nog geen uitkering uit de AOW ontvangt en uiterlijk totdat hij of zij de 67-jarige leeftijd bereikt; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen als u overlijdt, totdat zij de 18-jarige leeftijd bereiken. Als uw kinderen studeren of invalide zijn, kan het wezenpensioen worden verlengd uiterlijk totdat uw kind de 27-jarige leeftijd bereikt; een Anw-hiatenpensioen: dit krijgt uw partner als u overlijdt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt, maar alleen wanneer hij of zij niet voldoet aan de voorwaarden om voor een Anw-uitkering in aanmerking te komen. Het Anw-hiatenpensioen wordt uitgekeerd zolang uw partner geen uitkering uit de AOW of Anw ontvangt en uiterlijk totdat hij of zij de 67-jarige leeftijd bereikt; een excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen: dit krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt; een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen: dit krijgt u als u volledig arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode waarin u bij P-AZL pensioen opbouwt; een overlijdensuitkering: die krijgt uw partner, of bij het ontbreken van een partner uw kinderen, als u overlijdt tijdens de periode dat u ouderdomspensioen geniet van P-AZL. Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt een pensioenaanspraak op door maandelijks premie te betalen. AZL betaalt de totale premie aan P-AZL. De werkgever houdt vervolgens een deel van de premie in op uw brutosalaris. Dat gedeelte is ongeveer 1/3-deel van de totale premie. Het salaris waarover u pensioen opbouwt is uw vaste jaarsalaris, zijnde 12 maal het vaste maand salaris, vermeerderd met de jaaruitkering, plus in het betreffende jaar ontvangen bonussen, plus eventueel overige variabele salariscomponenten en/of eenmalige uitkeringen. Onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding, tellen niet mee voor uw pensioenopbouw. Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd? P-AZL stuurt u elk jaar een overzicht, het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 67 bent, maar ook wat u tot op dat moment hebt opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Wat heeft AZL voor een pensioenregeling? AZL biedt een middelloonregeling. Dit is een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Deze regeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het beoogd percentage voor pensioenopbouw bedraagt 2% per jaar. Dit percentage kan jaarlijks variëren op basis van de premie die het pensioenfonds in dat jaar ontvangt op basis van de gemaakte afspraken tussen sociale partners (de werkgever en de vakbonden) en de kosten van de pensioenopbouw voor dat betreffende jaar. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen, tot aan de laatste dag van de maand dat u overlijdt. P-AZL biedt mogelijkheden om eerder of later met pensioen te gaan. Daarover leest u verderop in deze brochure. Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is de optelsom van de pensioenopbouw van alle jaren dat u deelneemt aan de regeling. Basis voor de jaarlijkse pensioenopbouw zijn de pensioengrondslag en het jaarlijks opbouwpercentage. Zoals aangegeven is het beoogd percentage voor de pensioenopbouw 2% per jaar. Daarnaast beslist het bestuur jaarlijks of indexatie kan worden toegekend. Of dit gebeurt, is niet zeker. 4

5 Pensioenfonds Rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw Voor uitleg van de jaarlijkse pensioenopbouw in het rekenvoorbeeld zijn de volgende termen belangrijk: Pensioengevend jaarsalaris Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Dat is uw vaste jaarsalaris (12 keer uw maandsalaris) inclusief jaaruitkering plus in het betreffende jaar ontvangen bonussen, plus overige variabele salariscomponenten en/of eenmalige uitkeringen. Franchise Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u bij het bereiken van de AOW-leeftijd al AOW krijgt van de overheid. Pensioengrondslag Uw pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Opbouwpercentage Het percentage van uw pensioengrondslag dat u als pensioen opbouwt (in het voorbeeld wordt gerekend met het beoogd percentage van 2%). Rekenvoorbeeld Pensioengevend jaarsalaris ,00 Franchise ,00 Opbouwpercentage 2% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt 20 Pensioengrondslag ,00 -/ , ,00 Jaarlijkse pensioenopbouw ,00 x 2% 400,00 Bij gelijkblijvende uitgangspunten bedraagt uw pensioen op pensioendatum 20 jaar x 400, ,00 Bruto per jaar Wat is de toeslag? De opgebouwde pensioenaanspraken zouden in de loop van de tijd, als er niets gebeurt, in waarde dalen als gevolg van de prijsinflatie. Het pensioenfonds probeert daarom gedurende uw actieve dienstverband jaarlijks de opgebouwde pensioenaanspraken aan te passen. Deze aanpassing wordt gebaseerd op het maximum van de algemene loonontwikkeling bij AZL of de prijsinflatie, afhankelijk van welke van de twee het hoogst is. Als u niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van P-AZL, bijvoorbeeld als u ergens anders gaat werken of met pensioen gaat, probeert het pensioenfonds uw opgebouwde pensioenaanspraken te verhogen op basis van de prijsinflatie. De toezegging met betrekking tot toeslagen is voorwaardelijk. Voor de toeslag wordt geen geld gereserveerd en er wordt ook geen extra premie voor betaald. Dit betekent dat het bestuur jaarlijks, afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds, besluit of er wel, geen of een gedeeltelijke toeslag wordt gegeven. U heeft dus geen recht op toeslagen. Aan een in een bepaald jaar verleende toeslag kunnen ook geen rechten voor de toekomst worden ontleend. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 5

6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Bepaalde gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Dat zijn de momenten waarop u bewust stil moet staan bij de ontwikkeling van uw pensioen. We noemen werken in deeltijd, arbeidsongeschiktheid, overlijden, trouwen of samenwonen, scheiden, pensionering of wijziging van werkgever. Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Rekenvoorbeeld Uitgangspunt Pensioengevend jaarsalaris ,00 Franchise ,00 Opbouwpercentage 2% Aantal jaren fulltime gewerkt 10 Aantal jaren tot pensioendatum met 32-urige werkweek 10 Deeltijdfactor Fulltime Pensioensalaris Franchise grondslag Pensioen opbouw 100% , , ,00 100% x 2% x ,- = 400,- 80% , , ,00 80% x 2% x ,- = 320,- Bij een gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise, bedraagt uw pensioen na veertig jaar: 10 jaar x 400, ,00 10 jaar x 320, , ,00 bruto per jaar Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt? Als u volledig arbeidsongeschikt raakt tijdens uw dienstverband bij AZL, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. U hoeft dan geen premie meer te betalen. Deze regeling gaat in vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het bestuur kan besluiten een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen toe te kennen. Meer informatie daarover kunt u opvragen bij het pensioenbureau van P-AZL. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt (minimaal 35%), blijft u een deel van de premie zelf betalen. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling. Het pensioenfonds neemt de rest van de premie voor zijn rekening, voor zolang uw arbeidsongeschiktheid duurt. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. 6

7 Pensioenfonds Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en uw salaris is hoger dan de premieloongrens voor de werknemersverzekeringen (deze is voor 2014 vastgesteld op ,- bruto op jaarbasis) dan heeft u recht op een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze aanvulling geldt vanaf de start van de WIA-uitkering en duurt zolang uw arbeidsongeschiktheid voortduurt, maar uiterlijk tot aan uw pensioendatum. Het aanvullend arbeidsongeschikt heidspensioen is maximaal 70% van het deel van uw salaris dat boven de premieloongrens ligt. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt 100% arbeidsongeschiktheid Jaarsalaris ,00 WIA-premieloongrens -/ Verschil 3.583,00 Maximaal aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen 70% * 4.147, ,10 bruto per jaar Indien u volledig arbeidsongeschikt raakt en een IVAuitkering ontvangt, dan heeft u mogelijk recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 5% van het salaris tot het maximum WIA-dagloon oftewel de premieloongrens voor werknemersverzekeringen. Is het salaris hoger dan dit maximum dan wordt over het meerdere geen aanvulling toegekend. Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen? U geeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door aan de afdeling P&O van AZL, die vervolgens het pensioenfonds daarover informeert. Als u tijdens uw dienstverband bij AZL gaat samenwonen en u wilt uw partner als begunstigde aanwijzen, dan kunt u daarvoor een formulier aanvragen bij de afdeling P&O van AZL óf u kunt dit formulier downloaden via de website van het fonds: nl. Het ingevulde formulier stuurt u terug, samen met een kopie van uw samenlevingscontract. U krijgt daarna van P-AZL een bevestiging dat uw partner wordt aangemerkt als partner in de zin van het pensioenreglement. Wat is er geregeld voor uw partner? Onder partner verstaan wij de persoon met wie u gehuwd bent, de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of de persoon met wie u samenwoont op basis van een door de notaris vastgelegd samenlevingscontract. In dit laatste geval moet u zelf uw partner aanmelden bij P-AZL. Wat krijgt uw partner als u overlijdt? Als u overlijdt tijdens de periode waarin u pensioen opbouwt bij P-AZL, ontvangt uw partner een partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is in de regel 70% van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment van overlijden, verhoogd met 70% van het ouderdomspensioen dat u nog had kunnen opbouwen tot uw 67-jarige leeftijd. Tijdelijk partnerpensioen Naast het partnerpensioen ontvangt uw partner een tijdelijk partnerpensioen. Dit is een extra uitkering tot aan zijn of haar AOW-datum. De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen bedraagt in de regel 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 67-jarige leeftijd pensioen bij P-AZL zou hebben opgebouwd. Anw-hiaatpensioen Als uw partner geen recht heeft op een nabestaandenuitkering in de zin van de Algemene nabestaandenwet, ontvangt hij of zij een Anw-hiaatpensioen. De hoogte van het Anw-hiaatpensioen op jaarbasis is gelijk aan de jaarlijkse nabestaandenuitkering Anw die door de Sociale Verzekeringsbank aan een nabestaande partner zonder kind wordt uitgekeerd. Meer informatie daarover vindt u op Als u overlijdt na beëindiging van uw dienstverband bij AZL of nadat u met pensioen bent gegaan, heeft uw partner geen recht op tijdelijk partnerpensioen en ook geen recht op een Anw-hiaatpensioen. Uw partner ontvangt dan het opgebouwde partnerpensioen. Eenmalige overlijdensuitkering Als u overlijdt gedurende de periode dat u ouderdomspensioen ontvangt, heeft uw partner recht op een eenmalige overlijdensuitkering, die overeenkomt met de hoogte van uw ouderdomspensioen van één maand. Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt? Als u overlijdt tijdens de periode waarin u pensioen opbouwt bij P-AZL, ontvangen uw kinderen wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt per Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 7

8 kind in de regel 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 67-jarige leeftijd pensioen bij P-AZL zou hebben opgebouwd. Het wezenpensioen geldt in principe voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen die nog studeren of invalide zijn, kunnen een uitkering krijgen tot 27 jaar, zo lang zij studeren of invalide blijven. Als er na uw overlijden geen (bijzonder) partnerpensioen wordt uitgekeerd, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, bedraagt het wezenpensioen per kind 14% van het gedurende het deelnemerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen wordt het ouderdomspensioen echter niet verdeeld. Als uw ex-partner overlijdt, wordt het verevende ouderdomspensioen weer toegevoegd aan uw eigen pensioen. Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Als u overlijdt, is het hele partnerpensioen (dus ook het partnerpensioen vóór uw huwelijk) dat u tot de datum van de echtscheiding had opgebouwd, voor uw ex-partner. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Woonde u samen en had u uw partner aangemeld bij P-AZL, dan heeft uw partner bij een beëindiging van dit samenwonen ook recht op dit bijzonder partnerpensioen. Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner? Ja. U kunt afspreken dat uw pensioen gesplitst wordt en dat uw ex-partner een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Dit noemen we conversie. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen (zie hierboven) zetten we dan om in een eigen (geconverteerd) ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Overlijdt u vervolgens eerder dan uw ex-partner, dan behoudt hij of zij het geconverteerde ouderdomspensioen. Overlijdt uw partner eerder, dan blijft uw pensioen zoals het was. U krijgt zijn of haar deel er niet meer bij. Een aanvraag tot verevening dan wel conversie kunt u tot twee jaar na de scheiding bij ons fonds indienen. In het echtscheidingsconvenant kunt u met uw ex-partner een andere verdeling afspreken. Ook een aanvraag hiervoor krijgen wij graag binnen twee jaar na de scheiding. Wat als u een nieuwe partner krijgt? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner. Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat bij AZL dan stopt uw pensioenregeling bij P-AZL. U bouwt dan geen pensioen meer op bij P-AZL, maar behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Als u bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt bent, dan heeft u mogelijk recht op voortzetting van pensioenopbouw. In de paragraaf Wat als u arbeidsongeschikt raakt? vindt u meer informatie hierover. Wat gebeurt er als u gaat werken bij een andere werkgever? Uw pensioenopbouw bij P-AZL stopt als u uit dienst gaat bij AZL. Mogelijk bouwt u bij uw nieuwe werkgever pensioen op in de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt. Dan kunt u besluiten om uw bij P-AZL opgebouwde pensioen over te hevelen naar uw nieuwe regeling. Dat heet waardeoverdracht. Als u dat niet doet, blijven de opgebouwde aanspraken achter bij P-AZL. Hoe werkt waardeoverdracht? Door de waarde van uw opgebouwde pensioen over te hevelen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever, kunt u een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Een waardeoverdracht moet u wel binnen zes maanden na uw overstap aanvragen. Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn dan verplicht hieraan mee te werken. Uw nieuwe pensioenfonds vraagt dan aan uw oude pensioenfonds een opgave van uw opgebouwde aanspraken. Aan de hand daarvan zal het nieuwe pensioenfonds u een offerte voor de waardeoverdracht sturen. Als u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Het voordeel van overdracht is dat uw pensioenaanspraken bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig is. Let op: Als bij één of beide betrokken pensioenfondsen sprake is van een te lage dekkingsgraad, is waardeoverdracht niet mogelijk. Uw aanvraag wordt dan uitgevoerd zodra het overdragende als ontvangende pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 100% hebben. 8

9 Pensioenfonds Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij P-AZL biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan P-AZL voor u berekenen. Eerder of later met pensioen U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67e. Op zijn vroegst kunt u op uw 55e met pensioen. Daarvoor dient u minimaal drie maanden voorafgaand aan uw (gewenste) pensioendatum een verzoek in bij P-AZL. Bespreek dit ook tijdig met uw leidinggevende bij AZL. Als u eerder met pensioen gaat, zal uw uitkering lager zijn dan wanneer u op uw 67e met pensioen zou gaan. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw. Gaat u later met pensioen, dan geldt het omgekeerde. U bouwt dan langer pensioen op, waardoor uw pensioenuitkering straks hoger zal zijn. U kunt uw pensioen maximaal uitstellen tot uw 70e verjaardag. Ook daarover overlegt u met uw leidinggevende bij AZL. Aan de opbouw van pensioen zijn fiscale grenzen gesteld. Meer informatie daarover vindt u in het pensioenreglement, dat u kunt downloaden van de website. Deeltijdpensioen U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Met uw leidinggevende spreekt u af voor welk deel u in dienst blijft. Het andere deel van uw tijd bent u dan met pensioen. Als u van deze optie gebruik wil maken, dient u minimaal drie maanden voorafgaand aan de gewenste deeltijdpensioendatum een verzoek in bij P-AZL. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen en v.v. U kunt ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een (hoger) partnerpensioen te krijgen. Na de omzetting mag het partnerpensioen niet hoger zijn dan uw (verlaagde) ouderdomspensioen. P-AZL biedt u deze keuze aan bij de beëindiging van uw deelnemerschap en vóór de datum waarop uw ouderdomspensioen in gaat. Andersom kunt u het partnerpensioen (gedeeltelijk) uitruilen in een (hoger)ouderdomspensioen. U heeft daarvoor de toestemming van de partner waarvoor het partner pensioen is verzekerd nodig. Omzetten ouderdomspensioen in tijdelijk ouderdomspensioen Als u ervoor kiest om voor uw 67e verjaardag met pensioen te gaan, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om de periode vanaf uw vervroegde pensionering tot aan uiterlijk de eerste dag van de maand volgend op de ingang van de AOW-uitkering te overbruggen. U kunt zo het gemis aan AOW compenseren. Uw ouderdoms pensioen wordt daardoor uiteraard lager. Variabele hoogte pensioenuitkering U kunt er ook voor kiezen om de eerste periode na uw pensionering een hogere uitkering te ontvangen dan daarna. Bijvoorbeeld als u de eerste jaren wil gaan reizen. Andersom kan ook, bijvoorbeeld als uw partner nog werkt. Deze periode mag maximaal tien jaar bedragen. Gevolgen van uw keuzes voor uw (ex-)partner Als u een partner heeft kan het partnerpensioen alleen worden uitgeruild met toestemming van de partner waarvoor het partnerpensioen is verzekerd. Een bijzonder partnerpensioen kan niet worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Is er sprake van een verevend ouderdomspensioen, dan gaat dat op dezelfde datum in als uw eigen ouderdomspensioen en wordt op dezelfde manier verlaagd of verhoogd. De keuze voor een variabele hoogte van uw pensioenuitkering heeft geen invloed op de hoogte van het (bijzonder) partnerpensioen. Uitbetaling van uw pensioen Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Daar staat het bruto bedrag op dat P-AZL u maandelijks uitkeert. Op uw pensioenuitkering worden alle wettelijke inhoudingen zoals loonbelasting en premie volksverzekering ingehouden. U ontvangt het netto bedrag op uw rekening. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Uitbetaling partnerpensioen Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. P-AZL keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Als uw ex-partner overlijdt, maakt P-AZL het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 9

10 Meer informatie Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Uiteraard kunt u met al uw vragen ook terecht bij de helpdesk via een naar of telefonisch op telefoonnummer Tot slot vindt u ook uitgebreide informatie op de website van P-AZL: Op uw verzoek verstrekken wij bovendien de volgende informatie over uw pensioenregeling. Als hieraan kosten zijn verbonden, laten wij u dat vooraf weten. Informatie over het (historische) toeslagbeleid; Informatie over hoe P-AZL uw betaalde premies belegt; De verklaring inzake de Beleggingsbeginselen; Inzage in het herstelplan van het fonds, als dat van kracht is. Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank moet indienen binnen drie maanden nadat er een tekortsituatie is ontstaan; Informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder; Informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder door de toezichthouder. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling, die u kunt opvragen bij de helpdesk of downloaden van de website. Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan P-AZL alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert over zaken in uw privéleven die invloed hebben op uw pensioen, zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen of verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, hoeft u niet te melden, die wordt automatisch aan ons pensioenfonds doorgegeven. Verhuist u naar het buitenland of woont u in het buitenland en verhuist u dan, geef dat dan altijd aan ons door. Pensioenreglement P-AZL heeft deze brochure met zorg samengesteld, met als doel om alle informatie over uw pensioenregeling in hoofdlijnen uit te leggen. U kunt om die reden aan deze brochure geen rechten ontlenen. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op via de helpdesk, of download het van U kunt de volgende documenten downloaden van de website: Het pensioenreglement: de beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten; Informatie over de verschillende keuzemogelijkheden; Het jaarverslag en de jaarrekening van P-AZL; Informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van P-AZL. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). 10

11 Pensioenfonds Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL) Postbus CZ Heerlen via AZL-helpdesk Pensioenbureau P-AZL T E I AZL N.V. Postbus CZ Heerlen T Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag T Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 11

12 Begrippenlijst AOW (Algemene Ouderdomswet) De uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw AOWgerechtigde leeftijd. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van P-AZL. In het bestuur zitten onder meer mensen die door de ondernemingsraad (OR) zijn voorgedragen. Daarnaast draagt de werkgever een aantal bestuursleden voor. Sinds 1 januari 2008 is ook een afgevaardigde van de gepensioneerden in het bestuur benoemd. Dit bestuurslid vormt samen met de door de OR benoemde leden, de werknemersgeleding binnen het bestuur. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds 1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren. Franchise Dat deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Een middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Toeslag De voorwaardelijke jaarlijkse aanpassing van uw opgebouwde pensioenaanspraken aan de algemene loon- of prijsstijging. Hierover beslist het bestuur op basis van de financiële positie van het fonds. Uitkeringsovereenkomst Een regeling waarbij de uitkering vooraf vaststaat. De opgebouwde pensioenrechten worden in maandelijkse termijnen aan u uitgekeerd. Waardeoverdracht Het overhevelen van het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en is de opvolger van de WAO, de wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. Om recht te hebben op een uitkering krachtens de WIA dient u minstens 35% arbeidsongeschikt te zijn. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de pensioenregeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Partnerpensioen/Nabestaandenpensioen Het pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner (of kinderen) en eventuele ex-partner na uw overlijden. 12

13 Pensioenfonds Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 13

14 14 Pensioenfonds AZL Postbus CZ Heerlen

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie